perfektion Ups... om at give slip på kontrollen af og til og ikke stræbe efter det perfekte altid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "perfektion www.srg.dk Ups... om at give slip på kontrollen af og til og ikke stræbe efter det perfekte altid"

Transkript

1 RAFFINADERIET.DK Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering og handicaptillæg* Angst- og panikanfald* 10 gode råd til gruppearbejdet* Udsætter du dig selv for udsættelse?* * fås kun i elektronisk form For bestilling af pjecer, send venligst en mail til Pjecerne kan desuden downloades gratis på Studenterrådgivningen tilbyder gratis rådgivning og behandling for studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser. Derudover tilbyder Studenterrådgivningen at holde foredrag og workshops mv. mod betaling for samarbejdspartnere på uddannelsesinstitutionerne. Studenterrådgivningen er en institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Læs mere på: perfektion i Ups... om at give slip på kontrollen af og til og ikke stræbe efter det perfekte altid me 16

2 Indhold Forord Forord Hvad er perfektionisme... 4 Den onde cirkel... 7 Sæt fokus på årsagen... 8 Gode råd... 9 Noter Her finder du Studenterrådgivningen Oplever du, at du aldrig gør det godt nok? Udsætter du dine afleveringer, fordi du altid stræber efter at gøre dine opgaver en tand bedre? Eller har du hele tiden oplevelsen af, at du burde være bedre forberedt, selvom du har læst timer i døgnet op til en eksamen? Hvis du kan nikke genkendende til disse situationer, er du måske én af de mange, som jagter det perfekte. Og konstant sætter dig selv under et enormt pres både fagligt og personligt. Der kan være mange forklaringer på perfektionisme, men uanset årsag vil de fleste opleve, at det er en lang og sej proces at ændre adfærd for at reducere de store omkostninger, der er ved at være perfektionist. For mange vil det kræve længere tids arbejde med sig selv eventuelt suppleret med professionel hjælp fra en rådgiver i Studenterrådgivningen. I pjecen sætter vi ord på de mest almindelige konsekvenser af perfektionisme, ligesom vi kommer med en række gode råd. Samlet set håber vi, at du bliver inspireret til at gøre op med din perfektionisme og indser, at tingene ikke altid behøver være perfekte. Hos Studenterrådgivningen kan du få hjælp og rådgivning, og du er velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder. Du finder vores telefonnummer og adresser bagest i pjecen. Direktør for Studenterrådgivningen Sten Kruse-Blinkenberg Juli 2012 Redaktion:Studenterrådgivningen Tekst: Studenterrådgivningen Layout: Raffinaderiet Tryk: GP Tryk Oplag: stk., 3. oplag Studenterrådgivningen, juli

3 Hvad er perfektionisme? Perfektionisme handler på overfladen om, at der ikke må være noget man kan sætte en finger på, og at omverdenen skal se, at man altid har styr på det hele. Under overfladen gemmer sig ofte en oplevelse af, at ens selvværd og anseelse afhænger af, at man ikke kan kritiseres for noget. Mennesker med udtalt perfektionisme er som oftest både rigtig bange for og ser ned på deres egne (almindeligt menneskelige) svagheder og sårbarheder. De vil skiftevis være misundelige på andre, som ikke forsøger at skjule, at de er almindeligt fejlbarlige, men også idyllisere dem for at være så fantastiske og stærke, at de netop godt kan stå ved deres mangler. Almindeligvis vil man mene, at hang til perfektionisme skyldes en eller anden form for grundlæggende mindreværdsfølelse På mange måder er det at være ambitiøs og ville gøre tingene rigtig godt en styrke, der kan få én langt i livet. Men der er forskel på at være perfektionist og på at være ambitiøs. Forskellen består i, at den ambitiøse kan nyde arbejdsprocessen, leve med sine fejl, modtage vejledning og være i en læringsproces med alt, hvad der hører til. Perfektionisten derimod presser sig selv med hårde og kritiske bedømmelser af alt, hvad han/hun foretager sig. Ens præstation vurderes konstant i forhold til det negative; det man ikke husker fra pensum, hvad man ikke har nået at læse, den lille kritik man fik af vejlederen, osv. Sat på spidsen opleves arbejdsprocessen hen til en eksamen eller aflevering som et helvede for perfektionisten. Enten laver perfektionisten først sine afleveringer i allersidste øjeblik eller studerer gennem hele semesteret, som om vedkommende er til eksamen hele tiden. Det vil sige, at ønsket om at være perfekt, ofte får en modsat og utilsigtet virkning og kommer til at stå i vejen for ens succes. Man plages af evindelig dårlig samvittighed, føler sig underlegen og oplever ofte at blive handlingslammet, da vejen til det perfekte resultat er for lang og for hård. Perfektionisme kommer ofte til udtryk på følgende måder: Angst for at begå fejl Man tolker en enkelt fejl eller en enkelt kritik som tegn på generel svaghed, der griber om sig og kan ende med at nedbryde ens selvværd. Kritik af ens arbejde tages personligt, og derfor kan vejledningstimer blive til et mareridt, hvor der er en risiko for at blive udstillet, og ikke et læringsrum, hvor man kan bruge vejlederen, og på den måde undgå at skulle opfinde den dybe tallerken forfra hver gang. Alt eller intet Perfektionisten er kendetegnet ved en tilbøjelighed til at tænke i alt eller intet. Man skal have 10 eller 12 ellers er det lige meget. Den første sætning i opgaven skal være helt fantastisk ellers kan man ikke skrive videre. Hele opgaven skal være tænkt igennem, før man kan gå i gang. På den måde springer perfektionisten mellemregningerne over og oplever ikke, hvordan det kan være udviklende at gå to skridt frem og et tilbage, tage fejl og rette op igen. Læringsprocessen bliver blokeret af handlingslammelse og negativ tænkning. Ens præstation vurderes konstant i forhold til det negative Ønsket om at være perfekt kan være så udtalt, at det frarøver én oplevelsen af personlig tilfredsstillelse. Enten fordi man underpræsterer ift. ens faglige færdigheder og indsats, eller også fordi man er ude af stand til at glæde sig over de høje karakterer, som man efterstræber, når man får dem. Når en eksamen er overstået, frygter man straks den næste opgave, den næste eksamen, og den næste kamp op til de gode karakterer, hvor omkostningerne er høje. 4 5

4 Den onde cirkel Kritik slår én ud Hvis vejlederen har givet kritisk respons og anbefalet én at skrive lidt om på et bestemt afsnit i opgaven, føler man, at hele ens person er under kritik. Vejlederen får ikke lov at lede én gennem vejen, påpege huller i vejen, anbefale omveje, bede én gå en anden vej eller tage den korte vej. Mange perfektionister prøver at gøre al arbejdet selv og afleverer kun det til vejledning, der udelukkende vil få ros. Det siger sig selv, at det bliver en hård og ensom proces. Man burde også Ens tanker og vurderinger er hele tiden præget af forestillinger om, hvad man bør og skal gøre. Dette tanketyranni tager sjældent hensyn til egne ønsker, personlige ressourcer og fokuserer ikke på dét, man rent faktisk gør, men alt det man ikke når på listen. De andre er enten fantastiske eller tabere (enten/eller) Der kan være en tendens til at tro, at andre let opnår succes med et minimum af anstrengelse, få fejltagelser og næsten ingen følelsesmæssig stress. Omvendt opfatter man sig selv som én, der trods endeløse anstrengelser, altid er utilstrækkelig. Man idylliserer andre og devaluerer sig selv, og denne devaluering er og vil altid være demotiverende. Overfokusering på det negative trivialisering af det positive Perfektionisten trivialiserer det positive ved generelt at have vanskeligt ved at tage imod komplimenter, ved at blive forlegen eller betragte dem som høflighedsfraser. Samtidig er perfektionisten afhængig af ekstern bekræftelse og gør alt for at få den. Bekræftelsen har desværre kun korttidseffekt på grund af den overfokusering, som perfektionisten har på det negative, og den grundlæggende utilfredshed med egne præstationer. Man idylliserer andre og devaluerer sig selv, og denne devaluering er og vil altid være demotiverende Har man perfektionistiske tilbøjeligheder, ender man som regel i en ond cirkel. Det første trin kan være, at man sætter sig urealistiske og uopnåelige mål. Det resulterer i, at man bliver mindre produktiv og kreativ, fordi man oplever et konstant pres. Resultatet er, at man forstærker sin selvkritik, føler sig skyldig og mister selvrespekt. Konsekvenserne af at befinde sig i denne onde cirkel er ofte stress og depressive symptomer såsom dårlig koncentration, nedtrykthed, dårlig søvn og uro. Man får let en opgivende holdning over for det, som man har sat sig for, og kaster sig måske ud i nye opgaver med urealistiske, høje mål ud fra forestillingen: Hvis bare jeg prøver én gang til, og gør mig endnu mere umage, så skal det nok lykkes. Perfektionisme griber også ind i ens forhold til andre mennesker. En indre følelse af utilstrækkelighed kan betyde en tilbøjelighed til på forhånd at regne med andre menneskers afvisning. Når denne forhåndsfrygt for afvisning spiller sammen med ønsket om at udstråle kontrol og ufejlbarlighed, så er man i forsvarsposition med det samme måske også selvretfærdig og man risikerer at støde andre mennesker fra sig ved altid at ville forklare og gardere sig. Når man derefter ikke møder interesse eller anerkendelse fra andre, kan man tro sig bekræftet i sin antagelse om, at man nok er værdiløs. Forholdet til andre mennesker kan også være præget af, at man er bange for nærhed og at knytte sig til andre. Hvis man kommer tæt på et andet menneske, kan man risikere at blive afsløret. Man frygter, det vil blive opdaget, at man er almindelig og altså ikke perfekt. Man får let en opgivende holdning over for det, som man har sat sig for, og kaster sig måske ud i nye opgaver med urealistiske, høje mål 6 7

5 Sæt fokus på årsagen Gode råd Perfektionisten føler ofte, at der mangler et eller andet; man er utilfreds med sine præstationer, kan have vanskeligt ved at præstere noget ordentligt, og føler, at andre klarer tingene langt bedre. For at kunne gøre noget ved den frustration, utilfredshed og ensomhed, der tit følger med perfektionismen, er det vigtigt at kigge lidt på, hvorfra den kommer, og hvordan den griber ind i ens liv. Almindeligvis vil man mene, at hang til perfektionisme skyldes en eller anden form for grundlæggende mindreværdsfølelse. Perfektionisme kan f.eks. være begrundet i, at ens forældre har været meget korrekte og har stillet meget høje krav til én og at man derfor har fået indtryk af, at man for overhovedet at blive elsket eller accepteret skulle honorere disse krav. Ønsket om at være perfekt kan være så udtalt, at det frarøver én oplevelsen af personlig tilfredsstillelse. Modsat kan perfektionisme også udvikles på baggrund af en opvækst under kaotiske og utrygge forhold, hvor man som barn har gjort alt, hvad man kunne for at holde sammen på sig selv og familien bl.a. ved ikke at vise svaghed og ved at være dygtig. Således forbinder man måske til stadighed fejl og mangler med kaos og utryghed og dertil kommer, at man ikke vil ende som sine forældre, og man går i den modsatte grøft. Hvad end baggrunden for din perfektionisme er, tyder meget på, at din fortid styrer og bestemmer alt for meget over din nutid, og konsekvenserne af de forestillinger og forventninger, som du har til dig selv er alt for store. Acceptér at ingen er perfekte Det kan være en lang og sej proces at få gjort op med perfektionisme. Det kræver som regel længere tids arbejde med dig selv, vilje til forandring, eftertænksomhed, snak med ens nærmeste og eventuelt professionel hjælp hos en rådgiver i Studenterrådgivningen. Du kan imidlertid selv gøre en del for at ændre dine perfektionistiske tilbøjeligheder og opnå en mere overkommelig og realistisk indstilling. I første omgang må du erkende, at det ikke er ønskværdigt at forsøge at være perfekt eller at lade som om, du er det. Det perfekte er ofte skræmmende for andre. Perfektionisme lægger afstand til andre og er ødelæggende for din livskvalitet. Hvis man leger med tanken om, at alting er perfekt alle middage, alle faglige præstationer, alle kæresteforhold vil det fratage mennesket muligheden for udvikling og forandring. Det perfekte er en illusion. Fantasien om, hvor forfærdeligt det vil være at afsløre sig som almindeligt menneskelig, er meget værre end virkeligheden. Derfor er det grundlæggende bedre at være åben, kritisk, modtagelig og respektfuld over for de udfordringer, der ligger i, at tingene ikke er perfekte. Del tvivl og usikkerhed med andre og vær ikke så bange for at tage fejl, hvilket er en væsentlig del af enhver læringsproces og rummer enorme potentieller for personlig vækst. Undgå ikke kriser, men sæt dig for at håndtere dem så godt du kan og med hjælp fra mennesker omkring dig inklusiv din vejleder. Arbejdsmarkedet forventer ikke perfekte kandidater, men mennesker, der er engagerede, og i stand til at lære af de fejl, som de uvægerligt vil lave 8 9

6 Sæt realistiske og opnåelige mål Basér dine mål på de ressourcer du har i den givne situation og de rammer, som du har at arbejde under. Det er ikke lige meget, om du har tre dage eller tre uger til en opgave. Det er ikke ligegyldigt, om der er sygdom i din nære familie. At du fik 12 i en tidligere eksamen eller på gymnasiet/hf, betyder ikke, at du altid og i alle fag skal have samme karakter. Vores erfaring i Studenterrådgivningen er, at man får lige så fine karakterer som før (hvis ikke bedre) blot med den væsentlige forskel, at man også har det godt under arbejdsprocessen og oplever større tilfredshed med slutproduktet. Stress, nervøsitet og depression hvad er budskabet? Tag de signaler du får fra din krop og omgivelser alvorligt. Når du sover dårligt, har ondt i maven, konstant uro, trang til at isolere dig eller overarbejde, er det som regel tegn på, at de mål, som du har sat dig, er urealistiske og ikke har noget med dit virkelige liv at gøre. Hver gang du står foran en opgave, og du får disse signaler, så spørg dig selv: har jeg stillet umulige krav og forventninger til mig selv i denne situation? Hvor stammer de fra, hvordan gik det sidst jeg læste til eksamen på denne måde, skrev opgave i døgndrift og isolerede mig fra alt og alle? hvad er jeg i grunden bange for? Hvad er det værste, der kan ske? Og er det overhovedet sandsynligt at det sker? F.eks. at du helt sikkert vil dumpe en eksamen, når du aldrig har dumpet eller i hvert fald bestået 99 % af alle dine eksamener? Anerkend, at du kan lære en masse gennem fejltagelser Når du laver fejl, så stil spørgsmålet: Hvad kan jeg lære af det her? Mere specifikt kan du tænke over dine seneste fejltagelser. Lav en liste over dem. Hvor galt gik det egentlig? Brød verden sammen, eller gik det værst ud over humøret, kreativiteten og arbejdsprocessen? Undgå alt-eller-intet tænkning i forhold til dine mål Øv dig i at tænke i nuancer og ikke i ekstremer. I at tænke i både og i stedet for alteller-intet. At have læst og forstået 80 % af et pensum er mere end nok til at bestå. Perfektionisten tænker, at hvis jeg ikke har læst 100 % af pensummet, vil jeg helt sikkert dumpe!, hvis vejleder kritiserer noget i opgaven, så har alt i opgaven været dårligt, eller min vejleder synes helt sikkert, at jeg er dum, hvis jeg ikke har forstået det hele, osv. Lær at differentiere mellem opgaver, som har stor betydning for dig og mindre vigtige opgaver. En god dag er ikke, når du har nået alt på din liste, men noget af det, eller det meste. Perfektionisten sætter som regel også alt for mange ting på sine lister, hvilket kan føre til handlingslammelse og resignation. Prøv at etablere et studie- eller arbejdsfællesskab Snak med dine medstuderende om, hvor meget og hvordan I skal prioritere jeres indsats. Giv dig selv en erfaring med for en enkelt gangs skyld (eller to) at være den, som ikke er velforberedt eller den, som ikke har forstået teksten. Find en fritidsaktivitet Find noget, der kan give dig oplevelsen af udfoldelse helst noget, hvor det ikke er præstationer, der er i spil, men bare det, at være sammen om noget. Glem at holde øje med dig selv hav det skægt med andre. Tag tidligt kontakt til din vejleder Netop når problemformuleringen ikke er helt færdig eller perfekt, har du allermest brug for vejledning. Lad være med at handle efter devisen at gøre rent før rengøringsdamen kommer, når du afleverer skriftlige ting til projektgruppen og vejlederen

7 Noter Tænk over dine forestillinger om andres forventninger til dig Undersøg konkret, hvad din vejleders/gruppes forventninger er til dit arbejde og deres eget. Sammenlign med dine egne mere eller mindre afklarede forestillinger. Hvis du f.eks. går rundt og siger, at du bare skal bestå den næste eksamen, så lad være med at studere i et omfang, svarende til en tocifret karakter. Tænk igennem hvornår er noget færdigt? Sæt dig for at slippe en tekst, du har skrevet, uden den er helt færdig eller perfekt. Den perfekte tekst findes ikke og er en illusion. Selv professionelle skribenter skriver en tekst om og om igen og må på et tidspunkt slippe den. Vær bevidst om betydningen af den ramme, som du arbejder under, og lad den bestemme kvaliteten. Husk, at du vil blive ved med at lære, når du kommer i job Arbejdsmarkedet forventer ikke perfekte kandidater, men mennesker, der er engagerede, og i stand til at lære af de fejl, som de uvægerligt vil lave. De forventer én som ikke bryder sammen ved mindste kritik, ikke bruger uendelig meget tid på sine opgaver og som kan tilpasse sin indsats ift. de rammer, der er i en given situation

8 Noter Her finder du Studenterrådgivningen WEB TELEFON Sjælland København City Kompagnistræde 21, København K Frederiksberg Howitzvej 13, st.tv Frederiksberg RUC (Roskilde Universitet) Universitetsvej 1, bygning Roskilde Fyn Odense Hinderupgård Niels Bohrs Allé Odense M Jylland Århus Ryesgade 23, Århus C Ålborg Vesterbro 50, Ålborg C Esbjerg Kongensgade 77, 2.th 6700 Esbjerg Sekretariat Kompagnistræde 21, København K OBS! Du finder Studenterrådgivningens åbningstider på vores hjemmeside: eller ved at scanne QR-koden til højre 14 15

perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid

perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid Indhold Forord............................................................ 3 Hvad er perfektionisme..............................................

Læs mere

www.srg.dk www.srg.dk

www.srg.dk www.srg.dk www.srg.dk Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering og handicaptillæg*

Læs mere

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst...

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst... Indhold Hvad er Studenterrådgivningen?... 2 Hvordan kan vi hjælpe dig?... 2 Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med?... 3 Angst... 3 Nedtrykthed og depression... 3 Turde tale... 3 Ensomhed...

Læs mere

Kørt fast i studiet? 12

Kørt fast i studiet? 12 www.srg.dk Besøg vores website og få flere detaljerede oplysninger om den hjælp, vi kan tilbyde dig. Få samtidig overblik over, hvor vores rådgivninger ligger. Kørt fast i studiet? På websitet har du også

Læs mere

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej?

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Kørt fast i studiet? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Har du problemer af psykisk eller social karakter,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

et godt studieliv www.srg.dk Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende:

et godt studieliv www.srg.dk Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: RAFFINADERIET.DK et godt studieliv Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. www.srg.dk. eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde. www.srg.

RAFFINADERIET.DK. www.srg.dk. eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde. www.srg. RAFFINADERIET.DK eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Indhold Forord Forord... 3 Eksamensangst en lile test... 4 Studerende og eksamensangst...

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

3 trin til at håndtere den indre kritik

3 trin til at håndtere den indre kritik Fri og Kreativ 3 trin til at håndtere den indre kritik Ved cand. mag. i psykologi og pædagogik Line Larsen friogkreativ.dk Copyright 2013 friogkreativ.dk Alle rettigheder reserveret. Side 1 af 7. 3 trin

Læs mere

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

eksamen www.srg.dk Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde

eksamen www.srg.dk Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde RAFFINADERIET.DK eksamen Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

FORORD. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder for personlig støtte og hjælp. Besøg også vores hjemmeside

FORORD. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder for personlig støtte og hjælp. Besøg også vores hjemmeside EKSAMEN EKSAMENSANGST INDHOLD INDHOLD Forord 1 01 Om eksamensangst 2 Eksamensangst en lille test 3 Studerende og eksamensangst 3 Hvad er angst? 4 02 Hvad er angstens budskab? 5 Hvorfor oplever nogen eksamensangst?

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Angst-lidelser og angst-behandling

Angst-lidelser og angst-behandling Angst-lidelser og angst-behandling Kort om mig Ansat i Psykiatrien i Region Sjælland, Klinik for Lisisonpsykiatri Egen klinik i Roskilde Arbejdet siden 2003 som psykolog blandt andet med angst. Arbejdet

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Indhold Forord....................................... s. 3 Forældrenes reaktion......................... s. 4 Hvordan skal man forberede sig?..............

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde E-guide 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde Indhold 1) Indledning 2) Personligheden De 4 bremsere 3) Mindreværd 4)

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok lings vik selvud camp jeg føler mig aldrig god nok Ung i en præstationskultur Der kan være mange årsager til, at man som ung kan have brug for hjælp. Mange unge presses hårdt af samfundets krav og forventninger.

Læs mere

Virkeligheden er klog?...

Virkeligheden er klog?... Virkeligheden er klog af Thomas Rosenstand Forord af Soulaima Gourani... 11 Mit eget forord... 12 Virkeligheden er klog?... 13 Nysgerrighed skabte mit livssyn... 13 Veninde Thomas... 14 Jeg har altid ret...

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Grundkursus: akademisk skriveproces

Grundkursus: akademisk skriveproces Grundkursus: akademisk skriveproces Gry Sandholm Jensen, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Enneagram typebeskrivelser

Enneagram typebeskrivelser Enneagram typebeskrivelser Herunder er de enkelte typer kort beskrevet, så de dels kan genkende sig selv og dels på den måde som andre måske kan opfatte dem på. Til sidst er der for hver type et statement

Læs mere

Jeg ønsker ikke at være et geni Jeg har problemer nok med bare at forsøge at være menneske Albert Camus

Jeg ønsker ikke at være et geni Jeg har problemer nok med bare at forsøge at være menneske Albert Camus Program Kort præsentation af min baggrund. Kort definition på højt begavede børn (HBB). Skolernes og PPR s perspektiv på højt begavede børn. Komplikationer, hvorfor er det ikke let? Vigtige faktorer for

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Psykiatridage 2013, 7/10, Herlev Hospital Sarah Daniel, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Når eksamen truer Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012 Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Dagens program Hvad er angst og hvor kommer den fra? Hvad sker

Læs mere