BEBOERBLADET MARIEHØNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERBLADET MARIEHØNEN"

Transkript

1 BEBOERBLADET MARIEHØNEN Oktober 2013 DORTHE HJEMMET Statement No.: A4 G8 C5 E3 Udarbejdet: 01/10/ 13 Revideret: 01/10/ 13 Godkendt: 01/10/ 13 Erstatter: 01/09/ 13 Indicator No.: 3, 6 54

2 Kære læser! Den sorte sol, som dagens fugle så troligt venter på, så bange længes efter, så hjertens gerne så. Det fugleliv, som leves her, i solskin gennem grønne træer, i solskin gennem grønne træer, skal snart igen opstå! Frank Jæger Jægers efterårsdigt slutter som de ses her med en tone af optimisme. En tone af, at det alt sammen vender tilbage: fuglesangen, lyset og de grønne træer. I dette efterår har vist ingen haft anledning til at savne solen. En tør og indtil videre varm indledning på efteråret har september budt os. Men når det rigtigt sætter ind, når ruskvejret kommer og bladene falder: da er det rart at huske, at det alt igen og snart- atter opstår. Dette år og især det seneste halve- har budt på synlige ændringer i Dorthe Mariehjemmet daglige liv. Da jeg for snart en rum tid siden blev ansat, var et vægtigt tema: Mariehjemmene og derfor også Dorthe Mariehjemmet!- skal være hjemlig og ikke en institution. Den tænkning er en del af husets DNA. Men tid og udvikling udfordrer den sandt for dyden! Ikke fordi den er forældet eller forkert. Snarere fordi udefra kommende vilkår presser tænkningen. Da huset her blev renoveret for kun 5 år siden, tilsagde al fagkundskab, at man kunne regne med at være solidt dækket ind, såfremt man sikrede sig at have loftlifte til 1/3 af boligerne. Så det sørgede vi for. Siden da har vi måttet anskaffe mange flere, sådan at vi i dag har til 2/3 af boligerne. Et ganske udmærket billede af, at der er sket noget i beboersammensætningen. Kikker man ned ad vore lange gange, er billedet også ændret; meget ofte ses et større antal kørestole eller hjælpemidler i gangene. I løbet af året har vi mødt det nye vilkår, at en landsdækkende ny udfordring, nemlig såkaldte ESBLbærere, også bor i Rødovre. Og derfor også på Dorthe Mariehjemmet. ESBL er langt og besværligt lægesprog. Den nemme måde at forstå det på, er, at mennesker med ESBL har en smitte i blodet, som ikke nemt lader sig behandle med penicilliner eller andet, og som derfor kræver særlig omhyggelighed i forhold til at bekæmpe smittespredning. Man kan måske sammenligne lidt med Roskildesyge. Når der sker det, at nogen i et plejehjem eller et hospital får Roskildesyge, opstår der straks et stort arbejde for at undgå, at det skal brede sig til mange. Det samme er tilfældet med disse nye problemer: MSR eller ESBL eller tilsvarende. ESBL og de andre tilsvarende nye udfordringer har fået sundhedsmyndighederne til at stille øgede krav til, hvordan et sted som vores skal indrette sig. Mere desinfektion. Mere strenghed om hygiejne. Strengere krav til påklædning og til måden, man vasker arbejdstøjet. Alt sammen forhold, som bestemt udfordrer et ønske om at udstråle hjemlighed og hjemlig hygge. Vi kan se installationer til hånddesinfektion, områder til at iføre os overtræksdragter, nye hospitalslignende uniformer, masser af beskyttelseshandsker, særlige poser til særligt vasketøj osv., osv. Dette og det vilkår, at mange beboere har brug for mere hjælp i hverdagen- kan registreres i dagligdagen. Af beboerne, af pårørende, men bestemt også af medarbejderne. Med medarbejderne, i ledelse og bestyrelse og naturligvis i dialogen med Rødovre Kommune- arbejder vi meget med at finde den justering af vores virkelighed, som bl.a. disse nye omstændigheder kalder på. I november skal der være årlig generalforsamling i BrugerPårørendeRådet. Rådet har ikke fungeret optimalt i Der har været dårligt fremmøde i rådsmøderne og det har været vanskeligt at finde en formand. De forhold, jeg forsøger at belyse i denne måneds indlæg, er forhold, hvor indspark fra brugerne (som beboerne somme tider betegnes i embedsmandssprog ) selvfølgelig er vigtige. Og også pårørendes synspunkter. Lad mig derfor slutte på den note, at jeg opfordrer de af jer, som har motivation og tid til at træde ind i BrugerPårørendeRådet om at bruge oktober til at overveje, om I kunne have lyst til at træde ind i arbejdet...men lad mig også ende på Frank Jægers smukke tone: fugleliv, grønne blade og solskin ER der! Vi ved det. Og vi ved, at der kommer forår. Nu retter vi glæden mod efterårets og vinterens glæder og værdier. Som vi heller ikke vil undvære! God læselyst.. og fortsat godt efterår! Flemming Høj Jermiin

3 Tirsdag, den 1. oktober Tirsdag, den 8. oktober Tur til Pederstrup/Ballerupmuseet Tur ud i det blå Tirsdag, den 15. oktober Tirsdag, den 22. oktober Tirsdag, den 29. oktober Løvfaldstur Tur til Tivoli Halloween Tur til Den blå Planet Turene er tilrettelagt, så der er plads til mellem 2-5 personer pr. tur. Betalingen for turene er 25 kr. for små ture, 50 kr. for lidt længere ture, plus evt. forplejning samt diverse betalinger for indgange/billetter. Husets Venner og Dorthe Mariehjemmet er ved at planlægge en efterårsfest til november. Nærmere herom i november-bladet. Der afholdes generalforsamling i herom i næste beboerblad. i november. Nærmere Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere og ledelse på Dorthe Mariehjemmet i tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne på plejehjemmet. Rådet består af beboere, pårørende, 1 repræsentant udpeget af Seniorrådet, personalerepræsentanter og forstander. Er der nogen blandt husets beboere og/eller pårørende, der er interesseret i at deltage i arbejde, så kontakt venligst forstanderen. Alle er velkomne! Der afholdes bestyrelsesmøde i Husets Venner den 3. oktober kl med følgende emner på dagsordenen: o Efterårsfest o Banko-spil o Fastlæggelse af årets generalforsamling o Eventuelt Vi tænder et lys for Benny Jensen og Grethe Columbo og ærer deres minde.

4 Den 3. september 2013 deltog 22 beboere fra Dorthe Mariehjemmet i OL på Ørbygård. Vejret var fint med solskin og alle var friske og veloplagte, da vi tog af sted om morgenen kl Der var morgenkaffe til de morgenfriske. Dorthe Mariehjemmet repræsenterede Tyskland, Hawaii og Sverige.

5 Borgmesteren åbnede OL med en tale. Så var der indmarch fra hvert plejehjem, og konkurrencen i de forskellige discipliner startede.. Ved frokosttid var der ristede pølser, is, øl og kaffe og kage til samtlige deltagere. Humøret var højt, især da Sverige repræsenteret ved Dorthe Mariehjemmet fik en 3. plads. Alle fik medaljer. Det var en stor succes at deltage i OL. Vi glæder os til næste års OL.

6 Vi ønsker til lykke med i oktober oktober Anni Gudrun Engstrøm 90 år 16E 7. oktober Kirsten Hansen 81 år 11B 9. oktober Else Marie Mortensen 93 år 1D 16. oktober Jørgen Strandby Sørensen 69 år 8C 16. oktober Aino Ellen Bengtsson 90 år 12D 22. oktober Anne Margrethe Winther 94 år 11D 26. oktober Preben Jensen 93 år 9D 27. oktober Henny Jytte Andersen 86 år 5C 27. oktober Ellen Marie Jensen 92 år 10C 28. oktober Elisabet Christoffersen 99 år 6E Vi samlede alle de beboere, som havde lyst til at deltage, og beboerne mødte talstærkt op. Vi havde købt chokolade, chips og slik til at hygge os med, og fik irsk kaffe hvilket beboerne nød. Vi så filmen Danskerne på Skolebænken, som følger livet i folkeskolen og gymnasiet fra 1905 til i dag. Det var rigtig hyggeligt at se, hvordan beboerne sad og så og lyttede efter, og der blev snakket godt i krogene blandt beboerne. Mange kunne huske, da Hendriksholm Skolen i Rødovre blev indviet. Vi sluttede af med en lille snak om gamle dage. Beboerne var trætte og tilfredse med aftenens forløb. Det var en hyggelig aften, som vi kan snakke længe om. Venlig hilsen fra alle på 1. sal LF Tøjsalg kommer den 29. oktober 2013 kl på Torvearealet på 2. sal. LF tøjsalg sælger modetøj til damer og herrer. Betalingsmidler: kontant, dankort, giro. Der er læse/samtalegruppe om torsdagen kl

7 Hver torsdag er der gymnastik på 2. sal i 2 hold: Kl De friske Kl De fantasifulde Hver mandag kl mødes nørklegruppen på 1. sal. Winnie på 3. sal har haft 10 års jubilæum på Dorthe Mariehjemmet. Winnie 10 år på Dorthe Mariehjemmet Annette på 3. sal holder sit 5 års jubilæum den 10. oktober. Vijajalaxmi på første sal har været ansat på Dorthe Mariehjemmet 5 år den 15. oktober.

8 Danmarks nye akvarium Den Blå Planet er Nordeuropas største og mest moderne akvarium med en enestående arkitektur. Det er tegnet som en hvirvelstrøm, og arkitekturen giver associationer til hvirvelstrømme af fisk, fugle, havstrømme og galakser. Bygningsværket står som en markant skulptur ved Øresunds kyst og kan tydeligt ses af alle som ankommer med fly til Kastrup Lufthavn. Den Blå Planet bygger bro mellem naturvidenskab, kultur og arkitektur. Danmarks Akvarium er kendt for sin omfattende samling af alverdens fisk i naturlige biotoper. Med de nye rammer har akvariet helt nye dimensioner til oplevelsen og formidlingen af havets natur. Danmarks Akvarium, der lå i en funkisbygning fra 1939 tegnet af C.O. Gjerløv Knudsen, havde sin charme. Men med det nye og meget, meget større akvarium er fortællingen om vores ven, fisken, blevet opgraderet til en helt anden liga. Ikke nødvendigvis som en del af underholdningsindustrien. Snarere som en del af oplevelseskulturen. Akvarier og delfinarier med fisk som underholdning findes i større målestok i udlandet. Her er der lagt vægt på en slags underholdende formidling med oplevelsen sat i centrum. Og det er lykkedes blandt andet takket være de arkitektoniske greb. Det overordnede æstetiske greb ligger først og fremmest i bygningens ydre. Placeret tæt ved vandet sådan som Kunstmuseet Arken i øvrigt burde have været træder bygningen markant frem på det flade Amager; ikke så langt fra lufthavnen og placeret i forholdsvis kort gåafstand fra en metrostation. Netop set fra luften, når maskinen lægger an til landing i Kastrup, ligner bygningen en skibsskrue. Bag udformningen ligger inspiration fra strømhvirvlen, som netop er hentet fra det hav, Den Blå Planet fortæller så meget om på så mange niveauer. Set fra landjorden kan man måske abstrahere til en kæmpemæssig fisk, der er strandet. Ikke mindst i betragtning af, at bygningens organiske form har en hud, der synes som beklædt af fiskeskæl. I det hele taget spiller bygningen i udstrakt grad sammen med det nærliggende hav, og man må forestille sig, når mildere vinde kommer til disse kolde breddegrader, at både lyset fra himlen og bevægelserne i havet reflekteres i bygningens ydre, ligesom skyerne spejler sig, og overfladen derfor vil være evig foranderlig.

9 Arkitektfirmaet, 3xN, der vandt konkurrencen om Den Blå Planet, har fået utroligt meget ud af at skabe et smukt og organisk ydre. Åbningspartiet er inviterende og undervejs går man langs hvirvlende vand, som minder om, at det er vandet, der er betingelse for liv, og at det er dyr i vand, vi snart skal ind at se. Vandet trækkes ind fra havet men takket være intensiv rensning samt strøm, der meget snart vil komme fra Den Blå Planets egen vindmølle, er det lykkedes at gøre bygningen energineutral. Det er noget af en bedrift i betragtning af, hvor meget vand, der renses, og hvor meget elektricitet, der skal bruges til såvel lys som opvarmning. Men det manglede bare. Hvis en kulturinstitution som Den Blå Planet, der har en underlæggende dagsorden om at fortælle om vandets betydning for livet, ikke i 2013 skulle kunne være i en bygning, der sparede på ressourcerne, ville det ærligt talt forekomme paradoksalt. Den arkitektoniske oplevelse af bygningen ligger i dens ydre. I dens indre er arkitekterne tilsyneladende trådt et skidt tilbage, så gulve, vægge, trapper osv. fremtræder neutrale og derved ikke kommer til at stå i vejen ved kerneoplevelsen: Fiskene (og for den sags skyld også både fugle, padder, koraller og skaldyr). Vægge og lofter er malet mørke, og salene henligger også i halvmørke, for at besøgende kan rette opmærksomheden mod de mange, mange akvarier i varierende størrelser. En scenografisk lyssætning ved Jesper Kongshaug bidrager til at skabe en stemning af fortættet oplevelse. Oplevelsen af arkitekturen begynder i landskabet omkring Den Blå Planet. Oplevelsen af vandet og dets beboere begynder umiddelbart efter indgangsarealet i et foyerområde, der også tjener som fordelingscentral til de forskellige sektioner som Afrikas søer, et regnskovsagtigt område kaldet Amazonas, koralrevet og bassiner med fiske og fugle højt mod nord. I foyerområdet, hvor de praktiske faciliteter ligger garderobe og toiletter (garanteret underdimensioneret i forhold til det potentielle besøgstal, sådan er det hver gang) mødes gæsterne af en filmprojektion og en foranderlig lyssætning, der giver illusionen om at befinde sig under vand. Valget af lys i stedet for et egentligt bassin for eksempel som tag må være truffet, fordi det sidste uvægerligt hurtigt ville blive beskidt. Særligt fascinerende er de helt store akvarier, hvor man vil kan opleve dykkere i færd med at fodre fiskene eller rense ruderne, ligesom man kan gå gennem en lang glastunnel, hvor man er omgivet af vand og fisk. Vi havde en oplevelsesrig tur på 2. sal. Kan varmt anbefales. Der er nu købt et antal årskort til Den blå Planet.

10 Hovedret Biret Tirsdag d. 01. Millionbøf m. mos og rødbeder Jordbærgrød m. fløde Onsdag d. 02. Mørbradbøffer m. stegte rodfrugter, kartofler og sauce Romfromage Fødselsdagsmenu 16E Fødselsdagsmenu 16E Torsdag d. 03. Frikadeller m. sauce, kartofler og rosenkål Henkogt frugt m. flødeskum Fredag d. 04. Stegte sild m. løg/tomatsauce og kartofler Blomkålssuppe m. flute Lørdag d. 05. Karry koteletter m. ris/mos Rabarberkage Søndag d. 06. Farseret ribbensteg m. sauce, kartofler og Fløderand m. frugter surt Mandag d. 07. Kalvesteg m. sauce, kartofler og grønt Fødselsdagsmenu 11B Citronfromage Fødselsdagsmenu 11B Tirsdag d. 08. Herregryde m. mos Is m. vafler Onsdag d. 09. Krebinetter m. stuvet ærter/gulerødder og Trifli kartofler Torsdag d. 10. Stegt lever m. løg, sauce, kartofler og surt Aspargessuppe m. flute Fredag d. 11. Fiskefrikadeller m. persillesauce, kartofler Frisk frugt og kogte gulerødder Lørdag d. 12. Gullasch m. kartoffelmos og rødbeder Hindbærgrød m. fløde Søndag d. 13. Andesteg m. rødkål, sauce og kartofler Is m. kys Mandag d. 14. Boller i karry m. ris/kartoffelmos og råkost Jordbærfromage Tirsdag d. 15. Kogt kalvebryst m. peberrodssauce og Klarsuppe m. boller kartofler Onsdag d. 16. Fødselsdagsmenu 12D Fødselsdagsmenu 12D Torsdag d. 17. Torsk på porrebund m. kartofler Tomatsuppe m. nudler Fredag d. 18. Forloren hare m. sauce, kartofler og Appelsinfromage waldorfsalat Lørdag d. 19. Roastbeef m. kold kartoffelsalat og grøn Is m. chokoladesauce salat Søndag d. 20. Hamburgerryg m. flødekartofler og grønt Rødgrød m. fløde Mandag d. 21. Chili con carne m. ris/kartoffelmos Ymerfromage m. jordbærsauce Tirsdag d. 22. Brunkål m. flæsk og medister samt rugbrød Fødselsdagsmenu 11D Islagkage m. nugat Fødselsdagsmenu 11D Onsdag d. 23. Koteletter i fad m. ris/kartoffelmos Jordbærgrød m. fløde Torsdag d. 24. Enebærgryde m. bagt kartoffelmos og salat Sherryfromage Fredag d. 25. Medisterpølse m. stuvet spinat og kartofler Æblegrød m. fløde Lørdag d. 26. Tarteletter m. høns i asparges Fødselsdagsmenu 9D Klar suppe m. boller Fødselsdagsmenu 9D Søndag d. 27. Fødselsdagsmenu 5C Frikadeller m. sauce, kartofler og surt Chokolademousse Fødselsdagsmenu 5C Mandag d. 28. Flæskesteg m. rødkål, sauce og kartofler Fødselsdagsmenu 6E Citronfromage Fødselsdagsmenu 6E Tirsdag d. 29. Oksegryde m. persillerødder, øl og Abemad m. råcreme perlespelt/kartoffelmos Onsdag d. 30. Bøf m. løg, sauce, kartofler og surt Rabarberkage Torsdag d. 31 Kartoffelsuppe m. bacon og brød Pandekager m. is Afbestilling af mad kan ske med 3 dages varsel. Ved afbestilling af mad refunderes det forudbetalte. Velbekomme ret til overraskelser forbeholdes

11 Fodpleje Anne Wahl er her torsdag og fredag. Anne kan træffes på tlf eller mobil Fodplejen har til huse på 1. sal. Tandlægen Man vælger selv, om man vil have besøg af kommunens tandlæge eller af en privatpraktisernde tandlæge eller klinisk tandtekniker. Hvis man tilmelder sig omsorgstandplejen, kan man få ordnet tænderne i Omsorgstandplejens klinik på 2. sal. Frisøren Frisørsalonen holder til på 3. sal. Frisørsalonen har ikke fast åbningsdag. Der kan aftales tid alle hverdage. Der afregnes kontant. Tidsbestilling hos Suzanna Zanetcik på telefon eller Den lille Café: Den lille Café er åben hver onsdag på 1. sal kl I oktober måned er det gruppe A, der står for arrangementet. Holger underholder ved klaveret, og John med harmonikaen Kirkelige handlinger Den 8. oktober kl er der samvær med Anne fuglsang- Damgaard. Samværet foregår på 3. sal. Den 29. oktober er der gudstjeneste ved Anne Fuglsang-Damgaard. Gudstjenesten foregår på 3. sal kl Husbesøg den 20. november kl v/niels Jørgen Østergaard

12 Efteråret er en smuk tid. Her er ingen træer ens. For bladenes gule og røde farver fordeler sig forskelligt. På samme måde er mennesker, der har levet et langt liv smukke på hver deres måde. Ingen ansigter er ens. Ingen livshistorier er identiske. Hvert eneste liv har sine sejre og nederlag. Hver eneste dag sine udfordringer og gaver. Nogle mennesker har et tungsind at slås med, andre har et lyst sind. Men alle kan vi forsøge at finde lyset, finde den nuance i tilværelsen, som sætter de andre farver i relief. Forleden dag var der en kvinde, der sagde til mig: Jeg vågner hver morgen og er glad, også selvom kroppen ikke kan det samme, og der ikke er ligeså mange år at se frem til, som der var engang. Eller som digteren Lars Busk Sørensen siger det i sin efterårssalme (Den danske salmebog nr 731): Nu haster skyerne forbi og modne æbler falder i oktober mørke haver, Gud lukker årets gyldne ring og sindet samler sig omkring de lyse nætters gaver. Her mellem modenhed og død, velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer, og bryd så sindets frøskal ned, så alt i os er kærlighed, den nat da kulden kommer. Glædelig oktober Anne Fuglsang-Damgaard. Gudstjeneste den 20. oktober 2013 v/niels Jørgen Østergaard

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN JANUAR DORTHE HJEMMET Statement No.: Udarbejdet: Revideret: Godkendt: Erstatter: Indicator No.: A4, C5, E3, G8 19/12/ 14 19/12/ 14 19/12/ 14 30/11/ 14 3, 8,54 Af: Flemming Høj Jermiin

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Februar 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: februar 2013 Revideret: Februar 2013 Godkendt: Februar 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Det var trist og koldt derude

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Marts 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Marts 2013 Revideret: Marts 2013 Godkendt: Marts 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Alt det, vi behøver at sige, Er

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Menukatalog - mad gør glad Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Start d. 4. oktober 2010 - Uge 40 Slut d. 9. januar 2011 - Uge 1 KÆRE KUNDER Gitte

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen September 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: September 2013 Revideret: September 2013 Godkendt: September 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Oversat til dansk:

Læs mere

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN Menuer 2015 CAMPING CAFEEN MARTS Fredag d. 20. Lørdag d. 21. Fredag d. 27. Lørdag d. 28. Forloren hare m/kartofler, fløde sauce og tyttebær Ribbensteg m/tag-selv tilbehørsbar Herregårdsbøf med tag-selv

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN JULI DORTHE HJEMMET Statement No.: Udarbejdet: Revideret: Godkendt: Erstatter: Indicator No.: A4, C5, E3, G8 25/06/ 15-28/06/ 15 29/04/ 15 3, 8,54 1 O, fly ej for snarlig, men bring

Læs mere

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk Bestil venligst 2 dage før De skal bruge det. Ring og få en snak med os i delikatessen. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Os på prærien. April 2014 9. årgang. Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10

Os på prærien. April 2014 9. årgang. Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10 Os på prærien April 2014 9. årgang Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10 Ledernyt Så er foråret skudt i gang på plejehjemmet. Drivhuset er klargjort af vores

Læs mere

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,-

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,- Julebord 2015 Marinerede sild med løgringe Kryddersild med løg og kapers Karrysild med æg og løgringe Lune Bornholmske saltstegte sild med bløde løg Rejer med mayonnaise Ferskrøget laks med rygeostcreme

Læs mere

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Slagter Kirkeby 97 35 00 78 Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Buffeter Den moderne slagterbutik med mere på menuen mad med

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen April 2012 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: April 2012 Revideret: April 2012 Godkendt: April 2012 Erstatter: Forrige Indicator No.: 3, 8 4, 54, 56 Skin mildt, o sol, fra

Læs mere

Mad ud af huset 2015

Mad ud af huset 2015 Mad ud af huset 2015 Forretter (Min. 10 couverter) 01 Røget laks i wrap med pikantcreme og salat... 39,- 02 Tunmousse på sprødt salat med rejer... 39,- 03 Hønsesalat på ananasring med bacon... 39,- 04

Læs mere

AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk.

AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk. AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk. TYPISK SOMMERBILLED MED MØRKE SKYER OG REGNBUE, MEN VI KAN VEL I AUGUST MÅNED FORVENTE LIDT MERE SOL. 1 Tingbjerghjemmets bestyrelse:

Læs mere

Mad ud af huset. Inspiration til selskaber og hygge. Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37

Mad ud af huset. Inspiration til selskaber og hygge. Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37 Mad ud af huset Inspiration til selskaber og hygge Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37 Serveringsklare Gæstebuffetter Hyggebuffet Tunsalat på salatbund Krydderkam Kyllingefilet svøbt i limfjordsskinke

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Marts 2012 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Marts 2012 Revideret: Marts 2012 Godkendt: Marts 2012 Erstatter: Forrige Indicator No.: 3, 8 4, 54, 56 Lysfyldt morgen til

Læs mere

Januar 2015. Årgang 15, nr. 1. Godt Nytår. Pris: 10,00 kr.

Januar 2015. Årgang 15, nr. 1. Godt Nytår. Pris: 10,00 kr. Januar 2015 Årgang 15, nr. 1 Godt Nytår Pris: 10,00 kr. Torstorp Plejecenter Administrationen Sümeyra Fener 43 35 27 00 Centerleder Alice Ordrup 43 35 26 84 Stedfortræder og teamleder 1. sal Majbrith Christiansen

Læs mere

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme Menukort for Pension Stenvang Velbekomme Kære kunde Stenvang kan tilbyde at holde jeres fest i et hyggeligt lokale med plads til max 65 gæster. Forventningerne er mange, når man skal holde selskab. Vores

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

Aktivisten. ønsker Alle en. Kalender December2013

Aktivisten. ønsker Alle en. Kalender December2013 Kalender December2013 Søndag den 1 Kl. 13:30-16:00 Kongehave musikanterne Fredag den 6 Kl.18:30-23:00 Dans til cd. musik Lørdag den 7 Kl.11:00-16:00 Bankospil Slagelse Kommune Aktivisten December 2013

Læs mere

BE ANIA- posten. 2014 Juli. 28. årgang. Gardasøen. Operaaften

BE ANIA- posten. 2014 Juli. 28. årgang. Gardasøen. Operaaften T BE ANIA- posten 28. årgang Operaaften Gardasøen 2014 Juli 7 Redaktionelt Forstander Laust Sørensen Administrator Kirsten Sørensen Afd leder/sygeplejerske Maroussia Kirilenko Kontorchef Jette Lynnerup

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening. Mad ud af huset - leveret lige til døren!

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening. Mad ud af huset - leveret lige til døren! Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening & Mad ud af huset - leveret lige til døren! Forretter Røget lakserose m. stuvet spinat samt flutes 61 kr. Dampet laks m. marinerede urter, rejer og

Læs mere

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til.

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til. Lederen Kære Beboere Nu er det november måned og vi er lige gået fra sommertid til normal dansk tid, som det officielt hedder. De mørke timer har taget til, specielt er eftermiddagene blevet korte. De

Læs mere

Traditioner gennem Generationer

Traditioner gennem Generationer MAD UD AF HUSET - RAMMEN OM DIN FEST - VÆRELSER Traditioner gennem Generationer HARBOØRE HOTEL HOTEL I MERE END 100 ÅR Velkommen på Harboøre Badehotel Sådan var Harboøre Hotel tidligere kendt - ikke kun

Læs mere

Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så?

Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så? Mød tandplejen Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så? Tandlægerne tager udgangspunkt i det skjulte sukker i dagligdagen. Du vil garanteret

Læs mere

Mariehøne Juli 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne Juli 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne Juli 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i juli Karen onsdag d. 1. juli Tor torsdag d. 9.

Læs mere

H E L E E Nr. 8 - september 2014

H E L E E Nr. 8 - september 2014 H E L E E Nr. 8 - september 2014 HELENENYT Lørdag den 19 juli Nr. 8 (september årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller

Læs mere

Et blad for beboere, pårørende og personale

Et blad for beboere, pårørende og personale Et blad for beboere, pårørende og personale En betuttet julenisse gør klar til Luciaoptog Januar 2015 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Leder Side 4 Medlemmer af beboer-pårørenderådet

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Maj 2015 Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Redaktion Iben Nørhede, Leif Hansen, Alice Sønderup, Helle Poulsen, Sonja Prebensen,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

Mariehøne Oktober 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne Oktober 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne Oktober 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i oktober BENT ST.20 TORSDAG 22. OKTOBER LILLI

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lederen. Nr. 7 & 8, 2015. Agern. Kære beboere

Lederen. Nr. 7 & 8, 2015. Agern. Kære beboere Nr. 7 & 8, 2015 Lederen Kære beboere Nu skriver vi juli måned og det har allerede været midsommer. Heksen er fløjet til Bloksbjerg eller hvor de flyver hen nu om dage! Sankt Hans aften er vel overstået

Læs mere

Fest på Otterup Hotel

Fest på Otterup Hotel Fest på Otterup Hotel Tak fordi De valgte at lade Otterup Hotel komme i betragtning, i forbindelse med afholdelsen af Deres fest/arrangement. Vi har her fornøjelsen at præsentere Dem for vores forslag

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Center Slagteren. Finn Nielsen. Ægte slagtersmørrebrød til hverdag og fest

Center Slagteren. Finn Nielsen. Ægte slagtersmørrebrød til hverdag og fest Center Slagteren Finn Nielsen Ægte slagtersmørrebrød til hverdag og fest Buffet Ta selv borde 1 2 3 4 5 6 7 Festbuffet Lammekølle, marineret svinekam, lune frikadeller, hjemmelavede charcuteritærte, mix

Læs mere

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer Stor sal Lille sal Restaurant Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 p.g. jan. 2015 Festmenu 1 Forret Tarteletter med høns i asparges Hovedret Buffet med 3 slags kød: Helstegt

Læs mere

BE ANIA- posten. 2014 april. 28. årgang. Operaaften

BE ANIA- posten. 2014 april. 28. årgang. Operaaften T BE ANIA- posten 28. årgang Operaaften 2014 april 4 Redaktionelt Forstander Laust Sørensen Administrator Kirsten Sørensen Afd leder/sygeplejerske Maroussia Kirilenko 38 14 69 59 ls@betaniahjemmet.dk 38

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Små og store begivenheder på Strandvejen 119. Marts 2009

Små og store begivenheder på Strandvejen 119. Marts 2009 Små og store begivenheder på Strandvejen 119 Kontoret: Tlf.: 3317 6767 Liss Evensen Man/ons/torsdag 9 16 Tir/fredag 9-15 Mail: wy30@suf.kk.dk Forstander: Mette Therkelsen Tlf.: 3317 6777 Mail: hd04@suf.kk.dk

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Hejnsvig Hotel Selskabsforretning

Hejnsvig Hotel Selskabsforretning Hejnsvig Hotel Selskabsforretning Bredgade 61 7250 Hejnsvig Tlf.: 75 33 58 23 KÆRE GÆST! Idet vi takker for Deres henvendelse, fremsender vi hermed menuforslag til Deres arrangement. Har De specielle ønsker,

Læs mere

HUSAVIS SOLSTRÅLEN. Kom, maj, du søde milde!

HUSAVIS SOLSTRÅLEN. Kom, maj, du søde milde! 32. årgang LÅNEEKSEMPLAR Nr. 5 HUSAVIS SOLSTRÅLEN Kom, maj, du søde milde! Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Landslagteren 62 61 06 30 www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Smørrebrød Håndmadder... Pr. stk. kr. 22,00 Smørrebrød... Pr. stk. kr. 28,00 Pålægskagemand nok til 12 personer....pr. stk. kr. 495,00 Pålægskagemand

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2014 Selskaber & arrangementer Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2015 SELSKABER & ARRANGEMENTER Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Vissenbjerg Storkro SELSKABSMENUER 2012

Vissenbjerg Storkro SELSKABSMENUER 2012 SELSKABSMENUER 2012 FORRETTER: 1. Fanø skinke Lufttørret Fanø skinke med marineret melon, soltørrede tomater og glace af Fanø øl. 2. Fanø laks Fanø laks med Fynsk rygeostcreme og grønne asparges. 3. Røget

Læs mere

Husavisen. September 2013 OPSLAGSTAVLEN. Dronning Ingrids Hjem. Bibliotek : tlf. Tlf.: 82 55 22 00

Husavisen. September 2013 OPSLAGSTAVLEN. Dronning Ingrids Hjem. Bibliotek : tlf. Tlf.: 82 55 22 00 OPSLAGSTAVLEN Bibliotek : tlf. Tlf.: 82 55 22 00 Vigerslev Bibliotek Hanne Fachmann Jürs Dronning Ingrids Hjem Kirsebærhaven 23 2500 Valby Købmand : Varebestilling tlf. 30 40 14 46 Mandag - Torsdag inden

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

Ryholtgård Nyt RYHOLTGÅRD NYT. Oktober november 2014

Ryholtgård Nyt RYHOLTGÅRD NYT. Oktober november 2014 RYHOLTGÅRD NYT Oktober november 2014 1 HUSETS INFORMATIONER Ryholtgård Nyt Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk Forstander: Mette Therkelsen Træffes efter aftale. Tlf.

Læs mere

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN SELSKABSMENUER At spise godt er en af livets gaver Simon Peters Velkommen til Kære Gæst Det er os en fornøjelse, at kunne byde jer velkommen på Best Western, hvor vi med denne selskabsbrochure vil tilbyde

Læs mere

www.lundsselskabslokaler.dk

www.lundsselskabslokaler.dk Hørby Allé 11 2770 Kastrup Tlf. 32 50 38 02 Mobil: 40 14 91 56 www.lundsselskabslokaler.dk FORRETTER. 01. Dampede og stegte fiskefiletter med rejer, asparges og flutes. Hertil sauce hollandaise 02. Hummer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aktivisten. Kalender Januar 2014. Slagelse Kommune Januar. 2014. Lørdag den 4 Kl.11:00-16:00 Bankospil. Kl. 18:30-23:00 Dans til Duerne

Aktivisten. Kalender Januar 2014. Slagelse Kommune Januar. 2014. Lørdag den 4 Kl.11:00-16:00 Bankospil. Kl. 18:30-23:00 Dans til Duerne Kalender Januar 2014 Lørdag den 4 Kl.11:00-16:00 Bankospil Slagelse Kommune Januar. 2014 Fredag den 10 Søndag den 12 Kl. 13:00-16:00 Kl. 18:30-23:00 Dans til Duerne De Glade Musikanter Fredag den 17 Kl.

Læs mere

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk mad med mere Glumsø www.eddieskod.dk 57 64 66 29 Receptions buffet (min. 25 personer) Hjemmerøget kogt skinke med æggestand Fransk urtekrydderpaté Hjemmekogt flæskerullepølse med løg, sky og italiensk

Læs mere

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen M Det Rullende Køkken Menukort 2015 God fornøjelse E N U K O R T Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Menuerne er som altid meget gennemtænkte, og håndværket er i orden. Vi håber

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 3/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/44 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

BE ANIA- posten. Glædelig jul. God jul og godt nytår. 2015 januar 1. 29. årgang. Juleaften

BE ANIA- posten. Glædelig jul. God jul og godt nytår. 2015 januar 1. 29. årgang. Juleaften T BE ANIA- posten 29. årgang Glædelig jul God jul og godt nytår Juleaften 2015 januar 1 Redaktionelt Forstander Laust Sørensen Administrator Kirsten Sørensen Afd leder/sygeplejerske Maroussia Kirilenko

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Nr. 184 september 2015 Revy hold 2015

Nr. 184 september 2015 Revy hold 2015 Nr. 184 september 2015 Revy hold 2015 1/22 Indholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Hvordan er jeg som frivillig forsikret? Taksigelse Pensionade

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 1/2015 4. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/32 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt

Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt Ryholtgård Nyt 1 Husets informationer Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk Forstander: Mette Therkelsen Træffes efter aftale. Tlf. 39 10 25 50 Mail: hd04@suf.kk.dk Kontoret:

Læs mere

Julefrokost 2015 På Badehotellet

Julefrokost 2015 På Badehotellet Julefrokost 2015 På Badehotellet Alle forslag er gældende fra den 14. november til jul. Julefrokost med ophold (alt inklusive) Julefrokost i eget lokale Jul i Strandpavillonen Jul i Ship Inn Diner Transportable

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 11/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk T: Hønsesalat & Leverpostej med saltkød O: Spegepølse med pickles & Kalkun T: Rullepølse med løg & Skinke F: Roastbeef med purløgscreme & Æg med tomat T: Salat O: Courgetter, ærter og rugmelspasta F: Grillede

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Landslagteren. v/tom Munkholm

Landslagteren. v/tom Munkholm Landslagteren 62 61 06 30 75 81 52 03 Smørrebrød Hjemmelavet pålæg.... kr. 28,00/32,00 Sandwich 2-lags... kr. 22,00 Sandwich, 3-lags.... kr. 30,00 Franskbrød med ost eller rullepølse.... kr. 28,00 Luksus

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning 5. udgave 2013 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning. Alle elever har mulighed for

Læs mere

Har De spørgsmål, eller ønsker De fremvisning af lokaler står vi naturligvis altid til Deres disposition med råd og vejledning.

Har De spørgsmål, eller ønsker De fremvisning af lokaler står vi naturligvis altid til Deres disposition med råd og vejledning. info@ Kære gæst Vi glæder os til, at byde Dem og Deres gæster velkommen her på Restaurant Rindbæklund i Hedensted bakker direkte ned til en af Danmarks smukkeste golfbaner. Denne konfirmationsbrochure

Læs mere

Jule-menu 2015: (125 kr. pr. kuvert skal afhentes ved MMK, Hadsundvej 381, Gistrup) Den færdige to go-pakke. Lækker sild med karrysalat

Jule-menu 2015: (125 kr. pr. kuvert skal afhentes ved MMK, Hadsundvej 381, Gistrup) Den færdige to go-pakke. Lækker sild med karrysalat Jule-menu 2015: Juletiden er en stressende, men bestemt også dejlig tid på året. Det er hjerternes og familiens fest, hvor man nyder hinandens selskab med julens mange goder, især den fantastiske julemad.

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning 6. udgave 2014 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning, som nu fra skoleåret

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons Frokostmenu A uge 25 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Kyllingebryst i eksotisk karry/mango sauce, sprøde sommer grøntsager og friske krydderurter (1 stk. pr. prs.) Lune hvedekerner

Læs mere

Stor Kinesisk Buffet Hver fredag og lørdag fra kl.17:30-21:00

Stor Kinesisk Buffet Hver fredag og lørdag fra kl.17:30-21:00 Stor Kinesisk Buffet Hver fredag og lørdag fra kl.17:30-21:00 Hver fredag og lørdag tilbyder vi Stor Kinesisk buffet, med en mængde af kinesiske spændende og lækre retter, f.eks.: Kinarejer, Andesteg,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere