Mestringshåndbogen side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mestringshåndbogen side 4"

Transkript

1

2 1 INDHOLD A. MESTRING AF SMÅSKADER Forord side 2 Formål og baggrund side 3 Mestringshåndbogen side 4 Kursus for institutionspersonale side 5 Mestring af småskader 1. Den psykiske del side 6 2. Den behandlende del side 8 Slag mod hovedet (buler, hjernerystelse, bevistløshed) side 9 Fremmedlegemer (i halsen, i næsen) side 12 Sår (snitsår/flænger, hudafskrabning, betændelse) side 15 Andre skader (næseblod, insektstik,skovflåt, klemt finger, splinter, forbrænding, tandskader, øjenskader, forgiftning) side 19 Knoglebrud og ledskred (forstuvning, brækket arm/ben) side 28 B. TIPSKUPON side 31 C. SITUATIONSSPIL side 33 D. HANDLEPLAN side 44 E. BILAG Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Genoplivning af børn Vaccinationsprogram Grafer Sund By koordinatorere Hvis ulykken sker - vigtige telefonnumre Litteraturliste

3 2 FORORD Når børn leger, søger de ofte at overskride deres grænser skader kan derfor aldrig undgås helt. Der sker mange uheld hver eneste dag. Langt de fleste ulykker sker i hjemmet, men også i skolen og daginstitutionen kommer børn dagligt til skade. Dette betyder, at de voksne, der har ansvar for børnene, ofte kommer ud for at skulle tackle en ulykkes eller skadessituation. Forebyggelsens klare mål er at forhindre, at børn kommer alvorligt til skade, og især at hindre skader, der giver varige mén og måske har døden til følge. Derfor må vi først og fremmest sørge for, at barnets miljø er sikkert at færdes i. Dernæst må vi lære børnene at klare sig i hverdagen, blandt andet ved at barnet får mulighed for at opleve og erfare. Børn skal ikke pakkes ind i vat. Leg er børnenes arbejde og den måde, de udvikler sig på. Det er gennem legen, når de klatrer, løber, hopper, cykler og rutscher, at de udvikler kompetencer, motorisk, sprogligt, socialt såvel som på mange andre områder. Børn skal have lov til at være børn, selvom de risikerer at komme galt afsted.

4 3 FORMÅL OG BAGGRUND Mestring af småskader og ulykker er et pilotprojekt under Sund By Netværket, som er kommet i stand via midler fra Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Baggrunden er, at antallet af skadestuehenvendelser igennem årene er steget kraftigt. Stigningen er størst blandt børn i daginstitutionsalderen, nemlig ca. 50% Ca børn i alderen 3 6 år kommer hvert år på skadestuen i forbindelse med ulykker i daginstitutioner (bilag 4). I mange tilfælde, op mod 40 %, er der tale om mindre skader, som kunne være behandlet på stedet, og som ikke kræver behandling af sundhedspersonale. Der kan være flere årsager til, at børnene i stigende grad bringes til skadestuen: En årsag kan være usikkerhed hos institutionspersonale og forældre. Der kan være usikkerhed, om en skade kræver professionel hjælp eller ej. Man mangler viden om almindelig førstehjælp, som kan udøves af alle. Formålet med projekt Mestring af småskader og ulykker er: At mindske personalets usikkerhed overfor at skulle skelne mellem skader, som kræver professionel hjælp og skader, som kan klares i institutionen. At bibringe personalet viden om elementær førstehjælp. At nedbringe antallet af unødvendige skadestue besøg. Pilotprojektet består af en Mestringshåndbog, et kursus - og en evalueringsdel. Der er flere vægtige grunde til at ændre på skadessituationerne og forsøge at nedbringe antallet af skadestuebesøg: Et skadestuebesøg kan være mere eller mindre angstprovokerende og traumatiserende for barnet. Det er en ressourcemæssig belastning, når institutionen skal sende en medarbejder med til skadestue, tandlæge eller andre steder udenfor huset. Flere og flere og flere skadestuer lukker for direkte henvendelser, så der bliver lagt op til, at vi som borgere i højere grad handler selv. SUND BY NETVÆRKET Gitte Bræmer Projektleder/sundhedsplejerske

5 4 MESTRINGSHÅNDBOGEN Denne Mestringshåndbog sætter fokus på de småskader, som vi kan klare ved at udøve simpel førstehjælp. Den fungerer både som opslagsbog og som arbejdsbog, idet den trin for trin beskriver, hvad man gør, når skaden er sket. Desuden giver bogen et bud på en handleplan. Bogen vil kunne bruges i så vel personalegruppen som i samarbejdet med forældregruppen. Kort forklaring til de enkelte afsnit Afsnit A: Mestring af småskader er delt i en psykisk og en behandlende del. Afsnit B: Tipskupon. Tester viden. Afsnit C: Situationsspil. Består af 16 spørgekort med efterfølgende kommentarer. Tipskupon og situationsspil er tænkt som redskaber til at komme i dialog om småskader og behandlingen af disse. Afsnit D: Handleplan. Forældre og pædagoger får mulighed for at arbejde henimod en fælles holdning til småskader og behandling af disse i institutionen.

6 5 KURSUS FOR INSTITUTIONSPERSONALET Kursusdagen er tænkt som en begyndelse på en proces i institutionen, eventuelt afsluttet med at personale og forældre i fællesskab udfærdiger en handleplan. Tanken med en handleplan er, at forældrer og pædagoger gennem dialog bliver enige om, hvordan der skal handles i de enkelte skadessituationer. Man enes om, hvornår et barn henvises, og hvornår det er fuldt forsvarligt, at skaden klares i institutionen. Kan man inddrage børnene i skadesituationerne? Det gør man blandt andet i en Vestjydsk institution»humlegården«i Struer. Argumentet for dette er at lære børnene at drage omsorg for hinanden.

7 6 MESTRING AF SMÅSKADER DEN PSYKISKE DEL Det er ikke rart, når et barn kommer til skade. Vi påvirkes mere eller mindre af situationen afhængigt af, hvor voldsom skaden er. Nogle gange er skaderne store, andre gange små. Det kan være svært at handle her og nu. Måske er man bange for at gøre noget forkert; men vi kan altid udøve en eller anden form for hjælp. Skadessituationen er en stresssituation, hvor personen, der skal udøve førstehjælpen først og fremmest må tænke på barnet, som er forskrækket, har smerter og måske bløder voldsomt. Dernæst er det vigtigt, at hjælperen er bevidst om sin egen rolle og de muligheder, man har for at skabe ro om situationen. Uanset skadens størrelse er det vigtigt, meget hurtigt at skabe sig et overblik over skadens omfang, dernæst at tage sig af barnet for at berolige det. Husk ved skader og ulykker: 1. Bevar roen. 2. Trøst barnet og forklar hele tiden, hvad der skal ske. 3. Få overblik over skadens omfang, vurder situationen og handel derefter. 4. Få barnet anbragt i rolige omgivelser, hvis det er muligt. 5. Brug RICE princippet (se side 8). 6. Lad altid en voksen blive hos barnet. UDDYBENDE FORKLARING 1. Bevar roen Det gør du ved at fortælle barnet, hvad du ser og hører. - Du kan se, at det er kommet til skade. - Du er her og skal nok hjælpe. Er barnet chokeret, fortæller du, at du kan se, det er bange. Klager barnet sig, siger du, at du kan se og høre, det gør ondt. Græder barnet, siger du, at du kan se, det er ked af det. Hensigten er, at barnet føler sig set og taget alvorligt, og at den voksne er der til at hjælpe. Det er en stor trøst. Børn falder ofte forbavsende hurtigt til ro, hvis den voksne med beroligende stemme, mimik og kropsholdning kan gøre ovenstående. Samtidig holder du selv fast i roen, idet du ved at beskrive skaden holder dit eget tempo lidt nede og undgår at blive hektisk, selvom du måske også er forskrækket.

8 7 2. Forklar hele tiden, hvad du gør og hvad der skal ske Barnet lytter koncentreret til dig. Derved flytter du opmærksomheden væk fra skaden og hen til det, du gør for at hjælpe barnet. Det, at du taler om dine handlinger, og tænker højt, hjælper dig til at holde fast i de meningsfulde handlinger. - Du bliver selv klar over, hvad der skal ske. 3. Få overblik over skadens omfang, vurdere situationen og handel derefter Undersøg barnet. Fortæl, at du er forsigtig, sig hvor du ser henne (øret, munden, benet), hvad du rører ved, og hvad du ser (en flænge, bule ). Tanken med den intense snak er, at du guider barnet igennem hændelserne. At du nøje forklarer, hvad der foregår, så barnet hele tiden kan følge med i, hvad der sker. Fortæl barnet, hvad der nu skal ske. I skal måske sætte plaster på, måske skal I have fat i en anden voksen. Måske skal barnet bæres ind på stuen. Pointen er stadig, at barnets angst nedtones, når det der sker omkring barnet, er forudsigeligt. Hvis du selv bliver stresset og har svært ved at overskue situationen, så tæl til tre og træk vejret godt igennem. Få eventuelt en kollega til at hjælpe. 4. Få barnet anbragt i rolige omgivelser, hvis det er muligt Dette er især vigtigt, hvis det er en lidt større skade, hvor hensynet til barnet taler for det, og hvor tilskuere, kommentarer og spørgsmål fra andre ikke er hensigtsmæssige. 5. Brug RICE princippet Se næste side. 6. Lad altid en voksen blive hos barnet Du kan se på barnet, når det er ved at falde til ro. Er det en lidt større skade, bliver du hos barnet, til andre tager over. Ved mindre skader fortæller du, når du kan se, det går bedre. Fortæl f.eks. at nu sidder plasteret godt, og I nu kan gå ud til de andre.

9 8 DEN BEHANDLENDE DEL De fleste almindelige småskader kan du selv klare, hvis: Barnet er vaccineret mod stivkrampe dvs. har fulgt vaccinationsprogrammet. Du sørger for at vaske dine hænder, når du renser og forbinder sår. Ved sprøjtende blødninger gælder det om at standse blødningen, frem for hensynet til infektionsrisikoen. Der forsøger man straks at standse blødningen og begynder ikke på at vaske hænder først. RICE princippet Er en metode til at fjerne eller mindske skader. R = Rest/ ro I = Ice/ Is pose. Is eller en pose frosne ærter kan bruges. Man kan i øvrigt indfryse brun sæbe i en frostpose, der kan bruges igen og igen. Kulden bevirker, at blodkar trækker sig sammen, skaden mindskes. Husk at lægge et klæde omkring det kølende element, herved undgås kuldeskader på huden. C = Compression = støttebind, skal lige nøjagtig støtte og må ikke strammes så meget, at det dunker. E = Elevation = det skadede sted placeres højt, hvorved hævelsen aftager.

10 9 SLAG MOD HOVEDET Slag kan give buler fordi små blodkar under huden brister. Går der hul på huden, bløder det, og såret skal renses. Stød eller slag mod hovedet kan bevirke, at hjernen påvirkes, hvis slaget har været tilstrækkeligt stort. Bliver barnet utilpas efter at have slået hovedet, skal han/hun have hvile og ligge med hovedet lidt højt. Barnet skal observeres for hjernerystelse og må ikke lades alene. Symptomer på hjernerystelse kan komme op til 24 timer efter uheldet. S L A G M O D H O V E D E T BULER HVAD GØR DU B U L E R Læg noget koldt på, eventuelt is. Afkøling af huden bevirker, at blodkar trækker sig sammen, så blødningen standser. Bulen tiltager ikke i størrelse, og smerten bliver mindre. Det er ikke farligt at lægge koldt på en bule i panden. Kraniet (kranieknoglen) ligger som en beskyttende hjelm omkring hjernen. Blodet vil derfor altid lægge sig udenpå kraniet. Slaget mod hovedet betyder, at barnet skal observeres for hjernerystelse.

11 1 0 HJERNERYSTELSE Symptomer på hjernerystelse er: Hovedpine Kvalme Opkastninger Svimmelhed Sløvhed Hukommelsestab HVAD GØR DU Tjekker barnets bevidsthed: Har barnet været kortvarigt væk under hændelsen? Græder det straks? Kaster det op? Barnet kan godt være blevet så forskrækket, at det kaster op lige efter uheldet. Er barnet utilpas, skal det ned at ligge og hvile sig. Lejrer eller lægger barnet med lidt hævet hoved. Observerer for ovennævnte symptomer på hjernerystelse. Kraftig hovedpine, kvalme/opkastning, hukommelsestab, eller sløvhed. Hvis barnet får nogle af nævnte symptomer, kontaktes læge eller skadestue. S L A G M O D H O V E D E T H J E R N E R Y S T E L S E Et barn, der har fået hjernerystelse, må ikke lades alene, idet man kan blive dårlig i op til 24 timer efter uheldet.

12 1 1 BEVIDSTLØSHED Er en tilstand, hvor en person mister bevidstheden og IKKE reagerer, når der bliver talt til - eller rusket i ham/hende. Bevidstløsheden kan skyldes forgiftninger, en ulykke f.eks. et kraftigt slag mod hovedet. HVAD GØR DU Taler til barnet, svarer det ikke, skal du forsøge at vække det. Rusker i barnet. Vrid den ene øreflip forsigtig rundt. Observerer trækker barnet vejret? Se, om brystkassen bevæger sig Lægger en hånd på barnets brystkasse, så du kan mærke, om brystkassen bevæger sig. Lytter til vejrtrækningen læg dit øre ned til barnets næse/mund. Hør om der er vejrtrækning. Kan du mærke barnets ånde på din kind? JA - der er vejrtrækning Barnet lægges i aflåst sideleje, skal forhindre, at evt. opkast kvæler barnet NEJ - der er ingen vejrtrækning START LIVREDDENDE FØRSTE- HJÆLP OG TILKALD HJÆLP PÅ 112 ( Se bilag 1). S L A G M O D H O V E D E T B E V I S T L Ø S H E D Først og fremmest handler det om at skabe frie luftveje. Dernæst aflåst sideleje.

13 1 2 FREMMEDLEGEMER NOGET GALT I HALSEN Det kan være mad, legetøj eller andre ting, der sætter sig fast og blokerer for luftvejen. Vejrtrækningen kan blive hivende, besværlig, eller fuldstændig mangle dvs. vejrtrækningen ophører. Når en person ikke trækker vejret, vil hjernen mangle ilt, og personen bliver hurtigt bevidstløs. Krummer eller andet, der sætter sig og irriterer stemmebåndene, så de går i krampe og besværliggør vejrtrækningen, er ikke farligt. HVAD GØR DU Delvis blokerede luftveje: Barnet kan fortsat få luft, men har besværet vejrtrækning. Vender bunden i vejret på barnet, og slår kraftigt med flad hånd mellem barnets skulderblade. Giv 5 slag i ryggen. F R E M M E D L E G E M E R N O G E T G A L T I H A L S E N Hjælper det ikke tilkaldes hjælp. RING 112 Har barnet det bedst med at sidde, så lad barnet sidde ret op. Forsættes på næste side.

14 1 3 Forsat fra forrige side Luftvejene er blokeret: Barnet bliver blå i hovedet - Der skal handles hurtigt! Vender bunden i vejret på barnet, og slår kraftigt med flad hånd mellem barnets skulderblade. Giv 5 slag i ryggen. Helt små børn kan man tage i benene og ryste nedad i ryk, samtidig med man slår på ryggen. Større børn lægges over stoleryg eller over knæene på en voksen og bankes mellem skulderbladene. Slå 5 gange. Hjælper det ikke tilkaldes hjælp. RING 112 For store børn og voksne. Tager man fat om personen bagfra og klemmer på nederste del af brystkassen i stød, samtidig med personen bøjes forover. F R E M M E D L E G E M E R F R E M M E D L E G E M E I N Æ S E N

15 1 4 FREMMEDLEGEME I NÆSEN Er en meget hyppig årsag til at børn bringes til skadestuen Det er ofte perler, piller o.a. der stoppes op i næsen. Fremmedlegemet fjernes ved hjælp af pincet, sug eller andet. Dette er ofte en traumatiserende oplevelse for barnet.»kys barnet«-metoden foreslåes som førstevalgsbehandling ved fjernelse af fremmedlegemer i næsen hos mindre børn i op til 5 års alderen (Niels Wagner, Ugeskrift for læger nr. 26). Kys barnet metoden, kan benyttes af alle, og er ganske ufarlig. HVAD GØR DU Kys barnet metoden Barnet forklares, hvad der skal ske. Nemlig, at det skal ha` et stort kys og pustes i munden. Moderen/faderen/den voksne lukker læberne over barnets åbne mund, som ved mund til mund genoplivning. En finger lukker af for det næsebor, hvori der ikke er et fremmedlegeme. Der gives nu et kort kraftigt pust, så fremmedlegemet blæses ud. Det kan være nødvendigt med flere forsøg. Aftal i børnehaven, i personalegruppen om I vil gøre det selv, eller vente til en af forældrene kommer. Det vil altid være en stor lettelse for barnet, at fremmedlegemet kan fjernes i institutionen frem for på skadestuen. F R E M M E D L E G E M E R F R E M M E D L E G E M E I N Æ S E N FAMILIEN KONTAKTER LÆGE/ ØRE NÆSE HALSLÆGE VED BETÆNDELSE Hvis genstanden har siddet i næsen i flere dage, og der er tegn til betændelse, skal familien gå til egen læge eller øre/næse/halslæge og få den fjernet.

16 1 5 SÅR SNITSÅR/FLÆNGER S Å R Er et blødende sår af f.eks. en kniv, et stykke glas, et søm eller andet skarpt. Snitsår deles i: ❶ Små snitsår : Der bløder lidt. ❷ Større snitsår: Det bløder meget. ❸ Pulsåreblødning: Blodet sprøjter ud. HVAD GØR DU ❶ De små snitsår, der ikke er for store og dybe, kan vi behandle selv. Grænsen er 1,5 cm i længden og 0,5 cm i dybden. Snitsår i ansigt og ved led skal lægen behandle, da der kan være sket skader på sener og andet. S N I T S Å R / F L Æ N G E R Ved alle blødende sår gælder det : Først og fremmest, at skaffe sig et overblik,. Vask det værste blod af, så du kan vurdere, hvor skaden sidder, hvor stor den er, og hvor voldsomt det bløder. Herefter handler du. Vask med vand fra vandhanen, eller brug vand og sæbe. Det er fuldt forsvarligt blot at skylle med vand, såret skal være rent. Bløder det meget Løftes det sted, hvor det bløder fra. Såret trykkes sammen med et stykke gaze eller blot en tommelfinger. Læg noget koldt på. Kulden får blodkarrene til at trække sig sammen. Forsættes på næste side

17 1 6 Forsat fra forrige side Læg plaster på, efter såret er vasket helt rent. Lav evt. en sommerfugl, der er strimler af plastre, der holder sammen på sårranden. Vaccination. Forældrene skal være opmærksomme på, om barnet er dækket af vaccinationsprogrammet. Sådan laves en Sommerfugl A. Klip gazestykket fra plasteret. Klip den klæbende del af plasteret i tynde strimler. Strimlerne må godt måle ca. 3 4 cm. i længden. B. Sårranden holdes sammen, med fingeren. Nu sættes strimlerne på huden tværs over såret, så det ikke gaber længere. - Sommerfuglen holder på sårranden som en slags udvendig tråd. ❷ Større snitsår - KONTAKT SKADESTUEN Læg den tilskadekomne ned. Løft det sted, hvor det bløder. Klem sammen med tommelfingeren/gaze. Læg en fast forbinding på. Brug forbindsstof fra Førstehjælps-kassen. Barnet skal herefter til lægen, eller på skadestuen. Berolig barnet. ❸ Pulsåreblødning - RING 112 Stands blødningen ved at trykke tommelfingeren direkte i såret. Læg den tilskadekomne ned. Bliv ved med at trykke. Du må først slippe, når du får lov af en på sygehuset. Få en anden til at hente hjælp! Ring 112. Berolig barnet. S Å R S N I T S Å R / F L Æ N G E R

18 1 7 HUDAFSKRABNING Ved en hudafskrabning er det yderste hudlag skrabet af. Der kan være riller med jord, grus eller asfalt i såret, og det bløder. HVAD GØR DU Vasker såret rent med vand og sæbe. Fjerner al snavs, måske skal du skrubbe forsigtigt med en neglebørste. Det er vigtigt, at vaske såret rent, så der ikke går betændelse i det. Det er lige så effektivt blot at skylle godt under den rindende vandhane. Det vigtigste er at få såret rent. Vælger man at bruge sæbe, er det vigtigt, at få sæben vasket helt ud. Dupper tørt med et rent håndklæde eller gaze. Lader såret lufttørre. Luften gør, at der hurtigt dannes en sårskorpe, som beskytter hudens overflade. HUSK: Der skal kun plaster på, hvis du ikke kan undgå at få snavs i såret - og kun i kort tid. Vaccination. Forældrene skal være opmærksomme på, om barnet er dækket af vaccinationsprogrammet. KONTAKT LÆGEN ELLER SKADESTUEN Hvis såret er meget snavset, og det ikke lykkes at vaske det rent. Eller hvis det er meget dybt. S Å R H U D A F S K R A B N I N G

19 1 8 BETÆNDELSE Symptomer på betændelse er : Rødme Hævelse Smerter Evt. feber Røde striber fra området. Et sår vil de første dage være lidt rødt og evt. lidt hævet. HVAD GØR DU Et sæbebad på 10 min. et par gange om dagen vil rense såret op. KONTAKT LÆGEN Hvis symptomerne forværres, og der samtidig kommer smerter og feber. Barnet skal have antibiotisk behandling. LÆGEN KONTAKTES STRAKS Hvis der kommer røde striber fra området og op langs blodårerne. Tegn på blodforgiftning, som kræver antibiotisk behandling. S Å R B E T Æ N D E L S E

20 1 9 ANDRE SKADER NÆSEBLOD A N D R E S K A D E R Næseblod opstår, når et af næsens indvendige blodkar brister. Det kan ske efter et nys, ved at pille næse, efter slag på næsen, eller helt uden årsag. HVAD GØR DU Sætter barnet op med hovedet foroverbøjet. Klemmer på næsen, hvor næsens hårde og bløde del mødes i 5 10 min. Giver barnet noget koldt at drikke eller en isterning/ ispind at sutte på. (bevirker at blodkar trækker sig sammen og stopper blødningen). UNDLAD at gi` barnet noget varmt. Det får blodkar til at udvide sig påny, hvilket kan forøge blødningen. N Æ S E B L O D Er blødningen stoppet, men starter på ny, så gentag proceduren. I alt to gange. Næseblod er sjældent farlig, selvom det bløder meget. KONTAKT LÆGEN Hvis blødningen ikke ophører efter de nævnte råd (en halv times behandling).

21 2 0 INSEKTSTIK Stik fra insekter er normalt helt ufarlige. Det er ubehageligt at blive stukket. Man bliver forskrækket, og det gør ondt. Symptomer: Smerter Rødme Hævelse Kløe Varme A N D R E S K A D E R HVAD GØR DU Fjerner brodden med en nål. Mangler brodden, er det et hvepsestik, og giften skal trækkes ud. Apoteket sælger en insektgiftfjerner, der kan trække giften ud. 1. Et godt gammelt husråd er at lægge et overskåret løg på området, eller en fugtet sukkerknald. Det trækker giften ud og tager generne. 2. Salve og linimenter, købt i håndkøb på apoteket til at bedøve huden med, tager kløe og smerter. 3. Is hjælper også på smerterne. I N S E K T S T I K RING 112 Ved overfølsomhed. Symptomer er: Utilpashed, vejrtrækningsbesvær, voldsom hævelse af kroppen eller voldsom rødme på kroppen. Stik i munden, især bagtil på tungen, kan give voldsom hævelse af tungen med vejrtrækningsbesvær til følge. Søg derfor læge. Start med at give is at sutte på, vil mindske hævelsen. Ved det mindste vejrtrækningsbesvær skal der ringes til 112.

22 2 1 SKOVFLÅT Skovflåten trives i skov og på mark og kan, når den stikker, overføre en bakterie med Borrelia-infektion. Der går som regel 24 timer, fra flåten har bidt sig fast, til bakterien overføres til værten. Flåten skal derfor fjernes, men der ingen grund til panik. HVAD GØR DU Fjerner tægen. Der er to måder, at gøre dette på: 1. Med fingrene Dupper et stykke papir med sprit og bedøver tægen, hvorefter den slipper let. Grib godt ned om tægens forkrop, så det hele kommer med. 2. Med tang Tægetangen anbringes over tægen, lukker sig om forkroppen. Drej tangen rundt og træk. Tægetang købes på apoteket. Vasker såret rent med vand og sæbe. Området skal den nærmeste tid tjekkes for rødme, hvilket forældrene må holde øje med. A N D R E S K A D E R S K O V F L Å T EGEN LÆGE KONTAKTES Hvis der opstår rødme i området. Barnet skal have penicillin. Lægen kan ved en blodprøve konstatere, om barnet er smittet med bakterien Borrelia.

23 2 2 KLEMT FINGER En finger klemmes hårdt, f.eks i en dør og bliver rød, hævet og gør ondt. HVAD GØR DU Holder fingeren opad. Koldt vand eller is dæmper smerten. Kulden får blodkarrene til at trække sig sammen, så blødningen standser, og hævelsen aftager. For at undgå kuldeskade lægges et klæde om det kølende element. Beroliger barnet. KONTAKT LÆGE/ SKADESTUE Hvis neglen bliver blå, og det dunker Muligvis skal der prikkes hul på neglen. Hvis barnet reagerer meget anderledes end forventet. Enten bliver mere stille eller meget grædende. A N D R E S K A D E R K L E M T F I N G E R

24 2 3 SPLINTER Splinter i huden er fremmede for kroppen og kan derfor virke irriterende på huden og resultere i betændelse. De skal derfor altid fjernes. Splinten kan være af metal, en torn eller et lille stykke træ. Begyndende betændelse viser sig ved: Rødme, hævelse og smerter. Fremmedlegemet må ud og fingeren puttes i sæbevand. HVAD GØR DU Fjerner splinten med pincet eller nål. Smører evt. lokalbedøvende liniment på 5 10 min før. Vasker nu grundigt med vand og sæbe, eller sætter fingeren i sæbevand i 5 10 min. Herved mindskes risikoen for betændelse. HUSK: Træsplinter udvider sig i vand. De er derfor meget vanskelige at fjerne, hvis finger og træ splint har været i vand, inden man forsøger at fjerne splinten. Derfor ALTID sæbevand, EFTER træsplinten er fjernet A N D R E S K A D E R S P L I N T E R Vejledning til forældrene: Opmærksomhed på stivkrampevaccine. Er barnet dækket? Fingeren kan med fordel sættes i sæbevand 2 gange dagligt de næste dage, for at mindske risiko for betændelse. KONTAKT LÆGE/SKADESTUE Hvis splinten sidder meget dybt, eller den er meget stor. Eller der trods ovenstående alligevel kommer betændelse, så skal familien tale med egen læge.

25 2 4 FORBRÆNDING En forbrænding er en ødelæggelse af huden p.g.a. for meget varme. Forbrændingen kan skyldes ild, kogende vand/olie, varme ting. En solskoldning med rødme af huden sammenlignes med en 1. grads forbrænding. 1. grads forbrænding. Skaden er overfladisk og gør huden rød. 2. grads forbrænding. Skaden er trængt dybere ind, og der dannes blærer i huden. 3. grads forbrænding. Skaden er trængt gennem alle hudlag. Huden er brunlig eller hvid og livløs. HVAD GØR DU Fjerner årsagen til varmen. Skyller med koldt vand. Brug evt. en sprayflaske. Fjerner tøjet ved det forbrændte sted. Forsætter med at skylle med køligt vand, til det ikke gør ondt mere, og i mindst ½ time Ved blæredannelse skal forældrene være opmærksomme på, om barnets vaccinationer er dækkende. A N D R E S K A D E R F O R B R Æ N D I N G Skaden stoppes, og smerten bliver mindre når huden afkøles. Jo hurtigere huden afkøles, jo mindre bliver skaden Tøjet fjernes for at køle stedet. Det kan tage flere timer, før det holder op med at gøre ondt. Brug kuldslået vand, men aldrig iskoldt vand eller isterninger. Hvis barnet synes, det er ubehageligt med vandet rindende ned over det forbrændte sted, kan alternativet være at sætte fod eller ben i kuldslået vand. Obs.: Barnet må ikke blive koldt. Brug ikke creme eller salve, det forsinker sårhelingen. KONTAKT LÆGE/SKADESTUE Hvis blæren er større end en 5-krone. Eller 2. grads forbrændingen er cirkulær. Dvs. forbrændingen går hele vejen rundt om arm/ben. Ved 3. grads forbrændinger.

26 2 5 TANDSKADER Når små børn falder, er det ofte deres læber og fortænder, det går ud over. Det ser tit meget værre ud, end det er, fordi det bløder voldsomt. Det er meget sjældent, at der sker alvorlige skader på mælketænder efter uheld. Tanden kan eventuelt slås løs, men vil så restituere sig og vokse fast efter nogen tid. En skadet tand har allermest brug for ro. Ring og tal med tandlægen, hvis barnet slår tænderne, og der ses nogen ændring. Tandlægen kan vurdere, hvor stor skaden er og fortælle, hvad der skal ske. Tandlægen vurderer ligeledes, om skaden skal meldes til forsikringen Løse tænder kræver som regel blød kost de første dage, hvorefter barnet kan få almindelig mad. Man serverer blot rugbrødet skåret i små mundrette stykker for barnet, så det ikke skal bruge de skadede tænder til at bide over med. Hårde æbler, rå gulerødder og lignende skal man også være forsigtig med, så længe tanden er øm og sårbar. KONTAKT TANDLÆGEN PR. TELEFON. HVAD GØR DU A N D R E S K A D E R T A N D S K A D E R Lader barnet skylle mund med koldt vand. Tjekker tænder og læber. Er læben flækket, skal den muligvis syes. Lægger evt. is på. Beroliger barnet. Kontakter tandlægen pr. telefon og få råd om, hvad der videre skal ske.

27 2 6 ØJENSKADER HVAD GØR DU Grus eller lignende skylles med lunkent vand. Hvis generne ikke aftager, kontaktes lægen. KONTAKT LÆGE/SKADESTUE Kemikalier: Øjet skylles med vand. Slag mod øjet og andre direkte skader. A N D R E S K A D E R Ø J E N S K A D E R

28 2 7 FORGIFTNINGER Det vigtigste er at forebygge forgiftning. Opbevar medicin og ætsende stoffer i den originale emballage og således, at børn ikke kan nå dem. Medicin Planter og bær Kemikalier HVAD GØR DU ❶ Alle faste ting Fremkalder opkastning ved at stikke en finger i halsen på barnet, mens hovedet holdes fremover. Opkastning kan nemmere fremkaldes, hvis der umiddelbart forinden er givet en smule vand. Kontakter straks skadestue/læge. Medbringer, hvad barnet har indtaget. ❷ Flydende ting BARNET MÅ IKKE KASTE OP! Giver rigeligt med mælk eller vand at drikke. A N D R E S K A D E R F O R G I F T N I N G E R Kontakter straks skadestue/læge. Medbringer flaske eller beholder. Bemærk. Hvis et barn spiser opvaskemiddel til maskinopvask, skal det behandles som beskrevet under flydende ting.

29 2 8 KNOGLEBRUD OG LEDSKRED FORSTUVNING Hvis et led bliver vredet eller slået ud af led og glider på plads igen, kaldes det en forstuvning. Der kommer hævelse i leddet og måske også en blødning. Derfor kan huden blive blålig. K N O G L E B R U D O G L E D S K R E D HVAD GØR DU BENYT RICE PRINCIPPET (se side 8). Placerer barnet, så det beskadigede led hæves. Lægger et koldt omslag på (indpakket ispose) ½ time med is, ½ time uden. Det vil være effektivt at gentage dette flere gange den første dag. Holder det beskadigede led i ro med Støttebind/ elastikbind. Husk, at elastikbind skal tages af om natten. F O R S T U V N I N G Kulde får blodårerne til at trække sig sammen, så blødningen standser, og hævelsen bliver mindre. Det samme sker, når leddet bliver løftet. KONTAKT LÆGEN MED DET SAMME. Hvis det gør meget ondt, når det forstuvede led bevæges Hvis hævelsen hurtigt bliver meget voldsom. KONTAKT LÆGEN NÆSTE DAG Hvis generne ikke er bedre.

30 2 9 BRÆKKET ARM/BEN Knoglen brækker, når den har været udsat for stor belastning. Har belastningen været knap så voldsom, kan der ske det, at det nærliggende led smutter ud for derefter at smutte tilbage på plads. Leddet forstuves. Hvis bruddet er åbent, og knoglespidsen ses gennem huden, er der ingen tvivl: Knoglen er brækket. Er bruddet derimod lukket, kan det være sværere at erkende, fordi det eneste symptom kan være hævelse og smerte. Åbent brud. Der ses et sår ved brudstedet, eller knoglespidsen stikker ud gennem huden. Lukket brud. Bruddet gør meget ondt, og området er hævet. Årsagen kan være, at blodkar er blevet beskadiget af en knoglespids, eller brudfladerne ligger forskudt. Den brækkede knogle kan virke kortere eller ligge helt forkert i forhold til tidligere (f. eks i en vinkel). HVAD GØR DU K N O G L E B R U D O G L E D S K R E D B R Æ K K E T A R M / B E N Hvis det er et åbent brud. Tildækker det åbne sår med en steril forbinding, fra Førstehjælps-kassen BEHANDLINGEN VED ÅBENT/LUKKET BRUD ER HEREFTER ENS: Støtter den brækkede knogle, med et fast underlag, så knoglen holdes i ro. Beroliger barnet. Venter på transport til skadestuen. Forsættes på næste side

31 3 0 Forsat fra forrige side Støtte til brækket arm: Bind et trekantet tørklæde rundt om armen og rundt om nakken. Tørklædet skal være så stort, at det understøtter brudstedet godt. Støtte til brækket ben: Støtter det brækkede ben med sammenrullet tøj, en pude eller andet der kan støtte godt, så knogleenderne kan holdes i ro. Flyt ikke benet. - Det gør ondt, hvis knogleenderne glider mod hinanden. KONTAKT SKADESTUEN/RING EFTER FALCK. K N O G L E B R U D O G L E D S K R E D B R Æ K K E T A R M / B E N

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte Førstehjælp for børn 10-12 år Indhold Der er sket en ulykke!... 3 Opskriften på førstehjælp... 5 1. Skab sikkerhed... 6 2. Vurder personen... 8 3. Tilkald

Læs mere

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? + ROLLESPIL + ARBEJDSsTAtioner + FLIPspil & test + Hændelses sider Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLPKOLOFON p Undervisningsmaterialet består af denne

Læs mere

Dorte Fischer Karsten Pers. Til bogen hører nu også:

Dorte Fischer Karsten Pers. Til bogen hører nu også: Dorte Fischer Karsten Pers kalenderen Til bogen hører nu også: Gratis nyhedsmail med aktuelle råd og sæsontips Facebook side med det nyeste fra os samt debat og babysjov Masser af gode links uge for uge

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen OmTanke Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen For nogen tid siden snakkede jeg med en teenager og spurgte ham: Hvad er tanker? Efter nogle sekunder, lyste han op i et stort smil og sagde: Jeg

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Indhold. Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: 35 26 54 00 Fax: 35 43 02 13 Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dk E-mail: kfs@sundkom.

Indhold. Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: 35 26 54 00 Fax: 35 43 02 13 Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dk E-mail: kfs@sundkom. små børns sikkerhed Indhold Mange børn på skadestuen hvert år 1 Beskyt barnet mod ulykker fra fødslen 3 Undgå ulykker i hjemmet 5 Undgå ulykker udenfor 15 Hvis ulykken sker 19 Små børns sikkerhed Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsråd i International Tjeneste

Sundhedsråd i International Tjeneste Sundhedsråd i International Tjeneste FSU Forsvarets Sundhedstjeneste Indhold Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 902-57 Sundhedsråd i international tjeneste er en revision og viderebearbejdning

Læs mere

Indflydelse på egen sundhed

Indflydelse på egen sundhed EN MAD OG DRIKKE FRITID ARBEJDE BEVÆGE Indflydelse på egen sundhed Kolofon Indflydelse på egen sundhed har fokus på at øge sundhed og trivsel for borgere med udviklingshæmning. Projektet har haft som mål,

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

En bog om krop, kærester, kærlighed mm

En bog om krop, kærester, kærlighed mm spiseforstyrrelser prævention overgreb graviditet kroppen kærlighed sexsygdomme forelskelse forældre homoseksualitet den første gang venner En bog om krop, kærester, kærlighed mm www.libresse.dk Denne

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Pas godt på dig selv. Du skal holde længe

Pas godt på dig selv. Du skal holde længe Pas godt på dig selv. Du skal holde længe 1 INDHOLD Kroppens udfordringer s. 6 Hvor er det typisk, det går galt? s. 8 Forebyggelse s. 14 10 gør kroppen glad-tricks s. 14 Forebyg skader derhjemme s. 18

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sund i Syd. Gratis. Fremtidens Sygehuse - i din region. s. 22. s. 8-18. Lynet slog ned: Markus fik kræft. Sundhedsmagasin for Region Syddanmark

Sund i Syd. Gratis. Fremtidens Sygehuse - i din region. s. 22. s. 8-18. Lynet slog ned: Markus fik kræft. Sundhedsmagasin for Region Syddanmark Sund i Syd 1 2007 Sundhedsmagasin for Region Syddanmark Gratis Ta bladet med Lynet slog ned: Markus fik kræft s. 22 tema: Fremtidens Sygehuse - i din region s. 8-18 Råd til forældrene: Lad ungerne vaske

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning Førstehjælp for børn fra 7-9 år 1 Når ulykken er sket Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet www.drk.dk/skole.

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Børns sikkerhed Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012 Januar 2012 Layout: Punch Design Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Forord Pas på ikke pylre I Johannes

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere