3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle."

Transkript

1 O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul Ivar Lykke, konsul F. Kjeldsberg, skolebestyrer A. Ch. Føyn, professor H. R. Mørch og gymnasiets direktør Per Skarland. Gymnasiets lærere er foruten direktøren: Overlærer O. Myhre, overlærer H. Holmen, overlærer S. ukkenhaug, kaptein K. Sundlo, kontorchef H. Eønneberg,.sekretær frk. B. Schulerud, assessor B. Leivestad, ingeniør Aage Owe, lektor K. Berg, overlærer H. Walther, fru Irene Hansson, fiskeriintendant A. Brekke, frk. C. Wahl, skr.lærer G. Aasen. Trondh-jems musikskole Nedre Baklandet 75. Telefon Bestyrer:.Organist Oscar Skaug, Trondhjems tekniske mellemskole Telefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kemiske laboratorium 469, Mtmkegt. l og Vor Fruegt. 1. Skolens opgave er at gi sine elever en teknisk utdannelse som kan gjøre dem skikket til at overta tekniske mellomstillinger, saasom byg- og murmestre, stillinger som tekniske assistenter i den offentlige og kommunale administration, bygningsførere, tegnere, kontraktører, verks- og fabrikmestre, ledere av mindre lysverker, skibsverfter, fabriker og andre industrielle anlæg O.S.V. Skolen er 2-aarig med 4 halvaars klasser og har fagavdelinger for elektroteknik, teknisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik og bygningsteknik, denne sidste delt i 2 linjer for husbygnng og for vei-, vand- og brobygning. Undervisningsaaret begynder midt i august. Skolen har et forkursus, som begynder i januar. Et illustrert skoleprogram faaes ved henvendelse til kontoret. m S? (O co l Qptagelseskrav for faste elever: Mindst 17 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eller ved lavere tekniske skoler, hvor praktisk arbeide drives. Middelskoleeksamen eller folkeskoleeksamen med optagelsesprøve. Skolepengene i mellemskolen er 30 kr. halvaarlig og i forkurset 3 kr. maanedlig. Fripladser og elevstipendier utdeles til elever i mellemskolen. Ikke faste (hospiterte) elever kan ogsaa optages. Direktør: Schulz, C., cand. real., Riddervoldsgt. 8 Overlærer og lærere ansat av overbestyrelsen: Schulz, C. Strand, T., kapt., ing., Tormodsgt. 3 Christiansen, H. O., ing., Parkveien 12 MINERALVANB Lileljord, Hans, ing., Munkegaten l Berg, K. O., ing., Baahusgt. 17 Johannesen, A. W., ing., Tyholdtveien 3! i Hjelte, Claus, arkitekt, Elvegaten ss Alstad, O., arkitekt, Kongensgt. 108 ; Michelet, J. L., ing., Græsbakken, Strindag ; Timelærere: Lie, B., overlærer, Bispegt. 9 c S; :? Lund, B., major, Gromlien, Bakaunet Bertelsen, Trond, ing., Eidsvoldsgt. 43 s ;?; Berg, Karl, lektor, Arildsgt. 10 Haugnæs, R. B., lektor, Tormodsgt. 8 i; '.:; Lillejord, H., ing., Soleng, Tempe Walaas, A., kaptein, Singsaker i Fjærli, L. N., o.r.sakf., Krangaten l Faanes, H., elektroing., Elvegaten 16 Kleven, F., «Daggry», Byaasveien ; Kroglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 Kasserer: " j Christiansen, overlærer ; Bibliotekar: Alstad, O., arkitekt ''.;: Sekretær: Johannesen, overlærer i Vaktmester Tessem, M., Munkegaten l Mekaniker: Storvik, G., Riddervoldsgt. 10 : Laborant: Root, Hilmar, Ø. Baklandet 36 Trondhjems katedralskole er antagelig oprettet i midten av 12te aarhundrede, middelskole, gymnasium med alle 3 linjer. Rektor: Johanssen, H. J., cand. philol., «Heimstuen», Nedre Allé 5 Lektorer: Schøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Sommerfelt, A., cand. philol., Klosterengen, Øen Gundersen, C. C., cand. philol., Kongensg. 84 Hartmann, Jac., cand. theol., Magnus, den Godesgt. 8 Juel, O., cand. real., Arildsgt. 2 : Pedersen, J. P., cand. philol., Nidarøgt. 82 > Harbitz, G. P., cand. philol., Nedre Allé 24.; Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 : Bjørge, J. H. B., cand. philol., Rosenb.gt. 27 ; Berg, K., cand. philol., Arildsgt. 10 Kleven, A., cand. philol., Eidsvoldsgt. 25 Lund, Wilh., cand. philol., Eidsvoldsgt. 29.;: Holmen, Kaja Graff, cand. phil., E. Jarlsgt. 2 Ryssdal, O., cand real., Tidemansgt. 15 Hoel, L, cand. philol., Nedre Allé 14 Christie, H., cand. philol., Eidsvoldsgt. 14 Fjeld, A., cand. theol., H. Hagerupsgt. 6 Hansson, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Hansteen, Frida, cand. philol., Tiedem.v. 17..; Lund, Aagot Thilesen, cand, philol, : Eidsvoldsgt Steen, Alf, cand. philol., Kongensgt. 54 ; Wexelsen, W., cand. philol., Kjøbm.g. 10 II f Bache, Laura, cand. real., Museumsplads l Lie, Egil, adjunkt, cand. mag., Falsensg.,5 Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. : Krydderimølle. Formaler og pakker.alle sorter krydderier. f, Edith, Sverresgt. l IV ;: p:ila : ngdalen, Eidsvoldsgt. 23 isis^ulium, M. Ø. Møllenb.gt. 43 c SiS?p;etersen, Magdalene, Neufeldtsgt. 10 Si; : :iicrtngedal, E. A., Professorveien 3 II. S: ; Mysen, L, Kongensgt. 58 Timelærere: Ramm, artillerikaptein, Lade Mitlid, kaptein, Erik Jarlsgt. 4 II Vaktmester: Hagen, Johan, E. Skakkesgt. 13 Trondhjems komm. husmorskole Dronningenagt. 29. Bestyrerinde: Fru Johanne Michelsen Trondhjems komm. middelskole Mellemilen l (Ilens skole) (Kontortid Telefon 3166). Skolen er oprettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 og sattes igang : Iste septbr Den er 3-aarig, bygget ; paa folkeskolens 7de klasse, og optar elever. fla Trondhjem og omliggende distrikter. i; : Skolepengene er kr pr. aar. Elever i: som gaar over i skolen direme frå Trond- ;. hjerns folkeskoles 7de klasse, og hvis for- ;. sørgero er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit stolemateriel. Frå og med budgetaaret er skolen statsunderstøttet og har eksamensret. Bestyrer: Mueum, Einar, cand. real., Elgesætergt. 31 III. Telf f Lektorer: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvoldsgt. 11 t Sivertsen, Laurits, cand. filos., - Weidemannsvei 21 I Haugnæss, Kristian, cand. mag., i Tormodsgt. 8 I > Brodahl, Johan, cand. theol.,? «Nøisombe^», Strinda ;' Miiller, Oluf R., cand. mag., Baahusgt. 15 D. Befordringsmidler I Automobilruter KX 1. Chr. A. S. Sand: Trondhjem Jonsvandet s 2. Guttorm, Sand: Trondhjem Byaasen f 3. F. Chr. Carlsen: Trondhjem^Fjeldsæ- :?: ter^skistuen. Jig 4. A. Vinje, Trondhjem Fjeldsæter Ski- %m stuen. i&.5. Sagmo og Skar: Trondhjem Fossestuen : ; ;:: 6. Ragnvald Lund: Trondhjem Bellevue II Trolla. IlAutomobildroscher isjstortorvet: S;SSTI332, Johan Hammer, E. Skakkesgt , U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a O. Mustad & Son - Hoem, O. L., Haldensgt. 18 Overlærer: Skjaanes, Ivar, Kongensgt. 61 Adjunkter: Lyng, Gustav E., Nyveien 14 Anderson, Reinar, stud., Ø. Baklandet 32 Lærere: Tømmeraas, Martin, Indherredsveien 10 Hofstad, John, Prinsensgt. 32- Lærerinder: Braarud, Kirsti, Nyveien 5 7 III Fliflet, Marie, Bergljotsgt. l Fjærli, Ingeborg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, Kristianfeldt 17 Aagaard, Bergliot, Blusevoldsbakken 3 Bergsgaard, Haldis, Eigesætergt Trondhjems Stenografiskole Avskrivnings- og mangfoldiggjørelsesbyraa. Sproginstitut. Handelsfag. (Idar Hammer), Lilletorvet 2. Infanteriunderofficersskolen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eleverne, der, utdannes i en 4 maaneders forberedelsesskole med efterfølgende 3-aarig skole, har fri undervisning og frit ophold. Antagelse ster ved direkte henvendelse til skolen inden 15de december. Officerer: Hiorth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Eode, -f rithjof, pr.løitn., Kasernen Bjørnson, Arnold, pr.løitn., villa «Heimen», Bakaunet Omdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen Underofficerer: Ødegaard, O., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E.,' furer, - Nonnegaten 30 Aune, Wald., sersj., Tyholdtveien 11 - Grimsmo, Jakob, sersj., Kasernen Jørum, Olav, sersj., Kasernen U. 321 Chr. Moksnes, Prinsensgt. 22 U 339, Einar H: Flataas, H. Nissemgt. 12 U 323, Joh. M. Nilsen, Ths. Angellsgt. 5 U 345, C. G. Larson, N. Møllenb.gt. 31 U 346, B. Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 U 349, Joh. Hammer, Erl. Skakkesgt. 18 U 515, H. Sagn, Droaningensgt. 51 U 341, Bernt Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 U 347, T. Bruenick, Prinsensgt. 40 U 505, O. Schive Berg, Holstvt. 6 U 526, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 529, J. E. Skar, Indherredsv. 67 a U 532, Martin Berg, Kongensgt. 23 IT 324, Arne Hellesvik, Ø. Baklandet 25 Landets største Margarinproducenter Det er altid kvaliteten som er bestemmende for en våres fremgang.

2 un co " 5 fcxq co O9 CO = n. CO Telefon Kjøp altid Deres brød i Nyveiens Konditori & Bakeri U bx, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 51 TJ 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 - U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5 U 512, Bernhard Schetne, N. Møllenb.gt. 89 Søndre gate: U 510, G. Fiirberg, Østersundsgt. 7 U 524, E, J. Schei, Sandgaten 35 U 328, F. Carlsen,.Prinsensgt. 10 b U 329, 330, 335, 504, 507, 508, 521 og 531, Oscar Vinje, Apotekervt. 8 U 331, 338 og 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348, K. V. Bjerkan, Korsgaten 14. Verftstomten: U 322, Ole O. Sande, Ø. Baklandet 37 U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 TJ 501, Albert Svea, Frostaveien 8 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 519, Isak Garmo, Stenberget 2 i U 522, Ove Dahl, Gnnnerusgt. 2 U 320, Brødr. Hartviksen, Verftsgt. 6 U 327, Andreas Eiber, Byaasveien 27 U 502, Eilert-Eilertsen, N. Møllenb.gt. 100 Stenberget: U 528, John Schrødal, Ilevolden 13' TJ 533, Einar Eggen, Kleistsgt. 4 U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b U 537, Nicolai Flønes, Øvre Møllenb.gt. 64 Buran: U 337, H. Forbordsaune, Strandveien 33 U 518, Albert Svea, Frostaveien 8 U 527, R. Vilmann, Østersun.dsgt. 13 U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki. 22 TJ 514, E. Vilmann, Østersundsgt. 13 Elgesséter gt.: U 535, 520 og 325, Ragnvald Lund, Ø. Allé 3 TJ 513, Daniel Asphaug, Kirkegt. 47. TJ 530, Leii Horn, Elgesætergt. 39 Bybudinstitutionén Bybudene: Nr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten 71 «3. Olsen, Karl M., 0. Tryggv.gt. 13 «4. Aspø, Karl M., Bratørgaten l «5. Engblom, Rob., Ø. Møllenb.gt. 39 a «6. Olsen, Bjarne, O. Tryggv«t. 13 «7. Loholdt, Einar, Baahusgt. 24» 8. Vinje, Johan J., Singsakerbk. 13 «10 Korsen, Reidar, Kongénsgt. 46 «11. Olsen, Johannes, Dronn.gt. 12 i 12. Olsen, E., Ø. Biaklandet 58 ' <t 13. Olsen, Oluf K., Kongénsgt. 46 t 15. Ophaug, Johan L., Rosenborggt. 32 «16. Iversen, Paul, N. Møllenb.gt, 46 b «18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 Teieion aou. Droschevæsénet Vognmænd, der har politiets tilladelse til at holde med hester og kjøretøier paa byens torv, offentlige pladser og gater til befordring av personer. I ethvert kjøretøi skal forefindes et eksemplar av taksten. Drosche-nr. 2.. Halset, Bernt, Hospitalslk & 4. Vinje, Anton, Apotekerveiten 8 5. Aune, Edvin, Vollabakken Sagmo, Haavard, Dronn.gt & 18. Wangsmo, Ricard, N. Baki Olsen, Laurits B., Møllehaugen 10 & 65. Sæthers Enke, Ø. Baklandet Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt & 42. Olaf Olsens enke, Kongénsgt Moxnes, Ingv., Sandgaten Bruennech, H., Prinsensgt. 4 a 22. Kvande, Knut, Kirkegaten Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 24 & 28. Berg, Jens Martin, Kongénsgt & 30.' Lundahl, Einar, H. Nissensgt Trondsen, Inga, enke, Ø. Baki Haugan, Ole L, Eepslagervt Hammer, Joh., Repslagervt Bruennéeh, T., Prinsensgt. 4 c 41 & 61. Moxnes, Th., Repslagervt. l 46 & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 Troitdhjems sporvei Hospitalsløkkene 20. Kontortid 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. I naaanederne juni, juli og august kontortid 9 3, lørdage 9 2. Driftsbestyreren trseffes sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage frå kl morgen til kl. 12 nat og paa søn- og- helligdage frå kl morgen til nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: G-arstad, Jon, Ark, Christiesgt. 4 c Driftsingeniør: Kleven, F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvegaten 12 Linje- og baneformand,: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf ormand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: ' Kolstad, Arnt, Kirkegaten.47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 b Krabseth, O., Indherredsveien 67 a : AKTlETRYKKiPIiT l TRONDHJIN JVlle slags Klictieer leveres hurtigst.

3 co Telefon Kjøp altid Deres brød i 104 Nyveiens Konditori & Bakeri U o,i6, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 51 U 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5 TJ 512, Bernhard Schetne, N. Møllenb.gt. 89 Søndre gate: U 510, G. Fiirberg, Østersundsgt. 7 U 524, R, 3. Schei, Sandgaten 35 U 328, F. Carlsen,-Prinsensgt. 10 b U 329, 330, 335, 504, 507, 508, 521 og 531, Oscar Vinje, Apotekervt. U 331, 338 o<g 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348, K. V. Bjerkan, Korsgaten 14. Verftstomten: U 322, Ole O. Sande, 0. Baklandet 37 U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 TJ 501, Albert Svea, Frostaveien 8 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 519, Isak Garmo, Stenberget 2 U 522, Ove Dahl, Gnnnerusgt. 2 U 320, Brødr. Hartviksen, Verftsgt. 6 TJ 327, Andreas Eiber, Byaasveien 27 U 502, Eilert -Eilertsen, N. Møllenb.gt. 100 Stenberget: U 528, John Schrødal, Ilevolden 13 TJ 533, Einar Eggen, Kleistsgt. 4 U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b U 537, Nicolai Flønes, Øvre Møllenb.gt. 64 Buran: U 337, H. Forbordsaune, Strandveien 33 TJ 518, Albert Svea, Frostaveien 8 U 527, R. Vilmann, Østersundsgt. 13 U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki. 22 TJ 514, R. Vilmann, Østersundsgt, 13 Elgeseter gt.: U 535, 520 og 325, Ragnvald Lund, 0. Allé 3 TJ 513, Daniel Asphaug, Kirkegt. 47 TJ 530, Leif Horn, Elgesætergt. 39 Bybudinstitutionén Bybudene: Nr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten 71 «3. Olsen, Karl M., O. Tryggv.gt. 13 «4. Aspø, Karl M., Bratørgaten l «5. Engblom, Rob., 0. Møllenb.gt. 39 a «. 6, Olsen, Bjarne, O. Tryggv»gt. 13 «7. Loholdt, Einar, Baahusgt. 24» 8. Vinje, Johan j., Singsakerbk. 13 «10 Korsen, Reidar, Kongénsgt. 46 «11. Olsen, Johannes, Dronn.gt. 12 «12. Olsen, E., 0. Baklandet 58 ' «13. Olsen, Oluf K., Kongénsgt. 46 > 15. Ophaug, Johan L., Rosenborggt. 32 «16. Iversen, Paul, N. Møllenb.gt 46 b «18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 Droschevæsénet Vognmænd, der har politiets tilladelse til at holde med hester og kjøretøier paa byens torv, offentlige pladser og gater til befordring av perscfner. I ethvert kjøretøi skal Jorefindes et eksemplar av taksten. Drosche-nr. 2,. Halset, Bernt, Hospitalslk & 4. Vinje, Anton, Apotekerveiten 8 5. Anne, Edvin, Vollabakken Sagmo, Haavard, Dronn.gt & 18. Wangsmo, Ricard, N. Baki Olsen, Laurits B., Møllehaugen 10 & 65. Sæthers Enke, 0. Baklandet Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt & 42. Olaf Olsens enke, Kongénsgt Moxnes, Ingv., Sandgaten Bruenneeh, H., Prinsensgt. 4 a 22. Kvande, Knut, Kirkegaten Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 24 & 28. Berg, Jens Martin, Kongénsgt & 30; Lundahl, Einar, H. Nissensgt Trondsen, Inga, enke, 0. Baki Haugan, Ole L, Repslagervt Hammer, Joh., Repslagervt Bruenneeh, T., Prinsensgt. 4 c 41 & 61. Moxnes, Th., Repslagervt. l 46 & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 Trondhjems sporvei HOiSpitalsløkkene 20. Kontortid 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. I maanederne juni, juli og august kontortid 9 3, lørdage 9 2. Driftsbestyreren trasfies sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage fra. kl morgen til kl. 12 nat og paa søn- og- helligdage fra kl morgen til nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: G-arstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 c Driftsingeniør: Kleven, F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvégaten 12 Linje- og baneformand: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf ormand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: Kolstad, Arnt, Kirkegaten.47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 h Kråbseth, O., Indherredsveien 67 a ÅKTlEYRYICICililiT l TRONDHJEN Alle slags Klieheer leveres hurtigst.

4

5

6

7 aitid Jacob Mathesons Gardiner & Møbelstoffe Linoleum & Voxdug 121 EMIL ELLINGSEN Heppeekvipepings og Skpæddepfoppetning. O. Tryggvessøns gt. 3 og Thomas Angells gate 18. Telefon 37O Finere herrefconfefction samt alle til herreefcvipering hørende varer til absolat billigste priser. Hask mit bekjendte Iste klasses sfcrædderverfcsted. Bestillinger leveres hartigt og billigt. å F n n, L, u. 2den avdeling Alfabetisk fortegnelse over byens indvaanere med angivelse av stilling og adresse. A. TRONDHJEM Søndre gt Tel f Lager Bratørut. 23. Åa, Peder, Mellemilen 19 Aaberg, Adolf, sagbr.arb., Mellemilen 2 b Carl, tømmerm., Mellemilen 2 b Georg, tapetserer, Ulstadløv. 22 Jenny, strykerske, Gl. Kongevei 18 John, rørlægger, Gl. Kongevei 18 Karin, kontord., Mellemilen"2 b Karl, snekker, Østersuadsgt. 1 Leonard, arb.,, Mellemilen 2 b Nils, høvlem., Østeisiaadsgt. 22 l Eutn, viserpike, Mellemilen 2 b Sara, butikd., Mellemilen 2 b Aabjørg, Alfr., træarb., B. Sigurdsgt. l b Aadahl, Alf, kjøbm., Inidnerredsveien 69 a Alf, lagerarb., Elgesætergt. 27 Aslaug, butikd., Kofotgjeilene 2 a Aadahl & Eide A/S, fotografisk atelier, Kongensgt Telefon Aadanl, -Hildur, arb.ske, Jomfrugt. 11 Jonetta,'enke, J.omfrogt. 11 Ludv., K., fotograf, Elgesætergt. 15 Marit, enkefru, Kongeasgt. 93 Mette, strikkerske, Kofotgjeilene 2 Aadahls Maskinforr., A-S, Prinsiensgt. 57 Aaden, Alfr., hdl.m., Hornsetn," Laden. Elise, frue, Homseth, Ladenammeren Aae, Adolf, arb., Ø. Møllenb.gt. 63 Ole,.kaiarb., Ø. Møllenberggt. 63 Aaen, Einar, ing., Olav Tryggv.gt. 50 Aaeng, Rich.., skoginspektør, Stenberget 5 Aafløy, Knut, måler, Rosenborggt. 20 : Mary, volontør, Rosenborggt. 20 r Martin, måler, Dronningensgt. 40 Aagaard, A. M., sadelmakerforr. (spee.: sæletøier), Prinsensgt. 36. Teelfon Aagaard, Aage, skibsfører, Bakaunet 29 Bergljot, lærerinde, Vangen, Blusev.bk. 3 Bernhard, overtoldkontr., Skansegt. 4 Birger, kontorchef (T.hjems Finans A-S), «Sjøheim», Charlottenlund Dagmar, telefondame, Prinsensgt. 36 Dagmar, gynm., Skansegaten 4 Emerence, kontord., Vangen, Blusev.b. 3 Ei»liag, kontorist, Prinsensgt. 36 Harald, sadelmaker, H. Nissensgt. 6 Henriette, sydame, Gl. Kongevei 6 Reidun, frk., Prinsensgt. 36 Aagesen, Alfr., former, Nygaarden; Trolla D Q Hl O. ivltlstelcl & SØH - Margarinprodu 0 center Det er al tid kvaliteten som er bestemmende for en våres fremgang.

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

Moe Caroline enke Aagot kass.ske Faanes Guri butikd. Øyen Karen hush.ske

Moe Caroline enke Aagot kass.ske Faanes Guri butikd. Øyen Karen hush.ske .- ffl 1 j (D (D Forlng ltid E. C. Dhls ryggeris Ø 666 ' - Olsen Ann dpsk.pike Pedersen Hrld fisker 2 Lystd John msk.rb.*

Læs mere

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for 1920 3 Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for 1920 8 Regnskap for

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Trondhiems Handelsbank

Trondhiems Handelsbank Universitetsbiblioteket i Trondheim I rondhjems mekaniske Værksted Støberier, Maskin- & Kjedelværksteder Staal- og Jernskibsbyggeri = 2 Dokker Patentslip, i > ' ;! Overtager Levering,,af Maskinarbeider,

Læs mere

DØDE OG BEGRAVDE 1901. Mandkjøn

DØDE OG BEGRAVDE 1901. Mandkjøn DØDE OG BEGRAVDE 1901 Mandkjøn Nr: 1 Dødsdatum: 310100 Begravet: 040101 Jordfæstet: 180801 Navn: Uægte barn Torvald Emil, f. 150697 Storvik Mand/Far: Ungk. Diss. Hans Olsen Bopæl: Storvik Nr: 2 Dødsdatum:

Læs mere

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER c E S «3 PL, Q j j (U C «j "S 60 B D Kjøt) Jcb HSseths eerkjéndte BrødFrer. 208 Myklebust, Ann, Husbest., Nyv. 3 Bine, Enke, Dnielsvi 8 Myklebust, J. Kr., Bktrykker, Utg. v «Flketidende», Munkeg. 21, Tlf.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede 1900-1913 Født på Tjøme, gift i Tønsberg 1900-1913 Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede I avskrift av Lars Endresen, Tjøme, februar mnd. 2010 Kilde : Ministerialbok Tønsberg

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Vejen Telefonbog 1954

Vejen Telefonbog 1954 Vejen Telefonbog 1954 Registreret i telefonnummer-orden. I 1954 kunne der telefoneres til 515 numre (570 55 uden registrering) og 543 abonnenter (hvoraf 41 havde delt nummer). * betyder flere linier /

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere