;>A >*^" " i « ) Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ";>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r"

Transkript

1 ) X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

2

3

4

5

6

7 .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl)

8 m

9 ngen?0?anb i ^ele ^jøbentjatn tar i fm Zit) tncre fiffer at træffe ^aa ibolfcen ^tjer 9J?orgcn, enb gamle Slørgen focbt), fort)eni>ærenbe rot^ferer, nu Ciapitalift meb en ret anfelig ^nbtctgt. ^ilfoe^-iincj fovnøier, fic^er et gammelt )rb, fem i»or uftabige 3:ib^alber fun l}<xx faaet en altfor ftor og ubbrebt Sanb^eb garn* mel 53ane biber bebft, bet tar 3orgen SfoDbt}^ 53alg= fprog. $ang Sit? I;at)be ftebfe tjæret regelmæ^figt, fcio ba ^an i^ar meget t^ngre cg i fulb 2>irffenibcb; nu, ^aa be gamle 3^age, gjcrbe I}an en J'crretning af enl^cer (Bmaating og tar en prægtig gammel 3tiiMiaffc, fom bog netop t?cb fine regelnux^^fige 53anev l}clbt i'ioet frifft og unbgif Sebe. an^ ^vialibedg^eb i imgtige 51nliggenber ft\irebc imiblcrtib ganffc til be Jori^ent^ ninger, fom l;an^ ']3nnftligl;eb i ^maating ihifte. an nøb i l)oi rab fine 'idiebborgere^ SXiUib, tjaobe ofte meb S ve ffilt fig fra fommunale tcrt) og t^ar meget øm otjer fit gobe 9taiMt cg 3ii}gtc. Tevfcr tar ^an ogfaa ^-amilicm^ Crafcl cg fcloffvcocn i^clrgifti^manl) i be (Stribigbeber, fom nu og ba fnnbe t^ccffe 9iore blanbt SJicblcmmcrne af I;ani^ cibtforgvenetc 3la:gt. ^an i^ar?aoi^ærge for fin afbobe "i^vcbcvfon, (5nfe, isucn, cg l;ccv iwngcn, om ih'ivct enb

10 t>ar nc! faa {)aarbt, gi! I^an ftn Zoux o»er 35clbcn til Sflen (S!c»Bt) aavb ubenfor S^en for at fec tit Ijtnheé Sebrift, (gtoberiet. (Sn f(ar cg folb 5lpvi(ntorgen gif ^an ba ben unber 55clben enbnu Blabløfe ^rcecr cg ftreb mob ben jtar^e S3inb, ber l^a^be baabe 53intereng ^nlbe og ^^oraareti^ 3:i5rf)eb i fig. gan!na 3^ebe j^xah fen om fin trii?eltge ^^erfon og gif raff til, mebens ]^an røbaarebe.^inber Blomftvebe enbmere unber SSin* bene ublibe ^jærtegn; men : }fub]elig fornam!)an en ^aanb paa fin (gfulber, ftanbfebe cg tenbte fig om. ^^ cbmcrgen, fjære dancehiraab!" ubbrøb ^an fmilenbe cg lagbe $otebet tilbage, fem om 9J?øbet ooerraffebe l^am faare Behageligt; faa tibtig ube ibag? Xtt er ettere iffe Ttxt^ S5ane." '^t Bebrageriffe olftraaler/' fi^arebe dancetli^ raab elmer^ ffare cg muntre (Stemme, Icffebe mig ub. 3eg t3entebe juft iffe at træffe feli^e 55aargubinben cg \:)tnt^ 3;:erner, unge, ffjønne, fcmmerflæbte S^amer t)erc :pe ^aa S^clben, men beg BeUer iffe at faae en faa ubtib 9)?obtageIfe af Suften^ tilbe (Sønner. at}be jeg iffe truffet en?ibelfe fammerat i 5}em, faa tilbe jeg angret, at jeg iffe Biet? nebe i aben." t^rif!?uft er funb, dancelliraab!" fagbe ben arnle meb 55ægt, ifær cm 9J?crgenen." i^riff?uft, jo jeg taffer! 9?ei ceeb S^e f)t?ab, min fjære gr. roéferer! Blicer bette længe teb, faa \)a\>z in al Ubfigt tif at femme tit at løbe )i^aa (gføiter i Sfflai 3D?aaneb. 9lcrb?clen er t)ift ifærb meb at fh)tte, i I)t}ilfen 31nlebning jeg BaaBer, at 5llmanaffen B(it?er cmrebigeret. Sr bet iffe l^armeligt i (Sfinbpeltg

11 at liuffe, at ci aocrete ben 21be idlaxt^ læfte i %U mamtkw: govaar bec3vnter? eommcr bet [19 fer ^jøbeu^aimi^ æruærbi^e Cbjevcatcrium at ']Oxt "'l^ubli-!um faa ffammeli^t bag St^fetV' Obfercatorict? Xet er jo 53crt)erre, Xc gaaer irette nieb; men," oebblet) ben amle cg løftebe 3tcf= fen, fee paa Xrceerue! 53(abfnepperne cve i^auffe tt^tfe cg grønne; ^Xlmanaffen t)ar 9iet." $e(mer fnigte meb Øinene Øroéjererené "fegepinb og fagbe \aa meb et pint, ircnif! Smtil: Xet maa tære et fpecielt galanteri af 53clben«2:ræer, forbi Cbjcrcatcriet er fu}ttet t)ercp." a, bal" loe 3ørgen 3fcubt), Xe er en [ter ^aømager." 5)en (kompliment fanbt Reimer iffe «et)ag i.. )an nax»i^jelig noget ^nbet cg 9)tere, enb en 3pa5a:ager; men bet»ar bog iffe forfte ang, ^an ^atbe erfaret, at en iibprccget umorift maa finbe fig i at fætte fin 53ærbigt)eb fem 9JJenneffe til. efinbpelt^ i ^pril 2}?aaneb," uebblet ibet tjan tog fin atten ^^lar t^ngre ^ibelfe^^fammerat unber 'illrmen, cg ci^enifjobet 'imraplui, formobentlig til at bruge fom ii^inbffjævm? Te tænfer fer meget ^aa Tere^? ^elbreb, min gebe (Sancelliraab! 3cg, fem gaaer i mit ette cg trebfinbtmi^ucnbc ^^lar, tilbc t)at?e gt)lbigere ^21arfag bcrtil; men jeg tan figc Tem, Ijtcraf bet femmer bet er, ferbi Xt er ^^^cbcrftenb! 9iig* tigncf er jeg, &\it bebre bet! fem gammel barnløi? (Snfcmanb nu i famme S!aar, fem Te; men min falig ^onc piuebe i fin Xib alle '"^H'bcvii^cnbeni^ffer grnntigt ub af mig."

12 ^araptuien tuner beiftgt," ftåre te Reimer cg flog ten op. Xt maa ^ifte -Tern, min gcbe (lancehiraab!" fa^fce 3crgen (S!ct>6t) 09 ffjcetebe til ben o^^jlagnc fara^iui. 3a, 09 late min 2:i(fommenbe l^clbe 'iparaplmen!",,^t fee en DJ^anb, ter iffe f)ar f^ibt fit ^a{\>^ trebfinfcéttjcenbe %ax," cebbiec ben amu tienft^néløft, og uben et graat $aar i oi:ebet at gaae cg!rt)bc fammen bag en -Paratlui fi}!" uftat* e(mer^ fine, betægelige 2lnfigt træf ub* tr^fte id?i^5^ag, cg {>ané I^fe S3Iif Ufo gnat^ent. 3)cg fattebe f)an ftg ^urtigt cg fagbe: '^^rcpcvj btab tænfte ^e paa, ba jeg fem? 3eg tunbe jee bet paa cg Saber, at Xnté S^anfer arbeibebe ftccrft." Xt ^ax et ffar^t ibiif," ftarebe dørgen SfctjSt); bet femmer af, at Xt i fin Xtb gjcrbe Xjenefte»eb politiet." Xtn (Ecmpliment fcrmilbebe.gelmer. ^an oax en funbffasérig -D^anb, fem trcbé fine Smbebéforret* ninger fem (Sontcirc^ef l^atbe fcrftaaet at tinbe 3^ib til ali^crlige Stubier, en ffar^ 2^ænfer, fem mere enb meb '^^ennen cg faare ^elbigt ^at?be taget litcel i ben cffentlige S^ebat. an l^acbe en leccnbc Sanbig fer ^eeft eg ^enft, cg beg l^atbe 53ibenffaben xitppt en Siger, '^ecr f)an i!fe f)at)be tjæret meb fin "ipioto feit fagt, ban tar en 2}?anb, fulbt ruftet meb aanbelige 53aaben, bcer lette cg muntre ban rb enb funbe falbe, eg ban mente felt at tære en gile* fcf, ber fra fit c^^ciebe (Stabe rcligt funbe fee neb

13 ^aa SJJæn^^ten^ 3^aarffaber; men bog jmigrcbc $en* tt^bningen til l^oné praftiffc ^irfjomfjeb l)ani niere, enb al 9?oeé cter aanbelivje?}crtrin ; t^i 53eiMbftt)eben cm felt) en ringe anblini3en^ 33ebrift t^æcer et 9J?enneffe3 (Se(t)fo(cI(e og fniigrev Ijan^ gcrfcengeligtjcb niere, enb aanbelige Xriumfer. 2)iaaffee/' ftjarebe ban beffebent, men jeg fer* maacbc beg iffe at gjette, ^i^ab Xt tcenfte ^^aa." (5n fiin?d?aabe at fritte mig ub )^aa/' fagbe dørgen fotobt}; men 3)e ffal faac Xtxt9 9^t)«gjerrig^ l^eb tilfrebéftiflet. 3eg tænfte paa (Sflen cg (jenbe«ufalige ^tanb ja, lab e^ \)aciht, auigeuel for Ci^rifti bt^rebare ^lob^ (2ft)Ib ^ar taget bam til 9Jaabe; men felt) gjerbe l)an (Sit til, at b^ns Sjccl!unbe fare lige neb i eloebe. 3bag er bet netcp fire "^lar, fiben Ijan bøde." Reimer«^tif bler> felbt eg 'i}a\\9 Wuu ireniff. Jpimmerige og ^eli^ebe, ^relfe cg ^^crtabclfe i^are ftærfe Orb, ber (jatjbe en ube^gelig, tirrenbe ^lang for ^an«5ren. 3^en d^riftetige Tlcxwi fatte ban 1)^x1, men ben cl;riftelige ^ree^lccre i^r fer ):)am intet anbet, enb 3)aarffab. 3}en gebe gamle Spib^berger, ber gif teb ^an«(sibc, og \}\^cx\\ Ijan falbte [in!i^en, i\rr beg altfor ulogiff en joel til, at b^^" negenfinbe b^^'^^ ncblabt fig til at bn^bc en?anbfe meb b^'"; "i^" bertil fem, at feti>e ^b^^^^^t, Slien cg ^enbes ufalige 9}^inb, \)ai>'ct en tji«3nterctsfe fer b^^'"- "IP^" ^'"^H attfaa og lob ben amle fare fort. (5r bet iffe en aabe," i^ebbleo 3orgen 3fe\>bt^, at ftaffek^ (^bviftian, et faa i>el cplccrt eg lci>enbc nngt ^l^icnneffe, i gebc Cmftænbigbcber eg lutfcligt

14 8 gift, at i)an, figer jeg, ftra^- ta i)an fif 9^aabigl;et) et er fin egen cg fm.^cne^5 ^crmne cg ben ffjønnc 33ebrift, ftt^rtebe fig i Utftætelfer cg øbete fine "penge, fin Xib cg fit gelbveb i 3t)ircbrøbreS og (^fjøgen? eelffab?" (Sn meget bebvøtelig aabe/' ftarebe.reimer, ifær ^m han cirfelig»ar It^ffelig gift." 3ffe U}ffelig gift?" ubbvøb dørgen 2fc»bt^, gres $e(mer i 5{rmen cg f)clbt ^ani en ^len nb fra 9}^anb, Xt ceeb jo iffe felt), :^øab 2)c ftger! 53iié mig et fjønnere, behageligere, mere fer* nuftigt fruentimmer, enb SQen! 3ngen 9}?anb i!^e(e ^cngeny ^jøben{)atn tar bebre gift, enb S^riftian, ben S^øgenigt! ub tilgite mig, men bet maa jeg falbc ^am, fem '^an nu ligger meb 8fam i t>ar \)an enb min Sreberføn." Xt mi^ferftaaer mig," ftarebe elmer, meb (Sæbtjane føgenbe efter Crb, jeg mente biet at bc unge SiSgtefelf muligtiig itk ^elbt af '^inanbcn; $ar* tiet biet) nof laøet af ^crælbrene eller, bet»i( ftge, l^m! familien ønffebe tzt." gerætbrene tåre, '^tab Reimer iffe ftraj ^ujtebe, bengang paa begge Siber bøbe, alene d^riftian ^fct* bt)é 2}?cber unbtagen, fem førft ^aret efter luffebe fine 5ine. gun cg Cnfel førgen batbe latet 'ipartiet, og en germobning cm (SagenS (Sammenhæng paatrængtc ftg Reimer, ba ban biet ben mørfe 9?øbme \>aa Sørgen (Bfetbt)^ Slaf^n taer.?atet?" ubbrøb ben amie ^ibfigt, ber biet 3ntet latet teb bet '^^arti; men Xefnaffer, fem Xt l}ax l)ørt til," tebblet i)an roligere, fer ^ti bc Zo

15 iffe l)clbt af t)inanbeii, jvia i\ir tet Xjcectcné SCcerf. "i 3artiet x>ax i entjuer.g)euieenbe (t^e, min 5^i'^i^J ^cr t>ar Un^bom, en laffer T'crfon cg tromme paa begge (Siber ^i^ab ^cffer [fnlbc bcv tære iueien fer, at be Xo \o fnnbe ()c(bt af t)inanben, naar be bare i)a'otz tinet?" elnier fmitebe oter benne Cpfattelje af v^jærlig* ^eb cg ccgtejtaklig?t}tfc. Xa^ mig bet iffe ilbe ep," fagbe l;an, men ^-xu (Sfotbl) bar»irfelig flabet af fin 9??anb meb en nuxrftcerbig Sinb^rc. 3;eg er bange fer, at ^nn ()Cver til be fromme, libenffabi^iøfe, jeg ^atbe nær fagt fclbe Ctinber, ber iffe fnnne elffe, ibetminbfte iffc fem jeg cpf atter Crbet." (Slien fclb je p\.}t, (nnr (}cnbe! let fiille SSanb ^ar ben bi^be runt; men Xe faae ^enbe iffe t>eb!^enbe 9}ianb^ 3i;ge(eie, Ijtcr ftærft l)un tar n^ftct tcb 8t)net af fjan^ (Slenbigbeb cg teb at ^ore be angrenbe Orb, ber fem fer feent; ^un pleicbe tjam faa trcfaft, fem cm ban I)atbc tæret et idjonfter paa en 2(5gtemanb, telfigne l^enbe berfer! cg faa l^atbe jeg efter ^an^ Xøb tentet, at bet tilbc bletet til ben bare rccmmelfe cg Slenbigt^cb meb ^enbc; men ber feitebe jeg tibt; cg ben fatning, buu ^ar tiift, cg fem Xe lafter, ben prifer jeg. Xer fab ^im fem en nng (Snfe, fun 20 %ax, meb en fter '-Bebrift; be i^lefte i ^enbe^^ etifling tilbe cnffct at blite ben qtit; men bet tai ferbnnbet meb ftert lab i ^ni eg $aft at realifcre (Sienbemmen eg Støberiet, eg bet gjerbe jeg bcnbe, fem bet tar min 3fi)lbigbeb, cp = mærffcm paci, cg faa git ^nn ftra^- mebigt inb paa at

16 " 10 fcrtfoette ben ftcre ^uui?f)clbning, cg nu l^ar ^un faaet en 3ntere fe fer 5(ffairerne, fom ^øilig f)ar glæbet mig." Reimer funbe iffe fee rettere, enb at ben am(eé (Sfilbring ganffe befræftebe f)an C^jfattelfe af (gflen (Sfci?bt}é ^arafteer, men tjan l^at)be fine runbe tit iffe at fige t)am altfor ibrigt imob; ^au 'oax i bet for l^am fjelbne 2:ilfælbe, at l^an fc(t) ønftebe ai faae Uret; men l^an i^ilbe iffe Hotte fig cg røbe bette fit lf)emme* lige ^nffe..^an tang ba og I^ttebe.. tilft^netabenbe ligegi^ibig, ti( ben amte, fom»ebsieo: 3^et gaaer forbaufenbe gobt meb 33ebriften. <Sanbt ncf, l)un bar en ubmcerfet bijgtig i8efti}rer i $ara(b (Btxøm g en fortræffelig Ci?er6efti?rer i fin ^aijdcerge," faibt.reimer fmilenbe inb. lljaa, naa," fi\irebe dørgen fotst), jeg bit iffe t)ate [tørre ^re, enb ber tilf emmer mig; jeg er nceri>eb at troe, at bet gobt funbe gaae uben Saø*»ærgen. Xen (Stien I^ar forbaufet mig: men jeg fan iffe rigtig blite f(cg )^cia ^enbe. 3^et fan ba umuligt t>ære Benbei??j?ening, faa ung cg fjøn en Snfe bun er, at ^enfibbe aiit fine 3^age fom (Snfe og iffe br^bc fig om 5tnbet, enb fti^re fin 53ebrift; bet ^ar tjetter albrig tjæret min 5Diening, at ^un ffulbe be^olbe ben i?cengben; bet maa ganffe fomme an paa, t)\)itfcn tag^ 5D?anb t}un gifter fig meb; gifte fig igjen ffat cg maa ^un; men ^un tjar, metlem c fagt, atlerebe foræret to ^urøe bort. 3eg ^r en gcrnemmelfe af, at 9?cget bar ^un bag 5ret; t)tab er ttt egenttig, bun cil?"

17 11 3cg ffal iffe funne [ige bet/' ft^arebe $elmcr ^urttgt og fortegent; men nu maa jeg tirfetig );iaa (iontoiret/' *jpaa Sontoiret Htotfen ^alt) ti?" ubbrøb ben amte og foretog fin 9)nbring maneuore, ibet ^an greb $etmer i 5tnnen og ^otbt ^am ub fra fig, fem for ret at tage t;am i Øiefijn; naa ben t)ar gob! 9^ei, fem meb mig! Sab d gjøre (5ttcn en titte ierorgen:ifit; naar jeg!^ ar 3^- em unber ^rmen, bticer jeg bob* Bett toetfommen." getmer gjorbe Snbcenbinger, men gat) bog efter og tob fig tjortføre af fin utogiffe, men prattiffe gamte S3en, ber ^at>be et gcbt reb paa ben Honft, altib at faae fin 33ittie. 3)er tar enbnu et ^h}tk tit ben nærmefte Diebgang, og be gif nu»ibere ^enab ii^clben i bi^b 2:auS^eb. 9?et en Tlaw't) for Gtten, tænfte førgen '3foi4t), mebens t^an fatte 8toffen faft i 3crben teb t)oert 6fribt; gobt gjerte, retffaffcn titbunb«, tjøn!l!)?anb i ben bebfte 2ttber; gobt 2ei>ebrøb og tibt formue oeb (Siben af; ingen ung gufentaft, fom t>it renbe '^srnben mob 53æggen; ^r for længe fiben tøbet ornene af fig, nl)ber ftor og toet fortjent '2tgtelfe af fine 9Jieb* borgere og refpeftere«for fin ITtjgtig^eb af fine dnu beb^brøbre. 3afob otertager ^ebriften; ^ar ^^cuvge tit at tøfe Sften ub, og bet er paci ^iben, at ^an fætter ^oben unber eget Sorb. (Stten btit?er dancetliraabis* frue, fører et fmuft.^»»^^ ^)S ijj''^* ^aniitien i*(sre! 9JJebeni^ gamte førgen i fine egne S^anfer faa ftjønt og nemt bragte '^llt i ^-Kigtigbcb, gjf jenftaubeu for bette tathe '^Irrangcment teb t^am? 3itc, faa ep*

18 12 tagen af fine Xanfer, at l^an næften glemte fin Sefc* fageré D^ceroærelfe. O, 3t)agt)eb, aue øbelige^ fæflebs?ofc! tænftc!^an. t}cr(ebeé er bette egentlig fommet oter mig? gar traalerne fra (Stien (Bfoubt^g fmuffe 25ine fmeltet bet -Pantfer, ber nu i faa mange ^ar trcfaft fjar be* ffjærmet mit fjerte, etter t)ar '2(nbre fra førft af inb* gildet mig bet? ^tte benbes Slægtninge og flere af mine ibenner ønffe oé forenebe; toeb enf)t3er $?eilig^eb føre be oé fammen cg, fem t>eb gejeri, btitjer ffjøn (Stien attib min Scrbbame. 3nbtagenbe er!^un, uagtet ]^un ingen Jatenter ^ar; jeg t)ar albrig t)o6 tjenbe bc* mærfet ncgen fcerbete^ anbé t;t3erfen for ^oefi, ^onfl etter SDtufif; ^un ft^nger itfe, men ^un t)ar en btøb, cetftingenbe (Stemme; jeg t)ar albrig l^ørt nogen aanb* rig 33emærfning fra ^enbeé ffjønne Sæber, men t)etter atbrig nogen -Tum^eb. gun tater iffe meget, men ^enbeé 33æfen er blibt og tjnbefuibt; ber er ' ^3oefi og 5)nbe Deb ^enbe blotte 9Zæn?æretfe. gun er rolig og felobet)erffet, altfor rolig. 3eg fan iffe gjennemffue ^ence; t)oor tibet fjenber jeg iffe til ^enbeé aratteer^ og Jem)3erament fanbe 33effaffen^eb? 5Seeb jeg, ^tjitfc Suuer ber fan ffjute fig unber bette rolige 33æfen, fom Unberftrømme i bet bi^be 53anb? 3eg er 25 Uax ælbre, enb ^un o, (^uftai^ getmer, cær nu ingen 3^aare! ^aft iffe tiete Xin?io filofofi ooerborb for en fmuf Coinbet^ Sft^tb! gortab iffe bet fiffre Stabe, ^oorfra Xu ^ibtil faa rolig ^ar feet neb paa ben øorige 9)?enneffet)ebg 3^aarffaSer, men t>ær en a)?anb og ftaae faft!

19 13 al^be 3crgeii Sfcvbi; funnet Iccfe i $elnicr^ fjerte i bette )kh[\t, tilbe ^an»iftncf bictct meget befl^mret for fine t)e(mente 'i}>ianev tit.reimer«cg (51* leii^ 33ebfte; $e(mer Sljæv(igl;eb Ocgt^nbte, fcni ^jccr* lig^eb næften altib begi^nber t)cé ben mcbne?d?anb, frt)gtfomt, betænfcligt, uf (art, ftanbfet af egenfjærlige 33itanfer^. )cemffc. Su ftævf Vibcn[!ab fan ligefiiltt t?oj:e op beraf; fiberen er faa langt fra at tære en inbring, at?ibenffal>erne tt?ertimob, naar be femme i ben mobne ^Iber, fcrl)c(be fig til Ungbcmmen^ Viben* ffaber, fem en ftærf ^torm til en ^afteimnb; cg ^»ab 5l1cgffab, Srfaring cg (Stoicisme angaaer, ba (Si Smogen famjen er fan fiffert, fom ben i^fe!*) 9^ei, l^aijbe Sden 6Ict tittet, ba Ijatbe elmer fcrmcbenttig aflerebe tceret fangen. enbe ^clbfinbig* ^eb {jatbe tæret en bebre 3^æm^er, enb al l^am? i'it^= filcfcfi; men naar {)an l;ctmobigt mente, at et Xilbub fra '^an^ (Sibe tilbe tære nc! til at gjore 3agen tlar; naar ban flet iffe tcg 9Jtnligl}ebcn af et 9?ei fra l)en* beå (gibe meb i 33eregning, iffe ttitlebe cm, at bun jc nc! tilbe femme til at elffe Ijam, om l^an gjcrbe l)enbe ben ^ve at tilbt)be ^enbc fin ^aanb cg fit 9iatn, men fun ttitlebe cm, l^tcrtibt ^un cter^ctebct tar iftanb til at elffe ba ffnlbe l^anv^ C?ine fnart paa en cterraffenbe 93taabe blitc aabncbe. Xctenbc, fem cm l^an fn^gtcbc en 3narc, nccr* mebe ban fig (SQcn i3fctbiv^ fmnffc cg anfeligc GViarb. ^Mnbfelig ftanbjebe l)an, lagbc fin, ^aanb paa 3t>rgcn 8fotbi)fi ^2lrm cg fagbc: ') ^affpfiue.

20 14 X^x falber mig )3}DQtt inb! De ]a^u før, at at bet ibag er Tere^ ^roberføn^^ Xøbébag; er bet ^a^l'enbe at gjøre (Snfen en 53ifit ^^aa en faa altcrlig Xao,?" ^Icia," fcarebe 3iørgen 3fct:6i) flegmatiff, guffer l^un 3^atoen, faa er ^un fagtené forfn^t og trænger netc^ til at cpmuntreé; l^uffer I)un ben tffe, faa er bet jo lige febt." 3^et oar ber bog nogen Sogi! i; e(mer finilebe cg gi! meb; ^an l^atjbe ganffe gjen^unbet fin gatning, cg an 5Infigt ftf bet Ubtrt)!, fom ttt ^leiebe at an* tage, naar ^ibeté Onift tænbte^ i ^an^ frugtbare fjerne. 3tra^* ba be traabte inb i '^^orten, cifte ber fig i ^erfi^eftic et 2m\, ber i dørgen (B!ot)bt)e S5ine t?ar fulbfcmmen bagligbag^, men fom.reimer faae ^aa meb et ganffe anbet 33tif. 3 aarben5 33aggrunb ftob 5ernftøberiet 8e* ftt^rer, ^i'^'^^ Strøm, cmgicen af en rup^e '3[rBeibere. an ft)nte at fcrflare bem Dicget, cg be tljttebe opmærffomt til. an f)adbe en 33cg i aanben, men faae i bette Øieblif opab, fom cm l^an tar ft)t felfat meb at løfe et -problem euer gjøre en 33eregning. '^r* beiberne (^cbe i forffjeflige, mere euer minbre eienbom* melige (Stillinger omfring ^am, taufe og meb 5inenc fæftebe paa ^an 2(aft)n, mebens be i^entebe paa ^ø - ningen af 3 }ørg maalet. Xe beberffebes aabenbart '2i(Ie af ben famme 3:anfe, og bet oar benne Cmftcenbig^eb, ber bcibt bere^5 fraftige Stiffelfer i fulbfcm^ men 9?o.

21 15 ci?ebfi9iiven, 53efti)reren idx\ fængflete fcc^ ifær. ^an^ fraftige, vanfe Sfitfetfe vagebe ep cter te anbrc; ^>an ^nficjt«^^rofil toifte regelmceéfi^c, ffjønnc, ^armcniffe linier; janten ]t)ntes no^et lat, ^^^æfen tar filut boiet, 9}?unben t?elbannet, ^agen libt fremftaacnbe og ftøbt i en faft germ. Xtl uiørfc $aar bølgebe rigt frem unber vitten, ^nfigt^fartjen tar 6Ieg, be brune 5ine ^at)be et enevgiff, men neget tungfinbigt Ubtri)f, og kæberne fl;nte«mere titbøielige til at fer«ftærfe bette tungfinbige *^^ræg tjeb et tift bittert Xrcef, enb til at fcrmilbe bet i>eb at (mile. ^Infigt^trætfene«bløbe linier Icbe ingen ZMi'oi cm, at \)an i\ir en?[ranb i ben fraftigfte Ungbcm, men Ubtn}ffet tafte ben gcreftifling, at I)an tiblig l)at?tc prøvet 9)?cbgang. 3)en ^ele ruppe, fem $etnier cpfattebe meb øi>et 5lonftfanb, ftcb );^aa rænbfen af gabrifen^ <SIagfft;gge, men beh;fte^ fcrci^en af ^prilfctens tiare?t). (Sn goranbring af 3)ragterne cg Cmgioelferne, tcenhe l^an, cg bet htnbe blit?e et ^erligt Xableau; ber er ^Icii'o til et 9Jia(eri i benne ruppe..g^i\ib men min geniale 33en 9f. i?ilbe gjøre nb beraf, em l;an faae bet? (Sn nøgen ( tranbbreb eg bet brufenbe $ar> i DJcer^eben, eg t?i t)ai>e en rnppe giffcre nei, bebrc en 8tare i^ifinger meb bere^^ $øtbing eller ftutle ti feranbre 3cenen til en gløbenbe Crfen eg paa runb af ^cgen eg bet tungfinbige, fi\xrmeriffc 53lif gjøve ci^ebfiguvcn til en prccbitcnbe i^hinf paa 5^crv^ = tegenens Tib cg bau^^ lilbcvcre til antagtige Mcrvfarcrc?

22 16 tab tøter 3^e efter, min gcbe danceuiravib?" fpurgte Sorgen (SfctSt^, fem ijar Qaact fcrub, ber er en fcrbømt ^ræ! i ben %>ort. Xix Reimer faac op cg ble» (Slien cg l^enbe^ (Søfter, 9)?arie Øftru^, taer; be tom fra acen cg nærmebe ftg fra ben mcbfatte tbé ben ru^t^e, fem Reimer l^acbe ftuberet faa nøie. (Sflen gif langfcmt, fem bet flæbte f)enbe l^øie, ftjtbige <Sfi!feIfe bebft; men gor^ l^clbene i benne anfeltge Sfiffelfe care beg faa ffjønnc cg faa let, at iffe engang elmer6 ffar^e SBIif funbe finbe 9?cget at ubfætte. un bar et l^mbt.^fæbe ct^er ^ccebet cg '^atobe fnt^ttet bet unrer agen; bet car et fnutlt -pcrtrait i en fimpet, flcebelig ^ammc; men Reimer fcrmaaebe iffe "^er at ancenbe fit Stubium be blobe, flint fcrmebe Xxat, bet Blibe, ftraalenbe ^lif fra bi^fe flare Brune 25ine, bet mørfe, fi}ibige aar cg ben ualminbelige ffjønne, friffe 5lnfigt farijc frembragte et Jctalinbtrt)!, ^cer ang paant) faa frifft cg ftcerft, at bet (ammebe l^anå ^ritif. 5lrBeiberne ru^pe c^iøfte fig, ba ben unge?^rue nærmebe fig; aralb Strøm gif f)enbe et -par 3fribt imøbe eg bilfte l^enbe meget ærbøbigt, næften t^bmt^gt. enbe 5ine fif fcrøget?ic, cg l^enbes inber blu * febe libt, ba l^un talte tit!^am; elmer fif bet 3nb^ trtif af benne litle Scene, at bun gac ^am en Urette* fættelfe, cg ben enbnu ærbøbigere ^i^k"^ ^bormeb ben unge 33eftt)rer fjernebe fig, ft)nte^ iffe at mcbfige benne Cpfattelfe. Sn uatminbelig fjøn ung 2yianb, benne Strøm,'' fagbe elmer til Sfeøbt),,,men man fan fee paa barn,

23 17 at \}cin \)a\- tjent fig op fra ncbcn af; ^an bærer tcg latemærfet paa [in ^anbe." 53ift itu," f»arebe (Bfotobt), f)er t)ar albrig tæret Sfater i benne 33ebrift; ti Se^anble tcre golf fom 9)^ennejter." 9D?en jtamcrne tåre nu ganffe nær, cg (SUcné hofter 9J?arie, fem Mct l)atbe omfattet Crbet 8(atcr'', ubbrøb, ligefem be mcbte^: 2)cr er ba ingen Stater brubt nb?" ^a, f)a, l]al" loe Onfel 3orgen; nei, bet tar ( ance(iiraaben, ber fagbe, at!^an fmber, at (^trcm ligner en '^la'cc." 53ift ifte mi," faibt elmer {)nrtigt inb,,,jeg fagbe, at ^an bærer (itatemærfet paa fin panbe, ^tor* meb jeg blot mente, at ^am? 53æfen er af ben %xt erinbrer cm, ai ban altib I^ar tæret i en tjenenbe etiaing." dlaa faviban!" fagbe 3)?arie Iigegt)Ibig, men GU len taug. Reimer I)atbe fun \>t^kt en flum ^[liixi meb nfet^ ^rue cg t;entenbte [ig berfcr nu til bcnbe, ibet t?an fagbe: 3)et tar altfaa ^\ia en 9}?aabe en (Icmpliment, nemlig fcrfaatibt fem et minbre beffcbent 5>æfen iffc tilbe ^^at^fe fig for en 9}?anb i ^ani? 3tiUing I)tab mener 3)e, fjærc?vru (^fctbt)?'' 5}icbcni^ Onfel 3t>rgen ubbrcb: gcbt flarct i en fnctcr i>cnbing!'' bætebe GKcn c^ctebet cg faac paa ipclmcr meb et ftcit cg I}armfnlbt 53lif; men bet flufic^ bnrtigt fem et S!\)n; tjun flcg CTinenc til ^crbcn, l}enbe^.^linber bluvfcbc, cg ba l^un atter faac ep, 9

24 18 fmilte l^un ubfcrbrenbe cg ftirrebe et ^ie6li! ufracentt 53il danceuiraaben ith trcebe inbenfor?" fpuvgte l^un berpaa meb et ceremonielt titte.^nij, cg gelmer, favitet jern be Slnbre, fulgte Cpfcrbringen, ^an tern* meltg fcvt? irret cg tanfefulb. 3^ et tar if!e førftc ang, at Stten (Sft?t?6t) ^acbe Bragt ^m en (Bmnlt ub a[ fatning teb et 33ttf, et (Smiil etter uuentet 2^auéf)eb, i?ig^eb meb ben ftumme (Scene, ber n^iig l^at^be ccerraffet i)am; cg benne ^^attif gat: t)enbe en Cterlegen^eb ccer ^m, mec bet litslige cg fnafjcmmc ^Sæfen, fem tirrebe Bam. )un ftjnteå at bemærfe l^anå gcrftemtj)eb, ba be tåre fcmne inb i 3tuen, fcrbcb^* Blebe fin ^ofiigbeb fem 53ærtinbe, talte meb ftcrre Sio cg mere, enb bet ettere tar i)enbeé 35ane, men uben at bet h}ffebe l^enbe at fcrmilbe t)am, etter Bringe ^m i Stemning. $an t^ifte fig temmelig crbfnap cg fagbe iffe en enefte 53ittig]^eb, et fiffert ^i^egn );^aa, at f)an car i baarltgt Sune; cg bet t^arebe iffe længe, tnben ^an tcg 5lff!eb cg gif. ^ort efter fcriob (gtten^ <^ø\ttx 55ærerfet, cg Cn!et dørgen cg (Stten Btete alene. 3^en am(e faae fig cm i (SttenS ^ijggelige Xag* ligftue, fmaan^nnebe, trcmmebe meb fingrene paa S3crbet, ftirrebe paa (Stten, fcrt fagt gat? atte 2^egtt ^aa, at f)an i fin (SgenffaS af familiens gotjeb og Stten?at>t?cErge i ben Bebfte cg t?e(idittigfte enfigt»ilbe Begaae en etter anben S^li^gjerning. (Sn uatminbetig t^affer 9)^anb, ben Reimer!" fagbe ^an omfiber.

25 19 SDfeget tjaffer/' ft?arebe (fllcn folbfinfcigt, uten at fee ep fra [it (2t)tøi. Oietffafieu tittnmb^," tebblcio Ciifel 3or9cn fovftaubig, folib cg bog ccermaabe munter og morfom." 3a, meget morjom/' gjeutcg (SUen. 9}?en ingen ^ap^, enbffjonbt fjan er en fjon 2)?anb; ^au ^ar joube funbffaber." 3a/' foarebe Stien og faae op, ^an er ncf l^jemme i a\it 55ibenfTal)er, unbtagen i een." $t)ab er bet fer een?" At^eelegieu." jt^eologien ^i^ab ffutbe I^an meb ben?.^an er jo 3urift.'',, an ftuberer ^-itofofi,.^onft^ifterie, 9?aturoiteu< ffaberne; \}o.n famler 3aa 9)taterier, Urter, fjetbnc (Stene, eg t)an t)ar et 3;:eleffcp tit at figge ^Stjerner meb ^tab ffat en 3urift meb alt bet?" et er nu I;ang Sl^ft, Gtten! $an ^ar "dlaat til at more fig bermeb, og bet er ba auetiber bebrc, cnb at brioe op og neb ab øftergabe efler lobe i Xiooti." Øanffe inft, Cufel! men itfe (?etre, enb at gaac i ^irfe." Onfel 3orgen trommebe (3^enera(marfcl> meb jvin = ørene. 3)er løber faa mange ^fjclmcr i ^virfc, GUen!" fagbe ^an. 5^cftotærre, bet tor jeg oel itfe ganffc bcnegtc; bog troer jeg, at flere 3ficlmcr Mioe bcrfva."

26 20 berfcr ncf tære gubfr^gtig paa fin 5Sii^." X^et f)ører tel tf fe til Umuligl^ebcrne/' fagbe (SHen tucenbe. (5n gcb mcvatff 55anbel er ben fanbe runb*»olb for SitetS?t)ffe/' fagbe ben amle meb Bcetjet 'Stemme, cg/' t>ebbte» ^an, en Smule robere i ^ctebet, bet paffer fig iffe for fruentimmer at bif^utere om 9?eIigionen; men bet»ar neto^ bet, 5^u gjorbe forteben ^o 3et ^erfen. oab clmer treer, eller iffe treer, bet maa Mioe ^ané Sag; fommer iffe o oeb." Xet f)ar Xu 9?et i," ftarebe SUen l^urtigt; bet t^ebfcmmer atlerminbft mig.'' m!" brummebe fem faa iffe ticre meb ben ^^a^5fiar, at Xn iffe fan libe $elmer, forbi ^an iffe gaaer i ^irfe." 3eg i^ar albrig fagt, at jeg f)ar Droget imob l^am," fagbe (Slien finbigt; ber er meget cbt og Slffucerbigt t>eb ben 2)?anb; cg faa er ^an faaban en gcb, gammel 33en af gamilien; jeg fan t;uffe l^am, fra jeg tvir ganffe lice." $ctmer er en )Dlant i fin bebfte ^Iber,'' foarebe Cnfel Sorgen barfft; raff cg rorig, ranf fem iffe et graat $aar i $oi:ebet." Hen taug og ft^ebe meget l^urtigt. or nu, SHen," ubbrob ben amle og reifte fig; XvL er jo ingen ung Xo, ber t>i( tahe Son* tenancen og to6e ub af Stuen, forbi jeg gjor 3)ig et ligefremt S^orgt^maal. 4^u fijetpe cé! en Bebrøoet Snfe, ber Bar ^rooet, Boab?ioet gioer; men

27 21 3)u ev for ung til at fibbe aa(ebeé( Ijen; jeg intbc gjerne t^ifce 3)ig i at)n, inben jeg luffer mine Cine; l^tis nu Reimer fricbe til Xig,»ilbe Tu faa cg* faa git)e \)am en 51 urt)?" (5r bet et frieri?" fpurgte GLIen ()urtigt cg fattet og lob t)etoiet fi)nfe i 3fjobet; gaaer Xu (5ancelliraaben S^rinbe?" 53ift iffe, min Iut!" "t?arebe ben am(e, fem nu toar gaaet ben til benbe cg flappebe l^enbe tenligt paa ^inben; men man fan jo fee meb et l^alot Øie, at i)an ^ax!dig tjær, cg Ijan frier faamænb ncf tilftbft, naar Xu blot iffe er altfor fraftobenbe mob l)am. 2)et!^ar gjort cg (Sara meget beft)mrebe, at 3)u l^ar t?iift to faa gcbe 'Jilbub fra Xig, fem tiaa, (ab os nu iffe mere røre op i bet! 3ngeii af o fjenber nogen bravere 9}ianb, enb uftac Reimer, og bet er i aue enfeenber et fornuftigt og paéjcnbe ^arti. 3)er t)il bliue ftor læbe i i^amilien, cm ter blitjer et '']3arti af jer Zo naa, fcar iffe ih'cget flraj:! men tocnf nu fornuftigt ot^er, cm elmer iffe auigei^el ffulbe inxre ben 9icttc!'' (SQen buu^febe fem en 9tcfe, ba ben (Svimle niffenbe og fmilenbe bob l^cnbc (5,H^bmcrgcn cg gif fin S3ei. 3}en 9iettc! (5(len blei^ fibbenbc meb fclbcbc $ænber cg banfenbe -ipjerte og tænfte \>cici, bin^m ben 9?ette egentlig i\"ir, $un forcftiflcbe fig Onfcl 3cr* øcui? cg Xanternei^ ^crbittrclic cg ben ftorc ^orargclfc trinbt om i vskxgtcn, naar eller cm bet fem for!j)agen! un b^^^^be een ang, i fin tibligc UngDcm og aanbelige Itnn^nbigbebi^albcr, faftet fit.fjerte for

28 22 gøfcberne af benne 9)?cIo(^ ^amiliei^ihien, et Cffer, ber {et funbe 'i^a'ot gjcrt Bele l^enbe Sit) \aa føvgetiqt, [cm en 33anbring gjennem et^ennaé S^al. 5)øben l^atbe gjort ^enbe fri, cg nu ^atjbe '^un faft befluttet, at f)i3i!^un ncgenfinbe igjen o^gat) fin Seltjftænbig^eb, ba titbe ^un ene cg atenc følge fit eget gjerteé 3)rtft. un B^cbe i tre lange 5lar cfte Bittert faaet at føle, at uben ^jcerligl^eb er en uftru Scb cfte i!fe ftort Betre, enb en (glacinbeé, cg l^enbeé ult^ffelige fceueé! Ubffeielfer l)atbe inbgitet ^enbe en bt^b, ocer* bret>en, men fcrflarlig a^hstitlib til?d?ænbene ^roffab. enbe forgetige Sitoéerfaring Ijatjbe forgiftet mange 2)ieBIiffe fer!^enbe, fem ettere!unbe tjæret It)!felige cg glabe, men ben l)a^'i>t tillige tjæret B^nbe en 5lb* tarfet mob enl^t:er f^riftelfe. i^ortiben^ mørfe (Sr* inbringer gjcrbe B^i^^^^ 33cefen cfte fcibt cg tilbage* Bclbenbe, men be ^t^be tiblig mcbnet B^i^^^^ ^\(zl cg labet (^riftettg 5llccr flaae bijbe 9?øbber i \)tntt9 gjerte. Unber B^nbe^ n(t)ffelige 2 gteffab cplitebe intet 53arn!^enbe iem. 3)^angen liften, mebenå ^enbe Wlan'o færbebeg, B"»^ ^i^ps iffe ()t3or, cg mebené Ijun fab og tjentebe paa l^an^ gjemfomft meb ^ngft cg Spcenbing, føgte :^un 2røft i ^øgerncs 33cg og i Brænbenbe Søn. ^(ere af "i^zntt^ UngbomS* tcuinber raabebe!)enbe til at glemme fine orger i 5lbfprebelfer og lalbte ^tn'i^t et gængebctoeb cg en 2:aaBe, naar l)un iffe bilbe følge bem paa beres muntre farter. ^e forftobe iffe at»urbere ben i^rcmbeb, l)t)crmeb :^un Bab for fin Ægtefælle, iftebet* for at forbanbe l)am, eller ben (Ejæléfttjrfe, B^^i^n^^^ ^un Bar fit ^cr, iffe \)tutx ben ømmeligbebgfølelfe,

29 23 ber forbøb fienbe at t?ife fii^ i 53erten, ffjonbt gift, bog font en (2nfe. ^?cben^ tjcnbct^ 3)?anb Ictcbc, bar I;un albrig \>aa benne 9}kabe t;ans Sfjænbfcl til 8fue, cg efterat t^an tar bøb, betarebe t)un trcfaft mange førgelige emmeligl;eber. $un ^adbe iffe benne OJ^orgen glemt, at bet tar ben Ult^ffeligeS 3)øbébag, ber cpranbt, men Cntel dørgen ^latbe rigtignof iffe o }muntret l^enbe, fom ^>an agtebe men bog forjaget ade (Sft^gger, ber reifte [ig fra raten paa benne 3^ag cg faaet IjenbeS fjerte til at ftuhne af aah, ^^ortentning cg i^rtjgt. jder tar een 2)^rnb, ^un ftclebe paa, ^ti^?værb l^un nøie l^atbc fulgt i fejten Ucix, cg '^ti^?t)ffe, cm ]^an f)atbe nogen, fra førft af tar l^enbe^ 53cErf. un tcenfte tilbage i ^ortiben og faae bet tejicnbe 33i[Ieb, fom tar fammentætet meb l^enbes (Srinbringer lige fra ^enbe nienbe %ax. un faae en fattig, ^^jaltet -Treng, tjti«^iaft)n tar I;unlt cg blegt, cg l^tiis certige 33tit teb beti? bl}be Sørgmobigt^eb rørte I^cnbeiS jerte, tigge teb l^enbe^ gaber^ ^Tør..g"" ^^'^i^^tcg ^am, ba t)an!cm tgjen cg fif Jeiligljeb til at fce et 33etiit^ ^^a?c?riigs ]^eb '^c^^ f)am, fom cterraffebe Bente..^Jun gif i forbøn for l^am, cg bcrtcb broget I)an ep af Glcnbig* bebcut^ X\}h. ^an font i ^enbe«i^aber^ 33røb, cg fra benne 5}ag af l^atbc ^an uben '?lfbn>bclfc tjent familien..f)nn minbcbee i;am, fom l;an tengang tar, i gote, men grotc 5?Iceber, cg l^tcrlcbe^ ^n teb ben fraftige J-øbe og bet tirffcmme \*it gratctiii? nbtiflebe fig til ben manbige og ffjønnc 3tiffclfe, l^an nu tar. un minbebe^ ^am? 'IrcfTab cg bi}bc ^afncmmclig^eb,

30 24 naunltg ntob l^enbe; ^oortebe^!^an 25tne (t^fte naax l^un hat t}am om at ^aat et ^rinbe etter becife ^enbe en Sjenefte. un t)ai}be enbnu ben 3^ag i 3^ag en n^betig titte ^^uffeccgn af Xræ, fem t?av et ^^Irbeibe af ^an fnitbe cg fcnftfcerbige $ænber. un t)at^be efte iagttaget tian'å g-cerb, fevbi bet laae ^enbe paa fjerte, at ^n gjcrbe ^enbe^3 5tnbefating ^re. $un t)ai}be Beunbret ^an utrættetige ^-(ib, {)an5 ftrenge 9?etffaffen!^eb cg meb Otcebe feet, at næften :^cert ( fribt fremab paa ^anen t?ar en nt)!2eir ot>er en ffræffetig 33arnbcm^ 9J?inber. <f)un l^at)be feet, at l^an t>ar en 9J?anb, ber iffe taaltt nogen ^rænfetfe, etter gcruretteife; ^n funbe tære fun att* for ømffinbet cg nøiefeenbe i ^ager, ber berørte l)an^ ^re, fer fireng og mistcenifcm mob ben finitte 5lr* Beiber, forben ijan egen Sigemanb, ftott og fraftøtenbe mob fine Ocermcenb; tjan car fun t^bmt^g i fit g-or^ l^otb tit et enefte idcenneffe tit tjenbe. an Sittebe t)ai3be ftebfe tecet i en rcg af ^enbeå fjerte, men førft nu t)ar bet t)enbe fulbfommen!tart, t)t3ilfen ^^tab ber titfom bet. gørft nu øar l^un paa bet ^ene meb, at t)un for l^ang <3fi)tb, om bet gjcrbes fcrnøbent, turbe Brljbe meb tjete 53evben; men l^un t)aøbe i 9}?obgangen (Sfote ert)øerøet fig ^efinbigtieb og 55iiébom ncf tit at inbfee, at et ftigt 58rub l^elft maatte unbgaaes. 5^en førfte og ftørfte 53anffetigt)eb t:ar ogfaa af en ganffe anben, enbnu mere ^intig og eienbommetig ^rt. ^cortebe^ jtutbe t)un faae ^am, ber fftjtbte ^enbc ^tt cg t:ar i Benbe^ 33røb, tit at t)æøe fme Øine til -^enbe? gtere maatræf af t)am t)aøbc øiftnof tabet

31 25 l)ent>e læfc i f)an^ -Sj^vtc, men bette tar ffeet uben i)an^ ^ibenbe o^ il^iuie. ^Qun ^atjbe et ipar (^ange talt meb ^am em ^lan^^ S'^i^tib, om Ijané 9)?cber, ber cav bob i (Sfjceubjcl, cm l)anét ii(t)ffeni5e, fcrt^iltebe (Søfter, ^t>em ijan betragtebe fem ubftort af Samfunbet, og paa ^oem ^an fun tæiifte meb ben bt)be[te ^jertefercj. un cibfte, at Ijan albriij car femmen til Stunbffab cm, fjcem bev car ^an«^abcr; at l)an»ar femmen til 33crben ]>aa Jobfeléftiftclfen eoi, inben ^an fif fit d)riftne ))la^n, blecen mærfet meb et 92ummer..J)un»ibfte fun altfor gebt, at ^eabes borgerftelte Slæcjt iffe faae po,.\, ^»ab aralb 3tvom t)ar, men f)t>oraf l;an»ar femmen; at ^an nu Cv3 ^a ^at)be maattet boie ''gbmt^cjelfev, fem meb tjanå naturlige (Sebfølelfe og ben 5)annelfe, ^i?ilfen ^an fer f^ørflc ^Telen»eb egen '^Inftvengelfc eg meb bcnnbringeccerbig Ub^olben^eb ^aube erl)t?ert>et fig, maatte tcere bobbelt pinlige; eg ^nn l^atbe en '2lnelfc em, at ^an ene og alene fer ^enbe^ 3ft)lb l;aebe bøiet fig cg ub* l^otbt bem. un fcrftcb 33ittevl)eben i ^ant^ æble fjerte tilbnnb^; l^un begreb, l}i\ib ber maatte røre fig i ben?[ranb ^jæl, fem, fremih^^en fra 3amfunbet3 ^^ariafafte eg nebtt)ngct af fine OuTrmeftc^ 3fia:nbfcl, fjccmpebe for at innbe faft j^-eb i be bebre 3titlcDe«og 2i}ffeligere«trebS. $un følte bt)bt Ijani^ 53ærb, bclte i fit ftifle 3inb ^ant^ i^ibelfer cg l)atbc ftebfe ftræbt at linbre bem, faa cibt bet ftcb i Ijenbct^ IWigt; men ^an l^atbe i fit gcrbclb til l)cnbc imift en Xil* bagebclbenl)cb cg jviinfelclfc, ber imftnef l^xccbc bam enbnn l)øiere i l)cnbev^ Cinc, men fem gjcrbe l^enbc

32 26 bet faare tanffeli^t, H^ og qtjutbelig fom ^un felc "cax, at bringe bet til en govflaring imeccm bem. cg nu, ba ^)enbe Slægtninge trængte paa l^enbe og ffroemmebe ^enbe op, nu Brob f)enbeg ^jcer* ligl^eb, ber l^aobe groet en langfcm og fiffer ^æjt, frem cg ubfclbebe fm rige Slomft ; iffe i lifligt olffin, men i (Storm aabnebe ben fit føbtbuftenbe "Sæger. (Slaoemærfet paa f)ané "^anbe!" ubbrob bun.g fprang o^; tjar bet ber, jeg ffutbe toiffe bet ub; men bet er ber iffe, og bet Jiar albrig»æret ber!" 3)et banfebe paa Scoren; bet tar ^aml $un ^t>be glemt, at bet»ar $?ooerbag og ben Jime, ba l^an )j(eiebe at femme for at tale meb l^enbe om %x^ beiberne cg beve familier, fem bun efter!)an rjiaab cg '^(noiiéning unberftottebe. an gao benbe Seret* ning om golfenes Dpførfet i Sobet af Ugen, og ]^»ab l^an i^aobe erfaret om tere^ 2;;rang, inben fjun be* ftemte, (}oab ^un tntbe gjore for ^oer (Snfelt. $cnbe Sinb oar bog nu i et altfor ftcerft C?ror til, at bun rcligt funbe forbanbfe meb ^am; f)un fatte fig, greb en og, og ba ban traabte inb, bab!^un '^am femme igjen cm en ^time. $an buffebe og fjernebe fig, ibet f)an meb (Stubfen bemærfebe benbe^- (Stemmeé Sfjeloen cg bet ømme Ubtri^f i ^enbeé ftraalenbe S^ine. Xtttt 33Iif gif l^am lige inb i (Sjælen cg breo Slebet til l)an^ fjerte..^un mente oe( 3ntet bermeb, l^un tcenfte fiffert paa en 3Inben, enb ^am; fiun l^aobc ne^pe nogen %\ki\z cm, boer mange fiaarbe ^ampe, I)an batbe beftaaet; btab bet oilbe fige, baglig at

33 27 t)cere i ^enbes ^^ccrl^eb, fee (jente, ja enbocj tale nieb Ijeiibe i (Snrum, at ^at?e tiifiube (^unfticje Siebliffe, fom mangen 33eifer t?ilbe ini^nnbt I)am, cg tidige tibe, at!nu l^ans unberorbnebe Stilling fftjlbtes benne?t)tte, og at bcr t>ar et, fom ()an mente, nooerftigeligt J^jelb mellem (icnbe, 9?igfoI!g SBarn, o^fobt meb Ømijeb og o))bragcn meb Cml)U, ^un, fom ligefra fin?^ob 'e( ha'oti oæret beimvet for ^attigbommené Glenbigbeb og ^riftetfer, fom fnn fjenbte biefe og SDienneffenci^ movalffe GIcnbig'tjeb paa anben.g)aanb, l;un meb be U)fe 53arn' bom^minber og l^am, ber t?av fommen af 5^^^^^^^ SBævmc, og i l^oi^ (Srinbring«?ønfammer mange morfc S3iflebev bifte fig, og mange fæle Sfiffelfer frao- (ebe om. %ox et %ax fibcn oav I)an femmen tit fulb 53ctoibftbeb om fin istihing^s fanbe 9iatnr; ^an følte mere og mere fin egen Soag^eb og fn^gtcbe bet Cieblif, ba ben funbe ot)errumple ()am og ban belønne fin in^igjørerinbe meb, l;oab ber i b^nbe^ C^ine maatte toere ^ræfljeb og Utafnemmelig^eb. %t, bet tilbe ocl fun forffræffe og fortørne '^enbe, om bnn fit at oibe, at l)an baobe elffet I;enbe ligefra ben Tag, ba l)an fom en efleoeaart^ 5)reng faae lienbe og \:}cn< be barnlige, rene Sjæl h)fte nb af b^nbe^ SDine, fom l}oilcbc ^Ma l)am i l;anv^ IK^felljeb meb inbcrlig 3)?cb* Iibenl;eb; at benne Hjcerligl)cb oar to^-ct i *?(arcnc5 S^øh, oo^-ct meb l)am felo cg bleoen Gt meb bani? inberjte 5?ccfen; at ben baobe l)clbt l;am o)>pe, brctct bam frem, lebet \)cim fem en!lar Stjerne i ben mørfe ^Uii, friet b^^"^ f'^i* ^3vcoc [yeiltrin cg \)K:V^i \)^\\\ renere, enb bc '^leftc.

34 28 Zxczt af dampen tar ^cin gaaet til ^enfce cg l^atbe 6cgjæret [in ^2(fffeb; l^an ^acfce ciftnof»entct ^nttenbinger, men iffe faa beftemt en 'D^cbftanb, font ber fra benbes 3ibe mobte ^atn. ^un f^urgte barn om 5larfagen til benne!^any ui?entebe Seflutning at toille Qaat ub af en Slægte ^røb, fem l^an ]^at)be tjent i faa mange 2Iar meb en 3;:rcf!aB cg ^i^gtigljeb, fem bet fcrefcm l^enbe altib cav btetjen ^aaffjønnet. an ftob ber fcriegen og lebte efter Orb. 3)a trængte!^un inb paa ^am og hab ham blice; ^un fcreftihebc ^am ibanffeiigf)ebcn i at faae en Sefti^rer, paa f)cem l^un funbe ftole, erinbrebe bam om, l^oab ^n gobt t^ibfte, at ]^enbe gormue^cmftcenbigl^eber teb ^enbcs 9}^anb^ 2)øb ^at?be ciift fig at»ære i en førgelig Uorben, omtalte meb i?arm Zat, ^r>ab l^ang bijgtigc, fraftige og retffafne ^eftt^relfe auerebc ^ai?be ubrettet tit f)enbe ^ebfte cg fpurgte i)am, cm bet iffe, naar 5I(t fem til 2l(t, bog»ar l^am cg iffe i)enbe8 faberlige ii3en cg Saocærge, b^^em l^un f!t)(bte, at ^un tit benne j^ag l^acbe funnet inbfrie a\l^ fine gcr^tigtelfer? an følte fig Befeiret og (ccebe at c^^ft^lbe ^enbe 33egjce* ring cg btice; t^i, fem en 53ii^3manb *) figer: aøe core gernuftftutninger enbe beg meb, at J)i gice efter for gølelfen; eg ba ^an \:)a^te nbtatt fit 3a, cg l^un ra!te bam fm l^cibe aanb tit Zat, ba t)aobe t)enbe^ (Stemme cæret becceget, cg ^enbe^3 elffelige '2tafl)n ^t3be l^act et Ubtrt^f, ciftnof neget roligere, men bog af famme %xt, fem bet, ber ibag ecerraffebe bam. gan grublebe berooer cg falbte fig felt? en 5!;aare,

35 29 men tænftc bog nceften iffe paa 5(ntet, intti( Zimen bar ubløbcn, og ^an igjen ftcb for ^enbe. un»ar meget bleg, ba l}ar\ fom, men ft)nte8 rolig og fattet. Xt afgjcrbc paa fæbt)an(ig 53iiS Jor* retningerne, niaaffee libt hurtigere, enb eueré. $an reifte fig for at gaae. Xroer 3^e iffe/' fpurgte I^un tilfibft, at be flefte af oore ^(rbeibere ere tilfrebfe? 8æt Tern, tjære ^en! og lab o tale tibt meb I}inanben bercm." jære S3en! gor ^at^be f)un tiltalt l}ani fom?igemanb, cg l^enbcs bløbe (Stemme førte bi^fe )rb, paa t)enbe?æber og ^entjenbte tit ^am faa betijbning^futbe, til ^an fjerte«5(lierl)euigfte; be fcengflebe!^am faa uimobftaaeligt, fom om l^nn ^ai^be berørt l^am meb fin aanb for at Ijotbe ^am tilbage un faac neb og blabebe i fin 9?egnffabSbcg, men ber»are ^enbe 3:anfer iffe. $an bleto taer, at l)enbe^ $aanb ffjebebe; l^enbe^ 53arm fteg og fanf, og oi^er l^enbeig Træf tar ber Droget, fem tanffeligt kbcr fig beffrite. $enbet^ Øine^^ ftraalenbe 2\)^»ar bcetfet cg funbe 3ntet røbe, men ber»ar (Sjæl i ]^»er af I;cnbe^ fine XxccU bløbe linier. (5n 'I^ialer»i(be ne^pe tnnnet gjengice bet meb gav»er; tnn en ^iflcb^ l;nggcr, ber nbmci^^icr fcl»c gormcn,»ilbe fovmaact at faft()oibe bet..^an blc» ftaacnbc, fafttrlulct cg tog iffe ^iuab^ paa ben 'S'tcl ligecucrfcr benbc, fom I)an nt)lig ba»be fcrlabt. %{{ gaacr faa gcbt," ccbblc» bun tø»cnbc cg faac op meb et taareblænbet 5Blif cg et h^ft 'Smiil,,,fec, bet er gølgcn af, at Ti iffe forlob mig!"

36 30 (Sii^ itk tet, ^rue!'' tt?arebe fjan, fem cm ^n talte i 3^romme, fiig i!fe bet!" forretningen gaaer fremab meb ^jæmpeffribt," ijebblet? l^un, cg min 53e(færb er [iffret; men )^xbe'u berne^ ^elcæve tittager meb ben, og Xereé 2:t)gtig^eb og 3ft>er ubretter mere, (angt mere, for en '^eet Sfarc fattige, ftrcebfomme 9}?ennef!er, enb min (Smule ob* gjøren^eb; ja, jeg t?i(be t^el enbogfaa ofte gjøre 3fabc øeb ben, ]^t?ié Xt iffe øetlebebe mig." n^^^ 3i*5t: fun min $Iigt," fcarebe t^an meb en titfjcempet fatning, jom lignebe ^u(bc; jo," føiebe l^an til i en oarmere 5^cne, bog libt tit ~ jeg af^^ betaler, faa t>ibt jeg formaaer, min Xa!nemmeligf)eb * gjelb til 3)em." jden jelb er forlængft ubflettet," fagbe ^un og faae atter op; jeg er Bange for, at e felø egentlig er af famme 9D?ening. 3^et Sebrøøer mig ai fee, at 4^e, ber gjør faa meget for 5lnbreg?t)ffe, er bet enefte iffe lt)ffelige 9}?enneffe i bette uug. 5)e er iffe tilfreb^ i Xere StiUing, iffe fanbt?" ^jære i^xnt," føarebe ban ^eftigt, jeg er I^ffe^ ligere l^er, enb jeg øilbe øcere noget anbet teb, meget I^ffeligere," føiebe l^an ^)nrtigt til, enb jeg»ar, ba jeg tjente 3)ere fatig ^aber." øorfor l^ci^zx Xt 3)em ba faa tjaarbnaffet affpærret, l^øorfor tilbringer Xt l^øer liften i bebrøøc* lig Sr^'cm^eb paa 3^ere 35cerelfe, uben anbet 8el!ab, enb 3^ere 33øger; fjøorfor f!t)er Xt min øfter og mig, ifcer naar»i ^aøe 33eføg? 2)et ftaaer 3)em jo frit for at beeltage i øore fmaa felffabelige læber men tarcelige ere be rigtignof."

37 31 $aii faae op c^ fmiltc bittert. 3 [ine c^ne!j:anfer cpfaftebe \)an bet Spor^^maal, cm t?el en enefte af ^enbcs Slægtninge nogcnfinbe ^at}be neb(abt fig til at fenbe ^am en 3nb6i)belfe, og om ^an ifte 'oax ganffe ube(nffet fra ben SirebS, i ^t)i(fen (;un nøb fine feiffabelige læber ubenfor fit eget un6? (Sen ang om klaret nøb ^an ben ^re at fibbe tilbcrb«]^o rosfereren, fjenbes ^atjtcergc og paa en 9}iaabe l^an«principal, i benne gamle gerres Øine en ftor unftscioiisning mob et 33arn fra aben, fem $^^'^^t> (Strøm. uffer 3^e," fagbe ^an førgmobigt, ben Xag for felten ^ar fiben, ba jeg fom i pjatter til Xere gaberé!dør og mobtog ben førftc 53elgjerning af 2)creS gaanb en ^(miéfe?" om om bet»ar igaar!" ftarebe ^nn 6ct?æget. 3)ereg (ægtninge og 53enner ^uffe bet cnbnn bebre!'' fagbe t;an meb et mørft ^iit. 2ah o9 tale om ben 3:ib," ubbrøb {)un litligt; bet oar It)ffelige Tage for mig og hk\i ogfaa til bet obe for Xem." 33i^felig, jeg føler bet meb bt)b ^afncmmeligtjeb, og bog blio iffe creb paa mig berfor jeg ^ar ^ai^t ^iebliffe, ba jeg næften ønffcbe, ^i Xt l^at^bc hittet 4^øren for mig cg labet mig gaae, fem jeg i\u-." 3eg fcrftaaer bet;" foarcbc bnn cg faae barn freibigt inb i Cict. Tct ^nuib^s/' tebblei^ l)an cg bætebc' ftclt fut ']>anbc, fem bcngang imubclbcbe mig, fkxbcr tcb mig enbnn. Tanncbe, h}fteligc, glabe 'ilienneffcr, fem tjcnbe min jyortib, fce bet cnbnn; mine ni)c iluxber

38 32 ere fun 'pjalter i beres Øtnc, og tffe engang en lang 5larræ!!eg Sroffab i O^fl^tbclfcn af mine pligter eflcr jeg rcfev mig iffe beraf, men jeg ijilbe!un fige, at 3ntet fan faae bcm til ai glemme, at min 3}?Dber ftjal cg at min S(5fter o, lab d iffe tale cm l^enbe!" un faae pcia f)am, iffe meb et miøbiiligenbe ^lif, men meb Saarer i ftne fmuffe IZ^ine. 9}?iéfcrftaae mig iffe", i?ebble» fian vøbmenbe; 3ngen be^anbler mig meb i^oragt; Sngen, fem ^r ^røi^et ber^jaa bil»ot?e bet tit; men til bet, man fatber bet gobe etffab, fan Sfntet aabne mig øren, unbtagen" føiebe l^an bittert fmi* lenbe til, bet ffulbe bære, at jeg engang banbt bet ftore Sob i lotteriet!" (SKen fab meb aanben unber ^inben cg faae neb for fig, fom f)un grnbtebe; ba faae ^un o^, røb* mebe cg fagbe. ere øfler ~ lab c tate cm f)enbe! un bar engang et t^nbigt ^arn; jeg guffer ^enbe gcbt." an rt^ftebe ^aa gccebet cg tilfaftebe Stien et meget figenbe,^iif. $ccr er ^un?" 3eg beeb bet iffe," fcarebe ^an meb et <Suf. 53i maa fee at finbe benbe frelfe ^enbe." i^ortabt!" fcarebe fjan cg Icftebe afcifenbe aan* ten. 9^aar jeg tænfer rcligt ccer min (gtifling," fagbe f)an efter en ^aufe meb et fmerteligt 33fif, fom gif eaen gjennem Sjælen, men bet fcrmaaer jeg fjelben faa inbfeer jeg, at ben efter ^erbens ang iffe fan cære anberlebes etler bebre; jeg, ber l^abbe

39 " 33 en i'aaban 9J?obev, og om Ijav en faaban 3ø[ter, jeg fan iffe tæve gobe cg agtoærbige 2)?enneffer^ Cm* gang^tjen." fortabt/' gjentcg Gden, fem cm ^un iffe I;acbe ^øvt ^(nbet, enb bette trøfteimoje Ovb, c, [iig iffe bet! (See at finbe l^enbe! (5r ^un falben cg elenbig, jtg til fcrføge ai c^n'eife l;ente, er t;un fijg cg tvcengenbe, jeg til ^dpt, trofte cg ^leic l;enbe, jeg f^rue! Xe teeb iffe feli\ l;tab S)e figev." ^f3cg figer bet meb fulb 33et?ibft^eb cg mener bet af mit ganffe. )jerte." Xt er fjærlig cg gnbfrt^gtig ja, Xt titbc maaffee, cm bet ellert t:ar muligt gjøve bet for nh ( fl}ib Xe imlbe gjore bet 3amme mcb enl)i>er " aralb faae ep, cg bet 53lif, ber h}fte f;am imobe, fprebte atle 2;int?Ien 3:aager; bet i>ar, fem cm ^>arabifct5 "pcrte plubfelig aabnebe fig, cg (Sten^ ^aoe innfebe ^am mcb fine 9?efert^ Shb?; fem cm jnblenbe 2^oner uaaebe I;an^ 25re cg i:eb bcre^^ illang t?afte l;am af en bi)b klummer eg fcijcg en fæl 3^røm. lemmenbe ^It, nttn I;enbe, ben faa Kxnge cg faa trcfaft ciffebe, iffe fig felc mægtig cg beg ftærfere cg fig fctc mere lig, enb ncgenfinbe, fiben l^an faae ita* geni? 2\}^}, laae l;an i^eb bcnbci^ isøbber eg bebætfebc meb ^X)^ l;enbei^ trefaftc eg fjvxriige.^^aanb, ben enefte l;cr paa forben, fem fermaacbe at føre barn fra 3fl)g* gernet^ 3)al tit h}fere cg bebre ^gnc..j^un ba^tcbe bam ep til fig, cg inben bcre^^ 5[>a:ber møbtcv^, tii;ffcbc ^nn bet førfte ^^«paa I;antS '^\rnbe. 3

40 34 ^unflente fem 3tjertteffub, men fcvttavi^e (om be, ere flt^e JiebIiffe. Xoo^ fu^ste intet Wløxh paci fer ^m, ba f)an atter oar alene, 09 2:agen )3rcfaiffe jerning ftillebe [ine gerbringer til ^am. Sntet tar tritiett fer Barn mere, 3ntet trættenbe ;!f)an faae paa ^tt meb anbre tene bleee tit flø*ict ^ Btøb Orønfeær unber ^ané gøbber, eg raaf^urijene«ct?ibber løb i ^n Øren fem jublenbe?ærfefang; gasriffcn^ late $nuå ^øinebe fig tit en.^irfe, ben ftærtebe 3fcrfteen Hei? til et f >iirfrenet Xaarn, be forte ^affelcene tit ^^tttere meb brcenbenbe ^Ijerter. 5?e( maatte ^an gamte 53en eg tre 9)?ebbiet^er, Scfum (Spelt, naar ^an benne Xag iagttog fin unge, men ettere faa Sefinbige gorefatteå gcerb, rt}rte Setænfetigt paa ^ooebet cg ferftare fig bette Scerft^n paa fin 53ii«. 2}?en ba ^un atter t^ar atene, ba 53tobet igjen ruttebe tangfemt igjennem ]^enbe^5 ^Xarer, eg ^un fer* maaebe at tcenfe, ba melbte fig ben Xanfe ftraj:, at ^t?er l^øit enb ^un eg ^enbe^3 53en i beres i^^*ter 3u6et føtte ftg ^oet?et ot:er ^erbenå Dem, faa gif beg 5tlt i benne famme 53erben fin eg Tom* men citbe i bette Xitfætbe iffe falbe minbre fmaalig og fritiff ub, enb etteres, fnarere cnbnn mere ubarm= biertig, fcrbi ^enbe^ 53atg t>itbe ot^erraffe enbogfaa ^enbeå 9^xrmefte eg ffuffe %\it. i3em eg l^tab er 53erben? ri6 ben, om Xn fan! Snart er ben tangt borte fra Din 5Irnc, og Du fjenber ben iffe, fnart fibber ben t?eb Din 8ibe i en af Dine.^jcere^ Sfiffetfe og tater ub af t)an3 etter benbea 'H^unb, ja, inben Du toenfer berpaa, er ben i Dit eget ^j^^"^^ ^i ^^^ ^^^i^ ^v]"^?æ6er. Snart er

41 35!Du en iijocnipe cg 33cvbcn en Xtcrg, jern!du mener at l)a\}c unbcr Xin ^cb, fnart fpræcicr Xu i tene arn, fangen jern en nfelig i^u^i. [(en faae i 5(anben truenbe 3fiffelfer fer fig ben ot^evraffebe og tjvebe Cnfel 3ovgen, ben i fin i^or* argetfc folbe og fpi^bige Xante (5)ine, ben gobe for* ftræffebe Xante Sara, l)un fom, abtaret teb fine egne bittre SicSerfaringer, altib meb i^rt^gt cg 33etocnfeIigbeb faae unge (Slffenbe begi^nbe beres 33ane cg en Ijeel fare af 8øbffenbebørn og fjernere 33ef(oegtebe, uben at tale cm ^^amitiens il^mgangt^frebs, ade raabe i et (I(;or ^ar 3 t;ørt ^ift^-'i^ie" nieb (Stien cg ^enbe«33efti)rer? at l}un fnnbe neb(abe fig faa bt}bt! nei, nu l^ar jeg albrig fjenbt SO^igcn! " om bet ettere cilbe blitze bertcb, cg ber iffe t)ilbe (t)be enbnu mere ffærente Xoner fra 33agt>abffelfen^ ftcre 3tcrnitlctfc. $aratb fnffebe, forti Ijcin i\ir utcn (S (ægt cg gorbintelfer l)cr i 55erben, (SKcn futfete, forbi begge Xele omfpvxntte (;cnte jlmu Sægcvnev^ arn 3foueni8 f(i)gtenbe i^itbt; men l^enbev^ iyo(e(fe ocb at tænfe ber* ;:aa inrr iffe grt;gt for l^enbe fc(t>, men i^rtigt for ^am, fcv be ^rænfetfer, ber i^entcbc l)am; t^an tar iffe faa gcbt t>æbnet imob bem, fem ^nn, ()an ben Cuerfete cg ^Ringcagtebe; ()an meb Statcniærfet paa fin 'ij.vinbe*', t)i(be fmertetigt fole fig faaret ceb ctbvert 3tif, ftolt og fiintfotenbe fom \)an \.\\x. ^'ocxk'ccv' jtuibe l^nii i>ocrne cm t^anis g^rcb? v^fnlbe be brt)bc meb al ocbtaget (2tif cg gii^e 5)erben en gcb Xag, etter ffnltc be briftigt gaae i (2fccri3i(ben?.^}m\ oitbc ftra^- anfti((e en *in-oiv..y^nn gif op til fin 3oftcr 'JJunie, ten blitc cg foicligc D^iaric, meb 3*

42 ^ 36 ]^t)em l^un nu i fire '^ar ^at)be ført et rcligt cg \tfh fcugt amiit), for at labe ^enbe bibc, l^t>ab ber»ar ffeet. 3^et gi! enbnu tærre, enb l^uu!f)ai3bc frt^gtet; ben Mibe (Søfter blec førft fcrffræffet eg faa treb, og 2t)fønffningen qtalteé i l^enteg Sefti^vtelfe cioer at tcenfe fig fiele familiens (S!uffelfc og ^arnie; men ba ben fem bagefter, m-agebe (Stien ben. Xtt t?ar (SUenS %ii{, 53rangfiben af I)enbe Bebfte (Sgenffaber, at bet faibt '^enbe ligefaa fioært at glemme en ^rccnfelfe, fem l^un trefaft erinbrebe enbt>er ^jærligtjeb^bet^ii^ning, eb ba ben førfte d:erraffel e t^ar ferøunbet, øifte øfter 9}Zarie ingen ^øifinbet Ijærlig^eb; f)un mis* bifligebe Sflen^ Salg, eg førft feent glemte Stien, at l^enbeé enefte (gøfter ^øbe føigtet ^enbe i t)enbe Siø8 meeft fritiffe 5iebtlf. 9Jt'eb oprørt Sinb gif (Stien titbage tit ftt eget Særetfe eg Inifebe fig inbe. $un øilbe tænfe i ^o oøer fin Stilling, men formaaebe bet iffe. i^ørft ba l^enbeå beflemte fjerte l^aøbe faaet Snft i en øarm Søn tit ^enbe (5)nb cg gretfer, fem ber atter ^reb cg Iar!^eb i benbeå 8jæt. 33ønnen Crb ftøb let fra Ijcnbe^ jerte friffc ^itber; t^i ffjønbt ung af ^ar, tar l^un beg gammel i ben cnft at bebe. Uttjtfen ^aøbe øæret ^enbeé $?ære* mefter eg l^æøet!^enbe 33arnbcm8 uftare 9?ørelfer til StrcenS futbe cg ftcerfe 33eoibft^eb. 3^agIig bragte nbs (5ngte Sub fra l^enbe Slørene, men l^øafc be fracøen bragte neb tit ^enbe, bet funbe t;øer= fen fee etler t)øre cg øar beg ftærfere, enb atle benne 33crbenS 9J?agter. 3^et er en Jroft at øibe, at ^t?or mange ^jertefitber ber enb ere ubtørrete, cg t)øor

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB 0041318 $ S- #attfen (Efter ^orfatterené Set famfefce cg utgisne»et $. j. Utjegaarfr..* m O ** a -» '? ^AAAftAAAA AV v '/ trc Sc jroar 'é 33e»jljanrel. 1S52. 5:-: i:-:: Digitized

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc t>e Bet)ftc 09 ttpeftc i i8ir. Samfcf. (rt>ft pg fprragf af 21 n 6. flere Sannift(Jræi>e Jto. 46. famirw Sfefc 28r -. otter dansene ovtmcfce cftcc "Vu fom nebfjeg fra bct $ o j e " ;..... 8 >.»ab er paa

Læs mere

^^ ' #>> "^^ÆM T^ * yi \ ^ ^«^i. mi' \ t

^^ ' #>> ^^ÆM T^ * yi \ ^ ^«^i. mi' \ t mi' \ t ^^ ' #>> "^^ÆM T^ * ^ ^«^i yi \ å li »» en t)ifton f Hibring fra llbi^ii^ft Oli foriac^t af. I #løufr..hjøben^aon 1851 00mus -^ l)^cerbeten af Graten dlermcnr, i en a^ ^xo^oc^ntf bjerc^ene tannet

Læs mere