Arbejde - på lang sigt Jobguide på IA sprog august 2009 juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde - på lang sigt Jobguide på IA sprog august 2009 juli 2011"

Transkript

1 Arbejde - på lang sigt Jobguide på IA sprog august 2009 juli 2011 Støttet af Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration Om IA sprog IA sprog ligger i Københavns kommune i Nordvestkvarteret på kanten af Nørrebro og har 2770 kursister på danskuddannelser. Kun 5% af alle kursister er registrerede ledige, og ca. 5% er ledige selvforsørgende. Over halvdelen af IA Sprogs kursister går på Danskuddannelse 3, men der er stigende antal kursister på Danskuddannelse 2, dvs. kursister med kort eller ingen uddannelse udover grundskole. FVUlæsning på IA sprog har 400 deltagere. Succeskriterier og målopfyldelse: Succeskriterium 1: Andelen af ledige med sårbar familiebaggrund reduceres med 10% 15 kursister med sårbar familiebaggrund har været tilknyttet Jobguiden. 40% (6 kursister) er i uddannelse eller arbejde, 3 deltager i FVU læsning, og 5 deltager i opkvalificerende forløb med afklarede jobmål. Målet er nået via individuel vejledning i en længere periode samt støtte til at etablere egne netværk. Succeskriterium 2: Antallet af ledige selvforsørgende uden arbejdserfaring reduceres med 20%. Andelen af ledige selvforsørgende på IA sprog er faldet med 50 % i løbet af projektperioden. Men vi ved faktisk ikke, om nedgangen skyldes, at de ledige går på andre sprogcentre, eller Københavns Jobcenters udvidede vejledning og tilbud til ledige, eller om det reelt kan tilskrives indsatsen i Jobguiden. Men vi har dog en stærk formodning om, at de mange aftaler om efteruddannelse og uddannelsesvurderinger, de lediges netværk til beskæftigelse her på IA sprog, samt det store antal tilmeldinger til AVU og FVU betyder, at Jobguiden har gjort en forskel. Succeskriterium 3: Lærernes viden om tilbud til ledige kursister samt kompetencer indenfor rådgivning af sårbare kursister sætter dem i stand til at støtte gruppen på vej til arbejdsmarkedet. Jobguiden har forsøgt at lave materiale om vejledning og støtte til sårbare kursister, men det har i praksis vist sig svært at målrette og ikke mindst følge med i nye ændringer. Jobguiden forsætter som et videnscenter på IA sprog, hvor undervisere kan søge information om uddannelse og erhverv. Jobguiden har tilbud om holdundervisning, og der er åbent for råd og vejledning til underviserne om særligt sårbare kursister og hvor de kan søge støtte. Der er stadig planer om at etablere en gruppe af lærere og vejledere, som kan forankre IA sprogs samlede erfaringer på området. Som Jobguide har det været en fornøjelse at vejlede de mange målrettede og aktive mennesker, som alle har løftet en flig af deres livshistorie undervejs. Uden kursisternes egen aktive medvirken kunne intet ændres, og de enkelte kursister og læreres medvirken til at motivere andre kursister har været en stor del af Jobguidens succes. 1

2 Jobguiden - erfaringer og resultater Jobguidens meget overraskende resultat er den markante ændring i kursisternes indstilling til værdien af uddannelse og opkvalificering, uanset etnisk eller social baggrund. Kursisterne ønsker at komme videre, lære mere og få et bedre job i fremtiden. Der har været over 250 henvendelser om opkvalificering, kompetenceudvikling og uddannelse. Over 50% var kortuddannede med længere opholdstid i Danmark, oftest kursister fra Danskuddannelse 2. Mænd udgør 40% af henvendelserne og for begge køn er alderen 3045 år et tidspunkt i deres liv, hvor børnene har nået skolealderen og hvor belastningen ved ufaglært arbejde begynder at sætte spor. Et typisk forløb i Jobguiden starter med oplæg på danskholdet om livslang uddannelse, det danske uddannelsessystem og jobmuligheder, adgangskrav, anerkendelse af udenlandske uddannelser og realkompetencevurdering. Herefter diskussion om ønsker og muligheder samt værdien af uddannelse i Danmark. Ca. halvdelen af kursisterne aftaler tid til individuel samtale om udannelse og job og udformer en plan for kompetenceudvikling samt en realistisk tidsplan. Det er stadig forbavsende mange, der tror, at vejledere er til for alle andre end dem selv, og derfor er faktuelle oplysninger om kontakten til andre vejledere og åbenthusarrangementer meget vigtig. Job og uddannelsesønsker spænder fra den korteste formelle uddannelse (certifikat i køkkenhygiejne) til støtte til ansøgning til Forskningsrådet. Anerkendelse af udenlandske uddannelser Der har været 50 henvendelser om anerkendelse af udenlandske uddannelser i IU Styrelsen for International Uddannelse om. 70% kvinder og 80% fra DU3. De fleste har brug for at gennemgå ansøgningsskemaet, få bekræftede kopier og skabe oversigt i bilagene, så de ikke fået skemaet retur men kan afvente svar efter 13 mdr. Vurderingerne fra IU er velbegrundede og beskriver de relevante kvalifikationer, så de kan bruges umiddelbart til jobsøgning eller suppleringskurser. Og kursisternes engagement i danskundervingen stiger, fordi der er et mål forude. Når kursisterne starter på Danskuddannelse 3, får de udleveret et brev om IU, og derfor er 2/3 af henvendelserne fra nyankomne. Mange har uddannelser indenfor business, turisme og sundhed og kan supplere eller direkte søge arbejde på engelsk. Andre må arbejde på at gennemføre Studieprøven og supplerer ofte danskuddannelsen med FVUlæsning og lektiehjælp. Den sidste tredjedel er kursister, der har arbejdet ufaglært i DK i mange år og først via Jobguiden får kendskab til IU. Det kan være en farmaceut, der har arbejdet med rengøring i 10 år eller en ingeniør der har arbejdet som køkkenmedhjælper i 15 år. Det er klart, at en del af deres uddannelse er forældet eller ikke relevant i DK, eks. ingeniører i raket eller kulindustrien. Men de kan bruge vurderingen til at supplere som adgangskrav til en anden uddannelse, evt. som kvalifikation til at søge et bedre job. Det kan være en tandlæge, der søger voksenuddannelse som tandtekniker, en kemiingeniør der søger vikartimer i folkeskolen, en arkitekt der søger ingeniørhøjskole eller en farmaceut der søger sosuuddannelse. Anerkendelsen har stor betydning for den enkeltes selvværd og tilknytning til arbejdsmarkedet. 2

3 Optagelse på adgangsgivende kurser IA sprog har gennem mange år samarbejdet med Forberedelseskurser til pædagog og læreruddannelsen. 12 kursister, alle fra DU3, 70% kvinder, har været på Jobguiden for at udforme en personlig begrundelse for ansøgningen og alle har været til optagelsesprøve. Ca. 2/3 er blevet optaget på uddannelsen, men vi ved ikke, hvor mange der har udskudt starten af økonomiske årsager. Desværre er suppleringskurset for udenlandske sygeplejersker lukket på grund af stigende arbejdsløshed blandt danske sygeplejersker. De udenlandske sygeplejersker, hvis uddannelse er anerkendt som professionsbachelor, søger derfor ind på sosuuddannelsen for at få arbejde i sundhedsvæsenet. Tidligere kunne mange opfylde adgangskravet Dansk på Aniveau til videre uddannelse via HF enkeltfag, men en egenbetaling på kr. er ikke aktuel for vores kursistgruppe. Udover at udvikle deltagernes danskkompetencer, så var HF enkeltfag også en enestående mulighed for kontakt med det danske udannelsessystems særegenhed og et kulturelt input via dansk litteratur. Det sidste år har Jobguiden formidlet kontakt til GIF og adgangskursus på DTU. EUD Erhvervsuddannelser status, viden og vejledning EUD har fået en meget højere status i kursisternes syn på uddannelse. For år tilbage var det kun højere uddannelser der havde værdi, men nu er der stor interesse for EUD og de tilknyttede professionsuddannelser (KVL og MLV). Halvdelen af alle henvendelser i Jobguiden har handlet om EUD, med sosuhjælper som den absolutte topscorer. Gode jobmuligheder, gode vilkår for videreuddannelse og tydelige adgangskrav kombineret med grundforløb og merit for ufaglært plejearbejde har gjort område meget populært. Her har sprogkursisternes eget netværk spillet en stor rolle og de uddannelsessøgende er fortrinsvis rekrutteret via mund til mund. Også viden om uddannelser som laborant, tandtekniker og køkkenassistent blev formidlet gennem kursisternes eget netværk. Jobguidens formål var at skabe netværksgrupper, men det har været overflødigt, for kursisterne har skabt dem selv. Jobguiden har fungeret som praktisk medhjælp til netværket med faktainformation og formidling om åbenthus på uddannelsessteder. En anden stigning i henvendelser har drejet sig om voksenuddannelser og realkompetencevurdering af EUD fra udlandet. Mesterlære som skomager, tømrer eller møbelpolstrer havde ikke stor værdi på det danske arbejdsmarked for år tilbage, og de fleste har arbejdet ufaglært med rengøring og i køkken. Men muligheden for at få anerkendelse og supplere sit fag har vækket drømmen om at arbejde som faglært og der har været gode tilbagemeldinger på forløbet på EUD. En kursist kom stolt og fortalte: Jeg var bange for at mit danske sprog var et problem, men det var det slet ikke, for jeg var dygtigere til mit fag end de andre og så hjalp vi hinanden. I uddannelsesvejledningen har vi prøvet at bruge en Nettofilosofi: En flaskedreng i Netto kan helt konkret se, hvad der skal til, hvis man vil være butiksbestyrer i Lemvig. På samme måde prøver vi at perspektivere deres uddannelsesforløb, og vi ser, at mureren, gartneren og bageren vender tilbage på IA Sprog til FVUlæsning med henblik på videreuddannelse indenfor deres fag. 3

4 AMU-kurser Formidling af viden om og deltagelse i AMUkurser er et andet af Jobguidens succesområder. Hvor der før var max. én på hvert hold der kendte AMUsystemet, så er det i dag over halvdelen, der kender og har deltaget i AMUkurser. Igen er det et bestemt kursus, nemlig køkkenhygiejne, der er topscorer, men i takt med viden om de mange tilbud, er kursusønskerne blevet mere varierede og spænder fra ITkørekort til buschauffør og overfladebehandling af biler. Det har været nødvendigt at lave håndholdt vejledning til AMUuddannelser, fordi det er svært at finde frem til de enkelte kurser på Når en pedelmedhjælper vil kvalificere sig til ejendomsfunktionær, så krævet det et godt dansk sprog at finde frem til de ønskede kurser. Ligeledes har det krævet meget nøjagtig stavning og teknisk viden at kunne bruge søgefunktionen i Og så kræver det udvidet geografisk kunnen, idet uddannelsesstederne ikke længere bærer en landsdelsbetegnelse men mere opfindsomme navne med internationalt tilsnit. Den enlige forælder vil jo have svært ved at deltage i kurser, som kun bliver udbudt i Sønderjylland. Jobsøgning og tilknytning til arbejdsmarkedet IA sprog har et tæt samarbejde med Københavns Jobcenter om opkvalificering af ca. 135 ledige dagpengemodtagere. Københavns Jobcenter har også udstationeret en medarbejder på sprogcentret en dag om ugen med åben vejledning for ledige selvforsørgende, og KJC har det sidste år haft en særlig vejledning til udlændinge på Greencardordningen. Desuden ligger en afdeling af jobcentret lige om hjørnet med hjælp til hurtig jobsøgning. Alle disse tilbud har aflastet Jobguiden ganske betragteligt. Derfor er fokus i Jobguiden flyttet fra herognu jobsøgning til mere langsigtede aktiviteter. Jobguiden startede med en netværksgruppe på 4 kursister der kunne støtte hinanden i jobsøgning, men gruppen opløstes hurtigt. I stedet kom der individuelle henvendelser om hjælp til jobsøgning. Her arbejdes med cv og beskrivelse af faglige og personlige kompetencer over en længere periode. Efter afklaring om jobønsker og formelle kompetencer får kursisten til opgave at snakke med familie, venner og naboer om personlige kompetencer. De skriver referat af samtalerne og derefter følger en halv time, hvor kursisten uden at tage pennen fra papiret skriver løst og fast om hvorfor de ønsker de pågældende job og hvilke kompetencer de har at tilbyde på jobbet. Næste opgave er er gennemlæsning af firmaers hjemmesider og søgning på nettet om jobbet generelt, løn og arbejdsvilkår, Og til sidst gennemgår vi de mange punkter og skriver dem sammen til en ansøgning. Forløbet kan let tage en måned, men på den måde får kursisten en god personlig ansøgning, der ofte udløser invitation til jobsamtale. Men som alle andre undersøgelser viser, så er personlige netværk den mest direkte vej til arbejde. Derfor opfordrer vi kursister til at bruge sprogskolens store netværk af beskæftigede: spørge på holdet, i pausen, sætte opslag op. Det har givet job. Praktik Københavns jobcenter har mange tilbud til ledige selvforsørgende om praktik. IA sprog havde i et tæt samarbejde med kommunen og det betød, at alle vores faste praktiksteder registreres og anvendes i kommunen. Jobguiden har formidlet 7 praktikforløb, mod forventet 20: To kursister med sårbar familiebaggrund har fået støtte til praktiksøgning og kontakt til de praktikpladser, der erfaringsmæssigt kan rumme og støtte særlige grupper. Der har været opfølgningsbesøg og kontakt med kursisten hver uge. 4

5 15 kursister har henvendt sig om sprogpraktik eller for at afprøve ønskejobbet. Jobguiden har haft dårlige erfaringer med at træde ind som de hurtige formidlere af tilbud til den gruppe, fordi det ofte resulterede i afbrudte praktikforløb og frustrerede praktiksteder. Praktikanten forventede måske, at det gratis arbejde udløste en ansættelse, eller var ikke helt indstillet på at indgå i det daglige arbejde med alt hvad det medfører af rutiner. Derfor har alle almindelige praktikker været betinget af, at kursisten udformer ansøgning om praktik og selv opsøger mulige praktiksteder. Det gør dem nysgerrige i forhold til jobbet og mere ansvarlige overfor praktikstedet. Kursisterne har fået et større netværk til jobsøgning og har generelt været glade for praktikken, men ingen af dem har ført til fast ansættelse Arbejde på lang sigt de sårbare kursister Kursister med sårbare familier, eks. handicappede børn eller syge ægtefæller, har været en prioriteret målgruppe for Jobguiden på IA sprog. Og selv om afsnittet står sidst, så har det på mange måder været den mest bevægende og succesfulde del af Jobguiden ikke i store tal, men i engagement og resultater. Baggrunden for tilbuddet til sårbare kursister var erfaringer fra den tidligere Jobguide, hvor det var tydeligt at det var det en stor udfordring at skaffe relevante tilbud til disse borgere. På den ene side var de jo raske og jobparate, på den anden side krævede deres indsats i familien en stor del af deres tid (også den nattevågne tid). På den ene side havde de meget brug for at komme ud blandt andre for at få lidt psykisk overskud og større livskvalitet, på den anden side var de så uundværlige i hjemmet, at både familie og forvaltning tog som en selvfølge, at de var til rådighed døgnet rundt. I Jobguiden søgte vi midler til netværksgrupper ud fra den formodning, at kursisterne på den måde kunne støtte hinanden, udveksle erfaringer og få et netværk. Og der blev også dannet en gruppe for 4 kursister med handicappede børn. Gruppen blev hurtigt opløst, uden dramatik. Deltagerne begyndte bare at skiftes til at komme og så var det ordnet som de havde det bedst, nemlig at de individuelt kunne snakke om fremtidsønsker og hvilke problemer de stod i. Gruppedeltagerne hilste, når de mødte hinanden, men det var meget tydeligt, at de alle havde mere brug for et netværk, der kunne give dem noget helt andet, eks. venskaber, kolleger, psykisk overskud. Og her var praktik og ugentlige samtaler et velkomment tilbud. Men først var der tid til at kigge på den støtte de kunne få socialt: Tilskud til pasning af handicappet barn (dvs. nedsat tid til aktivering), aflastning, længere skoledag til børnene, ansøgning om enkeltydelse til eks. fysioterapi, tøjvask og elregning, og plan for fremtidige social og sundhedsaftaler udenfor praktiktiden. Alt sammen indlysende forudsætninger for at klare et job, men for den enkelte var en løsning både tidskrævende og uoverstigelig i hverdagen. Kendskab til lovgivning og støttemuligheder havde kun én af kursisterne, der havde aflastning én gang om ugen. Samtidig med omlægningen af netværksgruppen blev de alle mere aktive. De snakkede med medkursister om job, overvejede forskellige jobmuligheder og begyndte at forhøre sig om praktik forskellige steder. De fik en bedre dialog med deres barns skole og kontaktpersoner i forvaltningen. Besøgte biblioteker og sommertilbud med deres børn. De deltog mere aktivt socialt på holdene. De blev bedre til dansk. Fik overskud til at gå til fysioterapeut med den overbelastede ryg eller til tandlæge. Alle er eller har været i opkvalificerende aktiveringstilbud i kommunen. Men ingen har fået fast job. 5

6 Kursister med syge ægtefæller kan deles i tre grupper: Kursister med syg ægtefælle OG handicappede børn: Disse kursister var reelt enlige forældre og havde fokus på deres børn. Kursister med syg ægtefælle i en meget fastlåst situation pga. tidsbegrænset ophold. Flere i den gruppe havde job, men meget svært ved at få hverdag og undervisning til at hænge sammen på grund af deres familiesituation. De havde brug for at snakke om støttemuligheder. Efterfølgende blev 6 ud af 7 kursister skilt, den ene med skjult adresse. Og den sidste gruppe var de syge ægtefæller selv der tog kontakt. Og her ligger Jobguidens to fineste succeshistorier: En ung mand omkring de 30 år, separeret og far til 3 børn. Modtager førtidspension og er stærkt påvirket af flashback efter tortur. Også i undervisningen reagerer han voldsomt med rystelser og angst, og ofte henvises han til en pause i Jobguiden. Sammen med psykiater arbejder han på at få kontrol over sin virkelighed og også på holdet mærker vi fremskridt. Han bliver mere åben om sine problemer og snakker med de øvrige kursister og det ser ud til, at han indenfor en overskuelig tid kan bestå de afsluttende prøver. Det ødelægges dog, da et andet undervisningssted smider ham ud og beskylder ham for, at han med sin sygdom forhindrer de øvrige kursisters læring. Han er tæt på at opgive det hele, men da både lærere og Jobguiden træder til med positive udtalelser og støtter hans sag, så kæmper han sig videre. Og med en indsats som ingen troede muligt sætter han sig for at bevise for sin kone, sine børn og skolen, at han kan klare sig. Han består alle eksamener, optages på GIF, gennemfører med flotte karakterer og starter på den videregående uddannelse, som han drømte om som ung. Han kan tage vare på sine børn og passe dem i lange ferier, han kan sige til og fra på uddannelsesstedet uden at bryde sammen. Og han er frem for alt en glad og stolt person. En mand i 30erne kommer til Jobguiden, fordi han ikke tør gå til modultest og aldrig snakker med de andre kursister. Under samtalen viser det sig, at han har mere generel angst: Tør ikke køre bus eller købe ind, er bange for fremmede, for sygdom og hvad der kan ske med hans lille familie. Han forsørges af sin kone, og forventer aldrig at komme på arbejdsmarkedet. Han kommer til eksamenssamtaler i Jobguiden, og undervejs drejes snakken hen på hans barndom i et vestligt land, hans angst og behandlingsmuligheder. Han gennemfører en modultest, består en FVUprøve, og langsomt tror han på, at han kan færdiggøre danskuddannelsen. Efter sommer ringer han sig syg i længere tid. Da han vender tilbage har han gennemgået et fobiforløb, og han snakker med de andre kursister, er udadvendt og glad og får nye venner. Han spøger med, at konen har fortrudt hans behandling, fordi han nu ikke længere er hjemme hele tiden, men går ud og besøger venner. Han består PD2 og FVU læsning trin 3 efter et halvt år, og er fra sommeren 2011 tilmeldt AVU på VUC med et klart job og uddannelsesmål. Jobguiden havde også som mål at knytte tættere kontakt mellem sårbare kursister og frivillig- foreninger. Kursisterne har fået forskellige brochurer og tilbud om hjælp til kontakt, hvilket ikke var nødvendigt. Vi ved ikke, om kursisterne efterfølgende har taget kontakt. Både Jobguiden og kursister har haft meget glæde af en folder fra Bedre Psykiatri 9 gode råd til pårørende. 6

7 Selv om målet for oprettelse af netværksgrupper ikke blev opfyldt, så viste det sig, at gruppen af særlig sårbare kursister havde langt flere ressourcer og var bedre til at finde veje til at ændre deres situation end vi umiddelbart havde troet. I alt har 15 sårbare kursister været tilknyttet Jobguiden. 7 af disse er i uddannelse eller arbejde og 3 går på FVU læsning. Forankring Jobguiden forsætter som et videnscenter på IA sprog, hvor undervisere kan søge information og diskutere tilbud om uddannelse og erhverv. Jobguiden har tilbud om holdundervisning, og der er åbent for råd og vejledning til underviserne om særligt sårbare kursister og hvor de kan søge støtte. Samarbejdet med Københavns Jobcenter om ledige kursister forsætter. Aktiviteter Gruppevejledning på afgangsholdene Dansk 2 og 3 modul 46. Individuel vejledning efter aftale. Personlig vejledning efter indstilling fra lærer. Vejledning via mail og sms. Samarbejde med vejledere og jobguides på sprogcentre i Hovedstadsområdet. Samarbejde med VEU og vejledere på EUDuddannelser i Hovedstaden. Samarbejde med projekter og psykosociale tilbud med flerkulturelt sigte. Kurser og konferencer om indvandrere og det danske arbejdsmarked. Kurser og erfaringsudveksling samt oplæg på TTTkonference om sårbare kursister. Samarbejde med Københavns Jobcenter om udvalgte kursister. Rapporten er skrevet af Karen Margrethe Larsen, vejleder på IA Sprog 7

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring.

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring. Status projekt 500 august 2016 I juni havde vi i Hjørring besøg af Cabi og Integrationsnet. Status på projektet i Hjørring er, at vi er i mål med 30 deltagere og ønsker at fortsætte med at rekruttere deltagere

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION 5TYPOLOGIER AF ÆGTEFÆLLEFORSØRGEDE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND FORSKELLIGE INDSATSER TIL FORSKELLIGE MENNESKER BESKÆFTIGELSE SKJULTE RESSOURCER MOTIVATION JOB & UDDANNELSE ØGET SELVSTÆNDIGHED ARBEJDSFÆLLESSKAB

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er)

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er) ½ Et samarbejde mellem alle regionens jobcentre og alle erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner + VUC EU socialfonds støtte og medfinansiering fra jobcentrene (500,-/uge) Projektperiode: august 2012 til

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

UC Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsuddannelser. Uddannelse i livskvalitet

UC Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsuddannelser. Uddannelse i livskvalitet UC Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsuddannelser Uddannelse i livskvalitet SOSU-grammet Et overblik over dine muligheder med en Social- og sundhedsuddannelse på Diakonissestiftelsen GRUNDSKOLEN

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Svendborg Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge Linien Dato for bevilling : 21.11.11 Projektperiode

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Selvevaluering og kompetenceafklaring - Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere