Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle"

Transkript

1 Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle Beretningen om, hvordan inspiration fra en 40 år gammel vindmølle, kombineret med moderne nsk gearteknologi blev basis for en lokal dansk mølleproduktion i 1980 erne. Preben Maegaard, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der snart gået 30 år siden nutidens generation af vindmøller dukkede op. Det skete i kølvandet på oliekrisen i vinteren 1974, som vendte op og ned på energipolitikken i Danmark og blev startskuddet for omstillingen fra de fossile brændsler. Allerede nu kan vi skrive grundtrækkene af historien om de første initiativer, der - foruden en ny energipolitik - førte til et industrielt eventyr uden sidestykke i nyere historie. Næsten ud af den blå luft blev der skabt arbejdspladser indenfor miljøvenlige teknologier med en eksport på 30 milliarder kroner om året. Og det kan blive til meget mere. Fortsættelse af la Cour-traditionen Men alting skal have en begyndelse, og med fra starten var de danske smedemestre. Historien om deres rolle har mange paralleller til den måde, hvorpå Poul la Cour indførte vindkraften i de danske landdistrikter to til tre generationer tidligere. I mellemtiden er der opstået helt nye tekniske muligheder, men måden at anvende teknikken på ligner, hvad vi kender fra la Cour epoken. Der skulle: - foreligge et solidt og velafprøvet teknisk grundlag med tegninger og nødvendig dokumentation - være industrielle underleverandører af gear, styringer og vinger - foreligge velafprøvede og godkendte vindmøller, som kunne konkurrere på markedet. Fremsynede ledere i Dansk Smedemesterforening (nu DS Industri og Håndværk) forstod tidligt de muligheder, som skiftet fra energiråstoffer til energiteknik havde for de mindre danske virksomheder. Frits Sørensen, foreningens daværende formand, og Jens Jensen, medlem af forretningsudvalget, engagerede sig allerede i 1970 erne i vedvarende energi, vel vidende at kun undtagelsesvis havde medlemsvirksomhederne ingeniører og erfaringer, når det drejede sig om konstruktion af moderne vindmøller. Det var også utænkeligt, at en enkelt virksomhed skulle kunne fremstille alle vindmøllens meget specielle enkeltdele. Ud fra denne erkendelse opstod der et mangeårigt samarbejde med den teknikerkreds, der var fundamentet for det senere Folkecenter for Vedvarende Energi. Ligesom Poul la Cour designede hele vindmøllen og stillede konstruktionen til rådighed for den tids smede, så leverede Folkecenteret år senere tegninger og rådgivning til nutidens smede. De skulle ikke konstruere, men fabrikere og sælge moderne vindmøller. Der var som dengang vigtige dele af møllen, gear, krøjeværk og lignende, som smedene ikke selv kunne lave. De dele blev på la Cours tid lavet på Holstebro Jernstøberi eller Hurup Jernstøberi og var således nøglekomponenter, der kom udefra, på samme måde som generatoren, gearet, styringen og især den moderne vindmølles vinger havde sine specialiserede underleverandører. Dette er udgangspunktet for at kunne forstå, hvorfor der omkring 1984 var mindre virksomheder, som var leveringsdygtige i vindmøller i den internationale superliga, og at en Smedemestermølle hurtigt k et bedre renommé end vindmøller fra store udenlandske koncerner, der også ville ind på det lovende vindmøllemarked. Enkle vindmøller med integrerede gear Den afgørende design loso for Smedemestermøllerne var at anvende industrielt fremstillede vinger samt de såkaldte integrerede gear, hvor alt, hovedaksel, lejer, tandhjul og anger til generator, nav, tårn og bremser, var Der er 50 år mellem de to generationer integrerede gear på billederne. Til venstre gearet fra F.L.Smidth s Gedser mølle fra 1942, til højre 525 kw gear fra gearfabrikken Tacke i Tyskland, som blev anvendt på Folkecenterets prototypemølle i Hanstholm i

2 Til venstre: Første generation af integrerede gear var røreværksgear på 13, 65 og 100 kw, der blev tilpasset til brug på vindmøller af Kumera i Finland. I midten: Kumera gear monteret i møllehatten på 99 kw Smedemestermøllen hos smedemester Anders Davidsen i Rudbjerg i Til højre: Anden generation integreret Valmet gear til 75 kw Folkecenter vindmølle. Gearet står på re fødder. samlet i en kompakt enhed. Denne type gear blev fremstillet specielt til Smedemestermøllerne af professionelle gearfabrikker som Valmet og Kumera i Finland og Tacke og Penig i Tyskland i mangel af en dansk pendant til jernstøberierne i Holstebro og Hurup på la Cours tid. Eftersom 1980 erne var en periode med stærk ekspansion for hele sektoren var der mange mindre virksomheder, som så de forretningsmæssige muligheder indenfor vindkraft. Opstart af ny vindmølleproduktion var et spørgsmål om få måneder ved at benytte Folkecenterets konstruktioner. Vinger, tårn og styringer var allerede komponenter, der kunne købes hos uafhængige underleverandører. Men det var nødvendigt at gå et skridt videre. Det skulle uden store investeringer i produktionsanlæg gøres attraktivt for de mindre virksomheder at etablere sig som producent af vindmøller. Derfor opfandt vi et alternativ til de komplicerede svejste bundrammer, hvorpå de etablerede vindmøllefanrikker monterede lejer, gear, generator m.v. Tekniske nydannelser følger ofte i ere faser. Førend vi nåede frem til det ideelle integrerede gear fulgte en serie, hvor der blev anvendt røreværksgear, der især benyttes på rensningsanlæg. De fandtes i katalogerne fra Kumera og et par tyske gearfabrikker. Kumera var parat til at tilpasse deres røreværksgear til tre forskellige størrelser vindmøller på 13 kw, 65 kw og 99 kw på betingelse af, at der blev bestilt mindst et af hver størrelse. Ordren blev afgivet under et besøg i Finland. 99 kw gearet blev benyttet i Rudbjergmøllen på Lolland og senere på en tilsvarende prototypemølle på Bornholm med Baltic Power som producent. 65 kw gearet blev grundlaget for Anders Davidsens Lolland Vindmøller, som blev solgt i betydeligt antal i Californien, mens 13 kw gearet kom til at sidde i en husstandsvindmølle, vi selv byggede på Folkecenteret. Maskinhuset på disse vindmøller var enklere, end hvad der dengang var gængs konstruktionspraksis i vindmølleindustrien. Jeg mente imidlertid, at det måtte kunne gøres enklere endnu. Columbusægget kom en sen eftermiddag i 1984, hvor Olaf Erichsen fra rmaet P.N. Erichsen i Odense og jeg sad sammen på mit kontor og skitserede forskellige muligheder. Det integrerede gear kom til at stå på re fødder, som meget enkelt kunne boltes til en helt ad bundramme, i praksis en stålplade med nogle huller i. Denne bundplade, som forbandt gearet med krøjeværket, blev i senere versioner af det samme koncept helt integreret i gearet, og dermed var bundrammen forsvundet kw Smedemestermølle fra 1978, hvor det solide Bauer hulakselgear blev en slags forløber for de senere fuldt integrerede gearløsninger (Foto: Flemming Hagensen, DVS) Integreret Valmet gear på 75 kw Folkecenter vindmølle. Den nominelle effekt er på 170 kw. Det har været i drift siden 1984 og rundet timers drift uden reparationer. Som koncept vandt det valgte design accept hos potentielle brugere og hos de engagerede konstruktionsfolk, vi har haft på Folkecenteret. Designet var et brud på konstruktionspraksis dengang indenfor danske vindmøller, idet man må forstå, at udformningen af bundrammen, hvorpå hovedaksel, gear, generator, bremser m.v. var

3 Inspirationskilden - gearene i FLS Aeromotorerne, der blev bygget under 2. verdenskrig. Billedet længst til venstre viser gearet til en to-vinget Aeromotor med påmonteret jævnstrømsdynamo og drev til krøjevinger i værkstedet på Valby Maskinfabrik i marts 1941 (FLS Arkivfoto). De to øvrige billeder viser gearet fra den tre-vingede Aeromotor, der var opstillet i Gedser. Det ndes nu i Folkecenterets samling. monteret, altid har været målestokken for om møllen stammede fra en god vindmøllekonstruktør. Bundrammen var udtryk for hans faglige formåen, for resten af vindmøllen var jo komponenter fra underleverandører. Men i 1985 forsvandt bundrammen altså de nitivt fra Smedemestermøllerne. Siden 1980 havde jeg været rådgiver for ere af de store europæiske gearfabrikker om udviklingstendenser indenfor vindmølleindustrien. Nogle af fabrikkerne lavede standardgear, medens andre var specialiseret i at konstruere og fremstille gear til de mangfoldigste formål til lokomotiver, drejescener i teatre, skibe, hejseværker i mineindustrien, drev til valseværker og meget andet. På deres fabrikker kunne man ofte ikke nde to ens gear. Det var denne type gearfabrik, der kunne fremstille gear til Smedemestermøllerne. Vi skulle de nere kræfter og udformning, så kunne gearfabrikkerne med stor dygtighed og elegance udforme gearene, som arbejdede de med modellervoks. Forbilledligt dansk- nsk samarbejde Salgschefen for den nske gearfabrik, Valmet, ingeniør Uolevi Kekko, viste under et besøg på Folkecenteret straks interesse for Smedemestermølle-konceptet. Det var en teknisk optimal konstruktion, mente han. Han inviterede os til Jyväskylä, hvor der blev etableret et samarbejde med Valmets gearingeniører. De besad en konstruktions-erfaring, som ikke fandtes i Danmark. Det blev en udfordring for disse meget professionelle ingeniører at konstruere det optimale vindmøllegear, der på samme tid skulle være kompakt, nemt at bygge ind i vindmøllen og have lang levetid. Forbilledet for det moderne integrerede vindmøllegear viste det sig, at vi allerede havde stående på Folkecenteret i form af møllehatten til Gedsermøllen. Ikke fra J. Juuls mølle på 200 kw men fra den første gedsermølle fra Jeg havde i 1974 fundet det velbevarede F.L. Smidth & Co. gear fra den første mølle i en kolonihave udenfor Gedser og fået det transporteret til Folkecenteret. Da de nske gearteknikere elleve år senere så dette gear vidste de, hvordan et moderne vindmøllegear skulle skæres til, så at vinger, generator, krøjeværk, bremser m.v, kunne boltes direkte på gearet. Vi skulle levere data for laster, dimensioner og sikkerhedsfaktorer. Resten kunne de. Tegninger og beregninger udveksledes mellem konstruktionsafdelingen i Finland og Folkecenteret, indtil der for begge parter forelå et tilfredsstillende resultat. Det var helt klart en faglig udfordring for de nske gearingeniører at konstruere integrerede gear til forskel fra de mere enkle geartyper, som blev leveret til montage på de etablerede vindmøllefabrikkers bundrammer. Vi havde yttet en vigtig konstruktionsopgave fra vindmølleproducenten til gearleverandøren, og k på denne måde skabt et koncept, som passede ideelt til nystartede vindmølleproducenter. Ringen var dermed sluttet. La Cour traditionen var blevet omsat til praksis, for nu kunne de mindre virksomheder bestille industrielle nøglekomponenter til moderne vindmøller ligesom deres forgængere år tidligere havde købt de mere komplicerede komponenter hos jernstøberierne i Holstebro og Hurup. Valmet integreret planetgear til Folkecenterets forsøgsmølle. Samarbejdet med Valmet førte til et lille sidespring. Valmet ønskede vi skulle demonstrere, at planetgear var velegnede til vindmøller, hvorfor vi k en prototype foræret.faktisk er gearproduktionen hos Valmet en underleverance til Valmets egen hovedvirksomhed, som er 3

4 Til venstre og i mdten: Tredie generation integreret Valmet gear til 150 kw vindmølle. Her er de re fødder forsvundet, idet bundpladen er blevet en del af gearet. Gearet blev bl.a. brugt til Baltic Power Smedemestermøllerne til lokal produktion på Bornholm. På gearets forside var der akseludtag til skivebremsen. Billedet til højre viser samme type, men til 100 kw vindmølle.. kæmpestore papirmaskiner, hvortil der bruges planetgear på op til ere tusinde kilowatt, altså langt større end de dengang fandtes på vindmøller. I den danske vimdmølleindustri var man imidlertid blevet bange for at bruge planetgear; man mente at de støjede og ikke var holdbare, så vi skulle hjælpe Valmet med at demonstrere overfor de vantro danskere, at planetgear udmærket kunne bruges på en vindmølle. Det resulterede i et ekstremt kompakt, integreret gear, som blev anvendt på 150 kw forsøgsmøllen med øgenavnet den gule enke. Valmet-gearet fungerede fortrinligt, det var støjsvagt og solidt og indgår idag i vores samling. Senere har vindmølleindustrien stillet om til næsten udelukkende at bruge planetgear, som benyttes på alle vindmøller i MW-klassen. På tilsvarende måde k vi fra den østtyske gearfabrik Penig to 22 kw integrerede gear med rmaet P.N. Erichsen i Odense som partner. Også disse var meget støjsvage og holdbare. Alt var bygget sammen - længere kunne man ikke komme i udviklingen af integrerede gear. De østtyske gearhuse var af støbejern, hvorimod de nske var svejste og efterfølgende udglødede. Et design men mange producenter lede Dencon en række 200 kw møller med et særdeles elegant design. Arbejdsdelingen betød, at Folkecenteret stod for den tekniske konstruktion, hvorimod producenten bestemte indpakningen. Meningen med Ærø-projektet var som andre steder i landet, at ny vedvarende energiindustri skulle styrke den lokale økonomi. Aerostars 12 meter vinge k sin jomfrukørsel på en 200 kw Dencon-mølle, ligesom en ny LM 11 meter vinge snurrede for første gang på en 150 kw Folkecenter-konstruktion fra Vind-Syssel ved Brønderslev, som i en periode var en af de største producenter af møller i denne klasse. Ejeren, ingeniør Flemming Østergaard, søgte konstant nye veje. Snart fulgte en 270 kw mølle på markedet, som også Südwind i Tyskland kom til at producere. Vind- Syssel møllen k massive trævinger fra Dansk Trævinge Industri i Odense. De blev fremstillet hos Viggo Øhlenschlæger på Thyholm, som også leverede trævinger til de store elværksmøller i Nibe. Snart kunne mange bygge Smedemestermøller op til 200 kw. Lad mig nævne producenter som Codan, Reymo, Møn, Hanstholmmøllen, Baltic Power og Lolland, der senere gik over til eget design. Konstruktionsviden var ved at blive allemandseje. De integrerede gear blev i de efterfølgende syv år lavet i 11 versioner fra 6 forskellige gearfabrikker og i størrelser fra 11 til 525 kw. I 1992 sluttede arbejdet hermed. Vi kan gøre det op til, at der ialt blev bygget 175 møller efter dette koncept, hvortil kommer, at to af de midt i 1980 erne nytilkomne vindmøllefabrikker også anvendte Folkecenterets koncept. WindWorld forespurgte således i 1984, om vi havde noget at indvende mod, at de brugte vores design, men hvor de selv stod for og ejede konstruktionen. Det havde vi ikke. Tilsvarende præsenterede Nordex i Give en 150/200 kw vindmølle meget tilsvarende den prototype, som Dencon på Ærø havde fremstillet på grundlag af Folkecenterets tegninger. Men lad os se på nogle af de virksomheder, som i de følgende år ved Folkecentrets hjælp blev vindmøllefabrikanter. Dencon på Ærø, en udløber af værftet i Ærøskøbing, startede med en 75 kw mølle. Senere fremstil- Vind-Syssel 150 kw mølle (annoncebillede fra 1983) Udviklingen gik hurtigt. Skiftet fra solide Valmet gear til østtyske Penig gav desværre på nogle Smedemestermøller tekniske problemer og var med til at bringe konceptet med integrerede gear i miskredtit. Desværre håndhævede vi ikke konstruktionsgrundlaget med en tilsvarende kvalitetssikringsaftale; heller ikke den statslige godkendelsesmyndighed var en sikring mod kvalitetsproblemer. I 2004 er der kun to vindmøllefabrikker tilbage i Danmark. Også Folkecenterets børn er revet bort af en 4

5 Integreret gear fra Penig i Østtyskland på Wind-Syssel vindmølle og 150 kw Penig gear på række hos Vindsyssel vindmøllefabrikken. Til højre 200/250 kw integreret gear af støbejern i ny udformning, som blev anvendt af Vind-Syssel og Dencon på Ærø i Det blev fremstillet hos Kumera og Penig. Samme design blev brugt på Nordex første generation af vindmøller. udvikling, som kun har ladet de stærkeste overleve. Især i slutningen af 1980 erne standsede mange danske vindmølleproducenter, fordi det store amerikanske marked var kollapset. Produktionskapaciteten var mindst fem gange større end markedet, hvorfor en tilpasning var uundgåelig. Epoken slutter i 1992 med en 525 kw vindmølle Det er fast Folkecenter-policy, at når en sektor er blevet fuldt kommerciel, så indstiller vi vores innovative indsats. Med 525 kw vindmøllen k Folkecenterets lange række af udviklingsprojekter indenfor store vindmøller alligevel en markant afslutning. Konceptet nåede også til Tyskland derved, at Folkecentret i 1988 inviterede gearfabrikken Tacke med i et EU-støttet projekt for i fællesskab at udvikle en 525 kw vindmølle. Det var et stort spring opad i størrelse dengang fra de gængse kw vindmøller. I den slags udviklingskontrakter skal der indgå mindst to medlemslande. Tacke Getriebe i Rheine producerede allerede vindmøller, men slet ikke på det tekniske niveau og i den størrelse som Folkecenteret kunne håndtere ingeniørmæssigt. Makkerparret var ideelt. Tacke Getriebe fremstillede store marinegear, så de kunne snildt levere det integrerede gear på 15 tons, som vi havde brug for. Til gengæld k Tacke fra os den nødvendige viden om laster og konstruktion, som tyskerne endnu manglede. LM kunne levere en nyudviklet vinge til begge parter. Folkecenterets 525 kw prototype, opstillet tæt på vandet i Hanstholm i Herunder: 525 kw møllens nacelle. Både vingenav, bremse og generator er monteret på det integrerede gear. 525 kw integreret Tacke gear fra Det vejer 15 tons og er i drift på Folkecentrets egen mølle i Hanstholm. Det fælles projekt, hvor Folkecenteret havde 67 % og Tacke resten, resulterede i, at parterne i september 1992 opstillede hver sin prototype på øen Borkum og i Hanstholm, hvor den står i strandkanten. Ingeniørerne leverede en særdeles god indsats. Siden vores mølle blev sat i drift den 25. september 1992 har den kørt uden problemer og i tolv år gennemsnitligt produceret kilowatt- 5

6 producere ren energi i mange år endnu og demonstrere, at hvorfor skulle gearkassen på en vindmølle ikke kunne holde i mindst tyve år, når det kan lade sig gøre i lokomotiver og skibe. Folkecenter-Tacke vindmøllen på 500 kw var en overgang Tacke s mest solgte og gav Tacke en stærk position blandt en ny generation af tyske vindmølleproducenter. Senere blev Tacke solgt til amerikanske Enron, som gik fallit. General Electric tog over og førte virksomheden videre som GE Wind. Det er en del af vindkraftens historie, at vindmøllesektionen indenfor verdens største elektromekaniske koncern har rødder direkte tilbage til Folkecenterets udvikling af vindmøller som efterfølgelse af la Cour traditionen... Opstilling af Hanstholm-møllen i 1992 timer. I 2004 blev den inspiceret af en teknisk konsulent fra Danmarks Vindmølleforening. Alle vitale dele var i topform. Så vi håber, at denne prototype kan få lov til at Tacke-gearet ses her monteret på en 600 kw Tacke anden generations vindmølle. (Hvor intet andet er angivet: Foto Jane Kruse/Folkecenteret) 6

Frits Sørensen in memoriam.

Frits Sørensen in memoriam. Frits Sørensen in memoriam. Han var formand for Dansk Smedemesterforening. Han blev en afgørende pioner indenfor vedvarende energi, idet han var den første danske erhvervsleder, der offentligt og politisk

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Kapitel 4 Et værft opstår D

Kapitel 4 Et værft opstår D Kapitel 4 Et værft opstår D a Peer og Peter Bruun i slutningen af 1960 erne flytter byggeriet af både til det senere Flipper Scow værft, møder Svend Friberg Peer Bruun nede på havnen, da han anløber med

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold!

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA VIND 10 10 kw husstandsvindmølle > Nyt, kompakt design > Større vingefang > Høj effektivitet > Meget lydsvag Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse til P35-2/15kW husstandsvindmølle

Ansøgning om byggetilladelse til P35-2/15kW husstandsvindmølle Ansøgning om byggetilladelse til P35-2/15kW husstandsvindmølle Ny Fredensborg Skole Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Byggetilladelse Der ansøges om tilladelse til opstilling af en 15kW husstandsvindmølle på:

Læs mere

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power Siemens Wind Power Produktions- og administrationsbygninger i Brande Siemens Wind Power s hovedkontor har ligget i Brande siden 1980 Den nuværende kontorbygning blev bygget i 2001 Udvidelse med 15,000

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

DANMARKS VINDMØLLEFORENING Erfa- og informationsmøde for mølleejere. Service, tilsyn og vedligehold.

DANMARKS VINDMØLLEFORENING Erfa- og informationsmøde for mølleejere. Service, tilsyn og vedligehold. DANMARKS VINDMØLLEFORENING Erfa- og informationsmøde for mølleejere. Service, tilsyn og vedligehold. 1 Vingested Hotel og Konferencecenter d. 27. september 2012 Morten H. Jensen - Teknisk rådgivning Vi

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Danmarks største reservedelslager. Reparation fra dag til dag! Bredt tilbehørsprogram!

Danmarks største reservedelslager. Reparation fra dag til dag! Bredt tilbehørsprogram! Danmarks største reservedelslager. Reparation fra dag til dag! Bredt tilbehørsprogram! Side 1 J.D. Diamantværktøj A/S er én af Danmarks største leverandører af professionelle diamantkerneboremaskiner med

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Rapport Tilstandsrapport

Rapport Tilstandsrapport Rapport Tilstandsrapport Rapport nr. : 7812 Fabrikat : Nordex Type : N43-600 kw Serienummer : 6022 Placering : Gammelskovvej, Agerskov Placering UTM 32 : Ø: 512788, N: 6105937 Indkørt dato : 17. februar

Læs mere

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt?

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? NYE VINDUER FRA DANMARKS STØRSTE PRODUCENT Valg af entreprenør Lovgivning Sikkerhed Kuldenedfald Pris Indeklima Valg af entreprenør Brandredning

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000 Temadag om mini- og husstandsmøller Evance Winds Historie Grundlagt i 1999 stor vind fra Carter, alle arbejder stadig hos Evance. Forskning og udvikling

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Eksperimentmølle med udskiftelige remskiver og variabelt vingetal Af tidl. seminarielektor Povl-Otto Nissen, medarbejder ved Poul la Cour Museet.

Eksperimentmølle med udskiftelige remskiver og variabelt vingetal Af tidl. seminarielektor Povl-Otto Nissen, medarbejder ved Poul la Cour Museet. Eksperimentmølle med udskiftelige remskiver og variabelt vingetal Af tidl. seminarielektor Povl-Otto Nissen, medarbejder ved Poul la Cour Museet. Denne mølle er oprindeligt konstrueret af en arbejdsgruppe

Læs mere

Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi PROJEKT. Morsø kommune 27. marts 2017 ALTERNATHY

Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi PROJEKT. Morsø kommune 27. marts 2017 ALTERNATHY Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi PROJEKT Morsø kommune 27. marts 2017 ALTERNATHY The best windressource The most biomass 3/20 . www.energinet.dk/ Power right now Wind power share 119%

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset...

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset... Bjælkehuse Byg-selv i naturens eget materiale Har du grunden, så har vi huset... Velkommen Stemningen i et Nynorm bjælkehus er noget helt specielt. Kombinationen af de naturlige materialer og et godt indeklima,

Læs mere

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer kvensomformere Kølemiddelspumper Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear kvensomformere Kølemiddelspumper er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK www.ntf.dk Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK Competition-Line modulafskærmning i rustfrit stål hygiejnisk rumafskærmning Competition-Line er en serie af modulopbyggede maskinafskærmninger

Læs mere

FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429

FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429 FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429 SIGNATURE CHAIR KOMFORT OG ELEGANCE every piece comes with a story Når du vælger et møbel fra Carl Hansen & Søn, får du mere end bare et møbel. Du får en stolt tradition

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

04 November 2010 Rasmus Niebuhr

04 November 2010 Rasmus Niebuhr FMV Hærdeseminar 04 November 2010 Rasmus Niebuhr Niebuhr Gears A/S er nordens største og førende producent af tandhjul og transmissionselementer til de fleste brancher i maskinindustrien. Indhold Hvem

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Pakkepostkasser til dig der handler på nettet. Vi passer godt på din post

Pakkepostkasser til dig der handler på nettet. Vi passer godt på din post Pakkepostkasser til dig der handler på nettet Vi passer godt på din post 1 En historie om dig... Pakkepostkassen er noget af det første, dine gæster, naboer og forbipasserende ser ved din bolig. Med sin

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

alt kan lade sig gøre

alt kan lade sig gøre Maler verden grøn E. Aabo Andersen A/S, mere kendt som Aabo Maleanlæg designer og producerer male- og overfladebehandlingsanlæg. Vi er et af Danmarks førende og mest innovative firmaer indenfor anlæg til

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Industri, speciale i kundebaserede løsninger på et højt niveau. Vi har egen produktion og en industriafdeling der løser design &

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Den store forskel er detaljen

Den store forskel er detaljen Den store forskel er detaljen Det er ikke til at se, hvis man ikke lige ved det; Det særlige ved en traverskran fra CERTEX A/S ligger i detaljen. Du kan ikke nøjes med en kran med den rigtige bæreevne

Læs mere

Højtydende, effektiv husstandsmølle

Højtydende, effektiv husstandsmølle Højtydende, effektiv husstandsmølle Gaia-Wind: en etableret designer og producent af husstandsmøller for husstande i landzonen og eventuelt tilknyttet virksomhed samt ikke-kommercielle institutioner www.gaia-wind.com

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

RotoGrip. En tryggere hverdag med automatkæder fra Bevola. RotoGrip. - bare bedre løsninger

RotoGrip. En tryggere hverdag med automatkæder fra Bevola. RotoGrip. - bare bedre løsninger - bare bedre løsninger Bevola er en handels- og produktionsvirksomhed med hovedsæde i Ringsted og afdelinger i Larvik, Norge og i Växjö, Sverge, foruden eksport til bl.a. Finland, Tyskland og Polen. Bevola

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

INVESTERING OG UDVIKLING. ud af den blå luft VINDMØLLEPROJEKTER

INVESTERING OG UDVIKLING. ud af den blå luft VINDMØLLEPROJEKTER INVESTERING OG UDVIKLING ud af den blå luft VINDMØLLEPROJEKTER Nye vinde i Europa Vinden er en uudslukkelig kilde. Den er miljøvenlig. Den er effektiv. Danmark er et af de førende lokomotiver inden for

Læs mere

Driftssikker Vindmølle

Driftssikker Vindmølle Driftssikker Vindmølle Kingspan Wind er det seneste produkt i Kingspan Groups miljøvenlige sortiment. Resultatet af 30 års forskning, udvikling og innovation med installationer i mere end 60 lande og på

Læs mere

Simon Moos. Maskinfabrik a s. MOOS slamsugeren. Tilpasning er ingen kunst - det er kernen i vor kompetence

Simon Moos. Maskinfabrik a s. MOOS slamsugeren. Tilpasning er ingen kunst - det er kernen i vor kompetence Simon Moos Maskinfabrik a s MOOS slamsugeren Tilpasning er ingen kunst - det er kernen i vor kompetence Vi bygger på stærke værdier... Simon Moos Maskinfabrik har 30 års erfaring i konstruktion og produktion

Læs mere

Gearmotorer i Verdens Klasse

Gearmotorer i Verdens Klasse Gearmotorer i Verdens Klasse Partner Program Tysk kvalitet: fremgang for dig. 1908 1992 1999 2011 2013 Stephan-Werke grundlages transmissionsudvikling Solgt til BTR BTR Gruppe - Stephan Solgt til Rexnord

Læs mere

Made in Denmark Made in Denmark

Made in Denmark Made in Denmark DK www.hwam.dk HWEM ER Made in Denmark Made in Denmark HVEM Made ER in HWAM? Denmark Eller Hwem er HWAM?, som vi siger på godt jysk. HWAM er én af Danmarks største producenter af arkitekttegnede og miljøvenlige

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005.

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. 1. Indledning. Det er mig en glæde at være indbudt til at sige lidt til jer opfindere og iværksættere

Læs mere

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne.

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Af Preben Maegaard, direktør, Folkecenteret for Vedvarende Energi, Danmark, vicepræsident for EUROSOLAR. og Erling Simonsen, formand,

Læs mere

Havnestiger - Produktbeskrivelse

Havnestiger - Produktbeskrivelse Dato 2007-09-17 Havnestiger - Produktbeskrivelse Bagh & Co A/S har i mange år produceret tagstiger, som især afsættes til Sverige. Stigerne er nu videreudviklet til anvendelse som nødstiger i havne. Da

Læs mere

HS Wind ApS: Vi giver bæredygtigheden nye vinger

HS Wind ApS: Vi giver bæredygtigheden nye vinger HS Wind ApS: Vi giver bæredygtigheden nye vinger For HS Wind har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business Fokuseret Værdikædesamarbejde været startskuddet til at synliggøre leverandørkædens

Læs mere

6 special dæksler. Skælskør Kommune

6 special dæksler. Skælskør Kommune 6 special dæksler Skælskør Kommune Skælskør Kommune havde behov for såvel en arbejdsmiljø som miljørigtig løsning på 6 store specialdæksler til deres rensningsanlæg. Dækslerne skulle erstatte nogle tunge

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Introduktion til universet

Introduktion til universet Introduktion til universet 02 Lys og liv universet er udviklet ud fra vores kerneværdier Elegante tagkviste og altankviste til alle typer boliger og bygninger Samme høje kvalitet i alle Quattro kvist-serier

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen.

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. M Fundament JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. Virksomheden hed oprindeligt Jysk Knæ & Pladerørsfabrik et navn der

Læs mere

Fleggaard Holding A/S

Fleggaard Holding A/S Årsrapport 2012/2013 Fleggaard Holding A/S CVR nr. 77 84 73 16 Indhold 2 Påtegninger Ledelsespåtegninger 3 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning 4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Temadag om husstandsmøller

Temadag om husstandsmøller Temadag om husstandsmøller Typegodkendte husstandsmøller på det danske marked Fredag den 18. september 2015 i Fredericia Peggy Friis Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (EGV) DTU Vindenergi

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

6 special dæksler. Skælskør Kommune

6 special dæksler. Skælskør Kommune 6 special dæksler Skælskør Kommune Skælskør Kommune havde behov for såvel en arbejdsmiljø som miljørigtig løsning på 6 store specialdæksler til deres rensningsanlæg. Dækslerne skulle erstatte nogle tunge

Læs mere

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. www.wavestarenergy.com Folketingets Energipolitiske Udvalg den 26. april 2007 1 Bølgeenergi er en 100 år gammel historie.. Det er

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals Corus ByggeSystemer A/S ClickFals Stående fals: Økonomisk attraktivt 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

Strange Skriver Teknisk Konsulent. Danmarks Vindmølleforening

Strange Skriver Teknisk Konsulent. Danmarks Vindmølleforening Strange Skriver Teknisk Konsulent Danmarks Vindmølleforening Danmarks Vindmølleforening Ellemarksvej 47 DK-8000 Århus C DENMARK +45 8611 2600 +45 2142 4670 ss@dkvind.dk Hvor længe lever en? Det korte svar

Læs mere

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt.

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Senior vicepræsident EUROSOLAR, Den Europæiske Forening

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

Vindkraft i Det Fremtidige Elsamfund

Vindkraft i Det Fremtidige Elsamfund Vindkraft i Det Fremtidige Elsamfund Henrik Stiesdal, 26.02.16 Stiesdal 2016, All Rights Reserved 1 Bonus, 1981 Stiesdal 2016, All Rights Reserved 2 Den første brochure, 1981 Stiesdal 2016, All Rights

Læs mere

Din foretrukne samarbejdspartner til foder - og græsudstyr

Din foretrukne samarbejdspartner til foder - og græsudstyr Din foretrukne samarbejdspartner til foder - og græsudstyr Siloking Kverneland DUO sætter nye stand Mindre slitage - SILONOX monteret på de mest udsatte steder, giver ekstrem lang levetid Mere komfort

Læs mere

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget Nu bliver det lettere at vælge ventilationspartner TWISTO sætter de rigtige rammer om indgangspartiet. Du ved, at du kan regne med Lindabs ventilationsløsninger

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere