Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning"

Transkript

1 Smårumsventilator ECA 100 ipro ECA 100 ipro VZC ECA 100 ipro F ECA 100 ipro H ECA 100 ipro B ECA 100 ipro K ECA 100 ipro KVZC ECA 100 ipro KF ECA 100 ipro KH ECA 100 ipro KB Montage- og brugsanvisning VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A Holmegaard Telefon Telefax CVR

2 A B C 2

3 ECA 100 ipro Indholdsfortegnelse 1. Indhold i karton Symboler Advarsels symboler Andre symboler Produkt information Komponenter, Fig. A, B og C Produkt beskrivelse Tekniske data Miljøforhold og anvendelsesbegrænsning Væsentlige sikkerheds instruktioner Generelle sikkerheds instruktioner Tiltænkt anvendelse Misligholdelse Sikkerhedsforskrifter når ventilatoren er i drift Supplerende lufttilførsel i opholdsrum Installations forberedelse Væg Loft Kanal Ventilator Installation Installering af hus Elektrisk tilslutning Drift programmer (med jumpere) Opstart Startforsinkelse og efterløbstid Vedligehold Rengøring Fejl funktion Afmontering Bortskaffelse El-diagram Indhold i karton Ventilator ECA 100 ipro Elektronik afdækning Sensor (kun for model F, H and B) Skum strip Installations og brugsanvisning 2. Symboler anvendt 2.1 Advarsels symboler LIVSFARE Livsfare. Tilsidesættelse kan medføre død eller personskade. Personskade. Tilsidesættelse kan medføre mindre eller alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL BEMÆRK Skade på ejendom. Tilsidesættelse kan medføre skade på ejendom. 2.2 Andre symboler INFO symbol: Tekster i markeret med dette symbol indeholder vigtig information og råd. Liste symbol: Beskriver vigtig information af det relevante emne. Action symbol: List af arbejde som skal udføres. Følg instruktionen i den angivne rækkefølge. Impressum: by Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. We are not responsible for mistakes or printing errors and retain the right to make technical modifications without giving prior notice. 3

4 3. Produktinformation 3.1 Komponentoversigt, Fig. A, B og C 1 Hus med motor 2 Vinge 3 Kabeltylle 4 Elektronik afdækning 5 Internt gitter eller internt lukke 5.1 Fast internt gitter 5.2 Elektrisk styret internt lukke 5.3 Bimetal 6 Afdækning 7 Designer afdækning 8 Elektronisk printkort 8.1 Standard elektronik 8.2 Sensor elektronik (kun for modeller F, H og B) 8.3 VZC elektronik 9 Sensorer 9.1 Bevægelses sensor B 9.2 Lys sensor F 9.3 Fugt sensor H 10 Startforsinkelse / efterløbs timer for LEDs 11 Startforsinkelse indstillingsknap 12 Efterløbs indstillingsknap 3.2 Produktbeskrivelse Smårumsventilator for udsugning fra rum. ECA 100 ipro med fast indvendigt gitter. ECA 100 ipro K med elektrisk indvendigt elektrisk jalousilukke. To ydelsesniveauer er standard. Modeller Standard model: Kan køre på to hastighedsniveauer med dobbelt kontakt. VZC og KVZC: Model med startforsinkelse og timer efterløb. F og KF: Model med lyssensor, start forsinkelse og timer efterløb. H og KH: Model med fugt kontrol. (fuldautomatisk), startforsinkelse og timer efterløb. Ingen indstilling nødvendig. B og KB: Model med bevægelsessensor og timer efterløb. Model Forsinkelse [sek.] Efterløbs tid [min.] Kabel [mm²] 4 operations programmer Hastigheds regulerbar ECA 100 ipro 5 x 1.5 ECA 100 ipro VZC 0/50/90/120 0/8/17/25 5 x 1.5 ECA 100 ipro F 0/50/90/120 0/8/17/25 3 x 1.5 ECA 100 ipro H 0/50/90/120* 8/17/25** 3 x 1.5 ECA 100 ipro B 0/8/17/25 3 x 1.5 ECA 100 ipro K 5 x 1.5 ECA 100 ipro KVZC 0/50/90/120 0/8/17/25 5 x 1,5 ECA 100 ipro KF 0/50/90/120 0/8/17/25 3 x 1.5 ECA 100 ipro KH 0/50/90/120* 8/17/25** 3 x 1.5 ECA 100 ipro KB 0/8/17/25 3 x 1.5 Fed = Fabriksindstilling = Standard funktion * Kan anvendes hvis koblet over en separat kontakt. Indstilling skal ske når ventilatoren er i drift ** Efterløbstid 0 min mulig hvis koblet en separat kontakt (f.eks. lyskontakt) 4

5 Fugtstyrings funktion for H og KH modeller Når ventilatoren er installeret, indstiller den sig automatisk til rummets aktuelle relative luftfugtighed, og lagrer værdien som den første referenceværdi. Ingen manuel indstilling skal foretages. Skulle den relative luftfugtighed falde lige efter installationen, gemmes værdien som ny referenceværdi. Den mindste mulige referenceværdi er 48% relativ luftfugtighed. Hvis luftfugtigheden stiger med 7%, starter den på ydelsesniveau 1 (78 m³/t). Stiger luftfugtigheden yderligere, skifter den til ydelsesniveau 2 (92 m³/t). Stiger luftfugtigheden ikke yderligere vil ECA 100 ipro H fortsætte på ydelsesniveau 1, indtil fugtigheden falder til under den lagrede referenceværdi, hvorefter den overgår til den programmerede timerværdi. I alle tilfælde vil den maksimale driftstid være 60 min. plus timerens efterløbstid. Herefter vil en ny referenceværdi blive lagret. 4. Tekniske data Se mærkeplade. 5. Miljøforhold og driftsbegrænsninger Maksimum omgivende luftmedie temperatur +40 C Tilstrækkelig supplerende lufttilførsel skal sikres hvis udsugning fra rum med ildsteder. Den maksimalt tilladte trykdifference per boligenhed er 4 Pa. Resistance mod interference iht. EN afhængig af pulsform og energi komponent 1000 til 4000 V. Hvis drift sammen med lysstofrør, ekstra radiostøjdæmpnings anordning er nødvendig (L eller C komponenter eller RC modul, beskyttelses dioder, varistorer) idet disse værdier kan blive overskredet. 6. Sikkerhedsinstruktioner 6.1 Generel sikkerhedsinstruktion Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før ibrugtagning. Opbevar denne instruktion tilgængelig. Ventilatoren må ikke anvendes som legetøj. Installation skal udføres af autoriseret fagmand. El-tilslutning og reparation skal altid udføres af autoriseret fagmand. s DK Ventilatoren skal tilsluttes fast el-installation med NYM-O eller NYM-J (3 x 1.5 mm² eller 5 x 1.5 mm²) kabel. Montage til afbrydelse fra lysnettet, med mindst 3 mm kontaktåbning per pole. Ventilatoren må KUN anvendes med den spænding og frekvens som er angivet på mærkepladen. Foretag aldrig ændringer på ventilatoren. Anvend aldrig ventilatoren uden elektronikafdækningen [4] og afdækning [6]. 6.2 Tiltænkt anvendelse Til luftudsugning fra baderum, toiletrum, opbevaringsrum, udstillingsrum, kældre, kontorer, bruserum i klubhuse, fitness lokaler, omklædningsrum og lignende steder. Til fast installation i bygninger. Til overflade installation på væg eller loft. Lufttilførsel via kanal eller rør. Forsænket kabelføring. 5

6 6.3 Misligholdelse Producent eller importør er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert anvendelse. Under alle omstændigheder må ventilatoren ikke anvendes: i udsugningsanlæg i henhold til DIN tæt på antændelige materialer, væsker eller gasser. til transport af kemikalier, aggressive gasser eller dampe. i eksplosionsfarlig atmosfære udendørs. 6.4 Sikkerhedsforskrifter når ventilatoren er i drift Fare for personskade. Indfør aldrig genstande i apparatet. Fare fra roterende propel. Kom aldrig for tæt på ventilatoren, for at undgå at hår, beklædning eller smykker bliver suget ind. Apparatet må ikke anvendes af personer hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner ikke er tilstrækkelige for dem til at forstå og konkretisere sikkerhedsinstruktioner givet i denne instruktion. Denne begrænsning gælder også for børn. Apparatet kan dog; sikkert bruges af sådanne personer hvis de er under opsyn af personer ansvarlige for deres sikkerhed, eller de er instrueret på en forsvarlig måde. 6.5 Supplerende lufttilførsel i opholdsrum Lufttilførsel skal udføres så uønsket luft fra køkken, baderum og WC ikke trækker ind i beboelse og opholdsrum. Rum hvorfra der udsuges luft, skal forsynes med en ikke lukbar ventilationsrist med et friareal tværsnit på minimum150 cm², f.eks.en dørventilationsrist type MLK. 7. Installations forberedelse 7.1 Væg De foreskrevne minimumsafstande i mellem væg og loft som vist i figuren skal overholdes. Sikrer at ventilatoren monteres på en plan flade Bor et hul med en diameter på min.105 mm. Anbefaling: anvend teleskopisk murrør i WH 100. Anvend dækplade ZM 11 til i rektangulær væggennemføring! Læg strømkablet (forsænket) op på stedet for installation, se ovenstående afstande. Monter kablet minimum 100 mm fra væggen. 7.2 Loft NOTICE Risiko for kortslutning og skade på ventilatoren hvis kondensvand ophobes i ventilatorens hus. Sørg for god isolering af ventilationskanal. Udfør et kondensdræn eller installer et kondensfang. på kanalen. Udfør installations forberedelse som beskrevet i Afsnit

7 7.3 Kanal Fjern eventuelle grater fra indersiden. Udfør installations forberedelse som beskrevet i Afsnit Installation 8.1 Installation ventilatorhus Indsæt huset [1] i væggens murhul/murrør (TOP skal være opad). 7.4 Ventilator Udpak ECA og borttag afdækning [6]. Tryk låsetappen ind (se pil) med en skruetrækker for at løsne ventilatorhusets afdækning. Udvater huset horisontalt og afmærk de to dyvel huller (pile). Udtag huset [1], bor M6 dyvel huller med et Ø 6 mm bor og isæt dyvler. Tryk kabeltylle [3] forsigtigt ud af huset og borttag. Monter den medleverede skum strip på studsens midte. i NOTE Skum strippen skal i særdeleshed anvendes til ECA 100 ipro H and KH således at der ikke trækkes fugtig luft ind udefra. Risiko for kortslutning og skade på enheden! Vand kan indtrænge hvis strømkablet er ført ukorrekt ind i ventilatorhuset eller hvis kabeltyllen ikke monteres korrekt. Skær toppen af tyllen [3] således at kabeltyllen slutter tæt omkring strømkablet. Skær mindst 5 mm af toppen (strømkablet kan bøje bedre og elektronik afdækningen [4] kan placeres korrekt). Monter kabeltyllen [3] omhyggeligt, forsegl begge sider hvis krævet. 7

8 Isæt kabel tyllen i huset. Indfør strømkablet indtil terminali området således at kabeltyllen slutter tæt omkring kablet men ikke for langt ind i terminalområdet. 8.2 Elektrisk tilslutning Fare for elektrisk stød LIVSFARE Afbryd el-forsyningen. NOTICE Apparatskade i tilfælde af kortslutning Isoler PE ledere og unødvendige kabelledere. Indfør kun enkeltledere indtil apparatet. Afisoler kabelkappen til en længde af 90 mm. Afisoler kabellederne til en længde af 9 til 10 mm. Indsæt huset [1] i væghullet og fastgør med de to skruer. Sørg for at huset ligger plant til væggen så det ikke vrider. u i ECA 100 ipro standard model kan anvendes på to niveaur med dobbelt kontakt. Ikke tilsluttet en dobbelt kontakt, kan ventilatoren enten anvendes på ydelsesniveau 1 eller ydelsesniveau 2. se kontakt varianter i Afsnit 14. Check position af kabel tylle. Den skal være godt forseglet. 8.3 Drift programmer (med jumpere) For modeller VZC, KVZC, F, KF, B og KB, er der 4 drift programmer: Comfort program (fabriksindstilling), nat program, økonomi program og intensivt program. Sæt det drift program der ønskes med jumpere J4 og J5. Comfort program Ydelses niveau 1 når rummet benyttes, ydelses niveau 2 i ventilatorens timer efterløb. J4 bro, J5 bro Monter lederne i terminalen [13] i henhold til el-diagrammet [14], se også el-diagrammer i Afsnit 14. Volumtric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret Justerbar startforsinkelse drifttid timer efterløb 92 m³/t 78 m³/t t 8

9 Nat program Ydelses niveau 2 når rummet benyttes, ydelses niveau 1 under timer efterløb. J4 åben, J5 åben Volumetric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret Justerbar startforsinkelse drifttid timer efterløb 92 m³/t 78 m³/t t Monter elektronik afdækning. NOTICE Fare for kortslutning og skade på apparat! Fugt vil indtrænge hvis elektronik afdækning ikke er påsat korrekt. Pres afdækningen omhyggeligt på plads således at det slutter tæt hele vejen rundt. Pres ikke på programknapper [11] og [12]. Økonomi program Ydelses niveau 1 under drift og efterløb. J4 åben, J5 bro m³/t Volumetric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret start forsinkelse drifttid Justerbar timer efterløb 78 m³/t t Indsæt elektronik afdækningen i husets fordybninger A, B og C med de 3 låse indtil de snapper fast. Pres elektronikafdækningen omhyggeligt på plads ved de tre punkter indikeret med pilene. Intensiv program Ydelses niveau 2 under drift og efterløb. J4 bro, J5 åben Volumetric flow Justerbar Kontakt-kontrolleret Justerbar start forsinkelse drifttid timer efterløb 92 m³/t 78 m³/t t For modeller F, KF, H, KH, B og KB, indsæt sensor medleveret [9] i korrekt position (pil X) i stikket. Monter afdækning [6]. Indstil start forsinkelse og efterløbstid i henhold til Afsnit 8.5. Monter designer dække [7] (se Fig. B). 9

10 8.4 Start Tilslut strømforsyningen. Foretag en funktions test. 8.5 Start forsinkelse og efterløbs tid Når indstillingsknappen aktiveres i første gang, vises den øjeblikkelige værdi i displayet. LEDs er slukket under drift. Den aktuelle models fabriksindstilling, kan ses i skemaet Afsnit 3.1. i Borttag designer dække [7] forsigtigt (se Fig. B). 10. Rengøring LIVSFARE Livsfare. Apparatet er spændingtilsluttet. Afbryd netspændingen. NOTICE Risiko for skade på apparatet ved anvendelse af rengøringsmidler! Rengør fron [6] og designer afdækning [7] med vand. Anvend aldrig skrappe rengøringsmidler. NOTICE ECA 100 ipro K: lameller kan knække hvis ukorrekt rengøring. Forsigtighed ved rengøring. Anvend ikke vold ved åbning eller bøjning af lamellerne. t Rengør kun apparatets indvendige dele med en blød og tør klud. Hvis designer afdækningen [7] er meget snavset, borttag det med forsigtighed (se Fig. B) og rengør med vand. Påsæt designer afdækningen [7] (se Fig. B). Sæt start forsinkelse: Pres indstillingsknap [11] indtil LED for den ønskede start forsinkelse lyser op. Vent indtil LED blinker 2 gange og derefter slukker. Værdien er nu gemt. Sæt efterløbs tid: Pres indstillingsknap [12] indtil LED for den ønskede efterløbs tid lyser op. Vent indtil LED blinker 2 gange og derefter slukker. Værdien er nu gemt. De fabriksindtillede værdier er nu i ændret.. Påsæt designer dække [7] (se Fig. B). 9. Vedligehold Motor vedligeholdelsesfri. 11. I tilfælde af fejl Tag kontakt til en autoriseret fagmand i alle tilfælde af fejlfunktion. Reparation skal altid udføres af autoriseret fagmand. Livsfare. Apparatet er spændingstilsluttet. LIVSFARE Afbryd netspændingen før arbejdet med fejlafhjælpning udføres. Fejl Ventilator starter ikke. Årsag / Afhjælpning Start forsinkelse (max. 120 sekunder). Afvent startforsinkelse og reducer hvis nødvendigt, se Afsnit

11 Fejl Ventilator starter ikke. Årsag / Afhjælpning Ingen netspænding. Tjek om netsikring/relæ har fejlet Afmontering LIVSFARE ADVARSEL Fare for elektrisk stød Demontering skal udføres af autoriseret fagmand. Afbryd netspændingen før demontering. Fare for forbrænding ved berøring af bimetal (K modeller). Bimetal [5.3] er meget varmt efter ventilator er slukket. Berør ikke! Afkølings tiden kan tage op til 10 minutter. Ventilator starter ikke Ventilator starter ikke Motor s termiske overbelastnings beskyttelse afbryder ventilatoren Vinge blokeret. Bør kun afhjælpes af en autoriseret fagmand: Borttag dække [6]. Frigør internt gril [5.1] eller internt lukke [5.2] med låsetappe (se pil) og borttag. Tjek vingen og rengør hvis nødvendigt. Efterløbs tid (max. 25 minutter). Afvent efterløbs tiden og reducer hvis nødvendigt, se Afsnit 8.5. Motor er for varm. Afvent at motoren er nedkølet. Nedkøling kan tage op til 10 minutter. Ventilatoren genindkobler automatisk efter nedkøling. El-jalousi Jalousi meget snavset eller åbner/lukker ikke blokeret. (K modeller). Rengør jalousiet. Tjek om der er genstande eller andet der blokerer! Fjern det hvis tilfældet.. Frigør dække (se pil) og borttag. Borttag elektronik dække [4] (3 låse). Borttag netkabel. Borttag ventilator. 13. Bortskaffelse Bortskaf aldrig sammen med i dagrenovationen. Apparatet indeholder materiale som kan genanvendes og stoffer som ikke under nogen omstændigheder må ende sammen med dagrenovation. Bortskaffelse De nationale regler for bortskaffelse skal altid iagttages. 11

12 r ECA 100 ipro, ECA 100 ipro K: Nominel hastighed, intensivt niveau ECA 100 ipro, ECA 100 ipro K: Nominel hastighed, lavt niveau ECA 100 ipro, ECA 100 ipro K: 2 hastighedsniveauer (højt og lavt) ECA 100 ipro med ST1/STU1 ECA 100 ipro K med ST1/STU1 Regulering med ST1/STU1 Hastighedsregulering (trinløs) med ST 1/STU 1 ST1 Hastighedsregulator (i underlagsboks) STU1 Hastighedsregulator (forsænket) 12

13 ECA 100 ipro VZC ECA 100 ipro KVZC ECA 100 ipro F ECA 100 ipro KF ECA 100 ipro H ECA 100 ipro KH ECA 100 ipro B ECA 100 ipro KB 13

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

-box micro. Brugervejledning

-box micro. Brugervejledning Brugervejledning -box micro VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 Telefax 5554 8686 www.ventico.dk e.mail: ventico@ventico.idk Før produktet tages i brug, skal denne vejledning

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere