Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder"

Transkript

1 Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, December

2 Indledning Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri har af undervisningsministeriet fået en bevilling via OUP 2012 til at udføre denne undersøgelse om Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) i mindre byggevirksomheder jf. Projektnummer: , Sags. nr.: H.391. Undersøgelsens fokus er at belyse behovet for efteruddannelse i forbindelse med implementering af IKT, idet BAI får henvendelser om, hvordan man kan blive opdateret indenfor IKT i byggeriet. Henvendelserne kommer fra såvel skoler og virksomheder som fra håndværkere, der spørger til hvilket beredskab der findes for at anvende og implementere IKT, specielt i forhold til de mindre håndværksmestre. I dag er IKT langt mere udbredt end for bare få år siden. Mange håndværkere har smartphones, og hermed er potentialet for udbredelsen af IKT-løsninger rent udstyrsmæssigt blevet større. Når teknologien er kendt og tilgængelig for de små virksomheder, nedbrydes nogle af de tidligere barrierer for anvendelsen af IKT i forhold til denne målgruppe, men det er væsentligt at uddannelsestilbuddet ligeledes justeres derefter. Analysen bygger videre på en tidligere udarbejdet analyse som BAI har fået foretaget for at afdække digitaliseringen i byggeriet. Som opfølgning på analysen blev der udviklet en række arbejdsmarkedsuddannelser, således at BAI har en IKT-orienteret kursuspakke. Denne analyse blev gennemført for en årrække siden. Imidlertid ses det af statistikken, at disse uddannelser benyttes i relativt beskedent omfang. Derfor ønsker BAI at sætte fokus på, hvad der skal til, for at IKT i praksis bliver implementeret i små og mellemstore virksomheder. Det Digitale Byggeri omfatter ikke alle former og størrelser for byggeri, men der synes på trods heraf at være en øget interesse for digital håndtering af bl.a. dokumentation og kvalitetstyring/-sikring i forbindelse med udførelsen af større såvel som mindre byggerier. De nye svende inden for byggeriet ikke er fremmedgjorte over for anvendelsen af IT og det er en almindelig vurdering, at også små virksomheder kan have gavn af IKT-redskaber, bl.a. ved tilbudsgivning. I modsat fald vil små virksomheder ikke kunne være med til at byde på eksempelvis kommunale opgaver inden for renovering, byggeri og infrastruktur. Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvad der skal til, for at kurser i IKT bliver relevante for små virksomheder. I forbindelse med gennemførelse af denne undersøgelsen har vi indledt et samarbejde med Construction College i Aalborg, der også tidligere har gennemført fyraftensmøder og udbyder IKT-kurser med henblik på at understøtte digitaliseringen i små virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Construction College Aalborg har således etableret den første kontakt til de involverede byggefirmaer, mens Per Mertz, Mertz Kommunikation, har stået for den videre kontakt samt gennemførelse af selve undersøgelsen med efterfølgende analyse og afrapportering. En række virksomhedsledere har således støttet projektet og har stillet sig til rådighed som deltager i et fokusgruppeinterview. Alle bidrog til at gøre interviewet både interessant og spændende. Der er tale om ledere fra firmaer, der udfører og løser en bred vifte af opgaver indenfor områderne kloak, jord og beton, murerarbejde, el- og tømrerarbejde. 1

3 Indhold Indledning 1 Metode 3 Resultater 4 Håndværkere og IKT 5 Ledelse og IKT 6 Kunder og IKT 8 Investering i IKT-værktøjer 9 Kurser 11 ANBEFALINGER 12 Praksisnære kurser Håndværkers accept af IKT Informationsdag om IKT Virksomhedsstruktur og IKT Fleksible uddannelsesforløb 2

4 Metode I undersøgelsen er fokusgruppeinterviewet valgt som metode. Metoden er velegnet til at belyse væsentlige sider, når en gruppe ledere diskuterer emnet IKT. Under interviewet sammenligner og kommenterer gruppedeltagerne hinandens oplevelser og erfaringer. Resultatet er en koncentreret indsigt og viden om indførelse og brug af IKT i små og mindre byggevirksomheder. Håndværksmestre eller virksomhedsledere fra forskellige byggefirmaer blev inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview. Den mindste af de deltagende virksomheder har 5 medarbejdere indenfor et enkelt fagområde, mens den største har 35 medarbejdere indenfor flere fagspecialer. Der var inviteret 6 ledere fra forskellige virksomheder. 2 blev desværre nødt til at melde fra i sidste øjeblik. Det lykkedes alligevel at skabe en god dynamik i gruppen med stort engagement og lyst til at diskutere. Interviewet varede 3 timer og havde fokus på ledelsens oplevelser og erfaringer med IKT: - Hvilke IKT-værktøjer bruges? Hvilke barrierer har de mødt? Barrierer hos ledelsen? Barrierer hos medarbejdere? Brug af eksisterende uddannelsestilbud? Behov for nye uddannelsestilbud? 3

5 Resultater 4

6 1 Håndværkere og IKT Modstand overfor IKT Fotomappe og stregkoder Læse- og skriveproblemer Mindre administration mere håndværk Tilfredshed skaber sund økonomi Deltagerne i fokusgruppen er enige om, at firmaernes mange håndværkere kan have svært ved at se fordelene, når nye IKT-værktøjer indføres på arbejdspladsen. Det hænger sammen med, at IKT sjældent udvikles og indføres med fokus på virksomhedernes håndværkere, men derimod ofte implementeres for at udføre administrative opgaver på en bedre og mere effektiv måde. Resultatet er, at firmaets håndværkere pålægges at bruge IKT-værktøjer af hensyn til arbejdsrutiner på kontoret, og ikke fordi værktøjerne gør det lettere at være bygningsarbejder. I fokusgruppen gør virksomhedslederne meget ud af at diskutere IKT-værktøjer, der tilgodeser firmaets håndværkere, og har fokus på fordelene for denne gruppe. En deltager giver et eksempel på en sådan udvikling. I hans virksomhed udfylder og skriver byggefolkene ikke længere arbejdssedler med lange redegørelser om materialeforbrug i forbindelse med udførte kundeopgaver. Det hele er blevet afløst af fotos og stregkoder. Hver enkelt håndværker får således udleveret en mappe med billeder af firmaets 500 materialer/varer med tilhørende stregkoder. Det drejer sig bl.a. om fotografier af brønde, dæksler, riste og rør i alle størrelser og bøjninger samt af forskellige former for grus, sten og jord. Ved hjælp af mappens mange billeder og tilhørende stregkoder scannes materialeforbruget i forbindelse med den aktuelle arbejdsopgave, hvorefter håndværkeren sender alle oplysningerne digitalt til firmaets regnskabsansvarlige. For deltageren i fokusgruppen er det et eksempel på en succesfuld implementering af IKT, der har klare fordele for virksomhedens byggefolk. Håndværkerens usikkerhed overfor forkerte stavemåder og misvisende formuleringer er blevet afløst af en simpel håndholdt scanner samt en fotomappe fuld af stregkoder. Dertil kommer, at billeder er enkle at håndtere for bygge- og anlægsfolk med vanskeligheder med at læse og skrive. Endelig har fotomappe og stregkoder betydet, at den administrative byrde er blevet mindre ude på byggepladsen, og har dermed givet både mere tid og plads til det centrale i at være håndværker, at udføre og løse bygge- og anlægsopgaver. I gruppen er der enighed om, at udvikling og implementering af IKTværktøjer må ske ud fra en forståelse af virksomhederne og deres virkelighed. Uden en sådan forståelse risikerer man, at IKT-værktøjer skaber modstand og bliver vanskelige at indføre. I sidste ende handler det om, at tilfredse medarbejdere er forudsætningen for at kunne skabe en god virksomhed med sund økonomi. 5

7 2 Ledelse og IKT Opdateret viden Nem adgang Flere i fokusgruppen giver udtryk for, at mange IKT-værktøjer kan være sværere at indpasse i rollen som leder. Således er det vigtigt for mester i mindre virksomheder, at man løbende kan følge den enkelte byggesag. Og det gælder uanset, om man sidder på kontoret, er ude hos kunder eller befinder sig på en ferie langt fra virksomheden. Behovet for at være opdateret og vide besked er en forudsætning for at drive mindre virksomheder. Problemer skal tages i opløbet, inden de udvikler sig og får alvorlige økonomiske konsekvenser. Kravet til IKT er derfor, at det også understøtter mesters behov for løbende at følge de enkelte byggesager og det uanset, hvor han opholder sig. Dertil kommer, at adgangen til informationerne skal foregå på en let og ukompliceret måde. Eller som en deltager udtrykker det: IKT-værktøjer skal gøre det muligt, at informationer om virksomhedens aktiviteter kommer til mig, uanset hvor jeg er - og ikke omvendt, at jeg skal opsøge dem og eksempelvis logge ind på en server for at få adgang til informationer om de enkelte byggesager, sådan som det er tilfældet med programmet Fotodok. IKT implementeres for at forbedre effektivitet og produktivitet. Imidlertid er det vigtigt, at konsekvenserne af disse forbedringer er bredt accepteret på arbejdspladsen. Kabelskader Jævnligt søges oplysninger på internettet om kablers og rørs placering i jorden, inden et gravearbejde påbegyndes hos kunder. Det sker for at undgå dyre kabelskader. Imidlertid vurderer en gruppedeltager, at søgesystemet er for kompliceret til, at et sådant søgearbejde kan overlades til firmaets timelønnede. Deltageren ser det internetbaserede søgesystem som et eksempel på et indviklet IKT-værktøj, det vil være svært at få håndværkere til at acceptere og dermed til at tage i anvendelse. Systemet kan alt for mange ting og er lidt for kompliceret til mine folk. Det nytter ikke noget, at der er 9 knapper på en række, hvis du kun skal bruge 2. Man leverer jo heller ikke en bus til mig, når det kun er mig, der skal køre. (Kloakmester) Det hedder sig, at IKT-værktøjer repræsenterer nye og bedre muligheder for at optimere arbejdsgange i byggebranchen. Imidlertid er flere deltagere skeptiske overfor en sådan fremstilling og finder at, der er tale om en overdreven optimisme. I en travl hverdag skal tingene være enkle og indgå på en naturlig måde i arbejdet for ikke at skabe modstand og dermed blive afvist af firmaets håndværkere. En sådan enkelhed eksisterer som sagt ikke, 6

8 Tilknytning til virksomhed når oplysninger om eksisterende kablers, ledningers og rørs placering i jorden skal søges på internettet. En arbejdsopgave mester derfor selv må tage sig af. Som leder kan man som sagt have et ønske om, at håndværkere tager aktivt del i at effektivisere firmaets administrative rutiner og procedurer. Imidlertid er der også et ønske om tingene ikke bliver så effektive, at ansatte bliver så selvkørende, at personlig kontakt og kommunikation mellem den enkelte håndværker og mester reduceres til et minimum. En leder giver udtryk for bekymring og kan se nødvendigheden af, at man hyppigere opsøger medarbejdere ude hos kunderne for på den måde at fastholde personlig kontakt og tilknytning til virksomheden. 7

9 3 Kunder og IKT. Kundebesøg og digitale byggesager Tidsregistrering Akutte opgaver-akut reaktion Telefonkontakt afløser s I fokusgruppen er der enighed om, at små bygge- og anlægsvirksomheder har en fordel fremfor store virksomheder. Man kan levere bedre og mere personlig service - og dermed få skabt sig et godt omdømme, der får gamle kunder til at anbefale firmaet overfor andre, så nye kunder og opgaver kommer til. - IKT-værktøjer kan være en vigtig del af en sådan udvikling med godt omdømme og tilgang af kunder. En deltager bruger således muligheden for at logge sin ind på kommunens digitale byggesager til lige at orientere sig inden første besøg hos kunden. Byggesager med eksisterende tegninger gennemgås og printes ud. Kunden oplever således et velorienteret firma, der ikke spilder tiden, men har forberedt sig grundigt om lokale byggeforhold, allerede inden han dukker op til første kundebesøg. En adfærd, der styrker firmaets chance for en endelig aftale om den konkrete byggeopgave. Små bygge- og anlægsvirksomheder udfører ofte mange opgaver af kort varighed. Kunden registrer måske, at arbejdsopgaven har taget 1½ time, mens fakturaen lyder på et højere timeantal. Den slags skaber utilfredse kunder, der mener, at de skal betale for meget for håndværkernes arbejde. Blandt lederne i gruppen er der et udbredt ønske om mere præcis tidsregistrering ved hjælp af IKT. En virksomhed har installeret IKT-værktøj i firmaets servicevogne for at gøre noget ved problemet. Der er tale om et navigationsudstyr, som registrerer hvor og hvor længe servicebilerne er parkeret på bestemte adresser. Resultatet er færre diskussioner om fakturaens størrelse og dermed mere tilfredse kunder. I gruppen er det en udbredt opfattelse, at kunderne spiller ind i firmaets valg af IKT-løsninger. Kunder med akutte problemer har en forventning om, at firmaet reagerer hurtigt og sender håndværkere ud for enten at afhjælpe eller løse problemerne. I perioder kan der være op til 10 kunder om dagen med opgaver, der kræver en omgående indsats. Det er vigtigt, at valg af IKT understøtter den form for kundeservice. I mindre byggevirksomheder med begrænsede økonomiske ressourcer er udgifter til kontor og administration ofte holdt nede på et minimum. s kan derfor ligge i firmaets digitale postkasse et stykke tid inden de læses. For kunder med tilstoppede kloakker, nedbrud i de elektriske installationer og andre akutte problemer, er det udtryk for dårlig service, at kontakten til firmaet er upålidelig, og man ikke kan stole på, at virksomheden reagerer hurtigt og øjeblikkeligt. På nogle arbejdspladser har det ført til et aktivt fravalg af IKT-værktøjerne Ipad og bærbar computer. Kunder med akutte problemer skal i stedet ringe til firmaet, hvor man så kan være sikker på, at blive personligt betjent af én af firmaets håndværkere, der så vil sørge for, at der reageres øjeblikkeligt. 8

10 4 Investering i IKT Angsten for fejlinvestering IKT og flere fagspecialer Samkøring Brancheorganisationer På den ene side har ledere i mindre byggevirksomheder et ønske om mere IKT på arbejdspladsen, og på den side anden er lederne bekymret for de mulige besværligheder og problemer, der følger med en sådan beslutning. Sjældent opnås den økonomiske gevinst, som producenter og leverandører lover i deres markedsføring af IKT. En gevinst i form af øget effektivitet og bedre produktivitet, som er hele forudsætningen for investeringen. En deltager har brugt lang tid på at undersøge muligheden for at indføre softwareprogrammet Fotodok i virksomheden. Et program, der gør det let at styre fotodokumentationen i forbindelse med byggesager, hvor firmaet skal udforme rapporter eller blot skal dokumentere kvaliteten af de udførte byggeopgaver. Mange spørgsmål meldte sig: - udgifter til indkøb af smartphones? Kan smartphones anvendes i et beskidt og støvet byggemiljø uden at gå i stykker? Hvor længe holder de før, der skal indkøbes nye? Kravene til efteruddannelse? Øges effektiviteten og produktiviteten? Er Fotodok overhovedet brugbart i mindre byggevirksomheder? - Svarene på disse og en lang række andre spørgsmål fører til, at firmaet i sidste ende fravælger at investere i Fotodok. En enkelt deltager repræsenterer et lidt større byggefirma med mange fagspecialer. Her er man bekymret ved tanken om at få implementeret IKTværktøjer, der hver for sig retter sig mod et enkelt fagområde, men ikke kan tale med hinanden på tværs af fagene. I virksomheder med flere fagspecialer er det derfor vigtigt med et detaljeret overblik over konsekvenserne, inden der investeres i diverse IKT-værktøjer. I mindre virksomheder med et enkelt fagspeciale forholder det sig anderledes. Her er det nemmere at udskifte et mindre godt IKT-værktøj med et andet og måske bedre. I fokusgruppen bruges meget tid på at orientere sig om aktuelle IKT-produkter og deres anvendelsesmuligheder. F.eks. efterlyses et avanceret system, der automatisk samkører servicevognens navigationsdata med oplysninger i firmaets kundekartotek og økonomiprogram. En samkøring der betyder, at i det øjeblik firmaets servicevogne parkeres ved en adresse, aktiveres kundekartoteket og oplysninger som kundenavn, kontaktperson, opgavens art m.m. dukker automatisk frem på håndværkerens computerskærm. Ingen i gruppen har dog kendskab til eksistensen af et sådant fungerende system. Flere deltagere er medlem af en brancheorganisation, der afholder forskellige former for aktiviteter om aktuelle IKT-værktøjer, hvor leverandører kan præsentere deres produkter. Brancheorganisationen udbyder også kurser, hvor medlemmerne undervises i et konkret IKT-produkt. Ofte med økonomisk støtte fra leverandøren af det pågældende produkt (jfr. afsnittet Kurser). 9

11 Decentrale brug af IKTværktøj Centraliseret brug af IKT-værktøj Selv om fokusgruppedeltagerne er fælles om at komme fra mindre virksomheder, kan der være store forskelle i den måde, IKT-værktøjer brugs på. I én virksomhed står håndværkerne for det manuelle arbejde omkring konkrete byggeopgaver samtidig med, at de efterfølgende fotograferer og dokumenterer kvaliteten af det arbejde, de lige har udført. I et andet firma er der en klar adskillelse mellem håndværkere, der udfører byggeopgaver og ansatte, der senere fotograferer og dokumenterer de udførte opgaver. En adskillelse der betyder, at fotoregistrering og -dokumentation på denne arbejdsplads overlades til firmaets byggeleder. Ved således at centralisere den type arbejdsopgaver til enkelte byggeledere, ønsker man at opnå det bedst mulige resultat i arbejdet med at dokumentere kvaliteten i de enkelte byggesager. 10

12 5 Kurser AutoCad Visio Fejlinvestering Kursuskultur Praksisnært indhold I fokusgruppen er der enighed om, at der er langt mellem medarbejdernes daglige virkelighed og indholdet i de IKT-kurser, de selvsamme medarbejdere tilbydes. I små byggevirksomheder møder man sjældent computere installeret med tegneprogrammer som AutoCad. Det hænger sammen med, at det er et avanceret program, der både er kompliceret og vanskeligt at bruge. Flere deltagere giver udtryk for, at målgruppen for AutoCad er større virksomheder, mens mindre virksomheder foretrækker tegneprogrammer som VISIO. En deltager fortæller, at medarbejderes lyst til at deltage på AMU-kurser knytter sig til kursusindholdet, og hvor let den enkelte kan omsætte et sådant indhold til praksis på arbejdspladsen. AMUkurser uden praksisnært indhold fører til, at virksomheden ser sig om efter andre kursusudbydere, der eksempelvis kan undervise i et tegneprogram som VISIO. Ønsket om IKT-værktøjer er stort, men i gruppen er der også enighed om, at det kan være vanskeligt at gennemskue det store udbud eller marked for IKT. I salgsmaterialer fra de enkelte hardware- og softwareleverandører fremgår det, at der er tid og penge at spare, hvis man køber og anvender deres produkter. Imidlertid er det et meget uigennemskueligt marked præget af høj risiko for fejlinvestering, at det erhvervede IKT-værktøj aldrig kommer til at fungere i virksomheden. Eksemplerne fra store offentlige it-projekter i bl.a. Danmarks Radio og Politiet skræmmer og demonstrerer faren ved den slags investeringer, at de koster meget tid og mange penge, men at risikoen er, at man ikke opnår de forventede fordele. Fokus er ikke bare rettet mod et relevant kursusindhold omkring IKT-værktøjer. Flere giver udryk for utilfredshed med kursusformen, der rummer mange og lange pauser. For medarbejdere, der arbejder på timeløn og hele tiden er underlagt stramme tidsplaner, kommer kursernes afvikling til at stå i kontrast til en travl hverdag. I diskussionen skelner deltagerne ikke mellem grunduddannelser og kurser med fokus på efteruddannelse af medarbejdere. Generelt handler det om, at der er for langt mellem den kultur og virkelighed, medarbejderne kommer fra, og den kultur der eksisterer på kurserne. For nogle virksomhedsledere fører den slags oplevelser til, at man retter blikket mod andre kursusudbydere indenfor IKT. Således redegør et par deltagere begejstret for korte og intensive kurser i deltagernes brancheorganisation. Ganske vist er firmaets økonomiske omkostninger større ved at bruge den slags frem for AMU-kurser, til gengæld afvikles de ofte over kortere tid og med et mere praksisnært indhold. I det hele taget er der et udbredt ønske om at udvikle AMU-kurser, der i højere grad retter sig mod kursusdeltagerne og det, de ønsker at høre og lære noget om. 11

13 Anbefalinger 12

14 Praksisnære kurser. I en byggebranche præget af struktur, planlægning og effektive arbejdsgange kan medarbejderes deltagelse på faglige IKT-kurser være lidt af en udfordring. Kursernes indhold og afvikling vurderes i forhold til den praksis, deltagerne møder i deres hverdag. Stor afstand mellem arbejdspladsens virkelighed og kursernes virkelighed skaber utilfredshed og giver en oplevelse af at sidde på et kursus, hvor tiden spildes på ikke-anvendelig viden. Kursisternes hverdag og virkelighed må grundigt afdækkes, målgruppens ønsker og behov identificeres med henblik på udvikling af praksisnære kursusforløb. Håndværkeres accept af IKT. IKT-værktøjer som stregkoder, scanner, smartphone, computer, navigationsudstyr m.m. indgår i flere håndværkeres hverdag. Med IKT er det muligt at lade håndværkere udføre administrative opgaver som en del af deres daglige arbejde. Ønsket er mere effektive og produktive arbejdsgange i virksomheden. I praksis skelnes mellem effektivitet knyttet til den enkelte håndværkers personlige oplevelser i jobbet og effektivitet knyttet til en mere generel opfattelse af, hvordan firmaet drives. Håndværkerens mulige accept af IKT-redskaber hænger sammen med, om disse redskaber fremmer personlig effektivitet, når byggeopgaver udføres. - Der er behov for kursusaktiviteter med fokus på IKT-værktøjer, som håndværkere opfatter som en integreret del af effektivitet og produktivitet i jobbet. Informationsdag om IKT. Mindre byggevirksomheder har svært ved at orientere sig i de mange tilbud og muligheder ved IKT-værktøjer. Ønsket er derfor en informationsdag med fokus på IKT. For eksempel hvilke IKT-værktøjer findes på markedet? Hvad er forskellen mellem de enkelte værktøjer? Hvordan identificeres virksomhedens behov? Hvad skal der fokuseres på? Hvilke værktøjer er relevante? Virksomhedsstruktur og IKT. I mindre byggevirksomheder med få ansatte er mester i sidste ende eneansvarlig overfor kunde, økonomi, personale og valg af faglige løsninger. Det stiller særlige krav til valg af IKT-værktøj. Adgang til virksomhedsinformationer må ikke være kompliceret, men foregå på en enkel og ubesværet måde for den enkelte mester. I større virksomheder er det anderledes, flere deler ansvaret med at følge op på kundekontakt, økonomi, personale og faglige løsninger. En god IKT-løsning i større byggevirksomheder kan vise sig at være en dårlig løsning i mindre virksomheder. Valg af IKT-løsninger er tæt forbundet til størrelse og struktur i den enkelte virksomhed. Der er derfor behov for kursusudbud med fokus på sammenhængen mellem IKT og virksomhedsstruktur. 13

15 Fleksible uddannelsesforløb. Der kan være langt mellem den virkelighed, der præsenteres i salgsmaterialer for IKT-værktøjer og den virkelighed i mindre virksomheder, som disse værktøjer skal indgå i. Ofte er der tale om, at den enkelte arbejdsplads må forsøge sig frem i bestræbelserne på at finde IKT-løsninger, der udspringer af lokale ønsker og behov. Det er derfor nødvendigt at udvikle uddannelsesforløb, der i højere grad understøtter kursusdeltagerne i processen med at skabe gode IKT-løsninger, der matcher arbejdspladsen. Der er brug for kursusforløb med fleksibelt indhold, hvor fokus kan variere fra gang til gang alt efter deltagernes aktuelle ønsker og behov. 14

Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere

Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere Marts 2014 Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere 1 Indledning Denne rapport udspringer af en tidligere undersøgelse om mindre byggevirksomheders brug

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI

HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI ?? HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI INDHOLD 1. Om undersøgelsen 3 2. Brug af teknologi i entreprenørenheder...

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT?

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? KSprocessen Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? 1 KSprocessen Personlig interesse for IKT i byggeriet Praktikforløb Efterår 2008 for JORTON A/S Projekt: Skelagergårdene Rapport fra

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Velkommen til inspirationsmøde Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Dagsorden (14.00-15.55) Velkommen, Peter Fjerring, Næstved Erhverv Kort om Ressource City, Anders Christensen, Ressource

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus GROUPCARE FORENINGERNES HUS ER: It-partner for danske foreninger og medlemsorganisationer med vores produkter medlemssystemet Membercare

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Øget indtjening og faktureringshastighed med

Øget indtjening og faktureringshastighed med Enemærke & Petersen a/s er en koncern, der også omfatter datterselskaberne Ringsted Entreprenørforretning og E&P service. En solid erfaring som hoved- og totalentreprenør suppleret med specifikke kompetencer

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Den digitale Skoleforvaltning

Den digitale Skoleforvaltning Den digitale Skoleforvaltning Forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen har godkendt, der udarbejdes kommissorium for projektgruppe til opdere og samle Skoleforvaltningens stregier for arbejde med it i

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge Bjørn Hove Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge VVS 17 Odense Congress Center 26-28. april 2017 Bjørn Hove TEKNIQ, Udviklingsafdelingen Ansat i TEKNIQ 2014 Økonomisk uddannelse Baggrund indenfor

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Få det maksimale ud af uniflow

Få det maksimale ud af uniflow Få det maksimale ud af uniflow Indgå et partnerskab med os Professionelle services Hardware Software Vi sætter os 100 % ind i jeres virksomheds krav og behov Vi leverer komplette løsninger, der opfylder

Læs mere

- t e g n e r f r e m t i d e n

- t e g n e r f r e m t i d e n - tegner fremtiden CADSKOLEN - tegner fremtiden Oplever du, at dit tegneprogram spænder ben for dine ideer? Vil du gerne arbejde mere effektivt med dine projekter? Brænder du efter bedre at kunne forstå

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Projektweb - anvendelse på byggepladsen

Projektweb - anvendelse på byggepladsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Projektweb - anvendelse på byggepladsen December 2007 www.ebai.dk Forord Denne kursusbeskrivelse er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Maksimal produktivitet SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Fire uafhængige undersøgelser har vist at brug af trådløse headset til telefoni i gennemsnit medfører en besparelse på 7,5 minut pr. samtaletime.

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Affaldshåndtering og -sortering

Affaldshåndtering og -sortering Affaldshåndtering og -sortering Undervisningsministeriet. 16-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere!

61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere! Presseinformation Oktober 2014 Indkøbsanalyse: 61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere! Danske sælgere er bedre end deres rygte, men der er stadig

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data og forandringsledelse.

Læs mere

Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i

Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i opkvalificeringsforløb under projektet 280 virksomheder er

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere En god arbejdsplads til dine medarbejdere Når du udliciterer lønopgaven, følger dine lønmedarbejdere med og bliver en del af vores kerneforretning. Overdragelsen sker efter gældende regler, og vi tilbyder

Læs mere