J.F.Willumsens Notesbøger [Dette er en sortlakeret, papindbundet notesbog, uden fortrykte dateringer, med kvadreret papir]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.F.Willumsens Notesbøger 1906. [Dette er en sortlakeret, papindbundet notesbog, uden fortrykte dateringer, med kvadreret papir]"

Transkript

1 [Dette er en sortlakeret, papindbundet notesbog, uden fortrykte dateringer, med kvadreret papir] [første side] Med Jærnbane till Lillehammer. Hotel Breiset. Maler Hotel (Collet) Hr Sandvig. Tandlæge Samler, hilse fra Munthe [?] videre med Jærnbanen til Otta St. i Guldbrand- Dalen, saa med Skyds til vaagemaaen. Gaa til Kvarberg i Christiania Søstrene Larsen Karl Johan, 8 Kr for hver Hotel Augustin Hotel Continental Chr. Krogh. 1

2 Sj Kort alle smaa Kort gaar ud med 9erne Es erne (regner 11) -5 er (regner 10) altid Trumf Konger 4 Damerne 3 Knægtene 2 Klør 9 0 Efter der er givet 3 rundt vælger Forhaanden Trumf kan han ikke melde Trumf er det næste kort der kommer til Forh. Trumf. E Far alle bliver tilsammen 120 melder 20 naar man har en Konge og Dame sammen (naar man faar Lejlighed til at spille ud) x.) er det i Trumf saa bliver de 40 Ekstra Enten Kongen eller Damen maa spilles ud 175 [disse rækker tal står ud for talrækkerne på forrige side] Samlet Værdi hos Blomqvist Kr

3 Retur. 30 Dage. med Rabat. 3 die 38,15 tur og 2 58, Retur overnate i Gøteborg: enkelt 3 25, ,85 1 Kah [?] Dampskib _ 32, 2 20 enkelt Konservator Ronne Kunstmuseet Sølvgade. 15 Januar. Søndag Kl 6 hos Bugge Holmbo 5½ hos Blomqvist [?] 3

4 [to små tegninger af Kronhj eksempler på hjortehorn(?)] Daadyr hun Hind med 1 Horn Ejlif Petersen [skrevet lodret her:] Lysaker Barby. Kristianaa Gl. Kongevej Hj af Falkoneralle Hvidt litho grafisk Skrabepapir, 80 Øre Arket Krogh Modtog af Edith ved Rejsens Begyndelse Kr 202,60 Modtog af Waslem [?]100 [skrevet lodret, ud for det skrevet lodret på forrige side:] Zylograf Aagaard amatør Smallegade 16 [skrevet vandret:] Turisthotellet Holmenkollen spise paa Sportsstuen Tingene skal være i Göteborg. 20 Sept. aabnes 1 Okt. adresseres. Kunstforeningen Valand Jeg betaler Fragten hjemad. fra Göteborg til København 4

5 og jeg betaler 10% af Salget I Stockholm Gillis Hafstrøm Intendent for Sveriges almene Kunstforening Spørge om han ikke kan, hvem jeg da skal henvende mig til i Stockholm hos Frøken Soltveng [?] [tegning af et bjerglandskab i rektangel] paa Stræk [?] [tegning af et bjerglandskab i firkant] [to tegninger af bjerglandskaber i firkanter, med angivelse af farver] Hørup Komitéen Cavling R. Christiansen x Karl Madsen x Hagemann Foghtmann Otto Benzon mand Anders Larsen. E. Brandes Hannover x x underudvalget. Folketings 5

6 Systemskiftet 23 Juli 1901 Lenning Borch Nyrop Schultz? Brandstrup Mortensen? Niels Skovgaard Axel Hansen Kragh [skrevet lodret:] Wagner Willumsen Jensen Klint Jakobsen se Scott Møller Jonsøn Frisen til Pottemageren 20¼ x 601/8 Hoved af Bjærgbest. 30 x 36¼ Ildgryden. Murmester: Unmark [?] & Co? leveres Jacob Holm og Sønner Fabrikation i Reberbanegade Portneren: Nye Maksinhus Sundby. Amager 2 Kr for 14 Dage 6

7 Mødres og Børns Bespis ning se Vejviseren Frederiksbergs Samaritan L. Helsteds Vadskeri store St. Mikkelsgade 21. Viborg for Tur & Retur 48 Kr. 6 maaneder Retur. 2. Klasse 30 Kr Kl 12 Mandag. d 5 te Forening for Re Fra Kristiania til Lillehammer 7,50, 9,15, 3,50 fra Hamar 10,40, 210, 7,16 i Lillehammer 12,27, 4,2, 9,50 7

8 De store Skove af Hankland Elverum. (Helge Væringsaasen) Redaktøren på Elverum Ordføreren Eftestöl. Landskabs Arkitekt Emil Christian sen. Elverum. hilse fra Collett. kender Stederne og de rige Skovejere. Rena St. Berg s Stydstation Tømmerkøjer inde. Ingenting ved Elverum Otto Aakran.Skovejer. Elverum. [ ve skrevet henover lve ] mærke Træerne. blinke Tollef(Tølløv) Kilde (Skovejer) ved Rena hilse fra Bjørnson. Rinna Elven. Gaarden Mo(ug) Nabogaarden Lekshus Sommerpensionat. en anden Gaard Rindal Ane Arne Rindal. henvende sig paa Skov gaarden Mo hos Skovbestyreren: Lundstern [Lundstein?] hilse ham fra Hr. Skulhus. 8

9 længere Syd. c 20 Kilometer fra Lillehammer. forbi Biri Hovedkirke til Gaarden : Stumlen, 13 Kilo manden Hans Stumlen meter hilse fra Hr Skulhus. maa paa Ski cirka 1 Mil fra Gaarden. (10 Kilom) til Storloen bedste Tømmerkøjer. (Hotel Viktoria)) Den fede Kalv eller lignen Herman Paul anbefaler mig Bj. BJ. som Begyndelse til Fremtidskunt Skov Opsynsmand P. Halvorzen 10 aar. Kaasen Svend Meldiset. Olaf Møkleby x Tollum Møkleby Søn Ejer Olaf Møkleby. yngste Søn Meldiset Sven - Meldiset. [tegning af to lange genstande, sav og kæde?, med kroge for enden] 9

10 Laant Kanen 1 Torsdag 15 de 16 Søn 1 2 Fredag 16 d 17 Mand 2 18 Tirsd 3 3 Søndag 18 de 19 Onsd 4 4 Mandag 19 de 20 Torsd 5 5 Tirsdag Fredag 6 6 Onsdag Lørdag 7 7 Torsdag 22 8 Fredag 23 9 Lørdag Gange 10 Søndag Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Lørdag 31 Hjoren (udt joren) langt o. Ljoren det Lyshul i Loften hvor i Røgen gaar ud gennem af. LHjos (udt jos langt aa -o) Lyd. Lys. Røk Røg. 10

11 ξ Foreningen til I norske Fortidsmindesmærkers Bevaring Kristiania. Arierne er en efter Istiden til Nordtyskland og Skandinavien udvandret aflægger af Sydvest-Frankrigs langskalle de Cro-Magnon-race. er lig Vikingetype og tyske Hügel og Reihengrab-typer et fjærne Slægtskab med Spaniens Iberer og Nord- Afrikas Libyre (Tahennu i Thebens Nekropolis. I. Arch. für Anthropol. XXVII Brschu Die Heimat der Germanen Wien Die indogerm. Frag V C (i Zeitschr. f. Ethnologie 34 Bind 1902) Die Heimat d. Indogermanen Berlin Dr. AM Hansen: Landnåm i Norge Korpslæge C. F Larsen Norske Kranietyper Kristiania Vidsk., Selsk, Skr

12 Nordens Kortskaller = fransk-belgisk Furfooz og Solutré-type (af alpin Race med Urhjem i Asien 2 ) maatte da tænkes indvandret som Vejdefolk ( de ældre Fenni : Omstrejfere) i paleolitisk Tid for i Norge at optræde med Nøstved arktisk Kultur Finner høj Kortskallegrad 40% ved Upland (Aloppe) i Upland. (svensk?) og med sine talrige Finnenavne Cro-Magno-racen = Iberer og Kabyler og skulde være Typen som Dalkarlene har, Mikrosemie der Orbita skal være et fælles Træk hos Neolit-tidens Blonde og Cro-Magnoraeen se Zaborowski i La souche blonde en Europe ( Bulletin de la soc. d anthrop de Paris) VIII. 12

13 Brædt til Hørup Monum 2º4" x 1º15 Den bundne Prometheus Tragedie af Æschylos og andre Tragedier oversat af N.V. Dorph Fra Gudelivet og Gudetroen i Nordens Hedenold. ved H. H. Lefolii [Lefolü?] Reitzels F ved Omtrent 1100 levede en Islænding Sæmund Sigfusson hin Frode (den Lærde) samlede den ældre Edda omtrent ved 1200 levede en anden Islænding Snorre Sturlesón samlede den yngre Edda. omtrent ved 1300 Provst Sagaer, samlede af Biskop i Roskilde Saxe 13

14 Senere Samlere danske Nikolaj Fred. Severin og Grundtvig. Niels Matthias Petersen. norske Peter Andreas Munch og Jakob Rudof Kejser. Edda H.G. Møller 1870? Gødeke (svensk) købe omkring 50 u[?] Havre 3 Kr) ung Hest hel gammel Hest knust ikke Mais bliver doven og et gammelt Rugbrød ikke frisk for 1 Dag ½ Rugbrød 5 u[?] Havre fordeles på tre Gange. 1 Gang inden Udkørsel Have Hakkelse og Vand 3 Timer efter, et lille Hvil 14

15 kun Brød ¼ Rugbrød Kl 1 2 u[?] Havre og Hakkelse dertil 3 Gange og saa saa megen Hakkelse den vil have 1½ à 2 Timers Hvil Kan igjen køre 3 Timer, et lille Hvil saa faar den i ¼ u[?] Rugbrød kan saa igjen køre 2-3 Timer og faar saa om Aftnen Kl 8 (ikke senere) 2 u [?] Havre med Hakkelse som ved Middag og Vand. ½ Rugbrød kan erstatte Middagsfodring, hvis der ingen Bedested er aldrig Vand lige naar den kommer hjem, eller kort før den skal ud - virre med Hovedet Solstik kaste et Dækken over Hovedet. Natter um 50 Øre Hakkelse og Drikke Øre For længere Tid, akkordore, og selv levere Havren, og selv give Hesten en gang i mellem 15

16 Gl. Ry ved Ry Station godt Sted. Mandag 2.32 Holtebanen Lyngby [imellem denne side og næste side er to sider revet ud] 12, og fra Köln Kl 3 2 Gilleleje Fra København 7,48 9,46 10,23 i Hav[u?]drup 1 Time 50 min 8,58 12,04 fra Hav[u?]drup 8,19 10,37 i Köln 9,57 11,55 Hans Tegner Schultz Lenning-Borch Axel Hansen Gudmund Henze Tuxen 16

17 19 [ [*] skrevet lodret] [*] 21[*] 15[*] 28[*] 9[*] [*] 12[*] 18[*] 19 x 29 = x 50 = 1750 [næste side og næste side igen, tegnet lodret; en side er klippet ud imellem disse to sider] [*] 11 [ [*] skrevet lodret i forhold til tegningen] 26, [*] 15 [sideskift] 9 4 [*] 4 16 [*]

18 Til Kunstf 31 may 1 Pottemagerfrisen 2 nøgen Dreng trækker Strøm pen af 3 Hoved af Kvinden til Efter Stormen 4 Watterhorn [?] 5 Edith paa Vandring i Bjærgen 6 Hoved af en Basker 7 Tegning til røde Pige med Bukserne 8 P Pakke Tegninger 1 Juni ved Afrejse fra Kbh Kr Elektr Gas juli Morgen 441 Kr. 18

19 har med til i Morgen tidlig til vi kører ud. 8 u[?] Rugbrød, tørt skæret i Stykker. 10 u[?] Havre ½ Skæppe Havre. 6 Øre[?] u[?] 6 u[?] i løbet af Dagen i de første Dag. dertil 2-3 u[?] Rugbrød Resten Hakkelse 20 u[?] à 5½ Øre 1.10 knust sorteret Majs. det fine sorteret fra. 4-6 u[?] om Dagen 20 u[?] Havre à 7 1,40 u[?] 2 u[?] Havre 6 Hakkelse Vand kører i 3 Timer Hvil ¼ u[?] Rugbrød kører i 3 Timer Kl 1 2u[?] Hav + (3 Gange) Hakkelse (eller ½ Rugbrød) Kl 3 kører i 3 Timer Hvil ¼u[?] Rugbrød kører i 3 Timer til Kl 8 2u[?] Havr med Hakkelse Vand Glaspusterne i Viborg Raadhus er mærket

20 Morgenen Kl 6 2u[?] Havr med 3 Gange Hakkelse Vand. kører i 2-3 Timer Hvil ¼ Rugbrød kører i 2-3 Timer Middag. Kl u[?] Havre med 3 Gange Hakkelse Vand (eller ½ Rugbrød) kører i 2-3 Timer Hvil ¼ Rugbrød kører i 2-3 Timer Aften Kl 8 2 u[?] Havre med 3 Gange Hakkelse Vand. Pension Parnasset bed Sorø. 1 Sad Hof Sadelmager Dahl Isenkræmmer Milou mann [?] Gothersgade 15 Kbhn Halsrem Ring. Markerems Faldering [ ems skrvet over ing ] af Messing, den hvor Linen gaar. Mullas beslaaet 4 Sko 14 Juni. 2 Kr ved Rønnede Kro 20

21 Vognen smurt 16 Juni hos Borgens ved Præstø. Forhjulene efterses hver 14 Dag Baghjulene efterses hver Maaned [ [*] skrevet lodret] [*] Hr Falkenberg Sofa Gæstgiver 20 Kr Kværndrup Fyn Jens Pedersen Oxnehave Andersen Landsmandshotellet forlangt[?] 500 Kr. Svendborg Læge Peilan [Teilan?] Theilland-Poulsen Jelling [?] Jellinge. 21

22 Moores elektriske Lys Se Tidskrift for Ingeniør og Belysningsvæsen 15 Juni. Den danske Stat. Danmarks Natur. red. Jul. Schiøtt Det nord. Forlag Ernst Bojesen Frederikke Christoffersen Vask i Fjerritslev Silkehalstørklæde 1 Par Turiststrømper 1 Skjorte Juni 30 Juli Dage 1290 Kr Rest Kr Vogn Kr Hest Kr

23 hviskende aa, jeg elsker Dig i en stadig Strøm, enkelte Gange skiftet med, hvor Du er geil, afbrudt en Gang med kys (tjys) mig Du ogsaa paa Brysterne, a fortsætter aa jeg elsker Dig, som du er gejl. Man hører nogle brøl af ham. Straks efter staar hun og vasker sig, vandet pjasker. Han siger henne fra Sengen. Tusind Tak Pige fordi Du ikke blev bange. Hun bange for mig hvad. Han igjen stønnede Tusindmat[?]: Tusind Tak Pige fordi du ikke blev bange for mig. Hun: Nej da, aldeles ikke. - Vil Du mere Hans sidste Ord. Nej. Johanne Madsen Løkken 2 Kr 50 Ør Hest i Kroen 1 Kr 25 Herluf Trolle Famil Johan Trolle 3½ Aar 23

24 [sidste side] Gl. Skagens B.H. Fru Nicoline Jeckel 4 Kr. Købm. Chr. Carlsen Gl. Skagen. 3 Kr Bade H paa Grenen. 4,50 for 7 Dag 3 Kr 50. Fru Emma Ruth. Vesterhus Gl Skagen. 3 Kr. Olesens B H. Carl F. Nielsen 3½ Kr. Brøndums Hotel. 24

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 1 GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47 Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Min mor, Grete Thorborg f. Fog, skrev i mange år dagbog til sine fire børn. Hun startede med en præfabrikeret bog, Mit

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

Smaabyens Sjæl. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Smaabyens Sjæl. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Tingstedet. Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn. August 2013. Nr. 129-22. Årgang. Årets Konfirmander 2013.

Tingstedet. Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn. August 2013. Nr. 129-22. Årgang. Årets Konfirmander 2013. Tingstedet August 2013 Nr. 129-22. Årgang Årets Konfirmander 2013. Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn INDHOLD Tingstedet Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. Bladet optager indlæg fra private,

Læs mere

Videre mod dansk - trin for trin. Videre mod dansk. Til projektor og whiteboard til brug i klassen

Videre mod dansk - trin for trin. Videre mod dansk. Til projektor og whiteboard til brug i klassen Videre mod dansk Til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2013 1 Bemærk: Dette materiale er ophavsretligt beskyttet. Materialet må kun benyttet i tilknytning til arbejdet med bogen

Læs mere

Ludvigsbakke 1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDVIGSBAKKE ***

Ludvigsbakke 1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDVIGSBAKKE *** Ludvigsbakke 1 Ludvigsbakke The Project Gutenberg EBook of Ludvigsbakke, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy

Læs mere

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Teatermuseet i Hofteatret 2015 / webtekst25 Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Transskriberet af Mikael Kristian Hansen Redaktionel forbemærkning

Læs mere

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 5 2010 POSTEN. Holdene

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 5 2010 POSTEN. Holdene Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 5 2010 POSTEN Holdene Landslejr 2011 INDHOLD Læs i dette nummer: Kredslederen... 3 Bestyrelsen... 5 1. tumlinge... 7 2. tumlinge... 9 1. pilte... 11 2.

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

KORPSETS HUS INDVIET

KORPSETS HUS INDVIET KORPSETS HUS INDVIET En mærkedag i korpsets historie Efter at korpskontoret har benyttet sine nye lokaler i korpsets hus siden den l. maj, har håndværkerne haft travlt med at indrette den øvrige del af

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Guds søn. Andagt fra Skyd skrevet af Carsten Hjorth Pedersen.

Guds søn. Andagt fra Skyd skrevet af Carsten Hjorth Pedersen. Guds søn I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Det betyder, at Gud blev menneske, da Jesus kom til vores jord den første jul. Men hvad

Læs mere

Tysklandsarbejder 1941-42

Tysklandsarbejder 1941-42 Gartner Povl Christiansen 1923-2006 Tysklandsarbejder 1941-42 Povl Christiansen er født 1923 i Gundstrup på Nordfyn. Hans far var smed Lars Peder Christiansen. Povl har skrevet sine erindringer om drengeår,

Læs mere