Arbejde - på lang sigt Jobguide på IA sprog august 2009 juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde - på lang sigt Jobguide på IA sprog august 2009 juli 2011"

Transkript

1 Arbejde - på lang sigt Jobguide på IA sprog august 2009 juli 2011 Støttet af Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration Om IA sprog IA sprog ligger i Københavns kommune i Nordvestkvarteret på kanten af Nørrebro og har 2770 kursister på danskuddannelser. Kun 5% af alle kursister er registrerede ledige, og ca. 5% er ledige selvforsørgende. Over halvdelen af IA Sprogs kursister går på Danskuddannelse 3, men der er stigende antal kursister på Danskuddannelse 2, dvs. kursister med kort eller ingen uddannelse udover grundskole. FVUlæsning på IA sprog har 400 deltagere. Succeskriterier og målopfyldelse: Succeskriterium 1: Andelen af ledige med sårbar familiebaggrund reduceres med 10% 15 kursister med sårbar familiebaggrund har været tilknyttet Jobguiden. 40% (6 kursister) er i uddannelse eller arbejde, 3 deltager i FVU læsning, og 5 deltager i opkvalificerende forløb med afklarede jobmål. Målet er nået via individuel vejledning i en længere periode samt støtte til at etablere egne netværk. Succeskriterium 2: Antallet af ledige selvforsørgende uden arbejdserfaring reduceres med 20%. Andelen af ledige selvforsørgende på IA sprog er faldet med 50 % i løbet af projektperioden. Men vi ved faktisk ikke, om nedgangen skyldes, at de ledige går på andre sprogcentre, eller Københavns Jobcenters udvidede vejledning og tilbud til ledige, eller om det reelt kan tilskrives indsatsen i Jobguiden. Men vi har dog en stærk formodning om, at de mange aftaler om efteruddannelse og uddannelsesvurderinger, de lediges netværk til beskæftigelse her på IA sprog, samt det store antal tilmeldinger til AVU og FVU betyder, at Jobguiden har gjort en forskel. Succeskriterium 3: Lærernes viden om tilbud til ledige kursister samt kompetencer indenfor rådgivning af sårbare kursister sætter dem i stand til at støtte gruppen på vej til arbejdsmarkedet. Jobguiden har forsøgt at lave materiale om vejledning og støtte til sårbare kursister, men det har i praksis vist sig svært at målrette og ikke mindst følge med i nye ændringer. Jobguiden forsætter som et videnscenter på IA sprog, hvor undervisere kan søge information om uddannelse og erhverv. Jobguiden har tilbud om holdundervisning, og der er åbent for råd og vejledning til underviserne om særligt sårbare kursister og hvor de kan søge støtte. Der er stadig planer om at etablere en gruppe af lærere og vejledere, som kan forankre IA sprogs samlede erfaringer på området. Som Jobguide har det været en fornøjelse at vejlede de mange målrettede og aktive mennesker, som alle har løftet en flig af deres livshistorie undervejs. Uden kursisternes egen aktive medvirken kunne intet ændres, og de enkelte kursister og læreres medvirken til at motivere andre kursister har været en stor del af Jobguidens succes. 1

2 Jobguiden - erfaringer og resultater Jobguidens meget overraskende resultat er den markante ændring i kursisternes indstilling til værdien af uddannelse og opkvalificering, uanset etnisk eller social baggrund. Kursisterne ønsker at komme videre, lære mere og få et bedre job i fremtiden. Der har været over 250 henvendelser om opkvalificering, kompetenceudvikling og uddannelse. Over 50% var kortuddannede med længere opholdstid i Danmark, oftest kursister fra Danskuddannelse 2. Mænd udgør 40% af henvendelserne og for begge køn er alderen 3045 år et tidspunkt i deres liv, hvor børnene har nået skolealderen og hvor belastningen ved ufaglært arbejde begynder at sætte spor. Et typisk forløb i Jobguiden starter med oplæg på danskholdet om livslang uddannelse, det danske uddannelsessystem og jobmuligheder, adgangskrav, anerkendelse af udenlandske uddannelser og realkompetencevurdering. Herefter diskussion om ønsker og muligheder samt værdien af uddannelse i Danmark. Ca. halvdelen af kursisterne aftaler tid til individuel samtale om udannelse og job og udformer en plan for kompetenceudvikling samt en realistisk tidsplan. Det er stadig forbavsende mange, der tror, at vejledere er til for alle andre end dem selv, og derfor er faktuelle oplysninger om kontakten til andre vejledere og åbenthusarrangementer meget vigtig. Job og uddannelsesønsker spænder fra den korteste formelle uddannelse (certifikat i køkkenhygiejne) til støtte til ansøgning til Forskningsrådet. Anerkendelse af udenlandske uddannelser Der har været 50 henvendelser om anerkendelse af udenlandske uddannelser i IU Styrelsen for International Uddannelse om. 70% kvinder og 80% fra DU3. De fleste har brug for at gennemgå ansøgningsskemaet, få bekræftede kopier og skabe oversigt i bilagene, så de ikke fået skemaet retur men kan afvente svar efter 13 mdr. Vurderingerne fra IU er velbegrundede og beskriver de relevante kvalifikationer, så de kan bruges umiddelbart til jobsøgning eller suppleringskurser. Og kursisternes engagement i danskundervingen stiger, fordi der er et mål forude. Når kursisterne starter på Danskuddannelse 3, får de udleveret et brev om IU, og derfor er 2/3 af henvendelserne fra nyankomne. Mange har uddannelser indenfor business, turisme og sundhed og kan supplere eller direkte søge arbejde på engelsk. Andre må arbejde på at gennemføre Studieprøven og supplerer ofte danskuddannelsen med FVUlæsning og lektiehjælp. Den sidste tredjedel er kursister, der har arbejdet ufaglært i DK i mange år og først via Jobguiden får kendskab til IU. Det kan være en farmaceut, der har arbejdet med rengøring i 10 år eller en ingeniør der har arbejdet som køkkenmedhjælper i 15 år. Det er klart, at en del af deres uddannelse er forældet eller ikke relevant i DK, eks. ingeniører i raket eller kulindustrien. Men de kan bruge vurderingen til at supplere som adgangskrav til en anden uddannelse, evt. som kvalifikation til at søge et bedre job. Det kan være en tandlæge, der søger voksenuddannelse som tandtekniker, en kemiingeniør der søger vikartimer i folkeskolen, en arkitekt der søger ingeniørhøjskole eller en farmaceut der søger sosuuddannelse. Anerkendelsen har stor betydning for den enkeltes selvværd og tilknytning til arbejdsmarkedet. 2

3 Optagelse på adgangsgivende kurser IA sprog har gennem mange år samarbejdet med Forberedelseskurser til pædagog og læreruddannelsen. 12 kursister, alle fra DU3, 70% kvinder, har været på Jobguiden for at udforme en personlig begrundelse for ansøgningen og alle har været til optagelsesprøve. Ca. 2/3 er blevet optaget på uddannelsen, men vi ved ikke, hvor mange der har udskudt starten af økonomiske årsager. Desværre er suppleringskurset for udenlandske sygeplejersker lukket på grund af stigende arbejdsløshed blandt danske sygeplejersker. De udenlandske sygeplejersker, hvis uddannelse er anerkendt som professionsbachelor, søger derfor ind på sosuuddannelsen for at få arbejde i sundhedsvæsenet. Tidligere kunne mange opfylde adgangskravet Dansk på Aniveau til videre uddannelse via HF enkeltfag, men en egenbetaling på kr. er ikke aktuel for vores kursistgruppe. Udover at udvikle deltagernes danskkompetencer, så var HF enkeltfag også en enestående mulighed for kontakt med det danske udannelsessystems særegenhed og et kulturelt input via dansk litteratur. Det sidste år har Jobguiden formidlet kontakt til GIF og adgangskursus på DTU. EUD Erhvervsuddannelser status, viden og vejledning EUD har fået en meget højere status i kursisternes syn på uddannelse. For år tilbage var det kun højere uddannelser der havde værdi, men nu er der stor interesse for EUD og de tilknyttede professionsuddannelser (KVL og MLV). Halvdelen af alle henvendelser i Jobguiden har handlet om EUD, med sosuhjælper som den absolutte topscorer. Gode jobmuligheder, gode vilkår for videreuddannelse og tydelige adgangskrav kombineret med grundforløb og merit for ufaglært plejearbejde har gjort område meget populært. Her har sprogkursisternes eget netværk spillet en stor rolle og de uddannelsessøgende er fortrinsvis rekrutteret via mund til mund. Også viden om uddannelser som laborant, tandtekniker og køkkenassistent blev formidlet gennem kursisternes eget netværk. Jobguidens formål var at skabe netværksgrupper, men det har været overflødigt, for kursisterne har skabt dem selv. Jobguiden har fungeret som praktisk medhjælp til netværket med faktainformation og formidling om åbenthus på uddannelsessteder. En anden stigning i henvendelser har drejet sig om voksenuddannelser og realkompetencevurdering af EUD fra udlandet. Mesterlære som skomager, tømrer eller møbelpolstrer havde ikke stor værdi på det danske arbejdsmarked for år tilbage, og de fleste har arbejdet ufaglært med rengøring og i køkken. Men muligheden for at få anerkendelse og supplere sit fag har vækket drømmen om at arbejde som faglært og der har været gode tilbagemeldinger på forløbet på EUD. En kursist kom stolt og fortalte: Jeg var bange for at mit danske sprog var et problem, men det var det slet ikke, for jeg var dygtigere til mit fag end de andre og så hjalp vi hinanden. I uddannelsesvejledningen har vi prøvet at bruge en Nettofilosofi: En flaskedreng i Netto kan helt konkret se, hvad der skal til, hvis man vil være butiksbestyrer i Lemvig. På samme måde prøver vi at perspektivere deres uddannelsesforløb, og vi ser, at mureren, gartneren og bageren vender tilbage på IA Sprog til FVUlæsning med henblik på videreuddannelse indenfor deres fag. 3

4 AMU-kurser Formidling af viden om og deltagelse i AMUkurser er et andet af Jobguidens succesområder. Hvor der før var max. én på hvert hold der kendte AMUsystemet, så er det i dag over halvdelen, der kender og har deltaget i AMUkurser. Igen er det et bestemt kursus, nemlig køkkenhygiejne, der er topscorer, men i takt med viden om de mange tilbud, er kursusønskerne blevet mere varierede og spænder fra ITkørekort til buschauffør og overfladebehandling af biler. Det har været nødvendigt at lave håndholdt vejledning til AMUuddannelser, fordi det er svært at finde frem til de enkelte kurser på Når en pedelmedhjælper vil kvalificere sig til ejendomsfunktionær, så krævet det et godt dansk sprog at finde frem til de ønskede kurser. Ligeledes har det krævet meget nøjagtig stavning og teknisk viden at kunne bruge søgefunktionen i Og så kræver det udvidet geografisk kunnen, idet uddannelsesstederne ikke længere bærer en landsdelsbetegnelse men mere opfindsomme navne med internationalt tilsnit. Den enlige forælder vil jo have svært ved at deltage i kurser, som kun bliver udbudt i Sønderjylland. Jobsøgning og tilknytning til arbejdsmarkedet IA sprog har et tæt samarbejde med Københavns Jobcenter om opkvalificering af ca. 135 ledige dagpengemodtagere. Københavns Jobcenter har også udstationeret en medarbejder på sprogcentret en dag om ugen med åben vejledning for ledige selvforsørgende, og KJC har det sidste år haft en særlig vejledning til udlændinge på Greencardordningen. Desuden ligger en afdeling af jobcentret lige om hjørnet med hjælp til hurtig jobsøgning. Alle disse tilbud har aflastet Jobguiden ganske betragteligt. Derfor er fokus i Jobguiden flyttet fra herognu jobsøgning til mere langsigtede aktiviteter. Jobguiden startede med en netværksgruppe på 4 kursister der kunne støtte hinanden i jobsøgning, men gruppen opløstes hurtigt. I stedet kom der individuelle henvendelser om hjælp til jobsøgning. Her arbejdes med cv og beskrivelse af faglige og personlige kompetencer over en længere periode. Efter afklaring om jobønsker og formelle kompetencer får kursisten til opgave at snakke med familie, venner og naboer om personlige kompetencer. De skriver referat af samtalerne og derefter følger en halv time, hvor kursisten uden at tage pennen fra papiret skriver løst og fast om hvorfor de ønsker de pågældende job og hvilke kompetencer de har at tilbyde på jobbet. Næste opgave er er gennemlæsning af firmaers hjemmesider og søgning på nettet om jobbet generelt, løn og arbejdsvilkår, Og til sidst gennemgår vi de mange punkter og skriver dem sammen til en ansøgning. Forløbet kan let tage en måned, men på den måde får kursisten en god personlig ansøgning, der ofte udløser invitation til jobsamtale. Men som alle andre undersøgelser viser, så er personlige netværk den mest direkte vej til arbejde. Derfor opfordrer vi kursister til at bruge sprogskolens store netværk af beskæftigede: spørge på holdet, i pausen, sætte opslag op. Det har givet job. Praktik Københavns jobcenter har mange tilbud til ledige selvforsørgende om praktik. IA sprog havde i et tæt samarbejde med kommunen og det betød, at alle vores faste praktiksteder registreres og anvendes i kommunen. Jobguiden har formidlet 7 praktikforløb, mod forventet 20: To kursister med sårbar familiebaggrund har fået støtte til praktiksøgning og kontakt til de praktikpladser, der erfaringsmæssigt kan rumme og støtte særlige grupper. Der har været opfølgningsbesøg og kontakt med kursisten hver uge. 4

5 15 kursister har henvendt sig om sprogpraktik eller for at afprøve ønskejobbet. Jobguiden har haft dårlige erfaringer med at træde ind som de hurtige formidlere af tilbud til den gruppe, fordi det ofte resulterede i afbrudte praktikforløb og frustrerede praktiksteder. Praktikanten forventede måske, at det gratis arbejde udløste en ansættelse, eller var ikke helt indstillet på at indgå i det daglige arbejde med alt hvad det medfører af rutiner. Derfor har alle almindelige praktikker været betinget af, at kursisten udformer ansøgning om praktik og selv opsøger mulige praktiksteder. Det gør dem nysgerrige i forhold til jobbet og mere ansvarlige overfor praktikstedet. Kursisterne har fået et større netværk til jobsøgning og har generelt været glade for praktikken, men ingen af dem har ført til fast ansættelse Arbejde på lang sigt de sårbare kursister Kursister med sårbare familier, eks. handicappede børn eller syge ægtefæller, har været en prioriteret målgruppe for Jobguiden på IA sprog. Og selv om afsnittet står sidst, så har det på mange måder været den mest bevægende og succesfulde del af Jobguiden ikke i store tal, men i engagement og resultater. Baggrunden for tilbuddet til sårbare kursister var erfaringer fra den tidligere Jobguide, hvor det var tydeligt at det var det en stor udfordring at skaffe relevante tilbud til disse borgere. På den ene side var de jo raske og jobparate, på den anden side krævede deres indsats i familien en stor del af deres tid (også den nattevågne tid). På den ene side havde de meget brug for at komme ud blandt andre for at få lidt psykisk overskud og større livskvalitet, på den anden side var de så uundværlige i hjemmet, at både familie og forvaltning tog som en selvfølge, at de var til rådighed døgnet rundt. I Jobguiden søgte vi midler til netværksgrupper ud fra den formodning, at kursisterne på den måde kunne støtte hinanden, udveksle erfaringer og få et netværk. Og der blev også dannet en gruppe for 4 kursister med handicappede børn. Gruppen blev hurtigt opløst, uden dramatik. Deltagerne begyndte bare at skiftes til at komme og så var det ordnet som de havde det bedst, nemlig at de individuelt kunne snakke om fremtidsønsker og hvilke problemer de stod i. Gruppedeltagerne hilste, når de mødte hinanden, men det var meget tydeligt, at de alle havde mere brug for et netværk, der kunne give dem noget helt andet, eks. venskaber, kolleger, psykisk overskud. Og her var praktik og ugentlige samtaler et velkomment tilbud. Men først var der tid til at kigge på den støtte de kunne få socialt: Tilskud til pasning af handicappet barn (dvs. nedsat tid til aktivering), aflastning, længere skoledag til børnene, ansøgning om enkeltydelse til eks. fysioterapi, tøjvask og elregning, og plan for fremtidige social og sundhedsaftaler udenfor praktiktiden. Alt sammen indlysende forudsætninger for at klare et job, men for den enkelte var en løsning både tidskrævende og uoverstigelig i hverdagen. Kendskab til lovgivning og støttemuligheder havde kun én af kursisterne, der havde aflastning én gang om ugen. Samtidig med omlægningen af netværksgruppen blev de alle mere aktive. De snakkede med medkursister om job, overvejede forskellige jobmuligheder og begyndte at forhøre sig om praktik forskellige steder. De fik en bedre dialog med deres barns skole og kontaktpersoner i forvaltningen. Besøgte biblioteker og sommertilbud med deres børn. De deltog mere aktivt socialt på holdene. De blev bedre til dansk. Fik overskud til at gå til fysioterapeut med den overbelastede ryg eller til tandlæge. Alle er eller har været i opkvalificerende aktiveringstilbud i kommunen. Men ingen har fået fast job. 5

6 Kursister med syge ægtefæller kan deles i tre grupper: Kursister med syg ægtefælle OG handicappede børn: Disse kursister var reelt enlige forældre og havde fokus på deres børn. Kursister med syg ægtefælle i en meget fastlåst situation pga. tidsbegrænset ophold. Flere i den gruppe havde job, men meget svært ved at få hverdag og undervisning til at hænge sammen på grund af deres familiesituation. De havde brug for at snakke om støttemuligheder. Efterfølgende blev 6 ud af 7 kursister skilt, den ene med skjult adresse. Og den sidste gruppe var de syge ægtefæller selv der tog kontakt. Og her ligger Jobguidens to fineste succeshistorier: En ung mand omkring de 30 år, separeret og far til 3 børn. Modtager førtidspension og er stærkt påvirket af flashback efter tortur. Også i undervisningen reagerer han voldsomt med rystelser og angst, og ofte henvises han til en pause i Jobguiden. Sammen med psykiater arbejder han på at få kontrol over sin virkelighed og også på holdet mærker vi fremskridt. Han bliver mere åben om sine problemer og snakker med de øvrige kursister og det ser ud til, at han indenfor en overskuelig tid kan bestå de afsluttende prøver. Det ødelægges dog, da et andet undervisningssted smider ham ud og beskylder ham for, at han med sin sygdom forhindrer de øvrige kursisters læring. Han er tæt på at opgive det hele, men da både lærere og Jobguiden træder til med positive udtalelser og støtter hans sag, så kæmper han sig videre. Og med en indsats som ingen troede muligt sætter han sig for at bevise for sin kone, sine børn og skolen, at han kan klare sig. Han består alle eksamener, optages på GIF, gennemfører med flotte karakterer og starter på den videregående uddannelse, som han drømte om som ung. Han kan tage vare på sine børn og passe dem i lange ferier, han kan sige til og fra på uddannelsesstedet uden at bryde sammen. Og han er frem for alt en glad og stolt person. En mand i 30erne kommer til Jobguiden, fordi han ikke tør gå til modultest og aldrig snakker med de andre kursister. Under samtalen viser det sig, at han har mere generel angst: Tør ikke køre bus eller købe ind, er bange for fremmede, for sygdom og hvad der kan ske med hans lille familie. Han forsørges af sin kone, og forventer aldrig at komme på arbejdsmarkedet. Han kommer til eksamenssamtaler i Jobguiden, og undervejs drejes snakken hen på hans barndom i et vestligt land, hans angst og behandlingsmuligheder. Han gennemfører en modultest, består en FVUprøve, og langsomt tror han på, at han kan færdiggøre danskuddannelsen. Efter sommer ringer han sig syg i længere tid. Da han vender tilbage har han gennemgået et fobiforløb, og han snakker med de andre kursister, er udadvendt og glad og får nye venner. Han spøger med, at konen har fortrudt hans behandling, fordi han nu ikke længere er hjemme hele tiden, men går ud og besøger venner. Han består PD2 og FVU læsning trin 3 efter et halvt år, og er fra sommeren 2011 tilmeldt AVU på VUC med et klart job og uddannelsesmål. Jobguiden havde også som mål at knytte tættere kontakt mellem sårbare kursister og frivillig- foreninger. Kursisterne har fået forskellige brochurer og tilbud om hjælp til kontakt, hvilket ikke var nødvendigt. Vi ved ikke, om kursisterne efterfølgende har taget kontakt. Både Jobguiden og kursister har haft meget glæde af en folder fra Bedre Psykiatri 9 gode råd til pårørende. 6

7 Selv om målet for oprettelse af netværksgrupper ikke blev opfyldt, så viste det sig, at gruppen af særlig sårbare kursister havde langt flere ressourcer og var bedre til at finde veje til at ændre deres situation end vi umiddelbart havde troet. I alt har 15 sårbare kursister været tilknyttet Jobguiden. 7 af disse er i uddannelse eller arbejde og 3 går på FVU læsning. Forankring Jobguiden forsætter som et videnscenter på IA sprog, hvor undervisere kan søge information og diskutere tilbud om uddannelse og erhverv. Jobguiden har tilbud om holdundervisning, og der er åbent for råd og vejledning til underviserne om særligt sårbare kursister og hvor de kan søge støtte. Samarbejdet med Københavns Jobcenter om ledige kursister forsætter. Aktiviteter Gruppevejledning på afgangsholdene Dansk 2 og 3 modul 46. Individuel vejledning efter aftale. Personlig vejledning efter indstilling fra lærer. Vejledning via mail og sms. Samarbejde med vejledere og jobguides på sprogcentre i Hovedstadsområdet. Samarbejde med VEU og vejledere på EUDuddannelser i Hovedstaden. Samarbejde med projekter og psykosociale tilbud med flerkulturelt sigte. Kurser og konferencer om indvandrere og det danske arbejdsmarked. Kurser og erfaringsudveksling samt oplæg på TTTkonference om sårbare kursister. Samarbejde med Københavns Jobcenter om udvalgte kursister. Rapporten er skrevet af Karen Margrethe Larsen, vejleder på IA Sprog 7

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere

Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Målgrupper i projektet 3. Status og statistik 4. Metodeafsnit 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere