Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?"

Transkript

1 Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad r dn højst uddannls, du har gnnmført på nuværnd tidspunkt? Grundskol llr folkskol, (f.ks. ral ksamn, 7., 8, 9. llr 10. klass.) Gymnasial uddannls, (f.ks. studntrksamn, HF, HHX llr HTX.) Erhvrvsfaglig uddannls, (f.ks. kontor- llr butiksassistnt, håndværkr, malr, murr, lktrikr, frisør, mkanikr, bagr, slagtr, social- og sundhdshjælpr mv.) Kort vidrgånd uddannls undr 3 år, (f.ks. markdsøkonom, akadmiøkonom, politi- og fængslsuddannls, laborant, maskintknikr, datamatikr, multimdidsignr, økonoma, farmakonom, tandpljr, mv.) Mllmlang vidrgånd uddannls 3-4 år, (f.ks. socialrådgivr, journalist, bygningskonstruktør, sygpljrsk, fysio-/rgotraput, folkskollærr, pædagog mv.) Lang vidrgånd uddannls 5 år llr mr (f.ks., advokat, økonom, civilingniør, datalogi, musik, filmvidnskab, kunsthistori, histori, arkitkt, biologi, farmacut, læg, tandlæg, psykologi, pædagogik, landbrugsvidnskab, mv.) Andt Vil ikk svar

2 Q2_born_husstand Er dr hjmmbond børn i din husstand? Ja Nj Q3_born_aldrsgruppr Hvor mang hjmmbond børn r dr i husstandn i hvr af ndnstånd aldrsgruppr? Antal hjmmbond 0-1-årig børn Antal hjmmbond 2-5-årig børn Antal hjmmbond 6-8-årig børn Antal hjmmbond 9-12-årig børn Antal hjmmbond årig børn Antal hjmmbond børn på 16 år llr ældr Ingn llr flr Q4_aldr_barn I dt følgnd vil vi grn still dig nogl spørgsmål om t barn i husstandn. Barnt skal vær mllm 2-15 år gammlt. Hvis dr i husstandn r flr børn i aldrn 2-15 år, bds du bsvar spørgsmåln for dt af børnn, dr snst har haft fødslsdag. Hvor gamml r barnt? 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år

3 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år Q5_skol_daginstitution Går barnt i skol llr i daginstitution? Barnt går i skol (Båd folkskol, privatskol, friskol llr andt) Barnt går i daginstitution llr dagplj (Dagplj, vuggstu, børnhav, intgrrt institution) Andt, notr vnligst Q6_kon_barn Er barnt n drng llr n pig? Drng Pig Q7_rlation_til_barn Hvilkn rlation har du til barnt? Jg r...barnts mor...barnts stdmor (fars ny ægtfæll/samlvr)...barnts pljmor (barnt r i familiplj)...barnts far...barnts stdfar (mors ny ægtfæll/samlvr)...barnts pljfar (barnt r i familiplj) Andt (f.ks. barnts bdstforældr llr andt familimdlm) Q8_civilstatus Er du?...gift llr samlvnd md barnts far...gift llr samlvnd md n andn nd barnts far

4 ...gift llr samlvnd md barnts mor...gift llr samlvnd md n andn nd barnts mor...nforsørgr (nlig) Andt, notr vnligst: Q9_barnts_bopal Hvor bor barnt? Barnt bor altid hos mig/os Barnt bor på skift hos os/mig og barnts andn forældr Andt Info_1 Nu følgr nogl spørgsmål om din gnrll oplvls af, hvordan barnt har dt. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om, dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q10_trivsl I hvilkn grad vil du samlt vurdr, at dit barn trivs for tidn? (Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til, at dit barn slt ikk trivs og 10 svarr til, at dit barn trivs i allrhøjst grad ) 0 Trivs slt ikk

5 9 10 Trivs i allrhøjst grad Q10a_forhold Hvor tæt r forholdt mllm dig og barnt? Særdls tæt Tæt Ikk særligt tæt Slt ikk tæt Q11_opdrag Dt r forsklligt hvordan børn r. Syns du, at dit barn r nmt llr svært at opdrag? Næstn altid nmt For dt mst nmt Lig så oft lt som svært For dt mst svært Næstn altid svært Q12_bskrivlsr1 I hvilkn grad passr følgnd bskrivlsr på dit barn? (Du bds tænk på, hvordan dit barn har haft dt i d snst sks måndr.) Mit barn......blivr oft mobbt llr holdt udn for af andr børn...r ovrvægtigt...klagr oft ovr hovdpin, ondt i mavn llr kvalm...har lavt slvværd Passr godt Passr dlvist Passr ikk

6 Q12_bskrivlsr2 I hvilkn grad passr følgnd bskrivlsr på dit barn? (Du bds tænk på, hvordan dit barn har haft dt i d snst sks måndr.) Mit barn......har svært vd at følg md fagligt i skoln...har mistt n llr flr nær vnnr...spisr ikk sundt nok...rørr sig ikk nok...har svært vd at få vnnr Passr godt Passr dlvist Passr ikk Q12_bskrivlsr3 I hvilkn grad passr følgnd bskrivlsr på dit barn? (Du bds tænk på, hvordan dit barn har haft dt i d snst sks måndr.) Mit barn......har oplvt dødsfald llr alvorlig sygdom i dn nærmst famili...bkymrr sig om mang ting...r oft kd af dt...mobbr andr børn...r oft bang Passr godt Passr dlvist Passr ikk Q12_bskrivlsr4 I hvilkn grad passr følgnd bskrivlsr på dit barn? (Du bds tænk på, hvordan dit barn har haft dt i d snst sks måndr.)

7 Mit barn......har svært vd at koncntrr sig...r samlt st i n god udvikling...r robust og kan håndtr situationr md modgang Passr godt Passr dlvist Passr ikk Q13_oplvr_konfliktr Hvor oft oplvr du, at Næstn dagligt 2-3 gang ugntligt Et par gang om måndn Sjældnt llr aldrig Ikk rlvant...dit barn skænds llr har konfliktr md n llr flr af sin søsknd...dit barn skænds llr har konfliktr md n llr bgg af sin forældr...dit barn skænds llr har konfliktr md andr børn i skol llr daginstitution...dit barn skænds llr har konfliktr md lærr llr voksn i skol llr daginstitution...du og din partnr/ægtfæll skænds llr har konfliktr Q14_gnskabr1 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn udviklr følgnd gnskabr? For hvr gnskab bds du svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigtigt Hlt afgør nd V d ikk Opdragls i dn rligiøs tro God manrr Lydighd

8 Arbjdsomhd Q14_gnskabr2 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn udviklr følgnd gnskabr? For hvr gnskab bds du svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. Ansvarsfølls Fantasi Tolranc og rspkt for andr Sparsommlighd Bslutsomhd/udholdnhd 0 Slt ikk vigtigt Hlt afgør nd V d ikk Q14_gnskabr3 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn udviklr følgnd gnskabr? For hvr gnskab bds du svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. Btænksomhd/tænkr på andr Slvsikkrhd Vindrmntalitt Nysgrrighd Mod til at turd tag chancr 0 Slt ikk vigtigt Hlt afgør nd V d ikk Q15_bkymring1 I hvilkn grad r du bkymrt for, om dit barn 0 Slt ikk I allrh V d ikk

9 ...blivr udsat for dårlig indflydls fra hans/hnds vnnr og omgangskrds...gnnmførr n ungdomsuddannls...drikkr for mgt alkohol...bgyndr at tag stoffr, når han/hun blivr lidt ældr...gør nogn gravid/blivr gravid i for ung n aldr øjst grad Q15_bkymring2 I hvilkn grad r du bkymrt for, om dit barn?...blivr udsat for vold...kommr til at udsætt andr for vold...får n kærst, du ikk brydr dig om...får n for tidlig sksul dbut...blivr udsat for krænknd sksull oplvlsr...kommr på kant md lovn 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk Q16_paavirk_barn1 I hvilkn grad oplvr du, at du slv har mulighd for at påvirk om dit barn?...blivr udsat for dårlig indflydls fra hans/hnds vnnr og omgangskrds...gnnmførr n ungdomsuddannls...drikkr for mgt alkohol...bgyndr at tag stoffr, når han/hun blivr lidt ældr...gør nogn gravid/blivr gravid i for ung n aldr 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk

10 Q16_paavirk_barn2 I hvilkn grad oplvr du, at du slv har mulighd for at påvirk om dit barn? 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk...blivr udsat for vold...kommr til at udsætt andr for vold...får n kærst, du ikk brydr dig om...får n for tidlig sksul dbut...blivr udsat for krænknd sksull oplvlsr...kommr på kant md lovn Q16a_alkoholforbrug Vil du vurdr, at dit barn drikkr mr alkohol llr mindr alkohol nd andr ung på samm aldr? Drikkr slt ikk Lidt mindr alkohol Lig så mgt alkohol Lidt mr alkohol Q17_udsagn_tnag Er du nig llr unig i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Jg har mgt bgrænst indflydls på mit tnag-barns adfærd Som forældr kan man lig så godt lad vær md at prøv at styr tnag-børnns alkoholvanr Q16b_konskvnsr Har du llr din partnr talt md dit barn om konskvnsrn af: Ja, oft Ja, nogl gang Ja, n nklt gang Nj, aldrig Vd ikk/huskr

11 Rygning? Alkohol? Hash? Stoffr som cstasy o.l.? Ubskyttt sx? ikk Info_2 D næst spørgsmål handlr om, hvordan tingn var, du da slv var på aldr md dit barn sammnlignt md i dag. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q17a_foraldr_alokohol Drikkr dit barn gnrlt mr llr mindr alkohol, nd du gjord, da du var på dit barns aldr? Mit barn drikkr lidt mr alkohol nd jg gjord Mit barn drikkr lig så mgt alkohol som jg gjord Mit barn drikkr lidt mindr alkohol nd jg gjord Q17b_stoffr Er stoffr som kokain, cstasy ol. i dag mr llr mindr udbrdt blandt ung, nd da du var på dit barns aldr? Stoffr som kokain, cstacy ol. r mr udbrdt i dag Stoffr som kokain, cstacy ol. r lig så udbrdt i dag Stoffr som kokain, cstacy ol. r mindr udbrdt i dag Q17c_vold Er dr i dag gnrlt mr llr mindr vold blandt ung, nd da du var på dit barns aldr? Dr r mr vold blandt ung i dag Dr r lig så mgt vold blandt ung idag Dr r mindr vold blandt ung i dag

12 Q18_vidn_typisk_dag Vd du mr llr mindr om, hvad dit barn lavr i løbt af n typisk dag, nd din forældr vidst om, hvad du lavd, da du var på dit barns aldr? Jg vd mr om, hvad mit barn lavr Jg vd dt samm Jg vd mindr om, hvad mit barn lavr Q19_udn_opsyn Tilbringr dit barn mr llr mindr tid udn voksnt opsyn nd du slv gjord, da du var på dit barns aldr? Mit barn tilbringr mr tid udn voksnt opsyn Mit barn tilbringr dn samm mængd tid udn voksnt opsyn Mit barn tilbringr mindr tid udn voksnt opsyn Q20_konfliktr Gribr du mr llr mindr ind i dit barns konfliktr md andr børn, nd din forældr grb ind i d konfliktr du havd md andr børn, da du var på dit barns aldr? Jg gribr mr ind i mit barns konfliktr md andr børn Jg gribr lig så mgt ind i mit barns konfliktr md andr børn Jg gribr mindr ind i mit barns konfliktr md andr børn Q21_pligtr Har dit barn flr llr færr pligtr i hjmmt, nd du slv havd, da du var på dit barns aldr? Mit barn har flr pligtr i hjmmt Mit barn har dn samm mængd pligtr i hjmmt Mit barn har færr pligtr i hjmmt Info_3 D næst spørgsmål handlr om dit barns dagligdag.

13 Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q22_hjalp1 Hvor oft hjælpr dit barn til md at? Hvr dag llr næstn hvr dag 3-4 gang om ugn 1-2 gang om ugn Et par gang om måndn Aldrig llr næstn aldrig Ikk rlvant Følg/hnt yngr søsknd i skol, SFO llr daginstitution Pass yngr søsknd om aftnn, hvis dn llr d voksn i husstandn ikk r hjmm Gå ærindr/køb ind Hjælp yngr søsknd md lktilæsningn Hjælp md at lægg vasktøj på plads Q22_hjalp2 Hvor oft hjælpr dit barn til md at? Hvr dag llr næstn hvr dag 3-4 gang om ugn 1-2 gang om ugn Et par gang om måndn Aldrig llr næstn aldrig Ikk rlvant Hold ordn på sit værls Gør rnt i hjmmt Dækk bord/tag af bordt Vask op llr tømm/fyld opvaskmaskinn Q22a_pligtr Tror du, at dit barn har flr llr færr pligtr i hjmmt nd andr børn på samm aldr? Mit barn har flr pligtr i hjmmt Mit barn har dn samm mængd pligtr i hjmmt Mit barn har færr pligtr i hjmmt

14 Q23_mr_mindr_tid1 Vil du grn hav, at dit barn brugt mr llr mindr tid nd i dag på følgnd? Jg så grn, at mit barn brugt mgt mr tid på dtt Jg så grn, at mit barn brugt mr tid på dtt Mit barn brugr passnd tid på dtt Jg så grn, at mit barn brugt mindr tid på dtt Jg så grn, at mit barn slt ikk brugt tid på dtt Vær sammn md jævnaldrnd Vær udndørs Dyrk sport Spill t musikinstrumnt Tal md sin forældr Kunn vær aln md sig slv Q23_mr_mindr_tid2 Vil du grn hav, at dit barn brugt mr llr mindr tid nd i dag på følgnd? Jg så grn, at mit barn brugt mgt mr tid på dtt Jg så grn, at mit barn brugt mr tid på dtt Mit barn brugr passnd tid på dtt Jg så grn, at mit barn brugt mindr tid Jg så grn, at mit barn slt ikk brugt tid på dtt Læs bøgr Hjælp til i hjmmt Følgr md i nyhdrn på TV Læs lktir Vær på Facbook llr lign. social mdir Spill computrspil, PlayStation ol. S film og srir på TV Q24_mnr_middag Hvilk af ndnstånd mnr talr I typisk om vd middagsbordt i din famili? (Angiv grn flr svar) Intrssr i familin, ksmplvis sport

15 Forældrns arbjd Politik Aktull samfundsbgivnhdr Bøgr, musik og tatr TV og film Natur og dyr Vidnskab, tknik o.lign. Barnts/børnns dag Børnns vnnr Lktir og skolarbjd Snak om oplvlsr, som familin har sammn Planlægning af d kommnd dag Snak om kommnd frir o.lign. Kndt prsonr Andt Vil ikk svar Q25_las_hojt Har du llr n andn voksn i husstandn indn for d sidst 24 timr Læst højt for dit barn Ja Nj Q25a_las_lktir Har du llr n andn voksn i husstandn indn for d sidst 24 timr Læst lktir md dit barn Ja Nj Q26_hyppighd_aktivittr Hvor oft gør du llr n andn voksn i husstandn følgnd? Hvr dag llr næstn hvr dag 3-5 gang om ugn 1-2 gang om ugn Sjældnr Næstn aldrig Læsr højt for mit barn

16 Q26a_hyppighd_aktivittr Hvor oft gør du llr n andn voksn i husstandn følgnd? Hvr dag llr næstn hvr dag 3-5 gang om ugn 1-2 gang om ugn Sjældnr Næstn aldrig Hjælpr mit barn md lktir Sr TV-nyhdr md mit barn Talr om politik og samfundsforhold md mit barn Info_4 D næst spørgsmål handlr om, d ting dit barn har. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q27_barn_har Har dit barn følgnd? Egt værls Egt skrivbord Egn mobiltlfon Egt fjrnsyn Egn pc llr laptop Egn profil på Facbook Adgang til PlayStation, Wii llr andn spillkonsol Egn cykl Ja Nj Q28_png_maand Hvor mang png brugr din famili i gnnmsnit hvr månd på følgnd til dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag? 0 kr kr kr kr kr kr kr. llr mr Vd ikk Vil ikk svar Tøj

17 Lgtøj, computrspil, spillkonsollr ol. Q29_udsagn Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Mit barn plagr oft om ting, gavr llr png, som jg ikk ønskr at giv ham/hnd Mit barn plagr oft om ting, gavr llr png, som jg ikk har råd til Jg har nogl gang svært vd at få råd til at giv mit barn d ting, som d andr børn i skoln/daginstitutionn har Jg har nogl gang svært vd at få råd til at lad mit barn gå til d fritidsaktivittr, som d andr børn i skoln/daginstitutionn går til Jg givr næstn altid mit barn d ting, han/hun bdr om Info_4a Nu kommr nogl spørgsmål, dr handlr om jrs bolig, og dt lokalområd, I bor I. Q29a_kvartr Vil du sig, at dit lokalområd givr god llr mindr god rammr for dit barns opvækst? God rammr Ovrvjnd god rammr Mindr god rammr Dårlig rammr Q29b_bolig Vil du sig, at din bolig givr god llr mindr god rammr for dit barns opvækst? God rammr Ovrvjnd god rammr

18 Mindr god rammr Dårlig rammr Q29c_nyt_kvartr Hvis dt var muligt, vill I så flytt væk fra dt lokalområd, I bor i nu? Ja, hlt sikkrt Ja, sandsynligvis Nj, sandsynligvis ikk Nj, hlt sikkrt ikk Q29d_ny_bolig Hvis dt var muligt, vill I så flytt til n andn bolig? Ja, hlt sikkrt Ja, sandsynligvis Nj, sandsynligvis ikk Nj, hlt sikkrt ikk Q29_lokalomraad I hvilkn grad r dit lokalområd kndtgnt af?, at dr bor mang andr børn på mit barns aldr, at mit barn har mang god vnnr i lokalområdt, at dr r attraktiv fritidstilbud til børn på mit barns aldr, at dr r god mulighdr for udndørs lg og ophold for børn i mit barns aldr, at dt r rimlig trygt at færds i trafikkn for børn i mit barns aldr, at dr r attraktiv sportsfacilittr indndørs llr 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk

19 udndørs Info_5 Nu kommr nogl spørgsmål, dr handlr om, hvad dit barn må og ikk må. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q30a_rglr Forskllig familir har oft forskllig rglr for, hvad drs børn må og ikk må, f.ks. i forhold til sngtidr, TV-forbrug ol. Oplvr du gnrlt, at dit barn har lov til mr llr mindr nd sin vnnr? Mit barn har lov til mr nd sin vnnr Mit barn har lov til dt samm som sin vnnr Mit barn har lov til mindr nd sin vnnr Q30_accptabl_opforsl Hvis dit barn r på bsøg hos n jævnaldrnd vn llr lgkammrat, vil dt så ftr din mning vær accptablt llr uaccptablt, hvis børnn... Hlt accptablt Ovrvjnd accptablt Hvrkn accptablt llr uaccptab lt Ovrvjnd uaccptab lt Hlt uaccptab lt Klatrr i trær udn voksnopsyn Brugr værktøj som f.ks. n hammr llr sav udn voksnopsyn Surfr på intrnttt udn voksnopsyn Er aln hjmm udn voksnopsyn Lgr udndørs udn voksnopsyn Går llr cyklr langs n trafikrt vj udn voksnopsyn Sr nyhdr på TV udn voksnopsyn

20 Q31_barn_undgaa Hvilk af ndnstånd børn vill du grn undgå, at dit barn blv nær vnnr md? (Angiv grn flr svar) Et still og indadvndt barn Et larmnd og højrøstt barn Et barn, dr ikk r så fagligt dygtigt i skoln som mit gt Et hypraktivt barn Et dominrnd og bstmmnd barn Et hidsigt og aggrssivt barn Et barn, dr oft mobbr andr børn Et barn, dr oft lyvr og snydr Et fysisk handicappt barn Et mgt ovrvægtigt barn Et barn af andn tnisk hrkomst Et barn md n andn rligiøs baggrund Et barn fra n famili md økonomisk problmr Et barn fra n famili md alkoholproblmr Et barn fra n famili md psykisk problmr Et barn fra n famili md voldsproblmr Jg vill ikk hav problmr md, at mit barn blv vnnr md nogn af ovnnævnt. Q31a_vnnrs_foraldr Hvis du tænkr på forældrn til dit barns bdst vn llr lgkammrat. Hvor lang uddannls har dn af dit barns bdst vns forældr, dr har dn længst uddannls? Slv om du ikk r hlt sikkr, skal du bar svar så godt du kan. Grundskol llr folkskol, (f.ks. ral ksamn, 7., 8, 9. llr 10. klass.) Gymnasial uddannls, (f.ks. studntrksamn, HF, HHX llr HTX.) Erhvrvsfaglig uddannls, (f.ks. kontor- llr butiksassistnt, håndværkr, malr, murr, lktrikr, frisør, mkanikr, bagr, slagtr, social- og sundhdshjælpr mv.) Kort vidrgånd uddannls undr 3 år, (f.ks. markdsøkonom, akadmiøkonom, politi- og fængslsuddannls, laborant, maskintknikr, datamatikr, multimdidsignr, økonoma, farmakonom, tandpljr, mv.) Mllmlang vidrgånd uddannls 3-4 år, (f.ks. socialrådgivr, journalist, bygningskonstruktør, sygpljrsk, fysio-/rgotraput, folkskollærr, pædagog mv.)

21 Lang vidrgånd uddannls 5 år llr mr (f.ks., advokat, økonom, civilingniør, datalogi, musik, filmvidnskab, kunsthistori, histori, arkitkt, biologi, farmacut, læg, tandlæg, psykologi, pædagogik, landbrugsvidnskab, mv.) Andt Q32_falls_rglr Hvilk af følgnd r dr rglr om mllm nogl/all forældr i dit barns skolklass llr daginstitution? (Angiv grn flr svar) Fra hvilkn aldr børnn må få gn mobiltlfon Fra hvilkn aldr børnn må få gn profil på facbook Hvorvidt børnn må hav png md til at køb slik, kagr llr lignnd, mns d r i skol, SFO llr klub. Hvorvidt børnn må færds ud udn voksnopsyn, når d r på bsøg hos hinandn Hvm man skal kontakt, hvis ns barn har haft n konflikt md t andt barn i klassn llr daginstitutionn. Hvor stor gavr børnn må giv hinandn i fødslsdagsgav Hvm børnn må/skal invitr md til fødslsdagsfstr Om dr må srvrs alkohol vd fstr for d ung vd fstr og social arrangmntr Ingn af ovnnævnt Q33_udsagn Er du nig llr unig i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Forældrn i mit barns klass/daginstitution har lavt for mang rglr for, hvad børnn må og ikk må, når d r sammn udn for skoln llr daginstitutionn Forældrn i mit barns klass/daginstitution ngagrr sig gnrlt for lidt i, hvordan børnn fungrr sammn socialt Dr r for mang forældr i dt områd, hvor vi bor, som ikk har ordntlig styr på, hvad drs børn lavr

22 Q34_udsagn Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Børn skal indimllm hav lov til at slås, når d blivr vrd på hinandn Voksn bør altid involvr sig, hvis d blivr opmærksomm på n konflikt mllm to børn Jg r nok oftst lidt for hurtig til at grib ind og forsøg at løs mit barns konfliktr Børn har godt af at løs indbyrds konfliktr, udn at voksn gribr ind Mit barn må grn s krig, hungrsnød ol. i nyhdrn på TV Mit barn må grn surf uovrvågt på intrnttt Q35_udsagn1 Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Jg har nok lidt for stor ambitionr på mit barns vgn Jg fortællr tit mit barn at jg r stolt af ham/hnd Jg skældr nok lidt for mgt ud på mit barn Jg r nok ikk god nok til at ros mit barn Q35_udsagn2 Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Jg r nok lidt for ftrgivnd og givr mit barn lov til for mgt Jg r nok oft tilbøjlig til at bliv lidt for kontrollrnd ovrfor mit barn

23 Mit barns vnnr får gnrlt lov til alt for mgt Jg skænds oft md mit barn Info_6 Nu kommr nogl spørgsmål, dr handlr om dit barns skol. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q36_typ_skol Hvilkn typ skol går barnt i? Folkskol i dt skoldistrikt, hvor familin bor Folkskol udn for skoldistriktt Folkskol md spcialundrvisningsklassr Privatskol Friskol Andt Q37_klasstrin Hvilkt klasstrin går dit barn på? 0. klass 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass 10. klass Q37a_spcialundrvisning

24 Modtagr barnt spcialundrvisning? Ja, går i spcialklass hl tidn Ja, modtagr viss timr som spcialundrvisning, rstn i almindlig skolklass Nj Q38_tilfrdshd_skol Hvor tilfrds llr utilfrds r du samlt st md dit barns skol? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til, at du r Mgt utilfrds og 10 svarr til, at du r Mgt tilfrds 0 Mgt utilfrds Mgt tilfrds Q39_udsagn_barn I hvilkn grad vil du samlt sig, at dit barn I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad Slt ikk Klarr sig fagligt godt i skoln Trivs md d andr børn i klassn Trivs md sin lærr Q40_fagligt Hvordan oplvr du, at dit barn klarr sig fagligt i forhold til sin klasskammratr?

25 Han/hun liggr fagligt langt ovr gnnmsnittt i sin klass Han/hun liggr fagligt lidt ovr gnnmsnittt i sin klass Han/hun liggr fagligt i midtn af sin klass Han/hun liggr fagligt undr gnnmsnittt i sin klass Han/hun liggr fagligt langt undr gnnmsnittt i sin klass Vil ikk svar Q40a_barn_klarr_sig Er dt vigtigt for dig, at dit barn klarr sig fagligt godt? I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad Slt ikk Q41_andr_skolr Indn dit barn startd i sin nuværnd skol, i hvilkn grad ovrvjd du/i da at sætt barnt i n andn skol? I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad Slt ikk /Huskr ikk Q42_btydning_skolvalg Hvilkn af ndnstånd forhold havd størst btydning, da du/i valgt barnts skol? (Sæt højst 3 kryds) Skolns afstand til hjmmt Dt r dn skol, hvis skoldistrikt vi bor i Dt r dn skol d flst af kvartrts børn går på

26 Dt r dn skol d flst af barnts vnnr går på Dt r dn skol ældr søsknd går på/har gåt på Skolns pædagogisk tilgang Skolns faglig nivau Dt r n lill skol Dt r n stor skol Andln af lvr md indvandrrbaggrund på skoln Anbfalingr af vnnr og bkndt md børn på skoln Dialog md skoln forud for ndligt valg Skolns rsultatr i national valuringr Andt /Huskr ikk Q43_udvikling_skol1 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin grundskol? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. Du kan også svar irrlvant til nogl af spørgsmåln, hvis dit barn f.ks. lig r startt i indskolingn. 0 Slt ikk I allr høj st grad Vd ikk Irrlvant At arbjd sammn md andr Grundlæggnd paratvidn, f.ks. kndskab til vrdns hovdstædr og vigtig historisk årstal God færdighdr indn for læsning og skrivning God færdighdr indn for matmatik At vær krativ Q43_udvikling_skol2 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin grundskol?

27 Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. Du kan også svar irrlvant til nogl af spørgsmåln, hvis dit barn f.ks. lig r startt i indskolingn. 0 Slt ikk I allr høj st grad Vd ikk Irrlvant Kndskab til samfundsforhold Rspkt for andr At vær i god form IT-kundskabr Kndskab til dansk histori Kndskab til natur og tknik Q43_udvikling_skol3 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin grundskol? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. Du kan også svar irrlvant til nogl af spørgsmåln, hvis dit barn f.ks. lig r startt i indskolingn. 0 Slt ikk I allr høj st grad Vd ikk Irrlvant At gør sig umag md sin opgavr At arbjd slvstændigt At arbjd still og koncntrrt At aflvr opgavr til tidn Lyst til at lær Q45_udsagn_klass1 Er du nig llr unig i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvj nd Hvrkn nig Ovrvj nd Hlt unig Irrlvant

28 Jg vill fint kunn accptr, at dr kom 2-3 flr fagligt svag børn i mit barns klass Mit barn får mgt ud af at bliv undrvist sammn md børn, dr ikk r så fagligt dygtig som ham/hnd slv Mit barn får mgt ud af at bliv undrvist sammn md børn, dr r fagligt dygtigr nd ham/hnd slv Dr r i dag for mang børn md faglig problmr i mit barns klass Hvis dr blv tilknyttt n støttlærr, vill jg fint kunn accptr, at dr kom 2-3 flr fagligt svag børn i mit barns klass nig llr unig unig Q45_udsagn_klass2 Er du nig llr unig i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvj nd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvj nd unig Hlt unig Irrlvant Jg vill fint kunn accptr, at dr kom 2-3 flr børn md adfærdsproblmr i mit barns klass Hvis dr blv tilknyttt n støttlærr llr støttpædagog, vill jg fint kunn accptr, at dr kom 2-3 flr børn md adfærdsproblmr i mit barns klass Dr r i dag for mang børn md adfærdsproblmr i mit barns klass Q44_vigtigt_udvikling1 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn lærr og udviklr følgnd i løbt af sin grundskoluddannls? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigti Hlt afgø Vd ikk Irrlvant

29 At arbjd sammn md andr Grundlæggnd paratvidn, f.ks. kndskab til vrdns hovdstædr og vigtig historisk årstal God færdighdr indn for læsning og skrivning God færdighdr indn for matmatik At vær krativ gt rnd Q44_vigtigt_udvikling2 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn lærr og udviklr følgnd i løbt af sin grundskoluddannls? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigti gt Hlt afgø rnd Vd ikk Irrlvant Kndskab til samfundsforhold Rspkt for andr At vær i god form IT-kundskabr Kndskab til dansk histori Kndskab til natur og tknik Q44_vigtigt_udvikling3 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn lærr og udviklr følgnd i løbt af sin grundskoluddannls? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigti gt Hlt afgø rnd Vd ikk Irrlvant At gør sig umag md sin opgavr At arbjd slvstændigt

30 At aflvr opgavr til tidn Lyst til at lær Q46_adfarsvansklighdr Hvor mang børn md adfærdsvansklighdr vil du vurdr, at dr r i dit barns skolklass? Ingn 1-2 børn 3-5 børn 6-8 børn 9-12 børn Flr nd 12 Q47_fagligt_svar_born Hvor mang fagligt svag børn vil du vurdr, at dr r i dit barns skolklass? Ingn 1-2 børn 3-5 børn 6-8 børn 9-12 børn Flr nd 12 Info_7 Nu kommr nogl spørgsmål, dr handlr om dit barns daginstitution llr dagplj. Vi mindr lig om, at spørgsmåln handlr om dt barn i husstandn mllm 2-15 år, dr snst har haft fødslsdag. Q48_typ_institution Går dit barn i? Børnhav Vuggstu

31 Dagplj Andt Q49_tilfrds_institution Hvor tilfrds llr utilfrds r du samlt st md dit barns daginstitution/dagplj? 0 Mgt utilfrds Mgt tilfrds Q50_oplvls_af_institution I hvilkn grad vil du samlt sig, at I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad Slt ikk dit barn udviklr sig positivt i daginstitutionn/dagpljn dit barn trivs md d andr børn i daginstitutionn/dagpljn dit barn trivs md d ansatt i daginstitutionn/dagpljn Q51_andn_daginstitution Indn dit barn startd i sin nuværnd daginstitution/dagplj, i hvilkn grad ovrvjd du/i da, at sætt dit barn i n andn daginstitution/dagplj? I mgt høj grad I høj grad I nogn grad I mindr grad

32 Slt ikk /huskr ikk Q52_btydning_institution Hvilk af ndnstånd havd størst btydning, da I valgt barnts daginstitution/dagplj? (Sæt op til 3 kryds) Institutionns afstand til hjmmt Dt var dn daginstitution/dagplj, vi fik anvist af kommunn Dt var dr, vi fik tilbudt plads først Dt r dn daginstitution/dagplj, d flst af kvartrts børn går i Dt r dn daginstitution/dagplj d flst af barnts vnnr går i Dt r dn daginstitution/dagplj ældr søsknd går i/har gåt i Dn pædagogisk tilgang i institutionn Anbfalingr af vnnr og bkndt md børn i institutionn Egt bsøg på institutionn forud for ndligt valg Andln af børn md indvandrrbaggrund Daginstitutionns udndørsfacilittr Daginstitutionns indndørsfacilittr Dt r n stor daginstitution Dt r n lill daginstitution Andt Q53_udvikling_daginstitution1 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin daginstitution/dagplj? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. Kndskab til bogstavr og tal 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk At brug sin fantasi At udtrykk sig krativt

33 Q53_udvikling_daginstitution2 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin daginstitution/dagplj? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk At modtag og forstå n kollktiv bskd At hav slvtillid At hav t vludviklt sprog At kunn sidd still i længr tid At arbjd koncntrrt Q53_udvikling_daginstitution3 I hvilkn grad oplvr du, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin daginstitution/dagplj? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk og 10 svarr til I allrhøjst grad. 0 Slt ikk I allrh øjst grad V d ikk At rydd op ftr sig At spis pænt At tag tøj på At sætt pris på bvægls og fysisk aktivitt At udvikl sig motorisk Q55_udsagn_institution1 Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig

34 Pædagogrn/d voksn i mit barns daginstitution/dagplj r god til at stimulr mit barns udvikling For mgt af børnns tid i daginstitutionn/dagpljn går md, at børnn lgr, udn at d voksn r md Q55_udsagn_institution2 Hvor nig llr unig r du i følgnd udsagn? Hlt nig Ovrvjnd nig Hvrkn nig llr unig Ovrvjnd unig Hlt unig Tidn i daginstitutionn/dagpljn r rlt mst opbvaring af børnn Jg har dårlig samvittighd ovr, hvor mgt tid mit barn opholdr sig i daginstitutionn/dagpljn Hvis jg havd tid og mulighd, vill jg hllr slv pass mit barn frm for at snd dt i daginstitution/dagplj Daginstitutionn/dagpljn skal giv børnn bdr mulighdr for at lg frit udn, d voksn r md Q54_vigtigt_udvikling1 I hvilkn grad r dt vigtigt for dig, at dit barn lærr og udviklr følgnd i sin daginstitution/dagplj? Du bds svar på n skala fra 0 til 10, hvor 0 svarr til Slt ikk vigtigt og 10 svarr til Hlt afgørnd. 0 Slt ikk vigtigt Hlt afgør nd V d ikk Kndskab til bogstavr og tal At brug sin fantasi At udtrykk sig krativt At fungr sammn md mang forskllig børn Q54_vigtigt_udvikling2

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du?

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du? Fredericia Kommune Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 Dreng/mand Pige/kvinde Hvor gammel er du? - Sæt ét kryds 25 32 24 11 2 13 år eller derunder 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19

Læs mere