LANGSOMHEDENS PÆDAGOGIK KRÆVER ET NYT MIND-SET OG EN NY OPTIK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGSOMHEDENS PÆDAGOGIK KRÆVER ET NYT MIND-SET OG EN NY OPTIK."

Transkript

1 LANGSOMHEDENS PÆDAGOGIK KRÆVER ET NYT MIND-SET OG EN NY OPTIK. I det moderne højhastighedssamfund raser vi alle med svimlende fart og med så høj en puls og temposkift, at ingen tidligere generationer har oplevet noget lignende. I hverdagen er alle udsat for et pres uden sidestykke. Bombardementet af indtryk har nået et niveau uden fortilfælde i verdenshistorien. Stress, ADHD, livsstilssygdomme og mangel på tid, nærvær og fordybelse er daglig kost. Industrisamfundets bærende fortælling er effektivitets-myten. Men den er i det lange løb ikke bæredygtig og bærer ikke længere. Når stadig mere aldrig er nok, er det skruen uden ende. Vores livsstil bider sig selv i halen. Vi sidder på ryggen af vækstens tiger, og er bange for at falde af, for så bliver vi ædt eller overhalet af de andre. Opgøret med indgroede vaner og traditionstænkning er nok den største udfordring for udvikling af fremtidens velfærdssamfund. Det er langt de fleste klar over. Netop derfor er nogle af tidens mest populære ord, kreativitet, innovation og bæredygtighed. Et af de mest citerede ord i øjeblikket stammer fra Albert Einstein: Vi løser ikke vore problemer ved at bruge de tænkemåder, der skabte dem. Et andet sted sir han med henblik på atombomben: Vi har ændret alt undtagen vores måde at tænke på. Hvis selve tænkemåden skal ændres, hvad er så løsningen? At tænke i kompleksitet, eller komplementaritet, som Niels Bohr Bohr kaldte det. D.v.s. modsætninger som forudsætninger. Dermed er vi fremme ved denne artikels kerne, nemlig langsomhedens pædagogik. Vi har brug for et nyt mind-set og en ny optik. Vi må til at tage andre briller på for at ændre synsmåde. Løsningen er et paradigmeskift. Inspiration til dette findes i flow-, og kreativitets-modeller, mindfullness, teori-u, lykke-filosofi, positiv og intuitiv tænkning Det er kvaliteten i vor opmærksomhed, der bestemmer graden af livskvalitet. En ny fordybelses- og opmærksomheds-kultur er nødvendig. BØRN HAR EN OMVENDT BEVIDSTHED AF DE VOKSNE. Hos børn går tiden ikke, den kommer. Derfor gælder det om at forhale tiden, strække den ud og trække tiden i langdrag, så tiden går i stå og børn får mulighed for at fortabe sig i øjeblikket. Vi lever i den mellemrumsforskrækkede tid, hvor pauserne er sandhedens øjeblikke. Det gælder om at skaffe børnene mellemrum, pauser, åndehuller og oaser, hvor ydre distraktorer eller forstyrrende ting holdes ude. Hvorfor hopper børn Paradis? Fordi de selv lige er kommet derfra. Ja, som i fortællingen om alle de voksne, der stod ved den nyfødte pige og priste det nye vidunder i høje toner, hvortil den 4- årige storesøster sagde: Jamen I må tænke på, at det er jo også kun 4 dage siden, at hun var oppe hos Vor Herre! Exupery siger: Jeg kommer fra min barndom som fra et andet fædreland. Alle børn er kongebørn, prinser og prinsesser, kommende dronninger og konger af de tusinde muligheder. Ethvert barn er et univers i sig selv, et sjæleligt landskab som tager form af den genfortryllelse af verden, som finder sted, når barnets dybeste forundringsevne aktiveres. Hvis børn konstant bliver afbrudt af de voksnes hurtigere tempo, så mister børn evnen til fordybelse og leg. Dvs. det går ud over børns evne til at være børn, hvis vi presser voksenverdenen ned over børn. Så får vi en alt for hurtig voksenisering og intellektualisering med det til følge, at det kreativitetspotentiale, der skulle udvikles i barndommen kvæles i fødslen. På længere sigt gennem ungdom og voksenverden risikerer det at gå i stå i sin personlighedsudvikling og blive et sjæleligt firkantet og konformt menneske, som forråder sin egen originalitet og kreativitet ved at søge tilfredsstillelse i det middelmådige. Et menneske kan aldrig blive lykkeligt uden at være kreativt og uden at vide, at det gode, skønne, sande og ophøjede findes, at billeder, tegn og mønstre er strøet ud over jorden

2 som hemmelig skrift. De kommer kun til syne ved berøring og når vi røres af dem. Dvs. når vi går på opdagelse i tilværelsen. Livet selv er det største af alle eventyr. Et barn skal være grebet for at kunne begribe. Lige et par ord om forskellen på børns og voksnes bevidsthed (som fagligt hedder primærog sekundær-proces- tænkning). Når voksne hører et eller andet. Så er det første man gør, at man tænker over det, dernæst hvad føler man og dernæst hvad gør man. Vi tænker, føler og handler. Hos børn er det omvendt, og jo yngre børn er, desto mere udtalt er det. Et barn er et helt åbent og følsomt sanseorgan, som tingene går lige ind i. Det har ikke intellektet som filter og skjold. Se blot den lille baby, når den ammer hos moderen, hvordan det går helt ned i storetåen, som bevæger sig af fryd. Hvis vi sir til et lille barn: Pas på! Der står en trold derhenne!, så handler barnet først. Det skynder sig væk eller gemmer sig. Det handler som det første. Dernæst føler det, at det blev forskrækket. Og som det sidste går barnet op i hovedet og gennemskuer den voksnes drilleleg og siger: Nej, du har narret mig! Hvis vi glemmer, at børn har en omvendt bevidsthed af voksne, så stjæler vi barndommen fra dem. Vi kan give børnene barndommen tilbage ved selv at skynde os langsomt. Fordi langsom tid er forundrings-tid. Langsom tid gir nærvær og dybde. QUICK, SLOW,FLOW. Den måde, som vi bruger tiden på, siger meget om, hvilket menneske vi er. Den amerikanske hjertelæge Meier Friedman har igennem 40 år studeret A-og B-mennesker. Igennem mange årtier har man herhjemme talt meget om A- og B mennesker, hvor B- mennesker lever mere i det tidløse som børn, kommer for sent med den bedste samvittighed i verden, og aldrig er til at få til at gå i seng. De siger: Hvad nytter det at stå tidligere op, når det er morgensøvnen, man har brug for. B-mennesker lever mere i det emotionelt vegetative og er en slags drømmende manana-mennesker, lidt ligesom folk i den tredje verden, som bliver kaldt smilets folk i smilets lande, fordi de smiler uden egentlig grund, simpelthen fordi de er mere glade. Keep smiling, dont worry, be happy! Børn er B-mennesker og B-mennesker er livsnydere. Og man skal nyde, før man skal yde og før man skal fryde med frugten af sin livserfaring. Børn skal have lov til at være. Unge skal have lov til at lære. Voksne skal hjemmet bære. Og de gamle skal man ære. A-mennesker slår vækkeuret fra, før det ringer, rejser sig op med ret ryg, og 100 % sanseperception og starter dagen op for fuld skrue som en slags egotornado midt i et moderne turbo-helvede, strømlinjeformet, hightjekket og målrettet. De er kontrolstyrede, kognitivt, voluntaristiske og hader spildtid, hader køer i supermarkeder og på motorveje, og prøver altid at finde genveje og korteste vej til målet, for tid er penge. A-mennesker rummer en tilbagetrængt, men kontrolleret form for aggression. Hvis nogen dytter i en bilkø, så er det A-mennesket. Mange A-mennesker er rastløse i fritiden, og taler tit forjaget, hvor de spytter det første ord ud, for derefter at tale højt og forceret. De afbryder, er dårlige til at lytte, er monologisk og ikke dialogisk indstillet. Energien er rettet mod materialistiske præstationer, og A-mennesker har som regel uklare højere livsmål. A-mennesker kan, hvis det bliver for ekstremt, ende med at få stress og blive et selvforskyldt hastværksoffer, der ender med at øve psykisk vold imod sig selv, ifølge svenske Ove Wikstrøm. Altså arbejdsnarkoman og flidsneuroptiker. Vor tids normalitet vil vi engang se tilbage på som tidens mest udbredte form for galskab. Vi er alle A-og B-mennesker, men er faktisk også på vej til at blive C-mennesker, hvis vi bliver gode til at gøre tiden fri, og finde et tredje spirituelt metafysisk overdrive, hvor de mange tider smelter sammen hos det polykrone eller tidsfrie menneske. Dvs. hos mennesker der mestrer at være legende og nysgerrigt undersøgende, samtidigt med at de er koncentreret og disciplineret, og som er kvikke og naive på samme tid. I stedet for at tid og tidløshed er hinandens fjender, kan de række hinanden hånden og gensidigt

3 skabe tiden om til en højere oplevelsesform. Det hedder quick, slow flow. Hvis vi bliver gode til at drømme, dovne og dase, men bruger det bevidst som en trænet form for innovation, vil vi opdage, hvad forudsætningen er for at skabe nye ideer og blive åndeligt gravide. Vi skal til at skrive nye rollehefter til os selv og alle jordens børn og unge. Vi skal alle til at øve os i at blive millionærer på fri tid. Ligesom det i musikken er kontrapunktikken, altså modsætningernes samspil der i fællesskab skaber en symfoni, således er det også, når man leger dybt alvorligt, for så smelter arbejde og leg sammen. Mange af disse sammenhænge har fået betegnelser som en reflekterende praktiker, en velordnet anarkist, en alvorlig humorist, en som både er skarp og dyb, med fantasi og jordnær realisme, en der drømmer, men med vågne øjne. Albert Einstein siger herom: Bliv ikke gamle, uanset hvor længe, I lever. Hold aldrig op med at stå som nysgerrige børn foran det store mysterium, som livet udgør. Barndommen er aldrig helt forsvundet, men lever videre i os. Samtlige livsaldre lever i mennesket. Det gælder om at holde sit indre legebarn levende hele livet igennem. Når vi fordyber os, så åbner der sig en helt anden horisont. Her bor det undrende, tøvende, spørgende. Jo mere forundrings- eller forbavselseskompetence vi har, jo mere differentierer virkeligheden sig i mangfoldige betydningsmønstre eller fraktaler. Vi oplever, at når tiden bliver kreativ, så kan den skabe sit eget rum, skaberrum, tidsrum, frihedsrum. Når tiden transformeres kreativt, opstår der flow, hvor uendelige kombinationsmuligheder fylder horisonten, og man er som opslugt, fortryllet, henført, ja, der er ligesom noget beåndet, ophøjet, over det hele. Det er, som om øjeblikkets engel havde strejfet os med sin vinge, og for en stund ladet os skue ind i tilværelsens underfulde natur, og ladet os forstå, at alting i naturen er opbygget efter tanker og visdom. Gennem fordybelse kan børn få en veludviklet evne til oplevelse af sammenhæng, og gradvis skabe nye mestringsmuligheder, som gør at de træner sig i at reagere fleksibelt overfor forskellige udfordringer. Det bedste råd, når du dig keder: Brug nysgerrighed som drivfjeder! LANGSOMHED SOM RESSOURCE. Hvordan får børn mere indre ro? Det gør de ved at bygge huler. Den første leg i verden hedder: Borte!Borte! - Tit!Tit! Dansk tidskontrol blev indført i 1965, hvor rationaliseringseksperter skulle sætte produktionen op ved at gøre tingene mere effektivt og hurtigere. I dag er vi alle underlagt informationssamfundets tidskontrol og barnet er den sidste slave, som den finske hjerneforsker Matti Bergstrøm skriver. Den unænsomme måde hvorpå barnet rives for tidligt ud af søvnens favn er måske skadelig, og når barnet gør tingene for langsomt og vi siger skynd dig, og barnet siger, nej, jeg vil ikke, så er det fordi barnet ikke vil ud af Paradis. Hver morgen sker syndefaldet, fordi vi skal tilpasse os tiden. Hvem har kontrol over sin egen tid? Måske har vi alle individuelle tidsrytmer, som vi burde tilgodese. Burde alle børnefamilier have økonomisk kompensation for at blive hjemme hver dag til klokken 10? Har vi brug for en ny tidspolitik for familien Danmark? Et hjem er jo et sted, hvor der er nogen hjemme. Den hurtige tid i informationssamfundet er både en velsignelse og en forbandelse. For hvem vinder, når hurtig og langsom tid mødes? Historien har vist, at det hurtige altid vinder over det langsomme. Hvis noget kan gøres hurtigere, vil det blive gjort. Men hvem beskytter barnets tid? Hvem beskytter den langsomme tid? De mange afbrydelser virker distraherende på opmærksomheden og forstyrrer vores evne til nærvær. Der er et massivt fravær af nærvær på grund af vor tids moderne sygdom kaldet masseindtryksødelæggelsen. Vi kunne også se det mere positivt og kalde det en rigdom af mangfoldige muligheder, når vi ser på børns medieforbrug(dvd,tv, video, Gameboy, pc, spil på Iphone eller Ipad). Vi voksne har et intellektuelt filter, som gør, at vi kan fravælge at fokusere på det, vi ikke ønsker, men det kan børn ikke helt så nemt. Derfor ser vi så mange

4 opmærksomhedsforstyrrelser hos børn og unge, som ikke kan koncentrere sig ret længe. Er der forstyrrelsesfri-zoner i børnehaven, mobiltelefonfrie områder. Hvordan kan vi forhindre de mange afbrydelser, der bortleder opmærksomheden? Det kan vi kun ved at rette opmærksomheden mod det. Derfor er langsomhed ved at blive en global trend. Kun i langsomheden er fordybelsen mulig. Flere og flere spørger sig selv: Hvornår holder vi op med at skamride det effektive på bekostning af det reflektive? Hvordan kan vi nå mere ved at lave mindre? Hvordan kan kreativ langsomhed bekæmpe stress med omtanke, livsglæde og humor? Hvorfor vokser langsomhedens visdom som en global modkultur til hurtighedens dæmoni? Fordi tiden er en god tjener, men en dårlig herre. Et godt ord kan minde os om det væsentlige: Lad tidens flod flyde langsomt, så dets frugtbare ler får tid at aflejre sig. Lad mit liv blive begivenhedsløst, så jeg får tid til at leve. Frygt ikke langsomheden. Frygt kun stilstanden. Kun den, der ikke bevæger sig, mærker ikke sine lænker. Tiden er forunderlig barmhjertig. Den skænker os tilbage alt det vi har tabt og mistet gennem minder og visdom, sange og fortællinger. KUNSTEN AT SKYNDE SIG LANGSOMT. Accelerationen i højhastighedssamfundet skyldes en eksponentiel vækst i forandringsprocesser og antallet af forandringer. Der bliver stadig mere og mere af alting. Vi lider ikke af influenza, men affluenza, som en amerikansk bog hed. Affluenza betyder overflødighedssyge (affluent=overflødig). Der er mere og mere af det, vi har mindre og mindre brug for, såsom valgmuligheder, viden, information, nyheder. Udfordringen er ikke at skaffe sig mest mulig information, men at have gode mentale filtre i form af en sund og veludviklet dømmekraft, som kan frasortere det uvæsentlige og få fat i det væsentlige. For at tiden kan blive din ven, må du give den noget af dig selv. Når tiden bliver din ven, er du aldrig ensom. Langsomheden gør fordybelsen mulig. Evnen til at reflektere bygger på evnen til at danne billeder eller symbolisere. Der vil i fremtiden gå et skel mellem signal og symbolmennesker, mellem dem, der kun har refleks og dem, der har refleksion. Hvad der grundlægges i barndommen, får et varigt værd. Det, som forsømt her bliver: til børn det svir! Hvad ønsker børn og unge mest af de voksne? Tid! Tid og pædagogisk kvalitet hænger sammen. Hvordan får vi skabt tid til nærvær, tid til fordybelse, ro, rytme og harmoni? Måske skulle man i daginstitutioner have en quick, slow, flow - skrank, hvor forældre indvilliger i at gå ned i omdrejninger, når børn afleveres, f.eks. sige at vi bruger mindst 10 minutter på at aflevere og hente. Er det muligt og hvad vil det gavne? Jeg tror, at det vil give barnet mere indre ro, og de mange skift i dagen blive lettere. Alle skift og overgange er også følelsesmæssige skift. Derfor tag hånd om dem på en god måde. Forældre kan tilbydes en lounge i børnehaven med kaffe og te ved aflevering eller slappe af i en hængekøje. Telefoner, mails, kollega-samtaler i tide og utide bør begrænses mest muligt, ligesom ineffektive møder bør afløses af bedre møder. Tiden er knap og dyrebar. Er der for meget spildtid, hvor tiden bare skal slås ihjel? Eller er der for meget stress, fordi jeg lige skal nå en hel masse lige om lidt? Stress opstår, når vi får alt for mange indtryk på for kort tid. Så stresses hjernen og koger over, og vi blokerer og får stresssymptomer. Vi forsker mest i stress-symptomerne og alt for lidt i, hvordan vi får mere indre ro eller stilletid ind i børn og unge. Den svenske fysikprofessor Bodil Jönsson kalder stille-tid for den tid, det tager at indstille sig på eftertænksomheden. I dag mindskes eftertænksomhedens zoner. Rastløsheden kommer indefra, fordi livets inderside ikke dyrkes. Som Owe Wikstrøm siger: Den, der jages af sig selv, mister evnen til at nyde. Den frie og nydelsesfyldte tid er

5 den tid, hvor man selv bestemmer på egne betingelser. Hvor man spankulerer og spekulerer. Eller som Michael Ende sir i bogen Momo : Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det sir ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme èn at være en evighed, mens den andre gange kan flyve af sted, som om den kun var et øjeblik det afhænger udelukkende af, hvad man oplever i løbet af denne time. For tid er liv. Og livet bor i hjertet. FLOW ER DEN FRIE TID. Flowforskningen fortæller om evnen til at sætte tiden i står, når vi bliver opslugt og fortryllet af noget. Her oplever vi et nærvær og fordybelse ledsaget af en følelse af fuld og optimal tilstedeværelse. Der kommer en følelse af lethed, en oplevelse af ubesværethed og elegance, hvor hverdagslivets tidsskema fortoner sig. Ja man glemmer at spise, og man er nærmest som i en tilstand af forelskelse. Gyldne øjeblikke fødes, når tid og evighed mødes. Flowtilstande opstår også i legen. Når man er helt fortabt i legen, og har glemt alt andet omkring sig, så opleves livet eventyrligt. Nogle af os husker, at vi glemte tiden så meget, når vi legede, at vore forældre spurgte os: Hvor har du været? Og vi svarede: Ingen steder. - Hvad har du lavet? - Ingenting. Men vi havde været tæt på livets skabende kildevæld. Vi havde været i Arkadien og Langtbortistan, Østen for sol og vesten for måne, i landet, hvor solen aldrig går ned og tiden ikke har tand. Disse flowoplevelser er øjeblikke af kreativitet og er den drivende kraft i alle kreative menneskers virke. Derfor er leg ikke bare pjat. Psykologen C.G. Jung nævner et sted: Den gæld vi står i til fantasiens leg er uberegnelig. Kreativitet, fantasi og innovation er nu vort vigtigste konkurrenceparameter, og det vi skal leve af i fremtiden. Man skal lege før man skal lære, og man kan kun senere lære i samme grad, som har leget i forhold til. Derfor er legen af central betydning for læringen. Man skal være grebet for at kunne begribe. De mest kreative lysende genier har formået at muliggøre menneskets innovative og optimale kreativitetspotentiale. Einstein blev i gymnasiet kaldt en doven rad, fordi han var langsom. Hvad man ikke var klar over, det var, at langsomheden muliggjorde hans evne til fordybelse. Einstein kaldte også beskedent sig selv for en langsom tænker. På samme måde med Niels Bohr, hvis evner til at falde i staver var legendarisk. Da Einstein og Bohr mødtes i København tog de en sporvogn, men glemte at stå af, fordi de var så fordybet i samtale, og de nåede endestationen 3 gange! Mon ikke at de hurtige i skolen fortsat prioriteres mere end de langsomme? Nu skal man jo heller ikke være for langsom. Man skal ikke kede sig mere, end man kan gabe over! BYG EN NY LANGSOMHEDSKULTUR OP. Hvordan kan vi sikre mere flow og mindre stress? Ved at lave en osteklokke-kultur eller en moderne mental klostermur, hvor man beskytter børn mod at blive overloaded. En pædagogik, som bygger på, at vi laver pauser, der er pauser, hvor vi bruger den lydløse telefon, hvor vi filtrerer informationer, som ellers bare flyder ind, hvor vi sørger for god forældreopbakning og begynder at bygge en ny langsomheds- pædagogik op ved at hente inspiration i bøger om langsomhed eller hente foredragsholdere ind herom. En institution, der er færdig, er færdig. Derfor skal der være foranderlige legepladser, hvor man kan grave huller i jorden, sand, vand, jord og mudder. Sjældne fine sten og klipper, blomster og træer, svævebaner til at bringe sindene i svæv. Legepladsen som et mangfoldigt landskab med uendelig variation i belægninger, bløde bakker, vandrender, små vandhuller, gynger, øde skov, vindharper, måske drypstenshuler og ædelstensgrotter. Byg et langsomhedsbibliotek op og hent billeder og sentenser frem om langsomhed, afhold møder herom, og stil det spørgsmål: Hvad er det vigtigste, vi kan gøre for at bane vej for langsomhedens pædagogik? Hvordan sikrer vi mere flow og langsom tid? Det er vigtigt, at man ikke bliver for frelst med langsomhedspædagogik. Det hurtige og det langsomme skal spille sammen på en frugtbar måde. Det er godt med fest og farver og

6 Tivoli, ligesom det er godt med langsomhed og fordybelse. Enhver ting forstås i kraft af sin modsætning. Hver medarbejder medbringer en gang om måneden et forundrings-ord eller billede eller sang eller en malet sten som bidrager til at sprede liv, lys og glæde. Det kunne være godt at samle på langsomheds-ord i en fortravlet tid. Det minder os om, hvilken vej, der er god at gå. Og husk, at retningen altid er vigtigere end hastigheden. For ellers ender det som tegneserie-figuren Jern-Henrik, der siger: Vi skyder en vældig god fart, men vi ved ikke, hvor vi er på vej hen! Og hvis man ikke ved, hvor man er på vej hen, så aner man ikke, hvor man havner. Hvis du ikke har et mål, kan du aldrig finde din vej. Uden mål ingen mening. Sådan siger vi voksne. Men børn har ikke altid et direkte mål. De elsker det formålsløse, som legen, der har sin værdi i sig selv. Børn drives af nysgerrighed, undren og fantasi. De drømmer og leger drømmen ud. Deres verden er en mulighedsverden. Og næsten alt er muligt at lege, hvis man kan forestille sig det. Mangel på fantasi giver manglende muligheder. STORE TANKER I SMÅ HOVEDER ELLER SMÅ TANKER I STORE HOVEDER? Børns forundringskompetence er i nær slægt med den filosofiske undren. I mange år var jeg dybt optaget af hele den strømning, som kom frem under betegnelsen filosofi for børn og senere filosofisk praksis og filosofiske samtaler. Mit arbejde med undervisning for pædagoger og dagplejere, skolefolk og fritidshjem, samt hele det specialpædagogiske område med problembørn gjorde det mere og mere klart for mig, at samfundsudviklingen på mange måder udgjorde en alvorlig trussel for børns optimale opvækstbetingelser. Den mest afgørende trussel er først og fremmest manglen på ro, rytme og langsomhed. Når barnet vedvarende påføres et for hurtigt og hektisk tempo, så vinder det overfladiske over det indholdsmæssige, det ydre over det indre og støj over evnen til at lytte, hvilket igen går ud over barnets identitetsdannelse, selverkendelse, evne til socialitet og evne til at knytte mere livgivende og dybe relationer ikke kun til andre men også til sig selv. Barnet bliver skadet i sin evne til at være. I stedet vil det hele tiden have noget, bliver en plageånd og belastende for sine omgivelser, fordi det har mistet evnen til blot at være og nyde livet. Hvis forældrene så forsøger at købe børnene ved at forkæle dem materielt, så bliver det hele blot endnu værre. Børn fødes med store tanker i små hoveder og ender måske med små tanker i store hoveder. Mange voksne har gjort børnene til familiens centrale midtpunkt, som hele familiens liv og forældrenes ægteskab handler om. Tidligere var forældrene sol og måne på himlen, mens børnene var planeter, der cirklede omkring dem. I dag er børnene sol og måne, mens forældrene er blevet til planeter der cirkler omkring dem. Vi er gået fra kernefamilie til stjernefamilie! Den stigende voksenisering af børn og unge og infantilisering af de voksne fører til et stadigt mere barnliggjort samfund. De pædagogiske problemer og krisen i børn og unges opvækstvilkår er dog kun et særligt aspekt af den dybtgående kulturelle krise, vi befinder os i. Opdragelsens kunst, opdragelsens endeligt eller endelig opdragelse? De nye børn og forældre befinder sig mellem modernitetens malstrøm og mulighedsverden. Her har pædagogen en særlig opgave ud fra sin empati at være sensitiv over for det tidspunkt, hvor langsomheden kan føre til en ny indsigt i verden. Langsomhedens pædagogik afhænger her af pædagogens evne til at gribe ind som en katalysator eller helt at lade være, lade barnet selv være opslugt, eller støtte barnet ud fra sin faglige indsigt. Der er mange forskellige muligheder for at gå ind og gøre en positiv forskel. Børn byder tit ind med meget, men af og til er det også vigtigt, at pædagogen tager lederskab, og tør skubbe børnene ud i nye uvante oplevelser og lade dem vandre ad nye ubetrådte stier, så de udfordres til at udforske deres omverden og gøre nye erfaringer, hvilket igen sætter noget i gang inde i hovedet på dem. Store tanker må få gode vilkår.

7 LANGSOMHED SOM GLOBAL TREND. Jeg har selv en livslang interesse i langsomhedsfilosofi. Skrev om det i 4-bindsværket fra 1984 Den intuitive tanke, senere en artikel Tidens største røver er tiden i det pædagogiske tidsskrift 0-14 (nr, ), samt bogen fra 2009 Livsmod og langsomhed. Senest en artikel Tidens største mangelvare er tid i tidsskriftet KVAN nr. 88, november Jeg har talt meget om mere langsom tid i dagpleje, børnehaver, fritidshjem, skoler, uddannelsessteder og arbejdspladser. Er blevet interviewet flere gange herom, og har været med til at arrangere en langsomhedskonference (hvor bl.a. Bodil Jönsson var med). For 7 år siden begyndte jeg at samle drivtømmer, og male langsomheds- og forundringsord på dem. Mit sommerhus i Kandestederne syd for Skagen blev til Langsomhedens Oase, ligesom jeg fik drivtømmerværksted i Vejle og på Christianshavn, hvor jeg købte det gamle træskib Nordstjernen fra Samarbejdet med min kone Pia bevirkede, at vi fik lavet drivtømmerudstillinger på skibet Nordstjernen, som kom til Middelfart, hvor det nu er restaureret og hjemhørende som et kulturbærende fortælleskib, der sejler med tankegods. Langsomhed er blevet en global trend mod den moderne flimmer-bevidsthed med reklamernes konstante afbrydelser, som stjæler, invaderer og bortleder vor opmærksomhed. Evnen til livsnydelse og fordybelse er alvorlig truet. Begge bygger på evnen til at distancere sig fra det kendte. Her kan langsomheden som en del af en moderne fordybelseskultur være med til at udvikle gode filtre, der virker som indbyggede værdier og forbilleder med en social og kulturel udviklet dømmekraft, som sætter mennesket i stand til at sortere i informationsmængden og skille skidt fra kanel. Det er pædagogernes opgave at beskytte den langsomme tid og fokusere på, hvordan tid og pædagogisk kvalitet hænger sammen. En langsomhedens pædagogik må se det som sin fornemste opgave at lade børnene selv eje tiden, så tiden og langsomheden bliver tilgodeset på børnenes præmisser. Vi må give barndommen og den langsomme tid tilbage til børnene. Det vil komme tifoldigt tilbage til samfundet som en ny opmærksomhedskultur, som netop er det, vi selv og verden mest af alt har brug for. Tiden er din engel. Tiden er din skæbne. Carpe diem! John Engelbrecht

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen. Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.dk HELEN ERIKSEN KLUMMEN HELEN ERIKSEN KLUMMEN - Hvordan bærer du dig egentlig

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet Indberetning Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Der er et skema for hvert af de børn, som du her mest kendskab til, og som I internt i dagtilbuddet

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Forældre Loungen Juli 2015

Forældre Loungen Juli 2015 Forældre Loungen Juli 2015 De fleste af os ar et meget hektisk liv med mange ansvarsområder: børn, arbejde, familie, venner og andre aktiviteter. Det kræver en konstant udadrettet opmærksomhed, og derfor

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

6. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 15. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 746/434/516/27//509,v.1-5/509,v.6 Uddelingssalme: 694

6. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 15. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 746/434/516/27//509,v.1-5/509,v.6 Uddelingssalme: 694 1 6. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 15. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 746/434/516/27//509,v.1-5/509,v.6 Uddelingssalme: 694 Åbningshilsen Endnu en sommersøndag. I dag en søndag om at få livskvalitet,

Læs mere

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv.

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. Prøv ikke at hjælpe! Skub ikke! Foreslå ingen løsninger! Vær nysgerrig på denne forunderlige historie! Vær gerne langsom! Hør hvad

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker 1 2 Kan blive ret utilpas af lugte, lys, lyde, kulde og træk, berøring www.vielskerstilhed.dk 3 Sansesart Omkring hver femte er særligt sensitiv Det gælder også højerestående

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før.

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Kald 3 - The Power of why. I dag skal vi tale om HVORFOR du ønsker det, du ønsker. Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Derfor er det super vigtigt, at du har god

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Tid til Nærvær. Time2be

Tid til Nærvær. Time2be Tid til Nærvær Time2be forord»...om middagen - når alt er dysset i søvn af varmen. Tid til Nærvær Så bliver verden gennemsigtig. Som en flod, forstår du? - Man kan se helt ned til bunden... der ligger

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

De sande værdier (2) Sø d. 18. september

De sande værdier (2) Sø d. 18. september De sande værdier (2) Sø d. 18. september Forvaltning af værdierne Luk 16:2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning Resumé: Time og dag

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Det magiske spejl - At elske sig selv og bygge selvværd Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

at barnet forstår at: - man selv lærer mest, når man har det godt med andre - man selv kan gøre noget for at være en ven og for at få venner

at barnet forstår at: - man selv lærer mest, når man har det godt med andre - man selv kan gøre noget for at være en ven og for at få venner 30 Tema Rut råber og raser og kaster med sand Hun sprutter og taler så grimt som man kan Alle de griner og råber at Rut Er skolens trold og den sureste prut Når alle de leger, går Rut for sig selv For

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme.

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme. Kompleks Autisme foreningen arbejder for GUU & GUA Den gode pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. Vi har spurgt en masse unge 13-30-årige, som lever med den komplekse autisme spektrum forstyrrelse

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere