hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med"

Transkript

1 hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1

2 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning til stedet som børn, forældre og personale. [ ] Adresse: Børnehaven Hylet Rømersgade 7, 1362 København K Telefon: , Hylet er en selvejende institution, som er blevet til gennem et forældreinitiativ i Meget har forandret sig siden. Forventningen til forældrenes aktive og interesserede medleven i børnenes hverdag er der dog stadig. Kommende forældre må påregne et medansvar, så børnehaven kan bevare sin særlige åbne og demokratiske form. En atmosfære hvor alle forsøger at engagere sig og ly e til hinanden, kommer ikke kun børnene til gode. Det gør det også sjovere og mere inspirerende at være»hyler-voksne«. Indhold Værdier Pædagogisk perspektivplan, læreplan, sundhedsplan Hylets struktur En typisk dag i Hylet Omsorg Fysiske rammer Traditioner Kropslig udfoldelse Ture og udflugter Kolonien Viden Demokrati Fællesskab

3 værdier værdier Vi prøver at give børnene en oplevelse af at også de er en del af det omgivende samfunds fællesskab og kultur. Gennem kulturelle oplevelser, fortællinger og sange forsøger vi at give dem en fornemmelse af identitet og ansvar i forhold til den kultur vi lever i. Disse oplevelser og fortællinger mener vi er grundlaget for at kunne deltage i og påvirke kulturen så vel som at kunne indleve sig i andre kulturer. I Hylet er vi ikke bange for at bruge store ord som kærlighed, ånd og opdragelse selv om det måske ikke lige er in for tiden. Det er nemlig det der kendetegner Hylet: at der hviler en kærlig ånd over stedet og menneskene der. Ikke som grænseoverskridende føleri eller indoktrinering, men som respekt, accept og ligeværd man tager hinanden alvorligt, man involverer forældre og børn i det fælles børnehaveliv, og man involverer sig i den enkelte. At der eksisterer et forpligtende fællesskab virker ved eksemplets magt opdragende på børnene, som lærer at tage sig af hinanden, tage ansvar og søge indflydelse på deres fælles liv. At udvise hensyn og indfølingsevne over for hinanden bliver helt naturligt. Udadtil engagerer de voksne sig i at kæmpe for den ånd der findes, og give den videre til andre gennem virksomhedsplan, samtaler, breve til offentlige myndigheder, avisartikler etc. På den måde søger vi også indflydelse på det samfund og den kultur vi er en del af. Hylet kræver altså et engagement som til gengæld giver et særligt sted der er levende, varmt og udviklende; hvor man bliver glad af at være. 3

4 sundhedsplan pædagogisk perspektivplan læreplan Hele Hylets principdel tager udgangspunkt i den praksis der er i Hylet. En praksis der bygger på gamle traditioner, erfaringer og lærdom, men som hele tiden har været og stadigvæk er åben for ændringer, fornyelser og forbedringer. Vi er altid åbne, bevægelige og modtagelige for nye ideer og tiltag. Derfor vil vi begynde principdelen med vores syn på de tiltag, staten og Københavns kommune har taget. Det drejer sig om Københavns kommunes Pædagogiske Perspektivplan og Sundhedsplan, samt Læreplanerne. De sociale færdigheder Den forebyggende indsats Børns overgang mellem dagtilbud og fritidshjem/skole Den fortsa e dialog om læring og dannelse. Men de 4 fokusområder kom ikke til at stå alene. Allerede i august 2004 vedtog regeringen loven om»læreplaner«, som faktisk tog udgangspunkt i Pædagogisk Perspektivplan. Vi vil kort ridse principperne op og vil here er henvise til den beskrivelse af praksis, vi har nedskrevet i Principdelen. Hylets læreplan Pædagogisk perspektivplan Den Pædagogiske Perspektivplan blev vedtaget i De mål og værdier den indeholdt, havde vi allerede i forvejen i vores Principdel eller Årsplan, som det hed dengang. Derfor var vi allerede fra starten begejstrede for Pædagogisk Perspektivplan. De 4 fokusområder som vi fra 2003 til 2005 skulle implementere i vores daglige arbejde, havde været nogle af vores pædagogiske principper i mange år: I børnehaven Hylet ser vi læreplaner, som en naturlig forlængelse af den Pædagogiske Perspektivplan og vi vil indpasse dem i vores daglige arbejde, samt selvfølgelig i det kommende års planlægning. Vi ser læreplanen, dels som et arbejdsredskab for os som personale, fordi vi med læreplanen kan angive både mål, aktiviteter og evalueringer, dels som en måde, hvorpå vi kan synliggøre vores arbejde, både overfor forældrene, men også overfor politikerne og forvaltningen. Med læreplanerne kan vi beskrive vores arbejde med børn med særlige behov, og det er ligeledes gennem læreplanerne, vi kan vise, at når vi inddrager hele børnehaven i arbejdet med børn med særlige behov, giver det også den største fremgang og succes. 4

5 Når vi skal beskrive, hvordan vi i børnehaven Hylet ser læringssynet i læreplanerne, vil vi kort beskrive det som:»det pædagogiske personale skal stø e, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understø er situationer, der giver børnene muligheder for fornyelse, fordybelse og forandring«. Vi skal i Hylet sikre, at der i børnehaven bliver sat fokus på alle børnenes potentialer og kompetencer, for at ruste dem til at kunne begå sig i den verden der er her og nu, og den der kommer. De e skal ske i tæt samarbejde med forældrene i børnehaven, da det ikke alene er en pædagogisk opgave at nedbryde den negative sociale arv, men også en fælles forældreopgave. Både i en lokal dansk verden, men også i den store globaliserede verden. Vi skal, når vi laver vores planlægning tage hensyn til de forskellige børns forskelligheder og forberede overgangen til fritidsliv og skole. I Læreplanen er der udarbejdet seks temaer : I vores øvrige årsplan giver vi løbende eksempler på hvordan vi helt konkret tager udgangspunkt i ovenstående»temaer«. Vi er ikke interesserede i at skolen bliver rykket ned i børnehaven. Vi mener ikke at læringen skal ske for læringens skyld, men for barnets. Læreplan Børn med særlige behov: Vi har børn der ugentligt får stø e af en talepædagog. Vi har et barn der stammer. Vi giver barnet særlig opmærksomhed og tid til at ytre sig. Vi har et to-sproget barn. De e barn har ikke brug for særlig sprogstø e. Barnet bliver styrket i det danske sprog på samme måde som hele børnegruppen (jf. bl.a morgensamlig og børnemødet i udviklingsdelen). - Barnets alsidige personlige udvikling - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Naturen og naturfænomener - Kulturelle udtryksformer og værdier Disse temaer skal gerne indgå i dagligdagen i Hylet, hvilket også fremgår af vores Principdel, der er lavet udfra mange års praktisk erfaring, hvor vi har taget udgangspunkt i læringsmål, metoder, aktiviteter og dokumentation samt evaluering. I forhold til temaerne i Læreplanen styrker vi børnene på følgende måde: 1. Børnemøde Definition : Børnemødet er et demokratisk forum i børnehøjde, hvor børnene kan komme med ris og ros til hinanden og de voksne, samt forslag til det daglige liv i børnehaven. Børnemødet er ligeledes i børnehøjde»beslutningsdygtigt«. 5

6 Nogle gange hjælper forældrene deres børn ved at sige til de voksne i børnehaven, at deres barn har et problem eller et forslag til børnemødet, som de skal have hjælp til at huske på. Varighed minu er. Personlige kompetencer: Barnet lærer at tage ordet i en forsamling og at tage stillling til egne og andres holdninger. Derved kan vi styrke barnets selvværd. Vi tilstræber at a olde børnemødet ca. hver 14.dag. De voksne vælger 2 børn til henholdsvis ordstyrer og referent. Referenten skal sammen med en voksen få alt det ned på papir, som der bliver talt om på børnemødet. Referent i børnehøjde kan f.eks. være at tegne et træ i referat-bogen, hvis vi taler om en skovtur vi har været på i den forgangne uge. Ordstyreren vælger de børn der har noget at sige til de forskellige punkter og streger punkterne (som vi tegner symboler for på en tavle) ud når vi har gennemgået dem. Krop og bevægelse: Vi laver sanglege, slår kolbø er. Vi taler med børnene om ernæring når de eksempelvis foreslår at vi skal have røde pølser til frokost. Børnene kommer med forslag til boldspil, kælketure eller cykelture på legepladsen. Se nedenstående eksempler og struktur fra børnemødet, jvf.ovenstående kompetenceudvikling. Læringsmål for børnemødet: Børnemødets 6 punkter: Sprog: Barnets ordforråd bliver styrket når vi sidder og samtaler Sang Ris Ros Sociale kompetencer: Vi stø er barnet i at udtrykke deres følelser og tanker. Vi taler om god og dårlig opførsel, hvordan man behandler hinanden, hvordan man kan indgå i en leg med andre børn Sangleg Børnenes og de voksnes punkt Sang Vi stø er børnene i at sige fra overfor hinanden hvis de oplever læreplan fysiske eller verbale overgreb. Hele børnemødet er bygget op omkring en demokratisk process, hvor børnene får en fornemmelse for afstemning og demokrati. Børnene bruger emnerne på børnemødet til at løse konflikter på egen hånd. 6

7 Uddybning af punkt 2. Børnene rækker hånden op og bliver valgt af ordstyreren. Citater fra børnemøderne:»jeg er sur over at der er nogle der har taget lego-diamanter fra det jeg har byggetjeg er sur over at drengene tror at jeg vil kysse demjeg er sur over at der er for lidt voksnejeg er sur over at Per slårjeg kan ikke få fred til at sove for min mor og far, de vækker mig hele tiden det er fordi jeg sover når jeg ikke skaljeg er ikke sur over noget«vi taler om det børnene er kede af eller sure over. Vi hjælper børnene til at løse problemerne og vi hjælper børnene med at vende noget negativt til noget positivt, og at se tingene fra en anden vinkel end deres egen. Måske er der ikke altid en løsning, men børnene oplever at blive ly et til af de andre, og de oplever at være i stand til at kunne ændre nogle situationer hvis der bliver sat ord på det de tænker eller føler. Uddybning af punkt 3. Citater fra børnemøderne:»jeg er glad for at vi har Max«(skildpadden)»Jeg er glad for forårjeg er glad for at lege med PeterJeg er glad for at vi har børnemødejeg er glad for at vi får frokost«børnene udtrykker glæde over deres daglige oplevelser eller over det, som er genkendeligt for dem i børnehaven. Her går vi også i dybden med de oplevelser eller stemninger, som børnene har været betaget af. De andre børn supplerer med deres glæde over ting i samme kategori: Eksempler.»jeg er glad for forår,»ja og at bladene springer ud«,» og at de bliver grønne«osv. Uddybning af punkt 4. For at det ikke skal blive for hårdt for børnene at sidde og tale og ly e til hinanden hele tiden, starter og slu er vi af med sang. Derimellem laver vi også en sangleg, for at vi ikke skal få ømme baller og for at lave variation i den tid børnemødet varer. Ordstyreren vælger sanglegen. Uddybning af punkt 5. Citater fra referatbogen :»Jeg vil gerne snart ha tomatsovsjeg foreslår at vi snart tager i zoologisk havealle skal huske at tømme deres skuffer for tegningerskal vi ikke snart have en legetøjsdag?»»jeg vil gerne have en hy e i Rudeskov«Børnenes og de voksnes punkt er åbent. Dvs. at man kan sige hvad man vil. Man kan komme med forslag og ideer til ture, aktiviteter, mad, man kan stille hinanden spørgsmål eller man kan tage nogle punkter op eller komme med meddelelser. De voksne kan også komme med en kollektiv ire esæ else, hvis børnehaven eksempelvis har ha besøg, og vi har oplevet at børnene ikke har taget godt imod den/de besøgende. Her er det vigtigt at tale med børnene om, hvordan vi i Hylet mener man skal behandle andre mennesker. 7

8 Værdier : Børnene oplever at få indflydelse på dagligdagen via børnemødet, og at deres deltagelse kan være med til at ændre på dagligdagen. Børnene oplever at deres følelser bliver taget alvorligt og ly et til af de andre børn. Børnene udveksler erfaringer og oplevelser i et større forum. Der er på tavlen tegnet symboler, der skal vise de enkelte punkter på dagsordenen. Herved opnår børnene forståelse for symbolerne og børnereferenten tegner symbolerne i referatbogen. Børnene oplever sig selv som en del af et fællesskab der skal fungere så godt som muligt. Hvis der har været en fysisk konflikt bliver børnene inspireret og guidet af de voksne til at løse konflikten verbalt fremfor fysisk, og de tager løsningerne med sig i deres hverdag. Ligeledes er der også sproglig opmærksomhed og social læring. Fælleslege styrker børnenes kropslighed. Fælleslegen opstår nogle gange på de voksnes initiativ men o e på børnenes eget initiativ. Det kan starte med at et barn råber :»Hvem vil være med til alle mine kyllinger.?». Det er et åbent spørgsmål, som inviterer de andre børn ind i legen på tværs af alder og køn, og hvor børnene selv fordeler rollerne i legen. Læringsmål: Personlige kompetencer: I fælleslegen nedenfor bliver børnene styrket i at være i centrum, at turde råbe og børnene styrkes i deres selvværd. Børnene bliver styrket i at planlægge og lægge strategier i ikke at blive fanget herved udvikler de fantasi og kreativitet. 2. Krop og bevægelse / Fælleslege Definition : Når vi er i parken, på legepladsen, i skoven eller på Israels Plads bruger vi o e fælleslege. Vi bruger fælleslegene med forskellige formål. Hvis vi har fået nye børn er det en god måde at styrke og integrere de nye børn i forhold til de gamle børn. Vi bruger også fælleslegene til at sæ e begreb på de forskellige kropsdele (»Hansen til Jensen leg«). Sociale kompetencer: Børnene oplever fællesskab, at have et fælles mål, at undgå at blive fanget og at fange først de mange kyllinger og senere i legen de mange ræve. De styrker deres forståelse for regler, sammenhold og samarbejde. Forståelse for kollektive beskeder. Vi bruger fælleslegene til at integrere børn som har særlig behov for at få styrket deres sociale kompetencer, herunder også nye børn. Vi bruger fælleslege som brydning til at vise børnene hvordan man bryder uden at skade hinanden. De ældre børn bliver bevidste om at de har flere kræ er end et barn på 3 år, og i det hele taget har muskler, og lærer derved at tage hensyn til hinanden, og omvendt. Og de mindre børn mærker at der bliver taget hensyn til dem og opnår tillid og tryghed i forhold til de ældre børn. Krop og bevægelse: Børnene bliver styrket i deres kropsbevidsthed når de bliver forpustede, når de mærker spændingen (adrenalinet) indeni kroppen. Samtidig styrkes de også i at få et bredt overblik. 8

9 Nedenstående er et eksempel på en af de fælleslege vi leger: Eksempel på leg:»alle mine kyllinger kom hjem«én er»ræv«, dvs. fanger, og befinder sig mellem frimålene. Én er»høne«og befinder sig alene i det ene frimål. De øvrige er kyllinger og befinder sig i det andet frimål. Hønen råber: «Alle mine kyllinger kom hjem!«kyllingerne råber: «Det tør vi ikke!«hønen: «Hvorfor ikke?«kyllingerne: «Fordi ræven ligger på lur!«. Hønen:»Nej, den spiser flæskesteg!«så løber kyllingerne og ræven fanger så mange som muligt, de tilfangetagne bliver nu også til ræve. Hønen, som ikke kan fanges, er i mellemtiden løbet til det modsa e frimål og legen starter forfra. Sundhedsplan Det sidste skud på stammen er Sundhed i Dagtilbud. De e er blot en naturlig udvikling af både Pædagogisk Perspektivplan og Læreplanerne og ligeledes her er vores principper og praksis, som taget ud af sundhedsplanen. Sundhedsplanen omfa er mad og måltider, bevægelse og hygiejne. Vi syntes desuden, at vi udbygger de ovennævnte tiltag fra kommune og stat med det, vi kalder Fællesskabet. At et fællesskab mellem voksne, skaber fællesskab mellem børn, er en af de ting, vi fik underbygget i et KID projekt (Fællesskaber om børn skaber fællesskaber mellem børn). I de e projekt blev det kortlagt, at de fællesskaber, som forældre og personale har sammen, påvirker børnene, så de igennem eksemplets magt, selv skaber fællesskaber. Disse fællesskaber, er en del af den forebyggende indsats i børnehaven (som er en del af formålet med læreplanen), som sammen med de sociale kompetencer, kropslighed, massage, at spise den samme sunde mad i fællesskab og et bevidst arbejde for at modvirke mobning og en grov tone blandt børnene, er de mange forskellige brikker, der er med til at samle det puslespil, der udgør det hele menneske/barn. sundhedsplan 9

10 hylets struktur hylets struktur hylets struktur De voksnes grupper Hylet er en kollektivt ledet børnehave. Beslutninger om børnehavens dri tages i fællesskab af forældre og medarbejdere. Det giver et særligt klima af samarbejde og fælles ansvar. Formelt ledes børnehaven af en bestyrelse. Bestyrelsen har 5 medlemmer, der udpeges af Fællesmødet. Bestyrelsen underskriver korrespondance og formalia på Hylets vegne, for eksempel ansæ elsesbreve og bankpapirer med videre. Børnehavens bestyrelse holder ikke møder separat. Fællesmødet for alle medarbejdere og forældre er Hylets øverste beslutningsorgan. Her drø es alle spørgsmål af væsentlig betydning for Hylets dri. Der er fællesmøde hver 6. uge med mødepligt for alle forældre. Fællesmødet modtager beslutningsforslag fra de nedsa e undergrupper: Økonomigruppen og Optagelsesgruppen, som begge ligeledes holder møde hver 6. uge. Økonomigruppen tager sig af de økonomiske anliggender. Optagelsesgruppen tager sig af børnehavens sociale liv og laver dagsorden til fællesmødet. Den tager sig også af nyansæ elser (annoncering, ansæ elsessamtaler) og introduktion af nye forældre. Undergrupperne består hver især af 2 personaler og 3-4 forældre. Det forventes at man i sit barns børnehavetid på et eller andet tidspunkt deltager aktivt i en af grupperne. Børnenes grupper Der er normalt 24 børn i Hylet. De er inddelt i 4 grupper - Rød Sol og Rød Stjerne (»De Røde«), Gul Sol og Gul Stjerne (»De Gule«) - på tværs af køn og alder. Til hver gruppe er fast tilkny et en pædagog. Disse grupper kaldes familiegrupper, og de er samtidig spisegrupper. Alle børn i Hylet har en fast gåmakker, altså en de holder i hånden når de skal på tur. Gåmakkerne kommer fra samme familiegruppe. Et ældre barn er altid gåmakker med et yngre barn. 10

11 Struktur og trivsel Vi mener det er vigtigt at blande aldersgrupperne, til glæde for både små og store. De store hjælper de små, og de små virker inspirerende Hylets struktur er meget vigtig for børnenes trivsel. på de store. Ind imellem er det imidlertid også godt for børnene at Strukturen bygger på forældreengagement. Fællesmøder og være aldersopdelte, så de ikke skal tage hensyn til yngre eller leve op familiegruppemøder medfører at forældre og pædagoger kender til ældre børn. hylets struktur Vi mener det er vigtigt at blande aldersgrupperne, til glæde for både små og store. De store hjælper de små, og de små virker inspirerende på de store. Ind imellem er det imidlertid også godt for børnene at være aldersopdelte, så de ikke skal tage hensyn til yngre eller leve op til ældre børn. På tværs af familiegrupperne er børnene derfor inddelt i 3 læsegrupper e er alder: ældste, mellemste og yngste læsegruppe. Læsegrupperne danner basis for dagens historielæsning, der er tilpasset gruppens aldersniveau, og danner til tider basis for andre aldersopdelte aktiviteter. Forældrene i børnenes familiegrupper holder de såkaldte familiegruppemøder. De a oldes, som de andre møder, tirsdag a en hver 6. uge, forskudt med 14 dage i forhold til fællesmødet. Møderne holdes uden børn hjemme hos forældrene i gruppen med deltagelse af familiegruppens pædagog. På møderne taler vi om hvordan det går med hvert enkelt barn og hvordan gruppen fungerer som helhed. Der er både plads til hyggesnak, problemer og praktiske beskeder. Alle møder (fællesmøder, undergruppemøder, familiegruppemøder) ligger altid tirsdag a en kl i ulige uger. hinanden som mennesker og ikke kun som»peters far«eller»idas pædagog«, og at forældre lærer hinanden at kende indbyrdes, så det bliver le ere at etablere kontakt mellem børnene, også uden for børnehavetid. Familiegruppemøderne, hvor man mødes i børnenes hjem, er navnlig med til at bygge bro mellem børnehaven og hjemmet. Møderne er en god base for at få en snak om sit barn, om relationerne til andre børn, om hverdagen i børnehaven mv. Og med mødefrekvensen (hver 6. uge) har man gode muligheder for at følge sit barns udvikling og nyt fra hverdagen på tæt hold. Takket være strukturen kender forældre og pædagoger hinanden langt bedre indbyrdes end hvis man mødtes en gang eller to om året til et enkelt møde og til en eventuel årlig forældresamtale. Det medfører uvilkårligt gensidig respekt. Omgangstonen er rar. Problemer kan tages op på en le ere og mere afslappet måde når man kender hinanden og kender børnenes hverdag, end hvis man bare lige krydser hinanden flygtigt når børnene hentes og bringes. Børnene mærker at forældrene kender hinanden. Legea aler er le e at få i stand. En hjælpende hånd fra andre forældre er lige pludselig ikke langt væk hvis det en dag skulle knibe med tiden på grund af arbejde. Og det omfa ende samarbejde fornemmes af børnene og er med til at skabe trygge rammer i børnenes hverdag. 11

12 en en typisk dag i hylet dag i hylet en typisk dag i hylet Godmorgen [ Åbningstid kl til Aflevering skal ske senest kl A entning foretrækkes kl. 16 eller dere er, for at de sidst a entede børn ikke oplever hele e ermiddagen som ét stort opbrud. Mellem og er der e ermiddagsmad, og her skal man lade børnehaven få ro til spisning og læsning. Ingen regler uden undtagelser: I kan a ale et andet a entningstidspunkt med pædagogerne hvis det bliver nødvendigt. ] Dagen starter for ethvert barn med at det bliver budt velkommen. Vi mener at modtagelsen af barnet er utrolig vigtig. Når døren går op, står én fra personalet ude i garderoben, eller vedkommende skynder sig derud, for at tage imod barnet, og vi understreger at det først og fremmest er barnet der modtages. Vores øjne re es nedad for at få øjenkontakt med barnet, og vi kommenterer hvis barnet har fået nyt tøj, er blevet klippet eller lignende. For os pædagoger er det vigtigt at barnet ved vi har lagt mærke til det, at vi har vist interesse for det enkelte barn. Kort sagt at barnet føler sig velkommen og værdsat. Bage er siger vi selvfølgelig godmorgen til forældrene. Kl når børnehaven åbner, bliver der stillet morgenmad frem, og den kan børnene spise af frem til kl Forældrene er velkomne til at tage en kop kaffe eller te og sludre med børn, personale og/eller andre forældre. Kl samles alle i dukkekrogen. Her finder vi først ud af hvilke børn der mangler, og hvorfor de ikke er i børnehave. Here er synger vi et par sange, som børnene vælger på ski. Til sidst taler vi om dagens planer og nogle gange gårsdagens oplevelser. 12

13 alle ugens rester. Her spiser alle børn og voksne ved små borde på rød stue, og børnene vælger selv hvor de vil sidde. Maden står på en buffet og er rester fra ugens øvrige måltider. Kl tager vi på tur, hvis det er planen, enten med alle børn eller med en mindre gruppe. Det kunne for eksempel være en familiegruppe, læsegruppe, alle røde børn, alle gule børn eller eventuelt kønsopdelt. Vi er i skoven ca. en gang om ugen. Vi er i svømmehal ca. en gang om ugen (de fire spisegrupper ski es). Vi er i Zoologisk Have ca. en gang om måneden. Kl spiser vi frokost i familiegrupperne. Mandag, tirsdag og onsdag får vi varm mad. Forældrene køber på ski ind til ugens sidste to dage. Torsdag laver forældrene mad på ski, normalt smørrebrød. Børnene smører selv brødet, blandt andet for at lære det. Det fælles måltid hvor vi sidder sammen i den nære familiegruppe og spiser den samme mad, er med til at skabe fællesskab, og vi gør meget ud af at måltidet bliver en hyggelig begivenhed hvor man også får ro til at spise og nyde maden. Fredag har vi noget, vi kalder»gurli Gås«; et tag-selv-bord bestående af alle ugens rester. Her spiser alle børn og voksne ved små borde på rød stue, og børnene vælger selv hvor de vil sidde. Maden står på en buffet og er rester fra ugens øvrige måltider. Kl læser vi højt i aldersopdelte læsegrupper. Kl holder personalet kaffemøde i køkkenet mens børnene leger frit. Vi prøver at opdrage børnene til at løse eventuelle problemer selv, men de ved at de skal komme ud til os hvis noget går i hårdknude. Personalet bevarer herved en mulighed for i ro og mag at tale sammen hver dag og klare sagerne e erhånden som de dukker op. Børnene oplever et dagligt eksempel på samarbejde i praksis, og deres egen leg styrkes af et dagligt tidsrum uden voksenindblanding. De lærer også at de voksne kan være en tryg baggrund, selvom de ikke lige giver dem aktiv, fuld opmærksomhed. Kl går vi nogle gange på bytur i mindre grupper Kl er der e ermiddagsmad og højtlæsning eller historiefortælling. Kl lukker børnehaven. en typisk dag i hylet Farvel og på gensyn Når man henter sine børn i løbet af e ermiddagen, står der o e kaffe eller te ude i køkkenet, og ellers er man velkommen til at lave det. Her kan man sæ e sig ned og få en kop med andre forældre, eller de personaler der er til stede. Omkring køkkenbordet snakkes meget om børnene og Hylet, men også bare om løst, fast og livet som sådan. Det er en rigtig god måde at holde sig à jour på med stort og småt i børnehaven og sjovere end at læse bunker af papirer. 13

14 Medbragt legetøj - I skal rydde op! - Hvis vi skynder os, så tænker vi ikke Man må tage bøger og musik med hver dag hvis man har lyst. Andet legetøj må man kun tage med når det er blevet beslu et på et børnemøde at holde legetøjsdag. Gode kostvaner Børnene i Hylet får mad i børnehaven hver dag. Der er morgenmad mellem klokken 7.00 og Den består af havregryn/havregrød, cornflakes eller brød. Dertil enten mælk, vand eller te. Ugens tre første dage er der varm mad til frokost. Vi bestræber os på at bruge mange grøntsager og giver børnene frugt hver dag. Grøntsager og frugt skal så vidt muligt være friske sæsonvarer. Gerne suppe en gang om ugen. Mindst mulig dåsemad. Så vidt muligt køber vi kun økologiske varer. Maden skal være anre et spændende og indbydende, alle børn (og voksne!) skal smage, og måltidet skal være præget af ro og hygge. Vi har faste spisegrupper og faste spisepladser, men børnene kan altid besøge hinanden i spisegrupperne. en typisk dag i hylet 14

15 omsorg omsorg Når børnene er i børnehaven, er det vores ansvar at de har det til årstiderne og vejret rigtige tøj på. Vi skal ligeledes gøre forældrene opmærksomme på det hvis børnene ikke har det tøj med som de har brug for. Det er også vores ansvar at de får nok at spise og drikke. Får klaret toiletbesøg, hygiejne og lignende. Kys, kram og kærlighed. Eller bare omsorg. Børnene i Hylet er lige så lang tid i børnehaven som børn i andre børnehaver. Man må derfor sige at børnehaven faktisk er deres andet hjem. Derfor er det meget vigtigt at vi som personale giver alle børn den omsorg, kærlighed og tryghed som det enkelte barn har brug for. - Hvem af den ene er os to? Men den vigtigste form for omsorg er det at give knus, kram og kærlighed. At se barnet. At lade barnet forstå at vi holder af det. At hjælpe og vejlede barnet, lære det eller hjælpe det med at få venner. At være opmærksom på at ingen føler sig ensom. At sørge for at det føler sig elsket. At opholdet i børnehaven er så trygt og dejligt som muligt, og at de andre børn og voksne accepterer det enkelte barn som det menneske det er. For eksempel at vi siger godmorgen. At vi altid har et skød at sidde på. At vi bemærker når de er kede af det, ude af en leg, og at vi som voksne reagerer og griber ind. At vi griber ind i noget uhensigtsmæssigt. At vi går imod enhver form for mobning. 15

16 fysiske rammer fysiske rammer fysiskerammer Børnehaven Hylet ligger i stueetagen i en byejendom i det indre København. Den består af følgende rum: [ Garderoben med børnenes rum og bøjlestang til de voksne. Det er her man kommer ind i Hylet. Rød stue: Børnehavens største stue, som vender ud mod gaden og har fransk altan, hvor børnene kan vinke farvel til forældrene. Gul stue: En lidt mindre stue med et stort tegnebord og børnenes private skuffer. Kontor: Åbent for alle, også børn og forældre. Her kan forældre for eksempel se mødereferater. Voksentoilet Børnetoilet: Rummeligt, med tørreskab og tørresnore Køkken: Rummeligt, med to spiseborde Hvileren: Puderum, hvor børnene kan tumle sig e er tur i grupper på 6. I alle rum er der adgang for både børn, personale og forældre, undtagen i Hvileren, som kun er for børn. ] 16

17 traditioner traditioner traditioner Voksenfest I løbet af e eråret holder vi voksenfest uden børn. Det foregår i børnehaven, hvor vi laver lækker mad, får snakket og danset så længe vi orker. Forældrene til nyligt udgåede børn er med. Børnefest Der a oldes børnefest i børnehaven en e ermiddag i ugen e er voksenfesten. Det er de ældste børn der planlægger festen, og man inviterer de børn som lige er gået ud af børnehaven med til fest. Festen a oldes fra kl (cirka). Fødselsdag Børnehaven sørger for flag og lagkage, is eller lignende som laves med barnet e er dets ønske i børnehaven. Forældrene er ikke med til fødselsdagen. Man kan se hvornår andre børn har fødselsdag ved at kigge på fødselsdagstavlen eller se e er flag uden for børnehaven så undgår man at forstyrre de dage. Vi har beslu et at man ikke må holde privat fødselsdag, hverken for alle eller nogle af børnene til gengæld er man velkommen til at invitere sin spisegruppe, læsegruppe eller hele børnehaven hjem i anden anledning. Julefrokost En af de sidste dage før jul får børnene deres livret til frokost. Menuen afgøres på et børnemøde. Forældreweekend Vi laver forældreweekend med alle familierne ca. hvert andet år. Her deltager både personale, forældre, børn og evt. søskende. Det er en hyggelig måde at være sammen på, og vi får diskuteret emner omkring børn og børnehave godt igennem. Forældrebetaling. 17

18 udgående Hyler er på vej hen. traditioner Fastelavn Børnehaven sørger for fastelavnsris og udklædning i samråd med børnene. Fastelavnsmandag er der tøndeslagning, slik og fest for børnene i børnehaven. Personaledage A oldes i dagene omkring den første weekend i marts. 1. maj Børnehaven lukker kl Skovtur Den sidste fredag i maj måned er der skovtur i Kongens Have for gamle, nye og nuværende børn, forældre og personaler. Det er mellem klokken og ved»klatretræet«. Koloni I foråret tager børnehaven på koloni. Mandag morgen til fredag e ermiddag. Skolebesøg Når tiden nærmer sig for de ældste børns afslutning i Hylet, tager vi på besøg på 2-3 af de aktuelle skoler. Besøgene arrangeres i samarbejde med skolerne. Hvis der på skolerne går ældre Hylerbørn, får de besked om at der nu starter en ny Hyler. Det ældre barn vil o e være en stø e for det nye barn, uanset aldersforskellen. Skolebesøgene er med til at afmystificere skolen for barnet og giver de kammerater der er med på skolebesøget, en idé om hvor den Afslutning i Hylet Inden kolonien er der tradition for at lave et arrangement for de ældste børn som skal begynde i skole e er sommerferien. Måske overna er vi med dem i børnehaven, tager dem med i biografen, eller en tur til Lund. Dagen e er holder de en afskedsfest for alle de andre børn. 18

19 kropslig udfoldelse udfoldelse kropslig udfoldelse Med kropslig udfoldelse tænker vi især på gymnastik, boldspil, løbelege, svømning, sanglege, rytmik og skovture. Vi laver forskellige øvelser, boldspil og fælleslege, både ude i det fri, indenfor i børnehaven og nogle gange i en gymnastiksal. I gamle dage lærte børnene boldspil og lege af hinanden når de var sammen i gårdene eller på gaden hvor de yngste lærte af de ældste. Nu går næsten alle børn i daginstitutioner. Derfor er det også os daginstitutionens ansa e der er kulturbærere. Det forpligter. I boldspil lærer børnene at kaste, gribe og sparke til en bold og de forskellige regler der hører til holdspil. Fælleslegene udvikler deres sociale sans, og både i boldspil og fællesleg får de deres egen og de andres kroppe at mærke. Nye fælleslege som vi introducerer, gentages så alle børn lærer dem at kende. Det vil betyde en større sikkerhed for det enkelte barn at vide at den og den øvelse/leg kender de og kan de. Det er selvfølgelig indlysende at børnene også skal få glæde og gejst ved disse lege, samt få brændt noget krudt af. En gang om ugen i vinterhalvåret går vi til svømning. Vi tager 6 børn og 2 personaler af sted. Formålet er at give børnene glæde ved og respekt for vand og at give dem forudsætningerne for at lære at svømme. Når børnene starter som 3-årige, er de måske bange for vand. De kan ikke lide at komme under bruseren, de kan ikke tage tøjet af og på, og de har ikke tjek på hvor deres ting er. Men i løbet af deres børnehavetid vil vi langsomt hjælpe dem igennem fra kun at få dyppet fødderne til at springe ud fra kanten og få hovedet under vand. Og at være selvhjulpne med alle de andre ting. Vi ved at alle vores 6-års børn kan plaske rundt uden bælte, dykke mellem de voksnes ben og være klar til at komme i skole og lære at svømme, eller selv gå til svømning. Vi har lagt grunden til indlæringen, vi har lavet det vi kalder vand-tilvænning. Nu er de modne til at lære at svømme. 19

20 ture og og udflugter udflugter ture og udflugter Vi tager tit på ture, eller det andre kalder udflugter. I Hylet tager vi på tur fordi vi kan lide det, fordi vi gerne vil se andre ting, have nye oplevelser, samt fordi det er en del af den kulturelle oplevelse/læring. Vores centrale beliggenhed betyder at vi kan være på Nørreport Station på 6 minu er, hvilket giver os mulighed for at komme vidt omkring. Når vi tager på tur, er det o e med en mindre gruppe børn som kan være sammensat anderledes end spisegrupperne, eksempelvis e er alder eller køn. Vi er tit og o e i skoven, ca. en gang om ugen. Når vi er i skoven, har vi madpakker med, så vi ikke behøver at være hjemme til frokost. Hele børnehaven kan også tage af sted i en hel uge fra morgen til a en ved en af bålpladserne i Bøllemose-området. Så laver vi bål og bålmad, finder dyrespor og bruger naturens ting og sager. Om sommeren, når vejret er godt, tager vi tit en tur til stranden, for eksempel på Bellevue, eller på cykeltur i Dyrehaven. - Træk dine bukser lidt op - Nej, jeg har håndværkerrøv! Vi lægger vægt på at bruge naturen meget, da vi gerne vil vække en nysgerrighed for naturen og få børnenes øjne op for dens mangfoldighed. Desuden vil vi gerne lægge grunden til børnenes videre læring. Man kan sige at vi i børnehaven laver de knager som skolen skal hænge viden og visdom op på. Ud fra samme holdning bruger vi også byen. Vi besøger jævnligt museer og udstillinger, eller måske tager vi på en havnerundfart eller med metroen og opdager nye og ukendte områder i København. Børnene lærer deres egen by at kende og bliver fortrolige med byens forskellige pejlemærker i form af markante bygninger, monumenter eller pladser og parker. Byturene kalder o e på de spontane og uplanlagte oplevelser og historier. 20

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

De seks læreplanstemaer: Personlige Kompetencer:

De seks læreplanstemaer: Personlige Kompetencer: De seks læreplanstemaer: Personlige Kompetencer: Vi ligger stor vægt på at møde barnet med accept og respektere børns forskellighed. Vi er støttende, trøstende, omsorgsfulde og anerkender barnets følelser.

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.:

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.: Ketty s dagpleje Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade 35 6650 Brørup Tlf.: 75382821 Ketty Marie Askou Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Frk. Ellen Gades Børnehave

Frk. Ellen Gades Børnehave Frk. Ellen Gades Børnehave Layout og print: Grafisk Service, Rådhuset Oplag: 500 stk. Billeder: Tegninger lavet af børnene i Frk. Ellen Gades Børnehave Marts 2011 Velkommen til Frk. Ellen Gades Børnehave

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere