BEBOERBLADET MARIEHØNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERBLADET MARIEHØNEN"

Transkript

1 BEBOERBLADET MARIEHØNEN Oktober 2013 DORTHE HJEMMET Statement No.: A4 G8 C5 E3 Udarbejdet: 01/10/ 13 Revideret: 01/10/ 13 Godkendt: 01/10/ 13 Erstatter: 01/09/ 13 Indicator No.: 3, 6 54

2 Kære læser! Den sorte sol, som dagens fugle så troligt venter på, så bange længes efter, så hjertens gerne så. Det fugleliv, som leves her, i solskin gennem grønne træer, i solskin gennem grønne træer, skal snart igen opstå! Frank Jæger Jægers efterårsdigt slutter som de ses her med en tone af optimisme. En tone af, at det alt sammen vender tilbage: fuglesangen, lyset og de grønne træer. I dette efterår har vist ingen haft anledning til at savne solen. En tør og indtil videre varm indledning på efteråret har september budt os. Men når det rigtigt sætter ind, når ruskvejret kommer og bladene falder: da er det rart at huske, at det alt igen og snart- atter opstår. Dette år og især det seneste halve- har budt på synlige ændringer i Dorthe Mariehjemmet daglige liv. Da jeg for snart en rum tid siden blev ansat, var et vægtigt tema: Mariehjemmene og derfor også Dorthe Mariehjemmet!- skal være hjemlig og ikke en institution. Den tænkning er en del af husets DNA. Men tid og udvikling udfordrer den sandt for dyden! Ikke fordi den er forældet eller forkert. Snarere fordi udefra kommende vilkår presser tænkningen. Da huset her blev renoveret for kun 5 år siden, tilsagde al fagkundskab, at man kunne regne med at være solidt dækket ind, såfremt man sikrede sig at have loftlifte til 1/3 af boligerne. Så det sørgede vi for. Siden da har vi måttet anskaffe mange flere, sådan at vi i dag har til 2/3 af boligerne. Et ganske udmærket billede af, at der er sket noget i beboersammensætningen. Kikker man ned ad vore lange gange, er billedet også ændret; meget ofte ses et større antal kørestole eller hjælpemidler i gangene. I løbet af året har vi mødt det nye vilkår, at en landsdækkende ny udfordring, nemlig såkaldte ESBLbærere, også bor i Rødovre. Og derfor også på Dorthe Mariehjemmet. ESBL er langt og besværligt lægesprog. Den nemme måde at forstå det på, er, at mennesker med ESBL har en smitte i blodet, som ikke nemt lader sig behandle med penicilliner eller andet, og som derfor kræver særlig omhyggelighed i forhold til at bekæmpe smittespredning. Man kan måske sammenligne lidt med Roskildesyge. Når der sker det, at nogen i et plejehjem eller et hospital får Roskildesyge, opstår der straks et stort arbejde for at undgå, at det skal brede sig til mange. Det samme er tilfældet med disse nye problemer: MSR eller ESBL eller tilsvarende. ESBL og de andre tilsvarende nye udfordringer har fået sundhedsmyndighederne til at stille øgede krav til, hvordan et sted som vores skal indrette sig. Mere desinfektion. Mere strenghed om hygiejne. Strengere krav til påklædning og til måden, man vasker arbejdstøjet. Alt sammen forhold, som bestemt udfordrer et ønske om at udstråle hjemlighed og hjemlig hygge. Vi kan se installationer til hånddesinfektion, områder til at iføre os overtræksdragter, nye hospitalslignende uniformer, masser af beskyttelseshandsker, særlige poser til særligt vasketøj osv., osv. Dette og det vilkår, at mange beboere har brug for mere hjælp i hverdagen- kan registreres i dagligdagen. Af beboerne, af pårørende, men bestemt også af medarbejderne. Med medarbejderne, i ledelse og bestyrelse og naturligvis i dialogen med Rødovre Kommune- arbejder vi meget med at finde den justering af vores virkelighed, som bl.a. disse nye omstændigheder kalder på. I november skal der være årlig generalforsamling i BrugerPårørendeRådet. Rådet har ikke fungeret optimalt i Der har været dårligt fremmøde i rådsmøderne og det har været vanskeligt at finde en formand. De forhold, jeg forsøger at belyse i denne måneds indlæg, er forhold, hvor indspark fra brugerne (som beboerne somme tider betegnes i embedsmandssprog ) selvfølgelig er vigtige. Og også pårørendes synspunkter. Lad mig derfor slutte på den note, at jeg opfordrer de af jer, som har motivation og tid til at træde ind i BrugerPårørendeRådet om at bruge oktober til at overveje, om I kunne have lyst til at træde ind i arbejdet...men lad mig også ende på Frank Jægers smukke tone: fugleliv, grønne blade og solskin ER der! Vi ved det. Og vi ved, at der kommer forår. Nu retter vi glæden mod efterårets og vinterens glæder og værdier. Som vi heller ikke vil undvære! God læselyst.. og fortsat godt efterår! Flemming Høj Jermiin

3 Tirsdag, den 1. oktober Tirsdag, den 8. oktober Tur til Pederstrup/Ballerupmuseet Tur ud i det blå Tirsdag, den 15. oktober Tirsdag, den 22. oktober Tirsdag, den 29. oktober Løvfaldstur Tur til Tivoli Halloween Tur til Den blå Planet Turene er tilrettelagt, så der er plads til mellem 2-5 personer pr. tur. Betalingen for turene er 25 kr. for små ture, 50 kr. for lidt længere ture, plus evt. forplejning samt diverse betalinger for indgange/billetter. Husets Venner og Dorthe Mariehjemmet er ved at planlægge en efterårsfest til november. Nærmere herom i november-bladet. Der afholdes generalforsamling i herom i næste beboerblad. i november. Nærmere Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere og ledelse på Dorthe Mariehjemmet i tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne på plejehjemmet. Rådet består af beboere, pårørende, 1 repræsentant udpeget af Seniorrådet, personalerepræsentanter og forstander. Er der nogen blandt husets beboere og/eller pårørende, der er interesseret i at deltage i arbejde, så kontakt venligst forstanderen. Alle er velkomne! Der afholdes bestyrelsesmøde i Husets Venner den 3. oktober kl med følgende emner på dagsordenen: o Efterårsfest o Banko-spil o Fastlæggelse af årets generalforsamling o Eventuelt Vi tænder et lys for Benny Jensen og Grethe Columbo og ærer deres minde.

4 Den 3. september 2013 deltog 22 beboere fra Dorthe Mariehjemmet i OL på Ørbygård. Vejret var fint med solskin og alle var friske og veloplagte, da vi tog af sted om morgenen kl Der var morgenkaffe til de morgenfriske. Dorthe Mariehjemmet repræsenterede Tyskland, Hawaii og Sverige.

5 Borgmesteren åbnede OL med en tale. Så var der indmarch fra hvert plejehjem, og konkurrencen i de forskellige discipliner startede.. Ved frokosttid var der ristede pølser, is, øl og kaffe og kage til samtlige deltagere. Humøret var højt, især da Sverige repræsenteret ved Dorthe Mariehjemmet fik en 3. plads. Alle fik medaljer. Det var en stor succes at deltage i OL. Vi glæder os til næste års OL.

6 Vi ønsker til lykke med i oktober oktober Anni Gudrun Engstrøm 90 år 16E 7. oktober Kirsten Hansen 81 år 11B 9. oktober Else Marie Mortensen 93 år 1D 16. oktober Jørgen Strandby Sørensen 69 år 8C 16. oktober Aino Ellen Bengtsson 90 år 12D 22. oktober Anne Margrethe Winther 94 år 11D 26. oktober Preben Jensen 93 år 9D 27. oktober Henny Jytte Andersen 86 år 5C 27. oktober Ellen Marie Jensen 92 år 10C 28. oktober Elisabet Christoffersen 99 år 6E Vi samlede alle de beboere, som havde lyst til at deltage, og beboerne mødte talstærkt op. Vi havde købt chokolade, chips og slik til at hygge os med, og fik irsk kaffe hvilket beboerne nød. Vi så filmen Danskerne på Skolebænken, som følger livet i folkeskolen og gymnasiet fra 1905 til i dag. Det var rigtig hyggeligt at se, hvordan beboerne sad og så og lyttede efter, og der blev snakket godt i krogene blandt beboerne. Mange kunne huske, da Hendriksholm Skolen i Rødovre blev indviet. Vi sluttede af med en lille snak om gamle dage. Beboerne var trætte og tilfredse med aftenens forløb. Det var en hyggelig aften, som vi kan snakke længe om. Venlig hilsen fra alle på 1. sal LF Tøjsalg kommer den 29. oktober 2013 kl på Torvearealet på 2. sal. LF tøjsalg sælger modetøj til damer og herrer. Betalingsmidler: kontant, dankort, giro. Der er læse/samtalegruppe om torsdagen kl

7 Hver torsdag er der gymnastik på 2. sal i 2 hold: Kl De friske Kl De fantasifulde Hver mandag kl mødes nørklegruppen på 1. sal. Winnie på 3. sal har haft 10 års jubilæum på Dorthe Mariehjemmet. Winnie 10 år på Dorthe Mariehjemmet Annette på 3. sal holder sit 5 års jubilæum den 10. oktober. Vijajalaxmi på første sal har været ansat på Dorthe Mariehjemmet 5 år den 15. oktober.

8 Danmarks nye akvarium Den Blå Planet er Nordeuropas største og mest moderne akvarium med en enestående arkitektur. Det er tegnet som en hvirvelstrøm, og arkitekturen giver associationer til hvirvelstrømme af fisk, fugle, havstrømme og galakser. Bygningsværket står som en markant skulptur ved Øresunds kyst og kan tydeligt ses af alle som ankommer med fly til Kastrup Lufthavn. Den Blå Planet bygger bro mellem naturvidenskab, kultur og arkitektur. Danmarks Akvarium er kendt for sin omfattende samling af alverdens fisk i naturlige biotoper. Med de nye rammer har akvariet helt nye dimensioner til oplevelsen og formidlingen af havets natur. Danmarks Akvarium, der lå i en funkisbygning fra 1939 tegnet af C.O. Gjerløv Knudsen, havde sin charme. Men med det nye og meget, meget større akvarium er fortællingen om vores ven, fisken, blevet opgraderet til en helt anden liga. Ikke nødvendigvis som en del af underholdningsindustrien. Snarere som en del af oplevelseskulturen. Akvarier og delfinarier med fisk som underholdning findes i større målestok i udlandet. Her er der lagt vægt på en slags underholdende formidling med oplevelsen sat i centrum. Og det er lykkedes blandt andet takket være de arkitektoniske greb. Det overordnede æstetiske greb ligger først og fremmest i bygningens ydre. Placeret tæt ved vandet sådan som Kunstmuseet Arken i øvrigt burde have været træder bygningen markant frem på det flade Amager; ikke så langt fra lufthavnen og placeret i forholdsvis kort gåafstand fra en metrostation. Netop set fra luften, når maskinen lægger an til landing i Kastrup, ligner bygningen en skibsskrue. Bag udformningen ligger inspiration fra strømhvirvlen, som netop er hentet fra det hav, Den Blå Planet fortæller så meget om på så mange niveauer. Set fra landjorden kan man måske abstrahere til en kæmpemæssig fisk, der er strandet. Ikke mindst i betragtning af, at bygningens organiske form har en hud, der synes som beklædt af fiskeskæl. I det hele taget spiller bygningen i udstrakt grad sammen med det nærliggende hav, og man må forestille sig, når mildere vinde kommer til disse kolde breddegrader, at både lyset fra himlen og bevægelserne i havet reflekteres i bygningens ydre, ligesom skyerne spejler sig, og overfladen derfor vil være evig foranderlig.

9 Arkitektfirmaet, 3xN, der vandt konkurrencen om Den Blå Planet, har fået utroligt meget ud af at skabe et smukt og organisk ydre. Åbningspartiet er inviterende og undervejs går man langs hvirvlende vand, som minder om, at det er vandet, der er betingelse for liv, og at det er dyr i vand, vi snart skal ind at se. Vandet trækkes ind fra havet men takket være intensiv rensning samt strøm, der meget snart vil komme fra Den Blå Planets egen vindmølle, er det lykkedes at gøre bygningen energineutral. Det er noget af en bedrift i betragtning af, hvor meget vand, der renses, og hvor meget elektricitet, der skal bruges til såvel lys som opvarmning. Men det manglede bare. Hvis en kulturinstitution som Den Blå Planet, der har en underlæggende dagsorden om at fortælle om vandets betydning for livet, ikke i 2013 skulle kunne være i en bygning, der sparede på ressourcerne, ville det ærligt talt forekomme paradoksalt. Den arkitektoniske oplevelse af bygningen ligger i dens ydre. I dens indre er arkitekterne tilsyneladende trådt et skidt tilbage, så gulve, vægge, trapper osv. fremtræder neutrale og derved ikke kommer til at stå i vejen ved kerneoplevelsen: Fiskene (og for den sags skyld også både fugle, padder, koraller og skaldyr). Vægge og lofter er malet mørke, og salene henligger også i halvmørke, for at besøgende kan rette opmærksomheden mod de mange, mange akvarier i varierende størrelser. En scenografisk lyssætning ved Jesper Kongshaug bidrager til at skabe en stemning af fortættet oplevelse. Oplevelsen af arkitekturen begynder i landskabet omkring Den Blå Planet. Oplevelsen af vandet og dets beboere begynder umiddelbart efter indgangsarealet i et foyerområde, der også tjener som fordelingscentral til de forskellige sektioner som Afrikas søer, et regnskovsagtigt område kaldet Amazonas, koralrevet og bassiner med fiske og fugle højt mod nord. I foyerområdet, hvor de praktiske faciliteter ligger garderobe og toiletter (garanteret underdimensioneret i forhold til det potentielle besøgstal, sådan er det hver gang) mødes gæsterne af en filmprojektion og en foranderlig lyssætning, der giver illusionen om at befinde sig under vand. Valget af lys i stedet for et egentligt bassin for eksempel som tag må være truffet, fordi det sidste uvægerligt hurtigt ville blive beskidt. Særligt fascinerende er de helt store akvarier, hvor man vil kan opleve dykkere i færd med at fodre fiskene eller rense ruderne, ligesom man kan gå gennem en lang glastunnel, hvor man er omgivet af vand og fisk. Vi havde en oplevelsesrig tur på 2. sal. Kan varmt anbefales. Der er nu købt et antal årskort til Den blå Planet.

10 Hovedret Biret Tirsdag d. 01. Millionbøf m. mos og rødbeder Jordbærgrød m. fløde Onsdag d. 02. Mørbradbøffer m. stegte rodfrugter, kartofler og sauce Romfromage Fødselsdagsmenu 16E Fødselsdagsmenu 16E Torsdag d. 03. Frikadeller m. sauce, kartofler og rosenkål Henkogt frugt m. flødeskum Fredag d. 04. Stegte sild m. løg/tomatsauce og kartofler Blomkålssuppe m. flute Lørdag d. 05. Karry koteletter m. ris/mos Rabarberkage Søndag d. 06. Farseret ribbensteg m. sauce, kartofler og Fløderand m. frugter surt Mandag d. 07. Kalvesteg m. sauce, kartofler og grønt Fødselsdagsmenu 11B Citronfromage Fødselsdagsmenu 11B Tirsdag d. 08. Herregryde m. mos Is m. vafler Onsdag d. 09. Krebinetter m. stuvet ærter/gulerødder og Trifli kartofler Torsdag d. 10. Stegt lever m. løg, sauce, kartofler og surt Aspargessuppe m. flute Fredag d. 11. Fiskefrikadeller m. persillesauce, kartofler Frisk frugt og kogte gulerødder Lørdag d. 12. Gullasch m. kartoffelmos og rødbeder Hindbærgrød m. fløde Søndag d. 13. Andesteg m. rødkål, sauce og kartofler Is m. kys Mandag d. 14. Boller i karry m. ris/kartoffelmos og råkost Jordbærfromage Tirsdag d. 15. Kogt kalvebryst m. peberrodssauce og Klarsuppe m. boller kartofler Onsdag d. 16. Fødselsdagsmenu 12D Fødselsdagsmenu 12D Torsdag d. 17. Torsk på porrebund m. kartofler Tomatsuppe m. nudler Fredag d. 18. Forloren hare m. sauce, kartofler og Appelsinfromage waldorfsalat Lørdag d. 19. Roastbeef m. kold kartoffelsalat og grøn Is m. chokoladesauce salat Søndag d. 20. Hamburgerryg m. flødekartofler og grønt Rødgrød m. fløde Mandag d. 21. Chili con carne m. ris/kartoffelmos Ymerfromage m. jordbærsauce Tirsdag d. 22. Brunkål m. flæsk og medister samt rugbrød Fødselsdagsmenu 11D Islagkage m. nugat Fødselsdagsmenu 11D Onsdag d. 23. Koteletter i fad m. ris/kartoffelmos Jordbærgrød m. fløde Torsdag d. 24. Enebærgryde m. bagt kartoffelmos og salat Sherryfromage Fredag d. 25. Medisterpølse m. stuvet spinat og kartofler Æblegrød m. fløde Lørdag d. 26. Tarteletter m. høns i asparges Fødselsdagsmenu 9D Klar suppe m. boller Fødselsdagsmenu 9D Søndag d. 27. Fødselsdagsmenu 5C Frikadeller m. sauce, kartofler og surt Chokolademousse Fødselsdagsmenu 5C Mandag d. 28. Flæskesteg m. rødkål, sauce og kartofler Fødselsdagsmenu 6E Citronfromage Fødselsdagsmenu 6E Tirsdag d. 29. Oksegryde m. persillerødder, øl og Abemad m. råcreme perlespelt/kartoffelmos Onsdag d. 30. Bøf m. løg, sauce, kartofler og surt Rabarberkage Torsdag d. 31 Kartoffelsuppe m. bacon og brød Pandekager m. is Afbestilling af mad kan ske med 3 dages varsel. Ved afbestilling af mad refunderes det forudbetalte. Velbekomme ret til overraskelser forbeholdes

11 Fodpleje Anne Wahl er her torsdag og fredag. Anne kan træffes på tlf eller mobil Fodplejen har til huse på 1. sal. Tandlægen Man vælger selv, om man vil have besøg af kommunens tandlæge eller af en privatpraktisernde tandlæge eller klinisk tandtekniker. Hvis man tilmelder sig omsorgstandplejen, kan man få ordnet tænderne i Omsorgstandplejens klinik på 2. sal. Frisøren Frisørsalonen holder til på 3. sal. Frisørsalonen har ikke fast åbningsdag. Der kan aftales tid alle hverdage. Der afregnes kontant. Tidsbestilling hos Suzanna Zanetcik på telefon eller Den lille Café: Den lille Café er åben hver onsdag på 1. sal kl I oktober måned er det gruppe A, der står for arrangementet. Holger underholder ved klaveret, og John med harmonikaen Kirkelige handlinger Den 8. oktober kl er der samvær med Anne fuglsang- Damgaard. Samværet foregår på 3. sal. Den 29. oktober er der gudstjeneste ved Anne Fuglsang-Damgaard. Gudstjenesten foregår på 3. sal kl Husbesøg den 20. november kl v/niels Jørgen Østergaard

12 Efteråret er en smuk tid. Her er ingen træer ens. For bladenes gule og røde farver fordeler sig forskelligt. På samme måde er mennesker, der har levet et langt liv smukke på hver deres måde. Ingen ansigter er ens. Ingen livshistorier er identiske. Hvert eneste liv har sine sejre og nederlag. Hver eneste dag sine udfordringer og gaver. Nogle mennesker har et tungsind at slås med, andre har et lyst sind. Men alle kan vi forsøge at finde lyset, finde den nuance i tilværelsen, som sætter de andre farver i relief. Forleden dag var der en kvinde, der sagde til mig: Jeg vågner hver morgen og er glad, også selvom kroppen ikke kan det samme, og der ikke er ligeså mange år at se frem til, som der var engang. Eller som digteren Lars Busk Sørensen siger det i sin efterårssalme (Den danske salmebog nr 731): Nu haster skyerne forbi og modne æbler falder i oktober mørke haver, Gud lukker årets gyldne ring og sindet samler sig omkring de lyse nætters gaver. Her mellem modenhed og død, velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer, og bryd så sindets frøskal ned, så alt i os er kærlighed, den nat da kulden kommer. Glædelig oktober Anne Fuglsang-Damgaard. Gudstjeneste den 20. oktober 2013 v/niels Jørgen Østergaard

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Marts 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Marts 2013 Revideret: Marts 2013 Godkendt: Marts 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Alt det, vi behøver at sige, Er

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 2/2015 4. årgang FEBRUAR Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Redaktion

Læs mere

NYHEDSBREV - JUNI. Øjeblikke af lykke. Danmarks befrielse. Det åbne madmøde. Kaffeslabberas

NYHEDSBREV - JUNI. Øjeblikke af lykke. Danmarks befrielse. Det åbne madmøde. Kaffeslabberas Mandag d. 1. juni 2015 NYHEDSBREV - JUNI Øjeblikke af lykke Ferrari eller massage? Tilmelding er åben til Øjeblikke af lykke Danmarks befrielse Tænk, det er 70 år siden, vi hørte frihedsbudskabet for første

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 8/2015 4. årgang August Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem et temahæfte udgivet af indhold Forord 6 Masser af muligheder 9 Et fællesskab du ikke selv har valgt 17 På beboernes præmisser 23 Alderdom

Læs mere

under linden 2015 august 8

under linden 2015 august 8 under linden 2015 august 8 Leder Den faglige side om Aktiv Olde-Uge Beboernyt Ugens faste aktiviteter Sidste måneds vindere Månedens sang Månedens menu Erindringsdans - afdansningsbal Sankt Hans aften

Læs mere

Januar 2015. Årgang 15, nr. 1. Godt Nytår. Pris: 10,00 kr.

Januar 2015. Årgang 15, nr. 1. Godt Nytår. Pris: 10,00 kr. Januar 2015 Årgang 15, nr. 1 Godt Nytår Pris: 10,00 kr. Torstorp Plejecenter Administrationen Sümeyra Fener 43 35 27 00 Centerleder Alice Ordrup 43 35 26 84 Stedfortræder og teamleder 1. sal Majbrith Christiansen

Læs mere

a August 2013 b Muslingeskal fra Dubai God sommer Årgang 13, nr. 8 Pris: 10,00 kr.

a August 2013 b Muslingeskal fra Dubai God sommer Årgang 13, nr. 8 Pris: 10,00 kr. a August 2013 b Årgang 13, nr. 8 Muslingeskal fra Dubai God sommer Pris: 10,00 kr. Torstorp Plejecenter Administrationen Sümeyra Fener 43 35 27 00 Plejecenterleder Inge Lise Clement 43 35 26 84 Stedfortræder

Læs mere

NYHEDSBREV - JULI. Ferrari. Skt. Hans. Vinsmagning. Og alt det andet. Solskin og varme perfekt dag til en tur i Ferrari

NYHEDSBREV - JULI. Ferrari. Skt. Hans. Vinsmagning. Og alt det andet. Solskin og varme perfekt dag til en tur i Ferrari Onsdag d. 1. juli 2015 NYHEDSBREV - JULI Ferrari Solskin og varme perfekt dag til en tur i Ferrari Skt. Hans Duften af helstegt pattegris blev startskuddet på Skt. Hans Se side 4 Se side 6 Vinsmagning

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 3/2013-2. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Juli 2015 Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Redaktion Iben Nørhede, Leif Hansen, Alice Sønderup, Helle Poulsen, Sonja Prebensen,

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN Årgang 23 - September 2014 LOKAL NYTTEN Lokalrådets Generalforsamling Romrejsen Annette s anekdoter Gudenåen Brewcamp Ha en go da Glæden ved eget hus Sogneudflugt Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Rørdamsposten. Rørdamsvej 1 3400 Hillerød Tlf: 7232 7900 MAJ 2015 31 ÅRGANG

Rørdamsposten. Rørdamsvej 1 3400 Hillerød Tlf: 7232 7900 MAJ 2015 31 ÅRGANG Rørdamsposten Rørdamsvej 1 3400 Hillerød Tlf: 7232 7900 MAJ 2015 31 ÅRGANG Information fra plejecenterleder Kære Alle beboere og pårørende Maj står for døren, og foråret er nu rigtig godt i gang. Lions

Læs mere

Nr. 480 august 2015 - Udgiver: Plejehjemmet Sct. Olaf

Nr. 480 august 2015 - Udgiver: Plejehjemmet Sct. Olaf Nr. 480 august 2015 - Udgiver: Plejehjemmet Sct. Olaf 2 Redaktionsudvalget: Lene Sommer Jepsen (Ansvarshavende over for presseloven) Gitte Jensen (Redaktør) INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra Sct. Olaf

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år December 2012 #02 Artikler / Debat / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI KLAR TIL INDFLYTNING! SIDE 4-10 PORTRÆT SIDE 12: Anna har boet i Gyvelparken i 40

Læs mere

Bork Avis. 3. udgave - 2014 - Avisen for Nr. Bork, Sdr. Bork, Obling og Bork Havn NYHED

Bork Avis. 3. udgave - 2014 - Avisen for Nr. Bork, Sdr. Bork, Obling og Bork Havn NYHED Det er DIN avis! Bork Avis 3. udgave - 2014 - Avisen for Nr. Bork, Sdr. Bork, Obling og Bork Havn Bork erhvervsmøde Den 12. november afholdte vi møde med Bork erhverv på Bork Kro, for at blive enige om

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Fortællinger fra Varmestuen

Fortællinger fra Varmestuen Fortællinger fra Varmestuen en mosaik KirKens Korshær - svendborg Indholdsfortegnelse Artikler Forord...5 Det er aldrig for sent at blive klogere...6 Ole stamgæst på Varmestuen... 10 Mennesker på kanten

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE 2 SIDE PORTRÆT AF GRAVER, KLOK- KER, GARTNER, KIRKETJENER, RENGØRINGSASSISTENT OG AD- MINISTRATIV BOGHOLDER KIRKEBLAD JULI

Læs mere

JUL AVI SEN HUS NYTÅR. Godt GLÆDELIG

JUL AVI SEN HUS NYTÅR. Godt GLÆDELIG HUS Nr.10 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte AVI SEN GLÆDELIG JUL Godt NYTÅR Kære alle med tilknytning til Thea. Som I kunne læse

Læs mere