Aktive Seniorer DEN FYNSKE LANDSBY VENTER BESØG AF SENIORERNE. 5. årg. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktive Seniorer DEN FYNSKE LANDSBY VENTER BESØG AF SENIORERNE. 5. årg. februar 2015"

Transkript

1 FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER årg. februar 2015 Aktive Seniorer DEN FYNSKE LANDSBY VENTER BESØG AF SENIORERNE BLINDE HENRIK Det er 80 år siden Blinde Henrik døde, men han æres stadig som én af hedens opdyrkere i Kongenshus Mindepark HVOR BLEV DE AF? DRØMMEN OM DET TABTE LAND Gensyn med Tommy Kofoed Er Carsten Johnsens drøm også din drøm?

2 Leder: Aktive Seniorer Nr. 1 februar 2015 AKTIVE SENIORER udgives af Foreningen for Danske Adventistseniorer. I 2015 sendes det til alle medlemmer i Adventistkirken, der er fyldt 60 år uden beregning. Udgifterne til tryk og porto er dog stadig stigende, hvorfor gaver til bladet og foreningens arbejde modtages med tak. Gavebeløb kan indbetales på foreningens konto i Danske Bank reg. nr konto nr Ønsker man fradragsret for gavebeløb skal man i stedet indbetale direkte til Adventistkirken og øremærke det til Seniorafdelingen. Adventistseniorer i udlandet kan få Aktive Seniorer tilsendt som pdf-fil via mail. Tilmelding foregår til Redaktion: Walder Hartmann (ansvh.) tlf , Birthe Bayer, Harry Sættem Layout: Bohsen grafik & medier Tryk: Øko-tryk Forside foto: Den fynske Landsby ved forårstid, tilgængelig på deres hjemmeside. Deadline for stof til næste blad: 1. april 2015 Næste blad udkommer: Maj 2015 ISSN: FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER Formand: Bent Nielsen, tlf Næstformand og redaktør: Walder Hartmann Kasserer: Doris Jørgensen Sekretær: Birthe Bayer Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Sonja Bäckström, Elbjørg Meiner-Madsen, John Ravnkilde, Hanne Schantz og Harry Sættem. Formandens hilsen Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. (Joh 14,3) Jeg er ikke profet. Jeg kan ikke forudsige fremtiden. Jeg er ikke spåmand. Jeg kan ikke sige hvad der skal ske i året Jeg er gået ind i året 2015, det ved jeg, men må lade Gud vise, hvad der skal ske. Jeg må erkende at tiden går, og at tiderne forandrer sig. Jeg ser ting ske i verden, som til tider gør mig bange. Sommetider ser jeg Biblens budskab gå mere og mere i opfyldelse. Jeg føler ofte mine tanker flyver lidt omkring. men de lander gerne ved Guds ord,-guds løfter, Guds kærlighed. Det giver mig fred og ro. Min tro vokser, og jeg kan se fremad mod målet. Målet for os er himlen. Den nye jord ligger lidt længere borte, men er vort endelige mål. Vi har fået løfte om at skulle opleve både himlen og den nye jord, og dermed ligger evigheden foran os. Det vi kan se frem til er, at Jesus kalder på os. Det vi kalder opstandelsen. Ikke alle tror på en opstandelse, men Jesus siger, at han er opstandelsen og livet..hvis ikke der var en opstandelse, var der ikke et evigt liv. Biblen taler om fremtiden. Derfor er det muligt for os at drømme. Vi har en længsel efter noget større. Livet vil give os store udfordringer på den nye jord. Vi skal alle tale det samme sprog. Vi skal alle forblive unge. Vi skal alle være sunde og raske. Vi skal alle holde af hinanden. Jo mere vi tænker på den nye jord, vil der komme nye tanker op. Jeg tror det er godt at tænke på evigheden.det giver en større tro. Gud ønsker vi snart skal mødes under bedre forhold end denne jord kan tilbyde. Jesus har betalt løsesummen for os. Må vor tro på dette give os mere håb. Vi tilhører Ham. Lad ikke tvivlen komme ind i vore tanker. De bedste hilsner Bent Nielsen FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER Af: Bent Nielsen Foto: Birgitte Bohsen

3 Redaktionelt: Stol du kun på dit Fadervor. Forleden havde vi besøg. I samtalens løb kom vi til at tale om religion. Bl.a. sagde vores gæst: Jeg holder mig nu til Fadervor, det er nok for mig! Ifl. Kristeligt Dagblad er danske børn og unge dem, der kender Fadervor bedst efter finnerne. Og alligevel bruger avisen overskriften: Kristendommens vigtigste bøn er måske på retur. I artiklen hedder det endvidere: I Danmark har det de senere år flere gange været debatteret, om Fadervor skulle forbydes i folkeskolen. Hvor mange børn og unge, der faktisk kan bønnen, som er den ældste og mest grundlæggende i den kristne kirke, aner man ikke. Der findes ingen undersøgelser, ingen statistikker, kun fornemmelser, og det er ikke bare ærgerligt, men problematisk, mener flere kirkeeksperter. Fadervor er bønnen, der omspænder hele verden. Vi beder den ofte i både kirker og hjem, men er det bare blevet en remse, eller er den stadig en aktuel bøn at bede? TØR VI BEDE: DIN VILJE SKE??? Vi beder Fadervor i mange situationer. Måske mest, når vi er lidt bange. Vi er bange for at miste, miste værdierne, miste vore kære, miste vort helbred. Gud kan forhindre det; men vil han altid gøre det? Hvordan kan vi egentlig vide, hvad der er Guds vilje, og hvad vi beder om efter egen vilje. Vi behøvede jo sloet ikke at bede om, at Guds vilje måtte ske, hvis den i forvejen skete iblandt os, og hvis ikke vi selv og hele verden levede under en stadig boykot imod denne vilje. I Fadervor lader Jesus os særdeles tydeligt forstå, at Guds vilje ikke sker mellem os. Det antyder han gennem den særlige form, hvorunder vi skal bede: Din vilje ske, som den sker i Himmelen, således også på jorden. Vi har lov til at være overbeviste om, at hvis vi underordner os Guds vilje, så betyder det fred og fuldbyrdelse i vort liv. Han har jo lovet os, at alle ting samvirker til gode for dem, der elsker ham. Fadervor omslutter både de største og de mindste ting i tilværelsen. Vi beder: Giv os i dag vort daglige brød. Det handler ikke bare om brød, men om alle vore basale behov både de materielle og de åndelige. Uden denne mulighed ville vi i forfærdende grad have været ladt alene. Vi har lov til ikke alene at bede om kraft fra det høje, at gribe efter Guds hånd, men også at tage imod de mønter, som han har i sin hånd. Selv en stor Gud tager sig af menneskers små ting. Hvis du føler, at tiden løber fra dig, og at der stilstand i dit liv så vid, at Gud venter sammen med dig. Når du tror, at du har prøvet alt og alligevel står der rådvild så vid, at Gud har en løsning. Når du ikke forstår noget som helst, og du føler dig forvirret og frustreret, så vid, at Gud har svaret. Stol du kun på dit Fadervor, lad dig derfra ej forlokkes, himmel og jord engang forgår, aldrig dog Fadervor rokkes. Af: Walder Hartmann Foto: thinkstockphoto.com Nr. 1 Februar

4 Historisk: Blinde Henrik Nedenstående historie er skrevet af en lokalhistoriker fra Agerskov. Han fortæller om en nabo til sit barndomshjem, Blinde Henrik, der mistede synet; men ikke lod sig slå ud af omstændighederne. Han hed egentlig Heinrich Schmidt og var far til Marie Schmidt, der underviste i børneskolen på Vejlefjord i 1950 ern og morfar samt oldefar til flere, der har tilknytning til Vejlefjord menighed. Vi gengiver træk af Blinde Henriks skæbne her. Omkring 1900 løb min mors hjem, Lebeck ved Toftlund, som Lebeckslægten stammer fra, tør for tørvedynd og flawer (lyngtørv). Min morfar Peder Hansen Schack købte så en tørvegrav-ningsret på Frederik Andresens ejendom på Hyrup Vesterhede. I det gamle landbrug kom den tid, da der skulle graves tørv, hen i maj. Til den lejede mose var der flere kilometer, så der rykkedes ud med hest og vogn allerede ved firetiden om morgenen. Der var mad med til hele dagen, fedtebrød med en stenhård ost, der kunne skæres i papirtynde skiver,byggrød, der holdtes varm i en høkasse og hjemmebrygget øl i en skæggemand. I vore dage ved mange egentlig ikke, hvor bitterligt koldt det kan være morgen og aften hele maj igennem og ind i juni. Dagens dont blev begyndt med kuldegys, men snart vandt solen overhånd. Midt på dagen kunne der være ulidelig varmt på den sorte mose, men mod aften kom kulden igen. Vi drenge færdedes i bare ben og anede ikke, hvad forkølelse var. Tørvegravningen var selvfølgelig noget ensformig, men tørvetiden var nu ikke kedelig. Hede- og mosebund duftede stærkt, der var blomstrende planter og fugleliv. Hver dag klokken 10 kom en forrykt kukmand flyvende og satte sig på en bestemt pæl. Den kukkede vidunderligt, men brugte det meste af tiden til at skælde os ud, og vi drillede den naturligvis. Der var egentlig lidt afveksling det meste af dagen. Næsten daglig kom naboen oppe fra Hyrup Sønderhede ned over marken, når han flyttede sine dyr. Han var en høj, statelig mand med stort fuldskæg, skrævede over pigtrådshegnet og kom hen og slog en snak af med min far. Der var blikfang ved manden, og vi spurgte: Hvem er den mand, far? Det var Blinde Henrik. BLINDE HENRIK Heinrich Schmidt var født den 26. september 1856 i Nørre Løgum. Hans mor hed Anne Bothilde Boisen, og Henrik var, som det hedder på sønderjysk, sin mors barn, d.v.s. han var født uden for ægteskab. Hun måtte fægte sig frem og søge pladser, hvor hun kunne få lov at tage sin dreng med. Hun var en brav kvinde og fik for sin dygtig- I hjemmet på Sønderhede var man glade for heste. Bemærk at drengen til hest er Viggo Nørskov Olsen, der tilbragte mange ferier hos familien. 4 Nr. 1 Februar 2015

5 hed gode pladser, hvor man tog vel imod hende. Som syvårig dreng fik Henrik kalk slynget i et øje. Det gav betændelse, og synet på det ene øje gik tabt. Senere blev Anne Bothilde Boisen gift med Karl Hedelund, der også gik under navnet Karl Skytte. Da tiden var til det, kom Henrik ud at tjene. Han var stærk og villig og fik let plads. Skolegang blev det vist ikke så meget til, men uro i sjælen var der. I 1880 erne trak Amerika i mange unge mennesker. Henrik drog sammen med en ven, Kresten Lassen fra Vesterheden til Minnesota og havnede på et metalstøberi. En dag sprang en støbeform i luften, og det glødende metal traf hans raske øje. Derefter var han praktisk taget blind, og kunne kun skimte stærkt lys, når det holdtes direkte for øjnene af ham. Sandsynligvis har Henrik allerede på dette tidspunkt været medlem af en adventistmenighed og har sikkert modtaget nogen hjælp fra denne, men hans livsvilje og energi fejlede ikke noget uanset den svære prøvelse. Det blev til en lille tobaksforretning, som han passede godt og kunne ernære sig ved. Der har vistnok været noget med en pige, men det ved man ikke bestemt. En dag kom der brev, at hans mor og stedfar nu var gamle og behøvede hjælp. Henrik pakkede og rejste med tog til New York, fik skibslejlighed til Hamborg og fandt nordpå til Over Jerstal. Bagagen bar han selv på nakken, og en dag trådte han ind i forældrenes lille hedehus på Sønderheden. Om den besværlige rejse, sagde han blot, at han havde haft Vorherre ved hånden, og det var slett så galt. Kort efter fandt han sammen med Ane Marie Frank, smededatter fra Gestrup i Agerskov sogn, og det blev til bryllup. HJEMMET PÅ SØNDERHEDE Gammel og ung familie rykkede sammen i hedehuset. Til ejendommen var megen hede og heldigvis også mosejord. Der kunne graves tørv til eget forbrug og til salg. Mosen må en tid have været familiens væsentlige underhold. Med skovl og spade begyndte mand og kone at kulegrave hedejorden; med tiden blev det til en plov, der blev trukket af stud og hest sammen. Henriks ulykker havde hverken berøvet ham forstanden eller energien. Hans hænder stod aldrig stille. Han færdedes på sin ejendom, som om han vitterligt kunne se, og med tiden vovede han sig længere og længere bort fra hjemmet. Han kunne bedømme hestes og kreaturers udseende og stand alene ved hjælp af hænderne. En vinterdag var Henrik med et lille selskab i kane, der for uhjælpeligt vild i snefoget og havnede i Gammelskov mose med dybe huller. Der var næsten fortvivlelse, indtil Blinde Henrik gik hen og tog hesten ved hovedlaget og førte kanen sikkert ind på kendt vej. Anne Marie og Henrik Schmidt fik en børneflok, der fik lært arbejde og nøjsomhed. Ethvert lille fremskridt i hjemmet og bedriften føltes af alle som noget opløftende. Der kunne bygges lidt, besætningen voksede, heden svandt. De sidste år levede de to ægtefæller hos den søn, der overtog den lille ejendom og fortsatte bedriften. Begge var de åndsfriske og virksomme. Henrik fik endda gennem Dansk Blindesamfund Anne Marie og Henrik Schmidt sammen med to af børnene: Sofie og Emil. en førerhund, der blev ham en tro følgesvend. Henrik døde den 5. september 1935, Anne Marie fulgte efter den 27. februar 1936, de ligger begge begravede på Bevtoft Kirkegård. Jordfæstelserne blev forrettet af en adventistpræst. Livet igennem havde de været trofaste medlemmer af en sønderjysk adventistmenighed; hvad der end hændte dem, søgte de deres trøst i troslivet. (I Kongenshus mindepark kan man stadig se en sten med deres navne, fordi de havde været med til at opdyrke hedejord). Der kunne jo sikkert udvikles nogen filosofi over Heinrich Schmidts livsskæbne: Hvordan bar mennesker modgang før i tiden, og hvordan bærer de den i dag? Det vil jeg lade fare. Jeg har kendt Blinde Henrik og kan fortælle om ham. Det er hermed sket. Af: H.P. Jensen Foto: Udlånt af Louise Schmidt Andersen Nr. 1 Februar

6 Indkaldelse: Vi mødes i den fynske landsby Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen for danske Adventist-seniorer søndag den 26. april i Adventkirken, Odense. Dagsorden ifl. foreningens vedtægter. Før generalforsamlingen arrangeres der rundtur i Den fynske Landsby med efterfølgende middag til deltagerne. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 14 ca. 16. I henhold til vedtægterne for Seniorforeningen skal der i år afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen i år bliver speciel, fordi der fremlægges forslag til vedtægtsæn-dringer, som vil gøre samarbejdet med Den danske Union mere smidigt. Dette vil både gavne vort kirkelige fællesskab, foreningens arbejde og de enkelte medlemmer i foreningen. Det er derfor af stor betydning, at denne generalforsamling bliver vel besøgt. Kom derfor til Odense og vær med til at forme det fremtidige arbejde blandt Adventistkirkens seniorer. ODENSE ER ET BESØG VÆRD Bestyrelsen for Seniorforeningen er godt klar over, at en generalforsamling i sig selv ikke er noget tilløbsstykke. Det plejer derimod seniorernes forårsudflugt at være. Vi prøver derfor at lægge op til en søndag med indhold i en by, der altid er et besøg værd. I Odense findes bl.a. Den fynske Landsby. Et besøg i Den Fynske Landsby er som en tur på landet i digteren H.C. Andersens tid. Museet består af en række gårde og huse, der alle oprindelig har stået i landsbyer rundt om på Fyn og øerne. Her er genskabt et miljø med de for Fyn så karakteristiske bindingsværksbygninger, med blomstrende haver, med hegn og husdyr, gadekær og bygade alt sammen omgivet af dyrkede marker. Vi mødes derfor ved indgangen til Den fynske Landsby kl Deltagere fra den vestlige del af Danmark sørger selv for transporten til Odense, mens det denne gang er deltagerne fra Sjælland, der kan nyde turen i en fælles bus. Bussen afgår fra Nærum kl med opsamling i Roskilde og Ringsted på vej til Fyn. Efter et par timer i landsbyen bydes der på en god middag, før vi samles til generalforsamling, hvor enhver er velkommen også seniorer, der endnu ikke er medlem af foreningen. Prisen for at deltage i dette arrangement er kun kr. 150 pr. person, uanset om man deltager i busturen fra Sjælland eller selv kører til Odense. Af hensyn til bus og middag er det nødvendigt at melde sin deltagelse på forhånd og helst senest 1. april til Bent Nielsen på tlf eller Af: Walder Hartmann Seniorerne mødes også: Seniorfest på Nærum Privatskole, for tidligere elever søndag den 10. maj kl Årsmødet på Himmerlandsgården maj Seniordag i Randers menighed sabbaten 13. juni Seniorstævne på Skarrildhus juli Julemiddag i Nærum søndag 8. november Julemiddag i Ll. Nørlund søndag 22. november 6 Nr. 1 Februar 2015

7 SeniorNyt: Os i ellem Nyfødte danskere har udsigt til et langt liv. Det viser en ny undersøgelse, Ældre Sagen står bag, og som bygger på tal fra både Danmarks Statistik og analysegruppen DREAMs befolkningsfremskrivning. Undersøgelsen viser, at mænd og kvinder generelt vil leve ti år længere i 2100 sammenlignet med i dag. Det betyder, at middellevealderen for mænd er 91 år i år 2100, mens den for kvinder er 92,5 år. Andre seniorer er også aktive Initiativet til stiftelse af den frivillige organisation Seniorer uden Grænser blev taget af Stig Elliot Nyegaard i begyndelsen af Forskellige samtaler med ildsjæle, der for egen regning havde igangsat projekter i ulande, overbeviste ham om, at der var andre, der ville tilbyde viden og erfaringer som hjælp til de lande, der viser interesse for udvikling. Målet var at danne netværk for aktive seniorer, så deres erfaringer kunne blive til gavn for fattige og undertrykte. Alle skulle arbejde uden løn. Iværksatte projekter skulle fastholdes under devisen Hjælp til selvhjælp. Du kan læse mere om Seniorer uden Grænser på Sundere livsstil Hovedårsagen til, at vi forventes at blive ældre i fremtiden er, at vi generelt har større fokus på sundhed i forhold til tidligere, lyder meldingen fra analysegruppen DREAM:»Det er både et resultat af, at der er en større bevidsthed om at leve sundere i dag, end der måske har været historisk. Samtidig bliver der også gradvist flere og mere avancerede behandlingstilbud, der kan virke livsforlængende,«siger Marianne Frank Hansen, souschef i DREAM, til Berlingske Nyhedsbureau. Husk i øvrigt at følge med på adventistseniorernes egen hjemmeside senior.adventist.dk, hvor der hele tiden kommer nye indslag. 175 seniorer deltog i senior foreningens julemiddage To søndage i november havde Foreningen for danske Adventistseniorer indbudt til Juletræf i hhv Nærum og Ll. Nørlund. Begge steder var der fuldt hus og god stemning. John Ravnkilde, der altid har hjulpet mennesker med at få tiden til at gå, fortalte begge steder om sit liv som urmager, samtidig med at han muntert causerede om begrebet tid. Tempus fugit fastslog han og overlod beredvilligt en god del af eftermiddagen til musikalske indslag i årstidens stil. Deltagerne i Ll. Nørlund fik den ekstra oplevelse, at Carsten Thomsen og Inger Kjartansdottir fyldte den lille kirke med klange, der bjergtog alle. Endnu er der længe til november, men successen bliver gentaget begge steder. Nr. 1 Februar

8 Artikel: Drømmen om det tabte land LAD OS VÆRE VISIONÆRER AF GUDS NÅDE, SANDE DRØMMERE. Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet.... Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have... og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Dette er ingen folkloristisk myte, vævet med tusindvis af tynde tråde fra ti tusind løse legender gennem hundredtusinder forlorne år. Nej, det er et lakonisk pennestrøg fra en guddommelig pen. Det er rapporten om en faktisk hændelse mættet med dramatisk realisme i hver stavelse. Og den stenhårde kerne af dyster virkelighed, som rapporten drejer sig om, er synden. Det er syndefaldet, som her har fået sine sorte runer ridset ind på de første blade af slægtens annaler. Sic transit gloria mundi. Paradisets funklende perleporte var hermed lukket lige foran menneskets øjne. Tusmørkets interregnum var et ubønhørligt faktum i vor verden. Fra det øjeblik af ser vi et tog af mennesker, hjemløse og fredløse på jorden, en pilgrimsflok på endeløs og ensformig vandring mod det ukendte fjerne. Men dette, at de fleste blandt dem stadig rykkede frem mod et hav af tåge, som de ikke kendte, det var sandelig deres egen skyld. Det var deres egne hjerters genstridighed de havde at takke for, at de aldrig kunne få øje på noget vinkende mål på deres vandring. I deres perverse sind fandt de mere glæde i at synge deres eget lille sentimentale refræn om tragediens ubønhørlighed end ved at Sådan er drømmen om det tabte paradis, mindet om lykkens tidsalder på jorden, da lyden af Guds fodtrin endnu kunne høres i stilheden fra aftenen, som skumrede mellem træerne. følge de strejf af lys i mørket, som Gud lod skinne for at lede dem ud af tragedien. Allerede i antikkens hjerte voksede det sig stærkt og levende sagnet om Atlantis vidunderlandet i vest, som sank i havet og forsvandt på en eneste nat, uden Gud i verden, uden regnbuens løfterige glans over dødsdalen og undergangen. Og så frem til vor egen tid og vore egne søvnløse nætter. Har du set det moderne menneskebarn, når det rejser sig op fra sit leje for ligesom at kaste et sidste blik tilbage ind i det tabte land? Det er et drømmeland båret af slægtens minder. Men her er det hjerterne, som mindes. Kolde hjerner har ingen hukommelse at tale om. Det er de intenst bankende og varme længselsfulde hjerter, som bærer på mindet, også på mindet om svundne årtusinder. De mindes et urtidens El Dorado, guldlandet uden guld. Jeg mener guld i nutidens forståelse, for guld i dag er kun et hårdt metal, lige så hårdt som det rene intellekt. Det er en kynisk værdimåler, et illusorisk klenodie, som forrykte menneskeskarer tramper hinanden ned for at nå og holde i hånden et usselt sekund. Nej, her var det selve kilden, som var gylden, noget i lighed med det mindernes guld, som du selv kan have båret i dit bryst fra din egen barndoms forunderlige dal. Det gyldne kan være blomsterstøvet fra en mælkebøtte en forårsdag, måske en ganske bestemt forårsdag, som var uden sidestykke i dit liv. Det kan være lyset fra en sankthansorm i græsset en sommernat, noget som du aldrig så siden hen. Måske også det sidste birkeløv fra et efterår, som du aldrig mere oplevede. Guldet kan være på sneen og i solnedgangen, men allermest i dette gådefulde, som ingen kan nævne, 8 Nr. 1 Februar 2015

9 men som fra Arilds tid må have været indbegrebet af selve lykken. Om dette ved du kun én ting: det var der engang, det er ikke mere. Sådan er drømmen om det tabte paradis, mindet om lykkens tidsalder på jorden, da lyden af Guds fodtrin endnu kunne høres i stilheden fra aftenen, som skumrede mellem træerne. TILVÆRELSENS TOMHED Efterhånden må der være sket noget med denne ensomme have bag de blinkende sværd. Den er forsvundet. Selv sværdene er forsvundet. Og lysglansen fra deres levende klinger er som en bleg myte i moderne menneskesind. På den måde står vi arme skeptikere lige så tomhændede og tomhjertede tilbage som visse romerske soldater i året 70 efter Kristus. Fulde af sensationslyst og med spændte nerver brød disse galgenfugle ind i Jerusalems tempel, da byen var blevet erobret. De havde hørt så mange utrolige ting om denne helligdom. Der skulle hvile et overnaturligt guddomsskær over noget, som kaldtes Nådestolen, i en afdeling, som kaldtes det aller-helligste. Dirrende af profan forventning listede sig frem mod dette sted. Hvad ville de komme til at opleve? Hvilket syn ville de få at se? De oplevede ikke noget. De så absolut ikke noget bortset fra fire almindelige vægge. Den hellige ark, glansen af Guds nærvær, var borte. Den Evige havde trukket sin herlighed, sit flammende lyshav, tilbage fra denne jordiske hytte til alt held for den vanhellige hob. Nu var deres liv igen blevet sparet for nogle dage eller år fremover. Men det vidste de ikke. Nogenlunde på samme måde forsvandt lysskæret over den mystiske forbudte have i urtidslandet mod øst. En skønne dag var det hele forsvundet Det var igen muligt for nysgerrige mennesker at trænge ind på det forbudte område. Den dag var sikkert en mærkedag, som de ikke glemte så hurtigt. Undrende rykkede de ind på gerningsstedet. Hvor var haven? Var det muligt, at et helt landskab så sporløst kunne synke i dybet, forvandles i et nu til øde ensformighed, et gudsforladt stykke jordisk natur? Kun de allerfærreste tænkte på en anden mulighed. Sæt mønster- Nr. 1 Februar

10 Med en fast forankring i både fortid og fremtid bliver paradiset fra Gud en urokkelig vished. haven bag de blinkende sværd simpelthen var blevet løftet op mod himmelen! Var det egentlig så utænkeligt, at den almægtige skaber havde taget sit paradis tilbage, gemt det indtil videre i sin høje himmels usynlige havn? I dette tilfælde måtte det også kunne tænkes, at en tilbagevenden, en ny herlig nedsænkning af denne gave fra Gud endnu engang kunne ske for jorden og menneskene. DINE FREMTIDSDRØMME? Er det ikke trods alt noget af denne slags, som dukker op i din egen drøm om fremtiden og en bedre verden? En ting er i hvert fald sikkert: Netop når du som menneske allermest føler kulden og karrigheden i dit livs lille stue, netop når din nat bliver lang, dine tanker uden trøst og dine øjne uden tårer, da kan der ligesom med et stige frem for dit sind og dine sanser lykkelandet med tinder og tårne og gylden lykkedis over lyse eventyrenge. Det vil sige: akkurat dette udefinerbare, dette helt anderledes gyldne, dette ubeskrivelige gode og smukke fra din barndoms tabte paradis. Det smyger sig lægende omkring dig en stakket stund, blidt som et kærtegn, og deet trøster dig. Det trøster dig i den grad, du endnu er menneske, i den grad du endnu er et barn med evne og trang til at trøstes, med evne og trang til at genvinde det uigenvindelige, opleve det uoplevelige, nyde engangsfænomenet for anden gang. Ikke underligt, at dit hjerte søger at klynge sig til dette øjeblik, holde det fast, gøre det til din evige hverdag. Men det er bare barnet, som kan gøre øjeblikket til evighed og forvandle lykken til uvisnelig hverdag. Det er alene barnet, som ejer løftet om det genoprettede paradis. Men verden i dag er desværre netop den voksnes verden, den håbløst voksnes verden. I den verden hænder det så godt som aldrig, at folk giver sig af med noget så barnagtigt og naivt som at skue ind i et nyt land, håbets og fremtidens forjættede land. Den desillusjonerede voksne kan kun ryste mildt overbærende på sit kloge hoved over en sådan barnagtighed. Og menneskeligt set har han også ret. For os mennesker, som vor tilstand er i dag, findes der ingen fremtid. For så vidt er ideallandet derude i det fjerne en ren fiktion. Det er et fata morgana skabt af drømmerens egen længsel, hans fuldstændig urealistiske længsel. Og dog er dette slet ikke hele sandheden om Utopia. Gennem årtusinder fandtes der realistiske seere i verden, som skimtede konkrete detaljer i konturerne af dette land. Det, de oplevede, var ikke udelukkende længsel. Det var en gudgiven vision med fast forankring i Skaberens plan om de sidste ting. Og heller ikke traditionen bagud er på nogen måde kun en drilagtig remniscens fra de dybeste urgrunde i slægtens sjæl. Historien om Eden kunne Adam indprente i generationers bevidsthed som førstehåndsberetning gennem næsten tusind år. Med denne faste forankring i både fortid og fremtid bliver paradiset fra Gud en urokkelig vished, såvel historisk som eskatalogisk. Det bliver et ubrydeligt hånd af guddommelig forjættelse fra himmelhvælving til himmelhvælving, fra solnedgang til solopgang, en lysende bro over afgrundsdybet, som for menneskene er blevet historiens hav, udstrakt i sin åbne vælde som mellem to klippeskrænter. Og højt oppe på toppen af hver skrænt en udgave af Guds evige Eden. Sådan vil historiens kærnespørgsmål altid fortone sig som et spørgsmål om redning eller ikke redning, et spørgsmål om helvedes dyb eller himmelborg. HIMMELEN ER NØGTERN REALISME Set i dette perspektiv bliver altså Eden-hjemmet fra Første Mosebog en herlig, rystende realitet med umådelig magt, selv over dagen i dag. Og sådan vil det fortsat være, så længe det endnu får lov til at sende sin tindrende Pharosbue gennem den sorte nat i historisk forstand, eller så længe det får lov til at være en håbets oase i ørkenvandrerens indre syn, en virkelig eksisterende og realistisk læskende dug fra morgenrødens skød. Men også en mere dyster virkelighed har magt, sørgelig magt. Det er den grå bølge af en hverdag uden perspektiv, uden hverken fortid eller fremtid. Hver gang denne virkelighed på ny bryder ind over livet det gudsforladte liv med dets evige skumring af tomt og trøstesløst nirvana, sker der ubønhørligt det samme. Da må konturerne af lykkelandet derude i horisonten uvægerligt svinde og dø. Det er en falden verdens uundgåelige skæbne. For ét faktum er nu engang ubestri- 10 Nr. 1 Februar 2015

11 deligt, det bryder ubarmhjertigt gennem alt, hvad det blotte øje ser, og den nøgne tanke tænker: I kødets verden er døden den store herre og forgængeligheden den store lov. Ørkenvandreren kunne sagtens slæbe sig nærmere og nærmere hen mod palmelunden i den opflammende oase og kilden med det levende vand, men at nå helt frem til landet derude i levende liv, det var ham ikke givet. Dødsdalen mellem de to paradiser var hidtil vor uundgåelige skæbne. Som en betonmur rejser døden sig umiddelbart og ubrydeligt omkring menneskeskæbnen og mennesketanken. Og alligevel stærkere end alt dette fatale og umiddelbart knugende leger endnu synet af de levendes land, visionen fra toppen af Pisgas tinder ud over løfternes Kana an. Med andre ord, i troslængselen, i regnbueskæret, dér lader Gud endnu det tabte land leve og lyse hos hver sjæl, som vil. Ikke sådan at forstå, at fremtidssyner i sig selv har nogen pant på troværdighed. Også de onde magter tager drømmen og fremtidslængslerne i deres tjeneste. Der findes erhvervsdrømmere, rene professionelle, når det gælder dagdømme og rosenrød optimisme. Hos sådanne kan til tider synet af den sagnombruste lykkeborg med sine elfenbenspaladser og sine gader af guld blive så fortryllende og besnærende, at de ganske enkelt nægter at godtage virkeligheden og den umiddelbare hverdag. Sådanne er ynkværdige og i sandheden at beklage. For de vil aldrig eje andet end syner og drømme. En ganske væsentlig ting var nemlig sådanne seere og tydere uvidende om, nemlig at det virkelige og det hverdagsagtige i sidste instans danner den eneste farbare bro for mennesker over mod fremtidens paradis i en nyskabt verden. Romantik er i sandhed ingen grundtone i Skriftens skabelseshistorie. Sentimentalitet har ingen plads i Guds frelsesmiljø. Det er barnet, det ægte og ukunstlede, med sin enkle realisme, som skal arve landet. Den sentimentale, voksne ekspert i digt og drøm arver ikke en tøddel. For han har foretrukket sin egen tårevædede tragedie om tabets ubønhørlighed frem for budskabet om en frelsende Gud, en Gud, som frelser os ind i sit eget rige, løfternes evige Kana an. Det faktum, at Gud selv skal være der, lysledende, fra dag til dag, fra evighed til evighed, er nok til at skræmme den forhærdede romantiker. Så bliver han stående tilbage udenfor med sin drøm, sin rene drøm, drømmen om det evigt tabte land. Lad os hellere være kristne realister, fulde af velfunderet optimisme, visionærer af Guds nåde, drømmere med sande drømme. For da vil vi nær som helst kunne gribe det ubegribelige landet med den evige lov det ligger jo der fuldt færdig og venter bare på dig og mig. Du ser det hver dag som morgenen, lyslevende lige derude i solopgangen, troens solopgang, det mest realistiske, som findes. Pludselig, før du ved af det, skelner du guldet, som danser over fjeldtoppene. Du er så taknemmelig for en enfoldig vished: du har al din rigdom i Gud. Nok vil natten sænke sig mørk over jorden og menneskene. Men da løfter du bare øjene mod Orions vinkende portaler. Himmelen er ingen æterisk damp, som fejes bort af virkelighedens vindpust, ikke illusoriske avner, som brændes op i spiritualismens flammer. Nej, himmelen er nøgtern realisme. Her er dens virkelighed sted Sion, som kommer dig triumferende i møde, enkelt og tilforladeligt som en hverdag, men alligevel med jublende sang og skinnende fagert som en brud smykket for sin brudgom. Sådan er visheden om det genvundne land, paradiset fra Gud. Artiklen er Carsten Johnsens bidrag tii bogen Tanker i tiden udgivet på Norsk Bokforlag i Af: Carsten Johnsen Oversættelse: Birthe Bayer Foto: istockphoto.com Nr. 1 Februar

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere