ENGHOLM SØPARK. AFGANGSPROJEKT Projektvejleder: Jette hummelmose. Projektdeltager: Pernille Gudiksen. Uddannelse: Teknisk Designer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGHOLM SØPARK. AFGANGSPROJEKT Projektvejleder: Jette hummelmose. Projektdeltager: Pernille Gudiksen. Uddannelse: Teknisk Designer"

Transkript

1 ENGHOLM SØPARK AFGANGSPROJEKT Projektvejleder: Jette hummelmose Projektdeltager: Pernille Gudiksen Uddannelse: Teknisk Designer S k o l e U C H o l s t e b r o Projekt start: Projekt slut:

2 FORORD Denne rapport er udarbejdet i december 2014 af, Pernille Gudiksen, teknisk designer elev hos Herning kommune, første skoleophold på Herningsholm tekniskskole ved lære Torben og andet skoleophold, UCHolstebro ved lære Jette Hummelmose. Rapporten danner ramme om det afsluttende projekt på uddannelsen, et projekt som skal indeholde noget af det vi har lært igennem skolen og min læreplads. I projektet er der blevet designet og tegnet et klubhus/naturpark, som skal danne ramme om fritids og foreningslivet på området Engholm Søpark. Dette er blevet lavet under vejledning af Jette Hummelmose, som jeg gerne vil takke for den store hjælp og støtte, til at komme i mål med dette projekt. Selve klubhuset ligger i et område, hvor der endnu ikke er udarbejdet nogen lokalplan. Derfor har jeg på bedstevis prøvet at sætte mig ind i hvordan en lokalplan bliver lavet, og hvordan den skal udformes for at der ingen tvivl kan komme om hvad man må og ikke må på området. Da det har været et stort ønske, at indrage min læreplads så meget som muligt, ønskede jeg at lavet området i Hernings kommunes GIS program Geomedia, for at vise hvad dette program kan. Men desværre var Geomedia ude af drift, da jeg skulle bruge det, så Pernille Rohde min elevansvarlig, hjalp mig med at fi nde et alternativ. Derfor vil jeg gerne rette en tak til hende, for tiden og hjælpen til denne opgave. Og en tak til min læreplads Herning kommune, for lån af udstyr og programmer til denne opgave.

3 Engholm Søpark H INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Problemformulering... 5 Analyse... 6 Afgrænsning... 7 Arbejds- og tidsplan... 8 Engholm Søpark området Ide til den nye Søpark Forslag til lokalplan Naturstyrelsen og Sø- og åbeskyttelseslinje (byggelinje) Klubhuset Bygningsreglementet Brand Kloakering Matrialevalg Naturparken Aktiviteter Geomedia Hvad er geomedia Hvad kan det bruges til Engholm Søparks natursti Herningsholm parken Konklution Perspektivering Literaturliste Bilagsliste Tegningsliste... 45

4 Engholm Søpark H INDLEDNING Det er ved at været et halvt år siden, jeg startede på mit hovedeforløb 2, som teknisk designerelev, og uddannelsesen lakker mod sign ende. Men inden da skal jeg udarbejde- og forsvaret mit afgangsprojekt. Et projekt som bliver bygget op på den viden, som jeg har tilegnet mig som teknisk designerelev, både i skolen, men også fra min læreplads på Herning Kommune. Jeg har fået udleveret et oplæg til mit afgangsprojekt, eller retter sagt, en vejledning. For uddannelses ordningen ligger op til at den enkelte elev selv skal opbygge deres oplæg til deres afgangsprojekt. Så ud fra dette kan fantasien få fri spil. Jeg har valgt at bygge mit projekt op omkring et af Herningbys nye boligkvarterer. Et boligkvarter som ligger op til huspriser i den høje ende og forretnings live der bære præg af mærkevare. Derfor har jeg valgt at bygge vider på denne plan og udnytte den skønne naturperle som ligger lige op af boligkvarteret Engholm Søpark, til at lave et ekslusivt naturområde, som vil tiltrække folk til dette område. Jeg ønsker dig en rigtig god fornøjelse med læsning og gennemgang af dette projekt. Pernille Gudiksen

5 Engholm Søpark H PROBLEMFORMULERING Jeg har valgt at indrette et rekreativt område, som ligger i udkanten af Herning by. Området ligge op af et nybyggerkvarter, hvor kavlitet og design er i højsæde. Tanken med dette område er at tiltrække folk til det nye bolig område Engholm Søpark, og skabe en ny byfront samt naturperle. Engholm Søpark skal have et klubhus til foreningslivet, en optimistjollehavn, natursti og naturaktiviteter. For at kunne lave dette, er jeg nød til at lave en lokalplan, som jeg kan læne mit projekt op af. Derudover skal jeg løse indretning af Engholm Søpark, så det lever op til de krav, der bliver stillet i lokalplanen samt bygningsreglementet. Klubhuset skal kunne huse forskellige foreninger og bruges til forskellig arrangementer. Derfor skal dette indrettes, så der er plads til de forskellige aktiviteter. Til sidst vil jeg indrage min læreplads i mit projekt ved at gøre brug af deres GIS program Geomedia. Her bliver opgaven at lave et kort, hvor jeg kan trække forskellig statestikker ud samt visualisere området igennem de tegninger, der kommer ud af det. Formålet med min opgave er, at klargøre et område/engholm Søpark i Hernings by udkant til bebyggelse og naturaktiviteter, samt at komme med et designforslag dertil.

6 Engholm Søpark H ANALYSEN For at kunne løse opgaven med at lave en lokalplan, er jeg nød til at læse en masse forskellig lokalplaner, for at kunne danne mig et overblik over hvordan en sådan udformes. Dernæst skal jeg sætte mig ind i diverse lovgivninger og reglementer, som er nødvendige for at kunne udforme en lokalplan. Jeg kommer til at bruge kortoplysninger fra miljøpotalen og det skreven stof der er til disse kort. Før jeg kan gå igang med at tegne og udforme klubhuset, er jeg nød til at sætte mig ind i bygningsreglementet og lokalplan, som jeg skriver hertil. Når alle krav og regler er overhold skal jeg indtænke stil, design og funktionalitet ind i mit klubhus. Dette gør jeg ved at fi nde den rette placering i mit lokalplansområde, som kan leve op til kravene, og som har den rette placering i forhold til veje og jollehavnen. For visuelt at løse denne opgave, vil jeg tegne Klubhuset i Autocad med alle relevante byggetegninger. Når jeg har fået placeret og tegnet klubhuset, kan jeg gå igang med det øvrige område og dens indretning. For at kunne løse denne opgave er jeg nød til at køre et samarbejde med min læreplads, da denne opgave skal løses i Herning kommunes GIS program Geomedia. Her skal jeg tegne og ilistruere de grønne arealer, samt lave diverse udtræk i form af statestikker med mere på området. Det kan alt sammen give et indblik i hvad Geomedia eller et GIS program kan bruges til. Hvis projektet var en virkelig opgave, ville alle disse opgaver skulle løses inden man kunne gå igang: - udstykning - landmåling - installationer - forsyninger - afl øb og kloaker - lokalplan - diverse tegninger af huset - Tegninger af området - høring - skal i udbud - skal i licitation

7 Engholm Søpark H AFGRÆNSNING Da min tid er begrænset til tre uger, og det projekt jeg har valgt sagtens kunne tage fl ere måneder at lave, har jeg valgt at afgrænse mit projekt. Afgrænsningen gør at jeg kan nå i mål med et sammenhængende projekt med de opgaver, som jeg har valgt at sætte fokus på. Opgaverne er nøje udvalgt for at givet sammenhæng i projektet, så man føler, at man er med fra starten af idéerne - til den endelig plan for området. De opgaver jeg har valgt at gå i dybden med er: - Forslag til en lokalplan - Design og tegning af klubhus - Bygningsreglementet og diverse love - Kloakering af klubhuset, ikke den tilhørende garage - Brandstrategi - El plan - GIS, Geomedia

8 Engholm Søpark H ARBEJDS- OG TIDSPLAN Jeg har udarbejdet en tid- og arbejdsplan til mit projekt for på den måde at kunne holde styr på, hvor langt jeg er kommet i projektet. Dette værktøj er en vigtig del af mit projekt, for det er med dette værktøj at jeg kan holde øje med hvor langt jeg er kommet med de pågældende opgaver og om jeg overholder den tid, der er afsat til dem. Jeg kan også bruge min tidsplan til at få et overblik over de opgaver, som er færdig gjort, hvilke opgaver jeg er i gang med, hvilke jeg mangler og til sidst hvilke der er printet og klar til afl evering. Første udkast af tidsplanen til mit projekt, inden jeg for alvor gik i gang med projektet, kan ses på næste side.

9 Engholm Søpark H Pernille Gudiksen - Engholm Søpark Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Opgave DoneI gang Forberedelser Brainstorm - skitsetegninger Problemformulering Planlægning Lovgivning BE15 - indhentning af oplysninger Matrikel og lokalplan - indhentning af oplysninger Teknisk tegninger Situationsplan Plantegninger Principsnit Detaljetegninger Facadetegninger Kloak tegninger Spærtegninger Fundamentsplan Beregning Energi Beregning Kloak beregning Rapporten Rapporten Lokalplan Bilag Udprintning af tegninger Udprintning af rapport og lokalplan Samling af tegninger Samling af rapporten samling af lokalplanen Aflevering Geomedia Kort over område Kort over område med beplantning Kort over områder med beplantning og statestik Fremlæggelse Revit tegning Vidio fra revit Billeder fra revit Dias til at tale ud fra Brochure Skilte Div. Andet grej Diverse Symbolforklaring I gangværende opgave Færdig opgave Deadline for projekt Planlagt opgave Løbende opgave

10 Her under ses det endelige udkast af en tidsplan. Som det fremgår af oversigten, har jeg nogenlunde fulgt tidsplanen, med nogle enkelte afvigelser. Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Opgave DoneI gang Forberedelser Brainstorm - skitsetegninger Problemformulering Planlægning Lovgivning BE15 - indhentning af oplysninger Matrikel og lokalplan - indhentning af oplysninger Teknisk tegninger Situationsplan Plantegninger Principsnit Detaljetegninger Facadetegninger Kloak tegninger Spærtegninger Fundamentsplan Beregning Energi Beregning/ blev kaseret pga tidspræs Kloak beregning Rapporten Rapporten Lokalplan Bilag Udprintning af tegninger Udprintning af rapport og lokalplan Samling af tegninger Samling af rapporten samling af lokalplanen Aflevering Geomedia Kort over område Kort over område med beplantning Kort over områder med beplantning og statestik Fremlæggelse Revit tegning Vidio fra revit Billeder fra revit Dias til at tale ud fra Brochure Skilte Div. Andet grej Diverse Symbolforklaring I gangværende opgave Færdig opgave Deadline for projekt Planlagt opgave Løbende opgave Faktisk tid

11 ENGHOLM SØPARK OMRÅDET I gamle dage lå der en gård ved navn Engholm i udkanten af Herning. Køerne græssede på holmen og ved åen, som bugtede sig gennem engen. Engholm Søpark ligger på netop denne holm, som i sin tid hørte til gården Engholm. Gården var opkaldt efter beliggenheden på holmen ved engen. Engholm Søpark har sit navn efter denne gård. Samtidig refererer navnet til den helt unikke beliggenhed midt i rekreative omgivelser. Der er i dag etableret en lille sø, vest for Herningsholm Åen, og en stor sø øst for Herningsholm åen. Denne sø blev dannet da man lavede Herning motorvejen, da man skulle bruge sand til vejen, gravede man denne fordybning, som i dag danner ramme om Motorvejssøen. Man har i mange år haft i tankerne at udnytte dette område til bebyggelse og grønne områder. Området har en attraktiv placering i forhold til såvel Herning by som infrastrukturen. Da Herning motorvejen afgrænser dette område, som nu vil blive en ny byfront for Herning by. Indtilvidere er der kun lavet endelige planer vest for Herningsholm åen, dette område skal bebygges med villaer, rækkehuse, lejlighedskomplekser, erhvervsbygninger og butikker. Og alt sammen skal udstråle kvalitet og design. I lokalplanen for dette område ligges der stor vægt på kvalitet i design og materialevalg, lige som det er et ønske at tiltrække eksklusive butikker til området. Man nævner i den overordnede lokalplan for boligkvarteret Engholm Søpark, at man har i tankerne at udstykke området øst for Herningsholm åen til et rekreativt område med en dertilhørende optimistjolle havn. Men denne plan venter endnu på at komme på tegnebrættet. Derfor har jeg valgt at sætte mit fi ngeraftryk på dette område, da jeg fi nder det meget interessant at udforme det som en ny byfront og et rekreativt område. Literaturliste

12 IDEN TIL DEN NYE SØPARK Det hele startede på mit første skoleforløb, hvor jeg valgte at mit daværende afsluttende projekt skulle være en villa tegnet i området vest for Herningsholm Åen, Engholm Søpark bolig kvarter. Under udarbejdelse af dette projekt, blev jeg dus med området og fangede ideen om at lavet et boligområde der signalerede kvalitet og design. Tankerne gik hurtig med hvordan man kunne tiltrække folk til at bo og bygge i Engholm Søparks boligkvarter, ud over de tiltag der allerede var taget. Derfor fi k jeg øje for området øst for Herningsholm åen, som grænser op til bolig området og som bliver nævnt i lokalplanen, som et muligt område til en optimistjolle havn og natur område. Et sådan område kan virkelig være med til at tiltrække folk både med havnen og de naturlige omgivelser. Området strækker sig fra Herningsholm åen i vest til motorvejen i øst, og igen fra Viborgvej og til gjellerup-lind stien, så det er et meget stort område på næsten 19 Ha. Hele området ligger uberørt hen, hvilket giver mig frie hænder til at planlægge området og designe det. Med ordene design, kvalitet og natur som overskrift for hele Engholm Søpark, har jeg et udgangspunkt for ideen. Dette skal områdets indeholde: Optimistjolle havn Sejlads Klubhus Natur sti Grønne arealer Legepladser Natur aktiviteter

13 FORSLAG TIL LOKALPLAN Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete. Kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, hvor lokalplaner bestemmer bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Hvornår der er tale om et større projekt afhænger af projektets omfang set i relation til de eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave en ny lokalplan hvis planen holder sig inden for kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Hele mit projekt bygger op om et større område, i udkanten af Herning. Det grænser op af den nye Herning motorvej og en af de større indfaldsveje til Herning by. Der foreligger ikke nogen lokalplan for området, men da området er ca. 19 ha og der bliver mulighed for bebyggelse, har jeg valgt at laven en lokalplan dertil, som en del af mit projekt. Engholm Søpark, samt motervejssøen

14 Da området endnu ikke er udstykket og stadig ligger hen som uberørt naturgrund, er denne lokalplan lavet som et forslag til en lokalplan. Lokalplansforslaget skal lægges frem til offentlig debat i mindst otte uger, før kommunalbestyrelsen kan vedtage den endeligt. Statslige myndigheder kan i debatperioden gribe ind med en indsigelse. Når denne tid er udløbet og alle mulige indsigelser eller ændringer er taget hånd om, bliver den endelige lokalplan lavet. Når kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget en lokalplan, skal den offentliggøres og indmeldes i PlansystemDK. Kommunerne offentliggør ofte også deres lokalplaner på kommunens hjemmeside. Jeg har valgt at lave min lokalplan, så den ligner og ligger ind under området Engholm Søpark lokalplan nr. 12.B7.1. Lokalplan 12.B7.1 er en overordnet lokalplan, som danner ramme for de underliggende lokalplaner. Der foreligger på nuværende tidspunkt en underliggende lokalplan i området, der hedder lokalplan nr. 12.B7.2. Disse lokalplaner ligger i området vest for Herningsholm åen. Mit område ligger øst for Herningsholm åen, men bliver fl ere gange nævnt i lokalplan 12.B7.1, så derfor har jeg tilladt mig at ligge min lokalplan ind under denne, da jeg mener at området samlet set skal hede Engholm Søpark. Mit lokalplans forslag får nummeret 12.B7.3. Se den vedlagte lokalplan, 12.B7.3

15 SØ- OG ÅBESKYTTELSESLINJE ( BYGGELINJE ) Sø- og åbeskyttelseslinjen gælder for søer med en vandfl ade på mindst tre ha og for vandløb, som amterne efter de tidligere regler har registreret med en beskyttelseslinje. Man vil hos kommunen kunne få oplyst, om et vandløb er registreret med en beskyttelseslinje. Åbeskyttelseslinjen forløber 150 meter fra vandløbets øverste kant (vandløbslinien). Inden for beskyttelseszonen er der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændring i terrænet. Landbrugsmæssig drift er tilladt, dog bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende. En af de særlige sø- og åbeskyttelses interesser, der er i Herningsholm åen, er Odderen. Odderen lever i og ved vandløb, og kommer sjældent i kontakt med mennesker. Den lever i både fersk- og saltvand. Odderen er nataktiv og opholder sig overvejende i sin hule i løbet af dagen. Den danske odderbestand er i fremgang og det skyldes ikke mindst, at man i visse områder har sikret dens levesteder, og har tage særlige hensyn til odderen. Blandt andet sikre man odderens såkaldte fristeder, ved at vegetationen - og dermed dyrenes skjulesteder - ikke fjernes langs bredderne. Literaturliste

16 Det lokalplansområde jeg har valgt grænser op af Herningsholm Åen, som går ind under sø- og åbeskyttelseslinjen. Derfor er der særlige regler jeg skal være opmærksom på inden jeg indretter området og laver lokalplanen. Herning Kommune har tidligere været i dialog med naturstyrelsen om sø- og åbeskyttelslinjen i dette område, da der vest for mit lokalplansområde er udstykket til et nyt boligkvarter. Naturstyrrelsen gave en særlig tilladelse til denne strækning, som lyder på at de første 10 meter fra åen skal henligge som uberørt natur, hvor de næste 10 meter må man klippe det græs der måtte gro der på. Det vil sige at med denne særlige dispensation, er der givet tilladelse til at ligge byggelinjen 20 meter fra Herningsholm åen. De tre matrikler, som ligger i mit lokalplans område grænser alle op til Herningsholm Åen og er derved alle omfatte af denne beskyttelseslinje. Jeg har valgt at ligge klubhuset på matrikel 2l, hele langsiden mod vest på denne grund, grænser på til Herningsholm Åen og skal derfor overholde byggelinjen på de 20 meter. Det giver mig nogle udfordringer, om hvor jeg kan placere mit klubhus samt jollegarage, da byggearealerne er noget indskrænket. Derfor er klubhuset placeret på det bredest punkt på matriklen 2l, så der kan være plads til det hele. Se evt. situationstegning af mat. nr. 2l, i tegningsmappen under tegning 2.

17 KLUBHUSET Klubhuset er placeret på mat. Nr. 2l. Denne placering er valgt ud fra at denne matrikel grænser op af Viborgvej og motorvejssøen. På den måde får vi nem adgang til klubhuset via en indfaldsvej fra Viborgvejen, og man kan få et sammenhængende miljø med havnen/broerne. Klubhuset er tiltænkt en forening eller foreninger, som kan gøre brug af motorvejssøen. Klubhuset bliver bygget af Herning Kommune, og derefter lejet ud til de foreninger, som ønsker at gøre brug af det og som kan blive godkendt af Herning Kommune. Klubhuset får en tilhørende jollegarage, hvor der vil være mulighed for at benytte bade- og toilet faciliteter. Lige som der er mulighed for at opbevare sin jolle, kajak eller kano. Begge bygninger bliver designet sådan, at de kommer til at ligne to sten i naturen, hvorpå der er begyndt at gro grøn vækst på toppe, fordi de har ligget der så længe. Samtidig kommer de til at udstråle stil og design i form af deres meget skarpe kanter, linjer og nøje udvalgte materialer. Udenomsarealerne bliver prydet med samme stil, og kommer til at fremstå som en del af naturen, uden at miste dens funktionalitet til bruge af diverse aktiviteter. Det indvendige i klubhuset kommer til at fremstå åbent og lyst med udsigt over søen og de grønne arealer. Alle materialer er nøje udvalgt til at signalere design og stil, som går i tråd med det udvendige. Det første man kommer ind i, i klubhuset, er en større gang med infotavle og mulighed for at hænge sit overtøj. I denne gang er der også forbindelse til to toiletter, hvor det ene af dem er et handicaptoilet. Fra gangen går man ind i et stort åbent opholdsrum, som også indeholder et stort åbent køkken. I dette opholdsrum er der rig mulighed for at opstille borde, sofamiljøer eller blot have et stort åbent rum.

18 Rummet er prydet med store glaspartier, som hver især har terrassedøre ud til en åben terrasse, som også har udsigt udover søen og de grønne arealer. Med adgang fra opholdsrummet komme man ind i to lokaler, som kan bruges til kontor, møde eller teorilokaler. Se evt. plantegning i mappen med tegninger, tegnings nr. 3 eller nr. 17 plan m. møbler. Håndtegning af klubhuset

19 BYGNINGSREGLEMENTET Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecifi cerer hvad det er byggeloven kræver, og den fortæller, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der er f.eks. krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning, materialevalg samt krav til bygningers energiforbrug. Fundament Fundering skal ske til frostsikre dybde og bæredygtig bund eller på anden måde, så der ikke opstår skader som følge af bevægelser i jordbunden. Underlag for kloak- og drænledninger, fundamentskonstruktioner og lignende skal holdes frostsikre. Klubhuset ligger i et lavt beliggende område, hvor der i forvejen er lavet regnvandsbassiner. Endvidere kan jeg læse på Miljøportalen at jordunderlaget er humosjord. Alt dette gør til at jeg vil anbefale at man får lavet ekstra jordbundsprøver inden man bygger for at være sikker på, at man kan få fast og god jord under klubhuset. Men på mine tegninger af huset, har jeg lavet et fundament som går ned til frostfri dybde, og ikke taget hensyn til hvis anden foranstaltning skal til. Se evt. snittegningen, tegning nr. 6 Literaturliste

20 Bygningsen adgangsforhold Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang. Det vil sige at i forhold til klubhuset, så skal der være niveaufri adgang til stueetagen. Se den niveaufrie adgang på snittegningen i mappen for tegninger, tegning nr. 6 Ligesom der er krav om at friareal på 1,5 m x 1,5 m uden for yderdøren, målt fra dørens hængselside, der hvor yderdøren åbner udad, skal der være yderlig 0,2 m langs bygningsfacaden. Arealet uden for yderdøren skal være i samme niveau som det indvendige gulv. Dette krav opfylder klubhuset til fulde da der lige uden for yderdøren er lagt fl iser i en længde på ca. 17 meter og til nærmeste bygning eller beplantning er ca. 11 meter. Endvidere stilles der krav til dørens fri passage, den skal være min. 0,77 meter. Den frie passagebredde måles med døren åbent på 90 grader. Klubhusets yderdør har en fripassage på 0.90 meter og lever derfor op til de gældende krav. Alle andre døre i facaden på klubhusset måler 0,81 meter og holder sig også indenfor kravene.

21 Toiletter i klubhuset Når det er et offentlig benyttet hus, skal der være mindst et handicap toilet. Et handicap toilet skal opbygges efter nogle andre regler end et almendelig toilet. Da mit klubhuse er til offentlig benyttelse, er et af toiletterne et Handicap toilet. På billedet ovenfor kan man se de mål man skal overholde for at kunne kalde et toilet for et handicaptoilet. Som man kan se på min plantegning med mål, tegning nr. 3, så har jeg ikke opfyldt alle disse krav. Det skyldtes manglende opmærksomhed på den pågældene lovgivning. Men rummet er stort nok, til at lave de ændringer der skal til for at kunne kalde det et handicap toilet, derfor har jeg valgt at tage et udsnit af min plantegning og sætte ind her i rapporten, hvor jeg retter op på min fejl. Se tegning på næste side.

22 På tegning kan man se de ændringer, som jeg har fortaget for at leve op til kravene for et handicap toilet. De ændringer som jeg bliver nødt til at lave, har selvfølgelig indfl ydelse på mine kloak tegninger og beregninger. Men da jeg kun har valgt at rette op på denne fejl her i denne rapporten og ikke i mine tegninger, har jeg heller ikke ændret mine kloaktegninger/ beregninger, da dette vil kræve et større arbejde og tid, som jeg desværre er ved at løbe tør for. De rigtig forhold, til et Handicap toilet

23 ! Engholm Søpark H De ændringer jeg har lavet, er at fl ytte vask og toilet, så det er muligt at få de påkrævet 1,5 meter fri areal og 0,9 meter fra væg til toilettet. Derudover er det påkrævet at vask og toilet opsættes på to sammenstødene vægge, så det er mulig at nå vasken fra toilettet. Der stilles også krav til at toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm. Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af toilettet. Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afl øb under vask trukket tilbage. Der skal være niveaufri adgang frem til toilet-rum. Alle disse regler og krav opfylder klubhusets handicap toilet nu.

24 BRAND Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. Det fremgår af bygningsreglement 2010, kapitel 1.3, at kommunalbestyrelsen kan forlange en brandteknisk dokumentation til brug for vurderingen af ansøgningen om byggetilladelse. Formålet med den brandtekniske dokumentation er at redegøre for, hvordan brandsikkerhedsniveauet opfyldes og opretholdes i hele bygningens levetid. En brandteknisk dokumentation er en beskrivelse af bygningens anvendelse, placering, aktive og passive brandsikringstiltag, redningsberedskabets indsatsmuligheder m.m. Den brandtekniske dokumentation kan udgøre en del af byggesagen, og kan være grundlaget for kommunalbestyrelsens sagsbehandling. Brandteknisk dokumentation Indholdet af den brandtekniske dokumentation kan være: Strategi for brandsikring Bygningens anvendelse Bygningens placering på grunden Flugtvejsforhold Passive brandsikringstiltag Aktive brandsikringstiltag Redningsberedskabets indsatsmuligheder Drift og vedligehold. Se min brandstrategi i bilag nr. 1 Jeg har på de næste par sider, beskrevet lidt om de emner jeg har med i min brandstrategi. "#

25 Brandstrategi Jeg har valgt at lave en brandstrategi til klubhuset, da det er til offentlig benyttelse, og det er muligt at være omkring 80 personer i klubhuset. Dørbredder En udgangsdør og en fl ugtvejsdør skal dimensioneres efter det antal personer, som skal benytte den pågældenedør. I praksis regnes med 0,01 m fri bredde per person, som skal benytte døren, dog mindst 0,77 m. Da klubhuset er estimeret til at kunne rumme 80 personer, har jeg taget det antal personer som der kan være og ganget det med 0, x 0,01 = 0,8 m Så mine branddøre skal have en minimums bredde på 0,8 meter, det krav lever alle mine døre op til da min yderdør er 0,9 meter og terrassedørene er 0,81 meter. Åbningsretningen for dørene skal være udadgående, de skal kunne åbnes uden nøgle eller særligt værktøj indefra. Åbningen af dørene bør kunne ske ved et enkelt greb. Flugtveje Flugtvejene skal være lette at identifi cere. Dette kan medføre krav til, at fl ugtvejene skal skiltes. Flugtvejsskilte og henvisningsskilte kan udføres som belyste, gennemlyste eller selvlysende skilte. Over eller umiddelbart ved udgangsdøre placeres fl ugtvejsskilte. $%

26 Redningsberedskabets indsatsmuligheder Det skal sikres, at der er forsvarlige muligheder for redningsberedskabets rednings- og slukningsaktiviteter. Disse forhold afhænger af bygningens placering, udformning og anvendelse. Adgang for redningsberedskabet, skal generelt kunne føres frem til en hver dør i terræn i det fri. Der må maksimalt være 40 meter fra befæstede areal til dørene. Dette lever mit byggeri op til da, der er en stor asfalt belagt parkeringsplads lige umildbart uden for bygningerne. Der er også taget højde for at redningsberedskabet skal kunne vende med deres store koretøjer, derfor er der lavet et friareal på 22 meter, så de let kan komme rundt. Dette kan ses på situations tegningen med brand i tegningsmappen, tegnings nr. 16. Selve indfaldsvejen til klubhuset, er lavet i en bredte på 5 meter, igen for at sikkre at der er god plads til at komme frem med de store køretøjer. &'

27 KLOAKERING I Danmark skal spildevandet ledes bort på en forsvarlig måde. Ejendommen skal derfor være tilmeldt et kloakeringsanlæg, privat eller offentlig. Så derfor har jeg været inde og se på hvordan kloakering kan udføres på klubhuset, og hvilke beregninger der skal til for at kunne lave den korrekte kloakering ud til skelbrønden. Kloak beregninger fra køkkenvask DK Spildevand 12 fald Fra mellembrønd, til skelbrønd. DK Spildevand 20 fald Fra køkkenvasken, til mellembrønd Køkkenvask DK DK9.100 BEREGNINGER BK BEREGNINGER BK Længden Fra køkkenvask til mellembrønd : Fra mellembrønd til skelbrønd: 7.916mm mm Formler dybden = fald 1000 X Længden Dybden = X 7916mm = 158,32 Dybden = X 156,23mm = Koteberegning til mellembrønd , ,32 DK BK Koteberegning til Skelbrønd BK DK ()

28 Kloak beregninger fra toiletterne Toiletterne DK Spildevand 12 Fra mellembrønd, til skelbrønd. DK Spildevand 12 Fra toilettet, til mellembrønd DK DK BEREGNINGER BK BEREGNINGER BK Længden Fra toiletter til mellembrønd : Fra mellembrønd til skelbrønd: 6.245mm mm Formler dybden = fald 1000 X Længden Dybden = X 6245mm = 74,94 Dybden = X 156,23mm = Koteberegning til mellembrønd BK DK Koteberegning til Skelbrønd BK DK *+

29 Regnvands beregninger tagrende 1 DK Spildevand 12 Fra mellembrønd, til mellembrønd DK Regnvand 12 Fra tagrende 1, til mellembrønd DK DK9.100 BEREGNINGER BK BEREGNINGER BK Længden Fra tagrende 1 til mellembrøn: Fra mellembrønd til mellembrønd: mm 5.691mm Formler dybden = fald 1000 X Længden Dybden = X mm = 186,228 Dybden = X 5.691mm = 68,29 Koteberegning fra tagrende 1 til mellembrønd , ,23 Koteberegning fra mellembrønd til mellembrønd ,29 BK DK BK 8.914,-

30 Regnvands beregninger tagrende 2 DK BEREGNINGER BK Spildevand 12 Fra mellembrønd, til mellembrønd DK BEREGNINGER BK Regnvand Fra tagrende 2, til mellembrønd DK BK Længden Formler Fra tagrende 2 til mellembrønd: Fra mellembrønd til mellembrønd: 0.961mm 5.691mm dybden = fald 1000 X Længden Dybden = X 961mm = 11,532 Dybden = X 5.691mm = 68,29 Koteberegning fra tagrende 2 til mellembrønd ,0115 BK Koteberegning fra mellembrønd til mellembrønd ,29 BK /

31 Da det har været nødvendigt at afgrænse mit projekt pga. tiden, har jeg kun valgt at lave kloakering på klubhuset, selv om der også vil være kloakering under jollegaragen, da der i denne bygning vil være toiletter, håndvaske og badefaciliteter. Men da jeg ikke kender placeringerne af de forskellige afl øb, da jeg ikke har tegnet garagen, kan jeg ikke lave udregninger på dem. Jeg har valgt at lede bygningernes regnvand ud i motorvejssøen, eller retter sagt det regnvand der måtte være tilbage, efter at sedumtaget har opsuget en del af det. På den måde sparer jeg en meget lang rørlægning ud til Viborgvejen hvor skelbrøndene er. Da jeg har meget langt ud til skelbrønden, og mine kloakrør gerne skulle falde med min. 12 promille, så kommer min skelbrønd til at ligge dybere end de normale 1200 millimeter under terræn. Min skelbrønd kommer til at have en bund kote på mm. 01

32 MATRIALER TIL KLUBHUSET Murværk Til det udvendige murværket har jeg valgt RT 521 negro renfarvet mursten fra Randers Tegl. For at imødekomme ideen med kvalitet og design, for med denne steen kan jeg få et udtryk af en stor sten placret midt i naturen, men uden at komme væk fra kravet om design og kvalitet. - RT 521 negro renfarvet mursten - Dimensioner Dansk Normalformat 228x108x54 mm - Anvendelsesområde Udvendigt murværk - Forbrug 63 stk/m2 Til det indvendig murværk har jeg valgt Savsmuldssten fra Randers Tegl. Savsmuldssten er produceret som en almindelig sten med den forskel, at der i forbindelse med bearbejdningen af leret tilsættes ca. 30 vol. % savsmuld. Dette afbrænder under brændingen, og efterlader luftporer i stenene, hvorved man får en let og højporøs sten. Savsmuldssten er ikke frostfaste, og kan derfor alene anvendes i indvendige konstruktioner til overfl adebehandling. Se bilag nr. 2 Sedumtag Da klubhuset ligger i et rekreativt område og lige op af Herningsholm åen, som ligger ind under Sø- og åbyskyttelselinjen, blandt andet pga. odderen, synes jeg at det helt rigtige at bygge med seumtag. Et sedumtag kommer så tæt på de naturlige omgivelser som overhovedet muligt. Jeg har valgt denne løsning: BG byggros - DIADEM 100: den kan anvendes på tage med hældning fra 0-10 grader og hvor taget har en høj nyttelast. Og anvendes der hvor der fremadrettet ønskes en høj artsvariation. Fordele ved taget er: en middellet opbygning, varieret udtryk, god vandtilbage- 23 holdelse, biodiversitet og grogaranti. Se bilag nr. 3

33 Vinduer og døre Til husets vinduer og døre har jeg valgt PRO TEC 7 multi, som kommer fra PRO TEC vinduer. Med PRO TEC 7 multi får jeg et optimal indeklima. Vinduerne har exceptionel isolering og er markedets mest energieffektive. PRO TEC 7 multi leverer minimal kulenedfald, træk, problemer med indvendig kondens og skimmelsvamp undgås. Derudover har de slanke vinduessystemer en stor glasandel og derfor et stort naturligt lysindfald. Vinduerne har vedligeholdelsesfri overfl adebehandling. Se bilag nr. 4 Udvendige fl iser Til de udvendig fl isebelagte arealer har jeg valgt en fl ise i en mørkgrå nuance. Flisen kommer fra IBF, den er lavet af beton og har en rustik overfl ade så den ligner granit. Flisen er overfl adebehandlet, så den kan modstå vind og vejr. Den måler 40x60 cm og navnet på fl isen er trend line. Se bilag nr. 5 Isolering Til ydermurene har jeg valgt en super A-murbat. Til skillevæggene i huset har jeg valgt en Rockwool Flexibatts, da den lever op til de krav der stilles til indvendig skillevæge. Se bilag nr. 6 og 7 Gulve - Flise/klinke Til hele huset, har jeg valgt en forholdsvis stor fl ise fra EVERS. ADA Mastor gulvfl ise, som tåler gulvvarme og frostgrader med en slidstærk overfl ade. Målene 490 x 490 mm, farven er antrazit mat. Med denne fl ise får jeg dækket mit behov for fl isebelægning inde i alle rummene i klubhuset. Endvidere har den en størrelse, der gør at der ikke kommer så mange fuger, som med tiden har det med at blive grimme og kedelige. 44

34 NATURPARKEN Ideen med hele området er at skabe en naturpark lignende område, som kan danne ramme om Hernings ny byfront og skubbe den skimmende motorvej ude af syne, for boligkvarteret i Engholm Søpark. Motorvejssøen kommer til at være det central i hele området, og er derfor en vigtig del af området. Derfor er der også lavet et klubhus på en af matriklerne, som kan have foreningsliv, der har vandsport som attraktive aktiviteter. Der kommer til at være direkte adgang fra området over til boligkvarteret Engholm Søpark. Der vil blive bygget bror over Herningsholm åen, så man på den måde får en nem tilgang til det skønne område. Boligkvarteret vest for Herningsholm åen hedder Engholm Søpark, dette navn er ført med over på dette område, som jeg har arbejdet med. Så navnet på naturparken kommer til at blive Engholm Søpark. Der skabes en sti hele vejen rundt om motorvejssøen af stenmel. Denne sti kommer til at være 2,5 meter bred. Langs stien vil man kunne få sig et lille hvil på en af de mange bænke. Der vil også blive plantet en del træer langs stien, samt dannet en lille skov øverst i området. Denne skov skal være med til at lukke af for Viborgvejens mulige støjgener, samt at lave en ramme omkring den parkeringsplads, der også kommer øverst i området, for benyttelse af de der kommer og besøger Engholm Søperk. Vest for søen, lige under matrikel 2l, er der et grønt areal. Dette grønne område vil blive lavet til en naturlegeplads med adgang over til Boligkvarteret. Her vil der også komme et madpakkehus. Under dette grønne areal ligger matrikel 18d. Denne matrikel er et større grønt areal, som er perfekt til shelters og bålpladser. Der vil ikke blive opført toiletter i dette 56 område, men der vil blive mulighed for at leje en nøgle for adgang til toiletterne i klubhuset, så man kan bruge toiletfaciliteterne der.

35 Aktiviteter Langs stien, der går rundt om motorvejssøen, vil der være en motionsbane. Denne motionsbane stater ved stien ud for klubhuset, og slutter næsten samme sted. Man vil her kunne løbe rundt om søen og gøre stop ved de forskellig træningsaktiviteter. Disse motionsredskaber vil blive designet så de ikke skæmmer nature, men falder i med den. Hvert motionsredskab vil blive udstyret med et skilt, hvorpå der står hvordan redskabet skal bruges. 78

36 Som skrevet tidliger, vil der i bunden af Enghol Søpark bliver der lavet en sheltersplads. Denne plads bliver udstyret med speciel designet lavet shelters, der kommer til at ligne en masse store sten, som gerne skulle falde i et med naturen. Der vil også blive designet spicelle bålpladser til stedet, som matcher shelterne. Der vil komme til at ligge små grupper af shelters, med hver deres blåplads. Disse shelters skal man booke før brug, dette kan man gøre på Herning kommunes hjemmeside. Det er også her at man kan leje en nøgle til klubhusets jollegarage, så man har adgang til toiletforhold, vand og bad. Det er muligt at der på længer sigt vil blive etableret toiletforhold og vand ved shelterne, men på nuværende tidspunkt er dette ikke med i planlægningen. Spicalt designet shelters Ud over disse aktiviteter langs motorvejssøen, er der lagt op til at fi nde roen i naturen. Derfor vil der blive placeret bænke og borde langs stien. Nogle af disse bænke vil blive pakket ind i træer og buske, så man føler sig i et med naturen og 9: der ikke er andet end det, der kan forstyrre parkoplevelsen. Det vil også være muligt blot at sidde og se på de aktiviteter, der måtte være på søen.

37 GEOMEDIA Hvad er Geomedia Geomedia er et geografi sk informationssystem også kaldet GIS. Gis står for Geographic Information System og er en betegnelse for en type software, hvormed man kan fremstille kort og analysere geografi ske informationer - geodata. Geomedia eller GIS er et IT-værktøj som kan analysere og visualisere på samtid, så man kan få overblik over dataer med en geografi sk relation. Når dataene digitalt bliver koblet sammen med et kort, er det muligt at afdække geografi sk sammenhæng i datene. Geomedia-GIS kan med fordel integreres med andre IT-systemer, med det formål at opnå en synergi i mellem de forskellige informationer, der kan være til stor værdi for organisationen, i dette tilfælde Herning kommune. Hvad kan det bruges til Geomedia kan bruges på mange måder, men som beskrevet ovenfor, så er det data vi linker sammen geografi ks for at få oplysninger ud, på et geografi sk område Et eksempel kan være søgning efter en lokalplan. Her vil man frembringe et kort, slå laget lokalplaner til samt adresser (Adresse oplysningerne kommer fra personregisteret og data om lokalplanerne kommer fra PlansystemDK). På den måde kan man ud fra en given adresse se om der foreligger nogen lokalplaner i området, hvor mange der er og hvad de hedder. ;<

38 Et andet eksempel kan være som vist på kortet nedenunder. Her ses et skærmbillede af geomdia, hvor der er hentet forskellige oplysninger ind. Til venstre ligger alle lagene, som hver i sær har nogle oplysninger, som vi skal bruge. Midt på kortet er der en dialogboks, hvor i man kan få programmet til at lave en bufferzone. Denne bufferzone kan ses på kortet som et grønt areal med en rød streg uden om. Dette er en meget nyttig funktion, for på den måde kan man se om diverse regler er overholdt i forhold til afstand. F.eks. i min lokalplan, er der beskrevet noget om Sø- og åbeskyttelslinje. Her skal man holde en afstand til åen på 20 meter, men de første 10 meter fra åen må man ikke klippe m.m.. Jeg kan her sætte en bufferzone op på kortet, så jeg kan tegne arealer ind efter det, som jeg så senere kan bruge til f.eks. at lavet et kort til vores driftsafdeling. Her vil stå hvordan de forskellige områder skal vedligeholdes og hvor tit. Jeg kan også bruge informationerne til at lave statistik over områdets pleje. Skærm print af geomedia =>

39 ENGHOLM SØPARKS NATURSTI Jeg har valgt at inddrage min læreplads så meget som muligt i mit projekt, og det kan jeg blandt andet gøre ved at tegne mit område i Geomedia, da jeg har siddet og arbejdet med dette program for at lave arbejdsområder over Herning kommunes grønne arealer til deres driftsafdeling. Ligeledes havde jeg planer om at optegne mit område i Geomedia, for på den måde at få vist området visuelt og have muligheder for at trække statistikker ud på området. Men desværre gik det ikke som jeg havde planlagt, og efter to dages arbejde i Geomedia, hvor mine *A-temp konstant blev ødelagte og systemet kom med fejl hver gang man ville udføre en opgave, måtte vi tage fat i den IT-ansvarlige for Geomedia på kommunen, for derefter at få den triste nyhed at programmen var ude af drift, på grund af fl ytning til en ny server. Derfor måtte jeg tage den beslutning at henstille mit projekt i Geomedia, og i stedet taget et af de gamle områder jeg har lavet, som kan minde en lille smugle om det område jeg laver projekt om. Så krydse fi nger for at de får løst problemet hurtigst muligt, så jeg måske kan have et optegnet område med til min eksamen. Men jeg nåede som sagt at tegne lidt inden vi fi k den triste nyhed. Jeg har valgt at printe det ud, så du som læser kan se et eksempel. Se kortet i tegningsmappen under tegning nr. 20 *Jeg har tidligere i denne tekst brugt ordet A-temp. Dette ord vil jeg prøve kort at beskrive hvad betyder. For at kunne lave disse kort, er man nødt til at lave et arbejdsområde. Et arbejdsområde er også praktisk til at adskille alle kommunens områder fra hinanden. Arbejdsområdet kan ses på kortet som en blå streg. Når man har oprettet arbejdsområdet, kan man begynde at dele området op i A-temp er. Man bliver nødt til at lave en A-temp for at kunne identifi cer noget; det kan være træer, skraldespande osv. Man kan lavet en A-temp som et areal prik eller streg, alt afhængig af hvad man skal have der.

40 Engholm Søpark H Når alle A-temp er er lavet, kan man tildele dem den farve og eller figur, som passer til emnet. Det var her at jeg begyndte at få problemer i programmet. Det kan man blandt andet se på kortes venstre side, hvor der er en masse røde pletter. Disse pletter var oprindelig en A-temp lavet som et areal. Men af en eller anden årsag har programmet splittet dette areal op i mange små områder. Dette gjorde geomedia et par gang for os, samt kom med en del fejlmeldinger. Så det var her vi blev klar over at der var noget helt galt med programmet, hvilket viste sig at være rigtig. Her under ses en lille udgave af kortet. C A B

41 Herningsholm parken Da det stod klart, at jeg ikke kom til at lave mit område i Geomedia, måtte jeg tænke hurtig, for hvad skulle jeg så gøre for at inddrage min læreplads i mit projekt. Derfor valgte jeg et af de områder, som jeg tidligere i min læretid har lavet for Herning kommune. Området hedder Herningsholm parken. Herningsholm parken kan på mange områder godt minde om mit projekt med at lave en naturpark. Da Herningsholm parken har meget af det, som jeg gerne vil have med i mit projekt. Se kortet i tegningsmappen, under tegning nr. 21 Det vil typisk være sådan et kort kommune laver over deres grønne områder, for at få dem registret. Nogle områder er meget små, da det måske bare drejer sig om et hældeanlæg, hvor andre fylder fl ere sider, da det kan være en hel vejstrækning med grønne arealer, der er tale om. Så denne opgave har taget en del tid at få udarbejdet, men nu hvor de er lavet, skal de kun vedligeholdes. Derved menes, at hvis der skulle blive fældet et træ, ja så skal det registres på kortet. Det vil drift typisk selv stå for at rette. Med tiden er det meningen at disse kort skal kunne ses på en ipad, så det er muligt for drift at rette de pågældende områder med det samme ude på stedet. Endvidere er det meningen at Geomedia på sigt skal kobles op til C5, som er et økonomiprogram, så man på den måde meget præcist kan lave en økonomi og nemt rette i den. Alt dette er en meget stor opgave, som Herning kommune stadig arbejder på at løse. DE

42 KONKLUSION I tråd med min problemformulering har jeg arbejdet med at indrette Engholm Søpark, så det vil fremstå som et rekreativt naturområde kombineret med fritidslivet og et hus der til, samt øvrige attraktive aktiviteter og oplevelser. Det stod hurtigt klart, at det var oplagt at udarbejde en lokalplan, der vil sikre krav om høj kvalitet og design. Det har været en længere process, men som jeg har vurderet nødvendigt, for at danne rammen for de samlede muligheder i projektet. Jeg kan efter udarbejdelse af denne lokalplanen konkludere, at et projekt som Engholm Søpark ikke var muligt uden denne. Det er en gennemgribende plan, der kræver meget forarbejde, samt en masse vinden om natur og lovgivning. Altsammen noget jeg personlig syntes, jeg har fået godt med ind i min klokalrapport. Ved søen har jeg beskrevet, samt tegnet et klubhus, der skal anvendes til de aktiviteter, der kan være i og omkring søen. Selve klubhuset, er blevet til en akektektonisk perle i Engholm Søpark. Dens indretning er særlig god, da den har imødekommet kravet til handicap toilet samt den brandstratgi jeg har lavet til huset. Selve handicap toilettet viste sig at blive en lille udfordring for mig, da der her var særlige regler der skulle overholdes, som jeg af en eller anden orsag, overså til at starte med. Men jeg syntes at jeg har fundet en rigtig god løsning, til at rette op på denne, lille misforståelse, så der nu ikke er noget tvivl om hvordan et handicap toilet skal laves og udformes. For at inddrage min læreplads, har jeg eksempler fra tidligere udarbejdet områder i min rapport. Herning Kommune har svære udfordring med deres Geomedia, hvorfor jeg ikke havde mulighed for at færdiggøre mit GIS materiale. Jeg mener det vil være til stor fordel, at Engholm Søpark registreres i Geomedia, således nødvendig vedligeholdese og fornyelse styres bedst muligt via kommunen. FG

43 PERSPEKTIVERING Jeg er nu kommet til vejs ende i mit projekt, og jeg står tilbage med et ønske om at se mere til dette område i fremtid. Jeg håber inderligt at området, vil blive til noget en dag, så Herning får endnu en smuk natur perle. Af fremtidige opgaver kunne det være interessant at lave konkrete design forslag på området i form af arktiektegnede tegninger. Dette kunne ske ved at projektet kom ud i en form for projekt konkurrance, hvor forskellige virksomhedder kan komme med deres byd på hvordan området kan udformes og designes, ud fra den grund idee jeg har givet dem i denne rapport. HI

44 LITERATURLISTE BILAGSLISTE RAPPORTEN kort RAPPORTEN Bilag nr. 1 Brandstrategi Bilag nr. 2 Randerstegl mursten Bilag nr. 3 Sedumtag Bilag nr. 4 Protec vinduer Bilag nr. 5 IBF udendørs fl ise Bilag nr. 6 Rockwool murbats Bilag nr. 7 Rockwool Flexi bats LOKALPLANEN - søgning af div. lokalplaner JJ

45 TEGNINGSLISTE AutoCad - Klubhus 1. Hele området 2. Situationsplan 3. Plan m. mål 4. Fundament 5. Kloak 6. Snit 7. Detalje 1 og 2 - Vindue top og bund 8. Detalje 3 - Tagfod 9. Detalje 4 - Vådrumsskillevæg 10. Detalje 5 - Fundament 11. Detalje 6 - Spær/loft/ydervæg 12. Plan El 13. A Opstalt El 13. B Opstalt El 14. Plan spær 15. Plan brand 16. Situationsplan m. brand 17. Plan m. møbler 18. Facade Nord/Øst 19. Facade Syd/vest Geomedia 20. Fejl kort af området 21. Situationsplan af Herningsholm parken KL

46 BILAG NR. 1 BRANDSTRATEGI 1. Bygningens udformning og anvendelse Bygningen: Bygningen er til offentlig brug nærmer betegnet til fritidsfore ninger, der ligger to bygninger på samme matrikel, begge bygninger har kun stueplan, og har en størrelse på 234 m2, de to bygninger er plac eret forskudt for hinanden. Indvendigt murværk er lavet at 110 mm tegl sten, samt lette skillevægge, udvendig er der igen 110 mm teglsten. Tagkonstruktionen er af tagpap og sedumtag. Aktiviteter i bygningen: Foreningsliv, forsamlingslokale, møderum Antal personer i bygningen: 80 pers. Personernes placering i bygningen: bygningsafsnittet er indrettet til dag- ophold med mange personer per. rum. Personernes kendskab til bygningen: personerne, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, har ikke kendskab til fl ugtvejene. Personernes mobilitet: Personerne i bygningen er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Dagophold og/eller natophold: Bygningen må kun anvendes til dagop hold. Anvendelses kategori: Anvendelseskategori 3 / Kendetegnene for anvendelseskategori 3 er, at bygningsafsnittet er indrettet til dagophold med mange personer per rum. Hvor personerne, som normalt opholder sig i bygningafsnittet, ikke har kendskab til fl ugtvejene, men selv er i stand til at MN bringe sig i sikkerhed.

47 BILAG NR Bygningens placering på grunden Situationsplan med afstandsforhold: Se tegning nr. 16 situationsplan m. brand. Brandmæssige adskillelser i forhold til skel og andre bygninger på samme grund: Se tegning nr. 16 situationsplan m. brand. Placering og udførelse af eventuelle brandvægge: Se tegning nr Flugtvejsforhold Beskrivelse af fl ugtvejsstrategi: Personerne i byggningen skal kunne brige sig selv i sikkerhed. Placering af fl ugtveje: Se tegning nr. 16 Dør bredder og standard: yderdøre mm, terrassedøre mm Åbningsretning for døre og vinduer: Alle terrassedøre er udadgående alle vinduer som kan åbnes, åbnes udad og med redningsåbning Hoveddøren åbnes udad, med en min. bredde på 0,8 estimeret ud fra hvor mange personer der kan være i bygningen. Redningsåbninger: Se tegning nr. 15. Alle vinduer og døre hvor der er et R i en cirkel, er der en redningsåbning. Vinduerne er placeret 0,98 m over gulv, max. Krav er 1,2 m. Der skal min. Være 1,5 m tilsammen i højde og bredde på vinduet. Vinduerne i dette byggeri er: 1,978 m, 4,283 m og 3,503 m. OP

48 BILAG NR Passive brandsikringstiltag Afstand til andre bygninger på samme grund: Se tegning nr. 16 Placering og udførelse af udvendige overfl ader og tagdækning: Væggene uden for er dækket af 110 millimeter teglsten. Brandklasse A1. Taget er beklædt med tagpap Tagdækning klasse Broof /t2) (klasse Ttagdækkning). Plus sedumtag Placering og udførelse af de brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og brandadskillende bygningsdele: Da byg- ningerne kun er til 80 pers. Er der ingen krav til brandceller. Placering og udførelse af bærende bygningsdele og deres brandmod- stand: Bærende ydervægge REI 30 QR

49 BILAG NR Aktivt brandsikringstiltag Brandalarmanlæg: Serieforbundet alarmer, som er tilsluttet bygningens almindelig strøm og har et backup batteri. Alarmerne sidder med en max. Radius på 10 m.. Se tegning nr. 15 Røgalarmanlæg: Disse er indbygget i brandalarmanlæget, se tekst under brandalarmanlæg. Sprinkleranlæg: Der er ikke krav til at der skal være automatisk sprinklersystem, da byggeriet er under 1000 m2. 6. Redningsberedskabets indsatsmuligheder Adgangsveje for redningsberedskabet: Alle indfaldsveje har en bredde på min. 5 m og dækker derfor kravet. Brandredningsarealer: Alle redningsåbninger ligger i terræn fri niveau. ST

50 BILAG NR. 2 Hammershøj Teglværk Tindbækvej 16, 8830 Tjele Certificatnummer 1073-CPD-M EN Datablad med CE-deklaration RT 521 Unika Negro Sorte renfarvede blødstrøgne mursten massive Anførte værdier er vejledende* Revideret: Stentype / Kategori HD 1 Dimensioner Dansk Normalformat 228x108x54 mm Tolerance T2 Længde ± 4 mm, bredde ± 3 mm, højde ± 2 mm Bruttodensitet kg/m 3 Tolerance D2 Minimumsværdi ± 5% Trykstyrke, liggeflade middel, min. 25 N/mm 2 Trykstyrke, liggeflade normaliseret, min. 20 N/mm 2 Frostbestandighed F2 Geometri Gruppe 1 i henhold til EN Range NPD Planhed og parallelitet NPD Fugtbevægelser NPD Vedhæftning 0,15 N/mm 2 (tabelværdi, EN 998-2, annex C) Aktive opløsningssalte S0 Brandmodstand A1 (indeholder < 1,0% organisk materiale) Direkte luftbåren lydisolation NPD Varmeisolation NPD Vandoptagelse middelværdi 5-7 vægt % Minutsugning middelværdi 0,5-1,0 kg/m 2 Eksponeringsklasse (miljøklasse) MX3.2 (Agressivt miljø) Om eksponeringsklasser *De præcise værdier for en bestemt leverance kan fås ved henvendelse til A/S Randers Tegl Forbrug 63 stk/m 2 Palletering:Dansk Normalformat 112 eller 80 stk med plasthætte Formsten Nej Afsyring Må ikke afsyres Rengøring af murværk uden syre Mørtelvalg Opmuringsmørtel skal være i overensstemmelse med teglstenens værdier for minutsugning og vandoptagelse og med styrkeegenskaber og holdbarhed i overensstemmelse med statiske påvirkninger og eksponeringsklasse. Se Mørtelvalg i Murerhåndbogen eller spørg mørtelleverandøren. Anvendelsesområde Bemærk Udvendigt murværk Tegl er et naturmateriale og der kan forekomme variationer i farve og struktur. Se derfor prøver eller referencebyggerier med de aktuelle teglprodukter. UV

51 BILAG NR. 3 WX

52 BILAG NR. 4 YZ

53 BILAG NR. 4 [\

54 BILAG jklmnopqrs _`abcdbefghi NR. 4 ˆ Š Œƒ Ž ~ ƒ tloxryjkzsurl{ } vrlk r lu r tlosumvnwnvrp zrl km nnr ol losumvnwnvrp 1Ž Žƒ7 89 : ª ««±± «²²³ š œžÿÿ œ š š ž ž¹º» º ¼œ Ÿ½Ÿ ¾ «µµ³,éèð$ôìõðñéôé$èéë$çèò>èðè$éèçèèéèð$ôòô/êñæç<íðçèð-ëðñæé ;ÈÐÈ$ÉÔÉ$ÈÐÉÈÍ-ÈÉÈÐ$ÔÒÔ/ÊÑÆÇÇÈÒÊÑÈÐ-ËÐÈÒÐÈ-ÈÐÈÉ.È<ÆÊÌÈÇÇÍÉÊÑÈ À ¹ Á  ¼ à ¹ º Ä «³ ž ž ¼ ¹º» º ¼œ Ÿ½Ÿ ¾ Ø ÙÚ ÛÜÝ Ø Ù ÛÞÝ ßàáâãäåæ ž ž ¼ à ¹ º Ä <ËÎÈÇÐÈ$È/ÑÆÉ/ËÎ/Ô$ÈÍÒÍÉÎÈÉÇÈÔ>Ó$$ÈÐÔ=ÇÈÐÔÑÑÈÈÐËÌ-ÍÒÒÈÒÍ- CDÔÉÇÆÈÐÑ/ÍÊÊÔ-Ô.ÈÐÈÒÔÈÉÈÐ$ÔÑ/ÍÊÊÈ"È//ÈÐÇEÐ/Ô$ÈÐÈÈÐÊËÌ ÔÉÇÈÉÑ/ÍÊÊÔ-Ô.ÈÐÔÉ$Ö ÅÆÇÈÉÊËÌÍÉÎÈÉÇÈÊÊËÌÏÐËÇÆÑÒÊÓÊÒÈÌÈÒÊÏÐÔÌÕÐÈÐÆÇÈÖ öõ çõ éç íî ïðñíðëïò ó é øù ë öðì úëûåðììúëûñíðëïò ó é ùúûúëï ùñ öä ó ß²þ ß ß âäåæô öè éáííú å ù ïëðëöû íë ñûú ó ß²² µâäåô KLMNOPQRSTUVWXVUVWXVU ÿ çèéê ëì ç íî ïðñ òï ó èéÿ ûì úëûåðììúëûñ òï ó é øù ë öðì úëûåðììúëûñ òï ó ß àâäåæô ž ž Ÿ» ºŸŸ ß ßüý ž šº ûð íî ïðùðëð ìúí ïû øûû ñ ûðï ó ïï ûìúëïú ïû øûû ë öðû øûû ÿúí ë öðû øûû ß âäåô Ù ž ß âäåô à åå œ š #ËÐÎÔÉÇÆÈÐÌÈÇÌÍÉ$ÈÊÏÐËÊÊÈÐFÏÍ/ÕÎÔÉÇÆÈÐGÈÐÇÈÒÎÔ$ÒÔ$ÒÍÒÎÕ/$È ž Ÿ Ÿ íðëïò ûû ûì å ìòëï ùúöìáøëì øùðãìöîùï ëï òïöúí ú ï ÎÈÇÊÒIÐÐÈÎÔÉÇÆÈÊÐÍÌÌÈÐÌÈÇÊÒËÐÈÐÆÇÈ-È/ÒÈÐÖ >ÕÐÈÈÎÉÈÉÈ//ÈÐÊËÌÉIÇÎÈÉÇÔ$ÍÇÊÑÔ//È/ÊÈÌÈ//ÈÌJÐÆÇÈÒÓÏÈÐ=ÒÓÏÔÊÑ ÈÉÈÉÈÐ$ÔÌÕÊÊÔ$$ËÇÊÏÐËÊÊÈFÇÎÊÖÒÓÉÇÈÊÏÐËÊÊÈÐÌÈÇÈÒ/Ô//È/ÔÉÔÈÒÍ>GÖ ÏÐËÇÆÑÒÊÓÊÒÈÌ=ÌÈÉÈÐÇË$ÒÔ//ÍÇÒ=<ÎÔÊÇÈÈÐÉIÇÎÈÉÇÔ$È-ËÐ HÈÉÉÈÌ$EÈÉÇÈÊÏÐËÊÊÈÐÌEÔÑÑÈÍÉÎÈÉÇÈÊÔÈÒÈÉÈÐ$ÔÌÕÐÑÈÒ DÔÐÑÊËÌ<ÈÇÈÉÑÍÉ>ÈÐÈ$ÉÈÏÐËÇÆÑÒÈÐÉÈÊÍÑÒÆÈ//ÈÈÉÈÐ$ÔÇÍÒÍÖ Â ž Ä áëðûá ûì åå ùû ø Á ¹ œž š½ š *%Ã'%Ã('%+ ž DÔÐÑÊËÌ<ÈÇÈÉÊÇËÑÆÌÈÉÒÍÒÔËÉÑËÉÒÐË//ÈÐÈÊEÐ/Ô$ÒÍ-ÈÒÆÎÔ/ÇÔ$ÒËÐ$ÍÉÖ ÈÒÍ-,ÉÈÐ$ÔÌÕÐÑÉÔÉ$ÊËÐÇÉÔÉ$ÈÉÍÉÈÐÑÈÉÇÒËÐ$ÍÉÖ ÏÐËÇÆÑÒÊÓÊÒÈÌÈÒÖ,ÉÈÐ$ÔÇÍÒÍÈÐÇËÑÆÌÈÉÒÈÐÈÒÌÈÇÒÈÊÒÐÍÏÏËÐÒÈÐ-ÐÍÈÒÉËÒÔ-Ô.ÈÐÈÒÈ//ÈÐ 0ËÊÒÈÈÐÑËÉÊÒÐÆÑÒÔÎÒÔÇÈÉÒÔÊÑÈÌÈÇÑÍÐÌË$ÐÍÌÌÈÔ %&Ã'%Ã('%) ]^! "ÍÒË #ËÐÈÉÈÐ$ÔÌÕÐÑÉÔÉ$ÊËÐÇÉÔÉ$ÈÉ

55 BILAG NR. 5 ^^

56 BILAG NR. 6 _`

57 BILAG NR. 6 ab

58 BILAG NR. 7 cd

59 BILAG NR. 7 ef

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Ballerup Kommune Miljø og Teknik, Byggesagsafd. Hold-an Vej 7 Store Kongensgade 40 G DK 1264 København K Tlf: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk D. 12.10.2015 ANDRAGENDE Vedr.:

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Pris - i hjertet af Svanelundskvarteret fra kun 1.795.000 ndsvej Svanelu EKSKLUSIV BELIGGENHED Situationsplan

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

LEJEPROSPEKT - LINDVEDHAVE

LEJEPROSPEKT - LINDVEDHAVE LEJEPROSPEKT - LINDVEDHAVE Bo tæt på det grønne Bo tæt på infrastruktur Bo tæt ved Syddansk Universitet og kommende OUH. Nye lejeboliger i Lindvedhave - med adgang til det grønne, nær kommende OUH og let

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg Byggefolder 2015 Side 1/10 Byggefolder Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg 1. Ønsker du at lave en ny, til eller ombygning af dit kolonihavehus, skal der ansøges om en byggetilladelse. Ved ansøgning

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra HTH

Læs mere

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen TEGNESTUEN HOUSEGROUP VILLA HARE JENSEN Villa Hare NR. 21035 SIDSTEREVIDERING REVIDERING SIDSTE 14.06.2010 Forside A 3.1 7,97 m 30,50 m TEGNESTUEN HOUSEGROUP 5,71 m 6,27 m 8,98 m N Skraveret felt medregnes

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Indledning Der er planlagt en række projekter ved Tjele Langsø ved henholdsvis

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere