Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere"

Transkript

1 Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006

2 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe: Denne håndbog opsummerer og forklarer de Xerox-politikker, som understøtter vores adfærdskodeks. Den er ment som en let tilgængelig informationskilde omkring vores etiske principper, hvor man kan finde information om hvordan man skal forholde sig i de enkelte situationer, om områder, hvor der typisk kan opstå problemer samt finde henvisning til yderligere information. I bedes læse den nøje og have den ved hånden, når I får et spørgsmål om etisk adfærd. En af Xerox' nøgleværdier er at optræde som et ansvarligt firma overalt, hvor vi er repræsenteret, og det er vores fælles ansvar at opretholde vores ansvarlige optræden i en foranderlig og problemfyldt verden. Alle Xerox' interessenter skal vide, at vi udviser såvel korrekt som retfærdig adfærd. Vores kunder skal vide, at vi leverer den værdi, vi har lovet, vores aktionærer skal vide, at vi ærligt informerer om vores forretningsresultater og -muligheder. Vores medarbejdere skal vide, at de vil blive behandlet retfærdigt og med respekt, ligesom de omkringliggende samfund skal vide, at ikke kun vores egen men også deres velbefindende er os magtpåliggende. Denne håndbog er et værktøj, der skal hjælpe os til at optræde på en sådan måde, som vore interessenter forventer. Jeg ved, at alle Xerox-medarbejdere ønsker at opføre sig etisk korrekt, og dette adfærdskodeks skal bistå os alle i at indrette os efter et fælles sæt af politikker. Armando Zagalo de Lima Præsident, Xerox Europa 2

3 Xerox Code of Conduct XE (DK) Nøgleområder: Xerox-medarbejderes adfærd er baseret på Xerox værdier En del af vores arv fra fortiden og vores testamentariske gave for fremtiden Det er en nødvendighed for integriteten af vores firma og tilliden fra alle vores kunder, aktionærer, partnere, leverandører og medarbejdere Alle er ansvarlige ikke kun ledere eller medarbejdere der har kontakt med kunder Denne håndbog er en prøvesten, som skal hjælpe os alle med at optræde og opføre os hæderligt, specielt i udfordrende tider 3

4 Xerox Code of Conduct XE (DK) Hvordan bruger man denne håndbog Nøgleområder: One-stop henvisning for vigtige forretningsgange Kun illustrative eksempler ikke meningen at det skal dække enhver mulig situation Sund fornuft samt god forretningsdømmekraft Den offentlige eftersynstest: Hvis du ikke vil på forsiden af din lokale avis på grund af noget du har foretaget dig, så lad være at gøre det Når du er i tvivl spørg din leder, den etiske helpline, Business Ethics Compliance Officer eller Human Resource Manager, som alle er med til at hjælpe dig med at gøre det rigtigt Se din lokale Business Ethics politik for mere information 4

5 Xerox Code of Conduct XE (DK) Indholdsfortegnelse Ikke diskriminerende, lige muligheder, chikane og mobning 6 Helbred og sikkerhed... 7 Udnyttelse af interne, endnu ikke offentliggjorte oplysninger om markedsforhold og interne oplysninger... 8 Privatlivets rettigheder for Xerox folk. 9 Informationssystemer Interessekonflikt Personligt fællesskab og støttende aktiviteter.. 12 Alkohol og narkotikamisbrug.. 13 Hvem repræsenterer Xerox overfor det offentlige og investeringsfællesmarkedet 13 Samarbejde med kunder, leverandører og regeringer Gaver og underholdning Privatlivets rettigheder for Xerox kunder 16 Upassende betalinger 17 Hvidvaskning af penge. 18 Indkøbspraksis.. 19 Fair konkurrence og handelspraksis.. 20 International handelskontrol.. 21 Kontakt med offentligt kontor, lobbyvirksomhed og politiske bidrag.. 22 Den kontrollerende funktion Tilsynsføring.. 23 Beskyttelse af Xerox aktiver. 24 Beskyttelse af ejendomsret og ophavsret 25 Klassificering og beskyttelse af Xerox information 27 Forretningsjournaler og bibeholdelse af dokumenter 28 5

6 Xerox Code of Conduct XE (DK) Måden vi arbejder på Ikke-diskriminerende, lige muligheder, sexchikane og mobning Xerox er en arbejdsgiver, der giver alle lige muligheder. Xerox diskriminerer ikke ved rekruttering, udvælgelse, løn, træning, udstationering, forfremmelse, afskedigelse eller enhver anden Human Ressource relateret aktivitet med respekt for en persons race, farve, nationalitet, religiøs overbevisning eller tilhørsforhold, køn, alder, etnisk eller national oprindelse, ægteskabelig eller familiestatus, seksuel orientering, kønsidentitet, medlemskab af fagforening eller organisation eller nuværende eller forhenværende invaliditet. Hos Xerox ser vi afveksling og forskellighed som en konkurrencefordel, hvilket overgår forskelle af enhver slags og omfatter andre karakteristika såsom divergent tænkning og forskellige arbejdsmetoder. Medarbejdere er beskyttet mod chikane, tvang, trussel, at blive gjort til offer, gengæld eller diskrimination for at indgive en anmeldelse eller medvirke til en opklaring. Xerox tolerer ikke chikane, mobning eller anden diskrimination. Xerox udleverer også dette adfærdskodeks til kunder, Partnere og forhandlere. Behandle alle interne og eksterne med værdighed og respekt Give besked om alle tilfælde af diskrimination eller chikane til nærmeste leder eller Human Ressources Være sikker på, at dine beslutninger omkring mennesker er fair, fri for fordomme og baseret på facts Problem indikatorer Kommentarer, vittigheder eller fremhævelser som vedrører specifikke grupper (fx. nationalitet eller religion) Uvelkomne seksuelle tilnærmelser over for enhver Xerox medarbejder, kunde eller leverandør Mobning Ikke at rapportere tilfælde af ovennævnte, rettet mod andre individer eller grupper 6

7 Xerox Code of Conduct XE (DK) Helbred og sikkerhed Xerox er forpligtet til at sørge for, at arbejdsomgivelserne er sikre, fri for fare, chikane, trusler og vold. Hensynet til Xerox medarbejderes, kunders og naboers sikkerhed kommer før økonomiske hensyn og kan ikke fraviges. Medarbejdere, kunder, gæster og leverandører må ikke være i besiddelse af våben på Xerox ejendom inkl. parkeringsplads. Medarbejdere, der begår eller opfører sig voldeligt, vil blive bortvist. Udvis forsigtighed for at undgå skader eller skadelige arbejdsbetingelser for dig selv eller andre Xerox medarbejdere. Meld skader eller usikre arbejdsbetingelser. Gør dig bekendt med proceduren for evakuering o.l. på din arbejdsplads. Anmeld enhver hændelse af trusler og vold imod Xerox medarbejdere eller kunder Genbrug materialer (papir, videobånd osv.) i dit job Overhold alle offentlige love og forordninger og Xerox Health and Safety (H&S) standards. Udfør arbejdet på en måde som tilgodeser helbredet og minimerer risikoen for at medarbejdere kommer til skade eller materiel beskadiges. Vær forberedt på, at der kan opstå nødstilfælde Produkter og andet materiale skal designes på den mest hensigtsmæssige måde for at sikre medarbejdernes og kundernes sikkerhed. Service skal udgøres og beslutninger skal træffes udfra de samme kriterier. Vær opmærksom på måder hvorpå der kan spares på ressourcer og mindske miljøpåvirkninger i overensstemmelse med Xerox mål om, at intet skal gå til spilde Opbevar dokumentation iht. til gældende lovgivning og iht. Xerox standarder. Sørg for at leverandører og kunder opererer i henhold til de anvendte helbredsog sikkerhedsbestemmelser Problem indikatorer Opførsel der skræmmer, er farlig for sine omgivelser eller truer en anden person Hvis man undlader at anmelde brud på sikkerheden for medarbejdere Våben af enhver slags på Xerox ejendom eller andre Xerox relaterede arbejdspladser (fx. XBS Site) 7

8 Xerox Code of Conduct XE (DK) Insider Handel og intern information Xerox medarbejder betragtes som insider under virksomhedens forretningsgang. I overensstemmelse hermed, er alle medarbejdere underlagt restriktioner ved handel med Xerox aktie. Virksomhedens forretningsgang i henhold til lov om aktiehandel giver yderligere regler for insiders, der er i besiddelse af ikke offentlig tilgængelig information om Xerox, som kan påvirke aktiernes værdi på børsen. Eksempler på markedsfølsom information omfatter økonomiske forhold, virksomhedskøb og frasalg, betydningsfulde nye produkter, ændringer i dividender og kendskab til retssager. Information kan betegnes som markedsfølsom når den kan betragtes som væsentlig for en investors beslutning om at købe / sælge eller beholde Xerox aktier. Direktører og bestyrelsesmedlemmer er qua deres stilling i Xerox underlagt en mere restriktiv forretningsgang og lov. Køb kun Xerox aktier i investerings øjemed, dvs. at du har til hensigt at beholde aktierne i ubestemt tid. Som retningslinje må du ikke sælge aktier indenfor en periode af seks måneder fra købsdatoen. Handl ikke med optioner med mindre det drejer sig om at gøre en medarbejders købsret gældende over for optioner tildelt via Xerox aflønningspolitik. Det er ikke tilladt at handle med Xerox værdipapirer på børsen. Værdipapirer omfatter almindelige Xerox aktier, obligationer eller tilgodehaverbeviser. Børshandler omfatter handel med offentligt tilgængelige optioner (herunder købsbud, salgsbud og en kombination af disse, hvor aftalekursen er enslydende) Forbuddet mod børshandler med Xerox papirer gælder også dine nærmeste familiemedlemmer og andre der måtte være boende i dit hjem. Større krav til medarbejdere med faktisk intern følsom information Hvis du har markedsfølsom information: Du må ikke købe eller sælge Xerox værdipapirer. Begreberne købe og sælge omfatter alle transaktioner som direkte eller indirekte udgør en handel med Xerox værdipapirer. Du må ikke overbringe markedsfølsomme børsinformationer til andre personer, hverken indenfor eller udenfor virksomheden. Større krav til bestyrelsesmedlemmer og direktører Direktionsmedlemmer og medlemmer af Xerox Coperations bestyrelse må kun købe og sælge virksomhedens værdipapirer indenfor en begrænset tidshorisont. Tidsperioden er en 10 arbejdsdages periode, som starter på den tredje arbejdsdag efter at virksomheden har annonceret sit kvartalsomsætningstal. Og handelsperioden slutter på den 12. arbejdsdag. Ydermere, er det påkrævet af alle direktionsmedlemmer og medlemmer af Xerox Coperations bestyrelse at kontakte the corporate Secretary or the Associate General Counsel, Corporate, Finance and Ventures før de indleder en eventuel aktiehandel. Problem indikatorer At deltage i en handel med Xerox værdipapirer, hvis du har en formodning om at du er i besiddelse af markedsfølsomme børsinformationer. At videregive markedsfølsomme børsinformationer om Xerox som måske ikke er offentligt tilgængelige. Investere i Xerox værdipapirer med henblik på salg inden for seks måneder. 8

9 Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox-medarbejderes ret til privatliv Xerox kan indhente og opbevare personlige oplysninger om medarbejderne i det omfang, det er nødvendigt for virksomheden eller af juridiske grunde. Virksomhedens opbevaring og håndtering af de ansattes personlige data foregår i overensstemmelse med gældende lov herfor. De eneste personoplysninger, der må videregives til parter uden for Xerox (f.eks. som ansættelses- eller kreditreferencer) er begrænset til oplysninger om: (1) hvorvidt vedkommende er en nuværende eller tidligere ansat hos Xerox; (2) vedkommendes nuværende stilling, eller i tilfælde af tidligere ansættelse, vedkommendes sidste stilling; (3) ansættelsesperiodens længde. Sådanne oplysninger kan videregives på skriftlig foranledning fra en organisation. Hvis der bedes om yderligere oplysninger (f.eks. ved referencer vedrørende kreditforeningslån), så må sådanne kun gives med den ansattes samtykke. Derudover kan oplysninger videregives for at efterkomme juridiske krav (f.eks. oplysninger til brug for offentlige instanser). Xerox-medarbejdernes ret til privatliv er begrænset til, hvad der er fastsat af loven. For eksempel kan Xerox foretage rutinemæssig overvågning af medarbejderenes brug af alle Xerox-installationer, hvad enten de er ejet eller leveret af Xerox, f.eks. computere og fax-maskiner, uanset om disse anvendes på en Xerox-arbejdsplads eller andre steder. Xerox har ret til at overvåge alle telefonopkald foretaget fra selskabets telefoner, men vil I sådanne tilfælde først advare de ansatte om, at deres telefonopkald eller voic vil blive overvåget. Alle data, der bliver opbevaret på Xerox-computere eller andet Xerox-udstyr (f.eks. mailservere) er Xerox ejendom, og selskabet har ret til at inspicere dem når som helst uden varsel og uden medarbejdernes samtykke. Medarbejderne gøres også opmærksom på, at selskabet har ret til adgang til alle Xerox-ejede eller Xerox-udstyrede kontorer, møbler, arkiver eller skabe, også selvom medarbejderne har nøgle hertil. Xerox vil dog kun videregive personoplysninger, der er indhentet eller observeret via overvågning eller inspektion, hvis de er af en sådan art, at ingen arbejdsgiver med fornuften i behold vil kunne ignorere dem i tilfælde, hvor der for eksempel afsløres embedsmisbrug eller kriminelle handlinger. Medarbejdere med adgang til personlige data eller data vedrørende selskabet bør altid sørge for at undgå utilsigtet distribution af sådanne data eller af anden information I deres varetægt. I forbindelse med Xerox-undersøgelser af adfærd på arbejdspladsen bør de ansatte samarbejde 100 %, også selvom de mener, at deres eller en anden ansats handlinger på arbejdspladsen er af personlig art. Problem indikatorer De tilfælde, hvor Xerox politik eller procedurer for behandling af personlige data ikke overholdes. 9

10 Informationssystemer Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox stiller elektroniske informationssystemer til rådighed for medarbejderne til arbejdsmæssig brug. Disse systemer er , computere, personal digital assistants (PDAs), printere, faxmaskiner, telefoner, voic , trådløst udstyr og alle tilhørende operativsystemer og applikationsoftware. Det er kun tilladt at bruge Xeroxinformationssystemerne I arbejdsmæssig sammenhæng og til arbejdsmæssige formål. Personlig brug er tilladt med ledelsens godkendelse, men kun i meget begrænset omfang, og hvis ikke dette influerer på det øvrige arbejde med computerne og netværksressourcerne (f.eks. brug af begrænset hyppighed, varighed og omfang). Som uhensigtsmæssig brug betragtes overførsel af Xerox-klassificerede personfølsomme oplysninger til uautoriserede personer eller til steder, der ikke lever op til sikkerhedskravene, krænkende, nedsættende, ærekrænkende eller chikanerende kommunikation, der krænker immaterielle aktiver (inklusiv copyright, varemærke og navnebeskyttelse/ varenavnbeskyttelse), skrivning eller distribution af kædebreve, video-/audio-materiale, der ikke er arbejdsrelateret, samt enhver form for information, der bidrager til at skabe en fjendtlig eller uproduktiv arbejdsplads. Endvidere betegnes som uhensigtsmæssig brug med ulovligt formål, brug udover det dertil autoriserede formål, eller brug med det formål at skabe, opbevare, se eller videresende krænkende billeder eller billeder, der overtræder reglerne i Xerox politik eller landets love. Ansatte, der misbruger informationssystemerne kan blive nægtet adgang eller få begrænset deres adgang hertil. De kan også blive pålagt yderligere disciplinære sanktioner alt efter omfanget af deres forseelser. Vigtige Krav Brug kun systemerne til godkendte formål og i overensstemmelse med deres normale anvendelse. Brug aldrig Xerox-systemer til ulovlige handlinger, som for eksempel til at få adgang til børnepornografi, pyramidespil eller til at omgå reglerne for software ophavsrettigheder. Rapporter straks ved mistanke om brud på informationssystemernes sikkerhed (f.eks. virusangreb), som kan true Xerox-informationer eller systemaktiver. Arkiver ikke personfølsomme oplysninger på din Xerox-computer. Indikatorer på problemer Når Xerox-systemerne bruges til private, personlige formål. F.eks. når man bruger Xerox til personlige forretninger eller brug af Internettet til aktie- og værdipapirhandel. Når man starter eller udbreder kædebreve på eller drillevirus. Når man bruger Xerox-systemerne til at få adgang til pornografi, eller til copyrightovertrædelser, reproduktion af tredje parts logoer, eller muliggør software-kopiering. Når man ændrer sin elektroniske kommunikation med det formål at skjule sin egen eller en andens identitet. Når man sender krænkende meddelelser (f.eks. falske oplysninger om en person eller virksomhed), samt chikanerende eller truende meddelelser via eller voic . Gentagen og uønsket kommunikation kan betragtes som chikane. 10

11 Interessekonflikter Xerox Code of Conduct XE (DK) Interessekonflikter kan opstå, når en ansat eller en ansats familiemedlem har betydelig økonomisk interesse i et selskab, der (1) har forretningsforbindelser med Xerox, som den ansatte deltager i, eller vil kunne påvirke, eller (2) er konkurrent til Xerox. Betydelig økonomisk interesse er en interesse, der er så vigtig for den ansatte, at den kan påvirke vedkommendes muligheder for at varetage Xerox interesser bedst muligt. Interessekonflikter kan også opstå, når et nært familiemedlem er bestyrelsesmedlem, direktør ansat eller konsulent for et firma, som beskrevet i punkt (1) og (2) i ovennævnte afsnit. Nært familiemedlem er i denne henseende ægtefælle, børn, eller alle andre slægtninge eller personer, der bor sammen med den ansatte, inklusive papirløs samlever eller andre medlemmer af husholdningen. Interessekonflikter kan også opstå, når en ansat får job som bestyrelsesmedlem, direktør, ansat, fortaler eller konsulent i en anden virksomhed, som (a) er konkurrent til Xerox eller (b) har forretningsforbindelser med Xerox, som den ansatte deltager i eller vil kunne påvirke, eller (c) forhindrer den ansatte i at varetage sine arbejdsforpligtelser 100 %, eller (d) opererer på en måde, der modarbejder Xerox. Hvis du eller et nært familiemedlem har forretningsinteresser, som på en eller anden måde ville kunne medføre eller bare ser ud til at kunne medføre interessekonflikter, så informer din leder herom. Bed din leder om tilladelse, før du engagerer dig I andet arbejde. Informer om relevante facts inden du eller et nært familiemedlem engagerer sig økonomisk i en anden virksomhed, som muligvis kunne forårsage interessekonflikt. Følg altid Xerox anvisninger for løsning af interessekonflikter. Indikatorer på problemer Når du ikke søger skriftlig tilladelse fra Xerox, før du accepterer ansættelse som fortaler, bestyrelsesmedlem, medarbejder, leder eller konsulent i en for profit arbejdende organisation. Når du selv arbejder i, eller for, eller rådgiver en person, der er engageret i forretningsspørgsmål eller research, der ligner dit arbejde hos Xerox. Når du deltager i aktiviteter for en anden virksomhed, som kommer på tværs af dine forpligtelser over for Xerox, eller som tager urimeligt meget af din tid og forhindrer dig i at engagere dig 100 % i dit arbejde hos Xerox. Når du bruger Xerox-midler eller -udstyr til andre formål end til Xerox-formål. 11

12 Engagement i samfundsmæssige eller velgørenhedsaktiviteter Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox opfordrer sine medarbejdere til at engagere sig i de samfundsmæssige aktiviteter eller velgørenhedsaktiviteter, som de har lyst til og evner for. Xerox vil ikke favorisere eller diskriminere ansatte, som enten støtter eller er uenige i Xerox holdning til samfundsmæssige aktiviteter eller organisationer. Xerox-medarbejdere må ikke donere Xerox-midler eller gratialer (f.eks. papir, kopier) hverken til personer eller organisationer. Gør opmærksom på, at de meninger, du giver udtryk for, når du deltager i samfundsmæssige aktiviteter, er dine egne, ikke Xerox. Corporate Communications Department (UK) eller Human Resources Manager bør informeres om ansøgninger om donationer til - eller sponsorering af - en samfundsmæssig organisation. Indikatorer på problemer Hvis der bruges Xerox-midler til personlig deltagelse i samfundsmæssige aktiviteter (f.eks. papir eller kopier). Hvis du antyder, at din deltagelse er udtryk for Xerox godkendelse af en samfundsmæssig organisation eller aktivitet. 12

13 Alkohol- og narkomisbrug Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox forbyder ulovlig brug ( inkluderende besiddelse, distribution, uddeling, fabrikation eller overdragelse af) og det at være påvirket af rusmidler eller alkohol på Xerox ejendom eller i Xerox-ejede eller leasede biler. Dette forbud gælder også alle de arbejdssteder, hvor medarbejdere sendes ud, eller hvor de i øvrigt opholder sig i arbejdstiden. Xerox vil støtte medarbejdere, der udvikler alkohol- eller narkomisbrugsproblemer. De ansatte kan selv søge hjælp, eller de kan søge hjælp på opfordring af deres leder. Hensigten hermed er at tage fat om problemet, før det påvirker arbejdsevnen eller egnethed til ansættelse. Vigtige Krav Indikatorer på problemer Når du går på arbejde eller udfører arbejde for Xerox under indflydelse af alkohol eller andre rusmidler. 13

14 Xerox Code of Conduct XE (DK) Hvem repræsenterer Xerox overfor det offentlige og investeringsforeninger Xerox Corporation er en global virksomhed, som omtales i medier over hele verden. Målsætning for Public Relations er at sikre konsistent og ensartet tale til offentligheden med én stemme. PR eller informationsmedarbejdere er i daglig kontakt med radio-, fjernsyns- og avisjournalister med henblik på at viderebringe den korrekte information og sikre præcise historier i pressen. Xerox efterkommer U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Fair Disclosures Rules (USA regler om god børshandels skikke) og andre love, der omhandler overbringelse af væsentlig information til investorer. Information betragtes som væsentlig hvis en fornuftig investor skulle betragte det som vigtigt i sin beslutning om, hvorvidt der skal købes, sælges eller beholdes Xerox-værdipapier. For eksempel: Kvartals- eller årsindtægter; fusioner og virksomhedskøb; nye produkter, opdagelser og patenter. Den ansvarlige for investorforhold koordinerer al videregivelse af væsentlig information til investorer. Retten til at drøfte væsentlig information med investorer er ubetinget forbeholdt bestyrelsesformanden og den administrerende direktør og andre betroede medlemmer af direktionen ( f.eks. Chief Financial Officer, Vice President and Secretary, Director of Investor Relations, Treasurer). Investorer indbefatter institutionelle investorer, værdipapiranalytikere og individuelle investorer. Krav til kommunikation med massemedierne Hvis du bliver kontaktet af en journalist: Find ud af hvad journalisten vil, få navn, telefonnummer, tilhørsforhold og deadline. Fortæl journalisten, at Xerox har bestemte procedurer til håndtering af offentligt tilgængelige interviews og udtalelser, og at du er forpligtet til at undersøge disse procedurer og efterleve dem. Derefter skal du straks kontakte den administrerende direktør. Hvis PR-afdelingen (informationsafdelingen) beder dig om at deltage i et autoriseret interview, skal du nøje overveje dine besvarelser på journalistens spørgsmål. Begræns dine kommentarer til dit eget ekspertiseområde. Vær ærlig; hvis du ikke kender svaret til det stillede spørgsmål skal du sige det lige ud at det ved du ikke. Udtryk som ingen kommentar, eller sagt i fortrolighed, eller må ikke gengives kan mistolkes og skal undgås helt. Kontakt den administrerende direktør for godkendelse før du forpligter dig til at holde en tale, skrive en artikel, reklamere for en kunde, udsende en presse-meddelelse eller anden form for publiceret eller udsendt udtalelse, som henvender sig til Xerox eksterne publikum. Krav til investor kommunikation Henvis spørgeren til den administrerende direktør; du må ikke svare på anmodninger fra investorer. Indikatorer på problemer Journalister er altid på arbejde - også i sociale sammenhænge. Hvis du kommer i kontakt med en journalist under en social sammenkomst, skal du være forsigtig med dine udtalelser. Journalisten kan tolke, hvad du siger som et interview. 14

15 Xerox Code of Conduct XE (DK) Arbejde med kunder og leverandører Gaver og repræsentation Udveksling af gaver mellem medarbejdere fra forskellige virksomheder er underlagt de gældende regler for de involverede virksomheder. Berettigelsen er afhængig af værdien af og hensigten med gaven. Xerox har en bred definition på gaver det begrænser sig ikke kun til håndgribelige ting og rede penge, men også til repræsentation, personlige tjenesteydelser og sågar rabatter på køb. Som en generel regel er det eneste acceptable formål med gaver eller repræsentation at skabe goodwill. Gaver, der forpligter modtageren, eller gør modtageren forpligtet til at gengælde ved at gøre forretning med giveren, betragtes som værende upassende. Undtaget ovenstående regler kan medarbejderne - som anført i det næste afsnit - uddele gængse reklamegaver (f.eks. reklameartikler som pen med Xerox- logo). Det er også tilladt at betale for normale forretningsfornødenheder som restaurationsbesøg, forretningsrejser og underholdning, på betingelse af, at udgiften er rimelig og i.h.t. Expense Policy (repræsentationsudgifter), og at det ikke krænker kundens egne regler på området og endelig, at udgiften er godkendt af direktionen. Du må ikke give penge eller nogen form for gaver til en direktør eller medarbejder hos en leverandør eller kunde hvis, gaven med rimelighed kan tolkes som en hensigt til at opnå en tjeneste. Du må ikke udbede eller acceptere noget som helst beløb penge fra en kunde, leverandør, eller nogen som har en forretningsforbindelse til Xerox. Du må ikke acceptere gaver inklusive tjenesteydelser eller rabatter på køb uanset begrundelsen. Hvis du er i tvivl, spørg din direkte leder. Hvis du tilbydes en gave, eller hvis en gave modtages i dit hjem eller kontor, skal du informere din direkte leder med det samme. Passende forhold vil blive iværksat for at returnere eller tilvejebringe gaven. Kundegaver ved særlige lejligheder skal være rimelige, og ikke overtræde kundens interne regler, ej heller må det kunne tolkes som en anmodning om særlige fordele. Gaverne skal godkendes af din direkte leder. Indikatorer på problemer Forslag om gengældelse af forretningsrepræsentation. En kunde eller en leverandør, der anmoder om noget mere værdifuldt end en normal Xerox- reklamegave. Kunde eller leverandørs forretningsudgifter bogført under anden betegnelse. Deltagelse i forretningsrepræsentation, hvor din tilstedeværelse ikke er påkrævet. 15

16 Xerox kunders krav på fortrolighed Xerox Code of Conduct XE (DK) På same måde som Xerox beskytter sin egen information fra afsløring, ændringer eller anvendelse på en uautoriseret måde, forpligter Xerox sig til at beskytte de informationer, vore kunder har betroet os. Xerox-medarbejdere skal træffe de nødvendige forholdsregler for at forhindre kundeoverdragede informationer fra uautoriseret videregivelse eller anvendelse, især information, der kan identificere kunderne, eller som indeholder personlige oplysninger om en hvilken som helst medarbejder, kunde eller vore kunders kunder. Forsømmelse af pligt til at beskytte information indhentet fra kunder kan medføre retslig begæring mod Xerox og dertil hørende dårlig presseomtale, som kan beskadige firmaets omdømme. Enhver medarbejder, der er involveret heri, vil uvægerlig bliver irettesat på behørig vis og kan risikere afskedigelse. Du må ikke bruge, videregive eller ændre information, stillet til rådighed af en kunde, på nogen som helst måde, der afviger fra den hensigt, den er beregnet til fra kundens side eller handle imod Xerox gældende regler og bestemmelser. Informationer stillet til rådighed af en kunde må kun anvendes til kundeautoriserede forretningsprocesser. Opbevar fortrolige kundeinformationer, herunder elektroniske dokumenter, på en sikker måde. Rådfør dig med Xerox Europe Juridiske Afdeling, før du opretter eller opdaterer en proces eller indsamler, bruger, deler eller distribuerer informationer, stillet til rådighed af en kunde. Lær og overhold Xerox regler for informationssikkerhed. Når der ikke forligger en specifik aftale mellem en kunde og Xerox angående kundeinformation, er overdragelse af sådan information stadig forbudt. Respekter de kunder, som har ønsket ikke at modtage marketingbreve eller lignende (emarketing eller skriftlige henvendelser ). Søg råd hos din lokale juridiske afdelingsrepræsentant, før du udsender kundeinformation til lande uden for den Europæiske Unions område. Hvis du kommer I tvivl, kontakt din leder eller Xerox Europe juridiske afdeling. Indikatorer på problemer Presse en kunde til at udlevere information, som kan bringe en persons job, ry, eller forretningsforbindelse med Xerox i fare. Modtage fortrolig information fra en kunde vel vidende: at det ikke er forretningsbegrundet at være i besiddelse af denne information;. at personen ikke er berettiget til at afsløre sådan information til Xerox; at modtagelse af informationen ikke er godkendt af den ansvarlige Xeroxmedarbejder: at informationen ikke er underlagt en behørigt godkendt skriftlig aftale, som specificerer betingelser og vilkår, under hvilke Xerox kan modtage og bruge informationen. At overdrage kundeoplysninger til tredje person (f.eks. forretningsdrivende indenfor finansiering) uden kundens udtrykkelige og skriftlige samtykke eller uden forudgående skriftlig aftale, som pålægger den tredje person at beskytte informationen om kunden. At videregive kundeoplysninger til en hvilken som helst Xerox medarbejder, som ikke har brug for den pågældende oplysning for at udføre sit arbejde eller tjeneste for kunden. I tilfælde af at videregivelse af kundeinformation til en anden og uautoriseret Xeroxmedarbejder kan medføre, at Xerox vil være bedre stillet i forhold til at servicere sin kunde eller at vedligeholde eller føre forretning med kunden, må der ikke fortages oplysningsoverdragelse før kunden giver sit skriftlige samtykke hertil. 16

17 Upassende betalinger Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox-medarbejdere må ikke tilbyde værdier for at opnå særlige fordele i forbindelse med salg af varer og serviceydelser, under økonomiske transaktioner, eller når de repræsenterer virksomhedens interesser over for offentlige myndigheder eller internationale foretagender, som for eksempel FN. I alle lande er bestikkelse af egne offentligt ansatte forbudt, og mange lande forbyder også bestikkelse af andre landes offentligt ansatte. Overtrædelse af dette forbud kan resultere i alvorlig civil og kriminel retsforfølgelse. Xerox forretningsgang på dette område er hævet over disse love, idet den forbyder upassende betalinger i forbindelse med alle vores aktiviteter med regeringer, internationale foretagender, samt i den private sektor. Endvidere kræver U.S. -lovgivningen omhyggelig redegørelse for alle økonomiske transaktioner, inklusive betaling i forbindelse med provision, honorarer og gratialer, foruden omhyggelig bogføring heraf. Xerox anvender et internationalt kontrolsystem for at sikre, at alle sådanne transaktioner bliver omhyggeligt og præcist registreret, og for at sikre at vores registre på en fornuftig og klar måde viser såvel disse transaktioner som alle de dispositioner, der træffes vedrørende Xerox-aktiver. Xerox betalingspolitik tillader lovlig tilbagebetaling af udlæg til forskellige, rimelige faktiske udgifter, som for eksempel rejse- og diæter til kunder, eller udgifter, der er direkte relateret til promovering af produkter og serviceydelser, eller til indgåelse af en kontrakt. Undlad altid at give, tilbyde, bemyndige et tilbud, direkte eller indirekte, af noget som helst af værdi (f.eks. penge, varer eller en service) til kunder, regeringer eller internationale foretagender med henblik på at opnå specielle fordele. En forretningserkendtlighed, som for eksempel en gave, et bidrag eller en repræsentation må aldrig tilbydes under omstændigheder, som på nogen måde kan virke uhæderlige. Giv aldrig drikkepenge eller anden betaling til embedsmænd eller ansatte for at fremme administrative rutiner uden først at konsultere Europe Legal department (juridiske afdeling). Hvis en sådan ekspeditionsfremmende betaling foretages, så vær opmærksom på, at den tydeligt og præcist bliver registreret i alle regnskaberne. Bidrag med Virksomhedens midler eller andre goder til politisk brug kræver godkendelse af såvel Xerox Corporation Vice President for Government Relations og Xerox Europe Legal department. Vær meget omhyggelig i valget af personer eller firmaer, der skal repræsentere Xerox og forlang, at de følger denne forretningsgang og gældende lovgivning. Kapital eller andre aktiver, som ikke er registreret i dine regnskaber, må ikke oprettes eller opretholdes. Problem indikatorer Hvis der som Xerox-repræsentant ansættes en person eller et firma, som er blevet anklaget for uhæderlig forretningsførelse, eller som kan påvirke beslutninger om køb, eller som er berygtet for korruption, eller som har familie eller andre forbindelser, som kunne influere på en kundes eller en offentligt ansats beslutning. Alle, der henvender sig til dig forud for en beslutning om tildeling af købsordre og erklærer, at de har indgået en særaftale med en embedsmand, eller en kunde, eller som kræver betaling af kommission forud for annonceringen af tildelingen af købsordre. Alle, der foreslår, at et Xerox- bud på en opgave skal gå via en bestemt repræsentant eller partner. Ethvert krav om at kommission eller andre betalinger skal foretages via tredje land eller til et andet navn. En kommission, der virker stor i forhold til ydelserne. 17

18 Hvidvaskning af penge Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox vil kun handle med velrenomerede kunder, der er engageret i lovlige forretningsaktiviteter, og hvis kapital stammer fra lovlige kilder. Personer, der er involveret i kriminelle aktiviteter, herunder terrorisme, forsøger måske at skjule udbyttet fra deres forbrydelser, eller at få udbyttet til at se lovligt ud ved at hvidvaske det via lovlig forretningsaktivitet. Mange lande, herunder Storbritannien, har love, der forbyder accept af eller videreekspedition af udbyttet fra kriminelle aktiviteter. Xerox integritet og omdømme kan lide alvorlig skade, hvis vi ikke får øje på de kunderelationer og transaktioner, der kan bringe os i risikozonen. Ifølge Storbritanniens lov er det forbudt for alle at indgå aftaler, hvor andre personer bliver bedt om at deltage, skjule, bibeholde eller investere midler, der stammer fra en kriminel handling. Lær at identificere de betalingsmåder, der optræder I forbindelse med hvidvaskningsaktiviteter (f.eks. elektronisk overførsel af penge, eller rejsechecks, store kontantbeløb og checks, der udstedes på vegne af en kunde og/eller en ukendt tredjemand). Følg alle gældende love, som forbyder hvidvaskning af penge, og som kræver rapportering af kontanter eller andre mistænkelige transaktioner. Tilvejebring tilstrækkelig information og dokumentation vedrørende kommende kunder, agenter, eller andre forretningsforbindelser for at sikre, at de er engageret i lovlige forretningsaktiviteter, og at deres kapital stammer fra lovlige kilder. Hvis du får mistanke om, eller har spørgsmål om hvidvaskning af penge, så henvend dig til ledelsen eller til Business Ethics Compliance Officer vedrørende din uro og med dine spørgsmål. Afklar alle dine bekymringer inden transaktionen fortsætter. Problem indikatorer En kunde, agent, eller en anden potentiel forretningspartner, der tøver med at give fuldstændige oplysninger, eller som giver utilstrækkelig, falsk eller mistænkelig information, eller som har travlt med at omgås rapporterings- og registreringskrav. Anmodning om kontantbetaling. Tidlig tilbagebetaling af lån før lånets udløbstid i kontanter eller kontantlignende midler. Ordrer eller køb, der er usædvanlige, eller ligger uden for virksomhedens normale forretningsområde. Usædvanlig kompleks handelsstruktur, betalingsmønstre, der ikke afspejler reelle forretningsformål, eller usædvanligt favorable betalingsfrister. Usædvanlige kapitaloverførsler til og fra lande i udlandet, som ikke er relateret til transaktionen. Transaktioner, der involverer steder, der er kendt som skattely, eller som har ry for hvidvaskning af penge. Transaktionsforløb, hvor man omgår krav om registrering eller rapportering. Anmodninger om pengeoverførsler eller tilbagebetaling af depositum til tredje part eller til en ukendt eller uigenkendelig konto. Elektroniske penge overførsel, som ikke er almindelig for kundens normale forretningsaktiviteter, eller som stammer fra, eller slutter hos parter, der ikke er relateret til transaktionen. 18

19 Xerox Code of Conduct XE (DK) Indkøbspraksis Xerox baserer sine leverandørrelationer på fundamentale principper om ærlighed, fairness, gensidig respekt og ikke-diskrimination. Vores relationer er baseret på lovlig og fair praksis. Vi vil kun handle med leverandører, som udviser høje standarder i forretningsmæssig adfærd. Vi forventer også, at vores leverandører overholder etiske og juridiske krav i deres forretningsmæssige relationer, samt over for deres medarbejdere, deres lokalsamfund og over for Xerox. Udvis ærlighed, integritet, og fairness i al omgang med leverandører. Indgå ikke i en forretningsrelation med en leverandør, der er specifikt kontraktmæssigt betinget af, at leverandøren lover at bruge Xerox-produkter eller services. Dét at insistere på gensidig handel er i modstrid med Xerox-forretningsgang. Beslutninger om køb og handlinger bør baseres på, hvad der bedst tjener Xerox Europe, ikke på personlige hensyn eller relationer. Interessekonflikter kan opstå, hvis relationerne til eksisterende eller kommende leverandører støder sammen med uafhængig og fornuftig dømmekraft. Hvis der er udsigt til en potentiel interessekonflikt, kontakt da sammen med din leder XE Business Ethics Officer. Involver Global Purchasing inden du indgår forpligtende aftale med en leverandør. Undlad at indgå i forretningsmæssige relationer med en leverandør udenom Xerox, uden at have forelagt hele sagen over for, eller fået skriftlig godkendelse fra Global Purchasing. Alle beslutninger om køb bør baseres på Global Purchasing Policy og holdes inden for XE Purchasing Directive (der fås på nedenstående Global Purchasing website link). Problem indikatorer Når der accepteres udokumenterede købsaftaler. Overdragelse af selskabets midler til leverandører uden underskrevet købsordre til rette autoriserede signat autoriteter. Når der tilbydes eller accepteres gaver, tjenester eller andre værdigenstande. Accepter aldrig gaver, tjenester, eller repræsentation for over $25 uden forudgående godkendelse fra din leder. Når man ikke følger reglerne for konkurrencepræget tilbudsafgivelse eller benchmarking. Følg altid XE Purchasing Policy. Når en leverandør tøver med at gennemføre forretningsvurderinger eller med at dele offentligt tilgængelig information med Xerox Europe. Når en Xerox-kunde tilbyder at købe, eller fortsætter med at købe Xerox-produkter og/eller services, som betingelse for særpriser på sine produkter og/eller services (gensidighed). Når handelen henvises til en leverandør, der ejes eller ledes af en slægtning eller nær ven. Når der forhandles med, eller der indgås mundtlige leverandøraftaler uden at involvere Global eller Local Purchasing. 19

20 Fair konkurrence og handelspraksis Xerox Code of Conduct XE (DK) Xerox følger i alle sine aktiviteter konkurrenceloven. Konkurrenceloven forbyder aftaler eksplicitte eller implicitte formelle eller uformelle, skriftlige eller mundtlige med konkurrenter med henblik på at hæve priserne eller reducere udbyttet. Men andre former for aftaler med konkurrenter kan være lovlige, hvis parterne handler kollektivt for at opnå fælles konkurrencemæssige fordele (som lavere priser til forbrugerne), som de ikke ville kunne opnå alene. Problemstillingerne er komplekse og kan optræde i forbindelse med kunder, leverandører eller konkurrenter. Konsekvenserne af overtrædelse af reglerne kan være civilt eller strafferetligt søgsmål for Xerox og de enkelte medarbejdere. Udveksling af benchmarking-informationer med konkurrenter kan medføre alvorlige sagsanlæg i henhold til konkurrenceloven. Fremtidige planer om prisfastsættelse bør aldrig deles med en konkurrent. Udveksling af informationer om omkostninger eller lønninger med konkurrenter skal foregå under nøje kontrollerede betingelser, medens udveksling af best practices med konkurrenter kan højne konkurrenceevnen. Informationsudveksling med en ikke-konkurrent er normalt ikke et problem. Interne forretningsdokumenter og anden kommunikation (inklusive håndskrevne noter, e- mails, og telefonoptagelser) kan fremlægges i forbindelse med konkurrencetvister og undersøgelser foretaget af regeringsinstanser. Undgå kontakt til konkurrenter, der på nogen måde kan resultere i noget, der ligner uhæderlige aftaler, hvad enten kontakten er ved personligt møde, skriftlig, telefonisk, eller via . Konsulter Xerox Europe Legal department forud for indgåelse af aftale om distribution, videresalg, eller marketingalliance. Normalt må Xerox ikke diktere prisfastsættelser for videresalg til forhandlere og andre videresælgere og, i visse situationer, kan de ikke begrænse hvor, eller med hvem forhandleren eller videresælgeren laver forretninger. Du bør sætte dig ind i og handle i overensstemmelse med din virksomheds specifikke procedurer vedrørende kontakt med konkurrenter, data vedrørende konkurrenter og deltagelse i handelssammenslutninger, og professionelle foreninger til udvikling af standarder og produktcertificering. Vær omhyggelig, når du skriver og taler med henblik på at undgå udtalelser, som kunne blive misfortolket som udtrykkende hensigt til at handle u-konkurrencemæssigt. Konsulter Xerox Europe Legal department tidligt I forløbet under en vurdering af en foreslået sammenslutning, køb, eller en joint venture. Problem indikatorer Når salg eller leasing af et produkt eller en service betinges af, at kunden indvilliger i at modtage et andet produkt eller en anden service. Når man søger at indgå i forretningsforbindelse med en kunde, som forlanger, at Xerox køber hans produkter eller services som betingelse for indgåelse af kontrakt. Dét at søge og/eller være enige om gensidige tjenester er mod forretningsgangen. Når man begrænser en kundes valg i forhold til brug eller videresalg af et Xerox- produkt eller -service. Licensaftaler om teknologi, der begrænser licensgiverens eller modtagernes frihed. Selektive rabatordninger. Accept af distributionsaftaler med territoriale eller kundemæssige restriktioner. Når man afviser at sælge produkter eller services til konkurrenter. Dumping-priser. Når man udbyder varer eller services, som køberen har brug for i sin konkurrence med Xerox til meget høje priser. 20

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere