s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009"

Transkript

1 beretning 2009

2

3 beretning 2009

4 Sydtrafiks organisation Kommuner Sydtrafiks repræsentantskab Region Syddanmark Sydtrafiks bestyrelse Sydtrafiks direktør: H.C. Bonde HR, IT og Økonomi: Kirsten Therkildsen Køreplaner og kontrakter: Jørgen Præst Flextrafik og kort: Michael Aagaard Kvalitet og kundeservice: Troels Keilgaard Trafikinformation: Majbritt Bak

5 Set i bakspejlet Sydtrafiks første periode er slut. Den politiske ledelse, der fik ansvaret for at sætte det nye store trafikselskab i gang i januar 2007, sagde farvel til os ved årsskiftet. Den første bestyrelse fik kun tre år til at sætte i gang og finde retningen uden GPS til at give tålmodig vejledning... finder ny rute m til næste forhindring... vil du overveje det en gang til... vær venlig at tage en beslutning osv. osv. Alligevel nåede bestyrelsen og vi i mål med resultater, der giver Sydtrafik et helt nødvendigt og solidt fundament til udbygningen i de kommende fire år. Sammenhæng Vi taler ikke om store nye ideer inden for kollektiv trafik i denne første periode. Vi har brugt mange kræfter på at få tre vidt forskellige, politisk styrede organisationer til først at hænge sammen og dernæst også smelte sammen både i kulturel og praktisk forstand. Plejer gjorde i starten mange forsøg på at mase sig ind og fortrænge mere nyskabende kræfter. En og anden har vel også revet et par grå hår ud af hovedet i mødet med de andres vaner og rutiner. Men ved udgangen af første runde, har vi blandt andet gjort klar til at ændre Sydtrafiks store geografiske område fra at være et uharmonisk kludetæppe af forskellige zonestørrelser, højst varierende takster og regler og en forvirrende mænge forskellige buskulører til at kunne blive et ensartet, overskueligt og gennemskueligt kollektivt trafikområde. Redskabet, det nye zonesystem, er på plads og klar til realisering, senest når vi indfører rejsekortet. I alle årene har vi lidt efter lidt arbejdet os hen imod en harmonisering af priserne rimeligt blidt så pas- sagerer ikke skulle opleve akutte, voldsomme stigninger eller fald for den sags skyld i taksterne. De nye zoner er forudsætningen for, at passagererne kan blive stillet helt ens med hensyn til takster. Gammelt og nyt Rejsekortet er kommet på plads. Efter drøftelser i bestyrelsen og høringer af kommuner og region, blev hele Sydtrafik i 2009 meldt ind i Rejsekort A/S. Vores ene takstområde (ØST) var der allerede fra tiden i Vejle Amts Trafikselskab. Mange kræfter er blevet brugt på at holde vores gamle og forskellige billetsystemer i gang. Opfindsomhed og fingersnilde har trods fejl og manglende reservedele gjort det muligt at fortsætte med at sælge billetter. Vi holder vejret og håber, systemerne holder til rejsekortet er klar. Et andet stort projekt, Flextrafik, nåede også hjem, før den første bestyrelse gik af. Flextrafik planlægger og koordinerer kørsel med offentligt støttet taxi, så hver bil kan køre med flere passagerer og undgå tomkørel på vejen hjem. Gratiskørsel blev introduceret i den første periode og åbenbarede, at det ikke er nogen ukompliceret sag at lade passagererne stige på uden at betale. Gratis er ikke let, viste det sig, men bestræbelserne er ikke opgivet af den grund. Og så fik vi trafikplanen på plads og dermed rammerne for de kommende års køreplanlægninger. Med denne beretning lukker vi første periode, men udstikker samtidig nogle retningsanvisninger for den næste fire års periode. Direktør H.C. Bonde 3

6 Årsberetning og regnskab for Sydtrafik Cvr-nr Ansvarshavende redaktør Direktør H.C. Bonde Redaktion Informationsmedarbejder Karen Stoustrup (DJ) Grafisk design & produktion Aakjærs a/s Foto Anders Brohus & Sydtrafik

7 Beretning Flere penge ud færre ind...6 Passagerer stod af busser i haste-udbud...8 Stor skiftedag...9 Bedre miljø udbud gav prishop...10 Sydtrafiks vognmænd...11 Ikke på skinner...12 Stor ståhej for næsten ingenting...14 Det magreste trafikselskab...15 Ny zonestruktur i hus...16 Kamp om taksterne...16 Let på net...18 Vi har en plan...18 Kampagne til eksamen...19 Lad være med at pille...20 Kom frit frem eller betal...20 Gratiskørsel i Sydtrafik...22 Sønderborg vil også...22 Aabenraa fortsætter...23 Udvikling med puljepenge...24 Ja til rejsekort...25 Lang vej til let rejse...26 Sejr i ankenævnet...27 Første farvel til chipkortet...27 Sydtrafik.dk druknet i sne...28 Stigende kundekontakt...29 Vaccineret mod frygt...29 Ens takster i alle byer...30 Bus med X-factor...31 Form på Flextrafik...32 Større top ønskes...32 sydtrafik i tal...34 regnskab...42 Ledelsespåtegning...44 Revisionspåtegning...46 Noter og bemærkninger...53 Regnskabsprincipper...65 Finansiering, Regnskab Regions- og kommuneregnskaber...68 Bestyrelse og repræsentantskab...81 Repræsentanter i andre bestyrelser m.v...82

8 Flere penge ud færre ind Sydtrafik brugte i 2009 over 72 millioner kr. mere på kollektiv trafik end året før. Og det til trods for at der kun blev kørt en lille smule mere. Passagertallet er faldet med cirka 4,6 procent, og følgelig er indtægterne også faldet. Aabenraa og Sønderborg kommuner gav alle børnene gratis skolekort. Det er sandsynligt, at vi på den konto har mistet indtægter fra børn, der tidligere har købt billet, fordi de ikke kunne få skolekort. Alt i alt lagde passagererne cirka fire millioner kr. mindre i kassen i 2009 end året før. Flere penge til vognmænd De mange millioner ekstra til driften skyldes, at vognmændene af flere årsager skulle have flere penge for deres kørsel. Vognmændene er fra sommeren 2008 ikke længere fritaget for afgift på brændstof. Det slog for alvor igennem i 2009, og regningen blev sendt videre til Sydtrafik. Desuden blev over halvdelen af kørslen dyrere. Dels efter det planlagte 2. udbud, dels som følge af det ekstraordinære 3. udbud, der opstod akut, da vores største vognmand var ved at gå konkurs. 2. udbud satte priserne på kørslen op med over fire millioner, og 3. udbud sendte udgifterne i vejret med over syv millioner kr. på helårsplan. 78 mio. kr. mere i 2009 Med de stigende priser og faldende indtægter måtte kommunerne og regionen alt i alt af med i alt knap 78 millioner mere til Sydtrafik i 2009 end i Udgifterne til brændstofafgifter bliver dog refunderet til kommuner og region via DUT midlerne fra staten. Udviklingen var til dels forventet og udgifterne budgetteret. Men 3. udbud var ikke skrevet på dosmersedlen, og der var heller ikke budgetteret med, at Region Syddanmark pludselig besluttede at sløjfe en række ruter. Kommunerne endte med at overtage kørslen på de fleste, og derfor måtte de af med 12 millioner kr. mere til Sydtrafik end forventet. Regionen skulle af samme årsag have omkring seks millioner kr. tilbage. Udviklingen i kommunernes tilskud til Sydtrafik fra selskabets start i 2007 til budget 2010 (1.000 kr.) regnskab 2007 Budget 2010 Ændring Kompensation Tilskud Væsentligste årsager: Flere køreplantimer * Prisfremskrivning 8,1% Energiafgift Cross border * Køreplantimer svarer i penge til cirka otte millioner kr. Som det fremgår af skemaet, er kommunernes tilskud til Sydtrafik steget voldsomt fra 2007 til 2010 (budget). Men det ses ligeledes, at de fleste penge vender tilbage til kommunerne som kompensation fra staten. Det gælder udgifterne til den nye energiafgift og udgifter, der er forbundet med de ændrede regler for Cross border leasing. 6 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

9 7

10 Passagerer stod af Passagererne faldt fra i Hver uge steg cirka en halv million passagerer på busserne eller Vestbanen. Det var 4,5 procent færre end året før. Umiddelbart kan vi ikke trøste os med, at det var på grund af mindre kørsel. Det samlede antal køreplantimer var en smule større i 2009 end i Værst i byerne Værst så det ud i byerne. Bybusserne mistede 7,2 procent af deres passagerer. I takstområde SYD var frafaldet helt oppe på 15,4 procent, mens ØST kunne nøjes med et minus på 9 procent. VEST gik til gengæld 0,5 procent frem i passagertal. Regionalbusserne måtte også slippe nogle af deres passagerer. VEST gik 5,5 procent ned. I ØST vinkede regionalbusserne farvel til 3,3 procent af passagererne, mens SYD som det eneste område kunne mønstre en lille fremgang på 0,9 procent. 150 busser i haste-udbud Sydtrafik fik pludselig meget travlt i foråret Telefonen ringede, og da røret blev lagt på igen, stod det klart, at vi i al hast måtte lave et udbud seks år før tid. Vores største vognmand meddelte, at han var tæt på konkurs. Iversen Bussers økonomiske situation var så kritisk, at de angiveligt ikke kunne opretholde deres kontrakter. Det betød, at 156 busser over det meste af Sydog Sønderjylland skulle på andre hænder. Og det skulle gå stærkt. Sydtrafik stod med risikoen for, at vognmanden med dags varsel drejede nøglen om og efterlod os uden mulighed for at transportere mange tusinde passagerer til skoler, arbejdspladser, institutioner m.v. Nødhjælp Det var et usædvanlig grimt scenarium, og Sydtrafik, Iversen Busser og flere andre parter iværksatte et større nødhjælps-arbejde for at afværge katastrofen. Iversen Busser skulle kort sagt holdes på benene, indtil nye vognmænd var klar til at overtage kørslen. Missionen lykkedes. Busserne kørte normalt, og passagererne mærkede ikke noget. 18. marts blev kørslen sendt i offentligt udbud. 4. maj blev tilbuddene åbnet i et tætpakket lokale på Skibelund Krat. Høj spænding Kørslen måtte nødvendigvis blive dyrere, omstændighederne taget i betragtning. Sydtrafik havde ventet en stigning på omkring 15 procent, ikke mindst fordi Iversen Busser havde kørt usædvanligt billigt. Så der var spænding til det sidste, mens tilbuddene løb ind på storskærmen. 56 tilbud kom op, før det laveste viste sig i det 57'ende og sidste bud. 2. juni valgte Sydtrafiks bestyrelse det norskejede Tide Bus til at overtage hele kørslen. Syv andre vognmænd måtte håbe på bedre held ved næste udbud. 8 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

11 Passagertælling i oktober 2009 og 2008 (ugeniveau) År 2009 År 2008 Forskel i % Vest Regionale og lokale ruter ,04 Bybusruter ,54 Natbusruter ,12 I alt i område VEST ,04 Syd Regionale og lokale ruter ,69 Bybusruter ,37 Natbusruter 106 I alt i område SYD ,88 Øst Regionale og lokale ruter ,92 Bybusruter ,03 Natbusruter ,48 I alt i område ØST ,18 I alt for hele Sydtrafiks område ,54 Passagerer i alt på årsplan ,61 Stor skiftedag Vinderen, Tide Bus, der er ny hos Sydtrafik, bød som de eneste på samtlige 12 pakker og til den bedste samlede pris. Ganske vist blev kørslen cirka otte procent dyrere end hidtil, men de øvrige bydere lå mellem 20 og 40 procent højere oppe. Den 3. juli indgav Iversen Busser konkursbegæring, det vil sige blandt andet Ribe Rutebiler og Bække Buslinjer, der kørte for Sydtrafik. Fakta om 3. udbud køreplantimer 12 pakker 156 busser 57 tilbud fra 8 vognmænd: Concordia Bus, Bent Thykjær, Blåvandshuk Turisttrafik, Bjert Busser, Rutebilselskabet Haderslev, Arriva, Pan Bus og Tide Bus. Vinderen, Tide Bus, er norskejet og har ikke tidligere kørt for Sydtrafik. 28. juni blev skiftedag for usædvanligt mange chauffører overalt i Sydtrafik. Over 256 af vores 400 busser var involveret, og de fleste blev overtaget af nye vognmænd. Når skiftet blev så omfattende skyldes det, at der var to udbud involveret. 2. udbud fra 2008 skulle effektueres efter planen, men oveni kom så akut det 3. udbud, (Iversen udbuddet). Denne kørsel omfatter mere end en tredjedel af Sydtrafiks kørsel eller køreplantimer. Både 2. og 3. udbud gav kørsel til vognmænd, der aldrig har kørt for Sydtrafik før. Pan Bus sendte Arriva ud af Esbjerg og Fanø, og Tide Bus fra Norge overtog al den kørsel, Iversen Busser sagde farvel til i 3. udbud. Så der var mange chauffører, der nok engang måtte sige farvel til én arbejdsgiver og goddag til en ny. 9

12 Bedre miljø Busserne kommer til at grise mindre i Vejle fra sommeren Med den ny kontrakt for bybuskørslen, kommer der 24 nye, miljøvenlige busser på gaden. Busserne er udstyret med en såkaldt EEV-motor (ekstra miljøvenligt køretøj) og forurener så lidt, som det i dag er teknisk muligt for en dieselbus. Thykjær har derudover aftalt med DSB, at busserne kan stationeres på Gl.Havn, hvor Thykjær allerede har deres regionalbusser. Dermed slipper byen for en masse unødig buskørsel. Omkring km kørsel spares der om året eller kørsler ind og ud af Vejle Bymidte. Det betyder, at minimum liter diesel ikke brændes af. 4. udbud gav prishop Hvad sker der mon med priserne? Det er spændende hver gang, vi har et nyt udbud. Men med 4. udbud i efteråret 2009 havde vi på forhånd en klar forventning om, at buskørslen ville blive dyrere. Spørgsmålet var snarere hvor meget? Og svaret blev: En hel del! 3 mio. dyrere i Vejle Udbuddet gjaldt bybusserne i Vejle og Fredericia. I Vejle bliver bybuskørslen 8,1 procent dyrere, når den nye kontrakt træder i kraft i sommeren Og det var den bedste pris i udbuddet. Stigningen kan skyldes flere ting: Vognmændene kan ikke længere lease deres busser og eventuelt deres brændstof i udlandet (cross border leasing) og dermed undgå den højere danske moms. Deres busser og kørsel bliver altså dyrere, og der er kun trafikselskaberne og passagererne til at betale. Desuden sætter den nye vognmand i Vejle, Bent Thykjær, 24 nye busser ind. Sydtrafik har skærpet kvalitetskravene. Den gennemsnitlige alder på busserne må højst være otte år i stedet for 12, og busserne skal udstyres med automatisk stoppestedsannoncering. 0,5 mio. dyrere i Fredericia Fredericias kørsel var også i udbud i 2009, men under lidt specielle vilkår. Der kunne bydes på såvel ordinære dieselbusser som på gasbusser, fordi kommunen gerne vil have mere miljøvenlig kørsel i byen. Buddene på gasbusser var imidlertid langt højere, end kommunen ville betale, så busserne fortsætter på diesel. Til gengæld gælder kontrakten kun i to år, fordi kommunen derefter igen vil have mulighed for at forsøge sig med mere miljøvenlige busser. City-Trafik genvandt kørslen, og skal have godt en halvt million kr. mere for den end hidtil. Fakta om 4. udbud køreplantimer 2 pakker 34 busser 8 tilbud fra 4 vognmænd: Citytrafik, Bent Thykjær, Arriva og Tide Bus. De vandt: City Trafik i Fredericia og Bent Thykjær i Vejle. Eksempel på betydningen af cross border leasing: Udenlandsk / dansk pr. måned Leasingydelse Service Moms I alt Forskel pr. år kr. pr. bus. Kilde: Henrik Jensen, Jørgen W. Kristensen, Jyske Finans 1 0 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

13 Sammenligning af EEV og Euro III m/partikelfilter Norm/emission *) CO HC nox PM røg [g/kwh] [g/kwh] [g/kwh] [g/kwh] [m-1] Euro lll m/partikelfilter 2,1 0,66 5,0 0,02 0,80 EEV 1,0 0,25 2,0 0,02 0,15 Reduktion 52% 62% 60% 0% 81% *) CO = Kulilte, HC = kulbrinte, NOx = Kvælstoffilter, PM = Partikelmasse De nye busser i Vejle kører alle efter EEV-normen. I Fredericia kører fem af 13 buser efter EEV. Resten kører efter EURO III-normen, men da de desuden har partikelfilter, udleder de ikke flere partikler end busser på EEV-norm. Skemaet viser forskellen på udledninger fra de to forskellige busnormer. 11% 8% 3% 30% Sydtrafiks vognmænd 10% Thykjær A/S Tide Bus Danmark A/S Arriva A/S Pan Bus A/S City-Trafik Rutebilselskabet Haderslev A/S W.M. Buslinjer (0,25 %) Blåvandshuk Turisttrafik (0,5 %) 38% Lagkagen viser, hvor meget hver vognmand fylder i Sydtrafik fra juni Illustrationen viser, hvordan vognmændenes kørsel for Sydtrafik har udviklet sig fra trafikselskabets start i januar 2007 til sommeren Thykjær A/S Iversen Busser Tide Bus Danmark A/S Arriva A/S Pan Bus A/S City-Trafik Rutebilselskabet Haderslev A/S Ottesen W.M. Buslinjer Bajstrup Rejser Blåvandshuk Turisttrafik

14 Ikke på skinner Den fortsatte beretning om 37,6 km Vestbane Det kørte ikke på skinner for Vestbanen i Der var snarere tale om en knudret, hoppende kørsel med en tvivlrådig vognstyrer. Men det gamle tog holdt sig på sporet. I starten af 2009 var drømmevisionen klar. Vestbanen skulle fortsætte, men i moderniseret form, og den skulle køre videre fra Varde til Esbjerg som en del af statens kørsel. Ved udgangen af 2009 var drømmen barberet ned til en overgangsordning, der nok ville få lov til at fortsætte nogle år. Regionens økonomi stod i vejen for drømmen, og i starten af 2010 besluttede regionen i stedet at forlænge den gamle kontrakt til udgangen af Lang og spændende proces Vejen til dén beslutning var længere end banen, og aktørerne, der krydsede scenen før tæppefald, var mange. Blandt andet en meget stor gruppe lokale beboere, der lige til det sidste var med til at øge spændingen om udfaldet. De ville bevare banen i deres lokalsamfund, koste hvad det ville. Og de vandt første akt. Men året startede med en drøm og granskning af tilbuddene fra DB Regio, Arriva og First Jylland, der skulle føre den 37,6 km korte Vestbane mellem Nr. Nebel og Varde videre til Esbjerg og eventuelt Ribe ved at lave samkørsel med staten. Om igen I marts blev der holdt møde med ét punkt på dagsordenen: Valg af operatør til Vestbanen. Det startede kl , og sluttede kl Om bordet sad Sydtrafiks bestyrelse og bestyrelsen for Vestbanen, og på bordet lå tilbuddene. Men efter to en halv time blev sagen udsat: idet alle tilbudsgivere inviteres til en ny forhandlingsrunde, hvor det eneste tema er pris.. Med andre ord: Tilbuddene var alt for dyre, man måtte prøve igen. Visionen opgivet DB Regio og First Jylland Aps takkede nej til nye forhandlinger. Men den 21. april blev et nyt forsøg gjort med Arriva Tog A/S. Arriva havde i mellemtiden vundet statens kørsel på den midt- og vestjyske banestrækning. Også denne gang var der kun ét punkt på dagsordenen: Prisen skulle ned. Men også denne gang mislykkedes det. Tre uger efter besluttede Sydtrafiks bestyrelse at imødekomme Region Syddanmarks ønske om en tænkepause. Dermed var udbuddet aflyst og visionen om at forlænge kørslen til Esbjerg opgivet i første omgang. Nu skulle det i stedet undersøges, om man kunne lade Vestbanen fortsætte uændret nogle år, så regionen kunne få tid til at finde ud af, hvad der skulle ske med Vestbanen på lang sigt. 1 2 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

15 Tre muligheder Regionens overvejelser forstyrres af en usikkerhed om fremtidens bloktilskud. Statens tilskud har hidtil så rigeligt dækket regionens udgifter til at opretholde banen, men en ændring af bloktilskuddet er på tale. Desuden må regionen overveje, om det samfundsøkonomisk er rimeligt at opretholde en transportform, der isoleret set er adskilligt dyrere end busdrift ville være. Hertil kommer, at regionen efterlader Varde Kommune med en økonomisk byrde, hvis den opgiver banen. Lokal busdrift er nemlig kommunens bord. Vestbanens styregruppe, der var blevet nedsat i 2008, udformede tre scenarier: 1) Vestbanen sendes i udbud på en kontrakt, der vil gøre det muligt at indlemme trafikken i statens kørsel på et senere tidspunkt. 2) Vestbanen A/S overtager selv driften af banen. 3) Vestbanen lukkes og området betjenes af busser. Den 19. oktober mødes Region Syddanmark, Varde Kommune, Vestbanens bestyrelse og Sydtrafik. De bliver enige om at vælge to af styregruppens scenarier til videre overvejelse: 1) Vestbanen overtager selv driften og 2) Nedlæggelse/busbetjening. Parterne giver hinanden håndslag på, at der skal træffes en beslutning inden årets udgang. Lokalt ja til banen 1. december beslutter Varde Byråd enstemmigt at arbejde for, at Vestbanen kan fortsætte som hidtil i forventning om, at driften senere kan blive forlænget til Esbjerg. Region Syddanmark følger ikke den afstukne tidsplan, og regionsrådet opgiver at behandle sagen før det forestående kommunal- og regionalvalg i november. Det bliver i stedet det nye regionsråd, der i marts 2010 beslutter, at den eksisterende kontrakt med Arriva Tog A/S skal forlænges halvandet år. Dette ønske tages til efterretning af Sydtrafiks bestyrelse den 25. marts Kontrakten med Arriva er blevet forlænget til 30. juni 2012, og Region Syddanmark har meddelt, at regionen vil være afklaret om banens fremtid inden udgangen af juni Som en lille krølle på halen kan nævnes, at det nok alligevel ikke bliver Arriva, der kommer til at køre toget, men en anden af de tre første tilbudsgivere, DB Regio. Deutsche Bahn, DB, har nemlig i mellemtiden købt Arriva A/S. Ikke for milliarder, som det først fremgik af pressen, men for godt 13 milliarder kr. i skrivende stund er handelen endnu ikke godkendt af aktionærerne. 1 3

16 Stor ståhej for næsten ingenting Bølgerne gik højt, da Region Syddanmark besluttede at beskære sin kørsel med 19 ruter. Skulle de betjenes, måtte kommunerne gøre det. Men stormen lagde sig, og det endte med, at de allerfleste buspassagerer kunne ånde lettet op. Selv om Region Syddanmark annullerede ruterne fra sommeren 2009, blev det stort set ikke nødvendigt at stoppe kørslen nogen steder i Sydtrafik. Kommunerne overtog det meste, og nogle af dem deltes om ruter. Det betød, at administrationen skulle finde ud af, hvordan indtægter og udgifter kunne fordeles mellem disse kommuner. To ruter skrumpede til kun at køre i Haderslev Kommune, fordi nabokommunen Kolding ikke var interesseret i dem. Det var rute 43 mellem Haderslev og Sjølund og 322 mellem Haderslev og Højrup. En enkelt rute overlevede ikke. Det var rute 47 mellem Kolding, Gram og Toftlund. Kun en af de fire berørte kommuner var interesseret i at bevare ruten. Inde og ude Følgende 16 ruter fortsatte, nogle med mindre justeringer: 29. Aabenraa Agerskov Skærbæk Rømø 36. Haderslev Tønder 41. Varde Skjern (Esbjerg Varde ikke omfattet) 60. Agerbæk Bramming Darum 82. Grindsted Ølgod 83. Grindsted Holsted 84. Grindsted Bække Vejen 86. Brørup Vorbasse 96. Grindsted Brande 207. Vejle Ødsted Gravens Kolding 216. Vejle Fredericia (Fredericia Middelfart ikke omfattet) 301. Kolding Herslev ( Fredericia Middelfart) 307. Vejle Filskov Sdr. Omme Skjern 347. Vojens Sommersted Jels 503. Grindsted Give 507. Egtved Lunderskov Vamdrup 1 4 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

17 Det magreste trafikselskab Om det er godt eller skidt, er en temperamentssag. Men Sydtrafik er det trafikselskab i Danmark, der har færrest penge at gøre godt med. Det viste en opgørelse fra Trafikstyrelsen i Vi ligger helt i bunden af skalaen med hensyn til offentlige tilskud. 519 kr. pr. indbygger kan det blive til. I den anden ende af skalaen ligger Movia, der får 812 kr. i tilskud pr. indbygger. Især er der meget stor forskel på tilskuddene fra regionerne. Urimelig forskelsbehandling I Region Syddanmark, er der imidlertid også meget stor forskel på, hvor meget de to trafikselskaber får af regionen. Fynbus får ni millioner kr. mere af regionen i 2010 end Sydtrafik gør. Hver indbygger på Fyn får cirka 186 kr. fra regionen til regional buskørsel. I Sydtrafiks område giver regionen kun cirka 112 kr. i tilskud pr. indbygger. Trafikstyrelsens opgørelse fik endnu engang formanden for Sydtrafik, Peter Christensen, til at reagere. I alle årene siden kommunalreformen har Fynbus fået adskilligt flere millioner fra regionen end Sydtrafik. Det er vi naturligvis stærkt utilfredse med, og vi har forgæves søgt at få det ændret. Det er urimeligt, at regionen i den grad forfordeler beboerne i den jyske del af regionen, når det drejer sig om kollektiv trafik, men vi må konstatere, at det fortsætter i 2010, sagde Peter Christensen. Billig drift gør det ikke Når det gælder udgifter til administration ligger Sydtrafik også i den billige ende. Trafikselskabet bruger fire procent af omkostningerne på at administrere. Gennemsnittet for alle trafikselskaber ligger på 4,3 procent. Vi kan selvfølgelig glæde os over, at vi i Sydtrafik driver en effektiv virksomhed for kollektiv trafik. Der har fra nogle sider være meget kritiske røster fremme om det modsatte. Det må siges at være modbevist. Vi har sikker drift i vores område, men vi vil også gerne have ressourcer til at skabe mere udvikling i den kollektive trafik, sagde bestyrelsesformand Peter Christensen. Oplysningerne fra Trafikstyrelsen er indberettet af de forskellige trafikselskaber i Danmark efter kriterier, som trafikselskaberne er blevet enige om. 1 5

18 Ny zonestruktur i hus Sydtrafik fik sin nye zonestruktur på plads lige før, rådhusklokkerne faldt i slag i Det blev en af de allersidste beslutninger for den gamle bestyrelse, og én af de meget få, der ikke var enighed om. To af de ni medlemmer stemte imod. Uenigheden gjaldt zonegrænserne, og sagen måtte en ekstra gang i bestyrelsen. Nogle bestyrelsesmedlemmer ønskede en forklaring på, hvorfor ønsker fra nogle kommuner ikke kunne opfyldes. I strukturforslaget lå grænserne, så alle zoner blev omtrent lige store. Men efter en høringsrunde i kommunerne ønskede tre kommuner i stedet grænserne lagt efter skoledistrikter. For elastisk Men zonegrænserne ville blive en elastisk affære, hvis man valgte at lægge dem efter skoledistriktsgrænserne. Disse ændres løbende afhængigt af antal skolesøgende børn til den enkelte skole, og zonegrænser skal ligge fast. Derfor er der i struktur- forslaget blandt andet også taget hensyn til kommunernes planer for den fremtidige byudvikling. Skoledistrikterne har desuden ofte vidt forskellig størrelse, hvilket ikke er i overensstemmelse med princippet om nogenlunde éns zonestørrelser og dermed éns pris for samme rejselængde. Principperne overholdes I strukturforslaget er grænserne lagt i overensstemmelse med de principper, bestyrelsen vedtog først på året: Om størrelse, om kommunegrænser som zonegrænser og om at Sydtrafik ikke måtte lide økonomisk tab ved omlægningen. Derfor måtte ønsket om at følge skoledistrikterne altså afvises. Andre ønsker fra kommunerne kunne til gengæld godt indlemmes i strukturforslaget, fordi de ikke var i modstrid med principperne. Det ny zonesystem implementeres, så snart billetmaskinerne gør det teknisk muligt. Og det vil senest ske, når rejsekortet indføres. Kamp om taksterne Mens de nye zoner kom på plads i 2009, er det fortsat uafgjort, hvor mange takstområder Sydtrafik skal have. Kampen står mellem ét stort og tre mindre? Transportministeren har det sidste ord. Den nuværende opdeling i tre takstområder er historisk betinget. Sydtrafik er stykket sammen af tre trafikselskaber, der i 2007 blev til ét selskab med tre takstområder. Nu skriver vi 2010, og tiden er inde til at opdatere Sydtrafik til ét fælles foretagende også for passagererne. Med ét takstområde i kombination med den nye zoneinddeling kan vi indføre ét fælles takstsystem, så det koster det samme for en zone, uanset hvor man kører. Venter på afgørelse Men DSB og Arriva, der også transporterer passagerer i området, har andre ønsker end Sydtrafik. De vil fortsætte med tre takstområder. Fra 2010 har de nemlig retten til at fastsætte billetprisen på alle rejser i tog og bus, der går på tværs af takstområder. Parterne har forhandlet med hinanden, og Trafikstyrelsen har været med om bordet, men forgæves. Kontroversen er derfor sendt til afgørelse hos Transportministeren, og i foråret 2010 er der stadig ikke kommet en afgørelse. Men ingen tvivl om, at den ventes med spænding. Hvis de tre takstområder skal opretholdes, vil Sydtrafik komme til at lide et økonomisk tab, fordi DSB/Arriva kører med lavere takster end Sydtrafik. Det fremgår af loven at aftalerne skal være indgået inden Ministeren kan fastsætte inddelingen, såfremt parterne ikke kan opnå enighed herom 1 6 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

19 1 7

20 Let på net Hvorfor lede efter et posthus, når man kan ordne det hele over nettet? Sydtrafik har gjort det både billigere og lettere for de trofaste kunder ved at indføre netbetaling, og netbestilling. De mange tusinde unge, der hvert år skal bruge et uddannelseskort, kunne fra sommeren 2009 betale det med dankort på Sydtrafik.dk. Derved sparede de 20 kr. og turen til posthuset. Sydtrafik returnerer en kvittering, som skal bruges sammen med stamkortet. Metoden kan bruges af alle kunder, der bruger kort af en slags. Det vil sige pensionister, studerende, efterlønnere og pendlere med periodekort. Disse kunder kan også få Sydtrafik til at sende en reminder, når buskortet skal fornyes. Så behøver de ikke selv tænke på det. Når det er ved at være tid, sender Sydtrafik en mail til kunderne med link til betaling. Nye kunder kan nu også bestille deres buskort på nettet. Vi har en plan Sydtrafik transporterer 23,5 millioner passagerer om året. Det vil vi gerne gøre så godt som muligt. Vores mål kommer til udtryk i Sydtrafiks første Trafikplan, som rækker fra 2009 til Vi har bundet hele området sammen i et nyt, overordnet regionalt rutenet, hvor hyppighed og kort rejsetid er prioriteret højt. Mellem større byer med godt passagergrundlag gøres forbindelserne mere attraktive, og der kommer helt nye ruter. For eksempel bliver Tønder og Flensborg bundet sammen af en ny rute, og mellem Kolding og Billund Lufthavn oprettes en hurtigrute. Nyt og hurtigt Hurtigruter er et nyt begreb. De indgår i et tostrenget system sammen med regionalruter. En hurtigrute kører hver time direkte mellem to mål uden svinkeærinder og med få stop. Vi har lagt disse ruter mellem byer med over indbyggere og mellem disse og Billund Lufthavn. Hver time skal der også køre en regionalrute mellem disse mål. Men forskudt, så der kører en bus hver halve time. Mens hurtigruten kører direkte med få stop, laver regionalruten afstikkere til mindre byer og samler passagerer op langs ruten. Rammerne er givet Regionen og kommunerne bestemmer omfanget af kollektiv trafik, og de har udstukket nogle rammer, som planen holder sig inden for. Kommunernes kørsel er ikke som regionens rutelagt i planen. I stedet har vi efter aftale med kommunerne opstillet en række betingelser, som ruterne skal ordnes efter. Hvor langt må der f.eks. være til et stoppested. Hvor lang tid må der være mellem hver afgang. Hvor mange omstigninger må vi udsætte passagererne for m.v. Den endelige køreplan udformes sammen med kommunen, så den hænger godt sammen med det overordnede regionale rutenet. Start 2011 Første del af trafikplanen skulle have omfattet området omkring Varde og Vestbanen. Den plan måtte imidlertid ændres, da regionen besluttede at forlænge kørslen på Vestbanen med halvandet år og udskyde beslutningen om, hvad der herefter skal ske. I stedet tager vi fra maj 2011 fat på at realisere den del af trafikplanen, der gælder Trekantområdet, og siden følger Billund Lufthavn og resten af Sydtrafiks område. Trafikplanen kan ses på nettet i sit fulde omfang. Vi har desuden lavet en let udgave med illustrationer, som også kan ses på nettet. 1 8 S Y D T R A F I K B E R E T N I N G

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia Årsberetning 2009 Trafikselskabet movia Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har ni medlemmer. To medlemmer kommer fra regionerne ét fra Region Hovedstaden og ét fra Region Sjælland. Den kommune, der

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Første nordjyske gasbusser er sat i drift mellem Aalborg og Frederikshavn

Første nordjyske gasbusser er sat i drift mellem Aalborg og Frederikshavn Magasinet Bus Onsdag 26. november til torsdag 18. december 2014 - nummer 11-2. årgang Første nordjyske gasbusser er sat i drift mellem Aalborg og Frederikshavn Læs mere side 12 Sidekamera forebygger svingulykker

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2013-10. årgang Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt side 8 Kommunale besparelser Ny kørselsanalyse af fem danske nabokommuner på den københavnske

Læs mere

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2012-9. årgang Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Peter Kjærgaard fejrer 25 års jubilæum med at sende Danmarks første el-taxi

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1. Indhold: Nyheder side 12. Giv din kollega et tip om nyhedsbrevet Kollektiv Trafik

K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1. Indhold: Nyheder side 12. Giv din kollega et tip om nyhedsbrevet Kollektiv Trafik K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1 Nr. 4-2011 10.08.2011 Deadline for indlæg til næste nummer 01.09.2011 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation Jess Abildskou (ansvarshavende)

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere