Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv"

Transkript

1 Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Randbøl Sogns første missionshus, Bethesda, bygget i Frederikshåb i Omkring 1870 gik Indre Mission i gang med vækkelsen af befolkningen i Randbøl Sogn. I Hofmansfeldt boede gårdejer Laust Jensen og hans kone Laura på Rygbjerggård. De havde en hård tid på den karrige jord, og modgangen fik dem til at søge trøst i Bibelen. Jens Kristian Nielsen fra Tiufkær i Smidstrup Sogn købte en gård i Frederikshåb. Han var med vilje søgt til en tør og sandet egn, hvor der ingen mergel var, med det ene formål at vidne om Guds frelse. Laust Jensens kone døde, og Laust sørgede dybt over hende. Han fandt sammen med Kristian Nielsen, som hjalp ham i gang med at holde taler rundt om i nabosognene. Omkring 1880 kom smedesvend Hans Jensen til Randbøldal som smed. I sin tid i Vejle var han en rigtig børste, der elskede at danse, drikke og slå på tæven. Han havde skaffet sig tilnavnet Vejles Skræk på grund af sit vilde liv. Hans Jensens tid som Vejles Skræk endte ganske brat. En aften han sad i kortspil, faldt kortene pludselig ud af hans hænder. Hans Jensen blev meget bange. Han var tidligere blevet kontaktet af De Hellige, men havde hver gang stødt dem fra sig. Oplevelsen med kortene fik ham til at falde på knæ og bede sin Gud om nåde. Efter den oplevelse flyttede Hans Jensen til Randbøldal med familien. Han søgte efter ligesindede og fandt en enkelt fabriksarbejder, som boede omme i skoven. Der gik ikke lang tid, inden Hans Jensen fandt sammen med Laust på Rygbjerggård, og et varmt venskab opstod. Dette venskab førte til, at Hans Jensen i 1891 forlod arbejdet som smed og i stedet blev ansat som missionær i Indre Mission. Hans Jensens fortid som smed smittede ganske alvorligt af på hans sprogbrug. Lærerinde Johanne Nissen skriver om ham i sin lille bog Mindeblade fra vækkelsestiden i Randbøl Sogn : Han var jo smed, og hans ord faldt ikke nænsomt og blødt, som var det hyggeligst at høre, nej de kunne til tider nok få klang af jern og stål. Hans Jensen var ikke populær, og mange trak vejret lettet, da han rejste i Missionshuset Bethesda i Frederikshåb Ikke overraskende blev det besluttet, at det første missionshus skulle bygges i Frederikshåb. Det blev opført i løbet af sommeren Den 13. november samme år var en festdag for missionen i Randbøl Sogn. Det blev præsten i Feldballe og medlem af Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark, pastor Busch, der indviede

2 Missionshuset i Randbøldal bygget i Det fik aldrig noget bibelsk navn. missionshuset. I dag i 2013 står missionshuset og forfalder. Det er mange år siden, at det sidste møde blev holdt. I sommeren 2011blev Bethesda og de 300 m² grund solgt til Leif Schultz i Billund. Grunden var vurderet til kr. og ejendommen til ,00 kr. Ifølge private udsagn var salgssummen ,00 kr. Hans formål var i første omgang at leje huset ud. Som det ses af billedet, så huset for 15 år siden pænt og velholdt ud. Desværre har tidens tand gnavet i det gamle hus, og det ser i 2013 ikke pænt ud mere. Missionshuset i Randbøldal Det næste missionshus i Randbøl Sogn blev opført i Randbøldal. Selv de fattigste var med til at give deres bidrag. Én af landsbyens fattigste gav 25 øre, som blev modtaget med tak. Den 4. december 1894 blev missionshuset indviet af præsten i Ødsted, pastor Gøtzhe. I mange år blev missionshuset brugt til sit formål. Ejendommen var på 529 m² fordelt på parcellerne 7b, c og o. Heraf var de 157 m² afgivet til vej. Aksel Stokholm betalte ,00 kr. for ejendommen i Der er en lille ejendommelighed ved ejerskabet af missionshuset, det er nemlig først den 10. oktober 1914, at Indre Mission ved et gavebrev bliver ejer af missionshuset. Ejerforholdet bliver endnu mere indviklet, idet det af et brev fra advokat Erling Christensen, Vejle, fremgår, at en Mads Hansen i 1916 får tinglyst skøde på missionshuset, men at ejendommen på et senere tidspunkt overdrages Den Kirkelige Forening for den Indre Mission i Danmark, men at adkomsten aldrig var blevet berigtiget. Han anmoder derfor civilretten i Vejle om at få en såkaldt Ejendomsdom, hvad han også får. På et tidspunkt, der ikke er kendt, blev missionshuset udvidet. Langsomt aftog mødeaktiviteten, og fra omkring 1975 stod missionshuset ubenyttet hen. I 1986 blev missionshuset tilskøde naboen Aksel Stokholm, som lod den efterhånden meget forsømte bygning rive ned. Missionshuset i Almstok Det sted i sognet, hvor vækkelsen blev mest om

3 Missionshuset i Almstok, EBENEZER blev indviet i sig gribende, var i Almstok, vel også den fattigste del af Randbøl Sogn. Et andet forhold spillede ind, nemlig Bibelens ord om, At komme hviledagen i hu, at du holder den hellig. Bønderne i Almstok ville ikke levere mælk til mejeriet om søndagen. Det ville leverandørerne til Billund og Vorbasse mejerier imidlertid godt. Forholdet førte til, at pastor Rendorff fra Bøvling den 3. marts 1920 indviede missionshuset i Almstok. For at understrege, at man mente det alvorligt med at komme hviledagen i hu, byggede bønderne i Almstok og nærmeste omegn deres eget mejeri i For omkring en halv snes år siden blev funktionen for missionshuset i Almstok ændret til genbrugsbutik. Missionshuset i Vandel Missionshuset i Vandel, EFATA, blev som det sidste i sognet indviet den 10. marts Det vides ikke af hvem, men historien hævder, at

4 Johanne Nissen med sit sytøj i telefoncentralen på Bindeballevej i Randbøldal. Året er 1917, tømrermester Marius Hansen mødte op ved indvielsen og med høj røst forlangte, at fire mand fulgte med ham til tømrerværkstedet. Her fik de udleveret den talerstol, Marius Hansen havde fremstillet som indvielsesgave til missionshuset. Efter sigende blev gaven modtaget med tak. I sommeren 1944 blev missionshuset beslaglagt af det tyske Luftwaffe og ændrede funktion til kostforplejning. For at dette kunne lade sig gøre, udbyggede tyskerne Missionshuset med 171 m². Oprindelig var missionshuset på 150 m². I nybygningen var der spisesal for de tyske officerer. Missionshuset i Vandel er det eneste af de fire missionshuse, der i 2012 stadig anvendes til det formål, det er bygget til, nemlig hvor medlemmer af Indre Mission kan holde deres møder. Lærerinde, Frk. Johanne Nissen, skrev i 1939 det lille hefte, -Mindeblade fra vækkelsestider i Randbøl, følgende: De fire Missionshuse er og har nu i en Aarrække været Tegn paa, at der har gaaet en stærk Vækkelse gennem Sognet. Og synes det end at være svagt og ringe det Arbejde, der gøres i og ud fra disse huse, saa arbejdes der dog paa at drage Mennesker til Kristus vor Herre. Nu ventes der mange beder om at der igen maa komme et Aandens Pinsesus over Egnen. I Forventning bies paa Herrens Time. Johanne Nissen var stærk i troen, hun døde i Det ville have smertet hende, hvis hun havde oplevet, at et missionshus blev til en genbrugsbutik, at et anden blev til et hus, der kunne lejes ud, og endelig et tredje, der blev revet ned. Udstilling i Egnsmuseet i Vandel På 1. sal i Egnsmuseet i Vandel er der en udstilling om missionshusene i Randbøl Sogn. I udstillingen indgår mange religiøse bøger og skrifter, hvoraf mange stammer fra perioden sidst i 1800-tallet og frem til perioden mellem de to verdenskrige. Fattigdom synes at have givet grobund for religioners udbredelse. Efter Den Anden Verdenskrig og op mod slutningen af 1950 erne havde Indre Mission stadig stor indflydelse i Randbøl Sogn. LEGO koncernens efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft gjorde, at der var arbejde, og dermed indtægter, til de mange husmænd der på grund af mekanisering og effektiviseringen var med til at gøre de små husmandsbrug urentable. Mange husmænd søgte arbejde på LEGO, med deraf følgende indtægt, og hustruerne fulgte deres mænd. Afvandringen fra landbruget var i fuld gang i slutningen af 1950 erne. Med det faste arbejde fulgte også én, måske to faste indtægter. Hermed blev der råd til både parcelhus og bil. Vandel by voksede kraftigt fra begyndelsen af 1960 erne. Markerne langs Randbølvej blev udstykket til byggegrunde, og parcelhuse skød op. Udviklingen fik den betydning, at man ikke længere havde det samme behov for at søge trøst i missionshusene. Samtidig skete der en ændring i befolkningens måde at forholde sig til hinanden på. Den strenge moral, som Indre Mission havde stået for var ikke længere acceptabel blandt befolkningen. Tolerancen fik lidt bedre kår og fordømmelsen af kvinder, der fik et barn uden for ægteskab svandt sammen med mange andre moralopfattelser ind. Dette betød samtidig, at søgningen til missionshusene svandt ind med de konsekvenser, der er beskrevet i det foregående.

5 Kort over missionshusenes placering i Randbøl Sogn

6 Sognets ældste missionshus, Bethesda, i Frederikshåb står og forfalder. Efter dette billede er taget er der sat en ny dør i. Til gengæld er pudset på soklen begyndt at falde af. Der gat været vanskeligt at finde et godt billede af missionshuset i Randbøldal. Billedet her er udsnit af et luftfoto af bydelen langs Daldovervej. Bemærk ændringen i bygningen. Vindfanget er revet ned og bygningen udvidet. Missionshuset i Almstok med det bibelske navn Ebenezer, er ikke længere i brug. Huset fungerer i dag som genbrugsbutik Missionshuset i Vandel er det største af sognets fire missionshuse. Som det ses, er gavlen ud mod Grindstedvej blevet fornyet, og den flotte udsmykning, som var på huset fra 1920 er borte. Navnet EFATA er nu erstattet med VANDEL MISSIONSHUS. Tilbygningen bagerst i billedet er resultatet af tyskernes besættelse af Vandel By i , hvor missionshuset var officersmesse.

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015 Pinse Den Hellige Ånds komme. Dette nyhetsbrevet inneholder et vitnesbyrd fra Danmark (på dansk) om hvordan Den Hellige Ånd løste en mann ut og gjenforenet

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og 1924. Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Dette er en sammenskrevet tekst, hele teksten findes her: http://vetus.skoletjenesten.dk/sider/pdf/nationalmuseet/danmarkshistorier/ret_rimeligt.

Dette er en sammenskrevet tekst, hele teksten findes her: http://vetus.skoletjenesten.dk/sider/pdf/nationalmuseet/danmarkshistorier/ret_rimeligt. Forbrydelse og straf Dette er en sammenskrevet tekst, hele teksten findes her: http://vetus.skoletjenesten.dk/sider/pdf/nationalmuseet/danmarkshistorier/ret_rimeligt.pdf 1700-tallet var en tid, hvor blodige

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere