s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009"

Transkript

1 beretning 2009

2

3 beretning 2009

4 Sydtrafiks organisation Kommuner Sydtrafiks repræsentantskab Region Syddanmark Sydtrafiks bestyrelse Sydtrafiks direktør: H.C. Bonde HR, IT og Økonomi: Kirsten Therkildsen Køreplaner og kontrakter: Jørgen Præst Flextrafik og kort: Michael Aagaard Kvalitet og kundeservice: Troels Keilgaard Trafikinformation: Majbritt Bak

5 Set i bakspejlet Sydtrafiks første periode er slut. Den politiske ledelse, der fik ansvaret for at sætte det nye store trafikselskab i gang i januar 2007, sagde farvel til os ved årsskiftet. Den første bestyrelse fik kun tre år til at sætte i gang og finde retningen uden GPS til at give tålmodig vejledning... finder ny rute m til næste forhindring... vil du overveje det en gang til... vær venlig at tage en beslutning osv. osv. Alligevel nåede bestyrelsen og vi i mål med resultater, der giver Sydtrafik et helt nødvendigt og solidt fundament til udbygningen i de kommende fire år. Sammenhæng Vi taler ikke om store nye ideer inden for kollektiv trafik i denne første periode. Vi har brugt mange kræfter på at få tre vidt forskellige, politisk styrede organisationer til først at hænge sammen og dernæst også smelte sammen både i kulturel og praktisk forstand. Plejer gjorde i starten mange forsøg på at mase sig ind og fortrænge mere nyskabende kræfter. En og anden har vel også revet et par grå hår ud af hovedet i mødet med de andres vaner og rutiner. Men ved udgangen af første runde, har vi blandt andet gjort klar til at ændre Sydtrafiks store geografiske område fra at være et uharmonisk kludetæppe af forskellige zonestørrelser, højst varierende takster og regler og en forvirrende mænge forskellige buskulører til at kunne blive et ensartet, overskueligt og gennemskueligt kollektivt trafikområde. Redskabet, det nye zonesystem, er på plads og klar til realisering, senest når vi indfører rejsekortet. I alle årene har vi lidt efter lidt arbejdet os hen imod en harmonisering af priserne rimeligt blidt så pas- sagerer ikke skulle opleve akutte, voldsomme stigninger eller fald for den sags skyld i taksterne. De nye zoner er forudsætningen for, at passagererne kan blive stillet helt ens med hensyn til takster. Gammelt og nyt Rejsekortet er kommet på plads. Efter drøftelser i bestyrelsen og høringer af kommuner og region, blev hele Sydtrafik i 2009 meldt ind i Rejsekort A/S. Vores ene takstområde (ØST) var der allerede fra tiden i Vejle Amts Trafikselskab. Mange kræfter er blevet brugt på at holde vores gamle og forskellige billetsystemer i gang. Opfindsomhed og fingersnilde har trods fejl og manglende reservedele gjort det muligt at fortsætte med at sælge billetter. Vi holder vejret og håber, systemerne holder til rejsekortet er klar. Et andet stort projekt, Flextrafik, nåede også hjem, før den første bestyrelse gik af. Flextrafik planlægger og koordinerer kørsel med offentligt støttet taxi, så hver bil kan køre med flere passagerer og undgå tomkørel på vejen hjem. Gratiskørsel blev introduceret i den første periode og åbenbarede, at det ikke er nogen ukompliceret sag at lade passagererne stige på uden at betale. Gratis er ikke let, viste det sig, men bestræbelserne er ikke opgivet af den grund. Og så fik vi trafikplanen på plads og dermed rammerne for de kommende års køreplanlægninger. Med denne beretning lukker vi første periode, men udstikker samtidig nogle retningsanvisninger for den næste fire års periode. Direktør H.C. Bonde 3

6 Årsberetning og regnskab for Sydtrafik Cvr-nr Ansvarshavende redaktør Direktør H.C. Bonde Redaktion Informationsmedarbejder Karen Stoustrup (DJ) Grafisk design & produktion Aakjærs a/s Foto Anders Brohus & Sydtrafik

7 Beretning Flere penge ud færre ind...6 Passagerer stod af busser i haste-udbud...8 Stor skiftedag...9 Bedre miljø udbud gav prishop...10 Sydtrafiks vognmænd...11 Ikke på skinner...12 Stor ståhej for næsten ingenting...14 Det magreste trafikselskab...15 Ny zonestruktur i hus...16 Kamp om taksterne...16 Let på net...18 Vi har en plan...18 Kampagne til eksamen...19 Lad være med at pille...20 Kom frit frem eller betal...20 Gratiskørsel i Sydtrafik...22 Sønderborg vil også...22 Aabenraa fortsætter...23 Udvikling med puljepenge...24 Ja til rejsekort...25 Lang vej til let rejse...26 Sejr i ankenævnet...27 Første farvel til chipkortet...27 Sydtrafik.dk druknet i sne...28 Stigende kundekontakt...29 Vaccineret mod frygt...29 Ens takster i alle byer...30 Bus med X-factor...31 Form på Flextrafik...32 Større top ønskes...32 sydtrafik i tal...34 regnskab...42 Ledelsespåtegning...44 Revisionspåtegning...46 Noter og bemærkninger...53 Regnskabsprincipper...65 Finansiering, Regnskab Regions- og kommuneregnskaber...68 Bestyrelse og repræsentantskab...81 Repræsentanter i andre bestyrelser m.v...82

8 Flere penge ud færre ind Sydtrafik brugte i 2009 over 72 millioner kr. mere på kollektiv trafik end året før. Og det til trods for at der kun blev kørt en lille smule mere. Passagertallet er faldet med cirka 4,6 procent, og følgelig er indtægterne også faldet. Aabenraa og Sønderborg kommuner gav alle børnene gratis skolekort. Det er sandsynligt, at vi på den konto har mistet indtægter fra børn, der tidligere har købt billet, fordi de ikke kunne få skolekort. Alt i alt lagde passagererne cirka fire millioner kr. mindre i kassen i 2009 end året før. Flere penge til vognmænd De mange millioner ekstra til driften skyldes, at vognmændene af flere årsager skulle have flere penge for deres kørsel. Vognmændene er fra sommeren 2008 ikke længere fritaget for afgift på brændstof. Det slog for alvor igennem i 2009, og regningen blev sendt videre til Sydtrafik. Desuden blev over halvdelen af kørslen dyrere. Dels efter det planlagte 2. udbud, dels som følge af det ekstraordinære 3. udbud, der opstod akut, da vores største vognmand var ved at gå konkurs. 2. udbud satte priserne på kørslen op med over fire millioner, og 3. udbud sendte udgifterne i vejret med over syv millioner kr. på helårsplan. 78 mio. kr. mere i 2009 Med de stigende priser og faldende indtægter måtte kommunerne og regionen alt i alt af med i alt knap 78 millioner mere til Sydtrafik i 2009 end i Udgifterne til brændstofafgifter bliver dog refunderet til kommuner og region via DUT midlerne fra staten. Udviklingen var til dels forventet og udgifterne budgetteret. Men 3. udbud var ikke skrevet på dosmersedlen, og der var heller ikke budgetteret med, at Region Syddanmark pludselig besluttede at sløjfe en række ruter. Kommunerne endte med at overtage kørslen på de fleste, og derfor måtte de af med 12 millioner kr. mere til Sydtrafik end forventet. Regionen skulle af samme årsag have omkring seks millioner kr. tilbage. Udviklingen i kommunernes tilskud til Sydtrafik fra selskabets start i 2007 til budget 2010 (1.000 kr.) regnskab 2007 Budget 2010 Ændring Kompensation Tilskud Væsentligste årsager: Flere køreplantimer * Prisfremskrivning 8,1% Energiafgift Cross border * Køreplantimer svarer i penge til cirka otte millioner kr. Som det fremgår af skemaet, er kommunernes tilskud til Sydtrafik steget voldsomt fra 2007 til 2010 (budget). Men det ses ligeledes, at de fleste penge vender tilbage til kommunerne som kompensation fra staten. Det gælder udgifterne til den nye energiafgift og udgifter, der er forbundet med de ændrede regler for Cross border leasing. 6 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

9 7

10 Passagerer stod af Passagererne faldt fra i Hver uge steg cirka en halv million passagerer på busserne eller Vestbanen. Det var 4,5 procent færre end året før. Umiddelbart kan vi ikke trøste os med, at det var på grund af mindre kørsel. Det samlede antal køreplantimer var en smule større i 2009 end i Værst i byerne Værst så det ud i byerne. Bybusserne mistede 7,2 procent af deres passagerer. I takstområde SYD var frafaldet helt oppe på 15,4 procent, mens ØST kunne nøjes med et minus på 9 procent. VEST gik til gengæld 0,5 procent frem i passagertal. Regionalbusserne måtte også slippe nogle af deres passagerer. VEST gik 5,5 procent ned. I ØST vinkede regionalbusserne farvel til 3,3 procent af passagererne, mens SYD som det eneste område kunne mønstre en lille fremgang på 0,9 procent. 150 busser i haste-udbud Sydtrafik fik pludselig meget travlt i foråret Telefonen ringede, og da røret blev lagt på igen, stod det klart, at vi i al hast måtte lave et udbud seks år før tid. Vores største vognmand meddelte, at han var tæt på konkurs. Iversen Bussers økonomiske situation var så kritisk, at de angiveligt ikke kunne opretholde deres kontrakter. Det betød, at 156 busser over det meste af Sydog Sønderjylland skulle på andre hænder. Og det skulle gå stærkt. Sydtrafik stod med risikoen for, at vognmanden med dags varsel drejede nøglen om og efterlod os uden mulighed for at transportere mange tusinde passagerer til skoler, arbejdspladser, institutioner m.v. Nødhjælp Det var et usædvanlig grimt scenarium, og Sydtrafik, Iversen Busser og flere andre parter iværksatte et større nødhjælps-arbejde for at afværge katastrofen. Iversen Busser skulle kort sagt holdes på benene, indtil nye vognmænd var klar til at overtage kørslen. Missionen lykkedes. Busserne kørte normalt, og passagererne mærkede ikke noget. 18. marts blev kørslen sendt i offentligt udbud. 4. maj blev tilbuddene åbnet i et tætpakket lokale på Skibelund Krat. Høj spænding Kørslen måtte nødvendigvis blive dyrere, omstændighederne taget i betragtning. Sydtrafik havde ventet en stigning på omkring 15 procent, ikke mindst fordi Iversen Busser havde kørt usædvanligt billigt. Så der var spænding til det sidste, mens tilbuddene løb ind på storskærmen. 56 tilbud kom op, før det laveste viste sig i det 57'ende og sidste bud. 2. juni valgte Sydtrafiks bestyrelse det norskejede Tide Bus til at overtage hele kørslen. Syv andre vognmænd måtte håbe på bedre held ved næste udbud. 8 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

11 Passagertælling i oktober 2009 og 2008 (ugeniveau) År 2009 År 2008 Forskel i % Vest Regionale og lokale ruter ,04 Bybusruter ,54 Natbusruter ,12 I alt i område VEST ,04 Syd Regionale og lokale ruter ,69 Bybusruter ,37 Natbusruter 106 I alt i område SYD ,88 Øst Regionale og lokale ruter ,92 Bybusruter ,03 Natbusruter ,48 I alt i område ØST ,18 I alt for hele Sydtrafiks område ,54 Passagerer i alt på årsplan ,61 Stor skiftedag Vinderen, Tide Bus, der er ny hos Sydtrafik, bød som de eneste på samtlige 12 pakker og til den bedste samlede pris. Ganske vist blev kørslen cirka otte procent dyrere end hidtil, men de øvrige bydere lå mellem 20 og 40 procent højere oppe. Den 3. juli indgav Iversen Busser konkursbegæring, det vil sige blandt andet Ribe Rutebiler og Bække Buslinjer, der kørte for Sydtrafik. Fakta om 3. udbud køreplantimer 12 pakker 156 busser 57 tilbud fra 8 vognmænd: Concordia Bus, Bent Thykjær, Blåvandshuk Turisttrafik, Bjert Busser, Rutebilselskabet Haderslev, Arriva, Pan Bus og Tide Bus. Vinderen, Tide Bus, er norskejet og har ikke tidligere kørt for Sydtrafik. 28. juni blev skiftedag for usædvanligt mange chauffører overalt i Sydtrafik. Over 256 af vores 400 busser var involveret, og de fleste blev overtaget af nye vognmænd. Når skiftet blev så omfattende skyldes det, at der var to udbud involveret. 2. udbud fra 2008 skulle effektueres efter planen, men oveni kom så akut det 3. udbud, (Iversen udbuddet). Denne kørsel omfatter mere end en tredjedel af Sydtrafiks kørsel eller køreplantimer. Både 2. og 3. udbud gav kørsel til vognmænd, der aldrig har kørt for Sydtrafik før. Pan Bus sendte Arriva ud af Esbjerg og Fanø, og Tide Bus fra Norge overtog al den kørsel, Iversen Busser sagde farvel til i 3. udbud. Så der var mange chauffører, der nok engang måtte sige farvel til én arbejdsgiver og goddag til en ny. 9

12 Bedre miljø Busserne kommer til at grise mindre i Vejle fra sommeren Med den ny kontrakt for bybuskørslen, kommer der 24 nye, miljøvenlige busser på gaden. Busserne er udstyret med en såkaldt EEV-motor (ekstra miljøvenligt køretøj) og forurener så lidt, som det i dag er teknisk muligt for en dieselbus. Thykjær har derudover aftalt med DSB, at busserne kan stationeres på Gl.Havn, hvor Thykjær allerede har deres regionalbusser. Dermed slipper byen for en masse unødig buskørsel. Omkring km kørsel spares der om året eller kørsler ind og ud af Vejle Bymidte. Det betyder, at minimum liter diesel ikke brændes af. 4. udbud gav prishop Hvad sker der mon med priserne? Det er spændende hver gang, vi har et nyt udbud. Men med 4. udbud i efteråret 2009 havde vi på forhånd en klar forventning om, at buskørslen ville blive dyrere. Spørgsmålet var snarere hvor meget? Og svaret blev: En hel del! 3 mio. dyrere i Vejle Udbuddet gjaldt bybusserne i Vejle og Fredericia. I Vejle bliver bybuskørslen 8,1 procent dyrere, når den nye kontrakt træder i kraft i sommeren Og det var den bedste pris i udbuddet. Stigningen kan skyldes flere ting: Vognmændene kan ikke længere lease deres busser og eventuelt deres brændstof i udlandet (cross border leasing) og dermed undgå den højere danske moms. Deres busser og kørsel bliver altså dyrere, og der er kun trafikselskaberne og passagererne til at betale. Desuden sætter den nye vognmand i Vejle, Bent Thykjær, 24 nye busser ind. Sydtrafik har skærpet kvalitetskravene. Den gennemsnitlige alder på busserne må højst være otte år i stedet for 12, og busserne skal udstyres med automatisk stoppestedsannoncering. 0,5 mio. dyrere i Fredericia Fredericias kørsel var også i udbud i 2009, men under lidt specielle vilkår. Der kunne bydes på såvel ordinære dieselbusser som på gasbusser, fordi kommunen gerne vil have mere miljøvenlig kørsel i byen. Buddene på gasbusser var imidlertid langt højere, end kommunen ville betale, så busserne fortsætter på diesel. Til gengæld gælder kontrakten kun i to år, fordi kommunen derefter igen vil have mulighed for at forsøge sig med mere miljøvenlige busser. City-Trafik genvandt kørslen, og skal have godt en halvt million kr. mere for den end hidtil. Fakta om 4. udbud køreplantimer 2 pakker 34 busser 8 tilbud fra 4 vognmænd: Citytrafik, Bent Thykjær, Arriva og Tide Bus. De vandt: City Trafik i Fredericia og Bent Thykjær i Vejle. Eksempel på betydningen af cross border leasing: Udenlandsk / dansk pr. måned Leasingydelse Service Moms I alt Forskel pr. år kr. pr. bus. Kilde: Henrik Jensen, Jørgen W. Kristensen, Jyske Finans 1 0 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

13 Sammenligning af EEV og Euro III m/partikelfilter Norm/emission *) CO HC nox PM røg [g/kwh] [g/kwh] [g/kwh] [g/kwh] [m-1] Euro lll m/partikelfilter 2,1 0,66 5,0 0,02 0,80 EEV 1,0 0,25 2,0 0,02 0,15 Reduktion 52% 62% 60% 0% 81% *) CO = Kulilte, HC = kulbrinte, NOx = Kvælstoffilter, PM = Partikelmasse De nye busser i Vejle kører alle efter EEV-normen. I Fredericia kører fem af 13 buser efter EEV. Resten kører efter EURO III-normen, men da de desuden har partikelfilter, udleder de ikke flere partikler end busser på EEV-norm. Skemaet viser forskellen på udledninger fra de to forskellige busnormer. 11% 8% 3% 30% Sydtrafiks vognmænd 10% Thykjær A/S Tide Bus Danmark A/S Arriva A/S Pan Bus A/S City-Trafik Rutebilselskabet Haderslev A/S W.M. Buslinjer (0,25 %) Blåvandshuk Turisttrafik (0,5 %) 38% Lagkagen viser, hvor meget hver vognmand fylder i Sydtrafik fra juni Illustrationen viser, hvordan vognmændenes kørsel for Sydtrafik har udviklet sig fra trafikselskabets start i januar 2007 til sommeren Thykjær A/S Iversen Busser Tide Bus Danmark A/S Arriva A/S Pan Bus A/S City-Trafik Rutebilselskabet Haderslev A/S Ottesen W.M. Buslinjer Bajstrup Rejser Blåvandshuk Turisttrafik

14 Ikke på skinner Den fortsatte beretning om 37,6 km Vestbane Det kørte ikke på skinner for Vestbanen i Der var snarere tale om en knudret, hoppende kørsel med en tvivlrådig vognstyrer. Men det gamle tog holdt sig på sporet. I starten af 2009 var drømmevisionen klar. Vestbanen skulle fortsætte, men i moderniseret form, og den skulle køre videre fra Varde til Esbjerg som en del af statens kørsel. Ved udgangen af 2009 var drømmen barberet ned til en overgangsordning, der nok ville få lov til at fortsætte nogle år. Regionens økonomi stod i vejen for drømmen, og i starten af 2010 besluttede regionen i stedet at forlænge den gamle kontrakt til udgangen af Lang og spændende proces Vejen til dén beslutning var længere end banen, og aktørerne, der krydsede scenen før tæppefald, var mange. Blandt andet en meget stor gruppe lokale beboere, der lige til det sidste var med til at øge spændingen om udfaldet. De ville bevare banen i deres lokalsamfund, koste hvad det ville. Og de vandt første akt. Men året startede med en drøm og granskning af tilbuddene fra DB Regio, Arriva og First Jylland, der skulle føre den 37,6 km korte Vestbane mellem Nr. Nebel og Varde videre til Esbjerg og eventuelt Ribe ved at lave samkørsel med staten. Om igen I marts blev der holdt møde med ét punkt på dagsordenen: Valg af operatør til Vestbanen. Det startede kl , og sluttede kl Om bordet sad Sydtrafiks bestyrelse og bestyrelsen for Vestbanen, og på bordet lå tilbuddene. Men efter to en halv time blev sagen udsat: idet alle tilbudsgivere inviteres til en ny forhandlingsrunde, hvor det eneste tema er pris.. Med andre ord: Tilbuddene var alt for dyre, man måtte prøve igen. Visionen opgivet DB Regio og First Jylland Aps takkede nej til nye forhandlinger. Men den 21. april blev et nyt forsøg gjort med Arriva Tog A/S. Arriva havde i mellemtiden vundet statens kørsel på den midt- og vestjyske banestrækning. Også denne gang var der kun ét punkt på dagsordenen: Prisen skulle ned. Men også denne gang mislykkedes det. Tre uger efter besluttede Sydtrafiks bestyrelse at imødekomme Region Syddanmarks ønske om en tænkepause. Dermed var udbuddet aflyst og visionen om at forlænge kørslen til Esbjerg opgivet i første omgang. Nu skulle det i stedet undersøges, om man kunne lade Vestbanen fortsætte uændret nogle år, så regionen kunne få tid til at finde ud af, hvad der skulle ske med Vestbanen på lang sigt. 1 2 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

15 Tre muligheder Regionens overvejelser forstyrres af en usikkerhed om fremtidens bloktilskud. Statens tilskud har hidtil så rigeligt dækket regionens udgifter til at opretholde banen, men en ændring af bloktilskuddet er på tale. Desuden må regionen overveje, om det samfundsøkonomisk er rimeligt at opretholde en transportform, der isoleret set er adskilligt dyrere end busdrift ville være. Hertil kommer, at regionen efterlader Varde Kommune med en økonomisk byrde, hvis den opgiver banen. Lokal busdrift er nemlig kommunens bord. Vestbanens styregruppe, der var blevet nedsat i 2008, udformede tre scenarier: 1) Vestbanen sendes i udbud på en kontrakt, der vil gøre det muligt at indlemme trafikken i statens kørsel på et senere tidspunkt. 2) Vestbanen A/S overtager selv driften af banen. 3) Vestbanen lukkes og området betjenes af busser. Den 19. oktober mødes Region Syddanmark, Varde Kommune, Vestbanens bestyrelse og Sydtrafik. De bliver enige om at vælge to af styregruppens scenarier til videre overvejelse: 1) Vestbanen overtager selv driften og 2) Nedlæggelse/busbetjening. Parterne giver hinanden håndslag på, at der skal træffes en beslutning inden årets udgang. Lokalt ja til banen 1. december beslutter Varde Byråd enstemmigt at arbejde for, at Vestbanen kan fortsætte som hidtil i forventning om, at driften senere kan blive forlænget til Esbjerg. Region Syddanmark følger ikke den afstukne tidsplan, og regionsrådet opgiver at behandle sagen før det forestående kommunal- og regionalvalg i november. Det bliver i stedet det nye regionsråd, der i marts 2010 beslutter, at den eksisterende kontrakt med Arriva Tog A/S skal forlænges halvandet år. Dette ønske tages til efterretning af Sydtrafiks bestyrelse den 25. marts Kontrakten med Arriva er blevet forlænget til 30. juni 2012, og Region Syddanmark har meddelt, at regionen vil være afklaret om banens fremtid inden udgangen af juni Som en lille krølle på halen kan nævnes, at det nok alligevel ikke bliver Arriva, der kommer til at køre toget, men en anden af de tre første tilbudsgivere, DB Regio. Deutsche Bahn, DB, har nemlig i mellemtiden købt Arriva A/S. Ikke for milliarder, som det først fremgik af pressen, men for godt 13 milliarder kr. i skrivende stund er handelen endnu ikke godkendt af aktionærerne. 1 3

16 Stor ståhej for næsten ingenting Bølgerne gik højt, da Region Syddanmark besluttede at beskære sin kørsel med 19 ruter. Skulle de betjenes, måtte kommunerne gøre det. Men stormen lagde sig, og det endte med, at de allerfleste buspassagerer kunne ånde lettet op. Selv om Region Syddanmark annullerede ruterne fra sommeren 2009, blev det stort set ikke nødvendigt at stoppe kørslen nogen steder i Sydtrafik. Kommunerne overtog det meste, og nogle af dem deltes om ruter. Det betød, at administrationen skulle finde ud af, hvordan indtægter og udgifter kunne fordeles mellem disse kommuner. To ruter skrumpede til kun at køre i Haderslev Kommune, fordi nabokommunen Kolding ikke var interesseret i dem. Det var rute 43 mellem Haderslev og Sjølund og 322 mellem Haderslev og Højrup. En enkelt rute overlevede ikke. Det var rute 47 mellem Kolding, Gram og Toftlund. Kun en af de fire berørte kommuner var interesseret i at bevare ruten. Inde og ude Følgende 16 ruter fortsatte, nogle med mindre justeringer: 29. Aabenraa Agerskov Skærbæk Rømø 36. Haderslev Tønder 41. Varde Skjern (Esbjerg Varde ikke omfattet) 60. Agerbæk Bramming Darum 82. Grindsted Ølgod 83. Grindsted Holsted 84. Grindsted Bække Vejen 86. Brørup Vorbasse 96. Grindsted Brande 207. Vejle Ødsted Gravens Kolding 216. Vejle Fredericia (Fredericia Middelfart ikke omfattet) 301. Kolding Herslev ( Fredericia Middelfart) 307. Vejle Filskov Sdr. Omme Skjern 347. Vojens Sommersted Jels 503. Grindsted Give 507. Egtved Lunderskov Vamdrup 1 4 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

17 Det magreste trafikselskab Om det er godt eller skidt, er en temperamentssag. Men Sydtrafik er det trafikselskab i Danmark, der har færrest penge at gøre godt med. Det viste en opgørelse fra Trafikstyrelsen i Vi ligger helt i bunden af skalaen med hensyn til offentlige tilskud. 519 kr. pr. indbygger kan det blive til. I den anden ende af skalaen ligger Movia, der får 812 kr. i tilskud pr. indbygger. Især er der meget stor forskel på tilskuddene fra regionerne. Urimelig forskelsbehandling I Region Syddanmark, er der imidlertid også meget stor forskel på, hvor meget de to trafikselskaber får af regionen. Fynbus får ni millioner kr. mere af regionen i 2010 end Sydtrafik gør. Hver indbygger på Fyn får cirka 186 kr. fra regionen til regional buskørsel. I Sydtrafiks område giver regionen kun cirka 112 kr. i tilskud pr. indbygger. Trafikstyrelsens opgørelse fik endnu engang formanden for Sydtrafik, Peter Christensen, til at reagere. I alle årene siden kommunalreformen har Fynbus fået adskilligt flere millioner fra regionen end Sydtrafik. Det er vi naturligvis stærkt utilfredse med, og vi har forgæves søgt at få det ændret. Det er urimeligt, at regionen i den grad forfordeler beboerne i den jyske del af regionen, når det drejer sig om kollektiv trafik, men vi må konstatere, at det fortsætter i 2010, sagde Peter Christensen. Billig drift gør det ikke Når det gælder udgifter til administration ligger Sydtrafik også i den billige ende. Trafikselskabet bruger fire procent af omkostningerne på at administrere. Gennemsnittet for alle trafikselskaber ligger på 4,3 procent. Vi kan selvfølgelig glæde os over, at vi i Sydtrafik driver en effektiv virksomhed for kollektiv trafik. Der har fra nogle sider være meget kritiske røster fremme om det modsatte. Det må siges at være modbevist. Vi har sikker drift i vores område, men vi vil også gerne have ressourcer til at skabe mere udvikling i den kollektive trafik, sagde bestyrelsesformand Peter Christensen. Oplysningerne fra Trafikstyrelsen er indberettet af de forskellige trafikselskaber i Danmark efter kriterier, som trafikselskaberne er blevet enige om. 1 5

18 Ny zonestruktur i hus Sydtrafik fik sin nye zonestruktur på plads lige før, rådhusklokkerne faldt i slag i Det blev en af de allersidste beslutninger for den gamle bestyrelse, og én af de meget få, der ikke var enighed om. To af de ni medlemmer stemte imod. Uenigheden gjaldt zonegrænserne, og sagen måtte en ekstra gang i bestyrelsen. Nogle bestyrelsesmedlemmer ønskede en forklaring på, hvorfor ønsker fra nogle kommuner ikke kunne opfyldes. I strukturforslaget lå grænserne, så alle zoner blev omtrent lige store. Men efter en høringsrunde i kommunerne ønskede tre kommuner i stedet grænserne lagt efter skoledistrikter. For elastisk Men zonegrænserne ville blive en elastisk affære, hvis man valgte at lægge dem efter skoledistriktsgrænserne. Disse ændres løbende afhængigt af antal skolesøgende børn til den enkelte skole, og zonegrænser skal ligge fast. Derfor er der i struktur- forslaget blandt andet også taget hensyn til kommunernes planer for den fremtidige byudvikling. Skoledistrikterne har desuden ofte vidt forskellig størrelse, hvilket ikke er i overensstemmelse med princippet om nogenlunde éns zonestørrelser og dermed éns pris for samme rejselængde. Principperne overholdes I strukturforslaget er grænserne lagt i overensstemmelse med de principper, bestyrelsen vedtog først på året: Om størrelse, om kommunegrænser som zonegrænser og om at Sydtrafik ikke måtte lide økonomisk tab ved omlægningen. Derfor måtte ønsket om at følge skoledistrikterne altså afvises. Andre ønsker fra kommunerne kunne til gengæld godt indlemmes i strukturforslaget, fordi de ikke var i modstrid med principperne. Det ny zonesystem implementeres, så snart billetmaskinerne gør det teknisk muligt. Og det vil senest ske, når rejsekortet indføres. Kamp om taksterne Mens de nye zoner kom på plads i 2009, er det fortsat uafgjort, hvor mange takstområder Sydtrafik skal have. Kampen står mellem ét stort og tre mindre? Transportministeren har det sidste ord. Den nuværende opdeling i tre takstområder er historisk betinget. Sydtrafik er stykket sammen af tre trafikselskaber, der i 2007 blev til ét selskab med tre takstområder. Nu skriver vi 2010, og tiden er inde til at opdatere Sydtrafik til ét fælles foretagende også for passagererne. Med ét takstområde i kombination med den nye zoneinddeling kan vi indføre ét fælles takstsystem, så det koster det samme for en zone, uanset hvor man kører. Venter på afgørelse Men DSB og Arriva, der også transporterer passagerer i området, har andre ønsker end Sydtrafik. De vil fortsætte med tre takstområder. Fra 2010 har de nemlig retten til at fastsætte billetprisen på alle rejser i tog og bus, der går på tværs af takstområder. Parterne har forhandlet med hinanden, og Trafikstyrelsen har været med om bordet, men forgæves. Kontroversen er derfor sendt til afgørelse hos Transportministeren, og i foråret 2010 er der stadig ikke kommet en afgørelse. Men ingen tvivl om, at den ventes med spænding. Hvis de tre takstområder skal opretholdes, vil Sydtrafik komme til at lide et økonomisk tab, fordi DSB/Arriva kører med lavere takster end Sydtrafik. Det fremgår af loven at aftalerne skal være indgået inden Ministeren kan fastsætte inddelingen, såfremt parterne ikke kan opnå enighed herom 1 6 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

19 1 7

20 Let på net Hvorfor lede efter et posthus, når man kan ordne det hele over nettet? Sydtrafik har gjort det både billigere og lettere for de trofaste kunder ved at indføre netbetaling, og netbestilling. De mange tusinde unge, der hvert år skal bruge et uddannelseskort, kunne fra sommeren 2009 betale det med dankort på Sydtrafik.dk. Derved sparede de 20 kr. og turen til posthuset. Sydtrafik returnerer en kvittering, som skal bruges sammen med stamkortet. Metoden kan bruges af alle kunder, der bruger kort af en slags. Det vil sige pensionister, studerende, efterlønnere og pendlere med periodekort. Disse kunder kan også få Sydtrafik til at sende en reminder, når buskortet skal fornyes. Så behøver de ikke selv tænke på det. Når det er ved at være tid, sender Sydtrafik en mail til kunderne med link til betaling. Nye kunder kan nu også bestille deres buskort på nettet. Vi har en plan Sydtrafik transporterer 23,5 millioner passagerer om året. Det vil vi gerne gøre så godt som muligt. Vores mål kommer til udtryk i Sydtrafiks første Trafikplan, som rækker fra 2009 til Vi har bundet hele området sammen i et nyt, overordnet regionalt rutenet, hvor hyppighed og kort rejsetid er prioriteret højt. Mellem større byer med godt passagergrundlag gøres forbindelserne mere attraktive, og der kommer helt nye ruter. For eksempel bliver Tønder og Flensborg bundet sammen af en ny rute, og mellem Kolding og Billund Lufthavn oprettes en hurtigrute. Nyt og hurtigt Hurtigruter er et nyt begreb. De indgår i et tostrenget system sammen med regionalruter. En hurtigrute kører hver time direkte mellem to mål uden svinkeærinder og med få stop. Vi har lagt disse ruter mellem byer med over indbyggere og mellem disse og Billund Lufthavn. Hver time skal der også køre en regionalrute mellem disse mål. Men forskudt, så der kører en bus hver halve time. Mens hurtigruten kører direkte med få stop, laver regionalruten afstikkere til mindre byer og samler passagerer op langs ruten. Rammerne er givet Regionen og kommunerne bestemmer omfanget af kollektiv trafik, og de har udstukket nogle rammer, som planen holder sig inden for. Kommunernes kørsel er ikke som regionens rutelagt i planen. I stedet har vi efter aftale med kommunerne opstillet en række betingelser, som ruterne skal ordnes efter. Hvor langt må der f.eks. være til et stoppested. Hvor lang tid må der være mellem hver afgang. Hvor mange omstigninger må vi udsætte passagererne for m.v. Den endelige køreplan udformes sammen med kommunen, så den hænger godt sammen med det overordnede regionale rutenet. Start 2011 Første del af trafikplanen skulle have omfattet området omkring Varde og Vestbanen. Den plan måtte imidlertid ændres, da regionen besluttede at forlænge kørslen på Vestbanen med halvandet år og udskyde beslutningen om, hvad der herefter skal ske. I stedet tager vi fra maj 2011 fat på at realisere den del af trafikplanen, der gælder Trekantområdet, og siden følger Billund Lufthavn og resten af Sydtrafiks område. Trafikplanen kan ses på nettet i sit fulde omfang. Vi har desuden lavet en let udgave med illustrationer, som også kan ses på nettet. 1 8 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

POST SyDTRAFIK NUMMER 2 DECEMBER 2009 PS NU BLIVER DE GULE SIDE 5 IKKE TIL GENE SIDE 10 X-BUS SKAL FORNyES SIDE 14 Ambassadører SIDE 7

POST SyDTRAFIK NUMMER 2 DECEMBER 2009 PS NU BLIVER DE GULE SIDE 5 IKKE TIL GENE SIDE 10 X-BUS SKAL FORNyES SIDE 14 Ambassadører SIDE 7 PS post sydtrafik Nummer 2 december 2009 Nu bliver de gule side 5 ikke til gene side 10 x-bus skal fornyes side 14 Ambassadører side 7 Natteravne i gule jakker og folk med indsamlingsbøsser kan køre gratis

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Helt ude i sandet

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Helt ude i sandet post sydtrafik Nummer 1 september 2009 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Slet og ret og gå i fængsel side 10 Ud af gratis-bussen side 8 Dyrere at køre tildækket side 9 Helt ude i sandet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk sydtrafik 2007 beretning 2007 Set i bakspejlet Set i bakspejlet er det meget morsomt, at den lokale trælasthandel og DSB lukkede for det varme vand. Sydtrafik

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

201013 2INGETNERB3 S Y D T R A F IK B ERE T NI N G

201013 2INGETNERB3 S Y D T R A F IK B ERE T NI N G BERETNING 2013 3 BERETNING 2013 SYDTRAFIK Banegårdspladsen 5 6600 Vejen post@sydtrafik.dk sydtrafik.dk CVR-NR.: 29942897 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Direktør Lars Berg REDAKTION: Informationsansvarlig Karen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.09.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 30. september 2010 kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Nye tavler med gode råd

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Nye tavler med gode råd post sydtrafik Nummer 2 oktober 2007 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk halløj i læskuret side 4 I lommen på KARIN side 6 linje 13 i ulykke side 8 Nye tavler med gode råd Forsidefoto:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-08 Dato: 04.06.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 12. juni 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften post sydtrafik Nummer 1 maj 2007 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk 50-års jubilar side 6 54 med svendebrev side 8 Gode kolleger side 12 Sydtrafik går i luften side 4 Forsidefoto: Sydtrafik

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0071 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere