Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65"

Transkript

1 Referat Idrætsrådet Mødedato: Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf Club) Frank Jensen (HSU) Michael Malmquist (HSU) Trine Bay (Hornbæk IF Håndbold) Allan Jørgensen (Helsingør Talent og Elite) Mette Lene Jensen (Helsingør Byråd (V)) Peter Poulsen (Helsingør Byråd (A)) Birthe Steenberg (Helsingør IF Atletik) Finn Moseholm (FC Helsingør) Kitt Montell (Espergærde IF Gymnastik) Piet Petersen (Spar Nord Helsingør) Deltagere: Fraværende: Jesper Hviid Trine Bay Piet Petersen Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner Ansøgning om forhøjet materialetilskud fra HIF Bordtennis Høring om ny aftale med Nordsjælland Håndbold Høring budget Idræt og Fritid Emner til kommende møder Meddelelser Eventuelt Bilagsliste... 14

2 Idrætsrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idrætsrådet Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Jesper Hviid, Trine Bay, Piet Petersen Godkendt med bemærkning om, at der ønskes et fast orienteringspunkt fra Helsingør Kommunes Idrætsanlæg.

3 Idrætsrådet Mødedato Side Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7487 Idrætsrådet Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx - Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx Indledning/Baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af den nuværende Idræts- og Fritidspolitik blev der afholdt en række Workshops med deltagere fra kommunens foreningsliv. De forskellige arbejdsgrupper fremkom med forslag til en række initiativer, der kunne understøtte og udmønte politikken. Initiativerne er samlet i et dokument med titlen Forslag til handleplan. Formand Frank Jensen har ønsket en status på handleplanen og en efterfølgende drøftelse af forslagene i hhv. Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Idræts- og Fritidspolitikken understøttes i videst muligt omfang af en række initiativer, som er beskrevet i en handleplan. Handleplanen er fra 2012, men Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet en status på de forskellige initiativer, der er skitseret i planen. Statussen viser, hvilke initiativer, der er afsluttet, igangsat, forventet igangsættelse samt hvilke initiativer, der ikke er politisk behandlet. Formand Frank Jensen ønsker en drøftelse af handleplanen i hhv. Idrætsråd og Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme ikke igangsatte initiativer eller fjerne initiativer fra planen, som ikke længere er aktuelle. Medlemmer af hhv. Idrætsråd og Idræts- og Fritidsforum kan i mødet komme med forslag til nye initiativer, som ikke fremgår af handleplanen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

4 Idrætsrådet Mødedato Side 4 at sagen drøftes. Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Jesper Hviid, Trine Bay, Piet Petersen Handleplaner gennemgået. Eliteudvalget og repræsentanterne fra breddeidrætsklubberne kan sende yderligere bidrag inden 1. juni med henblik på at der fremlægges en revideret liste i mødet den 18. juni.

5 Idrætsrådet Mødedato Side Ansøgning om forhøjet materialetilskud fra HIF Bordtennis Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7771 Idrætsrådet Ansøgning om materialetilskud fra HIF Bordtennis Materrialetilskud 2015 HIF Bordtennis.pdf Indledning/Baggrund Hornbæk IF Bordtennis fik i marts måned tildelt kr ,50 i materialetilskud til indkøb af ny bordtennisrobot samt net og bordtennisbord. Foreningen havde søgt om et tilskud på kr ,- til indkøb af et nyt bordtennisbord, fire bordtennisnet, en bordtennisrobot samt to kasser bordtennisbolde. På baggrund af Idrætsrådets nye tildelingskriterier fik Hornbæk IF Bordtennis kun bevilget 50 % af det ansøgte tilskud til nyt bordtennisbord, fire bordtennisnet og bordtennisrobot. Klubben har henvendt sig til Idrætsrådet, da de er en lille forening med kun 11 medlemmer. De har været nødsaget til at hæve klubkontingentet til kr for at opretholde klubbens eksistens, og har derfor ikke midler til at finansiere de resterende 50 %. Klubben søger derfor om at få tilskud til at dække 100 % af det ansøgte materiel. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Tilskudsordningen på Idræts- og Fritidsområdet Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Idrætsrådet tager stilling til ansøgningen. Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Jesper Hviid, Trine Bay, Piet Petersen Ansøgning afvist. Idrætsrådet anbefaler at klubben indkøber bordtennisbord, net og bolde indenfor det bevilgede beløb.

6 Idrætsrådet Mødedato Side Høring om ny aftale med Nordsjælland Håndbold Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7309 Idrætsrådet GuldPartner aftale.docx - GuldPartner aftale.docx Indledning/Baggrund Helsingør Kommune indgik den 24. juni 2014 en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold gældende for sæson 2014/15. Sæsonen er netop afsluttet, og den gamle samarbejdsaftale udløber uden yderligere varsel. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget skal i deres møde den 13. maj 2015 drøfte en eventuel ny aftale med Nordsjælland Håndbold og ønsker i den forbindelse at høre Idrætsrådet. Retsgrundlag Eliteidrætsloven 7 Sagsfremstilling Helsingør Kommune har siden 2010 støttet elitehåndbold i den nordsjællandske del af regionen via aftaler med Nordsjælland Håndbold. Støtten er enten ydet gennem sølvsponsorat, guldsponsorat eller en samarbejdsaftale. I sæson 2014/15 indgik Helsingør Kommune en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold, med henblik på at støtte klubbens bestræbelser på at kunne genindtræde i landets bedste håndboldliga. Nordsjælland Håndbold har netop gennemført sæson 2014/15, og resultatet blev en oprykning til landets bedste håndboldliga. I forlængelse af det har klubben ansøgt Helsingør Kommune om fortsat støtte ved at fremsende et udkast til en guldpartneraftale. En guldpartneraftale er, i modsætning til den foregående samarbejdsaftale, et sponsorat, som vil imødekomme kommunens brandingstrategi om at styrke Nordsjællands og Helsingør Kommunes identitet, som et aktivt idræts- og håndboldområde. Samarbejdet med det lokale håndboldmiljø og talentudvikling bliver ikke omfattet af guldpartneraftalen men vil være forankret på anden vis. Eksempelvis har Helsingør Håndbold som anpartshaver og moderklub indgået en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold. Aftalen er gældende for sæsonerne 2014/15 samt 2015/16 og har særlig fokus på samarbejdet omkring ligaholdet samt fællestræning for moderklubbernes U16 og U18 spillere. Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at Helsingør Håndbold status som anpartshaver og moderklub, samt en sponsoraftale mellem Nordsjælland Håndbold og Helsingør Kommune, vil sikre, at borgere i Helsingør Kommune fortsat kan opleve håndbold på et højt eliteniveau, idét et udvalg af Nordsjælland Håndbolds hjemmekampe vil blive afviklet i Helsingørhallerne.

7 Idrætsrådet Økonomi/Personaleforhold Mødedato Side 7 Der er i udvalgets elitebudget afsat 1,1 mio. kr. til elitestøtte i form af sponsorater, hvoraf 0,8 mio. kr. er disponeret. En Guldpartneraftale koster kr excl. moms. Kommunikation/Høring Sagen forelægges Idrætsrådet med henblik på, at rådets eventuelle høringssvar kan forelægges for udvalget i deres møde den 13. maj Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til høring. Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Jesper Hviid, Trine Bay, Piet Petersen Idrætsrådet anbefaler at Helsingør Kommune indgår en guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold og at kommunen via aftalen sikrer sig, at der afvikles ligakampe i Helsingør Hallen.

8 Idrætsrådet Mødedato Side Høring budget Idræt og Fritid Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7526 Idrætsrådet områdebeskrivelse Idræt og Fritid.docx Ringbeskrivelser Takster Ringpapir Indledning/Baggrund I henhold til folkeoplysningslovens 35, stk.1 skal kommunen sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages i sammenhænge af generel betydning for området, herunder høring om kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed. Idrætsrådet er en del af kommunens lovpligtige 35, stk. 2 udvalg og ifølge kommunens delegationsplan kan rådet udtale sig specifikt om budgettet for idrætsområdet. Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetforslag for for Idræts- og Fritidsområdet. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov og Byrådets budgetprocedure for budget samt folkeoplysningslovens 35, stk. 1 og 2. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Forslaget til budget på budgetområdet omfatter: Budgetområdebeskrivelse Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 Forslag til nye serviceopgaver (driftsønsker) Forslag til nye anlægsopgaver (anlægsønsker) Takster Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdets budget i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1 og 2.

9 Idrætsrådet Mødedato Side 9 Det samlede budget på 411 Idræt og Fritid er for 2016 er på 44,4 mio. kr. fordelt med 34,8 mio. kr. i ring 1 og 9,6 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 0,750 mio. kr. i ring 2 til nye driftsforslag. Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag 2. Forslag til nye serviceopgaver I tabel 1 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Tabel 1: Forslag til nye serviceopgaver fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Idræt og Fritid Afledt drift Atletikstadion I alt Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag 4. Forslag til nye anlægsopgaver Nedenstående anlægsønsker er genfremsat fra budget Ønskerne er af mere individuel karakter og refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Tabel 2: Anlægsforslag 411 Idræt og Fritid (i kr.) Udbygning af klubhus i Tikøb Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder xx Svømmehallen - Forundersøgelse udvidelse af kapacitet Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin). 411-xx Råhushal i Hornbæk til tennis og Gymnastik - forundersøgelse xx Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs ridebaner og dræn 411-xx Lovliggørelse af Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole iht. Lob om Hestehold - krav 2016 I ALT

10 Idrætsrådet Budgetområdebeskrivelser Mødedato Side 10 Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 1. Takster Der er udarbejdet forslag til takster for budgetområde 411 Idræt og Fritid. Vedlagt i bilag 3 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Jf. sagsfremstillingen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, at forslag til budget for Idræt og Fritidsområdet forelægges til høring. Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Trine Bay, Piet Petersen Idrætsrådet har gennemgået budgetforslaget for for idræts- og fritidsområdet med henblik på at afgive høringssvar. I forbindelse med forslag til nye serviceopgaver skal Idrætsrådet anbefale, at driftsønsket vedrørende afledt drift på atletikstadion fremmes. Endvidere ønsker Idrætsrådet at der oprettes en talentpulje til de idrætsgrene og eliteklubber, der er under Team Danmark aftalen. Klubberne oplever, at støttemulighederne er begrænset efter Elite 3000 ikke længere har mulighed for at støtte økonomisk. En talentpulje vil give eliteklubberne mulighed for, at iværksætte mindre talentstrategier, som understøtter arbejdet på hhv. Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi. Talentpuljen foreslås administreret af Eliterådet på samme vis som talentpuljen for de idrætsgrene, der ikke er omfattet af Team Danmark aftalen. Eliterådet administreres af kommunens eliteidrætskoordinator. Med hensyn til kommunens anlægsbudget skal Idrætsrådet anbefale, at et nyt fodboldsstadion uagtet placering fremmes. Dernæst vil rådet anbefale, at ny svømmehal/bassin prioriteres efter nyt fodboldsstadion. Idrætsrådet ønsker, at eksisterende idrætsanlæg udvikles til decentrale kraftcentre. I den forbindelse bør anlægsønsker fra foreningslivet indarbejdes i en fremtidig udvikling af anlæggene. På folkeoplysningsområdet skal Idrætsrådet anbefale, at den nuværende lokaletilskudsordning fastholdes.

11 Idrætsrådet Mødedato Side Emner til kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idrætsrådet Indledning/Baggrund Emner til kommende møder Møde Fordeling af materialetilskud Februar 2016 Tværgående større events (bredde/elite og kultur/sport) Ikke fastlagt Bæredygtig talentudvikling Ikke fastlagt Talentudvikling af trænere Ikke fastlagt Foreningssamarbejde på tværs af idrætsgrene Ikke fastlagt Eliteidræt Ikke fastlagt Fremtidig Idræts- og fritidspolitik for byrådsperiode Ikke fastlagt Åbent hus arrangement Idrætsforeninger Ikke fastlagt Orientering fra Eliteudvalget Fast punkt Orientering fra Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Fast punkt Ovennævnte oversigt er en dynamisk liste over de emner som skal drøftes/behandles i Idrætsrådet med henblik på, at fremme lokalidrættens interesser i forhold til det politiske fagudvalg. Mødetidspunkt for drøftelse/behandling af emnerne fastlægges i samarbejde mellem formand/næstformand og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling typisk i forbindelse med formøde.

12 Idrætsrådet Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idrætsrådet Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Jesper Hviid, Trine Bay, Piet Petersen Allan Jørgensen fra Idrætslinjen orienterede om Skole-OL der afholdes den 6. maj på Helsingør Atletikstadion. Hans Henrik Schmidt fra Helsingør Kommunes Idrætsanlæg orienterede om ny kunstgræsbane ved Snekkersten Idrætsanlæg samt projekt ny lokalebooking. Hans Henrik Schmidt oplyste endvidere, at forpagtningsaftalen vedrørende cafeterierne i henholdsvis Helsingør Idrætspark og Snekkersten Idrætscenter er opsagt pr. 1. oktober 2015.

13 Idrætsrådet Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idrætsrådet Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Jesper Hviid, Trine Bay, Piet Petersen Peter Poulsen anbefalede at Idrætsrådet fremadrettet sætter idrætsrelaterede temaer på dagsordenen, med henblik på at fremme lokalidrættens interesser over for Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget.

14 Idrætsrådet Mødedato Side 14 Bilagsliste 2. Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner 1. Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx - Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx (112681/15) 3. Ansøgning om forhøjet materialetilskud fra HIF Bordtennis 1. Ansøgning om materialetilskud fra HIF Bordtennis (114128/15) 2. Materrialetilskud 2015 HIF Bordtennis.pdf (114142/15) 4. Høring om ny aftale med Nordsjælland Håndbold 1. (Lukket bilag) 5. Høring budget Idræt og Fritid 1. områdebeskrivelse Idræt og Fritid.docx (112912/15) Ringbeskrivelser (112909/15) Takster (112906/15) Ringpapir (112904/15)

15 Bilag: 2.1. Forslag til konkretisering af idrã ts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx - Forslag til konkretisering af idrã tsog fritidspolitikken - Handlingsplan.docx Udvalg: Idrà tsrã det Mødedato: 20. april Kl. 17:00 Adgang: à ben Bilagsnr: /15

16 Konkretisering af idræts- og fritidspolitikken Forslagsoversigt: Status Bemærkninger Tværgående målsætninger Sikre en let og hurtig adgang til information om tilskudsmuligheder, regler, lovkrav og lån af lokaler på HK medieplatform I gang HK hjemmeside udvikles løbende med i samarbejde med BID Skabe en platform for samarbejdet på tværs af forenings- og fritidsliv, børne- og ungeinstitutioner og de selvorganiserede borgere I gang Skoleplus.nu Tiltrække og afholde store sportsbegivenheder og events i et samarbejde med foreninger, erhvervslivet og andre aktører I gang Etablering af central eventpulje Sikre at faciliteter er tidssvarende I gang Idékatalog Fokusområde: Det frivillige børne- og ungearbejde Etablering af en frivillig kompetencebørs for foreningslivet Ikke igangsat Afventer frivillighedskonference Skabe øgede muligheder for kommunal støtte til kontingent (fritidspas), udstyr med mere til særlige målgrupper Delvis i gang Indgår i budgetforhandlinger 2016 Fokusområde: Andre foreninger Etablering af en frivillig kompetencebørs for foreningslivet Ikke igangsat Afventer frivillighedskonference Skabe øgede muligheder for kommunal støtte til kontingent (fritidspas), udstyr med mere til særlige målgrupper Delvis i gang Indgår i budgetforhandlinger 2016 Fokusområde: Idræt og bevægelse i skole og institution Bidrage til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger Igangsat DIF aftale Fokus på bevægelsespauser i skolen I gang Skolereform Etablering af profilinstitutioner I gang Budget Udvidelse af fritidspas til børn og unge Delvis i gang Indgår i budgetforhandlinger 2016 Fokus på motorisk træning for børn i 3-9 års alderen Afsluttet 4 kurser for pædagoger afholdt Ansættelse af en koordinator/konsulent for bevægelse, sundhed og idræt Ikke besluttet Fokus på bevægelse i dagligdagen i daginstitutioner Igangsat DGI Certificering af samtlige daginstitutioner Bedre samarbejde om brugen af faciliteter og rekvisitter mellem skoler, institutioner og foreninger Ikke igangsat Igangsættes ifbm. projekt lokalebooking Skabe lempelige vilkår for brug af ledig haltid i dagtimerne Ikke igangsat Igangsættes ifbm. projekt lokalebooking Fokusområde: Foreningsidræt Øge foreningsdeltagelsen blandt unge i alderen år Ikke igangsat Initiativer fra HSU Videreudvikle senior- og ældreidrætten, så borgerne i kommunen har mulighed for et livslangt virke med idræt og bevægelse Igangsat 18 midler understøtter løbende initiativer fra foreninger Etablering af et kraftcenter for idrætten / idrættens hus med flere idrætsgrene Ikke besluttet Idékatalog Etablering af foreningsfitness Ikke besluttet Initiativet skal komme fra foreningslivet Etablering af et foreningssekretariat Ikke besluttet Ansættelse af koordinator for foreningsudvikling Ikke besluttet Udvikle og udbygge idrætsfaciliteterne ved etablering af idrætsbaser og idrætsruter i borgernes nærområde Ikke besluttet Idékatalog Skabe lempelige vilkår for institutioners og andre aktørers brug af ledig haltid i dagtimerne Ikke igangsat Igangsættes ifbm. projekt lokalebooking Bidrage til sundhedsfremmende aktiviteter og integrationsarbejde ved forøget ressourcetildeling Ikke besluttet Ingen specifikation af initiativer Bidrage til opkvalificering af trænere og ledere gennem dialog med foreningsidrætten Ikke besluttet Bør konkretiseres Fastholdelse og rekruttering af de frivillige i foreninger gennem dialog med foreningerne Ikke besluttet Bør konkretiseres Fokusområde: Eliteidræt og talentudvikling Understøtte fleksible ansættelsesmuligheder for trænere i samarbejde med eliteklubber Delvis igangsat Initiativet udmøntes via idrætslinjen og HEA Etablering af en ressourcebank med fokus på videndeling og samarbejde på tværs af idrætsdiscipliner Ikke igangsat HSU Udvikling af rammer og forhold for indendørs idræt Ikke igangsat Igangsættes ifbm. projekt lokalebooking Udarbejdelse af fælles mål med tilhørende handleplan og tidshorisont Ikke besluttet Bør konkretiseres Etablering af et kraftcenter for idrætten fx sportscollege, idrætsefterskole Ikke besluttet Idékatalog Ansættelse af koordinator for eliteidrætten Afsluttet Allan Jørgensen er kommunens eliteidrætskoordinator Fokusområde: Den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet Opsøge, skabe og understøtte nye sociale og aktivitetsbaserede fællesskaber Ikke besluttet Bør konkretiseres Synliggørelse af aktivitetsmuligheder via udvikling af QR-koder/Apps Delvis igangsat Fit Deal platform Udvikling af kompetencer hos kulturbærer/ildsjæl Ikke besluttet Bør konkretiseres Fokusområde: Folkeoplysende voksenundervisning Indtænke aftenskolerne som samarbejdspartner ved nye tiltag i kommunens arbejde Ikke besluttet Bør konkretiseres Bidrage til opkvalificering af undervisere og ledere gennem dialog med voksenundervisningen Delvis igangsat Skolereform

17 Bilag: 3.1. Ansà gning om materialetilskud fra HIF Bordtennis Udvalg: Idrà tsrã det Mødedato: 20. april Kl. 17:00 Adgang: à ben Bilagsnr: /15

18 From: Live Sent: 24 Mar :33: To: Louise Trine Nielsen Subject: RE: Materialetilskud 2015 Kære Louise, Vi har netop afholdt vores generalforsamling lørdag den 21. marts kl. 10:00, og som fortalt var klubbens fremtid på agenda, da vi stod foran tvivl omkring muligheden for fortsat fornuftig drift. Samtlige fremmødte medlemmer ønskede at støtte op, om en fortsat drift, hvilke medfører jf. vores tidligere dialog, en genanøsning om fuldt støtte til anskaffelse af vedhæftet materiale. Som tidligere ansøgt, har vi måttet lade vores årlige kontingent stige(se herunder), for at sikre at vi har dækning til at betale de grundlæggende gebyrer, der er påkrævet for at kunen spille turneringsbordtennis. Hertil kommer yderligere egenbetalinger. Uddrag fra materialetilskuds ansøgning 2015: Baggrunden for dette ligger i at vi igennem de sidste år, har været nødsagdet til at lade vores årlige kontingent stige fra kr. 700 til kr. 900 og nu igennem det sidste år til kr for at opretholde klubbens økonomi. Hertil kan det nævnes at alle vores medlemmer selv betaler for tøj, samt deltagelse ved stævner og andre aktiviteter. Vi imødeser jeres reposnes, og håber I ser velvilligt på vores ansøgning. Med venlig hilsen Thomas Lynge Hornbæk Bordtennis From: Louise Trine Nielsen Sent: 5. marts :09 To: Subject: Materialetilskud 2015 Kære Thomas, Hornbæk IF Bordtennisklub, Helsingør Kommune har nu behandlet ansøgningerne om materialetilskud for Ansøgningerne er blevet forelagt Idrætsrådet på deres møde tirsdag den 24. februar. Ud fra de gældende retningslinjer har Idrætsrådet gennemgået fordelingen af materialetilskud. Idrætsrådet har godkendt følgende tilskud til jer: - 1 stk. Butterfly Amicus Advance Robot kr ,00-4 stk. Butterfly Europa - net kr. 996,00-1 stk. Butterfly Centerfold 25 - Bordtennisbord kr ,50

19 Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på følgende: 1) Det bevilgede beløb skal være brugt senest 1. december 2015 ellers bortfalder tildelingen og gives til en anden forening/formål. 2) Det bevilgede beløb kan kun anvendes til det godkendte formål. 3) En eventuel mere fordelagtig erhvervelse af det ansøgte, vil ikke være ensbetydende med, at det derved fremkomne beløb, kan anvendes til andre formål. Bevillingen udbetales mod fremsendelse af fornøden dokumentation (faktura m.v.) for anskaffelsen. Dokumentation sendes på mail alternativt til adressen: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, att: Louise Nielsen, Stengade 72, 3000 Helsingør. Alternativt kan der træffes aftale om et forhåndstilskud, såfremt foreningen ikke har midlerne til anskaffelse af det ansøgte. Bemærk venligst at materialetilskuddet skal fremgå af foreningens regnskab for Venlig hilsen Louise Nielsen Fuldmægtig Tlf.: (0045) Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Team Idræt, Fritid og Frivillighed Stengade 72, 3000 Helsingør Vi gør opmærksom på, at denne kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager en, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette en i dit system uden at videresende eller kopiere den.

20

21

22 Bilag: 3.2. Materrialetilskud 2015 HIF Bordtennis.pdf Udvalg: Idrà tsrã det Mødedato: 20. april Kl. 17:00 Adgang: à ben Bilagsnr: /15

23

24

25 Bilag: 5.1. omrã debeskrivelse Idrà t og Fritid.docx Udvalg: Idrà tsrã det Mødedato: 20. april Kl. 17:00 Adgang: à ben Bilagsnr: /15

26 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Indledning Budgetområdet understøtter primært den del af det frivillige foreningsliv, som er tilknyttet folkeoplysningsområdet. Det være sig idrætsforeninger, spejdergrupper, idébestemt børne- og ungeorganisationer, aftenskoler og andre foreninger med voksenundervisning som aktivitet. Attraktive og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter i lokalområderne skal ikke kun danne rammerne for at aktivt foreningsliv, men også øge interessen for et aktivt idræts- og fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Unikke idræts- og fritidstilbud i form af sammenhængende talentudviklingsforløb for unge idrætsudøvere samt sundhedsfremmende foreningstilbud tilpasset den enkelte borgers hverdag, skal bidrage til visionen om en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier. Frivilligt arbejde er et væsentligt element i foreningslivets virke, men frivillighedsbegrebet skal ses i et bredere perspektiv. Til budgetområdet tilknyttes i budgetperioden særlige ressourcer, der skal kortlægge alle former for frivilligt arbejde i kommunen samt igangsættes en proces, hvor rammerne for frivillighed udmøntes i form af en frivillighedspolitik. Tabel 1: Specifikation af bevilling Hele kr., i årets priser, i PLniveau 2016 Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Idræt og Fritid U I Stadion og idrætsanlæg U I Andre fritidsfaciliteter U I Fælles formål U I Folkeoplysende voksenundervisning U Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U Lokaletilskud U I Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U Kommissioner, råd og I -1 nævn U I alt Budgettet under budgetområde 411 Idræt og Fritid er fordelt på det rammestyrede område, og det samlede budget udgør netto kr. i 2016 jf. tabel 1.

27 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Budgetområde 411 Idræt og Fritid består af en række totalrammer jf. tabel 2. Tabel 2: Driftsbevilling 2016 Driftsbevilling 2016, i kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 411 Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærdehallen Nordkysthallen Hornbækhallen Fritids og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver I alt Budget til Helsingør Idrætspark, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør svømmehal og Grøn drift er placeret i totalrammen for Helsingør Kommunes Idrætsanlæg. 1. Lovgrundlaget Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet findes i Lov om Folkeoplysning, hvor der bl.a. er angivet minimumskrav til aktivitets- og lokaletilskud samt bestemmelser om kommunens anvisningspligt i forhold til lokaler, haller og udendørsanlæg. På idrætsområdet er der en særskilt eliteidrætslov, der giver kommuner juridiske muligheder for kommunal støtte til eliteidræt og talentudvikling. Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Idræt Budgetområdet dækker drift af kommunale idrætsfaciliteter, så som idrætshaller, svømmehal og udendørs idrætsanlæg. Endvidere ydes driftstilskud til rideskoler og selvejende idrætshaller. De udendørs idrætsanlæg er drevet kommunalt og omfatter 42 græsboldbaner, 3 kunstgræsbaner, 3 grusbaner, 4 vinterbaner, 1 stadionbane, 1 atletikstadion samt 35 tennisbaner. Endvidere forefindes 2 golfbaner på kommunal jord samt folkegolf på Tikøb Idrætsanlæg. Herudover disponeres over folkeskolernes boldbaner i eftermiddags- og aftentimerne. De indendørs idrætsfaciliteter omfatter 6 idrætshaller (3 selvejende), 2 skolehaller, 1 gymnasiehal, 2 tennishaller (i alt 4 baner), 1 badmintonhal og 1 svømmehal. Herudover disponeres over folkeskolernes 23 gymnastiksale i eftermiddags- og aftentimerne. Til idrætsområdet er ligeledes tilknyttet et eliteidrætsbudget, som primært understøtter et sammenhængende og struktureret talentudviklingsmiljø i regi af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidrætsakademi samt talentudvikling i klubregi.

28 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Budgetområdet understøtter også en række større og mindre idrætsbegivenheder herunder den årlige sportsgallafest for udøvere og frivillige ledere. Fritid og folkeoplysning Folkeoplysende foreninger så som spejdergrupper, aftenskoler, øvrige fritidsforeninger m.v. er enten hjemmehørende i egne eller lejede lokaler eller i kommunale lokaler tilknyttet andre budgetområder som f.eks. folkeskoler og foreningshuse. Til egne eller lejede lokaler ydes helt eller delvist lokaletilskud alt efter foreningernes medlemssammensætning. Den lovpligtige lokaletilskudspulje samt den supplerende lokaletilskudspulje dækker ligeledes idrætsforeningernes udgifter til leje af haltimer i de selvejende idrætshaller Espergærde hallen, Nordkyst hallen og Hornbæk hallen. Da kommunens retningslinjer for lokaletilskud stiller foreningslivet bedre end loven foreskriver, kan foreningerne pålægges et gebyr for brug af kommunale lokaler, idrætshaller m.v. Den samlede gebyrindtægt tilbageføres i overensstemmelse med lovningen til foreningslivet via den supplerende lokaletilskudspulje. På folkeoplysningsområdet ydes der tillige lovpligtige aktivitetstilskud til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre idébestemte børne- og ungeorganisationer samt lovpligtigt undervisnings tilskud til aftenskoler og foreninger tilknyttet voksenundervisningen. Til aktiviteter i og udenfor folkeoplysningsområdet understøtter budgetområdet bl.a. sommerferieaktiviteter, fritidslederfest, fritidspas samt nye initiativer i foreningslivet. Brugerinddragelse på idræts- og fritidsområdet På idræts- og fritidsområdet er der en historisk tradition for, at foreningslivet både har indflydelse på og selvbestemmelse over egne forhold. Disse forhold er til en vis grad sikret i folkeoplysningsloven. Foreningslivet skal nemlig inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for idræts- og fritidsområdet. Det er høring om byrådets politik, budget for området samt regler for tilskud. Denne lovpligtige brugerinddragelse er i Helsingør Kommune forankret i et nyetableret brugerudvalg ved navn Idræts- og Fritidsforum. Der er særskilt for idrætsområdet nedsat et idrætsråd, der skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem idrætsforeninger og fagudvalg om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører bredde- og eliteidræt.

29 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid 3. Budgetkorrektioner I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2015 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 3. Tabel 3: Ændringer i drift. Ændringer drift Hele kr. Budget Budget Budget Budget Idræt og Fritid Drift 1. Rammestyret Idrætspuljen til Større Idrætsevents Rammestyret, i alt Ikke-rammestyret 2. Ikke-rammestyret, i alt I alt Ændringen på budget 2016 og frem er, at Byrådet ønskede, at Puljen til større Idrætsevents på kr. skulle suppleres ved omfordeling af eksisterende puljer. Heraf blandt andet Sundheds-, Idræts og Frivillighedsudvalgets Idrætspulje. 4. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2016 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden, og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området.

30 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid 5. Anlæg Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2016 i det vedtagne budget 2015 (inklusiv det tilpassede pris- og lønniveauet for 2016). Efterfølgende er der foretaget tekniske korrektioner samt indarbejdet byrådsbeslutninger i budget Anlæg under Center for Økonomi og Ejendommes budgetområde, som vedrører Idræt og Fritid fremgår af tabel 4. Tabel 4. Anlægsprojekter Anlægsprojekter i kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Ejendomme - vedr. Idræt og Fritid Ny idrætshal i Espergærde Afledt drift: 6. Beskrivelse af anlægsbudgetområdet Anlægsprojekter Ny idrætshal i Espergærde I forbindelse med ønsket om flytning af idrætshallen fra Idrætsvej i Espergærde til Espergærde Gymnasium, skal der udarbejdes et byggeprogram/projektforslag i som skal indeholde ny idrætshal ved Espergærde Gymnasium. Der er i byggeprogrammet disponeret et byggeri på ca m2, der omfatter fleksible, fremtidssikre faciliteter.

31 Bilag: Ringbeskrivelser Udvalg: Idrà tsrã det Mødedato: 20. april Kl. 17:00 Adgang: à ben Bilagsnr: /15

32 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 - Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Kommunale Idrætsfaciliteter a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Kommunen er ikke forpligtet til at drive og eje idrætsfaciliteter/haller, men kan i princippet leje sig ind i selvejende eller privatejede idrætsfaciliteter. Budgetposten herunder dækker driftsudgifter til kommunale Idrætsfaciliteter så som Helsingørhallerne, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør Svømmehal og alle udendørsanlæg. Det anses ikke for realistisk, at kunne udbyde ejerskab og drift af kommunale faciliteter inden for en kort tidshorisont, hvorfor budgetposten i 2016 fastholdes i ring 1. Et fravalg på længere sigt skønnes ikke at reducere udgifterne væsentligt, da kommunen skal dække foreningernes leje af faciliteterne. En leje, der forventes at være væsentlige højere end kommunens nettoudgifter i dag. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2- Det ønskelige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Kommunale Idrætsfaciliteter b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Kommunen er ikke forpligtet til selv at drive de udendørs idrætsanlæg/baner/de grønne idrætsarealer. En væsentlig del af vedligeholdelsen - Speciel vedligeholdelse af Helsingør Kommunes grønne idrætsarealer - har allerede i en del år været udliciteret. En udlicitering af den resterende del af vedligeholdelsen, der udføres af Helsingørs Kommunale Idrætsanlæg, vurderes ikke til kunne nedbringe udgiften væsentligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2- Det ønskelige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Selvejende Idrætsfaciliteter Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): De selvejende idrætshallers drift finansieres gennem forskellige tilskudsmodeller næsten 100 % af Helsingør Kommune. Hallerne er de facto at betragte som kommunale haller. Budgetposten herunder dækker et fast driftstilskud fra Helsingør kommune samt indtægter finansieret af det lovpligtige lokaletilskud på 65 %, det supplerende lokaletilskud på 35 % for foreningernes medlemmer under 25 år samt det supplerende lokaletilskud for foreningernes medlemmer over 25 år. Et fravalg af driftstilskuddene bortset fra det lovpligtige tilskud på 65 % - vil medføre en skævvridning for brugere af selvejende haller i forhold til foreninger, der bruger kommunale haller. Disse skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Foreninger, der benytter selvejende haller vil derfor få påført udgifter for den andel af aktivitetstimer, som benyttes af foreningens medlemmer over 25 år. Nedenstående eksempel viser konsekvensen/ændringen for en forening med lige mange medlemmer over/under 25 år og med et årligt timeforbrug på 760 timer a 205 kr. Nuværende praksis Hallens indtægt: kr. Folkeoplysning: Supplerende Lokaletilskud kr. Foreningens udgift: 0 kr. Konsekvens/ændring Hallens indtægt: kr. Folkeoplysning: kr. Foreningens udgift: kr. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget undersøger p.t., om der vil være mulighed for at tilbyde de selvejende haller fælles drift med Helsingør Idrætspark, herunder eventuelt en kommunal overtagelse af fondenes bygninger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2- Det ønskelige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Rideskoler + Kajak Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): De kommunale rideskolers drift er stort set finansieret 100 % gennem forskellige tilskudsmodeller fra Helsingør Kommune. De anførte udgifter herunder på ca kr. dækker primært indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme. Såfremt kommunens tilskud til rideskolerne skulle ophøre, og disse må lukke, vil rideklubberne skulle have dækket deres lejeudgifter hos andre private, eller klubberne skal opføre egne ridehaller. En sådan ændring af forholdene for rideklubberne vurderes ikke at kunne reducere kommunens udgifter til klubberne - alene af den grund, at et lokaletilskud på bare de lovpligtige 65 % vil være højere end de anførte udgifter herunder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 - Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Eliteidræt a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Som en del af kommunens samlede talentstrategi indenfor idrætsområdet (Helsingør Talent og Elite), yder Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget et driftstilskud til Den Kommunale Idrætslinje (7-9 klassetrin) beliggende på Snekkersten Skole, afdeling Smakkevej ( kr.), samt Helsingør Elite Idrætsakademi ( kr.). Endvidere ydes tilskud til talentudvikling i klubregi (øvrige idrætsgrene) i samarbejde med Helsingør Talent og Elite ( kr.). Fortsat støtte til talentudvikling i klubregi er et led i kommunens værditilbud vedrørende unikke idræts- og fritidstilbud og udgør samtidig fundamentet for de børn og unge, som vil kombinere skolegang og idræt på højt niveau. Helsingør Eliteidræts Akademi ligger i naturlig forlængelse af Idrætslinjen og fælles for begge tilbud er, at der for skoleåret 2014/15 er optaget elever på begge institutioner ligesom der er indgået aftaler med idrætsklubber om talentudviklingsforløb i klubregi (ex. Den lyseblå tråd Helsingør Håndbold Klub) Det vil derfor ikke være muligt, at fravælge tilskuddet for Som en del af budgettet til eliteidræt og talentudvikling er der ligeledes indgået 4 årig samarbejdsaftale med fodboldklubben FC Helsingør ( pr. år) og det vil derfor ikke være muligt at ophæve samarbejdsaftalen i budgetårene Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Idrætslinjens samlede budget udgør ca. 1.6 mio. kr. hvor kr. finansieres via Børne- ungeudvalgets budget. Et fravalg af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets driftstilskud vil medføre, at Børne og Ungeudvalget ikke kan fortsætte med tilbuddet om at kombinere skolegang med idræt på højt niveau. Endvidere vil grundlaget for Helsingør Eliteidræts Akademi ikke være til stede, da mange udøvere rekrutteres fra Idrætslinjen. Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2- Det ønskelige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Eliteidræt b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Tilskud og sponsorstøtte til eliteidræt skal målrettes gennem partnerskabsaftaler, hvor de støttemodtagende eliteklubber involverer sig i indsatser og projekter, som er i overensstemmelse med kommunens vision og strategier indenfor idræt, sundhed og børne- og ungeindsatser. I budgetperioden er der ikke indgået nye partnerskabsaftaler med eliteklubber indenfor håndbold og tennis og kan i princippet fravælges eller benyttes til at finansiere andre eller nye tiltage indenfor eliteidræt og talentudvikling. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2- Det ønskelige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Arrangementer Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Budgetposten dækker bl.a. udvalgets udgifter til Sportsgallaen, hvor Idrætsudøvere og frivillige ledere fejres for deres indsats og arbejde med at skabe idrætstilbud til kommunens børn og unge. Budgettet dækker også udvalgets egen pulje, hvorfra udvalget kan uddele støtte til aktiviteter og arrangementer indenfor folkeoplysningsområdet, herunder særlige events såsom en showkamp mellem to svenske floorballhold m.v. Arrangementer er en del af kommunens værditilbud, hvor årlige begivenheder og events er med til at definere kommunen indenfor idræts-kulturelle oplevelser. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 - Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Fælles formål Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Fælles formål er budgetmæssigt tilknyttet den folkeoplysende voksenundervisning og dækker udgifter til mellemkommunal refusion i forbindelse med undervisningen. Jf. Folkeoplysningslovens 43 er deltagelse i folkeoplysende virksomhed ikke betinget af bopæl i den kommune, hvor virksomheden finder sted og en kommune kan kræve godtgørelse for udenbys borgeres deltagelse i undervisningen. Helsingør Kommunes nettoudgifter (difference mellem udgifter og indtægter) til mellem kommunal refusion udgør ca. 0,3 mio. kr. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 - Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Voksen undervisning Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Den folkeoplysende voksenundervisning, som omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling, skal jf. folkeoplysningslovens 8 have kommunalt grundtilskud til aflønning af lærere og ledere. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 - Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning - Aktivitetsområdet Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Jf. folkeoplysningslovens 15 har kommunen pligt til at yde et aktivitetstilskud til foreningers medlemmer under 25 år. Foreningerne skal være godkendt efter folkeoplysningens 1 og 14. I loven er det ikke angivet, hvad aktiviteter dækker og der er heller ikke fastlagt en bestemt sats. Der kan indenfor budgetposten fastlægges forskellige satser alt efter indhold og funktion. Helsingør Kommune har faslagt en ramme på ca. 3,5 mio. kr. som fordeles som medlems/deltagertilskud, administrationstilskud, uddannelsestilskud til frivillige ledere, tilskud til stævner og lejre m.v. Et fravalg af mulighed for aktivitetstilskud vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, administrationsbudgettet - 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsværk, andre budgetområder - 0,0 0,0 0,0 0,0

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme for Sundhed og Omsorg Sundhedsfremme og forebyggelse 41001a

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 13. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Torsdag den 20. marts 2014

Torsdag den 20. marts 2014 Torsdag den 20. marts 2014 1. Præsentation foretaget med udgangspunkt i rådets formål. Rådet skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Deltagere: Fraværende:

Referat Idrætsrådet. Deltagere: Fraværende: Referat : Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej 63-65, 3000 Hels Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Torsdag den 19. november 2015 Idrætsrådet

Torsdag den 19. november 2015 Idrætsrådet Torsdag den 19. november 2015 : Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Stengade 72 - Til gården Møde fra 17.00-18.30 i Stengade 72, herefter

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Netto 2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Netto 2019 Kultur- og Fritidsudvalget I mio. kr. = reduktion Netto 216 Netto 217 Netto 218 Netto 219 Kultur og Fritidsudvalget Hvidovre Motionscenter 1. forslag 1 Tilpasning af indtægtsbudget,2,2,2,2 2. finansiering mindreforbrug Hvidovre

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Partnerskaber mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner. SDU, 29-04-2014

Partnerskaber mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner. SDU, 29-04-2014 Partnerskaber mellem idrætsforeninger og SDU, 29-04-2014 Erfaringer fra Skolesport samt andre aktiviteter i Ringsted Kommune Torben Krogh Johansen Idrætskonsulent for Skoler og Dagtilbud Stil endelig spørgsmål

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.000 kr. -priser Netto 10.682 10.271 10.271 10.271 10.271 Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

2. Rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke vedr. nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv *

2. Rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke vedr. nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv * Møde i tirsdag den 17. februar 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke vedr. nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 18:15 Mødested: Fraværende: Mødelokale 122 1. sal Henning Sigsgaard Henrik Kudahl Anders

Læs mere

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU Forord 9 Vil du være med til at gøre Frederiksbergs kultur- og fritidsliv endnu bedre? Og har du brug for støtte til et

Læs mere

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012 Kultur & Fritidscenter Notat 17. september 2012 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Folkeoplysningspolitik - udkast sep 20 FOLU - klj Udkast til

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 7. januar 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: 18:00-19:10. Sct. Bendtsgade 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: 18:00-19:10. Sct. Bendtsgade 1 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: - 19:10 Mødested: Harhoffværelset Sct. Bendtsgade 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Mogens Larsen (ML) - Næstformand Birthe Nielsen

Læs mere

Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune Vers.1 07.06.07

Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune Vers.1 07.06.07 Side 1 af 5 Eliteidrætten i Holstebro Kommune tager afsæt i udviklingen af talenter. Udviklingen af eliteidrætten sker i et samspil mellem eliteidrætsudøvere, eliteklubber, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv

Læs mere

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07)

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) Medlemmer: HSI medlemstal er ved udgangen af foreningsåret steget til i alt 44 medlemsforeninger, der omfatter

Læs mere

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt Dialogmøde 2011-2012 Fritid og Kultur Den 8. maj 2012 Idræt Dagsorden for idrætsområdet 1. Budget for Fritids- og Kultur området 2. Status på Idræts- og bevægelses-politikken 1. Herunder orientering om

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Special Olympics Idrætsfestival 2018

Special Olympics Idrætsfestival 2018 Special Olympics Idrætsfestival 2018 Helsingør Kommune som værtsby for Special Olympics Idrætsfestival 2018 21-10-2014 Idræts- og Fritidskoordinator Jens Højberg Baggrund: Helsingør Kommune har gennem

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Bestyrelsens beretning på det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 29.2.2016 kl. 19.00 i Fremtidens Foreningshus

Bestyrelsens beretning på det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 29.2.2016 kl. 19.00 i Fremtidens Foreningshus Randers, februar 216 Version 1.5 Bestyrelsens beretning på det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 29.2.216 kl. 19. i Fremtidens Foreningshus Bestyrelsen har også i det forløbne år bestræbt sig

Læs mere