Årsmøde Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og"

Transkript

1 Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club

2 2

3 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby DAGSORDEN: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af mødesekretær. 3) Prøvelse af mandater. 4) Bestyrelsens beretning til godkendelse. 5) Ordensudvalgets beretning til orientering. 6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 7) Forslag til politikkatalog og politikker til vedtagelse. 8) Indkomne forslag. 9) Forslag til vedtægtsændringer. 10) Rapportering fra aktivitetsmøderne jvf. 5 11) Budgetfremlæggelse 12) Valg 13) Eventuelt Med venlig hilsen Mikael Toft Formand DDBU

4 Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens beretninger til godkendelse. Formandens beretning ved Mikael Toft Forårets og sommerens kommen er ensbetydende med, at de indendørs sportsaktiviteter går på hæld. Således sker det også for vores sport. Billard sæsonen er færdigspillet. Dog er der en hel del klubber rundt omkring i landet som henover sommeren arrangerer forskellige turneringer mv. for at holde fokus og træning vedlige frem mod den kommende sæson. 4 Sæson er min første sæson som formand for DDBU. En sæson, hvor den nye fælles enhedsorganisation på turneringsområdet skulle implementeres. Overordnet set har det første år forløbet ok. Vi har fået en masse erfaringer som vi vil drage nytte af i den kommende sæson. Vi skal alle huske på, at etablere og udvikle en organisation er en løbende proces. Derfor er det meget vigtigt, at I klubber/ledere markerer Jer, hvis der er noget I mener der skal ændres mv. De input og Jeres engagement er med til at skabe et fællesskab, som vi alle føler os forankret i. Danmarks Idræts-Forbund fremlægger sit politiske program gældende for på deres årsmøde den 7. maj. En af de væsentlige målsætninger i programmet er: DIF vil få flere danskere til at dyrke idræt i DIF s forbund En ambition vi fuldt kan tilslutte os. Vores sport dyrkes overalt i det danske samfund og en af vores fornemste opgaver fremover bliver at finde den nøgle der kan åbne døren for tilgang af billardspillere der i dag dyrker deres interesse for billard andre steder end i DDBU. DIF har ændret deres regler for medlemsregistrering til at, i stedet for, at registrere medlemsantallet netto pr så ønsker DIF at klubberne også registrerer de medlemmer der har forladt klubben i kalenderåret. Denne registrering var den første i DIF efter de nye retningslinjer og gav DIF en total medlemsfremgang på omkring 5%. Også vore klubber har generelt været med til at efterfølge DIF s ønske hvilket vi kun kan konstatere med tilfredshed. Grunden til at DIF satser så hårdt på en medlemsfremgang hænger sammen med at aftalen mellem kulturministeriet / Danske Spil og bidragsmodtagerne bl.a. DIF og DGI skal genforhandles i Der er i dag betydelige forskelle i hvordan DIF og DGI registrerer deres medlemmer en forskel som muligvis vil blive udjævnet i en fælles aftale mellem de 2. I DDBU registrerer vi fortsat nettotallet pr hvilket ikke fuldt ud harmonerer med de planer DIF har fremlagt. I øjeblikket indebærer de 2 forskellige modeller at klubberne skal registrere et andet tal til DDBU end til DIF. Dette er ikke holdbart fremover hvorfor en af mine største ambitioner for fremtiden er at få ændret vores kontingentstruktur til ikke at være så afhængig af medlemsantallet som det er i øjeblikket. Fra 2012 tæller medlemsfremgang som et meget væsentligt parameter for øget tilskud i fordelingsnøglen jeg vil derfor arbejde for at vi får tilrettet vores vedtægter således at de matcher de fremtidige krav. I øvrigt holder vi lige akkurat skansen medlemsmæssigt endda med en lille fremgang på omkring 100 medlemmer. Dette emne vil blive taget op på de kommende regionalmøder vi vil afholde i næste sæson. DIF s stort anlagte Idrætssystem med tilknytning til Infosport bliver nedlagt i Dette betyder en væsentlig ændring i DIF s tilgang til den fælles IT-udvikling overfor specialforbundene. Man lukker simpelthen hele afdelingen ned og overlader til specialforbundene selv at udvikle deres IT-platform. Vi er ikke så hårdt ramt af denne ændring som så mange andre specialforbund idet vi allerede har et nyt udviklet turneringsprogram der er i funktion. Vi arbejder netop nu på at færdiggøre vores nye hjemmeside og den kommende IT-platform med programmer i skyen tegner fantastisk spændende. DIF ønsker et tættere samarbejde med specialforbundene f.eks. på uddannelse og kompetenceudvikling af forbundenes bestyrelser. Første skridt på vejen har været en udarbejdelse af forbundets bibel en såkaldt Code of Conduct. Denne beskriver bestyrelsens arbejde og kompetencer, vores kommunikative krav til os selv osv.

5 På det organisatoriske plan har DDBU s bestyrelse og FU besluttet at igangsætte en ændring af organisationen. Årsagen til ændringen er, at DDBU's administration skal tilpasses den nævnte væsentligt øgede brug af IT, som forventes implementeret i løbet af de næste sæsoner. 5 Dette gælder såvel i kommunikationen, som ved tilmelding og afvikling af turneringerne mv. Der vil ligeledes ske en koncentration af arbejdsopgaver og aktiviteter til vores kontor i Idrættens Hus i Brøndby, hvilket vil give højere fleksibilitet mellem de tilknyttede medarbejdere. I forbindelse med disse ændringer har det været nødvendigt at afskedige vores mangeårige medarbejder Bent Hasselberg, som på forbilledlig vis har ydet en stor indsats for sporten. Vi har fra 1. august 2011 ansat en ny medarbejder. Han får arbejdsplads på sekretariatet i Brøndby og hans primære opgaver bliver indenfor IT området og på den kommunikative platform. DDBU har i efteråret 2010 afholdt en Billardkonference, hvor vi havde inviteret klubledere, spillere, DIF repræsentanter, eksterne samarbejdspartnere og foredragsholdere. En rigtig god konference hvor formålet var, at de inviterede skulle komme med forslag om, hvordan de gerne så dansk billard udvikle sig frem mod år De forslag og ideer har DDBU sammenskrevet og de vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet i Brøndby. På det internationale plan har generalsekretæren og undertegnede været til UMB konference i Madrid. Konferencen havde deltagelse af ca. 30 lande og indeholdt emner som lignede vores egen konference næsten til forveksling. Spanien som er et af de lande som høster flest internationale medaljer fortalte, hvordan de opnår så fine resultater. De har Billard akademier, hvor unge mennesker optages til på baggrund af resultater/tests. Når klubberne indstiller et talent, i en meget ung alder, så udarbejdes der et træningskoncept, som den unge spiller målrettet skal arbejde ud fra. Unionen vil løbende teste den unge spiller og lever han op til de krav som stilles, så optages han på akademiet som 12/13 årig. På akademiet fortsætter træningen og til den kobles der også mental træning samt råd og vejledning om kost. Andre ting som blev debatteret var nye spilleformer, ændrede regler, fastholdelse af medlemmer etc. Fra den 24 til den 26. juni 2011 afvikler CEB deres generalforsamling på Cypern. Generalsekretæren og undertegnede deltager på mødet. I den forgangene sæson har vi endnu engang gjort opmærksomt på os selv internationalt. Ved EM for 2 mands hold i 3 bande carambole som blev afviklet i Tyrkiet i september 2010 spillede Dion Nelin og Brian Zola Hansen sig til en flot sølvmedalje. Ved VM i 3 bande individuelt som blev afviklet i Holland opnåede Dion Nelin en 14 plads. Ved EM 5-kegle for landshold som blev afviklet i Frankrig i september 2010 opnåede vi en flot 4 plads. Det var så tæt på, at vi var kommet på medaljeskammelen. Ved EM i Pool som er afviklet i Tyskland spillede Bahram Lofty sig til en flot 5 plads i 8-ball. Som afslutning vil jeg sige, at bestyrelsen i DDBU har visioner for vores sport s fremtid. De visioner vi har, håber jeg, at I klubber/ledere vil være med til, gennem samarbejde, at få virkeliggjort. Jer, frivillige ledere gør et kæmpe stykke arbejde ude i klubberne, såvel indenfor sporten, men også på det sociale område og den indsats I gør, er uvurderlig. Sluttelig vil jeg takke DDBU s bestyrelse, sekretariater, alle klubber/ledere, interne/eksterne samarbejdspartnere og sponsorer for et godt samarbejde i den forgangne sæson. Derudover en tak til Thorkild Bodin og Johnny Mogensen for deres resultatformidling på vores hjemmeside for 1.division og elitedivisionen i keglebillard God sommer til alle. Mikael Toft Fmd. DDBU

6 Turneringsudvalgets beretning V/Niels Chr. Kjær, formand for udvalget 6 Så nåede vi slutningen på den første sæson i den nye struktur. Som forventet har sæsonen budt på mange lærerige udfordringer for turneringsudvalget. Først af alt vil udvalget ønske alle vindere tillykke med de opnåede resultater ud fra princippet ingen nævnt - ingen glemt. Vi besluttede fra sæsonstart i 2010 at fortsætte med vort gamle turneringsprogram i området øst for Storebælt. I den resterende del af landet har vi implementeret det nye webbaserede turneringsprogram for gennem konkrete oplevelser at få kortlagt de fejl der altid opstår ved indkørsel af ny software. Specielt for Hanne Rasmussen har denne sæson været noget af en opgave som dog er løst gennem en ekstraordinær indsats som udvalget hermed kvitterer for. Fra sæson vil det være muligt at åbne resultatskemaer direkte på serveren og indtaste kampresultater. I den kommende sæson vil det også være muligt at logge sig på serveren og hente sin startbog som løbende vil opdateres fra TU-programmet. En anden stor arbejdsopgave har været redigeringen af turneringsreglementet. Med vort mål om at indføre ensartede regler for alle vore turneringer samt naturligvis opdatering af eksisterende paragraffer har udvalget haft et anseligt timeforbrug. Vi har med tilfredshed kunnet konstatere at mange læser udvalgets referater fra vores møder idet vi efterfølgende har modtaget mange gode og konstruktive ideer og kommentarer. Sportslig fornuftig afvikling af turneringerne og geografiske afstande er 2 komponenter der ikke altid går op i en højere enhed. Udvalget har gjort sit bedste for at forkorte de maximale afstande omkring 1 times kørsel / 60 til 70 kilometer som klubberne udenfor de højeste rækker kunne forvente at skulle bruge på transport til udebanekampe hvilket dog ikke i alle tilfælde er lykkes i den forgangne sæson. Dette er dog et punkt der vil blive strammet op på i den nye sæson hvor vi ønsker at gå tilbage til 2 turneringsregioner som vi havde tidligere. Vi ønsker ligeledes at gå tilbage til 4-mandsfinaler ved landsmesterskaberne og ikke som nu 6-mandsfinaler. En kedelig tendens er gennem de sidste par år blevet mere og mere udbredt: Afbud til vores eliteturneringer. Ubegrundede afbud ødelægger vores turneringer og afspejler en useriøs tilgang til de forpligtigelser man indgår når man tilmelder sig en eliteturnering. Vi har svært ved at få omverdenen til at respektere vores sport som seriøs hvis denne tendens fortsætter. Vi har indført et bøderegulativ som sanktion der dog ikke har haft den fornødne opmærksomhed og effekt udover en bureaukratisk administration. Det ville være ønskværdigt at der kom en holdningsændring til at når man har tilmeldt sig til en turnering så gennemfører man også denne. Alle kan tjekke krydskalenderen for sammenfald med andre turneringer. Den fremtidige turneringsstruktur vil blive enklere at administrere des mere ensartet vi afvikler vore turneringer. Der vil dog af geografiske årsager kunne opstå nogle få undtagelser. Det er blevet aftalt med bornholmerne hvordan og hvornår man træder ind i en turnering. Yderligere er der også for bornholmernes vedkommende givet dispensation for tvungen op og nedrykning i divisioner og serier. I sæsonen har vi måtte behandler forskellige sager/protester. Mange omkring flytning af kampe. Her kan vi kun hvis de involverede parter ikke kan blive enige, holde os til den oprindelige dato for afvikling af kampen. Vi må også erkende, at alle ikke nødvendigvis er enige med udvalgets afgørelser, hvorfor vi fra udvalgets side har stillet forslag til at der nedsættes et sportsligt appeludvalg hvor man kan få prøvet sin sag. Et sådan udvalg har nok været en mangel i forbindelse med vi satte gang i den nye struktur. Turneringstilmeldinger til den nye sæson skal fremover foregå via internettet. Vi er ved at oprette en webshop hvor man tilmelder og betaler. Man køber en turneringsdeltagelse som man køber andre varer på nettet. Når købet er bekræftet modtages en kvittering som bekræftelse på sin tilmelding. Individuelt kan alle således direkte tilmelde sig hvis klubben er indforstået holdtilmeldinger vil fortsat være turneringslederens opgave.

7 Til slut vil jeg gerne takke koordinatorerne og ikke mindst sekretariaterne for deres store arbejde omkring det at få turneringer til forløb på en sportslig måde. Uden dem ville det være svært. På udvalgets vegne Niels Christian Kjær Formand for turneringsudvalget 7 Beretning fra Eliteudvalget ved Jan Mortensen, formand for udvalget På den internationale scene blev i denne sæson til en enkelt medalje i sølv ved EM i 3-bande for 2-mandslandshold. Medaljen blev hentet hjem af Dion Nelin og Brian Zola Hansen. Derudover nåede Dion Nelin til kvartfinalen ved VM individuelt og samme placering opnåede Dion sammen med Tonny Carlsen ved VM i Viersen. 5-Kegle holdet tabte i semifinalen ved EM til Frankrig en besejrede dog Italien i puljekampen. Rune Kampe spillede sig til VM i Snooker frem til en flot 8-delsfinale. Ved EM i Pool blev bedste placering en flot 5-plads til Bahram Lotfy i 8-Ball. Talentudviklingen på eliteplan er som nævnt i aktivitetsudvalgets beretning blevet eliteudvalgets ansvar. Vi mangler tilgang af unge mennesker i specielt 3-Bande et faktum vi er nødt til at gøre noget ved hurtigst muligt. Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde en plan for talentudviklingen som på en 3-5 års tidshorisont gerne skulle munde ud i en gruppe på 3-4 topspillere. Jeg takker for godt samarbejde i udvalget i den forløbne sæson. Med venlig hilsen Jan Mortensen Formand for Eliteudvalget Beretning fra Aktivitetsudvalget ved Carsten Andersen, formand for udvalget Endnu et år er gået, og det har været et spændende år med mange aktiviteter og udfordringer. Vi har i aktivitetsudvalget haft aktiviteter i ca timer på forskellige områder. De forskellige områder omhandler Begynderkurser, instruktion til ungdom, High Performance, idrætspsykologi kurser, billardskoler, uddannelsesweekend og lokale stævner. Der er dog et lille hængeparti når det gælder High Performance, idet vi her måtte udskyde den afsluttende eksamen til d august. Det er alle kurser som har udviklet billardfolket på forskellige områder, og styrker os til at imødegå fremtiden. Jeg ved at der allerede nu er kontakt til mange klubber som fremover ønsker klubbesøg, også til klubber som gerne vil afholde begynderkurser og andre aktiviteter. Vi er fra DIF s side pålagt at overgive talent instruktionen til Eliteudvalget, et godt initiativ fra DIF, som betyder at vi i fremtiden har pligten til at føde vores eliteudvalg med talenter fra vores ungdomsinstruktion. Vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at videresende så mange talenter som muligt til eliteudvalget. Vi har i år mistet vores regionskoordinator i øst, et stort tab som har skabt et hul som vi er i gang med at lukke. Vi har på nuværende tidspunkt kontakt med en person som vi satser meget på. Samtidig mangler vi også et par lokale koordinatorer i øst, så hvis der er nogle som læser dette og har lyst til at gøre en indsats for billardsporten så kontakt mig eller Niels Nüchel for nærmere info. Når det er sagt, så skal jeg her igennem opfordre alle til at støtte op omkring de kurser vi tilbyder. Jeg er sikker på at alle som deltager, på det ene eller andet niveau for noget med i rygsækken som kan bruges fremover. Husk alle på, det er gennem uddannelse at fremtiden imødegås og styrkes.

8 8 Også i den kommende sæson er aktivitetsudvalget klar til at støtte alle inden for vores sport med uddannelse. Derfor hold øje med opslagstavlen i jeres klub, kig på DDBU s hjemmeside eller kig i vores kursuskatalog. Er der noget som du er interesseret i, så ret henvendelse til mig, Niels eller sekretariatet, for at få en snak om hvornår det næste kursus afholdes i nærheden af dig. Vi er også åbner for nye ideer, brænder du for noget som vi ikke allerede har med i vores program, så ret henvendelse til mig. Vi deltager og hjælper gerne med at sætte nye ideer og tiltag i gang. Et af de nye tiltag er kurser for folk som gerne vil være stævneleder. Det første kursus af denne art vil blive afholdt i forbindelse med vores uddannelsesweekend i august. I sidste års beretning skrev jeg at vores mål i DDBU var, at der i hver klub landet over er mindst en begynder instruktør, vi er langt fra målet, til dato har vi uddannet 70 personer med denne uddannelse, så vi er på rette kurs og arbejder målrettet videre. Der har i år været afholdt stævner landet over med over 800 deltagere det være sig pool cupper og klubber som har afholdt senior cupper. Et stort aktiv for sporten. Fordelingsnøglen Efter at Danmarks Idræts-Forbund har indført en ny måde at fordele penge til specialforbundene (Fordelingsnøglen) på, er der kommet meget mere fokus på hvilke aktiviteter der gennemføres. På breddeområdet gives der tilskud til nedenstående. Derfor er det vigtigt, hvis i som klubber gennemfører en af disse aktiviteter at det indberettes til DDBU. Skulle I være i tvivl kan I rette henvendelse til Udviklingskonsulenten. Ligeledes gives der tilskud til Uddannelsesaktiviteter. Ferieskoler/idrætslejre Forenings- og kvalitetsudvikling. (Klubudvikling) Foreningsbesøg Stævner/træf Aktiviteter for forenings-svage grupper Skolesamarbejde Uddannelsesaktiviteter Fremtiden Gennemfører mindst klubbesøg om året. Revision og tilpasning af vores nuværende uddannelser klubinstruktør I og II. Opstart af nye klubber. Forsætte med at uddanne begynderinstruktører. Forsættes af ungdomsinstruktion i alle regioner. Opstart af dameinstruktion. Uddannelsesweekend d August. I Odense Billardskole 2011 i uge 42 Til slut vil jeg takke DDBU s bestyrelse, regionskoordinatorer, vores lokale koordinatorer, Niels Nüchel, samt alle ansatte for et godt og lærerigt samarbejde. Formand DDBU s Aktivitetsudvalg Carsten Andersen

9 9 Dagsordenens punkt 5. Ordensudvalgets beretning til orientering Beretning for året 2010/2011 Udvalget har behandlet en uenighed mellem ABK31 og DDBU s turneringsudvalg. Sagen var en uenighed om turneringsspørgsmål, der ikke tidligere skulle behandles af udvalget. Unionens regelsæt er imidlertid ikke helt ajourført efter fusionerne, hvorfor udvalget valgte at fremsætte et mæglingsforslag, der blev tiltrådt af begge parter. Risskov, den 23. april 2011 Ordensudvalget Ove Jensen

10 Dagsordenens punkt 6. Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Pia Thybo Kasserer DDBU 10

11 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 3-6 Revisionspåtegning 7-8 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december 2010 aktiver 11 Balance pr. 31. december 2010 passiver 12 Noter Ølandshusfonden og Tuborgs Grønne Poolfond

12 12 LEDELSESBERETNING Driftsresultatet udviser et resultat på niveau med Årets resultat udviser et underskud på t.kr. 107 mod et underskud i 2009 på t.kr Det er dog ikke muligt at sammenligne disse 2 år, da vi pr. 1. januar 2010 indtrådte i en ny struktur, som blandt andet medførte flere ansatte og øvrig aktivitet i DDBU. DDBU s egenkapital er ændret til t.kr. 185 mod t.kr. 292 primo Egenkapitalen for 2010 er kun ændret med årets underskud, hvor vi i årsrapporten for 2009, udover overført underskud, forbedrede egenkapitalen med t.kr. 128, som udgjorde overskud fra hensatte midler til jubilæumsåret Årets resultat udviser et underskud på t.kr. 107 efter afskrivninger mod et budgetteret underskud efter afskrivninger på t.kr. 100, d.v.s. et større underskud pa t.kr. 7. Dette større underskud kan forklares ud fra nedenstående gennemgang af driften, hvor de enkelte områder af DDBU s drift for 2010 gennemgås og sammenholdes med budgettet. DDBU s realiserede indtægter er samlet t.kr. 86 mindre end budgetteret. Dette skyldes primært, at der er modtaget t.kr. 42 mindre i medlemskontingenter samt t.kr. 164 mindre i turnerings- indskud, modsat er der modtaget og indtægtsført t.kr. 89 mere i øvrige tilskud fra DIF end for- ventet. DDBU har i 2010 opnået en samlet indtægt på renter og kursgevinster på t.kr. 39 mod en indtægt på denne post på t.kr. 47 i Der er ikke budgetteret med denne indtægt. DDBU s samlede udgifter er t.kr. 106 mindre end budgettet og forventet. Dette mindre forbrug er sammensat af mindre og større forbrug på de enkelte områder inden for den daglige drift af DDBU. Aktivitetsudvalget har brugt t.kr. 717 mod et budget på t.kr. 853, d.v.s., et mindre forbrug på t.kr Dette mindre forbrug sammensætter sig i hovedtræk af merforbrug til drift af breddekonsulent på t.kr. 82 (primært større omkostninger til kørselsgodtgørelse samt IT og telefoni), merforbrug på afholdelse af arrangement med Ungdomsringen på t.kr. 25, her er udgift dog på niveau med Der er brugt færre penge end forventet på flere aktiviteter i udvalget, herunder aktiviteterne klubbesøg t.kr. 43, talentinstruktion t.kr. 49 og uddannelse af begynderinstruktører t.kr.38. 3

13 13 LEDELSESBERETNING Eliteudvalget har brugt t.kr. 385 mod et budget på t.kr. 525, dvs. t.kr. 140 mindre end forventet. De primære årsager til dette mindre forbrug er afsatte midler til 3-bande projekt og pool projekt på i alt t.kr. 105, hvor disse aktiviteter ikke har været afholdt i Modsat er der udbetalt løn til administrator af poolturneringerne på t.kr. 43. Denne udgift er ikke med i budgettet, da beslut- ning om løn er taget i løbet af Endelig er afsat t.kr. 20 til en landskamp, som ikke er blevet afholdt. Turneringsudvalgets forbrug for 2010 udgør t.kr. 275 mod et forventet forbrug på t.kr Dette merforbrug på t.kr. 44 kan forklares således: Der er brugt t.kr. 35 mere til afholdelse af møder og øvrig drift af udvalget, herunder udbetaling af tilskud og diverse arbejdsredskaber som pc er og telefoner til koordinatorer. Herudover er der brugt t.kr. 27 mere til DM, slutspil. Endelig er der brugt t.kr. 18 mindre til indkøb af licenskort, årsagen til dette mindre forbrug er, at systemet ikke er fuldt fungerende pr. 31. december PR/sponsorudvalget har brugt t.kr. 5 mindre i 2010 end forventet. Der er brugt t.kr. 15 til drift af udvalget og t.kr. 7 til tryk mv. af SPORTS BILLARD. Som det fremgår af note nr. 4 i årsrapporten, har DDBU i 2010 modtaget t.kr. 12 i tilskud fra sponsorer samt t.kr. 4 i annoncetilskud. DDBU s fællesudgifter har overskredet det budgetterede beløb med t.kr De primære årsager til overskridelse er merforbrug på bogføringsmæssig assistance fra DIF på t.kr. 26 (større arbejdsopgave af få overdraget bogføring til DIF pr. 1. januar 2010 end forventet), merforbrug på leasing af kopimaskiner på t.kr. 97, denne overskridelse omfatter ekstraordinær frikøbspris t.kr. 70 for tidligere kopimaskine i JBU samt leasingydelse t.kr. 30 for 1. kvartal 2010 for samme. Endvidere har der været større udgift til kontorhold og småinventar end forventet på t.kr 45. Denne overskridelse skyldes større omkostninger til etablering og drift af arbejdspladser til nye medarbejdere i DDBU. Det er lykkedes at få holdt budgettet for mødeudgifter i DDBU regi i 2010, hvor der er brugt t.kr. 215 mod et forbrug på t.kr. 221 i Der er for 2010 budgetteret med en omkostning på t.kr. 280, d.v.s. et mindre forbrug på t.kr. 65. I forbindelse med. DDBU s overtagelse af kopimaskine fra SJBU pr. 1. januar 2010 er det lyk- kedes at nedbringe omkostninger til tryksager og kopiering. Der var forventet et forbrug på t.kr. 180 i 2010, hvor det faktiske forbrug udgør t.kr. 93, d.v.s. en besparelse på t.kr

14 14 LEDELSESBERETNING Det forventes fra bestyrelsens side, at resultatet for 2011 vil blive bedre. Der vil stadig være ak- tivitet i DDBU, men der skal samtidig stadig sigtes mod at få genetableret egenkapitalen i DDBU. Der er budgetteret med et overskud for 2011 på t.kr. 3. 5

15 15

16 16 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til ledelsen i Den Danske Billard Union Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Billard Union for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års- regnskabet aflægges i henhold til bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregn- skab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræ- ver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderin- gen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyl- des besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er rele- vante for unionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 7

17 17 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabs- året 1. januar december 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. sep- tember Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegø- relse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gen- nemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens- stemmelse med årsregnskabet. Århus, den 17. marts 2011 Svendsen & Sørensen I/S Statsautoriserede revisorer Preben Dunker statsautoriseret revisor 8

18 18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Resultatopgørelsen Indtægter og udgifter er medtaget periodiseret til kalenderåret. Afskrivninger er foretaget individuelt efter lineær metode. Balancen Inventar er vurderet med udgangspunkt i anskaffelsessum reduceret med årlige lineære afskriv- ninger ud fra forventet levetid. Varelager og øvrige beholdninger er opgjort til anskaffelses- og vurderingssum. Værdipapirer er medtaget til børsværdi pr. 31. december

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28 Dagsordenens punkt 7. Forslag til politikkatalog og politikker til godkendelse. DDBU s bestyrelse har ingen ændringsforslag til ovennævnte. Dagsordenens punkt 8. Indkomne forslag Ikast Billard Klub stiller forslag om at bødesystemet bortfalder, for at fremme billardsporten. Med venlig hilsen Formand Per Rasmussen DDBU Bestyrelsen foreslår indbetaling til Ø-puljen ændres til pr. klub pr. år. Første gang april 2012 Dagsordenens punkt 9. Forslag til vedtægtsændringer. Forslag fra Leif Rasmussen Bristol Odense 5 Temamøder ændres til: 5 Tema- og Regionsmøder DDBU indkalder klubberne regionsvis til Tema- og Regionsmøde i oktober eller november. Møderne ledes af en af DDBU udpeget person (bestyrelsesmedlem) samt en person fra administrationen som minimum. DDBU fremsender dagsorden til klubberne 4 uger før mødets afholdelse. På mødet skal DDBU orientere om aktuelle tiltag, nye ideer, økonomisk status, samt drøfte ideer fra medlemmerne til videreudvikling af billardsporten. På mødet kan medlemmerne fremlægge ideer til Turneringsudvalget, som herefter behandler forslagene til endelig godkendelse på et Temamøde i marts/april måned for klubbernes turneringsledere. Mødernes deltagerkreds er identisk med deltagerkredsen på Årsmødet, men bestyrelsen kan indbyde andre personer til at deltage. Forslag fra DDBU s bestyrelse: DEN DANSKE BILLARD UNION VEDTÆGTER Forklaring Blå tekst er ændringer Rød tekst udgår

29 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Unionens navn er Den Danske Billard Union (forkortet DDBU). Stiftet den 27. februar 1934 i København DDBU er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Confédération Européene de Billard (CEB), Union Mondialé de Billard (UMB), International Billiards and Snooker Fédération (IBSF), European Billiards & Snooker Association (EBSA), European Pocket Billiard Federation (EPBF), World Pool-Billiard Association (WPA) og Nordic Billiard Council. 3. DDBU repræsenterer alle discipliner inden for billardsporten. 4. DDBU s hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Kommune. 2 FORMÅL DDBU s formål er inden for rammerne af DIF's love og med skyldig hensyntagen til de i 1, stk. 2. nævnte organisationers bestemmelser, at fremme interessen for organiseret billardspil, så det dyrkes under sportslige former. 3 MEDLEMMER 1. Som medlem af DDBU kan optages foreninger (klubber), hvori der spilles billard, jf. 1 og 2. Ansøgning om medlemskab indgives skriftligt til forbundets bestyrelse, bilagt foreningens vedtægter. DDBU s bestyrelse afgør om en ansøger skal optages i forbundet. Et afslag på optagelse kan indklages til DDBUs Årsmøde til endelig afgørelse. En klub, som er medlem af en lokalunion under DDBU den 1.januar 2010, anses for at være medlem af DDBU indtil der måtte ske udmeldelse eller eksklusion af klubben. 2. Klubbernes vedtægter skal være således affattet, at de ikke strider mod DDBU's vedtægter og bestemmelser. 3. Klubberne og disses medlemmer er pligtige til at gøre sig bekendt med og overholde DDBU's og DIF's vedtægter og bestemmelser. 4. Klubberne betaler kontingent til DDBU. Kontingentet fastsættes hvert år på årsmødet. 5. Kontingentet forfalder til betaling med halvdelen hhv. den 1.april og halvdelen hhv. den 1.oktober på grundlag af klubbens medlemstal pr af det endelige medlemstal opgjort af DIF. 6. Udmeldelse af DDBU som skal ske skriftligt med mindst én måneds varsel til en regnskabsperiodes afslutning skal være vedtaget af generalforsamlingen i den pågældende klub. Der skal vedlægges udskrift af klubbens protokol desangående. Eksisterer et økonomisk mellemværende mellem klubben og DDBU og klubben hverken kan eller vil betale dette træder 3 stk. 9 i kraft. 7. Information om DDBU's bestyrelse og udvalg forefindes på DDBU's hjemmeside. og på infosport.dk Ligeledes kan oplysninger om klubber med adresser og bestyrelsesmedlemmer findes på infosport.dk Infosport nedlægges i Klubberne er pligtige til, efter påkrav, hvert år til DIF, at indsende de relevante oplysninger om medlemstal m.v. Indsendes disse oplysninger ikke indenfor den angivne tidsfrist idømmes klubben en bøde på kr. 500,- som skal være ind-

30 30 betalt senest 8 dage efter at kravet er fremsat. Har klubben ikke senest 14 dage efter den fastsatte tidsfrist indsendt klubbens medlemstal opdelt i de af DIF ønskede kategorier, fremsendes skriftlig rykker mod et gebyr på yderligere kr.500,-. Gebyret skal være indbetalt senest 8 dage efter den fremsendte rykker. Såfremt bøde og/eller rykkergebyr ikke indbetales rettidigt, kan klubbens medlemmer spærres for deltagelse i den kommende sæsons turneringer. Undlader klubben helt at indsende de af DIF krævede oplysninger, forbeholder DDBU sig ret til at kræve erstatning for det tab, den manglende registrering medfører for Den Danske Billard Union. Erstatningsgrundlaget er den seneste indsendte medlemsregistrering. Undlader klubben at indsende de af DIF krævede oplysninger på 2 hinanden følgende år slettes klubben af DIF, og dermed også af DDBU. 8.1 Klubbernes medlemstal indrapporteres til DDBU senest den 1. marts baseret på klubbens medlemstal og sammensætning den Manglende registrering medfører sanktioner i henhold til 3 stk.8 9. Foreningskonkurser: En foreningskonkurs skal have konsekvenser for en nystiftet forening, når der foreligger et nærtstående forhold, dvs. når der i realiteten er tale om samme ledelse, samme medlemskreds mv. som i den konkursramte klub. En konkurs medfører at alle hold trækkes og sættes på bundlinjen. Holdenes allerede gennemførte kampe nulstilles. Gældende for den konkursramte klub. Den nystiftede forening fremsender ansøgning om medlemskab af DDBU i henhold til gældende vedtægter 3 stk ÅRSMØDET 1. Årsmødet er DDBU's højeste myndighed, og kun dette kan vedtage og ændre DDBU s vedtægter. 2. Årsmødet afholdes hvert år i maj eller juni måned. 3. Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 2 måneders varsel ved skriftlig henvendelse til klubberne. I denne indkaldelse skal det meddeles hvilke medlemmer i bestyrelse og udvalg, der ikke genopstiller, samt hvem bestyrelsen anbefaler til de vakante poster. 4. Årsmødet sammensættes af bestyrelsen, de faste udvalg, revisorer samt 2 delegerede fra hver klub med indtil 50 medlemmer og derefter med yderligere 1 delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer derudover. En klub kan max. have 5 delegerede. Som udgangspunkt er medlemstallet den rettidige registrering hos DIF den 1. marts. Medlemstallet er tallet pr indberettet til DDBU senest den 1. marts 5. Udvalgsmedlemmerne og revisorerne har taleret, men ingen stemmeret. 6. Bestyrelsen kan meddele særligt indbudte personer taleret på årsmødet. 7. Klubber skal senest 14 dage inden årsmødets afholdelse meddele navnene på deres delegerede og gæster til DDBU's sekretariat. suppleret med eventuelle stedfortrædere. Navneændringer meddeles på dagen for årsmødet. 8. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af mødesekretær. 3. Prøvelse af mandater. 4. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 5. Ordensudvalgets beretning til orientering.

31 31 6. Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 7. Vedtagelse af politikkatalog. 8. Indkomne forslag. 9. Forslag til vedtægtsændringer 10. Rapportering fra temamøderne jf Vedtagelse af budget, godkendelse af gebyrer og kontingenter 12. Valg Bestyrelsesmedlemmer Udvalgsformænd til: - Aktivitetsudvalg - Talent/eliteudvalg - Turneringsudvalg - Bestyrelsessuppleanter - Ordensudvalg - Ordensudvalgssuppleanter - Sportsappeludvalg - Suppleanter til Sportsappeludvalget - Revisorer - Revisorsuppleanter 13. Eventuelt 9. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, og kan vælges udenfor medlemskredsen. 10. Bestyrelsens organisatoriske beretning, regnskab, budgetforslag, forslag til politikkatalog og indkomne forslag samt Ordensudvalgets beretning tilsendes klubberne senest 14 dage før årsmødet. 11. Bestyrelsens beretning og regnskab kommenteres og skal godkendes jf. dagsordenens pkt. 4 og pkt Ved alle afgørelser på årsmødet gælder simpelt stemmeflertal, herfra dog undtaget afstemninger om ændring af vedtægterne, hvor det til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede delegerede stemmer for forslaget. 13. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning foretages, når mindst 6 delegerede kræver det. Ligeledes skal valg til tillidsposter foregå skriftligt, såfremt mere end 1 kandidat er opstillet til de enkelte poster. 14. Hvert bestyrelsesmedlem og klubdelegerede har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 15. Forslag, herunder forslag til valg, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til DDBU s sekretariat senest 1 måned forud for årsmødet. Forslag kan kun fremsættes af DDBU s bestyrelse og klubber. 16. Fristen for indsendelse af kandidater til valg på 1 måned bortfalder, såfremt en allerede valgt person stiller til en anden post i bestyrelsen og vælges hertil. Kandidater til den vakante post kan opstilles på selve årsmødet. Det samme gælder såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig op til eller på årsmødet. 5 TEMAMØDER På årsmødedagen eller umiddelbart forud for årsmødet kan afholdes temamøder. Der afholdes temamøder i keglebillard, 3-bande carambole, snooker og pool samt i andre emner efter behov. Møderne ledes af en af bestyrelsen udpeget person, og møderne har til formål at udveksle erfaringer, udvikle ideer og komme med eventuelle forslag til handlinger herunder ideer til Turneringsudvalget. Temamødernes deltagerkreds er identisk med deltagerkredsen på årsmødet, men bestyrelsen kan indbydes andre personer til at deltage.

32 32 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE 1. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller når mindst 25% af klubberne skønner det nødvendigt. Der skal fremlægges en motiveret dagsorden. 2. Ekstraordinært årsmøde afholdes senest 1 måned efter anmodning, og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. 3. Det ekstraordinære årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af de fremmødte stemmeberettigede 7 VALG 1. På det ordinære årsmøde foretages valg til: 1. Bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 2. Ordensudvalget, herunder suppleanter 3. Revisorer og revisorsuppleant Ad 1: Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges direkte til følgende poster: -Formand -Næstformand -Kasserer -Aktivitetsudvalgsformand -Talent/eliteudvalgsformand -Turneringsudvalgsformand -Sponsor/PR ansvarlig Bestyrelsesmedlem I lige år vælges: formand, turneringsudvalgsformand og aktivitetsudvalgsformand I ulige år vælges: næstformand, kasserer, talent/eliteudvalgsformand og Sponsor/PR-ansvarlig Bestyrelsesmedlem Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år. Ad 2: Ordensudvalget vælges for 3 år ad gangen og afgår efter tur. Der vælges 1 særskilt formand samt 2 medlemmer. Der vælges 3 suppleanter Sportsappeludvalget vælges for 3 år af gangen og afgår efter tur. Der vælges 1 særskilt formand samt 2 medlemmer. Der vælges 3 suppleanter Ad. 3: 2 interne revisorer og 1 suppleant vælges hvert år. 2. Alle personer under DDBU, der er myndige, er valgbare. Genvalg kan finde sted. 3. Ikke delegerede kan vælges, forudsat skriftligt tilsagn foreligger fra den/de pågældende.

33 33 8 LEDELSE: BESTYRELSE, FORRETNINGSUDVALG, REGIONSKOORDINATORER M. FL. A. BESTYRELSEN 1. DDBU's bestyrelse består af 7 personer valgt på årsmødet. Hvis et bestyrelsesmedlem permanent nedlægger sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. I denne forbindelse kan bestyrelsen foretage en ny konstituering, som er gældende frem til næste årsmøde. 2. Bestyrelsen har ansvaret for: - Udarbejdelse af forslag til politikkatalog. - At opstille overordnede mål, strategier og handlingsplaner - At udarbejde oplæg til rammebudget - Information og PR - Aktivitetsarbejdet - Talent/elitearbejdet - Turneringsvirksomheden - Uddannelsesvirksomheden - Godkendelse af: - Koordinatorer til talent/eliteudvalget - Koordinatorer til turneringsudvalget - Koordinatorer til aktivitetsudvalget 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes en beskrivelse af arbejdsområdet for hver bestyrelsespost. Bestyrelsen fastsætter den politiske ansvarlige for Information/PR og Sponsorarbejde 4. DDBU tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre med værdi over kr , tegnes unionen af forretningsudvalget i forening. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og mindst 1. FU medlem 6. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7. Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder om året. 8. Over bestyrelsens møder føres en protokol. 9. Formanden og kassereren kan ikke samtidig beklæde en tilsvarende post i en klub. 10. Bestyrelsen udpeger hvert år senest 14 dage efter afholdt årsmøde et af sine medlemmer til at fungere som DDBU's rådgivende repræsentant i DIF's Appeludvalg. 11. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg i fornødent omfang og udstyre det med de beføjelser, som bestyrelsen finder nødvendige. B. FORRETNINGSUDVALGET 12. Formand, næstformand og kasserer udgør tilsammen DDBU s forretningsudvalg (FU). 13. Forretningsudvalgets opgaver og ansvar:

34 34 - Overordnet koordinering af DDBU's virksomhed - Sekretariatet - Regnskab og økonomi - Sponsorer - Nationalt arbejde - Internationalt arbejde 14. Formanden indkalder til FU møder mindst 1 gang pr. måned. FU fører en beslutningsprotokol over deres møder. 15. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 16. Forretningsudvalget er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer deltager i beslutningsprocessen. 17. I sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre med værdi over kr , tegnes unionen af forretningsudvalget i forening. Se 8 stk Forretningsudvalget kan meddele prokura. C: REGIONSKOORDINATORER 19. Der oprettes 3 regioner, som fungerer som samtaleforum og turneringsregioner aktivitetsregioner. Disse regioner vælger hver 1 koordinator til De valgte formænd for Aktivitetsudvalget, Talent/Eliteudvalget og Turneringsudvalget udpeger sine koordinatorer som skal godkendes af DDBU s bestyrelse. Koordinatorerne indgår i DDBUs faste udvalg af samme navn. 20. DDBU forestår indkaldelse af klubberne i de respektive regioner og valg af koordinatorerne i de 3 regioner, og disse valg afholdes senest 1 måned før afholdelse af DDBUs Årsmøde. Der vælges også en suppleant for regionskoordinatoren i hvert udvalg. DDBUs bestyrelse skal være repræsenteret på disse møder. 21. De 3 regioner benævnes: Region Nord, Region Syd og Region Øst. Bestyrelsen kan beslutte i samråd med Turneringsudvalget regionsgrænserne. D: AKTIVITETSUDVALGET 22. Aktivitetsudvalgsformanden vælges på årsmødet. 23. Regionerne udpeger til udvalget hver 1 koordinator, der skal godkendes af bestyrelsen. Koordinatorerne kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper efter behov. 24. Udvalget skal: - styrke, udvikle, servicere og rådgive klubberne i deres daglige arbejde - fastholde og rekruttere medlemmer i samarbejde med klubberne - oprette nye klubber - finde nye potentielle målgrupper - dyrke samarbejdet med eksterne partnere - uddanne og inspirere instruktører, klubledere og billardspillere - udarbejde uddannelsesmateriale til alle

35 35 - i øvrigt at udmønte de fastlagte politikker og strategier på aktivitetsområdet til konkrete mål og handlinger. E: TALENT/ELITEUDVALGET 25. Talent/eliteudvalgsformanden vælges på årsmødet. 26. Regionerne udpeger til udvalget hver 1 koordinatorer, der skal godkendes af bestyrelsen. Koordinatorerne kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper efter behov. 27. Udvalget skal: - udarbejde målsætninger og kriterier for internationale spillere og følge op på dette - udarbejde målsætninger og kriterier for talentudvikling og følge op på dette - udvikle samarbejdet med Team Danmark - i øvrigt at udmønte de fastlagte politikker og strategier på talent/eliteområdet til konkrete mål og handlinger. F: TURNERINGSUDVALGET 28. Turneringsudvalgsformanden vælges på årsmødet. 29. Regionerne udpeger til udvalget hver 1 koordinatorer, der skal godkendes af bestyrelsen. Koordinatorerne kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper efter behov. 30. Udvalget skal: - tilbyde turneringer på alle niveauer og udfærdige et turneringsreglement, som hvert år skal godkendes af DDBUs bestyrelse - sørge for ens turneringsregler og ens turneringsadministration i hele landet - udvikle nye turneringstilbud - i øvrigt at udmønte de fastlagte politikker og strategier på turneringsområdet til konkrete mål og handlinger. 9 SEKRETARIAT 1. Til bistand for bestyrelsen etableres et sekretariat. 2. Alle henvendelser til DDBU sker gennem sekretariatet, hvor registrering og videreekspedition finder sted. 10 REGNSKAB OG REVISION 1. Regnskabsåret er kalenderåret. 2. Bestyrelsen er forpligtiget til at anbringe DDBU s midler bedst muligt økonomisk og i henseende til sikkerhed. 3. Til forelæggelse for årsmødet skal bestyrelsen hvert år udarbejde et budgetforslag for det kommende regnskabsår. 4. Regnskabet skal være afsluttet og overgivet til revisionen senest den 1. marts. Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april. 5. Regnskabet skal revideres af, som minimum en registreret revisor.

36 36 6. De interne revisorer skal året igennem løbende orienteres om regnskabet og skal, når endeligt regnskab foreligger gennemgå dette med kassereren. 7. En af de interne revisorer bør være til stede på årsmødet. 8. De interne revisorer har ret til at foretage uanmeldte bogholderieftersyn. 11 ORDENSUDVALG 1. Ordensudvalget vælges af Årsmødet og består af 1 formand og 2 medlemmer. Desuden vælges 3 suppleanter. Formanden vælges særskilt. Ordenssudvalget kan søge juridisk bistand ved behandling af en sag. 2. Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organisationer under eller tilknyttet DDBU. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal alle sager ekspederes gennem DDBU's sekretariat. 4. Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at hele udvalget deltager i beslutningsprocessen. 5. Sager, der ønskes behandlet af udvalget, skal være bilagt kr.100.-, der tilbagebetales såfremt sagen tages til følge. 6. Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DDBU s vedtægter. Udvalget behandler således ikke sager omhandlende det gældende turneringsreglement. Første instans er DDBU s forretningsudvalg. Afgørelser herfra kan appelleres til ordensudvalget. Ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DDBU s vedtægter forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for Ordensudvalget. Første instans beslutter om den indbragte sag skal have opsættende virkning. 7. Enhver person eller organisation under DDBU er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af stk. 6, for udvalget. 8. Indbringelse for Ordensudvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. 9. Sager, der ønskes behandlet af Ordensudvalget, skal fremsendes til DDBU's sekretariat, som uopholdeligt videreekspederer sagerne til formanden for Ordensudvalget, der indkalder til møde snarest efter sagens modtagelse. 10. Udvalget kan, under en sags behandling, indhente alle de oplysninger det finder fornødent, og såvel klubber som enkelte medlemmer skal besvare udvalgets forespørgsler i så henseende inden den dato udvalget måtte fastsætte. Sagsbehandling og afsigelse af kendelse skal ske hurtigst muligt. Undladelse af at besvare udvalgets henvendelser betragtes som overtrædelse af gældende bestemmelser og Danmarks Idræts-Forbunds bestemmelser herom. Udgår iflg. DIF 11.

37 37 Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. 12. Ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation). 13. Udvalget er pligtigt til at føre protokol over alle henvendelser og sager samt disses afgørelser. 14. Alle kendelser tilstilles parterne og DDBU's bestyrelse skriftligt. 15. Parterne bærer selv egne omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen i udvalget. 16. Ordensudvalgets kendelser kan appelleres til DIF's Appeludvalg i henhold til DIF s love. (Se note sidst i DDBU s vedtægter) Appel skal indgives inden 4 uger efter, at parterne er gjort bekendt med en sags afgørelse. Parterne skal i forbindelse med afgørelse gøres opmærksom på denne klagemulighed. 17. Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har kun opsættende virkning, såfremt ordensudvalget træffer beslutning herom SPORTS - APPELUDVALG TURNERINGER 1. Appeludvalget vælges af Årsmødet og består af 1 formand og 2 medlemmer. Desuden vælges 3 suppleanter. Formanden vælges særskilt. Ordenssudvalget kan søge juridisk bistand ved behandling af en sag. 2. Et medlem eller en suppleant i Sports - Appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organisationer under eller tilknyttet DDBU. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal alle sager ekspederes gennem DDBU's sekretariat. 4. Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at hele udvalget deltager i beslutningsprocessen. 5. Sager, der ønskes behandlet af udvalget, skal være bilagt kr.100.-, der tilbagebetales såfremt sagen tages til følge. 6. Sports - Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DDBU s turneringsreglement. Første instans er DDBU s turneringsudvalg. Afgørelser herfra kan appelleres til Sports - Appeludvalget. Første instans beslutter om den indbragte sag skal have opsættende virkning. Sports - Appeludvalget afgørelser er endelige. 7. Enhver person eller organisation klub under DDBU er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af stk. 6, for Sports Appeludvalget. 8. Indbringelse af sager for Sports - Appeludvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet

38 38 bekendt med den afgørelse, der klages over. 9. Sager, der ønskes behandlet af Sports - Appeludvalget, skal fremsendes til DDBU's sekretariat, som uopholdeligt videreekspederer sagerne til formanden for Sports - Appeludvalget, der indkalder til møde snarest efter sagens modtagelse. 10. Udvalget kan, under en sags behandling, indhente alle de oplysninger det finder fornødent, og såvel klubber som enkelte medlemmer skal besvare udvalgets forespørgsler i så henseende inden den dato udvalget måtte fastsætte. Sagsbehandling og afsigelse af kendelse skal ske hurtigst muligt. Undladelse af at besvare udvalgets henvendelser betragtes som overtrædelse af gældende bestemmelser og Danmarks Idræts-Forbunds bestemmelser herom. Udgår iflg. DIF 11. Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. 12. Sports - Appeludvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation). 13. Udvalget er pligtigt til at føre protokol over alle henvendelser og sager samt disses afgørelser. 14. Alle kendelser tilstilles parterne og DDBU's bestyrelse skriftligt. 15. Parterne bærer selv egne omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen i udvalget. 12 ÆRESMEDLEMSSKAB 1. DDBU's hæderstegn i guld (indstiftet i 1946 på foranledning af idé af daværende næstformand og sekretær i DDBU, Axel Falvig). 2. Tildeles medlemmer som gennem en årrække har gjort en fortjenstfuld indsats for billardsporten. 3. Tildeling af hæderstegnet kræver en 100 % tilsluttet afgørelse af DDBU's bestyrelse. 4. Hæderstegnet giver indehaveren status af: Æresmedlem af Den Danske Billard Union. 5. Indehaveren modtager tillige et særligt formuleret æresdiplom og har fri adgangsret til samtlige billardstævner under DDBU og taleret på DDBU's årsmøder. 13 SÆRLIGE BESTEMMELSER 1. Klubber må ikke rette henvendelse til DDBU's samarbejdspartnere i DDBUs navn uden skriftlig tilladelse fra DDBU. 2. Det henstilles at spillere som er registreret som medlemmer i DDBU ved deltagelse i turneringer udenfor DDBU's regi udviser en opførsel, der er i overensstemmelse med god billard etik. Såfremt en spiller melder afbud eller udebliver fra en DDBU turnering for i stedet at deltage i en turnering udenfor DDBU regi idømmes spilleren karantæne fra alle aktiviteter i DDBU for den indeværende og kommende sæson.

39 39 3. DDBU besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som DDBU udskriver, overdrages eller giver tilladelse til i henhold til sine vedtægter, love og turneringsreglementer. Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik, via direkte eller tidsforskudt transmission på licensfinansieret eller abonnementsbaserede betalingsvilkår. Udnyttelsesrettighederne omfatter således men er ikke begrænset til radio- og TV transmission (licensfinansieret tv, pay per view tv eller interaktivt tv) videooptagelse og distribution (salg og leje eller video on demand ), transmission via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller ethvert andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra DDBU s sportsarrangementer til offentligheden. Desuden tilhører reklamerettighederne DDBU. 4. For overtrædelser af DDBU's, og de i 1 stk. 2 nævnte organisationers vedtægter og turneringsreglementer, kan DDBU's bestyrelse idømme, en klub eller et klubmedlem en reprimande og/eller bøde. I gentagelsestilfælde kan den samlede bestyrelse skærpe straffen til en tidsbestemt udelukkelse fra alle DDBU- arrangementer undtagen DDBU's årsmøde. 14 OPLØSNING 1. Bestemmelse om DDBU's opløsning kan kun tages på et i dette øjemed indkaldt ekstraordinært årsmøde. 2. For at dette ekstraordinære årsmøde skal være beslutningsdygtigt kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede klubber i Danmark er til stede. 3. Til forslagets vedtagelse kræves, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 4. Er det ekstraordinære årsmøde ikke beslutningsdygtigt, og der på dette opnås det fornødne flertal for forslagets vedtagelse, indkaldes til et nyt årsmøde. 5. På dette årsmøde kan beslutning tages, når 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede. 6. Vedtages DDBU's opløsning tilfalder Unionens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, Danmarks Idræts-Forbund eller en fond til genskabelse af organiseret billardsport, administreret af Danmarks Idræts-Forbund. Vedtaget den 11. maj 1986 i Idrættens Hus, og afløser de tidligere vedtægter. Ændret den 14. juni 1987 i Fredericia. Den 5. juni 1988 i Brøndby. Den 4. juni 1989 i Århus. Den 10. juni 1990 i Brøndby. Den 2. Juni 1991 i Odense. Den 14. juni 1992 i Brøndby. Den 19. juni 1994 i Brøndby. Den 21. maj 1995 i Vejle. Den 2. juni 1996 i Brøndby. Den 17. maj i Vejle. Den 6. juni 1999 i Brøndby. Den 17. juni 2001 i Brøndby. Den 13. juni 2004 i Vissenbjerg. Den 18. juni 2006 i Vejle. Den 13. juni 2009 i Brøndby. Den 12. juni 2010 i Fredericia. APPELUDVALGET 24 UDDRAG AF DIF S LOVE - APPELUDVALGET Stk. 1 En afgørelse truffet af en medlemsorganisations ordensudvalg, et dertil svarende or-gan i en medlemsorganisation, Dopingnævnet, Danmarks Idræts-Forbunds besty-relse eller Danmarks Idræts-Forbunds repræsentantskab kan indbringes for appel-udvalget. Fristen er fire uger efter, at den, som ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne. Stk. 2 Hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, kan appeludvalget behandle en sag, selv om der ikke forinden er truffet afgørelse af et af de organer, der er nævnt i stk. 1. Stk. 3 Appeludvalget kan hjemvise en sag, der er blevet behandlet eller afvist i et af de organer, der er nævnt i stk. 1. Stk. 4 Appeludvalget evt. ved formanden/næstformanden kan afvise at behandle en sag, hvis enten a. den tidligere er behandlet i 2 instanser eller

40 b. den angår en afsluttet kamp/turnering eller c. den ankede afgørelse bygger på en erklæring/rapport fra en af et specialforbund udpeget særlig sagkyndig eller d. sagen i øvrigt efter karakteren eller omfanget bør være endeligt afgjort med den ankede afgørelse. Afgørelsen skal begrundes. 40 Dagsordenens punkt 10. Rapportering fra aktivitetsmøderne. Der har ikke været afholdt aktivitetsmøde i forbindelse med dette årsmøde.

41 41 Dagsordenens punkt 11. Budgetfremlæggelse ved Pia Thybo

42 42

43 43 Bøder Ydelser M.v. Turneringsindskud: Hold: I ny struktur pr. spiller 100,00 Juniorer pr. spiller 50,00 Individuelt: Individuelt Seniorer 100,00 Individuelt Juniorer 50,00 Tilskud til finaler: Individuelle finaler pr. spiller kr. 200,00 Max. kr pr. stævne Holdfinaler DM pr. spiller kr. 200,00 Max. kr pr. stævne LM-finaler pr. spiller kr. 150,00 RG-finaler pr. spiller kr. 125,00 LM-finaler Cupper pr. spiller kr. 100,00 RG-finale hold pr. spiller kr. 75,00 LM-finale hold pr. spiller kr. 75,00 Cupper m.m. pr. spiller kr. 50,00 DM juniorer pr. spiller kr. 200,00 eller efter aftale med DDBU Andre ydelser: Ø-Pulje kr. 125,00 pr. klub Cupper: Indskud til senior- og ladiescupper 125,00 pr. spiller som betales til arrangør, heraf 75 kr. til arrangørklubben til dækning af morgenmad og frokost, - de resterende 50 kr. opkræves af DDBU til dækning af præmier. Retningslinier for bøder: Udeblivelse hold inkl. Oprykningsfinale kr ,00 Trækning af hold i elitedivisionerne kr ,00 Trækning af divisionshold kr. 2,500,00 Afbud i elitedivisionerne pr. kamp kr. 1,500,00 + udgifter i.h.t. turneringsreglementet 12 stk. 7

44 Afbud til DM indledende runde efter udskrivelse af første runde (tildeles klubben) kr. 300,00 Afbud til DM finaler (tildeles klubben) kr. 500,00 Såfremt klubben vurderer at den udstedte bøde ikke er berettiget skal klubben indsende en skriftlig 44 ansøgning om fritagelse for bøden til DDBU senest 3 dage efter hændelsen er foregået. Det til enhver siddende turneringsudvalg behandler herefter den indkomne ansøgning. Udeblivelse fra DM finaler udløser en karantæne på 2 år (Indeværende + efterfølgende sæson i den disciplin forseelsen er begået) + bøde på kr. 500,00 Udeblivelse - individuel inkl. LM-finaler kr. 500,00 Manglende indsendelse af resultatskema skal være poststemplet senest 1 hverdag efter spilledag. Ved fremsendelse af skema pr. skal mailen være fremsendt senest 1 dag efter spilledagen. Bøden andrager kr. 300,00 Mangelfuldt og/eller forkert udfyldt resultat skema Hold der undlader at kontakte Ritzaus Medieservice efter påkrav Kr. 300,00 Kr. 200,00 Vurderer turneringsledelsen at en spiller har udvist usportslig optræden tildeles spilleren en bøde på Kr. 500,00 Dagsordenens punkt 12. Valg Næstformand Henning Schultz for 2 år villig til genvalg Kasserer Pia Thybo for 2 år villig til genvalg Eliteudvalgsformand Jan Mortensen for 2 år villig til genvalg PR og Sponsorudvalg Niels Chr. Rasmussen for 1 år villig til genvalg Suppleanter til bestyrelsen A for 1 år vakant - do - B for 1 år vakant Medlem af Ordensudvalget Hans Gissel for 3 år villig til genvalg Suppleant til Ordensudvalget Jakob Lyng for 3 år villig til genvalg Interne revisorer Steen G. Hansen for 1 år villig til genvalg - do - Morten Themstrup for 1 år villig til genvalg Suppleant interne revisorer Harry Dahl for 1 år villig til genvalg Formand for Sportsappeludv. Vakant for 3 år Medlem af Sportsappeludv. Vakant for 2 år Medlem af Sportsappeludv. Vakant for 1 år 3 suppleanter til Sportsappeludvalget for 1 år Dagsordenens punkt 13. Eventuelt

45 45

46 46

DEN DANSKE BILLARD UNION VEDTÆGTER

DEN DANSKE BILLARD UNION VEDTÆGTER DEN DANSKE BILLARD UNION VEDTÆGTER 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Unionens navn er Den Danske Billard Union (forkortet DDBU). Stiftet den 27. februar 1934 i København. DDBU er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION VEDTÆGTER

DEN DANSKE BILLARD UNION VEDTÆGTER DEN DANSKE BILLARD UNION VEDTÆGTER 2016 1 NAVN OG HJEMSTED Unionens navn er Den Danske Billard Union (forkortet DDBU). Stiftet den 27. februar 1934 i København. DDBU er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægt for Morsø Rideklub

Vedtægt for Morsø Rideklub Vedtægt for Morsø Rideklub 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Morsø Rideklub, forkortet MRR. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Morsø Kommune. Stk. 3. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere