LANGSOMHEDENS PÆDAGOGIK KRÆVER ET NYT MIND-SET OG EN NY OPTIK.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGSOMHEDENS PÆDAGOGIK KRÆVER ET NYT MIND-SET OG EN NY OPTIK."

Transkript

1 LANGSOMHEDENS PÆDAGOGIK KRÆVER ET NYT MIND-SET OG EN NY OPTIK. I det moderne højhastighedssamfund raser vi alle med svimlende fart og med så høj en puls og temposkift, at ingen tidligere generationer har oplevet noget lignende. I hverdagen er alle udsat for et pres uden sidestykke. Bombardementet af indtryk har nået et niveau uden fortilfælde i verdenshistorien. Stress, ADHD, livsstilssygdomme og mangel på tid, nærvær og fordybelse er daglig kost. Industrisamfundets bærende fortælling er effektivitets-myten. Men den er i det lange løb ikke bæredygtig og bærer ikke længere. Når stadig mere aldrig er nok, er det skruen uden ende. Vores livsstil bider sig selv i halen. Vi sidder på ryggen af vækstens tiger, og er bange for at falde af, for så bliver vi ædt eller overhalet af de andre. Opgøret med indgroede vaner og traditionstænkning er nok den største udfordring for udvikling af fremtidens velfærdssamfund. Det er langt de fleste klar over. Netop derfor er nogle af tidens mest populære ord, kreativitet, innovation og bæredygtighed. Et af de mest citerede ord i øjeblikket stammer fra Albert Einstein: Vi løser ikke vore problemer ved at bruge de tænkemåder, der skabte dem. Et andet sted sir han med henblik på atombomben: Vi har ændret alt undtagen vores måde at tænke på. Hvis selve tænkemåden skal ændres, hvad er så løsningen? At tænke i kompleksitet, eller komplementaritet, som Niels Bohr Bohr kaldte det. D.v.s. modsætninger som forudsætninger. Dermed er vi fremme ved denne artikels kerne, nemlig langsomhedens pædagogik. Vi har brug for et nyt mind-set og en ny optik. Vi må til at tage andre briller på for at ændre synsmåde. Løsningen er et paradigmeskift. Inspiration til dette findes i flow-, og kreativitets-modeller, mindfullness, teori-u, lykke-filosofi, positiv og intuitiv tænkning Det er kvaliteten i vor opmærksomhed, der bestemmer graden af livskvalitet. En ny fordybelses- og opmærksomheds-kultur er nødvendig. BØRN HAR EN OMVENDT BEVIDSTHED AF DE VOKSNE. Hos børn går tiden ikke, den kommer. Derfor gælder det om at forhale tiden, strække den ud og trække tiden i langdrag, så tiden går i stå og børn får mulighed for at fortabe sig i øjeblikket. Vi lever i den mellemrumsforskrækkede tid, hvor pauserne er sandhedens øjeblikke. Det gælder om at skaffe børnene mellemrum, pauser, åndehuller og oaser, hvor ydre distraktorer eller forstyrrende ting holdes ude. Hvorfor hopper børn Paradis? Fordi de selv lige er kommet derfra. Ja, som i fortællingen om alle de voksne, der stod ved den nyfødte pige og priste det nye vidunder i høje toner, hvortil den 4- årige storesøster sagde: Jamen I må tænke på, at det er jo også kun 4 dage siden, at hun var oppe hos Vor Herre! Exupery siger: Jeg kommer fra min barndom som fra et andet fædreland. Alle børn er kongebørn, prinser og prinsesser, kommende dronninger og konger af de tusinde muligheder. Ethvert barn er et univers i sig selv, et sjæleligt landskab som tager form af den genfortryllelse af verden, som finder sted, når barnets dybeste forundringsevne aktiveres. Hvis børn konstant bliver afbrudt af de voksnes hurtigere tempo, så mister børn evnen til fordybelse og leg. Dvs. det går ud over børns evne til at være børn, hvis vi presser voksenverdenen ned over børn. Så får vi en alt for hurtig voksenisering og intellektualisering med det til følge, at det kreativitetspotentiale, der skulle udvikles i barndommen kvæles i fødslen. På længere sigt gennem ungdom og voksenverden risikerer det at gå i stå i sin personlighedsudvikling og blive et sjæleligt firkantet og konformt menneske, som forråder sin egen originalitet og kreativitet ved at søge tilfredsstillelse i det middelmådige. Et menneske kan aldrig blive lykkeligt uden at være kreativt og uden at vide, at det gode, skønne, sande og ophøjede findes, at billeder, tegn og mønstre er strøet ud over jorden

2 som hemmelig skrift. De kommer kun til syne ved berøring og når vi røres af dem. Dvs. når vi går på opdagelse i tilværelsen. Livet selv er det største af alle eventyr. Et barn skal være grebet for at kunne begribe. Lige et par ord om forskellen på børns og voksnes bevidsthed (som fagligt hedder primærog sekundær-proces- tænkning). Når voksne hører et eller andet. Så er det første man gør, at man tænker over det, dernæst hvad føler man og dernæst hvad gør man. Vi tænker, føler og handler. Hos børn er det omvendt, og jo yngre børn er, desto mere udtalt er det. Et barn er et helt åbent og følsomt sanseorgan, som tingene går lige ind i. Det har ikke intellektet som filter og skjold. Se blot den lille baby, når den ammer hos moderen, hvordan det går helt ned i storetåen, som bevæger sig af fryd. Hvis vi sir til et lille barn: Pas på! Der står en trold derhenne!, så handler barnet først. Det skynder sig væk eller gemmer sig. Det handler som det første. Dernæst føler det, at det blev forskrækket. Og som det sidste går barnet op i hovedet og gennemskuer den voksnes drilleleg og siger: Nej, du har narret mig! Hvis vi glemmer, at børn har en omvendt bevidsthed af voksne, så stjæler vi barndommen fra dem. Vi kan give børnene barndommen tilbage ved selv at skynde os langsomt. Fordi langsom tid er forundrings-tid. Langsom tid gir nærvær og dybde. QUICK, SLOW,FLOW. Den måde, som vi bruger tiden på, siger meget om, hvilket menneske vi er. Den amerikanske hjertelæge Meier Friedman har igennem 40 år studeret A-og B-mennesker. Igennem mange årtier har man herhjemme talt meget om A- og B mennesker, hvor B- mennesker lever mere i det tidløse som børn, kommer for sent med den bedste samvittighed i verden, og aldrig er til at få til at gå i seng. De siger: Hvad nytter det at stå tidligere op, når det er morgensøvnen, man har brug for. B-mennesker lever mere i det emotionelt vegetative og er en slags drømmende manana-mennesker, lidt ligesom folk i den tredje verden, som bliver kaldt smilets folk i smilets lande, fordi de smiler uden egentlig grund, simpelthen fordi de er mere glade. Keep smiling, dont worry, be happy! Børn er B-mennesker og B-mennesker er livsnydere. Og man skal nyde, før man skal yde og før man skal fryde med frugten af sin livserfaring. Børn skal have lov til at være. Unge skal have lov til at lære. Voksne skal hjemmet bære. Og de gamle skal man ære. A-mennesker slår vækkeuret fra, før det ringer, rejser sig op med ret ryg, og 100 % sanseperception og starter dagen op for fuld skrue som en slags egotornado midt i et moderne turbo-helvede, strømlinjeformet, hightjekket og målrettet. De er kontrolstyrede, kognitivt, voluntaristiske og hader spildtid, hader køer i supermarkeder og på motorveje, og prøver altid at finde genveje og korteste vej til målet, for tid er penge. A-mennesker rummer en tilbagetrængt, men kontrolleret form for aggression. Hvis nogen dytter i en bilkø, så er det A-mennesket. Mange A-mennesker er rastløse i fritiden, og taler tit forjaget, hvor de spytter det første ord ud, for derefter at tale højt og forceret. De afbryder, er dårlige til at lytte, er monologisk og ikke dialogisk indstillet. Energien er rettet mod materialistiske præstationer, og A-mennesker har som regel uklare højere livsmål. A-mennesker kan, hvis det bliver for ekstremt, ende med at få stress og blive et selvforskyldt hastværksoffer, der ender med at øve psykisk vold imod sig selv, ifølge svenske Ove Wikstrøm. Altså arbejdsnarkoman og flidsneuroptiker. Vor tids normalitet vil vi engang se tilbage på som tidens mest udbredte form for galskab. Vi er alle A-og B-mennesker, men er faktisk også på vej til at blive C-mennesker, hvis vi bliver gode til at gøre tiden fri, og finde et tredje spirituelt metafysisk overdrive, hvor de mange tider smelter sammen hos det polykrone eller tidsfrie menneske. Dvs. hos mennesker der mestrer at være legende og nysgerrigt undersøgende, samtidigt med at de er koncentreret og disciplineret, og som er kvikke og naive på samme tid. I stedet for at tid og tidløshed er hinandens fjender, kan de række hinanden hånden og gensidigt

3 skabe tiden om til en højere oplevelsesform. Det hedder quick, slow flow. Hvis vi bliver gode til at drømme, dovne og dase, men bruger det bevidst som en trænet form for innovation, vil vi opdage, hvad forudsætningen er for at skabe nye ideer og blive åndeligt gravide. Vi skal til at skrive nye rollehefter til os selv og alle jordens børn og unge. Vi skal alle til at øve os i at blive millionærer på fri tid. Ligesom det i musikken er kontrapunktikken, altså modsætningernes samspil der i fællesskab skaber en symfoni, således er det også, når man leger dybt alvorligt, for så smelter arbejde og leg sammen. Mange af disse sammenhænge har fået betegnelser som en reflekterende praktiker, en velordnet anarkist, en alvorlig humorist, en som både er skarp og dyb, med fantasi og jordnær realisme, en der drømmer, men med vågne øjne. Albert Einstein siger herom: Bliv ikke gamle, uanset hvor længe, I lever. Hold aldrig op med at stå som nysgerrige børn foran det store mysterium, som livet udgør. Barndommen er aldrig helt forsvundet, men lever videre i os. Samtlige livsaldre lever i mennesket. Det gælder om at holde sit indre legebarn levende hele livet igennem. Når vi fordyber os, så åbner der sig en helt anden horisont. Her bor det undrende, tøvende, spørgende. Jo mere forundrings- eller forbavselseskompetence vi har, jo mere differentierer virkeligheden sig i mangfoldige betydningsmønstre eller fraktaler. Vi oplever, at når tiden bliver kreativ, så kan den skabe sit eget rum, skaberrum, tidsrum, frihedsrum. Når tiden transformeres kreativt, opstår der flow, hvor uendelige kombinationsmuligheder fylder horisonten, og man er som opslugt, fortryllet, henført, ja, der er ligesom noget beåndet, ophøjet, over det hele. Det er, som om øjeblikkets engel havde strejfet os med sin vinge, og for en stund ladet os skue ind i tilværelsens underfulde natur, og ladet os forstå, at alting i naturen er opbygget efter tanker og visdom. Gennem fordybelse kan børn få en veludviklet evne til oplevelse af sammenhæng, og gradvis skabe nye mestringsmuligheder, som gør at de træner sig i at reagere fleksibelt overfor forskellige udfordringer. Det bedste råd, når du dig keder: Brug nysgerrighed som drivfjeder! LANGSOMHED SOM RESSOURCE. Hvordan får børn mere indre ro? Det gør de ved at bygge huler. Den første leg i verden hedder: Borte!Borte! - Tit!Tit! Dansk tidskontrol blev indført i 1965, hvor rationaliseringseksperter skulle sætte produktionen op ved at gøre tingene mere effektivt og hurtigere. I dag er vi alle underlagt informationssamfundets tidskontrol og barnet er den sidste slave, som den finske hjerneforsker Matti Bergstrøm skriver. Den unænsomme måde hvorpå barnet rives for tidligt ud af søvnens favn er måske skadelig, og når barnet gør tingene for langsomt og vi siger skynd dig, og barnet siger, nej, jeg vil ikke, så er det fordi barnet ikke vil ud af Paradis. Hver morgen sker syndefaldet, fordi vi skal tilpasse os tiden. Hvem har kontrol over sin egen tid? Måske har vi alle individuelle tidsrytmer, som vi burde tilgodese. Burde alle børnefamilier have økonomisk kompensation for at blive hjemme hver dag til klokken 10? Har vi brug for en ny tidspolitik for familien Danmark? Et hjem er jo et sted, hvor der er nogen hjemme. Den hurtige tid i informationssamfundet er både en velsignelse og en forbandelse. For hvem vinder, når hurtig og langsom tid mødes? Historien har vist, at det hurtige altid vinder over det langsomme. Hvis noget kan gøres hurtigere, vil det blive gjort. Men hvem beskytter barnets tid? Hvem beskytter den langsomme tid? De mange afbrydelser virker distraherende på opmærksomheden og forstyrrer vores evne til nærvær. Der er et massivt fravær af nærvær på grund af vor tids moderne sygdom kaldet masseindtryksødelæggelsen. Vi kunne også se det mere positivt og kalde det en rigdom af mangfoldige muligheder, når vi ser på børns medieforbrug(dvd,tv, video, Gameboy, pc, spil på Iphone eller Ipad). Vi voksne har et intellektuelt filter, som gør, at vi kan fravælge at fokusere på det, vi ikke ønsker, men det kan børn ikke helt så nemt. Derfor ser vi så mange

4 opmærksomhedsforstyrrelser hos børn og unge, som ikke kan koncentrere sig ret længe. Er der forstyrrelsesfri-zoner i børnehaven, mobiltelefonfrie områder. Hvordan kan vi forhindre de mange afbrydelser, der bortleder opmærksomheden? Det kan vi kun ved at rette opmærksomheden mod det. Derfor er langsomhed ved at blive en global trend. Kun i langsomheden er fordybelsen mulig. Flere og flere spørger sig selv: Hvornår holder vi op med at skamride det effektive på bekostning af det reflektive? Hvordan kan vi nå mere ved at lave mindre? Hvordan kan kreativ langsomhed bekæmpe stress med omtanke, livsglæde og humor? Hvorfor vokser langsomhedens visdom som en global modkultur til hurtighedens dæmoni? Fordi tiden er en god tjener, men en dårlig herre. Et godt ord kan minde os om det væsentlige: Lad tidens flod flyde langsomt, så dets frugtbare ler får tid at aflejre sig. Lad mit liv blive begivenhedsløst, så jeg får tid til at leve. Frygt ikke langsomheden. Frygt kun stilstanden. Kun den, der ikke bevæger sig, mærker ikke sine lænker. Tiden er forunderlig barmhjertig. Den skænker os tilbage alt det vi har tabt og mistet gennem minder og visdom, sange og fortællinger. KUNSTEN AT SKYNDE SIG LANGSOMT. Accelerationen i højhastighedssamfundet skyldes en eksponentiel vækst i forandringsprocesser og antallet af forandringer. Der bliver stadig mere og mere af alting. Vi lider ikke af influenza, men affluenza, som en amerikansk bog hed. Affluenza betyder overflødighedssyge (affluent=overflødig). Der er mere og mere af det, vi har mindre og mindre brug for, såsom valgmuligheder, viden, information, nyheder. Udfordringen er ikke at skaffe sig mest mulig information, men at have gode mentale filtre i form af en sund og veludviklet dømmekraft, som kan frasortere det uvæsentlige og få fat i det væsentlige. For at tiden kan blive din ven, må du give den noget af dig selv. Når tiden bliver din ven, er du aldrig ensom. Langsomheden gør fordybelsen mulig. Evnen til at reflektere bygger på evnen til at danne billeder eller symbolisere. Der vil i fremtiden gå et skel mellem signal og symbolmennesker, mellem dem, der kun har refleks og dem, der har refleksion. Hvad der grundlægges i barndommen, får et varigt værd. Det, som forsømt her bliver: til børn det svir! Hvad ønsker børn og unge mest af de voksne? Tid! Tid og pædagogisk kvalitet hænger sammen. Hvordan får vi skabt tid til nærvær, tid til fordybelse, ro, rytme og harmoni? Måske skulle man i daginstitutioner have en quick, slow, flow - skrank, hvor forældre indvilliger i at gå ned i omdrejninger, når børn afleveres, f.eks. sige at vi bruger mindst 10 minutter på at aflevere og hente. Er det muligt og hvad vil det gavne? Jeg tror, at det vil give barnet mere indre ro, og de mange skift i dagen blive lettere. Alle skift og overgange er også følelsesmæssige skift. Derfor tag hånd om dem på en god måde. Forældre kan tilbydes en lounge i børnehaven med kaffe og te ved aflevering eller slappe af i en hængekøje. Telefoner, mails, kollega-samtaler i tide og utide bør begrænses mest muligt, ligesom ineffektive møder bør afløses af bedre møder. Tiden er knap og dyrebar. Er der for meget spildtid, hvor tiden bare skal slås ihjel? Eller er der for meget stress, fordi jeg lige skal nå en hel masse lige om lidt? Stress opstår, når vi får alt for mange indtryk på for kort tid. Så stresses hjernen og koger over, og vi blokerer og får stresssymptomer. Vi forsker mest i stress-symptomerne og alt for lidt i, hvordan vi får mere indre ro eller stilletid ind i børn og unge. Den svenske fysikprofessor Bodil Jönsson kalder stille-tid for den tid, det tager at indstille sig på eftertænksomheden. I dag mindskes eftertænksomhedens zoner. Rastløsheden kommer indefra, fordi livets inderside ikke dyrkes. Som Owe Wikstrøm siger: Den, der jages af sig selv, mister evnen til at nyde. Den frie og nydelsesfyldte tid er

5 den tid, hvor man selv bestemmer på egne betingelser. Hvor man spankulerer og spekulerer. Eller som Michael Ende sir i bogen Momo : Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det sir ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme èn at være en evighed, mens den andre gange kan flyve af sted, som om den kun var et øjeblik det afhænger udelukkende af, hvad man oplever i løbet af denne time. For tid er liv. Og livet bor i hjertet. FLOW ER DEN FRIE TID. Flowforskningen fortæller om evnen til at sætte tiden i står, når vi bliver opslugt og fortryllet af noget. Her oplever vi et nærvær og fordybelse ledsaget af en følelse af fuld og optimal tilstedeværelse. Der kommer en følelse af lethed, en oplevelse af ubesværethed og elegance, hvor hverdagslivets tidsskema fortoner sig. Ja man glemmer at spise, og man er nærmest som i en tilstand af forelskelse. Gyldne øjeblikke fødes, når tid og evighed mødes. Flowtilstande opstår også i legen. Når man er helt fortabt i legen, og har glemt alt andet omkring sig, så opleves livet eventyrligt. Nogle af os husker, at vi glemte tiden så meget, når vi legede, at vore forældre spurgte os: Hvor har du været? Og vi svarede: Ingen steder. - Hvad har du lavet? - Ingenting. Men vi havde været tæt på livets skabende kildevæld. Vi havde været i Arkadien og Langtbortistan, Østen for sol og vesten for måne, i landet, hvor solen aldrig går ned og tiden ikke har tand. Disse flowoplevelser er øjeblikke af kreativitet og er den drivende kraft i alle kreative menneskers virke. Derfor er leg ikke bare pjat. Psykologen C.G. Jung nævner et sted: Den gæld vi står i til fantasiens leg er uberegnelig. Kreativitet, fantasi og innovation er nu vort vigtigste konkurrenceparameter, og det vi skal leve af i fremtiden. Man skal lege før man skal lære, og man kan kun senere lære i samme grad, som har leget i forhold til. Derfor er legen af central betydning for læringen. Man skal være grebet for at kunne begribe. De mest kreative lysende genier har formået at muliggøre menneskets innovative og optimale kreativitetspotentiale. Einstein blev i gymnasiet kaldt en doven rad, fordi han var langsom. Hvad man ikke var klar over, det var, at langsomheden muliggjorde hans evne til fordybelse. Einstein kaldte også beskedent sig selv for en langsom tænker. På samme måde med Niels Bohr, hvis evner til at falde i staver var legendarisk. Da Einstein og Bohr mødtes i København tog de en sporvogn, men glemte at stå af, fordi de var så fordybet i samtale, og de nåede endestationen 3 gange! Mon ikke at de hurtige i skolen fortsat prioriteres mere end de langsomme? Nu skal man jo heller ikke være for langsom. Man skal ikke kede sig mere, end man kan gabe over! BYG EN NY LANGSOMHEDSKULTUR OP. Hvordan kan vi sikre mere flow og mindre stress? Ved at lave en osteklokke-kultur eller en moderne mental klostermur, hvor man beskytter børn mod at blive overloaded. En pædagogik, som bygger på, at vi laver pauser, der er pauser, hvor vi bruger den lydløse telefon, hvor vi filtrerer informationer, som ellers bare flyder ind, hvor vi sørger for god forældreopbakning og begynder at bygge en ny langsomheds- pædagogik op ved at hente inspiration i bøger om langsomhed eller hente foredragsholdere ind herom. En institution, der er færdig, er færdig. Derfor skal der være foranderlige legepladser, hvor man kan grave huller i jorden, sand, vand, jord og mudder. Sjældne fine sten og klipper, blomster og træer, svævebaner til at bringe sindene i svæv. Legepladsen som et mangfoldigt landskab med uendelig variation i belægninger, bløde bakker, vandrender, små vandhuller, gynger, øde skov, vindharper, måske drypstenshuler og ædelstensgrotter. Byg et langsomhedsbibliotek op og hent billeder og sentenser frem om langsomhed, afhold møder herom, og stil det spørgsmål: Hvad er det vigtigste, vi kan gøre for at bane vej for langsomhedens pædagogik? Hvordan sikrer vi mere flow og langsom tid? Det er vigtigt, at man ikke bliver for frelst med langsomhedspædagogik. Det hurtige og det langsomme skal spille sammen på en frugtbar måde. Det er godt med fest og farver og

6 Tivoli, ligesom det er godt med langsomhed og fordybelse. Enhver ting forstås i kraft af sin modsætning. Hver medarbejder medbringer en gang om måneden et forundrings-ord eller billede eller sang eller en malet sten som bidrager til at sprede liv, lys og glæde. Det kunne være godt at samle på langsomheds-ord i en fortravlet tid. Det minder os om, hvilken vej, der er god at gå. Og husk, at retningen altid er vigtigere end hastigheden. For ellers ender det som tegneserie-figuren Jern-Henrik, der siger: Vi skyder en vældig god fart, men vi ved ikke, hvor vi er på vej hen! Og hvis man ikke ved, hvor man er på vej hen, så aner man ikke, hvor man havner. Hvis du ikke har et mål, kan du aldrig finde din vej. Uden mål ingen mening. Sådan siger vi voksne. Men børn har ikke altid et direkte mål. De elsker det formålsløse, som legen, der har sin værdi i sig selv. Børn drives af nysgerrighed, undren og fantasi. De drømmer og leger drømmen ud. Deres verden er en mulighedsverden. Og næsten alt er muligt at lege, hvis man kan forestille sig det. Mangel på fantasi giver manglende muligheder. STORE TANKER I SMÅ HOVEDER ELLER SMÅ TANKER I STORE HOVEDER? Børns forundringskompetence er i nær slægt med den filosofiske undren. I mange år var jeg dybt optaget af hele den strømning, som kom frem under betegnelsen filosofi for børn og senere filosofisk praksis og filosofiske samtaler. Mit arbejde med undervisning for pædagoger og dagplejere, skolefolk og fritidshjem, samt hele det specialpædagogiske område med problembørn gjorde det mere og mere klart for mig, at samfundsudviklingen på mange måder udgjorde en alvorlig trussel for børns optimale opvækstbetingelser. Den mest afgørende trussel er først og fremmest manglen på ro, rytme og langsomhed. Når barnet vedvarende påføres et for hurtigt og hektisk tempo, så vinder det overfladiske over det indholdsmæssige, det ydre over det indre og støj over evnen til at lytte, hvilket igen går ud over barnets identitetsdannelse, selverkendelse, evne til socialitet og evne til at knytte mere livgivende og dybe relationer ikke kun til andre men også til sig selv. Barnet bliver skadet i sin evne til at være. I stedet vil det hele tiden have noget, bliver en plageånd og belastende for sine omgivelser, fordi det har mistet evnen til blot at være og nyde livet. Hvis forældrene så forsøger at købe børnene ved at forkæle dem materielt, så bliver det hele blot endnu værre. Børn fødes med store tanker i små hoveder og ender måske med små tanker i store hoveder. Mange voksne har gjort børnene til familiens centrale midtpunkt, som hele familiens liv og forældrenes ægteskab handler om. Tidligere var forældrene sol og måne på himlen, mens børnene var planeter, der cirklede omkring dem. I dag er børnene sol og måne, mens forældrene er blevet til planeter der cirkler omkring dem. Vi er gået fra kernefamilie til stjernefamilie! Den stigende voksenisering af børn og unge og infantilisering af de voksne fører til et stadigt mere barnliggjort samfund. De pædagogiske problemer og krisen i børn og unges opvækstvilkår er dog kun et særligt aspekt af den dybtgående kulturelle krise, vi befinder os i. Opdragelsens kunst, opdragelsens endeligt eller endelig opdragelse? De nye børn og forældre befinder sig mellem modernitetens malstrøm og mulighedsverden. Her har pædagogen en særlig opgave ud fra sin empati at være sensitiv over for det tidspunkt, hvor langsomheden kan føre til en ny indsigt i verden. Langsomhedens pædagogik afhænger her af pædagogens evne til at gribe ind som en katalysator eller helt at lade være, lade barnet selv være opslugt, eller støtte barnet ud fra sin faglige indsigt. Der er mange forskellige muligheder for at gå ind og gøre en positiv forskel. Børn byder tit ind med meget, men af og til er det også vigtigt, at pædagogen tager lederskab, og tør skubbe børnene ud i nye uvante oplevelser og lade dem vandre ad nye ubetrådte stier, så de udfordres til at udforske deres omverden og gøre nye erfaringer, hvilket igen sætter noget i gang inde i hovedet på dem. Store tanker må få gode vilkår.

7 LANGSOMHED SOM GLOBAL TREND. Jeg har selv en livslang interesse i langsomhedsfilosofi. Skrev om det i 4-bindsværket fra 1984 Den intuitive tanke, senere en artikel Tidens største røver er tiden i det pædagogiske tidsskrift 0-14 (nr, ), samt bogen fra 2009 Livsmod og langsomhed. Senest en artikel Tidens største mangelvare er tid i tidsskriftet KVAN nr. 88, november Jeg har talt meget om mere langsom tid i dagpleje, børnehaver, fritidshjem, skoler, uddannelsessteder og arbejdspladser. Er blevet interviewet flere gange herom, og har været med til at arrangere en langsomhedskonference (hvor bl.a. Bodil Jönsson var med). For 7 år siden begyndte jeg at samle drivtømmer, og male langsomheds- og forundringsord på dem. Mit sommerhus i Kandestederne syd for Skagen blev til Langsomhedens Oase, ligesom jeg fik drivtømmerværksted i Vejle og på Christianshavn, hvor jeg købte det gamle træskib Nordstjernen fra Samarbejdet med min kone Pia bevirkede, at vi fik lavet drivtømmerudstillinger på skibet Nordstjernen, som kom til Middelfart, hvor det nu er restaureret og hjemhørende som et kulturbærende fortælleskib, der sejler med tankegods. Langsomhed er blevet en global trend mod den moderne flimmer-bevidsthed med reklamernes konstante afbrydelser, som stjæler, invaderer og bortleder vor opmærksomhed. Evnen til livsnydelse og fordybelse er alvorlig truet. Begge bygger på evnen til at distancere sig fra det kendte. Her kan langsomheden som en del af en moderne fordybelseskultur være med til at udvikle gode filtre, der virker som indbyggede værdier og forbilleder med en social og kulturel udviklet dømmekraft, som sætter mennesket i stand til at sortere i informationsmængden og skille skidt fra kanel. Det er pædagogernes opgave at beskytte den langsomme tid og fokusere på, hvordan tid og pædagogisk kvalitet hænger sammen. En langsomhedens pædagogik må se det som sin fornemste opgave at lade børnene selv eje tiden, så tiden og langsomheden bliver tilgodeset på børnenes præmisser. Vi må give barndommen og den langsomme tid tilbage til børnene. Det vil komme tifoldigt tilbage til samfundet som en ny opmærksomhedskultur, som netop er det, vi selv og verden mest af alt har brug for. Tiden er din engel. Tiden er din skæbne. Carpe diem! John Engelbrecht

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen. Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.dk HELEN ERIKSEN KLUMMEN HELEN ERIKSEN KLUMMEN - Hvordan bærer du dig egentlig

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o Han har været lektor (læge,

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Tid til Nærvær. Time2be

Tid til Nærvær. Time2be Tid til Nærvær Time2be forord»...om middagen - når alt er dysset i søvn af varmen. Tid til Nærvær Så bliver verden gennemsigtig. Som en flod, forstår du? - Man kan se helt ned til bunden... der ligger

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk - handler om at få eller beholde den fulde appetit på livet. At udleve sit fulde potentiale. Her er værktøjer til at tage det første skridt

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere