Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th København V Dato Sidste år. Bevægelser indeværende år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th. 1650 København V Dato 11.03.2010. Sidste år. Bevægelser indeværende år 01.01.2009-31.12.2009"

Transkript

1 FÆLLESKONTO 10105,0KONTINGENTER ,0TILSKUD FRA DFIF ,1TILSKUD FRA DFIF OVERFØRT TIL AFD. OG FÆLLES ,0TILSKUD FRA DFIF KBH.AMT ,1TILSKUD FRA KBH AMT OVERFØRT ,0KFIU STÆVNER ,0LTFU STÆVNER ,0RENTE AFTALEKONTO ,0RENTE BANK - HØJRENTE ,0AKTIEUDBYTTE ,0ANDRE ,0INDGÅET FRA FORENINGERNE * IALT ,0FUSIONSPULJEBIDRAG ,0VESTERBRO IDRÆTSSAMVIRKE ,0ANNONCE/HJEMMESIDE (INTERNET) ,0FORSIKRINGER ,0GAVER OG BLOMSTER ,0HUSLEJE INDTÆGT ,0HUSLEJE VARME OG EL ,0RENGØRING/VINDUESPUDSNING ,0KONTORART., EDB, PAPIR M M ,1KONTORART., EDB, PAPIR M MTILSKUD FRA DFIF ,0KØB NÅLE ,0KØB PLAQUETTER ,0SKYTTEHUS KALVEBOD ,0MODTAGET LØNTILSKUD FRA DFIF ,0LØNNINGER A-INDKOMST ,0ATP ,0LEDERFEST ,0ATP-BARSEL ,0AER ELEVREFUSION ,0MØDER, REPRÆSENTATION OG TAXA ,0TLF, FAX OG INTERNET ,0KØRSEL MED TAXA ,0ADMINISTRATIONSGODTGØRELSE ,0SPORTSTØJ GODTGØRELSE ,0PORTO ,0PRÆMIER ,0BOGFØRING OG REGNSKABSASS ,0REVISIONSHONORAR ,0STARTPENGE TIL KFIU Side 1 af 11

2 10621,0STARTPENGE TIL LTFU ,0STÆVNER ,0TILSKUD DOMMERKLUB HÅNDBOLD ,0TILSKUD TIL KURSER ,0HENSÆTTELSE FODBOLD - EUROFESTIVAL ,0TILSKUD TIL BILLARD BORDE REPERATION ,0TRYKSAGER ,0LEJE KOPIMASKINE (NY) ,0VEDLIGEHOLDELSE KONTOR ,0SMÅANSKAFFELSER KONTOR ,0DEPOTGEBYR ,0RENTE BANK ,0GEBYR GIRO ,0BANK GEBYR ,0TAB PÅ DEBITORER, KONSTATERET ,0TAB PÅ DEBITORER, HENSAT ULTIMO ,1TAB PÅ DEBITORER, HENSAT PRIMO * IALT * RESULTAT AF FÆLLESKONTO Side 2 af 11

3 FODBOLD 11110,0STARTPENGE ,0KAMPOPGØRELSER ,0GEBYR FOR MGL. AFH. PRÆMIE ,0HENSAT JUBILÆUMSSTÆVNE * IALT ,0DOMMERSALÆRER ,0KØB AF MATERIEL/EDB-UDSTYR ,0LEJE AF BANER OG HALLER ,0MØDER ,0REPRÆSENTATION ,0TELEFON ,0KØRSEL MED TAXA ,0ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ,0SPORTSTØJ ,0PRÆMIER ,0HENSAT TIL EUROSPORT ,0FINALER ,0DM DFIF ,0UNIONSHOLD ,0TRYKNING PROGRAMMER ,0TRYKSAGER ,0VASK AF TØJ * IALT * RESULTAT AF FODBOLD HÅNDBOLD 12110,0STARTPENGE ,1PERIODISERING, PRIMO ,2PERIODISERING, ULTIMO * IALT ,0DOMMERSALÆRER ,0MØDER ,0TELEFON ,0KØRSEL MED TAXA ,0LANDSMESTERSKAB DFIF * IALT * RESULTAT AF HÅNDBOLD BADMINTON 13110,0STARTPENGE ,1PERIODISERING, PRIMO Side 3 af 11

4 13110,2PERIODISERING, ULTIMO ,0BANELEJE * IALT ,0KØB BOLDE ,0KØB AF MATERIEL ,0LEJE AF BANER OG HALLER ,0MØDER ,0REPRÆSENTATION ,0TELEFON ,0ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ,0SPORTSTØJ ,0PRÆMIER ,0Kursus ,0STÆVNER OG REJSER ,0LANDSMESTERSKAB DFIF * IALT * RESULTAT AF BADMINTON BORDTENNIS 14110,0STARTPENGE ,1PERIODISERING, PRIMO ,2PERIODISERING, ULTIMO ,0TILSKUD KREDSSTÆVNER * IALT ,0KØB AF MATERIEL ,0MØDER ,0REPRÆSENTATION ,0TELEFON ,0KØRSEL MED TAXA ,0ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ,0SPORTSTØJ ,0PORTO ,0PRÆMIER ,0LANDSMESTERSKABER DFIF * IALT * RESULTAT AF BORDTENNIS BILLARD 15110,0STARTPENGE ,1PERIODISERING, PRIMO ,2PERIODISERING, ULTIMO ,0 CUP + KREDSSTÆVNER ,0TILSKUD FRA DFIF Side 4 af 11

5 15160,0DM MARTS OG SEPT ,0BILLARDLEJE ,0 VED SALG KIOSKEN ,0RENTER AF BANKKONTO * IALT ,0VAREKØB TIL KIOSKEN ,0VARELAGER PRIMO ,0VARELAGER ULTIMO ,0HUSLEJE OG VARME ,0INDGÅET HUSLEJE ,0KØB AF MATERIEL ,0MØDER ,0REPRÆSENTATION ,0TELEFON ,0KØRSEL MED TAXA ,0ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ,0SPORTSTØJ ,0TRYKNING AF PROGRAMMER ,0PRÆMIER ,0DM marts og oktober ,0STÆVNER OG REJSER SAMT DM ,0VEDLIGEHOLD/SMÅANSKAFF ,0TILSKUD FRA FÆLLES KONTO ,0TRYKNING ,0KURSER ,0BILLARD EL ,0GEBYR BANK * IALT * RESULTAT AF BILLARD ATLETIK/MOTIONSLØB 16110,0STARTPENGE ,0TILSKUD KREDSSTÆVNE * IALT ,0KØB AF MATERIEL ,0PR-FREMSTØD ,0MØDER ,0REPRÆSENTATION ,0TELEFON ,0PRÆMIER ,0STÆVNER OG REJSER * IALT * RESULTAT AD ATLETIK/MOTIONSLØB Side 5 af 11

6 ORIENTERING 17110,0STARTPENGE ,0STARTPENGE EGNE LØB ,0MEDLEMSKONTINGENT DOF * IALT ,0KLUBKONTINGENT DOF ,0INDKØB MATERIEAL ,0MEDLEMSKONTINGENTER DOF ,0MØDER ,0TELEFON ,0KØRSEL MED TAXA ,0ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ,0PORTO ,0PRÆMIER ,0STARTPENGE ÅBNE LØB ,0STÆVNER OG REJSER * IALT * RESULTAT AF ORIENTERING SKYDNING 18100,0TILSKUD SKYDNING DDS ,0STARTPENGE ,0TILSKUD KREDSSTÆVNER ,0SALG PATRONER * IALT ,0KØB/REP. AF MATERIEL ,0BANELEJE ,0MØDER ,0TELEFON ,0ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ,0SPORTSTØJ ,0PATRONER OG SKIVER ,0PORTO ,0PRÆMIER ,0BANELEJE KALVEBOD ,0STÆVNER OG REJSER * IALT * RESULTAT AF SKYDNING KEGLER 19110,0STARTPENGE ,1PERIODISERING, PRIMO Side 6 af 11

7 19110,2PERIODISERING, ULTIMO ,0LICENS KKU * IALT ,0LEJE AF BANER OG HALLER ,0KKU, MEDLEMSSKAB/LICENSER ,0MØDER ,0REPRÆSENTATION ,0TELEFON ,0ADMINISTRATIONSOMSKOSTNINGER ,0SPORTSTØJ ,0PRÆMIER ,0STÆVNER OG REJSER + DM ,0TRYKNING PROGRAMMER * IALT * RESULTAT AF KEGLER BOWLING 20110,0STARTPENGE ,1PERIODISERING, PRIMO ,2PERIODISERING, ULTIMO ,040 ÅRS JUBILÆUM ,0LICENS ,0FLYTNING AF KAMPE ,0SALG POINTMÆRKER ,0KURSUS * IALT ,0KØB AF MATERIEL ,0LEJE AF BANER OG HALLER ,0MØDER ,0REPRÆSENTATION ,0TELEFON ,0KØRSEL MED TAXA ,0ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ,0SPORTSTØJ ,0PORTO ,0PRÆMIER ,04 UNIONS KAMPE ,0SVERIGE & FINLAND STÆVNER ,0EDB ,0TRYKSAGER ,0VASK AF TØJ ,0KURSUS * IALT Side 7 af 11

8 * RESULTAT AF BOWLING SVØMNING 21110,0STARTPENGE ,1PERIODISERING, PRIMO ,2PERIODISERING, ULTIMO ,0SVØMMEKORT * IALT ,0KØB AF MATERIEL ,0MØDER ,0REPRÆSENTATION ,0TELEFON ,0KØRSEL MED TAXA ,0PORTO ,0STÆVNER OG REJSER ,0KURSUS * IALT * RESULTAT AF SVØMNING GOLF 22110,0STARTPENGE ,0DFIF-TILSKUD KREDSSTÆVNER * IALT ,0PRÆMIER ,0STÆVNE * IALT * RESULTAT AF GOLF IDRÆT OM DAGEN 23580,0MØDER * IALT * RESULTAT AF IDRÆT OM DAGEN DART 24110,0STARTPENGE ,1PERIODISERING, PRIMO ,2PERIODISERING, ULTIMO * IALT ,0MØDER ,0REPRÆSENTATION ,0TELEFON ,0KØRSEL MED TAXA ,0ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Side 8 af 11

9 24600,0PRÆMIER ,0STÆVNER OG REJSER ,0DFIF DM HENSÆTTELSE * IALT * RESULTAT AF DART SPORTSFISKERI 25110,0STARTPENGE * IALT ,0MØDER ,0TELEFON ,0PRÆMIER ,0STÆVNER ,0A' CONTO BELØB * IALT * RESULTAT AF SPORTSFISKERI * RESULTAT FÆLLES/AFDELINGER Side 9 af 11

10 AKTIVER LIKVIDE BEHOLDNINGER 60805,0KASSEBEHOLDNING ,0KASSEBEHOLDNING BILLARD ,0AL - BANK ,0AL - BANK ,0POSTGIRO ,0AL - BANK * LIKVIDE BEHOLDNINGER IALT TILGODEHAVENDE 60841,0VARELAGER BILLARD ,0AUTOMATER BILLARD ,0TILGODE DEBITORER ,1HENSÆTTELSE TIL TAB PÅ DEBITORER ,0PERIODISERING ,0TILGODE ,0TILGODE UDBYTTESKAT ,0TILGODE FODBOLD - MK ,0DEPOSITUM BILLARDLOKALE ,0DEPOSITUM LEJEMÅL ISTEDGADE ,0DEPOSITUM LEJEMÅL ISTEDGADE - TILGANG * TILGODEHAVENDER IALT DRIFTSMIDLER OG INVENTAR 60861,0ANSKAFFELSER PRIMO ,0AF-/NEDSKRIVNINGER PRIMO * DRIFTSMIDLER OG INVENTAR IALT VÆRDIPAPIRER 60871,1BANKINVEST KORTE DK. OBL ,2BANKINVEST VIRKSOMHED OBL ,3BANKINVEST HØJRENTE ,4BANKINVEST IV. BASIS ,0PRÆMIEOBLIGATIONER * VÆRDIPAPIRER I ALT * AKTIVER IALT PASSIVER GÆLD 60905,0SKYLDIGE KREDITORER ,0SKYLDIG TIL PM ,0SKYLDIG ATP ,0SKYLDIG A-SKAT ,0REVISORHONORAR, HENSAT ,0FODBOLD - HENSÆTTELSE ESCG ,0HENSAT ATLETIK ,0HENSAT ORIENTERING ,0FORUDBETALT STARTPENGE Side 10 af 11

11 * GÆLD IALT EGENKAPITAL 60955,0EGENKAPITAL PRIMO ,0ÅRETS RESULTAT ,0KURSREGULERING VÆRDIPAPIR * EGENKAPITAL IALT * PASSIVER IALT Side 11 af 11

12 Ledelsespåtegning Forretningsudvalget for det tidligere har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2009 for Firma-Klubbernes Boldspil Union (). Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles, at blive taget til efterretning. København V, den 8. marts Nils Sabroe Formand Ole Juul Hansen Næstformand Per L. Johansson Kasserer Kent Böye Sekretær Intern revision Den interne revision har i løbet af regnskabsåret 2009 revideret s regnskab efter hvert kvartalsregnskab. Regnskabet for 2009, som det foreligger giver efter vores overbevisning et retvisende billede af indtægter/udgifter samt foreningens aktiver og passiver. Den interne revision har løbende påpeget, at enkelte aktive klubber fotsat har gammel gæld. Der er blevet afskrevet, men der er stadig klubber, der kører med gæld. Disse relativt få klubber bør ikke kunne tilmeldes nye turneringer, før gælden er betalt, subsidiært der er indgået bindende afdragsordning. Kassebeholdningen er optalt og afstemt, mens afstemningen af bank- og girobeholdning er foretaget af den eksterne revisor. København, den 8. marts Tine Bune Intern revisor Villy Nielsen Intern revisor

13 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Firma-Klubbernes Boldspil Union Vi har revideret årsregnskabet for Firma-Klubbernes Boldspil Union for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at afgive en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for unionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 2. februar 2010 Revision København registreret revisionsaktieselskab Jens Damsgaard Registreret revisor FRR

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 Side 1 Indholdsfortegnelse: Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens erklæring og regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance,

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere