Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle"

Transkript

1 Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle Beretningen om, hvordan inspiration fra en 40 år gammel vindmølle, kombineret med moderne nsk gearteknologi blev basis for en lokal dansk mølleproduktion i 1980 erne. Preben Maegaard, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der snart gået 30 år siden nutidens generation af vindmøller dukkede op. Det skete i kølvandet på oliekrisen i vinteren 1974, som vendte op og ned på energipolitikken i Danmark og blev startskuddet for omstillingen fra de fossile brændsler. Allerede nu kan vi skrive grundtrækkene af historien om de første initiativer, der - foruden en ny energipolitik - førte til et industrielt eventyr uden sidestykke i nyere historie. Næsten ud af den blå luft blev der skabt arbejdspladser indenfor miljøvenlige teknologier med en eksport på 30 milliarder kroner om året. Og det kan blive til meget mere. Fortsættelse af la Cour-traditionen Men alting skal have en begyndelse, og med fra starten var de danske smedemestre. Historien om deres rolle har mange paralleller til den måde, hvorpå Poul la Cour indførte vindkraften i de danske landdistrikter to til tre generationer tidligere. I mellemtiden er der opstået helt nye tekniske muligheder, men måden at anvende teknikken på ligner, hvad vi kender fra la Cour epoken. Der skulle: - foreligge et solidt og velafprøvet teknisk grundlag med tegninger og nødvendig dokumentation - være industrielle underleverandører af gear, styringer og vinger - foreligge velafprøvede og godkendte vindmøller, som kunne konkurrere på markedet. Fremsynede ledere i Dansk Smedemesterforening (nu DS Industri og Håndværk) forstod tidligt de muligheder, som skiftet fra energiråstoffer til energiteknik havde for de mindre danske virksomheder. Frits Sørensen, foreningens daværende formand, og Jens Jensen, medlem af forretningsudvalget, engagerede sig allerede i 1970 erne i vedvarende energi, vel vidende at kun undtagelsesvis havde medlemsvirksomhederne ingeniører og erfaringer, når det drejede sig om konstruktion af moderne vindmøller. Det var også utænkeligt, at en enkelt virksomhed skulle kunne fremstille alle vindmøllens meget specielle enkeltdele. Ud fra denne erkendelse opstod der et mangeårigt samarbejde med den teknikerkreds, der var fundamentet for det senere Folkecenter for Vedvarende Energi. Ligesom Poul la Cour designede hele vindmøllen og stillede konstruktionen til rådighed for den tids smede, så leverede Folkecenteret år senere tegninger og rådgivning til nutidens smede. De skulle ikke konstruere, men fabrikere og sælge moderne vindmøller. Der var som dengang vigtige dele af møllen, gear, krøjeværk og lignende, som smedene ikke selv kunne lave. De dele blev på la Cours tid lavet på Holstebro Jernstøberi eller Hurup Jernstøberi og var således nøglekomponenter, der kom udefra, på samme måde som generatoren, gearet, styringen og især den moderne vindmølles vinger havde sine specialiserede underleverandører. Dette er udgangspunktet for at kunne forstå, hvorfor der omkring 1984 var mindre virksomheder, som var leveringsdygtige i vindmøller i den internationale superliga, og at en Smedemestermølle hurtigt k et bedre renommé end vindmøller fra store udenlandske koncerner, der også ville ind på det lovende vindmøllemarked. Enkle vindmøller med integrerede gear Den afgørende design loso for Smedemestermøllerne var at anvende industrielt fremstillede vinger samt de såkaldte integrerede gear, hvor alt, hovedaksel, lejer, tandhjul og anger til generator, nav, tårn og bremser, var Der er 50 år mellem de to generationer integrerede gear på billederne. Til venstre gearet fra F.L.Smidth s Gedser mølle fra 1942, til højre 525 kw gear fra gearfabrikken Tacke i Tyskland, som blev anvendt på Folkecenterets prototypemølle i Hanstholm i

2 Til venstre: Første generation af integrerede gear var røreværksgear på 13, 65 og 100 kw, der blev tilpasset til brug på vindmøller af Kumera i Finland. I midten: Kumera gear monteret i møllehatten på 99 kw Smedemestermøllen hos smedemester Anders Davidsen i Rudbjerg i Til højre: Anden generation integreret Valmet gear til 75 kw Folkecenter vindmølle. Gearet står på re fødder. samlet i en kompakt enhed. Denne type gear blev fremstillet specielt til Smedemestermøllerne af professionelle gearfabrikker som Valmet og Kumera i Finland og Tacke og Penig i Tyskland i mangel af en dansk pendant til jernstøberierne i Holstebro og Hurup på la Cours tid. Eftersom 1980 erne var en periode med stærk ekspansion for hele sektoren var der mange mindre virksomheder, som så de forretningsmæssige muligheder indenfor vindkraft. Opstart af ny vindmølleproduktion var et spørgsmål om få måneder ved at benytte Folkecenterets konstruktioner. Vinger, tårn og styringer var allerede komponenter, der kunne købes hos uafhængige underleverandører. Men det var nødvendigt at gå et skridt videre. Det skulle uden store investeringer i produktionsanlæg gøres attraktivt for de mindre virksomheder at etablere sig som producent af vindmøller. Derfor opfandt vi et alternativ til de komplicerede svejste bundrammer, hvorpå de etablerede vindmøllefanrikker monterede lejer, gear, generator m.v. Tekniske nydannelser følger ofte i ere faser. Førend vi nåede frem til det ideelle integrerede gear fulgte en serie, hvor der blev anvendt røreværksgear, der især benyttes på rensningsanlæg. De fandtes i katalogerne fra Kumera og et par tyske gearfabrikker. Kumera var parat til at tilpasse deres røreværksgear til tre forskellige størrelser vindmøller på 13 kw, 65 kw og 99 kw på betingelse af, at der blev bestilt mindst et af hver størrelse. Ordren blev afgivet under et besøg i Finland. 99 kw gearet blev benyttet i Rudbjergmøllen på Lolland og senere på en tilsvarende prototypemølle på Bornholm med Baltic Power som producent. 65 kw gearet blev grundlaget for Anders Davidsens Lolland Vindmøller, som blev solgt i betydeligt antal i Californien, mens 13 kw gearet kom til at sidde i en husstandsvindmølle, vi selv byggede på Folkecenteret. Maskinhuset på disse vindmøller var enklere, end hvad der dengang var gængs konstruktionspraksis i vindmølleindustrien. Jeg mente imidlertid, at det måtte kunne gøres enklere endnu. Columbusægget kom en sen eftermiddag i 1984, hvor Olaf Erichsen fra rmaet P.N. Erichsen i Odense og jeg sad sammen på mit kontor og skitserede forskellige muligheder. Det integrerede gear kom til at stå på re fødder, som meget enkelt kunne boltes til en helt ad bundramme, i praksis en stålplade med nogle huller i. Denne bundplade, som forbandt gearet med krøjeværket, blev i senere versioner af det samme koncept helt integreret i gearet, og dermed var bundrammen forsvundet kw Smedemestermølle fra 1978, hvor det solide Bauer hulakselgear blev en slags forløber for de senere fuldt integrerede gearløsninger (Foto: Flemming Hagensen, DVS) Integreret Valmet gear på 75 kw Folkecenter vindmølle. Den nominelle effekt er på 170 kw. Det har været i drift siden 1984 og rundet timers drift uden reparationer. Som koncept vandt det valgte design accept hos potentielle brugere og hos de engagerede konstruktionsfolk, vi har haft på Folkecenteret. Designet var et brud på konstruktionspraksis dengang indenfor danske vindmøller, idet man må forstå, at udformningen af bundrammen, hvorpå hovedaksel, gear, generator, bremser m.v. var

3 Inspirationskilden - gearene i FLS Aeromotorerne, der blev bygget under 2. verdenskrig. Billedet længst til venstre viser gearet til en to-vinget Aeromotor med påmonteret jævnstrømsdynamo og drev til krøjevinger i værkstedet på Valby Maskinfabrik i marts 1941 (FLS Arkivfoto). De to øvrige billeder viser gearet fra den tre-vingede Aeromotor, der var opstillet i Gedser. Det ndes nu i Folkecenterets samling. monteret, altid har været målestokken for om møllen stammede fra en god vindmøllekonstruktør. Bundrammen var udtryk for hans faglige formåen, for resten af vindmøllen var jo komponenter fra underleverandører. Men i 1985 forsvandt bundrammen altså de nitivt fra Smedemestermøllerne. Siden 1980 havde jeg været rådgiver for ere af de store europæiske gearfabrikker om udviklingstendenser indenfor vindmølleindustrien. Nogle af fabrikkerne lavede standardgear, medens andre var specialiseret i at konstruere og fremstille gear til de mangfoldigste formål til lokomotiver, drejescener i teatre, skibe, hejseværker i mineindustrien, drev til valseværker og meget andet. På deres fabrikker kunne man ofte ikke nde to ens gear. Det var denne type gearfabrik, der kunne fremstille gear til Smedemestermøllerne. Vi skulle de nere kræfter og udformning, så kunne gearfabrikkerne med stor dygtighed og elegance udforme gearene, som arbejdede de med modellervoks. Forbilledligt dansk- nsk samarbejde Salgschefen for den nske gearfabrik, Valmet, ingeniør Uolevi Kekko, viste under et besøg på Folkecenteret straks interesse for Smedemestermølle-konceptet. Det var en teknisk optimal konstruktion, mente han. Han inviterede os til Jyväskylä, hvor der blev etableret et samarbejde med Valmets gearingeniører. De besad en konstruktions-erfaring, som ikke fandtes i Danmark. Det blev en udfordring for disse meget professionelle ingeniører at konstruere det optimale vindmøllegear, der på samme tid skulle være kompakt, nemt at bygge ind i vindmøllen og have lang levetid. Forbilledet for det moderne integrerede vindmøllegear viste det sig, at vi allerede havde stående på Folkecenteret i form af møllehatten til Gedsermøllen. Ikke fra J. Juuls mølle på 200 kw men fra den første gedsermølle fra Jeg havde i 1974 fundet det velbevarede F.L. Smidth & Co. gear fra den første mølle i en kolonihave udenfor Gedser og fået det transporteret til Folkecenteret. Da de nske gearteknikere elleve år senere så dette gear vidste de, hvordan et moderne vindmøllegear skulle skæres til, så at vinger, generator, krøjeværk, bremser m.v, kunne boltes direkte på gearet. Vi skulle levere data for laster, dimensioner og sikkerhedsfaktorer. Resten kunne de. Tegninger og beregninger udveksledes mellem konstruktionsafdelingen i Finland og Folkecenteret, indtil der for begge parter forelå et tilfredsstillende resultat. Det var helt klart en faglig udfordring for de nske gearingeniører at konstruere integrerede gear til forskel fra de mere enkle geartyper, som blev leveret til montage på de etablerede vindmøllefabrikkers bundrammer. Vi havde yttet en vigtig konstruktionsopgave fra vindmølleproducenten til gearleverandøren, og k på denne måde skabt et koncept, som passede ideelt til nystartede vindmølleproducenter. Ringen var dermed sluttet. La Cour traditionen var blevet omsat til praksis, for nu kunne de mindre virksomheder bestille industrielle nøglekomponenter til moderne vindmøller ligesom deres forgængere år tidligere havde købt de mere komplicerede komponenter hos jernstøberierne i Holstebro og Hurup. Valmet integreret planetgear til Folkecenterets forsøgsmølle. Samarbejdet med Valmet førte til et lille sidespring. Valmet ønskede vi skulle demonstrere, at planetgear var velegnede til vindmøller, hvorfor vi k en prototype foræret.faktisk er gearproduktionen hos Valmet en underleverance til Valmets egen hovedvirksomhed, som er 3

4 Til venstre og i mdten: Tredie generation integreret Valmet gear til 150 kw vindmølle. Her er de re fødder forsvundet, idet bundpladen er blevet en del af gearet. Gearet blev bl.a. brugt til Baltic Power Smedemestermøllerne til lokal produktion på Bornholm. På gearets forside var der akseludtag til skivebremsen. Billedet til højre viser samme type, men til 100 kw vindmølle.. kæmpestore papirmaskiner, hvortil der bruges planetgear på op til ere tusinde kilowatt, altså langt større end de dengang fandtes på vindmøller. I den danske vimdmølleindustri var man imidlertid blevet bange for at bruge planetgear; man mente at de støjede og ikke var holdbare, så vi skulle hjælpe Valmet med at demonstrere overfor de vantro danskere, at planetgear udmærket kunne bruges på en vindmølle. Det resulterede i et ekstremt kompakt, integreret gear, som blev anvendt på 150 kw forsøgsmøllen med øgenavnet den gule enke. Valmet-gearet fungerede fortrinligt, det var støjsvagt og solidt og indgår idag i vores samling. Senere har vindmølleindustrien stillet om til næsten udelukkende at bruge planetgear, som benyttes på alle vindmøller i MW-klassen. På tilsvarende måde k vi fra den østtyske gearfabrik Penig to 22 kw integrerede gear med rmaet P.N. Erichsen i Odense som partner. Også disse var meget støjsvage og holdbare. Alt var bygget sammen - længere kunne man ikke komme i udviklingen af integrerede gear. De østtyske gearhuse var af støbejern, hvorimod de nske var svejste og efterfølgende udglødede. Et design men mange producenter lede Dencon en række 200 kw møller med et særdeles elegant design. Arbejdsdelingen betød, at Folkecenteret stod for den tekniske konstruktion, hvorimod producenten bestemte indpakningen. Meningen med Ærø-projektet var som andre steder i landet, at ny vedvarende energiindustri skulle styrke den lokale økonomi. Aerostars 12 meter vinge k sin jomfrukørsel på en 200 kw Dencon-mølle, ligesom en ny LM 11 meter vinge snurrede for første gang på en 150 kw Folkecenter-konstruktion fra Vind-Syssel ved Brønderslev, som i en periode var en af de største producenter af møller i denne klasse. Ejeren, ingeniør Flemming Østergaard, søgte konstant nye veje. Snart fulgte en 270 kw mølle på markedet, som også Südwind i Tyskland kom til at producere. Vind- Syssel møllen k massive trævinger fra Dansk Trævinge Industri i Odense. De blev fremstillet hos Viggo Øhlenschlæger på Thyholm, som også leverede trævinger til de store elværksmøller i Nibe. Snart kunne mange bygge Smedemestermøller op til 200 kw. Lad mig nævne producenter som Codan, Reymo, Møn, Hanstholmmøllen, Baltic Power og Lolland, der senere gik over til eget design. Konstruktionsviden var ved at blive allemandseje. De integrerede gear blev i de efterfølgende syv år lavet i 11 versioner fra 6 forskellige gearfabrikker og i størrelser fra 11 til 525 kw. I 1992 sluttede arbejdet hermed. Vi kan gøre det op til, at der ialt blev bygget 175 møller efter dette koncept, hvortil kommer, at to af de midt i 1980 erne nytilkomne vindmøllefabrikker også anvendte Folkecenterets koncept. WindWorld forespurgte således i 1984, om vi havde noget at indvende mod, at de brugte vores design, men hvor de selv stod for og ejede konstruktionen. Det havde vi ikke. Tilsvarende præsenterede Nordex i Give en 150/200 kw vindmølle meget tilsvarende den prototype, som Dencon på Ærø havde fremstillet på grundlag af Folkecenterets tegninger. Men lad os se på nogle af de virksomheder, som i de følgende år ved Folkecentrets hjælp blev vindmøllefabrikanter. Dencon på Ærø, en udløber af værftet i Ærøskøbing, startede med en 75 kw mølle. Senere fremstil- Vind-Syssel 150 kw mølle (annoncebillede fra 1983) Udviklingen gik hurtigt. Skiftet fra solide Valmet gear til østtyske Penig gav desværre på nogle Smedemestermøller tekniske problemer og var med til at bringe konceptet med integrerede gear i miskredtit. Desværre håndhævede vi ikke konstruktionsgrundlaget med en tilsvarende kvalitetssikringsaftale; heller ikke den statslige godkendelsesmyndighed var en sikring mod kvalitetsproblemer. I 2004 er der kun to vindmøllefabrikker tilbage i Danmark. Også Folkecenterets børn er revet bort af en 4

5 Integreret gear fra Penig i Østtyskland på Wind-Syssel vindmølle og 150 kw Penig gear på række hos Vindsyssel vindmøllefabrikken. Til højre 200/250 kw integreret gear af støbejern i ny udformning, som blev anvendt af Vind-Syssel og Dencon på Ærø i Det blev fremstillet hos Kumera og Penig. Samme design blev brugt på Nordex første generation af vindmøller. udvikling, som kun har ladet de stærkeste overleve. Især i slutningen af 1980 erne standsede mange danske vindmølleproducenter, fordi det store amerikanske marked var kollapset. Produktionskapaciteten var mindst fem gange større end markedet, hvorfor en tilpasning var uundgåelig. Epoken slutter i 1992 med en 525 kw vindmølle Det er fast Folkecenter-policy, at når en sektor er blevet fuldt kommerciel, så indstiller vi vores innovative indsats. Med 525 kw vindmøllen k Folkecenterets lange række af udviklingsprojekter indenfor store vindmøller alligevel en markant afslutning. Konceptet nåede også til Tyskland derved, at Folkecentret i 1988 inviterede gearfabrikken Tacke med i et EU-støttet projekt for i fællesskab at udvikle en 525 kw vindmølle. Det var et stort spring opad i størrelse dengang fra de gængse kw vindmøller. I den slags udviklingskontrakter skal der indgå mindst to medlemslande. Tacke Getriebe i Rheine producerede allerede vindmøller, men slet ikke på det tekniske niveau og i den størrelse som Folkecenteret kunne håndtere ingeniørmæssigt. Makkerparret var ideelt. Tacke Getriebe fremstillede store marinegear, så de kunne snildt levere det integrerede gear på 15 tons, som vi havde brug for. Til gengæld k Tacke fra os den nødvendige viden om laster og konstruktion, som tyskerne endnu manglede. LM kunne levere en nyudviklet vinge til begge parter. Folkecenterets 525 kw prototype, opstillet tæt på vandet i Hanstholm i Herunder: 525 kw møllens nacelle. Både vingenav, bremse og generator er monteret på det integrerede gear. 525 kw integreret Tacke gear fra Det vejer 15 tons og er i drift på Folkecentrets egen mølle i Hanstholm. Det fælles projekt, hvor Folkecenteret havde 67 % og Tacke resten, resulterede i, at parterne i september 1992 opstillede hver sin prototype på øen Borkum og i Hanstholm, hvor den står i strandkanten. Ingeniørerne leverede en særdeles god indsats. Siden vores mølle blev sat i drift den 25. september 1992 har den kørt uden problemer og i tolv år gennemsnitligt produceret kilowatt- 5

6 producere ren energi i mange år endnu og demonstrere, at hvorfor skulle gearkassen på en vindmølle ikke kunne holde i mindst tyve år, når det kan lade sig gøre i lokomotiver og skibe. Folkecenter-Tacke vindmøllen på 500 kw var en overgang Tacke s mest solgte og gav Tacke en stærk position blandt en ny generation af tyske vindmølleproducenter. Senere blev Tacke solgt til amerikanske Enron, som gik fallit. General Electric tog over og førte virksomheden videre som GE Wind. Det er en del af vindkraftens historie, at vindmøllesektionen indenfor verdens største elektromekaniske koncern har rødder direkte tilbage til Folkecenterets udvikling af vindmøller som efterfølgelse af la Cour traditionen... Opstilling af Hanstholm-møllen i 1992 timer. I 2004 blev den inspiceret af en teknisk konsulent fra Danmarks Vindmølleforening. Alle vitale dele var i topform. Så vi håber, at denne prototype kan få lov til at Tacke-gearet ses her monteret på en 600 kw Tacke anden generations vindmølle. (Hvor intet andet er angivet: Foto Jane Kruse/Folkecenteret) 6

Vindkraft gennem tiderne. Hvordan opstår vind? Hvordan virker en vindmølle? Hvor stilles vindmøller op?

Vindkraft gennem tiderne. Hvordan opstår vind? Hvordan virker en vindmølle? Hvor stilles vindmøller op? Printversion of www.vestas.com/dupowdk/ Vindkraft gennem tiderne Hvordan opstår vind? Hvordan virker en vindmølle? Vindmølleprojekter Hvor stilles vindmøller op? Vind gennem tiderne Vindens fascinerende

Læs mere

FOLKECENTERET. 20 aar

FOLKECENTERET. 20 aar FOLKECENTERET 20 aar Den 1. juli 1983 åbnede Folkecenteret officielt. Derfor afholder vi på 20-årsdagen en sammenkomst for venner og bekendte af Folkecenteret. Der er meget at fejre, meget at se tilbage

Læs mere

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION NR 31 MARTS 2003 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION VEJEN TIL ET BEDRE KLIMA EU VENTER PÅ BENDTSEN Den 21. marts 2002 gav økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

WIDEX historien bag den gode lyd. WIDEX - historien bag

WIDEX historien bag den gode lyd. WIDEX - historien bag WIDEX historien bag den gode lyd WIDEX - historien bag den gode lyd Widex - historien bag den gode lyd Udgivet i 2010 af Widex A/S Nymøllevej 6 3540 Lynge Telefon 44 35 56 00 Koncept og Manuskrift Jesper

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic.

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic. Segway Human Transporter er noget nær den mest intelligente måde at bevæge sig på - siden hjulets opfindelse. Hop op på Segway'en og en kombination af computerstyring og gyro teknologi holder balancen

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Ø stjyllands statsfæ n g s e l

Ø stjyllands statsfæ n g s e l C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 30 I 10. årgang I November 2006 Grundfos inden for murene Den 2. oktober 2006 indviede justitsminister Lene Espersen Statsfængslet Østjylland uden for Horsens, som

Læs mere

Arbejdet byder på mange facetter

Arbejdet byder på mange facetter - Det drejer sig om at indøve nogle rutiner, som folk kan gennemføre uanset højde. Hvis folk lider af højdeskræk, så behøver de ikke kravle 100 meter op, for det viser sig allerede ved 10 meter, siger

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

PARTNER REVIEW. Midt- og Vestjysk vind i vingerne #8 AT VENDE MED VINDEN #9 FRA GOD TIL GLOBAL IDÉ #11 REVISOREN DER STÅR OP, NÅR HAN VÅGNER #12

PARTNER REVIEW. Midt- og Vestjysk vind i vingerne #8 AT VENDE MED VINDEN #9 FRA GOD TIL GLOBAL IDÉ #11 REVISOREN DER STÅR OP, NÅR HAN VÅGNER #12 PARTNER REVIEW NR. 14 - NOVEMBER 2011 - PARTNER REVISION RÅDGIVENDE REVISORER 14 Midt- og Vestjysk vind i vingerne #8 AT VENDE MED VINDEN #9 FRA GOD TIL GLOBAL IDÉ #11 REVISOREN DER STÅR OP, NÅR HAN VÅGNER

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Invitation. Aalsrode Tømrerfirma A/S. i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, fredag den 18. september 2009 mellem kl. 13 og 17.

Invitation. Aalsrode Tømrerfirma A/S. i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, fredag den 18. september 2009 mellem kl. 13 og 17. Tømrerfirma A/S Tlf. 86 33 18 88 Fax. 86 33 16 88 Toftevej 4 8500 Grenaa www.aat.dk 100 Invitation I anledning af vores 100 års jubilæum vil det glæde Tømrerfirma A/S at se dig til åben reception i Kulturhuset

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere