LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND"

Transkript

1 STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG. TEMANUMMER OM LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND 19/8-21/8 1994

2 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammere og stammeres vilkår, - at udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling, - at støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling, - Varetage stammeres interesser på enhver måde. Stammebladet udkommer 6 gange om året og næste nummer har deadline den 10. Marts Dette nummer er trykt i 370 eksemplarer hos: Pan Tryk, Skive Redaktion: Lene Hansen Breve og indlæg sendes til: Foreningen for Stammere i Danmark c/o DSI Landskronagade København Ø Indlæg skal være læselige, og de må meget gerne være skrevet på maskine eller på diskette. issn:

3 INDHOLD Nyt fra formanden side 4 Lokalafdeling i Nordjylland side 5 Lokalt arbejde i København side 6 Lokalafdeling som forældregruppe side 9 Hvordan et regionalt møde blev til en lokalgruppe side 10 Lokalt oplysningsmøde side 11 Svensk bog om stammen side 15 Dansk Videnscenter for Stammen side 17 Nordisk Stammeseminar 1994 side 19 Kontingent side 22 Ligeværd i folkeskolen og ligeværdig ud af den side 23 Referat af bestyrelsesmøde d. 6/2 side 24 International Fluency Association side 26 FRA REDAKTIONEN. Dette nummer af stammebladet vil handle mest om lokalarbejde og hvilke erfaringer man har m.m. Hvis der er andre der har lyst til at skrive om deres erfaringer med lokalarbejde eller andet, så send det til mig. Lene Hansen. Stammebladet nr. 1 februar

4 NYT FRA FORMANDEN. Kære medlem! Velkommen til "stammeåret" Jeg håber i alle er kommet godt ind i det nye år. Måske med det nytårsforsæt at gøre noget mere for "stammesagen". Der bliver hele tiden snakket om prioritering af de begrænsede ressourcer. Når/hvis der skal ske en prioritering, må vi til gengæld kræve, at man går ind og ser på, hvorledes den givne behandling virker og hvis ikke, hvordan man så kan forbedre resultaterne. Dette er man også begyndt på så småt rundt omkring, men vi kan stadig komme ud for, at man sender stammere til øre-, næse og halslægen, fordi det har man altid gjort, uden at undersøge bagefter om denne dyre undersøgelse giver stammeren en bedre tilværelse. I dette nummer er der vedlagt et girokort til brug for indbetaling af kontingent for 1994 på kun 60 kr. Det ville lette bestyrelsens og kasserens arbejde meget hvis du hurtigt indbetaler dit kontingent. Der bliver derved flere ressourcer tilbage til at rekruttere flere nye medlemmer. Generalforsamling Husk at forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling d. 23. april 1994, skal være formanden i hænde senest 1. marts Men husk også at du altid er velkommen til at komme med dine gode idéer til bestyrelsen. Med venlig hilsen Henrik N. Jensen 4 Stammebladet nr. 1 februar 1994

5 ERFARINGER MED LOKALT ARBEJDE Henrik N. Jensen har følgende erfaringer med lokalafdeling. Lokalafdeling i Nordjylland Jeg var i sin tid med til at starte en lokalafdeling i Nordjyllands amt. Mine erfaringer er: 1. Der skal være én, der er ansvarlig for arbejdet. Den ene skal igen have nogle med delansvar til at støtte sig, og således at der er en til at tage over, når den ansvarlige øsnker at stoppe. 2. Der skal udarbejdes et program for mindst et halvt år af gangen. 3. Kommunikationen mellem lokalafd. og bestyrelsen/landsforeningen skal fungerer. 4. Lokalafd. skal have både udadvendte og indadvendte aktiviteter. 5. Klikedannelse skal forsøges undgået. 6. Lokalafd. skal dække et område, hvor transporttiden ikke er for lang til mødestedet. 7. Samarbejde med taleinstitut/ppr-kontorer vil være med til at udvikle foreningen f.eks. ved i fællesskab at arrangere kurser/- møder. Stammebladet nr. 1 februar

6 Per Fabæch Knudsen har disse erfaringer med Lokalt arbejde i København Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om mine erfaringer med lokalafdelings arbejde i København igennem tiden til dette temanummer om lokalt stammearbejde. Det er ikke fordi, der er så meget at prale af. Men man kan selvfølgelig også uddrage noget lærdom af erfaringer, der ikke er ubetinget positive. Jeg begynder med begyndelsen. Og begyndelsen i denne sammenhæng er 1981, hvor jeg blev medlem af stammeforeningen, og hvor jeg samtidig kom i "Åbent Hus" på Taleinstituttet i Hellerup. "Åbent Hus" var et arrangement som Taleinstituttet stod for. Dette indebar, at der skulle være en fra Taleinstituttet, som var ansvarlig for, at der blev lukket og slukket efter os. Det gik fint i begyndelsen, men efterhånden blev det lidt trættende (for mig) at møde de samme mennesker uge efter uge, uden der skete en pind. Jeg havde set "Åbent Hus" som en mulighed for at møde andre stammere, som jeg kunne snakke med om stammen og diskutere stammeproblemer med osv. Men hele stemningen var ikke til dét på "Åbent Hus". Her gjaldt det om at "hygge" sig, og stammen var på en eller anden måde ikke et emne, man kunne "hygge" sig med at tale om. Der var andre end mig, der ikke var tilfredse med "Åbent Hus"- tilbudet. Vi satte os sammen for at tale om, hvad vi kunne gøre, og det endte med, at vi fandt ud at prøve at oprette nogle selvhjælpsgrupper. Vi indkaldte derfor til et møde på Taleinstituttet, hvor der kom ca. 20 mennesker. Vi fortalte om vores idé, og efterfølgende blev der dannet to grupper. Den ene selvhjælpsgruppe kørte ikke så længe, men den anden gruppe - som jeg var med i - fungerede (med nogle udskiftninger undervejs) i 3 år. 6 Stammebladet nr. 1 februar 1994

7 Grupperne fungerede sideløbende med "Åbent Hus" - og som regel gik vi op til "Åbent Hus" efter gruppemøderne - men efterhånden blev der færre og færre deltagere til "Åbent Hus". Det var så her idéen om en egentlig lokalafdeling opstod. Vi ville have et sted, vores eget sted, hvor stammere kunne mødes, når der var behov for det. Vi ville ikke være afhængige af Taleinstituttet, så drømmen var at finde en nedlagt butik, og så indrette stammelokaler der. Vi indkaldte derfor til møde igen, der mundede ud i, at det var en mægtig god idé. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der dels søgte fonde om penge, og dels arrangerede en støttefest for lokalafdelingens oprettelse. Det tog lang tid at planlægge støttefesten. Der skulle skaffes et sted at holde festen i, der skulle skaffes bands og der skulle annonceres. Der skulle laves og opsættes plakater. Der skulle købes øl og vand, smøres madder til salg osv. osv. Da selve aftenen oprandt, havde vi jo forestillet os, at salen ville være fyldt til bristepunktet - især med stammere. Men vi blev temmeligt skuffede. Udover planlægningsgruppen kom der 1 (én) stammer, og han havde deltaget i en anden fest i huset og var ved ankomsten til huset blevet opmærksom på vores arrangement. De 3 bands vi havde skaffet til at spille til støttefesten, spillede gratis. De fik dækket deres transportudgifter og fik gratis øl og vand. Det var så heldigt, at musikerne havde fortalt vidt og bredt at de skulle spille, så deres venner kom og betalte 20 kr. i entré for at høre dem spille. Der kom måske 50 mennesker ialt udover musikerne og planlægningsgruppen. Hvis ikke musikerne havde fået deres venner til at komme, og planlægningsgruppen ikke havde taget kærester og venner med, så havde der kun været talepædagog Kaj Lauridsen, som hele vejen igennem havde støttet oprettelsen af lokalafdelingen, og hans kone og den enlige stammer, der var mødt op ved et tilfælde. Det var som sagt ret skuffende. Vi fik dog et beskedent overskud ud af det, som lagde grundlaget for porto- og andre udgifter i forbindelse med indkaldelse til det næste møde vi afholdt. Men der blev ikke penge til egne lokaler i det moment, så vi måtte stadigvæk mødes privat og i lejede lokaler i den indre by. Stammebladet nr. 1 februar

8 Efter et stykke tid, hvor tilslutningen til møderne dalede, gik lokalafdelingen i sig selv igen. Et par år senere prøvede vi nok engang. Indkaldte alle stammere vi kendte fra Københavns, Roskilde og Frederiksborg amter til møde i København stykker til det første møde, 2-3 stykker efter nogle få måneder. Derefter "dvaletilstand" et år eller to. Så prøvede vi igen stykker til det første møde, 2-3 stykker efter nogle måneder. Derefter "dvaletilstand" igen - og det er den tilstand vi p.t. er i i Københavnsområdet. Man kan så spørge: hvad er der gået galt? Københavnsområdet huser mange stammere, der alle sammen mere eller mindre har et eller andet behov for, at møde andre mennesker i samme situation. Hvorfor møder man så ikke op, når der sker noget? Jeg kan ikke svare andet på spørgsmålet, end at stammeres behov for at møde andre i samme situation er prioriteret lavt på listen over gøremål, man ellers har. Og selvfølgelig, at der kan være forskellige behov på forskellige tidspunkter af livet. Det sidste er i hvert fald begrundelsen for, at jeg for øjeblikket personligt ikke prioriterer det lokale arbejde særligt højt. Jeg er for øjeblikket mere til det nationale og internationale arbejde - og så selvfølgelig familie og erhvervsarbejde. 8 Stammebladet nr. 1 februar 1994

9 Maja Knudsen, forældrerepræsentant i Roskilde Amt. LOKALAFDELING SOM FORÆLDREGRUPPE Lokalgruppe er i dette tilfælde lig med FORÆLDREGRUPPE, det vil sige at vores gruppe har - og havde da gruppen blev startet - det ene punkt fælles, at vi er forældre til børn med et talehandicap. Vi havde fået kontakt med hinanden ved en foredragsaften om stammen arrangeret af FSD og PPR-Roskilde i efteråret 92. Forældregruppen forældrepar fra Østsjælland - mødtes et par aftner over en kop kaffe for at drøfte stort og småt, lære hinanden at kende, samt udveksle erfaringer om tilbud til stammebarnet og familien. En vigtig ting for alle i gruppen er/var at finde forståelse - hos ligestillede - for de mange dilemmaer og den skyldfølelse man har med et stammebarn i familien! Vi oplevede at flere forældre med mindre børn ikke anede hvilke muligheder, der var for hjælp. Det kom ikke bag på os, for vi "hærdede" forældre med børn på år havde ganske den samme oplevelse og gruppens voksne stammere ligeså. Disse konstateringer affødte idéen om at udsende folderen "Stammer dit barn". Gruppens første projekt, udsendelse af folderen, har da også formået at nå langt omkring og skaffet os kontakt med mange "nye" forældre, og efter omtale i BUPL s fagblad har flere børnehavepædagoger henvendt sig til os for at have vores folder til uddeling blandt forældre. Efter 1 ½ år som gruppe, er det ikke gruppen som sådan der er samlingspunktet - den geografiske afstand mellem os gør det vanskeligt - men vi ved der er knyttet kontakter mere lokalt, og det vil vi forsøge at udbygge når nye forældre retter henvendelse til os. Foredragsaftnerne - vi i samarbejde med de lokale PPR-kontorer har arrangeret - har også været en stor succes. Stort fremmøde og spørgelyst fra både forældre og andre der arbejder med børn. Vi håber at lokale initiativtagere vil give en hånd med for at få gennemført lignende foredrag i andre lokalområder. Foreløbig har vi på Sjælland afholdt foredragsaftner i Roskilde og i Køge. Stammebladet nr. 1 februar

10 Carl Erik Peters-Lehm har følgende erfaringer med Hvordan et regionalt møde blev til en lokalgruppe. I efteråret 1993 afholdt FSD som et forsøg et regionalmøde i Varde. Formålet var dels at oplyse om stammen til alle de, der kommer/er i kontakt med stammere dels at søge etableret en lokalgruppe. Det blev en spændende, omfattende og givende arbejdsopgave at påtage sig. At træffe aftaler om medvirken med mennesker, der stod forskellige steder i forhold til det at stamme, aftale lokale, kaffe, orientere dagspresse, lokal- samt regionalradio, foranledige udsendelse af foldere til alle mulige faggrupper, forældre til stammere o.s.v. - o.s.v. - ja, det var en STOR opgave. Men så kom vi da til mødet. Der mødte 45 mennesker op fra 3 kommuner, så jeg var godt tilfreds. Der var en dejlig stemning på mødet. Først var der forskellige indlæg (bestilt) om små og store stammere, om kurser for stammere og om stammerne i de tre kommuner. Dernæst var der mulighed for såvel spørgsmål som kommentarer. Vor formand, Henrik Jensen talte om FSD, dens formål, arbejdsopgaver, støttemuligheder i forhold til lokalgrupper og mere endnu. Og endelig fik vi 15 medlemmer til en lokalgruppe, der i skrivende stund (november 1993) er ved at blive "søsat". Se, det var et godt møde! Ugen efter var en voksen stammer og jeg i lokalradioen, hvor vi havde en lille time, til at tale om stammen. Det gav mange responser bagefter. Idé! Hvis FSD holdt 12 møder af den slags pr. år, så ville vi i år 2000 kunne være et sted mellem 1000 og 2000 medlemmer i FSD! Sikke en indflydelse det ville kunne gi os! 10 Stammebladet nr. 1 februar 1994

11 Her bringes en praktisk vejledning i at afholde lokale oplysningsmøder med henblik på at starte lokalgruppe under FSD. LOKALT OPLYSNINGSMØDE Før møde Træffe aftaler om medvirken samt dato med lokal talekonsulent/-pædagog talepædagog eller psykolog fra småbarnsstammekursus (Jylland: Taleinstituttet i Århus Sjælland: PPR-kontor) voksenstamer forældre, der har været på småbarnsstammekursus forældre til teenagestammer repræsentant fra FSD s bestyrelse Husk at aftale takst for deltagelse, dersom nogen ønsker betaling Der indsendes budgetoverslag til kassereren for FSD. I budgettet skal indgå aftalte takster, km-penge, annonceudgifter, kaffesamt lokaleudgifter, foldere/hæfter samt "diverse".!! Dette bør ske senest 6 uger før møde!!! Lokale Aftal/bestil lokale. En skoles kantine er idéel, da der så er mulighed for at få lavet kaffe m.m. til en overkommelig pris (i så fald skal dette også aftales med skole/kantinedame). Ellers kan andet skole lokale benyttes. Man skal kontakte skoleforvaltning eller skole for at få tilladelse til benyttelse af lokale. Afgørede for et "ja" er, at det er FSD som forening ved lokal repræsentant, der arrangerer mødet.!! Dette bør ske senest 6 uger før møde!! Folder Folder (se bilag) sendes ud via FSD s sekretariat, som skal have postnumrene på de områder, der skal inviteres. Man skal selv invitere amtets chefpsykolog. Det lokale PPR-kontor skal have mange (30-60) foldere til uddeling blandt stammebørns forældre, personale etc.!! Folder bør sendes ud senest 3 uger før møde!! Avis Omtale: kontakt den regionale avis, der gerne vil have sådant stof. Fortæl om idéen med mødet, myter/fordomme vedrørende stammen etc. Stammebladet nr. 1 februar

12 Annonce: indrykkes i lokal(e) avis(er) senest ugen før. Radio Lokalradio: kan bringe folderens indhold under servicemeddelelser ugen før/på dagen. Det koster sandsynligvis lidt. Aftal pris og få regning, der betales af FSD s kasserer. Regionalradio: bringer på dagen. Der bør sendes ind ugen før. Skiltning Der skal skiltes, så lokalet er let at finde, både ude og inde. Foldere, hæfter om stammen Bed sekretariatet sende alle slags foldere/hæfter til almindelig uddeling. De skal bestilles og være fremme i god tid. Mødet Lokalrepræsentanten, der har "lagt navn til" i annoncer foldere o.s.v. bør være leder af mødet, men ikke selv stå for noget punkt. Spørgsmålene på anden side af folder (bilag) er en god "dagsorden", og så rækkefølgen. Kaffe skal drikkes før "Hvad kan vi bruge vor viden til?" Efter kaffe, lad FSD s repræsentant fortælle om foreningen, dens formål, arbejdsområder og -opgaver, støttemuligheder o.s.v. Og så besvare spørgsmål ved hjælp af alle, der har haft ordet samt dig selv, og til slut tale lokalgruppe. Ved indgangen ligger foldere/hæfter, og nu lægges der også tilmeldingsliste med plads til navn, adresse, tlf. nr., samt afkrydsning vedr. lokalgruppe- og dermed FSD-deltagelse. Tak for i aften! Efter mødet Afregninger: det kan klares ved at sende fakturaer eller boner med en oversigt over formål til kassereren. Lokalgruppe Indsende tilmeldinger til FSD s kasserer. Gruppen får kr. 100 pr. medlem, der betales kr. 60 i årligt kontingent. Indkalde til første lokalgruppemøde, hvor man aftaler formål, mål, arbejdsopgaver for de(n) enkelte. 12 Stammebladet nr. 1 februar 1994

13 Stammebladet nr. 1 februar

14 14 Stammebladet nr. 1 februar 1994

15 Hermann Christmann har sendt følgende indlæg til temanummeret. SVENSK BOG OM STAMMEN Per Alm fra Lund er for Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund ved at udarbejde en mappe med titlen Om stamning och vad man kan göra åt det. Endnu findes bogen kun som samlemappe, som bliver suppleret hen ad vejen. SSR har solgt mappen i et stykke tid. Det er meningen, at mappen, når den er færdig, skal omarbejdes til en bog. Derfor vil jeg i det følgende omtale den som bogen. Bogens formål er at kunne bruges ved selvstudier, i studiekredse (gruppearbejde) og ved talepædagoguddannelsen. Bogen henvender sig først og fremmest til folk, der stammer, men også til talepædagoger, lærere, forældre til stammende børn, og mennesker, som interesserer sig for stammen. Bogen er indtil videre opdelt i fire afsnit. Det første afsnit indeholder Del I: Alment om stammen og dens behandling Hvad er stammen Hjernen og talen Etablerede teorier om stammen Forskning om stammen Behandlingsmetoder - oversigt. Del II: Om personlig udvikling Stress Afspænding Mental træning. Efter hvert kapitel er der forslag til diskussionsemner og der er angivet litteratur at fordybe sig i. Stammebladet nr. 1 februar

16 Del III: At ændre sin tale og Del IV: Sammenfatning er endnu ikke færdige. Efter Del IV er der en litteraturliste for hele afsnittet. I mappens afsnit 2 er der en plan for et studiekredsforløb. Der er forslag til formål, der er gode råd om den praktiske afvikling af en studiekreds, og der er forslag (temmeligt strukturerede) til, hvad man kan beskæftige sig med (og som i vidt omfang består i at diskutere emnerne i afsnit 1) på hvert møde i et forløb. Afsnit 3 indeholder praktiske hjælpemidler til den enkeltes personlige planlægning. Der er et skema til en ugeplan og der er et skema til hjælp til opstilling og realisering af sine personlige mål. Afsnit 4 består af en samling af avis- og ugebladsudklip omhandlende stammen. Uden at give en egentlig anmeldelse af bogen (det venter jeg med, til den er færdig), er det min opfattelse, at bogen som diskussionsgrundlag i en studiekreds ser ud til at være meget anvendelig. Der er lagt et meget stort arbejde i bogen, og den kommer ind på mange ting i forbindelse med stammeforskning, stammebehandling og personlig udvikling, og den kommer ind på mange af de problemer, man som stammer går og tumler med. Endvidere - og det skal ikke undervurderes - gruppen har et materiale at samles om, man behøver ikke opfinde hjulet igen. Bogen (mappen) kan købes hos den svenske stammeforening. Prisen er 130 svenske kroner, det er kostprisen og jeg synes, det er billigt. Måske FSD kunne anskaffe et eksemplar? - som inspirationskilde og/eller til udlån til interesserede (svenskkyndige!) grupper. 16 Stammebladet nr. 1 februar 1994

17 Dansk Videnscenter for Stammen blev officielt indviet med en reception den 3. februar, hvor mange var mødt frem fra nær og fjern for at ønske tillykke med "stammecentret". Følgende personer er ansat i centeret: Per f. Knudsen som centerleder Tine Egebjerg som centermedarbejder Louise Laugesen som sekretær/administrativ medarbejder. Som beskrevet i Stammebladet nr. 6, 1993 vil centrets hovedindsatsområder i begyndelsen være: - tidlig indsats overfor små børn, der stammer. - styrket indsats overfor skolebørn, der stammer. - opbygning af et netværk, der kan yde konsulentbistand til behandlere, som ønsker det. - information til arbejdsmarkedet om stammen. Centeret har fået ny adresse: Dansk Videnscenter for Stammen Emdrupvej 101, Bygning C, 2400 København NV tlf: , lokal 2531, fax: Den nye centerleder, Per F. Knudsen, i snak med to af gæsterne. Stammebladet nr. 1 februar

18 Korridorforhandlinger i centeret. Der var mange "pinger" tilstede ved receptionen. 18 Stammebladet nr. 1 februar 1994

19 Nordisk stammeseminar foregår i år på Island. NORDISK samarbejde har været meget godt de seneste årtier. Det gælder også for samarbejdet mellem de personer som tegner de nordiske foreninger for de som stammer. Med det nordiske stammeseminar har man fundet en god grund for samarbejdet. Der kommer personer fra de fleste hjørner i Norden og deler en følelse af samhørighed og solidaritet, foruden det at deltage i forskellige aktiviteter for at øge sine kundskaber og dele sin oplevelser. De seneste to år har Island kommet ind i dette samarbejde og nu er det snart tiden for det Nordiske Stammeseminar på Island. NORDISK 94 foregår i dagene august Det bliver så tidligt eftersom efteråret kommer lidt tidligere på Island og vi vil gerne have at vores gæster får set noget af den Islandske sommer. Tidsrammen bliver også længere en den plejer at være. Når man foretager en så lang rejse kan man lige så godt forsøge at udnytte den fuldt ud. Seminariets hovedtema bliver SELVOPFATTELSE, som bliver behandlet fra forskellige synsvinkler. Ankomst til Island forventes at blive fredag eftermiddag og vi ankommer fredag aften til Reykholt (på det vestlige Island). Seminaret vil vare indtil om mandagen, d.v.s. 3 nætter. Tilbagerejse om tirsdagen for de som ikke deltager i den 4-5 dages busrejse som vi planlægger efter seminaret. Det bliver en rigtig stammetur!! Priserne er ikke fastsatte endnu, men deltagerpris for seminaret bliver omkring 1500 Danske kr. Angående flyet, så vil vi lave en aftale med Icelandair for rejserne mellem Skandinavien og Island. Den normal Stammebladet nr. 1 februar

20 pris for flyrejser ligger omkring 3200 danske kr. Vi håber at kunne sænke disse priser en smule og desuden har vi søgt om støtte til delvis dækning af rejseomkostningerne for deltagerne. Nærmere information om økonomi, program m.v. samt tilmeldingsblanketter, vil blive sendt ud senere. Vi kan tage imod over 100 personer og vi håber at vi får mange af jer at se på Island Tilmeldingerne skal vi have før den 15. juni 1994, men I som er interesseret og tænker på at komme, hører vi gerne fra tidligere, det letter vores planlægning. Skriv til: Málbjörg ph IS-130 Reykjavík Island Nærmere information også på telefon til Benedikt: eller fax på jobbet: Stammebladet nr. 1 februar 1994

21 Stammebladet nr. 1 februar

22 KONTINGENT Med dette nummer af Stammebladet er der et giroindbetalingskort. Dette skal bruges til indbetaling af kontingentet for Kontingentet er igen i år, kr. 60. Hvis du har indmeldt dig (og betalt) i oktober kvartal 1993 gælder indbetalingen også for Husk at du skal have betalt kontingent for at kunne deltage på generalforsamlingen. På girokortet vil der stå én af flg. betegnelser: Personligt medlem Institutionsmedlem Forældremedlem Dette er fordi vi gerne vil vide hvorledes I opfatter jeres medlemsskab, og være mere målrettede i vores tilbud til medlemmerne. Der er ingen forskel i medlemsrettighederne. Hvis du vil flyttes til en anden gruppe skal du skrive det på girokortet. Nogle ønsker ikke medlemsskab, men kun at modtage Stammebladet, her står der: Stammebladsabonnent. Plus og Stamposten FSD tilbyder sine medlemmer et gratis abonnement på den Svenske stammeforenings blad PLUS. Det er dog en betingelse at man hvert år tilkendegiver sin interesse til sekretariatet. Sidste chance for i år var den 20. januar; men hvis du er meget hurtig kan du endnu nå at sikre dig et abonnement ved at give sekretariatet besked. Stammeblads-abonnenter kan bestille Plus ved at indbetale kr. 80,00 på FSD s girokonto og mærke indbetalingskortet PLUS. Vi vil prøve at etablere samme ordning med den Norske stammeforenings blad STAMPOSTEN, så hvis du er interesseret i at læse Stamposten, så giv besked hurtigt. 22 Stammebladet nr. 1 februar 1994

23 Maja Knudsen har sendt følgende indlæg. LIGEVÆRD I FOLKESKOLEN OG LIGEVÆRDIG UD AF DEN. FSD har gennem det sidste års tid kæmpet for at få ændret Undervisningsministeriets bekendtgørelse og vejledning om fravigelser ved folkeskolens afsluttende prøver. Efter vedtagelsen af den ny skolelov, har ministeriet da også taget bekendtgørelse og vejledning op til revision, og vi har haft Undervisningsministeriets oplæg til høring. Både FSD s bestyrelse og forældregruppen har indgivet høringssvar, og vi kan nu kun håbe på at omtalte vejledning ændres til gavn for kommende afgangselever med stammehandicap. I vores høringssvar har vi bl.a. udtrykt ønske om - at censor skal orienteres om elevens talehandicap inden prøven, - at der udvises størst mulig fleksibilitet ved den mundtlige prøve, - at det ikke af elevens eksamensbevis må fremgå, at eleven har fraveget de almindeligt gældende regler. Med vores høringssvar har vi desuden forsøgt at gøre opmærksom på hvor ukonstant stammen er, og at stammerens mundtlige præstation meget afhænger af trygheden i eksamens - såvel som mange andre - situationer. Stammebladet nr. 1 februar

24 Referat af bestyrelsesmøde den 6. februar Revideret dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent og ordstyrer. 2. Generalforsamling/Medlemsmøde. 3. Regnskab Budget 1009 og Forretingsgangene, herunder tansportgodgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og skattereform. 6. To-dages konference ved Undervisningsministeriet. 7. Forsikring. 8. Nordisk Stammeseminar FSD-ungdom. 10. Nyt brevpapir. 11. John sagen. 12. DSI s fødselsdag. 13. Pengeinstitut. 14. Status på princip og arbejdsprogram. 15. Næste møde. Deltagere: Jytte, Henrik, Anders, Johnnie, Carl Erik og Gorm (referent). 2. Kommunikationscentret i Fredericia kl. 13:00; Medlemsmøde søndag den 24. Johnnie samler oplysninger om kursussteder til fremtidigt brug. 3. Bestyrelsen tager det foreløbige regnskab til efterretning. 4. Budget gennemgået og godkendt. 5. Udgifter til færge ved kørsel i egen bil dækkes af FSD i forbindelse med foreningsaktiviteter. Diskussion omkring tabt arbejdsfortjeneste tages op på næste møde. 6. Calle orienterede. Nærmere beskrivelse i Stammebladet nr FSD er selvforsikrende for udstyr udstationeret hos medlemmerne. Anders tegner den for sekretariatet nødvendige forsikring samt undersøger hvilke forsikringer der iøvrigt er nødvendige for os. 24 Stammebladet nr. 1 februar 1994

25 8. Der gives dækning for 90 % af seminarafgiften, dog maksimalt kr for samtlige deltagere. 9. Henrik tager initiativ til indlæg i Stammebladet. 10. Nyt brevpapir blev valgt. Der bestilles papir og kuverter. 11. Bestyrelsen giver Anders opbakning til brevet til advokaten vedr. vores holdning. 12. De bestyrelsesmedlemmer der kan komme + udvalgte medlemmer deltager. 13. Kassereren indhenter tilbud fra forskellige pengeinstitutter vedr. renter m.v. 14. Kort status. Tages op på næste møde, søndag den 6/3 eller 13/3. NYE TIDER FOR SKRIVETELEFONTJENESTEN (servicenr. 123) Fra 1. februar 1994 vil man kunne ringe mellem en skrivetelefon og en almindelige telefon til midnat alle ugens dage. Åbningstiderne bliver pr. 1/2 1994: Mandag-fredag kl Lørdag kl Søndag kl Stammebladet nr. 1 februar

26 INTERNATIONAL FLUENCY ASSOCIATION International Fluency Association (IFA) blev stiftet i IFA er en non.profit "international, interdisciplinary organization devoted to the understanding of fluency, to the understanding and management of fluency disorders, and to improvement in the quality of life for persons with fluency disorders". IFA blev stiftet, fordi der ikke var internationale organisationer eller foreninger, der udelukkende beskæftiger sig med fluency (i denne sammenhæng omfatter "fluency" en række talehandicap, hvor stammen p.t. er det, IFA beskæftiger sig mest med - derfor skriver jeg ofte om stammen i det følgende, hvor der retteligt burde stå "fluency" eller "fluency disorders"). IFA vil søge at etablere kontakt til andre sammenslutninger, f.eks. IALP, ASHA og brugerorganisationer (f.eks. stammeforeninger). Foreningens formål opnås gennem støtte til tværfaglig tankegang og forskning i fluency og ved at opmuntre til tværfaglig erfaringsudveksling og tilgang til behandling, ved tilskyndelse til udvikling af og interaktion mellem brugergrupper (stammeforeninger), oplyse offentligheden, og repræsentere stammende personer og medlemmer af de faggrupper, som beskæftiger sig med stammende personer. IFA har nogle grundlæggende principper som ledetråd. Det er en international forening, derfor skal der være deltagere fra mindst tre lande i bestyrelsen og i de ledende og faglige organer (committees). IFA vil være et forum for forskellige kliniske, teoretiske og eksperimentelle synspunkter. Alle, der interesserer sig for stammen, er velkomne som medlemmer, indbefattet talepædagoger, (audio)logopæder, socialrådgivere, sociologer, psykologer, foniatere, læger, naturvidenskabsfolk, stammere og lægfolk. Årskontingentet er 70 USD, studenter 45 USD, i Som medlem får man bl.a. foreningens newsletter "ifa-gram" og tidskriftet "Journal of Fluency Disorders", som udkommer kvartalsvis. Der er 6-8 danske medlemmer ud af et totalt medlemstal på ca. 250 (efteråret 1993). Jeg vil meget stærkt opfordre til, at man melder 26 Stammebladet nr. 1 februar 1994

27 sig ind i foreningen. Jo flere vi er, i desto højere grad kan vi gøre vore synspunkter gældende. Jeg kan i den forbindelse fortælle, at Per Fabæch Knudsen er formand for en ad-hoc committee, der skal komme med forslag til IFA s fremtidige organisationsform. Steen Fibiger er formand for et underudvalg (under Membership Committee), der tager sig af sponsorering af IFAmedlemmer fra valutasvage lande (de tidligere Østlande og 3. verdenslandene). Stammeforeningerne verden over er ved at finde sammen om arbejdet i den såkaldte Consumer Affairs Committee, hvor det også i høj grad er vigtigt at lade vor røst høre. Undertegnede er IFA s kontaktperson for Danmark, og interesserede kan henvende sig til mig for yderligere oplysninger: Hermann Christmann, Bregnevej 10, 9800 Hjørring, Tlf & Fax: Kongres IFA afholder august 1994 sin første kongres i München: "1.ST. World Congress on Fluency Disorders". Emnerne bliver: Prevention of stuttering, genetics and stuttering,new approaches to stuttering therapy, therapy efficacy, neuromotor processes, clinical experiences, cognitive/emotional aspects of assessment and therapy, continuing education. Pris: Kongresafgiften ved tilmelding senest 1. april 1994: 300 DEM for medlemmer af IFA, 350 DEM for ikke-medlemmer. Ved tilmelding efter 1. april 1994: 375 DEM for medlemmer og 425 DEM for ikke-medlemmer. Hotel: Specialpriser ved tilmelding senest 1. april 1994: Fra ca. 90 DEM for et standard-dobbeltværelse til ca. 200 DEM for et luksuriøst dobbeltværelse. Yderligere oplysninger om tilmelding etc. kan fås hos: Dansk Videnscenter for Stammen Emdrupvej 101, bygning C, 2400 København NV tlf , lokal 2531 eller Hermann Christmann, Bregnevej 10, 9800 Hjørring tlf & fax: Stammebladet nr. 1 februar

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN BILLEDER OG REFERAT FRA OKTOBERMØDET STAMMEBLADET

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1993 18. ÅRGANG. NY FOLDER FRA FORÆLDREGRUPPEN VI SES PÅ OKTOBERMØDET

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1993 18. ÅRGANG. NY FOLDER FRA FORÆLDREGRUPPEN VI SES PÅ OKTOBERMØDET STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1993 18. ÅRGANG. NY FOLDER FRA FORÆLDREGRUPPEN VI SES PÅ OKTOBERMØDET TAVSHED SOM BESKYTTER STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2012 SVENDBORG AUKTIONERNE

JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2012 SVENDBORG AUKTIONERNE JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2012 SVENDBORG AUKTIONERNE JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2012 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 15. august 2012 SVENDBORG AUKTIONERNE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14 Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet. 1. Valg af referent - Eva 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA KELLERSMINDE d. 26 juni 2014. tilstede: Trine, Jens, Kirsten, Laila, Hanne F. Jens (Basse), Anne-Dorthe

REFERAT FRA KELLERSMINDE d. 26 juni 2014. tilstede: Trine, Jens, Kirsten, Laila, Hanne F. Jens (Basse), Anne-Dorthe REFERAT FRA KELLERSMINDE d. 26 juni 2014. tilstede: Trine, Jens, Kirsten, Laila, Hanne F. Jens (Basse), Anne-Dorthe 1: Godkendelse af dagsorden. godkendt uden tilføjelse 2: opfølgning af referatet fra

Læs mere

NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP

NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP en landsdækkende organisation Nr. 1 23. årgang Januar 2016 Hjælp os med at hjælpe andre - sammen kan vi gøre en forskel! NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP en landsdækkende organisation www.njhh.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening 22-02-2012 19:00 Hos i Fredensborg Mødetype: Bestyrelsesmøde /opfølgning Referent: Helle Ordstyrer: Deltagere: (kasserer og bedstemor til ra, Victor og Emma)

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere