STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02"

Transkript

1 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER

2 VILLA A 1 2B a. Master - Senator 2b. President 2B V-R-REGL c. Royal 3. President - Royal

3 VILLA Master - Senator - President N OPEN N 8. Royal 9. N N 10. Master - Senator - President 11. Royal

4 VILLA 12. Master - Senator - President 13. Royal 0.75 mm Master - Senator - President

5 DK DANSK GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade og/eller materielle skader kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges nøje. Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte "SIKKERHEDSFORSKRIF- TER" omhyggeligt igennem, før maskinen startes. SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed og opmærksomhed ved anvendelse af maskinen. Symbolerne betyder: Advarsel! Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual, før maskinen tages i brug. Advarsel! Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle tilskuere borte. Advarsel! Brug altid høreværn. Advarsel! Denne maskine er ikke beregnet til at køre med på offentlig vej. Advarsel! Maskinen, med monteret originaltilbehør, må kun køres med højest 10 hældning, uanset retning. Advarsel! Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lydpotten. BETJENINGSORGANER OG IN- STRUMENTER Punkterne1-9,sefig REDSKABSLØFTER Pedal til at løfte frontmonterede redskaber op til transportstilling. Træd pedalen helt ned for at løfte redskabet op. Slip derefter pedalen; redskabsløfteren er nu låst i løftet stilling. Træd pedalen ned indtil låsen slipper, for at sænke redskabet. Sænk redskabsløfteren til arbejdsstilling ved at lette foden langsomt. 2A. DRIFTSBREMSE/KOBLING (Master - Senator) Pedal som kombinerer driftsbremse og kobling. Tre stillinger: 1. Pedalen sluppet - fremadkørslen er tilkoblet. Maskinen bevæger sig, hvis den står i gear. Driftsbremsen er ikke aktiveret. 2. Pedalen trådt halvt ned - fremadkørslen er frikoblet, og der kan skiftes gear. Driftsbremsen er ikke aktiveret. 3. Pedalen er trådt helt ned - fremadkørslen er frikoblet. Driftsbremsen er fuldt aktiveret. OBS! Regulér ikke hastigheden med koblingen ved at lade den glide. Brug i stedet korrekt gear, således at der opnås korrekt hastighed. 2B. DRIFTSBREMSE (President - Royal) Pedal som påvirker maskinens bremsesystem. Tre stillinger: 1. Pedalen sluppet - driftsbremsen er ikke aktiveret. 2. Pedalen trådt halvt ned - fremadkørslen er frikoblet. Driftsbremsen er ikke aktiveret. 3. Pedalen er trådt helt ned - fremadkørslen er frikoblet. Driftsbremsen er fuldt aktiveret. 3. PARKERINGSBREMSE Lås til at låse bremsepedalen i nedtrådt stilling. Træd bremsepedalen helt ned. Før håndtaget til højre, og slip derefter bremsepedalen. Parkeringsbremsen kobles fra ved et tryk på bremsepedalen. Den fjederbelastede lås glider da til side. Sørg for, at parkeringsbremsen er koblet fra under kørsel. 5

6 DANSK DK 4. GEARPEDAL (President - Royal) Pedal som påvirker den trinløse transmission. 1. Tryk pedalen ned med den forreste del af foden - maskinen bevæger sig fremad. 2. Pedalen er ikke påvirket - maskinen står stille. 3. Tryk pedalen ned med hælen - maskinen bakker. Hastigheden reguleres med gearpedalen. Jo længere pedalen trykkes ned, desto hurtigere kører maskinen. 5. GAS-/CHOKERHÅNDTAG Håndtag til indstilling af motorens omdrejningstal samt til at give motoren choker ved koldstart. 1. Choker - ved start af kold motor. Chokerpositionen er længst fremme i rillen. Lad være med at køre med maskinen i denne indstilling, men sørg for at føre håndtaget til indstilling Fuld gas (se nedenfor), når motoren er varm. 2. Fuld gas - når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas. 3. Tomgang. 6. TÆNDINGSLÅS Tændingslås som benyttes til at starte og stoppe motoren. Fire stillinger: 1. Stopstilling - motoren er kortsluttet. Nøglen kan tages ud. 2/3. Kørestilling. 4. Startstilling - den elektriske startmotor aktiveres, når nøglen drejes til den fjederbelastede startstilling. Lad nøglen gå tilbage til kørestilling 2/3, når motoren er startet. 7. GEARSTANG (Master - Senator) Stang til at vælge en af gearkassens fem fremadstillinger ( ), frigear (N) eller bakgear (R). Koblingspedalen skal være trådt ned ved gearskift. OBS! Sørg for, at maskinen står helt stille, inden der skiftes fra bak til frem eller omvendt. Hvis maskinen ikke vil i gear, så slip koblingspedalen og træd den ned igen, og sæt i gear igen. Tving aldrig maskinen i gear! 8. KRAFTUDTAG Kontakt til til- og frakobling af det elektromagnetiske kraftudtag til drift af frontmonteret tilbehør. To stillinger: 1. Tryk på kontaktens højre del - kraftudtaget kobles til. Symbolet lyser. 2. Tryk på kontaktens venstre del - kraftudtaget kobles fra. 9. INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE (Royal) Maskinen er forsynet med anordninger til anvendelse af klippeudstyr med elektrisk indstilling af klippehøjde (kan fås som tilbehør). Kontakten bruges til at øge eller mindske klippehøjden trinløst. Stik til tilslutning af klippeudstyret er anbragt på højre side, foran forhjulet (fig. 19). 10. UDKOBLINGSHÅNDTAG (President - Royal) Håndtag til at udkoble den trinløse transmission. Giver mulighed for at skubbe maskinen uden hjælp fra motoren. To stillinger: 1. Håndtaget trykket ind - transmissionen er indkoblet til normal brug. 2. Håndtaget trukket ud - transmissionen er udkoblet. Maskinen kan skubbes. Maskinen må ikke slæbes længere strækninger, eller med høj fart. Transmissionen kan blive beskadiget herved. ANVENDELSESOMRÅDER Maskinen må kun bruges til følgende formål med det angivne STIGA originaltilbehør: 1. Græsslåning Med klippeudstyr (85M),

7 DK DANSK (92M) eller (107M), (107M El). 2. Opsamlingafgræsogblade Med påhængs-opsamler (30") eller (42"). 3. Transport af græs og blade Med transportkærre (Standard), (Maxi) eller (Combi). 4. Fejning Med fejeudstyr , som også med fordel kan anvendes til lettere snerydning. 5. Snerydning Med sneplov Snekæder (16 ) og rammevægte anbefales. Trækanordningen må højst belastes med en lodret kraft på 100 N. Belastningen på trækanordningen fra påhængstilbehør må højst være 500 N. OBS! Kontakt Deres forsikringsselskab før enhver brug af påhængsvogn. OBS! Denne maskine er ikke beregnet til at køre på offentlig vej. START OG KØRSEL MOTORHJELM For at kunne foretage tilsyn og vedligeholdelse af motoren og batteriet skal man fjerne motorhjelmen. Motoren må ikke være i gang, når hjelmen tages af. Demontering: 1. Åbn begge hjelmlåsene i bagkanten (fig. 4). 2. Træk først motorhjelmen lidt bagud. Løft den derefter væk. Montering: 1. Vip sædet fremover. 2. Justér hjelmens øverste, forreste tapper mod indskæringerne i den forreste motorhjelm (fig. 5). Lad der være et mellemrum på ca. 2 cm. 3. Før begge de koniske sidetapper ind i hullerne i den forreste motorhjelm. Tryk derefter hele hjelmen frem. 5. Luk til sidst begge hjelmlåsene (fig. 4.) Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er monteret. Der er risiko for forbrænding og klemningsskader. BENZINPÅFYLDNING Brug altid ren blyfri benzin. Olieblandet 2-taktsbenzin må ikke anvendes (fig. 6). OBS! Tænk på, at almindelig blyfri benzin er en ferskvare; køb ikke mere benzin, end du bruger på 30 dage. Miljøtilpasset benzin - såkaldt alkylatbenzin - kan med fordel anvendes. Denne type benzin har en sammensætning, der er mindre skadelig for både mennesker og natur. Benzin er meget brandfarligt. Opbevar benzinen i beholdere, der er specielt fremstillet til dette formål. Påfyld kun benzin ude i det fri, og undlad tobaksrygning under påfyldningen. Fyld benzin på, inden motoren startes. Tag aldrig benzindækslet af, og påfyld aldrig benzin, mens motoren kører eller stadig er varm. Fyld aldrig benzintanken helt op. Efterlad et tomrum (mindst hele påfyldningsrøret plus 1-2 cm øverst i tanken), således at benzinen kan udvide sig uden at flyde over, når den opvarmes. NIVEAUKONTROL - MOTOROLIE (Master - Senator - President) Krumtaphuset er ved levering påfyldt olie SAE 30. Kontrollér før hver klipning, at oliestanden er rigtig. Maskinen skal stå plant. Tør rent omkring oliepinden. Løsn oliepinden og træk den op. Tør den af. Før den helt ned og skru den fast. Skru den løs og tag den op igen. Aflæs olieniveauet. Påfyld olie til "FULL"-mærket, hvis oliestanden er lavere end dette mærke (fig. 7). NIVEAUKONTROL - MOTOROLIE (Royal) Krumtaphuset er ved levering påfyldt olie SAE 10W-40. Kontrollér før hver klipning, at oliestanden er rigtig. Maskinen skal stå plant. 7

8 DANSK DK Tør rent omkring oliepinden. Løsn oliepinden og træk den op. Tør den af. Før den helt ned uden at skrue den fast. Træk den op igen og aflæs olieniveauet. Påfyld olie til "UPPER"-mærket, hvis oliestanden er lavere end dette mærke (fig. 8). SIKKERHEDSSYSTEM Denne maskine er udstyret med et sikkerhedssystem, der består af: - en kontakt ved gearstangen (kun Master, Senator). - en kontakt ved bremsepedalen (kun President, Royal). - en kontakt i sædekonsollen (alle). For at starte maskinen skal: - gearstangen stå i frigear (gælder Master, Senator). - bremsepedalen trædes ned. - føreren sidde på sædet. Sikkerhedssystemets funktion skal altid kontrolleres hver gang før brug! START Med motoren i gang og føreren siddende på sædet udføres kontrollen på følgende måde: - Sæt i gear, løft kroppen lidt - motoren skal standse (gælder Master, Senator). - Træd gearpedalen ned, så maskinen bevæger sig, slip gearpedalen - maskinen skal standse (gælder President, Royal). - Slå kraftudtaget til, løft kroppen lidt - kraftudtaget skal koble fra. Hvis ikke sikkerhedssystemet fungerer, må maskinen ikke anvendes! Indlever maskinen til eftersyn på et serviceværksted. 1. Åbn benzinhanen op (fig. 9). 2. Se efter, at tændrørskablet sidder på plads. 3. Kontrollér, at kraftudtaget er koblet fra. 4a. Master - Senator: Sæt gearstangen i frigear. 4b. President - Royal: Hold ikke foden på gearpedalen. 5.Koldstart-førgashåndtagetlængstfremichokerstilling. Varmstart - sæt gashåndtaget på fuld gas (ca. 1 cm bagved chokerstillingen). 6. Træd bremsepedalen i bund. 7. Drej tændingsnøglen og start motoren. 8. Når motoren er startet, skub da gashåndtaget lidt efter lidt til fuld gas, hvis chokeren har været brugt. 9. Ved koldstart må maskinen ikke belastes umiddelbart efter start; lad motoren gå i nogle minutter først, så olien når at blive varmet op. Under brugen - kør altid motoren med fuld gas. STOP Slå kraftudtaget fra. Træk parkeringsbremsen. Ladmotorengåitomgang1-2minutter.Stands motoren ved at dreje tændingsnøglen. Luk benzinhanen. Det er især vigtigt, hvis maskinen skal transporteres, f.eks. på en påhængsvogn. Hvis maskinen efterlades uden opsyn, skal tændrørskablet fjernes fra tændrøret. Desuden skal tændingsnøglen tages ud. Motoren kan være meget varm lige efter standsning. Undgå at røre ved lydpotte, cylinder eller køleribber. Dette kan give forbrændingsskader. KØRETIPS Sørg omhyggeligt for, at der er den rigtige oliemængde i motoren ved kørsel på skråninger (oliestand på "FULL/UPPER"). Vær forsigtig på skråninger. Undgå at starte eller stoppe pludseligt, når du kører opad eller nedad på en skråning. Kør aldrig på langs ad en skråning. Kør oppefra og ned og nedefra og op. Ved kørsel nedad på en skråning med en hældning på mere end 20º kan baghjulene lette fra jorden. Klippeudstyret forhindrer dog maskinen i at tippe forover. Maskinen, med monteret originaltilbehør, må kun køres med højest 10 hældning, uanset retning. Nedsæt hastigheden på skråninger og i skarpe sving, så maskinen ikke vælter, eller så du ikke mister herredømmet over maskinen. 8

9 DK DANSK Drej ikke rattet helt ud ved kørsel med fuld gas i højeste gear. Maskinen kan vælte. Hold hænder og fingre væk fra sædekonsollen. Der er fare for fastklemning. Kør aldrig uden motorhjelm. Kør aldrig med klippeudstyret indkoblet i løftet position, da dette vil ødelægge drivremmen til klippeudstyret. SERVICE OG VEDLIGEHOL- DELSE SERVICEPROGRAM For at holde maskinen i god stand hele tiden med hensyn til pålidelighed og driftssikkerhed, samt ud fra et miljøsynspunkt, bør STIGAs serviceprogram følges. Indholdet af dette program fremgår af det medleverede servicehæfte. Vi anbefaler, at hver service udføres af et autoriseret værksted. Dette garanterer, at arbejdet udføres af uddannet personale og med originale reservedele. Ved hver udførelse af service bliver servicehæftet stemplet. Et "fuldstemplet" servicehæfte er et værdipapir, der øger maskinens gensalgsværdi. FORBEREDELSE Hvis ikke andet er angivet, skal al service og vedligeholdelse udføres, når maskinen står stille, og motoren er slukket. Undgå, at maskinen triller, ved altid at trække parkeringsbremsen. Undgå, at motoren starter, ved altid at stoppe motoren, løsne tændrørskablet fra tændrøret og jorde det. Løsn minuskablet på batteriet. RENGØRING For at formindske brandfaren skal motor, lydpotte/katalysator, batteri og benzintank holdes fri for græs, blade og olie. For at mindske brandfaren skal det regelmæssigt kontrolleres, at der ikke siverolieog/ellerbenzinud. Hvis der anvendes højtryksrenser, må strålen ikke rettes direkte mod transmissionen. Spul ikke vand på motoren. Brug en børste eller trykluft for at gøre den ren. MOTOROLIE (Master - Senator - President) Skift motorolie første gang efter 5 timers drift, derefter for hver 50 timers drift eller en gang hver sæson. Skift olie oftere, for hver 25 timers drift eller mindst en gang hver sæson, hvis motoren skal arbejde meget tungt, eller omgivelsestemperaturen er høj. Skift olien, medens motoren er varm. Brug olie af god kvalitet (serviceklasse SF, SG eller SH). Motorolien kan være meget varm, hvis den tappes af straks efter standsning. Lad derfor motoren køle af nogle minutter, inden olien tappes af. Skru olieaftapningsproppen af (fig. 10). Den sidder på motorens venstre side (maskinen set bagfra). Olien skal opsamles i et kar. Den skal indleveres til en genbrugsstation. Undgå at spilde olie på kileremmene. Skru olieaftapningsproppen fast. Fjern oljepinden, og påfyld frisk olie op til FULL -mærket. Oliemængde: Master - 1,1 liter Senator, Comfort, President - 1,4 liter Olietype, sommer (> 4 C): SAE 30 (SAE 10W-30 kan også anvendes. Olieforbruget kan dog øge noget, hvis der er anvendes 10W-30. Kontrollér derfor oljeniveauet oftere, hvis denne type olie anvendes). Olietype, vinter (< 4 C): SAE 5W-30 (Hvis denne olie ikke kan fås, kan man bruge SAE 10W-30.) Brug ingen tilsætningsmidler i olien. Fyld ikke for megen olie på. Dette kan føre til, at motoren overophedes. MOTOROLIE (Royal) Skift motorolie første gang efter 20 timers kørsel 9

10 DANSK DK (eller i løbet af den første måned), derefter for hver 100 driftstimer eller hver 6. måned. Skift olien, medens motoren er varm. Brug olie af god kvalitet (serviceklasse SF, SG eller SH). Motorolien kan være meget varm, hvis den tappes af straks efter standsning. Lad derfor motoren køle af nogle minutter, inden olien tappes af. Skru olieaftapningsproppen af for enden af røret (fig. 11). Olien skal opsamles i et kar. Den skal indleveres til en genbrugsstation. Undgå at spilde olie på kileremmene. Skru olieaftapningsproppen fast. Sørg for, at fiberpakningen og O-ringen inden i proppen er ubeskadigede og rigtigt anbragt. Fjern oljepinden, og påfyld frisk olie op til UP- PER -mærket. Oliemængde: Royal - 0,9 liter (= oliemængde ved udskiftning. Motoren rummer i alt 1,15 liter). Olietype til alle årstider: SAE 10W-40. Til meget lave temperaturer (< -20 C) skal man anvende SAE 5W-30. Brug ingen tilsætningsmidler i olien. Fyld ikke for megen olie på. Dette kan føre til, at motoren overophedes. LUFTFILTER - MOTOR Master-Senator-President: Forfiltret gøres rent en gang om året eller for hver 25 driftstimer, alt efter hvad der indtræffer først. Papirfilteret gøres rent en gang om året eller for hver 100 driftstimer, alt efter hvad der indtræffer først. Royal: Luftfilteret (forfilter og papirfilter) gøres rent hver 3. måned eller for hver 50 driftstimer, alt efter hvad der indtræffer først. Skift papirfilter en gang om året eller for hver 200 driftstimer. Samtlige modeller: OBS! Gør begge filtre rene oftere, hvis maskinen arbejder i støvede omgivelser. 1. Luftfilterdækslet aftages (fig ). 2. Papirfiltret og forfiltret (= skumplastfiltret) aftages. Der skal udvises forsigtighed, så der ikke kommer snavs i karburatoren. Luftfilterhuset gøres rent. 3. Vask forfiltret i flydende opvaskemiddel og vand. Kram det tørt. Der hældes lidt olie på filteret, og olien klemmes ind i filteret. 4. Papirfilteret gøres rent på denne måde: Det bankes let mod en plan overflade. Hvis det er meget snavset, skal det udskiftes. 5. Samling foretages i omvendt rækkefølge. Oliebaserede opløsningsmidler som f.eks. petroleum må ikke bruges til rengøring af papirfilteret. Sådanne opløsningsmidler vil ødelægge filteret. Der må ikke bruges trykluft ved rengøring af papirfilteret. Papirfilteret må ikke olieres. TÆNDRØR Skift tændrør for hver 100 driftstimer eller hver sæson. Til skift af tændrør er der en tændrørsnøgle A og en pind B i tilbehørsposen. Motorfabrikanten anbefaler: Master - Senator - President: Champion J19LM. Royal: NGK BPR5ES eller DENSO W16EPR-U. Korrekt elektrodeafstand: 0,75 mm (fig. 14). KØLELUFTINDTAG - MOTOR (Master - Senator - President) Motoren er luftkølet. Et tilstoppet kølesystem vil skade motoren. For hver 100 driftstimer eller mindst en gang om året skal motoren gøres ren. Blæserkappen aftages. Cylinderens køleribber, blæserhjulet og det roterende beskyttelsesgitter gøres rent (fig. 15). Hvis du ofte slår tørt græs, skal delene rengøres oftere. BATTERI Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V nominel spænding. Batteriet er helt vedligeholdelsesfrit. Man behøver ikke udføre kontrol af elektrolytniveauet eller foretage påfyldninger (fig. 16). Ved leveringen befinder batteriet sig i tilbehørsæsken. Før batteriet tages i brug første gang, skal det fuldlades. Batteriet skal altid opbevares fuldladet. Hvis batteriet opbevares uden ladning i mere end 10 dage, kan batteriet blive beskadiget. 10

11 DK DANSK Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid (mere end 1 måned), skal batteriet lades og derefter opbevares frakoblet på et køligt og sikkert sted. Lad batteriet helt op inden geninstalleringen. Batteriet kan lades på to måder: 1. Via en batterilader (anbefales). Det skal være en lader med konstant spænding. Batteriet kan blive beskadiget, hvis man bruger en batterilader af standardtype (til syrebatterier). Stiga anbefaler en batterilader med artikelnummer , som kan bestilles af autoriserede forhandlere. 2. Man kan også lade motoren lade batteriet. Det er i så fald meget vigtigt - især ved den første start samt når maskinen ikke har været i brug i længere tid -, at man lader motoren være i gang kontinuerligt i mindst 45 minutter. Kortslut ikke batteriets poler. Der vil opstå gnister, som kan medføre brand. Bær ikke smykker af metal, der kan komme i kontakt med batteripolerne. I tilfælde af skader på batterikappe, dæksel, poler eller indgreb på listen der dækker ventilerne, skal batteriet udskiftes. Hvis batteripolerne er oxiderede, skal de rengøres. Rengør batteripolerne med en stålbørste, og smør dem ind i konsistensfedt eller vaseline. SMØRING - CHASSIS Maskinen har tre smørenipler på bagakslen, der smøres med universalfedt for hver 25 driftstimer (fig. 17). Smør styrewiren med universalfedt et par gange hver sæson. Alle plasticlejer smøres med universalfedt et par gange hver sæson. Spændearmsleddene smøres med motorolie et par gange hver sæson. Der dryppes lidt motorolie i hver ende af betjeningswirerne et par gange hver sæson. Master - Senator: Transmissionen er fyldt med olie (SAE 80W-90) ved levering fra fabrikken. Hvis den ikke åbnes (må kun gøres af en fagmand), skal der normalt ikke påfyldes olie. STYREWIRE Styrewiren skal justeres første gang efter 2-3 timers drift, og derefter for hver 25 timers drift. Spænd styrewiren ved at skrue møtrikken ind (fig. 18). Vigtigt! Styrewirens endestykke med gevind skal holdes fast under justeringen, så wiren ikke bliver snoet. Tag med en svensknøgle eller lignende på spændefladen på endestykket. Styrewiren skal justeres, indtil alt slør er væk. Spænd ikke styrewiren for hårdt. Det kan forårsage unødig slitage på styrewire, linehjul etc. ØVRIGT NORDISK MILJØMÆRKNING Lydtryksniveau for hvert klippeaggregat ved førerens øre [db(a)] Villa Royal opfylder kravene i Nordisk Miljømærkning af plæneklippere version 2. Produktgruppe [*] C 2 Specifikt brændstofforbrug [g/kwh] Relativt brændstofforbrug Villa Royal 92 M: M: middel [*] C 2 : Maskiner beregnet til professionel brug. Slagvolumen større end 225 cm 3. Når maskinen efter mange års brug skal udskiftes eller ikke længere skal bruges, anbefaler vi, at maskinen afleveres til forhandleren til genbrug. Kast ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet. Aflever dem til en genbrugscentral. Saml al olie op ved olieskift. Undgå spild. Aflever olien og evt. brugte oliefiltre til en genbrugscentral. For at undgå spild ved tankning anbefaler vi, at Stigas benzindunk anvendes. Den kan fås hos autoriserede Stiga-forhandlere og har varenummer

12 DANSK DK MATERIALEDEKLARATION I produktet indgår bl.a. følgende materialer: Materiale Vægtprocent Stål 76% Aluminium 10,5% ABS 3,5% Gummi 5,5% PP 1,5% POM <1% PE <1% Maskinen er lakeret med polyesterbaseret pulverlak. Motorblokken er støbt i aluminium. PATENT - MODELBESKYTTEL- SE Nærværende maskine eller dele heraf er omfattet af følgende patent- og modelbeskyttelse: (SE), (SE), SE00/00577 (PCT), SE00/00895 (PCT), (US) (SE). STIGA forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. 12

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT BRUGSANVISNING 8211-0276-06

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT BRUGSANVISNING 8211-0276-06 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT BRUGSANVISNING 8211-0276-06 PARK 19 18 15 1. 2. 6 4 5 3 1 3. PARK 14 11 14 8 11 7 9 7 9 15 16 4. President - Comfort 5. Royal 13 7 14 11 8 9 13 7 14 8 9

Læs mere

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 Typ 1 1. 5. Villa Senator Typ 1 2. 6. Typ 2 3. 7. Typ 2 4. 8. 9. 13. J I 10. 14. 11. 15. 12. 16. 17. 21. K L 18. 22. 8 7 1 12 2 19. 23. 7 4 11 20. 24. 6 5 DK DANSK

Læs mere

STIGA VILLA VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA 16 HST

STIGA VILLA VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA 16 HST STIGA VILLA VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA 16 HST BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...5 FI...12 DA..19 NO.27

Læs mere

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...6 FI...14 DA..22 NO.30

Læs mere

STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16. PRO Svan

STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16. PRO Svan STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16 PRO Svan BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...8 FI...19 DA..30 NO.41

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD

STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA..27 NO.37 DE...47 EN...58

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC 8211-0211-06

STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC 8211-0211-06 STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC 8211-0211-06 7. Park Classic-President 11. 8. Park Pro16-Pro18 12. Park Classic-President 9. Park President 13. Park Pro16-Pro18 10. Park Pro16-Pro18 14. Park

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 18 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR

STIGA PARK PRO 20 PRO 18 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR STIGA PARK PRO 20 PRO 18 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR 8211-0276-01 PARK 20 19 16 1. 2. 6 2 4 5 3 1 3. PARK 10 11 14 11 7 9 7 9 4. Senator 5. President 7 14 8 11 9 13 7 14 11 8 9 15 15 16 6. Royal 7.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

Wheel Horse 523Dxi Traktor

Wheel Horse 523Dxi Traktor Form No. 3325-953 Wheel Horse 523Dxi Traktor Model No. 73590 20000000 og op Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indledning Tak fordi du har købt et Toro-produkt. Hos Toro ønsker vi alle, at du bliver helt

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 60 3x 5. LS 45 6. XTE 60 STOP I H 7. 8. 2 S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...16 DA..25 NO.34 DE...43 EN...53

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Rørgevindskærersæt 220V

Rørgevindskærersæt 220V Brugsanvisning Varenr.: 9041259 Rørgevindskærersæt 220V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rørgevindskærersæt 220V Varenummer: 9041259 Beskrivelse: Transportabel

Læs mere

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 0 FORORD Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj. Denne Brugermanual er udarbejdet for at sikre,

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover Form No. 3372-719 Rev A DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover G017868 Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...6 FI...14 DA..22 NO.30

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Brugsanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 15V2 og Rider 15V2 AWD

Læs mere

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 S 1 2 SVENSKA 1 2 3 4 3 4 1. 2. F E E 3. 4. Multiclip 46 SE ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 5. Briggs & Stratton LS 45 6. Briggs & Stratton ES 45 G

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó 1 Max. Min. Q R 1 2 1. 4. 1 2. 1 2 3 3. 5. 1 4 1 6 8. 8. 6. 5 7. 9. 1 2 English....................... 8 (Original operating instructions) Français......................

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere