Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem."

Transkript

1 Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen checkes for fejl. I tvivlstilfælde ring efter egnet personale. 3.Opvaskemaskinen bør ikke bruges af børn. pparatet er tænkt til huslig brug. 4.Generelle normer: - rør ikke ved apparaet med bare fødder eller med våde hænder eller fødder, - brug af forlængerledning og fordeler frarådes, - sørg for at ledningen ikke bliver bøjet eller klemt under installationen, - husk at afbryde for apparatet før de påbegynder en hvilken som helst form for rengøring eller reparatur eller hvis maskinen er defekt. 5.Børn bør holdes fra opvaskemiddler og fra opvaskemaskinen når lågen står åben. 6.Undgå at anbringe maskinen udendørs, heller ikke under et tag. Undgå at anbringe den på et sted som får direkte sollys eller regn. 7.Rør ikke ved varmeelementet under og lige efter vaskningen. 8.Undgå at sidde på den åbne låge, maskinen risikerer at velte. 9.Hvis maskinen er defekt bør strømmen afbrydes og husk at lukke for vandet, træk stikket ud. Læs anvisningerne i afsnitet om er der opstået et problem?. Hvis man ikke opnår eliminering af defekten ring efter den tekniske assistanceservice. 10.Hvis en skade skulle opstå, bør denne repareres af dertil egnet personale. 11.De gamle apparater, der skal tilintegøres, bør straks ubrugeliggøres ved ad skære tilslutningsledningen fra. Fjern eller tilintegør alle lukkesystemer. Oversigt (panelet) B E D O 65 c DG 6210 C Tænd/sluk-knap (ON OFF) Tænd/sluk-kontrollampe (ON OFF) Knap til indstilling af programmer "65 C"-knap Håndtag til åbning af lågen 21

2 Oversigt (indvendig) E G F J H I L K Øverste kurv Nederste spulearm Øverste spulearm Låg til saltbeholder Regolering af kurvene Filter Nederste kurv Beholder til opvaskemiddel og klarskyllemiddel Tekniske data Bredde cm. 60 Dybde cm. 60 Højde cm. 85 Kapacitet Vandets tryk Spændning Strømforbrug Sikring 12 standard kuverter 0,2 10 bar (20 Kpa 1 Mpa) Se typeskilt Se typeskilt Se typeskilt 22

3 Salt... Salt Vandet kan være mere eller mindre hårdt. Hvis hårdt vand ville komme ind i maskinen ville det efterlade kalk på opvasken. Derfor har opvaskemaskinen et kalkfilter som ved hjælp af specielt salt til opvaskemaskiner fjerner kalk. Fyldning af salt i kalkfilteret Brug altid specielt salt til opvaskemaskiner. Saltbeholderen sidder under nederste kurv og fyldes på følgende måde: 1. Tag nederste kurv ud, skru låget af beholderen. 2. Hvis beholderen fyldes for første gang er det nødvendigt at fylde den med vand. 3. Brug vedl. tragt. Før den helt ind i åbningen og fyld ca. 2 Kg salt i maskinen. Det er almindeligt at lidt af vandet løber ud af beholderen. 4. Skru låget på igen. Saltbeholderen fyldes ca. efter hver 30. opvask. Indikator for resterende saltmængde Dette er en grøn indikator, der er anbragt midt på rummet til salt: Når indikatoren er synlig, betyder dette, at rummet er fyldt. Når indikatoren ikke længere er synlig, betyder dette, at det er nødvendigt at påfylde salt (se afsnittet påfyldning af salt i afkalkningsanordning ). Justering af saltforbrug Opvaskemaskinen er udformet, således at det er muligt at justere saltforbruget i forhold til vandets hårdhed. Herved optimeres og tilpasses saltforbruget på bedst mulig måde. I forbindelse med justering benyttes følgende fremgangsmåde: 1) Løsn proppen på rummet til salt. 2) Lågen til rummet er forsynet med en pil (se figuren ved siden af). Drej om nødvendigt pilen fra tegnet - mod uret til tegnet + afhængigt af vandets hårdhed. - Det anbefales at udføre justeringen i overensstemmelse med anvisningerne i tabellen. Vandhårdhed f H dh mmol/l Indstilling Saltforbrug Mængde (omgange/2kg) ,7 / 0 / ,8 4, ,5 8,9 MED > 50 > 89 > 8, For at undgå dannelse af rust anbefaler vi at fylde salt i beholderen umiddelart før opvaskningen. 23

4 Opvaskemiddel og klarskyllemiddel... Opvaskemiddel Brug kun opvaskemiddel som er beregnet til opvaskemaskiner. Fyld opvaskemiddel i maskinen før programmet startes som oplyst under programmer. Opvaskemiddelfordeleren sidder i døren. Fyldning af opvaskemiddel i beholderen For at åbne låget ( ) tryk på knappen ( B ). Opvaskemiddelet fyldes i beholder C. Luk låget ved at trykke på det til klikket. dvarsel: for at lukke låget ordentligt bør opvaskemiddelet fjernes fra kanten. Klarskyllemiddel Klarskyllemiddelet gør opvasken klar og understøtter tørringen. Klarskyllemiddelfordeleren sidder i døren; den fyldes ca. hver 80. opvask (maskiner med kontrollampe fyldes når klarskyllemiddel-kontrollampen lyser). Fyldning af klarskyllemiddel i beholderen For at åbne beholderen, drej låget C mod urets retning og undgå at klarskyllemiddelet løber ud når det fyldes i beholderen. Klarskyllemiddelforbruget kan tilpasses ved at dreje på knappen ( F ) som sidder under låget ( C ) med en skruetrækker. Vælg mellem 6 indstillingsmuligheder, den almindelige indstilling er på 3. Vigtigt: Tilpassning af klarskyllemiddelforbruget kan forbeddre tørringen. Hvis der er pletter eller vanddråber på opvasken efter vaskningen, bør knappen drejes mod de højere tal. Hvis der er hvide striber på opvasken bør knappen drejes mod de lavere tal. C F C C B

5 Fyldning af opvaskemaskinen Madrester bør fjernes før service, potter og pander fyldes i kurvene for at undgå at filteret bliver stoppet og effektiviteten mindskes. Hvis potter og pander er stærkt tilsmudsede bør de lægges iblød før opvasken. Yderlige omgange undgås på denne måde. Tag kurvene ud for at nemmere fylde opvasken i. Brug af nederste kurv I nederste kurv anbringes stærkt tilsmudsede service, potter og pander (se fig.). nederste kurv øverste kurv Store tallerkener og grydelåg anbringes i siderne af kurven uden at blokere øverste spulearm. Kapacitet: 12 almindelige kuverter (i forbindelse med test jf. IEC- EN 50242: Øverste kurv i hævet position) - gryder, salatskåle osv. skal vendes med bunden i vejret - dybe skåle, potter og pander skråtstilles i kurven så vandet kan løbe af nederste kurv øverste kurv - Bestikkurven kan deles i to dele efter behov (se fig. ). Plads spares. Den halve bestikkurv kan efter behov anbringes i øverste kurv. - Bestikket skal anbringes med håndtaget nedad; hvis kurven har plads i siden skal teskeer anbringes separat i siden. Længere køkkenredskaber skal anbringes vandrat i forreste del af overkurven. Hverdagsopvask. Brug af øverste kurv Øverste kurv er specielt egnet til skånvask, f.eks. til glas, kopper, underkopper, men også til tallerkener, små salatskåle, små let tilsmudsede potter og pander. - nbring opvasken så den står fast. Overkurven kan ved behov hæves og sænkes (se fig.f). fig. fig. B 1 2 Fig. F

6 Start af opvaskemaskinen Start af program 1. Tilslut maskinen til stikkontakten. 2. Luk helt op for vandet. 3. Fyld opvasken i maskinen (læs afsnit om fyldning af opvaskemaskinen ). 4. Fyld opvaskemiddel i maskinen (læs afsnittet om opvaskemiddel, salt og klarskyllemiddel ). 5. Drej knappen i højre side af panelet i urets retning på ønskede program (læs afsnittet om program oversigt ). Tryk på ON-OFF- knappen, ON-OFF-kontrollampen lyser. Programmet begynder. Slette eller ændre programvalget... Tryk på ON-OFF-knappen, kontrollampen slukkes. Drej knappen i urets retning på ønskede program (læs afsnittet om start af programmet ), tænd igen ved at trykke på ON-OFF knappen. Efter opvasken... Når knappen står stille på STOP (se fig.) er programmet slut. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på ON-OFF knappen, luk for vandhanen på muren og luk lågen op. Vent et par minutter før maskinen tømmes for at skåne opvasken og lade den tørre helt. 4 5 STOP Knapper til ændring af programmer "65 C" - knap Denne knap (se oversigt ( panelet ) under "E ) bruges ved Økonomiprogram når man vasker potter og pander med indtørrede madrester. Ikke egnet til skånvask på grund af de høje temperaturer som med tiden slider på opvasken. 26

7 Program oversigt 2SYDVNH PLGGHO HOOHU RSYDVN 6N\OOHPLGGHO Meget snavsede gryder og service (må ikke anvendes til porcelæn). Forvask med varmt vand (45 C) Forlænget vask ved 55 C. Skylning med koldt vand. Skylning med varmt vand (70 C) Tørring. 1) Økonomiprogram 1) Økonomiprogram Meget snavsede gryder og service (må ikke anvendes til porcelæn). Forvask med varmt vand (45 C) Forlænget vask ved 65 C. Skylning med koldt vand. Skylning med varmt vand (70 C) Tørring. 2) Normalprogram (IEC-EN 50242) Let tilsmudsede service og pander. Hverdagsopvask. Forvask med koldt vand. Forlængeret opvask ved 55 C. Skylning med koldt vand. Skylning ved 70 C. Tørring. 3) Skylning Kun til skylning og tørring. Skylning med koldt vand. Skylning ved 70 C. Tørring. 4) Lynprogram Hurtigt spareprogram til skåneopvask lige efter brug. Opvask ved 55 C. Skylning med koldt vand. 5) Forvask Indledende afvaskning af gryder og service, inden opvaskemaskinen er fyldt. Kort vask med koldt vand for at forhindre, at madresterne tørrer ind på servicen. 27

8 Råd til besparelse af energi - Det anbefales at sætte maskinen i gang når den er helt fyldt, det vil altid være det mest økonomiske. For at undgå dårlig lugt og indtørring af madrester kan iblødsættningsprogrammet sættes i gang. - Vælg det rigtige program: programvalget er afhængig af art o tilsmudsningsgrad af opvasken. - Brug korrekt mængde opvaskemiddel: for stor mængde opvaskemiddel giver ikke renere opvask, men er aldeles skadelig for miljøet. - Det er unyttigt at skylle opvasken før den fyldes i maskinen. Om at holde opvaskemaskinen i form Efter hver opvask Efter hver opvask bør der lukkes for vandet og lågen lades stå på klem for at undgå dannelse af fugt og dårlig lugt. Tag stikket ud Husk at afbryde for apparatet før de påbegynder en hvilken som helst form for rengøring eller reparatur: Risiko for ulykker mindskes. Brug aldrig vaskeprodukter, der indholder syrer eller opløsningsmidler Opvaskemaskinens udvendige dele og dele i plastik vaskes med vand og sæbe; undgå vaskeprodukter, der indholder syrer eller opløsningsmidler. Pletter fjernes med hvid eddike eller et specielt produkt til opvaskemaskiner. Ferieperioder Når de tager på ferie bør de vaske en tom maskine, tage stikket ud, lukke for vandet og lade lågen stå på klem: dannelse af dårlige lugte mindskes og tætningslisterne holder længere. Hvis de flytter Under transporten bør maskinen muligst holdes lodret; hvis nødvendig, læg den på bagsiden. Tætningslister En af grundende til dannelse af dårlige lugte i maskinen er madrester som bliver siddene i tætningslisterne. Vask af og til tætningslisterne med en fugtig svamp. 28

9 Rengøring og vedligeholdelse Filtre For et perfekt opvaskeresultat er det nødvendigt at rense filtrene. Opvaskevandet renses for madrester i filtrene og kommer rent i omløb i maskinen igen. Derfor er det vigtigt at fjerne madrester fra glas og halvrundt filter efter hver opvask ved at holde det under klart vand; for at tage filtrene ud træk håndtaget opad. Mindst en gang om måneden bør filtrene (halvrundt filter " og mikrofilter "B ) renses. Brug en børste for at rense filtrene. Sæt delene sammen igen som vist i figurene og sæt filtrene i maskinen ved at trykke dem nedad. Opvaskemaskinen må ikke bruges uden filtre. Hvis filtrene ikke bliver sat korrekt på plads mindskes effektiviteten eller maskinen bliver udsat for skader. B Rengøring af spulearmene Madrester kan sætte sig fast i spulearmenes åbninger. Det er derfor nødvendigt at rense dem regelmæssigt (se oversigt ( indvendig ) under F I). Rengøring af vandtilførelse filter Rens vandtilførelse filter ved vandhanden regelmæssigt (se fig. 2 i afsnittet om installation ). Luk for vandhanen og skru slangen fra, tag filtret ud og rens det under klart vand; sæt det på igen og skru slangen på. Er der opstået et problem? Opvaskemaskinen kan holde op med at virke eller virke dårligt. Før man tyr til den Teknkske ssistence Service er det fordelagtigt at følge nedenstående anvisninger: måske har de bare glemt at trykke på en knap. Opvaskemaskinen starter ikke Check om: stikket er sat rigtigt i stikkontakten, der er strøm i huset, lågen er lukket rigtigt, ON - OFF -knappen står på ON, der er åbent for vandet. Opvaskemaskinen tager ikke vand ind Check om: vandhanden er helt åben og slangen til vandtilførsel er ordentlig tilsluttet, der mangler vand i hele huset eller trykket er for lavt, slangen er bøjet, slangens filter er stoppet. slangen til afløb af vandet er bøjet. Der sidder kalk på opvasken Check om: låget til saltbeholderen er lukket korrekt, klarskyllemiddelmængden er korrekt. Hvis man til trods for at have taget foranstående anvisninger i betragtning ikke opnår at eleminere defekten, ring efter den tekniske assistanceservice. Husk at opgive: - art af defekten - model nummer (Mod....) og serie nummer (S/N...) som befinder sig på typeskiltet på siden af lågen. Ring kun efter dertil egnet personale og sørg for at få sat originale reservedele i maskinen. Opvasken bliver ikke ordentlig ren Check om: vandhanden er helt åben og slangen til vandtilførsel er ordentlig tilsluttet, der mangler vand i hele huset eller trykket er for lavt, slangen er bøjet, slangens filter er stoppet. Opvaskemaskinens afløb virker ikke Check om: 29

10 Installation nbringelsessted nbring maskinen på det ønskede sted. Maskinen må gerne med siden eller bagsiden stå op af andre møbler eller muren. Opvaskemaskinens slanger til vandtilførsel og afløb kan ved installationen drejes til venstre eller højre efter behov. Maskinen skal stå vandret Når de har anbragt maskinen på det ønskede sted tilpas fødderne ved behov ved at skrue dem ind og ud til maskinen står vandret; inklinationen må ikke være over 2. Hvis maskinen er anbragt korrekte fungerer den perfekt. Tilslutning til hanen til koldt vand. Slut slangen til vandtilførrelse til en kold vandhane med mundstykke ¾ gas. Sørg for at skrue den godt fast til vandhanen (se fig. 2). Nogle modeller er udstyret med "CQUSTOP (se fig. 1) som indholder filtret i selve mundstykket. Hvis vandrørene er nye eller ikke har været i brug i lang tid bør man lade vandet løbe til det bliver helt klart. Ellers risikerer man forstoppelse af vandtilførelsen og skader i maskinen. Tilslutning til hanen til varmt vand Maskinen kan sluttes til hanen til varmt vand (centralvarmeanlæg, radiatorer) der ikke er varmere end 60 C. Opvasken forkortes om 15 minutter og effektiviteten mindskes en anelse. Tilslutningen forgår som til hanen til koldt vand. Overløbssikring Opvaskemaskinen er udstyret med et system der afbryder vandtilførelsen ved åbningen hvis der optræder vand et forkert sted i maskinen eller hvis slangen bliver utæt. Risiko for vandskader elimineres. Hvis boksen, der indolder Fig.1 de elektriske dele bliver skadet, skal stikket tages ud omgående. For at overløbssikringen fungerer korrekt skal boksen med slangen til vandtilførrelse sluttes til hanen som i figuren. Slangen til vandtilførrelse indholder elektriske dele og må ikke skæres op. Hvis slangen er for kort skal den erstattes. Slanger kan fås hos forhandlerne og serviceassistancen. Tilslutning af afløbslangen Slut afløbslangen til et afløb med min. åbning Ø 4 cm, eller læg den i vasken. Undgå at klemme slangen. Brug vedl. plastikholder (se fig.). Enden af slangen skal anbringes på en højde af 40 til 100 cm, den må ikke ligge vand. dvarsel: plastikholderen skal sættes fast på muren for at undgå at slangen til afløbet flytter sig og vandet løber ud. Strøm-Tilslutning Sæt stikket til en stikkontakt med jordbindelse (i overenstemmelse med de gældende normer), efter de har checket at spændning og strømforbrug svarer til værdierne på typeskiltet i inox lågen. Netspændingen skal stemme overens med den på typeskiltet angivne spændning. Hvis værdierne ikke svarer skal stikkontakten skiftes ud. Undgå at bruge en adapter: den kan blive varm eller brænde igennem. 30

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö CG 1275 Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad kyl/frys Installation och användinge Kombinert kjöle-fryseskap Installasjon og bruk SF S

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål GRANAT BRUGSANVISNING GRANAT Trykkoger i rustfri stål Hurtiginfo Hurtiginfo Følgende symboler bruges på vores produkt: Læs betjeningsvejledningen! Overhold advarselsog sikkerhedsinstruktionerne! Tak for

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere