3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle."

Transkript

1 O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul Ivar Lykke, konsul F. Kjeldsberg, skolebestyrer A. Ch. Føyn, professor H. R. Mørch og gymnasiets direktør Per Skarland. Gymnasiets lærere er foruten direktøren: Overlærer O. Myhre, overlærer H. Holmen, overlærer S. ukkenhaug, kaptein K. Sundlo, kontorchef H. Eønneberg,.sekretær frk. B. Schulerud, assessor B. Leivestad, ingeniør Aage Owe, lektor K. Berg, overlærer H. Walther, fru Irene Hansson, fiskeriintendant A. Brekke, frk. C. Wahl, skr.lærer G. Aasen. Trondh-jems musikskole Nedre Baklandet 75. Telefon Bestyrer:.Organist Oscar Skaug, Trondhjems tekniske mellemskole Telefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kemiske laboratorium 469, Mtmkegt. l og Vor Fruegt. 1. Skolens opgave er at gi sine elever en teknisk utdannelse som kan gjøre dem skikket til at overta tekniske mellomstillinger, saasom byg- og murmestre, stillinger som tekniske assistenter i den offentlige og kommunale administration, bygningsførere, tegnere, kontraktører, verks- og fabrikmestre, ledere av mindre lysverker, skibsverfter, fabriker og andre industrielle anlæg O.S.V. Skolen er 2-aarig med 4 halvaars klasser og har fagavdelinger for elektroteknik, teknisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik og bygningsteknik, denne sidste delt i 2 linjer for husbygnng og for vei-, vand- og brobygning. Undervisningsaaret begynder midt i august. Skolen har et forkursus, som begynder i januar. Et illustrert skoleprogram faaes ved henvendelse til kontoret. m S? (O co l Qptagelseskrav for faste elever: Mindst 17 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eller ved lavere tekniske skoler, hvor praktisk arbeide drives. Middelskoleeksamen eller folkeskoleeksamen med optagelsesprøve. Skolepengene i mellemskolen er 30 kr. halvaarlig og i forkurset 3 kr. maanedlig. Fripladser og elevstipendier utdeles til elever i mellemskolen. Ikke faste (hospiterte) elever kan ogsaa optages. Direktør: Schulz, C., cand. real., Riddervoldsgt. 8 Overlærer og lærere ansat av overbestyrelsen: Schulz, C. Strand, T., kapt., ing., Tormodsgt. 3 Christiansen, H. O., ing., Parkveien 12 MINERALVANB Lileljord, Hans, ing., Munkegaten l Berg, K. O., ing., Baahusgt. 17 Johannesen, A. W., ing., Tyholdtveien 3! i Hjelte, Claus, arkitekt, Elvegaten ss Alstad, O., arkitekt, Kongensgt. 108 ; Michelet, J. L., ing., Græsbakken, Strindag ; Timelærere: Lie, B., overlærer, Bispegt. 9 c S; :? Lund, B., major, Gromlien, Bakaunet Bertelsen, Trond, ing., Eidsvoldsgt. 43 s ;?; Berg, Karl, lektor, Arildsgt. 10 Haugnæs, R. B., lektor, Tormodsgt. 8 i; '.:; Lillejord, H., ing., Soleng, Tempe Walaas, A., kaptein, Singsaker i Fjærli, L. N., o.r.sakf., Krangaten l Faanes, H., elektroing., Elvegaten 16 Kleven, F., «Daggry», Byaasveien ; Kroglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 Kasserer: " j Christiansen, overlærer ; Bibliotekar: Alstad, O., arkitekt ''.;: Sekretær: Johannesen, overlærer i Vaktmester Tessem, M., Munkegaten l Mekaniker: Storvik, G., Riddervoldsgt. 10 : Laborant: Root, Hilmar, Ø. Baklandet 36 Trondhjems katedralskole er antagelig oprettet i midten av 12te aarhundrede, middelskole, gymnasium med alle 3 linjer. Rektor: Johanssen, H. J., cand. philol., «Heimstuen», Nedre Allé 5 Lektorer: Schøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Sommerfelt, A., cand. philol., Klosterengen, Øen Gundersen, C. C., cand. philol., Kongensg. 84 Hartmann, Jac., cand. theol., Magnus, den Godesgt. 8 Juel, O., cand. real., Arildsgt. 2 : Pedersen, J. P., cand. philol., Nidarøgt. 82 > Harbitz, G. P., cand. philol., Nedre Allé 24.; Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 : Bjørge, J. H. B., cand. philol., Rosenb.gt. 27 ; Berg, K., cand. philol., Arildsgt. 10 Kleven, A., cand. philol., Eidsvoldsgt. 25 Lund, Wilh., cand. philol., Eidsvoldsgt. 29.;: Holmen, Kaja Graff, cand. phil., E. Jarlsgt. 2 Ryssdal, O., cand real., Tidemansgt. 15 Hoel, L, cand. philol., Nedre Allé 14 Christie, H., cand. philol., Eidsvoldsgt. 14 Fjeld, A., cand. theol., H. Hagerupsgt. 6 Hansson, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Hansteen, Frida, cand. philol., Tiedem.v. 17..; Lund, Aagot Thilesen, cand, philol, : Eidsvoldsgt Steen, Alf, cand. philol., Kongensgt. 54 ; Wexelsen, W., cand. philol., Kjøbm.g. 10 II f Bache, Laura, cand. real., Museumsplads l Lie, Egil, adjunkt, cand. mag., Falsensg.,5 Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. : Krydderimølle. Formaler og pakker.alle sorter krydderier. f, Edith, Sverresgt. l IV ;: p:ila : ngdalen, Eidsvoldsgt. 23 isis^ulium, M. Ø. Møllenb.gt. 43 c SiS?p;etersen, Magdalene, Neufeldtsgt. 10 Si; : :iicrtngedal, E. A., Professorveien 3 II. S: ; Mysen, L, Kongensgt. 58 Timelærere: Ramm, artillerikaptein, Lade Mitlid, kaptein, Erik Jarlsgt. 4 II Vaktmester: Hagen, Johan, E. Skakkesgt. 13 Trondhjems komm. husmorskole Dronningenagt. 29. Bestyrerinde: Fru Johanne Michelsen Trondhjems komm. middelskole Mellemilen l (Ilens skole) (Kontortid Telefon 3166). Skolen er oprettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 og sattes igang : Iste septbr Den er 3-aarig, bygget ; paa folkeskolens 7de klasse, og optar elever. fla Trondhjem og omliggende distrikter. i; : Skolepengene er kr pr. aar. Elever i: som gaar over i skolen direme frå Trond- ;. hjerns folkeskoles 7de klasse, og hvis for- ;. sørgero er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit stolemateriel. Frå og med budgetaaret er skolen statsunderstøttet og har eksamensret. Bestyrer: Mueum, Einar, cand. real., Elgesætergt. 31 III. Telf f Lektorer: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvoldsgt. 11 t Sivertsen, Laurits, cand. filos., - Weidemannsvei 21 I Haugnæss, Kristian, cand. mag., i Tormodsgt. 8 I > Brodahl, Johan, cand. theol.,? «Nøisombe^», Strinda ;' Miiller, Oluf R., cand. mag., Baahusgt. 15 D. Befordringsmidler I Automobilruter KX 1. Chr. A. S. Sand: Trondhjem Jonsvandet s 2. Guttorm, Sand: Trondhjem Byaasen f 3. F. Chr. Carlsen: Trondhjem^Fjeldsæ- :?: ter^skistuen. Jig 4. A. Vinje, Trondhjem Fjeldsæter Ski- %m stuen. i&.5. Sagmo og Skar: Trondhjem Fossestuen : ; ;:: 6. Ragnvald Lund: Trondhjem Bellevue II Trolla. IlAutomobildroscher isjstortorvet: S;SSTI332, Johan Hammer, E. Skakkesgt , U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a O. Mustad & Son - Hoem, O. L., Haldensgt. 18 Overlærer: Skjaanes, Ivar, Kongensgt. 61 Adjunkter: Lyng, Gustav E., Nyveien 14 Anderson, Reinar, stud., Ø. Baklandet 32 Lærere: Tømmeraas, Martin, Indherredsveien 10 Hofstad, John, Prinsensgt. 32- Lærerinder: Braarud, Kirsti, Nyveien 5 7 III Fliflet, Marie, Bergljotsgt. l Fjærli, Ingeborg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, Kristianfeldt 17 Aagaard, Bergliot, Blusevoldsbakken 3 Bergsgaard, Haldis, Eigesætergt Trondhjems Stenografiskole Avskrivnings- og mangfoldiggjørelsesbyraa. Sproginstitut. Handelsfag. (Idar Hammer), Lilletorvet 2. Infanteriunderofficersskolen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eleverne, der, utdannes i en 4 maaneders forberedelsesskole med efterfølgende 3-aarig skole, har fri undervisning og frit ophold. Antagelse ster ved direkte henvendelse til skolen inden 15de december. Officerer: Hiorth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Eode, -f rithjof, pr.løitn., Kasernen Bjørnson, Arnold, pr.løitn., villa «Heimen», Bakaunet Omdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen Underofficerer: Ødegaard, O., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E.,' furer, - Nonnegaten 30 Aune, Wald., sersj., Tyholdtveien 11 - Grimsmo, Jakob, sersj., Kasernen Jørum, Olav, sersj., Kasernen U. 321 Chr. Moksnes, Prinsensgt. 22 U 339, Einar H: Flataas, H. Nissemgt. 12 U 323, Joh. M. Nilsen, Ths. Angellsgt. 5 U 345, C. G. Larson, N. Møllenb.gt. 31 U 346, B. Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 U 349, Joh. Hammer, Erl. Skakkesgt. 18 U 515, H. Sagn, Droaningensgt. 51 U 341, Bernt Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 U 347, T. Bruenick, Prinsensgt. 40 U 505, O. Schive Berg, Holstvt. 6 U 526, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 529, J. E. Skar, Indherredsv. 67 a U 532, Martin Berg, Kongensgt. 23 IT 324, Arne Hellesvik, Ø. Baklandet 25 Landets største Margarinproducenter Det er altid kvaliteten som er bestemmende for en våres fremgang.

2 un co " 5 fcxq co O9 CO = n. CO Telefon Kjøp altid Deres brød i Nyveiens Konditori & Bakeri U bx, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 51 TJ 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 - U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5 U 512, Bernhard Schetne, N. Møllenb.gt. 89 Søndre gate: U 510, G. Fiirberg, Østersundsgt. 7 U 524, E, J. Schei, Sandgaten 35 U 328, F. Carlsen,.Prinsensgt. 10 b U 329, 330, 335, 504, 507, 508, 521 og 531, Oscar Vinje, Apotekervt. 8 U 331, 338 og 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348, K. V. Bjerkan, Korsgaten 14. Verftstomten: U 322, Ole O. Sande, Ø. Baklandet 37 U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 TJ 501, Albert Svea, Frostaveien 8 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 519, Isak Garmo, Stenberget 2 i U 522, Ove Dahl, Gnnnerusgt. 2 U 320, Brødr. Hartviksen, Verftsgt. 6 U 327, Andreas Eiber, Byaasveien 27 U 502, Eilert-Eilertsen, N. Møllenb.gt. 100 Stenberget: U 528, John Schrødal, Ilevolden 13' TJ 533, Einar Eggen, Kleistsgt. 4 U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b U 537, Nicolai Flønes, Øvre Møllenb.gt. 64 Buran: U 337, H. Forbordsaune, Strandveien 33 U 518, Albert Svea, Frostaveien 8 U 527, R. Vilmann, Østersun.dsgt. 13 U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki. 22 TJ 514, E. Vilmann, Østersundsgt. 13 Elgesséter gt.: U 535, 520 og 325, Ragnvald Lund, Ø. Allé 3 TJ 513, Daniel Asphaug, Kirkegt. 47. TJ 530, Leii Horn, Elgesætergt. 39 Bybudinstitutionén Bybudene: Nr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten 71 «3. Olsen, Karl M., 0. Tryggv.gt. 13 «4. Aspø, Karl M., Bratørgaten l «5. Engblom, Rob., Ø. Møllenb.gt. 39 a «6. Olsen, Bjarne, O. Tryggv«t. 13 «7. Loholdt, Einar, Baahusgt. 24» 8. Vinje, Johan J., Singsakerbk. 13 «10 Korsen, Reidar, Kongénsgt. 46 «11. Olsen, Johannes, Dronn.gt. 12 i 12. Olsen, E., Ø. Biaklandet 58 ' <t 13. Olsen, Oluf K., Kongénsgt. 46 t 15. Ophaug, Johan L., Rosenborggt. 32 «16. Iversen, Paul, N. Møllenb.gt, 46 b «18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 Teieion aou. Droschevæsénet Vognmænd, der har politiets tilladelse til at holde med hester og kjøretøier paa byens torv, offentlige pladser og gater til befordring av personer. I ethvert kjøretøi skal forefindes et eksemplar av taksten. Drosche-nr. 2.. Halset, Bernt, Hospitalslk & 4. Vinje, Anton, Apotekerveiten 8 5. Aune, Edvin, Vollabakken Sagmo, Haavard, Dronn.gt & 18. Wangsmo, Ricard, N. Baki Olsen, Laurits B., Møllehaugen 10 & 65. Sæthers Enke, Ø. Baklandet Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt & 42. Olaf Olsens enke, Kongénsgt Moxnes, Ingv., Sandgaten Bruennech, H., Prinsensgt. 4 a 22. Kvande, Knut, Kirkegaten Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 24 & 28. Berg, Jens Martin, Kongénsgt & 30.' Lundahl, Einar, H. Nissensgt Trondsen, Inga, enke, Ø. Baki Haugan, Ole L, Eepslagervt Hammer, Joh., Repslagervt Bruennéeh, T., Prinsensgt. 4 c 41 & 61. Moxnes, Th., Repslagervt. l 46 & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 Troitdhjems sporvei Hospitalsløkkene 20. Kontortid 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. I naaanederne juni, juli og august kontortid 9 3, lørdage 9 2. Driftsbestyreren trseffes sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage frå kl morgen til kl. 12 nat og paa søn- og- helligdage frå kl morgen til nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: G-arstad, Jon, Ark, Christiesgt. 4 c Driftsingeniør: Kleven, F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvegaten 12 Linje- og baneformand,: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf ormand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: ' Kolstad, Arnt, Kirkegaten.47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 b Krabseth, O., Indherredsveien 67 a : AKTlETRYKKiPIiT l TRONDHJIN JVlle slags Klictieer leveres hurtigst.

3 co Telefon Kjøp altid Deres brød i 104 Nyveiens Konditori & Bakeri U o,i6, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 51 U 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5 TJ 512, Bernhard Schetne, N. Møllenb.gt. 89 Søndre gate: U 510, G. Fiirberg, Østersundsgt. 7 U 524, R, 3. Schei, Sandgaten 35 U 328, F. Carlsen,-Prinsensgt. 10 b U 329, 330, 335, 504, 507, 508, 521 og 531, Oscar Vinje, Apotekervt. U 331, 338 o<g 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348, K. V. Bjerkan, Korsgaten 14. Verftstomten: U 322, Ole O. Sande, 0. Baklandet 37 U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 TJ 501, Albert Svea, Frostaveien 8 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 519, Isak Garmo, Stenberget 2 U 522, Ove Dahl, Gnnnerusgt. 2 U 320, Brødr. Hartviksen, Verftsgt. 6 TJ 327, Andreas Eiber, Byaasveien 27 U 502, Eilert -Eilertsen, N. Møllenb.gt. 100 Stenberget: U 528, John Schrødal, Ilevolden 13 TJ 533, Einar Eggen, Kleistsgt. 4 U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b U 537, Nicolai Flønes, Øvre Møllenb.gt. 64 Buran: U 337, H. Forbordsaune, Strandveien 33 TJ 518, Albert Svea, Frostaveien 8 U 527, R. Vilmann, Østersundsgt. 13 U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki. 22 TJ 514, R. Vilmann, Østersundsgt, 13 Elgeseter gt.: U 535, 520 og 325, Ragnvald Lund, 0. Allé 3 TJ 513, Daniel Asphaug, Kirkegt. 47 TJ 530, Leif Horn, Elgesætergt. 39 Bybudinstitutionén Bybudene: Nr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten 71 «3. Olsen, Karl M., O. Tryggv.gt. 13 «4. Aspø, Karl M., Bratørgaten l «5. Engblom, Rob., 0. Møllenb.gt. 39 a «. 6, Olsen, Bjarne, O. Tryggv»gt. 13 «7. Loholdt, Einar, Baahusgt. 24» 8. Vinje, Johan j., Singsakerbk. 13 «10 Korsen, Reidar, Kongénsgt. 46 «11. Olsen, Johannes, Dronn.gt. 12 «12. Olsen, E., 0. Baklandet 58 ' «13. Olsen, Oluf K., Kongénsgt. 46 > 15. Ophaug, Johan L., Rosenborggt. 32 «16. Iversen, Paul, N. Møllenb.gt 46 b «18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 Droschevæsénet Vognmænd, der har politiets tilladelse til at holde med hester og kjøretøier paa byens torv, offentlige pladser og gater til befordring av perscfner. I ethvert kjøretøi skal Jorefindes et eksemplar av taksten. Drosche-nr. 2,. Halset, Bernt, Hospitalslk & 4. Vinje, Anton, Apotekerveiten 8 5. Anne, Edvin, Vollabakken Sagmo, Haavard, Dronn.gt & 18. Wangsmo, Ricard, N. Baki Olsen, Laurits B., Møllehaugen 10 & 65. Sæthers Enke, 0. Baklandet Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt & 42. Olaf Olsens enke, Kongénsgt Moxnes, Ingv., Sandgaten Bruenneeh, H., Prinsensgt. 4 a 22. Kvande, Knut, Kirkegaten Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 24 & 28. Berg, Jens Martin, Kongénsgt & 30; Lundahl, Einar, H. Nissensgt Trondsen, Inga, enke, 0. Baki Haugan, Ole L, Repslagervt Hammer, Joh., Repslagervt Bruenneeh, T., Prinsensgt. 4 c 41 & 61. Moxnes, Th., Repslagervt. l 46 & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 Trondhjems sporvei HOiSpitalsløkkene 20. Kontortid 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. I maanederne juni, juli og august kontortid 9 3, lørdage 9 2. Driftsbestyreren trasfies sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage fra. kl morgen til kl. 12 nat og paa søn- og- helligdage fra kl morgen til nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: G-arstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 c Driftsingeniør: Kleven, F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvégaten 12 Linje- og baneformand: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf ormand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: Kolstad, Arnt, Kirkegaten.47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 h Kråbseth, O., Indherredsveien 67 a ÅKTlEYRYICICililiT l TRONDHJEN Alle slags Klieheer leveres hurtigst.

4

5

6

7 aitid Jacob Mathesons Gardiner & Møbelstoffe Linoleum & Voxdug 121 EMIL ELLINGSEN Heppeekvipepings og Skpæddepfoppetning. O. Tryggvessøns gt. 3 og Thomas Angells gate 18. Telefon 37O Finere herrefconfefction samt alle til herreefcvipering hørende varer til absolat billigste priser. Hask mit bekjendte Iste klasses sfcrædderverfcsted. Bestillinger leveres hartigt og billigt. å F n n, L, u. 2den avdeling Alfabetisk fortegnelse over byens indvaanere med angivelse av stilling og adresse. A. TRONDHJEM Søndre gt Tel f Lager Bratørut. 23. Åa, Peder, Mellemilen 19 Aaberg, Adolf, sagbr.arb., Mellemilen 2 b Carl, tømmerm., Mellemilen 2 b Georg, tapetserer, Ulstadløv. 22 Jenny, strykerske, Gl. Kongevei 18 John, rørlægger, Gl. Kongevei 18 Karin, kontord., Mellemilen"2 b Karl, snekker, Østersuadsgt. 1 Leonard, arb.,, Mellemilen 2 b Nils, høvlem., Østeisiaadsgt. 22 l Eutn, viserpike, Mellemilen 2 b Sara, butikd., Mellemilen 2 b Aabjørg, Alfr., træarb., B. Sigurdsgt. l b Aadahl, Alf, kjøbm., Inidnerredsveien 69 a Alf, lagerarb., Elgesætergt. 27 Aslaug, butikd., Kofotgjeilene 2 a Aadahl & Eide A/S, fotografisk atelier, Kongensgt Telefon Aadanl, -Hildur, arb.ske, Jomfrugt. 11 Jonetta,'enke, J.omfrogt. 11 Ludv., K., fotograf, Elgesætergt. 15 Marit, enkefru, Kongeasgt. 93 Mette, strikkerske, Kofotgjeilene 2 Aadahls Maskinforr., A-S, Prinsiensgt. 57 Aaden, Alfr., hdl.m., Hornsetn," Laden. Elise, frue, Homseth, Ladenammeren Aae, Adolf, arb., Ø. Møllenb.gt. 63 Ole,.kaiarb., Ø. Møllenberggt. 63 Aaen, Einar, ing., Olav Tryggv.gt. 50 Aaeng, Rich.., skoginspektør, Stenberget 5 Aafløy, Knut, måler, Rosenborggt. 20 : Mary, volontør, Rosenborggt. 20 r Martin, måler, Dronningensgt. 40 Aagaard, A. M., sadelmakerforr. (spee.: sæletøier), Prinsensgt. 36. Teelfon Aagaard, Aage, skibsfører, Bakaunet 29 Bergljot, lærerinde, Vangen, Blusev.bk. 3 Bernhard, overtoldkontr., Skansegt. 4 Birger, kontorchef (T.hjems Finans A-S), «Sjøheim», Charlottenlund Dagmar, telefondame, Prinsensgt. 36 Dagmar, gynm., Skansegaten 4 Emerence, kontord., Vangen, Blusev.b. 3 Ei»liag, kontorist, Prinsensgt. 36 Harald, sadelmaker, H. Nissensgt. 6 Henriette, sydame, Gl. Kongevei 6 Reidun, frk., Prinsensgt. 36 Aagesen, Alfr., former, Nygaarden; Trolla D Q Hl O. ivltlstelcl & SØH - Margarinprodu 0 center Det er al tid kvaliteten som er bestemmende for en våres fremgang.

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

niipærelser for Forretninprei

niipærelser for Forretninprei II ste 356 357 Scandincroie A åles u n d. pkygget niipærelser for Forretninprei o o Elektrisk Belysning. ===== Bad, stor Karl Seemana [forhen B. Sørensens Værksted] Gjelvangsveiten 3 anbefaler sig til

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister.

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister. i Tioiiijem a±i e m r 561 SifSsSPSSSSIISSSrøl^^ H. BERNTSEN DflME- OG HERRESKRÆDDER 3 > TI THOMAS ANGELLS GATE 5 Iste KLASSES FORRETNING TELEFON 3644 LÅSER AV TOIER Advokater og Sakførere: Aarbø, Asbj.,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S.

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S. 388 i Trondhjem udfører alle alm.. 389. ' * S. SØR A AS JMFRUGADEN I r- TRNDHJEM ' TELEFN 2188. KJØD-, FLESK-, PØLSE-, & PS KJÆR FR RETNING Fjerde Af del ing. i :llt ^ J jii^ t: i pj^:i:l ;i^^ Fagregister:!;i!fj

Læs mere

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 TEAM RIGGING/RIVING. Kvelden 30.04 + 1.mai kl. 07:00 10:00 og 1.mai kl 15:00-ferdig 1 Sveinung Gausel 2 Terje Bøhmer 3 Magnor Berge 4 Arnfinn Bilstad 5 Arild Holm 6 Helge

Læs mere

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66 67.E "iu 10 (O E j m Veivæsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret Søndregl. 16 II. Kontortid 9 3 Overingeniør: Rode, holig Kjøbmandsgt.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Privatbanken i Trondhjém udfører

Privatbanken i Trondhjém udfører CD «J o Kjøb Jacob Halseths fortrinlige Brødvarer. Smith, R., Nyveien 6 Dahl, lga, St. lafsgd. 13 Skoletjener: J#saas, bor i Skolen ' 40 Kalvskindets Skole, Bispegaden 9 c, Kjernet af Sverresgd. og Bispegaden

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Privatbanken i Trondhjem udfører alle alm. Emil El-1 i n g s e n s pmj Skrædderforrefning g- at ump. Anden Af del ing.

Privatbanken i Trondhjem udfører alle alm. Emil El-1 i n g s e n s pmj Skrædderforrefning g- at ump. Anden Af del ing. Privtbnken i Trondhjem udfører lle lm. 61 Fbrik, Kontor og Lger: Øen. Udslg: Nordre Gde. Lger f lle Sorter Skotøi, smt Gloger, t ump rierptrerte Freiærle er steiplet Emil El-1 i n g s e n s pmj Skrædderforrefning

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv.

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv. - 436 - LAF SÆTTéfl). Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem. lier, jtfaler- «$ fctrvevarer, fernisser, T$ørsten~ binderarbeider, Sæber, fiudsectrtikler, jtfetctller etc. jthe $rter Jpap samt 3"al$smurning.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Vaktliste 2014: Knarberg Båtforening

Vaktliste 2014: Knarberg Båtforening Tirsdag 20. mai Sidsel Ree OSLO 6 Tirsdag 20. mai Halvorsen Leif Penti TORØD 7 Onsdag 21. mai Kjølner Einar DUKEN 7 Onsdag 21. mai Søland Gro SKALLESTAD 7 Torsdag 22. mai Magdahl Jørn SKALLESTAD 7 Torsdag

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Ryttertræf i NVR lørdag d. 7 maj 2011

Ryttertræf i NVR lørdag d. 7 maj 2011 OBS! Klasse 5,6 og 7 rides sammen på % LD1-B Klasse 1 Bane: 1 Start: Lørdag kl. 08.30 Antal plac.: 3 nr. tid nr. Rytter Kat. Hest Klub Res. Plac. 1 08:30 1 Gustav Sculin-Zeuthen III Rania NVR 2 08:35 22

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Forord 9 1. Bogens overordnede perspektiv 11 2. Mål, strategi og effektivitet i organisationer 28 3. Organisationsstruktur 57

Forord 9 1. Bogens overordnede perspektiv 11 2. Mål, strategi og effektivitet i organisationer 28 3. Organisationsstruktur 57 Indhold Forord 9 1. Bogens overordnede perspektiv 11 1.1 Indledning 11 1.2 Organisationer som produktionssystemer 14 1.3 Organisationer ens og forskellige 20 1.4 En evidensbaseret tilgang 25 1.5 Opsummering

Læs mere

KAMPPROGRAM SERIE 2. NVUI Helsted Fremad

KAMPPROGRAM SERIE 2. NVUI Helsted Fremad KAMPPROGRAM SERIE 2 NVUI Helsted Fremad Lørdag den 4. april 2015 SPONSORER 4. april 2015 HOVED OG SØLV SPONSORER 2 4. april 2015 VELKOMMEN Velkommen til en ny sæson i Serie 2 Vi er igen klar til at byde

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb.

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Odense Cyklebane Søndag den 30. november 2014 DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Børne omnium for U11 U 13 U 15. 1. 12.30 tidskørsel - 4000 meter holdforfølgelsesløb

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO

DANIEL AUNE. Fossiim. Trondhjem Pjordgaten 30. HØI og HALM HERMETIK. = Kommission = Assurance f*fordgaten å5, Trondlijem SKOTØI - LÆR - TRÆBUNDSKO 738 739 DANIEL AUNE Repræsentanter for: Brandforsikringsseskapet,,NORSKE ATLAS" Livsforsikringsseskapet,,NORSKE LIV" Forsikringsseskapet,,DOVRE" Trondhjem Pjordgaten 30 Agentur & Kommission ASSURANCE Teegramadr.:

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere