Et samfundsbillede af nutidens børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et samfundsbillede af nutidens børn"

Transkript

1 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Et samfundsbillede af nutidens børn hvordan laver vi FDF for dem? Et samfundsbillede af nutidens børn Kurset er udarbejdet af Alice Juhl og Bitten S. Kjær for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe 1999 Revideret af lederuddannelsesudvalget foråret 2003

2 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side2 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN Indhold 1. Formål 3 2. Vejledning til instruktøren 3 3. Forret (bilag 7.1) 4 4. Program for kursusaftenen 4 5. Hovedret Fra lydighedskultur til selvstændighedskultur (bilag 7.2 og 7.3) Et kig ind i familien af idag Aftalefamilier Familien Frederiksen Gruppearbejde Opsamling på gruppearbejde Motivation til dessert + tekstmosaik 8 6. Dessert 8 7. Bilag Forret Hvad er børn og unge gode til idag OH 1 Fra lydighedskultur til selvstændighedskultur OH 2 Den pædagogiske forståelse OH 3 Børnetyper Spørgsmål til gruppearbejde Tekstmosaik til kopiering Desset til kopiering (fra Gummi Tarzan ) 15

3 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side3 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN 1. Formål Formålet med kurset er, at lederflokken som helhed og den enkelte leder: får et indblik i nutidens børn og unge. undersøger hvilke krav og kvalifikationer børnene har. finder ud af hvilket godt FDF-arbejde, vi har at tilbyde dem. vurderer samværsformer for børnene i FDF. finder frem til ting, som vi kan gøre bedre. 2. Vejledning til instruktøren Forret, hovedret og dessert Kurset består af forret, hovedret og dessert. Forret og dessert kan vælges til eller fra. Lederflokken må dog i forvejen beslutte sig for om kursusmenuen skal bestå af én,to eller tre retter. Forretten (bilag 7.1) udleveres af kursusinstruktøren til kredslederen, som giver materialet eller opgaven videre til kursusdeltagerne i god tid før kursusaftenen. I denne forret skal lederne før kursusaftenen læse en artikel om nutiden børn og unge og samtidig løse en lille opgave. På den måde har de nogle udsagn med sig til selve kursusaftenen, som en pejling på hvilke ord og begreber, der betegner børn og unge i dag. Hovedretten består af nogle små oplæg fra instruktøren om børn, samfund og familien i dag. (Pkt ). Derefter skal der være et gruppearbejde, hvor deltagerne er med til at analysere børnene generelt, og derefter rekflektere over og konkretisere hvilket FDF-arbejde/aktiviteter/mødeformer, der er godt/gode for disse børn. Til slut er der en tekstmosaik til eftertanke og en motivation til at gå i gang med desserten. Desserten (bilag 7.6) består af en opgave, hvor kursusdeltagerne skal læse et afsnit fra Gummi Tarzan højt for FDF-klassen og dernæst stille spørgsmål til børnene. Det giver kursusdeltagerne mulighed for at afprøve lidt teori i praksis. Brug gerne dine egne ord og forklaringer igennem kursusforløbet. Husk at kontakte kredslederen inden kurset. Til afviklingen af dette kursusmodul skal du bruge følgende materialer: overheadprojekter lærred kopier af div. bilag blyanter, papir til gruppearbejde sakse til udklipning af forret lærerens tyggegummi eller tape til ophængning af forretskort.

4 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side4 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN 3. Forret Til instruktøren Kursusdeltagerne skal inden kursusaftenen have udleveret og løst/ spist for retten - hvis den er valgt. Du skal bruge kortene som en igangsætter til dine oplæg i hovedretten. Målet med forretten er, at kursusdeltagerne har nogle ord med sig om børn og unge i dag, at de har gjort sige nogle overvejelser, for bedre kunne mod tage dine oplæg og deltage i det følgende gruppearbejde. Når kursusdeltagerne har hængt kortene op, skal de ikke gennemgås minutiøst, men du kan nævne enkelte rammende beskrivelser. 4. Program for kursusaftenen 00:00 Sang 00:03 Kredslederen byder velkommen til lederkursus i kredsen og til instruktøren 00:05 Kredslederen (evt. instruktøren - aftal på forhånd!) holder en kort andagt (fortælling/tekst, bøn og salme) 00:15 Instruktøren præsenterer kort sig selv og kursets program, kursets sammenhæng med den øvrige lederuddannelse (aftenen er led i FDFs lederuddannelse) 00:20 Lederne præsenterer sig selv 00:25 Hovedret: Indledning, hvor forrets-kortene bliver hængt op 00:40 oplæg :20 kaffe, te og kage 01:25 sang 01:30 gruppearbejde (bilag 7.4) 02:00 opsamling på gruppearbejde motivation til dessert 02:40 uddeling af tekstmosaik 02:50 Sang og farvel

5 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side5 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN 5. Hovedret Opstart Efter præsentationsrunden af deltagerne skal alle nu klippe deres kort ud fra forretten (hvis de har valgt forretten). Sæt et godt stykke musik på, fx. Vi vil ha voksne der griner eller et hit der kører ustandseligt og lad kursusdeltagerne under musikken gå op til væggen og hænge kortene op. Derefter starter du med at tage nogle eksempler på, hvad deltagerne synes børn i dag er gode til. Som overgang til dine oplæg (pkt ), kan du sige, at vi på mange måder kan forstå børn i dag, hvis vi vil prøve at kigge på børn i flere sammenhænge: den samfundsmæssige, familiemæssige, den kulturelle. Det er det, som dine oplæg vil give eksempler på, og der er sikkert mange, der kan nikke genkendende til eksemplerne. Hovedretten skal dog pege kraftigt hen mod, at deltagerne i grupper skal opstille/selektere FDF-aktiviteter, der passer til nutidens børn og unge. 5.1 Fra lydighedskultur til selvstændighedskultur Til dette oplæg skal du bruge OH1 og OH2. Gennemgå kort de to plancher og giv eksempler på tilstandene. 5.2 Et kig ind i familen af idag... Samfundet og familien er i forandring En naturlig følge heraf er, at børnene og de unge også er i forandring. Det stiller krav og forventninger til de voksne, de møder. Når sammenhængen hedder FDF bør vi huske, at FDF ikke er skole eller institution, men et andet tilbud. Det er vigtigt, at vide noget om dem - at kende deres vilkår, forstå deres forhold, forstå det samfund og den familiestruktur de (vi) er en del af. Dette er nogle af forudsætningerne for at vi kan møde dem i øjenhøjde. Det må blive vores vigtigste rolle. Helt nye undersøgelser viser, at den danske families situation er præget af nogle store forandringer, men alligevel udviser den en lang række stabile træk. Fx - er der generelt ikke flere enlige forsørgere end før!

6 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side6 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN o o o o o o o Der fødes rent formelt flere børn uden for ægteskabet i dag, idet parrene lever papirløst og gifter sig senere. Der er færre kvinder i dag, der får et barn uden at leve sammen med en mand. De årige, der får et barn uden at den biologiske far erkender sit ansvar, er så godt som forsvundet. Kernefamilien med to forældre eksisterer i praksis. De fleste børn vokser op sammen med begge forældre. Der er dog en lille tendens til, at flere børn nu får skiftet en af forældrene ud i løbet af deres opvækst. Det er oftest den biologiske far, der i det daglige kommer til at leve adskilt fra sine børn. Der er ikke flere enlige forsørgere end tidligere. Dette betyder, at de splittede familier relativt hurtigt finder sammen i nye konstellationer og fortsætter kernefamilietilværelsen i en eller anden form for sammenbragt familie. Udfra alle disse betragtninger kan man derfor med sikkerhed konstatere at kernefamilien stadig er den livsform, der dominerer voksne og børn i Danmark. Den store forandring er, at den klassiske husmoderrolle i småbørnsfamilien er så godt som forsvundet. Begge forældre er typisk udearbejdende. Der er endda sket en markant stigning af erhvervsarbejdet i disse familier. På trods af de senere års stigende arbejdsløshed har kvinderne fastholdt deres position på arbejdsmarkedet. Tiden til dette merarbejde er naturligt nok taget fra samværet med børnene og det huslige arbejde i hjemmet. Den samfundsmæssige og økonomiske udvikling har betydet, at den almindelige familie bedst kan klare sig med to arbejdsindtægter. (Til sammenligning kan nævnes, at for 20 år siden udgjorde boligudgiften ¼ af en gennemsnitlig arbejdsindtægt - ofte mandens). Den større udnyttelse af forældrenes samlede arbejdsevne har konsekvenser for familiens hverdagsrytme, og derved forældrenes og børnenes hverdag. Det kommer ofte til syne i de reaktioner børnene og de unge udviser. 5.3 Aftalefamilier Børnefamiliens hektiske tidspres i hverdagen Børn og unges udvikling og adfærd har nær sammenhæng med deres livsomstændigheder. Det er familiens hverdag, der er den centrale del, der grundlæggende betinger barnets psykiske liv, og som er med til at præge barnets konkrete reaktioner i mange andre sammenhænge uden for familiens snævre kreds. Udviklingen har gjort, at børn og unge skifter mellem forskellige institutionsmiljøer på samme dag. Det er i første række en konsekvens af, at hjemmet er tømt for voksne i dagstimerne. Familien udgør ikke længere et solidt sammentømret system med meget samvær, hvor alle ved alt om hinanden til enhver tid, og hvor alle medlemer sikres alle væsentlige informationer. Tværtimod er der tale om, at familien er et meget vibrerende, porøst system.

7 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side7 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN For ca. 25 år siden kunne kernefamilien med god grunde karakteriseres som en normfamilie, hvor alle normer, regler og begivenheder stort set på forhånd var fastlagt. Eksempelvis kunne man en uge i forvejen med sikkerhed sige, at på torsdag skulle man have fisk. I dag må man i modsætning hertil karakterisere familien som en aftalefamilie, hvor man aftaler hvem der skal aflevere børnene, hvem der skal hente dem og hvornår. Man aftaler mellem børn, unge, forældre, hvem der skal købe ind, hvem der skal lave mad, vaske op, gøre rent ect. Det bliver ofte børnene og de unge, der skal formidle disse aftaler mellem forældrene, derved bliver de paradoksalt nok det samlende led, dvs. bærer af kommunikationerne i familien. Der er vendt op og ned på de roller og det ansvar børn og voksne har i en moderne familie. For selv og børn og unge i dage er langt mere åbne, impulsive og med et til tider avanceret og charmerende sprog - så kan de også virke utrygge og usikre. Dette skyldes, at det ansvar og den position, de indtager i familiestrukturen tit ligger ud over, hvad de udviklings- og personlighedsmæssigt magter. Der er en tendens til, at børn og unge får pligter og for meget voksenansvar. Børn og unge kan godt i en vis grad klare at opleve forskellige norm- og holdningssæt i de skiftende miljøer de dagligt færdes i. De indstiller og indordner sig hurtigt fra det ene sæt normer til det andet. Blot de kan være sikre på, hvad der gælder, og nok også hvem der bestemmer. 5.4 Familien Frederiksen Læs denne familiebeskrivelse og fortæl, at det er optakten til gruppearbejdet: Hjemme hos Lasse, Christine og Annesofie. Louise: 35 år, sygeplejeske (nat/dagvagt), spiller badminton, FDF-leder. Thomas: 37 år, lagerekspedient, synger i kor, videreuddanner sig på handelsskolen om aftenen. Lasse: 9 år, spiller fodbold, klaver og går til FDF. Christine: 5 år, hjælpeleder i FDF. Annesofie: 3 år, går i musikalsk legestue. Begge forældre skal møde kl Transporttiden gør, at morgenen ofte bliver præget af et hektisk kapløb med tiden og et nødvendigt kompromis omkring de praktiske ting. De voksne skal stå op, vaskes, tage tøj på. Børnene skal vækkes, stå op, vaskes, have tøj på. Morgenmaden skal anrettes og spises. Madpakkerne skal smøres. Louise kører på arbejde. Der er 27 km. Hver anden uge kommer hun først hjem kl (når hun har nattevagt). Alle skal ud af døren, have overtøj på - afhængig af vejret. Først køres Lasse i fritteren, hvorfra han selv senere skal gå i skole. Christine og Annesofie bliver afleveret i børnehaven Himmelblå. Thomas cykler de sidste 3 km fra børnehaven og til sit arbejde. (arsenik-timen er slut! ) Om eftermiddagen skal Lasse selv gå tilbage til fritteren til han bliver hentet/eller selv går hjem ved tiden. Eller også skal han tage til fodbold, klaver eller FDF. Ulvetimen starter. Familien er hjemme igen om aftenen. Alle er trætte efter en lang dag. Der skal laves mad, dækkes bord, aftensmaden skal spises og der skal vaskes op. Børnenes opmærksomhed henledes på familiens TV, imens der skal snakkes om dagens begivenheder og om, hvad man skal i morgen. Hvem skal til hvad? Lasse skal lave lektier og børnene skal i seng og have godnathistorie - helst inden

8 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side8 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN TV-avisen. Thomas og Louise er nu klar til at få ro til en snak på de aftener, hvor de begge er hjemme. De har jo også deres interesser de skal pleje. 5.5 Gruppearbejde Start oplægget til gruppearbejde med at gennemgå OH 3. Derefter deles deltagerne ind i grupper, der kan arbejde udfra Bilag 7.5. Del gerne arket ud inden de går i grupper og gennemgå arket fælles. Der skal være god tid til dette gruppearbejde, da det er her lederne får sat ord på deres oplevelser og visioner. 5.6 Opsamling på gruppearbejde Lav en fælles opsamling, hvor lederne kommer til orde. Lad kredslederen skrive gode tiltag og ideer ned, der kan tages op på næste ledermøde. 5.7 Motivation til dessert + tekstmosaik Uddel tekstmosaikken og læs op, hvis der er tid. Fortæl om desserten. 6. Dessert Desserten består af en praktisk opgave, hvor de deltagere, der vælger desserten skal have udleveret bilag 7.6. Opgaven består i, at læse afsnittet fra Gummi Tarzan, om det at spytte langspyt og at være god til noget højt for sin klasse. Dernæst spørge børnene om, hvad de gerne vil være gode til og hvad de er gode til. Det kan give et godt indblik i, hvad børn i dag ønsker for fremtiden og hvordan de ser på sig selv. Kursusdeltagerne skal opfordres til at tage resultaterne med på et kommende ledermøde.

9 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side9 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN BILAG Forret til kopiering Hvad er børn og unge gode til idag? Skriv her 8 ting, som børn og unge er gode til:

10 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side10 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN BILAG OH 1 Fra lydighedskultur til selvstændighedskultur I lydighedskulturen er målet at holde samfundet og familien stabil, og derfor lærer børn og unge respekt og lydighed overfor voksnes normer. I selvstændighedskulturen er målet at selvstændiggøre børn og unge, og derfor opdrages de til at forfølge egne ideer og mål. Hvilke konsekvenser fulgte så med denne udvikling? Fra lydighed fra kort snor fra fælles værdinormer fra megen involvering fra tilpasning fra fangenskab fra centralisering fra socialisering fra fælles mål fra fælles behov fra gyldighed fra regler fra enighed fra stilstand Til selvstændighed til l a n g snor til egne værdinormer til lidt involvering til grænseoverskridelse til frihed til decentralisering til privatisering til egne mål til egne behov til ligegyldighed til vejledning til uenighed til udvikling

11 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side11 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN BILAG OH 2 Den pædagogiske forståelse 1960erne 1980erne i år 2000 Politikken handlede Politikken handlede Politikken handler om levevilkår. om etik som livskvalitet. om æstetik som livsytring. Idealforestillingen Idealforestillingen Idealforestillingen var normalitet. var fællesskab. er individualitet. De pædagogiske midler De pædagogiske midler De pædagogiske midler var at kompensere var at arrangere ved at er at subjektivere ved at ved træning eller undervisning. assistere eller vejlede. instruere og diskutere.

12 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side12 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN BILAG OH3 Børnetyper: Forhandlerbørn (Skal diskutere alt, er med i alle demokratiske processer) Butlerforældre og små herskaber (Forældre pylrer og børnene dirigerer rundt) Aftalefamilier (Samværet består i at aftale, børnene er kommunikationsled) Radarbørn (Kan klare at lave flere ting på én gang) Zapperbørn (Flygter hurtigt fra den ene ting til den anden) Pejlebørn (Søger meget efter et eller andet at lave, fordyber sig sjældent) Tuberware-kids (Lever i en box, bliver opbevaret og ved ikke at verden er så stor så stor, mangler sociale kompetencer, bruger ikke deres sanser ret meget)

13 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side13 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN BILAG 7.5 Bilag 7.5 Spørgsmål til gruppearbejde (til kopiering): 1. Hvordan vil vi lave FDF? Tombola Man laver ikke et program eller en årsplan. Der er ingen rød tråd. Det praktiske vægtes meget højt. Tilfældige hændelser. Der er mange oplevelser og erfaringer. Kasse Nogle emner er vigtigere end andre. Meget stringent og ensrettet. Der er et fastlagt pensum for klasserne. Lederstyret. Sejlads Der er projekter/emner. Lederen vælger emnerne/temaerne. Børnene spørges til råds om hvad de kunne tænke sig. Der er en ende på rejsen, der evt. kommunikeres videre til andre. 2. Hvad er godt FDF-arbejde for børn i dag? Hvilke metoder? Hvilke mødeformer? Hvilke krav til lederne?

14 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side14 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN BILAG 7.6 Bilag 7.6 Tekstmosaik til kopiering Uddrag fra Er opdragelse nødvendig? af Erik Sigsgaard: 1. Snak mindre gør mere. 2. Snak mindre lyt mere. 3. Lev sammen med børnene i stedet for at opdrage dem. 4. Interessér dig mindre for, hvis skyld det er mere for; hvad gør vi nu? 5. Vær ikke altid så konsekvent. Vis børnene, at ting og standpunkter kan ændres, at voksenmagten ikke er ubrydelig. 6. Vis dit ansigt kast masken. Vis du er et menneske, der både kan grine og græde. 7. Sig klart, hvad du vil og ikke vil og respektér børnenes klart udtrykte vilje. 8. Undgå pligter søg forpligtelsen. Pligter pålægges. Forpligtelser påtager man sig gensidigt. Uddrag fra artiklen Trofæbørn bliver voksne egoister, Politikken. Forældre gør børn en bjørnetjeneste ved at overforkæle dem materielt, mener børneeksperter. Når nutidens forældre overforkæler deres børn, gør de dem og samfundet en bjørnetjeneste. Børnene risikerer at vokse op som materialistiske egoister. Forældre forsøger at dulme deres dårlige samvittighed over dobbelt udearbejde og stresset hverdag, ved at købe flere og dyrere forbrugsgoder til deres trofæbørn. Børn har mere behov for, at forældrene arbejdede lidt mindre, end for alle de ting. Forældrene har meget svært ved at sige nej og tage den konflikt, der kommer, når børn bliver tossede over, at de ikke må få alt, de peger på. Frem til 70 erne var forældrene i centrum, og børn var en slags underordnede, næsten et nødvendigt onde, der skulle opføre sig pænt. De seneste år er man gået i den modsatte grøft: Børn er gennemplanlagte ønskebørn, og nu dyrker vi børne-centrismen. I stedet burde man finde den gyldne middelvej. Børnene er kun rige, materialistisk set. Følelsesmæssigt har de det ikke så glamourøst. Trofæbørnene får sværere ved at blive gode samfundsborgere. De vokser op med mangel på social forståelse og fællesskabsfølelse. Forældrene kan i deres iver for at skabe selvstændige individer, i stedet komme til at skabe selvhævdende individer.

15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side15 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN BILAG 7.7 (1:2) Bilag 7.7 Dessert til kopiering Læs følgende afsnit fra Gummi Tarzan højt for din FDFklasse: (Fra Ole Lund Kirkegaards Gummi Tazan ) De næste par dage prøvede Ivan Olsen at lære andre ting. Sommetider, når han kom forbi de store drenge, så han, hvordan de stod og spyttede langspyt hen ad fortovet. De stod med hænderne i lommerne og så meget overlegne ud. Nogle af dem kunne også ramme en lygtepæl - på 8 meters afstand. Det så flot ud. Det må jeg kunne lære, tænkte Ivan. Og så prøvede han at spytte langspyt på fortovet. Men det gik heller ikke så godt. Ivan Olsens spytklatter var bare nogen små hvide nogen, der boblede og løb ned ad hans bluse. Hør, råbte hans far og stak sit hoved ud af vinduet. Står du nu ikke der og griser dit tøj til, knægt? Johh, det gør jeg vel, sagde Ivan - og gik sin vej. Ned til åen for der kom hans far nemlig aldrig. Nede ved åen sang fuglene i træerne. På en gren lige oven over Ivan Olsen sad der en stær og fløjtede. Ork, tænkte Ivan og satte sig i græsset, Jeg tror, jeg vil lære at fløjte. Og sådan sad han og øvede sig i at fløjte, da der kom en gammel kone haltende forbi. Den gamle kone så meget mærkelig ud. Hun havde en krage siddende i håret, og hun havde kun én tand i munden. Go dav, sagde den gamle kone. Go dav, sagde Ivan. Er du ikke bange for mig?, spurgte den gamle kone. Nøhh, sagde Ivan. Jeg er bange for buksevand og næseblod og al den slags. Men jeg er ikke bange for dig. Det var da mærkeligt, sagde den gamle kone. Jeg er ellers en heks, forstår du. En rigtig vaskeægte heks. Ork, sagde Ivan og så på den gamle kone med kragen i håret. Sådan en vaskeægte heks har jeg aldrig mødt før. Min far siger ellers, at der slet ikke findes rigtige hekse. Nå, sagde den gamle kone og klemte det ene øje i. Nå, siger din far virkelig sådan? Ja, sagde Ivan. han siger, at alt det der med hekse og den slags, er det rene sludder. Den gamle kone lo, så Ivan kunne se hendes tand. Din far er vist en værre gammel vatnisse, sagde hun. Men han skal nok få noget andet at se. Han er også gal på mig, fordi jeg ikke er ret god til at lære bogstaver og klatre i træer og spille fodbold, sagde Ivan. Den gamle kone nikkede. Netop, sagde hun. Sådan er alle den slags gamle vatnisser. Men nu skal du høre. Du må få et ønske opfyldt. Et ønske, sagde Ivan. hvordan et ønske?

16 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side16 LEDERKURSER I KREDSEN ET SAMFUNDSBILLEDE AF NUTIDENS BØRN BILAG 7.7 (2:2) Jahh, sagde den gamle kone. Når man møder en heks, får man altid lov til at få et ønske opfyldt. Du må ønske dig lige hvad du vil. Ork, mand, sagde Ivan Olsen. Jeg er vel nok heldig i dag. Så vil jeg ønske et Hov, stop, sagde den gamle kone. Når man må få et ønske opfyldt, så skal det være et ordentligt ønske. Ikke bare en ny cykel eller et nyt klaver eller et vandtæt ur. Den slags dikkedarer kan man jo selv spare sammen til. Gå hjem og tænk dig rigtig godt om til i morgen. Så mødes vi to her. javel!, sagde Ivan. Og så gik han hjem og tænkte sig om. Hele den nat lå Ivan vågen og tænkte på, hvad han skulle ønske sig af heksen den næste dag. Jeg kunne ønske mig 100 kroner, tænkte han. Eller 1000 kroner eller måske syv millioner. Jeg kunne også ønske mig, at jeg var superskrap til at spille fodbold. Eller til at spytte. Men det er vist alligevel nogen kedelige ønsker. Han lå i mørket - gjorde Ivan Olsen - tænkte sig om, så det knagede i hans seng. Jeg kunne jo også ønske mig, at jeg var lige så stærk som Tarzan, tænkte han. Så kunne jeg gi de store drenge nogen ordentlige nogen på sylten. - Mon Tarzan kan spytte fra den ene side af gaden til den anden? Nej, mon? Det kan han sikkert ikke. De spytter vist ikke ret meget ude i urskoven. Det ville ellers glæde min far, hvis jeg blev så stærk som Tarzan. Men hvorfor skulle jeg glæde min far? Han glæder jo aldrig mig? Ivan Olsen sukkede og vendte sig i sin seng. Jeg kunne jo også ønske mig, at jeg var en ganske almindelig dreng, som næsten aldrig fik tæsk og buksevand, tænkte Ivan Olsen. Eller at de alle sammen holdt op med at kalde mig Gummitarzan. - Men man kan jo kun ønske sig én ting ad gangen! Den nat lærte Ivan Olsen, hvor svært det er at ønske sig noget. Han tænkte, og han tænkte - og først da det begyndte at blive lyst og solsorten på naboens tag begyndte at synge - vidste han lige pludselig, hvad han skulle ønske sig af den gamle kone. Han sprang ud af sin seng - Jeg har det, skreg han, mens han benede af sted. Jeg har det. Jeg ved, hvad jeg skal ønske mig!

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Fremtidsværksted et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes Fremtidsværksted Kurset er udarbejdet af Grethe Andreasen for

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene?

LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene? F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Den dygtige leder hvordan er jeg overfor børnene? Den dygtige leder Kurset er udarbejdet af Torben Svendsen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 8 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge8_familie.indd 1 06/07/10 11.25 Uge 8 l Familie og arbejde Ved

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederansvar hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar Kurset er udarbejdet af Stig Fog Jensen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

Lederkurser i kredsen

Lederkurser i kredsen side1 Lederkurser i kredsen Lederkursus i kredsen er lederuddannelsens teoretiske del, der går på tværs af grunduddannelses-strukturen. Lederkurset er for kredsens samlede lederflok, hvor man i fællesskab

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Rikke. - på tur i skoven

Rikke. - på tur i skoven Rikke - på tur i skoven Med denne børnebog om Rensdyret Rikke ønsker Odense Renovation at præsentere begrebet affald for børnehavebørn. Bogen kan bruges som optakt til, at børnene skal på tur omkring børnehaven

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederidealet i FDF hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF Kurset er udarbejdet af Anette og Jens Thorsen for

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Skole Parathed Vejledning til forældre.

Skole Parathed Vejledning til forældre. Skole Parathed Vejledning til forældre. Mange er i tvivl omkring sit barns skolegang og i dag stilles der større og større krav til hvad man skal kunne. Ud over at man skal kunne eller være interesserede

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd LÆRERVEJLEDNINGER LÆSEROLLEMETODEN 1. TEKSTSAMTALE HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd 1. Introduktion af første strategi: Forudsige Vis 2-3 fagbøger.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen)

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen) Forældremøde 3. november 2015 1. Velkommen: Siden sidst: Dejligt at se så mange forældre. Det er nyt med møde i november, men det er især for at nå de kommende skolebørns forældre. Men I andre vil nok

Læs mere

Jeg VIL ikke have ufred på min ø, tænkte Appelsintrolden. Vi må holde et møde og snakke fornuftigt sammen.

Jeg VIL ikke have ufred på min ø, tænkte Appelsintrolden. Vi må holde et møde og snakke fornuftigt sammen. 4. kapitel Det store ø-møde Jeg VIL ikke have ufred på min ø, tænkte Appelsintrolden. Vi må holde et møde og snakke fornuftigt sammen. Højt sagde han: Jeg henter de andre. Så løb han af sted med lange

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederroller. hvordan er jeg overfor børnene?

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederroller. hvordan er jeg overfor børnene? F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederroller hvordan er jeg overfor børnene? Lederroller Kurset er udarbejdet af Asger Steen Thomsen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen!

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Susanne Christensen, pædagog og pædagogisk leder Børnenes Kontors Daginstitution Fra en dag i førskolegruppen, september 2016: Børnene sidder på deres

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Eksempel 5: Lisbeth 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 5: Lisbeth 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 5: Lisbeth Eksemplet består af en LEA-beskrivelse, der især fokuserer på en konflikt mellem et barn og en voksen. Samspillet foregår i regi af en almindelig primærkommunal børnehave. Beskrivelsen

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE?

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? At skulle starte skole kan være en stor omvæltning for både jer og jeres børn. I forældre har måske tanker som er mit barn nu skoleparat og hvad skal han/ hun egentlig kunne,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 Uge 11: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 HIPPY HippHopp uge_11_guidevejl_dyr.indd 1 06/07/10 11.09 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere