Arbejde - på lang sigt Jobguide på IA sprog august 2009 juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde - på lang sigt Jobguide på IA sprog august 2009 juli 2011"

Transkript

1 Arbejde - på lang sigt Jobguide på IA sprog august 2009 juli 2011 Støttet af Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration Om IA sprog IA sprog ligger i Københavns kommune i Nordvestkvarteret på kanten af Nørrebro og har 2770 kursister på danskuddannelser. Kun 5% af alle kursister er registrerede ledige, og ca. 5% er ledige selvforsørgende. Over halvdelen af IA Sprogs kursister går på Danskuddannelse 3, men der er stigende antal kursister på Danskuddannelse 2, dvs. kursister med kort eller ingen uddannelse udover grundskole. FVUlæsning på IA sprog har 400 deltagere. Succeskriterier og målopfyldelse: Succeskriterium 1: Andelen af ledige med sårbar familiebaggrund reduceres med 10% 15 kursister med sårbar familiebaggrund har været tilknyttet Jobguiden. 40% (6 kursister) er i uddannelse eller arbejde, 3 deltager i FVU læsning, og 5 deltager i opkvalificerende forløb med afklarede jobmål. Målet er nået via individuel vejledning i en længere periode samt støtte til at etablere egne netværk. Succeskriterium 2: Antallet af ledige selvforsørgende uden arbejdserfaring reduceres med 20%. Andelen af ledige selvforsørgende på IA sprog er faldet med 50 % i løbet af projektperioden. Men vi ved faktisk ikke, om nedgangen skyldes, at de ledige går på andre sprogcentre, eller Københavns Jobcenters udvidede vejledning og tilbud til ledige, eller om det reelt kan tilskrives indsatsen i Jobguiden. Men vi har dog en stærk formodning om, at de mange aftaler om efteruddannelse og uddannelsesvurderinger, de lediges netværk til beskæftigelse her på IA sprog, samt det store antal tilmeldinger til AVU og FVU betyder, at Jobguiden har gjort en forskel. Succeskriterium 3: Lærernes viden om tilbud til ledige kursister samt kompetencer indenfor rådgivning af sårbare kursister sætter dem i stand til at støtte gruppen på vej til arbejdsmarkedet. Jobguiden har forsøgt at lave materiale om vejledning og støtte til sårbare kursister, men det har i praksis vist sig svært at målrette og ikke mindst følge med i nye ændringer. Jobguiden forsætter som et videnscenter på IA sprog, hvor undervisere kan søge information om uddannelse og erhverv. Jobguiden har tilbud om holdundervisning, og der er åbent for råd og vejledning til underviserne om særligt sårbare kursister og hvor de kan søge støtte. Der er stadig planer om at etablere en gruppe af lærere og vejledere, som kan forankre IA sprogs samlede erfaringer på området. Som Jobguide har det været en fornøjelse at vejlede de mange målrettede og aktive mennesker, som alle har løftet en flig af deres livshistorie undervejs. Uden kursisternes egen aktive medvirken kunne intet ændres, og de enkelte kursister og læreres medvirken til at motivere andre kursister har været en stor del af Jobguidens succes. 1

2 Jobguiden - erfaringer og resultater Jobguidens meget overraskende resultat er den markante ændring i kursisternes indstilling til værdien af uddannelse og opkvalificering, uanset etnisk eller social baggrund. Kursisterne ønsker at komme videre, lære mere og få et bedre job i fremtiden. Der har været over 250 henvendelser om opkvalificering, kompetenceudvikling og uddannelse. Over 50% var kortuddannede med længere opholdstid i Danmark, oftest kursister fra Danskuddannelse 2. Mænd udgør 40% af henvendelserne og for begge køn er alderen 3045 år et tidspunkt i deres liv, hvor børnene har nået skolealderen og hvor belastningen ved ufaglært arbejde begynder at sætte spor. Et typisk forløb i Jobguiden starter med oplæg på danskholdet om livslang uddannelse, det danske uddannelsessystem og jobmuligheder, adgangskrav, anerkendelse af udenlandske uddannelser og realkompetencevurdering. Herefter diskussion om ønsker og muligheder samt værdien af uddannelse i Danmark. Ca. halvdelen af kursisterne aftaler tid til individuel samtale om udannelse og job og udformer en plan for kompetenceudvikling samt en realistisk tidsplan. Det er stadig forbavsende mange, der tror, at vejledere er til for alle andre end dem selv, og derfor er faktuelle oplysninger om kontakten til andre vejledere og åbenthusarrangementer meget vigtig. Job og uddannelsesønsker spænder fra den korteste formelle uddannelse (certifikat i køkkenhygiejne) til støtte til ansøgning til Forskningsrådet. Anerkendelse af udenlandske uddannelser Der har været 50 henvendelser om anerkendelse af udenlandske uddannelser i IU Styrelsen for International Uddannelse om. 70% kvinder og 80% fra DU3. De fleste har brug for at gennemgå ansøgningsskemaet, få bekræftede kopier og skabe oversigt i bilagene, så de ikke fået skemaet retur men kan afvente svar efter 13 mdr. Vurderingerne fra IU er velbegrundede og beskriver de relevante kvalifikationer, så de kan bruges umiddelbart til jobsøgning eller suppleringskurser. Og kursisternes engagement i danskundervingen stiger, fordi der er et mål forude. Når kursisterne starter på Danskuddannelse 3, får de udleveret et brev om IU, og derfor er 2/3 af henvendelserne fra nyankomne. Mange har uddannelser indenfor business, turisme og sundhed og kan supplere eller direkte søge arbejde på engelsk. Andre må arbejde på at gennemføre Studieprøven og supplerer ofte danskuddannelsen med FVUlæsning og lektiehjælp. Den sidste tredjedel er kursister, der har arbejdet ufaglært i DK i mange år og først via Jobguiden får kendskab til IU. Det kan være en farmaceut, der har arbejdet med rengøring i 10 år eller en ingeniør der har arbejdet som køkkenmedhjælper i 15 år. Det er klart, at en del af deres uddannelse er forældet eller ikke relevant i DK, eks. ingeniører i raket eller kulindustrien. Men de kan bruge vurderingen til at supplere som adgangskrav til en anden uddannelse, evt. som kvalifikation til at søge et bedre job. Det kan være en tandlæge, der søger voksenuddannelse som tandtekniker, en kemiingeniør der søger vikartimer i folkeskolen, en arkitekt der søger ingeniørhøjskole eller en farmaceut der søger sosuuddannelse. Anerkendelsen har stor betydning for den enkeltes selvværd og tilknytning til arbejdsmarkedet. 2

3 Optagelse på adgangsgivende kurser IA sprog har gennem mange år samarbejdet med Forberedelseskurser til pædagog og læreruddannelsen. 12 kursister, alle fra DU3, 70% kvinder, har været på Jobguiden for at udforme en personlig begrundelse for ansøgningen og alle har været til optagelsesprøve. Ca. 2/3 er blevet optaget på uddannelsen, men vi ved ikke, hvor mange der har udskudt starten af økonomiske årsager. Desværre er suppleringskurset for udenlandske sygeplejersker lukket på grund af stigende arbejdsløshed blandt danske sygeplejersker. De udenlandske sygeplejersker, hvis uddannelse er anerkendt som professionsbachelor, søger derfor ind på sosuuddannelsen for at få arbejde i sundhedsvæsenet. Tidligere kunne mange opfylde adgangskravet Dansk på Aniveau til videre uddannelse via HF enkeltfag, men en egenbetaling på kr. er ikke aktuel for vores kursistgruppe. Udover at udvikle deltagernes danskkompetencer, så var HF enkeltfag også en enestående mulighed for kontakt med det danske udannelsessystems særegenhed og et kulturelt input via dansk litteratur. Det sidste år har Jobguiden formidlet kontakt til GIF og adgangskursus på DTU. EUD Erhvervsuddannelser status, viden og vejledning EUD har fået en meget højere status i kursisternes syn på uddannelse. For år tilbage var det kun højere uddannelser der havde værdi, men nu er der stor interesse for EUD og de tilknyttede professionsuddannelser (KVL og MLV). Halvdelen af alle henvendelser i Jobguiden har handlet om EUD, med sosuhjælper som den absolutte topscorer. Gode jobmuligheder, gode vilkår for videreuddannelse og tydelige adgangskrav kombineret med grundforløb og merit for ufaglært plejearbejde har gjort område meget populært. Her har sprogkursisternes eget netværk spillet en stor rolle og de uddannelsessøgende er fortrinsvis rekrutteret via mund til mund. Også viden om uddannelser som laborant, tandtekniker og køkkenassistent blev formidlet gennem kursisternes eget netværk. Jobguidens formål var at skabe netværksgrupper, men det har været overflødigt, for kursisterne har skabt dem selv. Jobguiden har fungeret som praktisk medhjælp til netværket med faktainformation og formidling om åbenthus på uddannelsessteder. En anden stigning i henvendelser har drejet sig om voksenuddannelser og realkompetencevurdering af EUD fra udlandet. Mesterlære som skomager, tømrer eller møbelpolstrer havde ikke stor værdi på det danske arbejdsmarked for år tilbage, og de fleste har arbejdet ufaglært med rengøring og i køkken. Men muligheden for at få anerkendelse og supplere sit fag har vækket drømmen om at arbejde som faglært og der har været gode tilbagemeldinger på forløbet på EUD. En kursist kom stolt og fortalte: Jeg var bange for at mit danske sprog var et problem, men det var det slet ikke, for jeg var dygtigere til mit fag end de andre og så hjalp vi hinanden. I uddannelsesvejledningen har vi prøvet at bruge en Nettofilosofi: En flaskedreng i Netto kan helt konkret se, hvad der skal til, hvis man vil være butiksbestyrer i Lemvig. På samme måde prøver vi at perspektivere deres uddannelsesforløb, og vi ser, at mureren, gartneren og bageren vender tilbage på IA Sprog til FVUlæsning med henblik på videreuddannelse indenfor deres fag. 3

4 AMU-kurser Formidling af viden om og deltagelse i AMUkurser er et andet af Jobguidens succesområder. Hvor der før var max. én på hvert hold der kendte AMUsystemet, så er det i dag over halvdelen, der kender og har deltaget i AMUkurser. Igen er det et bestemt kursus, nemlig køkkenhygiejne, der er topscorer, men i takt med viden om de mange tilbud, er kursusønskerne blevet mere varierede og spænder fra ITkørekort til buschauffør og overfladebehandling af biler. Det har været nødvendigt at lave håndholdt vejledning til AMUuddannelser, fordi det er svært at finde frem til de enkelte kurser på Når en pedelmedhjælper vil kvalificere sig til ejendomsfunktionær, så krævet det et godt dansk sprog at finde frem til de ønskede kurser. Ligeledes har det krævet meget nøjagtig stavning og teknisk viden at kunne bruge søgefunktionen i Og så kræver det udvidet geografisk kunnen, idet uddannelsesstederne ikke længere bærer en landsdelsbetegnelse men mere opfindsomme navne med internationalt tilsnit. Den enlige forælder vil jo have svært ved at deltage i kurser, som kun bliver udbudt i Sønderjylland. Jobsøgning og tilknytning til arbejdsmarkedet IA sprog har et tæt samarbejde med Københavns Jobcenter om opkvalificering af ca. 135 ledige dagpengemodtagere. Københavns Jobcenter har også udstationeret en medarbejder på sprogcentret en dag om ugen med åben vejledning for ledige selvforsørgende, og KJC har det sidste år haft en særlig vejledning til udlændinge på Greencardordningen. Desuden ligger en afdeling af jobcentret lige om hjørnet med hjælp til hurtig jobsøgning. Alle disse tilbud har aflastet Jobguiden ganske betragteligt. Derfor er fokus i Jobguiden flyttet fra herognu jobsøgning til mere langsigtede aktiviteter. Jobguiden startede med en netværksgruppe på 4 kursister der kunne støtte hinanden i jobsøgning, men gruppen opløstes hurtigt. I stedet kom der individuelle henvendelser om hjælp til jobsøgning. Her arbejdes med cv og beskrivelse af faglige og personlige kompetencer over en længere periode. Efter afklaring om jobønsker og formelle kompetencer får kursisten til opgave at snakke med familie, venner og naboer om personlige kompetencer. De skriver referat af samtalerne og derefter følger en halv time, hvor kursisten uden at tage pennen fra papiret skriver løst og fast om hvorfor de ønsker de pågældende job og hvilke kompetencer de har at tilbyde på jobbet. Næste opgave er er gennemlæsning af firmaers hjemmesider og søgning på nettet om jobbet generelt, løn og arbejdsvilkår, Og til sidst gennemgår vi de mange punkter og skriver dem sammen til en ansøgning. Forløbet kan let tage en måned, men på den måde får kursisten en god personlig ansøgning, der ofte udløser invitation til jobsamtale. Men som alle andre undersøgelser viser, så er personlige netværk den mest direkte vej til arbejde. Derfor opfordrer vi kursister til at bruge sprogskolens store netværk af beskæftigede: spørge på holdet, i pausen, sætte opslag op. Det har givet job. Praktik Københavns jobcenter har mange tilbud til ledige selvforsørgende om praktik. IA sprog havde i et tæt samarbejde med kommunen og det betød, at alle vores faste praktiksteder registreres og anvendes i kommunen. Jobguiden har formidlet 7 praktikforløb, mod forventet 20: To kursister med sårbar familiebaggrund har fået støtte til praktiksøgning og kontakt til de praktikpladser, der erfaringsmæssigt kan rumme og støtte særlige grupper. Der har været opfølgningsbesøg og kontakt med kursisten hver uge. 4

5 15 kursister har henvendt sig om sprogpraktik eller for at afprøve ønskejobbet. Jobguiden har haft dårlige erfaringer med at træde ind som de hurtige formidlere af tilbud til den gruppe, fordi det ofte resulterede i afbrudte praktikforløb og frustrerede praktiksteder. Praktikanten forventede måske, at det gratis arbejde udløste en ansættelse, eller var ikke helt indstillet på at indgå i det daglige arbejde med alt hvad det medfører af rutiner. Derfor har alle almindelige praktikker været betinget af, at kursisten udformer ansøgning om praktik og selv opsøger mulige praktiksteder. Det gør dem nysgerrige i forhold til jobbet og mere ansvarlige overfor praktikstedet. Kursisterne har fået et større netværk til jobsøgning og har generelt været glade for praktikken, men ingen af dem har ført til fast ansættelse Arbejde på lang sigt de sårbare kursister Kursister med sårbare familier, eks. handicappede børn eller syge ægtefæller, har været en prioriteret målgruppe for Jobguiden på IA sprog. Og selv om afsnittet står sidst, så har det på mange måder været den mest bevægende og succesfulde del af Jobguiden ikke i store tal, men i engagement og resultater. Baggrunden for tilbuddet til sårbare kursister var erfaringer fra den tidligere Jobguide, hvor det var tydeligt at det var det en stor udfordring at skaffe relevante tilbud til disse borgere. På den ene side var de jo raske og jobparate, på den anden side krævede deres indsats i familien en stor del af deres tid (også den nattevågne tid). På den ene side havde de meget brug for at komme ud blandt andre for at få lidt psykisk overskud og større livskvalitet, på den anden side var de så uundværlige i hjemmet, at både familie og forvaltning tog som en selvfølge, at de var til rådighed døgnet rundt. I Jobguiden søgte vi midler til netværksgrupper ud fra den formodning, at kursisterne på den måde kunne støtte hinanden, udveksle erfaringer og få et netværk. Og der blev også dannet en gruppe for 4 kursister med handicappede børn. Gruppen blev hurtigt opløst, uden dramatik. Deltagerne begyndte bare at skiftes til at komme og så var det ordnet som de havde det bedst, nemlig at de individuelt kunne snakke om fremtidsønsker og hvilke problemer de stod i. Gruppedeltagerne hilste, når de mødte hinanden, men det var meget tydeligt, at de alle havde mere brug for et netværk, der kunne give dem noget helt andet, eks. venskaber, kolleger, psykisk overskud. Og her var praktik og ugentlige samtaler et velkomment tilbud. Men først var der tid til at kigge på den støtte de kunne få socialt: Tilskud til pasning af handicappet barn (dvs. nedsat tid til aktivering), aflastning, længere skoledag til børnene, ansøgning om enkeltydelse til eks. fysioterapi, tøjvask og elregning, og plan for fremtidige social og sundhedsaftaler udenfor praktiktiden. Alt sammen indlysende forudsætninger for at klare et job, men for den enkelte var en løsning både tidskrævende og uoverstigelig i hverdagen. Kendskab til lovgivning og støttemuligheder havde kun én af kursisterne, der havde aflastning én gang om ugen. Samtidig med omlægningen af netværksgruppen blev de alle mere aktive. De snakkede med medkursister om job, overvejede forskellige jobmuligheder og begyndte at forhøre sig om praktik forskellige steder. De fik en bedre dialog med deres barns skole og kontaktpersoner i forvaltningen. Besøgte biblioteker og sommertilbud med deres børn. De deltog mere aktivt socialt på holdene. De blev bedre til dansk. Fik overskud til at gå til fysioterapeut med den overbelastede ryg eller til tandlæge. Alle er eller har været i opkvalificerende aktiveringstilbud i kommunen. Men ingen har fået fast job. 5

6 Kursister med syge ægtefæller kan deles i tre grupper: Kursister med syg ægtefælle OG handicappede børn: Disse kursister var reelt enlige forældre og havde fokus på deres børn. Kursister med syg ægtefælle i en meget fastlåst situation pga. tidsbegrænset ophold. Flere i den gruppe havde job, men meget svært ved at få hverdag og undervisning til at hænge sammen på grund af deres familiesituation. De havde brug for at snakke om støttemuligheder. Efterfølgende blev 6 ud af 7 kursister skilt, den ene med skjult adresse. Og den sidste gruppe var de syge ægtefæller selv der tog kontakt. Og her ligger Jobguidens to fineste succeshistorier: En ung mand omkring de 30 år, separeret og far til 3 børn. Modtager førtidspension og er stærkt påvirket af flashback efter tortur. Også i undervisningen reagerer han voldsomt med rystelser og angst, og ofte henvises han til en pause i Jobguiden. Sammen med psykiater arbejder han på at få kontrol over sin virkelighed og også på holdet mærker vi fremskridt. Han bliver mere åben om sine problemer og snakker med de øvrige kursister og det ser ud til, at han indenfor en overskuelig tid kan bestå de afsluttende prøver. Det ødelægges dog, da et andet undervisningssted smider ham ud og beskylder ham for, at han med sin sygdom forhindrer de øvrige kursisters læring. Han er tæt på at opgive det hele, men da både lærere og Jobguiden træder til med positive udtalelser og støtter hans sag, så kæmper han sig videre. Og med en indsats som ingen troede muligt sætter han sig for at bevise for sin kone, sine børn og skolen, at han kan klare sig. Han består alle eksamener, optages på GIF, gennemfører med flotte karakterer og starter på den videregående uddannelse, som han drømte om som ung. Han kan tage vare på sine børn og passe dem i lange ferier, han kan sige til og fra på uddannelsesstedet uden at bryde sammen. Og han er frem for alt en glad og stolt person. En mand i 30erne kommer til Jobguiden, fordi han ikke tør gå til modultest og aldrig snakker med de andre kursister. Under samtalen viser det sig, at han har mere generel angst: Tør ikke køre bus eller købe ind, er bange for fremmede, for sygdom og hvad der kan ske med hans lille familie. Han forsørges af sin kone, og forventer aldrig at komme på arbejdsmarkedet. Han kommer til eksamenssamtaler i Jobguiden, og undervejs drejes snakken hen på hans barndom i et vestligt land, hans angst og behandlingsmuligheder. Han gennemfører en modultest, består en FVUprøve, og langsomt tror han på, at han kan færdiggøre danskuddannelsen. Efter sommer ringer han sig syg i længere tid. Da han vender tilbage har han gennemgået et fobiforløb, og han snakker med de andre kursister, er udadvendt og glad og får nye venner. Han spøger med, at konen har fortrudt hans behandling, fordi han nu ikke længere er hjemme hele tiden, men går ud og besøger venner. Han består PD2 og FVU læsning trin 3 efter et halvt år, og er fra sommeren 2011 tilmeldt AVU på VUC med et klart job og uddannelsesmål. Jobguiden havde også som mål at knytte tættere kontakt mellem sårbare kursister og frivillig- foreninger. Kursisterne har fået forskellige brochurer og tilbud om hjælp til kontakt, hvilket ikke var nødvendigt. Vi ved ikke, om kursisterne efterfølgende har taget kontakt. Både Jobguiden og kursister har haft meget glæde af en folder fra Bedre Psykiatri 9 gode råd til pårørende. 6

7 Selv om målet for oprettelse af netværksgrupper ikke blev opfyldt, så viste det sig, at gruppen af særlig sårbare kursister havde langt flere ressourcer og var bedre til at finde veje til at ændre deres situation end vi umiddelbart havde troet. I alt har 15 sårbare kursister været tilknyttet Jobguiden. 7 af disse er i uddannelse eller arbejde og 3 går på FVU læsning. Forankring Jobguiden forsætter som et videnscenter på IA sprog, hvor undervisere kan søge information og diskutere tilbud om uddannelse og erhverv. Jobguiden har tilbud om holdundervisning, og der er åbent for råd og vejledning til underviserne om særligt sårbare kursister og hvor de kan søge støtte. Samarbejdet med Københavns Jobcenter om ledige kursister forsætter. Aktiviteter Gruppevejledning på afgangsholdene Dansk 2 og 3 modul 46. Individuel vejledning efter aftale. Personlig vejledning efter indstilling fra lærer. Vejledning via mail og sms. Samarbejde med vejledere og jobguides på sprogcentre i Hovedstadsområdet. Samarbejde med VEU og vejledere på EUDuddannelser i Hovedstaden. Samarbejde med projekter og psykosociale tilbud med flerkulturelt sigte. Kurser og konferencer om indvandrere og det danske arbejdsmarked. Kurser og erfaringsudveksling samt oplæg på TTTkonference om sårbare kursister. Samarbejde med Københavns Jobcenter om udvalgte kursister. Rapporten er skrevet af Karen Margrethe Larsen, vejleder på IA Sprog 7

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere