Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl I Idrættens Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl I Idrættens Hus

2 Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:... 9 Forslag 1: Bestyrelsens stiller forslag vedr. en ændring i Love & Regler omkring indgivelse af appelsager til DIF Forslag 2: Bestyrelsens stiller forslag til vedtægtsændring omkring håndtering af klub konkurser Forslag 3: Orient stiller forslag til generel vedtægtsændring omkring ungdomsspilleres dommeruddannelse Forslag 4: Bestyrelsens stiller forslag til ændring i Turneringsreglementet for fieldhockey Forslag 5: Bestyrelsen indstiller forslag omkring valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget Valg af medlemmer til bestyrelsen Udviklingsudvalget (Breddeudvalget) Eliteudvalget Turneringsudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Breddepokalen uddeles Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 14. marts Valg af dirigent Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen aflægger beretning for året Kassereren aflægger revideret regnskab Indkommende forslag: Forslag 1 vedr. tegningsreglerne for DHU Valg af medlemmer til bestyrelsen: Valg til breddeudvalget/udviklingsudvalget: Eliteudvalget Turneringsudvalget Valg til Amatør- og Ordensudvalget: Valg af 2 revisorer: Eventuelt Referat fra DHU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 8. september Valg af dirigent Deltagere ved repræsentantskabsmødet Dagsordenens emne 1. DHU s økonomi Dagsordenens emne 2: Valg af medlemmer til bestyrelsen Dagsordenens emne 3: Optagelse af to nye klubber Eventuelt Dommerklubbens beretning for året Udviklingsudvalgets beretning for året

3 Eliteudvalgets beretning for året A-landsholdet Herrer Damelandsholdet Landstrænere og holdledere Dommereliten Årets spillere Årets topscorer indendørs Årets topscorer udendørs Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal Landsholdsaktiviteter og diverse turneringsresultater resume af Landshold Resultater Indendørs 2009/ Klubbernes internationale aktiviteter

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkommende forslag: a. Forslag 1 Bestyrelsen stiller forslag om DIF specificering af indgivelse af appelsager. b. Forslag 2 Bestyrelsen stiller forslag om håndtering af klub konkurser. c. Forslag 3 Orient stiller forslag til dommeruddannelse for ungdomsspillere. d. Forslag 4 Bestyrelsen stiller forslag ang. turneringsreglementet. e. Forslag 5 Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændring omkring valg af medlemmer til Turneringsudvalget. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 6. Valg til udviklingsudvalget: Ingen poster skal besættes ved valg. 7. Valg til eliteudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Casper Guldbrandsen. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 8. Valg til turneringsudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Emil Kousgaard. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget. Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. 10. Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). 11. Eventuelt. 4

5 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Willy Rasmussen fra DIF. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2010 Det forgangne år har været velfungerende for DHU s bestyrelse. Der har været et godt samarbejde, og alle har taget sig af de uddelegerede opgaver. Derfor mener jeg, at bestyrelsesarbejdet er gået forholdsvis gnidningsløst, selvom der selvfølgelig altid er plads til forbedringer. Desværre kunne vi i foråret 2010 konstatere, at der havde været nogle uregelmæssigheder i forbindelse med unionens økonomi. Dette skyldtes desværre kassererens spilafhængighed (ludomani), der førte til besvigelse ift. DHU s økonomi. Kassereren fratrådte med øjeblikkelig virkning i april Bestyrelsen brugte den efterfølgende tid i samarbejde Danmarks Idræts- Forbund (DIF); DIF Økonomi og DIF s jurister på at få belyst omfanget af uregelmæssighederne, samt de juridiske forhold vedr. sagen. Samtidig valgte bestyrelsen at overdrage vores daglige bogholderi til Danmarks Idræts-Forbund. I forlængelse af ovennævnte sag blev der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 8. september På dette møde blev klubberne orienteret om sagen. Ligeledes trådte Henrik Nielsen, Slagelse Hockey Klub til som midlertidig kasserer. Vi takker for at Henrik havde mod på at træde til i denne situation, og håber at Henrik ønsker at opstille til posten ved kommende repræsentantskabsmøde. For at sikre de juridiske forhold i sagens videre forløb, har Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med Dansk Hockey Union arbejdet på at få en tilbage-/afbetalingsaftale i stand via vores afgående kasserer og dennes advokat. Det forventes at denne aftale er på plads og underskrevet forud for DHU s repræsentantskabsmøde i marts Danmarks Idræts-Forbund har i forbindelse med vores aftale om udviklingskonsulentordningen besluttet, at udviklingskonsulenterne der er ansat i et samarbejde mellem DIF og specialforbundene senest den 1. april 2011 skal have en leder, der ikke er en del af forbundet politiske ledelse. Dette har resulteret i et samarbejde mellem de 6 små forbund (Hockey, Curling, Softball, Vandski, Fægtning og Taekwondo), om i fællesskab at sikre en løsning, så alle fortsat kan være en del af 5

6 konsulentordningen. Vi får i denne forbindelse et mindre tilskud fra DIF, men skal naturligvis selv dække en del af lønomkostningerne. Der har i skrivende stund været afholdt ansættelsessamtaler, og der forventes snarest at kunne udsendes yderligere information om dette. Konsulent jobbet er stadig det som tager de fleste kræfter i vores forbund. Der bliver også satset en del økonomi på denne opgave, som gerne skulle udmønte sig i flere aktive medlemmer. Jeg kan stadig ikke takke Annemarie nok for den enorme og utrættelige indsats for, ikke alene at prøve på at udbrede vores sport, men også holde fast på hvad vi har, og i gennem sit arbejde at holde klubber til ilden til vores alles bedste. Vi har i 2010 fået 2 nye klubber, som blev optaget ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i september. Tak til Faisal Amin for sit store arbejde med dette. Vi ønsker at fortsætte denne udvikling, så vi kan nå 1000 medlemmer, og på denne måde sikre at vi opnår det maksimale grundtilskud fra DIF. Det er derfor meget vigtigt at klubberne bakker mest muligt op om de tiltag som konsulenten kommer med, blandt andet ved at støtte op om de kurser som bliver tilbudt. Annemarie er til for jer, så brug hende mest mulig! Vi har haft møde vedrørende turneringsprogramplanlægningen og ikke mindst udfordringen på dommersiden. Vi fik nok ikke løst det hele på mødet, men både dem som kom og dem som desværre ikke kom, er nok klar over det store problem især på det sidstnævnte område. Der skal løftes i flok! Selvom vi er så få, så er det utrolig med problemer vi kan have med hensyn til turneringerne, men det er måske fordi vi i bestyrelsen ikke har 100 % klare linier for, hvordan vi skal eller snarere burde afvikle en turnering! Vi fik talt mangt og meget igennem og kom frem til nogle forslag som turneringsudvalget vil prøve at se nærmere på ved fremtidige planlægninger. I øvrigt vil jeg henvise til referat fra mødet, og de møder der skulle holdes som resultat af mødet. I forhold til dommersituationen mener jeg, at klubberne har et meget stort ansvar for at få rettet op, på den katastrofale mangel vi har på folk, der vil dømme vores Hockey kampe Annemarie arbejder på at komme rundt til klubberne så meget som muligt, både for at følge op på tidligere besøg, men også for at få nye gode idéer fra jer om, hvad I godt kunne tænke jer at der bliver gjort i fremtiden husk det er for jer hun er ansat så hjælp hende, jer selv og i sidste ende Hockeyen i Danmark. 6

7 Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med informationer. Det er et godt vindue ikke alene for os selv, men også for andre som gerne vil vide noget om Hockey. Der er efterhånden mange oplysninger til rådighed, både historisk såvel som det der foregår her og nu i forbundet. Husk i klubberne at komme med informationer, så vi kan blive bedre til at formidle vores initiativer og aktiviteter. Turneringerne har været i de bedste hænder i turneringsudvalget under ledelse af Emil. Selv den bedste person kan dog have udfordringer, med de ønsker der tit fremkommer til planlægningen fra klubberne. Der har der være talt om flere gange, om vi kunne forbedre den form vi bruger i dag, men det må vi arbejde på fremadrettet. Udviklingsudvalget er nu overtaget af Faisal Amin og sammen med Annemarie er det i gode hænder for at udvikle vores sport. Faisal har utrolige mange gode idéer, som vi bare skal have ført ud i livet hos klubberne. Jeg tror på, at mange af dem kan gøre en forskel. Eliteudvalget har været under ledelse af Casper Guldbrandsen. Med en oprykning i bagagen fra Valby i 2008 samt muligheden for kvalifikation til VM i Polen i 2011, var der meget på spil for det danske herrelandshold til EM i Holland i januar Desværre var kendsgerningerne nogle lidt andre og det danske landshold sluttede på 8. pladsen og rykkede dermed ned i B-divisionen ved EM i 2012 og missede VM-kvalifikationen i Holdet tabte i den afgørende kamp til Tjekkiet. Lidt et deja-vu, da netop også Tjekkiet var den sidste hurdle i 2006 for dengang at bevare status som A-nation. Der var ikke mange, der havde levnet det danske kvindelandshold mange chancer for at gøre sig i B-gruppen, dels pga. afbud og dels fordi holdet var så ungt med knap 19 år i gennemsnit. Men Danmark formåede ligesom i 2008 at overraske alt og alle og endte på en flot 5. plads foran Rusland, Italien og Portugal efter storspil, vilje, fight og en fantastisk kollektiv indsats. Ikke nok med et imponerende slutresultat og en indfriet målsætning om fortsat status som B nation, men pigerne løb også med alle de individuelle priser, der var at vinde. Der har i 2010 været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg. Det skal endnu engang nævnes, at der stilles større og større krav til den frivillige arbejdskraft/ledelse, og det bliver ikke mindre som tiden går. 7

8 Jeg vil hermed endnu engang takke bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de frivillige, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen af hockey i Danmark, et arbejde som der desværre ikke altid sættes nok pris på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Hvor lang tid kan man få folk til at gøre den store indsats der kræves gratis - for at holde liv, i dansk idræt, kan man kun gisne om. Jeg håber vi i Dansk Hockey fortsat alle vil gøre en indsats. Med hensyn til DHU s økonomi vil jeg henvise til kassernes redegørelse og ellers henføre til ovenstående vedr. kassererproblematikken. Dog skal jeg ikke undlade at nævne, at vi kommer ud med et overskud på regnskabet på kr., hvor vi budgetterede med et overskud på kr. Dette anser vi for at være tilfredsstillende. Hans Peter Hansen Formand Dansk Hockey Union 3. Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for 2010 Kasserer Henrik Nielsen tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 8

9 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: Bestyrelsens stiller forslag vedr. en ændring i Love & Regler omkring indgivelse af appelsager til DIF. Forslaget til Vedtægtsændring lyder som følger: Ændring af 23 stk. 2: Nuværende bestemmelser angiver ankefristen til 3 uger. Samtidig kræver bestemmelsen, at anke foretages via unionens bestyrelse. Med disse regler lever vi desværre ikke op til DIF minimumsregler. Derfor forslås denne paragraf ændret så vi lever op til minimumskravene fra DIF, hvilket er 4 uger og direkte anke til DIF s appeludvalg. Ændringsforslag: En af medlemsorganisationens ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse 9

10 Forslag 2: Bestyrelsens stiller forslag til vedtægtsændring omkring håndtering af klub konkurser Vedr. hvad sker der i tilfælde af en klub går konkurs Der skal indføjes regler for hvad der sker, hvis en klub af forskellige årsager går konkurs i DHU s Love og Regler. Da vi er gjort opmærksom på dette forhold for ikke så længe siden, er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et decideret forslag (det er ikke helt lige til). Men DHU s bestyrelse vil forsøge at udarbejde et forslag som kan præsenteres til repræsentantskabet. Bestyrelsen søger dermed at Repræsentantskabet giver bestyrelsen fuldmagt til at implementere denne vedtægtsændring i DHU s Love & Regler. 10

11 Forslag 3: Orient stiller forslag til generel vedtægtsændring omkring ungdomsspilleres dommeruddannelse. Orient stiller forslag om følgende: Forslag går ud på at der skal gives mandat til at bestyrelsen skal lave en regel der siger at alle der fylder 16 det pågældende år skal have en basis dommer uddannelse. Hvis dette bliver gennemført vil det være en mulighed, at det skal være den arrangerende klub der skal stille dommere til ungdomskampe. På denne måde får de også brugt deres teori i praksis. Forslaget er indstillet af ungdomstræner Daniel Denta på vegne af Orient Hockey Klub. 11

12 Forslag 4: Bestyrelsens stiller forslag til ændring i Turneringsreglementet for fieldhockey Forslag til ændringer for Turneringsreglement for fieldhockey Forslag Spillere - karantæne (nuværende) Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i mindst én kamp. Turneringsudvalget fastsætter antallet af kampes karantæne på baggrund af dommerens indberetning. foreslås ændret til: 9.1 Spillere - karantæne Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i minimum 2 kampe. I særlige tilfælde kan karantænen skærpes yderligere, men det kræver en skriftlig redegørelse fra dommerne i den pågældende kamp. I sådanne tilfælde fastsætter Turneringsudvalget antallet af karantænens længde på baggrund af dommerens indberetning. Motivation: Med den nuværende paragraf skal der komme en skønsmæssig vurdering fra Turneringsudvalget hver gang, der bliver uddelt et rødt kort. Det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis udgangspunktet altid er 2 kampe (det giver også mening at straffen er hårdere for direkte rødt kort end ved to gule kort givet uafhængigt af hinanden) og det kun i ekstreme tilfælde kræver Turneringsudvalgets vurdering. 12

13 Forslag 5: Bestyrelsen indstiller forslag omkring valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen søger mandat til at den kommende Turneringsudvalgsformand selv formulerer retningslinjerne for valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen vil selvfølgelig bistå dette arbejde. Bestemmelsen vil blive indskrevet i Love & Regler i forlængelse af afsnitter om selve Turneringsudvalget. 13

14 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Faisal har erklæret at han er villig til genvalg. 6. Udviklingsudvalget (Breddeudvalget). Ingen poster skal besættes. 7. Eliteudvalget. Efter tur afgår eliteudvalgsformad Casper Guldbrandsen. Casper her erklæret at han er villig til genvalg. 8. Turneringsudvalget. På valg er turneringsudvalgsformad Emil Kousgaard. Ved udarbejdelsen af nærværende årsrapport forlyder intet om at Emil genopstiller. Bestyrelsen modtager gerne tilsagn fra kandidater der opstiller til posten. 9. Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. Begge poster skal besættes. Ved deadline for fremsendelse af årsrapporten havde Jesper Guldbrandsen givet tilsagn om at stille op til genvalg. Torkild Lund har endnu ikke givet udtryk for sin personlige præference med hensyn til et eventuelt genvalg. Følgende udvalgsmedlemmer blev valgt i 2010: Henrik Hansen og Johnny Pedersen. 14

15 10. Revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). Sammensætningen af revisorer blev ændret efter repræsentantskabsmødet afholdt i marts Repræsentantskabet bedes notere, at alle revisorer vælges til at besidde erhvervet for en periode på et år. 11. Eventuelt Breddepokalen uddeles. Faisal Amin uddeler pokalen. 15

16 Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 14. marts 2010 Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. Peder Trolle fra Dansk Firmaidræt. Repræsentantskabet vælger enstemmigt Peder Trolle. Dirigenten gennemgår de formelle anliggender. Dirigenten oplyser at mødeindkaldelsen blev udsendt rettidigt den blev udsendt den 28. december 2009 og samtidig lagt på unionens hjemmeside. John Christensen (Slagelse) har en indvending mod at den endelige dagsorden blev udsendt søndag den 7. marts Det mener John er en dag for sent. Der er dog ikke flere indvendinger. Derfor erklærer dirigenten hermed repræsentantskabet for beslutningsdygtigt. Bestyrelsesmedlem Peter Nordam foretager navneopråb. Der er 29 stemmeberettigede. Heraf udgør 7 bestyrelsens stemmer. Dirigenten fremhæver at der er behov for at der vælges en næstformand til eliteudvalget. John Christensen (Slagelse) fremhæver at der ligeledes skal udpeges et medlem til turneringsudvalget. Dirigenten påpeger at der det kan være korrekte at der også skal vælges et medlem af turneringsudvalget. Dette skal verificeres inden mødet kan afsluttes. Det besluttes dog at mødet fortsættes. 16

17 Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen: Hans Peter Hansen, Formand Faisal Ramzan, Næstformand Niels Danhøj, Kasserer Peter Nordam, Sekretær David Rodriguez, Breddeudvalgsformand Casper Guldbrandsen, Eliteudvalgsformand Emil Kousgaard, Turneringsudvalgformand Peder Trolle - forslået til dirigent Annemarie Haahr Kristensen, Breddekonsulent Per Bech (landstræner u-18) Freddie Kupper (holdleder U-18 og U-21) Tine Birch (holdleder damer) Klubberne: Aars Hockeyklub. Afbud Ballerup Hockeyklub. Afbud Gentofte Hockeyklub. Charlotte Rasmussen Eyvind Lidegaard Andersen Ishøj Hockeyklub. Faisal Amin Mohsan Shakir Kalundborg HK. 17

18 Lonni Jensen Claus Jensen Københavns Hockeyklub. Flemming Lauritsen Martin Olsen Marselisborg Hockeyklub. David Rodrigues (også for bestyrelsen) Odin Hockeyklub. Marianne Rasmussen Gitte Risum Orient Lyngby Hockeyklub. Casper Guldbrandsen (også for bestyrelsen) Emil Kousgaard (også for bestyrelsen) Peter Nordam (også for bestyrelsen) Slagelse HK. Jens Hald John Christensen Mikkel Christensen Sørbymagle Hockeyklub ikke tilstede. Afbud. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 18

19 Formand Hans Peter Hansen beretter om følgende emner: Medlemstallet er desværre faldende. Hans Peter Hansen taler om de muligheder der kan være i at få alle de aktive med i vores medlemsantal. Klubbesøg gav ingen det indtryk at turneringerne er omdrejningspunktet for alle medlemmerne. Derfor er der også meget interesse for planlægningen af disse. Klubber skal respektere de deadlines mv. der er sat. Vi kan ikke ændre ad hoc ved dette. Damemedlemmerne er inde i en god udvikling. Der er stor succes og også slutspillet er blevet et tilløbsstykke her. Målet kan være at der er kampe med fuldt holdt i alle rækker (11 spillere i seniorrækkerne). Anne Marie Hahr Kristensen deltager med en stor indsats i at arbejde med klubberne og har senest udarbejdet en formel vidensdelingsportal så klubberne kan dele de gode ideer. Seminarer vedr. dommere og trænere. Disse er et godt tiltag og vi håber tilslutningen bliver endnu bedre. DIF er meget aktive i deres forsøg på at styre de mindre forbunds arbejdsrammer. Der ligges op til at der skal være fællessekretariater som dermed kan styre udviklingskonsulenternes daglige arbejde. Det betyder at der vil være anderledes arbejdsopgave for de politisk valgte. DIF er ikke så aktive i at være medspiller og kan vel heller ikke gøre så meget før rammerne er defineret og besluttet på den førstkommende generalforsamling i DIF. DHU accepterer disse ændringer men afventer til den endelige ramme er defineret. Herefter kan vi påbegynde det formelle arbejde med hvordan vi kan arbejde under de nye rammer. Dommerklubben er meget svækket. De tilbageværende dommere gør deres indsats men det er utroligt vanskeligt at få nye dommere. Hans Peter Hansen anmoder om at klubberne støtter deres arbejde og forsøger at få flere ind i dommergerningen. Det er dejligt at se at der i år har været 5 klubber med i de internationale klubturneringer. Der er dog her lidt problemer med at vi selv stiller dommere. Vi kommer til at tilkøbe denne dommerassistance. Landsholdene har også været aktive. Desværre rykkede u-21 herrerne ned fra A til B divisionen. Dammerne holdt godt med i deres division med en 5 plads. Det er en dejlig udvikling der er på damesiden. Herrelandsholdet rykkede desværre også ned men der var nogle særprægede kampe mod Tyskerne. Spillerne erkendte at de fysisk bare ikke er på niveau med modstanderne. Der er ærgerligt at Henrik Ehlers stopper sin karriere som EHF dommer. Det vare ærgerligt at Hans Peter Hansen ikke fik mulighed for at blive genvalgt til EHF Executive Comitteen. Vi arbejder nu igen for at blive repræsenteret i de internationale fora. Kommentarer til beretningen. 19

20 Flemming Lauritsen (KH) erkender selvfølgelig at det er klubbernes problem at der ikke er flere dommere. Vi må se på at rammerne bliver bedre for nye dommere. Flemming vil meget gerne have en bedre mulighed for debat i dansk hockey. John Christensen (Slagelse) støtter Flemmings pointer om dommere og debat. John ønsker at der er bedre muligheder for at der kommer flere ungdomskampe. Han mener at det er bestyrelsens pligt at få det bedste ud af spillermaterialet og få ungdommen til at blive så aktive som muligt. Vi skal dog ikke altid bare kun have de bedste løsninger. Det kan være vi skal være bedre til at inddrage alternative løsninger som vi eksempelvis har haft succes med på damesiden. Faisal Amin (Ishøj) savner nogle kommentarer vedr. udviklingskonsulens rolle fremover. Marianne Rasmussen (Odin) savner nogle tiltag der gør det lettere at være ny spiller. Det kan være nogle alternative kamp- eller spillefora. Vi mister vores nye spillere hvis de kastes ind i de etablerede rækker. Hans Peter Hansen besvarer spørgsmålene: Det er mulighed for debat under dagsordenspunktet Eventuelt Det er ikke defineret fra DIF hvad rammen for udviklingskonsulenten er eller bliver. DIF har ikke afgjort hvad fremtiden bliver for udviklingskonsulenterne fra 1. januar Faisal Amin (Ishøj): Mener det er nødvendigt at præcisere at der er en risiko for at udviklingskonsulenten ikke mere er et anliggende for DHU fra Bestyrelsens svar: David Rodrigues mener der er stadig politisk debat i DIF om udviklingskonsulentens fremtid. Derfor kan vi ikke fortælle nærmere. Vi arbejder selvfølgelig på at fortsætte med at have en udviklingskonsulent. Vi kan bare ikke fortælle noget nærmere om rammen for denne konsulent. Emil Kousgaard fremhæver at vi selvfølgelig gør alt hvad vi kan for at have alle de turneringer der kan oprettes. Det er dog nødvendigt at klubberne bedre til at oplyse når de har nogle spillere. Emil vil dog gerne høre om klubbernes holdning til Royal Leauge. Faisal Amin (Ishøj): Ønsker et bedre svar på udviklingskonsulents fremtid. Bestyrelsens svar: Casper Guldbrandsen fremhæver at der ikke er noget svar ang. udviklingskonsulenten. Det lykkedes at få tilsagn om at vi har en udviklingskonsulent indtil udgangen af Det er det eneste der kan 20

21 berettes om nu. Vi arbejder dog hele tiden på at arbejde med og påvirke rammen for udviklingskonsulenten. Faisal Amin (Ishøj): Faisal ønsker som formand for en klub at blive involveret i dette arbejdet med eksempelvis udviklingskonsulenten. Bestyrelsen: David Rodrigues fremhæver at der skal sondres mellem udviklingsarbejdet og kontorarbejde. Flemming Lauritsen (KH): Det er også op til klubberne at arrangere turneringer for de spillere der ikke er gode nok endnu til en fuld turnering. Dermed kan klubberne søge assistance til selve planlægningen af turneringen. Men det er klubbernes egen opgave at undersøge hvor de aktuelle spillere er når der ikke kan udskrives en stor turnering. Bestyrelsens svar: Hans Peter Hansen fremhæver igen at der ikke er nogen endelig udmelding fra DIF ang. udviklingskonsulenten. John Christensen (Slagelse): Accepterer at bestyrelsen ikke kan fortælle noget om udviklingskonsulentens fremtid men håber at bestyrelsen vil oplyse når de ved noget nærmere. Støtter Flemmings holdning til de mindre turneringer for nye medlemmer. John mener grænsen mellem den uofficiel og officielle turnering er på 3 hold. Emil Kousgaard (turneringsudvalgsformand) spørger til klubbernes holdning til Euro Leauge. Martin Olsen (KH) støtter turneringen. John Christensen (Slagelse) støtter turneringen men ønsker vi ser lidt på formen. Charlotte Rasmussen (Gentofte) mener det var sjovt og godt for damerne. Marianne Rasmussen (Odin) gælder sig til at spille turneringen. Per Bech (Slagelse) pointere at der skal være nogle krav til den arrangerede klub. Selv om klubben er ude må rammen for kampene være til stede. Dirigenten sætter beretningen til afstemning. Beretningen vedtages enstemmigt. 21

22 Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. Kasserer Niels Danhøj kommenterer regnskabet. Vi er stadig afhængige af støtten fra DIF. Aktiviteterne støttes via fordelingsnøglen. De generelle indtægter afspejler ikke det der var ventet. Tilskuddet fra DIF er heldigvis som forventet men posten andre indtægter er ikke som forventet. Det er i bund og grund fordi der ikke var så mange deltagere på de kurser der var som forventet. Omkostningerne præges af at vi lejer dommere til de internationale turneringer. Mødeomkostningerne er reduceret så vi kan bruge flere ressourcer på udviklings- og landsholdsaktiviteter. Vi arbejder på at skære ned på omkostningerne til husleje. Det kan blive nødvendigt at finde nye lokaler med floorball da vi ikke har brug for så meget plads. DIF arbejder på at opkræve endnu flere midler fra forbundne. Det er blevet meget dyrere for os at have assistance til IT og revision. Regnskabet præges af at landsholdene havde EM i januar 2010 og det var målsætningen for de seneste par år. Derfor blev brugt ganske mange ressourcer på deres forberedelse. Derfor bliver 2010 et billigt år for landsholdet. Vi skal definere nye målsætninger for landsholdene. Budget 2010: I 2008 havde vi utroligt mange aktiviteter og derfor forventes at vi kan opretholde et tilskud fra DIF på omkring 1. mio. kr.. Vi budgetterer mod at have et overskud på tkr Opsplitningen af DHU og floorball er gennemført. Det betyder at vi i dag kun har en fælles husleje med floorball. Resten er 100% adskilt. Dirigenten fremhæver at det er bedst at afsluttet regnskabet inden budgettet kommer til dialog. Spørgsmål til regnskabet: Faisal Amin (Ishøj) mener at der bruges forholdsmæssigt for lidt ressourcer på breddeaktiviteter. Posten øvrige omkostninger er også befordring og rejer. Disse omkostninger burde være under fortæring. John Christensen (Slagelse) mener det er beskæmmende at der er en forskel på tkr. 150 fra budget 2009 til regnskab Ønsker at få præciseret meromkostningerne til landsholdet. Kontingentposten harmonerer ikke. Bestyrelsens svar: Casper Guldbrandsen fremhæver at vi sidste år ændrede praksis så vi nu posterer omkostninger når de afholdes og ikke som tidligere når den endelige aktivitet løber af stablen. Derfor har regnskabet

23 omkostninger der vedr og omkostninger der vedr Casper fremhæver at der nu skal laves målsætninger om eliten der afspejler spillernes interesse og den økonomiske ramme. Marianne Rasmussen (Odin) Hvorfor er damelandsholdet en del af bredden i dag? Hvordan kan u-21 budgetteres med 0 kr. selv når man ved de skal ud at spille i Mener der ikke er forhold mellem det foreliggende budget og omkostningerne for herrelandsholdet. Bestyrelsens svar: Casper fremhæver at det omkring landsholdet kan være vanskeligt at styre omkostningerne 100% da der er stor forskel på hvornår en omkostning falder. Typisk er der forskel på om betalingen falder i december eller januar. Dette afgøres af den arrangerende klub men det påvirker som fortalt regnskabet skævt. David Rodrigues fremhæver at damelandsholdet bliver flyttet rent posteringsmæssigt nu. Vi har haft damelandsholdet som en breddeaktivitet da vi startede med at udvikle et damelandshold fra bunden for 6-7 år siden. Det er nødvendigt at huske på at vi forsøger altid at lave aktiviteter der er støtteberettiget fra DIF. Faisal Amin (Ishøj): Er stadig utilfreds med at der ikke benyttes nok ressourcer på bredden da det er her vi er meget svage. Der er jo ingen ide med at støtte landsholdet når der ikke er noget fundament der kan støtte landsholdet fremover. Bestyrelsens svar: David Rodrigues er klar over at vi skal være mere fleksible og mere kreativ når det gælder breddeaktiviteter. Faisal Ramzan fremhæver også at det er lykkedes at nedbringe omkostningerne til dommerne. Der er nogle grænser for hvor få midler vi kan bruge her da vi er afhængige af assistance fra dommere fra Vores samarbejdslande da vi ikke har dommere nok selv. Freddie Kupper (Slagelse) Støtter det forhold at vi diskuterer hvor godt vi bruger pengene og ikke selve bundlinjen som er ok. Mener at klubberne skal tage deres ansvar for hvordan vi udvikler danske hockey. Det er ikke bestyrelsen der kan skaffe medlemmer men de skal lave rammen som klubberne kan arbejde med. Derfor skal klubberne være bedre til at støtte den ramme bestyrelsen har fastlagt. Freddie mener at klubberne skal være bedre til at samarbejde for at deltage i flere turneringen også i udlandet. Det er utilfredsstillende at erfare at vores landsholds fysiske formåen ikke er tilstrækkelig. Der må være flere krav til landsholdsspillere. Faisal Amin (Ishøj): 23

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere