Nyt Marts årgang nr.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Marts 2014-10. årgang nr.1"

Transkript

1 Generalforsamling Nyt Marts årgang nr.1 lørdag den 5. april 2014 kl. 14 i Lydum Mølle D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Flg. er på valg efter tur: Leif Pasgaard, genopstiller. Vera Vad Winkler, genopstiller ikke. Torben Vinge Christensen, genopstiller ikke. 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af revisorer. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. An. pkt. 8. Møllefrokosten har sjældent kunnet hvile i sig selv. Derfor foreslår bestyrelsen, at der fremover opkræves et mindre beløb for deltagelse. Vi glæder os til, at kunne slå dørene op til en nymalet maskinsal og håber på Jeres fortsatte opbakning til foreningen, samt fuldt hus ved generalforsamlingen. Lydum Mølle - i bevægelse siden 1347 Vel mødt Bestyrelsen

2 Omvisninger/møder Der blev hen over sensommeren og efteråret gennemført flere omvisninger og møder på møllen, det være sig foreninger og familier, ungdomsskoler mv. Vi får også besøg af Varde Sportsfisker Forenings juniorafdeling der gennemfører en dag med grejfremstilling mm. Jf. mødeprotokollen har der været i alt 963 besøgende/brugere på Lydum Mølle i Dertil kommer alle de mange, der bruger Madpakkehuset, shelteren og stien til omløbet. 421 af disse har påført sig listerne der er ophængt. Det reelle tal er dog meget højere, da det ikke er alle, der skriver sig på listen. Samlet giver det mindst 1384 besøgende i Maling og byggematerialer er indkøbt for en del, af de kroner, vi i foråret fik fra brandkassen, til forbedringer i Maskinsalen og IT rummet. Varmepumpe og det øvrige el. matr. blev sponsoreret af Jakobsen El A/S. Derudover har de ovennævnte lagt rigtig mange arbejdstimer tak for det. Renoveringsarbejde Henover efteråret og vinteren har Benny og Leif haft travlt med, at male og opsætte fliser i Maskinsalen. Samtidig flyttede Benny de sidste installationer, som ikke længere var i brug. Der er nu to nye tavler, en i bryggerset og, en inde i det gamle betjeningspanel i Maskinsalen. Per opsatte en varmepumpe for at holde den værste kulde fra døren. Møllerens værste mareridt 7. november blev enhver møllers værste mareridt, til virkelighed for folkene bag Brande Elværk nemlig et stort dæmningsbrud med total ødelæggelse til følge, eller som en præst beskriver det i en indberetning om Assenbæk Mølle i 1683 "en øde og ganske afbrudt mølle, hvorpå ganske ingen bygning findes. Mølledam-men er ganske udbrudt". Dermed kom værket til at dele skæbne med utallige andre møller gennem tiden. Møller der ikke blev bortrevet af vandmasserne, mødte ofte en ligeså grum skæbne nemlig den røde hane. Brande Elværk var et af landets ældste højspændingsværker, indviet i 1910 og stadig i drift den sidste dag. Siden 1976 har en forening i stil med vores, stået bag driften. For at redde hvad reddes kan af installationerne, er der lavet et nyt midlertidigt omløbsstryg. De gæve folk bag værket lader sig dog ikke sådan slå ud, og meddeler, at når alt brugbart materiel er demonteret vil bygningen og dæmningen blive genetableret. Formanden regner med hvis alt går vel, atter, at være på "nettet" sidst i 2014 eller i begyndelsen af 2015 godt man havde en god forsikring!

3 Arbejdsdage- og aftner Arbejdet består i alm. havearbejde for de af Jer der måtte have lyst til dette, og den årlige hovedrengøring af stuehuset. Vi skal nok finde arbejdsopgaver til alle. Alle der måtte have lyst, er hjertelig velkomne på følgende datoer: lørdag, den 21. juni kl til morgenkaffe og torsdag, den 28. august kl. 1800, hvor der klargøres til møllefrokosten. Fonde Udover tilsagnet på de kr. der udløber 4 juni 2015, har vi pt. en fondsansøgning til behandling. Der søges om midler til etablering af toiletter i Stuehuset. Stormskade Lydum Mølle gik ikke, helt ram forbi under december stormen, idet der røg nogle tagplader over det lille maskinrum. Det gamle tagpap ligger stadigt under pladerne, så der er heldigvis ikke sket den helt store vandskade. Kenn og Benny har siden arbejdet med planer for nyt tag. Forsikringen deltager med kr. og resten søges ved de forskellige fonde. Lidt hjælp ved søndagsåbent De sidste par år har vi hen over sommeren, haft åben alle søndage. I 2014 er møllen åben fra "Dansk Mølledag", søndag den 22. juni og alle søndage til den 17. august, mellem kl. 14 og 16. Hvis nogle af Jer kan afse et par timer i kaffestuen, kan formanden kontaktes. Ta' på tur - Natur- og kulturture i Varde Kommune Vi tager nu hul på 5. sæson hvor vi har fået turene med i Ta på tur Folderen". Folderen er udgivet i samarbejde mellem Varde Kommune, NaturKulturVarde, Miljøministeriet Naturstyrelsen og Museet for Varde By og Omegn. Der tilbydes ca. 250 offentlige ture og arrangementer. Turene ledes af kyndige vejledere og guider, der kan fortælle om egnen og den lokale natur og kultur eller om det annoncerede emne. Folderen kan afhentes i Lydum Mølle, turistkontorer, museer og biblioteker i kommunen, samt i Varde Kommunes borgerservice. Se også

4 Dansk Mølledag Dansk Mølledag markeres over hele landet ved, at der er åben i mere end 100 vand- og vindmøller. Foreningen Lydum Mølle ejer og driver Lydum Mølle som udgangspunkt for kultur- og naturoplevelser for mennesker i alle aldre. Francisturbinerne og B&W dieselmaskinerne vil, i dagens anledning være i drift, hver halve time. Der kan købes kaffe og brød i Møllestuen, eller den medbragte kaffe kan indtages i Madpakkehuset. Dato/tid: Søndag 15. juni 2014, Mødested: Lydum Mølle, Åvej 31, Lydum, 6830 Nr. Nebel. Pris: Fra 18 år, 30 kr. Lydum Mølle - Natur- og Kulturmiljø hånd i hånd Begge turene tager udgangspunkt ved Lydum Mølle, hør nærmere om den igangværende restaurering af møllen. På turene kommer vi også rundt om Lydum Gård, hvis spændende historie kan føres tilbage til 1200 tallet. Det er bl.a. herfra adelsslægterne Lange og Munk udspringer. Hør undervejs, den interessante fortælling om studeopdræt, drivveje, bedesteder, krodrift, vejkapeller og Lydum Å med et af de helt store afvandings- og kultiveringsarbejder, der tog sin begyndelse i 1720'erne. Der afsluttes med en omvisning på elektricitetsværket i Lydum Mølle, hvor Benny Jakobsen, der er opvokset på møllen, fortæller om elektricitetsværkets historie. Se det smukke betjeningspanel i eg og hvidt marmor, der blev taget i brug i 1922 og hør Francis Turbinernes snurren og B&W dieselmaskinernes buldren. Dato: Søndag 22. juni og 17. august. Tid: 14- ca.16. Mødested: Lydum Mølle, Åvej 31, Lydum, 6830 Nr. Nebel. Turleder: Benny Jakobsen og Torben Vinge Christensen. Pris: Bemærk: Fra 18 år, 50 kr. Turen er lidt over 3 km. og er ikke egnet for kørestolsbrugere og gangbesværede. Eftermiddagskaffen kan købes i kaffestuen. Lydum Mølle holder Søndagsåbent Se det gamle elværk og den igangværende restaurering af Lydum Mølle. Gå en tur til omløbsstryget i engen øst for møllen. Eftermiddagskaffen kan købes i møllestuen. Medbragt kaffe kan nydes i Madpakkehuset. Dato: Alle søndage i perioden 22. juni til 17. august Tid: Mødested: Lydum Mølle, Åvej 31, Lydum, 6830 Nr. Nebel. Pris: Adgang til elværket, fra 18 år, 30 kr. Lydum Mølle kan dokumenteres tilbage til 1347, da en Ribe Bisp sammen med andet gods, pantsætter den for at gøre en rejse til Vatikanet. Møllen har virket som kornmølle under kronen, kirken og Lydum Gård. Stuehuset er opført i 1809 og den oprindelige møllebygning er opført i I 1903 blev der oprettet et lille jævnstrømsværk, hvor det gamle vandhjul trak en dynamo. Vandhjulet blev i 1917 udskiftet med en turbine. Dieselalderen blev indledt i 1922 med en tocylindret Deutz. Den driftsklare maskinpark, består i dag af to Mahlerturbiner og to B&W dieselmaskiner med jævnstrømsdynamoer fra henholdsvis 1937 og Nyd en kop kaffe i Møllestuen, eller tag madkurven med ud til omløbsstryget i Lydum Ådal. Man kan benytte grillen i Madpakkehuset, der står til fri disposition hele året. Værestedet Efterårets og vinterens aktiviteter på værestedet har stort set været lig de foregående år med bob- og kortspil, slægtsforskning og it. Persongalleriet er også det samme, så her er ikke så meget nyt. Andre igen udfører forefalden arbejde i Maskinsalen og i Turbinebygningen. Det var ønskeligt om der kom lidt flere på værestedet, kom med jeres ideer til yderligere aktiviteter.

5 Afrapportering Fase 1 Afrapporteringen er nu lagt ud på Se under Lydum Mølle. Den beskriver vældig godt hele fasen i før/nu billeder. Møllefrokosten 2013 Køkkenholdet mødte tidligt, da der var nok at tage fat på, inden vi kunne gå til det veldækkede bord ved Aktionærmøllefrokosten. Ved 17 tiden begyndte de mere end 80 feststemte aktionærer at møde op til årets møllefrokost. Det blev igen en hyggelig aften med god mad og en masse snak henover bordene og Pre-bens spillemandsmusik. For flere af vore aktionærer, langvejs fra, er det heldigvis ved at være en traditi-on at komme hjem til Lydum, netop denne dag. Tak til alle Jer, der på den ene eller anden måde ydede et stort arbejde med at afvikle dagen. Jeg er klar over at der bliver lagt mange timer og energi i arbejdet, inden festen begynder, men hyggeligt er det at deltage hen over dagen. Tonen i køkkenet er under Veras kyndige ledelse rå men hjertelig, og det er vel bl.a. derfor vi stiller op til køkkentjans eller andre gøremål, år efter år.

6 Tilsanding af møllekanalen De sidste års heftige nedbørsmængder, som gør, at Lydum Å ofte går over sine bredder og oversvømmer engene vil kunne resultere i, at vandet finder vej udenom omløbsstryget, hvilket igen vil kunne resultere i, at vi ikke vil få tilstrækkelig vandtilstrømning til møllen. Dette kan i sidste ende medføre, at der ikke kommer vand nok omkring pæleværket hvorpå møllen er opført. Det vil medføre, at egepælene nedbrydes med store skader til følge. Samtidigt er der bundfældet store mængder sand i den østlige del af kanalen. Det vil medføre, at kanalen gror helt til og, at vandtilstrømningen yderlig formindskes. Her har vi et større oprensningsarbejde når vi atter kan køre på engen. Generalforsamling 2014 i Lydum Mølle, lørdag den 5. april kl Dansk Mølledag, søndag den 15. juni kl Arbejdsdage, lørdag den 21. juni kl og torsdag den 28. august kl Guidede ture, søndage, 22. juni og 17. august kl Fra 18 år, 50 kr. Aktionærmøllefrokost, lørdag den 30. august kl Åben alle søndage i perioden 15. juni til 17. august kl Adgang til elværket, fra 18 år: 30 kroner. Omvisning udenfor åbningstiden. Op til 17 personer: 500 kroner. Fra 17 personer: 30 kroner pr. person. Bestyrelsen, aktiekøb og adresseændring: Se under Lydum Mølle. Adresseændring til kassereren. Sidste Nyt Dette blev sidste Nyt fra min hånd i denne omgang. Det har været spændende at deltage i arbejdet med, at bevare og udvikle Lydum Mølle, men nu skal der nye øjne på projektet. Man er jo bare en lille parentes i en lang proces. Bevaringsarbejdet er en lang og trang vej, med mange forhindringer undervejs, men det er jo også det, der giver blod på tanden bliv ved med det, selv om det ofte er op ad bakke. I har et helt unikt projekt tak for turen. tvc Tilsyn med Shelter/Madpakkehus: Leif Pasgaard, tlf.: Omvisning på elektricitetsværket: Benny Jakobsen, tlf.: eller Foreningen Lydum Mølle har til formål - at, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser

7

8

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke 17. årgang Nr. 3 september 2013 Sommer i Stokkemarke 2 // Sommer arrangement i Stokkemarke 10. august Sommer arrangement.. lørdag d. 10. august... læs mere på side 10 Foto: Lønning Nr. 3 september 2013

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere