porsche design mobile navigation ß9611

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "porsche design mobile navigation ß9611"

Transkript

1 porsche desgn moble navgaton ß9611

2 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng Om denne manual Jurdsk nformaton Kundeservce Inden drftsættelsen Leverngsomfang Første drftsættelse Tænd/sluk for apparatet, nulstllng Navgaton med GPS Vgtge skkerhedsnformatoner Betjenng af navgatonssoftwaren Lydstyrke Informaton Softwaretastatur Lster Optoner Menuer Navgaton Start af P Indtastnng af ny destnaton Valg af gemt destnaton Navgaton hjem Defnton af destnaton på kortet Særlge adresser på ruten Start af navgatonen Admnstraton af tl-adresser Rute med delstræknnger Ruteplanlægnng Admnstraton af ruten Navgaton Optoner Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul betyder, at produktet nden for den Europæske Unon kan afleveres på en genbrugsstaton. Dette gælder for selve produktet samt for alle tlbehørsdele, som er forsynet med symbolet. Dsse produkter må kke bortskaffes va dagrenovatonen. 8 Arbejdet med kortet Kortmaterale Kort funkton Prevew Kort funkton Navgaton Kort funkton Søg destnaton Nyttge funktoner

3 [ DK ] Indholdsfortegnelse 01 Indlednng 9.1 GPS status, lagrng af aktuel poston TMC [ Trafkmeldnger ] Indstllnger TMC Konfgurerng af P MP3-afspller MP3-ndstllnger Håndfr modul Forbndelse med telefonen Modtagelse af opkald Opkald Under samtalen Telefonbog Seneste opkald Konfgurerng af det håndfr sæt Konfgurerng af forbndelsen med mobltelefonen Appendks Teknske data Genoprettelse af ndholdet på hukommelseskortet Garantbestemmelser Lcensbestemmelser Stkordsfortegnelse Med købet af navgatonsapparatet P 9611 har du valgt den funktonelle forbndelse af kvaltet og desgn. P 9611 er koncperet af desgnere og udvklet af ngenører. Hvert apparat er underlagt de skrappe kvaltetskontroller hos NAVIGON AG. Men også du kan bdrage tl navgatonsapparatets levetd. Derfor bedes du læse bogen opmærksomt gennem og følge henvsnngerne. Mange tak. 1.1 Om denne manual Symboler Følgende symboler henvser tl bestemte tekstpassager. Informatoner og gode tps tl brug af softwaren Yderlgere nformatoner og forklarnger Advarsler 1.2 Jurdsk nformaton Garant V forbeholder os uvarslede ndholdsmæssge ændrnger af dokumentaton og software. NAVIGON AG er kke ansvarlg for ndholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual. V er altd taknemmelge for at modtage nformatoner vedrørende fejl eller forbedrngsforslag, så v kan tlbyde endnu bedre produkter fremtden Varemærke Alle varemærker der nævnes denne manual, nklusve evt. tredjemands beskyttede varemærker er undskrænket underlagt bestemmelserne den pågældende ophavsretslge lovgvnng og de pågældende regstrerede ejers ejendomsrettgheder af den pågældende regstrerede ejer. Alle her angvne varemærker, handelsnavne eller frmanavne er eller kan være varemærker eller regstrerede varemærker, der tlhører deres pågældende ejere. Alle rettgheder, der kke udtrykkelgt nævnes her, forbeholdes. Hvs et varemærke, der anvendes denne bog, kke udtrykkelgt er nævnt, betyder det kke at et navn kke er underlagt tredjemands rettgheder. NAVIGON er et beskyttet varemærke af NAVIGON AG. Porsche Desgn er et beskyttet varemærke af PLH Porsche Lzenz- und Handelsges. mbh & Co. KG 1.3 Kundeservce Vores servcemedarbejdere kan mange lande kontaktes va telefon eller e-mal. Yderlgere nformatoner fndes også på NAVIGON AG s websdes [ ] området»servce & Support«. Support va e-mal Dansk: Tysk: Engelsk: Fnsk: Fransk: Italensk: Hollandsk: Norsk: Svensk: Spansk: 06 07

4 01 Indlednng Telefonsk kundeservce Land Telefon Servcetder Omkostnnger Tyskland mandag tl lørdag 0,14 / mn. kl. 8 tl 20 CET. Belgen mandag tl fredag 0,45 / mn. + 0,05 / opkald kl. 8 tl 20 CET. Land Telefon Servcetder Omkostnnger USA mandag tl fredag grats kl. 6 tl 14 EST. Andre stater mandag tl fredag Afhængg af kl. 8 tl 20 CET. telefonudbyderen Danmark mandag tl fredag 3,00 DKK / mn. kl. 8 tl 20 CET. Info: Alle oplyste takster henvser tl opkald fra statonære telefoner de pågældende lande. Fnland mandag tl fredag 0,50 / mn. kl. 9 tl 21* * lokal td Frankrg mandag tl lørdag 0,225 / mn. kl. 8 tl 20 CET. Storbrtannen mandag tl fredag 0,25 GBP / mn. kl. 7 tl 19* Italen mandag tl fredag 0,40 / mn. + 0,09 / opkald kl. 8 tl 20 CET. Holland mandag tl fredag 0,30 / mn. + 0,045 / opkald kl. 8 tl 20 CET. Norge mandag tl fredag 3,26 NOK / mn. kl. 8 tl 20 CET. Østrg mandag tl fredag 0,145 / mn. kl. 8 tl 20 CET. Sverge mandag tl fredag 4,00 SEK / mn. kl. 8 tl 20 CET. Schwez mandag tl fredag kl : 0,11 CHF / mn. kl. 8 tl 20 CET. kl : 0,09 CHF / mn. kl : 0,06 CHF / mn. Spanen mandag tl fredag kl : 0,356 / mn. kl. 8 tl 20 CET. + 0,104 / opkald kl : 0,288 / mn. + 0,104 / opkald 08 09

5 02 Inden drftsættelsen 2.1 Leverngsomfang Kontroller om leverngen er komplet og kontakt os nden for 14 dage, såfremt det kke er tlfældet. Sammen med det produkt, som du har købt, har du modtaget: Navgatonsapparat P 9611 Batter Blholder Blladekabel [ strømkabel for 12-V-cgartænder ] 220 Volt netladekabel USB-kabel [ nstalleret ] SD hukommelseskort Manual Garantkort DVD [ fler tl genoprettelse af SD-kortet og manualer PDF-format ] Låg på battersldsen 2.2 Første drftsættelse Inden apparatet bruges for første gang, skal følgende skrdt gennemføres: Sæt batteret på plads Oplad batteret Ilæg SD hukommelseskort Montér holderen blen Tænd for apparatet Sæt batteret på plads 1. Tag batteret ud af emballagen. 2. Fjern batterholderens låg. 3. Læg batteret på plads batterholderen. 4. Luk batterholderen Oplad batteret Info: batteret er kke opladet ved leverngen og skal nden første brug oplades helt. Ved første opladnng af batteret skal denne være forbundet mndst 12 tmer med strømforsynngen. Opladnng af batteret vrker kke når anlægget er slukket.[ 6 ] 1. Skub adapterstkket på bagsden nd netadapterens førng. 2. Stk mn-usb-stkket nd strømforsynngstlslutnngen på apparatets VENSTRE sde. 3. Sæt netkablets stk nd en stkdåse. Forsde [ 1 ] Hardwaretaster Tast ØG LYDSTYRKEN Tast REDUCER LYDSTYRKEN Tast ON / OFF [ 2 ] Touchscreen [ 3 ] Indkator ekstern strømforsynng og ndkator Bluetooth: Indkator strømforsynng lyser ORANGE, når apparatet er tlsluttet en ekstern strømforsynng. Indkator Bluetooth lyser BLÅT, hvs P 9611 har opbygget en Bluetoothforbndelse. Bagsde [ 1 ] Låg batterholder [ 2 ] Tlslutnng for ekstern GPS-antenne [ ekstraudstyr ] [ 3 ] Tlslutnng af hovedtelefoner [ 4 ] Reset [ 5 ] SD-stk [ 6 ] Tlslutnng af strømforsynng/tlslutnng for USB-kabel [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 10 11

6 02 Inden drftsættelsen [ 1 ] Monterng af holderen blen [Fg. 3] OBS Blholderen for dt navgatonsapparat skal monteres på forruden, således at udsynet stadgt er uhndret. [ 4 ] Info: Inden blholderen monteres skal forruden rengøres med glasrens. Rudens temperatur bør kke lgge under 15 C. [ 2 ] Venstre sde [ 1 ] Låsegreb tl sugekop [ 2 ] Sugekop [ 3 ] Låsegreb tl kugleled [ 4 ] Tlslutnng tl hovedtelefoner [ 5 ] SD-stk Ilægnng af hukommelseskort 1. Tag SD-kortet forsgtgt og uden at berøre eller forurene det ud af holderen. 2. Hold hukommelseskortet således at det afskårne hjørne befnder sg nederst tl venstre. 3. Sæt hukommelseskortet forsgtgt nd kortsldsen på apparatets VENSTRE SIDE ndtl den går let hak. [ Fg. 1 ] Fjernelse af hukommelseskortet [ 3 ] [ 5 ] Info: Inden hukommelseskortet tages ud, skal alle applkatoner lukkes og navgatonsapparatet slukkes. 1. Tryk med fngeren let mod kanten på hukommelseskortet ndtl den frgves. 2. Træk kortet ud uden at berøre kontakterne. [ Fg. 2 ] 1. Fastgør holderen på forruden ved hjælp af sugekoppen. [ Fg. 3 ] 2. Tryk grebet på sugekoppen retnng af forruden, ndtl den suger sg fast på forruden. 3. Sæt navgatonsapparatet på holderen. [ Fg. 4 ] 4. Tryk apparatet mod blholderen ndtl det går hørbart hak. 5. Sæt strømkabelstkket cgartænderen. 6. Løsn låsegrebet for kugleleddet. [ Fg. 5 ] 7. Indstl holderen således at touchscreendsplayet nemt kan aflæses. [ Fg. 6 ] 8. Tryk låsehåndtaget for kugleleddet gen retnng af apparatet. 9. Sæt mn-usb-stkket på autoladekablet nd strømforsynngstlslutnngen på bagsden af blholderen. [ Fg. 7 ] Tænd for navgatonsapparatet. 1. Tryk TIL/FRA-knappen 1,5 sek. [ Fg. 8 ] 2. Vælg efter opfordrng det ønskede sprog. 3. Klk på kontaktfladen OK. STARTDISPLAYET vses. 4. Klk på STARTDISPLAYET på kontaktfladen NAVIGATION for at åbne navgatonssoftwaren. 5. Klk på STARTDISPLAYET på kontaktfladen MP3-AFSPILLER for at åbne MP3-afsplleren. 6. Klk på STARTDISPLAYET på kontaktfladen INDSTILLINGER for at ndstlle sprog og lysstyrken eller for at kalbrere touchscreendsplayet. Fg. 1 Fg. 2 Fg

7 02 Inden drftsættelsen Fg Tænd og sluk apparatet, nulstllng Generelt om at tænde og slukke For at mnmere den batterafladnng der sker mens apparatet er slukket, og for samtdg så vdt mulgt at mnmere den td hvor apparatet er tændt, har apparatet to forskellge slukkede tlstande: hvletlstand og slukket tlstand. Tænd Tryk på tænd / sluk-knappen 1,5 sek. for at tænde for apparatet. Derefter vl apparatet tænde enten fra hvletlstanden løbet af 2 sekunder eller fra slukket tlstand løbet af 35 sekunder. Sluk Anlægget ndstlles tl standby ved kort at trykke på Tl/fra-knappen (anbefales). For at slukke helt for anlægget, skal tl/fra-knappen holdes nede for 4 sekunder. I denne tlstand forbruger anlægget ngen strøm, men kan heller kke oplades. Fg Navgaton med GPS GPS baserer sg på alt 24 satelltter, der kredser om jorden og derved udsender sgnaler. GPSmodtageren modtager dsse data og beregner sn egen geografske poston ud fra de forskellge postons- og tdssgnaler fra de forskellge satelltter. For en tlstrækkelg præcs postonsbestemmelse kræves data fra mndst tre satelltter. Med data fra mndst 4 satelltter kan også højden over havet fndes. Postonsbestemmelsen foregår med en nøjagtghed på ned tl 3 meter. Når P 9611 har bestemt dn poston, kan denne poston danne udgangspunktet for en ruteberegnng. Kortmateralet tl dt navgatonsapparat ndeholder de geografske koordnater på alle dgtalt regstrerede særlge adresser, veje og byer. Navgatonsapparatet kan derfor beregne en rute fra et udgangspunkt tl et målpunkt. Den aktuelle poston og dens vsnng på kortet beregnes en gang per sekund. Således kan du se på kortet hvordan du bevæger dg. Fg. 5 Nulstllng Har anlægget en fejlfunkton, udføres en nulstllng. Dertl trykkes nulstllngstasten på bagsden. [sede 11] Derefter genstartes anlægget (varmstart). Vrker dette kke eller er fejlfunktonen kke fjernet, udføres en hardware-nulstllng (koldstart). Dertl holdes, mens anlægget er tændt, tl/fra-knappen nede mndst 4 sekunder. Vent nogle sekunder og start derefter anlægget gen va tl/fra-knappen. Fg Vgtge skkerhedsnformatoner I egen nteresse bør skkerhedsnformatonerne og advarslerne læses omhyggelgt, nden navgatonssystemet tages brug Skkerhedsnformatoner for navgatonen Brugen af navgatonssystemet sker på eget ansvar. Fg. 6 Info: Detaljerede nformatoner vedrørende ændrng af de enkelte ndstllnger fås ved at klkke på kontaktfladen HJÆLP. OBS For at beskytte blens fører selv og andre mod uheld må navgatonssystemet kke betjenes under kørselen. Der må kun ses på Touchscreen-dsplayet når trafkstuatonen er skker og tllader dette. Vejførng og trafksklte er afgørende over for navgatonssystemets nstrukser. Navgatonssystemets nstruktonerne må kun følges, hvs forholdene og trafkreglerne tllader dette Skal den beregnede rute derved forlades, beregner navgatonssystemet automatsk en ny

8 02 Inden drftsættelsen 03 Betjenng af navgatonssoftwaren Info: Hvs de ndtalte kørselsnstruktoner kke er forstået, tjener kort- eller pl-vsnnger som supplerende orenterngshjælp Skkerhedsnformatoner tl drfttagnng blen OBS Holderen må kke monteres arbags funktonsområde. Ved nstallerng af holderen skal der sørges for at denne kke udgør en skkerhedsrsko, heller kke ved uheld Skkerhedsnformatoner vedrørende navgatonsapparatet OBS Beskyt navgatonsapparatet mod fugt, da det kke er beskyttet mod vandstænk. Før kke el-kabler umddelbar nærhed af skkerhedsrelevante apparater og forsynngslednnger. Efter nstallerngen skal alle skkerhedsrelevante dele køretøjet kontrolleres. Stkket på blladekablet trækkes ud af cgartænderen når blen forlades, da GPSmodtageren hele tden bruger strøm og kan aflade blens batter. Brug kun tlbehør der passer tl denne model. Hverken apparatet eller batteret må udsættes for temperaturer over 60 C. Info: Tl rengørngen må der kke anvendes stærke rengørngsmdler, men en fugtg klud. Ellers kan navgatonsapparatets hus tage skade. Stkket må kke trækkes ud ved kablet, da det herved kan tage skade. Kablet må kke knækkes og der skal sørges for at det kke kan beskadges af skarpkantede genstande. 3.1 Lydstyrke Lydstyrken af de ndtalte kørselsnstrukser P 9611 kan under navgatonen reguleres va lydstyrkeknappen eller software på følgende måde. Der er startet en navgaton. Kortet er åbent funkton NAVIGATION eller funkton SØG DESTINATION. 1. Klk på kontaktfladen LYDSTYRKE. Lydstyrkebjælken åbnes. Den ndeholder tre kontaktflader tl regulerng af lydstyrken. ØG REDUCER LYD TIL/ FRA. 2. Klk gen på kontaktfladen LYDSTYRKE. Lydstyrkebjælken lukkes. 3.2 Informaton Ved skærmens øverste kant vses der forskellge koner med nformatoner. GPS Ikonet GPS kan vse følgende tlstande af GPSmodtagelse: INGEN GPS: Den ndbyggede GPS-modtager er kke klar. Fortsætter dette problem længere td, bør kundeservce kontaktes. INTET SIGNAL (rød): Der modtages data fra færre end tre satelltter. Postonen kan kke beregnes. GPS KLAR (grå): Der modtages data fra mndst 3 satelltter. Postonen kan beregnes. Detaljerede nformatoner vedrørende GPSstatus fndes kaptel»gps status«på sde 34. Energ Ikonet ENERGI kan vse følgende tlstande for det ndbyggede batter. Apparatet forsynes af en ekstern strømklde. Batteret oplades. Apparatet forsynes af st nterne batter. Opladnngstlstanden på batteret er tlstrækkelg. Apparatet forsynes af st nterne batter. Opladnngstlstanden på batteret er svag. Retnng Ikonet RETNING vser hvlken retnng du lge bevæger dg. Det kan vse følgende retnnger: N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. TMC [ Trafkmeldnger ] Ikonet TMC kan vse følgende tlstande for TMCmodtagelsen: INTET SYMBOL: Den ndbyggede TMC-modtager er kke klar. Fortsætter dette problem længere td, bør kundeservce kontaktes. STATIONSSØGNING (rød): TMC-modtageren er klar tl modtagelse, men fnder ngen staton, der udsender TMC-sgnaler. TMC PÅ STANDBY (grå): Trafkmeldnger kan modtages

9 03 Betjenng af navgatonssoftwaren 04 Navgaton En beskrvelse af TMC-funktonen fndes kaptel»tmc [ Trafkmeldnger ]«på sde Softwaretastatur Hvs der kræves tekstndtastnnger, vses der et software-tastatur på skærmen. På software-tastaturet kan alle ndtastnnger ske med fngeren. Der kan kun ndtastes store bogstaver. Med hver bogstav tlpasses lsten automatsk tl ndtastnngerne. Den ndeholder således altd kun punkter der begynder med de ndtastede bogstaver eller har de ndtastede bogstaver deres navn. For at vælge et punkt, gør følgende: 1. Ved hjælp af kontaktfladerne OP og NED kan man flytte rundt på lsten. Brugen af navgatonssystemet sker på eget ansvar. OBS Vær altd opmærksom på skkerhedshenvsnnger kaptel»vgtge skkerhedsnformatoner«, sde 14. Mangelfuld GPS-modtagelse Hvs GPS-modtagelsen er forstyrret, stoppes navgatonen. Navgatonssoftwaren forblver åben. Så snart der gen modtages GPS-sgnaler, genkender softwaren den aktuelle poston og navgatonen kan fortsættes Intalserng af GPS-modtageren Info: Intalserngen af den ntegrerede GPSmodtager kan første gang tage op tl 30 mnutter. Hver gang navgatonsanlægget derefter tændes, starter GPS-modtagelsen nden for et mnut. Hvs navgatonsanlægget kke er blevet brug længere td og/eller det sdste tdspunkt lgger mere end 300 km fra den aktuelle poston, kan den næste ntalserng tage op tl 30 mnutter. Ved ndtastnnger af by og vejnavne skal der kke ndtastes specaltegn og omlyd. P 9611 ndsætter tegnene automatsk. Hvs der f. eks. søges efter byen»münchen«, ndtast bare»munchen«. Specaltegn kan være nyttge ved betegnelsen af gemte tl-adresser og ruter. Særlge taster ndføjer et mellemrum. sletter tegnet foran markøren. åbner taltastaturet. åbner bogstavtastaturet. åbner specaltegntastaturet. Så snart et specaltegn er ndtastet, vses der automatsk et bogstavtastatur gen. 3.4 Lster Ofte vses lster hvor der kan vælges et punkt. Dette sker f. eks. hvs der ndtastes en by. Så snart der er ndtastet det første bogstav, fremkommer den største by med dette første bogstav det angvne land. Så snart der er ndtastet det andet bogstav, fremkommer der en lste, der ndeholder alle byer, der begynder med dsse to bogstaver. 2. Klk på det ønskede punkt. Så snart punktet er overført, lukkes lsten. 3.5 Optoner I nogle af vnduerne fndes optoner, der fører dg tl yderlgere funktoner. En beskrvelse af alle optoner fndes kaptel»optoner«på sde Menuer Nogle kontaktflader ndeholder en menu, der åbnes ved aktverng 1. Klk på menupunktet for at udføre dettes funkton. 2. Klk på kontaktfladen den menu hvor det er åbnet for at lukke vnduet gen. Ankomst ved destnatonen Når den angvne destnaton er nået, vses en tlsvarende meddelelse. På kortet vses den aktuelle poston ved en GRØN trekant. 4.1 Start af P Tænd for navgatonsapparatet. 2. På STARTDISPLAYET klkkes på kontaktfladen NAVIGATION. Der fremkommer følgende meddelelse:»bemærk at trafkloven gælder over for navgatonssystemets anvsnnger. Apparatet må kke betjenes under kørslen.«3. Klk på kontaktfladen AFBRYD for kke at acceptere denne meddelelse. Navgatonssoftwaren afsluttes. 4. Klk på kontaktfladen OK for at acceptere meddelelsen. Hovedvnduet åbnes. Fra HOVEDVINDUET er der adgang tl alle navgatonssoftwarens funktoner. Klk på den ønskede kontaktflade ved nederste skærmkant. MP3-AFSPILLER for at åbne MP3- afsplleren. HÅNDFRI-MODUL for hente håndfr-sættet nd forgrunden. STARTSKÆRM for at hente STARTDIS- PLAYET forgrunden. Så snart navgatonsapparatet er tændt, starter ntalserng af GPS-modtageren. I øverste højre hjørne på skærmen vses konet GPS. Så snart der modtages data fra mndst 3 satelltter, skfter konet tl GPS KLAR. Info: Hvs konet GPS vser tlstanden GPS KLAR efter meget kortere td end 20 mnutter, bør navgatonsapparatet for skkerheds skyld forblve tændt yderlgere mndst 15 mnutter, så en påldelg drft af modtageren er garanteret. OBS Efterlades køretøjet, skal strømforsynngen va cgartænderen afbrydes. Da GPS-modtageren hele tden bruger strøm, kan batteret aflades. Åbnng af hovedvnduet På STARTDISPLAYET klkkes på kontaktfladen NAVIGATION. Når et andet vndue navgatonssoftwaren åbnes, klk på kontaktfladen TILBAGE, ndtl hovedvnduet åbnes. 4.2 Indtastnng af ny destnaton Nye destnatoner er for P 9611 alle destnatoner, der kke er navgeret tl før eller som kke er gemt. Du kan her angve en adresse, vælge en særlg adresse eller vælge en destnaton fra de drekte adresser. Når der angves en ny destnaton for første gang, åbnes lsten LANDE PÅ KORTET

10 04 Navgaton Klk på det land, hvor destnatonen lgger Angvelse af destnatonsland I øverste højre hjørne af vnduerne ADRESSE, SÆRLIG ADRESSE I EN BY og SÆRIG ADRESSE MED OVERREGIONAL BETYDNING fndes kontaktfladen LAND. Den vser navnebogstaver på det land, hvor der aktuelt kan angves. Hvs dn destnaton lgger et andet land, gør som følger: 1. Klk på kontaktfladen LAND. Lsten LANDE PÅ KORTET åbnes. 2. Klk på det land destnatonen lgger. Lsten LANDE PÅ KORTET lukkes gen. På konet vses destnatonslandets kon. Info: Der kan kun vælges lande, der det mndste delvst er dækket af det aktve kort Destnaton 1. Klk Hovedvnduet på NY DESTINATION. 2. Vælg INDTAST ADRESSE. Vnduet ADRESSE åbnes. 3. Indtast navn eller postnummer. 4. Indtast navnet på destnatonsvejen. Alternatvt kan også navnet på et kendt objekt, som f. eks.»olympske stadon«eller»effeltårn«ndtastes. 5. Indtast evt. husnummeret. 6. Er husnummeret kke kendt, kan også navnet på en tværvej nærheden ndtastes det dertl beregnede felt for at navgere tl et kryds af de to angvne veje. Info: Det er kke nødvendgt at ndtaste fuldstændge adressedata. Når kun byen angves, beregner navgatonsapparatet en rute tl byens geografske mdtpunkt. Når byen og vejen angves, beregner navgatonsapparatet en rute tl vejens geografske mdtpunkt. 7. Klk på kontaktfladen START NAVIGATION. Kortet åbnes funkton PREVIEW. Info: Informatoner om start af navgatonen fndes kaptel»start af navgatonen«på sde 23. Læs vdere der Særlg tl-adresse Særlge adresser, også kort kaldt POI [ Ponts of Interest ] er nyttge adresser, der er opdelt efter vsse kategorer. De særlge tl-adresser omfatter bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstatoner, offentlge myndgheder, læger, sygehuse, ndkøbscentre. Særlge tl-adresser kan vses ved hjælp af et symbol på kortet: 1. Klk hovedvnduet på OPTIONER. 2. Vælg INDSTILLINGER. 3. Klk på SÆRLIGE ADRESSER for at ndstlle hvlke kategorer der vses på kortet. Særlg adresse nærheden Særlge adresser nærheden er særlge adresser, der befnder sg en vs radus omkrng dn aktuelle placerng. På den måde kan den nærmeste tank - staton altd fndes. Info: GPS-modtagelsen skal være tlstrækkelg tl defnton af postonen. Tlstrækkelg GPS-modtagelse vses ved symbolet GPS KLAR (grå). Nærmere nformatoner fndes kaptel»gps status«på sde 34. I de drekte adresser står tre kategorer af særlge adresser fra de umddelbare omgvelser tl rådghed, efter hvlke der kan søges hurtgt og uden vdere ndtastnng. Nærmere nformatoner fndes kaptel»særlge adresser som drekte adresser«på sde Klk Hovedvnduet på NY DESTINATION. 2. Vælg SØG SÆRLIG ADRESSE. 3. Klk på I NÆRHEDEN. Vnduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN åbnes. 4. Klk på kategoren på den ønskede særlge adresse. Hvs der fndes underkategorer tl den valgte adresse, åbnes lsten UNDERKATEGORI. 5. Angv underkategoren for den ønskede særlge adresse. Lsten DESTINATIONENS BETEG- NELSE åbnes. Den ndeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest belggende særlge adresser den angvne kategor. 6. Klk på navnet på den særlge adresse. 7. Klk på kontaktfladen START NAVIGATION. Kortet åbnes funkton PREVIEW. Informatoner om start af navgatonen fndes kaptel»start af navgatonen«på sde 27. Læs vdere der. Særlg adresse med mere end regonal betydnng Særlge adresser med større end regonal betydnng er lufthavne og seværdgheder af natonal betydnng, større havne og andet. På denne måde kan du også fnde kendte seværdgheder uden at vde, tl hvlken by de hører. 1. Klk Hovedvnduet på NY DESTINATION. 2. Vælg SØG SÆRLIG ADRESSE. 3. Klk på OVERREGIONALT. Vnduet SÆRLIG ADRESSE MED OVERREGIONAL BETYDNING åbnes. 4. Klk på kategoren på den øsnkede særlge adresse. Lsten DESTINATIONENS BETEG- NELSE åbnes. Den ndeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest belggende særlge adresser den angvne kategor. 5. Klk på destnatonens navn. 6. Klk på kontaktfladen START NAVIGATION. Kortet åbnes funkton PREVIEW. Informatoner om start af navgatonen fndes kaptel»start af navgatonen«på sde 27. Læs vdere der. Særlg tl-adresse fra en bestemt by Særlge adresser en bestemt by kan være en hjælp ved navgatonen nd en bestemt by. 1. Klk Hovedvnduet på NY DESTINATION. 2. Vælg SØG SÆRLIG ADRESSE. 3. Klk på I EN BY. Vnduet SÆRLIG ADRESSE I EN BY åbnes. 4. Indtast navn eller postnummer. 5. Klk på kategoren på den ønskede særlge adresse. Hvs der fndes underkategorer tl den valgte adresse, åbnes lsten UNDERKATEGORI. 6. Angv underkategoren for den ønskede særlge adresse. Lsten DESTINATIONENS BETEGNELSE åbnes. Den ndeholder, alfabetsk sorteret, særlge adresser den angvne kategor. 7. Klk på destnatonens navn. 8. Klk på kontaktfladen START NAVIGATION. Kortet åbnes funkton PREVIEW. Informatoner om start af navgatonen fndes kaptel»start af navgatonen«på sde 27. Læs vdere der Informatoner om destnatonen Der fndes nærmere nformatoner, som f. eks. telefonnumre på restauranter, om mange destnatoner, du har angvet, navgatonssystemets database. Udgående fra et af de ovenstående beskrevne vnduer tl ndtastnng af destnatonen, gør følgende: 1. Klk på kontaktfladen INFORMATIONER OM DESTINATIO- NEN. Vnduet åbnes. Det ndeholder alle nformatoner der fndes databasen vedrørende den angvne destnaton. Klk på kontaktfladen VIS PÅ KORTET for at få vst destnatonen på kortet. Klk på kontaktfladen for at kalde destnatonen drekte. Klk på kontaktfladen AFBRYD for at lukke vnduet INFORMATIONER OM DESTINA- TIONEN gen

11 04 Navgaton Særlge adresser som drekte adresser I de drekte adresser står tre kategorer af særlge adresser tl rådghed. Destnatoner nærheden, der svarer tl en af dsse kategorer, kan oplstes hurtgt og uden yderlgere ndtastnnger. 1. Klk Hovedvnduet på OPTIONER. 2. Vælg INDSTILLINGER. 3. Klk på SÆRLIGE ADRESSER for at ndstlle hvlke kategorer der står tl rådghed under de drekte adresser. Info: GPS-modtagelsen skal være tlstrækkelg tl defnton af postonen. Tlstrækkelg GPSmodtagelse vses ved symbolet GPS KLAR. Nærmere nformatoner fndes kaptel»gps status«på sde Klk Hovedvnduet på NY DESTINATION. Menuen NY DESTINATION åbnes. Nederst menuen vses konerne for kategorerne, hvor der står særlge adresser tl rådghed som drekte adresser. 2. Klk på kategoren for den søgte særlge adresse. Lsten DESTINATIONENS BETEGNELSE åbnes. Den ndeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest belggende særlge adresser den angvne kategor. 3. Klk på destnatonens navn. Kortet åbnes funkton PREVIEW. Informatoner om start af navgatonen fndes kaptel»start af navgatonen«på sde Valg af gemt destnaton Under MINE DESTINATIONER kan der P 9611 vælges mellem følgende adresser eller lster: SENESTE DESTINATIONER: Destnatoner, der før er anvendt tl navgatonen. FORETRUKNE: alle destnatoner, der er gemt P Seneste destnatoner P 9611 gemmer de seneste 30 destnatoner, hvor der er startet en navgaton, lsten SENESTE DESTINATIONER. 1. Klk Hovedvnduet på MINE DESTINATIONER. 2. Vælg SENESTE DESTINATIONER. 3. Klk på den ønskede destnaton. 4. Klk på kontaktfladen START NAVIGATION. Kortet åbnes funkton PREVIEW. Informatoner om start af navgatonen fndes kaptel»start af navgatonen«på sde Foretrukne Destnatoner, du skal køre tl flere gange, kan gemmes lsten FORETRUKNE. Her kan der gemmes op tl 500 adresser. Informatoner tl lagrng og bearbejdnng af en tl-adresse fndes kaptel»lagrng af destnatoner«på sde Klk Hovedvnduet på MINE DESTINATIONER. 2. Vælg FORETRUKNE. 3. Klk på den ønskede destnaton. 4. Klk på kontaktfladen START NAVIGATION. Kortet åbnes funkton PREVIEW. Informatoner om start af navgatonen fndes kaptel»start af navgatonen«på sde Navgaton hjem I P 9611 kan en adresse gemmes som hjemmeadresse. Navgatonen tl denne adresse kan altd aktveres ved at klkke på en enkel kontaktflade. Hvs du første gang klkker på kontaktfladen HJEM, opfordres du tl at angve dn adresse. Informatoner tl ndtastnng af hjemmeadresse fndes kaptel»defnton af destnaton som hjemmeadresse«på sde Klk Hovedvnduet på HJEM. Hvs du endnu kke har angvet dn adresse, gøres du opmærksom på dette et dalogvndue. Navgatonen starter. Der gælder den samme ruteprofl som ved seneste navgaton. 4.5 Defnton af destnaton på kortet Ved hjælp af denne funkton kan tl-adressen tl en navgaton drekte vælges på kortet. Ud over byer og veje kan du også hurtgt vælge særlge adresser på denne måde. 1. Klk Hovedvnduet på OPTIONER. 2. Vælg VIS KORT. Kortet åbnes funkton SØG DESTINATION. 3. Klk på det der skal navgeres tl. Det punkt du har klkket på vses under trådkrydset. Info: Hvordan det vste kortudsnt ændres således at destnatonen er bedre synlg, fremgår af kaptel»kort funkton Søg destnaton«på sde 32. I feltet på skærmens nederste tredjedel vses nu de geografske koordnater for destnatonen og den pågældende adresse. 4. Klk på kontaktfladen OK. Vnduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. I øverste venstre hjørne vses de detaljerede adressedata for den valgte destnaton. 5. Klk på kontaktfladen KØR DERHEN. Kortet åbnes funkton PREVIEW. Informatoner om start af navgatonen fndes kaptel»start af navgatonen«på sde 23. Læs vdere der. 4.6 Særlge adresser på ruten Under en navgaton kan du altd få vst særlge adresser fra tre forskellge kategorer, som lgger foran dg på ruten. På denne måde kan du hurtgt erfare hvor lang vej der er tl nærmeste rasteplads. Du kan tlføje rastepladsen som va-adresse på dn rute. Kortet er åbnet funkton Navgaton. 1. Klk på et sted på kortet. 2. Klk på kontaktfladen SÆRLIGE ADRESSER PÅ RUTEN. Vnduet SÆRLIGE ADRESSER PÅ RUTEN åbnes. Det vser fra hver af de tre kategorer de to særlge adresser der lgger på eller nærheden af dn rute. De særlge adresser er sorteret efter afstand. Angvelse af en af de særlge adresser som va-adresse Hvs du vl køre tl en af de vste va-adresser, klk på kontaktfladen VIA-ADRESSE tl højre for punktet på lsten. Ruten genberegnes. Der navgeres tl den angvne særlge adresse som næste rutepunkt. 4.7 Start af navgatonen Kortet er åbnet funkton PREVIEW. Navgatonsdestnatonen er vst ved et llle flag. Kørselsstræknngen og den estmerede kørselstd vses. Grundlaget for beregnngen er en såkaldt ruteprofl. Hvs ruteproflen nu skal ændres eller vses, klk på kontaktfladen RUTEPROFIL. Info: Hvs du ændrer ruteoptoner, forblver dsse ændrnger også gyldge for de efterfølgende navgatoner. Informatonerne vedrørende ændrng af de enkelte ndstllnger for ruteproflen fås ved at klkke på den pågældende kontaktflade HJÆLP. Ingen GPS-modtagelse Hvs der kke modtages et tlstrækkelgt GPS-sgnale, fremkommer følgende meddelelse:»der modtages aktuelt ntet GPS-sgnal. Skal seneste kendte poston anvendes?«du har følgende mulgheder: Klk på kontaktfladen OK. Ruten beregnes med den seneste kendte poston som udgangspunkt. Så snart GPS-modtagelsen er tlstrækkelg for postonerngen, genberegnes ruten og navgatonen kan startes. Klk på kontaktfladen AFBRYD. Hovedvnduet åbnes. Den ønskede destnaton er gemt lsten over SENESTE DESTINATIONER

12 05 Admnstraton af tl-adresser 06 Rute med delstræknnger Hver destnaton du angver samt destnatoner fra lsten SENESTE DESTINATIONER kan gemmes lsten FORETRUKNE. Dette er sær nyttgt hvs du kører flere gange tl denne destnaton Lagrng af destnatoner 1. Angv destnatonen, men uden at klkke på kontaktfladen START NAVIGATION. 2. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 3. Vælg GEM DESTINATION. ELLER 1. Vælg destnatonen fra lsten SENESTE DESTINATIONER uden at klkke på kontaktfladen START NAVIGATION. 2. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 3. Vælg GEM SOM FORETRUKNE. 4. Indtast et navn for destnatonen 5. Hvs destnatonen skal defneres som hjemmeadresse, klk på kontaktfladen ÆNDR, således at værden JA er fremhævet med sort. 6. Klk på kontaktfladen GEM Defnton af destnaton som hjemmeadresse Der kan vælges en destnaton fra lsten FORETRUKNE som hjemmeadresse for at kunne starte navgatonen tl denne destnaton nemt og hurtgt fra hovedvnduet. Klk dertl på kontaktfladen HJEM. For at defnere en adresse som hjemmeadresse, gør følgende: 1. Vælg den destnaton fra lsten FORETRUKNE, der skal defneres som hjemmeadresse. 2. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 3. Vælg FRA-ADRESSE. Den valgte destnaton er nu valgt som hjemmeadresse. I lsten FORETRUKNE er hjemmeadressen fremhævet med et llle hus. Der kan også planlægges ruter også uden GPSmodtagelse, f. eks. for at planlægge ruten feren på bass af en oprettet rute. 6.1 Ruteplanlægnng 1. Klk Hovedvnduet på kontaktfladen OPTIONER. Lsten over optoner åbnes. 2. Vælg RUTEPLANLÆGNING. Vnduet RUTEPLANLÆGNING åbnes Angvelse af startpunkt Startpunkt på en rute er det punkt hvor du vl starte rejsen. Denne kan angves uafhænggt af den aktuelle poston. Startpunktet er kun vgtgt, hvs du vl se en planlagt rute på kortet, men aktuelt kke har GPSmodtagelse eller kke befnder dg på det planlagte startpunkt. Det startpunkt, du angver, har derfor også det løbende nummer»0«. Så snart du starter en navgaton, anvendes dn aktuelle poston som startpunkt. Første delstræknng er så turen tl rutepunktet med det løbende nummer Klk på feltet FASTLÆG STARTPUNKT. Menuen STARTPUNKT åbnes. STARTPUNKT åbnes. Nu kan du angve et andet startpunkt. Gør som beskrevet ovenfor Angvelse af rutepunkter Rutepunkter på en rute er de destnatoner du vl navgere tl. Ved sden af hvert rutepunkt vses dets løbende nummer på en kontaktflade. 1. Klk på feltet FASTLÆG DESTINATIONS- PUNKT. Menuen RUTEPUNKT åbnes. 2. Indtast ønsket type ndtastnng af destnatoner. 3. Angv rutepunkt. 4. Klk på kontaktfladen TILFØJ. Det valgte rutepunkt vses nu ved sden af dets løbende nummer. Gentag dsse skrdt for hver yderlgere destnaton du vl tlføje ruten Bearbejdnng af rutepunkter Rutepunkter kan slettes fra en rute. Rutepunkternes rækkefølge kan ændres efter ønske. Startpunktet kan hverken forskydes eller slettes. Klk på det rutepunkt der skal redgeres. Hvs du vl angve dn aktuelle poston som startpunkt: 2. Klk på menupunktet AKTUEL POSITION. Hvs der skal angves et andet startpunkt: 3. Klk på den pågældende kontaktflade. 4. Indtast ønsket startpunkt. 5. Klk på kontaktfladen SÆT STARTPUNKT. Den valgte poston vses nu ved sden af kontaktflade 0 [ Startpunkt ]. Ændrng af startpunkt Klk på feltet FASTLÆG STARTPUNKT. Menuen Kontekstmenuen ndeholder følgende kontaktflader: RUTEPUNKT FREM: Forskyder det valgte rutepunkt frem. [ Eksempel: rutepunkt 2 blver rutepunkt 1 ] RUTEPUNKT TILBAGE: Forskyder det valgte rutepunkt tlbage. [ Eksempel: rutepunkt 2 blver rutepunkt 3 ] SLET: Sletter der valgte rutepunkt. Sletnngen bekræftes et dalogvndue

13 06 Rute med delstræknnger 6.2 Admnstraton af ruten Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn. Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men kke den beregnede rute. For at hente en gemt rute, skal denne genberegnes nden navgatonen. Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes Lagrng af ruten Vnduet RUTEPLANLÆGNING er åbent. Der er angvet startpunktet og mndst et rutepunkt. 1. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 2. Vælg GEM RUTE. 3. Indtast et navn for ruten. 4. Klk på kontaktfladen GEM. Destnatonen er nu optaget lsten GEMTE RUTER. 6.3 Navgaton For at starte eller smulere en rute skal denne først beregnes Beregnng og vsnng af rute En planlagt rute kan også beregnes og vses på kortet uden GPS-modtagelse. Vnduet RUTEPLANLÆGNING er åbent. Du har angvet startpunktet og mndst et rutepunkt. 1. Klk på kontaktfladen. VIS RUTE Kortet åbnes funkton PREVIEW. Startpunktet og rutepunkterne er vst ved små flag. For hver delstræknng er afstanden og den estmerede kørselstd angvet. Derudover er de samme data også angvet for hele ruten Smulerng af rute En navgatons rute kan også kun smuleres Start af navgatonen Der er vst og beregnet en rute. Såkaldte ruteoptoner danner bass for ruteoptonerne. For at få vst eller redgere dem: 1. Klk på kontaktfladen RUTEPROFIL. Info: Når ruteoptonerne ændres, gælder dsse ændrnger stadg for følgende navgatoner. Informatonerne vedrørende ændrng af de enkelte ndstllnger for ruteproflen fås ved at klkke på den pågældende kontaktflade HJÆLP. 2. Vælg START NAVIGATION eller start kørselen. Ingen GPS-modtagelse Hvs der kke modtages et tlstrækkelgt GPSsymbol, har du følgende mulgheder:»der modtages aktuelt ntet GPS-sgnal. Skal seneste kendte poston anvendes?«du har følgende mulgheder: Klk på kontaktfladen OK for at beregne ruten med den seneste kendte poston som udgangspunkt. Så snart GPS-modtagelsen er tlstrækkelg for postonerngen, genberegnes ruten og navgatonen kan startes. Klk på kontaktfladen AFBRYD for at gemme destnatonen på lsten SENESTE DESTINATI- ONER Hent gemt ruten 1. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 2. Vælg GEMTE RUTER. 3. Klk på den ønskede rute. 4. Klk på kontaktfladen HENT RUTE. Vnduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Startpunktet og rutepunkterne for den hentede rute er regstreret. Info: For en smulerng kræves ngen GPSmodtagelse. Der kan kun smuleres ruter på op tl 100 km maks. længde. Der er beregnet og vst en rute. 1. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 2. Vælg SIMULERING. Ruten genberegnes tl smulerng. Efter beregnngen startes smulerngen. Afslutnng af smulerng Smulerngen kan altd stoppes. 1. Klk på kontaktfladen. Efter at afslutnngen på smulerngen er bekræftet åbnes hovedvnduet

14 07 Optoner I nogle af vnduerne vses kontaktfladen OPTIONER, der fører tl yderlgere funktoner. 1. Klk på kontaktfladen OPTIONER for at åbne lsten over optoner. 2. Vælg ønsket opton. 3. Klk gen på kontaktfladen OPTIONER for at lukke lsten uden at udføre en opton. SLET ALT: Sletter alle destnatoner fra lsten SENESTE DESTINATIONER. Lsten er derefter tom. Sletnngen skal bekræftes et dalogvndue. GEM SOM FORETRUKNE: Gemmer den angvne destnaton lsten FORETRUKNE. Nærmere nformatoner fndes kaptel»lagrng af destnatoner«på sde 24. VIS PÅ KORTET: Vser den angvne adresse på kortet. VIS KORT: Kortet åbnes funkton SØG DESTINATI- ON. Her kan en navgatonsdestnaton drekte fastlægges på kortet. Nærmere nformatoner fndes kaptel»defnton af destnaton på kortet«på sde 23. SLET: Sletter den valgte destnaton fra lsten FORETRUKNE eller den valgte rute fra lsten GEMTE RUTER. Sletnngen skal bekræftes et dalogvndue. NY RUTE: Sletter startpunkt og alle rutepunkter fra vnduet, så du kan planlægge en ny rute. Den før planlagte rute bør lgeledes gemmes under et andet navn. PRODUKTINFO: Åbner et vndue hvor du kan få nformatoner om den nstallerede softwareverson samt det gemte klokkeslæt for navgatonssystemet. Nærmere nformatoner fndes kaptel»tmc [ Trafkmeldnger ]«på sde 34. OPRET INDTALT KOMMANDO: Åbner et vndue hvor du efter opfordrng kan ndtale en kommando for den valgte destnaton. Således kan navgatonen tl denne destnaton altd starte»på kommando«. OMDØB: Åbner et vndue hvor du kan ændre betegnelsen for den valgte destnaton eller den valgte rute. FABRIKSINDSTILLINGER: Åbner et vndue hvor alle ndstllnger ændres tlbage tl frabrksndstllngerne. SLET DESTINATION: Sletter den markerede destnaton fra lsten SENESTE DESTINATIONER eller FORETRUKNE. Sletnngen skal bekræftes et dalogvndue. GEM DESTINATION: Gemmer den angvne adresse lsten FORETRUKNE. Nærmere nformatoner fndes kaptel»lagrng af destnatoner«på sde 24. TILFØJ SOM RUTE: Åbner ruteplanlægnngen. Den angvne adresse ndføjes som første rutepunkt en ny rute. Nærmere nformatoner fndes kaptel»planlægnng af ruter«på sde 25. INDSTILLINGER: Åbner vnduet INDSTILLINGER, hvor navgatonssystemet kan konfgureres. GEM RUTE: Åbner et vndue hvor den planlagte rute kan gemmes under et bestem navn. Nærmere nformatoner fndes kaptel»konfgurerng af P 9611«på sde 35. Nærmere nformatoner fndes kaptel»lagrng af ruten«på sde 26. GEMTE RUTER: Åbner et vndue hvor en gemt rute kan hentes. GPS STATUS: Åbner vnduet GPS STATUS. Her kan detaljerne tl GPS-status ses og data tl den aktuelle poston gemmes. Nærmere nformatoner fndes kaptel»gps status«på sde 34. FRA-ADRESSE: Gemmer den valgte adresse som dn hjemmeadresse som kan startes va kontaktfladen HJEM. KALIBRERING: Åbner et vndue hvor touchscreen kan genkonfgureres, hvs den reagerer unøjagtgt på berørnger. RUTEPLANLÆGNING: Åbner vnduet RUTEPLAN- LÆGNING. Her kan ruter planlægges, planlagte ruter admnstreres og navgatonen tl en planlagt rute startes. Nærmere nformatoner fndes kaptel»planlægnng af ruter«på sde 26. RUTEPROFIL: Åbner vnduet RUTEPROFIL, hvor du kan se optonerne for ruteberegnngen og evt. ændre dem. SIMULERING: Smulerer en navgaton på den vste rute. Denne smulerng kan kun udføres for ruter op tl maks. 100 km. En GPS-modtagelse er kke nødvendg. TRAFIK: Åbner vnduet TRAFIKMELDINGER hvor de ekssterende meldnger oplstes

15 08 Arbejdet med kortet 8.1 Kortmaterale Selvom der er gemt flere navgatonskort på hukommelseskortet navgatonsapparatet kan P 9611 altd kun arbejde med et kort. For at se hvlket kort aktuelt anvendes gør følgende: 1. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 2. Vælg INDSTILLINGER. 3. Klk på AKTUELT KORT. 8.2 Kort funkton Prevew Du har angvet en destnaton og klkket på kontaktfladen START NAVIGATION. ELLER Du har planlagt eller hentet en rute og klkket på kontaktflade VIS RUTE. Kortet åbnes funkton PREVIEW. Du ser hele ruten. [ Fg. 9 ] Hvs du vl have vst en rute med flere delstræknnger, ser du dsse nformatoner også for hver delstræknng. For at se og eventuelt ændre de ndstllnger, der lgger tl grund for den beregnede rute: 1. Klk på kontaktfladen RUTEPROFIL. 2. Vælg START NAVIGATION for at starte kørselen. Hvs der vses en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten evt. Som startpunkt omfattes nu dn aktuelle poston af beregnngen. Navgatonen fører tl det første oplyste rutepunkt. For at vse kortet funkton SØG DESTINATION: 1. Klk på kontaktfladen SØG DESTINATION. [ 1 ] Ruten er fremhævet GRØN. [ 2 ] Destnatonen er markeret ved et llle flag. Hvs du får vst en planlagt eller hentet rute, er startpunktet og hver rutepunkt markeret med et llle flag. [ 3 ] Et nfofelt vser hele kørestræknngens, den estmerede kørselstd og den estmerede ankomsttd. Dsse nformatoner kan vses eller skjules på følgende måde: 1. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 2. Vælg INDSTILLINGER. 3. Klk på GRUNDINSTILLINGER. 4. Skjul eller vs nformatoner. [ 4 ] En GRØN trekant fremstller den aktuelle poston. Hvs du vl have vst en planlagt eller hentet rute og det angvne startpunkt er kke dn aktuelle poston, vses den aktuelle poston måske kke prevew. 8.3 Kort funkton Navgaton Efter at ruten er blevet vst på kortet funkton PREVIEW, er navgatonen startet. Kortet åbnes funkton NAVIGATION. [ Fg. 10 ] [ 1 ] Vser hvlken skltnng der skal følges. [ 2 ] Vser gældende hastghedsbegrænsnnger. [ 3 ] Vser ved handlnger kort efter hnanden, hvlken handlng der følger efter den næste. [ 4 ] Vser skematsk det næste vejkryds, hvor der skal drejes af. Derunder vses den resterende afstand tl dette kryds. Når du nærmer dg vejkrydset, vses en punktfremstllng stedet for afstandsangvelsen. Jo færre grønne punkter der er, jo nærmere er du kommet krydset. Hvs der kke skal drejes af længe, vses der kun en pl lgeud med en angvelse af afstanden, der vser hvor længe vejforløbet skal følges. [ 5 ] Ruten er markeret farven GRØN. [ 6 ] En GRØN trekant vser den aktuelle poston på kortet. Derved sørger et kontnuerlgt skftende kortudsnt for at den aktuelle poston så vdt mulgt vses centreret på kortet. [ 7 ] Vser højden over NN og den aktuelle hastghed. [ 8 ] Vser kørselsstræknngen, den estmerede kørselstd og den estmerede ankomsttd. [ 9 ] Vser hele kørselsstræknngen, den estmerede kørselstd, den estmerede ankomsttd for den aktuelle delstræknng. [ 10 ] De vejspor der fører tl dn destnaton er vst grønt. [ 11 ] I det øverste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnt, der skal køres på næst. [ 12 ] I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnt, du aktuelt kører på. [ 1 ] [ 2 ] [ 1 ] [ 5 ] [ 7 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 3 ] [ 8 ] [ 6 ] [ 10 ] [ 9 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 4 ] Fg. 9 Fg

16 08 Arbejdet med kortet Info: Vsnng af mange af de ovennævnte områder kan konfgureres va OPTIONER > INDSTILLINGER > GRUNDINSTILLINGER. Nogle punkter fungerer kun hvs de pågældende nformatoner er ndeholdt kortmateralet. Ved et klk på det store plefelt, gentages den aktuelle kørselsnstrukton. [ 4 ] Afslutnng af navgatonen For at afslutte navgatonen gør følgende: 1. Klk på kontaktfladen TILBAGE. 2. Bekræft afslutnngen. Kortfunktoner funkton Navgaton Klk på et tlfældgt punkt på kortet funkton NAVIGATION. Der vses kontaktflader med forskellge funktoner. 2D / 3D: Skfter mellem 2D- og 3D-funkton. Ikonet på den aktuelt ndstllede funkton vses med grønt. DAG / NAT: Skfter mellem touchscreen-dsplayfunktoner DAG og NAT. Ikonet på den aktuelt ndstllede funkton vses med grønt. VIA-ADRESSE: Åbner en menu tl ndtastnng af en va-adresse. Navgatonen fører så fald først tl denne va-adresse. Derefter kan navgatonen fortsættes tl den oprndelge destnaton. UDELAD RUTEPUNKT : Når der klkkes på denne kontaktflade oversprnges næste rutepunkt. Denne kontaktflade er naktv, hvs der kke er angvet mndst 2 rutepunkter. SPÆRRING: Spærrer et vejafsnt, f. eks. for at køre rundt om en trafkprop. Ruten beregnes så fald rundt om det spærrede vejafsnt. Fornyet klk på kontaktfladen ophæver spærrngen gen. SÆRLIGE ADRESSER PÅ RUTEN: Ved et klk på denne kontaktflade vses særlge adresser på den angvne rute. En destnaton der vses her kan også ndføjes som va-adresse. Klk dertl på kontaktfladen VIA-ADRESSE. 8.4 Kort funkton Søg destnaton Kortet er altd funkton SØG DESTINATION, når der fremkommer et trådkryds. Hvs du er undervejs, ændres kortet kke. Den er altd udrettet så nord er øverst. ZOOM UD: Det vste kortudsnt forstørres. Der ses færre detaljer. ZOOM IND: Det vste kortudsnt formndskes. Der ses flere detaljer. ZOOM: Er denne kontaktflade aktv, kan et kortudsnt ndtegnes med fngeren eller en stft fra øverst tl venstre tl nederst tl højre og derefter zoomes tl dsplaystørrelse. Tegnes kortudsnttet fra nederst tl højre tl øverst tl venstre, zoomes ud af kortet. FORSKYD: Klk på kontaktfladen aktv, kan det vste kortudsnt forskydes den ønskede retnng med fngeren eller med stften. HELE RUTEN: Zoomer kortet så hele ruten er synlg. AKTUEL POSITION: Vælger det vste kortudsnt så den aktuelle poston er centreret. Fg Arbejde funkton Søg destnaton 1. Klk på det der skal navgeres tl. Dette punkt vses under trådkrydset. I feltet på dsplayets nederste tredjedel vses de geografske koordnater for destnatonen og den pågældende adresse. 2. Klk på kontaktfladen OK. Der vses kontaktflader med forskellge funktoner. KØR DERHEN: Starter navgatonen tl det valgte punkt. Aktuelle navgatoner afbrydes. VIA-ADRESSE: Indsætter den valgte destnaton som va-adresse. Navgatonen fører så fald først tl denne va-adresse. Derefter kan navgatonen fortsættes tl den oprndelge destnaton. Denne funkton er kun aktveret, når man lge kører en navgaton. DEFINER SOM DESTINATION: Tlføjer det valgte punkt som sdste punkt ruteplanlægnngen. Hvs du endnu kke havde åbnet ruteplanlægnngen, er det valgte punkt det første rutepunkt en ny ruteplanlægnng. GEM: Åbner vnduet GEM DESTINATIONEN UNDER Her kan du ndtaste et navn som det angvne punkt gemmes under lsten FORETRUKNE. Nærmere nformatoner fndes kaptel»lagrng af destnatoner«på sde 24. SØGNING I OMRÅDET: Åbner vnduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN. Her søges efter destnatoner nærheden af det angvne punkt. Klk på kontaktfladen SØG DESTINATION, for at afslutte funkton SØG DESTINATION. Du befnder dg gen det vndue, hvor denne funkton blev startet. Klk på kontaktfladen TILBAGE for at vende tlbage tl Hovedmenuen. Hvs du lge befnder dg en navgaton, opfordres du tl at bekræfte at navgatonen blver afbrudt

17 09 Nyttge funktoner 10 Konfgurerng af P GPS status, lagrng af aktuel poston I vnduet GPS STATUS fndes et overblk over de data, navgatonssystemet beregner ud fra de modtagne GPS-sgnaler. GPS-status kan nås fra mange vnduer. 1. Klk på OPTIONER. 2. Vælg GPS STATUS. Den aktuelle poston kan gemmes lsten FORETRUKNE. 3. Klk på kontaktfladen GEM POSITION. Dalog vnduet GEM DESTINATIONEN UNDER... åbnes. Markøren blnker feltet NAVN. 4. Indtast et navn for destnatonen. 5. Defner evt. den aktuelle poston som hjemmeadresse. 6. Klk på kontaktfladen GEM. 9.2 TMC [ Trafkmeldnger ] Dt apparat er udstyret med en ntegreret TMCmodtager, men navgatonssystemet har dog først adgang tl aktuelle trafkmeldnger når du har tlsluttet det va blladekablet. Når der er behov for det kan systemet foretage dynamsk ændrnger af ruten fx for at køre uden om en kø. De aktuelt gyldge trafkmeldnger kan nås va mange vnduer. 1. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 2. Vælg TRAFIK. Vnduet TRAFIKMELDINGER åbnes. Over lsten vser kontaktfladen VISTE MELDINGER, hvlken type trafkmeldnger der oplstes og hvor mange meldnger af denne type der forelgger. 3. Klk på kontaktfladen VISTE MELDINGER for at vælge hvlke trafkmeldnger der skal vses. For hver trafkmeldng lsten vses nformatoner vedrørende trafkproblemets sted og type. 4. Klk på en meldng for at se detaljerede nformatoner. Forhndrnger på ruten kan navgatonsystemet IGNORER. Kontaktfladen OMKØR / IGNORER vser den pågældende status. Klk på kontaktfladen TILBAGE for at lukke vnduet TRAFIK- MELDINGER gen. 9.3 Indstllnger TMC I vnduet INDSTILLINGER TMC kan TMC-statonen ndstlles og konfgureres, om og hvordan modtagelsen af en trafkmeldng, der angår ruten, skal påvrke ruteforløbet. 1. Klk vnduet TRAFIKMELDINGER på OPTIONER. 2. Vælg INDSTILLINGER TMC. Statonssøgnng Klk på kontaktfladen STATIONSSØGNING og fastlæg hvordan statonen ndstlles, hvorfra der skal modtages trafkmeldnger. AUTOMATISK: Med plekontaktfladerne felt staton kan en anden staton søges. Systemet søger en anden staton når modtagelsen er dårlg. HOLD STATION: Med plekontaktfladerne felt staton kan en anden staton søges. Systemet søger den samme staton på en anden frekvens når modtagelsen blver dårlg. HOLD FREKVENS: Du kan ndstlle en anden frekvens med ple knapperne. Systemet søger ngen staton når modtagelsen er dårlg. Genberegn ruten Klk på kontaktfladen GENBEREGN RUTEN for at fastlægge hvordan nye meldnger behandles, når de vedrører dn rute. AUTOMATISK: Der beregnes automatsk en alternatv rute. Vnduet INDSTILLINGER er udgangspunkt for alle tlpasnnger der foretages for at ndrette P 9611 efter personlge ønsker og behov. Indstllngerne kan nås va mange vnduer: 1. Klk på kontaktfladen OPTIONER. 2. Vælg INDSTILLINGER. Vnduet INDSTILLINGER har flere kontaktflader: AKTUELT KORT, SÆRLIGE ADRESSER, GRUNDINSTILLINGER og RUTEPROFIL. 3. Klk på den ønskede kontaktflade for at åbne det pågældende ndstllngsvndue. Indstllnger de enkelte vnduer er fordelt på flere skærmsder. Ved hjælp af kontaktfladerne TIL VENSTRE og TIL HØJRE kan der bladres lsten. Nogle ndstllnger kan kun antage to eller tre værder. Dsse ndstllnger genkendes på kontaktfladen ÆNDR. Alle mulge værder vses. Den aktuelt gældende værd er fremhævet sort. 1. Klk på kontaktfladen ÆNDR for at skfte mellem de mulge værder. Nogle ndstllnger kan antage mange forskellge værder. Dsse ndstllnger genkendes på kontaktfladen LISTE. Den aktuelt gældende værd er synlg. 1. Klk på kontaktfladen LISTE. En lste med de mulge værder åbnes. Den aktuelt gældende værd er markeret. 2. Klk på den ønskede værd. Den er nu markeret. 3. Klk på kontaktfladen OK. Lsten lukkes gen. Den nye værd vses. Tl hver ndstllng fndes en kontaktflade HJÆLP. 1. Klk på kontaktfladen HJÆLP for at hente en detaljeret forklarng tl den pågældende ndstllng. Indstllngsvnduerne kan lukkes på to måder. 1. Klk på kontaktfladen FÆRDIG. Foretagne ændrnger overtages. 2. Klk på kontaktfladen AFBRYD. Foretagne ændrnger overtages kke. Vnduet INDSTILLINGER åbnes gen. OMKØR eller PÅ ANFORDRING: Meldngen vses. I dette vndue kan fastlægges om der skal beregnes en alternatv rute eller ej

18 11 MP3-afspller 12 Håndfr-modul Va den ntegrerede MP3-afspller kan der, også mens navgatonssoftwaren er aktv, gengves MP3- fler. Dertl skal MP3-flerne først koperes tl det medfølgende hukommelseskort. Koper MP3-fler på anlægget 1. Tænd for navgatonsanlægget. 2. Forbnd vedlagte USB-kabel navgatonsanlægget med navgatonsanlægget og computeren. Gengvelse af MP3-fler Marker lsten den mappe eller fl du vl afsplle. GENGIVELSE: gengver den markerede fl eller flerne den markerede mappe. ÅBN MAPPE: åbner den markerede mappe. ET NIVEAU OP: markerer den overordnede mappe MP3-ndstllnger 1. Klk på INDSTILLINGER. I vnduet MP3- INDSTILLINGER kan gengvelsesfunktonen ndstlles. 2. Klk på kontaktfladen ÆNDR, der lgger ved sden af den pågældende ndstllng for at skfte mellem de mulge værder. Den aktuelt gældende værd er fremhævet gult. Info: Detaljerede nformatoner vedrørende ændrng af de enkelte ndstllnger fås ved at klkke på den pågældende kontaktflade HJÆLP. Info: Navgatonssystemet kan kke hentes va USB-kablet. MARKERING NED: markerer det næste element på lsten. 3. Wndows genererer et nyt drev. Her lgger en mappe med navnet»mp3«. 4. Koper de ønskede MP3-fler tl denne mappe. Det kan også koperes hele mapper, f. eks. komplette albummer tl denne mappe. 5. MP3-afsplleren vses nu ved genstart som MP3-afspller med de nye MP3-fler. Åbn MP3-afspller På startdsplayet klkkes på kontaktfladen MP3- AFSPILLER. Når navgatonssoftwaren er åben: 1. Klk på den ønskede kontaktflade MP3-AFSPILLER ved nederste skærmkant. Vnduet MP3-AFSPILLER åbnes. Klk på kontaktfladen NAVIGATION for at hente navgatonssoftwaren forgrunden. Klk på kontaktfladen STARTSKÆRM for at hente startdsplayet forgrunden. MARKERING OP: markerer det foregående element på lsten. PAUSE: standser den aktuelle gengvelse. FORTSÆT: fortsætter den standsede gengvelse. tlbage. FREM: Spoler den gengvende fl frem. TILBAGE: Spoler den gengvende fl LYDSTYRKE: åbner lydstyrkebjælken. Informatoner Under gengvelsen af en fl vses vnduet MP3- AFSPILLER følgende nformatoner: 1. Navnet på den fl der aktuelt gengves. 2. Navnet på den mappe, flen er gemt. 3. Gengvelsesfunkton: GENTAG ALT GENTAG TRACK INKLUDÉR UNDERMAPPE TILFÆLDIG GENGIVELSE Håndfr-sættet tllader at bruge P 9611 som håndfrt udstyr for dn mobltelefon. Åbnng af det håndfr sæt Klk navgatonssoftwaren på kontaktfladen HÅNDFRI-MODUL. Vnduet HÅNDFRI-MODUL åbnes. Betjenng af det håndfr sæt Lydstyrken på det håndfr sæt kan reguleres uafhænggt af lydstyrken på navgatonssystemet. Klk på kontaktfladen MP3-AFSPILLER for at hente MP3- afsplleren forgrunden. Klk på kontaktfladen NAVIGATION for at hente navgatonssoftwaren forgrunden. Klk på kontaktfladen STARTSKÆRM for at hente startdsplayet forgrunden Forbndelse med telefonen P 9611 skal være forbundet med en mobltelefon for at telefonfunktonen kan benyttes. P 9611 er sden første start funktonen Genkendelg for andre Nej. Ændrngen af denne ndstllng fndes under Aktverng af Bluetooth. (sde 39) Hvs der kke opbygges en Bluetooth-forbndelse, kan dette have forskellge årsager. 1. Bluetooth er deaktveret det håndfr sæt på P Aktvér Bluetooth. Kontrollér at P 9611 kan genkendes af andre Bluetooth-apparater. [ Se»Aktverng af Bluetooth«på sde 39 ] 2. Bluetooth er deaktveret på mobltelefonen eller ndstllet tl»usynlg«. Aktvér Bluetooth på mobltelefonen. Kontrollér at mobltelefonen kan genkendes af andre Bluetooth-apparater. Nærmere nformatoner fndes mobltelefonens manual. 3. P 9611 har aldrg før været forbundet med mobl telefonen. Opret forbndelsen manuelt. [ Se»Oprettelse af en Bluetooth-forbndelse«på sde 40 ] 36 37

19 12 Håndfr-modul Hvs P 9611 allerede har været forbundet med dn mobltelefon, opbygges forbndelsen uden vdere tlbagemeldng Modtagelse af opkald Så snart der ndgår et opkald, åbnes vnduet INDGÅENDE OPKALD. Når de relevante nformatoner er tlgængelge, vses navn og nummeret på den opkaldende. 1. Klk på kontaktfladen LØFT RØRET for at modtage opkaldet. Vnduet AKTIV OPKALD åbnes Opkald Med P 9611 kan du udføre et opkald på forskellge måder Valg af telefonnummer 1. Klk vnduet HÅNDFRI-MODUL på kontaktfladen DREJ ET NUMMER. 2. Indtast ønsket telefonnummer. 3. Klk på kontaktfladen KALD Valg af drekte nummer, opkald hjem Der kan konfgureres 4 drektvalg-kontaktflader. 1. Klk på den pågældende drektvalg-kontaktflade vnduet HÅNDFRI-MODUL Opkald af kontakt fra telefonbogen Info: Telefonbogen kan kun anvendes, når synkronserngen af telefonbogen med dn mobltelefon understøttes. Den aktuelle kompatbltetslste fndes på nternettet under 1. Klk vnduet HÅNDFRI-MODUL på kontaktfladen TELEFONBOG. 2. Klk på det ønskede punkt Opkald af særlg adresse 1. Klk vnduet HÅNDFRI-MODUL på kontaktfladen KALD POI. 2. Indtast særlg adresse. [ Se»Særlg tl-adresse fra en bestemt by«på sde 21 ] 3. Klk på kontaktfladen Opkald på destnatonen KALD. Info: Denne funkton står kun tl rådghed, hvs du aktuelt befnder dg en navgaton og navgatonssystemets database fndes et telefonnummer for destnatonen. Det er for det meste tlfældet ved særlge adresser. 1. Klk vnduet HÅNDFRI-MODUL på OPTIONER. 2. Vælg KALD DESTINATION Opkald hos en af de seneste samtalepartnere Info: lsten ndeholder udgående, ndgående og ubesvarede opkald. Indgående og ubesvarede opkald kan kun vælges når opkaldstelefonnummeret er overført. 1. Klk vnduet HÅNDFRI-MODUL på kontaktfladen SENESTE OPKALD. 2. Vælg det ønskede punkt Under samtalen Du telefonerer lge va det håndfr sæt. Vnduet AKTIV OPKALD er åbnet Kald af navgatonssoftwaren forgrunden Du kan også altd hente navgatonssoftwaren forgrunden under en telefonsamtale. Gør som følger: Klk på kontaktfladen NAVIGATION. Under telefonsamtalen har kontaktfladen HÅNDFRI-MODUL en anden farve. Klk på kontaktfladen HÅNDFRI-MODUL for gen at åbne vnduet AKTIV OPKALD Indtastnng af tal Under samtalen kan der ndtastes tal. Det kan f. eks. vær nødvendgt hvs et telefonanlæg skal vderestlle samtalen. 1. Klk på kontaktfladen DREJ ET NUMMER. 2. Indtast ønsket tal. 3. Klk på kontaktfladen TILBAGE for gen at åbne vnduet AKTIV OPKALD Afslutnng af opkald Klk vnduet AKTIV OPKALD på kontaktfladen LÆG RØRET for at afslutte samtalen Telefonbog Med P 9611 kan telefonbogen den forbundne mobltelefon benyttes. Synkronserngen sker automatsk Åbnng af telefonbogen Klk vnduet HÅNDFRI-MODUL på kontaktfladen TELEFONBOG Seneste opkald P 9611 gemmer opkaldene den forbundne mobltelefon lsten SENESTE OPKALD Åbnng af opkaldslste Klk vnduet HÅNDFRI-MODUL på kontaktfladen SENESTE OPKALD. Lsten SENESTE OPKALD åbnes Konfgurerng af det håndfr sæt Det håndfr sæt P 9611 ndeholder nogle ndstllnger, der kan tlpasses ndvduelt. 1. Klk vnduet HÅNDFRI-MODUL på INDSTIL- LINGER HÅNDFRI. Vnduet INDSTILLINGER HÅNDFRI åbnes. Informatoner tl betjenng af ndstllngsvnduerne fndes kaptel»konfgurerng af P 9611«på sde Aktverng af Bluetooth 1. Klk vnduet INDSTILLINGER HÅNDFRI på OPTIONER. 2. Vælg BLUETOOTH. Vnduet BLUETOOTH åbnes. BLUETOOTH-SIGNAL Klk på JA for at aktvere Bluetooth-funktonen. Ellers klk på NEJ. Uden aktveret Bluetooth kan det håndfr sæt kke forbndes med mobltelefonen. GENKENDELIG FOR ANDRE Klk på JA eller NEJ for at fastlægge, om P 9611 skal være genkendelg for andre bluetoothapparater [ sær mobltelefoner ]. Indstllngen har kun ndflydelse når Bluetooth-funktonen er aktveret. Når genkendelgheden er ndstllet tl NEJ, kan en Bluetooth-forbndelse kke oprettes fra mobltelefonen, men kun fra P Drektvalg-kontaktflader Det håndfr sæt P 9611 ndeholder fre drektvalgkontaktflader, der kan have forskellge funktoner. 1. Klk vnduet INDSTILLINGER HÅNDFRI på 38 39

20 12 Håndfr-modul kontaktfladen KORT VALG. 2. Klk på den drektvalg-funkton der skal redgeres. Ny ndtastnng eller redgerng af drekte valg 3. Klk på kontaktfladen REDIGÉR TELEFON- NUMMER. 4. Indtast eller ændr navn og nummer for det valgte drekte valg. 5. Klk på kontaktfladen OK. Overførelse af nummeret fra telefonbogen 3. Klk på kontaktfladen FRA TELEFONBOGEN. Når der kke er gemt noget telefonbogen, er denne kontaktflade deaktveret. 4. Vælg det punkt, hvor det drekte valg skal overtages. 5. Klk på kontaktfladen OK. Sletnng af det drekte valg 3. Klk på kontaktfladen SLET TELEFONNUMMER. 4. Efter opfordrng bekræftes sletnngen. Vnduet INDSTIL KORT VALG åbnes gen. Under det valgte drekte valg er der kke længere angvet et telefonnummer og et navn Opkaldsndstllnger I vnduet OPKALDSINDSTILLINGER foretages følgende ndstllnger for telefonfunktonerne det håndfr sæt P 9611: 1. Klk vnduet INDSTILLINGER HÅNDFRI på kontaktfladen OPKALDSINDSTILLINGER. Vnduet OPKALDSINDSTILLINGER åbnes. 2. Detaljerede nformatoner tl de pågældende ndstllnger fås ved at klkke på kontaktfladen HJÆLP Konfgurerng af forbndelsen med mobltelefonen 1. Klk vnduet HÅNDFRI-MODUL på OPTIONER. 2. Vælg INDSTILLINGER HÅNDFRI. Vnduet INDSTILLINGER HÅNDFRI åbnes Oprettelse af en Bluetooth-forbndelse Der kan med P 9611 oprettes en forbndelse tl en mobltelefon. Info: En forbndelse med en allerede forbundet mobltelefon opretter P 9611 som regel auto matsk. Denne funkton kan dog også benyttes, mens P 9611 er forbundet med en mobltelefon for at opbygge en forbndelse med en anden mobltelefon. Vær opmærksom på nformatonerne kaptel»forbndelse med telefonen«på sde Klk vnduet INDSTILLINGER HÅNDFRI på FORBINDELSE MED MOBILTELEFONEN. 2. Vælg NY FORBINDELSE. 3. Bekræft efter opfordrng søgnngen efter andre Bluetooth-apparater. Så snart søgnngen er afsluttet, oplstes alle fundne apparater. 4. Vælg den mobltelefon som du ønsker at tlslutte, enheden vl etablere kontakt tl den valgte mobltelefon. 5. Indtast efter opfordrng et adgangskodetal af ønsket længde. 6. Klk på kontaktfladen OK. 7. Indtast efter opfordrng den forvejen fastlagte adgangskode mobltelefonen. En lgnende opfordrng vses også på mobltelefonens dsplay. 8. Tryk en tast på mobltelefonen, der afslutter tal ndtastnngen. 9. Klk OK på opfordrng Afslutnng af forbndelse og sletnng af forbndelsesdata Forbndelsen mellem P 9611 og mobltelefonen kan altd afsluttes. Info: Forbndelsen skal kke afsluttes manuelt. Den afbrydes automatsk, så snart mobltelefonen flyttes ca. 10 m. fra P I så fald gemmes forbndelsesdataene, således at forbndelsen automatsk kan genoptages, når mobltelefonen befnder sg gen nærheden af P Klk vnduet FORBINDELSE MED MOBILTE- LEFONEN på kontaktfladen SLET FORBIN- DELSESDATA. 2. Bekræft afslutnngen efter opfordrng med OK. Info: Efter at forbndelsen er afbrudt, kan P 9611 kke oprette en automatsk forbndelse tl en mobltelefon. Heller kke hvs det drejer sg om den samme mobltelefon, der blev anvendt ved den seneste forbndelse. Den næste forbndelse tl en mobltelefon skal så fald opbygges manuelt. [ Se kaptel»oprettelse af en Bluetooth-forbndelse«på sde 40 ] 40 41

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere