Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner"

Transkript

1 Projekt nr Titel: Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme Udført af: Teknologisk Institut Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner

2 Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner September 2011 Christian Holm Christiansen Jørgen Kjeldgaard Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

3 Forord Projektet "Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme" er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U konto prj.nr og er gennemført med Teknologisk Institut som udførende og Fjernvarme Fyn som medlemsværk. Denne rapport er en sammenfatning af projektets resultater. Følgende medarbejder har været en del af projektgruppen gennem projektforløbet: Teknologisk Institut: Fjernvarme Fyn: Jørgen Hede Kjeldgaard Christian Holm Christiansen Dorthe Hindsgaul Lars Rasmussen Jan Strømvig Projektgruppen vil benytte lejligheden til at takke Gunnar Nilsson og Oluf Ingulf fra Göteborg Energi for præsentation af og information om de fjernvarmeforsynede maskiner i Göteborg Energi s demonstrationshus Fjärrvärmehuset. Desuden en tak til Thomas Persson, Högskolan Dalarna for hjælp til fremstilling af en varmevekslerforsynet opvaskemaskine til Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse. Endelig vil projektgruppen gerne takke Martin Bang-Hansen fra Gorenje Group Nordic (før AM Hvidevarer A/S) og Michael Bilde Jensen (tidligere AM Hvidevarer A/S) for at stille vaskemaskiner til rådighed for projektet, samt Anders Sahlén fra ASKO Appliances AB for information og rådgivning om vaskemaskiner med koldt- og varmtvandstilslutning samt maskiner med indbyggede varmevekslere. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

4 Resumé Både i nybyggeri og i det eksisterende byggeri vil fjernvarmforbruget falde fremover. Det skyldes dels stramninger i Bygningsreglementet, og dels de energibesparelser der vil ske i forbindelse med fjernvarmeselskabernes energispareindsats. Det lavere fjernvarmeforbrug er en udfordring, både i forhold til et relativt større varmetab i ledningsnettet, men også i forhold til temperaturtab. Derfor har der bl.a. i Sverige været fokus på mulighederne for at omlægge elforbrug til fjernvarme bl.a. ved at anvende husholdningsmaskiner med indbyggede varmevekslere og/eller vaskemaskiner med separate koldt- og varmtvandsindtag. Under ideelle forhold kan tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner med indbyggede varmevekslere erstatte over 80 % af elforbruget med fjernvarme. For vaskemaskiner, der benytter varmt vand kan over 70 % af elforbruget erstattes med fjernvarme. Denne rapport ser på mulighederne for at anvende teknologien i fjernvarmeforsynede huse i Danmark. Vaskemaskiner med koldt- og varmtvandsindtag har været på markedet i det professionelle segment fx til fællesvaskerier, institutioner mv. igennem en årrække. På markedet for husholdningsapparater har der også været forskellige tilløb fra producenterne, og i forbindelse med projektet er der fundet 3 vaskemaskiner, som sælges på det danske marked. Desuden kan mange opvaskemaskiner tilsluttes varmt vand direkte - det er normalt angivet i brugervejledningen, hvis det er muligt. En af vaskemaskinerne er testet i Teknologisk Instituts vaskelaboratorium ved forskellige vaskeprogrammer og med typiske danske brugsvandstemperaturer i fjernvarmeinstallationer på hhv. 45 C og 55 C. Resultaterne viser, at mellem 69 % og 74 % af elforbruget kan erstattes med brugsvand produceret på fjernvarme for en 40 C vask - ved 60 C og 90 C vask falder andelen. En anden væsentlig fordel ved maskinerne er en kortere vasketid, som varierer fra program til program, men er i størrelsesordenen 20 minutter. Vaskemaskinen er afprøvet i praksis dels i Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse, dels hos fire af Fjernvarme Fyns kunder. Maskinerne blev installeret hos to kunder med gennemstrømningsvandvarmer og 2 kunder med varmtvandsbeholder. Kunderne har generelt været glade for maskinerne og resultaterne bekræfter resultaterne fra laboratoriet. For at vurdere besparelsen på årsbasis, er der udviklet et regneark som benytter typiske vaskeprofiler, testdata for maskinerne og energipriser som input. Regnearket tager desuden hensyn til de tab, der er på grund af varmtvandstilslutningerne. Regnearket er benyttet til at beregne standardværdier for varmtvandstilslutning af vaske- og opvaskemaskiner, som er implementeret i standardværdikataloget pr. 1. januar Derudover er regnearket anvendt som grundlag for at give nogle generelle anbefalinger vedrørende varmtvandstilslutning. Følges anbefalingerne fås en typisk årlig besparelse på energiregningen på kr ,- ved samtidig tilslutning af opvaskemaskine og vaskemaskine med separate koldt- og varmtvandstilslutninger. I nybyggeri kan installationerne forberedes for varmtvandstilslutning for ca. kr. 1800,- ekskl. moms. Det er imidlertid vigtigt at det udføres fra start, da det ved skjulte installationer kan være vanskelligt at gøre senere. I eksisterende byggeri vil udgifterne til varmtvandstilslutning afhænge af forhold som fx afstand til vandvarmer og om der allerede findes en varmtvandshane i opstillingsrummet. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

5 Fjernvarme Fyn har som resultat af projektet besluttet at promovere vaskemaskiner med separate koldt- og varmtvandstilslutninger ved at yde et tilskud til installation til de første 100 kunder der køber en maskine. Udover besparelsen på energiregningen og den kortere vasketid ser Fjernvarme Fyn også en fordel i CO 2 -bespareslen, der er opgjort til ca. 43 %. Fjernvarme Fyn vil desuden promovere varmtvandstilslutning på deres hjemmeside og i forbindelse med bestilling af stik, så varmtvandstilslutning også kan tænkes ind ved projektering af nybyggeri. Gennemregning af forskellige eksempler viser desuden, at varmtvandsforbruget øges med i størrelsesordenen 5-15 % ved varmtvandstilslutning af vaske- og opvaskemaskiner, hvilket især vil have positiv betydning for fjernvarmenettets drift i sommermånederne. Det vurderes desuden, at introduktion af varmtvandstilsluttede maskiner ikke vil påvirke designforholdene ved udlægning af fjernvarmenet. I efteråret 2011 forventer den svenske producent ASKO at introducere tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner med indbyggede varmevekslere, de såkaldte HWC-maskiner (Heating Water Circuit). Med de nye maskiner kan en større del af elforbruget erstattes med fjernvarme. Det skyldes dels at tørretumblerne kommer med, men også at elbesparelsen i opvaskemaskinerne med varmeveksler generelt er højere. HWC-maskinerne kan erstatte mest el ved en høj fremløbstemperatur og producenten anbefaler generelt ikke fremløbstemperaturer under 55 C. Maskinerne stiller generelt større krav til installationerne end de varmtvandstilsluttede maskiner, hvilket medfører større installationsomkostninger. Til gengæld forventes en årlig besparelse på energiregningen i størrelsesordenen kr ,- ved tilslutning af tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner med indbyggede varmevekslere. I forhold til lavenergibyggeri vil det årlige fjernvarmeforbrug kunne øges med over 10 % om året. På den baggrund opfordres til, at der gennemføres forskellige udviklings- og demonstrationsaktiviteter for at få fastlagt, hvordan disse maskiner kan indpasses i dansk fjernvarmeforsyning, hvor vi i forhold til andre lande bl.a. kører med direkte tilslutning og med lave fremløbstemperaturer. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé Indledning Hidtidige undersøgelser og erfaringer Husholdningsapparater på markedet Laboratorietest Feltforsøg Nøgletal og standardværdier for varmtvandstilsluttede maskiner Anbefalinger Referencer Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

7 1. Indledning Baggrund Erstatning af el-energi med varmeenergi, fortrinsvis fjernvarmeenergi, til forsyning af husholdningsapparater især vaske- og opvaskemaskiner samt tørreapparater, vil kunne bidrage til forsyningsselskabernes energispareindsats. Umiddelbart gælder at 1 kwh el, der erstattes med varmeenergi, opgøres som en besparelse på 1,5 kwh. Konceptet vil endvidere forøge fjernvarmeforbruget, særligt om sommeren, hvor der kan være for meget varme i systemet. Ud af 2,4 millioner danske husstande har 80 % vaskemaskine, 65 % opvaskemaskine og 55 % har tørretumbler. Det samlede el-energiforbrug hertil udgør ca.1300 GWh i alt ved traditionel el drift. For de 60 % af husstandene, der forsynes med fjernvarme, svarer det til ca. 780 GWh el. Hvis der anvendes maskiner med varmevekslere, kan op mod 80 % af el-energien erstattes med fjernvarmeenergi. Anvendes der alternativt fx vaskemaskiner med varmtvandsindtag, kan op mod 70 % af maskinens energiforbrug erstattes af fjernvarmeenergi. Konceptet forventes at ligge til grund for en samlet omkostningseffektiv installation til den eksisterende boligmasse, og til nyt lavenergibyggeri og vil på én gang kunne erstatte el-energi og udnytte den ekstrakapacitet der findes i fjernvarmenettet, som følge af svingninger i aftaget og de stadig mere varmeeffektive boliger. Formål Det er formålet med projektet at foreslå installationsløsninger samt kortlægge og demonstrere de elbesparelser, der kan opnås ved at anvende vaske-, opvaske- og tørremaskiner med varmtvandsindtag eller varmeveksler i husholdninger forsynet med fjernvarme. På grundlag heraf defineres standardnøgletal, der kan anvendes til at dokumentere realiserede besparelser i fjernvarmeselskaberne. Endvidere analyseres konverteringens betydning for fjernvarmeselskabets driftsforhold og for forbrugerøkonomien. Udførelse Projektet er delt op i følgende delopgaver: 1) Hidtidige undersøgelser og erfaringer Rapporter, artikler, brugervejledninger mv. granskes med henblik på identificering af tilgængelige forsøgsresultater, installationsløsninger, nøgletal mv. for professionelle maskiner og husholdningsapparater. 2) Husholdningsapparater på markedet Producenter og leverandører af husholdningsapparater kontaktes med henblik på identificering af tilgængelige modeller/prototyper for vaske-, opvaske- og tørremaskiner. Det undersøges hvilke tilkoblingssystemer, der passer ved nybygning og ved eksisterende byggeri. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

8 3) Test af apparater i laboratoriet Gennemførelse af test, hvor tilkoblede apparater gennemløber vaske-, opvaske- og tørreprogrammer som i boliginstallationer, men under kontrollerede forhold med måling og registrering af centrale forbrugs- og ydelsesparametre, således at anvendelse med fjernvarme og el kan sammenlignes (Baseres på EN for vask, EN for opvask og EN for tørring). 4) Demonstration af apparater i praksis Fjernvarmeselskaberne har et indgående kendskab til de aktuelle typer af husinstallationer og hermed et godt grundlag for at vurdere egnetheden af tilslutningsløsninger. Desuden kender fjernvarmeselskaberne deres områders tekniske muligheder og behov og dermed hvor fjernvarme- og evt. varmtvandstilsluttede vaske -, opvaske- og tørremaskiner hensigtsmæssigt kan installeres. Maskiner demonstreres i 2-4 fjernvarmeforsynede boliger, samt i Teknologisk Instituts demonstrationshus EnergyFlexFamily. 5) Nøgletal og standardværdier Et antal eksisterende installationer gennemgås med henblik på at afdække, hvornår forudsætningerne (rimelig afstand mellem fjernvarme og husholdningsapparat, brugstid mv.) er til stede for at anvende fjernvarmeenergi i disse husholdningsapparater. Der udarbejdes nøgletal med løbende kontakt til Energistyrelsen, så det kan få status af officiel standardværdi til brug i energispareindsatsen. 6) Anbefalinger Det vurderes hvilke fordele, der er for forbrugeren og fjernvarmeselskabet fx potentiale for energibesparelser, forøget salg af varme om sommeren, bedre udnyttelse af nettet mv. anbefalingerne sammenfattes. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

9 2. Hidtidige undersøgelser og erfaringer Varmtvandstilsluttede maskiner Vaskemaskiner med varmtvandstilslutning har været på markedet gennem en årrække, men fortrinsvis i det professionelle segment til fællesvaskerier, institutioner mv. Omkring år 2000 gennemførte Forbrugerstyrelsen en række test af både husholdningsmaskiner og professionelle maskiner ved standardbetingelserne svarende til en 60 ºC vask jf. EN Resultaterne for 5 maskiner viste, at % af maskinernes elforbrug kunne erstattes med energi fra forsyning med 60 ºC varmt vand, se figur 1. Ved lavere vasketemperatur vil kunne opnås en endnu større andel. kwh/vaskecyklus 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Varmt vand (60 C) el Figur 1 Testresultater for vaskemaskiner med separat koldt-og varmtvandstilslutning, 60 ºC vask, 60 ºC varmt vand [1]. Selvom de professionelle vaskemaskiner for det meste har varmtvandsindtag, er de ofte ikke tilsluttet varmt vand. I en konkret sag med tilslutning af tre eksisterende maskiner til varmt vand, viser en energirådgiverberegning [2] en besparelse på 2700 kwh el pr. år svarende til 900 kwh pr. maskine. Elforbruget erstattes med varmt vand produceret på fjernvarme. Der er beregnet en investering til tilslutning på kr. 3500,- og en årlig samlet besparelse på kr. 3600,-, hvilket giver en simpel tilbagebetalingstid på ca. 1 år. Generelt kan regnes med et sted mellem vaske pr. maskine i fællesvaskerier om året. På hjemmesiden findes en liste med professionelle vaskemaskiner. Der er dog ikke regnet med varmtvandstilslutning i beregningseksemplerne, men hjemmesiden giver et godt billede af moderne professionelle vaskemaskiners energiforbrug. For opvaskemaskiner må regnes med en lavere andel af varmt brugsvand typisk % af det samlede energiforbrug. Mange husholdningsopvaskemaskiner kan tilsluttes varmt vand til den eksisterende koldtvandsstuds. Det vil normalt være angivet i bruger- Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

10 vejledningen, om det kan lade sig gøre og under hvilke betingelser. På det professionelle marked findes der i dag maskiner, der har både koldt- og varmtvandsindtag [3]. Varmtvandstilsluttede vaske- og opvaskemaskiner har vundet noget indpas i andre lande, også for husholdningsmaskinernes vedkommende. I den tyske standard for passivhuse, som er lavenergihuse med et meget lavt energiforbrug, indgår husholdningsapparaternes elforbrug i godkendelseskriterierne [4]. Det er i den forbindelse muligt at indregne effekten af varmtvandstilsluttede maskiner. For opvaskemaskiner indregnes en varmtvandsandel på 50 %, og for vaskemaskiner indregnes en varmtvandsandel på 45 %, hvis der ikke er specifikke data for maskinerne tilgængelige. Varmeforsynede maskiner med indbygget veksler Moderne vaske- og opvaskemaskiner har et lavt vandforbrug til hovedvasken hhv. ca liter og ca. 5 liter (hovedvask er uden vand til skylning). Det gør det vanskelligt, at tilføre maskinerne store mængder energi via vandindtaget. Derfor har der dels i Holland, dels i Sverige været gennemført forsknings- og udviklingsprojekter, hvor maskinerne forsynes indirekte gennem indbyggede varmevekslere. Maskinerne kan så tilføres varme, når det passer ind i processen. For tørretumblere tilføres varmen kontinuerligt gennem hele processen, hvilket også gør det fordelagtigt med varmevekslere i disse maskiner. I en IEA-DHC-rapport [5] refereres bl.a. til resultater fra et arbejde, hvor maskiner med varmtvandsindtag sammenlignes med maskiner med varmeveksler [6]. For opvaskemaskinen med varmeveksler kan op til 78 % af energien tilføres som varme ved en fremløbstemperatur på 70 ºC, hvor det for en opvaskemaskine forsynet med 55 ºC varmt brugsvand kun er ca. 1/3 af elforbruget, der kan erstattes. Tilsvarende gælder for vaskemaskinerne ved en 60 C vask, at op til 77 % eller praktisk talt al varmeenergien kan tilføres via varmeveksler ved fremløbstemperaturer >75 C, hvor vaskemaskinen med 55 C varmt brugsvand kan erstatte ca. 1/3 af elforbruget. Med henvisning til figur 1 kan denne andel for de varmtvandstilsluttede vaskemaskiner dog variere noget fra produkt til produkt, ligesom det ved en 40 ºC vask typisk er muligt at dække hele varmeenergien. Den umiddelbart største gevinst ved varmeveksler frem for varmtvandstilslutning opnås således for opvaskemaskinerne. Tørretumblere kan ikke tilsluttes varmt vand, men eksempler findes med indbyggede varmevekslere. I IEA-DHC-rapporten [5] henvises også til en kondenstørretumbler med indbygget varmeveksler, som ved en tørrecyklus med 5 kg tøj bruger 3,4 kwh tilført via varmeveksler og 0,77 kwh tilført som el, hvilket giver en varmeandel på ca. 81 %. Göteborg Energi har udstyret et forsøgshus Fjärrvärmehuset med en række apparater, hvor el kan erstattes med fjernvarmeopvarmning [7]. Udover husholdningsmaskiner med varmeveksler er der bl.a. også et absorptionskomfortkøleanlæg og et udendørs spa bad. Projektgruppen har besøgt huset for at se på maskinerne og installationerne, se figur 2, 3 og 4. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

11 Figur 2 Fjärrvärmehuset i Gøteborg [8] Figur 3 Tørretumbler og vaskemaskine i Fjärrvärmehuset [8] Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

12 Figur 4 Gunnar Nilsson og Olof Ingulf, Göteborg Energi viser det fjernvarmeforsynede udendørs spa bad frem Fjärrvärmehuset forsynes med fjernvarme indirekte. I Sverige er det normen, at fremløbstemperaturen til radiatoranlæg i enfamiliehuse er udetemperaturkompenseret. Da de varmeforsynede maskiner er mest effektive ved høj fremløbstemperatur, giver det således ikke mening at tilslutte maskinerne til radiatorkredsen. Derfor er der i teknikrummet installeret en varmeveksler med en separat kreds, der forsyner tørretumbler, opvaskeog vaskemaskine, se figur 5. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

13 Figur 5 Fjernvarmevekslere i "Fjärrvärmehuset" Den separate kreds, figur 6, forsyner tørretumbler og vaskemaskine i vaskerummet, der ligger lige ved siden af teknikrummet. Desuden føres den separate kreds op til opvaskemaskinen i køkkenet lige over. Der er altså tale om en forholdsvis kompakt installation. På figur 7 ses den indbyggede varmeveksler i opvaskemaskinen, som er af rør-i-rørtypen, hvor opvaskevandet føres modstrøms i det inderste rør. Indføring af frem og retur fra den separate kreds kan ses på bagpladen inde i opvaskemaskinen (øverste venstre hjørne). Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

14 Figur 6 Den separate kreds til varmevekslermaskinerne i "Fjärrvärmehuset" Figur 7 Et kig ind i opvaskemaskinen med varmeveksler Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

15 Den svenske hvidevareproducent ASKO har bl.a. tilskyndet af projektet i Göteborg videreudviklet på de varmetilsluttede maskiner med indbygget veksler og forventer i efteråret 2011 at introducere disse maskiner på dels det professionelle marked, dels på markedet for husholdningsmaskiner. Målsætningen for udviklingsarbejdet har bl.a. været at maskiner med indbygget varmeveksler højst må koste 1000,- svenske kroner mere end en tilsvarende traditionel maskine [9]. Modsat kondenstørretumbleren i Fjärrvarmehuset er ASKO s tørretumbler af aftrækstypen. ASKO kalder konceptet med indbyggede varmevekslere i maskinerne for HWC (Heating Water Circuit) og opgiver en fjernvarmeandel på over 80 % af energiforbruget til både tørretumbler, vaske- og opvaskemaskine ved en fremløbstemperatur på 80 ºC [10]. Det er dog en forholdsvis høj fremløbstemperatur set med danske briller, men lover godt for effektiviteten også ved lavere fremløbstemperaturer. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

16 3. Husholdningsapparater på markedet Varmtvandstilsluttede vaskemaskiner Ved projektets start blev det undersøgt hvilke vaskemaskiner med både koldt- og varmtvandstilslutning, der umiddelbart var tilgængelige på det danske marked. Undersøgelsen resulterede i følgende tre maskiner: Fabrikat Model Kapacitet ASKO W6863w ECO 7 kg BOSCH WAE24413, Maxx7, Energy Save 7 kg Miele W5841 WPS EcoComfort 7 kg Modellen fra BOSCH er tilsyneladende siden udgået af produktprogrammet, men på det tyske marked markedsføres en ny model med koldt- og varmtvandstilslutning under navnet WAQ28410 Avantixx 7, Energy Save. Markedet udvikler sig hele tiden, og der kan derfor være flere modeller end de her nævnte på andre markeder i Europa. Producenten BEKO har tidligere markedsført en solvaskemaskine med modelbetegnelsen WMD i de tysktalende lande i Europa. Varmtvandstilsluttede opvaskemaskiner Som tidligere omtalt kan mange opvaskemaskiner, også eksisterende, tilsluttes varmt vand på koldvandsstudsen. Der er meget lidt information tilgængelig i bruger- og installationsvejledninger om de faktiske besparelser. ASKO opgiver dog i deres brochuremateriale følgende for deres ECO-modeller [11]: Varmtvandstemperatur, 60 ºC Program Normal* Daglig 65/65* Quick* Koldtvandstilslutning** Minutter kwh 168 1, , ,13 Varmtvandstilslutning** Minutter kwh 154 0, , ,01 Tidsbesparelse pr. vask Elbesparelse pr. vask Elbesparelse pr. vask Minutter kwh % 14 0, , ,12 92 * Beregninger baseret på europæisk standard med 12 kuverter, ** Målt ved en koldtvandstemperatur på 15 ºC og en varmtvandstemperatur på 60 ºC. Det ses, at der udover en elbesparelse også er en tidsbesparelse. Normalprogrammet svarer til det program maskinerne normalt testes ved i forbindelse med energimærkning. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

17 Der er ikke umiddelbart data til rådighed ved andre varmtvandstemperaturer end 60 ºC. Derfor er der lavet et estimat af data for varmtvandstemperaturer 45 ºC og 55 ºC ud fra følgende forudsætninger: - At maskinen tager et fast volumen vand ind uafhængigt af vandets temperatur - At hele energiforbruget til opvarmning til vask netop dækkes ved en varmtvandstemperatur på 60 ºC i programmerne Normal og Daglig 65/65. Den forudsætning kan ikke gælde ved Quick-programmet, hvorfor der ikke er estimeret data for dette. Energiforbruget til opvarmning kan på den baggrund korrigeres i forhold til varmvandtemperaturen. De beregnede data fremgår af nedenstående to tabeller. Varmtvandstemperatur, 45 ºC Program Normal* Daglig 65/65* Quick* Koldtvandstilslutning** Minutter kwh 1,05 1,46 - Varmtvandstilslutning** Minutter kwh 0,8 0,98 - Tidsbesparelse pr. vask Minutter Elbesparelse pr. vask kwh 0,25 0,48 - Elbesparelse pr. vask % * Beregninger baseret på europæisk standard med 12 kuverter, ** Beregninger ved en koldtvandstemperatur på 15 ºC og en varmtvandstemperatur på 45 ºC. Varmtvandstemperatur, 55 ºC Program Normal* Daglig 65/65* Quick* Koldtvandstilslutning** Minutter kwh 1,05 1,46 - Varmtvandstilslutning** Minutter kwh 0,74 0,82 - Tidsbesparelse pr. vask Minutter Elbesparelse pr. vask kwh 0,31 0,64 - Elbesparelse pr. vask % * Beregninger baseret på europæisk standard med 12 kuverter, ** Beregninger ved en koldtvandstemperatur på 15 ºC og en varmtvandstemperatur på 55 ºC. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

18 Varmetilsluttede maskiner med indbygget varmeveksler ASKO s varmetilsluttede (HWC) husholdningsmaskiner, der forventes på markedet i efteråret 2011, opgives med følgende data [10]: Funktion Model Kapacitet Elforbrug, standard* kwh Elforbrug, HWC** kwh Elbesparelse % Opvaskemaskine D5654 XL 14 kuverter 1,04 0,16 85 Vaskemaskine W kg 1,2 0,2 85 Tørretumbler T784 7 kg 3,51 0,4 89 * Målt i henhold til de europæiske standarder EN50242, EN60456, EN61121, ** Målt med en fremløbstemperatur på 80 ºC og maskinindstilling ECO. Der anbefales en fremløbstemperatur på mindst 55 C, et minimumsflow på 1,6 l/min og en disponibel trykdifferens på 0,3 bar. Ved en fremløbstemperatur på 55 C fås ifølge producenten, for de samme maskiner (i samme rækkefølge, som i tabellen herover), elbesparelser på hhv. 53 %, 50 % og 83 % [9]. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

19 4. Laboratorietest I Teknologisk Instituts vaskelaboratorium er foretaget test af en vaskemaskine med separate koldt- og varmtvandsindtag. Testemne Inden for projektets rammer har det udelukkende været muligt at måle på én maskine. Valget faldt på ASKO s W6863w ECO, som ses på nedenstående billeder, figur 8 og 9. Figur 8 ASKO vaskemaskine med separate koldt- og varmtvandsindtag [12] Figur 9 Bagplade på ASKO vaskemaskine med separate kold- og varmtvandsindtag [12] Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

20 Testprogram og opstilling Testene er foretaget efter retningslinjer i den europæiske standard EN for test af husholdningsvaskemaskiners forbrug og ydeevne. Det vil sige med koldtvandsforsyning med nominel temperatur på 15 ºC, tryk på 2,4 bar og vand med en hårdhed på 14 dh. Varmtvandsforsyningen er leveret fra et parallelt system opbygget til at levere varmt vand med temperaturer op til fx 90 C og ved standardiseret tryk på fx 2,4 bar som for det kolde. I den foretagne afprøvning er anvendt to varmtvandstemperaturer. Én på 55 ºC og en på 45 ºC for at teste repræsentative yderpunkter for husinstallationers varmtvandsforsyning forsynet med fjernvarme. Ved hver af de valgte varmtvandstemperaturer er gennemført test med vaskemaskinernes 60 ºC normalprogram for bomuld. Det vil sige det program, som maskinerne er mærket efter ifølge det nugældende europæiske energimærkningsdirektiv for vaskemaskiner. Desuden er der gennemført test med 40 ºC-programmet og med 90 ºCprogrammet. Ved hver vaskeprogram er udført en række kørsler med vekselvis både varmt- og koldtvandstilførsel og kun med koldtvandstilførsel. Gennemgang af resultater Se tabel i figur 10 for resultater målt med varmtvandstemperatur 55 ºC og tabel i figur 11 for resultater målt med varmtvandstemperatur 45 ºC. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

21 ASKO lab test kv and vv Warm water tempearture 55 C Run Testnr Testnr Water cold Water warm Water total Water total Water energy El energy Energy El energy Tot energy Time Wash Water energy/ Main cold Tot cold Main Main Main Main Total main total temp Tot energy l C l l C l l kwh kwh kwh kwh min min C % Kol.: vv ,72 15,5 51,29 15,86 54,9 16,58 67,16 0,736 0,330 1,066 0,443 1, , kv ,05 15,0 67,57 17,05 67,57 0,001 1,010 1,009 1,123 1, , vv ,82 15,4 51,34 15,76 55,1 16,58 67,11 0,735 0,266 1,001 0,382 1, , kv ,14 15,2 67,69 17,14 67,69 0,003 0,985 0,988 1,094 1, , vv ,84 15,5 51,15 15,87 54,5 16,71 67,03 0,730 0,327 1,057 0,449 1, , vv ,76 15,6 58,51 15,71 55,4 16,47 74,22 0,739 1,218 1,957 1,341 2, vv ,81 15,0 58,50 15,79 54,0 16,60 74,29 0,716 1,057 1,773 1,185 1, kv ,88 15,9 74,49 16,88 74,49 0,017 1,960 1,977 2,083 2, kv ,00 15,1 74,74 17,00 74,74 0,001 1,807 1,808 1,992 1, vv ,32 15,8 53,83 11,69 55,0 15,01 65,53 0,547 0,070 0,617 0,178 0, vv ,81 15,2 51,23 15,96 55,4 16,77 67,20 0,750 0,092 0,842 0,210 0, kv ,92 15,5 67,60 16,92 67,60 0,009 0,662 0,671 0,771 0, kv ,04 15,7 67,57 17,04 67,57 0,013 0,567 0,580 0,676 0, Figur 10 Tabel med resultater for vask med varmtvand med temperatur 55 ºC og med ren el. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

22 Tabellerne, eks. Figur 10, viser i første kolonne den nominelle temperatur for det kørte vaskeprogram 60 ºC, 90 ºC og 40 ºC efterfulgt af bogstaverne vv for de test, hvor der er åbnet for både varmtvandsindtag og koldtvandsindtag og kv for de test, hvor kun koldtvandsindtag er åbnet. Kolonne 4 viser mængden af koldt vand indtaget af maskinen til senere opvarmning til hovedvasken. Vandets temperatur ved indtag har været, som angivet i kolonne 5. I alt har maskinen indtaget mængder af koldt vand, som angivet i kolonne 6, inklusive vand til efterfølgende skyl af tøjet, hvor der normalt anvendes koldt vand, der ikke opvarmes. Tilsvarende viser kolonne 7 mængden af varmt vand indtaget af maskinen til hovedvasken. Vandets temperatur ved indtag har været, som angivet i kolonne 8. I alt har maskinen indtaget mængder af koldt og varmt vand til hovedvasken, som angivet i kolonne 9. Det ses, at det samlede vandindtag til hovedvasken er rimeligt uafhængigt af, om der anvendes varmt vand. Det samme gælder for det samlede vandindtag for de enkelte vaske ved en given nominel vaskeprogramtemperatur, som det ses af kolonne 10. Energien i det indtagne vand til hovedvask er beregnet i kolonne 11, baseret på indtagstemperaturen i forhold til den nominelle indtagstemperatur på 15 ºC i standarden EN I kolonne 12 ses den supplerende el-energi, som maskinen har anvendt. Den totale energi tilført vandet i hovedvasken enten som varmtvandsenergi, eller el-energi er vist i kolonne 13. Endelig er den totale energi til hele vaskeprogrammet inklusive pumpning af vand og tromlebevægelser under skyl og centrifugering givet i kolonne 15. Kolonne 16 og 17 viser tiden for hovedvasken og hele vasketiden for programmer kørt med og uden et varmtvandsindtag. I kolonne 18 er oplyst den maksimale vasketemperatur målt i vasketøjet, som maskinen har nået ved det pågældende vaskeprogram. Endelig i kolonne 19 ses hvor stor en del af det totale energiforbrug til en vask, der er kommet fra varmtvand ved anvendelse af netop disse programmer på netop denne vaskemaskine. Det ses, at varmtvandsenergien dækker ca. 2/3 af energien ved 60 ºC-programmet, ca. 1/3 af energien ved 90 ºC-programmet, og hele ca. 3/4 af energien ved 40 ºC-programmet. Det ses, at samtidig med el-energibesparelsen kan vasken gøres 10 til 30 minutter hurtigere afhængig af valgt program. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

Bygninger og Smart Grid

Bygninger og Smart Grid Bygninger og Smart Grid Fjernvarme med fokus på vandvarmere samt varmtvandsog direkte fjernvarmetilsluttede hårde hvidevarer Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, cnc@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner strøm 19 % mindre strøm vand 35% mindre vand Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner På opdrag af Dansk Energi, er professionelle vaskemaskiner fra fem forskellige leverandører

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut Indhold Koncept Resultater Nyt projekt i eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Og andre forhold I fjernvarmeforsynede lavenergiboliger Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Februar Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Genn. Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug Forbrug - Merforbrug

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug.

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug. 1 Indhold Forord:... 3 Rumtemperatur... 4 Vandtilslutning:... 4 Smudsen:... 4 Afspændingsmiddel:... 4 Referancemaskine:... 5 Definitioner:... 5 Tallerkner pr. vask... 5 Energi pr. vask... 5 Vand pr. vask...

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31. Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kragsbjergvej 121 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-214088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 710-017267 Energimærkning nr.: 100104454 Gyldigt 5 år fra: 18-11-2008 Energikonsulent: Arnbjørn Egholm Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 710-017267 Energimærkning nr.: 100104454 Gyldigt 5 år fra: 18-11-2008 Energikonsulent: Arnbjørn Egholm Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lavritsdalsvej 22 Postnr./by: 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-017267 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blåbærsvinget 7 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-033257 Energikonsulent: Ole Strøm Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Velkommen til fyraftensseminar om miljø- og energioptimering

Velkommen til fyraftensseminar om miljø- og energioptimering Velkommen til fyraftensseminar om miljø- og energioptimering AGENDA Præsentation af Gemina Termix Fremtidens krav til fjernvarmen - og hvordan vi opfylder dem Præsentation af seneste nyheder Casestory

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkevej 5 Postnr./by: 6240 Løgumkloster BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 330 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-020153 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger.

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. EFP 05, J.nr. 33031-0055: Energi-effektiv produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger, set i lyset af EU s bygningsdirektiv og kommende nationale krav til bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere