Bliver det nogensinde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliver det nogensinde"

Transkript

1 RGK Medlemsblad April Nummer Årgang Bliver det nogensinde en golfbane igen? Læs side 20 Den første sol på terrassen Læs side 38 Er eliten pengene værd? Læs side 22 HOVEDSPONSOR

2 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder os til at betjene dig. Tlf Rungsted Bytorv - SÅ MANG LE R DE R I KKE NOG ET... Tlf Vestre Stationsvej Rungsted Kyst Tlf.: Fax: Mail: Administration: Claus Preetzmann Jens Holm Boye Tlf.: Pro Shop: Head Pro: Mike Tulloch Starttider og shop: Tlf.: Restaurant: Steen Berthelsen Peter Stræde Tlf.: Bladets redaktion: Niels Madsen, Jens Holm Boye, Hans Grønfeldt, Jørgen Pedersen (jøp) og Lars Wilhelmsen. Redaktør: Jørgen Eneqvist Tlf.: / Mail: Annoncer: Viggo Wollny, Tlf.: / Mail: Sponsorudvalg: Hans Carstensen Viggo Wollny, Tryk: RGK Forsiden: I måneder har vores bane været dækket af sne. Så sent som i slutningen af marts, hvor billedet af taget. (Foto: Jens Holm Boye). Artikler i bladet dækker forfatternes egne meninger og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med bestyrelsen eller redaktionens opfattelse. Redaktionen kan af pladshensyn være nødsaget til at redigere, forkorte eller udelade indsendte artikler. Det kan du læse Lille overskud. Stort fremmøde Siderne 4-11 Portræt af Merete Meiland Side 12 Hvad er meningen med eliten? Side 22 Bliv sponsor Side 26 JØPS HACK Side 28 Pink Cup - igen Side 32 Rundt om puttinggreen Side 34 Kom godt i gang Side 40 Klubber i klubben Side 42 Det er 25 år siden Side 44 Næste nummer udkommer medio juli 2011 Deadline for redaktionelt stof og annoncer er 24. juni Tekstindlæg som Worddokument. Billeder som højtopløselige (300 dpi) filer. Annoncer som 300 dpi / cmyk formaterede pdf-filer. Sendes på mail til: Spørgsmål kan stilles på eller

3 Generalforsamling 2011: Lille overskud stort fremmøde Formand Morten Eldrup-Jørgensen: - Der er naturligvis en sammenhæng imellem antallet af medlemmer og kontingentstørrelsen, og her prioriterer vi altså den atmosfære og frihed til at spille på banen som følger med det lidt lavere medlemsantal. Som traditionen byder, var der plantet de smukkeste stedmoderblomster rundt om terrassen til klubbens generalforsamling 29. marts, hvortil godt180 medlemmer havde fundet vej. Formand Morten Eldrup-Jørgensen tog i sin mundtlige beretning i højere grad end tidligere år udgangspunkt i de langsigtede målsætninger for klubbens udvikling, satte fokus på nogle af de aktuelle tendenser inden for udviklingen af golfen og -klubberne og på, hvordan RGK i den løbende drift og udvikling vil forsøge at realisere disse under skyldig og nødvendig hensyntagen til de aktuelle vilkår i dansk golf. Formanden slog fast, at vi er meget privilegerede i RGK. Vi har et højt kvalitetsniveau, når vi ser på bane, klubhus, Rungsted Golfklub har for ottende år i træk leveret et overskud. I 2010 blev det beskedne kr., og flere medlemmer udtrykte bekymring for klubbens økonomi, hvis golfen fortsat stagnerer restaurant, medlemspolitik, banens tilgængelighed, golfkultur, medarbejdere, osv., og har dermed et godt udgangspunkt for at skabe en totaloplevelse. -Vi har fortsat en ikke ubetydelig venteliste til klubben, selvom langt de fleste danske golfklubber, vi normalt sammenligner os med, i dag slet ikke har nogen venteliste. Og det må i et vist omfang være lakmusprøven på, at vi gør det rigtige. -Men vi bliver også udfordret af finanskrise, generel afmatning inden for golfsporten, af fleksible medlemskaber og nye store golfanlæg som The Scandinavian, Lübker, Royal Golf Center, etc. -Vi skal holde fast i totaloplevelsen og være blandt de allerbedste af de store, gamle golfklubber. Her har vi nogle kvaliteter, som selv de dyreste nye klubber, vil have meget svært ved at kopiere. Han understregede, at klubbens drift og fremtidige udvikling skal baseres på en sund økonomi, der i væsentlighed kommer fra medlemmernes egne betalinger og fra greenfee indtægter. -Vi finansierer alle investeringer via den ordinære drift og har i de sidste mange år aldrig forhøjet kontingenterne udover den almindelige pris- og lønudvikling. Det er vores filosofi, at klubbens drift bør lande på et nulresultat og gerne med et lille overskud. På den måde betaler de aktuelle brugere deres andel af, hvad det reelt koster at drive klubben. I realiteten gennemfører vi imidlertid en løbende konsolidering af klubbens finansielle stilling. Stadig plads til forbedringer I sin beretning påpegede Morten Eldrup-Jørgensen også, at vi inden for de nuværende økonomiske rammer både kan vedligeholde kvalitetsniveauet og gennemføre løbende forbedringer af såvel banen som klubhuset. - Selvom vores finansielle udgangspunkt er solidt, kan vi imødese øgede udfordringer i form af det generelle pres på golfsporten, den direkte adgang til optagelse i konkurrerende golfklubber og de fleksible medlemskaber, som sætter efterspørgslen under pres. Det er vi opmærksomme på og arbejder fortsat på at levere det produkt, som gør RGK efterspurgt. Og det kan få indflydelse på vores medlemspolitik, indskuds- og kontingentstruktur. -Eksempelvis ved at tillade nye medlemmer at betale et mindre indskud mod et højere årligt kontingent, overveje en hurtigere optagelse af flere af medlemmernes fortsættes på næste side

4 børn eller fremrykke egnede/oplagte ansøgere, som bør optages. Disse tanker er alene på overvejelsesstadiet, men vi vil gerne være foran begivenhederne. Generalforsamlingen fik også information om, at den generelle økonomiske situation påvirker holdningen hos vore sponsorer, men at Nykredit efter 10 år fra 2000 til 2010 har forlænget aftalen i 2011, så vi får tid til at finde en ny hovedsponsor. Der er dog et håb om at kunne forlænge sponsoratet yderligere et år i forbindelse med klubbens jubilæum i Sæsonen forlænget med to måneder Formanden omtalte flere af de opgaver, der var løst i det forgangne år, og fremhævede, at banen fremstod meget flot fra og med slutningen af maj. Baneudvalgsformand Tom Ahrenst slog efter Morten Eldrup- Jørgensens indlæg fast, at banen ikke kan stå i samme kvalitet altid. Baneudvalgsformand Tom Ahrenst: - De tiltag, vi gør på banen, ligger i en 10 års plan, så vi undgår hovsa-løsninger, og han påpegede, at alle tegninger på forbedringer, har været forbi Run Curby. Der vil være gode dage og mindre gode, hvor banen ikke er helt i toppen. Det handler om langsigtet bæredygtighed. Til trods for vanskelige vejrforhold med lang tids sne og hård frost plus stormflod i august, hvor vi på tre timer fik 130 ml vand, har vi fået forlænget sæsonen med to måneder en måned længere i foråret og en måned længere i efteråret. - Vi har fået usædvanligt gode, sunde og holdbare greens, og vi har igennem de sidste otte til 10 år renoveret næsten samtlige bunkers på banen. Desuden har vi renoveret et stort antal teesteder. Tiltag, som har givet et kolossalt løft til banens generelle layout. Desuden har vi renoveret stierne ved adskillige huller og udført et kæmpearbejde i skovområderne. Alle fortsættes side 8... PIET HEINS VEJ I den eksklusive bebyggelse Rungsted Golfpark udbydes stuelejlighed med egen, stor terrasse og have. Bebyggelsen er opført i 2002 i gedigne materialer og pudsede, lyse facader med mørke vindues- og dørrammer, som giver et smukt arkitektonisk og sublimt helhedsindtryk. Sags nr:...h4194 Type:... Ejerlejlighed Bolig: m² Rum:... 3 Etager:... 1 Kælder:... 6 m² Kontakt: DanBolig Hørsholm - Tlf.: Garage: m² Byggeår:

5 fortsat fra side 6... investeringer er gennemført inden for rammerne af klubbens almindelige økonomi. Støt restaurant og pro Morten Eldurp-Jørgensen fremhævede restauranten, som en af de bedste i nogen dansk sportsklub, og opfordrede medlemmerne til at bruge restauranten, så meget som muligt også med gæster, forretningsforbindelser, familie, venner, etc. -Forholdet mellem pris og kvalitet fås næppe bedre andre steder, og priserne vil være uændret i blev vores andet år med Mike Tulloch som pro, og det er mit indtryk, at mange er glade for Mike og hans team. Mike har en sjælden evne til at undervise og tage engagement i spillere på alle niveauer. Hans genoplivning af shoppen er heldigvis gået nogenlunde fornuftigt, og han har nu tilpasset sit sortiment til os. Derfor kan jeg kun opfordre til, at vi støtter ham, hvor vi med rimelighed kan gøre det. Afslutningsvis takkede formanden medarbejdere, frivillige ledere og bestyrelseskolleger og understregede, at bestyrelsen gerne tager imod kritik og konstruktive ændringsforslag. Hon. kasserer Hans Carstensen gennemgik regnskabet, der som nævnt viste et lille overskud på kr. Indtægterne havde været små 12,5 mio. kr., heraf er 82 pct. kontingent og indskud. Der var tale om nogle forskydninger i investeringerne, men de totale beløb var som budgetteret. Eksempelvis var jordkøbet først blevet tinglyst her i 2011 og søprojektet på 15. hul og pavillon til greenkeeperne er planlagt til i år. Hans Carstensen slog fast, at vi kom ud af året med lidt flere penge i kassen end året før. Bekymringer for fremtiden Det var en aften, hvor flere fra salen tog ordet. En af dem var Erling Krøll, som bl.a. spurgte, hvad bestyrelsen havde af overvejelser m.h.t. fleksible medlemsordninger. Hertil lød der fra formanden et klart Martin Banks forslag til vedtægtsændringer blev ikke vedtaget. Med et solidt flertal på 179 nej-stemmer mod 53 ja-stemmer nej. Det vil kannibalisere vores indskuds- og kontingentpolitik. Erling Krøll ville også gerne vide, hvornår man regner med, at ventelisten tørrer ud, og hvad man i så fald vil gøre ved det. Hertil svarede formanden bl.a., at indskuddet er en driftsindtægt, at klubben oplever en større tilbageholdenhed end tidligere, når vi giver tilbud om medlemskab fra ventelisten, og vi må gøre os så attraktive som muligt. Han opfordrede med et smil på læben til, at vi ikke skræmte folk væk ved at sige, at det tager mange, mange år, før du kan blive medlem i Rungsted. Mads Bjerre-Pedersen var bekymret for indtægterne og ville gerne vide, om vi kunne genindføre en form for venskabsklubordning, da han oplever mange, som synes vores greenfee er for dyr. Formanden svarede, at vi har erfaring med Københavns Golf Klub, men det viste sig dengang, at ydelsen var for forskellig, og det endte med oprettelsen af en gensidig gæstegreenfee. Vi mener ikke, vi kan lave venskabsklubordninger. Henrik Bie Olsen var bekymret for den krise, golfen er i, og den situation RGK befinder sig i. Påpegede at de fem nærmeste klubber opererer med et pct. lavere kontingent og med et indskud tre-fire gange mindre end vores. Foreslog at vi beholder kontingent og indskud, som det er i dag tre år frem. Morten Eldrup- Jørgensen så det som et indspark og en mulighed, som bestyrelsen vil overveje. Ingen vedtægtsændringer Så var tiden kommet til forslaget fra Martin Bank om indførelse af en vedtægtsmæssig begrænsning i adgangen til at genvælge bestyrelsesmedlemmer udover en given periode Han uddybede sit forslag og gav udtryk for stor kritik af den siddende bestyrelse, som han bl.a. mente, var for Firmagaver: Kontakt Claus Tang-Holbek tlf fortsættes næste side

6 fortsat fra side 9... topstyret. Han var også uenig i bestyrelsens ros af banen. I hans optik var der for mange fejl på banen, og der var ikke tale om nogen form for nytænkning, kun vedligeholdelse. Rungsted ikke længere attraktiv Ole Lottrup sagde fra talerstolen, at han stemte for forslaget, men med en anden begrundelse. Unge familier med børn har ikke råd til at betale to gange kr. i indskud og 2 x kr. i kontingent. RGK er ikke længere attraktiv for unge mennesker. Juniorerne falder fra, når de skal til at betale indskud. Gamle holdninger og traditioner spærrer. Søren Kjelsgaard og Lone Kunøe mente, at vi har en fantastisk klub og en fantastisk bestyrelse og opfordrede Martin Bank og andre, som var utilfredse med bestyrelsen til selv at stille op. Formanden fastslog, at vi i dag har fuldstændigt medlemsdemokrati, og at forslaget fra Martin Bank vil begrænse medlemmernes indflydelse. Derfor opfordrede bestyrelsen generalforsamlingen til at stemme nej til forslaget. En skriftlig afstemning viste, at 179 stemte nej, 53 stemte ja og fem stemte blank. Dermed faldt forslaget. Under generalforsamlingen var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Hans Carstensen, Ole Faaborg-Andersen og Niels Madsen blev alle genvalgt. timm Æret være deres minde Generalforsamlingen rejste sig og mindedes de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste års generalforsamling: Grethe Dohlmann Steen Daell Bjerrum John Torp-Lind Jacob Schibbye Jørgen Ulrich Jessie Hahn-Pedersen Birgit Andersen Hans Budtz Axel Faaborg-Andersen - og så går vi over til eventuelt! I forbindelse med optællingen af stemmerne til Martin Bank s forslag til vedtægtsændring gik der buffet i medlemmerne. De sivede ud af lokalet mod de bugnende fade og var meget svære at trække i nærheden af talerstolen igen. Derfor afstod Henrik Svendsen at gå på talerstolen under punktet Eventuelt for som formanden havde bebudet at fortælle lidt om det nye aktivitetsudvalg, som han er talsmand for. Men her er nogenlunde, hvad han ville have sagt: -Vi har måttet erkende, at vi lever i år 2011 og ikke tilbage i tresserne eller halvfjerdserne og at, hvis vi ønsker et større aktivitetsniveau i klubben, så må vi som medlemmer selv tage initiativet. Vi kan ikke med rimelighed forvente, at andre skal gøre det. Og det var baggrunden for, at vi dannede det nye aktivitetsudvalg. Og her er så, hvad aktivitetsudvalget arbejder på at få gennemført i sæsonen 2011: 1. Mike s match: Gunstart med efterfølgende frokost. Er allerede med i turneringsprogrammet lørdag 13. august. 2. At alle klubmatcher kommer til at inde-holde en særlig række, hvor der kun spilles ni huller. Beregnet for de medlemmer, som enten ikke kan gå mere eller som ikke har tid til mere. Der arbejdes stadig på sagen. 3. At få start på både 1. og 10. hul i to turneringer i Rungsted Ugen. Formålet er at skabe mere liv i klubhuset, når flere spillere bliver færdig med deres runde samtidigt. Der arbejdes på sagen. 4. At afslutningsmatchen afvikles med gunstart, så der kan gennemføres en hurtigere præmieoverrækkelse. Der arbejdes på sagen. 5. Mixed Forårs Fourball. Hulspilsturnering i maj og juni. Matchfee går ubeskåret til præmier. Opslag i klubben på vej. 6. Præmieoverrækkelse efter hver match, så vinderne straks kan hyldes. Der arbejdes på sagen. Nummer 1. april Forårsfest fastlagt til lørdag den 28. maj. Der arbejdes på sagen. 8. Andespillet kommer igen i år. Dato endnu ikke fastlagt. 9. Julebuffet et forsøg på at genoplive traditionen med julefrokost. Er fastlagt til søndagene 4. og 11. december, så alle stadig kan være i form til juleaften. 10. Børnenes Juletræsfest også et forsøg på at genoplive en tradition. Er fastsat til søndag 18. december, hvor de fleste næppe endnu er Henrik Svendsen (tv.) i samtale med formanden og Ole Faaborg- Andersen, der også var på talerstolen for at svare på spørgsmål om elitearbejdet. draget på juleferie. -Det er ikke sikkert, at det lykkes os at få alle de endnu ikke fastlagte aktiviteter gennemført i år, men vi prøver, og så må vi jo se, om der er den fornødne interesse hos medlemmerne, slutter Henrik Svendsen. Udvalget består, udover Henrik Svendsen, af Bente Rosendal og Karsten Nørager

7 Merete Meiland: Nummer 1. april 2011 JEG HAR FÅET OPFYLDT GOLFAMBITIONERne Merete Meiland har for længst besluttet, at golfen ikke længere skal have højeste prioritet i hendes liv. Hun vandt sit første danmarksmesterskab som junior tilbage i 1971, og herefter stod hun øverst på skamlen i både 1974, 1976, 1977 og 1982 i DM i hulspil for damer. Siden blev det til endnu fire danmarksmesterskaber og et enkelt skandinavisk i slagspil, og kaster vi et blik på tavlerne i vores klubhus, står der Merete Meiland ud for klubmester for damer i både 1990, 1991 og Hun kan stadig spille en god golf og er på senioholdet, som har hjembragt pokal og guldmedalje til Rungsted de sidste tre år. Udover divisionsturneringerne for Rungsted spiller hun i dag stort set kun hyggematch med sin mand Ole Carøe. Som regel kun ni huller om aftenen efter job, for som hun siger, jeg har fået opfyldt alle mine ambitioner i golf. Golf i protest At Merete Meiland kom til at spille golf skyldes en tilfældighed. -Jeg var begyndt at spille tennis som årig og spillede med en klassekammerat. Desværre var det meget tit, at hun ikke gad, og det var rigtig irriterende. I tennis er man som bekendt afhængig af en makker, men jeg ville ikke tigge og bede hende om at spille med mig. Det var trods alt for nedværdigende, så det var nærmest i protest, at jeg begyndte at spille golf. -Dengang boede jeg i Korsør, og mine forældre og min storebror var lige begyndt at spille golf. En dag tog jeg med dem derover og kiggede på og forsøgte også selv, men syntes det var ganske åndssvagt. Noget underligt noget. Vi stod bare på en græsmark jeg tror, det var en gammel fodboldbane og slog bolde ud. Banen var under anlæggelse og endnu ikke åben. Klubben havde også fire små huller, hvoraf det længste vel var omkring 100 meter. Her spillede jeg lidt rundt, og på et tidspunkt blev jeg alligevel grebet af det. Den 58-årige golfspiller husker, at det var spændende at komme på juniorkursus i Nyborg hos Herluf Hansen. -DGU afholdt nogle juniorkurser for både drenge og piger, og alle klubber kunne sende to piger. Da jeg var den eneste i Korsør, var jeg selvskreven år efter år. I Nyborg mødte jeg ligesindede, og det var dybt fascinerende for mig at møde andre piger, som også spillede golf. Det var helt sikkert de kurser, der satte mig i gang for alvor, og pludselig var jeg inde i noget, der hed konkurrencegolf. Det kom sådan lidt ind ad bagdøren og var aldrig noget, jeg havde drømt om. Merete Meiland afslører, at hun på det tidspunkt ikke havde modtaget den store undervisning i golf. -Udover den ene uge om året hos Herluf, var det virkelig begrænset til en halv time et par gange i løbet af en sæson. Alligevel var Merete Meiland med, da DGU sendte det første juniorlandshold for piger af sted til europamesterskaberne i Det blev afholdt i Paris og var helt vildt sjovt. På vejen derned havde vi ingen ide om, hvor vi lå. Var vi gode eller dårlige i forhold til de andre deltagere? Det viste sig, at vi var røven af fjerde division og meget ringere end de andre. Vi fik læsterlige klø og så mange bank, at DGU ikke ville sende os af sted året efter. Men oplevelsen var stor. Merete Meiland var med, da DGU sendte det første juniorlandshold for piger til europamesterskaberne i Vi fik læsterlige klø. - Vi måtte vente to år, og da foregik mesterskaberne i München. Østrig fik sidstepladsen, og vi placerede os næstsidst. Men denne gang var der ikke den store forskel på holdene. Vi var ved at nå op og bide de andre i haserne. Trænet af Sprinter I 1971 flytter Merete Meiland fra Korsør til København for at læse til tandlæge og bliver fortsættes næste side

8 fortsat fra forrige side... medlem i Københavns Golfklub. -Jeg spillede mere golf end jeg læste. Det var sjovere. Jeg spillede meget med Sprinters (den daværende pro, red.) datter, Susanne. Da jeg dukkede op derude, havde jeg som nævnt ikke fået ret meget træning, og Sprinter spurgte, om jeg gerne ville være god. Jo, det ville jeg da gerne. Så er der visse ting, vi skal have lavet om, og så påpegede han, at det nok ville tage et år, og at mit spil i en periode ville blive dårligere. Til gengæld lovede han, at det ville blive bedre på sigt. Den er taget, sagde jeg. -Så måtte jeg høre på: Stå fast over bolden, bred stance, røven tilbage, kort sving, slap af i højre - og så slå til for fanden. Det var Sprinters fortjeneste, at mit spil kom til at ligne noget. Færdiguddannet flytter Merete Meiland i 1978 til Silkeborg og får job som børnetandlæge i kommunen. -Det var naturligvis sjovt at vinde det Skandinavisk mesterskab i 1985 i Finland, men jeg husker egentlig ikke så meget fra selve turneringen, bortset fra at det styrtede ned, og at banepersonalet måtte ud og feje flere greens fri for vand den sidste dag. Men jeg kan ikke erindre, som du siger, at jeg først førte helt til sidst. Det danmarksmesterskab, som betyder mest for Merete Meiland, er absolut det hun vinder i 1974 som senior. -Jeg havde været lidt på kant med DGU året forinden, fordi jeg ikke kom med på landsholdet i Da var jeg lige ved at stoppe. Jeg syntes, det var så urimeligt, for der var to med, som jeg aldrig havde tabt til. Jeg havde sagt nej til at deltage på det årlige juniorkursus i Nyborg, fordi København netop den uge fejrede sit jubilæum med en uges turneringer, og det ville jeg naturligvis gerne være med til. Da jeg så til sidst ændrede min beslutning og meldte mig til juniorkurset, ja, så havde DGU bestemt sig for, at jeg ikke skulle med til Europamesteskaberne. -Da var jeg meget, meget tæt på at sige, at så gider jeg ikke mere. Og det var kun, fordi min far sagde, at jeg skulle gå ud og vise dem, at det var en fejltagelse, jeg ikke var udtaget, at jeg ikke smed køllerne ud. Du modtog Den Gyldne Golfbold i 1985, hvordan var det? -Det havde jeg det lidt blandet med. Selvfølgelig var jeg glad og stolt, men jeg havde det meget dårligt med, at jeg skulle modtage den foran så mange mennesker. Jeg vil helst være anonym, så det var fælt grænseoverskridende for mig at holde takketalen. Det skinner også tydeligt igennem i vores samtale, at Merete Meiland er en meget privat, beskeden og ydmyg person. Det skal nærmest hives ud af hende, at hun også tre gange har - Jeg var noget betuttet da jeg skulle holde takketale foran så mange mennesker, husker Merete. været med til verdensmesterskaberne for hold. -Første gang var i 1976 i Vilamour i Portugal. Herrerne var af sted med kaptajn, kom i uniform og die ganze schweinerei. Vi piger måtte selv betale og arrangere overnatning, Vi købte ind hos den lokale supermercado og sørgede selv for madlavningen. -Jeg kan ikke huske, hvad nummer vi blev, men det var ikke nogen topplacering, det ved jeg. Jeg havde selv den store fornøjelse at spille med Nancy Lopez. Det var sidste turnering, inden fortsættes næste side

9 fortsat fra side hun turnede pro. Der var masser af tilskuere, og jeg har ofte haft det sådan, at den tendens, jeg havde i mit spil, altid blev forstærket af tilskuerne. Spillede jeg godt, blev jeg endnu bedre, og spillede jeg dårligt, blev det virkelig dårligt. Den dag spillede jeg som en brækket arm, det var ganske forfærdeligt. -I 1982 i Geneve i Schweiz betalte DGU for os, og det sidste VM jeg var med til, blev afholdt i Venezuela i 1986, og der var vi af sted med træner og holdkaptajn. Jeg husker en dag, hvor vi skulle hjem fra træning og kørte i bus til vores hotel. Vi var kun os tre piger plus Roger Brown, vores træner og en fra DGU i bussen. Lige pludselig er der fire motorcykelbetjente omkring os. To på siden af os og to foran. Og så gik det ellers for fulde gardiner med 180 km i timen gennem Caracas. Vi kørte i den modsatte side, op over kantsten det var så surrealistisk- og til sidst sad vi og skraldgrinede, for vi vidste ikke, hvad der foregik. Politiet har formentlig holdt øvelse, men vi fik aldrig noget at vide. Overvejer at blive pro Merete Meiland blev medlem i Rungsted i 1989, da hun tog et spring ud i det uvisse. Sagde sit job som tandlæge op, solgte sit hus i Silkeborg og flyttede til Nordsjælland. -Jeg spillede vildt meget golf i årene fra 1970 til 1986, og så blev jeg enig med mig selv om, at nu måtte det være slut og rørte næsten ikke en golfbold de næste to år. Så blev jeg kontaktet af et fransk firma, der ville sponsere mig som professionel. Det overvejede jeg længe. Jeg var træt af at være tandlæge, så jeg fandt golfkøllerne frem igen for at finde ud af, om jeg overhovedet kunne ramme en bold. Det kunne jeg, for jeg gik ud og vandt nogle turneringer, men jeg kom frem til, at det var for sent at turne pro i en alder af 35. Jeg kunne måske leve af det i nogle år, og hvad så? Det var for usikkert, og jeg har altid været en forsigtigper, bortset fra da jeg skippede mit liv i Silkeborg og tog til København uden at have et job på hånden. -Jeg har altid været flinke-pigen, som gjorde, hvad man forventede. Gået den direkte vej fra KVALITET OG SERVICE HØRSHOLM MIDTPUNKT TLF KVALITET OG SERVICE HØRSHOLM MIDTPUNKT TLF Jeg blev kontaktet af et fransk firma, som ville sponsere mig som professionel. Det overvejede jeg længe, Men afslog. KVALITET OG SERVICE HØRSHOLM MIDTPUNKT TLF fortsættes side

10 fortsat fra side 16 gymnasiet som 18-årig til tandlægehøjskolen, så da en veninde spurgte, om jeg ville med til Australien og køre rundt nogle måneder slog jeg til. Nu skulle det være, inden jeg fik et nyt job. Det blev nogle fantastiske måneder i Australien. Jeg spillede en del golf og kørte så ellers rundt i landet i et folkevognsrugbrød sammen med veninden og oplevede landet. Det var fantastisk og skønt ikke at være bundet af noget. Merete Meiland kom naturligvis med det samme på Rungsteds elitehold for damer, og spillede der i adskillige år, men kan ikke helt huske, hvor mange. -Seks år måske? Så syntes jeg, jeg havde lov til at slippe turneringsgolfen. Men pausen var ikke lang, for da jeg var 49, begyndte seniorerne fra seniorholdet at råbe efter mig. Vi ved godt, hvor gammel du er, og så måtte jeg i gang med divisionsturneringerne igen, men nu var det da kun 18 hullers turneringer og ikke 36. Hvad er din force som golfspiller? Merete Meiland afslører, at hun var ved at smide golfkøllerne væk, da hun ikke kom på landsholdet i Det er, at jeg næsten altid er midt på banen og sjældent i roughen. Jeg har aldrig været bange for de lange slag eller for spillet omkring green. Det er bare at gå hen til bolden og så prøve at klippe til den, og så har jeg aldrig undervurderet mine modspillere. Putning derimod kan i perioder gøre mig nervøs. Hvor længe bliver du ved? -Indtil jeg dør, havde jeg nær sagt. Så længe jeg kan blive ved med at gå rundt, bliver jeg ved. Merete Meiland har hcp. 4,5 i dag, men som hun understreger, har hun ikke spillet en tællende turnering i mange år, og efter 4,5 bliver man ikke sat op, med mindre man beder om at blive sat administrativt op. -Når jeg spiller for mig selv 18 huller, hvilket sjældent sker kan jeg godt på mine gode dage gå til mit handicap, så det er nok ikke helt way out. Bliver der tid til andet end job og hyggegolf i dit liv? -Jeg arbejder meget. Som clinical trial manger i medicinalvirksomheden GlaxoSmithKline rejser jeg en del, og det er aldrig med golfkøller, det er der simpelthen ikke tid til. Men for snart 20 år siden købte jeg mine forældres sommerhus, der ligger mellem Korsør og Skælskør, lige ud til vandet, og der elsker jeg at være. Desuden rejser Ole og jeg mindst en gang om året 14 dage til Thailand, Sydafrika, Florida eller lign., hvor vi spiller golf mindst halvdelen af tiden. Har du et godt råd til de unge golftalenter? Jeg siger ligesom Gary Player; jo mere man øver sig, jo heldigere bliver man. Nummer 1. april

11 Hvert år, når forårets første sol har smeltet vinterens sidste sne, står vi alle med hænderne foldet i bøn og stirrer ud over klubbens gennemvåde, grågrønne, grumsede anlæg: Bliver dette her nogensinde igen til en golfbane? I år var ingen undtagelse - oven i købet efter en rigtig lang vinterperiode med et fire måneder langt snedække, som afgjort ikke er dét, fairways og greens sukker dybest efter. Og bedømt efter dét, vi umiddelbart kunne se, var der lang vej hjem til brochurens saftigtgrønne billeder med festligt liv på terrassen. Derfor dette spørgsmål til baneformanden: - Hvor lang vej, Tom Ahrenst? - Den bliver nok BLIVER DET NOGENSINDE TIL EN GOLFBANE IGEN? en anelse længere end normalt - selv om greenkeeperne på det helt rigtige tidspunkt fik greens ryddet for sne. Men specielt teesteder og fairways har været temmelig hårdt ramt af sneskimmel. Det er derfor, det ser gult og dødt ud. Derfor er mine foldede hænder først og fremmest en bøn til vejrguderne om et mildt og ikke for vådt forår, så - Jeg håber mine bønner bliver hørt, fortæller baneudvalgsformand Tom Ahrenst. specielt de fine græsarter hurtigt kan komme igen. Høres mine bønner, tror jeg på, at banen hurtigt vil komme op på det rigtige niveau. - Hvordan er det gået med vinterens forskellige projekter på banen? - De har selvfølgelig også været drillet lidt af vinteren, men er nu klar. Det mest synlige er nok de nydesignede teesteder på 4. hul samt nye bunkers på 9., 13. og 14. Hul. Desuden er der også sket en hel del i vores skove. En del ældre træer, som umiddelbart så ud til at være sunde, var desværre ramt af sygdom og i gang med at rådne, så af sikkerhedsmæssige grunde har vi måttet fælde dem. Det er en helt naturlig udvikling i ældre skovområder. Vi er også gået i gang med ny beplantning på banen - specielt på steder, hvor træerne har strategisk betydning for spillet (f.eks. træerne i højre side på 8. hul). Endelig må vi også konstatere, at nogle af vores naboer med mellemrum fælder træer. Det er sket på 15. hul, hvor der er fjernet trefire træer. Her vil derfor komme nyplantning, som kan dække udsigten til husene bag hullet. Nummer 1. april 2011 Slut med pesticider - Og så er det jo ingen hemmelighed, at Folke- tinget har besluttet, at det nærmest skal være slut med at bruge pestidicer på danske golfbaner. Hvilken effekt vil det få på banen? - Tjah, det er et noget mere kompliceret spørgsmål, end det lyder. Effekten har nemlig at gøre med, hvilken jordbund, en golfbane er anlagt på. Vores er en parkbane med skov Det har snemæssigt været en hård vinter for landets golfanlæg. Den sidste sne faldt så sent som 20. marts tæt på hullerne og er derfor specielt udsat for ukrudt, eksempelvis Bellis. I dag bekæmper vi ukrudtet ved at sprøjte dér, hvor det vokser. Men med den politiske stramning må vi se i øjnene, at vi får mere ukrudt på fairways, hvis vi ikke kan finde andre måder at bekæmpe det på (og de findes ikke i øjeblikket!). Men vi følger udviklingen flere steder i verden og håber at kunne være med til at afprøve nye metoder og nye produkter. Det bliver vigtigt for os at øge andelen af nogle finere græsarter, som er mere modstandsdygtige over for sygdomme og ikke kræver så meget vand og gødning. Og i den forbindelse er det blevet endnu vigtigere, at spillerne lægger tørv på plads, retter nedslagsmærker op og lægger græsfrø i opslåede huller på teestederne. Vi må hjælpes ad! jøp 20 21

12 Man skulle tro, at den ansvarlige for Rungsted Golf Klub s elite ville dukke hovedet en smule, når han passerede gennem klubhuset nu, hvor klubbens førstehold rent faktisk udgør r. af fjerde division, og hvor seniorerne er alene om et niveau i dansk golf, som tidligere var naturligt og normalt for Rungsted Golf Klub. Men det gør han ikke, Ole Faaborg-Andersen, som i otte år som bestyrelsesmedlem har haft det ledelsesmæssige ansvar for klubbens elite. Tværtimod virker han meget dedikeret og entusiastisk på årets første forårsdag, hvor vi har sat ham stævne i klubhuset. - Men Ole Faaborg, hvordan kan det være, at Rungsted s elite er røget helt i bund? - Jeg indrømmer, at 4. division ikke er særligt flatterende for os men der er nogle forklaringer. - Og dét er så dem, vi gerne vil høre. - En væsentlig forklaring er, at vi i øjeblikket er i en overgangsfase, hvor en lang række af vores meget rutinerede spillere (hvis styrke har gjort det HVAD ER MENINGEN MED VORES ELITE? ganske svært for nye at komme til) ikke længere er til rådighed for vores forskellige hold, hvorfor vi i øjeblikket er i gang med at gøre et hold udelukkende bestående af juniorspillere modne til de større holdopgaver. Og jeg lægger med vilje tryk på hold, fordi et andet problem er, at en del spillere i dag helt i tidens ånd er temmelig individuelt indstillet og derfor ikke umiddelbart er gearet til at gå ind og yde en indsats på et hold. Mere socialt Den tendens prøver vi nu at ændre ved i højere grad at indbygge en række sociale elementer i eliteudviklingen. Spillerne skal understøttes i, at det skal været sjovt at spille golf det skal ikke bare være sur træning. Og angående træning, så er golf jo et af de spil, hvor hård træning er nødvendig for at blive rigtigt god. Kun meget få spillere i verden kan opretholde et højt niveau uden hård træning, og dem har vi endnu ikke spottet i Rungsted. Så jeg er nok nødt til at sige, at selv om vi efter min mening har lige så store talenter, som vi altid har haft, så er træningsiveren absolut ikke den samme. Endelig er der det faktum, at vi ikke har en chance for at matche de såkaldte fusionsklubber, som køber sig til spillere, så deres klubhold stort set består af professionelle. Dét økonomiske kapløb har bestyrelsen besluttet, at vi ikke vil deltage i så vi skal ikke forvente at se Rungsted tilbage helt i toppen af dansk klubgolf. - Hvor så? - Jeg mener, vi bør høre hjemme i 1. eller 2. Division. Golfopdragelsen er vigtig - Men så presser spørgsmålet sig jo på, om det er relevant for Rungsted overhovedet at beskæftige sig med elitegolf? Kan det retfærdiggøres over for de øvrige medlemmer at bruge de mange penge til træning, rejser, osv? - Det er efter min mening vigtigt at have nogle elitehold alene fordi systematisk arbejde med juniorer (og det er jo dér, det hele starter) betyder kolossalt meget for de unges golfopdragelse. Og når den er god, er det også til glæde for alle de øvrige medlemmer. - Men hvordan vil du så gribe tingene an for at bedre situationen? - Lad mig lige først understrege, at det ikke er mig, der har med det daglige slid og slæb at gøre det er de enkelte kaptajner og trænerne, som gør et fortrinligt stykke arbejde. Mit håb er, at vi i fremtiden kan få flere af de talentfulde juniores forældre til at deltage lidt mere i udviklingen og ikke bare som chauffører. I badminton og fodbold er det nok, at forældre er chauffører. Golf er så speciel en sport, at de unge spillere hele tiden har brug for coaching, Ole Faaborg-Andersen spejder efter de gode resulktater, der kan føre det meste af vores elite væk fra de sekundære placeringer og da er det vigtigt, at chaufførerne kan lidt mere end bare køre bil. Konkrete visioner - Hvad er dine konkrete visioner for den nærmeste fremtid? fortsættes side

13 - Vores seniorhold gør det godt. Med tre danmarksmesterskaber i rap kan vi være stolte, fortæller Ole Faaborg-Andersen. fortsat fra forrige side Først og fremmest vil jeg arbejde på at sprede mig eget engagement til hele eliteudviklingen. Uden at have hjertet med går det ikke. Så håber jeg på, at nogle af klubbens tidligere topspillere, som stadig spiller på et meget højt niveau, kan blive fristede til igen at deltage på nogle af holdene til inspiration for og støtte af de helt unge. Dernæst ser jeg noget meget positivt i, at et større antal af de mest talentfulde spillere har givet håndslag på, at de i år vil stå til den nødvendige rådighed for klubben. Det vil forhåbentlig give ro til forberedelserne, at man er sikker på altid at kunne stille det stærkest mulige hold. Selv om vores seniorhold er blevet danmarksmestre de sidste tre år, er mit håb for dem egentlig det beskedne, at de forbliver i elitedivisionen men det skyldes hovedsagelig, at DGU har tilrettelagt turneringen på en noget fjollet måde, så man nærmest er sikker på at rykke ned, hvis man ikke kvalificerer sig til finalen. Endelig håber jeg på, at vores veteranhold rykker op i den bedste række, hvor det hører hjemme. Sidste år glippede det med bare et enkelt putt. - Du lyder, som om du stadig synes, elitearbejdet er sjovt? - Det synes jeg og udfordrende! jøp Ole Faaborg-Andersen mener helt klart, at de penge, der bruges på eliten, er givet godt ud, og det begrunder han i samtalen med RGK s reporter Jørgen Pedersen (jøp)tv. FISK ER GODT Salg af frisk fisk. Engros & detail Rungsted Havn. Telefon Åbningstider: Mandag til Fredag 9-18 Lørdag 9-16 og Søndag

14 Bliv sponsor og vær med i en hyggelig kreds og lav gode forretninger Fra tid til anden omtaler vi vores sponsorer. Sidst i blad hvor vi præsenterede dig for alle sponsorer og annoncører. Ikke nok med det. Vi forkæler dem også en gang om året med en hyggelig golfturnering og udsøgt mad fra Peter og Steen i restauranten. I generalforsamlingsindkaldelsen så du, at vores sponsorer bringer kr til klubben hvert år. Penge som spredes nænsomt på bane og klubhus eller i publikationer som eksempelvis baneguiden, turneringsprogrammet og medlemsoversigten. Der findes også usynlige sponsorer eller næsten usynlige. Har du lyst til at sponsorere en polo til en turnering for juniorer er du Der gøres et formidabelt arbejde for vores over 100 juniorer. Blandt andet afholdes der en succesfuld Junior Uge hvert år. Her kan en økonomisk hjælpende hånd gøre underværker. usynlig undtagen over for juniorerne, der bærer din polo. På samme måde kan du sponsorere bolde. Skulle du mangle overblik over, hvor du kan sponsorere, er du meget velkommen til at kontakte Viggo Wollny, (telefon ) der gennem mange år har været ansvarlig for vores sponsorpleje. Lige nu er der et par teesteds skilte, der bliver ledige for en ny sponsor. Der er muligheder på driving range, som ikke er udnyttede eller markisen på terrassen. Der er også mulighed for at blive turneringssponsor. Her står turneringsudvalget parat med hjælp. Klubben har flere anonyme eller diskrete sponsorer, hvis donationer bruges på elitehold, juniorer eller andre formål som kan drøftes med sponsorudvalget. Da sponsorerne ikke hænger på træerne, vil et hvert emne være velkomment. LW Nummer 1. april 2011 Dine fremtidsplaner er vores hjertebarn For år tilbage gjorde vi op med krejleriet og indførte faste og gennemsigtige priser, som er helt til din fordel. Fordelsprogrammet giver dig automatisk de bedste priser og vilkår uden at du skal forhandle om dem. Kom ind til os og få et bud på, hvordan du kan realisere dine fremtidsplaner, eller læs mere på vores hjemmeside. Gør det muligt 26 27

15 CIRCUS ER CIRCUS Det har alle dage været en velkendt mental øvelse at skyde skylden på sine dårlige golfslag på alt muligt andet end sig selv. Enhver golfspiller har formentlig (i det mindste i sit stille sind) efter et rigtig dårligt slag gravet ned efter en eller flere af følgende eksterne årsager til miséren: Medspilleres indbyrdes snak. Medspilleres raslen med mønter i lommen. Medspilleres raslen med køller. Medspilleres pludselige riv i handskens velcolukning. Medspilleres mindste kropsbevægelser. Et forbipasserende tog. Host fra en forbipasse rende (uden for bnen!). En gøende hund i det fjerne. Lærkernes overdrevne trilleri (støjsvin!) Fortsæt selv listen. Selvfølgelig ved vi godt, at det er noget fis. For hvordan skulle et forbikørende tog kunne skabe et dårligt golfsving? Eller en gøende hund i det fjerne? Helt ærligt! Det dårlige sving har nok eksisteret, inden toget passerer og hunden gøer. Men det er jo altid rart at have en metode til at kunne fralægge sig ansvaret for egne fejl. Inden for psykologien/psykiatrien hedder fænomenet et eller andet fint, som jeg i skrivende stund ikke lige kan huske. Etiketten er vigtig Naturligvis skal man som golfspiller gøre sig store anstrengelser for ikke at genere sine medspillere. Det har alle dage været et meget vigtigt punkt i oplæringen af nye golfspillere. Kendskab til etikettereglerne er vigtigt næsten lige så vigtigt som kendskab til de ganske komplicerede golfregler. (Derfor virker det en anelse besynderligt, at absolutte JØPS HACK begyndere fra i år skal være sikre på at tage deres DGU kort efter en enkelt dags kursus i betragtning af, i hvor ringe grad vi gamle golfere efter mange års brug behersker begge disse regelsæt!). Men det er en anden historie. I de seneste år har der sneget sig nogle besynderlige modsætninger ind i udviklingen af golfen både i selve golfspillet og måden at opleve golfspillet på. Centralt i denne udvikling står de stadigt større muligheder for at følge de store internationale golfturneringer på tv. Reportagerne fra disse turneringer har stor betydning for, hvilken indstilling golfspillere får til spillets mange aspekter. Det er vist en almindeligt accepteret sandhed, at de professionelle spilleres helt ukristelige langsomhed i alt hvad de foretager sig på banen, har smittet ganske alvorligt af på almindelige klubgolfere verden over og nu har gjort femtimers runder i almindelige klubturneringer til normen. Og tro mig: Det bliver værre endnu! Men også på etiketteområdet har verdensstjernernes opførsel afsmittende virkning. Og i den senere tid har jeg observeret situationer, som i deres skal vi kalde det filosofiske indhold er nærmest absurde. En del af de højtbesungne professionelle golfspillere har længe været kendte for netop dét, jeg har berørt i indledningen: De søger perma-nent uden for stående årsager til deres egne elendige golfslag. Jeg har ladet mig fortælle, at denne attitude er et resultat af visse mentaltræneres indoktrinering i bestræbelserne for, at deres klienter endelig ikke må miste deres selvtillid. Colin Montgomerie har været storslem på dette felt og mangen en tilskuer er virkelig blevet nidstirret, når Colin har givet et indspil for meget slice og er endt i bunker i stedet for på green. Sammen med mange andre spillere har den netop afgåede Ryder Cup kaptajn specielt været ude efter pressefotografer eller tilskuere, som har tilladt sig at tage et billede af dem, mens de svinger. Eller en tilskuer har tilladt sig at bevæge overkroppen, mens han har puttet. (Pudsigt nok får tilskueren kun blikke, når spilleren misser puttet!) Det absurde kommer ind i billedet, når en spiller for åben skærm begynder at mobbe en af de tilskuere eller pressefotografer, som er hele det finansielle og organisatoriske underlag for, at de uge efter uge kan vinde kr. på at blive nummer sidst i en golfturnering. Hvis ingen tilskuere, ingen pressefotografer og ingen eksor-bitante golfpræmier. Hu-hej-hvor-det-går Golfsportens bagmænd har i den seneste halve snes år haft held til at udvikle sporten til et niveau (man kan så diskutere, om udviklingen er gået frem eller tilbage), så den nu til forveksling ligner kulturen fra fodbold, baseball eller basketball: Alle tilskuerpladser konstant besat og nu ikke længere hovedsagelig med andre golfspillere, som kender spillet, reglerne og etiketten men med masser af hooligans, som bare har fundet endnu et sted at kunne indhalere nogle kølige pilsnere og råbe deres fortsættes næste side

16 Some times to remember / VI HAR ALTID ET STORT UDVALG AF DIAMANTER I BUTIKKEN fortsat fra forrige side... slagord. En enkelt bane i Phønix, Arizona, er blevet berømt, fordi den har udviklet et par-3 hul til en veritabel arena med tilskuertribuner hele vejen rundt med plads til tilskuere, som råber og skriger til hvert eneste slag turneringen igennem. Hvert eneste! Og denne stemning går igen på en masse andre huller på en masse andre baner. Denne udvikling er åbenbart noget, spillerne er enige i, da det er deres egen organisation, der organiserer det hele. De har altså selv valgt Colin Montgomerie har været en af de værste, når vi taler om irritation over forstyrrelser fra omgivelserne. hu-hej-hvor-det-gårstemningen med råbet Get in the hole på hvert eneste slag (også drives på par-5 huller!) og de deltager hver uge i showet. Ikke så mærkværdigt og fuldt forståeligt. Der er jo penge i skidtet. Men så kan det altså ikke nytte, at de samme spillere primadonnaagtigt stiller sig op og nidstirrer enhver tilskuer, som med sit lydløse digital-kamera har tilladt sig at trykke på knappen uden skriftlig tilladelse fra PGA - eller en pressefotograf, som ved et uheld er kommet til at trykke på udløseren lidt tidligere end den gældende aftale mellem PGA Tour og medierne foreskriver. Det hænger simpelthen ikke sammen. Golf er golf og cirkus er cirkus. Sammenblandingen er kun begrænset charmerende. Og så vil det nok give alle golfspillere den bedste sjælefred, hvis vi erkender, at det er os selv, der har fat i den lange ende af køllerne. Ikke den gøende hund eller den klikkende fotograf! jøp Det hele startede med en passion, som blev til en smuk rejse. I 30 år havde Klaus Rygaard guldsmedje på det afrikanske kontinent. Her lærte han alt om diamanter på tætteste hold i minerne, blandt cutterne, sliberne og gennem de internationale diamanthandlere fra Antwerpen. I dag er Klaus Rygaard Ure og smykker anerkendt og respekteret i den internationale diamantverden ikke kun for altid at have de mest eksklusive diamanter men også for den livslange erfaring samt uvurderlige service. Diamanterne importeres direkte fra udvalgte diamantsliberier og fra eget værksted skabes der smykker med diamanter. Alle diamanterne kommer naturligvis med certifikat. EN DIAMANT ER EN GOD INVESTERING, MEN KUN HVIS MAN FÅR DEN TIL DEN RIGTIGE PRIS HØRSHOLM MIDTPUNKT TLF _rungsted_golf_diamanter.indd 1 15/09/09 9:27:59

17 Vi gentager succesen og spiller for en god sag Vi spiller Pink Cup til fordel for Kræftens Bekæmpelse, og denne gang skal vi være blandt top 20, så vi når landsfinalen. Ikke et urealistisk mål for Rungsted Golf Klub. Tæt på kr. Sidste år samlede vi knapt kr ind, samme beløb som mange andre mindre klubber samler ind. Det kan vi gøre bedre! Derfor har vi hævet matchfee med en hund til kr. 525 I år er du velkommen til at invitere/medbringe en gæst udefra, ligesom du får mulighed for at finde en eller flere sponsorer, der hver vil yde bidrag på f.eks. to-fem kr (eller mere) pr. point, du scorer! Nærmere information følger. Pink Cup turneringen er for alle klubbens kvinder op til hcp. 46, og traditionen tro vil der være en mængde andre aktiviteter op til selve dagen, som alle klubbens medlemmer kan deltage i og vi håber på lige så positiv opbakning som sidste år. Hos Mike vil der igen være salg af et særlig Pink Cup tørklæde og en elegant blomsterbroche. Der vil endvidere Fakta om Pink Cup Pink Cup er en velgørenhedsturnering, der går ud på sætte fokus på brystkræft og indsamle penge til forskning, forebyggelse og patientstøtte. Pink Cup er Danmarks største golfturnering for kvinder. I løbet af de ni år Pink Cup har eksisteret, har mange tusinde kvinder slået et slag for den gode sag og indsamlet 15 millioner kroner til brystkræftsagen. Læs mere på være mulighed for at købe lodder i Pink Cup lotteriet og at deltage i en puttekonkurrence. Alle de penge, vi indsamler, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med brystkræft. Det er en vigtig sag, som berører både mænd og kvinder, unge og gamle, så kom og gør 9. juni ligeså festlig som sidste år, og vi vil gøre, hvad vi kan for at holde på kirsebærtræets lyserøde blomster. Grevinde Alexander deltager i middag Grevinde Alexandra gør os igen den ære at deltage i middagen, hvor Steen og Peters lækre mad vil være en velfortjent afslutning på en dejlig dag. Vi glæder os til at se dig 9. juni 32 33

18 Win Win situation. Godt tænkt. Vores medlemsblad koster kr at få distribueret via postvæsenet. Tænke, tænke. Sekretariatet har indgået aftale med juniorer som får kr for hvert blad de afleverer. og er de smarte, vælger de medlemmer i deres nabolag. Bladet har givet overskud gennem flere år. Vi kan se i kassen med klubblade fra andre klubber, at der kommer færre og færre klubblade på markedet. Dansk Golf Unions talentarbejde Creating Winners modtog ved sidste års udgang Team Danmarks Talentpris. Flere og flere klubber satser hårdt på de unge. Godt det initiativ belønnes. Rundt om puttinggreen En pålidelig aviskilde har offentliggjort økonomernes beregninger over Tiger Woods sidespring. Det har kostet sponsorerne 10 mia dollars. Institute Milward Brown. Et af vores medlemmer fortalte redaktionen, at han gik 186 runder om året!! Kan du gætte hvem det er, udlover vi en flaske vin til første rigtige gæt. Send til eneqvist.dk I 2010 tog vi et nyt medie i brug. Webtekster er korte tekster der lægges ind i vores nyhedarkiv samme dag (som hovedregel), som begivenheden finder sted. De er ofte aktuelle forløbere for bladets artikler, som kommer lidt senere. Interessen kan måles. Fra var der besøg personer besøgte vores nyhedsarkiv. Mere om denne form for måling af læserinteresse i de næste klubblade. Og selvfølgelig på www. rungstedgolfklub.dk Vil du være skribent? Har du oplevet eller hørt om små sjove eller skæve episoder, du vil dele med andre, så send dem til redaktionen. att: rundt om puttinggreen. Enhver lighed med medlemmer af Rungsted Golf Klub er som udgangspunkt tilfældig! 34 år gammel bil sælges. Den nye Golf. Født med erfaring. Siden den blev lanceret for 34 år siden har den kørt km. 15 mio. par har haft sex i den. 12 mio. børn har sovet i den. Den har bragt os sikkert på arbejde, i skole, på ferie, på weekend. Slæbt vores habengut, trukket vores trailere, trodset vores vejr og beskyttet vores familier. Og den har lært af det alt sammen. Det er 6. generation et soleklart bevis på. Den nye Golf er indbegrebet af underspillet luksus. Den fås med verdens mest avancerede motorer, som yder mere og forbruger mindre. Og er næsten chokerende støjsvag. Men prøv selv! Hvis nogen kan forbedre en bil, der i 34 år har været forbillede for en hel klasse så er det Volkswagen. Den nye Golf fås som 5-dørs fra kr ,- ekskl. levering kr ,-. Kan du undvære bagsæderne, kan du få den nye Golf som Van fra kr ,- ekskl. moms og levering kr ,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel fra 14,1 til 22,2 km/l (direktiv 80/1268/EØF). CO 2 udslip fra 119 til 166 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Das Auto. Autohuset Hørsholm A/S Kokkedal Industripark 28, 2980 Kokkedal Tlf

19 Hjælp til Steen Nummer 1. april årige Asger Bro Degne tiltrådte for en måned siden jobbet som kokkeelev i retauranten. I de kommende tre år, skal han suge til sig, når Steen tryller med potter, pander og friske råvarer. Asger kommer fra Odense, hvor han har været i praktik på bl.a. Kvægtorvet. - Jeg synes det er spændende at lave mad og er glad for jobbet her i Rungsted, fortæller han. -Steen er en dygtig kok og jeg får allerede lov til at lave meget på egen hånd. Dog under fuld kontrol fra Steen, smiler han. Det er rigtig fedt men også hårdt. Asger leder efter en lille bolig mellem Rungsted og København, er der nogen der kender nogen, så kontakt Asger. qvist Med kortet som fortæller, hvor hans forfædre stammer fra, nemlig hele Danmark og det østlige England omkring Yorkshire. Så måske har jeg nogle slægtninge et sted i Danmark. Ian har danske aner måske Vores course manager Ian Tomlinson sad og så et BBC dokumentarprogram, som afslørede, at mange af indbyggerne i Yorkshire er efterkommere af de danske vikinger. Han blev nysgerrig, fordi York, som han stammer fra, var vikingernes vigtigste fæstning for mange hundrede år siden. Han blev så opsat på at finde ud af, om han har vikingeblod i årerne, at han i oktober sidste år fik taget en DNA-prøve. -Den viste, at mine forfædre har levet i Danmark og det østlige England omkring Yorkshire, så måske har jeg slægtninge et eller andet sted i Danmark, og det er da spooky. timm 36 37

20 8 3 4, - P R. M Å N E D I 3 6 M Å N E D E R * De første terrassegæster. Da den første varme forårssol skinnede i slutningen af marts, var Nils Urhammer ikke sen til at inviterer tre gange Hanne på en forfriskning på terrassen. Det er fra venstre: Hanne Lohmann, Hanne Stadil og Hanne Poulsen. I N G E N G E B Y R E R Udsigt til luksus, Øresund og fremragende mad Quality Hotel Marina er stedet, når du skal give dine gæster, forretningsforbindelse og medarbejdere en ekstra oplevelse. DEL PRISEN I 36 DELE I N G E N R E N T E R Og få det Bang & Olufsen produkt du drømmer om allerede i dag. Helt uden renter, helt uden gebyrer og på hele sortimentet. Så uanset om du har kastet din kærlighed på en Bang & Olufsen fladskærm, et sæt BeoLab højttalere eller et magisk musiksystem, tilbyder vi foråret igennem rente- og gebyrfri finansiering over 36 måneder. BeoVision 10-32: 834,- pr. måned i 36 måneder* BeoLab 6002 (pr. sæt): 628,- pr. måned i 36 måneder* 127 eksklusive værelser og lejligheder. Udsigt til sund eller skov. Fleksible fest-, møde- og konference faciliteter med plads op til 225 personer. Kontakt salgschef Helle Gleerup Jesberg på telefon Vi har sans for detaljerne i alle vores handlinger. * Vejl. ydelse pr. måned ved 36 måneders rente- og gebyrfri finansiering. Kreditbeløb/vejl. kontantpris: BeoVision 10-32: ,- BeoLab 6002: ,- Årlig fast debitorrente: 0,00%. Samlede kreditomkostninger: 0,- Samlet beløb der skal betales: BeoVision 10-32: ,- BeoLab 6002: ,- ÅOP: 0,00%. Gælder til og med d. 31. maj. Ekskl. vægbeslag. Bang & Olufsen Vedbæk, Vedbæk Stationsvej 13 Tlf , Rente- og gebyrfri RGK.indd :38:50

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Jeg er glad og jeg glæder mig

Jeg er glad og jeg glæder mig Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater D A N S K G O L F U N I O N Medieinformation 2010 M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater En sport for livet Med 150.000 aktive udøvere er golf i dag Danmarks største sportsgren for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL

FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL Er dit korte spil ramt af sygdom, eller har du fået virus i tilbagesvinget? Tag det helt roligt. Vi ringede 112 og fik fat på en flok PGA-trænere, som står klar med livreddende

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter og Copenhagen Inland

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter er et aktivt netværk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere