Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere"

Transkript

1 Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006

2 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe: Denne håndbog opsummerer og forklarer de Xerox-politikker, som understøtter vores adfærdskodeks. Den er ment som en let tilgængelig informationskilde omkring vores etiske principper, hvor man kan finde information om hvordan man skal forholde sig i de enkelte situationer, om områder, hvor der typisk kan opstå problemer samt finde henvisning til yderligere information. I bedes læse den nøje og have den ved hånden, når I får et spørgsmål om etisk adfærd. En af Xerox' nøgleværdier er at optræde som et ansvarligt firma overalt, hvor vi er repræsenteret, og det er vores fælles ansvar at opretholde vores ansvarlige optræden i en foranderlig og problemfyldt verden. Alle Xerox' interessenter skal vide, at vi udviser såvel korrekt som retfærdig adfærd. Vores kunder skal vide, at vi leverer den værdi, vi har lovet, vores aktionærer skal vide, at vi ærligt informerer om vores forretningsresultater og -muligheder. Vores medarbejdere skal vide, at de vil blive behandlet retfærdigt og med respekt, ligesom de omkringliggende samfund skal vide, at ikke kun vores egen men også deres velbefindende er os magtpåliggende. Denne håndbog er et værktøj, der skal hjælpe os til at optræde på en sådan måde, som vore interessenter forventer. Jeg ved, at alle Xerox-medarbejdere ønsker at opføre sig etisk korrekt, og dette adfærdskodeks skal bistå os alle i at indrette os efter et fælles sæt af politikker. Armando Zagalo de Lima Præsident, Xerox Europa 2

3 Xerox Code of Conduct XE (DK) Nøgleområder: Xerox-medarbejderes adfærd er baseret på Xerox værdier En del af vores arv fra fortiden og vores testamentariske gave for fremtiden Det er en nødvendighed for integriteten af vores firma og tilliden fra alle vores kunder, aktionærer, partnere, leverandører og medarbejdere Alle er ansvarlige ikke kun ledere eller medarbejdere der har kontakt med kunder Denne håndbog er en prøvesten, som skal hjælpe os alle med at optræde og opføre os hæderligt, specielt i udfordrende tider 3

4 Xerox Code of Conduct XE (DK) Hvordan bruger man denne håndbog Nøgleområder: One-stop henvisning for vigtige forretningsgange Kun illustrative eksempler ikke meningen at det skal dække enhver mulig situation Sund fornuft samt god forretningsdømmekraft Den offentlige eftersynstest: Hvis du ikke vil på forsiden af din lokale avis på grund af noget du har foretaget dig, så lad være at gøre det Når du er i tvivl spørg din leder, den etiske helpline, Business Ethics Compliance Officer eller Human Resource Manager, som alle er med til at hjælpe dig med at gøre det rigtigt Se din lokale Business Ethics politik for mere information 4

5 Xerox Code of Conduct XE (DK) Indholdsfortegnelse Ikke diskriminerende, lige muligheder, chikane og mobning 6 Helbred og sikkerhed... 7 Udnyttelse af interne, endnu ikke offentliggjorte oplysninger om markedsforhold og interne oplysninger... 8 Privatlivets rettigheder for Xerox folk. 9 Informationssystemer Interessekonflikt Personligt fællesskab og støttende aktiviteter.. 12 Alkohol og narkotikamisbrug.. 13 Hvem repræsenterer Xerox overfor det offentlige og investeringsfællesmarkedet 13 Samarbejde med kunder, leverandører og regeringer Gaver og underholdning Privatlivets rettigheder for Xerox kunder 16 Upassende betalinger 17 Hvidvaskning af penge. 18 Indkøbspraksis.. 19 Fair konkurrence og handelspraksis.. 20 International handelskontrol.. 21 Kontakt med offentligt kontor, lobbyvirksomhed og politiske bidrag.. 22 Den kontrollerende funktion Tilsynsføring.. 23 Beskyttelse af Xerox aktiver. 24 Beskyttelse af ejendomsret og ophavsret 25 Klassificering og beskyttelse af Xerox information 27 Forretningsjournaler og bibeholdelse af dokumenter 28 5

6 Xerox Code of Conduct XE (DK) Måden vi arbejder på Ikke-diskriminerende, lige muligheder, sexchikane og mobning Xerox er en arbejdsgiver, der giver alle lige muligheder. Xerox diskriminerer ikke ved rekruttering, udvælgelse, løn, træning, udstationering, forfremmelse, afskedigelse eller enhver anden Human Ressource relateret aktivitet med respekt for en persons race, farve, nationalitet, religiøs overbevisning eller tilhørsforhold, køn, alder, etnisk eller national oprindelse, ægteskabelig eller familiestatus, seksuel orientering, kønsidentitet, medlemskab af fagforening eller organisation eller nuværende eller forhenværende invaliditet. Hos Xerox ser vi afveksling og forskellighed som en konkurrencefordel, hvilket overgår forskelle af enhver slags og omfatter andre karakteristika såsom divergent tænkning og forskellige arbejdsmetoder. Medarbejdere er beskyttet mod chikane, tvang, trussel, at blive gjort til offer, gengæld eller diskrimination for at indgive en anmeldelse eller medvirke til en opklaring. Xerox tolerer ikke chikane, mobning eller anden diskrimination. Xerox udleverer også dette adfærdskodeks til kunder, Partnere og forhandlere. Behandle alle interne og eksterne med værdighed og respekt Give besked om alle tilfælde af diskrimination eller chikane til nærmeste leder eller Human Ressources Være sikker på, at dine beslutninger omkring mennesker er fair, fri for fordomme og baseret på facts Problem indikatorer Kommentarer, vittigheder eller fremhævelser som vedrører specifikke grupper (fx. nationalitet eller religion) Uvelkomne seksuelle tilnærmelser over for enhver Xerox medarbejder, kunde eller leverandør Mobning Ikke at rapportere tilfælde af ovennævnte, rettet mod andre individer eller grupper 6

7 Xerox Code of Conduct XE (DK) Helbred og sikkerhed Xerox er forpligtet til at sørge for, at arbejdsomgivelserne er sikre, fri for fare, chikane, trusler og vold. Hensynet til Xerox medarbejderes, kunders og naboers sikkerhed kommer før økonomiske hensyn og kan ikke fraviges. Medarbejdere, kunder, gæster og leverandører må ikke være i besiddelse af våben på Xerox ejendom inkl. parkeringsplads. Medarbejdere, der begår eller opfører sig voldeligt, vil blive bortvist. Udvis forsigtighed for at undgå skader eller skadelige arbejdsbetingelser for dig selv eller andre Xerox medarbejdere. Meld skader eller usikre arbejdsbetingelser. Gør dig bekendt med proceduren for evakuering o.l. på din arbejdsplads. Anmeld enhver hændelse af trusler og vold imod Xerox medarbejdere eller kunder Genbrug materialer (papir, videobånd osv.) i dit job Overhold alle offentlige love og forordninger og Xerox Health and Safety (H&S) standards. Udfør arbejdet på en måde som tilgodeser helbredet og minimerer risikoen for at medarbejdere kommer til skade eller materiel beskadiges. Vær forberedt på, at der kan opstå nødstilfælde Produkter og andet materiale skal designes på den mest hensigtsmæssige måde for at sikre medarbejdernes og kundernes sikkerhed. Service skal udgøres og beslutninger skal træffes udfra de samme kriterier. Vær opmærksom på måder hvorpå der kan spares på ressourcer og mindske miljøpåvirkninger i overensstemmelse med Xerox mål om, at intet skal gå til spilde Opbevar dokumentation iht. til gældende lovgivning og iht. Xerox standarder. Sørg for at leverandører og kunder opererer i henhold til de anvendte helbredsog sikkerhedsbestemmelser Problem indikatorer Opførsel der skræmmer, er farlig for sine omgivelser eller truer en anden person Hvis man undlader at anmelde brud på sikkerheden for medarbejdere Våben af enhver slags på Xerox ejendom eller andre Xerox relaterede arbejdspladser (fx. XBS Site) 7

8 Xerox Code of Conduct XE (DK) Insider Handel og intern information Xerox medarbejder betragtes som insider under virksomhedens forretningsgang. I overensstemmelse hermed, er alle medarbejdere underlagt restriktioner ved handel med Xerox aktie. Virksomhedens forretningsgang i henhold til lov om aktiehandel giver yderligere regler for insiders, der er i besiddelse af ikke offentlig tilgængelig information om Xerox, som kan påvirke aktiernes værdi på børsen. Eksempler på markedsfølsom information omfatter økonomiske forhold, virksomhedskøb og frasalg, betydningsfulde nye produkter, ændringer i dividender og kendskab til retssager. Information kan betegnes som markedsfølsom når den kan betragtes som væsentlig for en investors beslutning om at købe / sælge eller beholde Xerox aktier. Direktører og bestyrelsesmedlemmer er qua deres stilling i Xerox underlagt en mere restriktiv forretningsgang og lov. Køb kun Xerox aktier i investerings øjemed, dvs. at du har til hensigt at beholde aktierne i ubestemt tid. Som retningslinje må du ikke sælge aktier indenfor en periode af seks måneder fra købsdatoen. Handl ikke med optioner med mindre det drejer sig om at gøre en medarbejders købsret gældende over for optioner tildelt via Xerox aflønningspolitik. Det er ikke tilladt at handle med Xerox værdipapirer på børsen. Værdipapirer omfatter almindelige Xerox aktier, obligationer eller tilgodehaverbeviser. Børshandler omfatter handel med offentligt tilgængelige optioner (herunder købsbud, salgsbud og en kombination af disse, hvor aftalekursen er enslydende) Forbuddet mod børshandler med Xerox papirer gælder også dine nærmeste familiemedlemmer og andre der måtte være boende i dit hjem. Større krav til medarbejdere med faktisk intern følsom information Hvis du har markedsfølsom information: Du må ikke købe eller sælge Xerox værdipapirer. Begreberne købe og sælge omfatter alle transaktioner som direkte eller indirekte udgør en handel med Xerox værdipapirer. Du må ikke overbringe markedsfølsomme børsinformationer til andre personer, hverken indenfor eller udenfor virksomheden. Større krav til bestyrelsesmedlemmer og direktører Direktionsmedlemmer og medlemmer af Xerox Coperations bestyrelse må kun købe og sælge virksomhedens værdipapirer indenfor en begrænset tidshorisont. Tidsperioden er en 10 arbejdsdages periode, som starter på den tredje arbejdsdag efter at virksomheden har annonceret sit kvartalsomsætningstal. Og handelsperioden slutter på den 12. arbejdsdag. Ydermere, er det påkrævet af alle direktionsmedlemmer og medlemmer af Xerox Coperations bestyrelse at kontakte the corporate Secretary or the Associate General Counsel, Corporate, Finance and Ventures før de indleder en eventuel aktiehandel. Problem indikatorer At deltage i en handel med Xerox værdipapirer, hvis du har en formodning om at du er i besiddelse af markedsfølsomme børsinformationer. At videregive markedsfølsomme børsinformationer om Xerox som måske ikke er offentligt tilgængelige. Investere i Xerox værdipapirer med henblik på salg inden for seks måneder. 8

9 Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox-medarbejderes ret til privatliv Xerox kan indhente og opbevare personlige oplysninger om medarbejderne i det omfang, det er nødvendigt for virksomheden eller af juridiske grunde. Virksomhedens opbevaring og håndtering af de ansattes personlige data foregår i overensstemmelse med gældende lov herfor. De eneste personoplysninger, der må videregives til parter uden for Xerox (f.eks. som ansættelses- eller kreditreferencer) er begrænset til oplysninger om: (1) hvorvidt vedkommende er en nuværende eller tidligere ansat hos Xerox; (2) vedkommendes nuværende stilling, eller i tilfælde af tidligere ansættelse, vedkommendes sidste stilling; (3) ansættelsesperiodens længde. Sådanne oplysninger kan videregives på skriftlig foranledning fra en organisation. Hvis der bedes om yderligere oplysninger (f.eks. ved referencer vedrørende kreditforeningslån), så må sådanne kun gives med den ansattes samtykke. Derudover kan oplysninger videregives for at efterkomme juridiske krav (f.eks. oplysninger til brug for offentlige instanser). Xerox-medarbejdernes ret til privatliv er begrænset til, hvad der er fastsat af loven. For eksempel kan Xerox foretage rutinemæssig overvågning af medarbejderenes brug af alle Xerox-installationer, hvad enten de er ejet eller leveret af Xerox, f.eks. computere og fax-maskiner, uanset om disse anvendes på en Xerox-arbejdsplads eller andre steder. Xerox har ret til at overvåge alle telefonopkald foretaget fra selskabets telefoner, men vil I sådanne tilfælde først advare de ansatte om, at deres telefonopkald eller voic vil blive overvåget. Alle data, der bliver opbevaret på Xerox-computere eller andet Xerox-udstyr (f.eks. mailservere) er Xerox ejendom, og selskabet har ret til at inspicere dem når som helst uden varsel og uden medarbejdernes samtykke. Medarbejderne gøres også opmærksom på, at selskabet har ret til adgang til alle Xerox-ejede eller Xerox-udstyrede kontorer, møbler, arkiver eller skabe, også selvom medarbejderne har nøgle hertil. Xerox vil dog kun videregive personoplysninger, der er indhentet eller observeret via overvågning eller inspektion, hvis de er af en sådan art, at ingen arbejdsgiver med fornuften i behold vil kunne ignorere dem i tilfælde, hvor der for eksempel afsløres embedsmisbrug eller kriminelle handlinger. Medarbejdere med adgang til personlige data eller data vedrørende selskabet bør altid sørge for at undgå utilsigtet distribution af sådanne data eller af anden information I deres varetægt. I forbindelse med Xerox-undersøgelser af adfærd på arbejdspladsen bør de ansatte samarbejde 100 %, også selvom de mener, at deres eller en anden ansats handlinger på arbejdspladsen er af personlig art. Problem indikatorer De tilfælde, hvor Xerox politik eller procedurer for behandling af personlige data ikke overholdes. 9

10 Informationssystemer Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox stiller elektroniske informationssystemer til rådighed for medarbejderne til arbejdsmæssig brug. Disse systemer er , computere, personal digital assistants (PDAs), printere, faxmaskiner, telefoner, voic , trådløst udstyr og alle tilhørende operativsystemer og applikationsoftware. Det er kun tilladt at bruge Xeroxinformationssystemerne I arbejdsmæssig sammenhæng og til arbejdsmæssige formål. Personlig brug er tilladt med ledelsens godkendelse, men kun i meget begrænset omfang, og hvis ikke dette influerer på det øvrige arbejde med computerne og netværksressourcerne (f.eks. brug af begrænset hyppighed, varighed og omfang). Som uhensigtsmæssig brug betragtes overførsel af Xerox-klassificerede personfølsomme oplysninger til uautoriserede personer eller til steder, der ikke lever op til sikkerhedskravene, krænkende, nedsættende, ærekrænkende eller chikanerende kommunikation, der krænker immaterielle aktiver (inklusiv copyright, varemærke og navnebeskyttelse/ varenavnbeskyttelse), skrivning eller distribution af kædebreve, video-/audio-materiale, der ikke er arbejdsrelateret, samt enhver form for information, der bidrager til at skabe en fjendtlig eller uproduktiv arbejdsplads. Endvidere betegnes som uhensigtsmæssig brug med ulovligt formål, brug udover det dertil autoriserede formål, eller brug med det formål at skabe, opbevare, se eller videresende krænkende billeder eller billeder, der overtræder reglerne i Xerox politik eller landets love. Ansatte, der misbruger informationssystemerne kan blive nægtet adgang eller få begrænset deres adgang hertil. De kan også blive pålagt yderligere disciplinære sanktioner alt efter omfanget af deres forseelser. Vigtige Krav Brug kun systemerne til godkendte formål og i overensstemmelse med deres normale anvendelse. Brug aldrig Xerox-systemer til ulovlige handlinger, som for eksempel til at få adgang til børnepornografi, pyramidespil eller til at omgå reglerne for software ophavsrettigheder. Rapporter straks ved mistanke om brud på informationssystemernes sikkerhed (f.eks. virusangreb), som kan true Xerox-informationer eller systemaktiver. Arkiver ikke personfølsomme oplysninger på din Xerox-computer. Indikatorer på problemer Når Xerox-systemerne bruges til private, personlige formål. F.eks. når man bruger Xerox til personlige forretninger eller brug af Internettet til aktie- og værdipapirhandel. Når man starter eller udbreder kædebreve på eller drillevirus. Når man bruger Xerox-systemerne til at få adgang til pornografi, eller til copyrightovertrædelser, reproduktion af tredje parts logoer, eller muliggør software-kopiering. Når man ændrer sin elektroniske kommunikation med det formål at skjule sin egen eller en andens identitet. Når man sender krænkende meddelelser (f.eks. falske oplysninger om en person eller virksomhed), samt chikanerende eller truende meddelelser via eller voic . Gentagen og uønsket kommunikation kan betragtes som chikane. 10

11 Interessekonflikter Xerox Code of Conduct XE (DK) Interessekonflikter kan opstå, når en ansat eller en ansats familiemedlem har betydelig økonomisk interesse i et selskab, der (1) har forretningsforbindelser med Xerox, som den ansatte deltager i, eller vil kunne påvirke, eller (2) er konkurrent til Xerox. Betydelig økonomisk interesse er en interesse, der er så vigtig for den ansatte, at den kan påvirke vedkommendes muligheder for at varetage Xerox interesser bedst muligt. Interessekonflikter kan også opstå, når et nært familiemedlem er bestyrelsesmedlem, direktør ansat eller konsulent for et firma, som beskrevet i punkt (1) og (2) i ovennævnte afsnit. Nært familiemedlem er i denne henseende ægtefælle, børn, eller alle andre slægtninge eller personer, der bor sammen med den ansatte, inklusive papirløs samlever eller andre medlemmer af husholdningen. Interessekonflikter kan også opstå, når en ansat får job som bestyrelsesmedlem, direktør, ansat, fortaler eller konsulent i en anden virksomhed, som (a) er konkurrent til Xerox eller (b) har forretningsforbindelser med Xerox, som den ansatte deltager i eller vil kunne påvirke, eller (c) forhindrer den ansatte i at varetage sine arbejdsforpligtelser 100 %, eller (d) opererer på en måde, der modarbejder Xerox. Hvis du eller et nært familiemedlem har forretningsinteresser, som på en eller anden måde ville kunne medføre eller bare ser ud til at kunne medføre interessekonflikter, så informer din leder herom. Bed din leder om tilladelse, før du engagerer dig I andet arbejde. Informer om relevante facts inden du eller et nært familiemedlem engagerer sig økonomisk i en anden virksomhed, som muligvis kunne forårsage interessekonflikt. Følg altid Xerox anvisninger for løsning af interessekonflikter. Indikatorer på problemer Når du ikke søger skriftlig tilladelse fra Xerox, før du accepterer ansættelse som fortaler, bestyrelsesmedlem, medarbejder, leder eller konsulent i en for profit arbejdende organisation. Når du selv arbejder i, eller for, eller rådgiver en person, der er engageret i forretningsspørgsmål eller research, der ligner dit arbejde hos Xerox. Når du deltager i aktiviteter for en anden virksomhed, som kommer på tværs af dine forpligtelser over for Xerox, eller som tager urimeligt meget af din tid og forhindrer dig i at engagere dig 100 % i dit arbejde hos Xerox. Når du bruger Xerox-midler eller -udstyr til andre formål end til Xerox-formål. 11

12 Engagement i samfundsmæssige eller velgørenhedsaktiviteter Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox opfordrer sine medarbejdere til at engagere sig i de samfundsmæssige aktiviteter eller velgørenhedsaktiviteter, som de har lyst til og evner for. Xerox vil ikke favorisere eller diskriminere ansatte, som enten støtter eller er uenige i Xerox holdning til samfundsmæssige aktiviteter eller organisationer. Xerox-medarbejdere må ikke donere Xerox-midler eller gratialer (f.eks. papir, kopier) hverken til personer eller organisationer. Gør opmærksom på, at de meninger, du giver udtryk for, når du deltager i samfundsmæssige aktiviteter, er dine egne, ikke Xerox. Corporate Communications Department (UK) eller Human Resources Manager bør informeres om ansøgninger om donationer til - eller sponsorering af - en samfundsmæssig organisation. Indikatorer på problemer Hvis der bruges Xerox-midler til personlig deltagelse i samfundsmæssige aktiviteter (f.eks. papir eller kopier). Hvis du antyder, at din deltagelse er udtryk for Xerox godkendelse af en samfundsmæssig organisation eller aktivitet. 12

13 Alkohol- og narkomisbrug Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox forbyder ulovlig brug ( inkluderende besiddelse, distribution, uddeling, fabrikation eller overdragelse af) og det at være påvirket af rusmidler eller alkohol på Xerox ejendom eller i Xerox-ejede eller leasede biler. Dette forbud gælder også alle de arbejdssteder, hvor medarbejdere sendes ud, eller hvor de i øvrigt opholder sig i arbejdstiden. Xerox vil støtte medarbejdere, der udvikler alkohol- eller narkomisbrugsproblemer. De ansatte kan selv søge hjælp, eller de kan søge hjælp på opfordring af deres leder. Hensigten hermed er at tage fat om problemet, før det påvirker arbejdsevnen eller egnethed til ansættelse. Vigtige Krav Indikatorer på problemer Når du går på arbejde eller udfører arbejde for Xerox under indflydelse af alkohol eller andre rusmidler. 13

14 Xerox Code of Conduct XE (DK) Hvem repræsenterer Xerox overfor det offentlige og investeringsforeninger Xerox Corporation er en global virksomhed, som omtales i medier over hele verden. Målsætning for Public Relations er at sikre konsistent og ensartet tale til offentligheden med én stemme. PR eller informationsmedarbejdere er i daglig kontakt med radio-, fjernsyns- og avisjournalister med henblik på at viderebringe den korrekte information og sikre præcise historier i pressen. Xerox efterkommer U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Fair Disclosures Rules (USA regler om god børshandels skikke) og andre love, der omhandler overbringelse af væsentlig information til investorer. Information betragtes som væsentlig hvis en fornuftig investor skulle betragte det som vigtigt i sin beslutning om, hvorvidt der skal købes, sælges eller beholdes Xerox-værdipapier. For eksempel: Kvartals- eller årsindtægter; fusioner og virksomhedskøb; nye produkter, opdagelser og patenter. Den ansvarlige for investorforhold koordinerer al videregivelse af væsentlig information til investorer. Retten til at drøfte væsentlig information med investorer er ubetinget forbeholdt bestyrelsesformanden og den administrerende direktør og andre betroede medlemmer af direktionen ( f.eks. Chief Financial Officer, Vice President and Secretary, Director of Investor Relations, Treasurer). Investorer indbefatter institutionelle investorer, værdipapiranalytikere og individuelle investorer. Krav til kommunikation med massemedierne Hvis du bliver kontaktet af en journalist: Find ud af hvad journalisten vil, få navn, telefonnummer, tilhørsforhold og deadline. Fortæl journalisten, at Xerox har bestemte procedurer til håndtering af offentligt tilgængelige interviews og udtalelser, og at du er forpligtet til at undersøge disse procedurer og efterleve dem. Derefter skal du straks kontakte den administrerende direktør. Hvis PR-afdelingen (informationsafdelingen) beder dig om at deltage i et autoriseret interview, skal du nøje overveje dine besvarelser på journalistens spørgsmål. Begræns dine kommentarer til dit eget ekspertiseområde. Vær ærlig; hvis du ikke kender svaret til det stillede spørgsmål skal du sige det lige ud at det ved du ikke. Udtryk som ingen kommentar, eller sagt i fortrolighed, eller må ikke gengives kan mistolkes og skal undgås helt. Kontakt den administrerende direktør for godkendelse før du forpligter dig til at holde en tale, skrive en artikel, reklamere for en kunde, udsende en presse-meddelelse eller anden form for publiceret eller udsendt udtalelse, som henvender sig til Xerox eksterne publikum. Krav til investor kommunikation Henvis spørgeren til den administrerende direktør; du må ikke svare på anmodninger fra investorer. Indikatorer på problemer Journalister er altid på arbejde - også i sociale sammenhænge. Hvis du kommer i kontakt med en journalist under en social sammenkomst, skal du være forsigtig med dine udtalelser. Journalisten kan tolke, hvad du siger som et interview. 14

15 Xerox Code of Conduct XE (DK) Arbejde med kunder og leverandører Gaver og repræsentation Udveksling af gaver mellem medarbejdere fra forskellige virksomheder er underlagt de gældende regler for de involverede virksomheder. Berettigelsen er afhængig af værdien af og hensigten med gaven. Xerox har en bred definition på gaver det begrænser sig ikke kun til håndgribelige ting og rede penge, men også til repræsentation, personlige tjenesteydelser og sågar rabatter på køb. Som en generel regel er det eneste acceptable formål med gaver eller repræsentation at skabe goodwill. Gaver, der forpligter modtageren, eller gør modtageren forpligtet til at gengælde ved at gøre forretning med giveren, betragtes som værende upassende. Undtaget ovenstående regler kan medarbejderne - som anført i det næste afsnit - uddele gængse reklamegaver (f.eks. reklameartikler som pen med Xerox- logo). Det er også tilladt at betale for normale forretningsfornødenheder som restaurationsbesøg, forretningsrejser og underholdning, på betingelse af, at udgiften er rimelig og i.h.t. Expense Policy (repræsentationsudgifter), og at det ikke krænker kundens egne regler på området og endelig, at udgiften er godkendt af direktionen. Du må ikke give penge eller nogen form for gaver til en direktør eller medarbejder hos en leverandør eller kunde hvis, gaven med rimelighed kan tolkes som en hensigt til at opnå en tjeneste. Du må ikke udbede eller acceptere noget som helst beløb penge fra en kunde, leverandør, eller nogen som har en forretningsforbindelse til Xerox. Du må ikke acceptere gaver inklusive tjenesteydelser eller rabatter på køb uanset begrundelsen. Hvis du er i tvivl, spørg din direkte leder. Hvis du tilbydes en gave, eller hvis en gave modtages i dit hjem eller kontor, skal du informere din direkte leder med det samme. Passende forhold vil blive iværksat for at returnere eller tilvejebringe gaven. Kundegaver ved særlige lejligheder skal være rimelige, og ikke overtræde kundens interne regler, ej heller må det kunne tolkes som en anmodning om særlige fordele. Gaverne skal godkendes af din direkte leder. Indikatorer på problemer Forslag om gengældelse af forretningsrepræsentation. En kunde eller en leverandør, der anmoder om noget mere værdifuldt end en normal Xerox- reklamegave. Kunde eller leverandørs forretningsudgifter bogført under anden betegnelse. Deltagelse i forretningsrepræsentation, hvor din tilstedeværelse ikke er påkrævet. 15

16 Xerox kunders krav på fortrolighed Xerox Code of Conduct XE (DK) På same måde som Xerox beskytter sin egen information fra afsløring, ændringer eller anvendelse på en uautoriseret måde, forpligter Xerox sig til at beskytte de informationer, vore kunder har betroet os. Xerox-medarbejdere skal træffe de nødvendige forholdsregler for at forhindre kundeoverdragede informationer fra uautoriseret videregivelse eller anvendelse, især information, der kan identificere kunderne, eller som indeholder personlige oplysninger om en hvilken som helst medarbejder, kunde eller vore kunders kunder. Forsømmelse af pligt til at beskytte information indhentet fra kunder kan medføre retslig begæring mod Xerox og dertil hørende dårlig presseomtale, som kan beskadige firmaets omdømme. Enhver medarbejder, der er involveret heri, vil uvægerlig bliver irettesat på behørig vis og kan risikere afskedigelse. Du må ikke bruge, videregive eller ændre information, stillet til rådighed af en kunde, på nogen som helst måde, der afviger fra den hensigt, den er beregnet til fra kundens side eller handle imod Xerox gældende regler og bestemmelser. Informationer stillet til rådighed af en kunde må kun anvendes til kundeautoriserede forretningsprocesser. Opbevar fortrolige kundeinformationer, herunder elektroniske dokumenter, på en sikker måde. Rådfør dig med Xerox Europe Juridiske Afdeling, før du opretter eller opdaterer en proces eller indsamler, bruger, deler eller distribuerer informationer, stillet til rådighed af en kunde. Lær og overhold Xerox regler for informationssikkerhed. Når der ikke forligger en specifik aftale mellem en kunde og Xerox angående kundeinformation, er overdragelse af sådan information stadig forbudt. Respekter de kunder, som har ønsket ikke at modtage marketingbreve eller lignende (emarketing eller skriftlige henvendelser ). Søg råd hos din lokale juridiske afdelingsrepræsentant, før du udsender kundeinformation til lande uden for den Europæiske Unions område. Hvis du kommer I tvivl, kontakt din leder eller Xerox Europe juridiske afdeling. Indikatorer på problemer Presse en kunde til at udlevere information, som kan bringe en persons job, ry, eller forretningsforbindelse med Xerox i fare. Modtage fortrolig information fra en kunde vel vidende: at det ikke er forretningsbegrundet at være i besiddelse af denne information;. at personen ikke er berettiget til at afsløre sådan information til Xerox; at modtagelse af informationen ikke er godkendt af den ansvarlige Xeroxmedarbejder: at informationen ikke er underlagt en behørigt godkendt skriftlig aftale, som specificerer betingelser og vilkår, under hvilke Xerox kan modtage og bruge informationen. At overdrage kundeoplysninger til tredje person (f.eks. forretningsdrivende indenfor finansiering) uden kundens udtrykkelige og skriftlige samtykke eller uden forudgående skriftlig aftale, som pålægger den tredje person at beskytte informationen om kunden. At videregive kundeoplysninger til en hvilken som helst Xerox medarbejder, som ikke har brug for den pågældende oplysning for at udføre sit arbejde eller tjeneste for kunden. I tilfælde af at videregivelse af kundeinformation til en anden og uautoriseret Xeroxmedarbejder kan medføre, at Xerox vil være bedre stillet i forhold til at servicere sin kunde eller at vedligeholde eller føre forretning med kunden, må der ikke fortages oplysningsoverdragelse før kunden giver sit skriftlige samtykke hertil. 16

17 Upassende betalinger Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox-medarbejdere må ikke tilbyde værdier for at opnå særlige fordele i forbindelse med salg af varer og serviceydelser, under økonomiske transaktioner, eller når de repræsenterer virksomhedens interesser over for offentlige myndigheder eller internationale foretagender, som for eksempel FN. I alle lande er bestikkelse af egne offentligt ansatte forbudt, og mange lande forbyder også bestikkelse af andre landes offentligt ansatte. Overtrædelse af dette forbud kan resultere i alvorlig civil og kriminel retsforfølgelse. Xerox forretningsgang på dette område er hævet over disse love, idet den forbyder upassende betalinger i forbindelse med alle vores aktiviteter med regeringer, internationale foretagender, samt i den private sektor. Endvidere kræver U.S. -lovgivningen omhyggelig redegørelse for alle økonomiske transaktioner, inklusive betaling i forbindelse med provision, honorarer og gratialer, foruden omhyggelig bogføring heraf. Xerox anvender et internationalt kontrolsystem for at sikre, at alle sådanne transaktioner bliver omhyggeligt og præcist registreret, og for at sikre at vores registre på en fornuftig og klar måde viser såvel disse transaktioner som alle de dispositioner, der træffes vedrørende Xerox-aktiver. Xerox betalingspolitik tillader lovlig tilbagebetaling af udlæg til forskellige, rimelige faktiske udgifter, som for eksempel rejse- og diæter til kunder, eller udgifter, der er direkte relateret til promovering af produkter og serviceydelser, eller til indgåelse af en kontrakt. Undlad altid at give, tilbyde, bemyndige et tilbud, direkte eller indirekte, af noget som helst af værdi (f.eks. penge, varer eller en service) til kunder, regeringer eller internationale foretagender med henblik på at opnå specielle fordele. En forretningserkendtlighed, som for eksempel en gave, et bidrag eller en repræsentation må aldrig tilbydes under omstændigheder, som på nogen måde kan virke uhæderlige. Giv aldrig drikkepenge eller anden betaling til embedsmænd eller ansatte for at fremme administrative rutiner uden først at konsultere Europe Legal department (juridiske afdeling). Hvis en sådan ekspeditionsfremmende betaling foretages, så vær opmærksom på, at den tydeligt og præcist bliver registreret i alle regnskaberne. Bidrag med Virksomhedens midler eller andre goder til politisk brug kræver godkendelse af såvel Xerox Corporation Vice President for Government Relations og Xerox Europe Legal department. Vær meget omhyggelig i valget af personer eller firmaer, der skal repræsentere Xerox og forlang, at de følger denne forretningsgang og gældende lovgivning. Kapital eller andre aktiver, som ikke er registreret i dine regnskaber, må ikke oprettes eller opretholdes. Problem indikatorer Hvis der som Xerox-repræsentant ansættes en person eller et firma, som er blevet anklaget for uhæderlig forretningsførelse, eller som kan påvirke beslutninger om køb, eller som er berygtet for korruption, eller som har familie eller andre forbindelser, som kunne influere på en kundes eller en offentligt ansats beslutning. Alle, der henvender sig til dig forud for en beslutning om tildeling af købsordre og erklærer, at de har indgået en særaftale med en embedsmand, eller en kunde, eller som kræver betaling af kommission forud for annonceringen af tildelingen af købsordre. Alle, der foreslår, at et Xerox- bud på en opgave skal gå via en bestemt repræsentant eller partner. Ethvert krav om at kommission eller andre betalinger skal foretages via tredje land eller til et andet navn. En kommission, der virker stor i forhold til ydelserne. 17

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt VIGTIGT IMPORTANT Retningslinjer Guidelines for for Operating passe Your din Mannatech Mannatech Business forretning Page 1 Forretningsbetingelser For Danmark Se godt ud, ha det godt, lev godt Side 2 VIGTIGT

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere