Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest"

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade Silkeborg Telefon Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Bestyrelsesformanden for Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest, Svend Hylleberg fortalte i sin beretning bl.a., at 2010 viste et samlet overskud på 3.346,5 mio. kr. i Investeringsforeningen Jyske Invest og 50,0 mio. kr. i Hedgeforeningen Jyske Invest. I de to foreninger udgjorde formuen pr. ultimo 2010 hhv. 25,5 mia. kr. og 490,8 mio. kr. Generalforsamlingen godkendte årsregnskaberne. Følgende udbytteprocenter blev vedtaget for de udloddende afdelinger: Investeringsforeningen Jyske Invest: Jyske Invest Korte Obligationer: 4,25% Jyske Invest Lange Obligationer: 8,50% Jyske Invest Favorit Obligationer: 6,25% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder: 6,75% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta: 13,75% Jyske Invest Obligationer: 8,25% Jyske Invest Virksomhedsobligationer: 0,00% Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer: 5,50% Jyske Invest Obligationer og Aktier: 4,25% Jyske Invest Danske Aktier: 0,00% Jyske Invest Nordiske Aktier: 2,00% Jyske Invest Europæiske Aktier: 1,75% Jyske Invest Globale Aktier: 1,00% Jyske Invest Globale Aktier Special: 0,00% Jyske Invest Nye Aktiemarkeder: 2,50% Jyske Invest Japanske Aktier: 1,00% Jyske Invest Fjernøsten Aktier: 2,00% Jyske Invest USA Aktier: 0,00% Jyske Invest Latinamerikanske Aktier: 28,00% Jyske Invest Østeuropæiske Aktier: 1,50% Jyske Invest IT Aktier: 0,00% Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier: 1,00% Jyske Invest Globale Ejendomsaktier: 2,25% Jyske Invest Favorit Aktier: 1,25% Jyske Invest Kinesiske Aktier: 18,25% Jyske Invest Indiske Aktier: 2,25% Jyske Invest Tyrkiske Aktier: 5,75% Jyske Invest Brasilianske Aktier: 0,00% Udbyttet er til disposition fredag den 18. marts 2011.

2 Vedtægtsændringer Generalforsamlingen godkendte énstemmigt at ændre vedtægter i Investeringsforeningen Jyske Invest. Ændringerne fremgår af oversigt over vedtægtsændringer vedhæftet indkaldelsen, som også ses nedenfor, og som i hovedtræk vedrører følgende: ordlyd i bestemmelserne ændres til at følge standardvedtægter fra Finanstilsynet. justering af ordlyd af investeringspolitikken i alle afdelingerne ( 6, stk. 1-35), så rækkefølgen af de enkelte tekstafsnit følger denne opbygning: 1. Hvad investerer afdelingen i 2. Hvilke markeder må der investeres på 3. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter 4. Investering i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Der er ikke tale om en materiel ændring af investeringspolitikken. for at standardisere så meget som muligt ændres i samme bestemmelser for alle afdelinger tekstafsnit om de regulerede markeder, som afdelingerne kan investere på. yderligere får afdelingerne Jyske Invest Korte Obligationer og Jyske Invest Obligationer ændret i, hvilke finansielle instrumenter, de kan investere i. afdeling Jyske Invest Obligationer og Aktier er fremover i skatteretlig henseende en aktieafdeling. princip for valg af depotselskab ændres, så Jyske Bank A/S ikke længere nævnes i vedtægterne. Det vil være bestyrelsen, der kan vælge depotselskab, hvilken metode er i overensstemmelse med tilsynets standardvedtægter. tillægget om Zone A lande udvides med Chile og Israel. øvrige ændringer af præciserende karakter og uden betydning for investorerne. Generalforsamlingen godkendte énstemmigt at ændre vedtægter i Hedgeforeningen Jyske Invest. Ændringerne fremgår af oversigt over vedtægtsændringer vedhæftet indkaldelsen, som også ses nedenfor, og som i hovedtræk vedrører følgende: ordlyd i bestemmelserne ændres til at følge standardvedtægter fra Finanstilsynet, dog under hensyntagen til hedgeforeningens særkende. der indføres i 20, stk. 5 bemyndigelse til, at bestyrelsen kan fastsætte et minimumsindskud i en afdeling. Dermed er bestemmelsen enslydende med tilsvarende i Investeringsforeningen Jyske Invest. princip for valg af depotselskab ændres, så Jyske Bank A/S ikke længere nævnes i vedtægterne. Det vil være bestyrelsen, der kan vælge depotselskab, hvilken metode er i overensstemmelse med tilsynets standardvedtægter. 27 tilføjes nyt stk. 1, om at provenu ved formuerealisation i øvrigt tillægges afdelingens formue, som svarer til ordlyd i de øvrige foreninger. tillægget om Zone A lande udvides med Chile og Israel. øvrige ændringer af præciserende karakter og uden betydning for investorerne. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet i forbindelse med vedtægternes godkendelse. Vedtægtsændringerne kunne ikke endeligt vedtages på den ordinære generalforsamling, da der ikke var repræsenteret halvdelen af den stemmeberettigede kapital. Der skal derfor ske endelig vedtagelse på en fælles ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 5. april Indkaldelse vedlægges nedenfor.

3 Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer Ud af bestyrelsen trådte direktør Henrik Braüner. Generalforsamlingen valgte professor Hans Frimor til bestyrelsen i såvel Investeringsforeningen Jyske Invest som Hedgeforeningen Jyske Invest. Generalforsamlingen genvalgte endvidere BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningernes revisorer. Venlig hilsen Hans Jørgen Larsen Direktør Finn Beck Afdelingsdirektør

4 Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Ekstraordinær fælles generalforsamling afholdes tirsdag den 5. april 2011 kl i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, med følgende dagsorden. Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. 1.1 Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest Ændringerne angår følgende: ordlyd i bestemmelserne ændres til at følge standardvedtægter fra Finanstilsynet, justering af ordlyd af investeringspolitikken i alle afdelingerne ( 6, stk. 1-35), så rækkefølgen af de enkelte tekstafsnit følger denne opbygning: 5. Hvad investerer afdelingen i 6. Hvilke markeder må der investeres på 7. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter 8. Investering i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Der er ikke tale om en materiel ændring af investeringspolitikken. for at standardisere så meget som muligt ændres i samme bestemmelser for alle afdelinger tekstafsnit om de regulerede markeder, som afdelingerne kan investere på, til Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. De to afsnit tilføjes til de afdelinger, som ikke før har haft omtalen med. Undtagelse fra standardiseringen er afdelingerne Jyske Invest Korte Obligationer og Jyske Invest Obligationer, hvor sidste sætning er undladt. I de afdelinger, hvor der hidtil har været mulighed for også at investere i det amerikanske marked for high yield bonds og Rule 144 A udstedelser, bevares denne adgang uændret. yderligere får afdelingerne Jyske Invest Korte Obligationer og Jyske Invest Obligationer ændret i, hvilke finansielle instrumenter, de kan investere i. Fremover kan de ikke købe skatkammerbeviser eller andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Baggrunden er et ønske om bedre muligheder for at kunne markedsføre disse afdelinger til placering af umyndiges midler. Det har ingen reel betydning for investeringerne. afdeling Jyske Invest Obligationer og Aktier er fremover i skatteretlig henseende en aktieafdeling. Derfor tilføjes nyt 2. afsnit om overholdelse af aktieavancebeskatningslovens 21, ligesom anvendelse af afledte finansielle instrumenter kun kan ske på dækket basis. princip for valg af depotselskab ændres, så Jyske Bank A/S ikke længere nævnes i vedtægterne. Det vil være bestyrelsen, der kan vælge depotselskab, hvilken metode er i overensstemmelse med tilsynets standardvedtægter. tillægget om Zone A lande udvides med Chile og Israel, øvrige ændringer af præciserende karakter og uden betydning for investorerne. 1.2 Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen i Hedgeforeningen Jyske Invest Ændringerne angår følgende: ordlyd i bestemmelserne ændres til at følge standardvedtægter fra Finanstilsynet, dog under hensyntagen til hedgeforeningens særkende,

5 der indføres i 20, stk. 5 bemyndigelse til, at bestyrelsen kan fastsætte et minimumsindskud i en afdeling. Dermed er bestemmelsen enslydende med tilsvarende i Investeringsforeningen Jyske Invest. princip for valg af depotselskab ændres, så Jyske Bank A/S ikke længere nævnes i vedtægterne. Det vil være bestyrelsen, der kan vælge depotselskab, hvilken metode er i overensstemmelse med tilsynets standardvedtægter. 27 tilføjes nyt stk. 1, om at provenu ved formuerealisation i øvrigt tillægges afdelingens formue, som svarer til ordlyd i de øvrige foreninger, tillægget om Zone A lande udvides med Chile og Israel, øvrige ændringer af præciserende karakter og uden betydning for investorerne. For begge foreninger fremgår de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer nedenfor i form af Oversigt over vedtægtsændringer, som viser vedtægterne før og efter ændringer. Ændringerne til vedtægterne blev vedtaget på foreningernes fælles ordinære generalforsamling den 14. marts 2011, men da halvdelen af formuen ikke var repræsenteret, forudsætter vedtagelse en ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer har været fremlagt til gennemsyn på foreningernes kontor, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg og på hjemmesiden www. jyskeinvest.dk fra mandag den 14. februar Adgangskort kan senest torsdag den 31. marts 2011 rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S. Udlevering af stemmesedler er betinget af, at andelene mindst fire uger forud for generalforsamlingen har været noteret på navn i den respektive forenings bøger, jf. vedtægterne. Bestyrelsen

6 Oversigt over vedtægtsændringer - som fremlagt på ordinær generalforsamling den 14. marts 2011 og ekstraordinær generalforsamling den 5. april Investeringsforeningen Jyske Invest Nugældende formuleringer 2. Foreningens formål er fra offentligheden, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægt, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere foreningsandele. 4. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5. Stk. 3. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Afdelinger 6. Stk. 1. Jyske Invest Korte Obligationer Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: * Fast eller variabelt forrentede danske og Foreslåede formuleringer Ændringer er som udgangspunkt markeret med kursiv og hjælpetekst i kantet parentes. Hvor ændringen følger af Finanstilsynets nye standardvedtægter, angives det med. 2. Foreningens formål er fra offentligheden, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægt, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue (herefter andele ). 4. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5. [Stk. 3. slettes.] Afdelinger 6. Stk. 1. Jyske Invest Korte Obligationer Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: * Fast eller variabelt forrentede danske og

7 udenlandske obligationer og skatkammerbeviser. samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 2. Jyske Invest Lange Obligationer [afsnit 3 og frem rykker til afsnit 5 og frem] udenlandske obligationer. [Nyt afsnit 3] samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer, konvertible obligationer eller i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 2. Jyske Invest Lange Obligationer [Nyt afsnit 3 og 4] Stk. 3. Jyske Invest Favorit Obligationer Der investeres på børser i Den Europæiske Union (EU) eller børser, som er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Der investeres i obligationer/værdipapirer med en rating mellem AAA og B- fra Standard & Poors eller mellem Aaa og B3 fra Moody s. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre børser og i unoterede Stk. 3. Jyske Invest Favorit Obligationer Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC- Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Der investeres i obligationer/værdipapirer med en rating mellem AAA og B- fra Standard & Poors eller mellem Aaa og B3 fra Moody s. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-

8 instrumenter. Stk. 4. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen investerer på børser, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE). Endvidere kan der investeres op til 10% på børser, der ikke er medlem af WFE eller i unoterede instrumenter. Stk. 5. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Der investeres på børser i Den EuropæiskeUnion (EU) eller børser, som er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre børser og i unoterede instrumenter. Stk. 6. Jyske Invest Obligationer Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: * Fast eller variabelt forrentede danske obligationer eller skatkammerbeviser. * Udenlandske obligationer eller skatkammerbeviser samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. mue Stk. 4. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder samt udføre værdipapirudlån. Stk. 5. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Stk. 6. Jyske Invest Obligationer Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: * Fast eller variabelt forrentede danske obligationer. * Udenlandske obligationer [Nyt afsnit 3] samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer, konvertible obligationer eller i an-

9 dele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 7. Jyske Invest Indeksobligationer Afdelingen er akkumulerende indtil og derefter udloddende og bevisudstedende.. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Der investeres på børser i Den Europæiske Union (EU) eller børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre børser og i unoterede instrumenter. samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 8. Jyske Invest Virksomhedsobligationer Midlerne kan anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 7. Jyske Invest Indeksobligationer Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 8. Jyske Invest Virksomhedsobligationer [Afsnit 3 flyttes til afsnit 5] Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. [Nyt afsnit 4] Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. samt udføre værdipapirudlån.

10 Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 9. Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer Afdelingens midler skal fortrinsvist investeres i en portefølje af virksomhedsobligationer, hvor obligationerne er denomineret i EURO samt udstedt af en virksomhed. Hovedparten af afdelingens formue vil blive investeret i obligationer med en rating fra AAA til BBB- fra S&P eller Aaa til Baa3 fra Moody s. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Under iagttagelse af afdelingens risikoprofil kan en mindre del af afdelingens midler midlertidigt investeres i obligationer med en lavere kreditværdighed. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Der investeres på børser i Den Europæiske Union (EU) eller børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre børser og i unoterede instrumenter. samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 11. Jyske Invest Obligationer og Aktier Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: * Fast eller variabelt forrentede danske og udenlandske obligationer og skatkammerbeviser * Danske og udenlandske aktier. * Pantebreve med pant i fast ejendom. samt udføre værdipapirudlån. Stk. 9. Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en portefølje af virksomhedsobligationer, hvor obligationerne er denomineret i EUR samt udstedt af en virksomhed. Hovedparten af afdelingens formue vil blive investeret i obligationer med en rating fra AAA til BBB- fra S&P eller Aaa til Baa3 fra Moody s. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Under iagttagelse af afdelingens risikoprofil kan en mindre del af afdelingens midler midlertidigt investeres i obligationer med en lavere kreditværdighed. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 11. Jyske Invest Obligationer og Aktier Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: * Fast eller variabelt forrentede danske og udenlandske obligationer og skatkammerbeviser. * Danske og udenlandske aktier. * Pantebreve med pant i fast ejendom.

11 samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Stk. 12. Pensionspleje Dæmpet Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges(WFE), eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Der investeres maksimalt op til 10% på andre markeder eller i unoterede instrumenter. Stk. 13. Pensionspleje Stabil Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges(WFE), eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Der investeres maksimalt op til 10% på andre markeder eller i unoterede instrumenter. Stk. 14. Pensionspleje Balanceret Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges(WFE), eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Der investeres maksimalt op til 10% på andre børser eller i unoterede instrumenter. Stk. 15. Pensionspleje Vækst Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges(WFE), eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Der investeres maksimalt op til 10% på andre børser Stk. 12. Pensionspleje Dæmpet Union (EU) eller på børser, som er medlem af Stk. 13. Pensionspleje Stabil Union (EU) eller på børser, som er medlem af Stk. 14. Pensionspleje Balanceret Union (EU) eller på børser, som er medlem af Stk. 15. Pensionspleje Vækst Union (EU) eller på børser, som er medlem af

12 eller i unoterede instrumenter. Stk. 16. Jyske Invest Danske Aktier Stk. 16. Jyske Invest Danske Aktier [Nyt afsnit 4 og 5] Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Stk. 17. Jyske Invest Nordiske Aktier Stk. 18. Jyske Invest Europæiske Aktier Stk. 19. Jyske Invest Globale Aktier Stk. 20. Jyske Invest Globale Aktier Special Stk. 17. Jyske Invest Nordiske Aktier [Nyt afsnit 4 og 5] Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Stk. 18. Jyske Invest Europæiske Aktier [Nyt afsnit 4 og 5] Stk. 19. Jyske Invest Globale Aktier [Nyt afsnit 4 og 5] Stk. 20. Jyske Invest Globale Aktier Special [Nyt afsnit 4 og 5]

13 Stk. 21. Jyske Invest Aktier Pension Stk. 22. Jyske Invest Nye Aktiemarkeder samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen investerer på børser, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE). Endvidere kan der investeres op til 10% på børser, der ikke er medlem af WFE eller i unoterede instrumenter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 23. Jyske Invest Japanske Aktier Stk. 24. Jyske Invest Fjernøsten Aktier Stk. 21. Jyske Invest Aktier Pension [Nyt afsnit 4 og 5] Stk. 22. Jyske Invest Nye Aktiemarkeder samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 23. Jyske Invest Japanske Aktier [Nyt afsnit 4 og 5] Stk. 24. Jyske Invest Fjernøsten Aktier [Nyt afsnit 4 og 5]

14 Stk. 25. Jyske Invest USA Aktier Stk. 26. Jyske Invest Latinamerikanske Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen investerer på børser, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE). Endvidere kan der investeres op til 10% på børser, der ikke er medlem af WFE eller i unoterede instrumenter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 27. Jyske Invest Østeuropæiske Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen investerer på børser, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE). Endvidere kan der investeres op til 10% på børser, der ikke er medlem af WFE eller i unoterede instrumenter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 28. Jyske Invest IT Aktier Stk. 25. Jyske Invest USA Aktier [Nyt afsnit 4 og 5] Stk. 26. Jyske Invest Latinamerikanske Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 27. Jyske Invest Østeuropæiske Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 28. Jyske Invest IT Aktier

15 Stk. 29. Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier Stk. 30. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Der investeres på børser i Den Europæiske Union (EU) eller børser, som er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre børser og i unoterede instrumenter. Stk. 31. Jyske Invest Favorit Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen investerer på børser, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE). Endvidere kan der investeres op til 10% på børser, der ikke er medlem af WFE eller i unoterede instrumenter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. [Nyt afsnit 4 og 5] Stk. 29. Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier [Nyt afsnit 4 og 5] Stk. 30. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 31. Jyske Invest Favorit Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i

16 andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 32. Jyske Invest Kinesiske Aktier Aktierne er noteret på børser, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE). Endvidere kan der investeres op til 10% på børser, der ikke er medlem af WFE. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 33. Jyske Invest Indiske Aktier Aktierne er noteret på børser, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE). Endvidere kan der investeres op til 10% på børser, der ikke er medlem af WFE. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 34. Jyske Invest Tyrkiske Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Der investeres på børser i Den Europæiske Union (EU) eller børser, som er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres maksimalt 10% af afdelin- Stk. 32. Jyske Invest Kinesiske Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 33. Jyske Invest Indiske Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Stk. 34. Jyske Invest Tyrkiske Aktier samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i ande-

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 43 Børsmeddelelse nr. 05.2011, Prospekt,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere