Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning"

Transkript

1 - Århusgade 88, København K DK - Denmark Phone: Rådhusgate Oslo NO - Norway Phone: Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning Marts 2015

2 kolofon Faxe kommunes bygniger - optimering af kommunens bygningsarealer Opdragsgiver: Faxe Kommune - Center for Ejendomme Tingvej Haslev Kontaktperson: Jørgen Veisig Centerchef Denne rapport er udarbejdet af SIGNAL Århusgade 88, København Ø Kontaktperson: Direktør Per Feldthaus Projektleder Valinka Suenson Arkitekt Birgit Worm Indholdsfortegnelse Proces og metode 3 Procesforløb 4 Oversigtskort - skoler og institutioner 5 Sammenlægning af overbygningsklasser 6 Kort over område 7 7 Muligheder ved ny disponering 8 Nuværende disponering 9 Ny disponering af funktioner 10 Disponering af udearealer 12 Disponering af institutioner 13 Inspirationssider 14 Baggrundsdata 18 2

3 Proces og metode Baggrund Faxe Kommune oplever faldende børnetal og lavere kapacitetsudnyttelse på sine skoler og i kommunens dagtilbud. Den lave kapacitet presser kommunen på både kvalitet og økonomi, og derfor ønsker man nu at undersøge muligheden for at skabe bedre rum og rammer til kommunens børn ved at sammentænke flere institutioner på samme matrikel, oftest ved at flytte dagtilbud, SFO og skolefunktioner ind under samme tag på kommunens 9 skoleafdelinger. Samtidig med der kigges på skole og daginstitutionsområdet, er der et ønske om også at se på de administrative bygninger for også her at opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende kvm. Der er i alt afsat 50 millioner kr. til opdateringer og tilpasninger af de eksisterende arealer, både på skoleområdet og i de administrative bygninger. Pengene er afsat for at hæve kvaliteten og for at muliggøre bedre udnyttelse, så antallet af kvm i bygningsmassen samlet set kan reduceres. Beløbet skal også dække opdateringer af udearealer. SIGNAL Arkitekter forestår en kortlægning og analyse af mulighederne med afsæt i factfindingbesøg på hver af de ni afdelinger i kommunens tre skoledistrikter samt i de administrative bygninger. Ni skoler, et administrativt spor ti mulighedsanalyser For skoleområdet vil slutleverancen være ni minirapporter én for hver skoleafdeling der indeholder skitserede løsningsforslag på, hvordan der på den enkelte skole kan skabes det ønskede antal m2 og forsat bevares nogen velfungerende og trygge rammer for børnene inde såvel som ude. Omdrejningspunktet for alle områderne er at skabe rammer på hvor det gode børneliv er i fokus. For det administrative spor vil slutleverancen være en minirapport, der indeholder skitserede løsningsforslag på, hvordan der kan skabes plads til flere medarbejdere på færre rådhuse ved en optimering af de eksisterende rum og rammer, samt hvordan der kan opnås flerfunktionalitet og sambrug mellem kulturinstitutionerne. Formål med de 9 skoleområder At tydeliggøre projektets økonomiske og kvalitetsmæssige rationale og invitere til en diskussion om nye muligheder og udfordringer i forbindelse med øget sambrug mellem skoler, daginstitutioner og øvrige skolefunktioner. Derudover: At engagere ledelse og medarbejdere i projektet // at indkredse muligheder for at skabe lokal merværdi // at udfolde og konkretisere hvordan projektets overordnede målsætninger kan indfries lokalt. Metode for de 9 skoleområder SIGNAL gennemfører factfindingbesøg på alle 9 skoleafdelinger, indeholdende besøg på alle skoler og berørte daginstitutioner, der er i spil i forbindelse med en evt, sammenflytning. I forbindelse med hvert factfindingbesøg indgår en rundbordssamtale med deltagelse af alle områdets ledere. For hvert område afholdes der endvidere en workshop med fokus på, hvordan skolen kan transformeres til et børnehus, som rummer skole, SFO og daginstitutioner; herunder med vægtning af hvilke behov og hensyn, der er afgørende for at lykkedes med missionen. proces for de 9 skoleområder Der arbejdes ud fra en brugerinddragende proces, hvor skoleledere, skoleafdelingsledere, SFO ledere, klubledere, daginstitutionsledere, skolebestyrelsesrepræsentanter, forældrebestyrelsesrepræsentanter, MED/ AMR repræsentanter, samt repræsentanter fra Teknisk Service og Kommunale Bygninger har mulighed for at bidrage med egne erfaringer, ideer og behov både under processen og i forhold til de respektive løsninger. 3

4 procesforløb vision + behov factfinding Information Workshop Præsentation af Mulighedsanalyse LEDELSESWORKSHOP: FRA SKOLER TIL BØRNEHUSE Rundvisning og rundbordssamtale med involverede institutioner Informationsmøde med forvaltining og SIgnal Udvikling af: hovedgreb funktioner sambrug Arealer/ m2 Fremlæggelse af Placering af institutioner og muligheder for sambrug i de 9 områder Deltagere: Institutionsledere Deltagere: Institutionsledere og kernemedarbejdere Deltagere: Institutionsledere, nøglemedarbejdere, forældrerepræsentanter og øvrige interessenter Deltagere: Institutionsledere, nøglemedarbejdere, forældrerepræsentanter og øvrige interessenter Deltagere: Institutionsledere, nøglemedarbejdere, forældrerepræsentanter og øvrige interessenter signal 4

5 oversigtskort - fordeling af institutioner og skoler Terslev Haslev Dalby Karise Vestskolen Midtskolen østskolen Rønnede Faxe Faxe Ladeplads Nordskov / Haslev Valmuen Maglegården SFO Nordlyset Nordlyset skole Vibeeng / Haslev Lillebo Småfolket Regnbuen Troelsstrupgård Vibeeng SFO Terslev Vuggestue Børnehave Skole SFO Bavne / Dalby Dalby Børnehus Dalby Dagplejehus og klub SFodin Sofiendal / Haslev Børnehuset Frøen Klub Tingvej Musikskolen Menighedsfritidshjemmet Pastinakken Øen Dagpleje, Grøndalshuset Skolen ved skoven Møllevang / Rønnede SFO Hvepsereden Klub Møllen Børnehuset Møllen Sct. Georggården Rollo / Faxe Kridthuset Dagplejehuset Heimdal Rollingen Bakkedal Hylleholt / Faxe Ladeplads Mælkevejen Klub Sømandshjemmet SFO Hyllen Karise Karise børnehus SFO/Tandhjulet 5

6 SAmmenlægning af overbygningsklasser Skab sceneskift, nyt læringsmiljø og styrk motivationen! En helt central målsætning for det danske uddannelsessystem er at sikre, at en større andel af Danmarks unge fortsætter i en ungdomsuddannelse. Fremtidens arbejdskraft skal kunne tilegne sig nye kompetencer gennem hele deres arbejdsliv, og derfor er det afgørende, at de fastholder motivationen og kender deres egne styrker og svagheder. Samtidig er der efterhånden produceret ganske robust forskningsbaseret evidens for, at motivation og engagement er afgørende faktorer for børn og unges læring. Ikke desto mindre kan der registreres et fald i netop motivation og engagement blandt de større børn i grundskolens ældre klasser. Mange af eleverne i folkeskolens udskolingsklasser bliver skoletrætte. En forudsætning for sammenlægningen af overbygningsklasserne på en skole er, at de nuværende udskolingsfaciliteter til en boglig, teoretisk læring og værkstedsbaseret undervisning opdateres, så der tilbydes attraktive rum og rammer til skolens mange nye overbygningselever. Samling af overbygning på Midtskolen Bavne / Dalby Møllevang / Rønnede Sofiendal / Haslev Ved at tilbyde de ældste elever muligheden for at afslutte deres grundskoleforløb i et fælles læringsmiljø sammen med udskolingsklasser fra andre skoler, skabes et sceneskift, der med de nye kammerater, nye sociale relationer og nye lærer, giver mulighed for en ny start på et tidspunkt, hvor mange unge er kørt fast i de gamle og velkendte strukturer. Sceneskiftet kan dermed kickstarte de unges motivation og lyst til læring. Samling af overbygning på Østskolen Hylleholt / Faxe Ladeplads Karise Rollo / Faxe 6

7 kort over område 7 Institutioner Område 7 Sct. Georggården Børnehuset Møllen Klub Møllen SFO Hvepsereden Midtskolen, afd. Møllevang 7

8 GARAGE 9,9 m² 10,4 m² 4,8 m² KØKKEN 10,2 m² 5,4 m² RENGØRING 4,1 m² HYGGERUM 10,0 m² 128 BØRNEHAVEKLASSE 60,7 m² 10,7 m² 4,4 m² GRUPPERUM 10,7 m² SAMTALE/ ,1 m² 2250 RØNGENTRUM 5,1 m² 12,3 m² 127 LÆREVÆRELSE 17,0 m² ,8 m² 3,2 m² VENTERUM 50,6 m² ,1 m² MØRKEKAMMER 3,8 m² 3468 STERILISATIONS LABORATORIUM 9,9 m² 600 RENG.RUM 1,8 m² 1700 LÆGE KLINIK II SUNDHEDSPLEJERSKE PERSONALERUM KLINIK I PROFYLAKSERUM ,3 m² ZONE 10,0 m² ,1 m² SFO 60,5 m² 188 SFO BASIS 60,5 m² ,4 m² 187 MØDELOKALE 16,5 m² KØKKEN 13,8 m² 13,8 m² 10,6 m² ,1 m² 12,5 m² 194 RENGØRING / 7,9 m² 196 4,8 m² 10,4 m² 432 m² 115,9 m² TEKNIKRUM 7,8 m² 192 VASKERUM 11,0 m² 194 6,0 m² 195 8,8 m² 3,5 m² 3,5 m² 5,0 m² 10,6 m² 10,6 m² SFO LEDELSE 22,0 m² 4,8 m² FORRUM 6,8 m² 176 SPECIALKLASSE 40,0 m² LOFTLEM 3,1 m² 181 SFO BASIS 104,0 m² ,0 m² ,0 m² ,8 m² 55,0 m² 20,3 m² 175 PERSONALERUM 29,7 m² 1 RYGERUM 8,7 m² SKOLE 16,5 m² ,8 m² 6,5 m² ,5 m² 211 MOTIONSLOKALE 43,9 m² 9,6 m² HJEMKUNDSKAB 72,6 m² 203 AV-LOKALE 28,6 m² MUSIK VASKERUM 10,9 m² MUSIKLOKALE 77,8 m² PERSONALERUM 83,4 m² ,8 m² 4500 SKOLE 30,5 m² 207 BIOLOGILOKALE 68,7 m² 16,7 m² 15,6 m² 205 FYSIKLOKALE 82,6 m² 1385 ZONE 2,5 m² ,7 m² SKOLE 32,3 m² ZONE VASKERUM 3,9 m² RENG. SERVERRUM 14,1 m² KOPIRUM 17,1 m² 4200 TRAPPERUM 10,0 m² TRAPPERUM ,0 m² 3,7 m² ,5 m² SKOLE 14,7 m² BIBLIOTEK 117,9 m² GYMNASTIKSAL 175,6 m² 212 PERSONALERUM 14,7 m² BOG 20,7 m² REDSKABSRUM ,8 m² ,4 m² 1,4 m² ,6 m² 6,6 m² BAD BAD ,7 m² BOG 16,7 m² AV- 9,6 m² 7,0 m² ,9 m² ,0 m² 108 LÆSEKLINIK 51,1 m² 109 LÆRER-EDB 46,7 m² 15,8 m² 111 BIBLOIOTEK 61,5 m² 112 EDB-RUM 80,0 m² 113 FOTORUM 17,2 m² 114 BOG 51,1 m² KØKKEN 9,4 m² 5,7 m² RENG. 7,6 m² GARDAROBE 7,4 m² ,9 m² ,9 m² UDV. KONTAKT 6850 HYGGE BORD- FODBOLD 163 CAFE 2 STK. KONTAKTER 161 VED FODPANEL STILLERUM/AKTIVITET 2 STK. KONTAKTER UNDER STILLERUM/AKTIVITET KØKKENBORD 2 STK. KONTAKTER UNDER 3740 KØKKENBORD 69,1 m² OPV ,5 m² 7,5 m² ,8 m² ,9 m² ,9 m² GARDAROBE 7,4 m² ,8 m² 7,5 m² 5,4 m² TRAPPERUM 13,0 m² TEKNIKRUM 5,0 m² 7,7 m² 6,4 m² 6,4 m² 8,6 m² 5,0 m² 7,7 m² 4,7 m² 4,7 m² 4460 GARDAROBE 15,5 m² ,1 m² ,5 m² STK. KONTAKTER OVER KØKKENBORD OVN FRYS KØL OVN+ MIC El-skab MOTORLÆRE TRÆSJØLD/METALSLØJD 101,0 m² Materialer Søm/skruer UDSUGNING Rep. af dør og greb Elevmaskiner/ udsugning Søjleboremaskine 4 høvlebænke Udsugning 6 høvlebænke Vinduesparti Ventilation Maskinrum Udsug som eks. Træ og plader 4 høvlebænke Stemmejern /blyanter mm. Elevarbejder høvlebænke VÆRKTØJSRUM 20,2 m² Etablering af vinduesparti 2000 Male Skydedør med rude Høvle Håndværkerlinjen Male 10,7 m² BILLEDKUNST/ HÅNDARBEJDE 101,0 m² 27,2 m² 20,8 m² ZONE 11,5 m² CAFETERIA 16 12,1 m² 6785 OPVASKERUM 7,8 m² 12,0 m² ZONE 11,5 m² SAL 32,2 m² ,3 m² 5,2 m² 126 MØDELOKALE 103,0 m² 2,5 m² 2,6 m² 29,2 m² 157 HAL 1100,3 m² 2,6 m² 2,5 m² 125 MØDELOKALE 84,0 m² ,3 m² 5,2 m² 3,7 m² BOLDRUM 38,1 m² Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer muligheder ved ny disponering afd møllevang skole intern rotation/ændringer på skole rotation/ændringer uden for skole øen Øen flytter ind på skolen i det tidligere mellemtrinsområde. Møllen og sct. georggården ind på skolen Møllen og Sct. Georggården flyttes til Møllevangskolen i tidligere afsnit F og tandlæge/psykolog. Børnene får egne afskærmede udearealer mellemtrin flytter Mellemtrin flytter til det nuværende udskolingsområde. Det giver et tættere forhold mellem mellemtrin og klub/sfo3, hvor sambrug af arealerne udnyttes bedre. Pandekagehuset beholdes med naturstation Pandekagehuset bibeholdes som naturstation og bruges både at daginstitution, centerskole og skole. Naturstationen bliver dermed et aktiv, der kan bruges af alle som del af undervisning til f.eks. biologi og N/T samt til aktiviteter. Desuden kan der åbnes for adgangen i weekenderne, så det kan bruges i fritiden af borgerne i nærområdet MÅL. 212X FLADSKÆRM VOGNPORT Flytning af udskoling Udskoling flytter til Sofiendalskolen, hvor alle udskolingseleverne bliver samlet Skab forbindelse til kælderareal Kælderarealet indrettes til bogdepot og der etableres adgang via trappe. Da bøgerne rykkes til kælderen, frigives der plads i det nuværende depot, som kan udnyttes i samspil med biblioteket. Funktionel indretning af bibliotek og multirum Biblioteket gøres tilgængeligt for daginstitutionen og bruges som bestillingsstation for kommunebiblioteket. Indretningen af multirummet gøres mere fleksibel evt. med indretning af arbejdspladser for lærer og udskolingselever. 8

9 GARAGE 9,9 m² 10,4 m² 4,8 m² KØKKEN 10,2 m² 5,4 m² RENGØRING 4,1 m² HYGGERUM 10,0 m² 128 BØRNEHAVEKLASSE 60,7 m² 10,7 m² 4,4 m² GRUPPERUM 10,7 m² SAMTALE/ ,1 m² 2250 RØNGENTRUM 5,1 m² 12,3 m² 127 LÆREVÆRELSE 17,0 m² ,8 m² 3,2 m² VENTERUM 50,6 m² ,1 m² MØRKEKAMMER 3,8 m² 3468 STERILISATIONS LABORATORIUM 9,9 m² 600 RENG.RUM 1,8 m² 1700 LÆGE KLINIK II SUNDHEDSPLEJERSKE PERSONALERUM KLINIK I PROFYLAKSERUM ,3 m² ZONE 10,0 m² ,1 m² SFO 60,5 m² 188 SFO BASIS 60,5 m² ,4 m² 187 MØDELOKALE 16,5 m² KØKKEN 13,8 m² 13,8 m² 10,6 m² ,1 m² 12,5 m² 194 RENGØRING / 7,9 m² 196 4,8 m² 10,4 m² 432 m² 115,9 m² TEKNIKRUM 7,8 m² 192 VASKERUM 11,0 m² 194 6,0 m² 195 8,8 m² 3,5 m² 3,5 m² 5,0 m² 10,6 m² 10,6 m² SFO LEDELSE 22,0 m² 4,8 m² FORRUM 6,8 m² 176 SPECIALKLASSE 40,0 m² LOFTLEM 3,1 m² 181 SFO BASIS 104,0 m² ,0 m² ,0 m² ,8 m² 55,0 m² 20,3 m² 175 PERSONALERUM 29,7 m² 1 RYGERUM 8,7 m² SKOLE 16,5 m² ,8 m² 6,5 m² ,5 m² 211 MOTIONSLOKALE 43,9 m² 9,6 m² HJEMKUNDSKAB 72,6 m² 203 AV-LOKALE 28,6 m² MUSIK VASKERUM 10,9 m² MUSIKLOKALE 77,8 m² PERSONALERUM 83,4 m² ,8 m² 4500 SKOLE 30,5 m² 207 BIOLOGILOKALE 68,7 m² 16,7 m² 15,6 m² 205 FYSIKLOKALE 82,6 m² 1385 ZONE 2,5 m² ,7 m² SKOLE 32,3 m² ZONE VASKERUM 3,9 m² KOPIRUM 17,1 m² 4200 TRAPPERUM 10,0 m² TRAPPERUM ,0 m² 3,7 m² ,5 m² SKOLE 14,7 m² 209 BIBLIOTEK 117,9 m² 144 GYMNASTIKSAL 175,6 m² RENG. 14,1 m² PERSONALERUM 14,7 m² BOG 20,7 m² REDSKABSRUM ,8 m² SERVERRUM ,4 m² 1,4 m² ,6 m² 6,6 m² BAD BAD ,7 m² BOG 16,7 m² AV- 9,6 m² 7,0 m² ,9 m² ,0 m² 108 LÆSEKLINIK 51,1 m² 109 LÆRER-EDB 46,7 m² 15,8 m² 111 BIBLOIOTEK 61,5 m² 112 EDB-RUM 80,0 m² 113 FOTORUM 17,2 m² 114 BOG 51,1 m² KØKKEN 9,4 m² 5,7 m² RENG. 7,6 m² GARDAROBE 7,4 m² ,9 m² ,9 m² UDV. KONTAKT 6850 HYGGE ,5 m² 7,5 m² ,8 m² ,9 m² ,9 m² GARDAROBE 7,4 m² 2 STK. KONTAKTER VED FODPANEL STILLERUM/AKTIVITET STILLERUM/AKTIVITET ,8 m² 7,5 m² 5,4 m² TRAPPERUM 13,0 m² TEKNIKRUM 5,0 m² 7,7 m² 6,4 m² 6,4 m² 8,6 m² 5,0 m² 7,7 m² 4,7 m² 4,7 m² 4460 GARDAROBE 15,5 m² 910 BORD- FODBOLD 2 STK. KONTAKTER UNDER KØKKENBORD ,1 m² ,5 m² 163 CAFE 3740 OPV 2 STK. KONTAKTER OVER KØKKENBORD 2450 OVN FRYS KØL OVN+ MIC STK. KONTAKTER UNDER KØKKENBORD El-skab MOTORLÆRE 69,1 m² UDSUGNING Rep. af dør og greb Elevmaskiner/ udsugning Søjleboremaskine 4 høvlebænke Udsugning 6 høvlebænke Vinduesparti Ventilation Maskinrum Udsug som eks. 6 høvlebænke 209 VÆRKTØJSRUM BILLEDKUNST/ 4 høvlebænke 20,2 m² HÅNDARBEJDE Etablering af 101,0 m² vinduesparti TRÆSJØLD/METALSLØJD Male 101,0 m² Skydedør med rude Materialer Søm/skruer Træ og plader Stemmejern /blyanter mm. Elevarbejder Håndværkerlinjen Høvle Male 10,7 m² ,2 m² 20,8 m² ZONE 11,5 m² CAFETERIA 16 12,1 m² 6785 OPVASKERUM 7,8 m² 12,0 m² ZONE 11,5 m² SAL 32,2 m² ,3 m² 5,2 m² 126 MØDELOKALE 103,0 m² 2,5 m² 2,6 m² 29,2 m² HAL 1100,3 m² 2,6 m² 2,5 m² 125 MØDELOKALE ,0 m² ,3 m² 5,2 m² 3,7 m² BOLDRUM 38,1 m² Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer nuværende disponering afd møllevang skole Farvesignatur Indskoling Mellemtrin UDskoling Medarbejdere og pedel Fællesområde,sal og scene Bibliotek Faglokaler TAndlæge og psykolog Specialklasser SFO og klub MÅL. 212X FLADSKÆRM VOGNPORT

10 GARAGE 9,9 m² 10,4 m² 4,8 m² KØKKEN 10,2 m² 5,4 m² RENGØRING 4,1 m² HYGGERUM 10,0 m² 128 BØRNEHAVEKLASSE 60,7 m² 10,7 m² 4,4 m² GRUPPERUM 10,7 m² SAMTALE/ ,1 m² 2250 RØNGENTRUM 5,1 m² 2250 MØRKEKAMMER 3,8 m² 3468 STERILISATIONS LABORATORIUM 9,9 m² ,3 m² 127 LÆREVÆRELSE 17,0 m² ,8 m² 3,2 m² VENTERUM 50,6 m² ,1 m² RENG.RUM 1,8 m² 1700 LÆGE SUNDHEDSPLEJERSKE PERSONALERUM KLINIK II 4660 KLINIK I PROFYLAKSERUM ,3 m² ZONE 10,0 m² ,1 m² SFO 60,5 m² 188 SFO BASIS 60,5 m² ,4 m² 187 MØDELOKALE 16,5 m² KØKKEN 13,8 m² ,1 m² 12,5 m² ,8 m² RENGØRING / 7,9 m² 10,6 m² 196 4,8 m² 10,4 m² 432 m² 115,9 m² TEKNIKRUM 7,8 m² 192 VASKERUM 11,0 m² 194 6,0 m² 195 8,8 m² 3,5 m² 3,5 m² 5,0 m² 10,6 m² 10,6 m² SFO LEDELSE 22,0 m² FORRUM 6,8 m² 4,8 m² 3,1 m² 176 SPECIALKLASSE 40,0 m² LOFTLEM 181 SFO BASIS 104,0 m² ,0 m² ,0 m² ,0 m² 20,3 m² 12,8 m² 175 PERSONALERUM 29,7 m² 1 RYGERUM 8,7 m² SKOLE 16,5 m² ,8 m² 6,5 m² ,5 m² 211 MOTIONSLOKALE 43,9 m² 9,6 m² HJEMKUNDSKAB 72,6 m² 203 AV-LOKALE 28,6 m² MUSIK VASKERUM 10,9 m² MUSIKLOKALE 77,8 m² PERSONALERUM 83,4 m² ,8 m² 4500 SKOLE 30,5 m² 207 BIOLOGILOKALE 68,7 m² 16,7 m² 15,6 m² 205 FYSIKLOKALE 82,6 m² 1385 ZONE 2,5 m² ,7 m² SKOLE 32,3 m² ZONE VASKERUM 3,9 m² RENG. SERVERRUM 14,1 m² KOPIRUM 17,1 m² 4200 TRAPPERUM 10,0 m² 2220 TRAPPERUM ,0 m² 3,7 m² ,5 m² SKOLE 14,7 m² BIBLIOTEK 117,9 m² GYMNASTIKSAL 175,6 m² 212 PERSONALERUM 14,7 m² BOG 20,7 m² 7400 REDSKABSRUM ,8 m² ,4 m² 1,4 m² ,6 m² 6,6 m² BAD BAD ,7 m² BOG 16,7 m² AV- 9,6 m² 7,0 m² ,9 m² ,0 m² 108 LÆSEKLINIK 51,1 m² 109 LÆRER-EDB 46,7 m² 15,8 m² 111 BIBLOIOTEK 61,5 m² 112 EDB-RUM 80,0 m² 113 FOTORUM 17,2 m² 114 BOG 51,1 m² KØKKEN 9,4 m² 5,7 m² RENG. 7,6 m² GARDAROBE 7,4 m² ,9 m² ,9 m² UDV. KONTAKT 6850 HYGGE BORD- FODBOLD 2 STK. KONTAKTER 161 VED FODPANEL STILLERUM/AKTIVITET 2 STK. KONTAKTER UNDER STILLERUM/AKTIVITET KØKKENBORD 2 STK. KONTAKTER UNDER KØKKENBORD ,5 m² 7,5 m² ,8 m² ,9 m² ,9 m² GARDAROBE 7,4 m² ,8 m² 7,5 m² 5,4 m² TRAPPERUM 13,0 m² TEKNIKRUM 5,0 m² 7,7 m² 6,4 m² 6,4 m² 8,6 m² 5,0 m² 7,7 m² 4,7 m² 4,7 m² 4460 GARDAROBE 15,5 m² ,1 m² ,5 m² 163 CAFE 3740 OPV STK. KONTAKTER OVER KØKKENBORD OVN FRYS KØL OVN+ MIC El-skab MOTORLÆRE 69,1 m² UDSUGNING Rep. af dør og greb Elevmaskiner/ udsugning Søjleboremaskine 4 høvlebænke Udsugning 6 høvlebænke Vinduesparti Ventilation Maskinrum Udsug som eks. 6 høvlebænke 209 VÆRKTØJSRUM BILLEDKUNST/ 4 høvlebænke 20,2 m² HÅNDARBEJDE Etablering af 101,0 m² vinduesparti TRÆSJØLD/METALSLØJD Male 101,0 m² Skydedør med rude Stemmejern Søm/skruer /blyanter mm. Høvle Male Materialer Træ og plader Elevarbejder Håndværkerlinjen ,7 m² ,2 m² 20,8 m² ZONE 11,5 m² CAFETERIA 16 12,1 m² 6785 OPVASKERUM 7,8 m² 12,0 m² ZONE 11,5 m² SAL 32,2 m² ,3 m² 5,2 m² 126 MØDELOKALE 103,0 m² 2,5 m² 2,6 m² 29,2 m² HAL 1100,3 m² 2,6 m² 2,5 m² 125 MØDELOKALE 84,0 m² ,3 m² 5,2 m² 3,7 m² BOLDRUM 38,1 m² Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer ny disponering af funktioner Funktionsrokade: Børneinstitution Børnehave Møllen og Sct. Georg flytter ind på nuværende tandklinik og Afsnit F. Der etableres parkeringsforhold og egen indgang til daginstitutionen Der etablerres udearealer til daginstitutionen tilsvarende de udearealer som Møllen har i dag. Skole Mellemtrin flytter til det nuværende udskolingsområde. Udskoling flytter til afd Sofiendal. Øen flytter til det nuværende mellemtrinsområde. Indskoling bliver i nuværende bygning. Udearealerne opgraderes og der etableres alderstilsvarende legepladser og bevægelsesfaciliteter på skolen SFO 1, 2 og 3 SFO 1 og 2 samt klub/sfo 3 bliver hvor de er i dag Se større plan af ny disponering på næste side MÅL. 212X180 FLADSKÆRM VOGNPORT afd møllevang skole Farvesignatur Indskoling Mellemtrin centerskole øen Medarbejdere Fællesområde,sal og scene Bibliotek Faglokaler Tandlæge og psykolog SFO og klub børnehave vuggestue

11 GARAGE 9,9 m² 10,4 m² 4,8 m² KØKKEN 10,2 m² 5,4 m² RENGØRING 4,1 m² HYGGERUM 10,0 m² 128 BØRNEHAVEKLASSE 60,7 m² 10,7 m² 4,4 m² GRUPPERUM 10,7 m² SAMTALE/ ,1 m² 2250 RØNGENTRUM 5,1 m² 12,3 m² 127 LÆREVÆRELSE 17,0 m² ,8 m² 3,2 m² VENTERUM 50,6 m² ,1 m² MØRKEKAMMER 3,8 m² 3468 STERILISATIONS LABORATORIUM 9,9 m² 600 RENG.RUM 1,8 m² 1700 LÆGE KLINIK II SUNDHEDSPLEJERSKE PERSONALERUM KLINIK I PROFYLAKSERUM ,3 m² ZONE 10,0 m² ,1 m² SFO 60,5 m² 188 SFO BASIS 60,5 m² ,4 m² 187 MØDELOKALE 16,5 m² KØKKEN 13,8 m² 13,8 m² 10,6 m² ,1 m² 12,5 m² 194 RENGØRING / 7,9 m² 196 4,8 m² 10,4 m² 432 m² 115,9 m² TEKNIKRUM 7,8 m² 192 VASKERUM 11,0 m² 194 6,0 m² 195 8,8 m² 3,5 m² 3,5 m² 5,0 m² 10,6 m² 10,6 m² SFO LEDELSE 22,0 m² 4,8 m² FORRUM 6,8 m² 176 SPECIALKLASSE 40,0 m² LOFTLEM 3,1 m² 181 SFO BASIS 104,0 m² ,0 m² ,0 m² ,8 m² 55,0 m² 20,3 m² 175 PERSONALERUM 29,7 m² 1 RYGERUM 8,7 m² SKOLE 16,5 m² ,8 m² 6,5 m² ,5 m² 211 MOTIONSLOKALE 43,9 m² 9,6 m² HJEMKUNDSKAB 72,6 m² 203 AV-LOKALE 28,6 m² MUSIK VASKERUM 10,9 m² MUSIKLOKALE 77,8 m² PERSONALERUM 83,4 m² ,8 m² 4500 SKOLE 30,5 m² 207 BIOLOGILOKALE 68,7 m² 16,7 m² 15,6 m² 205 FYSIKLOKALE 82,6 m² 1385 ZONE 2,5 m² ,7 m² SKOLE 32,3 m² ZONE VASKERUM 3,9 m² KOPIRUM 17,1 m² 4200 TRAPPERUM 10,0 m² TRAPPERUM ,0 m² 3,7 m² ,5 m² SKOLE 14,7 m² 209 BIBLIOTEK 117,9 m² 144 GYMNASTIKSAL 175,6 m² RENG. 14,1 m² PERSONALERUM 14,7 m² BOG 20,7 m² REDSKABSRUM ,8 m² SERVERRUM ,4 m² 1,4 m² ,6 m² 6,6 m² BAD BAD ,7 m² BOG 16,7 m² AV- 9,6 m² 7,0 m² ,9 m² ,0 m² 108 LÆSEKLINIK 51,1 m² 109 LÆRER-EDB 46,7 m² 15,8 m² 111 BIBLOIOTEK 61,5 m² 112 EDB-RUM 80,0 m² 113 FOTORUM 17,2 m² 114 BOG 51,1 m² KØKKEN 9,4 m² 5,7 m² RENG. 7,6 m² GARDAROBE 7,4 m² ,9 m² ,9 m² UDV. KONTAKT 6850 HYGGE ,5 m² 7,5 m² ,8 m² ,9 m² ,9 m² GARDAROBE 7,4 m² 2 STK. KONTAKTER VED FODPANEL STILLERUM/AKTIVITET STILLERUM/AKTIVITET ,8 m² 7,5 m² 5,4 m² TRAPPERUM 13,0 m² TEKNIKRUM 5,0 m² 7,7 m² 6,4 m² 6,4 m² 8,6 m² 5,0 m² 7,7 m² 4,7 m² 4,7 m² 4460 GARDAROBE 15,5 m² 910 BORD- FODBOLD 2 STK. KONTAKTER UNDER KØKKENBORD ,1 m² ,5 m² 163 CAFE 3740 OPV 2 STK. KONTAKTER OVER KØKKENBORD 2450 OVN FRYS KØL OVN+ MIC STK. KONTAKTER UNDER KØKKENBORD El-skab MOTORLÆRE 69,1 m² UDSUGNING Rep. af dør og greb Elevmaskiner/ udsugning Søjleboremaskine 4 høvlebænke Udsugning 6 høvlebænke Vinduesparti Ventilation Maskinrum Udsug som eks høvlebænke VÆRKTØJSRUM BILLEDKUNST/ 4 høvlebænke 20,2 m² HÅNDARBEJDE Etablering af 101,0 m² vinduesparti TRÆSJØLD/METALSLØJD Male 101,0 m² Skydedør med rude Materialer Søm/skruer Træ og plader Stemmejern /blyanter mm. Elevarbejder Håndværkerlinjen Høvle Male 10,7 m² ,2 m² 20,8 m² ZONE 11,5 m² CAFETERIA 16 12,1 m² 6785 OPVASKERUM 7,8 m² 12,0 m² ZONE 11,5 m² SAL 32,2 m² ,3 m² 126 MØDELOKALE 103,0 m² 157 HAL 1100,3 m² 125 MØDELOKALE ,2 m² 2,5 m² 2,6 m² 29,2 m² ,6 m² 2,5 m² 84,0 m² ,3 m² 5,2 m² ,7 m² BOLDRUM 38,1 m² Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer disponering af institutioner og funktioner afd møllevang skole Farvesignatur Indskoling Mellemtrin centerskole øen Medarbejdere Fællesområde,sal og scene Bibliotek Faglokaler Tandlæge og psykolog SFO og klub børnehave vuggestue MÅL. 212X FLADSKÆRM VOGNPORT

12 GARAGE 9,9 m² 10,4 m² 4,8 m² KØKKEN 10,2 m² 5,4 m² RENGØRING 4,1 m² HYGGERUM 10,0 m² 128 BØRNEHAVEKLASSE 60,7 m² 10,7 m² 4,4 m² GRUPPERUM 10,7 m² SAMTALE/ ,1 m² 2250 RØNGENTRUM 5,1 m² 2250 MØRKEKAMMER 3,8 m² 3468 STERILISATIONS LABORATORIUM 9,9 m² ,3 m² 127 LÆREVÆRELSE 17,0 m² ,8 m² 3,2 m² VENTERUM 50,6 m² ,1 m² RENG.RUM 1,8 m² 1700 LÆGE SUNDHEDSPLEJERSKE PERSONALERUM KLINIK II 4660 KLINIK I PROFYLAKSERUM ,3 m² ZONE 10,0 m² ,1 m² SFO 60,5 m² 188 SFO BASIS 60,5 m² ,4 m² 187 MØDELOKALE 16,5 m² KØKKEN 13,8 m² ,1 m² 12,5 m² ,8 m² RENGØRING / 7,9 m² 10,6 m² 196 4,8 m² 10,4 m² 432 m² 115,9 m² TEKNIKRUM 7,8 m² 192 VASKERUM 11,0 m² 194 6,0 m² 195 8,8 m² 3,5 m² 3,5 m² 5,0 m² 10,6 m² 10,6 m² SFO LEDELSE 22,0 m² FORRUM 6,8 m² 4,8 m² 3,1 m² 176 SPECIALKLASSE 40,0 m² LOFTLEM 181 SFO BASIS 104,0 m² ,0 m² ,0 m² ,0 m² 20,3 m² 12,8 m² 175 PERSONALERUM 29,7 m² 1 RYGERUM 8,7 m² SKOLE 16,5 m² ,8 m² 6,5 m² ,5 m² 211 MOTIONSLOKALE 43,9 m² 9,6 m² HJEMKUNDSKAB 72,6 m² 203 AV-LOKALE 28,6 m² MUSIK VASKERUM 10,9 m² MUSIKLOKALE 77,8 m² PERSONALERUM 83,4 m² ,8 m² 4500 SKOLE 30,5 m² 207 BIOLOGILOKALE 68,7 m² 16,7 m² 15,6 m² 205 FYSIKLOKALE 82,6 m² 1385 ZONE 2,5 m² ,7 m² SKOLE 32,3 m² ZONE VASKERUM 3,9 m² RENG. SERVERRUM 14,1 m² KOPIRUM 17,1 m² 4200 TRAPPERUM 10,0 m² 2220 TRAPPERUM ,0 m² 3,7 m² ,5 m² SKOLE 14,7 m² BIBLIOTEK 117,9 m² GYMNASTIKSAL 175,6 m² 212 PERSONALERUM 14,7 m² BOG 20,7 m² 7400 REDSKABSRUM ,8 m² ,4 m² 1,4 m² ,6 m² 6,6 m² BAD BAD ,7 m² BOG 16,7 m² AV- 9,6 m² 7,0 m² ,9 m² ,0 m² 108 LÆSEKLINIK 51,1 m² 109 LÆRER-EDB 46,7 m² 15,8 m² 111 BIBLOIOTEK 61,5 m² 112 EDB-RUM 80,0 m² 113 FOTORUM 17,2 m² 114 BOG 51,1 m² KØKKEN 9,4 m² 5,7 m² RENG. 7,6 m² GARDAROBE 7,4 m² ,9 m² ,9 m² UDV. KONTAKT 6850 HYGGE BORD- FODBOLD 2 STK. KONTAKTER 161 VED FODPANEL STILLERUM/AKTIVITET 2 STK. KONTAKTER UNDER STILLERUM/AKTIVITET KØKKENBORD 2 STK. KONTAKTER UNDER KØKKENBORD ,5 m² 7,5 m² ,8 m² ,9 m² ,9 m² GARDAROBE 7,4 m² ,8 m² 7,5 m² 5,4 m² TRAPPERUM 13,0 m² TEKNIKRUM 5,0 m² 7,7 m² 6,4 m² 6,4 m² 8,6 m² 5,0 m² 7,7 m² 4,7 m² 4,7 m² 4460 GARDAROBE 15,5 m² ,1 m² ,5 m² 163 CAFE 3740 OPV 2 STK. KONTAKTER OVER KØKKENBORD 2450 OVN FRYS KØL OVN+ MIC El-skab MOTORLÆRE 69,1 m² UDSUGNING Rep. af dør og greb Elevmaskiner/ udsugning Søjleboremaskine 4 høvlebænke Udsugning 6 høvlebænke Vinduesparti Ventilation Maskinrum Udsug som eks høvlebænke VÆRKTØJSRUM BILLEDKUNST/ 4 høvlebænke 20,2 m² HÅNDARBEJDE Etablering af 101,0 m² vinduesparti TRÆSJØLD/METALSLØJD Male 101,0 m² Skydedør med rude Stemmejern Søm/skruer /blyanter mm. Høvle Male Materialer Træ og plader Elevarbejder Håndværkerlinjen ,7 m² ,2 m² 20,8 m² ZONE 11,5 m² CAFETERIA 16 12,1 m² 6785 OPVASKERUM 7,8 m² 12,0 m² ZONE 11,5 m² SAL 32,2 m² ,3 m² 5,2 m² 126 MØDELOKALE 103,0 m² 2,5 m² 2,6 m² 29,2 m² HAL 1100,3 m² 2,6 m² 2,5 m² 125 MØDELOKALE 84,0 m² ,3 m² 5,2 m² 3,7 m² BOLDRUM 38,1 m² Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer disponering af udearealer Afd møllevang skole Farvesignatur Indskoling og sfo Mellemtrin og klub UDskoling Specialklasser børneinstitution Fælles idrætsfaciliteter Fælles udeareal parkering MÅL. 212X180 FLADSKÆRM VOGNPORT

13 disponering af institutioner møllen - flytter ind på møllevangsskolen. sct. georggården- flytter ind på møllevangsskolen 8B Fraflyttes 8c 8d Fraflyttes 13

14 inspirationssider - fællesarealer for de mindste samspillende områder til leg, læring og ophold Etablering af zoner i gang- og fællesarealerne til leg og læring for skolens mindste elever er et simpelt indretningsgreb, der giver en optimering af skolens mange m2. Indrettes gange- og fordelingsarealer til leg, bevægelse og hygge, bliver de et supplement til klasselokalerne. Her må gerne løbes på gangene og der er lagt op til fysisk aktivitet mellem de enkelte lektioner. Fællesarealerne indrettes så de giver mulighed for leg, læring og socialitet og ved hjælp af specialinventar kan det underdeles i aktivitetsmiljøer, hvor eleverne har mulighed for at søge hen i alternative miljøer. I fællesarealerne er det muligt at trække sig tilbage fra de store fællesskaber til små nicher til ophold og stille arbejde, som formidler tryghed. En del af inventaret bør være nagelfast for at sikre ganglinjer og flugtveje, andet inventar er mobilt, således at fællesrummet nemt kan ryddes fri og bruges til samlinger. varierende aktiviteter til multihal eller gange Etabler varierende inventar der understøtter forskellige aktiviteter i rummene. Eksempelvis fælles samlinger, teater eller gruppearbejde. flerfunktionelt kantineområde Indret området således, at det også kan benyttes i undervisningstid til gruppearbejder, til frikvarter eller i SFO-tid til spil, tegning eller andre aktiviteter. Kantinen bør placeres centralt på skolen. mediatek eller pædagogisk service center Mediateket bør placeres meget centralt på skolen og indrettes monofunktionelt, for at gøre det anvendeligt til alle børn/ unge og til mange formål. Ved at indrette forskellige zoner åbnes mediateket op for en mere varieret brug, hvilket også gør det muligt for eleverne at benytte sig af det i SFO-tiden eller give de yngste børn fra børnehaven adgang til egnede omgivelser. 14

15 inspirationssider - sambrug for sfo 3 og mellemtrin rum til fysisk aktivitet og kreative værksteder Ved at placere SFO3 på skolen opnås der er en bedre udnyttelse af skolens rum og rammer samtidig med, at SFO en får adgang til faglokaler, gymnastiksal, udearealer mv. Skal der etableres fuld sambrug mellem skole og SFO 3 er det vigtigt, at der skabes rum og rammer til selvforvaltede aktiviteter både ude og inde. De selvforvaltede akitviteter spænder lige fra store fysiske udfoldelser til computerspil til en snak med venner i en hyggekrog i SFO ens lokaler. Aktivtieter såsom lektiecafé, spil, musik, lounge og tekøkken kan med fordel etableres i de nye SFO3 rum. Åbnes der for adgangen til skolens faglokaler giver det mulighed for at øge udbuddet af rammesatte aktivtieter, som SFO en kan tilbyde. VIa en kreativ og anderledes indretning af SFO ens egne lokaler markés et tydeligt sceneskift for eleverne. Indretningen stimulerer børnenes lyst til leg og fysisk udfoldelse. Udnyt højden i bygningen til at skabe rum i rummet og kroge og nicher til stille leg og snak. Det kreative værksted/væreområde Indret arealer til kreative værksteder, som både er tilgængelige for skole og SFO. Brug væggene aktivt som tavler, der kan tegnes/skrives på eller med mulighed for at hænge papir eller tredimensionelle elementer på, der hænger ud fra væggen. Skab farverige områder, hvor man kan blive inspireret og arbejde kreativt. Lav flere niveauer i rummet ved at skabe huller/nicher eller ved at ruminddele. opdeling af rummet og udnyttelse af vægge Foldevægge gør det muligt at opdele rummet i to til undervisning af mindre hold. Hvis foldevæggene samtidig kan bruges som whiteboards, opnår man muligheden for projekt- og gruppearbejde med fælles brainstorm m.m. let og mobilt inventar for hurtige sceneskift Mobile arbejdsborde som er nemme at flytte rundt. Eksempelvis kan der indrettes med højborde bagerst i lokalet, hvilket giver mulighed for hurtige sceneskift mellem den fælles rammesætning og gruppearbejde. 15

16 inspirationssider - gangarealer til leg, læring, ophold udnyt gangarealer både til undervisning og pauser Gangarealer kan ved simple løsninger indrettes til attraktive aktivitetsrum, til brug i undervisning, samt til leg og hygge i frikvarterer. Der kan etableres muligheder som forhindringsbaner, podier/trappe, klatre-/ribbevæg og alle overflader kan bruges som aktive parter til både leg og læring. Indretningen skal afstemmes til de forskellige alderstrin og understøtte elevernes hverdag på bedste vis samt befordre at arealerne kan bruges døgnet rundt og aflaste klasselokalerne. Lockers langs vægge eller som rumdeler mod klasselokaler er egnet til opbevaring af tøj og værdigenstande, skaber mere luft i klasselokalerne og er med til at definere de ældste elevers hjemmebaser. INFORMATIVE PRINT TIL GULV OG VÆGGE - TIL AKTIVITET, LEG OG LÆRING Mulighed for at udsmykke vægge og gulve med informative folier - eksempelvis skabe tema-rum/zoner som skoven, søen, skyen. Brug gulvflader til læringsinstallationer - talorm eller løbehjulsbane. Muligheder til leg, bevægelse og motion Udnyttelse af vægflader og højden i rummet- til fysisk udfoldelse, ved at etablere klatrevæg, ophængning af reb eller opstille polstrede søjler. TRÆK UNDERVISNINGEN MED UD PÅ EN Indret gangarealer med forskellige siddemuligheder, til individuelt lektiearbejde, opgaveløsning, eller til gruppearbejde. Etabler nicher, som giver ro og beskyttelse i store åbne rum. Overvej digitale skærme til undervisningsbrug. 16

17 inspirationssider - opgraderede udeområder aktiviteter og gøresteder til alle aldersgrupper For både daginstitutioner og skoler gælder det, at uderummet spiller en stor rolle. I dag mest som ramme for selvforvaltet leg med fokus på tryghed. Derimod er læringspotentialer i forbindelse med udemiljøet typisk underudnyttet. Rigtig mange skoler og daginstitutioner er begunstiget med udearealer, som rummer rigelig plads til eksempelvis at etablere nyttehaver, undervisningsfaciliteter til natur og teknik og højkvalitets-legeinstallationer, der inviterer til fysisk udfoldelse og udvikler kropslig-motorisk intelligens. Udnyt og opgradér udeområder til leg, læring og ophold, tilpasset de enkelte alderstrin. Giv mulighed for sambrug af faciliteter både til leg og læring. Lad børnene få muligheden til at tage faciliteter i brug på egne præmisser. OPGRADERET LEGEPLADS OG UDEOMRÅDER FOR INDSKOLING Eksempler på forskellige aktivitetsinstallationer til leg, læring og fysisk udfoldelse i uderummet - forhindringsbaner, balance, jorden er giftig, løbebane, tarzan-løjpe i skoven, osv. OPGRADEREDE UDEOMRÅDER FOR UDSKOLING Eksempler på forskellige aktivitetsinstallationer til leg, læring og fysisk udfoldelse i uderummet - forhindringsbaner, aktivitetssredskaber, balance, læringsstationer med Wi-Fi, parkour-baner, udendørs bordtennis, skate-område, samt hænge ud-steder med venner. OPGRADERET LEGEPLADS OG UDEOMRÅDER FOR MELLEMTRINNET Eksempler på forskellige aktivitetsinstallationer til leg, læring og fysisk udfoldelse i uderummet - læringsfelter, forhindringsbaner, balance, parkour-baner, bålplads, cykel-/løbebane igennem skolegården, hinke-spil, osv. 17

18 Århusgade 88, København K DK - Denmark Phone: Rådhusgate Oslo NO - Norway Phone: Baggrundsdata

19 Sct. Georggården, selvejende børnehave Karakteristika En institution der modtager mange sårbare børn Modtager mange børn fra dagplejen Arbejder med aldersintegrerede grupper Lægger stor vægt på omsorg, nærvær, genkendelighed Pga faldende børnetal skal institutionen lukke Bygningen En hyggelig bygning fra 70 erne Mange små rum der giver plads til ro og fordybelse Energiteknisk ret dårlig Velfungerende køkken, hvor børnene kan inddrages Overordnet en god oprydning og orden Smarte vindfange med radiator under flyverdragter Gode udearealer med plads til forskellige former for leg Hovedindgang Mange kroge og hyggelige hjørner potentialer / behov / ønsker Mangler et samlingssted Ønsker en samlet børnehave i et nyt stort hus gerne på skolens område med mulighed for sambrug af kvm Ønsker at bibeholde strukturen med de små rum og muligheden for at afskærme/lukke af for støj Godt køkken i børnehøjde og med vinkevindue Effektivt tørresystem f flyverdragter FAKTA/NØGLETAL brugere Børnehave: 42, pt. 32 Medarbejdere i alt: 6 Arealer Primære arealer: 129 BDA (m2): 240 Andel af BDA: 54% Gode udearealer med plads til forskellige former for leg God variation i udearealerne 19

20 Børnehuset Møllen, vuggestuen Karakteristika Stor søgning til vuggestuen og den tiknyttede børnehaven Grupperne er aldersopdelte Samarbejde med Skt. Georggården om de sårbare og de mere udfarende børn Bygningen God udnyttelse af hjørner og kroge til leg Store og attraktive udearealer adskilt fra børnehaven Problemer med fællesrum, som er et gennemgangsrum Hovedhus Samlingsrum aflaster kvm på stuerne potentialer / behov / ønsker Har meget inventar der optager pladsen på gulvet Behov for mere depotplads Bålpladsen har været udsat for hærværk God udnyttelse af kroge og hjørner Mulighed for bedre udnyttelse af fællesrummet FAKTA/NØGLETAL Brugere Vuggestuebørn: 30 Medarbejdere i alt: 10 Arealer Primære arealer: 377 BDA (m2): 758 Andel af BDA: 50% Mangel på depoter og opbevaringsplads Gode udendørsarealer med god plads 20

Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede.

Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede. Til Faxe kommune Center for ejendomme Kongested d. 17.04.2015 Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede.

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

Fag og rum i folkeskolen

Fag og rum i folkeskolen Forord Denne bog er tænkt som en håndbog for bygherrer, rådgivere og brugere, i forbindelse med ny-, om- og tilbygning på landets folkeskoler. Bogens primære målgruppe er således hele kredsen af involverede

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 SØNDERBORG MULTIKULTURHUS FORLØB KOLOFON SØNDERBORG MULTIKULTURHUS - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere