Prototypebeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prototypebeskrivelser"

Transkript

1 Prototypebeskrivelser Træning & Medicin UNIK-KOL, Maj 2012 INDHOLD 1

2 Pep-fløjte... 4 Medicin-device... 7 Platform... 9 Iltapparat...12 Gang pacer...14 KOL-handske...16 Kinect

3 Prototypebeskrivelser Medicin 3

4 PEP-FLØJTE INFO: PEP står for Positiv Expiratorisk Pressure. PEP-fløjten består af et lille rør med et mundstykke, en indbygget modstand og en ventil. PEP-fløjten skaber et lille overtryk i luftrørene, når der pustes ud. Dette udvider luftvejene og løsner slimen, således den kan hostes op. Sundhedsprofessioneller og borger med KOL anser PEP-fløjten som et værdifuldt værktøj. Borgerne fortæller, at de får mere ilt af at bruge den, og at dette er den vigtigste medicin. Figur 1: Traditionel PEP-fløjte BEHOV: Under workshopforløbene og ved hjælp af interviews af borgere med KOL, blev der identificeret forskellige problemstillinger angående pepfløjten. De to mest fremtrædende problemstillinger er: Rengøring Korrekt anvendelse Rengøring: Rengøring af PEP-fløjten er af stor betydning, idet borger med KOL er sensitive for lungeinfektioner. Samtaler med borger, der har KOL og deres pårørende har vist at rengøringen er mangelfuld eller slet ikke udføres. De sundhedsprofessionelle tilføjer, at de mange kanter indvendig i fløjten samt dyserne er besværlige at rengøre. Korrekt anvendelse: Borgerne med KOL, der deltog i workshoppen berettede, at de ikke har nogen problemer med anvendelsen af PEP-fløjten. En demonstration viste dog, at borgerne brugte fløjten forskelligt. Fx førte en borger pepfløjten halvvejs ind i munden, mens en anden kun rørte mundstykket med læberne. Borgerne med KOL gør opmærksom på, at størrelse af PEP-fløjten er af betydning i forhold til betjening. Dette også med henblik på gigtfingre. De sundhedsprofessionelle beretter, at borgerne med KOL kan have besvær med at se hvilken prop/dyse der har hvilken størrelse. Mange starter med den mindste dyse-størrelse og glemmer at skifte fx ved infektioner. Der gøres opmærksom på at 8 forskellige dyser, som der i de nuværende modeller måske ikke er nødvendige. Men at det kunne gøres mere simpel. 4

5 De professionelle påpeger fløjtens størrelse og at der skal tænkes på grov motorik vs. fin motorik. De eksisterende billedvejledninger om PEP-fløjtens anvendelse synes ikke tilstrækkelige. Det påpeges hvor vigtig god info og vejledning er. Borger med KOL kan have svær ved at skille fløjten (rengøring og skift af dyse og ved at samle PEP-fløjten). Hvilke dele skal i hvilke huller? Det er vigtigt at PEP-fløjtens mundstykke kommer bag tænderne. Kan dette tydeliggøres fx ved formgivning? GRUPPEARBEJDE: Gruppearbejdet ved workshopforløbet er kommet frem med følgende forslag til prototype: Der udarbejdes 3 varianter af PEP-fløjten. o Rød (bruges ved lungebetændelser; 8 gg/dagligt) o Gul (bruges, når man har slim eller er forkølet, 4 gg/dagligt) o Grøn (bruges, når man er ok, 2 gg/dagligt) SIMPEL og ENKEL vejledning bør laves; med billeder. Vejledning / billeder af brug til ophæng på køleskab. Må ikke være for lille, med tanke på folk med gigtfingre derfor evt. et lille håndtag. Der kan evt. laves en rende i materialet for at vise, hvor tænderne skal placeres. Der kan snakkes med en tandlæge. Farmaceut tager ud og underviser i folks hjem fint at have pep-fløjten med her. Symbol på. Der viser vask i opvaskemaskine. Fløjten kan skilles i to dele, der stadig hænger sammen, inden vask i opvaskemaskinen. Derefter er den nem at samle, og den kan kun samles på en måde. PROTOTYPEN Reformo har udfra ovennævnte udarbejdet en ny PEP-fløjte prototype. Denne kan indstilles på tre niveauer (rød, gul og grøn) efter aktuel behov. Rød bruges ved lungebetændelse, gul ved forkølelse og øget slimmængde og grøn ved almindelig tilstand. PEP-fløjten kan komme i opvaskemaskine og kan skilles i to dele der stadig hænger sammen. Dette gør det nemmere for borgeren med KOL, at samle den efter vask. Størrelsen på prototypen er udformet, således der er taget hensyn til gigt-fingre, samt ønsket om at kunne medbringe PEP-fløjten i lommen etc. 5

6 Figur 2: Ny PEP-fløjte udviklet og designet af virksomheden Reformo AFKLARING/UDFORDRING Hvor skal PEP-fløjten kunne købes? Hvad er prisen? Hvor meget vil borgeren med KOL betale for den ny PEP-fløjte model? 6

7 MEDICIN-DEVICE INFO Borgere med KOL bliver behandlet med forskellige medicinpræparater, der skal lette vejrtrækningen og mindske inflammation i lungerne. De fleste præparater bliver indtaget via inhalatorer. Der findes både inhalatorer til spray og til pulver. Desværre tager mange patienter medicinen forkert, idet inhalations teknikken kan være vanskelig og hver inhalator har sin egen anvendelsesmåde. Dette vanskeliggøres yderligere af, at mange patienter har flere forskellige inhalatorer. BEHOV Under workshopforløbene og ved hjælp af interviews af borgere med KOL, blev der identificeret forskellige problemstillinger angående inhalationssystemerne. Behov set fra borger med KOL: Kan der udvikles noget, der kan hive medicinen ind. Hjælp til at huske at tage sin medicin. Hjælp til de situationer, hvor man kommer i tvivl, om man har taget medicinen. Noget, man kan have på sig fysisk, der kan påminde en om den livsvigtige medicin. Ønsker til design: Gerne med lyde (mobillignende tone) og lys. Funktioner, skal kunne slås fra. Oplader à la mobillader er en god idé. Behov set fra pårørende: Noget, der kan hjælpe til med at få medicinen ned i lungerne. Noget, der kan fortælle om der er suget korrekt. En indbygget fløjte i en device, der fortæller når du har suget hårdt nok. Datatransmission til læge. Den forebyggende medicin kan være svær at huske; derfor relevant med en reminder Ønsker til design: Device skal kunne bruges til alle typer inhalatorer. Behov set fra professionelle: Hjælp til at huske medicin. Hjælp til at se hvornår inhalatoren er tom. Hjælp til at tage medicinen korrekt. (Som f.eks. korrekt inhalationsteknik) Hjælp til egenomsorg. Ønsker til design: Skal forstå stregkoder og kunne frekventere en database, som altid er opdateret. Docking stationen, der står fast sted, er en god idé. Data skal hentes på handelsnavn. Vil helst kunne trække en rapport, når vi er på besøg. 7

8 GRUPPEARBEJDE Gruppearbejdet ved workshopforløbet er kommet frem med forslag til prototype og løsning, der rent teknisk kan hjælpe borgeren til: at huske at tage medicinen. at tage medicinen korrekt. at angive indhold i devicen (fyldt/tom) at huske om dosis er taget. ELEKTRONISKE SKITSER Der er udarbejdet to elektroniske skitser, for at få dialog og yderligere feedback fra brugere, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Skitserne er meget tidligere modeller. Der kræves yderligere iterationer, for at ramme rigtige prototyper og behov. Elektronisk Skitse M1: Denne skitse illustrerer at en inhalator kan give instruktion om hvordan den skal bruges samtidig med at den bliver brugt. Dette sker ved at en diode lyser efter at man har trykket på dosisknappen, og denne lyser så længe som man skal blive ved med at syge ind. Desuden illustrerer skitsen at selve inhalatoren kan registrere hvornår man sidst har taget sin medicin, og hvis man ikke tager en ny dosis tids nok, minder den en om at det er tid ved en alarmfunktion. Man bliver altså kun husket på at det er tid til at tage sin medicin hvis man glemmer at tage den. I den konkrete skitse sker det ved at inhalatoren lyser og siger en lyd et minut efter der sidst er taget en dosis. Men denne alarmfunktion kan lige så godt sendes videre til noget andet som f.eks. en mobiltelefon eller et armbånd. Elektronisk Skitse M2: Inhalatoren anbringes som vist, og dioderne angiver hvor meget medicin der er tilbage i devicen. Rød lys angiver, at devicen er tom. Gult lys angiver, at den snart er tom (og måske tid til at indkøbe en ny). Og grønt lys angiver pænt fuld inhalator. Samtidig er tanken at denne holder kan fungere som en opladestation for elektronikken på inhalatoren. Figur 3: Elektronisk Skitse M1 Figur 4: Elektronisk Skitse M2 UDFORDRING/AFKLARING Hvordan kan der udvikles ét device, der passer til alle inhalationsapparater? Identificering af de vigtigste behov at løse. 8

9 PLATFORM INFO KOL er en invaliderende sygdom, der påvirker livskvaliteten og er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark. I Danmark skønnes der at leve ca mennesker med sygdommen KOL. Sygdommen koster, eksklusiv medicinudgifter, det danske samfund op til 3 milliarder kr. årligt i sygehus- og sygesikringsomkostninger. BEHOV Nedsætte de store samfundsøkonomiske udgifter og tilbyde bedre behandlingsmuligheder: Hvordan kan borgeren blive behandlet i eget hjem? Hvordan motiveres til egenomsorg? Hvordan kan samarbejde mellem hospital, kommune, lægen, borgeren og pårørende lettes? PLATFORM PROTOTYPE Borgeren med KOL har et system i eget hjem med forskellige funktioner. Patienten foretager forskellige målinger som vægt, blodtryk, iltmætning og temperatur. Disse målinger sendes trådløst til platformen/systemet hvor de kan tilgås af hospital, kommune, læge, borgeren selv og evt. pårørende. Dette muliggør en mere koordineret indsats, samt et helhedsbillede af borgerens helbredstilstand. Systemet er tilkoblet tv et, mobil eller tablet, etc., der bruges som user-interface. Borgeren med KOL og pårørende kan via systemet få informationer om sygdommen KOL og medicin. Ligeledes er det muligt at tilkoble fx en skridttæller, der kan motivere borgeren ved at konkurrere med sine egne skridtværdier. Platformen har integreret borgerens handleplan og skal motivere til at opnå målene: Fx: Mål Handling Hvad har du nået Lege med børnebørn Gangtræne 2 x 5 min denne uge 9

10 Figur 5: Skitse over platformen INPUT FRA WORKSHOP Input/kommentar fra borger med KOL: Motivation en vigtig faktor. Konkurrence mod sig selv er motiverende. Information om kost ønskes. Vil have deres informationer fra lægen. Vil gerne selv måle fysiologiske parametre, men bange for teknik. Input fra pårørende: Kan lide dagbog ideen. Godt med måling af blodtryk hjemme mere rigtige værdier. Savner bedre information om medicin og hjælpemidler. Kender ikke til patientforeninger. Input fra professionelle: Motivation er meget vigtig. Godt hvis målinger kan motivere til egenomsorg. God ide at dele data med pårørende. God ide med information via tv skærm. Savner åben platform fra omsorgssystemleverandør. Omsorgssystemer for dyre og lukkede. 10

11 GRUPPEAREBJDE Gruppearbejdet ved workshopforløbet er kommet frem med følgende input: Instruktionsvideo i brug af hjælpemidler. KOL kuffer, kr.3600,- pr. måned ikke stabil. Ugentlige målinger. Svær KOL bliver tilknyttet Hospital (deler ikke data). Temperatur og iltmætning vigtigste parameter. Rektale målinger mest præcise. Handleplanen som spørgeskema profil. Skridttæller på patienterne har de ikke i dag. Motivation, self-empowerment. Skridttæller med motivationsfaktor (blomster, der stråler). Motion er vigtigste faktor til bedre helbred. Stoleøvelser er gode. UDFORDRINGER Hvordan kan der udvikles et åbent system, der kan samarbejde med både EPJ og EOJ i hele Danmark? 11

12 ILTAPPARAT INFO Borger med meget svær KOL er ofte afhængig af iltbehandling. Dette medfører besværligheder i forhold til lange slanger i hjemmet og i forhold til mobiliteten udenfor hjemmet. Borger med KOL oplever, at opfyldning af iltbeholderen kan være besværlig og tungt, samt at besværlig aflæsning af iltbeholdning kan give angst for at forlade hjemmet. De tunge iltbeholder besværliggør KOL-borgerens mobilitet og den vigtige træning. BEHOV Nem iltopfyldning. Mobilt let system uden slanger. Mere æstetisk udseende - % sygeliggøre. Bedre aflæsning af resterende iltbeholdning. Bæremetode, besværligt at få af og på en nemmere metode. PROTOTYPE Figur 6: Bærbar ilt-enhed Prototypen har et display, der viser, hvor mange timer ilt der er tilbage i flasken (via vejeceller), hvilket ilt flow der er indstillet, samt batteriets status. Iltbeholderen er baseret på flydende ilt, og der ingen slange til den stationære beholder. Prototypens bærbare enhed kan både bæres i taske, på bælte eller buksekant. Opladningen via stationær beholder: o Enkel og intuitiv. o Intuitiv placering af bærbar beholder. o Minimum af fysik kraft, der skal anvendes. Figur 7: Opfyldning af bærbar-enhed 12

13 Prototypebeskrivelser Træning 13

14 GANG PACER INFO Træning er den vigtigste medicin i forbindelse med sygdommen KOL. Effektiv træning kan være svært for borgere med KOL, idet angst for iltmangel vanskeliggør den træningsintensitet, der er gavnlig. Samtaler med borgere med KOL og sundhedsprofessionelle har vist, at motivation er en meget vigtig parameter. BEHOV Tryghed Motivation Træning med høj og rigtig intensitet PROTOTYPE Prototypen består af en gangpacer, der gengiver en takt i ønsket hastighed. Denne takt indstilles af fysioterapeuter til borgerens ønskede træningshastighed. Den angivne takt skal give brogeren tryghed for, at vedkommende kan klare denne belastning uden fare for åndenød. Derimod bliver borgeren presset til at kunne yde det optimale og dermed få den motion og træning, der er yderst vigtig, for at opretholde den nuværende lungefunktion. Figur 8: Billede af metronom DB-30 fra BOSS OVERVEJELSER Skal gangpaceren have to-tre intervaller som patienten selv kan vælge imellem, således at der kan tages højde for gode eller dårlige dage? Skal gangpaceren kunne indstilles trådløst? Og af hvem? Skal gangpaceren kunne give en graf over tid for udført træning? F.eks. i form af en træningsdagbog? Øger dette motivationen? Hvordan opsamles træningsdata fra gangpaceren? Skal gangpaceren kombineres med noget som kan registrere selve aktiviteten, som f.eks. en digital skridttæller? Skal fysioterapeuter have mulighed for at se, hvor meget borgeren har trænet? Gangpaceren skal være let at betjene. Gangpaceren skal kunne bruges med valgfrie høretelefoner Kan KOL-handske og Gangpacer sammenkobles? 14

15 UDFORDRINGER Der mangler en metode for hvordan gang-paceren bedst indstilles skal fx data fra 6 minutters gangtest anvendes, eller skal den foreslå nye intervaller på baggrund af hvordan tidligere træning er klaret (evt. også på baggrund af puls?)? 15

16 KOL-HANDSKE INFO Iltmætning er en vigtig parameter når borgere med KOL træner, idet det ud fra værdierne kan vurderes, hvor meget den enkelte skal justere træningsintensiteten. Det er vigtigt, at borgere med KOL træner med den tilpas høj intensitet for at få den bedste effekt og bevare lungekapaciteten. Sundhedscentre anvender iltmætningsmålinger under deres patienttræning og dette giver tryghed for borgeren om, at alt er som det skal være. Men hvad når borgerne skal træne hjemme? Ofte yder borgerne ikke det maksimale, idet de er bange for, at overskride deres grænse og få alvorlig åndenød. BEHOV Tryghed: For at borger med KOL kan træne optimalt derhjemme er der behov for et device, der kan fortælle borgeren om træningsintensiteten skal øges, nedsættes, bevares eller om der skal holdes pause. Telemedicinsk træning: Device, der er nem at anvende under træning. Og hvor fysioterapeut på afstand kan overvåge og guide, ud fra måleværdier. Opfølgning på træning: Opsamling af måledata under træning og over tid. PROTOTYPEN Prototypen er et iltmætningsapparat, der kan bæres på håndledet. Den har følgende funktion: Give enkel tilbagemelding til borgeren, f.eks. ved farvekode rød-gul-grøn. Give enkel tilbagemelding til borgeren, f.eks. den aktuelle måling numerisk og målinger over tid illustreret grafisk, på mobiltelefon med android styresystem Transmission af målte data (puls og iltmætning/saturation) til sundhedsprofessionel, f.eks. fysioterapeut på hospital eller i kommune, ifm. telemedicinsk træning. I hospitalsregi er dette gennem KOL-kufferten. I kommunalt regi kan det være over mobilnettet. Figur 9: Billede af metronom DB-30 fra BOSS 16

17 OVERVEJELSER Værdien af rød-gul-grøn / lyskryds system for borgeren Hvilke træningsdata, der skal opsamles og vises over tid; herunder hvilke værdier der ønskes i forskellige typer patient- og omsorgssystemer. God udformning, så den ikke forstyrrer træning Sammenkobling med gangpaceren? Kobling og brug ifm. Kinect træning UDFORDRINGER Hvordan defineres den optimale iltmætning? Iltmætning er meget personafhængig og det er svært at generalisere, hvilke værdier der er kritiske og hvilke der er i orden. Udvikling og afprøvning på patienter, uden at konflikte med medico direktiv. 17

18 KINECT INFO Når man lider af KOL, er træning det vigtigste element for et bedre helbred. Ofte får borger med KOL undervisning hos en fysioterapeut om, hvilke træningsøvelser der er af stor værdi. Men kan disse udføres korrekt, når der trænes alene i eget hjem? BEHOV Hvordan kan borgerere med KOL motiveres til at træne hjemme og hvordan kan der hjælpes med, at træningsøvelserne udføres korrekte? For at træningsøvelserne får den optimale effekt, er det vigtigt, at de udføres korrekt. PROTOTYPE Prototypen er baseret på X-box s Kinect teknologi og et træningsprogram. Via Kinect (3D kamera) gengives de bevægelser en person udfører på en skærm/tv. Er disse bevægelser ikke rigtige, informeres personen om dette. Skal benet fx løftes, indikeres hvor højt benet skal i vejret osv. For at få det optimale træningsprogram udvikles dette i samarbejde med KOL-fysioterapeuter. Figur 10: XBOX s Kinect som anvendes Figur 11: Prototype på Kinect træningsprogrammet 18

19 OVERVEJELSER Er Kinect for teknisk for målgruppen? Hvordan kan installation hos borger gøres gnidningsfri? Hvilke øvelser giver mest værdi ifm. hjemmetræning Kobling af målinger under træning, f.eks. puls og iltmætning. Hvilke træningsdata fortæller om træning og fremgang, og hvilke træningsdata har værdi i patient- og omsorgssystemer. UDFORDRINGER 19

Spydspidsprojekt KOL. Fokus på at borgere med KOL kan blive mere selvhjulpne og få et bedre liv med udgangspunkt i brug af og forhold til medicin

Spydspidsprojekt KOL. Fokus på at borgere med KOL kan blive mere selvhjulpne og få et bedre liv med udgangspunkt i brug af og forhold til medicin UNIK - Spydspidsprojekt KOL Fokus på at borgere med KOL kan blive mere selvhjulpne og få et bedre liv med udgangspunkt i brug af og forhold til medicin OPSAMLING FRA WORKSHOP 3 Mandag d. 23. januar 2012,

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Lungefysioterapi Problemer med vejrtrækningen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Indhold Er du forpustet? Hoster du meget? Bevæger du dig i hverdagen? Hvilestillinger Siddende

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk Brugervejledning Bærbar Helios system www.medical.dk Flydende ilt til stationær og bærbar Helios-systemet består af en stationær beholder, der kan benyttes i hjemmet, og en tilhørende bærbar beholder,

Læs mere

Pep-fløjte/ Pep-maske

Pep-fløjte/ Pep-maske Til patienter og pårørende Pep-fløjte/ Pep-maske Information og øvelser Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Ergo- og Fysioterapien Kontakt Udleveret til: Dato: Udleveret af: Tlf.: 2 Formål med behandling

Læs mere

Online KOL-rehabilitering

Online KOL-rehabilitering Online KOL-rehabilitering CIMT konference Hindsgavl Slot Sygeplejerske Lisbeth Østergaard Lungeambulatoriet, Bispebjerg Hospital lisbeth.marie.oestergaard@regionh.dk KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Har du KOL? KOL. Tag kontrol over dit helbred www.helbredsprofilen.dk

Har du KOL? KOL. Tag kontrol over dit helbred www.helbredsprofilen.dk Har du KOL? KOL Tag kontrol over dit helbred www.helbredsprofilen.dk Et liv med KOL Et liv med KOL er ikke altid let, men med de rette hjælpemidler og den rette støtte kan du få et bedre liv med KOL. På

Læs mere

Den Intelligente Pilleæske

Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT LÆS OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER FOR DELTAGELSE PATIENTINFORMATION TELECARE NORD

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

DEAP- koncepter d. 10.4.2013

DEAP- koncepter d. 10.4.2013 DEAP- koncepter d. 10.4.2013 Gruppe 9 Andreas Snitkjær, s112956 Carina Lindahl, s1129?? Frederik Christiansen, s112967 Jacob Wulff, s112985 Christian Breinholt, s1129?? Karl Villemoes, s1129?? Koncepterne

Læs mere

Foreløbige resultater og erfaringer med anvendelse af telehomecare til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Oktober 2011

Foreløbige resultater og erfaringer med anvendelse af telehomecare til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Oktober 2011 Foreløbige resultater og erfaringer med anvendelse af telehomecare til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Oktober 2011 Projektets formål er at eftervise, at det er muligt, at opnå følgende fordele

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information og træning til patienter der er opereret i lungerne Ved den operation du har fået foretaget, har man skåret i brystkassen, og det betyder,

Læs mere

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data.

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data. Opfølgning på data i kommune Formål Kommunen følger op på borgerens data. Aktør Kommune Hjertesvigt TeleCare Nord Kompetencer Sygeplejefaglige kompetencer som beskrevet i Opgave- og ansvarsfordeling. Data

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

SEXLIVET KAN BLIVE GODT IGEN

SEXLIVET KAN BLIVE GODT IGEN Min erfaring er, at langt de fleste kan genoptage sexlivet i en eller anden form, og det øger livskvaliteten. For begge parter i forholdet. Martin Døssing, overlæge, Nordsjællands Hospital, Frederikssund

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Vurdering af MotiView

Vurdering af MotiView KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af MotiView Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Bevægelse hele livet vil du med?

Bevægelse hele livet vil du med? Bevægelse hele livet vil du med? Inspiration til øvelser Hvorfor motionere? Og hvor meget? Hvis du ikke har tid til at motionere nu, skal du huske at afsætte tid til sygdom senere, siger professor og overlæge

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Regionshospitalet Herning. PEAKFLOWMÅLING (med Mini-Wright)

ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Regionshospitalet Herning. PEAKFLOWMÅLING (med Mini-Wright) ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Regionshospitalet Herning PEAKFLOWMÅLING (med Mini-Wright) FOR: Navn og cpr.nr.: INDSENDES TIL: Regionshospitalet Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Gl. Landevej 61 7400 Herning Vejledning

Læs mere

Sammendrag af input fra workshop d Deltagere: 7 borgere

Sammendrag af input fra workshop d Deltagere: 7 borgere Sammendrag af input fra workshop d. 16.09.15 Deltagere: 7 borgere På workshoppen blev der præsenteret et eksempel på en historie, hvor en borger anvender en borgerindgang. I grupper kom deltagerne med

Læs mere

PEP-fløjte / PEP-maske behandling til børn Forældrevejledning

PEP-fløjte / PEP-maske behandling til børn Forældrevejledning Patientinformation PEP-fløjte / PEP-maske behandling til børn Forældrevejledning Kvalitet døgnet rundt Terapiafdelingen PEP-fløjte / PEP-maske Udleveret til: Dato: Udleveret af: Tlf.: Formålet med behandlingen:

Læs mere

Brugervejledning ERX 300

Brugervejledning ERX 300 Brugervejledning ERX 300 1 Vejledning: Når strømforsyningen er sat i, tænd for strømmen, og displayet starter op og giver en lang biip -lyd. Står den i hvile mode, tryk på RESET tasten for at komme i gang.

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Mitii koncept til individuel og superviseret hjemmetræning Mitii er næste generations sundhedsteknologi - funderet på forskning fra Helene Elsass Center

Læs mere

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre.

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. S blodtryk og din puls Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. Blodtryk kan måles både siddende og stående. A al med din sundhedsfaglige,

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Hjertebogen tilhører Fra d. / 20 til d. / 20 dag og dag kl. til Denne bog skal fungere som et træningsredskab for dig, der træner på

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne.

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 1 Stratificeringen bør gentages med jævne mellemrum, idet patientens tilstand kan udvikle sig både positivt og negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 0-1 eksaserbationer pr år 2 En

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

KOL rehabilitering indikatorer, dokumentation, KOALA. UPDATE

KOL rehabilitering indikatorer, dokumentation, KOALA. UPDATE KOL rehabilitering indikatorer, dokumentation, KOALA. UPDATE Peter Lange Disposition Rehabilitering: plads i den samlede KOL behandling Fysisk træning: den vigtigste del af programmet Hvad er et godt rehabiliteringsprogram?

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

Telemedicinsk træning for patienter med svær KOL

Telemedicinsk træning for patienter med svær KOL Telemedicinsk træning for patienter med svær KOL Lungemedicinsk Afdeling Medicinsk Afdeling Rehabiliteringsafdelingen MVT- og forskningsafdelingen Odense Universitets hospital Svendborg Sygehus Baggrund

Læs mere

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DELTA Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com BACK TRACK Fremtidens Rygtræning i Hjemmet History & highlights Technology pathfinders since 1941 70 years of history in headlines: 40 ties Knowledge

Læs mere

At have en forælder med erhvervet hjerneskade

At have en forælder med erhvervet hjerneskade At have en forælder med erhvervet hjerneskade Her kan du læse om, hvordan man kan føle og tænke, hvis ens far eller mor har fået en hjerneskade. Vi fortæller om, hvilken hjælp din far eller mor kan få

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til dit smarteste værktøj.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til dit smarteste værktøj. 24. August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til dit smarteste værktøj. Du ved allerede at din smartphone kan gøre nogle ret smarte og fantastiske ting. Nu kombinerer Ryobi Phone Works kvalitetsmåleredskaber

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt Opgaver: Lungernes anatomi og fysiologi. Obs. af pt en; (fysisk) Rygning, respiration (overfladisk, asymmetrisk) Frekvens, farver, smerter BT, P, TP og saturation (psykisk) Angst, reaktioner (hyperventilation,

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktivitets tracker med App til smartphone / tablet. Funktioner: Skridttæller Søvn overvågning Kilometer tæller Kalorietæller Aktivitetsmåler Søvn

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn udmalket modermælk, og/eller modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

Undersøgelser og behandling

Undersøgelser og behandling Ydelsestype (4) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning til hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Forsøg udført af Nicolaj Seistrup, Christian Starcke, Kim, mark og Henrik Breddam Rapport skrevet af Henrik Breddam den 2006-10-25 Rapport længde 7 sider Side 1

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde Margit Thomsen

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde  Margit Thomsen Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej 32 6800 Varde www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/ Margit Thomsen math@varde.dk Hvem er vi? 1 diætist,1sygeplejerske,3 fysioterapeuter, 1 misbrugskonsulent, 1 socialrådgiver,

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder

Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder Har du behov for yderligere rådgivning i energibesparende arbejdsmetoder, har du mulighed for at få kontakt til en ergoterapeut i kommunen eller på

Læs mere

Brugervejledning. Helios-base.

Brugervejledning. Helios-base. Brugervejledning Helios-base www.vitalaire.dk Brugervejledning Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter Helios-basen samt sikkerhedsforskrifter for brug. Er du stadig i tvivl om betjeningen

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt DSF retningslinjer for juniordykning - generelt Juniordykning er ikke en integreret del af kurset for voksne. Fremgang og indhold er specifikt for juniorer. Træningsprogrammet til juniordykkere henvender

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere