Prototypebeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prototypebeskrivelser"

Transkript

1 Prototypebeskrivelser Træning & Medicin UNIK-KOL, Maj 2012 INDHOLD 1

2 Pep-fløjte... 4 Medicin-device... 7 Platform... 9 Iltapparat...12 Gang pacer...14 KOL-handske...16 Kinect

3 Prototypebeskrivelser Medicin 3

4 PEP-FLØJTE INFO: PEP står for Positiv Expiratorisk Pressure. PEP-fløjten består af et lille rør med et mundstykke, en indbygget modstand og en ventil. PEP-fløjten skaber et lille overtryk i luftrørene, når der pustes ud. Dette udvider luftvejene og løsner slimen, således den kan hostes op. Sundhedsprofessioneller og borger med KOL anser PEP-fløjten som et værdifuldt værktøj. Borgerne fortæller, at de får mere ilt af at bruge den, og at dette er den vigtigste medicin. Figur 1: Traditionel PEP-fløjte BEHOV: Under workshopforløbene og ved hjælp af interviews af borgere med KOL, blev der identificeret forskellige problemstillinger angående pepfløjten. De to mest fremtrædende problemstillinger er: Rengøring Korrekt anvendelse Rengøring: Rengøring af PEP-fløjten er af stor betydning, idet borger med KOL er sensitive for lungeinfektioner. Samtaler med borger, der har KOL og deres pårørende har vist at rengøringen er mangelfuld eller slet ikke udføres. De sundhedsprofessionelle tilføjer, at de mange kanter indvendig i fløjten samt dyserne er besværlige at rengøre. Korrekt anvendelse: Borgerne med KOL, der deltog i workshoppen berettede, at de ikke har nogen problemer med anvendelsen af PEP-fløjten. En demonstration viste dog, at borgerne brugte fløjten forskelligt. Fx førte en borger pepfløjten halvvejs ind i munden, mens en anden kun rørte mundstykket med læberne. Borgerne med KOL gør opmærksom på, at størrelse af PEP-fløjten er af betydning i forhold til betjening. Dette også med henblik på gigtfingre. De sundhedsprofessionelle beretter, at borgerne med KOL kan have besvær med at se hvilken prop/dyse der har hvilken størrelse. Mange starter med den mindste dyse-størrelse og glemmer at skifte fx ved infektioner. Der gøres opmærksom på at 8 forskellige dyser, som der i de nuværende modeller måske ikke er nødvendige. Men at det kunne gøres mere simpel. 4

5 De professionelle påpeger fløjtens størrelse og at der skal tænkes på grov motorik vs. fin motorik. De eksisterende billedvejledninger om PEP-fløjtens anvendelse synes ikke tilstrækkelige. Det påpeges hvor vigtig god info og vejledning er. Borger med KOL kan have svær ved at skille fløjten (rengøring og skift af dyse og ved at samle PEP-fløjten). Hvilke dele skal i hvilke huller? Det er vigtigt at PEP-fløjtens mundstykke kommer bag tænderne. Kan dette tydeliggøres fx ved formgivning? GRUPPEARBEJDE: Gruppearbejdet ved workshopforløbet er kommet frem med følgende forslag til prototype: Der udarbejdes 3 varianter af PEP-fløjten. o Rød (bruges ved lungebetændelser; 8 gg/dagligt) o Gul (bruges, når man har slim eller er forkølet, 4 gg/dagligt) o Grøn (bruges, når man er ok, 2 gg/dagligt) SIMPEL og ENKEL vejledning bør laves; med billeder. Vejledning / billeder af brug til ophæng på køleskab. Må ikke være for lille, med tanke på folk med gigtfingre derfor evt. et lille håndtag. Der kan evt. laves en rende i materialet for at vise, hvor tænderne skal placeres. Der kan snakkes med en tandlæge. Farmaceut tager ud og underviser i folks hjem fint at have pep-fløjten med her. Symbol på. Der viser vask i opvaskemaskine. Fløjten kan skilles i to dele, der stadig hænger sammen, inden vask i opvaskemaskinen. Derefter er den nem at samle, og den kan kun samles på en måde. PROTOTYPEN Reformo har udfra ovennævnte udarbejdet en ny PEP-fløjte prototype. Denne kan indstilles på tre niveauer (rød, gul og grøn) efter aktuel behov. Rød bruges ved lungebetændelse, gul ved forkølelse og øget slimmængde og grøn ved almindelig tilstand. PEP-fløjten kan komme i opvaskemaskine og kan skilles i to dele der stadig hænger sammen. Dette gør det nemmere for borgeren med KOL, at samle den efter vask. Størrelsen på prototypen er udformet, således der er taget hensyn til gigt-fingre, samt ønsket om at kunne medbringe PEP-fløjten i lommen etc. 5

6 Figur 2: Ny PEP-fløjte udviklet og designet af virksomheden Reformo AFKLARING/UDFORDRING Hvor skal PEP-fløjten kunne købes? Hvad er prisen? Hvor meget vil borgeren med KOL betale for den ny PEP-fløjte model? 6

7 MEDICIN-DEVICE INFO Borgere med KOL bliver behandlet med forskellige medicinpræparater, der skal lette vejrtrækningen og mindske inflammation i lungerne. De fleste præparater bliver indtaget via inhalatorer. Der findes både inhalatorer til spray og til pulver. Desværre tager mange patienter medicinen forkert, idet inhalations teknikken kan være vanskelig og hver inhalator har sin egen anvendelsesmåde. Dette vanskeliggøres yderligere af, at mange patienter har flere forskellige inhalatorer. BEHOV Under workshopforløbene og ved hjælp af interviews af borgere med KOL, blev der identificeret forskellige problemstillinger angående inhalationssystemerne. Behov set fra borger med KOL: Kan der udvikles noget, der kan hive medicinen ind. Hjælp til at huske at tage sin medicin. Hjælp til de situationer, hvor man kommer i tvivl, om man har taget medicinen. Noget, man kan have på sig fysisk, der kan påminde en om den livsvigtige medicin. Ønsker til design: Gerne med lyde (mobillignende tone) og lys. Funktioner, skal kunne slås fra. Oplader à la mobillader er en god idé. Behov set fra pårørende: Noget, der kan hjælpe til med at få medicinen ned i lungerne. Noget, der kan fortælle om der er suget korrekt. En indbygget fløjte i en device, der fortæller når du har suget hårdt nok. Datatransmission til læge. Den forebyggende medicin kan være svær at huske; derfor relevant med en reminder Ønsker til design: Device skal kunne bruges til alle typer inhalatorer. Behov set fra professionelle: Hjælp til at huske medicin. Hjælp til at se hvornår inhalatoren er tom. Hjælp til at tage medicinen korrekt. (Som f.eks. korrekt inhalationsteknik) Hjælp til egenomsorg. Ønsker til design: Skal forstå stregkoder og kunne frekventere en database, som altid er opdateret. Docking stationen, der står fast sted, er en god idé. Data skal hentes på handelsnavn. Vil helst kunne trække en rapport, når vi er på besøg. 7

8 GRUPPEARBEJDE Gruppearbejdet ved workshopforløbet er kommet frem med forslag til prototype og løsning, der rent teknisk kan hjælpe borgeren til: at huske at tage medicinen. at tage medicinen korrekt. at angive indhold i devicen (fyldt/tom) at huske om dosis er taget. ELEKTRONISKE SKITSER Der er udarbejdet to elektroniske skitser, for at få dialog og yderligere feedback fra brugere, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Skitserne er meget tidligere modeller. Der kræves yderligere iterationer, for at ramme rigtige prototyper og behov. Elektronisk Skitse M1: Denne skitse illustrerer at en inhalator kan give instruktion om hvordan den skal bruges samtidig med at den bliver brugt. Dette sker ved at en diode lyser efter at man har trykket på dosisknappen, og denne lyser så længe som man skal blive ved med at syge ind. Desuden illustrerer skitsen at selve inhalatoren kan registrere hvornår man sidst har taget sin medicin, og hvis man ikke tager en ny dosis tids nok, minder den en om at det er tid ved en alarmfunktion. Man bliver altså kun husket på at det er tid til at tage sin medicin hvis man glemmer at tage den. I den konkrete skitse sker det ved at inhalatoren lyser og siger en lyd et minut efter der sidst er taget en dosis. Men denne alarmfunktion kan lige så godt sendes videre til noget andet som f.eks. en mobiltelefon eller et armbånd. Elektronisk Skitse M2: Inhalatoren anbringes som vist, og dioderne angiver hvor meget medicin der er tilbage i devicen. Rød lys angiver, at devicen er tom. Gult lys angiver, at den snart er tom (og måske tid til at indkøbe en ny). Og grønt lys angiver pænt fuld inhalator. Samtidig er tanken at denne holder kan fungere som en opladestation for elektronikken på inhalatoren. Figur 3: Elektronisk Skitse M1 Figur 4: Elektronisk Skitse M2 UDFORDRING/AFKLARING Hvordan kan der udvikles ét device, der passer til alle inhalationsapparater? Identificering af de vigtigste behov at løse. 8

9 PLATFORM INFO KOL er en invaliderende sygdom, der påvirker livskvaliteten og er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark. I Danmark skønnes der at leve ca mennesker med sygdommen KOL. Sygdommen koster, eksklusiv medicinudgifter, det danske samfund op til 3 milliarder kr. årligt i sygehus- og sygesikringsomkostninger. BEHOV Nedsætte de store samfundsøkonomiske udgifter og tilbyde bedre behandlingsmuligheder: Hvordan kan borgeren blive behandlet i eget hjem? Hvordan motiveres til egenomsorg? Hvordan kan samarbejde mellem hospital, kommune, lægen, borgeren og pårørende lettes? PLATFORM PROTOTYPE Borgeren med KOL har et system i eget hjem med forskellige funktioner. Patienten foretager forskellige målinger som vægt, blodtryk, iltmætning og temperatur. Disse målinger sendes trådløst til platformen/systemet hvor de kan tilgås af hospital, kommune, læge, borgeren selv og evt. pårørende. Dette muliggør en mere koordineret indsats, samt et helhedsbillede af borgerens helbredstilstand. Systemet er tilkoblet tv et, mobil eller tablet, etc., der bruges som user-interface. Borgeren med KOL og pårørende kan via systemet få informationer om sygdommen KOL og medicin. Ligeledes er det muligt at tilkoble fx en skridttæller, der kan motivere borgeren ved at konkurrere med sine egne skridtværdier. Platformen har integreret borgerens handleplan og skal motivere til at opnå målene: Fx: Mål Handling Hvad har du nået Lege med børnebørn Gangtræne 2 x 5 min denne uge 9

10 Figur 5: Skitse over platformen INPUT FRA WORKSHOP Input/kommentar fra borger med KOL: Motivation en vigtig faktor. Konkurrence mod sig selv er motiverende. Information om kost ønskes. Vil have deres informationer fra lægen. Vil gerne selv måle fysiologiske parametre, men bange for teknik. Input fra pårørende: Kan lide dagbog ideen. Godt med måling af blodtryk hjemme mere rigtige værdier. Savner bedre information om medicin og hjælpemidler. Kender ikke til patientforeninger. Input fra professionelle: Motivation er meget vigtig. Godt hvis målinger kan motivere til egenomsorg. God ide at dele data med pårørende. God ide med information via tv skærm. Savner åben platform fra omsorgssystemleverandør. Omsorgssystemer for dyre og lukkede. 10

11 GRUPPEAREBJDE Gruppearbejdet ved workshopforløbet er kommet frem med følgende input: Instruktionsvideo i brug af hjælpemidler. KOL kuffer, kr.3600,- pr. måned ikke stabil. Ugentlige målinger. Svær KOL bliver tilknyttet Hospital (deler ikke data). Temperatur og iltmætning vigtigste parameter. Rektale målinger mest præcise. Handleplanen som spørgeskema profil. Skridttæller på patienterne har de ikke i dag. Motivation, self-empowerment. Skridttæller med motivationsfaktor (blomster, der stråler). Motion er vigtigste faktor til bedre helbred. Stoleøvelser er gode. UDFORDRINGER Hvordan kan der udvikles et åbent system, der kan samarbejde med både EPJ og EOJ i hele Danmark? 11

12 ILTAPPARAT INFO Borger med meget svær KOL er ofte afhængig af iltbehandling. Dette medfører besværligheder i forhold til lange slanger i hjemmet og i forhold til mobiliteten udenfor hjemmet. Borger med KOL oplever, at opfyldning af iltbeholderen kan være besværlig og tungt, samt at besværlig aflæsning af iltbeholdning kan give angst for at forlade hjemmet. De tunge iltbeholder besværliggør KOL-borgerens mobilitet og den vigtige træning. BEHOV Nem iltopfyldning. Mobilt let system uden slanger. Mere æstetisk udseende - % sygeliggøre. Bedre aflæsning af resterende iltbeholdning. Bæremetode, besværligt at få af og på en nemmere metode. PROTOTYPE Figur 6: Bærbar ilt-enhed Prototypen har et display, der viser, hvor mange timer ilt der er tilbage i flasken (via vejeceller), hvilket ilt flow der er indstillet, samt batteriets status. Iltbeholderen er baseret på flydende ilt, og der ingen slange til den stationære beholder. Prototypens bærbare enhed kan både bæres i taske, på bælte eller buksekant. Opladningen via stationær beholder: o Enkel og intuitiv. o Intuitiv placering af bærbar beholder. o Minimum af fysik kraft, der skal anvendes. Figur 7: Opfyldning af bærbar-enhed 12

13 Prototypebeskrivelser Træning 13

14 GANG PACER INFO Træning er den vigtigste medicin i forbindelse med sygdommen KOL. Effektiv træning kan være svært for borgere med KOL, idet angst for iltmangel vanskeliggør den træningsintensitet, der er gavnlig. Samtaler med borgere med KOL og sundhedsprofessionelle har vist, at motivation er en meget vigtig parameter. BEHOV Tryghed Motivation Træning med høj og rigtig intensitet PROTOTYPE Prototypen består af en gangpacer, der gengiver en takt i ønsket hastighed. Denne takt indstilles af fysioterapeuter til borgerens ønskede træningshastighed. Den angivne takt skal give brogeren tryghed for, at vedkommende kan klare denne belastning uden fare for åndenød. Derimod bliver borgeren presset til at kunne yde det optimale og dermed få den motion og træning, der er yderst vigtig, for at opretholde den nuværende lungefunktion. Figur 8: Billede af metronom DB-30 fra BOSS OVERVEJELSER Skal gangpaceren have to-tre intervaller som patienten selv kan vælge imellem, således at der kan tages højde for gode eller dårlige dage? Skal gangpaceren kunne indstilles trådløst? Og af hvem? Skal gangpaceren kunne give en graf over tid for udført træning? F.eks. i form af en træningsdagbog? Øger dette motivationen? Hvordan opsamles træningsdata fra gangpaceren? Skal gangpaceren kombineres med noget som kan registrere selve aktiviteten, som f.eks. en digital skridttæller? Skal fysioterapeuter have mulighed for at se, hvor meget borgeren har trænet? Gangpaceren skal være let at betjene. Gangpaceren skal kunne bruges med valgfrie høretelefoner Kan KOL-handske og Gangpacer sammenkobles? 14

15 UDFORDRINGER Der mangler en metode for hvordan gang-paceren bedst indstilles skal fx data fra 6 minutters gangtest anvendes, eller skal den foreslå nye intervaller på baggrund af hvordan tidligere træning er klaret (evt. også på baggrund af puls?)? 15

16 KOL-HANDSKE INFO Iltmætning er en vigtig parameter når borgere med KOL træner, idet det ud fra værdierne kan vurderes, hvor meget den enkelte skal justere træningsintensiteten. Det er vigtigt, at borgere med KOL træner med den tilpas høj intensitet for at få den bedste effekt og bevare lungekapaciteten. Sundhedscentre anvender iltmætningsmålinger under deres patienttræning og dette giver tryghed for borgeren om, at alt er som det skal være. Men hvad når borgerne skal træne hjemme? Ofte yder borgerne ikke det maksimale, idet de er bange for, at overskride deres grænse og få alvorlig åndenød. BEHOV Tryghed: For at borger med KOL kan træne optimalt derhjemme er der behov for et device, der kan fortælle borgeren om træningsintensiteten skal øges, nedsættes, bevares eller om der skal holdes pause. Telemedicinsk træning: Device, der er nem at anvende under træning. Og hvor fysioterapeut på afstand kan overvåge og guide, ud fra måleværdier. Opfølgning på træning: Opsamling af måledata under træning og over tid. PROTOTYPEN Prototypen er et iltmætningsapparat, der kan bæres på håndledet. Den har følgende funktion: Give enkel tilbagemelding til borgeren, f.eks. ved farvekode rød-gul-grøn. Give enkel tilbagemelding til borgeren, f.eks. den aktuelle måling numerisk og målinger over tid illustreret grafisk, på mobiltelefon med android styresystem Transmission af målte data (puls og iltmætning/saturation) til sundhedsprofessionel, f.eks. fysioterapeut på hospital eller i kommune, ifm. telemedicinsk træning. I hospitalsregi er dette gennem KOL-kufferten. I kommunalt regi kan det være over mobilnettet. Figur 9: Billede af metronom DB-30 fra BOSS 16

17 OVERVEJELSER Værdien af rød-gul-grøn / lyskryds system for borgeren Hvilke træningsdata, der skal opsamles og vises over tid; herunder hvilke værdier der ønskes i forskellige typer patient- og omsorgssystemer. God udformning, så den ikke forstyrrer træning Sammenkobling med gangpaceren? Kobling og brug ifm. Kinect træning UDFORDRINGER Hvordan defineres den optimale iltmætning? Iltmætning er meget personafhængig og det er svært at generalisere, hvilke værdier der er kritiske og hvilke der er i orden. Udvikling og afprøvning på patienter, uden at konflikte med medico direktiv. 17

18 KINECT INFO Når man lider af KOL, er træning det vigtigste element for et bedre helbred. Ofte får borger med KOL undervisning hos en fysioterapeut om, hvilke træningsøvelser der er af stor værdi. Men kan disse udføres korrekt, når der trænes alene i eget hjem? BEHOV Hvordan kan borgerere med KOL motiveres til at træne hjemme og hvordan kan der hjælpes med, at træningsøvelserne udføres korrekte? For at træningsøvelserne får den optimale effekt, er det vigtigt, at de udføres korrekt. PROTOTYPE Prototypen er baseret på X-box s Kinect teknologi og et træningsprogram. Via Kinect (3D kamera) gengives de bevægelser en person udfører på en skærm/tv. Er disse bevægelser ikke rigtige, informeres personen om dette. Skal benet fx løftes, indikeres hvor højt benet skal i vejret osv. For at få det optimale træningsprogram udvikles dette i samarbejde med KOL-fysioterapeuter. Figur 10: XBOX s Kinect som anvendes Figur 11: Prototype på Kinect træningsprogrammet 18

19 OVERVEJELSER Er Kinect for teknisk for målgruppen? Hvordan kan installation hos borger gøres gnidningsfri? Hvilke øvelser giver mest værdi ifm. hjemmetræning Kobling af målinger under træning, f.eks. puls og iltmætning. Hvilke træningsdata fortæller om træning og fremgang, og hvilke træningsdata har værdi i patient- og omsorgssystemer. UDFORDRINGER 19

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Lungefysioterapi Problemer med vejrtrækningen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Indhold Er du forpustet? Hoster du meget? Bevæger du dig i hverdagen? Hvilestillinger Siddende

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7 Høringsskema Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus j.nr. 1-2612- 83/7 Guide til sundhedspersonale Nytte af guiden I hvor høj grad kan guiden bidrage til at understøtte arbejdet med at

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Dine lunger bliver aldrig, som de var før. Som tidligere ryger må du leve med den nedsatte lungefunktion, som smøgerne har givet dig Af Line Felholt, november

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat!

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat! Handi et tidshjælpemiddel i lommeformat! HANDI Handi er et hjælpemiddel der kan tilpasses, og vokse med den enkelte. Med Handi får du hjælp til planlægning, struktur, hukommelse, fokus og koncentration.

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

System til hjemmetræning af rygpatienter

System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking

Læs mere

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose.

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Træning: 10 uger, 1 times træning 1 gang om ugen. KOLsyge træner 2 gange om ugen. Undervisning i træning og motion,

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

- og bedre informerede klinikere

- og bedre informerede klinikere Selvhjulpne patienter - og bedre informerede klinikere Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Udgangspunkt Udfordring: Flere kronikere og behandlingstilbud - ikke flere klinikere

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Kun det sikreste er godt nok Dräger er en tysk virksomhed indenfor medicin og sikkerhedsteknik med stor erfaring i at producere udstyr af

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Miniprojekter i Pervasive Healthcare F08 (SIH0 ):

Miniprojekter i Pervasive Healthcare F08 (SIH0 ): Miniprojekter i Pervasive Healthcare F08 (SIH0 ): Det er meningen at hver studerende skal bruge 20 timer på at finde/læse/præsentere relevante videnskabelige artikler på området, samt 20 timer på at arbejde

Læs mere

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16 lungen 1 lungen Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en lungedissektion og er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af lungens forskellige dele og funktioner

Læs mere

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat!!

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat!! Handi et tidshjælpemiddel i lommeformat!! HANDI Handi er en tids- og planlægningsstøtte i lommeformat med software, der er tilpasset til personer med kognitive vanskeligheder. Kalenderen er central i Handi

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Feltarbejde. Frederiksberg Hospital. Rehabiliterende afdeling 2H Gruppe 14 Cecilie, Hildur, Lea & Pia

Feltarbejde. Frederiksberg Hospital. Rehabiliterende afdeling 2H Gruppe 14 Cecilie, Hildur, Lea & Pia Feltarbejde På Frederiksberg rehabiliteringsafdeling H2, er patientens egen motivation for genoptræning central i deres chancer for vellykket rehabilitering. De er nødt til selv at tage ansvar. Derfor

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret Interne & eksterne samarbejdspartnere Carecenteret - Et digitalt bindeled

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Gør rent i dybden med en

Gør rent i dybden med en TesT tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Jo længere spuleslangen er, desto mindre skal du flytte maskinen, fx når du vasker

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Lotte Huniche, Lektor, Syddanske Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning Birthe Dinesen, Lektor, Aalborg Universitet,

Læs mere