Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?"

Transkript

1 Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad r dn højst uddannls, du har gnnmført på nuværnd tidspunkt? Grundskol llr folkskol, (f.ks. ral ksamn, 7., 8, 9. llr 10. klass.) Gymnasial uddannls, (f.ks. studntrksamn, HF, HHX llr HTX.) Erhvrvsfaglig uddannls, (f.ks. kontor- llr butiksassistnt, håndværkr, malr, murr, lktrikr, frisør, mkanikr, bagr, slagtr, social- og sundhdshjælpr mv.) Kort vidrgånd uddannls undr 3 år, (f.ks. markdsøkonom, akadmiøkonom, politi- og fængslsuddannls, laborant, maskintknikr, datamatikr, multimdidsignr, økonoma, farmakonom, tandpljr, mv.) Mllmlang vidrgånd uddannls 3-4 år, (f.ks. socialrådgivr, journalist, bygningskonstruktør, sygpljrsk, fysio-/rgotraput, folkskollærr, pædagog mv.) Lang vidrgånd uddannls 5 år llr mr (f.ks., advokat, økonom, civilingniør, datalogi, musik, filmvidnskab, kunsthistori, histori, arkitkt, biologi, farmacut, læg, tandlæg, psykologi, pædagogik, landbrugsvidnskab, mv.) Andt Vil ikk svar

2 Q2_born_husstand Er dr hjmmbond børn i din husstand? Ja Nj Q3_born_aldrsgruppr Hvor mang hjmmbond børn r dr i husstandn i hvr af ndnstånd aldrsgruppr? Antal hjmmbond 0-1-årig børn Antal hjmmbond 2-5-årig børn Antal hjmmbond 6-8-årig børn Antal hjmmbond 9-12-årig børn Antal hjmmbond årig børn Antal hjmmbond børn på 16 år llr ældr Ingn llr flr Q4_aldr_barn I dt følgnd vil vi grn still dig nogl spørgsmål om t barn i husstandn. Barnt skal vær mllm 2-15 år gammlt. Hvis dr i husstandn r flr børn i aldrn 2-15 år, bds du bsvar spørgsmåln for dt af børnn, dr snst har haft fødslsdag. Hvor gamml r barnt? 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år

3 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år Q5_skol_daginstitution Går barnt i skol llr i daginstitution? Barnt går i skol (Båd folkskol, privatskol, friskol llr andt) Barnt går i daginstitution llr dagplj (Dagplj, vuggstu, børnhav, intgrrt institution) Andt, notr vnligst Q6_kon_barn Er barnt n drng llr n pig? Drng Pig Q7_rlation_til_barn Hvilkn rlation har du til barnt? Jg r...barnts mor...barnts stdmor (fars ny ægtfæll/samlvr)...barnts pljmor (barnt r i familiplj)...barnts far...barnts stdfar (mors ny ægtfæll/samlvr)...barnts pljfar (barnt r i familiplj) Andt (f.ks. barnts bdstforældr llr andt familimdlm) Q8_civilstatus Er du?...gift llr samlvnd md barnts far...gift llr samlvnd md n andn nd barnts far

4 ...gift llr samlvnd md barnts mor...gift llr samlvnd md n andn nd barnts mor...nforsørgr (nlig) Andt, notr vnligst: Q9_barnts_bopal Hvor bor barnt? Barnt bor altid hos mig/os Barnt bor på skift hos os/mig og barnts andn forældr Andt Info_1 Nu følgr nogl spørgsmål om din gnrll oplvls af, hvordan barnt har dt. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om, dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q10_trivsl I hvilkn grad vil du samlt vurdr, at dit barn trivs for tidn? (Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til, at dit barn slt ikk trivs og 10 svarr til, at dit barn trivs i allrhøjst grad ) 0 Trivs slt ikk

5 9 10 Trivs i allrhøjst grad Q10a_forhold Hvor tæt r forholdt mllm dig og barnt? Særdls tæt Tæt Ikk særligt tæt Slt ikk tæt Q11_opdrag Dt r forsklligt hvordan børn r. Syns du, at dit barn r nmt llr svært at opdrag? Næstn altid nmt For dt mst nmt Lig så oft lt som svært For dt mst svært Næstn altid svært Q12_bskrivlsr1 I hvilkn grad passr følgnd bskrivlsr på dit barn? (Du bds tænk på, hvordan dit barn har haft dt i d snst sks måndr.) Mit barn......blivr oft mobbt llr holdt udn for af andr børn...r ovrvægtigt...klagr oft ovr hovdpin, ondt i mavn llr kvalm...har lavt slvværd Passr godt Passr dlvist Passr ikk

6 Q12_bskrivlsr2 I hvilkn grad passr følgnd bskrivlsr på dit barn? (Du bds tænk på, hvordan dit barn har haft dt i d snst sks måndr.) Mit barn......har svært vd at følg md fagligt i skoln...har mistt n llr flr nær vnnr...spisr ikk sundt nok...rørr sig ikk nok...har svært vd at få vnnr Passr godt Passr dlvist Passr ikk Q12_bskrivlsr3 I hvilkn grad passr følgnd bskrivlsr på dit barn? (Du bds tænk på, hvordan dit barn har haft dt i d snst sks måndr.) Mit barn......har oplvt dødsfald llr alvorlig sygdom i dn nærmst famili...bkymrr sig om mang ting...r oft kd af dt...mobbr andr børn...r oft bang Passr godt Passr dlvist Passr ikk Q12_bskrivlsr4 I hvilkn grad passr følgnd bskrivlsr på dit barn? (Du bds tænk på, hvordan dit barn har haft dt i d snst sks måndr.)

7 Mit barn......har svært vd at koncntrr sig...r samlt st i n god udvikling...r robust og kan håndtr situationr md modgang Passr godt Passr dlvist Passr ikk Q13_oplvr_konfliktr Hvor oft oplvr du, at Næstn dagligt 2-3 gang ugntligt Et par gang om måndn Sjældnt llr aldrig Ikk rlvant...dit barn skænds llr har konfliktr md n llr flr af sin søsknd...dit barn skænds llr har konfliktr md n llr bgg af sin forældr...dit barn skænds llr har konfliktr md andr børn i skol llr daginstitution...dit barn skænds llr har konfliktr md lærr llr voksn i skol llr daginstitution...du og din partnr/ægtfæll skænds llr har konfliktr Q14_gnskabr1 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn udviklr følgnd gnskabr? For hvr gnskab bds du svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigtigt Hlt afgør nd V d ikk Opdragls i dn rligiøs tro God manrr Lydighd

8 Arbjdsomhd Q14_gnskabr2 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn udviklr følgnd gnskabr? For hvr gnskab bds du svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. Ansvarsfølls Fantasi Tolranc og rspkt for andr Sparsommlighd Bslutsomhd/udholdnhd 0 Slt ikk vigtigt Hlt afgør nd V d ikk Q14_gnskabr3 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn udviklr følgnd gnskabr? For hvr gnskab bds du svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. Btænksomhd/tænkr på andr Slvsikkrhd Vindrmntalitt Nysgrrighd Mod til at turd tag chancr 0 Slt ikk vigtigt Hlt afgør nd V d ikk Q15_bkymring1 I hvilkn grad r du bkymrt for, om dit barn 0 Slt ikk I allrh V d ikk

9 ...blivr udsat for dårlig indflydls fra hans/hnds vnnr og omgangskrds...gnnmførr n ungdomsuddannls...drikkr for mgt alkohol...bgyndr at tag stoffr, når han/hun blivr lidt ældr...gør nogn gravid/blivr gravid i for ung n aldr øjst grad Q15_bkymring2 I hvilkn grad r du bkymrt for, om dit barn?...blivr udsat for vold...kommr til at udsætt andr for vold...får n kærst, du ikk brydr dig om...får n for tidlig sksul dbut...blivr udsat for krænknd sksull oplvlsr...kommr på kant md lovn 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk Q16_paavirk_barn1 I hvilkn grad oplvr du, at du slv har mulighd for at påvirk om dit barn?...blivr udsat for dårlig indflydls fra hans/hnds vnnr og omgangskrds...gnnmførr n ungdomsuddannls...drikkr for mgt alkohol...bgyndr at tag stoffr, når han/hun blivr lidt ældr...gør nogn gravid/blivr gravid i for ung n aldr 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk

10 Q16_paavirk_barn2 I hvilkn grad oplvr du, at du slv har mulighd for at påvirk om dit barn? 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk...blivr udsat for vold...kommr til at udsætt andr for vold...får n kærst, du ikk brydr dig om...får n for tidlig sksul dbut...blivr udsat for krænknd sksull oplvlsr...kommr på kant md lovn Q16a_alkoholforbrug Vil du vurdr, at dit barn drikkr mr alkohol llr mindr alkohol nd andr ung på samm aldr? Drikkr slt ikk Lidt mindr alkohol Lig så mgt alkohol Lidt mr alkohol Q17_udsagn_tnag Er du nig llr unig i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Jg har mgt bgrænst indflydls på mit tnag-barns adfærd Som forældr kan man lig så godt lad vær md at prøv at styr tnag-børnns alkoholvanr Q16b_konskvnsr Har du llr din partnr talt md dit barn om konskvnsrn af: Ja, oft Ja, nogl gang Ja, n nklt gang Nj, aldrig Vd ikk/huskr

11 Rygning? Alkohol? Hash? Stoffr som cstasy o.l.? Ubskyttt sx? ikk Info_2 D næst spørgsmål handlr om, hvordan tingn var, du da slv var på aldr md dit barn sammnlignt md i dag. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q17a_foraldr_alokohol Drikkr dit barn gnrlt mr llr mindr alkohol, nd du gjord, da du var på dit barns aldr? Mit barn drikkr lidt mr alkohol nd jg gjord Mit barn drikkr lig så mgt alkohol som jg gjord Mit barn drikkr lidt mindr alkohol nd jg gjord Q17b_stoffr Er stoffr som kokain, cstasy ol. i dag mr llr mindr udbrdt blandt ung, nd da du var på dit barns aldr? Stoffr som kokain, cstacy ol. r mr udbrdt i dag Stoffr som kokain, cstacy ol. r lig så udbrdt i dag Stoffr som kokain, cstacy ol. r mindr udbrdt i dag Q17c_vold Er dr i dag gnrlt mr llr mindr vold blandt ung, nd da du var på dit barns aldr? Dr r mr vold blandt ung i dag Dr r lig så mgt vold blandt ung idag Dr r mindr vold blandt ung i dag

12 Q18_vidn_typisk_dag Vd du mr llr mindr om, hvad dit barn lavr i løbt af n typisk dag, nd din forældr vidst om, hvad du lavd, da du var på dit barns aldr? Jg vd mr om, hvad mit barn lavr Jg vd dt samm Jg vd mindr om, hvad mit barn lavr Q19_udn_opsyn Tilbringr dit barn mr llr mindr tid udn voksnt opsyn nd du slv gjord, da du var på dit barns aldr? Mit barn tilbringr mr tid udn voksnt opsyn Mit barn tilbringr dn samm mængd tid udn voksnt opsyn Mit barn tilbringr mindr tid udn voksnt opsyn Q20_konfliktr Gribr du mr llr mindr ind i dit barns konfliktr md andr børn, nd din forældr grb ind i d konfliktr du havd md andr børn, da du var på dit barns aldr? Jg gribr mr ind i mit barns konfliktr md andr børn Jg gribr lig så mgt ind i mit barns konfliktr md andr børn Jg gribr mindr ind i mit barns konfliktr md andr børn Q21_pligtr Har dit barn flr llr færr pligtr i hjmmt, nd du slv havd, da du var på dit barns aldr? Mit barn har flr pligtr i hjmmt Mit barn har dn samm mængd pligtr i hjmmt Mit barn har færr pligtr i hjmmt Info_3 D næst spørgsmål handlr om dit barns dagligdag.

13 Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q22_hjalp1 Hvor oft hjælpr dit barn til md at? Hvr dag llr næstn hvr dag 3-4 gang om ugn 1-2 gang om ugn Et par gang om måndn Aldrig llr næstn aldrig Ikk rlvant Følg/hnt yngr søsknd i skol, SFO llr daginstitution Pass yngr søsknd om aftnn, hvis dn llr d voksn i husstandn ikk r hjmm Gå ærindr/køb ind Hjælp yngr søsknd md lktilæsningn Hjælp md at lægg vasktøj på plads Q22_hjalp2 Hvor oft hjælpr dit barn til md at? Hvr dag llr næstn hvr dag 3-4 gang om ugn 1-2 gang om ugn Et par gang om måndn Aldrig llr næstn aldrig Ikk rlvant Hold ordn på sit værls Gør rnt i hjmmt Dækk bord/tag af bordt Vask op llr tømm/fyld opvaskmaskinn Q22a_pligtr Tror du, at dit barn har flr llr færr pligtr i hjmmt nd andr børn på samm aldr? Mit barn har flr pligtr i hjmmt Mit barn har dn samm mængd pligtr i hjmmt Mit barn har færr pligtr i hjmmt

14 Q23_mr_mindr_tid1 Vil du grn hav, at dit barn brugt mr llr mindr tid nd i dag på følgnd? Jg så grn, at mit barn brugt mgt mr tid på dtt Jg så grn, at mit barn brugt mr tid på dtt Mit barn brugr passnd tid på dtt Jg så grn, at mit barn brugt mindr tid på dtt Jg så grn, at mit barn slt ikk brugt tid på dtt Vær sammn md jævnaldrnd Vær udndørs Dyrk sport Spill t musikinstrumnt Tal md sin forældr Kunn vær aln md sig slv Q23_mr_mindr_tid2 Vil du grn hav, at dit barn brugt mr llr mindr tid nd i dag på følgnd? Jg så grn, at mit barn brugt mgt mr tid på dtt Jg så grn, at mit barn brugt mr tid på dtt Mit barn brugr passnd tid på dtt Jg så grn, at mit barn brugt mindr tid Jg så grn, at mit barn slt ikk brugt tid på dtt Læs bøgr Hjælp til i hjmmt Følgr md i nyhdrn på TV Læs lktir Vær på Facbook llr lign. social mdir Spill computrspil, PlayStation ol. S film og srir på TV Q24_mnr_middag Hvilk af ndnstånd mnr talr I typisk om vd middagsbordt i din famili? (Angiv grn flr svar) Intrssr i familin, ksmplvis sport

15 Forældrns arbjd Politik Aktull samfundsbgivnhdr Bøgr, musik og tatr TV og film Natur og dyr Vidnskab, tknik o.lign. Barnts/børnns dag Børnns vnnr Lktir og skolarbjd Snak om oplvlsr, som familin har sammn Planlægning af d kommnd dag Snak om kommnd frir o.lign. Kndt prsonr Andt Vil ikk svar Q25_las_hojt Har du llr n andn voksn i husstandn indn for d sidst 24 timr Læst højt for dit barn Ja Nj Q25a_las_lktir Har du llr n andn voksn i husstandn indn for d sidst 24 timr Læst lktir md dit barn Ja Nj Q26_hyppighd_aktivittr Hvor oft gør du llr n andn voksn i husstandn følgnd? Hvr dag llr næstn hvr dag 3-5 gang om ugn 1-2 gang om ugn Sjældnr Næstn aldrig Læsr højt for mit barn

16 Q26a_hyppighd_aktivittr Hvor oft gør du llr n andn voksn i husstandn følgnd? Hvr dag llr næstn hvr dag 3-5 gang om ugn 1-2 gang om ugn Sjældnr Næstn aldrig Hjælpr mit barn md lktir Sr TV-nyhdr md mit barn Talr om politik og samfundsforhold md mit barn Info_4 D næst spørgsmål handlr om, d ting dit barn har. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q27_barn_har Har dit barn følgnd? Egt værls Egt skrivbord Egn mobiltlfon Egt fjrnsyn Egn pc llr laptop Egn profil på Facbook Adgang til PlayStation, Wii llr andn spillkonsol Egn cykl Ja Nj Q28_png_maand Hvor mang png brugr din famili i gnnmsnit hvr månd på følgnd til dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag? 0 kr kr kr kr kr kr kr. llr mr Vd ikk Vil ikk svar Tøj

17 Lgtøj, computrspil, spillkonsollr ol. Q29_udsagn Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Mit barn plagr oft om ting, gavr llr png, som jg ikk ønskr at giv ham/hnd Mit barn plagr oft om ting, gavr llr png, som jg ikk har råd til Jg har nogl gang svært vd at få råd til at giv mit barn d ting, som d andr børn i skoln/daginstitutionn har Jg har nogl gang svært vd at få råd til at lad mit barn gå til d fritidsaktivittr, som d andr børn i skoln/daginstitutionn går til Jg givr næstn altid mit barn d ting, han/hun bdr om Info_4a Nu kommr nogl spørgsmål, dr handlr om jrs bolig, og dt lokalområd, I bor I. Q29a_kvartr Vil du sig, at dit lokalområd givr god llr mindr god rammr for dit barns opvækst? God rammr Ovrvjnd god rammr Mindr god rammr Dårlig rammr Q29b_bolig Vil du sig, at din bolig givr god llr mindr god rammr for dit barns opvækst? God rammr Ovrvjnd god rammr

18 Mindr god rammr Dårlig rammr Q29c_nyt_kvartr Hvis dt var muligt, vill I så flytt væk fra dt lokalområd, I bor i nu? Ja, hlt sikkrt Ja, sandsynligvis Nj, sandsynligvis ikk Nj, hlt sikkrt ikk Q29d_ny_bolig Hvis dt var muligt, vill I så flytt til n andn bolig? Ja, hlt sikkrt Ja, sandsynligvis Nj, sandsynligvis ikk Nj, hlt sikkrt ikk Q29_lokalomraad I hvilkn grad r dit lokalområd kndtgnt af?, at dr bor mang andr børn på mit barns aldr, at mit barn har mang god vnnr i lokalområdt, at dr r attraktiv fritidstilbud til børn på mit barns aldr, at dr r god mulighdr for udndørs lg og ophold for børn i mit barns aldr, at dt r rimlig trygt at færds i trafikkn for børn i mit barns aldr, at dr r attraktiv sportsfacilittr indndørs llr 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk

19 udndørs Info_5 Nu kommr nogl spørgsmål, dr handlr om, hvad dit barn må og ikk må. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q30a_rglr Forskllig familir har oft forskllig rglr for, hvad drs børn må og ikk må, f.ks. i forhold til sngtidr, TV-forbrug ol. Oplvr du gnrlt, at dit barn har lov til mr llr mindr nd sin vnnr? Mit barn har lov til mr nd sin vnnr Mit barn har lov til dt samm som sin vnnr Mit barn har lov til mindr nd sin vnnr Q30_accptabl_opforsl Hvis dit barn r på bsøg hos n jævnaldrnd vn llr lgkammrat, vil dt så ftr din mning vær accptablt llr uaccptablt, hvis børnn... Hlt accptablt Ovrvjnd accptablt Hvrkn accptablt llr uaccptab lt Ovrvjnd uaccptab lt Hlt uaccptab lt Klatrr i trær udn voksnopsyn Brugr værktøj som f.ks. n hammr llr sav udn voksnopsyn Surfr på intrnttt udn voksnopsyn Er aln hjmm udn voksnopsyn Lgr udndørs udn voksnopsyn Går llr cyklr langs n trafikrt vj udn voksnopsyn Sr nyhdr på TV udn voksnopsyn

20 Q31_barn_undgaa Hvilk af ndnstånd børn vill du grn undgå, at dit barn blv nær vnnr md? (Angiv grn flr svar) Et still og indadvndt barn Et larmnd og højrøstt barn Et barn, dr ikk r så fagligt dygtigt i skoln som mit gt Et hypraktivt barn Et dominrnd og bstmmnd barn Et hidsigt og aggrssivt barn Et barn, dr oft mobbr andr børn Et barn, dr oft lyvr og snydr Et fysisk handicappt barn Et mgt ovrvægtigt barn Et barn af andn tnisk hrkomst Et barn md n andn rligiøs baggrund Et barn fra n famili md økonomisk problmr Et barn fra n famili md alkoholproblmr Et barn fra n famili md psykisk problmr Et barn fra n famili md voldsproblmr Jg vill ikk hav problmr md, at mit barn blv vnnr md nogn af ovnnævnt. Q31a_vnnrs_foraldr Hvis du tænkr på forældrn til dit barns bdst vn llr lgkammrat. Hvor lang uddannls har dn af dit barns bdst vns forældr, dr har dn længst uddannls? Slv om du ikk r hlt sikkr, skal du bar svar så godt du kan. Grundskol llr folkskol, (f.ks. ral ksamn, 7., 8, 9. llr 10. klass.) Gymnasial uddannls, (f.ks. studntrksamn, HF, HHX llr HTX.) Erhvrvsfaglig uddannls, (f.ks. kontor- llr butiksassistnt, håndværkr, malr, murr, lktrikr, frisør, mkanikr, bagr, slagtr, social- og sundhdshjælpr mv.) Kort vidrgånd uddannls undr 3 år, (f.ks. markdsøkonom, akadmiøkonom, politi- og fængslsuddannls, laborant, maskintknikr, datamatikr, multimdidsignr, økonoma, farmakonom, tandpljr, mv.) Mllmlang vidrgånd uddannls 3-4 år, (f.ks. socialrådgivr, journalist, bygningskonstruktør, sygpljrsk, fysio-/rgotraput, folkskollærr, pædagog mv.)

21 Lang vidrgånd uddannls 5 år llr mr (f.ks., advokat, økonom, civilingniør, datalogi, musik, filmvidnskab, kunsthistori, histori, arkitkt, biologi, farmacut, læg, tandlæg, psykologi, pædagogik, landbrugsvidnskab, mv.) Andt Q32_falls_rglr Hvilk af følgnd r dr rglr om mllm nogl/all forældr i dit barns skolklass llr daginstitution? (Angiv grn flr svar) Fra hvilkn aldr børnn må få gn mobiltlfon Fra hvilkn aldr børnn må få gn profil på facbook Hvorvidt børnn må hav png md til at køb slik, kagr llr lignnd, mns d r i skol, SFO llr klub. Hvorvidt børnn må færds ud udn voksnopsyn, når d r på bsøg hos hinandn Hvm man skal kontakt, hvis ns barn har haft n konflikt md t andt barn i klassn llr daginstitutionn. Hvor stor gavr børnn må giv hinandn i fødslsdagsgav Hvm børnn må/skal invitr md til fødslsdagsfstr Om dr må srvrs alkohol vd fstr for d ung vd fstr og social arrangmntr Ingn af ovnnævnt Q33_udsagn Er du nig llr unig i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Forældrn i mit barns klass/daginstitution har lavt for mang rglr for, hvad børnn må og ikk må, når d r sammn udn for skoln llr daginstitutionn Forældrn i mit barns klass/daginstitution ngagrr sig gnrlt for lidt i, hvordan børnn fungrr sammn socialt Dr r for mang forældr i dt områd, hvor vi bor, som ikk har ordntlig styr på, hvad drs børn lavr

22 Q34_udsagn Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Børn skal indimllm hav lov til at slås, når d blivr vrd på hinandn Voksn bør altid involvr sig, hvis d blivr opmærksomm på n konflikt mllm to børn Jg r nok oftst lidt for hurtig til at grib ind og forsøg at løs mit barns konfliktr Børn har godt af at løs indbyrds konfliktr, udn at voksn gribr ind Mit barn må grn s krig, hungrsnød ol. i nyhdrn på TV Mit barn må grn surf uovrvågt på intrnttt Q35_udsagn1 Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Jg har nok lidt for stor ambitionr på mit barns vgn Jg fortællr tit mit barn at jg r stolt af ham/hnd Jg skældr nok lidt for mgt ud på mit barn Jg r nok ikk god nok til at ros mit barn Q35_udsagn2 Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Jg r nok lidt for ftrgivnd og givr mit barn lov til for mgt Jg r nok oft tilbøjlig til at bliv lidt for kontrollrnd ovrfor mit barn

23 Mit barns vnnr får gnrlt lov til alt for mgt Jg skænds oft md mit barn Info_6 Nu kommr nogl spørgsmål, dr handlr om dit barns skol. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q36_typ_skol Hvilkn typ skol går barnt i? Folkskol i dt skoldistrikt, hvor familin bor Folkskol udn for skoldistriktt Folkskol md spcialundrvisningsklassr Privatskol Friskol Andt Q37_klasstrin Hvilkt klasstrin går dit barn på? 0. klass 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass 10. klass Q37a_spcialundrvisning

24 Modtagr barnt spcialundrvisning? Ja, går i spcialklass hl tidn Ja, modtagr viss timr som spcialundrvisning, rstn i almindlig skolklass Nj Q38_tilfrdshd_skol Hvor tilfrds llr utilfrds r du samlt st md dit barns skol? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til, at du r Mgt utilfrds og 10 svarr til, at du r Mgt tilfrds 0 Mgt utilfrds Mgt tilfrds Q39_udsagn_barn I hvilkn grad vil du samlt sig, at dit barn I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad Slt ikk Klarr sig fagligt godt i skoln Trivs md d andr børn i klassn Trivs md sin lærr Q40_fagligt Hvordan oplvr du, at dit barn klarr sig fagligt i forhold til sin klasskammratr?

25 Han/hun liggr fagligt langt ovr gnnmsnittt i sin klass Han/hun liggr fagligt lidt ovr gnnmsnittt i sin klass Han/hun liggr fagligt i midtn af sin klass Han/hun liggr fagligt undr gnnmsnittt i sin klass Han/hun liggr fagligt langt undr gnnmsnittt i sin klass Vil ikk svar Q40a_barn_klarr_sig Er dt vigtigt for dig, at dit barn klarr sig fagligt godt? I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad Slt ikk Q41_andr_skolr Indn dit barn startd i sin nuværnd skol, i hvilkn grad ovrvjd du/i da at sætt barnt i n andn skol? I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad Slt ikk /Huskr ikk Q42_btydning_skolvalg Hvilkn af ndnstånd forhold havd størst btydning, da du/i valgt barnts skol? (Sæt højst 3 kryds) Skolns afstand til hjmmt Dt r dn skol, hvis skoldistrikt vi bor i Dt r dn skol d flst af kvartrts børn går på

26 Dt r dn skol d flst af barnts vnnr går på Dt r dn skol ældr søsknd går på/har gåt på Skolns pædagogisk tilgang Skolns faglig nivau Dt r n lill skol Dt r n stor skol Andln af lvr md indvandrrbaggrund på skoln Anbfalingr af vnnr og bkndt md børn på skoln Dialog md skoln forud for ndligt valg Skolns rsultatr i national valuringr Andt /Huskr ikk Q43_udvikling_skol1 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin grundskol? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. Du kan også svar irrlvant til nogl af spørgsmåln, hvis dit barn f.ks. lig r startt i indskolingn. 0 Slt ikk I allr høj st grad Vd ikk Irrlvant At arbjd sammn md andr Grundlæggnd paratvidn, f.ks. kndskab til vrdns hovdstædr og vigtig historisk årstal God færdighdr indn for læsning og skrivning God færdighdr indn for matmatik At vær krativ Q43_udvikling_skol2 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin grundskol?

27 Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. Du kan også svar irrlvant til nogl af spørgsmåln, hvis dit barn f.ks. lig r startt i indskolingn. 0 Slt ikk I allr høj st grad Vd ikk Irrlvant Kndskab til samfundsforhold Rspkt for andr At vær i god form IT-kundskabr Kndskab til dansk histori Kndskab til natur og tknik Q43_udvikling_skol3 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin grundskol? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. Du kan også svar irrlvant til nogl af spørgsmåln, hvis dit barn f.ks. lig r startt i indskolingn. 0 Slt ikk I allr høj st grad Vd ikk Irrlvant At gør sig umag md sin opgavr At arbjd slvstændigt At arbjd still og koncntrrt At aflvr opgavr til tidn Lyst til at lær Q45_udsagn_klass1 Er du nig llr unig i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvj nd Hvrkn nig Ovrvj nd Hlt unig Irrlvant

28 Jg vill fint kunn accptr, at dr kom 2-3 flr fagligt svag børn i mit barns klass Mit barn får mgt ud af at bliv undrvist sammn md børn, dr ikk r så fagligt dygtig som ham/hnd slv Mit barn får mgt ud af at bliv undrvist sammn md børn, dr r fagligt dygtigr nd ham/hnd slv Dr r i dag for mang børn md faglig problmr i mit barns klass Hvis dr blv tilknyttt n støttlærr, vill jg fint kunn accptr, at dr kom 2-3 flr fagligt svag børn i mit barns klass nig llr unig unig Q45_udsagn_klass2 Er du nig llr unig i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvj nd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvj nd unig Hlt unig Irrlvant Jg vill fint kunn accptr, at dr kom 2-3 flr børn md adfærdsproblmr i mit barns klass Hvis dr blv tilknyttt n støttlærr llr støttpædagog, vill jg fint kunn accptr, at dr kom 2-3 flr børn md adfærdsproblmr i mit barns klass Dr r i dag for mang børn md adfærdsproblmr i mit barns klass Q44_vigtigt_udvikling1 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn lærr og udviklr følgnd i løbt af sin grundskoluddannls? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigti Hlt afgø Vd ikk Irrlvant

29 At arbjd sammn md andr Grundlæggnd paratvidn, f.ks. kndskab til vrdns hovdstædr og vigtig historisk årstal God færdighdr indn for læsning og skrivning God færdighdr indn for matmatik At vær krativ gt rnd Q44_vigtigt_udvikling2 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn lærr og udviklr følgnd i løbt af sin grundskoluddannls? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigti gt Hlt afgø rnd Vd ikk Irrlvant Kndskab til samfundsforhold Rspkt for andr At vær i god form IT-kundskabr Kndskab til dansk histori Kndskab til natur og tknik Q44_vigtigt_udvikling3 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn lærr og udviklr følgnd i løbt af sin grundskoluddannls? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigti gt Hlt afgø rnd Vd ikk Irrlvant At gør sig umag md sin opgavr At arbjd slvstændigt

30 At aflvr opgavr til tidn Lyst til at lær Q46_adfarsvansklighdr Hvor mang børn md adfærdsvansklighdr vil du vurdr, at dr r i dit barns skolklass? Ingn 1-2 børn 3-5 børn 6-8 børn 9-12 børn Flr nd 12 Q47_fagligt_svar_born Hvor mang fagligt svag børn vil du vurdr, at dr r i dit barns skolklass? Ingn 1-2 børn 3-5 børn 6-8 børn 9-12 børn Flr nd 12 Info_7 Nu kommr nogl spørgsmål, dr handlr om dit barns daginstitution llr dagplj. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q48_typ_institution Går dit barn i? Børnhav Vuggstu

31 Dagplj Andt Q49_tilfrds_institution Hvor tilfrds llr utilfrds r du samlt st md dit barns daginstitution/dagplj? 0 Mgt utilfrds Mgt tilfrds Q50_oplvls_af_institution I hvilkn grad vil du samlt sig, at I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad Slt ikk dit barn udviklr sig positivt i daginstitutionn/dagpljn dit barn trivs md d andr børn i daginstitutionn/dagpljn dit barn trivs md d ansatt i daginstitutionn/dagpljn Q51_andn_daginstitution Indn dit barn startd i sin nuværnd daginstitution/dagplj, i hvilkn grad ovrvjd du/i da, at sætt dit barn i n andn daginstitution/dagplj? I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad

32 Slt ikk /huskr ikk Q52_btydning_institution Hvilk af ndnstånd havd størst btydning, da I valgt barnts daginstitution/dagplj? (Sæt op til 3 kryds) Institutionns afstand til hjmmt Dt var dn daginstitution/dagplj, vi fik anvist af kommunn Dt var dr, vi fik tilbudt plads først Dt r dn daginstitution/dagplj, d flst af kvartrts børn går i Dt r dn daginstitution/dagplj d flst af barnts vnnr går i Dt r dn daginstitution/dagplj ældr søsknd går i/har gåt i Dn pædagogisk tilgang i institutionn Anbfalingr af vnnr og bkndt md børn i institutionn Egt bsøg på institutionn forud for ndligt valg Andln af børn md indvandrrbaggrund Daginstitutionns udndørsfacilittr Daginstitutionns indndørsfacilittr Dt r n stor daginstitution Dt r n lill daginstitution Andt Q53_udvikling_daginstitution1 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin daginstitution/dagplj? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. Kndskab til bogstavr og tal 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk At brug sin fantasi At udtrykk sig krativt

33 Q53_udvikling_daginstitution2 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin daginstitution/dagplj? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk At modtag og forstå n kollktiv bskd At hav slvtillid At hav t vludviklt sprog At kunn sidd still i længr tid At arbjd koncntrrt Q53_udvikling_daginstitution3 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin daginstitution/dagplj? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk At rydd op ftr sig At spis pænt At tag tøj på At sætt pris på bvægls og fysisk aktivitt At udvikl sig motorisk Q55_udsagn_institution1 Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig

34 Pædagogrn/d voksn i mit barns daginstitution/dagplj r god til at stimulr mit barns udvikling For mgt af børnns tid i daginstitutionn/dagpljn går md, at børnn lgr, udn at d voksn r md Q55_udsagn_institution2 Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Tidn i daginstitutionn/dagpljn r rlt mst opbvaring af børnn Jg har dårlig samvittighd ovr, hvor mgt tid mit barn opholdr sig i daginstitutionn/dagpljn Hvis jg havd tid og mulighd, vill jg hllr slv pass mit barn frm for at snd dt i daginstitution/dagplj Daginstitutionn/dagpljn skal giv børnn bdr mulighdr for at lg frit udn, d voksn r md Q54_vigtigt_udvikling1 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin daginstitution/dagplj? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigtigt Hlt afgør nd V d ikk Kndskab til bogstavr og tal At brug sin fantasi At udtrykk sig krativt At fungr sammn md mang forskllig børn Q54_vigtigt_udvikling2

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler Vlkommn tl J Jg vl tart md at takk dg for, at du har lyt tl at kør cnart - om du måk har t Fataval-programmt r dtt t kprmnt, og g må ndrømm, at g kk kan lov dg nogt om hlt om udfaldt. Ud ovr, at dt blvr

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere