ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf ÅRSRAPPORT FOR SPAR NORD BANK A/S Banks resultat for blev på 145 mio. kr. før skat. I betragtning af den svære økonomiske krise med store nedskrivninger og bidrag til Bankpakke I, betragtes resultatet som acceptabelt. Basisindtægterne udviklede sig meget tilfredsstillende med en vækst på 34 pct. til mio. kr. og bidrog til, at s basisindtjening før nedskrivning for første gang realiseres over 1 mia. kr. Nedskrivningerne blev på 584 mio. kr., svarende til en nedskrivningsprocent på 1,22, og bidraget til Bankpakke I var på 291 mio. kr. Andre væsentlige overskrifter fra årsregnskabet: Nettorenteindtægter udviklede sig robust med vækst på 18 pct. til mio. kr. Nettogebyrindtægter voksede 4 pct. til 417 mio. kr. Kursreguleringer blev på 284 mio. kr., primært drevet af gunstige markedsforhold for realkreditobligationer Omkostningsvækst på 17 pct. - underliggende vækst på 6 pct., når der korrigeres for integration af tilkøbte aktiviteter samt øvrige engangsposter Overdækning i forhold til strategisk likviditetsmål på 7,4 mia. kr. Solvensprocent på 14,2 - individuelt solvensbehov på 8,5 pct. For 2010 forventes en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. Venlig hilsen Bank Skelagervej 15 Postboks Aalborg Ole Madsen Kommunikationsdirektør Reg. nr Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR-nr

2 Side 1

3 Side 2 Indhold LEDELSESBERETNING Til regnskabslæseren Hoved- og nøgletal for - basisindtjening - år Hoved- og nøgletal for - basisindtjening - kvartalsvise Koncernberetning Forretningsområder: s Lokale Banker Finans Nord Handels- og Udlandsområdet Risici: Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Risikostyring og kontrolsystemer Organisation og selskabsledelse Investor Relations Samfundsansvar PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning Intern revisions påtegning Den uafhængige revisors påtegning KONCERNREGNSKAB OG ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse NOTER TIL KONCERNREGNSKAB OG ÅRSREGNSKAB ØVRIGE OPLYSNINGER Bankens ledelse Ledelseshverv mv. og ledelsens aktiebesiddelser Organisatoriske enheder og ledelse Fondsbørsmeddelelser

4 Side 3 s Lokale Banker

5 Side 4 Organisation DIREKTION Juridisk afdeling Økonomiafdeling Kreditkontor Direktionssekretariat s Lokale Banker Handels- og Udlandsområdet Finans Nord A/S Forretningssupport 35 bankområder Aktieafdeling SN Finans Nord AB Back Office 77 lokale banker Kapitalforvaltning Easyfleet Forretningsudvikling Markets HR-afdeling Rente- og Valutaafdeling IT-afdeling Udlandsafdeling Direkte Produktion

6 Side 5 Til regnskabslæseren - et udfordrende år at være bank... Efter et 2008 i den internationale finanskrises skygge blev et mindre dramatisk, men bestemt et udfordrende år. Finanskrisen drev over, og det finansielle system blev stabiliseret, men i stedet kom en alvorlig realøkonomisk krise med recession og stigende arbejdsløshed. De vanskelige samfundsøkonomiske betingelser slog især igennem i form af faldende efterspørgsel efter finansiering fra både erhvervsvirksomheder og private husholdninger, og som større nedskrivninger på udlån. Alene nedskrivningerne beløber sig for s vedkommende til næsten 600 mio. kr. i. Hertil kommer, som endnu en kontant og negativ effekt af krisen, en regning på ca. 300 mio. kr. for vores deltagelse i den kollektive garantiordning i Bankpakke I. Ikke desto mindre blev i flere henseender et positivt og konstruktivt år for, og et år, hvor de seneste års investeringer i fremtidig vækst blev videreført. Først på året blev der arbejdet med integrationen af de 7 filialer, som vi i 2008 købte fra Roskilde Bank, senere forberedte og afgav vi et købstilbud på Fionia Banks filialnet, som imidlertid ikke blev realiseret. Mod årets slutning etablerede vi tre nye lokale banker, i Nyborg, Svendborg og Hillerød, og en filial af vores Handelsområde med base i Odense. Status ved indgangen til 2010 er således, at vi er meget tæt på vores strategiske mål om repræsentation i alle større byer i landet, og det strategiske fokus vil derfor skifte fra nyetableringer til yderligere forretnings- og indtjeningsmæssig vækst i de lokalområder, hvor allerede er etableret. Fra og med 2010 bevæger vi os fra så til høste. Med to så markante udgiftsposter er selv ikke rekordhøje basisindtægter tilstrækkeligt til at skabe gode økonomiske resultater. Venlig hilsen FRA SÅ TIL HØSTE Torben Fristrup Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør

7 Side 6 Hoved- og nøgletal for - Basisindtjening - år HOVEDTAL RESULTATOPGØRELSE MIO. KR Ændring i pct Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder BASISINDTÆGTER Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger, operationelle leasingaktiver Af- og nedskrivninger, øvrige aktiver OMKOSTNINGER BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. BASISINDTJENING Beholdningsindtjening *) Totalkredit (aktiesalg) ORDINÆRT RESULTAT Det Private Beredskab *) RESULTAT FØR SKAT Skat RESULTAT EFTER SKAT 1.767, ,3 17, , ,7 890,4 416,8 402,1 3,7 482,9 470,3 392,1 304,0-68,2-181,9 208,6 215,5 99,8 89,6 11,4 75,6 61,4 73,7 35,9 31,5 14,0 99,1 84,0 49, , ,3 34, , , ,9 915,4 820,1 11,6 770,1 686,0 607,6 594,5 464,0 28,1 442,6 402,3 349,9 40,8 29,9 36,5 25,4 21,8 16,9 70,7 66,1 7,0 48,2 51,7 57, , ,1 17, , , , ,8 577,2 73,7 702,9 673,2 589,3 584,0 235,8 147,7-111,3-172,5 33,9 418,8 341,4 22,7 814,2 845,7 555,4 17,1-229,3-18,8 35,2 58,1 0,0 92,9-0,0 152,3 0,0 435,9 205,0 112,6 833, ,2 613,5-291,2-81,3 258,2 0,0 0,0 0,0 144,7 123,7 17,0 833, ,2 613,5 27,2 28,4-4,2 152,7 204,6 134,2 117,5 95,3 23,3 680,3 828,6 479,3 BALANCEOPLYSNINGER MIO. KR. Aktiver i alt Udlån bankudlån reverseforretninger Indlån bankindlån repoforretninger indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Risikovægtede poster Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen og Det Private Beredskab, der er udskilt, fremgår af note 2.

8 Side 7 Hoved- og nøgletal for - Basisindtjening - år NØGLETAL SOLVENS Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 14,2 11,3 11,1 10,8 12,3 13,2 9,7 9,4 9,7 9,9 9,3 8,9 8,6 8,8 8,8 INDTJENING Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger Basisindtægter pr. omkostningskrone pct. pct. kr. kr. kr. 3,5 3,0 21,4 30,9 24,3 2,9 2,3 17,5 24,8 19,0 0,62 0,71 0,65 0,63 0,64 0,84 0,83 0,59 0,54 0,66 1,62 1,42 1,55 1,58 1,57 MARKEDSRISIKO Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 0,4 0,6 2,1 1,0 2,3 2,9 9,1 5,7 6,7 4,9 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 KREDITRISIKO Udlån plus nedskrivninger herpå i f.t. indlån Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst Overdækning i f.t. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 109,1 120,9 131,7 132,6 124,7 9,2 11,3 9,9 9,4 8,9-15,6 10,8 19,3 26,5 38,4 157,0 86,7 91,9 34,3 47,8 10,9 12,3 65,0 80,9 103,2 1,3 0,5-0,2-0,4 0,1 MEDARBEJDERE OG AFDELINGER Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal afdelinger SPAR NORD BANK AKTIEN KR. PR. AKTIE A 10 KR. Kurs ultimo Indre værdi Årets resultat Udbytte Afkast Price earning pct ,1 1,7 11,9 14,5 8, Finanstilsynets opstilling og nøgletalssystem fremgår af Note 55. Nøgletalsdefinitioner fremgår af Note 56.

9 Side 8 Hoved- og nøgletal for - Basisindtjening - kvartalsvise HOVEDTAL RESULTATOPGØRELSE MIO. KR. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal kvartal Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder BASISINDTÆGTER Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger, operationelle leasingaktiver Af- og nedskrivninger, øvrige aktiver OMKOSTNINGER BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. BASISINDTJENING Beholdningsindtjening *) ORDINÆRT RESULTAT Det Private Beredskab *) RESULTAT FØR SKAT Skat RESULTAT EFTER SKAT 410,1 415,5 476,0 466,1 478,5 108,0 103,5 104,0 101,3 98,5 69,0 61,3 93,5 80,2-97,6 26,1 23,9 24,6 25,2 26,5 2,0 16,8 16,9 0,2-10,5 615,2 621,0 715,0 673,0 495,4 227,1 230,2 241,2 216,9 202,2 158,9 136,3 145,7 153,6 110,7 13,7 10,5 8,6 8,0 7,9 15,7 12,8 21,4 20,8 20,9 415,4 389,8 416,9 399,3 341,7 199,8 231,2 298,1 273,7 153,7 164,5 142,4 144,4 132,7 197,3 35,3 88,8 153,7 141,0-43,6 22,3 29,9-0,4-34,7-118,2 57,6 118,7 153,3 106,3-161,8-74,0-71,1-88,4-57,7-81,3-16,4 47,6 64,9 48,6-243,1-8,7 13,0 12,4 10,5-50,7-7,7 34,6 52,5 38,1-192,4 BALANCEOPLYSNINGER MIO. KR. Aktiver i alt Udlån bankudlån reverseforretninger Indlån bankindlån repoforretninger indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Risikovægtede poster Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Udlån med rentestop Forretningsomfang *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen og Det Private Beredskab, der er udskilt, fremgår af note 2.

10 Side 9 Hoved- og nøgletal for - Basisindtjening - kvartalsvise NØGLETAL SOLVENS Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal kvartal 14,2 15,0 15,0 11,8 11,3 13,2 13,7 13,6 10,1 9,7 9,3 9,6 9,6 9,2 8,9 INDTJENING Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger Basisindtægter pr. omkostningskrone pct. pct. kr. kr. kr. -0,4 1,2 1,6 1,2-6,0-0,2 0,8 1,3 0,9-4,7 0,68 0,63 0,58 0,59 0,69 0,94 0,86 0,79 0,79 1,09 1,48 1,59 1,72 1,69 1,45 MARKEDSRISIKO Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 0,4 0,7 1,8 1,0 0,6 2,9 2,5 1,4 8,6 9,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 KREDITRISIKO Udlån plus nedskrivninger herpå i f.t. indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst Overdækning i f.t. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 109,1 115,8 112,8 120,4 120,9 9,2 9,3 9,7 10,4 11,3-1,0-3,2-5,4-6,8 2,0 157,0 142,0 151,3 116,9 86,7 10,9 10,7 10,2 12,1 12,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 MEDARBEJDERE OG AFDELINGER Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal afdelinger SPAR NORD BANK AKTIEN KR. PR. AKTIE A 10 KR. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat ,1 0,6 1,0 0,7-3,5

11 Side 10

12 Side 11 Koncernberetning KONCERNBERETNING Efter det dramatiske 2008, hvor turbulens på kapitalmarkederne, faldende aktiekurser og udvidede kreditspænd satte sit negative præg på udviklingen, blev endnu et udfordrende år. SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT - UDVIKLING Den finansielle krise blev, blandt andet takket være en række statslige og sektordrevne initiativer, gradvis afhjulpet, og i løbet af begyndte de finansielle markeder igen at fungere mere normalt. Imidlertid blev den finansielle krise afløst af en realøkonomisk krise med recession og stigende arbejdsløshed For og andre finansielle virksomheder materialiserede den finansielle og økonomiske krise sig i form af store udgifter til den danske Bankpakke I, store nedskrivninger på udlån samt faldende kundeefterspørgsel efter finansiering Under disse udfordrende forretningsmæssige vilkår kom ud af med et overskud før skat på 145 mio. kr Nettorente Nettogebyrer Kursreg. Øvrige indtægter Omkostn. Nedskrivn. Beholdning/ Totalkredit Det Private Beredskab Resultatet er 21 mio. kr. højere end i 2008 og forrenter primo egenkapitalen med 4 pct. Ser man på basisindtjeningen før nedskrivninger og før bidrag til Bankpakke I er der imidlertid tale om en meget tilfredsstillende vækst, fra 577 mio. kr. i 2008 til mio. kr. i. Den flotte vækst er drevet af en solid fremgang i nettorenteindtægterne og en stor indtjening fra s obligationsbeholdning. Samtidig betyder den negative konjunkturudvikling imidlertid, at der realiseres nedskrivninger på udlån mv. på 584 mio. kr., og at s bidrag til sektorløsninger i forbindelse med Bankpakke I er på 291 mio. kr. Samlet set finder s ledelse, at det opnåede resultat må betegnes som acceptabelt. INDTÆGTER Nettorenteindtægterne blev i på mio. kr., svarende til en vækst på 18 pct. i forhold til Baggrunden for den tilfredsstillende fremgang er en forbedring af rentemarginalen på kundeforretninger samt en vækst i renteindtægter fra bankens obligationsbeholdning. I modsat retning trækker øgede renteomkostninger til hybrid kernekapital (Bankpakke II) samt obligationslån optaget i 2. halvår. Af den samlede vækst i nettorenteindtægterne kan 72 mio. kr. svarende til 5 procentpoint, henføres til aktiviteter overtaget fra Roskilde Bank.

13 Side 12 Koncernberetning Nettogebyrindtægterne realiseres 4 pct. højere end i 2008 på 417 mio. kr. Der er pæn fremgang i gebyrindtjening relateret til boligområdet, mens de kapitalmarkedsrelaterede gebyrer fortsat er på et lavt niveau. Aktiviteter overtaget fra Roskilde Bank bidrager med nettogebyrindtægter på 27 mio. kr. Kursreguleringer realiseres meget tilfredsstillende på 304 mio. kr. efter et år med gode markedsbetingelser på obligationsområdet, herunder en gunstig udvikling i kredit- og swapspænd, og en pæn indtjening fra kunders risikoafdækning af rente- og valutapositioner. Positive kursreguleringer på bankens aktieposter i sektorselskaber udgør i alt 47 mio. kr. Andre driftsindtægter, som bl.a. udgøres af resultatet af Spar Nords ejerandel i Nørresundby Bank samt indtægter fra operationel leasing, steg fra 121 mio. kr. til 136 mio. kr., primært som følge af vækst i operationel leasing i Finans Nord. OMKOSTNINGER Driftsomkostninger og afskrivninger var på mio. kr., svarende til en omkostningsvækst i forhold til 2008 på 17 pct. Aktiviteter overtaget fra Roskilde Bank bidrager med 6 procentpoint heraf. Hertil kommer øvrige poster med engangskarakter, bl.a. godtgørelse til fratrådte medarbejdere, nedskrivninger på domicilejendomme og omkostninger i forbindelse med buddet på Fionia Bank, som bidrager med 5 procentpoint af omkostningsvæksten. Den underliggende omkostningsvækst kan således opgøres til 6 pct. De samlede lønomkostninger var på 915 mio. kr. eller 95 mio. kr. højere end i Væksten drives af den stigning i medarbejderantal, som overtagelsen af aktiviteter fra Roskilde Bank samt etableringen af nye afdelinger har medført. I løbet af er s samlede medarbejderantal (omregnet til heltidsansatte) reduceret fra til De realiserede basisindtægter og omkostninger svarer til en Cost/ Income-ratio på 0,62. På trods af, at der er tale om en forbedring i forhold til 2008, anser ledelsen det realiserede for at være mindre tilfredsstillende. Der er derfor iværksat en række tiltag for at forbedre omkostningseffektiviteten, som beskrives nedenfor. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. Koncernens samlede nedskrivninger på udlån mv. blev på 584 mio. kr. (ekskl. Det Private Beredskab) svarende til en nedskrivningsprocent på 1,22 af det gennemsnitlige udlån. Den realiserede nedskrivningsprocent er i niveau med det forventede og vurderes at være acceptabel henset til den betydeligt negative udvikling i de samfundsøkonomiske betingelser. 488 mio. kr. af de 584 mio. kr. kan henføres til erhvervskunder, svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 1,6. Heraf er 141 mio. kr. nedskrivninger på landbrugskunder, svarende til nedskrivningsprocent herpå på 2,5. Endelig kan 96 mio. kr. henføres til private kunder, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,6. 66 pct. af den samlede driftspåvirkning kan henføres til reservationer til fremtidige tab og dermed en styrkelse af korrektivkontoen. De samlede nedskrivninger på udlån udgør således nu mio. kr., hvoraf 130 mio. kr. vedrører Bankpakke I. Lån med rentestop udgør 103 mio. kr., og cover ratio kan herefter opgøres til 9. BEHOLDNINGSRESULTATET På s egenbeholdning af værdipapirer realiseres i en indtægt på 17 mio. kr. Bag det realiserede resultat ligger en indtægt på rentebærende fordringer på 49 mio. kr., et tab på børsnoterede aktier på 4 mio. kr. samt et tab på unoterede aktier på 28 mio. kr. Det beskedne resultat skal ses i lyset af, at siden 2008 løbende har nedbragt risiko på egenbeholdningen, og at beholdningen ved udgangen af udgør 370 mio. kr., som primært består af obligationer udstedt af danske pengeinstitutter. Herudover er bankens investeringer i unoterede aktier via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S en del af beholdningsindtjeningen. BANKPAKKE I Når s årsresultat bliver så beskedent i, skyldes det ikke mindst, at s udgifter til garantiordningen i Bankpakke I beløber sig til 291 mio. kr. Heraf er 177 mio. kr. udgifter til den løbende garantiprovision, mens 114 mio. kr. vedrører dækning af underbalancer i kollapsede institutter. Begge tal er inklusiv s andel af Nørresundby Banks bidrag.

14 Side 13 Koncernberetning SPAR NORD BANK KONCERNEN BASISINDTÆGTER SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRETNINGSOMFANG Mia. kr. 80,5 88,0 76,4 67,6 55,8 SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER SPAR NORD BANK KONCERNEN BANKINDLÅN Mia. kr. 31,9 33,8 27,4 22,2 19,2 SPAR NORD BANK KONCERNEN BEHOLDNINGSINDTJENING 1. kvt. Mia. kr. Rente- og valutapositioner Aktiepositioner Egenbeholdning Erhvervsinvest Nord mv. Beholdningsindtjening 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt SPAR NORD BANK KONCERNEN BANKUDLÅN Mia. kr. 38,3 43,2 40,5 32,4 27,1 DET PRIVATE BEREDSKAB LIKVIDITET Garantiprovision, statsgarantiordningen Tab på sektorløsninger Det Private Beredskab i alt Mia. kr. Indlån og anden gæld Seniorlån Egenkapital og suppl. kapital Likviditetsfremskaffelse Udlån Likviditetsmål (>0) halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 27,4 30,1 33,8 32,7 31,9 7,5 6,8 5,1 4,7 7,0 5,9 5,9 5,7 6,9 6,8 40,8 42,8 44,6 44,3 45,7 40,9 42,2 45,4 40,0 38,3-0,1 0,6-0,8 4,3 7,4

15 Side 14 Koncernberetning RESULTAT Resultatet før skat udgør 145 mio. kr. mod 124 mio. kr. i Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 4 pct. Efter beregnet skat på 27 mio. kr. udgør resultatet 118 mio. kr. Skatten udgør 19 pct. af årets resultat før skat. Som en konsekvens af s deltagelse i Bankpakke I udbetales der ikke udbytte for. UDVIKLINGEN I 4. KVARTAL 4. kvartals resultat før skat blev et underskud på 16 mio. kr. mod et overskud på 48 mio. kr. i 3. kvartal. Den mindre tilfredsstillende udvikling skyldes højere omkostninger, større nedskrivninger på udlån mv. og større udgifter til Bankpakke I. Kvartalets nettorenteindtægter blev på 410 mio. kr. mod 416 mio. kr. i 3. kvartal, mens nettogebyrindtægterne blev på 108 mio. kr. mod 104 mio. kr. i 3. kvartal. Kvartalets kursreguleringer er påvirket af en positiv kursregulering på sektoraktier på 45 mio. kr. Dette skyldes primært en positiv kursregulering på bankens aktier i PBS Holding A/S, medens en nedskrivning på aktieposten i Letpension A/S trækker i negativ retning. På omkostningssiden er 4. kvartal præget af nedskrivninger på 7 af s domicilejendomme samt etableringen af to nye lokale banker på Fyn og en filial af Markets med base i Odense. Omkostningerne realiseres således på 415 mio. kr. mod 390 mio. kr. i 3. kvartal. Nedskrivninger på udlån realiseres i 4. kvartal på 165 mio. kr. mod 142 mio. kr. i 3. kvartal. Væksten kan forklares med større nedskrivninger på privatkundeengagementer. På beholdningsindtjeningen realiseres en indtægt på 22 mio. kr., som primært kan henføres til renterelaterede fordringer. STATUS PÅ VÆKSTSTRATEGI - FRA SÅ TIL HØSTE I sommeren afgav et købstilbud på de sunde dele af Fionia Bank. Planen om at overtage Fionia Banks filialnet blev imidlertid ikke realiseret, idet en anden byder gav et højere bud. Efter det stod klart, at ikke blev køber af Fionia Bank, besluttede bankens ledelse, at den ønskede udvidelse af distributionsnettet på Fyn skulle ske via organisk vækst. Mod årets afslutning blev der således etableret nye lokale banker i Nyborg og Svendborg samt en filial af Markets med base i Odense. Endelig blev der truffet beslutning om etablering af en ny lokal bank i Hillerød, således at nu består af 77 lokale banker og er meget tæt på målet om repræsentation i alle større byer i landet. Siden 2002 har etableret 18 nye lokale banker og tilkøbt 9 eksisterende filialer. Fra 2010 vil der blive fokuseret på at udnytte det forretnings- og indtjeningsmæssige potentiale, som er skabt i ekspansionsperioden. Der vil således ikke blive etableret flere nye lokale banker, men i stedet blive arbejdet for at skabe vækst i forretningsomfang og indtjening i de enheder, som allerede er etableret. Dette kan både ske via ren organisk vækst og via tilkøb af aktiviteter i udvalgte områder. PERSONALEREDUKTION OG OMKOSTNINGSFOKUS Som et led i bestræbelserne på at tilpasse ressourcerne til de aktuelle og forventede forretningsbetingelser er det besluttet, at der i 2010 nedlægges i alt 100 stillinger i de lokale banker, Forretningssupport og stabsafdelinger. Reduktionen skal ses i sammenhæng med en række gennemførte og planlagte effektiviseringstiltag, bl.a. flere kasseløse afdelinger, sammenlægning af afdelinger mv. Samtidig vil der blive gjort en generel indsats for at hæve omkostningsbevidsthed i hele organisationen. Samlet er målsætningen med stillingsnedlæggelserne og besparelserne nulvækst i s omkostninger både i 2010 og BALANCE s samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er ved udgangen af på 80,5 mia. kr. eller 8 pct. mindre end ved udgangen af 2008 Koncernens samlede bankudlån er på 38,3 mia. kr. (2008: 43,2 mia. kr.), hvoraf 32 pct. kan henføres til private kunder (2008: 34 pct.) og 68 pct. til erhverv (2008: 66 pct.). Bankindlånet er på 31,9 mia. kr. (2008: 33,8 mia. kr.), hvoraf 57 pct. kan henføres til private kunder (2008: 46 pct.) og 43 pct. til erhverv (2008: 54 pct.). Forretningsomfanget i s lokale banker er ved udgangen af på 65,2 mia. kr. eller 6 pct. mindre end ved udgangen af Bankudlån i de lokale banker er på 30,1 mia. kr. (2008: 34,4 mia. kr.), hvoraf 40 pct. kan henføres til private kunder (2008: 39 pct.) og 60 pct. til erhverv (2008: 61 pct.). Bankindlånet i de lokale banker er på 29,5 mia. kr. (2008: 30,9 mia. kr.), hvoraf 61 pct. kan henføres til private kunder (2008: 47 pct.) og 39 pct. til erhverv (2008: 53 pct.).

16 Side 15 Koncernberetning har ved udgangen af formidlet realkreditlån til Totalkredit for i alt 29,8 mia. kr. og realkreditlån til DLR for i alt 5,2 mia. kr. Dette svarer til en nettovækst i formidlede realkreditlån på 9,4 mia. kr., hvoraf 4,1 mia. kr. kan henføres til aktiviteter overtaget fra Roskilde Bank. Samlet er væksten 37,0 pct. KAPITALFORHOLD har revurderet sine kapitalmålsætninger, således at målene nu er en kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital på 12 og en kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital på 8. Status ved udgangen af er, at s kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital er på 13,2 og kernekapitalprocenten ekskl. hybrid kernekapital er på 9,3. Solvensprocenten er på 14,2 - et tal der skal ses i forhold til, at har opgjort s individuelle solvensbehov til 8,5 pct. Der henvises til note 53, kapitalstyring, for yderligere omtale af s solvensopgørelse. optog i juni et ansvarligt lån i form af hybrid kernekapital fra den danske stat på 1,265 mia. kr. LIKVIDITET På likviditetssiden er det fortsat s strategiske målsætning, at kontant indlån, seniorfunding, obligationsudstedelser, ansvarlig lånekapital samt egenkapital skal overstige bankens udlån. I forhold til tidligere har skærpet likviditetsmålsætningen, således at ansvarlige lån, seniorlån og udstedte obligationslån, som har forfald inden for 12 måneder, ikke længere medregnes til bankens strategiske likviditet. Banken har igennem styrket likviditeten og ved udgangen af er der en overdækning i forhold til den skærpede målsætning på 7,4 mia. kr. Ligeledes er der sket en ændring i bankens fundingstruktur, således at der ved udgangen af er en større del af likviditeten baseret på langsigtede fundingkilder og en mindre del på interbankmarkedet. har i løbet af gennemført obligationsudstedelser på i alt 5 mia. kr., mens der er indfriet seniorfunding for 4,0 mia. kr. I henhold til lov om finansiel virksomhed 152, 10 pct. kravet, har banken pr. ultimo en overdækning på 10,0 mia. kr. mod en overdækning i 2008 på 5,9 mia. kr. Omregnes overdækningen til procent, svarer det til en overdækning på 157,0 pct. i mens overdækningen i 2008 var på 86,7 pct. Banken etablerede i 2008 et EMTN obligationsprogram på 3 mia. EUR, hvilket er med til at diversificere bankens fundingkilder, og sikre en standardisering i forbindelse med udstedelse af obligationer. Programmet blev i juni måned suppleret med muligheden for at udstede garanterede obligationer under den danske statsgarantiordning, som er gældende frem til slutningen af Aftalen som er indgået med Finansiel Stabilitet A/S giver mulighed for at udstede garanterede obligationer op til en værdi på 7,5 mia. kr. Samlet set vurderer bankens ledelse at banken er velforberedt til udløbet af bankpakke I pr. 1. oktober Der er i udstedt garanterede obligationer for et samlet beløb på 4,6 mia. kr., og har således fortsat en ramme på 2,9 mia. kr., inden for hvilken der kan udstedes obligationer med statsgaranti. FORVENTNINGER TIL 2010 På det samfundsøkonomiske plan forventer, at 2010 bliver endnu et udfordrende år. Det store flertal af husholdninger vil ganske vist opleve en fremgang i disponibel indkomst, som især vil være drevet af skattelettelser og lavt renteniveau. Fra 2. halvår 2010 forventes de mere positive betingelser at føre til øget forbrug og økonomisk vækst. Set i lyset af, at erhvervslivets kapacitetsudnyttelse aktuelt er på et lavt niveau,og investeringsbehovet også i 2010 forventes at være relativt beskedent, forventes der fortsat at være en afdæmpet efterspørgsel efter finansiering. har imidlertid gennemført en ekspansion af distributionsnettet, som gør, at på trods af afdæmpet efterspørgsel forventer positiv udlånsvækst. Rentemarginalen forventes at være stabil. Når vækst i udlån og en forventet stabil rentemarginal ikke medfører en forventning om vækst i nettorenteindtægter, skyldes det bl.a., at der sammenlignet med er øgede renteudgifter til hybrid kernekapital og udstedte obligationer. På gebyrsiden forventes en fremgang, som primært vil være drevet af øget aktivitet på værdipapirområdet. Indtjeningen i Handels- og Udlandsområdet, og dermed kursreguleringerne, forventes på grund af renteudviklingen og dermed markedsforholdene for obligationer at blive lavere end i. Samlet forventes således lidt lavere basisindtægter end i. På omkostningssiden medfører de besluttede og iværksatte tiltag, at forventer en nulvækst de kommende to år. Samlet forventer ledelsen en basisindtjening før nedskrivninger på udlån i niveauet mio. kr. Nedskrivninger på udlån forventes realiseret i niveauet 1-1,25 pct. Endelig forventes udgifter til garantiprovision i forbindelse med Bankpakke I på 135 mio. kr. Hertil skal lægges evt. sektortab.

17 Side 16

18 Side 17 Forretningsområder SPAR NORDS LOKALE BANKER s Lokale Banker er den største organisatoriske enhed i. Forretningsområdet omfatter 77 lokale banker fordelt på 35 bankområder i hele landet samt Storkundeområdet. s Lokale Banker har 995 medarbejdere. For s Lokale Banker blev præget af det fortsatte arbejde med at styrke distributionskraften via geografisk vækst. Først på året blev der arbejdet med integrationen af de aktiviteter, som i 2008 blev købt fra Roskilde Bank, senere forberedte og afgav Spar Nord et købstilbud på Fionia Banks filialnet, og mod årets slutning blev det besluttet at etablere tre nye lokale banker, i Nyborg, Svendborg og Hillerød. Med årets nyetableringer består -kæden af 77 lokale banker, heraf 12 på Sjælland, 4 på Fyn og 61 i Jylland. Hermed er meget tæt på målet om repræsentation i alle større byer i landet, og det strategiske fokus vil fremover være på at skabe yderligere forretnings- og indtjeningsmæssig vækst i de lokalområder, hvor banken allerede er etableret. Sammen med den geografiske vækst forsætter s Lokale Banker med at øge den nationale markedsandel. Den høje markeds- andel i det nordjyske område er fastholdt i, mens der i områderne uden for Nordjylland er realiseret en nettovækst i kundeantallet på ET SVÆRT ÅR FOR ERHVERVSKUNDERNE For erhvervskunderne, som for s Lokale Bankers vedkommende primært er små og mellemstore virksomheder, blev et år med store udfordringer. For virksomhedskunderne betyder den dybe og langvarige økonomiske afmatning bl.a. faldende efterspørgsel - en udvikling, som for banken betyder faldende efterspørgsel efter finansiering og øgede nedskrivninger på udlån mv. har i løbet af hele den aktuelle krise fastholdt de samme kreditmæssige holdninger og vurderingskriterier som før krisen, men banken må alligevel konstatere en reduktion i udlånet til erhvervskunder fra 20,8 mia. kr. ultimo 2008 til 18,1 mia. kr. ultimo. Nedskrivningsprocenten for erhvervskunder i de lokale banker realiseres på 1,8 mod 0,6 i For landbrugskunder blev nedskrivningerne realiseret på 3,3 pct. af det gennemsnitlige udlån.

19 Side 18 Forretningsområder Som tallene antyder, er de rådgivningsmæssige ressourcer i i vidt omfang anvendt på at hjælpe erhvervskunderne bedst muligt gennem den vanskelige tid. PRIVATKUNDERNE HAR DET FORTSAT GODT Hvor der er store udfordringer for mange af erhvervskunderne, er situationen for det store flertal af privatkunderne fortsat positiv. På trods af recession og stigende arbejdsløshed oplever langt hovedparten af de private husholdninger uændrede eller endda forbedrede økonomiske betingelser. Noget, som bl.a. kan ses i en fortsat god kreditbonitet og en nedskrivningsprocent på privatkunder på 0,6 pct. Den positive situation ses også på bolig- og realkreditområdet, hvor samarbejder med Totalkredit. Året igennem har der således været pæn aktivitet med vækst i nyformidlede realkreditlån fra 2,2 mia. kr. i 2008 til 8,2 mia. kr. i, hvoraf 4,1 mia. kr. kan henføres til overtagne aktiviteter fra Roskilde Bank. har nu i alt formidlet Totalkreditlån for 29,8 mia. kr. fordelt på lån. Et andet vidnesbyrd om det pæne aktivitetsniveau på boligområdet er, at der realiseres en fremgang i lånesagsgebyrer (bl.a. affødt af konvertering af realkreditlån) på 36 pct. Også på pensionsområdet har udviklingen været positiv med en vækst i nyindskud på privatkundernes pensionsopsparinger fra 840 mio. kr. i 2008 til 900 mio. kr. i. På investeringsområdet var aktivitetsniveauet, på trods af at markedsbetingelserne i var markant bedre end de foregående år, fortsat afdæmpet. Kunderne købte investeringsforeningsbeviser i BankInvest, ValueInvest og SparInvest for netto mio. kr. Som en konsekvens af den positive markedsudvikling voksede de samlede depotværdier fra 15,6 mia. kr. ultimo 2008 til 19,9 mia. kr. ultimo. Endelig var der en tilfredsstillende fremgang i de lokale bankers formidling af leasing til både private og erhverv. FORRETNINGSOMFANG Det samlede forretningsomfang i s Lokale Banker var ultimo på 65,2 mia. kr. (ultimo 2008: 69,2 mia. kr.). Bankudlånet var på 30,1 mia. kr. mod 34,4 mia. kr. ultimo Ud over kundernes generelt faldende efterspørgsel efter finansiering har den væsentligste årsag til reduktionen i udlån været en bevægelse fra banklån til realkreditfinansiering. Endelig blev der i januar, i henhold til købsaftalen fra 2008, returneret udlån til Roskilde Bank. På den positive side kan det konstateres, at der fortsat er vækst i en række udlånstyper, og at der realiseres en meget tilfredsstillende vækst i formidlede realkreditlån, således at det samlede udlån til kunder i de lokale banker (bankudlån + realkreditlån) er vokset fra 59,9 mia. kr. ultimo 2008 til 65,1 mia. kr. ultimo. Bankindlånet var på 29,5 mia. kr. mod 30,9 mia. kr. ultimo ØKONOMISKE RESULTATER Økonomisk blev et ambivalent år for s Lokale Banker. Basisindtjeningen før nedskrivninger blev tilfredsstillende med 682 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Væksten kan især henføres til øgede nettorenteindtægter. Lavkonjunkturen, de store nedskrivninger på udlån samt udgifterne til Bankpakke 1, betyder imidlertid, at resultatet før skat realiseres på 97 mio. kr. mod 327 mio. kr. i FOKUS PÅ EFFEKTIVISERING OG KOMPETENCEUDVIKLING På de indre linjer har der i været fokus på effektivisering og kompetenceudvikling. Efter at der i 2008 var gennemført 14 afdelingssammenlægninger i den nordjyske del af afdelingsnettet, blev det i til yderligere en. På investeringsområdet blev kompetencerne samlet i 12 nye lokale og regionale formuecentre, bemandet med specialister inden for investering, pension mv. På landbrugsområdet blev der oprettet to nye landbrugscentre, i Himmerland og Vendsyssel, som fremover skal varetage langt størstedelen af bankens landbrugsrådgivning. På begge fagområder er der gennemført målrettet og omfattende kompetenceudvikling. I samtlige lokale banker er der i indført et nyt workflowsystem for rådgiverne, som - når det er fuldt implementeret - forventes at bidrage med væsentlige lettelser i medarbejdernes daglige arbejde. Implementeringen er forløbet tilfredsstillende, men er desværre blevet sat tilbage af problemer med eksterne systemer, herunder Digital Tinglysning.

20 Side 19 Forretningsområder FORVENTNINGER TIL 2010 Som nævnt i koncernberetningen forventes også 2010 at blive et udfordrende år, særligt for erhvervskunderne. Det store flertal af husholdninger vil ganske vist opleve en fremgang i disponibel indkomst, som især vil være drevet af skattelettelser og lavt renteniveau. Fra 2. halvår 2010 forventes de mere positive betingelser at føre til øget forbrug og økonomisk vækst. Der forventes således fortsat at være en afdæmpet efterspørgsel efter finansiering både fra virksomheder og husholdninger. Spar Nord har imidlertid gennemført en ekspansion af distributionsnettet, som gør, at der på trods af afdæmpet efterspørgsel forventes positiv udlånsvækst i de lokale banker. Aktivitetsmæssigt forventes investeringsområdet, bl.a. som et resultat af den positive markedsudvikling i, at opleve vækst. Fra 2010 vil der blive fokuseret på at udnytte det forretnings- og indtjeningsmæssige potentiale, som er skabt i ekspansionsperioden. Der vil således ikke blive etableret flere nye lokale banker, men i stedet blive arbejdet for at skabe vækst i forretningsvolumen og indtjening i de lokaleområder, hvor allerede er etableret. Indtjeningsmæssigt forventes det, at de lokale banker uden for Nordjylland vil bidrage med en fortsat voksende andel af Spar Nords Lokale Bankers samlede basisindtjening. SPAR NORDS LOKALE BANKER - GEOGRAFISK FORDELING Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskr. Etableret før 2002 Etableret Roskilde Centrale SPAR NORDS LOKALE BANKER - GEOGRAFISK FORDELING 2008 Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskr. Etableret før 2002 Etableret Roskilde Centrale SPAR NORDS LOKALE BANKER - FAKTA RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virks. BASISINDTÆGTER Driftsomkostninger og afskrivninger BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. mv. BASISINDTJENING Det Private Beredskab RESULTAT FØR SKAT BALANCETAL, ULTIMO Udlån Indlån Risikovægtede poster Allokeret kapital, 8. pct , ,8 26,9 404,9 388,3 4,3 92,6 122,2-24,2 Ændring i pct. -12,0 13,0-192,3 2,2 3,3-33, , ,6 16, , ,2 13,6 681,5 561,4 21,4 467,6 206,2 126,8 213,9 355,2-39,8-116,7-28,3 312,4 97,2 326,9-70, , ,9-12, , ,6-4, , , ,6-2,3 NØGLETAL Egenkapitalforrentning, pct. Omkostningsandel af basisindtægter Medarbejderantal (ultimo, heltid) 4,3 14,2 0,65 0,

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR SPAR NORD

Læs mere

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011 Årsresultat 2 TID TIL KUNDER 9. februar 211 2-resultat i forhold til forventninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Forventning: 8-1. mio. kr. Præciseret forventning pr. 3/9: 9-1. mio. kr.

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang

Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang 3. kvartal 2 Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang 27. oktober 2 Nu lysner det + - Omkostninger 14 pct. lavere end i 2. kvartal omkostninger

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION Præsentation af resultat for 1. halvår 2 HOVEDPUNKTER Tilfredsstillende basisindtægter drevet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 1.-3. KVARTAL 2 I OVERSKRIFTER

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 213 1. HALVÅR 213 I OVERSKRIFTER 1 15 %

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3.

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. KVARTAL Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal 2 REGNSKABET

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT PÅ 24 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 216 KVARTALSREGNSKABET I OVERSKRIFTER 1 Nettorenteindtægterne

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012 EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK Præsentation af Spar Nords resultat for 2 2 I OVERSKRIFTER Positiv udvikling i alle indtægtstyper Fortsat nulvækst i omkostninger Meget tilfredsstillende basisindtjening før

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Lavrentemiljø og hård priskonkurrence

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Lavrentemiljø og hård konkurrence

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S Til Nasdaq OMX København og pressen 28. april 2010 Fondsbørsmeddelelse Nr. 3, 2010 Kontaktpersoner: Lasse Nyby Adm. direktør Telefon 96 34 40 11 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere