3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle."

Transkript

1 O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul Ivar Lykke, konsul F. Kjeldsberg, skolebestyrer A. Ch. Føyn, professor H. R. Mørch og gymnasiets direktør Per Skarland. Gymnasiets lærere er foruten direktøren: Overlærer O. Myhre, overlærer H. Holmen, overlærer S. ukkenhaug, kaptein K. Sundlo, kontorchef H. Eønneberg,.sekretær frk. B. Schulerud, assessor B. Leivestad, ingeniør Aage Owe, lektor K. Berg, overlærer H. Walther, fru Irene Hansson, fiskeriintendant A. Brekke, frk. C. Wahl, skr.lærer G. Aasen. Trondh-jems musikskole Nedre Baklandet 75. Telefon Bestyrer:.Organist Oscar Skaug, Trondhjems tekniske mellemskole Telefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kemiske laboratorium 469, Mtmkegt. l og Vor Fruegt. 1. Skolens opgave er at gi sine elever en teknisk utdannelse som kan gjøre dem skikket til at overta tekniske mellomstillinger, saasom byg- og murmestre, stillinger som tekniske assistenter i den offentlige og kommunale administration, bygningsførere, tegnere, kontraktører, verks- og fabrikmestre, ledere av mindre lysverker, skibsverfter, fabriker og andre industrielle anlæg O.S.V. Skolen er 2-aarig med 4 halvaars klasser og har fagavdelinger for elektroteknik, teknisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik og bygningsteknik, denne sidste delt i 2 linjer for husbygnng og for vei-, vand- og brobygning. Undervisningsaaret begynder midt i august. Skolen har et forkursus, som begynder i januar. Et illustrert skoleprogram faaes ved henvendelse til kontoret. m S? (O co l Qptagelseskrav for faste elever: Mindst 17 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eller ved lavere tekniske skoler, hvor praktisk arbeide drives. Middelskoleeksamen eller folkeskoleeksamen med optagelsesprøve. Skolepengene i mellemskolen er 30 kr. halvaarlig og i forkurset 3 kr. maanedlig. Fripladser og elevstipendier utdeles til elever i mellemskolen. Ikke faste (hospiterte) elever kan ogsaa optages. Direktør: Schulz, C., cand. real., Riddervoldsgt. 8 Overlærer og lærere ansat av overbestyrelsen: Schulz, C. Strand, T., kapt., ing., Tormodsgt. 3 Christiansen, H. O., ing., Parkveien 12 MINERALVANB Lileljord, Hans, ing., Munkegaten l Berg, K. O., ing., Baahusgt. 17 Johannesen, A. W., ing., Tyholdtveien 3! i Hjelte, Claus, arkitekt, Elvegaten ss Alstad, O., arkitekt, Kongensgt. 108 ; Michelet, J. L., ing., Græsbakken, Strindag ; Timelærere: Lie, B., overlærer, Bispegt. 9 c S; :? Lund, B., major, Gromlien, Bakaunet Bertelsen, Trond, ing., Eidsvoldsgt. 43 s ;?; Berg, Karl, lektor, Arildsgt. 10 Haugnæs, R. B., lektor, Tormodsgt. 8 i; '.:; Lillejord, H., ing., Soleng, Tempe Walaas, A., kaptein, Singsaker i Fjærli, L. N., o.r.sakf., Krangaten l Faanes, H., elektroing., Elvegaten 16 Kleven, F., «Daggry», Byaasveien ; Kroglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 Kasserer: " j Christiansen, overlærer ; Bibliotekar: Alstad, O., arkitekt ''.;: Sekretær: Johannesen, overlærer i Vaktmester Tessem, M., Munkegaten l Mekaniker: Storvik, G., Riddervoldsgt. 10 : Laborant: Root, Hilmar, Ø. Baklandet 36 Trondhjems katedralskole er antagelig oprettet i midten av 12te aarhundrede, middelskole, gymnasium med alle 3 linjer. Rektor: Johanssen, H. J., cand. philol., «Heimstuen», Nedre Allé 5 Lektorer: Schøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Sommerfelt, A., cand. philol., Klosterengen, Øen Gundersen, C. C., cand. philol., Kongensg. 84 Hartmann, Jac., cand. theol., Magnus, den Godesgt. 8 Juel, O., cand. real., Arildsgt. 2 : Pedersen, J. P., cand. philol., Nidarøgt. 82 > Harbitz, G. P., cand. philol., Nedre Allé 24.; Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 : Bjørge, J. H. B., cand. philol., Rosenb.gt. 27 ; Berg, K., cand. philol., Arildsgt. 10 Kleven, A., cand. philol., Eidsvoldsgt. 25 Lund, Wilh., cand. philol., Eidsvoldsgt. 29.;: Holmen, Kaja Graff, cand. phil., E. Jarlsgt. 2 Ryssdal, O., cand real., Tidemansgt. 15 Hoel, L, cand. philol., Nedre Allé 14 Christie, H., cand. philol., Eidsvoldsgt. 14 Fjeld, A., cand. theol., H. Hagerupsgt. 6 Hansson, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Hansteen, Frida, cand. philol., Tiedem.v. 17..; Lund, Aagot Thilesen, cand, philol, : Eidsvoldsgt Steen, Alf, cand. philol., Kongensgt. 54 ; Wexelsen, W., cand. philol., Kjøbm.g. 10 II f Bache, Laura, cand. real., Museumsplads l Lie, Egil, adjunkt, cand. mag., Falsensg.,5 Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. : Krydderimølle. Formaler og pakker.alle sorter krydderier. f, Edith, Sverresgt. l IV ;: p:ila : ngdalen, Eidsvoldsgt. 23 isis^ulium, M. Ø. Møllenb.gt. 43 c SiS?p;etersen, Magdalene, Neufeldtsgt. 10 Si; : :iicrtngedal, E. A., Professorveien 3 II. S: ; Mysen, L, Kongensgt. 58 Timelærere: Ramm, artillerikaptein, Lade Mitlid, kaptein, Erik Jarlsgt. 4 II Vaktmester: Hagen, Johan, E. Skakkesgt. 13 Trondhjems komm. husmorskole Dronningenagt. 29. Bestyrerinde: Fru Johanne Michelsen Trondhjems komm. middelskole Mellemilen l (Ilens skole) (Kontortid Telefon 3166). Skolen er oprettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 og sattes igang : Iste septbr Den er 3-aarig, bygget ; paa folkeskolens 7de klasse, og optar elever. fla Trondhjem og omliggende distrikter. i; : Skolepengene er kr pr. aar. Elever i: som gaar over i skolen direme frå Trond- ;. hjerns folkeskoles 7de klasse, og hvis for- ;. sørgero er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit stolemateriel. Frå og med budgetaaret er skolen statsunderstøttet og har eksamensret. Bestyrer: Mueum, Einar, cand. real., Elgesætergt. 31 III. Telf f Lektorer: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvoldsgt. 11 t Sivertsen, Laurits, cand. filos., - Weidemannsvei 21 I Haugnæss, Kristian, cand. mag., i Tormodsgt. 8 I > Brodahl, Johan, cand. theol.,? «Nøisombe^», Strinda ;' Miiller, Oluf R., cand. mag., Baahusgt. 15 D. Befordringsmidler I Automobilruter KX 1. Chr. A. S. Sand: Trondhjem Jonsvandet s 2. Guttorm, Sand: Trondhjem Byaasen f 3. F. Chr. Carlsen: Trondhjem^Fjeldsæ- :?: ter^skistuen. Jig 4. A. Vinje, Trondhjem Fjeldsæter Ski- %m stuen. i&.5. Sagmo og Skar: Trondhjem Fossestuen : ; ;:: 6. Ragnvald Lund: Trondhjem Bellevue II Trolla. IlAutomobildroscher isjstortorvet: S;SSTI332, Johan Hammer, E. Skakkesgt , U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a O. Mustad & Son - Hoem, O. L., Haldensgt. 18 Overlærer: Skjaanes, Ivar, Kongensgt. 61 Adjunkter: Lyng, Gustav E., Nyveien 14 Anderson, Reinar, stud., Ø. Baklandet 32 Lærere: Tømmeraas, Martin, Indherredsveien 10 Hofstad, John, Prinsensgt. 32- Lærerinder: Braarud, Kirsti, Nyveien 5 7 III Fliflet, Marie, Bergljotsgt. l Fjærli, Ingeborg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, Kristianfeldt 17 Aagaard, Bergliot, Blusevoldsbakken 3 Bergsgaard, Haldis, Eigesætergt Trondhjems Stenografiskole Avskrivnings- og mangfoldiggjørelsesbyraa. Sproginstitut. Handelsfag. (Idar Hammer), Lilletorvet 2. Infanteriunderofficersskolen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eleverne, der, utdannes i en 4 maaneders forberedelsesskole med efterfølgende 3-aarig skole, har fri undervisning og frit ophold. Antagelse ster ved direkte henvendelse til skolen inden 15de december. Officerer: Hiorth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Eode, -f rithjof, pr.løitn., Kasernen Bjørnson, Arnold, pr.løitn., villa «Heimen», Bakaunet Omdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen Underofficerer: Ødegaard, O., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E.,' furer, - Nonnegaten 30 Aune, Wald., sersj., Tyholdtveien 11 - Grimsmo, Jakob, sersj., Kasernen Jørum, Olav, sersj., Kasernen U. 321 Chr. Moksnes, Prinsensgt. 22 U 339, Einar H: Flataas, H. Nissemgt. 12 U 323, Joh. M. Nilsen, Ths. Angellsgt. 5 U 345, C. G. Larson, N. Møllenb.gt. 31 U 346, B. Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 U 349, Joh. Hammer, Erl. Skakkesgt. 18 U 515, H. Sagn, Droaningensgt. 51 U 341, Bernt Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 U 347, T. Bruenick, Prinsensgt. 40 U 505, O. Schive Berg, Holstvt. 6 U 526, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 529, J. E. Skar, Indherredsv. 67 a U 532, Martin Berg, Kongensgt. 23 IT 324, Arne Hellesvik, Ø. Baklandet 25 Landets største Margarinproducenter Det er altid kvaliteten som er bestemmende for en våres fremgang.

2 un co " 5 fcxq co O9 CO = n. CO Telefon Kjøp altid Deres brød i Nyveiens Konditori & Bakeri U bx, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 51 TJ 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 - U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5 U 512, Bernhard Schetne, N. Møllenb.gt. 89 Søndre gate: U 510, G. Fiirberg, Østersundsgt. 7 U 524, E, J. Schei, Sandgaten 35 U 328, F. Carlsen,.Prinsensgt. 10 b U 329, 330, 335, 504, 507, 508, 521 og 531, Oscar Vinje, Apotekervt. 8 U 331, 338 og 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348, K. V. Bjerkan, Korsgaten 14. Verftstomten: U 322, Ole O. Sande, Ø. Baklandet 37 U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 TJ 501, Albert Svea, Frostaveien 8 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 519, Isak Garmo, Stenberget 2 i U 522, Ove Dahl, Gnnnerusgt. 2 U 320, Brødr. Hartviksen, Verftsgt. 6 U 327, Andreas Eiber, Byaasveien 27 U 502, Eilert-Eilertsen, N. Møllenb.gt. 100 Stenberget: U 528, John Schrødal, Ilevolden 13' TJ 533, Einar Eggen, Kleistsgt. 4 U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b U 537, Nicolai Flønes, Øvre Møllenb.gt. 64 Buran: U 337, H. Forbordsaune, Strandveien 33 U 518, Albert Svea, Frostaveien 8 U 527, R. Vilmann, Østersun.dsgt. 13 U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki. 22 TJ 514, E. Vilmann, Østersundsgt. 13 Elgesséter gt.: U 535, 520 og 325, Ragnvald Lund, Ø. Allé 3 TJ 513, Daniel Asphaug, Kirkegt. 47. TJ 530, Leii Horn, Elgesætergt. 39 Bybudinstitutionén Bybudene: Nr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten 71 «3. Olsen, Karl M., 0. Tryggv.gt. 13 «4. Aspø, Karl M., Bratørgaten l «5. Engblom, Rob., Ø. Møllenb.gt. 39 a «6. Olsen, Bjarne, O. Tryggv«t. 13 «7. Loholdt, Einar, Baahusgt. 24» 8. Vinje, Johan J., Singsakerbk. 13 «10 Korsen, Reidar, Kongénsgt. 46 «11. Olsen, Johannes, Dronn.gt. 12 i 12. Olsen, E., Ø. Biaklandet 58 ' <t 13. Olsen, Oluf K., Kongénsgt. 46 t 15. Ophaug, Johan L., Rosenborggt. 32 «16. Iversen, Paul, N. Møllenb.gt, 46 b «18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 Teieion aou. Droschevæsénet Vognmænd, der har politiets tilladelse til at holde med hester og kjøretøier paa byens torv, offentlige pladser og gater til befordring av personer. I ethvert kjøretøi skal forefindes et eksemplar av taksten. Drosche-nr. 2.. Halset, Bernt, Hospitalslk & 4. Vinje, Anton, Apotekerveiten 8 5. Aune, Edvin, Vollabakken Sagmo, Haavard, Dronn.gt & 18. Wangsmo, Ricard, N. Baki Olsen, Laurits B., Møllehaugen 10 & 65. Sæthers Enke, Ø. Baklandet Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt & 42. Olaf Olsens enke, Kongénsgt Moxnes, Ingv., Sandgaten Bruennech, H., Prinsensgt. 4 a 22. Kvande, Knut, Kirkegaten Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 24 & 28. Berg, Jens Martin, Kongénsgt & 30.' Lundahl, Einar, H. Nissensgt Trondsen, Inga, enke, Ø. Baki Haugan, Ole L, Eepslagervt Hammer, Joh., Repslagervt Bruennéeh, T., Prinsensgt. 4 c 41 & 61. Moxnes, Th., Repslagervt. l 46 & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 Troitdhjems sporvei Hospitalsløkkene 20. Kontortid 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. I naaanederne juni, juli og august kontortid 9 3, lørdage 9 2. Driftsbestyreren trseffes sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage frå kl morgen til kl. 12 nat og paa søn- og- helligdage frå kl morgen til nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: G-arstad, Jon, Ark, Christiesgt. 4 c Driftsingeniør: Kleven, F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvegaten 12 Linje- og baneformand,: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf ormand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: ' Kolstad, Arnt, Kirkegaten.47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 b Krabseth, O., Indherredsveien 67 a : AKTlETRYKKiPIiT l TRONDHJIN JVlle slags Klictieer leveres hurtigst.

3 co Telefon Kjøp altid Deres brød i 104 Nyveiens Konditori & Bakeri U o,i6, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 51 U 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5 TJ 512, Bernhard Schetne, N. Møllenb.gt. 89 Søndre gate: U 510, G. Fiirberg, Østersundsgt. 7 U 524, R, 3. Schei, Sandgaten 35 U 328, F. Carlsen,-Prinsensgt. 10 b U 329, 330, 335, 504, 507, 508, 521 og 531, Oscar Vinje, Apotekervt. U 331, 338 o<g 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348, K. V. Bjerkan, Korsgaten 14. Verftstomten: U 322, Ole O. Sande, 0. Baklandet 37 U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 TJ 501, Albert Svea, Frostaveien 8 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 519, Isak Garmo, Stenberget 2 U 522, Ove Dahl, Gnnnerusgt. 2 U 320, Brødr. Hartviksen, Verftsgt. 6 TJ 327, Andreas Eiber, Byaasveien 27 U 502, Eilert -Eilertsen, N. Møllenb.gt. 100 Stenberget: U 528, John Schrødal, Ilevolden 13 TJ 533, Einar Eggen, Kleistsgt. 4 U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b U 537, Nicolai Flønes, Øvre Møllenb.gt. 64 Buran: U 337, H. Forbordsaune, Strandveien 33 TJ 518, Albert Svea, Frostaveien 8 U 527, R. Vilmann, Østersundsgt. 13 U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki. 22 TJ 514, R. Vilmann, Østersundsgt, 13 Elgeseter gt.: U 535, 520 og 325, Ragnvald Lund, 0. Allé 3 TJ 513, Daniel Asphaug, Kirkegt. 47 TJ 530, Leif Horn, Elgesætergt. 39 Bybudinstitutionén Bybudene: Nr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten 71 «3. Olsen, Karl M., O. Tryggv.gt. 13 «4. Aspø, Karl M., Bratørgaten l «5. Engblom, Rob., 0. Møllenb.gt. 39 a «. 6, Olsen, Bjarne, O. Tryggv»gt. 13 «7. Loholdt, Einar, Baahusgt. 24» 8. Vinje, Johan j., Singsakerbk. 13 «10 Korsen, Reidar, Kongénsgt. 46 «11. Olsen, Johannes, Dronn.gt. 12 «12. Olsen, E., 0. Baklandet 58 ' «13. Olsen, Oluf K., Kongénsgt. 46 > 15. Ophaug, Johan L., Rosenborggt. 32 «16. Iversen, Paul, N. Møllenb.gt 46 b «18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 Droschevæsénet Vognmænd, der har politiets tilladelse til at holde med hester og kjøretøier paa byens torv, offentlige pladser og gater til befordring av perscfner. I ethvert kjøretøi skal Jorefindes et eksemplar av taksten. Drosche-nr. 2,. Halset, Bernt, Hospitalslk & 4. Vinje, Anton, Apotekerveiten 8 5. Anne, Edvin, Vollabakken Sagmo, Haavard, Dronn.gt & 18. Wangsmo, Ricard, N. Baki Olsen, Laurits B., Møllehaugen 10 & 65. Sæthers Enke, 0. Baklandet Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt & 42. Olaf Olsens enke, Kongénsgt Moxnes, Ingv., Sandgaten Bruenneeh, H., Prinsensgt. 4 a 22. Kvande, Knut, Kirkegaten Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 24 & 28. Berg, Jens Martin, Kongénsgt & 30; Lundahl, Einar, H. Nissensgt Trondsen, Inga, enke, 0. Baki Haugan, Ole L, Repslagervt Hammer, Joh., Repslagervt Bruenneeh, T., Prinsensgt. 4 c 41 & 61. Moxnes, Th., Repslagervt. l 46 & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 Trondhjems sporvei HOiSpitalsløkkene 20. Kontortid 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. I maanederne juni, juli og august kontortid 9 3, lørdage 9 2. Driftsbestyreren trasfies sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage fra. kl morgen til kl. 12 nat og paa søn- og- helligdage fra kl morgen til nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: G-arstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 c Driftsingeniør: Kleven, F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvégaten 12 Linje- og baneformand: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf ormand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: Kolstad, Arnt, Kirkegaten.47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 h Kråbseth, O., Indherredsveien 67 a ÅKTlEYRYICICililiT l TRONDHJEN Alle slags Klieheer leveres hurtigst.

4

5

6

7 aitid Jacob Mathesons Gardiner & Møbelstoffe Linoleum & Voxdug 121 EMIL ELLINGSEN Heppeekvipepings og Skpæddepfoppetning. O. Tryggvessøns gt. 3 og Thomas Angells gate 18. Telefon 37O Finere herrefconfefction samt alle til herreefcvipering hørende varer til absolat billigste priser. Hask mit bekjendte Iste klasses sfcrædderverfcsted. Bestillinger leveres hartigt og billigt. å F n n, L, u. 2den avdeling Alfabetisk fortegnelse over byens indvaanere med angivelse av stilling og adresse. A. TRONDHJEM Søndre gt Tel f Lager Bratørut. 23. Åa, Peder, Mellemilen 19 Aaberg, Adolf, sagbr.arb., Mellemilen 2 b Carl, tømmerm., Mellemilen 2 b Georg, tapetserer, Ulstadløv. 22 Jenny, strykerske, Gl. Kongevei 18 John, rørlægger, Gl. Kongevei 18 Karin, kontord., Mellemilen"2 b Karl, snekker, Østersuadsgt. 1 Leonard, arb.,, Mellemilen 2 b Nils, høvlem., Østeisiaadsgt. 22 l Eutn, viserpike, Mellemilen 2 b Sara, butikd., Mellemilen 2 b Aabjørg, Alfr., træarb., B. Sigurdsgt. l b Aadahl, Alf, kjøbm., Inidnerredsveien 69 a Alf, lagerarb., Elgesætergt. 27 Aslaug, butikd., Kofotgjeilene 2 a Aadahl & Eide A/S, fotografisk atelier, Kongensgt Telefon Aadanl, -Hildur, arb.ske, Jomfrugt. 11 Jonetta,'enke, J.omfrogt. 11 Ludv., K., fotograf, Elgesætergt. 15 Marit, enkefru, Kongeasgt. 93 Mette, strikkerske, Kofotgjeilene 2 Aadahls Maskinforr., A-S, Prinsiensgt. 57 Aaden, Alfr., hdl.m., Hornsetn," Laden. Elise, frue, Homseth, Ladenammeren Aae, Adolf, arb., Ø. Møllenb.gt. 63 Ole,.kaiarb., Ø. Møllenberggt. 63 Aaen, Einar, ing., Olav Tryggv.gt. 50 Aaeng, Rich.., skoginspektør, Stenberget 5 Aafløy, Knut, måler, Rosenborggt. 20 : Mary, volontør, Rosenborggt. 20 r Martin, måler, Dronningensgt. 40 Aagaard, A. M., sadelmakerforr. (spee.: sæletøier), Prinsensgt. 36. Teelfon Aagaard, Aage, skibsfører, Bakaunet 29 Bergljot, lærerinde, Vangen, Blusev.bk. 3 Bernhard, overtoldkontr., Skansegt. 4 Birger, kontorchef (T.hjems Finans A-S), «Sjøheim», Charlottenlund Dagmar, telefondame, Prinsensgt. 36 Dagmar, gynm., Skansegaten 4 Emerence, kontord., Vangen, Blusev.b. 3 Ei»liag, kontorist, Prinsensgt. 36 Harald, sadelmaker, H. Nissensgt. 6 Henriette, sydame, Gl. Kongevei 6 Reidun, frk., Prinsensgt. 36 Aagesen, Alfr., former, Nygaarden; Trolla D Q Hl O. ivltlstelcl & SØH - Margarinprodu 0 center Det er al tid kvaliteten som er bestemmende for en våres fremgang.

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 103.2.2 t? J Æ co E Frk. Olga Bjérkan, Nyveien 16. Lærerinder: Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen,

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P &

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P & BØNDERNES BANK 92 Guldsten, Magnus furer Hollu, Antonie, frue Sæther, Alette, frue Dalseng, Thea, frue Foreningens salede forue utgjorde pr. 31. decbr. 1921 kr. 43,678.00. I aaret 1921 er der utbetalt

Læs mere

Forleng altid E. C. Dahls Bryggeris 01. 3acob Mathesons U O. $ ba. D. Befordringsmidler. Sen. Trondhjems Stenografskole (Idar Hammer), Lilletorvet 2.

Forleng altid E. C. Dahls Bryggeris 01. 3acob Mathesons U O. $ ba. D. Befordringsmidler. Sen. Trondhjems Stenografskole (Idar Hammer), Lilletorvet 2. cd wrt -M U z 2 cd X wqv) $ ba cu Forleng altid E. C. Dahls Bryggeris 01 92 nisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik og bygningsteknik, denne sidste delt i 2 linjer for husbygnng og for vei-, vand- og brobygning.

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst.

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst. Ot _«"«5 o 01 2 S.2.fi IQ s? soq K. KVÆRNØ 336 Kos Røsberg, L., dragt- & drespresseri, Dronn.gt. 42, bor Magn. d. Godesgt. 39 Røsdahl, Inger, koldjomfru, Munkegt. 41 Røsdal, Peder, snekker, Ø. Baki. 8

Læs mere

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern J-00001 Arkitekt Christies gt 4a Bygård Johan Osness 1904 A J-00002 Arkitekt Christies gate 4b Bygård Johan Osness 1904 Fredet J-00003 Arkitekt Christies

Læs mere

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275 l [ Telegramad^.:..SKOFABRIKKEN" Telefoner: 13QQ, 1348 A S TRONHJEMS SKOFABRIK NORENFJELSKE NORGES STØRSTE SKOTØIFORRETNING Fabrik, Kontor og Lager: Elgesætep gate Q UTSALG: Olaf Tryggv.gt. Q7. Elgesætep

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Team Hadeland/Gjensidige Cup

Team Hadeland/Gjensidige Cup SÅS plassen 28.0.205 2-7 år DNS Amanda Amundsen Hagen 30 DNS Andreas Koller 3 DNS Jenny Robøle-Sørensen 29 DNS Kristian Fladby Skiaker 7 DNS Sander Heijer 9 DNS Simen Heijer 3 NC Amund Rustaden Søndre

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

D. Befordringsmidler.

D. Befordringsmidler. Bødtker, C., Munkegaden 9 Hagen, Sofie, H. Jarls Gd. 10 Aas, J., Dronningens Gade 16 17 Skoletjener: Svæve, O., bor i Skolen Trondhjems Kathedralskoie -40 - er antagelig oprettet i Midten af 12te Aarhundrede.

Læs mere

- Emil 'Ellingsens Skrædderforretning. flllilii. ?pi^ fl il. Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere med Angivelse af Stilling og Adresse.

- Emil 'Ellingsens Skrædderforretning. flllilii. ?pi^ fl il. Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere med Angivelse af Stilling og Adresse. 65 - Emil 'Ellingsens Skrædderforretning Thomas Æ. n g e 11 s Gade 12 B IrtF* Godt Udvalg i moderne Tøier llwi For elegant Snit og Pasning garanteres. Oppudsnlng og Reparatioser udføres nøiagtigt. Rimelige

Læs mere

Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning

Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning Telefoner: 156, 2456, 2856, samt ekspedition og kassa 4293. Illllllllllll Telegramadresse:,,Mercantil«AUTORISERTE AKTIEMÆ.GLERE Aktiekapital kr. 100,000.oo fuldt

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Gunnar Almeland V73 0,-kr 48 47 48 143 91 234 Agnar Mundal Haug 2 L 0,-kr 48 44 49 141 95 236 48 44 49 141 95 236 Leif Arne Haug 1 0,-kr

Læs mere

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN Hold IDHoldBane Navn Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN 334 49 45 50 93 49 10 9 10 9 10

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom 1. omgang total 1. division 1 Viborg 1 906,7 8 906,7 8 2 Boddum Ydby 1 905,1 6 905,1 6 3 Bredstrup-Pjedsted 1 897,9 4 897,9 4 4 Nykøbing F. 1 889,5 2 889,5 2 5 Helle 1 882,4 0 882,4 0 2. division 1 Ørre

Læs mere

RØDDER RANGLISTE 2012

RØDDER RANGLISTE 2012 OVERFØRTE POINTS 50% TOTAL RØDDER OPENING SØNDAG 29. APRIL THEKRATLUSKERS LØRDAG 12. MAJ MANFRED F.Q. CUP LØRDAG 9. JUNI HOOK & SLICE OPEN SØNDAG 24. JUNI MIDSUMMER MASTERS LØRDAG 7. JULI HOLIDAY INVITATIONAL

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

.s.2 "55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank

.s.2 55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank i.si To.s.2 "55 -Q S? 2 O) Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66 Parelius, Esther, Rosenborggt. 22 Ramsli, Paula, Indherredsveien 63 Ramstad, Ingeborg, Ilevolden 13 Riiber, Bergliot, Bakkegt. 6 Rognhaug,

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014 Resultatliste d.20/4 kl. 18 - RBK 90 s Påskestævne 2014 Master Bowl Vinder af kontant-præmie 1000,-: 1 2 LNavn Klub 1 2 3 Hdcp I alt X 1 1Peter Thomassen RBK 90 236 224 256 90 806 20 6000,- Kontant 2 1Charlotte

Læs mere

Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården

Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården Etternavn Fornavn Klubb/team Opphold Rom 1 Schonhowd Stine Svea Skilag Onsdag-søndag Schonhowd Lene Svea Skilag

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Nykøbing F. den RESULTATLISTE FRA ØBTU S UNGDOMSMESTERSKABER AFHOLDT I TÅSTRUP DEN JANUAR 2016

Nykøbing F. den RESULTATLISTE FRA ØBTU S UNGDOMSMESTERSKABER AFHOLDT I TÅSTRUP DEN JANUAR 2016 Nykøbing F. den 18-1-2016 RESULTATLISTE FRA ØBTU S UNGDOMSMESTERSKABER AFHOLDT I TÅSTRUP DEN 16. - 17. JANUAR 2016 HERRE JUNIOR A SINGLE 1.Martin Buch Andersen,Virum 2.Nicolai Christoffersen,Slagelse 3.Jeppe

Læs mere

1995 P 1 Sara Mariell Holtan Fauske Svømmeklubb 95 5.20.66 392. 1996 P 1 Ingerid Nilsen Gårseth Bodø Svømmeklubb 96 5.02.98 465

1995 P 1 Sara Mariell Holtan Fauske Svømmeklubb 95 5.20.66 392. 1996 P 1 Ingerid Nilsen Gårseth Bodø Svømmeklubb 96 5.02.98 465 Stevne : Tverlandsstevnet 2014 Arrangør : Tverlandet IL Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2 Øvelse 1 400 Fri K 1995 P 1 Sara Mariell Holtan Fauske Svømmeklubb 95 5.20.66 392 1996 P 1 Ingerid Nilsen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

: Liaklev, Ole, Nordtvedtsg. 12

: Liaklev, Ole, Nordtvedtsg. 12 Varer bringes I m-r. Stedet^ -"*"" lur fr gui gdt KatteDrøa kaffebrød «*>;,>, ;:MwmmJE&&i( 752 Nyveiens Knditri & Vedfrretninger: 19 Se Kul- g vedfrretninge] Vegtfabriker & utsalg: Aarø, M., Prinsensigt.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Resultatliste Telemarkstævne 2016

Resultatliste Telemarkstævne 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 120920 Emma Sophie Klinck 16-039 Horne Skytteforening 199/09 200/15 399/24 2 86197 Thor Kortegård Pedersen 16-039 Horne Skytteforening 199/07 198/12 397/19 3 116724 Martin

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 20/7 22/7 2015 RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Pens. Damer Individuelt 1 Erna Jensen 0035 Lucky 4 11 20 700 700 2 Vera Blaase 0070 BK Viby

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

KJØP aitid Jacob Mathesons

KJØP aitid Jacob Mathesons LO " oo K J HH tf O Nyveiens Konditori & Bakeri Telefon 3780. Bedste sted for bestillinger. Telefon 37801 236 Høe Hoe, Trygve, farvehandel, Kougenisgt. 20. Telefon 3022. Telegr.,adr. Fai-vehø, bor JCalvskdmdsgatea

Læs mere

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni 2008

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni 2008 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Arve Yttri Leikanger 145 108,-kr 2. Heidi Rutlin Sogndal 132 0,-kr 3. Per AAlvik Norheimsund og Øystese 130 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Arne L. Nes Leikanger 149

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

FORLANG altid E, G, Dahls Bryggeris MINERALVAND Kværno Skomagasin 266

FORLANG altid E, G, Dahls Bryggeris MINERALVAND Kværno Skomagasin 266 it: «J H ^ FORLANG altid E, G, Dahls Bryggeris MINERALVAND Kværno Skomagasin 266 Kvi Kvistad, John, j

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Nørrevold Auto Løbet 2 afd. af DASU Classic - 3. afd. af DHMC Classic Tour

Nørrevold Auto Løbet 2 afd. af DASU Classic - 3. afd. af DHMC Classic Tour Erik Bach Sørensen Kim Bach Sørensen afd. af DASU Classic -. afd. af DHMC Classic Tour 9 9 lørdag d.. maj VW Scirocco GTI Start nr. til indtast 9 ccm Expert km/t, HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK : -: : -:

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere