Strategi 2015 THIS IS THE WAY WE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 THIS IS THE WAY WE"

Transkript

1 Strategi 2015 THIS IS THE WAY WE FLOW

2 Vores slogan er Det handler om tillid Tillid er både noget kunderne skal have til os og vores behandlere, men det er helt sikkert også noget der skal være i højsædet internt. At der er tillid til at ledelsen, blandt kollegaer og den anden vej rundt gør os stærke. Vores trivselskoordinatorer har øjne og ører åbne og arbejder dagligt for at være det gode bindeled som skaber trivsel for os alle. Når medarbejderne har det godt, så kan stort set ALT lade sige gøre. 2 1

3 Forord Vi har en god virksomhed, fagligt er vi stærkt stående og sandsynligvis er vi dygtigere end vores kunder er beviste om. Vi ved at vores patienter har de behandlingsbehov der skal til for at udvikle virksomheden yderligere, men hvilke patienter har hvilket behov og hvordan gør vi os og vores varer attraktive overfor vores kunder. De skal vide vi, for dem, er verdens bedste sted at gå til tandlæge hos For at skabe dette hos kunden er det også vigtigt at vi kender vores kunder. Jo mere vi ved om kunderne jo bedre kan vi tilgå dem. Derfor lancerer vi projekt Viden om Branchen er under generelt pres. Både fra medierne med skræmme kampagner om pris og tvivlsom diagnostik og fra regeringens side omkring fjernelse af tilskud til tandbehandling. Dette skaber usikkerhed for fremtiden, jo mindre man er jo mere sårbar er man overfor disse tiltag. Sikkert er at konkurrencen vil blive øget og at presset og tvivlen fra kunderne i fremtiden vil være stærkere. Er vi ikke forberedte, vil udfordringen blive stor. Mange mindre klinikker vil miste deres position i markedet og ej være fremtids sikret i den lange bane. Transitionen fra tandlægeklinik til tandlægevirksomhed vil være for dem der vil med på vognen og have en berigtigelse som klinikker i fremtiden dette er også hvad vi ser i paralle brancher. Derfor skal vi fortsat vokse som virksomhed. Således præsenterer vi programmet Vækst Volumen og stærk økonomi giver jobsikkerhed og spændende udviklingsmuligheder. Kan vi skabe mere end blot en arbejdsplads Et sted hvor vi spiller efter samme plan og spiller hinanden gode, hvor vi bygger videre på de værdier vi alle har så bliver vi det bedste sted at være både for os og for vores kunder. situationer som kræver 110%. Derfor skal vi fortsætte igangværende arbejde på de enkelte klinikker omkring kvalitetssikring og effektivisering, samt arbejde videre med en mere ensartethed på tværs af klinikkerne. Således præsenterer vi arbejdet med Trivselsstruktur Vi har i strategiudviklingen valgt at inddrage nøglepersoner fra de forskelige afdelinger således at vi har kunnet kombinere det brede billede på virksomhedsplan med information og lokal tilgang på tværs af klinikkerne. Heraf har vi fået nogle individuelle målsætninger for hver klinik samt skabt en fælles linje fremadrettet. Vi skal vinde i 2015! Derfor er meget af strategien der præsenteres i denne strategibog møntet på at nå i mål indenfor 1 år. Det er meningen det skal være grundpillen for de langsigtet mål som også skitseres i bogen og derved skabe grundlaget for fremtidige sejre i Dentist.dk. Det er ikke en endelig afsluttet plan, men starten på en velovervejet rejse frem i tiden. Vi tager det som givet, at du vil være med på rejsen, og dit kendskab til denne bog er med til at fremme både virksomheden og din forståelse for hvad du er med til at skabe. God læsning! Skal vi nå dette mål skal vi arbejde hårdt og effektivt, samt være åbne for at tænke nyt og konstruktivt. Det er vi generelt gode til, men vi er ikke de eneste der kan det. Vores konkurrenter er også godt kørende nogle endda med få virkemidler. Seneste engagement undersøgelse viste et stort engagement blandt medarbejderne, der oplever virksomheden som fagligt interessant og tilfredsstillende med inspirerende arbejdsopgaver. Men mange føler sig pressede, især på tid og føler det vanskeligt at yde mere. Kort sagt vi giver os alle 100% - dog alligevel er der mange Værdi Direktør 3 2

4 Målsætning Vi når vores mål ved at gøre serviceanalyse og fotografering til en fast del af hverdagen, således bliver det naturligt for os og derved naturligt for vores kunder. 4 3

5 Viden om Styrken ved viden At have styr på kundedata er et must for fremtiden. Indsamling af og struktureret tilgang til sine kundedata ikke bare øger virksomhedens viden om kunderne. Det skaber også basis for fremtidig produktudvikling og kommunikation. Ved man, hvad en bestemt kundegruppe kan lide, kan informationen benyttes til at nå gruppen og kommunikere med dem på en måde, som ikke bare taler til hjernen, men også til hjertet. Jo mere vi ved om vores kunder, jo mere ved vi om, hvordan kunderne agerer og reagerer på forskellige ting. Det betyder bedre muligheder for at føre en dialog, både formelt og uformelt, og det blive nemmere at påvirke dem i den rigtige retning. Udfordringer Vi er vores egen begrænsning I at blive fortabt i hverdagen og falde ind i daglige rutine omkring tandpleje. Nye tiltag kommer sjældent rigtigt i gang og hvis der fra ledelsens side ikke bliver holdt helt kort snor med gentagne opfølgninger, så løber det ud i sandet. Mål og målsætning Kunder bliver påvirket af vores holdninger, hvorfor den interne forståelse for vigtigheden af dataindsamling skal højnes. Fokusområder: Serviceanalyse - indsamling af information om vores kunder via DentalMedia. Vores mål er at have samlet data på 30% af vores faste kunder inden udgangen af Det svarer til ca besvarelser. Analyserne giver os muligheder for at målrette vores fremadrettede strategiske indsats både på service, salg og marketing. Vi skal forsøge at bruge den viden vi tilegner os om den enkelte kunde til at give dem en mere personlig oplevelse udover det sædvanlige. Visuel kommunikation - Et gammelt ordsprog lyder: Et billede siger mere end 1000 ord og dette er især sandt hvis man har værktøjet til at tyde billederne. Som tandlæge faglige individer har vi værktøjerne til at tyde tandrelaterede fotografier. En dental foto protokol vil hjælpe os med interdisiplinær kommunikation, såvel som patient kommunikation. Ligeledes vil det give os et dybere journaliserings materiale, som over tid vil være meget værdifuldt i diagnostisk øjemed. Vores mål er at have journaliseret foto materiale på 30% af vores eksisterende kunder. Samt 100% af alle nye kunder (udover tandpiner) Vær i dialog med kunderne Al konversation er god konversation. 5 4

6 Fokusområder Udarbejdelse af manual for overtagelse og inddragelse af eksisterende klinik i Dentist.dk. Løbende lære af vores erfaringer på vækst og på det organisatoriske plan 6 5

7 Vækst Ambitionen om at skabe en bæredygtig tandlægevirksomhed kræver vækst fra klinik til virksomhed både fysisk i størrelse og i antal driftssteder, samt ligeledes organisatorisk. Vækst via opkøb har gennem tiderne været en strategisk ambition for mange virksomheder, som et alternativ til at vokse indefra. Selvom udsigten til quick fix vækst er klare, har evne til at levere de ventede fordele været konsistent svingende. Undersøgelser foretaget af McKinsey, KPMG og Deloitte viser at ca. 70% af alle opkøb ikke medfører de forventede resultater. De hyppigste årsager til fiasko angives at være kulturelle forskelle, lederskabskonflikter eller fejlvurderede markedssynergier. For tandlægebranchen ses det typisk ved kliniksalg at 30-40% af patienterne vælger at forlade klinikken. Dette som følge af kulturskifte og især ændret faglig indsats tillid er her et nøgle ord. Efter erfaring med alle typer af opkøb indenfor branchen, mener vi nu at have fundet opskriften til den rigtige struktur for at vækste ved opkøb. Disse erfaringer skal bruges positivt fremadrettet. Succeskriteriet for en positiv overtagelse er fuld arbejdsglæde på den overtagne klinik, bibeholdt eller øget fagligt niveau og maximalt en netto afgang på 10% af faste klientel. Organisk vækst: Akademiske undersøgelser har påvist det faktum at organisk vækst som kernestrategi for værdiforøgelse, er mere succesfuld end større opkøb og fusioner. Innovationsdrevet vækst virker. Vi skal forny os løbende og hele tiden være et skridt foran udviklingen. Udfordringen ligger i, i takt med at alle forstår dette og handler på det, at gøre det hurtigere og bedre end konkurrenterne. Styrker Vi ligger, som følge af års erfaring inde med en stor viden om processerne ved at vækste både via opkøb og organisk. Vi har alle de faglige kompetencer og vi er ligeledes godt rustet på service siden. Udfordringer Vi er ikke 100% i mål med den organisatoriske struktur, dette kan gøre at væksten er en stress faktor i både nye og eksisterende dele af virksomheden. Faglige kernekapaciteter hænger i branchen, ikke på træerne - vi bruger meget energi på at finde og holde på de rigtige evner og egenskaber. Mål og målsætning står for 20 klinikker i Det kan lyde voldsomt her med 5 klinikker i 2014 og hovedparten af væksten skal da også først komme når vi har styr på ALT det organisatoriske. Strategisk for 2015 er der forberedt plads til ét opkøb og/eller én fusionering. Derudover stort fokus på organisk vækst hovedsageligt opnået via ambassadør effekt og brandskabende markedsføring står også for ønskelig fremtidig (år 2020) fordelingen af ejerskab af den enkelte klinik i virksomheden 20% eksterne investorer, 20% tandlæger, 20% øvrige personale og resten hos ejerleder. Det betyder at der på et tidspunkt vil blive åbnet op for muligheden for alle medarbejdere at kunne investere i deres egen arbejdsplads og derved skabe merværdi på egen indsats. Kernekompetencer: Evnen til at udvikle og opretholde kernekompetencer og kernekapaciteter er årsagen til virksomheders bæredygtige vækst. Kernekompetencer beskriver en virksomheds konkurrencemæssige styrke og formåen. Ved at definere og håndhæve vores kernekompetencer, kan vi skabe fokus på dette, herved opnår vi en konkurrencemæssig fordel. Kan vi gøre det på en måde der er værdifuld for kunden, men vanskelig for konkurrenterne at kopiere - Vil det gøre os unikke. Vi når vores mål i 2020 ved at: Skabe mere tid til ledelse Få helt styr på det organisatoriske At have alle mand med ombord Lære af vores ups er og gentage vores succeser 7 6

8 Mål og målsætning At få funktionen trivselskoordinator til at fungere på alle klinikker. 7

9 Trivselsstruktur Som en større organisation med flere mindre afdelinger, som alle arbejder indenfor samme områder, er det væsentligt med et bindeled imellem afdelingerne - Dette bindeled er vores virksomhedskoordinator, Jette Fries. Sammen med de enkelte afdelingers trivselskoordinatorer håndterer hun kommunikationen imellem afdelinger, samt mellem afdelinger og ledelse. For at kunne håndtere opgaven som virksomhedskoordinator har Jette brugt rigtigt meget tid på, at sætte sig ind i alle de overordnede forhold for hver enkelt afdeling og for virksomheden som helhed. Det betyder ikke, at hun kan svare på alle spørgsmål hun bliver stillet, men at hun ved hvor hun finder svar og hvilke resourcer der skal bruges for at løse en given opgave. Det er en omfattende opgave at koordinere både direktørens tid og alle de opgaver som kommer ind fra de enkelte afdelinger i Dentist.dk, derfor er det af stor vigtighed, at der mest muligt bliver kommunikeret rigtigt. Hvilket Kommunikationsredskab, der er det rigtige, afhænger af opgaves art og vigtighed. Styrker Der er allerede trænet en trivselskoordinator på flere af klinikkerne. Der er et stort engagement blandt medarbejderne både fagligt og socialt, hvilket danner grobund for at udvikle trivselsstrukturen. Udfordringer Der mangler klare retningslinier for hvad en trivselskoordinator skal, kan og må. Det forhold giver grobund for tvivl og usikkerhed. Der mangler ensartethed i håndtering af human resources på tværs af klinikkerne og der er generelt pres på rent tidsmæssigt. Udarbejdelse en manual for trivselskoordinatorfunktionen, samt struktur for ensartethed på tværs af klinikkerne. Lære at udnytte tiden bedre, ved især at spare tid på kommunikation og tvivl. Vi når vores mål ved at Højne den interne kommunikation med redskaberne Hvem, Hvad, Hvor og Hvordan og Prioriteringstrekanten Hjælpe hinanden til at vi alle går glade til og fra arbejde. Mål og målsætning At få funktionen trivselskoordinator til at fungere på alle klinikker. Udarbejdelse en manual for trivselskoordinatorfunktionen, samt struktur for ensartethed på tværs af klinikkerne. Lære at udnytte tiden bedre, ved især at spare tid på kommunikation og tvivl. 9 8

10 Målsætning Vi ved vi er i mål når det er en selvfølge at hjælpe hinanden. 10 9

11 Felsted: Styrker Klinikken har et fantastisk godt ry - Så godt, at flere patienter kører forbi adskillige andre klinikker før de ankommer i Felsted. Herudover yder alle på klinikken en rigtig god service, hvilket danner danner grundlag for udvikling og vækst. Der er 1056 indbyggere i Felsted, på klinikken har vi omkring aktive patienter - Det er en magnet klinik, hvor ambassadøreffekten er god. Udfordringer Klinikken blev den 1. maj 2014 en del af Dentist.dk som led i en generationsskifte proces. I kraft af overtagelsen har der været en del ændringer og nye tiltag på klinikken, hvilket har resulteret i usikkerhed og manglende overblik fra personalets side. Der skal derfor kæmpes for at få stabilitet og holde arbejdsglæden på klinikken. Mål At fastholde gamle værdier og den gode service for at opretholde det gode ry - Samtidigt med at generationsskiftet og forandringsprocessen ruller. Fokusområder: Stabilitet Stabilitet skal sikres via opbygning og sammensætning af de rette arbejdsteam. Arbejdsglæde Skabe et sted hvor vi spiller efter samme plan og spiller hinanden gode, hvor vi bygger videre på de værdier vi alle har så bliver vi det bedste sted at være både for os og for vores kunder. Skal vi nå dette mål skal vi arbejde hårdt og effektivt, samt være åbne for at tænke nyt og konstruktivt. Gamle værdier Det skal sikres, at vi bygger videre på de værdier som klinikken allerede har. 10

12 Målsætning Vi ved vi er i mål når, vi jævnligt får patienter fra den anden tandlægeklinik i byen og patienterne får lavet alle de rigtige diagnostiske og forebyggende behandlinger 12 11

13 Hedensted: Styrker Alle er meget serviceminded og der er en god kommunikation med patienterne og herudover er der blandt personalet et rigtig godt sammenhold. Udfordringer Klinikken blev en del af Dentist.dk 1. august Der er fra tidligere et knap så godt rygte i byen og i kraft af at der tidligere har være en dårlig stemning og arbejdsmiljø på klinikken, som fortsat hænger ved. Der er indimellem stadig levn af den gamle stemning på klinikken. Mål Den dårlige stemning skal vendes, så det giver et godt arbejdsmiljø på klinikken og ligeledes skal det knap så gode rygte vendes, så klinikken får et godt omdømme i byen. Fagligt skal der skal arbejdes for, at patienterne som minimum får den rette diagnostiske og forebyggende behandling, således at de er oplyste omkring deres behov, svarende til det niveau de følelsesmæssigt kan rumme - uden at blive skræmte. Fokusområder: Arbejdsglæde Lægge fortiden bag os og skabe et sted hvor vi spiller efter samme plan og spiller hinanden gode, hvor vi bygger videre på de værdier vi alle har så bliver vi det bedste sted at være både for os og for vores kunder. Skal vi nå dette mål skal vi arbejde hårdt og effektivt, samt være åbne for at tænke nyt og konstruktivt Rygte Det skal sikres, at kunderne går fra klinikken med en god fornemmelse og derved spreder det gode budskabe i byen. Positivitet fra personalet smitter af på kunderne. Det siges at der skal 3 positive ting til at opveje 1 negativ, og intet nyt er godt nyt der er masser af patienter som går ud af døren med en positiv oplevelse, det er dem vi skal have til at fortælle om deres positive oplevelser til en nabo eller en ven. Men som sagt er det oftere de negative oplevelser vi fortæller om end de positive, derfor skal patienterne opfordres til at dele de positive oplevelser. 12

14 Målsætning Vi ved vi er i mål når tandplejerens bog er fuld og tandlægerne hovedsageligt laver behandlinger samt netto tilgang af patienter 14 13

15 Skærbæk: Styrker På baggrund af klinikkens størrelse og personale er der god rummelighed, og et rigtig godt kendskab til patienterne. Endvidere er der et højt fagligt niveau, der danner grundlag for patienttilgang. Vi har troen på at klinikken kan lave en turn-around. Udfordringer Klinikken har kapacitet til flere patienter og der er desværre fortsat en større afgang end tilgang af patienter. Dog er det væsentlig lavere end i kriseperioden Seneste 2 regnskabsår har været med negativt resultat. Der tilknyttes en tandplejer til klinikken som vil kræve tilvænning både for klinikken med også for patienterne, da de har været vandt til altid at gå fast ved en tandlæge. Så det kommer det at kræve noget benarbejde fra alle på klinikken i at tilvænne patienterne til en tandplejer. Endvidere kræve det noget mere modig kommunikation fra behandlerenes side, for at få flere behandlinger i bøgerne, behovet er tilstede i patientkartoteket. Mål At få tandplejeren kørt ind som en naturlig del af klinikken og få noget mere modig kommunikation mellem tandlæger/tandplejer og patienterne. Fokusområder: Kundetilgang Der skal arbejdes på at få alle de glade og tilfredse kunder, som vi dagligt sender ud af klinikken, til at sprede god omtale. Tandplejer Der skal bruges tid og energi på at fortælle patienterne om tandplejer funktionen. Modig kommunikation En stor del af patienterne har være tilknyttet klinikken og en fast behandler gennem mange år. Dvs. at behandleren og alene denne har et godt kendskab til patienterne, dette skal vi forsøge at bruge positivt og se om vi kan få den viden registreret og systematiseret. Herved åbnes op for at det bliver nemmere at være mere modig i kommunikationen. 14

16 Målsætning Vi ved vi har nået vores mål, når alle tandlæger har overvejende behandlinger i bogen 16 15

17 Tønder: Styrker Personalet på klinikken er meget serviceminded med stort nærvær. Har man tandpine findes der ALTID tid samme dag, selv på pressede dage. Samarbejdet blandt personalet er rigtig godt og som resultat af en rutineret sammentømret flok. Her er humøret altid i top. Udfordringer Ventetid er noget klinikken ofte kæmper med. Der har været stor udskiftning på behandlersiden, hvilket giver uro for både patienter og personale. Der skal arbejdes på at få stabilitet og ro på klinikken, således at vi ikke ender i en situation med patientvandring i den gale retning. Mål At få lavet den rette arbejdsteam sammensætning. Da vi igen er fuldt oprustet på behandler siden, så skal vi have lavet flere behandlinger pr. patient da behovet er tilstede. Samt bedre udfyldt tandstatus/behandlingsplan. Tandplejere skal hjælpes og trænes i at bruge mere modig kommunikation. Fokusområder: Ventetid Der skal arbejdes på at nedbringe ventetiden, evt. ved at afsætte rette tid til rette behandling. Alternativt kan forventningsafstemning forlods hos patienten afhjælpe det negative ved ventetid. Stabilitet Der skal sikres et fast arbejdsteam, samt skabes et sted hvor vi spiller efter samme plan og spiller hinanden gode, hvor vi bygger videre på de værdier vi alle har - så bliver vi det bedste sted at være både for os og for vores kunder. Patientkommunikation Det er vigtigt at kommunikere med patienterne på en måde, som ikke bare taler til hjernen, men også til hjertet vær nærværende. Jo mere vi ved om vores kunder, jo mere ved vi om, hvordan kunderne agerer og reagerer på forskellige ting. Via serviceanalysen tilegner vi os oplysninger om den enkelte kundes behov, og kan herved give dem en personlig oplevelse udover det sædvanlige. Det bliver samtidig 16

18 Målsætning Vi ved vi er i mål når der er netto tilgang og alle patienter i kartoteket har set deres tænder på skærmen

19 Rødding: Styrker Fagligt dygtige tandplejere og tandlæger, med meget erfaring, altid smilende personale, så patienterne føler sig velkommen. God service ved altid at finde tid til tandpiner. God struktur på klinikken herunder varebestilling samt gode til at holde klinikken rydelig. Udfordringer Sammenlægning af to klinikker giver kulturforskelle, som der arbejdes på at ensarte. Efter overtagelse og sammenlægning at de to klinikker er rygtet i byen desværre en udfordring som skal vendes. Forventningsafstemningen med patienterne er derfor alfa omega, så patienterne kan gå fra klinikken med en god oplevelse og sprede den gode omtale i byen. Kropssprog er ligeledes en af de ting der skal arbejdes med, så patienterne får tillid til behandlerene og føler sig i centrum. Mål Bedre omdømme i byen på baggrund af bedre kommunikation mellem behandler og patient, så vi sender glade patienter ud af døren og skaber et godt ry. Samtidig skabe det nye team så personalet bliver en fælles enhed. Fokusområder: Det nye team... Der skal fokuseres på at skabe det nye team herved menes, at personalet bliver en fælles enhed ved at spiller efter samme plan og spiller hinanden gode. Forventningsafstemning Indgangsvinklen til patienten kunne være hvad tænker du selv om dine tænder? Og på denne baggrund i samråd med patienten blive enig om hvor vi er og hvor vi er på vej hen. Visuel kommunikation Der er et ordsprog der hedder seeing is believing hvilket vi har alle muligheder for at realisere med den teknologi vi har til rådighed. Vi kan vise patienterne hvordan det rent faktisk ser ud i munden på dem. Ord en ting, men hvis de ser det med deres egne øjne, hvordan det ser ud, har de også lettere ved at forstå ordene og herved behandlingsbehovet. 18

20 Administration: Bag kulisserne i driften af en større virksomhed som Dentist.dk ligger de administrative opgaver. En stor størrelse der spænder bredt og kræver blækspruttearme for at omfavne. Hos os samles fra de forskellige opgaver fra afdelinger i en central administration. Her har vi 2 medarbejdere, der hver især har deres faste arbejdsområder. Det i virkeligheden at administrationen både ligger perifert og centralt - hvorfor den interne komunikation er særlig vigtig for dette arbejdsområde. Styrker Administrationen får hurtigt afviklet de sager der kommer ind og giver altid hurtigt svar retur når der opstår spørgsmål fra medarbejdere. Udfordringer Kommunikation og struktur med klinikker samt ledelse, på baggrund af manglende faste procedure. Hvem gør hvad, hvordan og hvornår er der ikke altid 100% overblik over. Fokusområder: Struktur Hvordan og hvornår ønsker administrationen/bogholderriet at modtage information fra klinikkerne samt fra ledelsen, håndtering af fakturaer og andre bilag. Der udarbejdes en manual fra administrationens side, som afdækker strukturen. Kommunikation Der skal arbejdes på, at få lavet en ensartet kommunikation mellem administrationen/bogholder og klinikker samt ledelse som ligeledes afdækkes i manual. Mål Det at have en samlet ensartet administration giver mere kontrol og overblik for ledelsen og dermed mere ro hos medarbejderne. Mere faste procedurer fra klinikkerne skal være medvirkende til at skabe overblikket. Målsætning Vi ved vi er i mål når vi på alle klinikker har implementeret en manual med retningslinier på administrative procedurer. 19

21 Ledelse: Styrker Karakteristisk for den nuværende ledelse er at den er meget målorienteret, opgaver tilgås energisk og handlingsrettet. Der er en stor kreativitet på løsning af opgaver, herunder opstår der ofte nyskabende tanker. Optimistisk af karakter og kigger altid efter muligheder frem for begrænsninger. Udfordringer Til tider er der for mange bolde i luften, hvilket resulterer i at nogle ting bliver tabt på gulvet. Fokusområder: Nærvær og tilstedeværelse i det daglige. Arbejdet med trivselsstrukturen, således at vi får skabt en struktur alle er klar over og et kommunikationssystem som sikrer mindre tidsforbrug. Tid er en faktor som der skal arbejdes på, indimellem er der ikke realistisk forventningsafstemning omkring hvor lang tid det tager. Der er generelt for lidt information til medarbejderne, hvilket skaber tvivl og forvirring, samt mangel på følelsen af at være med på holdet. Vi ved vi har nået vores mål Når alle medarbejdere føler at ledelsen er tilstede, således at tvivl og uvished er mindre. Mål og målsætning Mere synlig ledelse i det daglige. Være i bedre tid omkring personale arrangementer og nye tiltag. Skarpere på opfølgning således at igangsatte projekter ender med brugbare resultater 20

22 Salg: Hvad er salg? Og hvad adskiller egentlig salg og service? Hos os i Dentist.dk er der ikke rigtig nogen forskel. Hver gang vi yder god service, laver vi reelt et salg til kunden - vi sælger virksomheden Dentist.dk. Har vi været rigtig dygtige til at yde servicen, så er der endda potentiale til at kunden sælger os videre til andre potentielle kunder. Det kaldes ambassadør effekt. Et godt salg, skaber merværdi hos kunden. Har vi tilliden hos vores kunder har vi også muligheden for at gøre indflydelse på deres valg. Derfor er det vigtigt at de valg vi træffer sammen med kunderne skaber merværdi. Styrker Vi forstår os på tværs af virksomheden rigtig godt på god service, og kan derfor formidle det gode salg. Hvis vi selv tror på det, kan vi sælge blandt andet alt. Udfordringer Salg og mersalg er traditionelt set fy ord i branchen tandlægen er lægen og behandler behov og kun nødvendig behandling skal udføres. Ofte udføres kompromis behandling fordi patienten ikke har forstået værdien af tænder. Det er vores opgave, via salg, at hjælpe med forståelsen af vigtigheden af en sund mund med funktionelle tænder. Mål At udbrede og højne viden omkring tænder og værdien heraf internt hos medarbejdere i virksomheden og eksternt via netværk og kunderne. Fokusområder: Finde frem til hvad vi vil sælge, udover det faglige arbejde - fordi vi tror på det som produkt Kundernes rådgivere på tandpleje Målsætning Vi har nået vores mål når vi har fundet ud af hvad vi sælger, som giver vores kunder merværdi og har et fast salgs flow. 21

23 Marketing: Styrker Vi kender målgruppen som vi ønsker at tiltrække. Flere klinikker på forskellige lokaliteter Synergi effekt med mulighed for fælles og større kampagner. Vi er ikke bange for at skille os ud og gøre noget alternativt set i forhold til branche typisk markedsføring. Udfordringer Manglende markedsføringsplan over hvor, hvordan og med hvilke medier vi ønsker at markedsføre os. Der er tidligere iværksat små tiltag som eksempelvis golfbolde hvor vi desværre er vores egen begrænsning da vi bliver fortabt i hverdagen, og derfor ikke får fulgt op på projektet. Fokusområder: Afklare hvordan vi kan fremvise vores styrker og gøre os attraktive overfor nye kunder. Ambassadør effekten - hvordan bruger vi vores tilfredse kunder bedst muligt til at skaffe nye kunder. Content marketing med fokus på storytelling, samt udbredning af dette via opbygning af kanaler til kundekontakt. Eksempler på mulige kanaler er Facebook, nyhedsbrev og kundemagasin. Hvor og hvordan er markedsføringen mest effektiv lokalt? Kommunikation internt omkring hvor og hvad vi markedsfører os på, skal fremadrettet forbedres for at opnå bedre effekt af investerede indsats. Mål Fastlægge og følge en markedsføringplan både på indhold og tidshorisont. Målsætning Vi ved vi er i mål når vi ikke annoncerer uden at der ligger en markedsføringsplan bagved, som også indeholder en protokol for opfølgning. Samt at vi har målbare resultater af markedsføringen. 22

24 Om Brand et : Vores historie strækker sig helt tilbage til Tønders første tandklinik, der etableredes i Klinikken gik i arv til tandlæge Schmidt, hvis kendetegn vidt og bredt var solidt holdbart tandlæge arbejde ja og helst i guld! Siden lod den overtage af tandlæge Ib Karstoft & tandlæge Finn Larsen i 1980 erne. Disse tandlæge fortsatte med arbejdet af høj kvalitet, og især Finn Larsen gik forrest med den teknologiske udvikling op igennem 90 erne. Da internettet opstod var han hurtigt ude og Dentist.dk var Danmarks første tandklinik på World Wide Web. I 2001 kom Finn Larsens søn Mikkel Ro Larsen til klinikken, som sammen med en kompagnon overtog klinikken i Med Mikkel ved roret udvikler klinikken sig til flere klinikker under fælles betegnelsen Dentist.dk. I skrivende stund har Dentist.dk klinikker i 6 forskellige byer. Dentist er udover at være det engelske ord for tandlæge også en gammel dansk og tysk betegnelse for en ikke akademisk uddannet tandfaglig person med ret til at udøve tandlægegerning. I den løbende fornyelse af det danske sprog optræder der flere og flere oprindelige engelske ord. Drøm og vision Dentist indeholder derfor det som virksomheden Dentist.dk står for: fornyelse og udvikling, samtidigt med bevaring af de gode værdier det jordbundne og traditionelle. Vi vil være den foretrukne leverandør og værdiskabende omkring tænder, lokalt hvor vi har klinikafdelinger. Det opnår vi ved hjælp af højt fagligt niveau, samt sammenhold og holdtænkning i verdensklasse. Vores fælles værdisæt skabes fremadrettet i faggrupper og interdisciplinært. Vi kan det, fordi 100% indsats ydes af os alle! 24...Dentist.dk here we go!

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere