HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Deskjet 3510 e-all-in-one series"

Transkript

1 HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

2

3 Indhold 1 Hvordan gør jeg? Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af fotos...9 Udskrivning af dokumenter...10 Udskriv Lynformularer...11 Udskrivning af konvolutter...11 Tip til udskrivning eprint overalt eprint overalt Grundlæggende oplysninger om papir Anbefalede papirtyper til udskrivning...17 Ilægning af papir Kopiering og scanning Kopiering...23 Scanning til en computer...24 Tip til kopiering...25 Tip til scanning Patronerne Kontrol af det anslåede blækniveau...27 Bestilling af blæk...27 Udskiftning af patronerne...28 Udskrive med én patron...30 Oplysninger om patrongaranti Tilslutning Wi-Fi Protected Setup (WPS kræver WPS-router)...31 Traditionel trådløs forbindelse (kræver router)...32 USB-forbindelse (ikke netværksforbindelse)...32 Skifte fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse...32 Trådløs forbindelse til printeren uden en router...33 Tilslutte en ny printer...33 Ændre indstillinger for trådløst netværk...34 Tips til opsætning og brug af netværksprintere...34 Avancerede værktøjer til printeradministration (for netværksprintere) Løsning af problemer Forbedring af udskriftskvaliteten...37 Fjernelse af papirstop...39 Kan ikke udskrive...41 Netværk...45 HP support Tekniske oplysninger Bemærkning...47 Specifikationer

4 Miljømæssigt produktovervågningsprogram...49 Regulative bemærkninger...52 Indeks...57 Indhold 2

5 1 Hvordan gør jeg? Lær at bruge din HP Deskjet 3510 series Printerdele Kontrolpanelets funktioner Ilægning af papir Kopiering Udskiftning af patronerne Fjernelse af papirstop Hvordan gør jeg? Hvordan gør jeg? 3

6 Kapitel 1 Hvordan gør jeg? 4 Hvordan gør jeg?

7 2 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Printerdele Kontrolpanelets funktioner Trådløse indstillinger Indikatorer Auto-sluk Printerdele 1 Papirbakke 2 Papirbreddestyr til papirbakken 3 Papirbakkens skærm 4 Kontrolpanel 5 Patrondæksel 6 Udskriftsbakke 7 Udskriftsbakkeforlænger (også kaldet bakkeforlænger) 8 Patroner Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Lær din HP Deskjet 3510 series at kende 5

8 Kapitel 2 Kontrolpanelets funktioner Kontrolpanelets funktioner Lær din HP Deskjet 3510 series at kende 1 Forrige: Vender tilbage til forrige skærmbillede. 2 Annuller: Stopper den aktuelle handling, gendanner standardindstillinger. 3 Valgknap: Kontekstafhængig knap, som skifter afhængigt af, hvad der vises på skærmen. 4 Knappen Op: Brug denne knap til at navigere i menuer og vælge antallet af kopier. 5 Knappen Ned: Brug denne knap til at navigere i menuer og vælge antallet af kopier. 6 OK: Bekræfter det aktuelle valg. 7 Trådløst-statusindikator og -knap: Blåt lys angiver, at der er trådløs forbindelse. Tryk på knappen for at få vist den trådløse status samt menupunkter. Hold knappen nede, indtil indikatoren blinker, for at starte WPS-trykknapfunktionen (Wi-Fi Protected Setup). 8 eprint-statusindikator og -knap: Når den lyser hvidt, er eprint tilsluttet. Når du trykker på knappen, vises menuen Web Services, hvor du kan se printerens -adresse og indstille eprint. 9 Knappen Til: Tænder eller slukker printeren. Trådløse indstillinger Tryk på knappen Trådløst for at få vist trådløs status samt menupunkter. Hvis printeren har en aktiv forbindelse til et trådløst netværk, vil den trådløse indikator lyse blåt. Imens vises Tilsluttet og printerens IP-adresse i printerens display. Hvis trådløst er deaktiveret (den trådløse radio er slået fra), og det trådløse netværk ikke er tilgængeligt, står der Trådløs fra på displayet. Imens vises Trådløs er slået fra i displayet. Hvis trådløs er aktiveret (trådløs radio er slået til), og du ikke har en trådløs forbindelse, blinker den trådløse indikator. Imens viser displayet enten Opretter forbindelse eller Ikke tilsluttet. Du kan bruge printerdisplayet til at hente oplysninger om dit trådløse netværk, oprette trådløs forbindelse mv. Hvordan gør jeg? Udskriv en netværkskonfigurationsside. Netværkskonfigurationssiden viser netværksstatus, værtsnavn, netværksnavn mv. Instruktioner 1. Tryk på knappen Trådløst for at åbne menuen Trådløs status. 2. Tryk på knappen Indstillinger for at åbne menuen Trådløse indstillinger. 3. Vælg Udskriv rapport og derefter Konfigurationsside. 6 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende

9 (fortsat) Hvordan gør jeg? Udskriv testrapport for trådløst netværk. Testrapporten for det trådløse netværk viser diagnosticeringsresultaterne for det trådløse netværks status, signalstyrken, fundne netværk mv. Instruktioner 1. Tryk på knappen Trådløst for at åbne menuen Trådløs status. 2. Tryk på knappen Indstillinger for at åbne menuen Trådløse indstillinger. 3. Vælg Udskriv rapport og derefter Testrapport. Gendan netværksindstillingerne til standardindstillingerne. 1. Tryk på knappen Trådløst for at åbne menuen Trådløs status. 2. Tryk på knappen Indstillinger for at åbne menuen Trådløse indstillinger. 3. Vælg Gendan standard. 4. Bekræft gendannelse af standardværdierne. Indikatorer Slå trådløst til eller fra. 1. Tryk på knappen Trådløst for at åbne menuen Trådløse indstillinger. 2. Vælg Trådløs. 3. Vælg Til eller Fra i menuen Trådløs til/fra. Opret en WPS-forbindelse (Wi-Fi Protected Setup). Statusindikator for trådløs kommunikation eprint-statusindikator Afbryderindikator Wi-Fi Protected Setup (WPS kræver WPSrouter) Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Statusindikator for trådløs kommunikation Indikators adfærd Fra Blinker langsomt Blinker hurtigt Til Løsning Trådløst er slået fra. Tryk på knappen Trådløst for at få adgang til menuen Trådløs på printerens display. Brug menuen Trådløs til at aktivere trådløs udskrivning. Trådløst er aktiveret, men der er ikke forbindelse til et netværk. Sørg for at printeren er inden for rækkevidde af det trådløse signal, hvis ikke der kan oprettes forbindelse. Der er opstået en fejl vedr. trådløs. Se meddelelserne på printerens display. Der er oprettet trådløs forbindelse, og du kan udskrive. eprint-statusindikator Indikatorer 7

10 Kapitel 2 Indikators adfærd Fra Til Løsning eprint er deaktiveret. Tryk på knappen eprint for at få adgang til menuen eprint på printerens display. eprint er aktiveret og tilsluttet. Afbryderindikator Indikators adfærd Fra Pulserer Løsning Enheden er slukket. Angiver, at enheden er i dvaletilstand. Enheden går automatisk i dvale efter 5 minutter uden aktivitet. Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Blinker hurtigt Blinker konstant Til Auto-sluk Der er opstået en fejl. Se meddelelserne på printerens display. Printeren udskriver, scanner eller kopierer. Printeren er tændt og klar til at udskrive. Som standard aktiveres Auto-sluk, når du tænder printeren. Når Auto-sluk er aktiveret, slukkes printeren efter 2 timer uden aktivitet, hvilket sparer strøm. Auto-sluk deaktiveres automatisk, når printeren opretter en trådløs netværksforbindelse eller Ethernet-forbindelse (hvis muligt). Du kan ændre indstillingen Auto-sluk via kontrolpanelet. Når du ændrer indstillingen, bevarer printeren den nye indstilling. Auto-sluk slukker printeren helt, og den skal således tændes via afbryderen, når den skal bruges igen. Sådan ændres indstilling Auto-sluk 1. Når der på startskærmen på kontrolpanelet står Kopier, Scan og Lynformularer, skal du vælge Indstillinger. Bemærk! Tryk på Forrige, hvis ikke startskærmen vises. 2. Vælg Præferencer i menuen Indstillinger i printerens display. 3. i menuen Præferencer skal du vælge Auto-sluk. 4. I menuen Auto-sluk skal du vælge Til eller Fra og derefter trykke på Fortsæt for at bekræfte indstillingen. Tip! Hvis du udskriver via et trådløst netværk eller et Ethernet-netværk, bør Auto-sluk deaktiveres, så du ikke risikerer at miste udskriftsjobs. Selv når Auto-sluk er deaktiveret, går printeren i dvale efter 5 minutter uden aktivitet, hvilket sparer strøm. 8 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende

11 3 Udskriv Vælg et udskriftsjob for at fortsætte. Udskrivning af fotos Udskrivning af dokumenter Udskrivning af konvolutter Udskriv Lynformularer Der er flere oplysninger i Tip til udskrivning. Udskrivning af fotos Sådan udskrives et foto på fotopapir 1. Udbakken skal være åben. 2. Fjern alt papir fra papirbakken, og læg fotopapiret i med udskriftssiden opad. Bemærk! Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du lægge fotopapiret i, således at fanerne vender udad. Udskriv Der er flere oplysninger i Ilægning af papir. 3. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 4. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 5. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 6. Vælg de ønskede indstillinger. Vælg Stående eller Liggende retning på fanen Layout. Vælg den relevante papirtype og udskriftskvalitet på rullelisten Papir under fanen Papir/kvalitet. Klik på Avanceret for at vælge den relevante papirstørrelse på listen Papir/output. Udskriv 9

12 Kapitel 3 Bemærk! Du får den bedste dpi-opløsning ved at gå til fanen Papir/kvalitet tog vælge Fotopapir, bedste kvalitet på rullelisten Medier. Gå derefter til fanen Avanceret, og vælg Ja på rullelisten Udskriv i maks. dpi. Hvis du vil udskrive med Maks. dpi i gråtoner, skal du vælge Gråtoner i høj kvalitet i Udskriv i gråtoner på rullelisten og derefter vælge Maks.dpi, når du har valgt Fotopapir, bedste kvalitet. 7. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Egenskaber. 8. Klik på OK, og klik derefter på Udskriv eller OK i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Lad ikke ubrugt fotopapir ligge i papirbakken. Papiret kan krølle, hvilket kan resultere i en dårligere udskriftskvalitet. Fotopapir skal være glat, før der udskrives. Udskrivning af dokumenter Sådan udskriver du et dokument 1. Udbakken skal være åben. 2. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken. Udskriv Der er flere oplysninger i Ilægning af papir. 3. Klik på knappen Udskriv i programmet. 4. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 5. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 6. Vælg de ønskede indstillinger. Vælg Stående eller Liggende retning på fanen Layout. Vælg den relevante papirtype og udskriftskvalitet på rullelisten Papir under fanen Papir/kvalitet. Klik på Avanceret for at vælge den relevante papirstørrelse på listen Papir/output. 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber. 8. Klik på Udskriv eller OK for at starte udskrivningen. Bemærk! 1 Du kan udskrive dokumenter på begge sider af papiret. Klik på knappen Avanceret under fanen Papir/kvalitet eller Layout. Vælg Udskriv kun lige sider i rullemenuen Sider, der skal udskrives. Klik på OK for at udskrive. Tag dokumentet ud af udbakken, når de lige sider er udskrevet. Læg papiret i papirbakken igen med den tomme side op og sidens øverste kant nedad. Gå tilbage til rullemenuen Sider, der skal udskrives, og vælg Udskriv kun ulige sider. Klik på OK for at udskrive. Bemærk! 2 Hvis de udskrevne dokumenter ikke står rigtigt inden for papirets marginer, skal du sikre dig, at du har valgt korrekt sprog og land. Vælg Indstillinger på printerens display, og vælg derefter Præferencer. Vælg sprog og derefter land i de viste valgmuligheder. De korrekte Sprog/lande-indstillinger sikrer, at printeren benytter de korrekte indstillinger for papirstørrelse. 10 Udskriv

13 Udskriv Lynformularer Brug Lynformularer til at udskrive lynformularer, kalendere og spil. Udskriv Lynformularer 1. Vælg Lynformularer i menuen på printerens display. Tip! Hvis punktet Lynformularer ikke vises på printerens display, skal du trykke på knappen Forrige, indtil punktet Lynformularer vises. 2. Tryk på knapperne Op og Ned for at vælge en af lynformularmulighederne.. Tryk derefter på OK. 3. Når du har valgt den type formular, du vil udskrive, skal du angive antal kopier og trykke på OK. Udskrivning af konvolutter Du kan lægge en eller flere konvolutter i papirbakken på HP Deskjet 3510 series. Brug ikke blanke eller prægede konvolutter eller konvolutter med hægter eller ruder. Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du formaterer teksten til udskrivning på konvolutter, i tekstbehandlingsprogrammets Hjælp. Du kan overveje at bruge en etiket til returadressen på konvolutter for at opnå de bedste resultater. Sådan udskrives på konvolutter 1. Udbakken skal være åben. 2. Skub papirstyret helt til venstre. 3. Læg konvolutterne i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende opad. Der er flere oplysninger i Ilægning af papir. 4. Skub konvolutterne så langt ind i printeren som muligt. 5. Skub papirstyret fast ind mod konvolutternes kanter. Udskriv 6. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 7. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 8. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 9. Vælg de ønskede indstillinger. Vælg Stående eller Liggende retning på fanen Layout. Vælg den relevante papirtype og udskriftskvalitet på rullelisten Papir under fanen Papir/kvalitet. Klik på Avanceret for at vælge den relevante papirstørrelse på listen Papir/output. 10. Klik på OK, og klik derefter på Udskriv eller OK i dialogboksen Udskriv. Udskrivning af konvolutter 11

14 Kapitel 3 Tip til udskrivning Der skal være nok blæk i patronerne, papiret skal ligge korrekt, og produktet skal have de korrekte indstillinger. Tip vedrørende blæk Brug originale HP-blækpatroner. Både den sorte og den trefarvede patron skal være installeret. Se Udskiftning af patronerne for at få flere oplysninger. Tjek det forventede blækniveau i patronerne, så du er sikker på, der er nok blæk. Se Kontrol af det anslåede blækniveau for at få flere oplysninger. Se Forbedring af udskriftskvaliteten for at få flere oplysninger. Hvis der kommer udtværet blæk bag på de sider, der udskrives, kan du bruge menuen Værktøjer til at rense printeren. Når der på startskærmen står Kopier, Scan, Lynformularer, Indstillinger og Blækniveauer, skal du vælge Indstillinger. Bemærk! Tryk på Forrige, hvis ikke startskærmen vises. Tryk på Værktøjer i menuen Indstillinger. Rul gennem menuen Værktøjer, indtil du ser punktet Rens blækudtv., og vælg OK. Følg vejledningen på skærmen. Tip til ilægning af papir Læg en hel stak papir i, ikke bare en enkelt side. Alt papiret i stakken skal have samme størrelse og være af samme type, da det ellers kan sætte sig fast. Læg papiret i, så den side, der skal udskrives på, vender opad. Kontroller, at papir, der er lagt i papirbakken, ligger fladt uden bøjede eller iturevne kanter. Juster papirbreddestyret i papirbakken, så det altid ligger tæt op ad papiret. Papirbreddestyret må ikke bøje papiret i papirbakken. Se Ilægning af papir for at få flere oplysninger. Udskriv Tip til printerindstillinger Vælg den relevante papirtype og udskriftskvalitet under fanen Papir/kvalitet i rullemenuen Papir. Vælg Papirstørrelse i menuen Avancerede indstillinger. Vælg menuen Avancerede indstillinger ved at trykke på Avanceret på fanen Layout eller Papir/Kvalitet. Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, skal du dobbeltklikke på ikonet HP Deskjet 3510 series på skrivebordet for at åbne Printersoftware. I Printersoftware skal du kikke på Udskriv & scan og derefter på Angiv præferencer for at få adgang til printerdriveren. Bemærk! Du kan også få adgang til Printersoftware ved at klikke på Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series 12 Udskriv

15 Bemærkning Originale HP-blækpatroner er udviklet og testet sammen med HP-printere og -papir, så du får det bedst mulige resultat hver gang. Bemærk! HP kan ikke garantere hverken kvalitet eller driftssikkerhed i forbindelse med forbrugsvarer fra andre producenter. Service eller -reparation, som skyldes brug af forbrugsvarer fra andre producenter, er ikke omfattet af garantien. Gå til følgende website, hvis du mener, du har købt originale HP-blækpatroner: Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater. Bemærk! Når du får en meddelelse om lavt blækniveau, bør du sørge for at skaffe en ny patron, så den ligger klar. Du behøver ikke udskifte patronerne, før kvaliteten ikke er tilfredsstillende. Softwareindstillinger valgt i printerdriveren gælder kun for udskrivning, og ikke for kopiering eller scanning. Du kan udskrive dokumenter på begge sider af papiret. Bemærk! Du kan udskrive dokumenter på begge sider af papiret. Klik på knappen Avanceret under fanen Papir/kvalitet eller Layout. Vælg Udskriv kun lige sider i rullemenuen Sider, der skal udskrives. Klik på OK for at udskrive. Tag dokumentet ud af udbakken, når de lige sider er udskrevet. Læg papiret i papirbakken igen med den tomme side op og sidens øverste kant nedad. Gå tilbage til rullemenuen Sider, der skal udskrives, og vælg Udskriv kun ulige sider. Klik på OK for at udskrive. Udskrivning kun med sort blæk Bemærk! Hvis du vil udskrive sort/hvide dokumenter kun med sort blæk, skal du klikke på knappen Avanceret. Vælg Kun sort blæk i rullemenuen Udskriv i gråtoner, og klik på knappen OK. Udskrivning med maksimum dpi Brug tilstanden maks. dpi for at udskrive skarpe billeder i høj kvalitet på fotoapapir. Se de tekniske specifikationer vedrørende udskrivningsopløsning for tilstanden maks. dpi. Det tager længere tid at udskrive med Maksimal dpi end med de andre udskriftsindstillinger, og der kræves meget ledig plads på disken. Sådan udskriver du med Maksimum dpi 1. Kontroller, at der ligger fotopapir i papirbakken. 2. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 4. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 5. Klik på fanen Papir/kvalitet. 6. Klik på Fotopapir, Bedste kvalitet på rullelisten Papir. Udskriv Bemærk! Hvis der skal udskrives med maksimum dpi, skal du vælge Fotopapir, Bedste kvalitet på rullelisten Papir under fanen Papir/Kvalitet. 7. Klik på knappen Avanceret. 8. Vælg Ja på rullelisten Udskriv med maks dpi i området Printeregenskaber. 9. VælgPapirstørrelse på rullelisten Papir/Output. 10. Klik på OK for at lukke de avancerede indstillinger. 11. Bekræft Retning under fanen Layout, og klik på OK for at udskrive. Udskrivning med maksimum dpi 13

16 Kapitel 3 Udskriv 14 Udskriv

17 4 eprint overalt HP eprint er en gratis tjeneste fra HP, som du kan bruge til at udskrive på din eprint-kompatible printer hvor som helst, hvor du kan sende en . Du skal bare sende dokumenter og fotos til den -adresse, som printerens tildeles, når du har aktiveret Web Services. Der kræves hverken specielle drivere eller specialsoftware. Når du har oprettet en konto i eprintcenter ( kan du logge på for at se status for dine eprint-job, administrere din eprint-printerkø, styre, hvem der kan bruge printerens eprint- -adresse til at udskrive samt til at få hjælp til eprint. eprint overalt eprint overalt Inden du kan bruge eprint, skal du sikre at: Printeren er tilsluttet et aktivt netværk med internetadgang. Web Services er aktiveret. Hvis ikke, bliver du bedt om at aktivere funktionen. Sådan udskrives et dokument via eprint 1. Aktiver Web Services. a. Tryk på knappen eprint på printerens kontrolpanel. b. Acceptér brugsbetingelserne, og følg anvisningerne på skærmen for at aktivere Web Services. c. Udskriv eprint-informationsarket, og følg derefter anvisningerne på siden for at oprette en eprintkonto. 2. Find eprint's -adresse. a. Tryk på knappen eprint på kontrolpanelet. Web Services-menuen Indstillinger vises på printerens display. b. Vælg Vis -adresse på printerens display for at få vist printerens -adresse. Tip! Vælg Udskriv infoside i menuen Indstillinger på printerens display for at udskrive adressen eller registrerings-url'en. 3. dit dokument til printeren, så det kan udskrives. a. Opret en ny , og vedhæft det dokument, som skal udskrives. b. Send en til printerens -adresse. Det vedhæftede dokument udskrives på printeren. Tip! Hvis du har aktiveret Auto-sluk, skal du deaktivere det, før du bruger eprint. Yderligere oplysninger finder du under Auto-sluk Bemærk! 1 en udskrives, når den modtages. Som med alt anden er der ingen garanti for, om den modtages. Du kan tjekke udskrivningsstatussen på eprintcenter-webstedet ( Bemærk! 2 Dokumenter udskrevet med eprint kan se anderledes uden end originalen. Typografi, formatering og tekstopstillingen kan se anderledes ud end i originaldokumentet. I forbindelse med dokumenter der skal have en høj kvalitet (f.eks. juridiske dokumenter), anbefales det at udskrive fra det pågældende program på computeren, hvor du har mere kontrol over, hvordan udskriften kommer til at se ud. eprint overalt Klik her for at gå online, og få flere oplysninger. eprint overalt 15

18 Kapitel 4 eprint overalt 16 eprint overalt

19 5 Grundlæggende oplysninger om papir Anbefalede papirtyper til udskrivning Ilægning af papir Anbefalede papirtyper til udskrivning HP anbefaler, at der bruges HP-papir, som er specielt beregnet til den pågældende opgave, for at opnå den bedst mulige kvalitet. I visse lande/områder er nogle af disse papirtyper muligvis ikke tilgængelige. Grundlæggende oplysninger om papir ColorLok HP anbefaler almindeligt papir med ColorLok-symbolet til generel udskrivning og kopiering. Alt papir med ColorLok-symbolet er testet og opfylder høje standarder for driftsikkerhed og printkvalitet, giver dokumenter med skarpe, levende farver samt dyb sort, og tørrer endvidere hurtigere end almindeligt papir. Køb papir med ColorLok-symbolet i mange forskellige størrelser og tykkelser hos større papirproducenter. HP Avanceret fotopapir Dette kraftige fotopapir har en hurtig tørretid, der gør papiret nemt at håndtere og forhindrer udtværing. Det er modstandsdygtigt over for vand, pletter, fingeraftryk og fugt. Dine udskrifter vil føles som og ligne fotos fra fotohandleren. Det fås i flere størrelser, herunder A4, 8,5 x 11 tommer, 10 x 15 cm (med eller uden faner) og 13 x 18 cm samt to overflader blank eller satinmat. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. HP Papir til daglig brug Udskriv farverige snapshot til en billig pris med papir, der er beregnet til generel fotoprint. Det er et økonomisk fotopapir, der tørrer hurtigt, så det er nemt at håndtere. Det giver tydelige, klare billeder, og kan bruges i alle blækprintere. Det fås med halvblank belægning i flere størrelser, herunder A4, 8,5 x 11 tommer og 10 x 15 cm (med eller uden faner). Papiret er endvidere syrefrit, så billederne holder længere. HP Brochurepapir eller HP Superior inkjetpapir Disse to typer papir har blank eller mat belægning på begge sider, så der kan udskrives på begge sider af papiret. De er det oplagte valg til næsten-fotografiske reproduktioner og virksomhedsgrafik til rapportforsider, særlige præsentationer, brochurer, mailings og kalendere. HP Premium præsentationspapir eller HP Professionelt papir Kraftigt dobbeltsidet mat papir, der er perfekt til præsentationer, tilbud, rapporter og nyhedsbreve. Det kraftige papir giver en imponerende høj kvalitet. HP Ekstra hvidt inkjetpapir HP Ekstra hvidt inkjetpapir giver højkontrastfarver og skarp tekst. Papiret er uigennemsigtigt, og der kan såldes udskrives på begge sider, uden at udskriften er synlig gennem papiret. Denne papirtype er derfor det ideelle valg til nyhedsbreve, rapporter og løbesedler. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Grundlæggende oplysninger om papir 17

20 Kapitel 5 Grundlæggende oplysninger om papir HP Printerpapir HP printpapir er multifunktionspapir i høj kvalitet. Det giver dokumenter, der ser ud og føles mere solide, end dokumenter der er udskrevet på almindeligt multifunktionspapir eller kopipapir. Det benytter ColorLokteknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. HP kontorpapir HP kontorpapir er multifunktionspapir i høj kvalitet. Det kan bruges til kopier, kladder, memoer og generelle opgaver i hverdagen. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. HP Overføringspapir HP Overføringspapir (til farvede stoffer eller til lyse eller hvide stoffer) er ideelt til fremstilling af hjemmelavede t-shirts med dine egne digitalbilleder. HP Premium Inkjet-transparentfilm HP Premium Inkjet-transparenter gør dine præsentationer levende og endnu mere imponerende. Disse transparenter er nemme at bruge og håndtere, og de tørrer hurtigt, så risikoen for udtværing mindskes. HP Photo Value Pack HP Photo Value Packs er praktiske pakker med originale HP-patroner og HP Avanceret fotopapir, så du sparer tid og får lige det, du skal bruge til at udskrive professionelle fotos til en lav pris på din HP Deskjet 3510 series. Original HP-blæk og HP Avanceret fotopapir er fremstillet til at arbejde sammen, så du får langtidsholdbare fotos med levende farver. Perfekt til udskrivning af feriebilleder eller billeder, der skal deles med andre. Ilægning af papir Vælg en papirstørrelse for at fortsætte. Ilæg papir i fuld størrelse a. Hæv papirbakken Hæv papirbakken b. Sænk udskriftsbakken Sænk udskriftsbakken, og træk bakkeforlængeren ud. 18 Grundlæggende oplysninger om papir

21 c. Skub papirbreddestyret til venstre Skub papirbreddestyret til venstre. d. Læg papir i printeren. Læg papirstakken i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden opad. Grundlæggende oplysninger om papir Skub papirstakken ned, indtil den ikke kan komme længere. Skub papirbreddestyret til højre, indtil det stopper op ad papiret. Ilæg små medier a. Hæv papirbakken Hæv papirbakken b. Sænk udskriftsbakken Sænk udskriftsbakken, og træk bakkeforlængeren ud. Ilægning af papir 19

22 Kapitel 5 Grundlæggende oplysninger om papir c. Skub papirbreddestyret til venstre. Skub papirbreddestyret til venstre. d. Læg papir i printeren. Læg stakken med fotopapir i med den korte side nedad og udskriftssiden opad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Bemærk! Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du lægge fotopapiret i, således at fanerne er på toppen. Skub papirbreddestyret til højre, indtil det stopper op ad papiret. Ilægning af konvolutter a. Hæv papirbakken Hæv papirbakken b. Sænk udskriftsbakken Sænk udskriftsbakken, og træk bakkeforlængeren ud. c. Skub papirbreddestyret til venstre. Skub papirbreddestyret til venstre. 20 Grundlæggende oplysninger om papir

23 Fjern alt papir fra hovedbakken. d. Ilæg konvolutter. Læg en eller flere konvolutter helt ud til højre i papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende opad. Flappen skal vende mod venstre og nedad. Skub konvolutstakken ned, indtil den ikke kan komme længere. Skub papirbreddestyret til højre op ad stakken med konvolutter, indtil det ikke kan komme længere. Grundlæggende oplysninger om papir Ilægning af papir 21

24 Kapitel 5 Grundlæggende oplysninger om papir 22 Grundlæggende oplysninger om papir

25 6 Kopiering og scanning Kopiering Scanning til en computer Tip til kopiering Tip til scanning Kopiering Via kopieringsmenuen på printerens display kan du nemt vælge antal kopier samt farve eller sort/hvid ved kopiering på almindeligt papir. Du kan også nemt foretage avancerede indstillinger som f.eks. ændring af papirtype og -størrelse, justering af kopiens lysstyrke og ændring af kopiens størrelse. Klik på en kopitype for at fortsætte. Nem kopiering a. Læg papir i printeren. Læg papir i fuld størrelse i papirbakken. Kopiering og scanning b. Læg originalen i. Løft låget på produktet. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset. Kopiering og scanning 23

26 Kapitel 6 Luk låget. c. Vælg Kopiering på printerens display for at få adgang til kopieringsmenuen. Hvis Kopiering ikke vises på printerens display, skal du trykke på knappen Forrige, indtil Kopiering vises. I kopieringsmenuen skal du vælge Kopier for at øge eller sænke antallet af kopier. Tryk derefter på OK for at bekræfte. Tryk på knappen ved siden af Kopi Sort eller Kopi Farve for at kopiere på almindeligt papir i A4- eller 8,5" x 11"-format. Kopiering og scanning Flere kopieringsfunktioner I kopieringsmenuen skal du trykke på knapperne Op og Ned for at vælge mellem indstillingerne. Papirtype: Angiver papirstørrelse og papirtype. En indstilling med almindeligt papir udskrives i normal kvalitet. En indstilling med fotopapir udskrives i bedste kvalitet. Tilpas: Faktisk størrelse tager en kopi, der har samme størrelse som originalen, men marginerne på det kopierede billede kan være skåret af. Tilpas til papir tager en kopi, der er centreret på siden med en hvid ramme rundt i kanten Det tilpassede billede er enten forstørret eller formindsket, så det passer til det valgte papir. Brugerdef. str. gør det muligt at øge billedets størrelse ved at vælge værdier højere end 100% eller reducere størrelsen ved at vælge værdier mindre end 100%. Lysere/mørkere: Justerer kopiindstillingerne, så kopierne bliver lysere eller mørkere. Bemærk! Efter 2 minutter uden aktivitet vender kopiindstillingerne automatisk tilbage til standardindstillingerne for almindeligt A4- eller 8,5" x 11"-papir (afhængig af området). Scanning til en computer Du kan starte en scanning fra printerens kontrolpanel eller fra computeren. Scan fra kontrolpanelet, hvis du hurtigt skal scanne en enkelt side til en billedfil. Scan fra computeren, hvis du skal scanne flere sider til én fil, definere filformatet for scanningen eller foretage justeringer af det scannede billede. Forberede scanningen Sådan forberedes scanningen: a. Læg originalen i. Løft låget på produktet. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset. 24 Kopiering og scanning

27 Luk låget. b. Start scanningen. Scanne fra printerens kontrolpanelet. 1. Vælg Scan i menuen på printerens display. Hvis ikke Scan vises på printerens display, skal di trykke på Tilbage-knappen, indtil du kan se punktet. 2. Vælg Scan til computer. 3. Vælg den computer, der skal scannes til, på printerens display. Hvis ikke din computer vises på printerens display, skal du sikre dig, at computeren er tilsluttet trådløst eller via et USB-kabel. Hvis du har en trådløs forbindelse, og du har tjekket, at forbindelsen fungerer, skal du aktivere trådløs scanning i softwaren. a. Dobbeltklik på ikonet HP Deskjet 3510 series på skrivebordet for at åbne Printersoftware. Kopiering og scanning Bemærk! Du kan også få adgang til Printersoftware ved at klikke på Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series b. Klik på ikonet Udskriv & scan. c. Vælg Scan et dokument eller billede. Bemærk! Du kan vælge, at punktet Scan til computer altid skal være aktivt. Hvis denne funktion altid er aktiv, kan du vælge punktet Scan på printerens display og scanne til de trådløst tilsluttede computere, der er i brug. Hvis funktionen ikke altid er aktiv, skal du først aktivere indstillingen Scan til computer i Printersoftware, før du scanner. Dette har kun indflydelse på knappen Scan på printernes kontrolpanel. Uanset om Scan til computer er aktiv eller ej, kan du altid scanne fra computeren. 4. Find det scannede billede på computeren. Når det scannede er gemt, åbnes et Windows Stifinder-vindue med det bibliotek, hvor scanningen blev gemt. Bemærk! Kun et begrænset antal computere kan benytte scanningsfunktionen samtidigt. Når du trykker på knappen Scan på printeren, kan du se de computere, der kan scannes fra. Scanning fra en computer 1. Åbn programmet HP Scan. Klik på Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3520 series > HP Scan. 2. Vælg den ønskede scanningstype i genvejsmenuen, og klik på Scan. Bemærk! Hvis Vis scanning er valgt, kan du justere det scannede billede i eksempelskærmbilledet. 3. Vælg Gem, hvis programmet skal forblive åbent, så du kan scanne igen, eller vælg Udført for at afslutte programmet. 4. Når det scannede er gemt, åbnes et Windows Stifinder-vindue med det bibliotek, hvor scanningen blev gemt. Tip til kopiering Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset. Tip til kopiering 25

28 Kapitel 6 Kopiering og scanning Vælg Kopiér på printerdisplayet, og vælg derefter Lysere/Mørkere, hvis du vil øge eller sænke udskriftens kontrast. Vælg Kopiér på printerens display for at vælge udskriftens papirstørrelse og -type. I kopieringsmenuen skal du vælge Papirtype for at vælge almindeligt papir eller fotopapir samt størrelse på fotopapiret. Vælg Kopiér på printerens display, og vælg derefter Tilpas for at tilpasse billedets størrelse. Klik her for at gå online, og få flere oplysninger. Tip til scanning Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset. Rens glaspladen, og kontroller, at der ikke sidder fremmedlegemer fast på den. Hvis du har en trådløs forbindelse, og du har tjekket, at forbindelsen fungerer, skal du aktivere trådløs scanning i softwaren, hvis du skal kunne scanne via printerens display. Åbn printersoftwaren, vælg Udskriv & scan, og vælg derefter Scan et billede eller dokument. Når du har valgt Scan på printerens display, skal du vælge den computer, der skal scannes til på listen over printere på printerens display. Hvis du har en trådløst forbindelse mellem printeren og computeren, og du ønsker hurtigt at kunne scanne til din tilsluttede computer, skal Scan til computer altid være aktiv. Der er flere oplysninger i Scanning til en computer. Hvis du vil scanne et dokument med flere sider til en enkelt fil i stedet for flere filer, skal du starte scanningen via Printersoftware, og ikke vælge Scan på kontrolpanelet. Klik her for at gå online, og få flere oplysninger. 26 Kopiering og scanning

29 7 Patronerne Kontrol af det anslåede blækniveau Bestilling af blæk Udskiftning af patronerne Udskrive med én patron Oplysninger om patrongaranti Kontrol af det anslåede blækniveau Det er nemt at kontrollere blækniveauet for at se, hvornår du skal udskifte en patron. Blækniveauet viser den mængde blæk, der anslås at være tilbage i patronerne. Sådan kontrollerer du blækniveauerne fra kontrolpanelet Når der på startskærmen på kontrolpanelet står Kopier, Scan og Lynformularer, skal du vælge Blækniveauer. Herefter vises printerens aktuelle blækniveauer. Bemærk! Tryk på Forrige, hvis ikke startskærmen vises. Sådan kontrolleres blækniveauerne fra Printersoftware 1. Dobbeltklik på ikonet HP Deskjet 3510 series på skrivebordet for at åbne Printersoftware. Bemærk! Du kan også få adgang til Printersoftware ved at klikke på Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series 2. Klik på Anslåede blækniveauer i.printersoftware Patronerne Bemærk! 1 Hvis du har installeret en efterfyldt eller ændret blækpatron, eller hvis blækpatronen har været brugt i en anden printer, vil blækniveauindikatoren være unøjagtig, eller måske vises den slet ikke. Bemærk! 2 Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater. Når du får en meddelelse om lavt blækniveau, bør du sørge for at skaffe en ny patron, så den ligger klar. Du behøver ikke udskifte patronerne, før udskriftskvaliteten bliver uacceptabel. Bemærk! 3 Blæk fra patronerne bruges i printprocessen i flere sammenhænge, herunder i forbindelse med opstartsprocessen, som forbereder enheden og patronerne til udskrivning og ved servicering af skrivehoveder, som holder printdyserne rene, så blækket kan flyde frit. Der vil endvidere altid være lidt blæk tilbage i patronen, når den er brugt. Der er flere oplysninger i Bestilling af blæk Find det korrekte blækpatronnummer, før du bestiller patroner. Finde patronnummeret på printeren Patronnummeret står inden i printerdækslet. Patronerne 27

30 Kapitel 7 Find patronnummeret i Printersoftware 1. Dobbeltklik på ikonet HP Deskjet 3510 series på skrivebordet for at åbne Printersoftware. Bemærk! Du kan også få adgang til Printersoftware ved at klikke på Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series 2. I Printersoftware skal du klikke på Køb og derefter på Køb forbrugsvarer online. Det korrekte patronnummer vises automatisk, når du bruger dette link. Du kan bestille originale HP-forbrugsvarer til HP Deskjet 3510 series på Vælg dit lande/område, hvis du bliver bedt om det, følg vejledningen for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et link til shopping på siden. Bemærk! Det er ikke muligt benytte onlinebestilling af patroner i alle lande/område. I de lande hvor mange ikke kan benytte onlinebestilling, kan man stadig få vist oplysninger om forbrugsvarerne og udskrive en liste, man kan tage med til sin HP-forhandler. Relaterede emner Valg af de korrekte patroner Valg af de korrekte patroner HP anbefaler, at du anvender originale HP-patroner. Originale HP-blækpatroner er designet og testet til HPprintere, så du kan få perfekte resultater hver gang. Patronerne Relaterede emner Bestilling af blæk Udskiftning af patronerne Sådan udskiftes patronerne 1. Kontroller, at produktet er tændt. 2. Læg papir i printeren. 3. Tag patronen ud. a. Åbn patrondækslet. Vent, indtil patronholderen flyttes ind midt i produktet. b. Tryk på patronen for at frigøre den, og tag den ud af holderen. 28 Patronerne

31 4. Sæt den nye patron i. a. Tag patronen ud af emballagen. b. Fjern plastiktapen ved at trække i den pink trækflig. Patronerne c. Skub patronen ind i holderen, indtil den klikker på plads. d. Luk patrondækslet. 5. Juster blækpatronerne. Udskiftning af patronerne 29

32 Kapitel 7 Relaterede emner Valg af de korrekte patroner Bestilling af blæk Udskrive med én patron Brug blækbackup-tilstanden til at anvende HP Deskjet 3510 series med kun én blækpatron. Blækbackuptilstanden startes, når en blækpatron fjernes fra blækpatronholderen. I blækbackup-tilstand kan enheden kun kopiere dokumenter, kopiere fotos og udskrive via computeren. Bemærk! Når HP Deskjet 3510 series fungerer i blækbackup-tilstand, vises en meddelelse på skærmen. Hvis meddelelsen vises, og der er installeret to blækpatroner i enheden, skal du kontrollere, at den beskyttende plastiktape er blevet fjernet fra begge blækpatroner. Når plastiktape dækker blækpatronens kontakter, kan enheden ikke registrere, at blækpatronen er installeret. Afslutte udskrivning med kun én patron Installer to blækpatroner i HP Deskjet 3510 series for at afslutte udskrivning med kun én patron. Relaterede emner Udskiftning af patronerne Patronerne Oplysninger om patrongaranti Garantien for HP-blækpatroner gælder, når produktet bruges i den HP-printenhed, de er fremstillet til. Denne garanti dækker ikke HP's blækprodukter, der er blevet efterfyldt, omarbejdet, nyistandsat, anvendt forkert eller manipuleret med. I garantiperioden er produktet dækket så længe, HP-blækket er ikke er brugt, og slutdatoen for garantien ikke er nået. Du kan se slutdatoen for garantien, der vises i formatet ÅR/MÅNED/DAG, på produktet: Der findes en kopi af HP's Begrænsede garantierklæring i den trykte dokumentation, der fulgte med enheden. 30 Patronerne

33 8 Tilslutning Wi-Fi Protected Setup (WPS kræver WPS-router) Traditionel trådløs forbindelse (kræver router) USB-forbindelse (ikke netværksforbindelse) Skifte fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse Trådløs forbindelse til printeren uden en router Tilslutte en ny printer Ændre indstillinger for trådløst netværk Tips til opsætning og brug af netværksprintere Avancerede værktøjer til printeradministration (for netværksprintere) Wi-Fi Protected Setup (WPS kræver WPS-router) Denne vejledning er for kunder, der allerede har opsat og installeret printersoftwaren. Brug den installationsvejledning, der fulgte med printeren, hvis det er første gang, du skal installere. For at tilslutte HP Deskjet 3510 series til et trådløst netværk med Wi-Fi Protected Setup (WPS), skal du bruge følgende: Et trådløst b/g/n-netværk med en WPS-aktiveret, trådløs router eller et adgangspunkt. Bemærk! HP Deskjet 3510 series understøtter kun 2,4 GHz-forbindelser. En stationær eller bærbar computer, der understøtter trådløst netværk eller er udstyret med et netværkskort. Computeren skal være tilsluttet det trådløse netværk, hvor du vil installere HP Deskjet 3510 series. Bemærk! Hvis du har en WPS-router (Wi-Fi Protected Setup) med en WPS-trykknap, skal du benytte trykknapmetoden. Hvis du er i tvivl, om din router har en trykknap, skal du følge vejledningen i Menuen Trådløse indstillinger. Trykknapmetoden 1. Tryk på og hold knappen Trådløst på printeren nede, indtil indikatoren for trådløst begynder at blinke. Tryk på knappen, og hold den nede i 3 sekunder for at starte WPS-trykknapmetoden. 2. Tryk på WPS-knappen (WiFi Protected Setup) på routeren. Tilslutning Bemærk! Der kører en timer i ca. 2 minutter, mens der oprettes trådløs forbindelse. Menuen Trådløse indstillinger 1. Tryk på knappen Trådløst på printeren for at åbne menuen Trådløs. Hvis printeren er ved at udskrive, er i fejltilstand eller er ved at udføre en kritisk opgave, skal du vente, indtil opgaven er færdig, eller fejlen løst, før du trykker på knappen Trådløst. 2. Vælg Indstillinger på printerens display. 3. Vælg Wi-Fi Protected Setup på printerens display. 4. Hvis du har en WPS-router (Wi-Fi Protected Setup) med en WPS-trykknap, skal du vælge Trykknap og følge vejledningen på skærmen. Hvis routeren ikke har en trykknap, eller du er i tvivl om den har en sådan, skal du vælge PIN-kode og følge vejledningen på skærmen. Bemærk! Produktet begynder en nedtælling, der varer ca. 4 minutter, hvor netværksenhedens tilsvarende knap skal holdes nede. Alternativt skal routerens pinkode indtastes på websiden for konfiguration af routeren. Tilslutning 31

34 Kapitel 8 Traditionel trådløs forbindelse (kræver router) Hvis du vil slutte HP Deskjet 3510 series til et integreret trådløst WLAN netværk, skal du bruge følgende: Et trådløst b/g/n-netværk med en trådløs router eller et adgangspunkt. Bemærk! HP Deskjet 3510 series understøtter kun 2,4 GHz-forbindelser. En stationær eller bærbar computer, der understøtter trådløst netværk eller er udstyret med et netværkskort. Computeren skal være tilsluttet det trådløse netværk, hvor du vil installere HP Deskjet 3510 series. Netværksnavn (SSID). WEP-nøgle eller WPA-adgangskode (om nødvendig). Sådan tilsluttes enheden 1. Sæt cd'en med produktsoftwaren i computerens cd-rom-drev. 2. Følg vejledningen på skærmen. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte enheden til computeren ved at vælge Trådløs i menuen Netværksindstillinger. Følg vejledningen på skærmen, og angiv indstillingerne for det trådløse netværk. Enheden forsøger at få forbindelse til netværket. Følg vejledningen for at løse problemet, og prøv igen, hvis du ikke får forbindelse. 3. Når opsætningen er færdig, bliver du bedt om at tage USB-kablet ud og teste den trådløse netværksforbindelse. Når enheden får forbindelse til netværket, behøver du ikke længere et USB-kabel til at installere enheden på de øvrige computere. Enhedens navn vises i stedet i netværksoversigten, hvor du kan vælge den direkte. USB-forbindelse (ikke netværksforbindelse) HP Deskjet 3510 series er udstyret med et USB 2.0 High Speed-stik på bagsiden til tilslutning til en computer. Bemærk! Web services er ikke tilgængelig, når der benyttes en direkte USB-forbindelse. Tilslutning Sådan tilsluttes produktet med et USB-kabel I opsætningsvejledningen, der fulgte med produktet, kan du se, hvordan du slutter enheden til en computer via et USB-kabel. Bemærk! Tilslut først USB-kablet til produktet, når du bliver bedt om det. Hvis printersoftwaren er installeret, fungerer printeren som en plug and play-enhed. Hvis softwaren ikke er installeret, skal du lægge den cd, der fulgte med enheden, i og følge vejledningen på skærmen. Skifte fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse Hvis du har opsat printeren og installeret softwaren med et USB-kabel, så printeren er direkte forbundet med din computer, kan du nemt ændre det til en trådløs netværksforbindelse. Du skal bruge et trådløst b/g/nnetværk med en trådløs router eller et adgangspunkt. Bemærk! HP Deskjet 3510 series understøtter kun 2,4 GHz-forbindelser. Inden du skifter fra en USB-forbindelse til en trådløs netværksforbindelse, skal du sørge for at: Printeren er sluttet til computeren via USB-kablet, indtil du bliver bedt om at tage kablet ud. Computeren er tilsluttet det trådløse netværk, hvor du vil installere printeren. 32 Tilslutning

35 Skifte fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse 1. Vælg Alle programmer i computerens startmenu, og vælg HP. 2. Vælg HP Deskjet 3510 series. 3. Vælg Printeropsætning & Software. 4. Vælg Konverter USB-tilsluttet printer til trådløs. Følg vejledningen på skærmen. Trådløs forbindelse til printeren uden en router HP Direkte trådløs gør det muligt forbinde Wi-Fi-enheder som computere, smart phones og tablet-pc'er direkte til printeren vha. Wi-Fi. Det gør du vha. samme proces, som du bruger til at forbinde din Wi-Fi-enhed til nye trådløse netværk og adgangspunkter. Med Direkte trådløs kan du udskrive trådløst direkte til printeren uden en trådløs router fra dine Wi-Fi-kompatible enheder. Sådan kommer du i gang med Direkte trådløs-udskrivninger 1. For at kunne bruge Direkte trådløs er det nødvendigt at aktivere Direkte trådløs på kontrolpanelet og få fat i Direkte trådløs-navnet og -adgangskoden, hvis Direkte trådløs-sikkerhed er aktiveret: a. Tryk på Trådløst, og vælg derefter Indstillinger. fra startskærmbilledet. b. Hvis displayet viser, at Direkte trådløs er Fra, skal du vælge Direkte trådløs og så vælge Til (ingen sikkerhed) eller Til (med sikkerhed). Bemærk! HP anbefaler, at du aktiverer sikkerhed for Direkte trådløs. Hvis du aktiverer sikkerhedsfunktionen, vil kun brugere med en adgangskode kunne oprette trådløse forbindelser til printeren. Hvis du deaktiverer sikkerhedsfunktionen, kan alle med en Wi-Fi-enhed inden for printerens Wi-Fi-rækkevidde oprette forbindelse til printeren. c. Vælg Vis navn for at få vist Direkte trådløs-navnet. d. Vælg Vis adgangskode for at få vist Direkte trådløs-adgangskoden, hvis Direkte trådløs-sikkerhed er aktiveret. 2. Aktiver den trådløse funktion på den trådløse computer eller mobilenhed, og søg efter og opret forbindelse til Direkte trådløs-navnet, for eksempel: HP-Print-XX-Deskjet Deskjet 3510 series Hvis Direkte trådløssikkerheden er aktiveret, skal du angive Direkte trådløs-adgangskoden, når du bliver bedt om det. Udskriv derefter som normalt fra din computer eller mobilenhed. Bemærk! 1 Denne metode kan benyttes, hvis printersoftwaren er installeret. Bemærk! 2 Direkte trådløs forbindelsen har ingen internetadgang. Bemærk! 3 Direkte trådløs-forbindelsen er aktiv, også selvom printeren er tilsluttet et trådløst hjemmenetværk. Bemærk! 4 Alle de funktioner, der findes i det trådløse hjemmenetværk, f.eks. udskrivning, scanning, printervedligeholdelse mv., er også tilgængelige, når en computer, hvor printersoftwaren er installeret, er tilsluttet printeren via Direkte trådløs. Visse funktioner understøttes muligvis ikke, hvis printeren har en trådløs forbindelse til hjemmenetværket og forbindelse til Direkte trådløs samtidig. Tilslutning Tilslutte en ny printer Hvis du ikke har oprettet forbindelse mellem printeren og computeren, eller du vil slutte en ny printer af samme model til computeren, kan du bruge funktionen Tilslut ny printer til at konfigurere forbindelsen. Bemærk! Denne metode kan benyttes, hvis printersoftwaren er installeret. Tilslutte en ny printer 1. Vælg Alle programmer i computerens startmenu, og vælg HP. 2. Vælg HP Deskjet 3510 series. 3. Vælg Printeropsætning & Software. 4. Vælg Tilslut en ny printer. Følg vejledningen på skærmen. Tilslutte en ny printer 33

36 Kapitel 8 Ændre indstillinger for trådløst netværk Bemærk! 1 Bemærk! 2 Denne metode kan benyttes, hvis printersoftwaren er installeret. Denne metoder kræver brug af et USB-kabel. Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Ændre netværksindstillinger 1. Vælg Alle programmer i computerens startmenu, og vælg HP. 2. Vælg HP Deskjet 3510 series. 3. Vælg Printeropsætning & Software. 4. Vælg Omkonfigurer trådløse indstillinger. Følg vejledningen på skærmen. Tips til opsætning og brug af netværksprintere Brug følgende tip, når du skal klargøre og bruge en netværksprinter: Kontroller, at din trådløse router eller dit adgangspunkt er tændt, nå du skal opsætte en trådløs netværksprinter. Printeren søger efter trådløse routere og viser en liste over fundne netværksnavne på computeren. Hvis computeren er tilsluttet et VPN (Virtual Private Network), skal du afbryde forbindelsen til VPN'et, før du kan få adgang til andre enheder i netværket, herunder printeren. Lær, hvordan du finder netværkets sikkerhedsindstillinger. Klik her for at gå online, og få flere oplysninger. Lær om Network Diagnostic Utility og andre fejlfindingstips. Klik her for at gå online, og få flere oplysninger. Lær, hvordan du skifter fra USB-forbindelse til trådløs forbindelse. Klik her for at gå online, og få flere oplysninger. Lær, hvad du skal gøre med din firewall og anti-virus programmer under opsætning af printeren. Klik her for at gå online, og få flere oplysninger. Tilslutning Avancerede værktøjer til printeradministration (for netværksprintere) Når printeren er sluttet til et netværk, kan du bruge printerens integrerede webserver til at få vist statusoplysninger, ændre indstillinger og til at styre printeren fra computeren. Bemærk! Du skal muligvis have en adgangskode for at få vist eller ændre visse indstillinger. Du kan bruge den integrerede webserver uden at have forbindelse til internettet. I så fald er der dog nogle funktioner, som ikke kan benyttes. Sådan åbnes den integrerede webserver Om cookies Sådan åbnes den integrerede webserver Du kan enten få adgang til den indbyggede Webserver via netværket eller Direkte trådløs. Åbn den indbyggede Webserver via netværket Bemærk! Printeren skal være tilsluttet et netværk og have en IP-adresse. Du finder printerens IP-adresse ved at trykke på knappen Trådløst eller ved at udskrive en netværkskonfigurationsside. Skriv den IP-adresse eller det værtsnavn, der er tildelt printeren, i en understøttet webbrowser på computeren. Hvis IP-adressen f.eks. er , skal du skrive følgende i en webbrowser som f.eks.internet Explorer: 34 Tilslutning

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP e-all-in-one at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP ENVY 4500 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP ENVY 4500 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP Deskjet 2540 series Hjælp... 1 2 Lær din HP Deskjet 2540 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Trådløse indstillinger...

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

HP Photosmart 5520 series

HP Photosmart 5520 series HP Photosmart 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 5520 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3

Læs mere

HP Photosmart 6520 series

HP Photosmart 6520 series HP Photosmart 6520 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 6520 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...7 Statusindikator for trådløs kommunikation...7

Læs mere

HP ENVY 5640 e-all-in-one series

HP ENVY 5640 e-all-in-one series HP ENVY 5640 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Printerdele... 3 Kontrolpanel og statusindikatorer... 5 Grundlæggende oplysninger om papir... 8 Ilægning

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP ENVY 5530 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP ENVY 5540 All-in-One series

HP ENVY 5540 All-in-One series HP ENVY 5540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Printerdele... 3 Kontrolpanel og statusindikatorer... 5 Grundlæggende oplysninger om papir... 7 Ilægning

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

HP ENVY 4520 All-in-One series

HP ENVY 4520 All-in-One series HP ENVY 4520 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Hjælp til handicappede... 2 Printerdele... 3 Kontrolpanel og statusindikatorer... 4 Grundlæggende oplysninger

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7

Læs mere

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F2400 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F2400 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 3 Udskriv

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer...6 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Afslutning af installationen af HP-printer Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET D5560 http://da.yourpdfguides.com/dref/4174057

Din brugermanual HP DESKJET D5560 http://da.yourpdfguides.com/dref/4174057 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Indhold 1 HP Photosmart C4700 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart til et netværk...5

Læs mere

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1010 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1010 series at kende... 3 Printerdele... 4 Afbryderindikator... 5 Automatisk slukkefunktion... 6

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one Brugervejledning Copyrightoplysninger 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave 4/2013 Meddelelser fra Hewlett-Packard Company

Læs mere

HP Photosmart B010 series

HP Photosmart B010 series HP Photosmart B010 series Indhold 1 HP Photosmart B010 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indhold 3 Hvordan gør jeg?...7 4 Udskrivning Tip

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Indhold 1 Lær din HP-printer at kende Printerdele...3 Kontrolpanelets funktioner...4 2 Udskrivning Udskrivning af dokumenter...5

Læs mere

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 2130 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikatorer... 6 Ilægning af papir...

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan gør

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

HP Officejet Pro 6830

HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave 7/2014 Meddelelser fra Hewlett-Packard Company Med forbehold

Læs mere

HP Photosmart 7520 Series

HP Photosmart 7520 Series HP Photosmart 7520 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7520 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan

Læs mere

HP Photosmart D5400 series. Windows Hjælp

HP Photosmart D5400 series. Windows Hjælp HP Photosmart D5400 series Windows Hjælp HP Photosmart D5400 series Indhold 1 HP Photosmart D5400 series Hjælp...3 2 Oversigt over HP Photosmart Et hurtigt overblik over HP Photosmart...5 Kontrolpanelets

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET F2488 http://da.yourpdfguides.com/dref/4164721

Din brugermanual HP DESKJET F2488 http://da.yourpdfguides.com/dref/4164721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 5510 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indhold 3 Hvordan gør jeg?...7 4 Udskrivning

Læs mere

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Indhold 1 HP Photosmart Plus B209 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart

Læs mere

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8 3 Udskriv

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Photosmart C4600 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4600 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4600 series Windows Hjælp HP Photosmart C4600 series Indhold 1 HP Photosmart C4600 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 4 Udskrivning

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F2200 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F2200 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...9

Læs mere

Brugervejledning. Indhold

Brugervejledning. Indhold Brugervejledning Indhold Sådan finder du rundt i brugervejledningen.......................... 2 Installation..................................... 3 Sådan tilsluttes printeren med et parallelt printerkabel...............

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP Deskjet F4200 All-in-One series

HP Deskjet F4200 All-in-One series HP Deskjet F4200 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4200 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...9 Knapperne på kontrolpanelet...10 Oversigt

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet Pro 8100

Brugervejledning. HP Officejet Pro 8100 Brugervejledning HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 Meddelelser fra Hewlett-

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

HP OfficeJet 3830 All-in-One series

HP OfficeJet 3830 All-in-One series HP OfficeJet 3830 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP OfficeJet 3830 series... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer... 5 Ilægning af papir... 7

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Din brugermanual HP ENVY 100E http://da.yourpdfguides.com/dref/4173091

Din brugermanual HP ENVY 100E http://da.yourpdfguides.com/dref/4173091 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

HP Deskjet 3000 J310 series

HP Deskjet 3000 J310 series HP Deskjet 3000 J310 series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Printer at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer...7 Statusindikator for trådløs...8 3 Udskriv

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series

HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Hjælp til handicappede... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer... 6 Grundlæggende

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP DeskJet 2600 All-in-One series

HP DeskJet 2600 All-in-One series HP DeskJet 2600 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 2600 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809 OFFICEJET PRO 8000 Brugervejledning A809 HP Officejet Pro 8000 (A809) Printer series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 9. Brug kun den eksterne

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

HP Officejet 2620 series

HP Officejet 2620 series HP Officejet 2620 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 2620 series... 1 2 Lær din HP Officejet 2620 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer... 6 3 Udskrivning...

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

HP DeskJet 3700 All-in-One series

HP DeskJet 3700 All-in-One series HP DeskJet 3700 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3700 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere