Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave Kolding - Tlf Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj"

Transkript

1 udgave 8. årgang Leveret via og abonnement på Modelporteføljernes service: kr. 600,- kvartårligt / kr ,- halvårligt / kr ,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave Kolding - Tlf Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Side 3-4: Side 5-7: Side 8 Side 9: Side 10: Side 11: Aktiekommentar Indikatorer for forbrug og aktivitet begynder at dreje i positiv retning. Vi er nær bunden for de globale økonomier og dermed også aktierne. Fortsat kort investeringsmæssig tidshorisont anbefales. Vestas flot regnskab, gode fremtidsudsigter. Klar købsanbefaling. Vejen ud af krisen Overdosering er kodeordet. Det skal nok lykkes, men ting tager tid. SAS flyselskabet er presset ud i en ren overlevelseskamp Coloplast og Maconomy Maconomy leverer varen. Ser interessant ud. Søndagsavisen aktien er under pres, men det giver mulighed for køb. DLH billig aktie, men det haster ikke med køb. Side 12-14: Bankerne og Finanskrisen Vi ser på forholdene i Danmark, Sverige, Norge, England, Tyskland og USA. Generelle informationer: Aktieinfo Danmark ApS og vore skribenter kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af de nævnte oplysninger i magasinet Aktieinfo, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i magasinet. Vi anbefaler altid læserne at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, Der er ikke tale om opfordringer til at købe eller sælge værdipapirer. Investering på de finansielle markeder er forbundet med risiko. Alle grafer i magasinet leveres af Magasinet er til personligt brug og må ikke videredistribueres til tredjemand.

2 - 2 - AKTIEKOMMENTAR Usikkerhed og nervøsitet kendetegner børserne med store daglige kursudsving. Der findes pt. ingen trend - andet end en vandret stabilisering nede i bundområdet efter nedturen i fjerde kvartal. Pilen peger i begge retninger, men det er dybest set positivt, idet retningen jo i nogle måneder kun er gået nedad. Ikke alene begynder pilene at pege opad, men karakteren heri er endnu mere positiv: det er nemlig de løbende indikatorer for forbrug, aktivitet og stemningen (forbrugertillid, PMI, ZEW undersøgelser), der drejer i positiv retning, mens de faktiske (historiske) tal for Q4 og til dels januar viser grumme beviser for STOP-situationen i efterspørgslen på næsten alle mulige ting. Dermed kan der opstå en fase med interferens mellem bølger af helt forskellig retning, og forvirring er det indtryk det hele efterlader. Man kan ikke disponere med overbevisende sikkerhed men må foretage et valg imellem pessimisme eller optimisme med opdrift som følge af en række faktorer: tiden, erkendelse af det overdrevne omfang i STOPPET, effekt af hjælpeordningerne for Finanssektoren og fordel af lavere rente (endnu kun til bankernes fordel). Miksede bankregnskaber Forvirring ses også i de resultater, der fremlægges for Q4. Danske Bank har afleveret et fælt Q4, der indebærer at hele året slutter med et beskedent overskud. Det blev ledsaget af en så forstemt topchef, at alle og enhver kunne læse af kropssproget, at 2009 også ender samme sted og dermed at indtjeningsbidraget på mia. DKK vil gå til tab. Omvendt er Nordea tilfreds og kan næsten ikke mærke krisen. I Sverige har Handelsbanken også en udmærket situation, SEB synes at ruste op til fremtidige tab og den svageste, Swedbank, klarer sig pænt. Novo Nordisk og Novozymes kom begge fint igennem 2008, og de opregulerer de langsigtede mål for økonomisk præstation som en bemærkelsesværdig nyhed. Lundbeck har fremsat bud på at overtage den amerikanske medicinalvirksomhed Ovation. Det kommer kort efter den helt store nyhed i sektoren i form af Pfizers køb på 68 mia. USD for Wyeth med 2/3 kontant betaling. Halvdelen lånes af store banker som et signal om kredit-flow. A.P. Møller nedjusterede i forbindelse med Danske Bank regnskabet. På den positive side har to samarbejdspartnere meldt om mulige interessante oliefund i hhv. Nordsøen og Mexico-golfen. Indflydelsen udefra overskygges dog af udviklingen for konkurrerende containerrederier, hvor nedskæringer nu gennemføres for alvor og Senator Lines har helt indstillet sin aktivitet. Hårde tider vil præge 2009, men et positivt tegn er dog fremkommet ved en prisforhøjelse hos Maersk Line. Er bunden nået? Nu er vi vel nået vejs ende. Sammenhængen mellem de bevilgede beløb og de faktiske udlån til rigtige End Users skal jo eksistere. Den enorme, indre finansielle boble-økonomi er i sidste ende plus-minus positioner, som er neutrale uagtet de fylder over halvdelen af bankernes balance og formentlig 80 % opgjort inkl. derivater uden for selve balanceopgørelsen. Et særligt ømt punkt er Credit Default Swaps (kredittabsgarantier) som også har været handlet kækt på kryds og tværs. Nedgearingen af hele dette abnorme cirkus er i fuld gang, og likviditeten ser ud til at blive anvendt hertil (sikkerhedsstillelse) frem for udlån med rentefald til følge. I Tyskland udspiller sig et større drama trin for trin omkring Hypo Real Estate banken, der snart helt er overtaget af Staten. Men bankerne er ramt i meget varierende grad, og derfor er billedet spraglet. Ingen har styr på situationen men det gælder for så vidt altid i en fri markedsøkonomi. Brutto ser det hele vældigt uoverskueligt ud fx omkring fast

3 - 3 - ejendom. Netto er sagen dog enklere. Faldet i priserne er et jo et fordelingsspørgsmål mellem nye (fallerede) ejere og lykkelige sælgere, der scorede gevinsten. Tab er lig gevinst, men en kreditgiver (bank) kan få en stor del af regningen, der så ender hos offentligheden. For fast ejendom netto er det afgørende tab spørgsmålet om byggeriets reelle værdi i den periode, hvor det har været alt for stort og dyrt. I Danmark er dette tab formentlig i størrelsen mia. DKK, der skal betales af køberne eller kreditgiverne. Renterne nedsættes fortsat, og ECB forventes 5. marts at følge efter med yderligere 0,5 %. Danmark har atter fred og kan følge i samme spor. Den store chance kommer, hvis dansk deltagelse i Euro samarbejdet fremkommer, og det påregner vi vil blive årets store projekt. Gennemslaget af rentefaldet går langsomt til kunderne og derfor bremses optimismen. Dow Jones på vej til 9000 Udsigterne for resten af måneden er et sammenstød mellem de modsatrettede signaler, hvor vi forventer voksende tilfredshed med Obama-regeringens omfattende planer. Stimuleringen er på 800 mia. USD, og bankerne vil få mia. USD i ekstra hjælp plus mia. USD til nye lån. Overkill er kernen i denne kirurgi, men aktørerne på markedspladsen er optaget af at læse markedets reaktion fra dag til dag som udtryk for sandheden herom. Short Sellers og rigtige depressionsorienterede aktører kæmper derfor nu en sidste desperat kamp i ruinerne for at ødelægge redningsforsøget og kvæle det i fødslen. Det lykkes næppe, da pengene flyder i rigt mål men blot holdes spærret inde i banksystemet, der er optaget af at redde sig selv og geare ned (rydde op). Vi gætter derfor på, at aktierne i USA nu vil bevæge sig væk fra bundområdet ved 8000 for Dow Jones (7.933) og op i overkanten af Danmark (C20: 268) ligger foran i feltet, hvilket kan medføre at vi nu taber fart og altså vil få en mindre positiv udvikling i den næste måneds tid. VESTAS MED VINDEN I RYGGEN Vestas (kurs 290) er kommet igennem 2008 bedre end ventet. Effektiv afskibning i årets sidste kvartal førte til det største Q4 nogensinde hos Vestas. Omsætningen nåede mio. og en EBIT-margin på imponerende 15,4%. Dermed blev årets omsætning øget til mio. fra de forventede mio. og mio. i Omsætningen steg med 24%. Ledelsen havde udstukket et mål om en EBIT-margin på 10-12% og det faktiske niveau blev i ,1%. Der er tale om en markant forbedring i forhold til en 9,1% i Årets resultat blev 511 mio.. Aktien handledes ved årets udgang til kurs 303 svarende til en P/E på 14,8. Samlet leverede Vestas vindmøller med en kapacitet på MW i Nettoarbejdskapitalen steg til 299 mio. svarende til 5% af omsætningen. Tallet viser, at Vestas binder flere penge på grund af øgede varelagre og mindre forudbetalinger fra kunderne. Tallet på 5% er dog rigeligt indenfor målsætningen om maksimalt 10% nettoarbejdskapital. Målet er fordobling af kapaciteten På blot to år er målsætningen på egne fabrikker at producere vindmøller med en samlet kapacitet på MW. Det er en fordobling i forhold til 2008-produktionen. Gælden er hos Vestas ikke et problem, og dermed rammes man ikke direkte af finanskrisen. Det gør kunderne derimod. Vestas pointerer, at der ved indgangen til 2009 var om en rekordstor ordrebeholdning på MW svarende til en værdi af indgåede ordrer på mio.. På rapporteringstidspunktet havde Vestas ikke oplevet annullering af ordrer.

4 - 4 - Forudbetalingerne synes endnu ikke at udgøre et problem, idet der pr. udgangen af 2008 er modtaget forudbetalinger på mio. I forbindelse med vores møde med Vestas i januar gav IR-chef Peter Kruse udtryk for, at annulleringer ikke var et problem for Vestas, idet hele pengeflowet i en endelig ordre var 100% sikret. Der kan dog blive et problem, såfremt bankgarantier alligevel ikke er holdbare. Risikoen er ordreindgangen Ordreindgangen er en risikofaktor hos Vestas. Finanskrisen vanskeliggør kundernes finansiering, og for at estimatet om en omsætning i 2009 på mio. og en EBIT-margin på 11-13% kan fastholdes kræver det, at ordreindgangen forbedres frem mod 28-04, hvor Q1 regnskabet offentliggøres. Sker det ikke vil ledelsen se nærmere på investeringsprogrammet ligesom omkostningerne kan blive reduceret. I øjeblikket anvendes der mange penge til udvidelse af fabrikkerne i USA og Kina og medarbejdertallet er eksploderet ( ultimo ultimo 2008). Ambitionsniveauet fejler ikke noget men kan dog blive skruet ned. Har investorerne indregnet en mulig opbremsning i væksten i aktiekursen? Det er vores klare holdning, at reaktionen efter det meget flotte regnskab viser, at en del skepsis er indregnet i aktiens kurs. Derfor er aktien et godt langsigtet køb på det nuværende niveau. Politisk er der vilje til at forbedre miljøet. Store anlægsprojekter skal kick-starte de globale økonomier, og det mest naturlige ville være at fremskynde projekter som kan nedbringe forureningen. Vestas forventer bl.a. på denne baggrund, at installeret vindkraftkapacitet vil vokse med 20% pr. år i de næste 10 år! Vind bruger ikke vand og udleder ikke C02 og er derfor den foretrukne alternative energiform. Vestas har en forventning om, at vindkraft udgør min. 10% af verdens el-forbrug i Eftersom den politiske vilje er til stede, skal der virkelig ske markante ændringer i den i forvejen pressede globale økonomi, for at vindkraft ikke vil være den helt store vinderbranche over de næste mange år. Vestas er No. 1 in Modern Energy. Det forpligter, idet den stigende konkurrence skal imødegås. Derfor er det vigtigt at koncernen nu lancerer to nye vindmøller, som bygger på de kendte og velafprøvede teknikker. Forskellen i forhold til de allerede kendte møller er propellernes diameter. De to nye møller, V112 3,0 MW og V100 1,8 MW, forventes klar til salg i Køb Vestas Efter regnskabet er aktien faldet til kurs 290. Baseret på den nugældende målsætning for 2009 svarer det til, at aktien handles til en P/E (09E) på ca. 11,5. Pr. årsskiftet var investorerne villige til at købe aktien til P/E 14,8. Teoretisk kan man sige, at markedsdeltagerne har indregnet en discount på 25% i Vestas aktien i forhold til for blot 1½ måned siden. Det betyder, at Vestas kan tillade sig at beskære estimatet for 2009 med 25%, men det er absolut usandsynligt. 25% lavere omsætning svarer til MW, og for nærværende er MW kontraktligt lagt fast for Uanset hvordan man vender og drejer situationen, så er Vestas for nærværende et køb. Selv med en nedjustering på fx 10% i omsætning og indtjening vil der være et potentiale på min 20-25% i aktien. Uden en nedjustering er potentialet 35-45% eller underkanten af 400.

5 - 5 - VEJEN UD AF KRISEN Tillid via overdosering. Det lykkes Finanskrisen ser ud til at have nået sin kulmination, og en fornyet opgang er dermed i udsigt dog er spørgsmålet aldeles åbent mht. tid og forløb. Afgørende forandringer ser ellers ud til at begynde at tage fart, og den nedadgående spiral får en afslutning hurtigere end vi aner. Den tidsmæssige udstrækning kan alt efter målestok og temperament opgøres således frem til i dag: Subprimetab og nedtur i Finans siden juni 2007 (første tab reelt set allerede i april 2007 med svigtende betalingsevne hos låntagerne fra årsskiftet 2006/07), nedgang (recession) i USA fra Q4/2007 og regulært Blackout i efterspørgslen fra midt i september Med andre ord: Finansielle tab og nedsmeltning i 19 måneder, recession i USA i 16 måneder og Blackout i nu 5 måneder. Det store amerikanske problem I sit udgangspunkt er krisen amerikansk og sandsynligvis bliver opgangen ligeledes igangsat fra denne vinkel. Fed-chef Alan Greenspan s team førte og holdt en linje med vedvarende udnyttelse af pengepolitik til redningsoperationer, hvor man reelt udhulede monetarismens strenge krav om disciplineret adfærd med penge. Krisen i 1997/98 omfattede Rusland, Asien og Sydamerika, hvilket trak det første sammenbrud i en Hedge Fund med sig (LTCM) i Herefter kom kriser i Mexico og Brasilien. Nedturen straks efter årsskiftet 1999/2000 medførte omfattende nedtur der ikke kunne standses med lav rente. Terroraktionen førte derimod til en veritabel stribe af rentenedsættelser, der skulle afbøde en økonomisk sammenstyrtning. Til gengæld betød de alt for lave renter et boom på boligmarkedet med prisstigninger på % nogle år i træk. Det gav et boom i byggeri, huskøb/-salg og en eksplosion i omfanget af opfindsomme låneprodukter som fx subprimelån. Subprime udgjorde fra starten en tidsindstillet bombe pga. rentens struktur med stigende niveau efter de første billige år. I praksis har de amerikanske myndigheder fået samtlige store generelle banker til at overleve med fortsat uafhængig status, og de to store realkreditformidlere Fannie Mae og Freddie Mac er ligeledes blevet imødekommet med et sikkerhedsunderlag. Yderligere fik AIG forsikringskoncernen tildelt stor likviditet for at forhindre sammenbrud omkring kreditgarantier. Derimod har viljen til at redde egentlige erhvervsvirksomheder været begrænset, og derfor har GMAC skiftet til bankstatus i lighed med investeringsbankerne Morgan Stanley og Goldman Sachs. General Electrics omfattende (AAA rating) aktivitet er ligeledes omfattet af hjælpeydelser fra myndighedernes side. USA hæfter for enorme tabsrisici I første omgang har det aldeles voldsomme engagement i låntagerorganiseringen faktisk ikke nogen negativ effekt, idet kreditorerne (ejere af værdipapirer udstedt af disse institutioner) naturligvis er aldeles tilfreds med at undgå tabsrisiko. Ultimativt hæfter Staten i USA nu for 9,7 mia. USD. Konsekvenserne vil dog hurtigt begynde at melde sig. Hvis Staten yder opbakning til banker og institutioner er de pågældendes udstedte værdipapirer jo i virkeligheden statslige fordringer med nul-risiko og følgelig meget mere værd end tidligere. Samtidig betyder det, at den amerikanske statsgæld er eksploderet, og med udsigt til store statsunderskud skal der udstedes enorme mængder af obligationer for at finansiere underskuddet. Lav rente er derfor kun mulig så længe krisen er lammende og desperat. Efterfølgende vil renten hurtigt rykke opad. USA sidder fast og er kommet dybere ind i gældsfælden. Konklusionen synes derfor at pege i retning af angreb (svækkelse) på en anden økonomisk faktor: USD. Et land som USA

6 - 6 - kan ikke direkte gå fallit, men man kan blive udsat for voldsomme vanskeligheder for valutaens værdi. Også her modtages Obama med håb om forbedring, men lunten er kort hvis regeringen anlægger en egoistisk linje, idet flugt af penge hurtigt kan blive et problem. En sådan situation har USA aldrig prøvet, og der findes ingen store valutareserver. På langt sigt synes USD at have udsigt til kursfald. Vejen ud USA s nye regering vil tage grundigt fat for at få den sammenlåste situation brudt op. Overkill synes at være et kodeord, altså mere end rigelig med stimulering og hjælp for at opnå overbevisende effekt blandt aktørerne i samfundet (få stemningen vendt definitivt). Renter tæt på nul giver minimale kredittab, bankerne vil modtage yderligere hjælp inden for en sandsynligvis udvidet ramme og samtidig søger man at gennemføre en mere konstruktiv løsning på klemte låntageres forhold, således at bølgen af tvangssalg kan stoppes på boligmarkedet. Med finanspolitisk ekspansion (statslige køb og skattelettelse) er det hensigten direkte og hurtigt at sætte skub i efterspørgselen. Disse elementer ser ud til at komme til at fungere. USA s finansminister: Timothy Geithner Derimod udestår andre problemer. Det drejer sig om bilindustriens fremtid, og den række af virksomheder som er blevet ødelagt under nedturen, og det tilpasningsarbejde dette vil kræve med tab af jobs som resultat. Toppen af amerikansk erhvervsliv har ikke taget alvorlig skade, men den berømte dynamik skal ikke længere komme fra industrier som biler og hvidevarer men derimod fra specialområder som software, underholdning, pharma, bioteknologi, fly, våben og elektronik. Byggesektoren må imødese en årrække med lav aktivitet, hvor offentlige anlægsordrer i stedet bliver levebrødet. Basisindustrier som stål, metaller og kemi vil ligeledes have udsigt til lavere efterspørgsel mange år frem. Flyselskaberne er i forvejen knapt nok sluppet fri af statslige garantier afgivet efter 11-9 og kan blive mål for udenlandske opkøb. Samme mekanisme vil gælde en række andre virksomheder i takt med at optimismen atter vender tilbage, idet prisen på selskaber pt. er lav med interessante opkøbschancer både via børsmarkedet og direkte fra gamle ejere. Tid, sted og form Hvornår begynder det så at gå opad igen? Der er leveringstid, og den mentale modstand (frygt for lavkonjunktur) sidder efterhånden godt rodfæstet. Bunden i kriseforløbet må formodes at indtræffe i løbet af de næste par måneder i USA, men styrken i opturens form og styrke er vanskelig at vurdere. Angrebsvinklen i et positivt fremstød må skønnes at blive følgende: stigning i efterspørgselen på forbrugsartikler som mobiltelefoner, PC er, tøj og reduktion af discount indkøb; Øget beskæftigelse via offentlige ordrer (større indkomst) og jobsikkerhed; ophør af presset på boligmarkedet (hjælpeordninger for trængte boligejere og rentefald); Take Overs udført af stærke selskaber med lånte penge til lav rente. Europa og Asien må antages at følge efter i tæt korrelation som en form for sympati. Q1 bliver derfor fortsat svag mht. indtjening, mens Q2 må kunne fremvise overbevisende men usammenhængende fremgang og i Q3 bør en egentlig positiv trend kunne manifestere sig. Positiv vækst kan derfor komme i Q2 - måske først i Q3. Vi forventer, at USA vil være foran men EU kommer hurtigt efter, idet vi dybest set er blevet trukket baglæns med ind i denne nedtur. Forsinkelsen bliver næppe mere end 2-3 måneder.

7 - 7 - Nedturen og afslutningen Såfremt opgangen indledes i løbet af Q1 på aktiemarkedet, vil nedturen med andre ord have udspillet sig over 1½ år. Det abrupte kursfald indtrådte dog først i oktober fra 380 for C20 indeksets vedkommende. Hvis dette forløb bliver udfaldet bliver beskrivelsen: et brutalt dyk på 4 måneder og en optur, hvor formen kan formodes at blive lidt mindre stejl opad, altså lidt langsommere. Perspektivet er derfor en skæv U-formation med en bund dannet i månederne november til ca. 1. marts under 280 i C20 værdi. Pessimister vil sikkert omtale det som et omvendt J, men perspektivet er formentlig at ultimo 2009 kan slutte oppe ved og dermed vil U-formen være opnået med i alt 15 måneder som tidsforløb. Tabene Prisen for krisen er høj. Et tab af nationalindkomst i størrelsen 8-10 % af et års BNP er formentlig konsekvensen. Arbejdsløsheden vil stige men næppe voldsomt. Vi skønner et løft fra arbejdsløse i Danmark ultimo 2008 til om et år. Formuetabene kan skønnes at svare til to års pensionsopsparing for at genopfylde disse kurstab. Fast ejendom vil tage en årrække at genvinde hvis man regner oppe fra det allerhøjeste prisniveau (men det var helt tilbage i sommeren 2006 i Danmark). Oppustningen for boliger var større og anderledes end for hele økonomien. Fornyet prisstigning om nogle år vil nok blive bremset af påvirkningen fra højere rente til den tid. Den udestående række af negative, efterfølgende konsekvenser er desuden et problem, og her er især formuetab hos eksempelvis Liv- & Pensionsselskaber et alvorligt problem. Samme mekanisme rammer en række industriselskaber, hvor medarbejdernes pension er udformet som tilsagn og dermed skal kurstab bæres af selskabet. Her er G4S og Carlsberg eksponeret i lighed med fx SAS. Listen over forsvundne firmaer er lang, men krisen har ikke ramt de børsnotede selskaber så hårdt at der ligefrem er alvorlige fallitter. Derimod vil mange selskaber fremstå svækket og der gennemføres mange nedskæringer med store XO-udgifter og afbræk som resultat. De vigtigste eksempler på totale tab er i Danmark bankgruppen med Roskilde Bank og EBH bank, og den børsnoterede del af landets erhvervsliv er sluppet nogenlunde mildt trods alt. I Danmark startede det med Roskilde Bank Slutbemærkning Nærværende scenarie gennemgang er udtryk for vores forventninger til indeværende år. Som de turde være bekendt, vil det faktiske forløb kunne blive meget anderledes og der er tale om en kompliceret proces som følge af økonomiens globale natur og den omfattende finansielle aktivitet, der indeholder et stort og hurtigt svingende omfang af spekulation. Prisdannelsen på de frie markeder er derfor ikke længere så stabil og naturlig som tidligere. Udfaldsmulighederne øges, og Finanskrisen 2008 er et eksempel på en sådan afsporing. Nu ser det ud til at afslutningen nærmer sig i løbet af de næste to til tre måneder. De sektorer, som vi vil fremhæve er: Banker, almindelige forbrugsvarer, langvarige forbrugsgoder, detailhandelsaktier og selskaber med produktion og salg af ITudstyr. Bl.a. Nokia vil få stor gavn af krisens afslutning

8 - 8 - SAS (24,2) Økonomisk nedgang, problemer og ulykker med flyene, faldende billetpriser, øget konkurrence m.m. er blandt årsagerne til at SAS er kommet igennem 2008 med særdeles dystre tal. Lufthansa kunne samme dag som SAS offentliggjorde sit rædselsregnskab, melde om højere indtægter i 2008, end først antaget. Nogle klarer sig altså bedre end andre. Fokus skal fremover rettes mod flytrafik ind og ud af Norden, ligesom der skal satses målrettet på forretningsrejser, hvor dækningsbidraget er højest. Organisationen skal tilpasses ved at forbedre omkostningsstrukturen. Yderligere ansatte skal fyres. Hertil kommer et farvel til ansatte, der arbejder i selskaber udenfor kerneaktivitetsområdet. 14 flere fly tages ud af drift og hensigten er at spare yderligere 4 mia. SEK. Dette kommer oveni de mange spareplaner, der løbende er gennemført i de senere år. Der er snart ikke flere håndtag at dreje på for ledelsen, og det ved de hidtil så stærke fagforeninger. De accepterer uden kamp nye nedskæringer. Krisens alvor kendes af alle, og kun i samlet flok er man i stand til at sikre SAS overlevelse. Med planerne om at hente 6 mia. SEK i en fortegningsrettet emission glider udsigten til et bud på SAS-koncernen fra fx Lufthansa i baggrunden. Vi kan kun tolke signalet i retning af, at SAS vil redde sig ved egen hjælp. Det kan selvfølgelig også skyldes, at Lufthansa simpelthen har afvist interesse i SAS. Emissionen udvander de eksisterende aktionærer og fremtidsudsigterne for SAS er dystre. Det handler om overlevelse. Lufthansa kan læne sig tilbage, idet prisen på SAS falder for hver dag koncernen lider som tilfældet er. Vi mener, at man kan glemme alt om store merpriser i tilfælde af et bud på SAS. Vi så det i eksemplet Spanair. Der var talt om en salgspris på 100 mio. kr., men prisen endte på 1 Euro. I 2008 steg omsætningen med 5% til mio. SEK. I alt blev der transporteret 29 mio. passagerer, hvilket er et højt tal, der vil kunne bidrage til at presse en eventuel salgspris på selskabet i vejret. Men så vidt kommer det næppe. Til trods for et underskud på mio. SEK, hvoraf det nu frasolgte Spanair belaster med ikke mindre end mio. SEK, signalerer ledelsen ønske om at klare sig igennem krisen uden at give afkald på suveræniteten. Vi ser kun en årsag til at fastholde et engagement i SAS, og det relateres til et teknisk gab i mellem 26 og 29. Uanset hvor usandsynligt det lyder, så lukkes et gab i 99,9% af alle tilfælde. Spørgsmålet er kun hvornår? Vi vil indtil videre opfordre læserne til at fastholde positionen, til vi ser en bevægelse op i Sker det ikke inden for de nærmeste måneder, kan man ligeså godt skille sig af med aktien. Det går den forkerte vej, og sparemulighederne er efterhånden udtømte. En kapitaltilførsel på 6 mia. SEK lyder af meget, men med udsigt til at en stor del af flyflåden skal udskiftes i den nærmeste fremtid, rækker 6 mia. SEK ikke langt. Sidste Ansatte Slukker.

9 - 9 - COLOPLAST (395) Regnskabet for perioden til blev modtaget positivt af markedsdeltagerne, der sendte aktiekursen 15% op. Selve regnskabet var ikke specielt positivt, idet der reelt var tale om en mindre nedjustering. Omsætningen steg 6%, i lokal dansk valuta 4%. EBIT-margin lå på 15% mod 16% i samme periode året før. Ugunstige valutakursforhold belastede EBIT-resultatet med 2%, således at det reelt kan opgøres til 17%. For 2008/09 fastholdes forventningen om en organisk vækst på 7-8% både i fremmed og lokal valuta. EBIT-margin fastholdes i niveauet 15-16%, men sænkes til 14-15% i dansk regning. Investeringerne anslås at nå et omfang på mio. kr. Der er fortsat pause i selskabets opkøb af egne aktier. Aktien handles til en P/E på 20. Vi anser prissætningen for anstrengt, og vi kan ikke anbefale køb. Ejer man aktien bør man holde fast, idet Upsiden dog anses for at være begrænset til 450 på 12 måneders sigt. Mange andre aktier er mere interessante, såfremt man ikke allerede er aktionær i Coloplast.. MACONOMY (6,0) Er aktien i bund? Software-selskabet Maconomy synes ikke at være berørt af krisen - endnu. Tal for 2008 offentliggøres først den 27-02, men allerede udsendte ledelsen en fondsbørsmeddelelse omhandlende I december 2007 opstillede Maconomy en vækstplan for årene Indtil videre forløber tingene efter planen, hvilket ledelsen ønskede at bekræfte. Baseret på de foreløbige og ureviderede tal lander omsætningen for 2008 på 231 mio. kr. (+ 4%, og + 8% korrigeret for valuta). Overskud før afskrivninger ventes at nå 9 mio. kr. op fra 7 mio. kr. i Dermed nås målsætningen om 240 mio. kr. i omsætning og et EBITDA resultat på 10 mio. kr. næsten. Hvad fremtiden bringer, er det vigtige spørgsmål? Afsætningen i USA og England må fortsat forventes at være under pres, og det må anses for umuligt at kunne opstille et mål om vækst i Udsigt til stagnation i omsætning og overskud vil vi anse som et godt signal, når 2009-estimatet præsenteres I de senere år har Maconomy leveret, hvad der er blevet stillet i udsigt. Det styrker investorernes tillid til selskabet og ledelsen. Vi mener derfor, at det er vigtigt at opstille et mål for 2009, som med en stor sandsynlighed vil kunne blive nået. Hellere underspille og senere overgå målet end det modsatte. Aktien har en børsværdi på 125 mio. kr. Første gang vi fattede interesse for aktien lå kursen omkring 7 og efterfølgende steg den til niveauet målzonen ved 20. Nu er vi igen ved udgangspunktet, men Maconomy ser stærkere ud i dag end dengang. Vi ser potentiale til minimum en fordobling af aktiens kurs på 2-3 års sigt, hvilket dog fordrer, at de eksisterende storaktionærer ikke pludselig sælger ud. Hele 60% af aktierne er nemlig placeret hos 20 store aktionærer (pr ), hvoraf Henrik Schimming med en aktiepost på 26,84% er den absolut største. Et salg og eventuel opløsning af denne aktiepost i små enheder vil kunne sænke aktiekursen yderligere. Vores bud er, at Maconomy-aktien er meget nær en bund. Egentlig optur i aktien må afvente en mere stabil udvikling for aktier generelt. Denne kan komme når som helst, men kan naturligvis også trække ud i tid. Faktum er, at man næppe får aktier i Maconomy meget lavere end til kurs 6. Køb bør tilpasses aktiens begrænsede størrelse med en markedsværdi på kun 125 mio. kr. og en status som Small-Cap aktie.

10 SØNDAGSAVISEN (13,0) En perle blandt de små aktier? Selskabet har aktiviteter indenfor uddeling af husstandsomdelte reklamer (Forbruger Kontakt), websites med fokus på bolig- og stillingsannoncer samt gratisavisen Søndagsavisen. I 2008 har der været nedgang i økonomien og fald i omfanget af reklamer, der er den store bidragsyder for at kunne udbyde de mange gratisprodukter. Disse negative faktorer har naturligvis ramt Søndagsavisen hårdt, og året endte med et underskud på driften på 45 mio. kr. Salg af avisdrift i Norge og Sverige sikrer imidlertid et solidt plus på bundlinjen. Især salget af Gratistidningar i Sverige skete til en særdeles god pris. Avancen ved sidstes års frasalg udgør ikke mindre end 299,4 mia. kr. og derfor slutter 2008 med et positivt resultat på 205 mio. kr. Gode salgspriser kan kun opnås en gang pr. solgt aktiv. Driften skal derfor forbedres. Ledelsen har taget en række skridt for at genskabe de tidligere gode driftsresultater. 4 lokale aviser er blevet lukket som det seneste spareforsøg. Der er tale om en branche præget af nedgang, faldende annonceindtægter og stigende konkurrence. Omdeling af aviser og reklamer via Forbruger Kontakt står for ca. halvdelen af omsætningen, og bidrager positivt til indtjeningen. Søndagsavisens adm. direktør lufter nu muligheden for at sælge distributionsdelen, hvilket synes fornuftigt. Spørgsmålet er blot hvilken pris, der kan opnås? Markedet for virksomhedshandler er nærmest ikke eksisterende, og priserne er derefter. Søndagsavisen har dog i 2008 dokumenteret en evne til at sælge dyrt, og det skal ledelsen have kredit for. Man sælger altså ikke af nød men har mulighed for at presse en køber. Det kan sagtens også blive tilfældet med Forbruger Kontakt. Søndagsavisen er ikke presset til et salg. Gælden i koncernen er kun på 97,3 mio. kr., egenkapitalen på 661 mio. kr. og Forbruger Kontakt-delen giver positivt bidrag til indtjeningen. Ledelsen anslår en pris på mio. kr. for opnåelig. Vi mener, at en pris på 500 mio. kr. er det maksimale, man skal sætte næsen op efter, og et salg til denne pris vil påvirke aktiens kurs positivt, så vidt vi kan vurdere det. Aktien synes at være i bund. Historisk top var 200 i begyndelsen af år Ved kurs 13 har selskabet en markedsværdi på blot 270 mio. kr. korrigeret for selskabets beholdning af egne aktier. Kun 42% af de 20,2 mio. aktier er i frit flow, idet store aktionærer sidder på resten. Dvs. at der kun er aktier for 120 mio. kr. i frit flow. Det er både ulempen og chancen i aktien. De der ønsker at sælge aktien, har med stor sandsynlighed fået det gjort, og Downside risikoen bør være begrænset. Omvendt skal der ikke ret stor køberinteresse til for at presse kursen voldsomt op. Likviditeten i aktien er dog et stort problem, og som investor skal man være klar til at lade pengene blive i Søndagsavisen i en periode på 1-3 år, idet salg af aktien kan være svært uden positive nyheder eller en generel bedring af aktiemarkedet. Bidragende til at øge efterspørgslen efter aktien er udsigten til et aktietilbagekøbsprogram. Desuden er det sandsynligt, at provenu fra et eventuelt salg af Forbruger Kontakt også vil tilgå aktionærerne i form af udbytte og køb af egne aktier. Med et forhold mellem kurs og indre værdi på blot 0,4 prissætter investorerne selskabets aktie meget lavt. Mindre, langsigtede køb tilpasset aktiens begrænsede likviditet, kan overvejes.

11 AFVENT KØB AF DLH (23) Forud for præsentationen af årsregnskabet for 2008 er spændingen taget ud, idet DLH den kom med endnu en nedjustering af estimatet for Det skete på baggrund af en særdeles svag udvikling i salget i Q4. DLH forventer nu et underskud før skat på 420 mio. kr. mod før et underskud mellem 120 og 150 mio. kr. Nedskrivning af lagre og andre immatrielle aktiver, lavere indtjeningsmarginal og restruktureringsomkostninger er årsagerne hertil. Engangsomkostningerne anslås til at udgøre 200 mio. kr. af nedjusteringen. Året som helhed reddes imidlertid af indtægten fra salget af Byggematerialedivisionen tilbage i januar Indtægten på 580 mio. kr. betyder, at 2008 ender med et resultat efter skat på mere end 200 mio. kr. Som altid i vurdering af en aktie skal man se fremad, og 2009 ser ud til at blive et nyt hårdt år for DLH med hensyn til driften. Selvom ledelsen i 2008 gennemførte et program for opkøb af egne aktier på 100 mio. kr. frem til , har det ikke kunnet holde aktien på sporet. Siden medio 2008 er aktien faldet fra kurs 80 til nu 23. Er aktien nået bunden, eller er der flere negative overraskelser i vente? Vi tror ikke aktien bliver billigere end det nuværende niveau, men omvendt ser vi heller ingen kurstriggere, der på 3-6 måneder kan skabe ny optimisme omkring aktien. Koncernen har rustet sig til at stå en periode med lav efterspørgsel igennem. Således er kapaciteten i produktionsenhederne reduceret til under det halve. Der er dømt smalhals. Eneste positive faktor som vi på kort sigt kan få øje på er, hvis det besluttes at gennemføre et nyt aktietilbagekøbsprogram for 2009, hvilket kan bidrage til at skabe lidt omsætning i aktien. Børsværdien er nede på 427 mio. kr. og omsætningen er yderst begrænset. Egne opkøb kan bidrage til at holde blot lidt liv i aktien. Ledelsen har iværksat initiativer til at nedbringe omkostningerne og varelagrene. Effekten heraf kommer først senere. Prisudviklingen på koncernens produkter er under pres, og ledelsen forventer først en stabilisering og en bundnotering for priserne i løbet af første halvår. Som en følge heraf ventes omsætningen at falde i Estimatet for det nye år lyder på et underskud, som dog ventes at blive væsentligt mindre end tilfældet var i Først i 2010 venter ledelsen igen overskud. Nærmere detaljer kommer i forbindelse med præsentationen af årsregnskabet den På længere sigt rummer DLH et stort værdistigningspotentiale. Tidligere lå overskudsgraden omkring 5%, og det forventer vi igen kan opnås, når der kommer gang i salget på ny. For nærværende handles aktien til en Kurs/indre værdi på blot 0,3, hvilket er udregnet efter at der er foretaget store nedskrivninger. Alt andet lige bliver aktien derfor ikke billigere. Køb har ikke hastværk, og skal tilpasses den lave likviditet i aktien. På mdrs. sigt kan aktien blive en vinderaktie med et potentiale til en fordobling - måske en tredobling af kursen, men det skyldes alene at børskursen er usædvanlig lav og ikke at driften påregnes at udvikle sig overstrømmende godt.

12 BANKERNE OG FINANSKRISEN Finanskrisen bevæger sig fortsat fremad i en blanding af oprydning, nye tab og beroligende udsagn fra banker uden problemer, der heldigvis også findes. Der kommer ikke nogen Kick-start af økonomien via ny långivning. For få tør låne, og bankerne vil kun låne ud på restriktive vilkår. Sandsynligvis begynder den rigtige mekanisme at fungere i bankhjælpen, og så vil kreditforholdene og samfundet som helhed komme i gang igen men det sker ikke via efterspørgsel fremkaldt af lånte penge. Redningspakkerne har reddet bankerne bortset fra nogle få med ekstrem stor risiko. Danmark Bankpakke2 er på plads og skal tages i brug. Danske Bank meddeler, at man herfra vil søge om en andel på 26 mia. DKK. Også Spar Nord har valgt at søge. Nordea har ikke meddelt om man vil udnytte den danske del for sine datterselskaber her i landet, men det synes sandsynligt. Nordea har dog netop meddelt, at man vil bede aktionærerne indbetale 26 mia. SEK i ny egenkapital for at øge styrken, hvilket kunne tale for at man for lige venter med beslutningen om statspenge til denne emission er vedtaget. Regnskaberne for Q4 er generelt set rimelige. Kun få banker har decideret underskud, men hensættelserne er forøget alle steder. Selv FiH har formået at præstere et overskud sidste år. Danske Bank kom svagt igennem 2008 og må må givetvis nedskrive på goodwill i Finland og Baltikum, mens det jo udefra er umuligt at bedømme kreditternes bonitet. Balancens enorme omfang (3.544 mia. DKK = 2 gange Danmarks BNP) giver dog anledning til bekymring, herunder for penge bundet i forretning med finansielle parter. Nykredit måtte berette om en katastrofal udvikling for Forstædernes Bank som man i efteråret overtog og betalte penge for. Dette beløb synes givet dårligt ud. Samtidig luftede topchefen, Peter Engberg, en tydelig advarsel omkring Nykredits store engagement med såkaldte SDO-lån (særligt dækkede obligationer). Nykredit indestår som kreditudsteder (mellemled) for, at værdierne er i orden og ultimativt rammes man derfor hurtigt af tab. Det vil med andre ord kunne indtræffe hurtigere og med større kraft end hos andre, så vidt vi begriber signalerne fra Nykredit. Sorteringen af banker mht. evne til at opfylde Bankpakke2 kravet (12 % solvens opgjort på kernekapitalen efter tilførsel af statslige hybridlån) er næste øvelse. Et fald i renten vil kunne give hjælp omkring værdien af udlån til fast ejendom og dermed reduktion af risikoen for tab. Vi følger Euroland i kort snor (ECB), og gabet til Euro-satserne vil forsvinde såfremt der politisk snart indgås en aftale om dansk medlemskab af ØMU en. Sverige Krisen er væsentligt langsommere i sin udfoldelse her end i Danmark. Det har givet mindre pres for at udvirke hjælp fra myndighedernes side. Samtidig er strukturen i landet koncentreret om de store bankers aktivitet. En ramme for statslige kapitalindskud på 50 mia. SEK er foreløbig fastlagt med et incitament herved til hurtigt at tegne sig i køen, da man vil tildele penge efter ankomst i rækken. Det er langt mindre end den danske bankpakke2 på 100 mia. DKK. Helbredsstilstanden i bankerne er vanskelig at bedømme. To områder tiltrækker sig bekymring, nemlig den omfattende aktivet med datterbanker i de baltiske lande (hård opbremsning er i gang) og det store udlån til Equity Funds, der arbejder med høj gearing i hele deres koncept. SEB har desuden tidligere været næsten berømt for at drive ivrig aktivitet vedrørende medarbejdernes pensionsfond, hvorved banken jo kan påføre sig selv risiko. Herom

13 foreligger dog ingen nyheder om hverken godt eller ondt. Handelsbanken er i stærkest form. SEB vil foretage en aktietegning på 15 mia. SEK for at øge egenkapitalgrundlaget og dermed solvensen. Nordea følger nu efter (26 mia. SEK). Swedbank har allerede foretaget en sådan aktieudstedelse med præferenceaktier som et kompromis, der indebar større værdi og sikkerhed for investorerne. Håbet er, at den internationale uro vil ebbe ud inden krisen for alvor bider i Sverige, men det er nok for optimistisk en antagelse. Vi er forbeholdne med bankaktierne her. Norge Kriseeksponeringen i Norge drejer sig mest om boligprisernes udvikling. Danske Bank er aktiv via den tidligere Fokus Bank, og der er fremkommet megen negativ omtale angående kreditpolitikken og senest bankens salg af fonde der er ramt af ekstremt store tab. mia. GBP som følge af nye hensættelser i den tilkøbte HBOS-del. En ny omgang af krise synes at være ved at melde sig i form af pres på forsikringssektoren med Liv & Pension i frontlinjen, hvor kurstabene er voldsomme og udmarver den økonomiske styrke. Derfor kan det tænkes, at regeringen også her vil komme de private firmaer til undsætning for at undgå et tilbagetog på dette traditionelle marked, hvor mange penge (økonomisk styrke) er samlet. Tyskland De tyske banker er ramt fra flere vinkler: Subprime-aktiver, stor eksponering omkring SIV-enheder, tab på udlån til fast ejendom, ringvirkningens negative effekt med nye tab på talrige kunder. Dresdner Bank er af Allianz behændigt og med venlig hjælp af regeringen blevet solgt til Commerzbank. Staten har her ydet en omfattende støttepakke. Länderbankerne har stor betydning og oplever problemer i varierende omfang. Adgang til hjælpeforanstaltninger fra Statens side er netop blevet lanceret for norske banker. Norske bankaktier synes ikke at være af interesse. DNBnor er havnet i en prekær situation. Det norske forbrugerråd har pålagt banken at betale erstatning til en investor, der har tabt NOK på strukturerede produkter. DNB vil ikke efterkomme kravet, der nu skal prøves ved retten. Det handler ikke om de NOK, men den lavine af krav, der kan blive rejst mod DNBnor og andre banker. England Her er krisen langt fremskreden og landet ligger tæt efter USA i forløbet. Staten er en ivrig hjælper for at bevare stabiliteten i samfundet og Londons stilling som Europas centrum i finansiel forretning. Krisen bider imidlertid hårdt. Især Royal Bank of Scotland er ramt. Modsætningsvis klarer Barclays, HSBC og Lloyds sig fornuftigt. Sidstnævnte må konstatere et tab på 10 Kursnedsmeltning hos HRE Hypo Real Estate (HRE) banken er et særligt kapitel med stor statslig støtte. Generelt søger man at opretholde bankerne som uafhængige selskaber med Staten i en rolle som bagstopper uden direkte styring eller indflydelse. Deutsche Bank klarer sig rimeligt trods stor international aktivitet og involvering i mange former for forretning af den mest komplicerede art. Administrationen af banker og tilsynet (BaFin) med dem ser ud til at blive udøvet venligt og med samarbejde men alligevel stringent. Som kreditornation har de tyske

14 banker (i lighed med Schweiz) fået store tab på Subprime-lån, da man havde placeret penge i disse former for gældsbreve. Tabene kom hurtigt og i stor dimension. Imidlertid betyder landets stilling med god indre styrke som international långiver, at man ikke står med de problemer som en række debitornationer oplever. Tyske banker burde derfor snart være værd at satse på i beskedent omfang ud fra en langsigtet vurdering. Resten af Europa og Asien Schweiz har den samme mekanisme som Tyskland, idet man her har oplevet de absolut største nedskrivninger hos UBS. Denne bank, der er den største i Europa, har netop modificeret aftalen med landets centralbank om overførsel af dårlige aktiver. Omfanget vil nu kun blive på 39 mia. USD mod tidligere annonceret 60 mia. USD. UBS bærer en selvrisiko på 10 %. Krisen har ramt Banco Santanders kurs I Spanien har Banco Santander formået at klare sig fint igennem Q4, og den omfattende ekspansion via opkøb ser ud til at fungere godt ud fra afgivne oplysninger, der ligeledes omfatter et tilbud om forlig med kunderne omkring tab på penge overført til den svindelsigtede Madoff s forvaltning. Det må vurderes, at negative nyheder om hidtil ukendte tab fremdeles kan dukke op rundt om i verden. Især de asiatiske kreditorlande gør sig bemærket ved forbavsende få oplysninger om tab. USA Krisen i økonomien er fortsat kraftig med hurtig stigning i arbejdsløsheden og udsigt til et hårdt år for mange amerikanske familier med voksende arbejdsløshed, lønpres og et ejendomsmarked under pres. Olieprisen er heldigvis atter rimelig som en vigtig del af de daglige udgifter. Goldman Sachs har afviklet sin del af hjælpepakken, og de ledende banker har tildelt Pfizer en låneramme på 22 mia. USD til købet af Wyeth som bevis på ny kreditgivning. Vilkårene i lånedokumentet er dog refereret til at være hårde med kun et års ramme, dvs. der er tale om et absolut midlertidigt lån. Bankerne får som hovedregel lov at fortsætte på uafhængig basis. Der indskydes præferenceaktier uden stemmeret. Problemramte banker med insolvent stilling overtages af FDIC, der garanterer indlån i landet. Realkreditselskaberne Fannie Mae og Freddie Mac har allerede behov for flere penge, og bevilling heraf synes at finde sted uden kævl. Overførsel af dårlige aktiver til statsligt regi blev kun delvis gennemført, idet rammen på 700 mia. USD hurtigt har vist sig at være efterspurgt. Derfor kommer nu en udvidelse til 500 mia. USD i en helt ny kvote under navnet Public Private Investment Fund med mulighed for at få fordoblet rammen til mia. USD. Ideen er endegyldigt at fjerne usikkerheden om kvaliteten af bankernes udlån og andre aktiver. De ledsagende krav forekommer ikke urimelige (begrænsning på løn, bonus + krav om konstruktiv debitorbehandling og informationer). Endvidere vil Staten tilbyde bankerne kapital op til mia. USD beregnet for ny långivning, der skal kunne dokumenteres. Amerikanske bankaktier forekommer særdeles vanskelige at vurdere, men de største navne ser ud til at kunne overleve. Tidsmæssigt bør USA ligge foran i feltet under en optur. Vi har for nylig studeret Citigroup, og denne bank er således interessant som en placering på langt sigt med moderat størrelse. Risikoen er fortsat til stede.

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere