Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle"

Transkript

1 Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle Beretningen om, hvordan inspiration fra en 40 år gammel vindmølle, kombineret med moderne nsk gearteknologi blev basis for en lokal dansk mølleproduktion i 1980 erne. Preben Maegaard, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der snart gået 30 år siden nutidens generation af vindmøller dukkede op. Det skete i kølvandet på oliekrisen i vinteren 1974, som vendte op og ned på energipolitikken i Danmark og blev startskuddet for omstillingen fra de fossile brændsler. Allerede nu kan vi skrive grundtrækkene af historien om de første initiativer, der - foruden en ny energipolitik - førte til et industrielt eventyr uden sidestykke i nyere historie. Næsten ud af den blå luft blev der skabt arbejdspladser indenfor miljøvenlige teknologier med en eksport på 30 milliarder kroner om året. Og det kan blive til meget mere. Fortsættelse af la Cour-traditionen Men alting skal have en begyndelse, og med fra starten var de danske smedemestre. Historien om deres rolle har mange paralleller til den måde, hvorpå Poul la Cour indførte vindkraften i de danske landdistrikter to til tre generationer tidligere. I mellemtiden er der opstået helt nye tekniske muligheder, men måden at anvende teknikken på ligner, hvad vi kender fra la Cour epoken. Der skulle: - foreligge et solidt og velafprøvet teknisk grundlag med tegninger og nødvendig dokumentation - være industrielle underleverandører af gear, styringer og vinger - foreligge velafprøvede og godkendte vindmøller, som kunne konkurrere på markedet. Fremsynede ledere i Dansk Smedemesterforening (nu DS Industri og Håndværk) forstod tidligt de muligheder, som skiftet fra energiråstoffer til energiteknik havde for de mindre danske virksomheder. Frits Sørensen, foreningens daværende formand, og Jens Jensen, medlem af forretningsudvalget, engagerede sig allerede i 1970 erne i vedvarende energi, vel vidende at kun undtagelsesvis havde medlemsvirksomhederne ingeniører og erfaringer, når det drejede sig om konstruktion af moderne vindmøller. Det var også utænkeligt, at en enkelt virksomhed skulle kunne fremstille alle vindmøllens meget specielle enkeltdele. Ud fra denne erkendelse opstod der et mangeårigt samarbejde med den teknikerkreds, der var fundamentet for det senere Folkecenter for Vedvarende Energi. Ligesom Poul la Cour designede hele vindmøllen og stillede konstruktionen til rådighed for den tids smede, så leverede Folkecenteret år senere tegninger og rådgivning til nutidens smede. De skulle ikke konstruere, men fabrikere og sælge moderne vindmøller. Der var som dengang vigtige dele af møllen, gear, krøjeværk og lignende, som smedene ikke selv kunne lave. De dele blev på la Cours tid lavet på Holstebro Jernstøberi eller Hurup Jernstøberi og var således nøglekomponenter, der kom udefra, på samme måde som generatoren, gearet, styringen og især den moderne vindmølles vinger havde sine specialiserede underleverandører. Dette er udgangspunktet for at kunne forstå, hvorfor der omkring 1984 var mindre virksomheder, som var leveringsdygtige i vindmøller i den internationale superliga, og at en Smedemestermølle hurtigt k et bedre renommé end vindmøller fra store udenlandske koncerner, der også ville ind på det lovende vindmøllemarked. Enkle vindmøller med integrerede gear Den afgørende design loso for Smedemestermøllerne var at anvende industrielt fremstillede vinger samt de såkaldte integrerede gear, hvor alt, hovedaksel, lejer, tandhjul og anger til generator, nav, tårn og bremser, var Der er 50 år mellem de to generationer integrerede gear på billederne. Til venstre gearet fra F.L.Smidth s Gedser mølle fra 1942, til højre 525 kw gear fra gearfabrikken Tacke i Tyskland, som blev anvendt på Folkecenterets prototypemølle i Hanstholm i

2 Til venstre: Første generation af integrerede gear var røreværksgear på 13, 65 og 100 kw, der blev tilpasset til brug på vindmøller af Kumera i Finland. I midten: Kumera gear monteret i møllehatten på 99 kw Smedemestermøllen hos smedemester Anders Davidsen i Rudbjerg i Til højre: Anden generation integreret Valmet gear til 75 kw Folkecenter vindmølle. Gearet står på re fødder. samlet i en kompakt enhed. Denne type gear blev fremstillet specielt til Smedemestermøllerne af professionelle gearfabrikker som Valmet og Kumera i Finland og Tacke og Penig i Tyskland i mangel af en dansk pendant til jernstøberierne i Holstebro og Hurup på la Cours tid. Eftersom 1980 erne var en periode med stærk ekspansion for hele sektoren var der mange mindre virksomheder, som så de forretningsmæssige muligheder indenfor vindkraft. Opstart af ny vindmølleproduktion var et spørgsmål om få måneder ved at benytte Folkecenterets konstruktioner. Vinger, tårn og styringer var allerede komponenter, der kunne købes hos uafhængige underleverandører. Men det var nødvendigt at gå et skridt videre. Det skulle uden store investeringer i produktionsanlæg gøres attraktivt for de mindre virksomheder at etablere sig som producent af vindmøller. Derfor opfandt vi et alternativ til de komplicerede svejste bundrammer, hvorpå de etablerede vindmøllefanrikker monterede lejer, gear, generator m.v. Tekniske nydannelser følger ofte i ere faser. Førend vi nåede frem til det ideelle integrerede gear fulgte en serie, hvor der blev anvendt røreværksgear, der især benyttes på rensningsanlæg. De fandtes i katalogerne fra Kumera og et par tyske gearfabrikker. Kumera var parat til at tilpasse deres røreværksgear til tre forskellige størrelser vindmøller på 13 kw, 65 kw og 99 kw på betingelse af, at der blev bestilt mindst et af hver størrelse. Ordren blev afgivet under et besøg i Finland. 99 kw gearet blev benyttet i Rudbjergmøllen på Lolland og senere på en tilsvarende prototypemølle på Bornholm med Baltic Power som producent. 65 kw gearet blev grundlaget for Anders Davidsens Lolland Vindmøller, som blev solgt i betydeligt antal i Californien, mens 13 kw gearet kom til at sidde i en husstandsvindmølle, vi selv byggede på Folkecenteret. Maskinhuset på disse vindmøller var enklere, end hvad der dengang var gængs konstruktionspraksis i vindmølleindustrien. Jeg mente imidlertid, at det måtte kunne gøres enklere endnu. Columbusægget kom en sen eftermiddag i 1984, hvor Olaf Erichsen fra rmaet P.N. Erichsen i Odense og jeg sad sammen på mit kontor og skitserede forskellige muligheder. Det integrerede gear kom til at stå på re fødder, som meget enkelt kunne boltes til en helt ad bundramme, i praksis en stålplade med nogle huller i. Denne bundplade, som forbandt gearet med krøjeværket, blev i senere versioner af det samme koncept helt integreret i gearet, og dermed var bundrammen forsvundet kw Smedemestermølle fra 1978, hvor det solide Bauer hulakselgear blev en slags forløber for de senere fuldt integrerede gearløsninger (Foto: Flemming Hagensen, DVS) Integreret Valmet gear på 75 kw Folkecenter vindmølle. Den nominelle effekt er på 170 kw. Det har været i drift siden 1984 og rundet timers drift uden reparationer. Som koncept vandt det valgte design accept hos potentielle brugere og hos de engagerede konstruktionsfolk, vi har haft på Folkecenteret. Designet var et brud på konstruktionspraksis dengang indenfor danske vindmøller, idet man må forstå, at udformningen af bundrammen, hvorpå hovedaksel, gear, generator, bremser m.v. var

3 Inspirationskilden - gearene i FLS Aeromotorerne, der blev bygget under 2. verdenskrig. Billedet længst til venstre viser gearet til en to-vinget Aeromotor med påmonteret jævnstrømsdynamo og drev til krøjevinger i værkstedet på Valby Maskinfabrik i marts 1941 (FLS Arkivfoto). De to øvrige billeder viser gearet fra den tre-vingede Aeromotor, der var opstillet i Gedser. Det ndes nu i Folkecenterets samling. monteret, altid har været målestokken for om møllen stammede fra en god vindmøllekonstruktør. Bundrammen var udtryk for hans faglige formåen, for resten af vindmøllen var jo komponenter fra underleverandører. Men i 1985 forsvandt bundrammen altså de nitivt fra Smedemestermøllerne. Siden 1980 havde jeg været rådgiver for ere af de store europæiske gearfabrikker om udviklingstendenser indenfor vindmølleindustrien. Nogle af fabrikkerne lavede standardgear, medens andre var specialiseret i at konstruere og fremstille gear til de mangfoldigste formål til lokomotiver, drejescener i teatre, skibe, hejseværker i mineindustrien, drev til valseværker og meget andet. På deres fabrikker kunne man ofte ikke nde to ens gear. Det var denne type gearfabrik, der kunne fremstille gear til Smedemestermøllerne. Vi skulle de nere kræfter og udformning, så kunne gearfabrikkerne med stor dygtighed og elegance udforme gearene, som arbejdede de med modellervoks. Forbilledligt dansk- nsk samarbejde Salgschefen for den nske gearfabrik, Valmet, ingeniør Uolevi Kekko, viste under et besøg på Folkecenteret straks interesse for Smedemestermølle-konceptet. Det var en teknisk optimal konstruktion, mente han. Han inviterede os til Jyväskylä, hvor der blev etableret et samarbejde med Valmets gearingeniører. De besad en konstruktions-erfaring, som ikke fandtes i Danmark. Det blev en udfordring for disse meget professionelle ingeniører at konstruere det optimale vindmøllegear, der på samme tid skulle være kompakt, nemt at bygge ind i vindmøllen og have lang levetid. Forbilledet for det moderne integrerede vindmøllegear viste det sig, at vi allerede havde stående på Folkecenteret i form af møllehatten til Gedsermøllen. Ikke fra J. Juuls mølle på 200 kw men fra den første gedsermølle fra Jeg havde i 1974 fundet det velbevarede F.L. Smidth & Co. gear fra den første mølle i en kolonihave udenfor Gedser og fået det transporteret til Folkecenteret. Da de nske gearteknikere elleve år senere så dette gear vidste de, hvordan et moderne vindmøllegear skulle skæres til, så at vinger, generator, krøjeværk, bremser m.v, kunne boltes direkte på gearet. Vi skulle levere data for laster, dimensioner og sikkerhedsfaktorer. Resten kunne de. Tegninger og beregninger udveksledes mellem konstruktionsafdelingen i Finland og Folkecenteret, indtil der for begge parter forelå et tilfredsstillende resultat. Det var helt klart en faglig udfordring for de nske gearingeniører at konstruere integrerede gear til forskel fra de mere enkle geartyper, som blev leveret til montage på de etablerede vindmøllefabrikkers bundrammer. Vi havde yttet en vigtig konstruktionsopgave fra vindmølleproducenten til gearleverandøren, og k på denne måde skabt et koncept, som passede ideelt til nystartede vindmølleproducenter. Ringen var dermed sluttet. La Cour traditionen var blevet omsat til praksis, for nu kunne de mindre virksomheder bestille industrielle nøglekomponenter til moderne vindmøller ligesom deres forgængere år tidligere havde købt de mere komplicerede komponenter hos jernstøberierne i Holstebro og Hurup. Valmet integreret planetgear til Folkecenterets forsøgsmølle. Samarbejdet med Valmet førte til et lille sidespring. Valmet ønskede vi skulle demonstrere, at planetgear var velegnede til vindmøller, hvorfor vi k en prototype foræret.faktisk er gearproduktionen hos Valmet en underleverance til Valmets egen hovedvirksomhed, som er 3

4 Til venstre og i mdten: Tredie generation integreret Valmet gear til 150 kw vindmølle. Her er de re fødder forsvundet, idet bundpladen er blevet en del af gearet. Gearet blev bl.a. brugt til Baltic Power Smedemestermøllerne til lokal produktion på Bornholm. På gearets forside var der akseludtag til skivebremsen. Billedet til højre viser samme type, men til 100 kw vindmølle.. kæmpestore papirmaskiner, hvortil der bruges planetgear på op til ere tusinde kilowatt, altså langt større end de dengang fandtes på vindmøller. I den danske vimdmølleindustri var man imidlertid blevet bange for at bruge planetgear; man mente at de støjede og ikke var holdbare, så vi skulle hjælpe Valmet med at demonstrere overfor de vantro danskere, at planetgear udmærket kunne bruges på en vindmølle. Det resulterede i et ekstremt kompakt, integreret gear, som blev anvendt på 150 kw forsøgsmøllen med øgenavnet den gule enke. Valmet-gearet fungerede fortrinligt, det var støjsvagt og solidt og indgår idag i vores samling. Senere har vindmølleindustrien stillet om til næsten udelukkende at bruge planetgear, som benyttes på alle vindmøller i MW-klassen. På tilsvarende måde k vi fra den østtyske gearfabrik Penig to 22 kw integrerede gear med rmaet P.N. Erichsen i Odense som partner. Også disse var meget støjsvage og holdbare. Alt var bygget sammen - længere kunne man ikke komme i udviklingen af integrerede gear. De østtyske gearhuse var af støbejern, hvorimod de nske var svejste og efterfølgende udglødede. Et design men mange producenter lede Dencon en række 200 kw møller med et særdeles elegant design. Arbejdsdelingen betød, at Folkecenteret stod for den tekniske konstruktion, hvorimod producenten bestemte indpakningen. Meningen med Ærø-projektet var som andre steder i landet, at ny vedvarende energiindustri skulle styrke den lokale økonomi. Aerostars 12 meter vinge k sin jomfrukørsel på en 200 kw Dencon-mølle, ligesom en ny LM 11 meter vinge snurrede for første gang på en 150 kw Folkecenter-konstruktion fra Vind-Syssel ved Brønderslev, som i en periode var en af de største producenter af møller i denne klasse. Ejeren, ingeniør Flemming Østergaard, søgte konstant nye veje. Snart fulgte en 270 kw mølle på markedet, som også Südwind i Tyskland kom til at producere. Vind- Syssel møllen k massive trævinger fra Dansk Trævinge Industri i Odense. De blev fremstillet hos Viggo Øhlenschlæger på Thyholm, som også leverede trævinger til de store elværksmøller i Nibe. Snart kunne mange bygge Smedemestermøller op til 200 kw. Lad mig nævne producenter som Codan, Reymo, Møn, Hanstholmmøllen, Baltic Power og Lolland, der senere gik over til eget design. Konstruktionsviden var ved at blive allemandseje. De integrerede gear blev i de efterfølgende syv år lavet i 11 versioner fra 6 forskellige gearfabrikker og i størrelser fra 11 til 525 kw. I 1992 sluttede arbejdet hermed. Vi kan gøre det op til, at der ialt blev bygget 175 møller efter dette koncept, hvortil kommer, at to af de midt i 1980 erne nytilkomne vindmøllefabrikker også anvendte Folkecenterets koncept. WindWorld forespurgte således i 1984, om vi havde noget at indvende mod, at de brugte vores design, men hvor de selv stod for og ejede konstruktionen. Det havde vi ikke. Tilsvarende præsenterede Nordex i Give en 150/200 kw vindmølle meget tilsvarende den prototype, som Dencon på Ærø havde fremstillet på grundlag af Folkecenterets tegninger. Men lad os se på nogle af de virksomheder, som i de følgende år ved Folkecentrets hjælp blev vindmøllefabrikanter. Dencon på Ærø, en udløber af værftet i Ærøskøbing, startede med en 75 kw mølle. Senere fremstil- Vind-Syssel 150 kw mølle (annoncebillede fra 1983) Udviklingen gik hurtigt. Skiftet fra solide Valmet gear til østtyske Penig gav desværre på nogle Smedemestermøller tekniske problemer og var med til at bringe konceptet med integrerede gear i miskredtit. Desværre håndhævede vi ikke konstruktionsgrundlaget med en tilsvarende kvalitetssikringsaftale; heller ikke den statslige godkendelsesmyndighed var en sikring mod kvalitetsproblemer. I 2004 er der kun to vindmøllefabrikker tilbage i Danmark. Også Folkecenterets børn er revet bort af en 4

5 Integreret gear fra Penig i Østtyskland på Wind-Syssel vindmølle og 150 kw Penig gear på række hos Vindsyssel vindmøllefabrikken. Til højre 200/250 kw integreret gear af støbejern i ny udformning, som blev anvendt af Vind-Syssel og Dencon på Ærø i Det blev fremstillet hos Kumera og Penig. Samme design blev brugt på Nordex første generation af vindmøller. udvikling, som kun har ladet de stærkeste overleve. Især i slutningen af 1980 erne standsede mange danske vindmølleproducenter, fordi det store amerikanske marked var kollapset. Produktionskapaciteten var mindst fem gange større end markedet, hvorfor en tilpasning var uundgåelig. Epoken slutter i 1992 med en 525 kw vindmølle Det er fast Folkecenter-policy, at når en sektor er blevet fuldt kommerciel, så indstiller vi vores innovative indsats. Med 525 kw vindmøllen k Folkecenterets lange række af udviklingsprojekter indenfor store vindmøller alligevel en markant afslutning. Konceptet nåede også til Tyskland derved, at Folkecentret i 1988 inviterede gearfabrikken Tacke med i et EU-støttet projekt for i fællesskab at udvikle en 525 kw vindmølle. Det var et stort spring opad i størrelse dengang fra de gængse kw vindmøller. I den slags udviklingskontrakter skal der indgå mindst to medlemslande. Tacke Getriebe i Rheine producerede allerede vindmøller, men slet ikke på det tekniske niveau og i den størrelse som Folkecenteret kunne håndtere ingeniørmæssigt. Makkerparret var ideelt. Tacke Getriebe fremstillede store marinegear, så de kunne snildt levere det integrerede gear på 15 tons, som vi havde brug for. Til gengæld k Tacke fra os den nødvendige viden om laster og konstruktion, som tyskerne endnu manglede. LM kunne levere en nyudviklet vinge til begge parter. Folkecenterets 525 kw prototype, opstillet tæt på vandet i Hanstholm i Herunder: 525 kw møllens nacelle. Både vingenav, bremse og generator er monteret på det integrerede gear. 525 kw integreret Tacke gear fra Det vejer 15 tons og er i drift på Folkecentrets egen mølle i Hanstholm. Det fælles projekt, hvor Folkecenteret havde 67 % og Tacke resten, resulterede i, at parterne i september 1992 opstillede hver sin prototype på øen Borkum og i Hanstholm, hvor den står i strandkanten. Ingeniørerne leverede en særdeles god indsats. Siden vores mølle blev sat i drift den 25. september 1992 har den kørt uden problemer og i tolv år gennemsnitligt produceret kilowatt- 5

6 producere ren energi i mange år endnu og demonstrere, at hvorfor skulle gearkassen på en vindmølle ikke kunne holde i mindst tyve år, når det kan lade sig gøre i lokomotiver og skibe. Folkecenter-Tacke vindmøllen på 500 kw var en overgang Tacke s mest solgte og gav Tacke en stærk position blandt en ny generation af tyske vindmølleproducenter. Senere blev Tacke solgt til amerikanske Enron, som gik fallit. General Electric tog over og førte virksomheden videre som GE Wind. Det er en del af vindkraftens historie, at vindmøllesektionen indenfor verdens største elektromekaniske koncern har rødder direkte tilbage til Folkecenterets udvikling af vindmøller som efterfølgelse af la Cour traditionen... Opstilling af Hanstholm-møllen i 1992 timer. I 2004 blev den inspiceret af en teknisk konsulent fra Danmarks Vindmølleforening. Alle vitale dele var i topform. Så vi håber, at denne prototype kan få lov til at Tacke-gearet ses her monteret på en 600 kw Tacke anden generations vindmølle. (Hvor intet andet er angivet: Foto Jane Kruse/Folkecenteret) 6

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne.

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Af Preben Maegaard, direktør, Folkecenteret for Vedvarende Energi, Danmark, vicepræsident for EUROSOLAR. og Erling Simonsen, formand,

Læs mere

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt.

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Senior vicepræsident EUROSOLAR, Den Europæiske Forening

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

04 November 2010 Rasmus Niebuhr

04 November 2010 Rasmus Niebuhr FMV Hærdeseminar 04 November 2010 Rasmus Niebuhr Niebuhr Gears A/S er nordens største og førende producent af tandhjul og transmissionselementer til de fleste brancher i maskinindustrien. Indhold Hvem

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt?

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? NYE VINDUER FRA DANMARKS STØRSTE PRODUCENT Valg af entreprenør Lovgivning Sikkerhed Kuldenedfald Pris Indeklima Valg af entreprenør Brandredning

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle Robust Støjsvag Gennemtestet CBC Energy hjælper dig til at blive en CO 2 -venlig husstand Vil du have egen vindmølle? -og spare miljøet for ca. 9 ton CO 2 om året Bor

Læs mere

alt kan lade sig gøre

alt kan lade sig gøre Maler verden grøn E. Aabo Andersen A/S, mere kendt som Aabo Maleanlæg designer og producerer male- og overfladebehandlingsanlæg. Vi er et af Danmarks førende og mest innovative firmaer indenfor anlæg til

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset...

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset... Bjælkehuse Byg-selv i naturens eget materiale Har du grunden, så har vi huset... Velkommen Stemningen i et Nynorm bjælkehus er noget helt specielt. Kombinationen af de naturlige materialer og et godt indeklima,

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

6 special dæksler. Skælskør Kommune

6 special dæksler. Skælskør Kommune 6 special dæksler Skælskør Kommune Skælskør Kommune havde behov for såvel en arbejdsmiljø som miljørigtig løsning på 6 store specialdæksler til deres rensningsanlæg. Dækslerne skulle erstatte nogle tunge

Læs mere

Vindmøllernes historie

Vindmøllernes historie Vindmøllernes historie Fakta om Vindenergi Faktablad M5 Vindens energi er fra meget gammel tid blevet udnyttet på sejlskibe, men de første vindmøller blev bygget i Asien. Europas første vindmøller blev

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

UPDATE #07, JUNI 2013

UPDATE #07, JUNI 2013 UPDATE #07, JUNI 2013 Kære læser Selvom det er ved at være feriesæson, ligger vi i Hydra-Grene ikke på den lade side. Vi er tværtimod i fuld sving med at forberede vores to store stande til hi[13]-messen

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst . i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst Kære Støttekredsmedlemmer! Der er tradition for, at vi benytter den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst som

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

Danmarks vindmølleindustri under internationalt pres. Hvem sætter takten i udviklingen

Danmarks vindmølleindustri under internationalt pres. Hvem sætter takten i udviklingen Danmarks vindmølleindustri under internationalt pres. Af Preben Maegaard, direktør, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Senior vicepræsident for EUROSOLAR, Den Europæiske Forening for Vedvarende

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative LEGO DUPLO Mekanik Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, DUPLO and the Brick configuration are trademarks of the LEGO Group. 2008 The LEGO Group. Mikro Værkstedet is an authorized LEGO Education

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

6 special dæksler. Skælskør Kommune

6 special dæksler. Skælskør Kommune 6 special dæksler Skælskør Kommune Skælskør Kommune havde behov for såvel en arbejdsmiljø som miljørigtig løsning på 6 store specialdæksler til deres rensningsanlæg. Dækslerne skulle erstatte nogle tunge

Læs mere

ERFA dag. 26. september 2014

ERFA dag. 26. september 2014 ERFA dag. 26. september 2014 11:10 12:00 DVs teknikere Eftersyn af vinger Skader på vinger på store møller Hvad ser vi på nye møller Eftersyn ved skift af servicefirma Slid af krøjeplader på Bonus møller

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

NORDEX N50/800 kw. Teknisk beskrivelse. 1998 2000 NORDEX GmbH Ret til ændringer af tekniske oplysninger forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes.

NORDEX N50/800 kw. Teknisk beskrivelse. 1998 2000 NORDEX GmbH Ret til ændringer af tekniske oplysninger forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. NORDEX N50/800 kw Teknisk beskrivelse 1998 2000 NORDEX GmbH Ret til ændringer af tekniske oplysninger forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Tekniske beskrivelser N50 Rev. 3.0, 2002-05-23,mkc Ret til

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Snegle Twistere/Emnevendere Formatsæt Egen konstruktion EREJNING OG TEKNISK RÅGIVNING I TERMOPLST /S Rolf Schmidt Industri Plast er grundlagt i. Vi er en moderne virksomhed med 0

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard Robotcelle Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard 1 Systembeskrivelse: Robotcellen er opbygget som en kompakt, flytbar celle, der i løbet ca. 20-30 min kan flyttes fra en maskine til en anden. Cellen kan

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DANISH CRANE BUILDING

DANISH CRANE BUILDING Danish Crane Building Dansk ejet og dansk baseret. Det ser vi som en kvalitet i et marked, hvor der ofte er meget langt fra producent til kunde. Vi har været i Nibe siden etableringen i begyndelsen af

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever Terra Aqua It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever make. Prolog Det hele havde været foruroligende

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE SYDDANSK E L o g o o g I d e n t i t e t s m a t e r i a l e r iplexus idélaboratorium Maj 2008 DEN UNIKKE FAGLIGE KULTUR danne og uddanne DU ER DIT FAG! overføre den faglige viden, tradition og stolthed

Læs mere

Revision af frie skoler

Revision af frie skoler Vi har specialiseret os i... 90167145216418+51228672+91773+977123+724 9470912560915790167145216418+51228672+ 773+977123+7249+5687735987738935779385 39+8677689t743689+773698+776398+77469+ 7389+84789+81378983817398+87798+768189

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Råstyrke - der flytter noget!

Råstyrke - der flytter noget! dantruck 9000 power+ serien Råstyrke - der flytter noget! www.dantruck.com DanTruck 9000 Power+ serien DanTruck 9000 Power+ serien Selv om DanTruck 9000 Power+ serien har dækkene solidt plantet på jorden,

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Vejledning i brug af. Meusburger Portal

Vejledning i brug af. Meusburger Portal Vejledning i brug af Meusburger Portal 1. Indhold 2 General Information Portalen er tilgængelig i alle Meusburger Website Sprog. Log-in er tilgængelig for alle brugere efter afslutningen af registreringen.

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Alcoa. Fælge, du kan stole på

Alcoa. Fælge, du kan stole på Alcoa Fælge, du kan stole på Alcoa, din partner siden 1948 Gennem 125 år har Alcoa vokset sig større og ændret format takket være vores innovationsarv og personalets engagement. Vi udtænkte et marked til

Læs mere