TEMA: BUDGET En milliard er kun. en månedsløn. De skal bygge for NESA-pengene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: BUDGET 2005. En milliard er kun. en månedsløn. De skal bygge for NESA-pengene"

Transkript

1 M A G A S I N E T F O R M E D A R B E J D E R E I K Ø B E N H A V N S A M T N U M M E R 5 D E C E M B E R TEMA: BUDGET 2005 En milliard er kun en månedsløn De skal bygge for NESA-pengene

2 Indhold Leder: I klemme i den økonomiske sandwich Det gælder om at have styr på økonomien før den store regionsfusion. En milliard er kun en månedsløn Billeder og stemninger fra den kommende Regionsgård i Hillerød. Blankocheck til patienterne Det frie sygehusvalg er en god service, men den gør det svært at styre økonomien. I studiecenteret har vi selv ansvaret Samtlige gymnasier og hf-institutioner får adgang til studiecentrene. Fra kridtstøv til byggestøv Hf- og gymnasiereformen kræver om- og tilbygninger. De bygger for NESA-milliarden I de næste fire år bygger amtet dobbelt så meget som normalt. En ombygning af meget mere end mursten Ændringerne på Gentofte er begyndt længe før gravemaskinerne når frem. Amtets husholdningsbudget for 2005 på plads Få overblik over de vigtigste nyheder i amtets regnskab. Strukturreform: Vi er både bekymrede og fortrøstningsfulde Blandede følelser blandt medarbejderne. Hvad er MED-udvalgenes vigtigste opgave? Usikkerheden for de ansatte skal mindskes, mener MED-repræsentanterne Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Teddy Østerlin Koch Telefon: Øvrige kommunikationsmedarbejdere i redaktionen: Redaktør Ernst Poulsen Telefon: Laura Auken Larsen Telefon: Annali Rytter Christensen Telefon: Morten Godiksen Telefon: Christine E. Riis Telefon: Forsidefoto: Tinie W. Rasmussen/Storypix Layout og produktion: Identitet & Design as Prepress og tryk: Scanprint as Høringen 16 Strukturreformen: Lige nu er en stribe lovforslag i høring Nye ansigter 17 Nye ledere på psykiatri-centrene, ny forstander og ny vicedirektør på Amtssygehuset i Gentofte På krydstogt i amtet Satire. Topkarakterer til botilbuds hjemmesider. Nyt om e-dag, e-faktura mm. Hvorfor havde Københavns Amt egentlig aktier i NESA? 20 Det hele handlede meget mere om sporvogne end om strøm. Åkanden er Københavns Amts magasin til alle ansatte i amtet. Åkanden findes også i en digital udgave på hvor du også finder et arkiv med tidligere udgaver. Du er altid velkommen til at komme med gode ideer til magasinet både enkelte historier eller hele temaer. Denne tryksag er Svanemærket. Licens nr Miljøcertificeret og EMASgodkendt 2

3 økonomiske I klemme i den sandwich I vores fælles ledelsesmæssige strategier Ledelse 2005 er et af de områder, der er sat særlig fokus på: Sund økonomi i en foranderlig verden. Det må siges at være højaktuelt for os i den turbulente tid, som amtet er inde i med stram økonomi og strukturreform. Sund økonomi er jo forudsætningen for, at vi kan bevare vores handlefrihed, så vi kan udvikle vores virksomhed derhen, hvor vi alle ønsker. Lige nu befinder vi os i en økonomisk sandwich. Frit valg, behandlingsgarantier og nye indsatsmuligheder accelererer behovet for vores indsats. Samtidig er væksten i de offentlige udgifter på slankekur. Denne cocktail øger presset på vores evner til at prioritere og fortsat udvikle virksomheden. Til fortsat at have en sund økonomi. Sund økonomi er budgettet for 2005 netop udtryk for. Vi konsoliderer de betydelige opstramninger og omstillinger, som vi har gennemført de sidste par år. Det er væsentligt at holde fast nu og få indkørt tingene og skabe rum for den fortsatte kvalitetsudvikling. Samtidig tilfører vi penge til nogle enkelte meget specifikke områder og vi bruger de mange penge fra NESA-aktierne til strategisk at bidrage til bedre rammer for kvalitetsudviklingen af vores virksomhed - også i overmorgen. Men også i forhold til den fremtidige hovedstadsregion kæmper vi for, at den kan få en start med sund økonomi. Det kræver en helt særlig ansvarlighed mellem de kommende fusionsparter det har vi lige nu en intensiv dialog med både H:S og Frederiksborg Amt om. Den øgede markedsgørelse på sygehusområdet presser alle tre enheders økonomi, og vi er nødt til allerede nu at komme ind i en stærkere fælles styring. Ellers står vi i begyndelsen af 2007 med et kæmpe økonomisk problem, som, staten vil sige, er selvskabt, og som der kun er os selv til at løse. Det kræver også, at vi bliver behandlet ordentligt af Folketinget, når den nye finansieringsordning for regionerne skal falde på plads. Lige nu er vi bekymrede. Indenrigsministeriets aktuelle overvejelser om den konkrete finansieringsmodel på sundhedsområdet giver den nye hovedstadsregion et underskud på 440 mio. kr. at starte med godt nok med en 5-årig overgangsordning. Men det er problematisk. For det skyldes, at de vil flytte forskningsmidler fra hovedstaden til de øvrige regioner, og at de ikke tager tilstrækkelig hensyn til hovedstadsområdets særlige sociale forhold herunder særlig omfanget af hårdt belastede psykiatriske patienter. Vi skal være en stærk region, som kan levere høj kvalitet til befolkningen og være en attraktiv udfordrende arbejdsplads. Det forudsætter, at vi har sund økonomi. Derfor er det værd at kæmpe for. Jens Chr. Sørensen amtsdirektør Jens Chr. Sørensen Foto: Sonja Iskov 3

4 En milliard er kun en månedsløn Selv om amtet har tjent en god milliard på salg af NESA-aktier, har det ikke givet plads til hverken luksus eller helt nye initiativer. Der er plads til snusfornuft f.eks. nogle af de bygnings-renoveringer, som amtet først ville få råd til senere. Af Ernst Poulsen Man får ikke megen luksus for en milliard kroner. Eller helt præcist: Man får overhovedet ingen luksus. Det er en frygtelig masse penge, men der er kun til det mest nødvendige. Det kan lyde paradoksalt, men amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen slår ikke ud med armene, blot fordi der har været en milliard ekstra i pengekassen i år. Det samlede budget er på 12,1 milliard, så NESA-pengene svarer cirka til en månedsløn, forklarer amtsborgmesteren, der lægger vægt på, at det er et næsten enigt amtsråd, der har stykket 2005-budgettet sammen. En månedsløn kunne hurtigt forsvinde i fest og farver. Men vi har været enige om, at pengene skulle gå til blivende værdier. renovering af børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup. Men det er ting, vi alligevel skulle have gjort i løbet af de kommende år. Nu får vi blot råd til det, tidligere end vi havde regnet med, forklarer Vibeke Storm Rasmussen. Der bliver også råd til boligforbedringer for psykisk udviklingshæmmede, mens de studerende kan se frem til studiecentre og trådløs internetadgang på de gymnasier, der endnu mangler. Studiecentre og IT-udstyr er påkrævet for, at gymnasierne kan leve op til den kommende gymnasiereform, hvor eleverne skal arbejde langt mere selvstændigt. Amtsborgmesteren understreger også, at NESA-milliarden er brugt til nødvendige goder. Salget af NESA-aktierne indbragte Københavns Amt ca. 1,3 milliard. Amtsrådet har bl.a. sat penge af til: Sygehusområdet Ny stråleterapi og energianlæg på Herlev Renovering af børneafdelingen på Glostrup Renovering og nybyggeri på Gentofte Fremrykning af EPJ-projekt Social og psykiatri Ombygning og erstatningsbyggeri for bl.a. voksne fysisk handicappede og psykisk udviklingshæmmede Undervisning og kultur Studiecentre på de resterende fire gymnasier Trådløs internetadgang og bedre naturvidenskabelige samlinger Udvidelse af Arken Miljø En ekstra indsats på grundvandsområdet Oprensning af Bagsværd Sø FAKTA Og pengene går hovedsageligt til mørtel og mursten. De tre store sygehuse er enten midt i en renovering eller står foran renovering og nybyggeri. Her hjælper NESA-pengene. Der bliver råd til at bygge en stråleterapi-bygning på Herlev, til en tiltrængt renovering og nybyggeri på Gentofte og til Vi har gjort det, som i forvejen skulle have været gjort. Pengene skal bruges til primært at udføre de planer, vi allerede er blevet enige om i Amtsrådet: Kræftplan, ældreplanen, boligforbedringer for de handicappede og psykisk syge og forberedelse af gymnasiereformen. Der har ikke været plads til at komme videre med planerne i det normale budget, så nu hvor vi har muligheden, får vi endelig udført de ting. Man kan godt sige, at vi bruger pengene på snusfornuftig vis, siger amtsborgmesteren. 4

5 Det frie sygehusvalg giver patienterne frihed, men gør det svært at styre økonomien. De patienter, der kan overskue valgmulighederne og har kræfter til at rejse efter behandlingen, får en bedre service. Men de efterlader regningen til de svage patienter, vurderer amtsborgmesteren. Blankocheck til patienterne Af Ernst Poulsen og Lisbet Bloch-Sørensen Det er blevet gradvist sværere og sværere at styre økonomien i sundhedssystemet. Ikke blot bliver der hele tiden flere og flere ældre. Borgerne går også til læge med flere ting, og så bliver behandlingerne stadigt mere komplicerede og dermed dyrere. Sidst, men ikke mindst har det frie sygehusvalg gjort økonomistyringen til et kompliceret tilfælde. Styr på pengene Frem til 2002 lagde politikerne nogle overordnede rammer. Lægerne og andre fageksperter vurderede derefter, hvilke patientgrupper der havde mest behov for behandling. Det gav ventelister på nogle områder, men nogenlunde styr på økonomien. Det lykkedes f.eks. for Danmark at holde sundhedsvæsenets andel af samfundslagkagen på samme procent-andel gennem 20 år. Patienter får blankocheck Men med behandlingsgarantien og det frie sygehusvalg har patienterne fået nye muligheder og systemet nye udfordringer. Frit sygehusvalg er en god ting. Lad der ikke være tvivl om det, understreger Vibeke Storm Rasmussen. Men med det frie sygehusvalg har man givet patienterne en blankocheck. Når patienterne vælger et andet sygehus, udløser de også besparelser på det sygehus, de normalt bruger. Det har gjort det sværere at styre økonomien og sværere at fastholde, at også de svageste skal hjælpes. De afregningsmetoder, staten har udformet, giver en risiko for, at det at skabe indtægter bliver et mål i sig selv, og at den ansvarlige prioritering af patienterne forsvinder. Selvfølgelig burde lægernes og sygehuspersonalets professionelle etik være et værn mod den tendens, men hvordan ser det ud i virkeligheden, spørger Vibeke Storm Rasmussen. De svage bliver tabere Hvis et sygehus har et speciale, som de andre sygehuse ikke har, kan sygehuset sikre sig nogle gode ekstraindtægter ved at udvide kapaciteten og tiltrække patienter fra andre amter. Det giver et solidt overskud til afdelingen, fordi sygehuset bliver betalt for en gennemsnitspatient. Det beløb ligger et godt stykke over, hvad det reelt koster at udvide produktionen med nogle ekstra patienter. Men når patienterne omvendt udnytter deres mulighed for at checke ind på sygehuse uden for amtet, koster det dyrt og fører nødvendigvis til nedskæringer på andre områder. Sygehusene kan ikke spare på de områder, hvor patienterne hurtigt benytter sig af behandlingsgarantien, fordi det blot vil skabe nye huller i økonomien. Dermed er der oplagt risiko for, at man sparer på de patientgrupper, der ikke overkommer at udnytte det frie sygehusvalg. Dem, der ikke kan overskue valgmulighederne, eller ikke kan klare at rejse til et andet sygehus. Det er typisk de gamle, de akutte medicinske patienter, psykisk syge og misbrugere. Man kan tilføje, at enhver, der tager et frit valg her og nu, kan risikere, at det forringer en anden behandling, som han eller hun måske har brug for i morgen. Der er alt for få, der har forstået den sammenhæng, mener Vibeke Storm Rasmussen. Patienterne har i stadigt større omfang fået frit valg. Det lægger pres på sygehusenes økonomi. Foto: Lars Bahl. 5

6 Studiecentre til 8000 elever I dag er der studiecentre på gymnasierne i Avedøre, Herlev, Høje-Taastrup, Ishøj, Kongsholm, Nærum, Tårnby og Øregård. Når pengene fra NESA og det almindelige budget er brugt i 2006, har amtet finansieret studiecentre på de resterende amtsgymnasier: Borupgaard, Gladsaxe og Rødovre, Aurehøj, Gl. Hellerup, Ordrup, Virum og Gentofte HF. Læs mere i temaplanen "Nye former til nye tider på kbhamt.dk/publikationer FAKTA Hf-kurser og gymnasier skal stå klar til de store hf- og gymnasiereformer, som Folketinget har vedtaget. Amtet investerer massivt i gymnasierne, selv om de 16 gymnasier og hf-kurser ikke kommer ind under Region Hovedstaden, men bliver selvejende fra Fra kridtstøv til byggestøv Af Laura Auken Larsen Den velkendte gymnasieundervisning med én lærer, der underviser én klasse i én time i et aflukket klasseværelse, får snart konkurrence fra andre former for undervisning. Derfor er amtet ved at forberede gymnasierne fysisk ved at bygge studiecentre og forbedre IT-udstyret. Når gymnasiereformen skal gennemføres i 2005, skal eleverne nemlig i højere grad arbejde i større eller mindre strukturerede grupper. De skal høre længere forelæsninger. Og de skal selvstændigt løse deres opgaver via internettet. Læreren får en mere coachpræget rolle som igangsætter, inspirator og modspiller frem for den traditionelle kateterundervisning. Og lærerne skal i højere grad arbejde sammen i teams og projekter, så undervisningen er mere sammenhængende. Gymnasierne og hfkurserne vil derved udvikle Anna, Kasper, Shaida og Frederik fra folkeskoleelever til kommende studerende på mellemlange eller videregående uddannelser. Studieklare unge Gennem en årrække har man i folkeskolen arbejdet med nye undervisningsformer som f.eks. gruppe- og projektarbejde som supplement til den traditionelle klasseundervisning. Det er denne pædagogiske udvikling, som gymnasiet og hf for alvor skal bygge videre på. Ligeledes har de videregående uddannelser og erhvervslivet længe efterspurgt mere studieklare og selvstændige unge. Samtidig med at vægge rives ned, tilbygninger vokser op og pædagogikken udvikles, skal der også findes plads til de flere og flere elever, der søger ind på amtets 16 gymnasier og hf-kurser. Lærerne skal lære Men det er ikke nok at forsyne gymnasierne med studiecentre. IT skal være hverdagens redskab i undervisningen på linje med kridt, tavle og bøger. Kommunikation mellem lærerne og eleverne over særlige hjemmesider kaldet Netstudier - skal være en naturlig del af hverdagen. Faciliteterne i naturfagene på en række skoler bliver ført op til det 21.århundrede, så eleverne oplever mulighederne i den moderne teknologi. Sidst men ikke mindst skal alle lærerne efteruddannes i nye pædagogiske former målrettet studiecentrene, og skolernes ledelse skal tilpasses de nye tider. 6

7 I studiecenteret har vi selv ansvaret Af Laura Auken Larsen Rummet er stort rigtigt stort. Lyset vælter ned fra vinduerne oppe under taget på det nye studiecenter på Kongsholm Amtsgymnasium og HF. De store søjler, som bærer det høje tag, gemmer på av-udstyr, der bruges til store forelæsninger for flere klasser. Et par grupper fra en 2.g arbejder med et dansk-projekt. Bordet midt i rummet flyder med papirer, og eleverne diskuterer ivrigt, hvordan opgaven skal besvares på en af skolens bærbare computere. I biblioteksfløjen med de traditionelle bøger går en elev søgende rundt, mens en anden skriver stille ved en computer. Den modsatte fløj af studiecentret er opdelt i to moderne computerlandskaber. Alle pc erne er opkoblet på amtets store undervisningsnet, Netstudier, som giver elever og lærere helt nye elektroniske muligheder. Både på skolen og hjemmefra. Læreren har flere roller Pludselig brydes stilheden af en flok fra 1.O en af skolens hf-klasser ført an af lærer Henrik Jensen. Eleverne myldrer ind og kobler sig hurtigt op på Netstudier via skolens trådløse net. Her skal arbejdes med den konkrete historieopgave, de lige har gennemgået i klasseværelset. Henrik, vi er kørt fast, kommer du snart, vi er færdige, lyder det fra nogle af eleverne. Henrik går roligt rundt og kommer med forslag og vejledning, men kun til dem, der efterspørger hans hjælp. Eleverne sidder i smågrupper eller alene og researcher på internettet og besvarer opgaven direkte i deres mapper på Netstudier, så Henrik kan rette dem hjemme fra sin egen computer. Vi har allerede taget fat på den kommende hf-reform, hvor vægten er på elevernes evne til refleksion over deres egen læring. De skal følge deres egen faglige udvikling på særlige arkivsider på Netstudier og selv læse op på eventuelle huller i deres viden, fortæller Henrik Jensen, mens der bliver trukket i ham fra flere sider. For Henrik er undervisningen i studiecenteret et naturligt og nødvendigt supplement til klasseundervisningen. Eleverne har både brug for den traditionelle klasseundervisning, hvor vægten er på den dybere faglige indlæring med læreren i centrum foran tavlen, og den selvstændige læring i centrene, hvor læreren nu er coach og vejleder. Studiecenter er tjekket Kristian Anderson sidder koncentreret ved sin computer og skriver tænksomt på sin opgave: Det er en stor forskel på at gå i folkeskole og gå på HF. Over en sommerferie mener vores lærere, at vi er blevet modne nok til at få undervisning i et studiecenter. Her skal vi tænke selv, og undervisningen er mere fokuseret. Kristian synes, det er tjekket at være i studiecenteret. Han fortæller med stolthed i stemmen, hvordan han i forrige uge fremlagde en opgave for hele sin klasse om John F. Kennedy ved brug af Power Point-dias. Det, vi laver i studiecenteret, er mere moderne og selvstændigt. Eleverne på Kongsholm Amtsgymnasium og HF har typisk undervisning to - tre gange om ugen i et af skolens fire studiecentre. Henrik Jensen underviser her hf-elever. Fotos: Tinie W. Rasmussen / Storypix. 7

8 De bygger for Af Christine E. Riis Godt 1,3 milliarder kroner har amtet fået ud af salget af sine NESA-aktier. Og Amtsrådet har allerede besluttet, hvad pengene skal bruges til. De skal blandt andet bruges til byggerier. Byggerier, der skaber bedre behandlinger på amtets sygehuse, giver bedre gymnasieuddannelse og bedre boliger for de svageste. Byggerier, der når de står færdige giver amtets borgere mere kvalitet for de skattekroner, der har været investeret i NESA. Derfor løber de stærkt i Bygherreteamet i Teknisk Forvaltning. Med NESA-pengene bliver det nemlig muligt at bygge dobbelt så meget de næste fire år i forhold til normalt. Der skal skrives kontrakter på alle byggerierne inden 2005 udløber, og en del byggeri skal også i gang, fortæller Marlene Pio, som er en af tovholderne i Bygherreteamet, og som arbejder med at få bygget en ny bygning til stråleterapi på Amtssygehuset i Herlev. At sætte kontrakt på brugernes ønsker I Bygherreteamet arbejder arkitekter, ingeniører, jurister, cand.scient.pol er og scient. adm er sammen på byggeprojekterne. Grupper på 3 5 medarbejdere har ansvar for de enkelte byggeprojekter og sikrer med deres forskellige faglige forudsætninger et godt modspil til rådgiverne, så de rigtige krav stilles og opfyldes. Selvom fagforvaltningen har ansvaret for byggeprojektet, indtil det første spadestik er taget, er vi med fra start. Vi er bindeleddet mellem fagforvaltningen, institutionerne og brugerne på den ene side og rådgiverne på den anden. I den tidlige fase arbejder vi for at få sat ord på de ønsker og behov, der er i forhold til byggeriet og budgetrammen, som forelægges politisk, og som sendes i udbud, fortæller Malene Pio. I arbejdet med Stråleterapien i Herlev arbejder et team på fem personer sammen en ingeniør, en jurist, to arkitekter og Malene Pio, der selv er scient. pol. Erling Bo Sørensen, Anders Bach, Michael Tillegreen Dagø og Malene Pio tager sig bl.a. af byggeprocessen ved stråleterapien på Amtssygehuset i Herlev. Fotos: Tinie W. Rasmussen / Storypix. 8

9 Nesa-pengene har gjort det muligt for amtet at bygge dobbelt så meget som normalt de næste fire år. NESA-milliarden Vi bruger hinanden til det, vi er bedst til. Når vi skriver kontrakter, er juristen pennefører. Arkitekterne ser på, hvordan form og funktion spiller sammen. Ingeniøren har f.eks. styr på VVS og el, og så er der mig, der binder enderne sammen og holder øje med tid og økonomi. På den måde har vi hele tiden en ekspert, der kan være med til at kvalitetssikre. Samtidig med, at vi har et stort fokus på den samlede proces. Godt byggeri god kommunikation Og processen er vigtig, når så mange parter er på banen samtidig. Der er kontakten til den forvaltning og institution, som skal bruge bygningen, når den er færdig, til rådgiver og entreprenørerne og til brugerne. Der er styregrupper, koordineringsgrupper samt følgegrupper, der alle i hver sin rolle sikrer, at byggeriet bliver bedst muligt. Men som også skal orienteres og tages med på råd i forskellige sammenhænge. Vi er kommunikationsbindeleddet. I en byggeproces er der hele tiden noget at tage stilling til. Nu regner det f.eks., så kan vi ikke støbe fundament. Hvad gør vi så? Hvad betyder det for økonomien og tiden? Der er dagligt masser af mails, der skal besvares og videresendes, fortæller Malene Pio og fortsætter: Forventninger og dialog er alfa og omega. For at komme godt fra start begynder vi tit et byggeprojekt med et opstartsmøde med alle parter, hvor vi taler om forventninger. Hvad har vi af forventninger til byggeriet? Hvad skal det kunne? Hvad stiller det af krav til rummene? Men også: Hvad har vi af forventninger til hinanden - hvem gør hvad? Hvordan skal vi mødes? Hvor ofte? Om hvad? Malene Pio er ikke i tvivl om, at det giver pote at arbejde så mange forskellige fagligheder sammen: Måden, vi arbejder på, sætter processen i fokus og dermed også kommunikationen. Jeg er sikker på, at vi får nogle bedre byggeprocesser hvor brugerne i højere grad får deres ønsker frem. Vi får simpelthen en bedre opgaveløsning, fordi vi både kender de mange spidsfindigheder, der ligger i et byggeri, og har fokus på processen. Ny stråleterapi på Herlev Ved siden af Amtssygehuset i Herlev ud mod Nordre Ringvej er det første spadestik netop taget til en helt ny bygning til strålebehandling. Fra foråret 2006 vil flere patienter kunne blive efterbehandlet for kræft, og behandlingen vil blive mere sammenhængende, fordi der bliver mulighed for at samle funktionerne omkring kræftbehandling i den nye bygning. FAKTA 9

10 En ombygning af meget mere end mursten Amtssygehuet i Gentofte er allerede et helt andet end for et år siden også selv om gravkøer og kraner ikke er kommet endnu. Det Ny Gentofte blev født på baggrund af en dyster økonomi, der nu er vendt. Af Morten Godiksen Der var smil, der stivnede, da man sidste år ved denne tid opdagede, at de økonomiske tal for sygehuset blev en del rødere end ventet. Chokket forplantede sig for alvor til afdelingerne, da direktionen i januar præsenterede en plan, der kombinerede besparelser med ideer, der skulle udvikle sygehuset. Der er sket meget i løbet af året. Kan man spare noget nyt og bedre frem? Jeg tror, vi alle i den situation følte, at sygehuset var truet, fortæller sygehusdirektør Henning Daugaard. Vi var ikke truet på fagligheden, men på den økonomiske troværdighed. Det var et hårdt slag, fordi der var usikkerhed om, hvordan tingene ville se ud efter en strukturreform. Vi følte, at hvis vi skulle være med, skulle vi forandre synet på os som sygehus. Før regeringen fremlagde sit forslag til ny struktur, Det Ny Danmark, havde direktionen på sygehuset fremlagt sit bud på Det Ny Gentofte. Gentoftes plan indledte også strukturelle ændringer, da godt 1000 medarbejdere i dag arbejder under ændrede rammer f.eks. i andre lokaler, sammen med nye kolleger eller en ny leder. Derudover indeholdt planen også tilpasning til fremtidens behandling af fremtidens patient, kompetenceudvikling og forberedelse til renovering. Økonomi skulle forbedres Udfordringerne var, at økonomien skulle blive bedre med det samme, også før nogle af de udviklinger, der skulle skabe balance på lang sigt, kunne slå igennem, fortæller vicedirektør Torben Laurén. Der var stor opbakning til at koble besparelser med udvikling, men mange har haft svært ved at se koblingen. Det kunne vi kun få frem ved at udvide dialogen med afdelingsledelser, kontaktudvalg og faglige organisationer meget. Vores elektroniske nyhedsbrev til alle medarbejdere blev født i al hast, fordi afdelingerne havde akut behov for opfølgning på kommunikationssiden. Vi må sige, at det faktisk er gået, som vi ventede for godt et års tid siden. Der kunne ellers være stor fare for, at modstand ville forhindre os i at nå målene. Og tempoet var højt også for afskedigelserne, som gjorde ondt, siger Henning Daugaard. Forandringerne har sat alle under pres, men vores styrke har også været engagerede medarbejdere, som midt i en hektisk hverdag har vist stor interesse for de strategiske temaer, og hvordan vi når målene i praksis. I nogle tilfælde har de faktisk også trippet for at kunne flytte sammen, hurtigere end vi har kunnet nå at bestille håndværkere, supplerer Torben Laurén. Økonomien er fortsat stram, men blandt andet ændringer, som sparer vagter, mere dagkirurgi, og en medicinsk visitator, som med stor succes tager unødvendige indlæggelser i opløbet, har givet ro om økonomien, så man kan 10

11 fokusere på de næste faser i Det Ny Gentofte : Kompetenceudvikling og de fysiske rammer. Jeg tror, det har stor psykologisk betydning for det arbejde, at man afværgede at skulle spare knap fem millioner kroner på hvert af sygehusene i dette års budget, vurderer Henning Daugaard. Mindre vejvisning med ny patientmagnet Sygehuset her har knopskudt sig større og større, siger Torben Laurén. Derfor er det blevet en labyrint med en logistik, som vi virkelig godt kunne ønske os anderledes. Det får også konsekvenser for patienternes oplevelse af sygehuset. Lidt sat på spidsen kan man sige, at vi alle er knalddygtige til at vise patienterne vej rundt på sygehuset, men vi vil egentlig hellere bruge tiden på at sige velkommen. Håbet med den nye bygning, som finansieres af NESApengene, er, at den kan understøtte det forstærkede patientfokus. Bygningen skal være de nye, lyse rammer, hvor sygehuset tager imod patienten. Det skal være en magnet, der byder velkommen og samler de moderne patientrettede tilbud, som Henning Daugaard udtrykker det. Bygningen skal også samle operationer, opvågning, og intensivt afsnit. Sengeafdelingerne skal blive i de eksisterende bygninger, som man håber at kunne renovere i senere faser. Alle steder skal der indrettes fleksibelt, så sygehuset med kort varsel kan udbyde de operationer, der er brug for på det fremtidige sygehusmarked. Derudover skal fleksibiliteten også gøre det nemt for den fremtidige region at tilpasse sygehuset til den rolle, det kommer til at spille i en fremtidig sygehusstruktur. Var vi klar til renovering? For et år siden talte vi hele tiden om, hvor gerne vi ville have renoveret sygehuset. Nu kan vi se, at vi langt hen ad vejen glemte at spørge os selv, om vi reelt var klar til en renovering. Hvis vi var gået i gang dengang, tror jeg, vi ville have fået et nyt sygehus bygget til en gammel måde at bruge det på. Nu har vi lagt arbejdsgangene om, og vi er modne til også at bygge Det Ny Gentofte, siger Henning Daugaard, der sammen med Torben Laurén brændende ser frem til det nye byggeri. Udseendet på den nye bygning kender ingen før til foråret, men det er sikkert, at den bliver placeret i to blokke, der går på tværs af en del af de nuværende sengebygninger. Og selv om tulipaner må lade livet, vil der efter byggeriet stadig være plads til grønne områder. Vi er alle knalddygtige til at vise patienterne vej rundt på sygehuset, men vi vil egentlig hellere bruge tiden på at sige velkommen. Vicedirektør Torben Laurén. CITAT Hvis vi var gået i gang dengang, tror jeg, vi ville have fået et nyt sygehus bygget til en gammel måde at bruge det på. Sygehusdirektør Henning Daugaard CITAT 11

12 Amtets husholdningsbudget for 2005 på plads Den årlige budgetkabale faldt på plads den 7. oktober, da seks ud af syv partier med i alt 30 ud af 31 amtsrådsmedlemmer gik sammen om næste års budget til godt 12,1 mia. kr. Åkanden har samlet nogle udvalgte højdepunkter. Af Christian Hult 17 millioner ekstra til undervisning og kultur Undervisnings- og kulturområdet bliver tilført 17 mio. kr. ekstra til drift. Pengene skal bl.a. gå til en ny pædagogikumordning, og så er det nødvendigt at lægge flere penge for at opretholde en god kvalitet, selvom der kommer flere elever. Der lægges også 35 mio. kr. til studiecentre på gymnasierne, så alle amtets gymnasier har studiecentre i Endelig er der afsat 37 mio. kr. til udvidelse af Arken i Ishøj. Ansigtsløftning til psykiatriske centre Psykiatriområdet skal fortsat udvikles i Der er blevet bygget og renoveret i stor stil i de seneste år, og det fortsætter i 2005: I alt er der afsat 81 mio. kr. i perioden til renovering og modernisering af de psykiatriske centre. Pengene skal bl.a. gå til etablering af enestuer. 30 millioner i havet eller næsten da: Pengene skal nemlig gå til etableringen af Amager Standpark. Og der er også et andet vandprojekt på budgettet: Der er afsat 15 mio. kr. over de næste fem år til at sikre amtets drikkevand. Det sker ved oprensning af forurenede grunde. Nye boliger på socialområdet I 2005 bliver der plads til et nyt døgntilbud til psykisk syge unge, mens der bliver bygget 40 nye boliger til voksne fysisk handicappede. Der er også sat 47 mio. kr. af til boinstitutioner til psykisk udviklingshæmmede og ombygning og erstatningsbyggeri for 49 mio. kr. Ekstra 206 millioner til driften Næste års drift øges med hele 206 mio. kr. Med 129 mio. kr. er sygehusområdet den helt store modtager. Pengene skal bl.a. gå til uddannelsesreformen for speciallægerne samt merudgifter til medicin og implantater. Grønt budget For andet år i træk udgiver amtet et grønt budget, som er en samling af 112 institutioners grønne budgetter: En opsamling af, hvad institutionerne vil arbejde med i 2005 for at nedbringe miljøbelastningen. Af budgettet fremgår det bl.a., at 80 institutioner vil begrænse forbruget af el, og at 75 institutioner vil arbejde for at nedbringe forbruget af vand. 70 institutioner vil mindske papirforbruget, mens 55 institutioner vil øge genanvendelsen af affald. Det grønne budget er en del af amtets samlede budget for 2005 og kan læses på amtets hjemmeside, kbhamt.dk, under publikationer. Amtet får forskningsfond Med salget af amtets NESA-aktier er det blevet muligt at etablere en forskningsfond i Københavns Amt. Der er afsat ca. 10,4 mio. kr. pr. år fra 2005 til Fonden skal gå til længerevarende forskningsprojekter, der understøtter den strategiske udvikling af Københavns Amts sundhedsvæsen. Midlerne skal også gå til projekter, som har gode muligheder for at opnå ekstern medfinansiering. Egenfinansiering af forskning giver nemlig større mulighed for at opnå ekstern finansiering og dermed endnu mere forskning. Den første ansøgningsfrist er den 15. februar 2005, og de første midler fra fonden kan udbetales inden sommerferien Du kan finde mere information på kbhamt.dk/forskningsfond. Bredt forlig Seks ud af de syv politiske partier, der er repræsenteret i amtsrådet, gik sammen om budgetforliget, det vil sige Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. Partierne enedes også om at fastholde skatteprocenten på 11,7. 12

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 REGIONALT BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

HVIS JEG. kommunal bladet

HVIS JEG. kommunal bladet hk 10I10I06I2011 For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder kommunal bladet NU ER TRYGHEDSPULJEN KLAR TIL SØGNING LAVERE SYGEFRAVÆR KOSTER JOB I HOLBÆK Projekt Arbejdsglæde i verdensklasse

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Firmaskovtur med stafet Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Kompetenceudvikling og jobrotation - få brikkerne på plads

Kompetenceudvikling og jobrotation - få brikkerne på plads Kompetenceudvikling og jobrotation - få brikkerne på plads Historier fra virkelighedens verden om jobrotation og kompetenceudvikling Introduktion 5 Forord 6 Få brikkerne på plads: Kunsten at skabe resultater

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager!

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! 06/14 SOCIALRÅDGIVEREN Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! tema om misbrug det starter med en joint Borgeren skal fortjene sin ydelse Den aktive arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler Nr. 6 I AUGUST 2011 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Ny overenskomst for lægepraksis DL s top møder Bent Hansen Overraskende få fyret

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere