Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl I Idrættens Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl I Idrættens Hus

2 Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:... 9 Forslag 1: Bestyrelsens stiller forslag vedr. en ændring i Love & Regler omkring indgivelse af appelsager til DIF Forslag 2: Bestyrelsens stiller forslag til vedtægtsændring omkring håndtering af klub konkurser Forslag 3: Orient stiller forslag til generel vedtægtsændring omkring ungdomsspilleres dommeruddannelse Forslag 4: Bestyrelsens stiller forslag til ændring i Turneringsreglementet for fieldhockey Forslag 5: Bestyrelsen indstiller forslag omkring valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget Valg af medlemmer til bestyrelsen Udviklingsudvalget (Breddeudvalget) Eliteudvalget Turneringsudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Breddepokalen uddeles Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 14. marts Valg af dirigent Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen aflægger beretning for året Kassereren aflægger revideret regnskab Indkommende forslag: Forslag 1 vedr. tegningsreglerne for DHU Valg af medlemmer til bestyrelsen: Valg til breddeudvalget/udviklingsudvalget: Eliteudvalget Turneringsudvalget Valg til Amatør- og Ordensudvalget: Valg af 2 revisorer: Eventuelt Referat fra DHU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 8. september Valg af dirigent Deltagere ved repræsentantskabsmødet Dagsordenens emne 1. DHU s økonomi Dagsordenens emne 2: Valg af medlemmer til bestyrelsen Dagsordenens emne 3: Optagelse af to nye klubber Eventuelt Dommerklubbens beretning for året Udviklingsudvalgets beretning for året

3 Eliteudvalgets beretning for året A-landsholdet Herrer Damelandsholdet Landstrænere og holdledere Dommereliten Årets spillere Årets topscorer indendørs Årets topscorer udendørs Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal Landsholdsaktiviteter og diverse turneringsresultater resume af Landshold Resultater Indendørs 2009/ Klubbernes internationale aktiviteter

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkommende forslag: a. Forslag 1 Bestyrelsen stiller forslag om DIF specificering af indgivelse af appelsager. b. Forslag 2 Bestyrelsen stiller forslag om håndtering af klub konkurser. c. Forslag 3 Orient stiller forslag til dommeruddannelse for ungdomsspillere. d. Forslag 4 Bestyrelsen stiller forslag ang. turneringsreglementet. e. Forslag 5 Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændring omkring valg af medlemmer til Turneringsudvalget. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 6. Valg til udviklingsudvalget: Ingen poster skal besættes ved valg. 7. Valg til eliteudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Casper Guldbrandsen. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 8. Valg til turneringsudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Emil Kousgaard. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget. Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. 10. Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). 11. Eventuelt. 4

5 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Willy Rasmussen fra DIF. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2010 Det forgangne år har været velfungerende for DHU s bestyrelse. Der har været et godt samarbejde, og alle har taget sig af de uddelegerede opgaver. Derfor mener jeg, at bestyrelsesarbejdet er gået forholdsvis gnidningsløst, selvom der selvfølgelig altid er plads til forbedringer. Desværre kunne vi i foråret 2010 konstatere, at der havde været nogle uregelmæssigheder i forbindelse med unionens økonomi. Dette skyldtes desværre kassererens spilafhængighed (ludomani), der førte til besvigelse ift. DHU s økonomi. Kassereren fratrådte med øjeblikkelig virkning i april Bestyrelsen brugte den efterfølgende tid i samarbejde Danmarks Idræts- Forbund (DIF); DIF Økonomi og DIF s jurister på at få belyst omfanget af uregelmæssighederne, samt de juridiske forhold vedr. sagen. Samtidig valgte bestyrelsen at overdrage vores daglige bogholderi til Danmarks Idræts-Forbund. I forlængelse af ovennævnte sag blev der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 8. september På dette møde blev klubberne orienteret om sagen. Ligeledes trådte Henrik Nielsen, Slagelse Hockey Klub til som midlertidig kasserer. Vi takker for at Henrik havde mod på at træde til i denne situation, og håber at Henrik ønsker at opstille til posten ved kommende repræsentantskabsmøde. For at sikre de juridiske forhold i sagens videre forløb, har Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med Dansk Hockey Union arbejdet på at få en tilbage-/afbetalingsaftale i stand via vores afgående kasserer og dennes advokat. Det forventes at denne aftale er på plads og underskrevet forud for DHU s repræsentantskabsmøde i marts Danmarks Idræts-Forbund har i forbindelse med vores aftale om udviklingskonsulentordningen besluttet, at udviklingskonsulenterne der er ansat i et samarbejde mellem DIF og specialforbundene senest den 1. april 2011 skal have en leder, der ikke er en del af forbundet politiske ledelse. Dette har resulteret i et samarbejde mellem de 6 små forbund (Hockey, Curling, Softball, Vandski, Fægtning og Taekwondo), om i fællesskab at sikre en løsning, så alle fortsat kan være en del af 5

6 konsulentordningen. Vi får i denne forbindelse et mindre tilskud fra DIF, men skal naturligvis selv dække en del af lønomkostningerne. Der har i skrivende stund været afholdt ansættelsessamtaler, og der forventes snarest at kunne udsendes yderligere information om dette. Konsulent jobbet er stadig det som tager de fleste kræfter i vores forbund. Der bliver også satset en del økonomi på denne opgave, som gerne skulle udmønte sig i flere aktive medlemmer. Jeg kan stadig ikke takke Annemarie nok for den enorme og utrættelige indsats for, ikke alene at prøve på at udbrede vores sport, men også holde fast på hvad vi har, og i gennem sit arbejde at holde klubber til ilden til vores alles bedste. Vi har i 2010 fået 2 nye klubber, som blev optaget ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i september. Tak til Faisal Amin for sit store arbejde med dette. Vi ønsker at fortsætte denne udvikling, så vi kan nå 1000 medlemmer, og på denne måde sikre at vi opnår det maksimale grundtilskud fra DIF. Det er derfor meget vigtigt at klubberne bakker mest muligt op om de tiltag som konsulenten kommer med, blandt andet ved at støtte op om de kurser som bliver tilbudt. Annemarie er til for jer, så brug hende mest mulig! Vi har haft møde vedrørende turneringsprogramplanlægningen og ikke mindst udfordringen på dommersiden. Vi fik nok ikke løst det hele på mødet, men både dem som kom og dem som desværre ikke kom, er nok klar over det store problem især på det sidstnævnte område. Der skal løftes i flok! Selvom vi er så få, så er det utrolig med problemer vi kan have med hensyn til turneringerne, men det er måske fordi vi i bestyrelsen ikke har 100 % klare linier for, hvordan vi skal eller snarere burde afvikle en turnering! Vi fik talt mangt og meget igennem og kom frem til nogle forslag som turneringsudvalget vil prøve at se nærmere på ved fremtidige planlægninger. I øvrigt vil jeg henvise til referat fra mødet, og de møder der skulle holdes som resultat af mødet. I forhold til dommersituationen mener jeg, at klubberne har et meget stort ansvar for at få rettet op, på den katastrofale mangel vi har på folk, der vil dømme vores Hockey kampe Annemarie arbejder på at komme rundt til klubberne så meget som muligt, både for at følge op på tidligere besøg, men også for at få nye gode idéer fra jer om, hvad I godt kunne tænke jer at der bliver gjort i fremtiden husk det er for jer hun er ansat så hjælp hende, jer selv og i sidste ende Hockeyen i Danmark. 6

7 Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med informationer. Det er et godt vindue ikke alene for os selv, men også for andre som gerne vil vide noget om Hockey. Der er efterhånden mange oplysninger til rådighed, både historisk såvel som det der foregår her og nu i forbundet. Husk i klubberne at komme med informationer, så vi kan blive bedre til at formidle vores initiativer og aktiviteter. Turneringerne har været i de bedste hænder i turneringsudvalget under ledelse af Emil. Selv den bedste person kan dog have udfordringer, med de ønsker der tit fremkommer til planlægningen fra klubberne. Der har der være talt om flere gange, om vi kunne forbedre den form vi bruger i dag, men det må vi arbejde på fremadrettet. Udviklingsudvalget er nu overtaget af Faisal Amin og sammen med Annemarie er det i gode hænder for at udvikle vores sport. Faisal har utrolige mange gode idéer, som vi bare skal have ført ud i livet hos klubberne. Jeg tror på, at mange af dem kan gøre en forskel. Eliteudvalget har været under ledelse af Casper Guldbrandsen. Med en oprykning i bagagen fra Valby i 2008 samt muligheden for kvalifikation til VM i Polen i 2011, var der meget på spil for det danske herrelandshold til EM i Holland i januar Desværre var kendsgerningerne nogle lidt andre og det danske landshold sluttede på 8. pladsen og rykkede dermed ned i B-divisionen ved EM i 2012 og missede VM-kvalifikationen i Holdet tabte i den afgørende kamp til Tjekkiet. Lidt et deja-vu, da netop også Tjekkiet var den sidste hurdle i 2006 for dengang at bevare status som A-nation. Der var ikke mange, der havde levnet det danske kvindelandshold mange chancer for at gøre sig i B-gruppen, dels pga. afbud og dels fordi holdet var så ungt med knap 19 år i gennemsnit. Men Danmark formåede ligesom i 2008 at overraske alt og alle og endte på en flot 5. plads foran Rusland, Italien og Portugal efter storspil, vilje, fight og en fantastisk kollektiv indsats. Ikke nok med et imponerende slutresultat og en indfriet målsætning om fortsat status som B nation, men pigerne løb også med alle de individuelle priser, der var at vinde. Der har i 2010 været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg. Det skal endnu engang nævnes, at der stilles større og større krav til den frivillige arbejdskraft/ledelse, og det bliver ikke mindre som tiden går. 7

8 Jeg vil hermed endnu engang takke bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de frivillige, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen af hockey i Danmark, et arbejde som der desværre ikke altid sættes nok pris på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Hvor lang tid kan man få folk til at gøre den store indsats der kræves gratis - for at holde liv, i dansk idræt, kan man kun gisne om. Jeg håber vi i Dansk Hockey fortsat alle vil gøre en indsats. Med hensyn til DHU s økonomi vil jeg henvise til kassernes redegørelse og ellers henføre til ovenstående vedr. kassererproblematikken. Dog skal jeg ikke undlade at nævne, at vi kommer ud med et overskud på regnskabet på kr., hvor vi budgetterede med et overskud på kr. Dette anser vi for at være tilfredsstillende. Hans Peter Hansen Formand Dansk Hockey Union 3. Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for 2010 Kasserer Henrik Nielsen tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 8

9 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: Bestyrelsens stiller forslag vedr. en ændring i Love & Regler omkring indgivelse af appelsager til DIF. Forslaget til Vedtægtsændring lyder som følger: Ændring af 23 stk. 2: Nuværende bestemmelser angiver ankefristen til 3 uger. Samtidig kræver bestemmelsen, at anke foretages via unionens bestyrelse. Med disse regler lever vi desværre ikke op til DIF minimumsregler. Derfor forslås denne paragraf ændret så vi lever op til minimumskravene fra DIF, hvilket er 4 uger og direkte anke til DIF s appeludvalg. Ændringsforslag: En af medlemsorganisationens ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse 9

10 Forslag 2: Bestyrelsens stiller forslag til vedtægtsændring omkring håndtering af klub konkurser Vedr. hvad sker der i tilfælde af en klub går konkurs Der skal indføjes regler for hvad der sker, hvis en klub af forskellige årsager går konkurs i DHU s Love og Regler. Da vi er gjort opmærksom på dette forhold for ikke så længe siden, er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et decideret forslag (det er ikke helt lige til). Men DHU s bestyrelse vil forsøge at udarbejde et forslag som kan præsenteres til repræsentantskabet. Bestyrelsen søger dermed at Repræsentantskabet giver bestyrelsen fuldmagt til at implementere denne vedtægtsændring i DHU s Love & Regler. 10

11 Forslag 3: Orient stiller forslag til generel vedtægtsændring omkring ungdomsspilleres dommeruddannelse. Orient stiller forslag om følgende: Forslag går ud på at der skal gives mandat til at bestyrelsen skal lave en regel der siger at alle der fylder 16 det pågældende år skal have en basis dommer uddannelse. Hvis dette bliver gennemført vil det være en mulighed, at det skal være den arrangerende klub der skal stille dommere til ungdomskampe. På denne måde får de også brugt deres teori i praksis. Forslaget er indstillet af ungdomstræner Daniel Denta på vegne af Orient Hockey Klub. 11

12 Forslag 4: Bestyrelsens stiller forslag til ændring i Turneringsreglementet for fieldhockey Forslag til ændringer for Turneringsreglement for fieldhockey Forslag Spillere - karantæne (nuværende) Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i mindst én kamp. Turneringsudvalget fastsætter antallet af kampes karantæne på baggrund af dommerens indberetning. foreslås ændret til: 9.1 Spillere - karantæne Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i minimum 2 kampe. I særlige tilfælde kan karantænen skærpes yderligere, men det kræver en skriftlig redegørelse fra dommerne i den pågældende kamp. I sådanne tilfælde fastsætter Turneringsudvalget antallet af karantænens længde på baggrund af dommerens indberetning. Motivation: Med den nuværende paragraf skal der komme en skønsmæssig vurdering fra Turneringsudvalget hver gang, der bliver uddelt et rødt kort. Det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis udgangspunktet altid er 2 kampe (det giver også mening at straffen er hårdere for direkte rødt kort end ved to gule kort givet uafhængigt af hinanden) og det kun i ekstreme tilfælde kræver Turneringsudvalgets vurdering. 12

13 Forslag 5: Bestyrelsen indstiller forslag omkring valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen søger mandat til at den kommende Turneringsudvalgsformand selv formulerer retningslinjerne for valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen vil selvfølgelig bistå dette arbejde. Bestemmelsen vil blive indskrevet i Love & Regler i forlængelse af afsnitter om selve Turneringsudvalget. 13

14 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Faisal har erklæret at han er villig til genvalg. 6. Udviklingsudvalget (Breddeudvalget). Ingen poster skal besættes. 7. Eliteudvalget. Efter tur afgår eliteudvalgsformad Casper Guldbrandsen. Casper her erklæret at han er villig til genvalg. 8. Turneringsudvalget. På valg er turneringsudvalgsformad Emil Kousgaard. Ved udarbejdelsen af nærværende årsrapport forlyder intet om at Emil genopstiller. Bestyrelsen modtager gerne tilsagn fra kandidater der opstiller til posten. 9. Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. Begge poster skal besættes. Ved deadline for fremsendelse af årsrapporten havde Jesper Guldbrandsen givet tilsagn om at stille op til genvalg. Torkild Lund har endnu ikke givet udtryk for sin personlige præference med hensyn til et eventuelt genvalg. Følgende udvalgsmedlemmer blev valgt i 2010: Henrik Hansen og Johnny Pedersen. 14

15 10. Revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). Sammensætningen af revisorer blev ændret efter repræsentantskabsmødet afholdt i marts Repræsentantskabet bedes notere, at alle revisorer vælges til at besidde erhvervet for en periode på et år. 11. Eventuelt Breddepokalen uddeles. Faisal Amin uddeler pokalen. 15

16 Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 14. marts 2010 Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. Peder Trolle fra Dansk Firmaidræt. Repræsentantskabet vælger enstemmigt Peder Trolle. Dirigenten gennemgår de formelle anliggender. Dirigenten oplyser at mødeindkaldelsen blev udsendt rettidigt den blev udsendt den 28. december 2009 og samtidig lagt på unionens hjemmeside. John Christensen (Slagelse) har en indvending mod at den endelige dagsorden blev udsendt søndag den 7. marts Det mener John er en dag for sent. Der er dog ikke flere indvendinger. Derfor erklærer dirigenten hermed repræsentantskabet for beslutningsdygtigt. Bestyrelsesmedlem Peter Nordam foretager navneopråb. Der er 29 stemmeberettigede. Heraf udgør 7 bestyrelsens stemmer. Dirigenten fremhæver at der er behov for at der vælges en næstformand til eliteudvalget. John Christensen (Slagelse) fremhæver at der ligeledes skal udpeges et medlem til turneringsudvalget. Dirigenten påpeger at der det kan være korrekte at der også skal vælges et medlem af turneringsudvalget. Dette skal verificeres inden mødet kan afsluttes. Det besluttes dog at mødet fortsættes. 16

17 Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen: Hans Peter Hansen, Formand Faisal Ramzan, Næstformand Niels Danhøj, Kasserer Peter Nordam, Sekretær David Rodriguez, Breddeudvalgsformand Casper Guldbrandsen, Eliteudvalgsformand Emil Kousgaard, Turneringsudvalgformand Peder Trolle - forslået til dirigent Annemarie Haahr Kristensen, Breddekonsulent Per Bech (landstræner u-18) Freddie Kupper (holdleder U-18 og U-21) Tine Birch (holdleder damer) Klubberne: Aars Hockeyklub. Afbud Ballerup Hockeyklub. Afbud Gentofte Hockeyklub. Charlotte Rasmussen Eyvind Lidegaard Andersen Ishøj Hockeyklub. Faisal Amin Mohsan Shakir Kalundborg HK. 17

18 Lonni Jensen Claus Jensen Københavns Hockeyklub. Flemming Lauritsen Martin Olsen Marselisborg Hockeyklub. David Rodrigues (også for bestyrelsen) Odin Hockeyklub. Marianne Rasmussen Gitte Risum Orient Lyngby Hockeyklub. Casper Guldbrandsen (også for bestyrelsen) Emil Kousgaard (også for bestyrelsen) Peter Nordam (også for bestyrelsen) Slagelse HK. Jens Hald John Christensen Mikkel Christensen Sørbymagle Hockeyklub ikke tilstede. Afbud. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 18

19 Formand Hans Peter Hansen beretter om følgende emner: Medlemstallet er desværre faldende. Hans Peter Hansen taler om de muligheder der kan være i at få alle de aktive med i vores medlemsantal. Klubbesøg gav ingen det indtryk at turneringerne er omdrejningspunktet for alle medlemmerne. Derfor er der også meget interesse for planlægningen af disse. Klubber skal respektere de deadlines mv. der er sat. Vi kan ikke ændre ad hoc ved dette. Damemedlemmerne er inde i en god udvikling. Der er stor succes og også slutspillet er blevet et tilløbsstykke her. Målet kan være at der er kampe med fuldt holdt i alle rækker (11 spillere i seniorrækkerne). Anne Marie Hahr Kristensen deltager med en stor indsats i at arbejde med klubberne og har senest udarbejdet en formel vidensdelingsportal så klubberne kan dele de gode ideer. Seminarer vedr. dommere og trænere. Disse er et godt tiltag og vi håber tilslutningen bliver endnu bedre. DIF er meget aktive i deres forsøg på at styre de mindre forbunds arbejdsrammer. Der ligges op til at der skal være fællessekretariater som dermed kan styre udviklingskonsulenternes daglige arbejde. Det betyder at der vil være anderledes arbejdsopgave for de politisk valgte. DIF er ikke så aktive i at være medspiller og kan vel heller ikke gøre så meget før rammerne er defineret og besluttet på den førstkommende generalforsamling i DIF. DHU accepterer disse ændringer men afventer til den endelige ramme er defineret. Herefter kan vi påbegynde det formelle arbejde med hvordan vi kan arbejde under de nye rammer. Dommerklubben er meget svækket. De tilbageværende dommere gør deres indsats men det er utroligt vanskeligt at få nye dommere. Hans Peter Hansen anmoder om at klubberne støtter deres arbejde og forsøger at få flere ind i dommergerningen. Det er dejligt at se at der i år har været 5 klubber med i de internationale klubturneringer. Der er dog her lidt problemer med at vi selv stiller dommere. Vi kommer til at tilkøbe denne dommerassistance. Landsholdene har også været aktive. Desværre rykkede u-21 herrerne ned fra A til B divisionen. Dammerne holdt godt med i deres division med en 5 plads. Det er en dejlig udvikling der er på damesiden. Herrelandsholdet rykkede desværre også ned men der var nogle særprægede kampe mod Tyskerne. Spillerne erkendte at de fysisk bare ikke er på niveau med modstanderne. Der er ærgerligt at Henrik Ehlers stopper sin karriere som EHF dommer. Det vare ærgerligt at Hans Peter Hansen ikke fik mulighed for at blive genvalgt til EHF Executive Comitteen. Vi arbejder nu igen for at blive repræsenteret i de internationale fora. Kommentarer til beretningen. 19

20 Flemming Lauritsen (KH) erkender selvfølgelig at det er klubbernes problem at der ikke er flere dommere. Vi må se på at rammerne bliver bedre for nye dommere. Flemming vil meget gerne have en bedre mulighed for debat i dansk hockey. John Christensen (Slagelse) støtter Flemmings pointer om dommere og debat. John ønsker at der er bedre muligheder for at der kommer flere ungdomskampe. Han mener at det er bestyrelsens pligt at få det bedste ud af spillermaterialet og få ungdommen til at blive så aktive som muligt. Vi skal dog ikke altid bare kun have de bedste løsninger. Det kan være vi skal være bedre til at inddrage alternative løsninger som vi eksempelvis har haft succes med på damesiden. Faisal Amin (Ishøj) savner nogle kommentarer vedr. udviklingskonsulens rolle fremover. Marianne Rasmussen (Odin) savner nogle tiltag der gør det lettere at være ny spiller. Det kan være nogle alternative kamp- eller spillefora. Vi mister vores nye spillere hvis de kastes ind i de etablerede rækker. Hans Peter Hansen besvarer spørgsmålene: Det er mulighed for debat under dagsordenspunktet Eventuelt Det er ikke defineret fra DIF hvad rammen for udviklingskonsulenten er eller bliver. DIF har ikke afgjort hvad fremtiden bliver for udviklingskonsulenterne fra 1. januar Faisal Amin (Ishøj): Mener det er nødvendigt at præcisere at der er en risiko for at udviklingskonsulenten ikke mere er et anliggende for DHU fra Bestyrelsens svar: David Rodrigues mener der er stadig politisk debat i DIF om udviklingskonsulentens fremtid. Derfor kan vi ikke fortælle nærmere. Vi arbejder selvfølgelig på at fortsætte med at have en udviklingskonsulent. Vi kan bare ikke fortælle noget nærmere om rammen for denne konsulent. Emil Kousgaard fremhæver at vi selvfølgelig gør alt hvad vi kan for at have alle de turneringer der kan oprettes. Det er dog nødvendigt at klubberne bedre til at oplyse når de har nogle spillere. Emil vil dog gerne høre om klubbernes holdning til Royal Leauge. Faisal Amin (Ishøj): Ønsker et bedre svar på udviklingskonsulents fremtid. Bestyrelsens svar: Casper Guldbrandsen fremhæver at der ikke er noget svar ang. udviklingskonsulenten. Det lykkedes at få tilsagn om at vi har en udviklingskonsulent indtil udgangen af Det er det eneste der kan 20

21 berettes om nu. Vi arbejder dog hele tiden på at arbejde med og påvirke rammen for udviklingskonsulenten. Faisal Amin (Ishøj): Faisal ønsker som formand for en klub at blive involveret i dette arbejdet med eksempelvis udviklingskonsulenten. Bestyrelsen: David Rodrigues fremhæver at der skal sondres mellem udviklingsarbejdet og kontorarbejde. Flemming Lauritsen (KH): Det er også op til klubberne at arrangere turneringer for de spillere der ikke er gode nok endnu til en fuld turnering. Dermed kan klubberne søge assistance til selve planlægningen af turneringen. Men det er klubbernes egen opgave at undersøge hvor de aktuelle spillere er når der ikke kan udskrives en stor turnering. Bestyrelsens svar: Hans Peter Hansen fremhæver igen at der ikke er nogen endelig udmelding fra DIF ang. udviklingskonsulenten. John Christensen (Slagelse): Accepterer at bestyrelsen ikke kan fortælle noget om udviklingskonsulentens fremtid men håber at bestyrelsen vil oplyse når de ved noget nærmere. Støtter Flemmings holdning til de mindre turneringer for nye medlemmer. John mener grænsen mellem den uofficiel og officielle turnering er på 3 hold. Emil Kousgaard (turneringsudvalgsformand) spørger til klubbernes holdning til Euro Leauge. Martin Olsen (KH) støtter turneringen. John Christensen (Slagelse) støtter turneringen men ønsker vi ser lidt på formen. Charlotte Rasmussen (Gentofte) mener det var sjovt og godt for damerne. Marianne Rasmussen (Odin) gælder sig til at spille turneringen. Per Bech (Slagelse) pointere at der skal være nogle krav til den arrangerede klub. Selv om klubben er ude må rammen for kampene være til stede. Dirigenten sætter beretningen til afstemning. Beretningen vedtages enstemmigt. 21

22 Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. Kasserer Niels Danhøj kommenterer regnskabet. Vi er stadig afhængige af støtten fra DIF. Aktiviteterne støttes via fordelingsnøglen. De generelle indtægter afspejler ikke det der var ventet. Tilskuddet fra DIF er heldigvis som forventet men posten andre indtægter er ikke som forventet. Det er i bund og grund fordi der ikke var så mange deltagere på de kurser der var som forventet. Omkostningerne præges af at vi lejer dommere til de internationale turneringer. Mødeomkostningerne er reduceret så vi kan bruge flere ressourcer på udviklings- og landsholdsaktiviteter. Vi arbejder på at skære ned på omkostningerne til husleje. Det kan blive nødvendigt at finde nye lokaler med floorball da vi ikke har brug for så meget plads. DIF arbejder på at opkræve endnu flere midler fra forbundne. Det er blevet meget dyrere for os at have assistance til IT og revision. Regnskabet præges af at landsholdene havde EM i januar 2010 og det var målsætningen for de seneste par år. Derfor blev brugt ganske mange ressourcer på deres forberedelse. Derfor bliver 2010 et billigt år for landsholdet. Vi skal definere nye målsætninger for landsholdene. Budget 2010: I 2008 havde vi utroligt mange aktiviteter og derfor forventes at vi kan opretholde et tilskud fra DIF på omkring 1. mio. kr.. Vi budgetterer mod at have et overskud på tkr Opsplitningen af DHU og floorball er gennemført. Det betyder at vi i dag kun har en fælles husleje med floorball. Resten er 100% adskilt. Dirigenten fremhæver at det er bedst at afsluttet regnskabet inden budgettet kommer til dialog. Spørgsmål til regnskabet: Faisal Amin (Ishøj) mener at der bruges forholdsmæssigt for lidt ressourcer på breddeaktiviteter. Posten øvrige omkostninger er også befordring og rejer. Disse omkostninger burde være under fortæring. John Christensen (Slagelse) mener det er beskæmmende at der er en forskel på tkr. 150 fra budget 2009 til regnskab Ønsker at få præciseret meromkostningerne til landsholdet. Kontingentposten harmonerer ikke. Bestyrelsens svar: Casper Guldbrandsen fremhæver at vi sidste år ændrede praksis så vi nu posterer omkostninger når de afholdes og ikke som tidligere når den endelige aktivitet løber af stablen. Derfor har regnskabet

23 omkostninger der vedr og omkostninger der vedr Casper fremhæver at der nu skal laves målsætninger om eliten der afspejler spillernes interesse og den økonomiske ramme. Marianne Rasmussen (Odin) Hvorfor er damelandsholdet en del af bredden i dag? Hvordan kan u-21 budgetteres med 0 kr. selv når man ved de skal ud at spille i Mener der ikke er forhold mellem det foreliggende budget og omkostningerne for herrelandsholdet. Bestyrelsens svar: Casper fremhæver at det omkring landsholdet kan være vanskeligt at styre omkostningerne 100% da der er stor forskel på hvornår en omkostning falder. Typisk er der forskel på om betalingen falder i december eller januar. Dette afgøres af den arrangerende klub men det påvirker som fortalt regnskabet skævt. David Rodrigues fremhæver at damelandsholdet bliver flyttet rent posteringsmæssigt nu. Vi har haft damelandsholdet som en breddeaktivitet da vi startede med at udvikle et damelandshold fra bunden for 6-7 år siden. Det er nødvendigt at huske på at vi forsøger altid at lave aktiviteter der er støtteberettiget fra DIF. Faisal Amin (Ishøj): Er stadig utilfreds med at der ikke benyttes nok ressourcer på bredden da det er her vi er meget svage. Der er jo ingen ide med at støtte landsholdet når der ikke er noget fundament der kan støtte landsholdet fremover. Bestyrelsens svar: David Rodrigues er klar over at vi skal være mere fleksible og mere kreativ når det gælder breddeaktiviteter. Faisal Ramzan fremhæver også at det er lykkedes at nedbringe omkostningerne til dommerne. Der er nogle grænser for hvor få midler vi kan bruge her da vi er afhængige af assistance fra dommere fra Vores samarbejdslande da vi ikke har dommere nok selv. Freddie Kupper (Slagelse) Støtter det forhold at vi diskuterer hvor godt vi bruger pengene og ikke selve bundlinjen som er ok. Mener at klubberne skal tage deres ansvar for hvordan vi udvikler danske hockey. Det er ikke bestyrelsen der kan skaffe medlemmer men de skal lave rammen som klubberne kan arbejde med. Derfor skal klubberne være bedre til at støtte den ramme bestyrelsen har fastlagt. Freddie mener at klubberne skal være bedre til at samarbejde for at deltage i flere turneringen også i udlandet. Det er utilfredsstillende at erfare at vores landsholds fysiske formåen ikke er tilstrækkelig. Der må være flere krav til landsholdsspillere. Faisal Amin (Ishøj): 23

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Vedtægter Dansk Vægtløftnings-Forbund 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 2 Formål DVFs formål er at

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989.

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. Judoklubben Mitani Klubvedtægter 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. 1.2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Klubben er medlem

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere