ENGHOLM SØPARK. AFGANGSPROJEKT Projektvejleder: Jette hummelmose. Projektdeltager: Pernille Gudiksen. Uddannelse: Teknisk Designer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGHOLM SØPARK. AFGANGSPROJEKT Projektvejleder: Jette hummelmose. Projektdeltager: Pernille Gudiksen. Uddannelse: Teknisk Designer"

Transkript

1 ENGHOLM SØPARK AFGANGSPROJEKT Projektvejleder: Jette hummelmose Projektdeltager: Pernille Gudiksen Uddannelse: Teknisk Designer S k o l e U C H o l s t e b r o Projekt start: Projekt slut:

2 FORORD Denne rapport er udarbejdet i december 2014 af, Pernille Gudiksen, teknisk designer elev hos Herning kommune, første skoleophold på Herningsholm tekniskskole ved lære Torben og andet skoleophold, UCHolstebro ved lære Jette Hummelmose. Rapporten danner ramme om det afsluttende projekt på uddannelsen, et projekt som skal indeholde noget af det vi har lært igennem skolen og min læreplads. I projektet er der blevet designet og tegnet et klubhus/naturpark, som skal danne ramme om fritids og foreningslivet på området Engholm Søpark. Dette er blevet lavet under vejledning af Jette Hummelmose, som jeg gerne vil takke for den store hjælp og støtte, til at komme i mål med dette projekt. Selve klubhuset ligger i et område, hvor der endnu ikke er udarbejdet nogen lokalplan. Derfor har jeg på bedstevis prøvet at sætte mig ind i hvordan en lokalplan bliver lavet, og hvordan den skal udformes for at der ingen tvivl kan komme om hvad man må og ikke må på området. Da det har været et stort ønske, at indrage min læreplads så meget som muligt, ønskede jeg at lavet området i Hernings kommunes GIS program Geomedia, for at vise hvad dette program kan. Men desværre var Geomedia ude af drift, da jeg skulle bruge det, så Pernille Rohde min elevansvarlig, hjalp mig med at fi nde et alternativ. Derfor vil jeg gerne rette en tak til hende, for tiden og hjælpen til denne opgave. Og en tak til min læreplads Herning kommune, for lån af udstyr og programmer til denne opgave.

3 Engholm Søpark H INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Problemformulering... 5 Analyse... 6 Afgrænsning... 7 Arbejds- og tidsplan... 8 Engholm Søpark området Ide til den nye Søpark Forslag til lokalplan Naturstyrelsen og Sø- og åbeskyttelseslinje (byggelinje) Klubhuset Bygningsreglementet Brand Kloakering Matrialevalg Naturparken Aktiviteter Geomedia Hvad er geomedia Hvad kan det bruges til Engholm Søparks natursti Herningsholm parken Konklution Perspektivering Literaturliste Bilagsliste Tegningsliste... 45

4 Engholm Søpark H INDLEDNING Det er ved at været et halvt år siden, jeg startede på mit hovedeforløb 2, som teknisk designerelev, og uddannelsesen lakker mod sign ende. Men inden da skal jeg udarbejde- og forsvaret mit afgangsprojekt. Et projekt som bliver bygget op på den viden, som jeg har tilegnet mig som teknisk designerelev, både i skolen, men også fra min læreplads på Herning Kommune. Jeg har fået udleveret et oplæg til mit afgangsprojekt, eller retter sagt, en vejledning. For uddannelses ordningen ligger op til at den enkelte elev selv skal opbygge deres oplæg til deres afgangsprojekt. Så ud fra dette kan fantasien få fri spil. Jeg har valgt at bygge mit projekt op omkring et af Herningbys nye boligkvarterer. Et boligkvarter som ligger op til huspriser i den høje ende og forretnings live der bære præg af mærkevare. Derfor har jeg valgt at bygge vider på denne plan og udnytte den skønne naturperle som ligger lige op af boligkvarteret Engholm Søpark, til at lave et ekslusivt naturområde, som vil tiltrække folk til dette område. Jeg ønsker dig en rigtig god fornøjelse med læsning og gennemgang af dette projekt. Pernille Gudiksen

5 Engholm Søpark H PROBLEMFORMULERING Jeg har valgt at indrette et rekreativt område, som ligger i udkanten af Herning by. Området ligge op af et nybyggerkvarter, hvor kavlitet og design er i højsæde. Tanken med dette område er at tiltrække folk til det nye bolig område Engholm Søpark, og skabe en ny byfront samt naturperle. Engholm Søpark skal have et klubhus til foreningslivet, en optimistjollehavn, natursti og naturaktiviteter. For at kunne lave dette, er jeg nød til at lave en lokalplan, som jeg kan læne mit projekt op af. Derudover skal jeg løse indretning af Engholm Søpark, så det lever op til de krav, der bliver stillet i lokalplanen samt bygningsreglementet. Klubhuset skal kunne huse forskellige foreninger og bruges til forskellig arrangementer. Derfor skal dette indrettes, så der er plads til de forskellige aktiviteter. Til sidst vil jeg indrage min læreplads i mit projekt ved at gøre brug af deres GIS program Geomedia. Her bliver opgaven at lave et kort, hvor jeg kan trække forskellig statestikker ud samt visualisere området igennem de tegninger, der kommer ud af det. Formålet med min opgave er, at klargøre et område/engholm Søpark i Hernings by udkant til bebyggelse og naturaktiviteter, samt at komme med et designforslag dertil.

6 Engholm Søpark H ANALYSEN For at kunne løse opgaven med at lave en lokalplan, er jeg nød til at læse en masse forskellig lokalplaner, for at kunne danne mig et overblik over hvordan en sådan udformes. Dernæst skal jeg sætte mig ind i diverse lovgivninger og reglementer, som er nødvendige for at kunne udforme en lokalplan. Jeg kommer til at bruge kortoplysninger fra miljøpotalen og det skreven stof der er til disse kort. Før jeg kan gå igang med at tegne og udforme klubhuset, er jeg nød til at sætte mig ind i bygningsreglementet og lokalplan, som jeg skriver hertil. Når alle krav og regler er overhold skal jeg indtænke stil, design og funktionalitet ind i mit klubhus. Dette gør jeg ved at fi nde den rette placering i mit lokalplansområde, som kan leve op til kravene, og som har den rette placering i forhold til veje og jollehavnen. For visuelt at løse denne opgave, vil jeg tegne Klubhuset i Autocad med alle relevante byggetegninger. Når jeg har fået placeret og tegnet klubhuset, kan jeg gå igang med det øvrige område og dens indretning. For at kunne løse denne opgave er jeg nød til at køre et samarbejde med min læreplads, da denne opgave skal løses i Herning kommunes GIS program Geomedia. Her skal jeg tegne og ilistruere de grønne arealer, samt lave diverse udtræk i form af statestikker med mere på området. Det kan alt sammen give et indblik i hvad Geomedia eller et GIS program kan bruges til. Hvis projektet var en virkelig opgave, ville alle disse opgaver skulle løses inden man kunne gå igang: - udstykning - landmåling - installationer - forsyninger - afl øb og kloaker - lokalplan - diverse tegninger af huset - Tegninger af området - høring - skal i udbud - skal i licitation

7 Engholm Søpark H AFGRÆNSNING Da min tid er begrænset til tre uger, og det projekt jeg har valgt sagtens kunne tage fl ere måneder at lave, har jeg valgt at afgrænse mit projekt. Afgrænsningen gør at jeg kan nå i mål med et sammenhængende projekt med de opgaver, som jeg har valgt at sætte fokus på. Opgaverne er nøje udvalgt for at givet sammenhæng i projektet, så man føler, at man er med fra starten af idéerne - til den endelig plan for området. De opgaver jeg har valgt at gå i dybden med er: - Forslag til en lokalplan - Design og tegning af klubhus - Bygningsreglementet og diverse love - Kloakering af klubhuset, ikke den tilhørende garage - Brandstrategi - El plan - GIS, Geomedia

8 Engholm Søpark H ARBEJDS- OG TIDSPLAN Jeg har udarbejdet en tid- og arbejdsplan til mit projekt for på den måde at kunne holde styr på, hvor langt jeg er kommet i projektet. Dette værktøj er en vigtig del af mit projekt, for det er med dette værktøj at jeg kan holde øje med hvor langt jeg er kommet med de pågældende opgaver og om jeg overholder den tid, der er afsat til dem. Jeg kan også bruge min tidsplan til at få et overblik over de opgaver, som er færdig gjort, hvilke opgaver jeg er i gang med, hvilke jeg mangler og til sidst hvilke der er printet og klar til afl evering. Første udkast af tidsplanen til mit projekt, inden jeg for alvor gik i gang med projektet, kan ses på næste side.

9 Engholm Søpark H Pernille Gudiksen - Engholm Søpark Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Opgave DoneI gang Forberedelser Brainstorm - skitsetegninger Problemformulering Planlægning Lovgivning BE15 - indhentning af oplysninger Matrikel og lokalplan - indhentning af oplysninger Teknisk tegninger Situationsplan Plantegninger Principsnit Detaljetegninger Facadetegninger Kloak tegninger Spærtegninger Fundamentsplan Beregning Energi Beregning Kloak beregning Rapporten Rapporten Lokalplan Bilag Udprintning af tegninger Udprintning af rapport og lokalplan Samling af tegninger Samling af rapporten samling af lokalplanen Aflevering Geomedia Kort over område Kort over område med beplantning Kort over områder med beplantning og statestik Fremlæggelse Revit tegning Vidio fra revit Billeder fra revit Dias til at tale ud fra Brochure Skilte Div. Andet grej Diverse Symbolforklaring I gangværende opgave Færdig opgave Deadline for projekt Planlagt opgave Løbende opgave

10 Her under ses det endelige udkast af en tidsplan. Som det fremgår af oversigten, har jeg nogenlunde fulgt tidsplanen, med nogle enkelte afvigelser. Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Opgave DoneI gang Forberedelser Brainstorm - skitsetegninger Problemformulering Planlægning Lovgivning BE15 - indhentning af oplysninger Matrikel og lokalplan - indhentning af oplysninger Teknisk tegninger Situationsplan Plantegninger Principsnit Detaljetegninger Facadetegninger Kloak tegninger Spærtegninger Fundamentsplan Beregning Energi Beregning/ blev kaseret pga tidspræs Kloak beregning Rapporten Rapporten Lokalplan Bilag Udprintning af tegninger Udprintning af rapport og lokalplan Samling af tegninger Samling af rapporten samling af lokalplanen Aflevering Geomedia Kort over område Kort over område med beplantning Kort over områder med beplantning og statestik Fremlæggelse Revit tegning Vidio fra revit Billeder fra revit Dias til at tale ud fra Brochure Skilte Div. Andet grej Diverse Symbolforklaring I gangværende opgave Færdig opgave Deadline for projekt Planlagt opgave Løbende opgave Faktisk tid

11 ENGHOLM SØPARK OMRÅDET I gamle dage lå der en gård ved navn Engholm i udkanten af Herning. Køerne græssede på holmen og ved åen, som bugtede sig gennem engen. Engholm Søpark ligger på netop denne holm, som i sin tid hørte til gården Engholm. Gården var opkaldt efter beliggenheden på holmen ved engen. Engholm Søpark har sit navn efter denne gård. Samtidig refererer navnet til den helt unikke beliggenhed midt i rekreative omgivelser. Der er i dag etableret en lille sø, vest for Herningsholm Åen, og en stor sø øst for Herningsholm åen. Denne sø blev dannet da man lavede Herning motorvejen, da man skulle bruge sand til vejen, gravede man denne fordybning, som i dag danner ramme om Motorvejssøen. Man har i mange år haft i tankerne at udnytte dette område til bebyggelse og grønne områder. Området har en attraktiv placering i forhold til såvel Herning by som infrastrukturen. Da Herning motorvejen afgrænser dette område, som nu vil blive en ny byfront for Herning by. Indtilvidere er der kun lavet endelige planer vest for Herningsholm åen, dette område skal bebygges med villaer, rækkehuse, lejlighedskomplekser, erhvervsbygninger og butikker. Og alt sammen skal udstråle kvalitet og design. I lokalplanen for dette område ligges der stor vægt på kvalitet i design og materialevalg, lige som det er et ønske at tiltrække eksklusive butikker til området. Man nævner i den overordnede lokalplan for boligkvarteret Engholm Søpark, at man har i tankerne at udstykke området øst for Herningsholm åen til et rekreativt område med en dertilhørende optimistjolle havn. Men denne plan venter endnu på at komme på tegnebrættet. Derfor har jeg valgt at sætte mit fi ngeraftryk på dette område, da jeg fi nder det meget interessant at udforme det som en ny byfront og et rekreativt område. Literaturliste

12 IDEN TIL DEN NYE SØPARK Det hele startede på mit første skoleforløb, hvor jeg valgte at mit daværende afsluttende projekt skulle være en villa tegnet i området vest for Herningsholm Åen, Engholm Søpark bolig kvarter. Under udarbejdelse af dette projekt, blev jeg dus med området og fangede ideen om at lavet et boligområde der signalerede kvalitet og design. Tankerne gik hurtig med hvordan man kunne tiltrække folk til at bo og bygge i Engholm Søparks boligkvarter, ud over de tiltag der allerede var taget. Derfor fi k jeg øje for området øst for Herningsholm åen, som grænser op til bolig området og som bliver nævnt i lokalplanen, som et muligt område til en optimistjolle havn og natur område. Et sådan område kan virkelig være med til at tiltrække folk både med havnen og de naturlige omgivelser. Området strækker sig fra Herningsholm åen i vest til motorvejen i øst, og igen fra Viborgvej og til gjellerup-lind stien, så det er et meget stort område på næsten 19 Ha. Hele området ligger uberørt hen, hvilket giver mig frie hænder til at planlægge området og designe det. Med ordene design, kvalitet og natur som overskrift for hele Engholm Søpark, har jeg et udgangspunkt for ideen. Dette skal områdets indeholde: Optimistjolle havn Sejlads Klubhus Natur sti Grønne arealer Legepladser Natur aktiviteter

13 FORSLAG TIL LOKALPLAN Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete. Kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, hvor lokalplaner bestemmer bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Hvornår der er tale om et større projekt afhænger af projektets omfang set i relation til de eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave en ny lokalplan hvis planen holder sig inden for kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Hele mit projekt bygger op om et større område, i udkanten af Herning. Det grænser op af den nye Herning motorvej og en af de større indfaldsveje til Herning by. Der foreligger ikke nogen lokalplan for området, men da området er ca. 19 ha og der bliver mulighed for bebyggelse, har jeg valgt at laven en lokalplan dertil, som en del af mit projekt. Engholm Søpark, samt motervejssøen

14 Da området endnu ikke er udstykket og stadig ligger hen som uberørt naturgrund, er denne lokalplan lavet som et forslag til en lokalplan. Lokalplansforslaget skal lægges frem til offentlig debat i mindst otte uger, før kommunalbestyrelsen kan vedtage den endeligt. Statslige myndigheder kan i debatperioden gribe ind med en indsigelse. Når denne tid er udløbet og alle mulige indsigelser eller ændringer er taget hånd om, bliver den endelige lokalplan lavet. Når kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget en lokalplan, skal den offentliggøres og indmeldes i PlansystemDK. Kommunerne offentliggør ofte også deres lokalplaner på kommunens hjemmeside. Jeg har valgt at lave min lokalplan, så den ligner og ligger ind under området Engholm Søpark lokalplan nr. 12.B7.1. Lokalplan 12.B7.1 er en overordnet lokalplan, som danner ramme for de underliggende lokalplaner. Der foreligger på nuværende tidspunkt en underliggende lokalplan i området, der hedder lokalplan nr. 12.B7.2. Disse lokalplaner ligger i området vest for Herningsholm åen. Mit område ligger øst for Herningsholm åen, men bliver fl ere gange nævnt i lokalplan 12.B7.1, så derfor har jeg tilladt mig at ligge min lokalplan ind under denne, da jeg mener at området samlet set skal hede Engholm Søpark. Mit lokalplans forslag får nummeret 12.B7.3. Se den vedlagte lokalplan, 12.B7.3

15 SØ- OG ÅBESKYTTELSESLINJE ( BYGGELINJE ) Sø- og åbeskyttelseslinjen gælder for søer med en vandfl ade på mindst tre ha og for vandløb, som amterne efter de tidligere regler har registreret med en beskyttelseslinje. Man vil hos kommunen kunne få oplyst, om et vandløb er registreret med en beskyttelseslinje. Åbeskyttelseslinjen forløber 150 meter fra vandløbets øverste kant (vandløbslinien). Inden for beskyttelseszonen er der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændring i terrænet. Landbrugsmæssig drift er tilladt, dog bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende. En af de særlige sø- og åbeskyttelses interesser, der er i Herningsholm åen, er Odderen. Odderen lever i og ved vandløb, og kommer sjældent i kontakt med mennesker. Den lever i både fersk- og saltvand. Odderen er nataktiv og opholder sig overvejende i sin hule i løbet af dagen. Den danske odderbestand er i fremgang og det skyldes ikke mindst, at man i visse områder har sikret dens levesteder, og har tage særlige hensyn til odderen. Blandt andet sikre man odderens såkaldte fristeder, ved at vegetationen - og dermed dyrenes skjulesteder - ikke fjernes langs bredderne. Literaturliste

16 Det lokalplansområde jeg har valgt grænser op af Herningsholm Åen, som går ind under sø- og åbeskyttelseslinjen. Derfor er der særlige regler jeg skal være opmærksom på inden jeg indretter området og laver lokalplanen. Herning Kommune har tidligere været i dialog med naturstyrelsen om sø- og åbeskyttelslinjen i dette område, da der vest for mit lokalplansområde er udstykket til et nyt boligkvarter. Naturstyrrelsen gave en særlig tilladelse til denne strækning, som lyder på at de første 10 meter fra åen skal henligge som uberørt natur, hvor de næste 10 meter må man klippe det græs der måtte gro der på. Det vil sige at med denne særlige dispensation, er der givet tilladelse til at ligge byggelinjen 20 meter fra Herningsholm åen. De tre matrikler, som ligger i mit lokalplans område grænser alle op til Herningsholm Åen og er derved alle omfatte af denne beskyttelseslinje. Jeg har valgt at ligge klubhuset på matrikel 2l, hele langsiden mod vest på denne grund, grænser på til Herningsholm Åen og skal derfor overholde byggelinjen på de 20 meter. Det giver mig nogle udfordringer, om hvor jeg kan placere mit klubhus samt jollegarage, da byggearealerne er noget indskrænket. Derfor er klubhuset placeret på det bredest punkt på matriklen 2l, så der kan være plads til det hele. Se evt. situationstegning af mat. nr. 2l, i tegningsmappen under tegning 2.

17 KLUBHUSET Klubhuset er placeret på mat. Nr. 2l. Denne placering er valgt ud fra at denne matrikel grænser op af Viborgvej og motorvejssøen. På den måde får vi nem adgang til klubhuset via en indfaldsvej fra Viborgvejen, og man kan få et sammenhængende miljø med havnen/broerne. Klubhuset er tiltænkt en forening eller foreninger, som kan gøre brug af motorvejssøen. Klubhuset bliver bygget af Herning Kommune, og derefter lejet ud til de foreninger, som ønsker at gøre brug af det og som kan blive godkendt af Herning Kommune. Klubhuset får en tilhørende jollegarage, hvor der vil være mulighed for at benytte bade- og toilet faciliteter. Lige som der er mulighed for at opbevare sin jolle, kajak eller kano. Begge bygninger bliver designet sådan, at de kommer til at ligne to sten i naturen, hvorpå der er begyndt at gro grøn vækst på toppe, fordi de har ligget der så længe. Samtidig kommer de til at udstråle stil og design i form af deres meget skarpe kanter, linjer og nøje udvalgte materialer. Udenomsarealerne bliver prydet med samme stil, og kommer til at fremstå som en del af naturen, uden at miste dens funktionalitet til bruge af diverse aktiviteter. Det indvendige i klubhuset kommer til at fremstå åbent og lyst med udsigt over søen og de grønne arealer. Alle materialer er nøje udvalgt til at signalere design og stil, som går i tråd med det udvendige. Det første man kommer ind i, i klubhuset, er en større gang med infotavle og mulighed for at hænge sit overtøj. I denne gang er der også forbindelse til to toiletter, hvor det ene af dem er et handicaptoilet. Fra gangen går man ind i et stort åbent opholdsrum, som også indeholder et stort åbent køkken. I dette opholdsrum er der rig mulighed for at opstille borde, sofamiljøer eller blot have et stort åbent rum.

18 Rummet er prydet med store glaspartier, som hver især har terrassedøre ud til en åben terrasse, som også har udsigt udover søen og de grønne arealer. Med adgang fra opholdsrummet komme man ind i to lokaler, som kan bruges til kontor, møde eller teorilokaler. Se evt. plantegning i mappen med tegninger, tegnings nr. 3 eller nr. 17 plan m. møbler. Håndtegning af klubhuset

19 BYGNINGSREGLEMENTET Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecifi cerer hvad det er byggeloven kræver, og den fortæller, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der er f.eks. krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning, materialevalg samt krav til bygningers energiforbrug. Fundament Fundering skal ske til frostsikre dybde og bæredygtig bund eller på anden måde, så der ikke opstår skader som følge af bevægelser i jordbunden. Underlag for kloak- og drænledninger, fundamentskonstruktioner og lignende skal holdes frostsikre. Klubhuset ligger i et lavt beliggende område, hvor der i forvejen er lavet regnvandsbassiner. Endvidere kan jeg læse på Miljøportalen at jordunderlaget er humosjord. Alt dette gør til at jeg vil anbefale at man får lavet ekstra jordbundsprøver inden man bygger for at være sikker på, at man kan få fast og god jord under klubhuset. Men på mine tegninger af huset, har jeg lavet et fundament som går ned til frostfri dybde, og ikke taget hensyn til hvis anden foranstaltning skal til. Se evt. snittegningen, tegning nr. 6 Literaturliste

20 Bygningsen adgangsforhold Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang. Det vil sige at i forhold til klubhuset, så skal der være niveaufri adgang til stueetagen. Se den niveaufrie adgang på snittegningen i mappen for tegninger, tegning nr. 6 Ligesom der er krav om at friareal på 1,5 m x 1,5 m uden for yderdøren, målt fra dørens hængselside, der hvor yderdøren åbner udad, skal der være yderlig 0,2 m langs bygningsfacaden. Arealet uden for yderdøren skal være i samme niveau som det indvendige gulv. Dette krav opfylder klubhuset til fulde da der lige uden for yderdøren er lagt fl iser i en længde på ca. 17 meter og til nærmeste bygning eller beplantning er ca. 11 meter. Endvidere stilles der krav til dørens fri passage, den skal være min. 0,77 meter. Den frie passagebredde måles med døren åbent på 90 grader. Klubhusets yderdør har en fripassage på 0.90 meter og lever derfor op til de gældende krav. Alle andre døre i facaden på klubhusset måler 0,81 meter og holder sig også indenfor kravene.

21 Toiletter i klubhuset Når det er et offentlig benyttet hus, skal der være mindst et handicap toilet. Et handicap toilet skal opbygges efter nogle andre regler end et almendelig toilet. Da mit klubhuse er til offentlig benyttelse, er et af toiletterne et Handicap toilet. På billedet ovenfor kan man se de mål man skal overholde for at kunne kalde et toilet for et handicaptoilet. Som man kan se på min plantegning med mål, tegning nr. 3, så har jeg ikke opfyldt alle disse krav. Det skyldtes manglende opmærksomhed på den pågældene lovgivning. Men rummet er stort nok, til at lave de ændringer der skal til for at kunne kalde det et handicap toilet, derfor har jeg valgt at tage et udsnit af min plantegning og sætte ind her i rapporten, hvor jeg retter op på min fejl. Se tegning på næste side.

22 På tegning kan man se de ændringer, som jeg har fortaget for at leve op til kravene for et handicap toilet. De ændringer som jeg bliver nødt til at lave, har selvfølgelig indfl ydelse på mine kloak tegninger og beregninger. Men da jeg kun har valgt at rette op på denne fejl her i denne rapporten og ikke i mine tegninger, har jeg heller ikke ændret mine kloaktegninger/ beregninger, da dette vil kræve et større arbejde og tid, som jeg desværre er ved at løbe tør for. De rigtig forhold, til et Handicap toilet

23 ! Engholm Søpark H De ændringer jeg har lavet, er at fl ytte vask og toilet, så det er muligt at få de påkrævet 1,5 meter fri areal og 0,9 meter fra væg til toilettet. Derudover er det påkrævet at vask og toilet opsættes på to sammenstødene vægge, så det er mulig at nå vasken fra toilettet. Der stilles også krav til at toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm. Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af toilettet. Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afl øb under vask trukket tilbage. Der skal være niveaufri adgang frem til toilet-rum. Alle disse regler og krav opfylder klubhusets handicap toilet nu.

24 BRAND Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. Det fremgår af bygningsreglement 2010, kapitel 1.3, at kommunalbestyrelsen kan forlange en brandteknisk dokumentation til brug for vurderingen af ansøgningen om byggetilladelse. Formålet med den brandtekniske dokumentation er at redegøre for, hvordan brandsikkerhedsniveauet opfyldes og opretholdes i hele bygningens levetid. En brandteknisk dokumentation er en beskrivelse af bygningens anvendelse, placering, aktive og passive brandsikringstiltag, redningsberedskabets indsatsmuligheder m.m. Den brandtekniske dokumentation kan udgøre en del af byggesagen, og kan være grundlaget for kommunalbestyrelsens sagsbehandling. Brandteknisk dokumentation Indholdet af den brandtekniske dokumentation kan være: Strategi for brandsikring Bygningens anvendelse Bygningens placering på grunden Flugtvejsforhold Passive brandsikringstiltag Aktive brandsikringstiltag Redningsberedskabets indsatsmuligheder Drift og vedligehold. Se min brandstrategi i bilag nr. 1 Jeg har på de næste par sider, beskrevet lidt om de emner jeg har med i min brandstrategi. "#

25 Brandstrategi Jeg har valgt at lave en brandstrategi til klubhuset, da det er til offentlig benyttelse, og det er muligt at være omkring 80 personer i klubhuset. Dørbredder En udgangsdør og en fl ugtvejsdør skal dimensioneres efter det antal personer, som skal benytte den pågældenedør. I praksis regnes med 0,01 m fri bredde per person, som skal benytte døren, dog mindst 0,77 m. Da klubhuset er estimeret til at kunne rumme 80 personer, har jeg taget det antal personer som der kan være og ganget det med 0, x 0,01 = 0,8 m Så mine branddøre skal have en minimums bredde på 0,8 meter, det krav lever alle mine døre op til da min yderdør er 0,9 meter og terrassedørene er 0,81 meter. Åbningsretningen for dørene skal være udadgående, de skal kunne åbnes uden nøgle eller særligt værktøj indefra. Åbningen af dørene bør kunne ske ved et enkelt greb. Flugtveje Flugtvejene skal være lette at identifi cere. Dette kan medføre krav til, at fl ugtvejene skal skiltes. Flugtvejsskilte og henvisningsskilte kan udføres som belyste, gennemlyste eller selvlysende skilte. Over eller umiddelbart ved udgangsdøre placeres fl ugtvejsskilte. $%

26 Redningsberedskabets indsatsmuligheder Det skal sikres, at der er forsvarlige muligheder for redningsberedskabets rednings- og slukningsaktiviteter. Disse forhold afhænger af bygningens placering, udformning og anvendelse. Adgang for redningsberedskabet, skal generelt kunne føres frem til en hver dør i terræn i det fri. Der må maksimalt være 40 meter fra befæstede areal til dørene. Dette lever mit byggeri op til da, der er en stor asfalt belagt parkeringsplads lige umildbart uden for bygningerne. Der er også taget højde for at redningsberedskabet skal kunne vende med deres store koretøjer, derfor er der lavet et friareal på 22 meter, så de let kan komme rundt. Dette kan ses på situations tegningen med brand i tegningsmappen, tegnings nr. 16. Selve indfaldsvejen til klubhuset, er lavet i en bredte på 5 meter, igen for at sikkre at der er god plads til at komme frem med de store køretøjer. &'

27 KLOAKERING I Danmark skal spildevandet ledes bort på en forsvarlig måde. Ejendommen skal derfor være tilmeldt et kloakeringsanlæg, privat eller offentlig. Så derfor har jeg været inde og se på hvordan kloakering kan udføres på klubhuset, og hvilke beregninger der skal til for at kunne lave den korrekte kloakering ud til skelbrønden. Kloak beregninger fra køkkenvask DK Spildevand 12 fald Fra mellembrønd, til skelbrønd. DK Spildevand 20 fald Fra køkkenvasken, til mellembrønd Køkkenvask DK DK9.100 BEREGNINGER BK BEREGNINGER BK Længden Fra køkkenvask til mellembrønd : Fra mellembrønd til skelbrønd: 7.916mm mm Formler dybden = fald 1000 X Længden Dybden = X 7916mm = 158,32 Dybden = X 156,23mm = Koteberegning til mellembrønd , ,32 DK BK Koteberegning til Skelbrønd BK DK ()

28 Kloak beregninger fra toiletterne Toiletterne DK Spildevand 12 Fra mellembrønd, til skelbrønd. DK Spildevand 12 Fra toilettet, til mellembrønd DK DK BEREGNINGER BK BEREGNINGER BK Længden Fra toiletter til mellembrønd : Fra mellembrønd til skelbrønd: 6.245mm mm Formler dybden = fald 1000 X Længden Dybden = X 6245mm = 74,94 Dybden = X 156,23mm = Koteberegning til mellembrønd BK DK Koteberegning til Skelbrønd BK DK *+

29 Regnvands beregninger tagrende 1 DK Spildevand 12 Fra mellembrønd, til mellembrønd DK Regnvand 12 Fra tagrende 1, til mellembrønd DK DK9.100 BEREGNINGER BK BEREGNINGER BK Længden Fra tagrende 1 til mellembrøn: Fra mellembrønd til mellembrønd: mm 5.691mm Formler dybden = fald 1000 X Længden Dybden = X mm = 186,228 Dybden = X 5.691mm = 68,29 Koteberegning fra tagrende 1 til mellembrønd , ,23 Koteberegning fra mellembrønd til mellembrønd ,29 BK DK BK 8.914,-

30 Regnvands beregninger tagrende 2 DK BEREGNINGER BK Spildevand 12 Fra mellembrønd, til mellembrønd DK BEREGNINGER BK Regnvand Fra tagrende 2, til mellembrønd DK BK Længden Formler Fra tagrende 2 til mellembrønd: Fra mellembrønd til mellembrønd: 0.961mm 5.691mm dybden = fald 1000 X Længden Dybden = X 961mm = 11,532 Dybden = X 5.691mm = 68,29 Koteberegning fra tagrende 2 til mellembrønd ,0115 BK Koteberegning fra mellembrønd til mellembrønd ,29 BK /

31 Da det har været nødvendigt at afgrænse mit projekt pga. tiden, har jeg kun valgt at lave kloakering på klubhuset, selv om der også vil være kloakering under jollegaragen, da der i denne bygning vil være toiletter, håndvaske og badefaciliteter. Men da jeg ikke kender placeringerne af de forskellige afl øb, da jeg ikke har tegnet garagen, kan jeg ikke lave udregninger på dem. Jeg har valgt at lede bygningernes regnvand ud i motorvejssøen, eller retter sagt det regnvand der måtte være tilbage, efter at sedumtaget har opsuget en del af det. På den måde sparer jeg en meget lang rørlægning ud til Viborgvejen hvor skelbrøndene er. Da jeg har meget langt ud til skelbrønden, og mine kloakrør gerne skulle falde med min. 12 promille, så kommer min skelbrønd til at ligge dybere end de normale 1200 millimeter under terræn. Min skelbrønd kommer til at have en bund kote på mm. 01

32 MATRIALER TIL KLUBHUSET Murværk Til det udvendige murværket har jeg valgt RT 521 negro renfarvet mursten fra Randers Tegl. For at imødekomme ideen med kvalitet og design, for med denne steen kan jeg få et udtryk af en stor sten placret midt i naturen, men uden at komme væk fra kravet om design og kvalitet. - RT 521 negro renfarvet mursten - Dimensioner Dansk Normalformat 228x108x54 mm - Anvendelsesområde Udvendigt murværk - Forbrug 63 stk/m2 Til det indvendig murværk har jeg valgt Savsmuldssten fra Randers Tegl. Savsmuldssten er produceret som en almindelig sten med den forskel, at der i forbindelse med bearbejdningen af leret tilsættes ca. 30 vol. % savsmuld. Dette afbrænder under brændingen, og efterlader luftporer i stenene, hvorved man får en let og højporøs sten. Savsmuldssten er ikke frostfaste, og kan derfor alene anvendes i indvendige konstruktioner til overfl adebehandling. Se bilag nr. 2 Sedumtag Da klubhuset ligger i et rekreativt område og lige op af Herningsholm åen, som ligger ind under Sø- og åbyskyttelselinjen, blandt andet pga. odderen, synes jeg at det helt rigtige at bygge med seumtag. Et sedumtag kommer så tæt på de naturlige omgivelser som overhovedet muligt. Jeg har valgt denne løsning: BG byggros - DIADEM 100: den kan anvendes på tage med hældning fra 0-10 grader og hvor taget har en høj nyttelast. Og anvendes der hvor der fremadrettet ønskes en høj artsvariation. Fordele ved taget er: en middellet opbygning, varieret udtryk, god vandtilbage- 23 holdelse, biodiversitet og grogaranti. Se bilag nr. 3

33 Vinduer og døre Til husets vinduer og døre har jeg valgt PRO TEC 7 multi, som kommer fra PRO TEC vinduer. Med PRO TEC 7 multi får jeg et optimal indeklima. Vinduerne har exceptionel isolering og er markedets mest energieffektive. PRO TEC 7 multi leverer minimal kulenedfald, træk, problemer med indvendig kondens og skimmelsvamp undgås. Derudover har de slanke vinduessystemer en stor glasandel og derfor et stort naturligt lysindfald. Vinduerne har vedligeholdelsesfri overfl adebehandling. Se bilag nr. 4 Udvendige fl iser Til de udvendig fl isebelagte arealer har jeg valgt en fl ise i en mørkgrå nuance. Flisen kommer fra IBF, den er lavet af beton og har en rustik overfl ade så den ligner granit. Flisen er overfl adebehandlet, så den kan modstå vind og vejr. Den måler 40x60 cm og navnet på fl isen er trend line. Se bilag nr. 5 Isolering Til ydermurene har jeg valgt en super A-murbat. Til skillevæggene i huset har jeg valgt en Rockwool Flexibatts, da den lever op til de krav der stilles til indvendig skillevæge. Se bilag nr. 6 og 7 Gulve - Flise/klinke Til hele huset, har jeg valgt en forholdsvis stor fl ise fra EVERS. ADA Mastor gulvfl ise, som tåler gulvvarme og frostgrader med en slidstærk overfl ade. Målene 490 x 490 mm, farven er antrazit mat. Med denne fl ise får jeg dækket mit behov for fl isebelægning inde i alle rummene i klubhuset. Endvidere har den en størrelse, der gør at der ikke kommer så mange fuger, som med tiden har det med at blive grimme og kedelige. 44

34 NATURPARKEN Ideen med hele området er at skabe en naturpark lignende område, som kan danne ramme om Hernings ny byfront og skubbe den skimmende motorvej ude af syne, for boligkvarteret i Engholm Søpark. Motorvejssøen kommer til at være det central i hele området, og er derfor en vigtig del af området. Derfor er der også lavet et klubhus på en af matriklerne, som kan have foreningsliv, der har vandsport som attraktive aktiviteter. Der kommer til at være direkte adgang fra området over til boligkvarteret Engholm Søpark. Der vil blive bygget bror over Herningsholm åen, så man på den måde får en nem tilgang til det skønne område. Boligkvarteret vest for Herningsholm åen hedder Engholm Søpark, dette navn er ført med over på dette område, som jeg har arbejdet med. Så navnet på naturparken kommer til at blive Engholm Søpark. Der skabes en sti hele vejen rundt om motorvejssøen af stenmel. Denne sti kommer til at være 2,5 meter bred. Langs stien vil man kunne få sig et lille hvil på en af de mange bænke. Der vil også blive plantet en del træer langs stien, samt dannet en lille skov øverst i området. Denne skov skal være med til at lukke af for Viborgvejens mulige støjgener, samt at lave en ramme omkring den parkeringsplads, der også kommer øverst i området, for benyttelse af de der kommer og besøger Engholm Søperk. Vest for søen, lige under matrikel 2l, er der et grønt areal. Dette grønne område vil blive lavet til en naturlegeplads med adgang over til Boligkvarteret. Her vil der også komme et madpakkehus. Under dette grønne areal ligger matrikel 18d. Denne matrikel er et større grønt areal, som er perfekt til shelters og bålpladser. Der vil ikke blive opført toiletter i dette 56 område, men der vil blive mulighed for at leje en nøgle for adgang til toiletterne i klubhuset, så man kan bruge toiletfaciliteterne der.

35 Aktiviteter Langs stien, der går rundt om motorvejssøen, vil der være en motionsbane. Denne motionsbane stater ved stien ud for klubhuset, og slutter næsten samme sted. Man vil her kunne løbe rundt om søen og gøre stop ved de forskellig træningsaktiviteter. Disse motionsredskaber vil blive designet så de ikke skæmmer nature, men falder i med den. Hvert motionsredskab vil blive udstyret med et skilt, hvorpå der står hvordan redskabet skal bruges. 78

36 Som skrevet tidliger, vil der i bunden af Enghol Søpark bliver der lavet en sheltersplads. Denne plads bliver udstyret med speciel designet lavet shelters, der kommer til at ligne en masse store sten, som gerne skulle falde i et med naturen. Der vil også blive designet spicelle bålpladser til stedet, som matcher shelterne. Der vil komme til at ligge små grupper af shelters, med hver deres blåplads. Disse shelters skal man booke før brug, dette kan man gøre på Herning kommunes hjemmeside. Det er også her at man kan leje en nøgle til klubhusets jollegarage, så man har adgang til toiletforhold, vand og bad. Det er muligt at der på længer sigt vil blive etableret toiletforhold og vand ved shelterne, men på nuværende tidspunkt er dette ikke med i planlægningen. Spicalt designet shelters Ud over disse aktiviteter langs motorvejssøen, er der lagt op til at fi nde roen i naturen. Derfor vil der blive placeret bænke og borde langs stien. Nogle af disse bænke vil blive pakket ind i træer og buske, så man føler sig i et med naturen og 9: der ikke er andet end det, der kan forstyrre parkoplevelsen. Det vil også være muligt blot at sidde og se på de aktiviteter, der måtte være på søen.

37 GEOMEDIA Hvad er Geomedia Geomedia er et geografi sk informationssystem også kaldet GIS. Gis står for Geographic Information System og er en betegnelse for en type software, hvormed man kan fremstille kort og analysere geografi ske informationer - geodata. Geomedia eller GIS er et IT-værktøj som kan analysere og visualisere på samtid, så man kan få overblik over dataer med en geografi sk relation. Når dataene digitalt bliver koblet sammen med et kort, er det muligt at afdække geografi sk sammenhæng i datene. Geomedia-GIS kan med fordel integreres med andre IT-systemer, med det formål at opnå en synergi i mellem de forskellige informationer, der kan være til stor værdi for organisationen, i dette tilfælde Herning kommune. Hvad kan det bruges til Geomedia kan bruges på mange måder, men som beskrevet ovenfor, så er det data vi linker sammen geografi ks for at få oplysninger ud, på et geografi sk område Et eksempel kan være søgning efter en lokalplan. Her vil man frembringe et kort, slå laget lokalplaner til samt adresser (Adresse oplysningerne kommer fra personregisteret og data om lokalplanerne kommer fra PlansystemDK). På den måde kan man ud fra en given adresse se om der foreligger nogen lokalplaner i området, hvor mange der er og hvad de hedder. ;<

38 Et andet eksempel kan være som vist på kortet nedenunder. Her ses et skærmbillede af geomdia, hvor der er hentet forskellige oplysninger ind. Til venstre ligger alle lagene, som hver i sær har nogle oplysninger, som vi skal bruge. Midt på kortet er der en dialogboks, hvor i man kan få programmet til at lave en bufferzone. Denne bufferzone kan ses på kortet som et grønt areal med en rød streg uden om. Dette er en meget nyttig funktion, for på den måde kan man se om diverse regler er overholdt i forhold til afstand. F.eks. i min lokalplan, er der beskrevet noget om Sø- og åbeskyttelslinje. Her skal man holde en afstand til åen på 20 meter, men de første 10 meter fra åen må man ikke klippe m.m.. Jeg kan her sætte en bufferzone op på kortet, så jeg kan tegne arealer ind efter det, som jeg så senere kan bruge til f.eks. at lavet et kort til vores driftsafdeling. Her vil stå hvordan de forskellige områder skal vedligeholdes og hvor tit. Jeg kan også bruge informationerne til at lave statistik over områdets pleje. Skærm print af geomedia =>

39 ENGHOLM SØPARKS NATURSTI Jeg har valgt at inddrage min læreplads så meget som muligt i mit projekt, og det kan jeg blandt andet gøre ved at tegne mit område i Geomedia, da jeg har siddet og arbejdet med dette program for at lave arbejdsområder over Herning kommunes grønne arealer til deres driftsafdeling. Ligeledes havde jeg planer om at optegne mit område i Geomedia, for på den måde at få vist området visuelt og have muligheder for at trække statistikker ud på området. Men desværre gik det ikke som jeg havde planlagt, og efter to dages arbejde i Geomedia, hvor mine *A-temp konstant blev ødelagte og systemet kom med fejl hver gang man ville udføre en opgave, måtte vi tage fat i den IT-ansvarlige for Geomedia på kommunen, for derefter at få den triste nyhed at programmen var ude af drift, på grund af fl ytning til en ny server. Derfor måtte jeg tage den beslutning at henstille mit projekt i Geomedia, og i stedet taget et af de gamle områder jeg har lavet, som kan minde en lille smugle om det område jeg laver projekt om. Så krydse fi nger for at de får løst problemet hurtigst muligt, så jeg måske kan have et optegnet område med til min eksamen. Men jeg nåede som sagt at tegne lidt inden vi fi k den triste nyhed. Jeg har valgt at printe det ud, så du som læser kan se et eksempel. Se kortet i tegningsmappen under tegning nr. 20 *Jeg har tidligere i denne tekst brugt ordet A-temp. Dette ord vil jeg prøve kort at beskrive hvad betyder. For at kunne lave disse kort, er man nødt til at lave et arbejdsområde. Et arbejdsområde er også praktisk til at adskille alle kommunens områder fra hinanden. Arbejdsområdet kan ses på kortet som en blå streg. Når man har oprettet arbejdsområdet, kan man begynde at dele området op i A-temp er. Man bliver nødt til at lave en A-temp for at kunne identifi cer noget; det kan være træer, skraldespande osv. Man kan lavet en A-temp som et areal prik eller streg, alt afhængig af hvad man skal have der.

40 Engholm Søpark H Når alle A-temp er er lavet, kan man tildele dem den farve og eller figur, som passer til emnet. Det var her at jeg begyndte at få problemer i programmet. Det kan man blandt andet se på kortes venstre side, hvor der er en masse røde pletter. Disse pletter var oprindelig en A-temp lavet som et areal. Men af en eller anden årsag har programmet splittet dette areal op i mange små områder. Dette gjorde geomedia et par gang for os, samt kom med en del fejlmeldinger. Så det var her vi blev klar over at der var noget helt galt med programmet, hvilket viste sig at være rigtig. Her under ses en lille udgave af kortet. C A B

41 Herningsholm parken Da det stod klart, at jeg ikke kom til at lave mit område i Geomedia, måtte jeg tænke hurtig, for hvad skulle jeg så gøre for at inddrage min læreplads i mit projekt. Derfor valgte jeg et af de områder, som jeg tidligere i min læretid har lavet for Herning kommune. Området hedder Herningsholm parken. Herningsholm parken kan på mange områder godt minde om mit projekt med at lave en naturpark. Da Herningsholm parken har meget af det, som jeg gerne vil have med i mit projekt. Se kortet i tegningsmappen, under tegning nr. 21 Det vil typisk være sådan et kort kommune laver over deres grønne områder, for at få dem registret. Nogle områder er meget små, da det måske bare drejer sig om et hældeanlæg, hvor andre fylder fl ere sider, da det kan være en hel vejstrækning med grønne arealer, der er tale om. Så denne opgave har taget en del tid at få udarbejdet, men nu hvor de er lavet, skal de kun vedligeholdes. Derved menes, at hvis der skulle blive fældet et træ, ja så skal det registres på kortet. Det vil drift typisk selv stå for at rette. Med tiden er det meningen at disse kort skal kunne ses på en ipad, så det er muligt for drift at rette de pågældende områder med det samme ude på stedet. Endvidere er det meningen at Geomedia på sigt skal kobles op til C5, som er et økonomiprogram, så man på den måde meget præcist kan lave en økonomi og nemt rette i den. Alt dette er en meget stor opgave, som Herning kommune stadig arbejder på at løse. DE

42 KONKLUSION I tråd med min problemformulering har jeg arbejdet med at indrette Engholm Søpark, så det vil fremstå som et rekreativt naturområde kombineret med fritidslivet og et hus der til, samt øvrige attraktive aktiviteter og oplevelser. Det stod hurtigt klart, at det var oplagt at udarbejde en lokalplan, der vil sikre krav om høj kvalitet og design. Det har været en længere process, men som jeg har vurderet nødvendigt, for at danne rammen for de samlede muligheder i projektet. Jeg kan efter udarbejdelse af denne lokalplanen konkludere, at et projekt som Engholm Søpark ikke var muligt uden denne. Det er en gennemgribende plan, der kræver meget forarbejde, samt en masse vinden om natur og lovgivning. Altsammen noget jeg personlig syntes, jeg har fået godt med ind i min klokalrapport. Ved søen har jeg beskrevet, samt tegnet et klubhus, der skal anvendes til de aktiviteter, der kan være i og omkring søen. Selve klubhuset, er blevet til en akektektonisk perle i Engholm Søpark. Dens indretning er særlig god, da den har imødekommet kravet til handicap toilet samt den brandstratgi jeg har lavet til huset. Selve handicap toilettet viste sig at blive en lille udfordring for mig, da der her var særlige regler der skulle overholdes, som jeg af en eller anden orsag, overså til at starte med. Men jeg syntes at jeg har fundet en rigtig god løsning, til at rette op på denne, lille misforståelse, så der nu ikke er noget tvivl om hvordan et handicap toilet skal laves og udformes. For at inddrage min læreplads, har jeg eksempler fra tidligere udarbejdet områder i min rapport. Herning Kommune har svære udfordring med deres Geomedia, hvorfor jeg ikke havde mulighed for at færdiggøre mit GIS materiale. Jeg mener det vil være til stor fordel, at Engholm Søpark registreres i Geomedia, således nødvendig vedligeholdese og fornyelse styres bedst muligt via kommunen. FG

43 PERSPEKTIVERING Jeg er nu kommet til vejs ende i mit projekt, og jeg står tilbage med et ønske om at se mere til dette område i fremtid. Jeg håber inderligt at området, vil blive til noget en dag, så Herning får endnu en smuk natur perle. Af fremtidige opgaver kunne det være interessant at lave konkrete design forslag på området i form af arktiektegnede tegninger. Dette kunne ske ved at projektet kom ud i en form for projekt konkurrance, hvor forskellige virksomhedder kan komme med deres byd på hvordan området kan udformes og designes, ud fra den grund idee jeg har givet dem i denne rapport. HI

44 LITERATURLISTE BILAGSLISTE RAPPORTEN kort RAPPORTEN Bilag nr. 1 Brandstrategi Bilag nr. 2 Randerstegl mursten Bilag nr. 3 Sedumtag Bilag nr. 4 Protec vinduer Bilag nr. 5 IBF udendørs fl ise Bilag nr. 6 Rockwool murbats Bilag nr. 7 Rockwool Flexi bats LOKALPLANEN - søgning af div. lokalplaner JJ

45 TEGNINGSLISTE AutoCad - Klubhus 1. Hele området 2. Situationsplan 3. Plan m. mål 4. Fundament 5. Kloak 6. Snit 7. Detalje 1 og 2 - Vindue top og bund 8. Detalje 3 - Tagfod 9. Detalje 4 - Vådrumsskillevæg 10. Detalje 5 - Fundament 11. Detalje 6 - Spær/loft/ydervæg 12. Plan El 13. A Opstalt El 13. B Opstalt El 14. Plan spær 15. Plan brand 16. Situationsplan m. brand 17. Plan m. møbler 18. Facade Nord/Øst 19. Facade Syd/vest Geomedia 20. Fejl kort af området 21. Situationsplan af Herningsholm parken KL

46 BILAG NR. 1 BRANDSTRATEGI 1. Bygningens udformning og anvendelse Bygningen: Bygningen er til offentlig brug nærmer betegnet til fritidsfore ninger, der ligger to bygninger på samme matrikel, begge bygninger har kun stueplan, og har en størrelse på 234 m2, de to bygninger er plac eret forskudt for hinanden. Indvendigt murværk er lavet at 110 mm tegl sten, samt lette skillevægge, udvendig er der igen 110 mm teglsten. Tagkonstruktionen er af tagpap og sedumtag. Aktiviteter i bygningen: Foreningsliv, forsamlingslokale, møderum Antal personer i bygningen: 80 pers. Personernes placering i bygningen: bygningsafsnittet er indrettet til dag- ophold med mange personer per. rum. Personernes kendskab til bygningen: personerne, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, har ikke kendskab til fl ugtvejene. Personernes mobilitet: Personerne i bygningen er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Dagophold og/eller natophold: Bygningen må kun anvendes til dagop hold. Anvendelses kategori: Anvendelseskategori 3 / Kendetegnene for anvendelseskategori 3 er, at bygningsafsnittet er indrettet til dagophold med mange personer per rum. Hvor personerne, som normalt opholder sig i bygningafsnittet, ikke har kendskab til fl ugtvejene, men selv er i stand til at MN bringe sig i sikkerhed.

47 BILAG NR Bygningens placering på grunden Situationsplan med afstandsforhold: Se tegning nr. 16 situationsplan m. brand. Brandmæssige adskillelser i forhold til skel og andre bygninger på samme grund: Se tegning nr. 16 situationsplan m. brand. Placering og udførelse af eventuelle brandvægge: Se tegning nr Flugtvejsforhold Beskrivelse af fl ugtvejsstrategi: Personerne i byggningen skal kunne brige sig selv i sikkerhed. Placering af fl ugtveje: Se tegning nr. 16 Dør bredder og standard: yderdøre mm, terrassedøre mm Åbningsretning for døre og vinduer: Alle terrassedøre er udadgående alle vinduer som kan åbnes, åbnes udad og med redningsåbning Hoveddøren åbnes udad, med en min. bredde på 0,8 estimeret ud fra hvor mange personer der kan være i bygningen. Redningsåbninger: Se tegning nr. 15. Alle vinduer og døre hvor der er et R i en cirkel, er der en redningsåbning. Vinduerne er placeret 0,98 m over gulv, max. Krav er 1,2 m. Der skal min. Være 1,5 m tilsammen i højde og bredde på vinduet. Vinduerne i dette byggeri er: 1,978 m, 4,283 m og 3,503 m. OP

48 BILAG NR Passive brandsikringstiltag Afstand til andre bygninger på samme grund: Se tegning nr. 16 Placering og udførelse af udvendige overfl ader og tagdækning: Væggene uden for er dækket af 110 millimeter teglsten. Brandklasse A1. Taget er beklædt med tagpap Tagdækning klasse Broof /t2) (klasse Ttagdækkning). Plus sedumtag Placering og udførelse af de brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og brandadskillende bygningsdele: Da byg- ningerne kun er til 80 pers. Er der ingen krav til brandceller. Placering og udførelse af bærende bygningsdele og deres brandmod- stand: Bærende ydervægge REI 30 QR

49 BILAG NR Aktivt brandsikringstiltag Brandalarmanlæg: Serieforbundet alarmer, som er tilsluttet bygningens almindelig strøm og har et backup batteri. Alarmerne sidder med en max. Radius på 10 m.. Se tegning nr. 15 Røgalarmanlæg: Disse er indbygget i brandalarmanlæget, se tekst under brandalarmanlæg. Sprinkleranlæg: Der er ikke krav til at der skal være automatisk sprinklersystem, da byggeriet er under 1000 m2. 6. Redningsberedskabets indsatsmuligheder Adgangsveje for redningsberedskabet: Alle indfaldsveje har en bredde på min. 5 m og dækker derfor kravet. Brandredningsarealer: Alle redningsåbninger ligger i terræn fri niveau. ST

50 BILAG NR. 2 Hammershøj Teglværk Tindbækvej 16, 8830 Tjele Certificatnummer 1073-CPD-M EN Datablad med CE-deklaration RT 521 Unika Negro Sorte renfarvede blødstrøgne mursten massive Anførte værdier er vejledende* Revideret: Stentype / Kategori HD 1 Dimensioner Dansk Normalformat 228x108x54 mm Tolerance T2 Længde ± 4 mm, bredde ± 3 mm, højde ± 2 mm Bruttodensitet kg/m 3 Tolerance D2 Minimumsværdi ± 5% Trykstyrke, liggeflade middel, min. 25 N/mm 2 Trykstyrke, liggeflade normaliseret, min. 20 N/mm 2 Frostbestandighed F2 Geometri Gruppe 1 i henhold til EN Range NPD Planhed og parallelitet NPD Fugtbevægelser NPD Vedhæftning 0,15 N/mm 2 (tabelværdi, EN 998-2, annex C) Aktive opløsningssalte S0 Brandmodstand A1 (indeholder < 1,0% organisk materiale) Direkte luftbåren lydisolation NPD Varmeisolation NPD Vandoptagelse middelværdi 5-7 vægt % Minutsugning middelværdi 0,5-1,0 kg/m 2 Eksponeringsklasse (miljøklasse) MX3.2 (Agressivt miljø) Om eksponeringsklasser *De præcise værdier for en bestemt leverance kan fås ved henvendelse til A/S Randers Tegl Forbrug 63 stk/m 2 Palletering:Dansk Normalformat 112 eller 80 stk med plasthætte Formsten Nej Afsyring Må ikke afsyres Rengøring af murværk uden syre Mørtelvalg Opmuringsmørtel skal være i overensstemmelse med teglstenens værdier for minutsugning og vandoptagelse og med styrkeegenskaber og holdbarhed i overensstemmelse med statiske påvirkninger og eksponeringsklasse. Se Mørtelvalg i Murerhåndbogen eller spørg mørtelleverandøren. Anvendelsesområde Bemærk Udvendigt murværk Tegl er et naturmateriale og der kan forekomme variationer i farve og struktur. Se derfor prøver eller referencebyggerier med de aktuelle teglprodukter. UV

51 BILAG NR. 3 WX

52 BILAG NR. 4 YZ

53 BILAG NR. 4 [\

54 BILAG jklmnopqrs _`abcdbefghi NR. 4 ˆ Š Œƒ Ž ~ ƒ tloxryjkzsurl{ } vrlk r lu r tlosumvnwnvrp zrl km nnr ol losumvnwnvrp 1Ž Žƒ7 89 : ª ««±± «²²³ š œžÿÿ œ š š ž ž¹º» º ¼œ Ÿ½Ÿ ¾ «µµ³,éèð$ôìõðñéôé$èéë$çèò>èðè$éèçèèéèð$ôòô/êñæç<íðçèð-ëðñæé ;ÈÐÈ$ÉÔÉ$ÈÐÉÈÍ-ÈÉÈÐ$ÔÒÔ/ÊÑÆÇÇÈÒÊÑÈÐ-ËÐÈÒÐÈ-ÈÐÈÉ.È<ÆÊÌÈÇÇÍÉÊÑÈ À ¹ Á  ¼ à ¹ º Ä «³ ž ž ¼ ¹º» º ¼œ Ÿ½Ÿ ¾ Ø ÙÚ ÛÜÝ Ø Ù ÛÞÝ ßàáâãäåæ ž ž ¼ à ¹ º Ä <ËÎÈÇÐÈ$È/ÑÆÉ/ËÎ/Ô$ÈÍÒÍÉÎÈÉÇÈÔ>Ó$$ÈÐÔ=ÇÈÐÔÑÑÈÈÐËÌ-ÍÒÒÈÒÍ- CDÔÉÇÆÈÐÑ/ÍÊÊÔ-Ô.ÈÐÈÒÔÈÉÈÐ$ÔÑ/ÍÊÊÈ"È//ÈÐÇEÐ/Ô$ÈÐÈÈÐÊËÌ ÔÉÇÈÉÑ/ÍÊÊÔ-Ô.ÈÐÔÉ$Ö ÅÆÇÈÉÊËÌÍÉÎÈÉÇÈÊÊËÌÏÐËÇÆÑÒÊÓÊÒÈÌÈÒÊÏÐÔÌÕÐÈÐÆÇÈÖ öõ çõ éç íî ïðñíðëïò ó é øù ë öðì úëûåðììúëûñíðëïò ó é ùúûúëï ùñ öä ó ß²þ ß ß âäåæô öè éáííú å ù ïëðëöû íë ñûú ó ß²² µâäåô KLMNOPQRSTUVWXVUVWXVU ÿ çèéê ëì ç íî ïðñ òï ó èéÿ ûì úëûåðììúëûñ òï ó é øù ë öðì úëûåðììúëûñ òï ó ß àâäåæô ž ž Ÿ» ºŸŸ ß ßüý ž šº ûð íî ïðùðëð ìúí ïû øûû ñ ûðï ó ïï ûìúëïú ïû øûû ë öðû øûû ÿúí ë öðû øûû ß âäåô Ù ž ß âäåô à åå œ š #ËÐÎÔÉÇÆÈÐÌÈÇÌÍÉ$ÈÊÏÐËÊÊÈÐFÏÍ/ÕÎÔÉÇÆÈÐGÈÐÇÈÒÎÔ$ÒÔ$ÒÍÒÎÕ/$È ž Ÿ Ÿ íðëïò ûû ûì å ìòëï ùúöìáøëì øùðãìöîùï ëï òïöúí ú ï ÎÈÇÊÒIÐÐÈÎÔÉÇÆÈÊÐÍÌÌÈÐÌÈÇÊÒËÐÈÐÆÇÈ-È/ÒÈÐÖ >ÕÐÈÈÎÉÈÉÈ//ÈÐÊËÌÉIÇÎÈÉÇÔ$ÍÇÊÑÔ//È/ÊÈÌÈ//ÈÌJÐÆÇÈÒÓÏÈÐ=ÒÓÏÔÊÑ ÈÉÈÉÈÐ$ÔÌÕÊÊÔ$$ËÇÊÏÐËÊÊÈFÇÎÊÖÒÓÉÇÈÊÏÐËÊÊÈÐÌÈÇÈÒ/Ô//È/ÔÉÔÈÒÍ>GÖ ÏÐËÇÆÑÒÊÓÊÒÈÌ=ÌÈÉÈÐÇË$ÒÔ//ÍÇÒ=<ÎÔÊÇÈÈÐÉIÇÎÈÉÇÔ$È-ËÐ HÈÉÉÈÌ$EÈÉÇÈÊÏÐËÊÊÈÐÌEÔÑÑÈÍÉÎÈÉÇÈÊÔÈÒÈÉÈÐ$ÔÌÕÐÑÈÒ DÔÐÑÊËÌ<ÈÇÈÉÑÍÉ>ÈÐÈ$ÉÈÏÐËÇÆÑÒÈÐÉÈÊÍÑÒÆÈ//ÈÈÉÈÐ$ÔÇÍÒÍÖ Â ž Ä áëðûá ûì åå ùû ø Á ¹ œž š½ š *%Ã'%Ã('%+ ž DÔÐÑÊËÌ<ÈÇÈÉÊÇËÑÆÌÈÉÒÍÒÔËÉÑËÉÒÐË//ÈÐÈÊEÐ/Ô$ÒÍ-ÈÒÆÎÔ/ÇÔ$ÒËÐ$ÍÉÖ ÈÒÍ-,ÉÈÐ$ÔÌÕÐÑÉÔÉ$ÊËÐÇÉÔÉ$ÈÉÍÉÈÐÑÈÉÇÒËÐ$ÍÉÖ ÏÐËÇÆÑÒÊÓÊÒÈÌÈÒÖ,ÉÈÐ$ÔÇÍÒÍÈÐÇËÑÆÌÈÉÒÈÐÈÒÌÈÇÒÈÊÒÐÍÏÏËÐÒÈÐ-ÐÍÈÒÉËÒÔ-Ô.ÈÐÈÒÈ//ÈÐ 0ËÊÒÈÈÐÑËÉÊÒÐÆÑÒÔÎÒÔÇÈÉÒÔÊÑÈÌÈÇÑÍÐÌË$ÐÍÌÌÈÔ %&Ã'%Ã('%) ]^! "ÍÒË #ËÐÈÉÈÐ$ÔÌÕÐÑÉÔÉ$ÊËÐÇÉÔÉ$ÈÉ

55 BILAG NR. 5 ^^

56 BILAG NR. 6 _`

57 BILAG NR. 6 ab

58 BILAG NR. 7 cd

59 BILAG NR. 7 ef

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele.

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. 1 Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. Det er dejligt at kunne vælge frit. At tænke stort. At gøre drømmen virkelig. Også når du bygger nyt hus. 1½ Dit nye hus er mere end mursten,

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere