AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODEVALG OG DISPONERING... 4 AFSNIT 2 DANSKE TRÆLAST A/S HISTORIE FORRETNINGSOMRÅDER ORGANISATION REGNSKAB... 7 AFSNIT 3 STRATEGISK ANALYSE STRATEGI SAMFUNDSMÆSSIGE FAKTORER BRANCHESTRUKTUR INTERNE FAKTORER STRATEGISK VURDERING AFSNIT 4 VÆRDIANSÆTTELSE OPSTILLING AF CASH FLOWS VÆRDIANSÆTTELSEN FØLSOMHEDSANALYSE AFSNIT 5 KONKLUSION...15 AFSNIT 6 LITTERATURLISTE...16 BILAG I...17 BILAG II...18 BILAG III...19 BILAG IV...20

2 Afsnit 1 Problemidentifikation 1.1 Indledning Selskaber med potentiale for opkøb er en særlig attraktiv del af aktiemarkedet sammenholdt med mere sædvanlige porteføljepapirer, der normalt antages at opretholde den samme struktur i tiden fremover. Historien viser nemlig, at investorer i virksomheder, der står over for at skulle afnoteres, får en betydelig belønning. Grunden til denne ekstraordinære fortjeneste er, at de nye ejere bliver nødt til at overbyde aktierne for at være sikker på, at aktionærerne i det hele taget ønsker at sælge deres aktieposter. For mange mindre investorer, der ikke er tvunget til, at fastgøre sin portefølje til store indeks, vil en sådan kompensation kunne gøre denne gruppe af papirer særligt interessante. Man kan spørge sig selv, hvorledes et sådant scenarium kan opstå. Svaret ligger i prisfastsættelsen. Et tilbud om en væsentlig overkurs opstår nemlig, når prissætningen i given aktie er for lav. Handles en aktie konsekvent til en værdi, der rent faktisk er under den reelle værdi, vil et buy-out imellem den virkelige og den handlede pris kunne gavne begge parter. De nye ejere vil stå med en virksomhed med en reel værdi over det betalte. De tidligere aktionærer vil opnå en hurtig fortjeneste, der ellers ikke havde været mulig, grundet markedets fejldispositioner, og manglende tiltro til den pågældende virksomhed. Som eksempler på sådanne overbud, hvor aktionærerne blev anseligt belønnet, kan blandt andet nævnes det tilbud på 50 procent, som aktionærerne i Phønix Contractors fik i Samt ved salget i Martin Gruppen endte prisen på 32 procent over daværende kurs. 1 Danske Trælast er efter fleres opfattelse et eksempel på en investering af denne type. Den har været en oplagt kandidat i de sidste år blandt andet på grund af den stærkt faldende kurs. Sandsynligheden for, at der snart sker noget er efter analytikeres mening stigende. Blandt andet har Saint Gobain været omtalt som mulig køber. På det seneste har opmærksomheden dog været rettet mod den store amerikanske koncern Home Depot. Kæden har i lang tid haft et godt øje til det skandinaviske marked. Deres primære strategi har ligesom Danske Trælast været at indtræde på nye markeder ved akkvisitioner. Grundet Danske Trælast relativt høje og brede markedsdækning i Norden har fokus været rettet mod dem som oplagt opkøbsemne for Home Depot. Ved et køb kan der nås et bredt marked. Side 3

3 1.2 Problemformulering På baggrund af den ovenstående indledning er det oplagt at undersøge, om den nuværende prisfastsættelse befinder sig på et urealistisk niveau. Det overordnede mål med dette øvelsesoplæg er derfor at komme med en værdiansættelse af Danske Trælast A/S. 1.3 Metodevalg og disponering Den overordnede ramme for værdiansættelsen af Danske Trælast vil bestå af en fundamental analyse. Denne vil være bestående af tre hovedpunkter; en regnskabsanalyse, en strategisk analyse samt en værdiansættelse. Det skal bemærkes, at trods de enkelte punkter behandles uafhængig af hverandre, så giver de ikke i sig selv nogen mening. Det er derfor vigtigt, at så vidt omfanget tillader det, at integrere de enkelte analyser, samt at inkludere en analyse af virksomhedens forretningsområder. Oplægget udformes på en sådan måde, at der startes med en kort præsentation af koncernen, dens organisation, samt forrentningsområderne. Dette rundes af med en kort BCG analyse. Denne del vil tillige indeholde en belysning af regnskabet. Efterfølgende rettes opmærksomheden på de strategiske valg. Holdbarheden af disse belyses ved hjælp af en omverdensanalyse på samfunds- og branche-niveau, samt en vurdering af den interne styrkeprofil. Alt dette vil lægge til grund for en vurdering af den fremtidige indtjening for koncernen, samt en teoretisk værdiansættelse. Afsnit 2 Danske Trælast A/S I dette afsnit vil koncernen præsenteres kort, og regnskabet vil blive gennemgået. 2.1 Historie Den 23. april 1896 blev Aarhus Trælasthandel A/S stiftet ved en fusion mellem to mindre virksomheder i Aarhus. Det var starten på den koncern, der senere skulle komme til at hedde Danske Trælast A/S. Siden da er koncernens aktiviteter ekspanderet gennem adskillige fusioner, akkvisitioner og udvidelser. Således, at den virksomhed, der for omkring hundrede år siden udelukkende beskæftigede sig med engros handel af træ, har udviklet sig til i dag at være Nordens største distributør af byggematerialer. Koncernens forretningsområder omfatter import, 1 Jævnfør Erhvervsbladet, 30. april Side 4

4 distribution og videresalg af byggemateriel til håndværkere, entreprenører, industri samt private forbrugere. I den seneste tid har Danske Trælast været inde i en sund udvikling. De danske virksomheder har stået for en solid indtjening, mens der har været udvidelser i resten af Norden. Forretningerne i Sverige er så småt begyndt at vise fremskridt. I Norge går det trægt, men fremad, og koncernen har fået et holdbart fodfæste på det finske marked. 2.2 Forretningsområder Danske Trælast driver forretning på en række områder, og i en række af lande. Tager vi fat i markederne opdelt på nation som det første, så er fordelingen efter den seneste opgørelse sådan, at hovedparten af forretningsområderne ligger i Danmark; mere præcist omkring 58% målt på omsætning. Hernæst kommer Sverige med omkring 23%, Finland med 11% og Norge på 6%. Hertil kommer øvrige, der blandt andet indeholder det grønlandske marked, på 2%. Salget fordeler sig på overordnet niveau primært til professionelle i form af engrossalg, der står for 52% af omsætningen. De private forbrugere udgør en stigende andel, der p.t. forløber sig til en tredjedel, og den resterende del går til industri og andre forhandlere. Forretningsområderne kan primært inddeles i tre områder, der støtter sig meget op af typen af målgruppe. Disse hovedområder betegnes af Danske Trælast som sektorer. Her er byggematerialeforretninger, Silvan samt Import & Engros. Byggematerialeforretningerne er igen opdelt i fire divisioner på lande. Disse er henholdsvis Detail i Danmark, Beijer i Sverige, Neuman i Norge og sidste skud på stammen Starki i Finland. Deres primære formål er detailsalg til professionelle håndværkere og entreprenører. Silvan er groft sagt en opstander fra 60 ernes stigende parcelhusbyggeri. Silvan står nemlig for detailsalg fra såkaldte gør-det-selv forretninger. Sektoren har som enhed butikker i to lande, nemlig Danmark og Sverige. Silvan adskilder sig fra byggematerialebutikkerne hovedsageligt på, at deres hovedindtægtskilde er private forbrugere og mindre håndværkere samt, at de er branded under samme navn i to lande. Som den sidste egentlige sektor kommer Import & Engros, som står for grosistsalg. Danske Trælast er i den sidste tid også begyndt at sysle med e-business, og har oprettet en sektor, der beskæftiger sig med udvidde dette forretningsområde. Det vurderes, at e-business, som en selvstændig sektor er lidt at skyde gråspurve med kanoner, derfor vil området ikke betegnes som en reel sektor for Danske Trælast. Snarer en skal, der kan dække de tre øvrige områder. Dette vil blive uddybet i den Side 5

5 strategiskeanalyse. Som afslutning på denne gennemgang af vil der gennemgås en analyse af de enkelte forretningsområder i form af en BCG analyse. Starter vi med stammen omkring Danske Trælast nemlig aktiviteterne i Danmark. Nærmere betegnet Import & Engros, Detail byggemarkedsforretningerne, samt Silvan. Disse områder er veletablerede, og må siges at være i moden status. Deres risici er relativt lave, de generer de største afkast, og må antages at være Diagram 1 Star Question Mark BCG matrix omkostningseffektive. Disse tre områder Kilde: egen tilvirkning kendetegnes som cash cows. Vælger vi i stedet at betragte Beijer, så ses et andet Starki E-bizz billede af pæne fremgange, der ligger over Beijer markedsgennemsnittet. De yder rimelige Neuman afkast, men der fokuseres stadig på Detail omkostningseffektiviteten. Derfor karakteriseres Beijer som en star. Starki er Silvan nyetableret, eller rettere nyerhvervet. Import og Engros Virksomheden er nemlig i og for sig er en Cash Cow Dog gammel kending i Finland. Koncernen har Høj Lav Relativ markedsandel derfor store forventninger til det finske marked. Markedet har været et vækstmarked med hensyn til byggemateriel. Af den grund forventes det, at der vil komme en skarpere konkurrence i fremtiden. Således som der så småt er i Danmark. Man kender ikke på nyværende tidspunkt virksomheden, og alle dens spidsfindigheder, så risici og udfaldsområde er efter manges vurderinger ikke fuldt erfarede. Alt dette gør, at Starki må kendetegnes som en mellemting mellem en star og et question mark. Neuman kendetegnes derimod ved, at nogle af forretningerne er mistænkt for ikke at yde optimalt til driften. Nærmere betegnet nogle forretninger i Nordnorge. Disse menes ikke at være omkostningseffektive. Der forventes dog vækst på dele af det norske marked. Neuman kendetegnes således som et mellemstadium af et question mark og en dog. Det kan her indskydes, at den generelle opfattelse fra Danske Trælasts side, at der er dele af Norge, som er en god forretning. Man regner derfor med at gennemgå de enkelte områder med det hovedformål at frasortere aktiviteter, som ikke foregår på økonomisk forsvarlig vis. Markedsvækst Høj Lav Side 6

6 2.3 Organisation Danske Trælasts organisation støtter sig meget godt op deres forretningsområder. Således, at der er fire sektorer, hvoraf den ene er opdelt i fire divisioner, som beskrevet ovenfor. 2 Rent organisatorisk består direktionen af tre personer; Steen Weirsøe, Preben Thomasen og Peer Voigt. Disse tre sidder også i koncernledelsen, der i alt består af otte medlemmer. Under koncernledelsen rangerer de fire sektorer. Disse agerer uafhængigt af hinanden. Her ligger størstedelen af aktiviteterne, kun med undtagelse af en række fællesfunktioner, der er placeret som en stabsfunktion til direktionen. I forbindelse med direktionen kan der indskydes en lille spydig bemærkning. Økonomisk Ugebrev foretog nemlig i februar 2001 en undersøgelse, blandt 150 analytikere og direktører i indflydelsesrige selskaber i den finansielle sektor, over, hvad der ville ske med kursen på 50 forskellige børsnoterede selskabers aktier, hvis direktøren i et pågældende selskab fratrådte. Blandt de udspurgte mente 20 procent at kursen ville stige umiddelbart efter at Steen Wiersøe ville tage sin afsked. Kun 8 procent mente, at kursen ville falde, hvis han stoppede. 3 Grunden til dette er nok, at mange analytikere var begejstret for den tidligere administrerende direktør Finn Sehested, der fratrådte sin stilling den første april I koncernen beskæftiges der alt i alt medarbejdere. Hovedparten af disse er beskæftiget i sektoren Byggematerialeforretninger. Helt præcist 75 procent. Størstedelen af dem arbejder igen i Danmark. Altså i Detail divisionen. Til trods for, at koncernen har bredt sine aktiviteter ud i Norden, er der altså stadig en klar koncentration af deres arbejdspladser i Danmark. 2.4 Regnskab Danske Trælast aflægger regnskab i henhold til et regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret. Derfor vil Årsrapporten 2000 være det senest aflagte årsregnskab på nuværende tidspunkt. De betragtede regnskabsperioder vil derfor være årene 1996 til Formålet med denne regnskabsanalyse er at få systematiseret de økonomiske oplysninger i de aflagte årsrapporter med henblik på at kunne vurdere udviklingen i koncernens rentabilitet, indtjeningsevne, finansiering, likviditet samt risiko. Danske Trælast A/S er omfattet af Årsregnskabsloven, Årsregnskabsbekendtgørelsen samt de regler fastsat Københavns Fondsbørs, herunder de danske regnskabs-vejledninger nr Det 2 I Bilag I kan ses et organisationsdiagram for Danske Trælast A/S. 3 Kilden til undersøgelsen kan findes på Økonomisk Ugebrevs hjemmeside ugebrev.dk. Side 7

7 vurderes, at de formår at overholde de gældende bestemmelser. Det vil blandt andet sige, at regnsskabet er opstillet på en overskuelig måde i henhold til ÅRL 4 stk. 1, at der udvises et regnskabsmæssigt retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat i henhold til ÅRL 4 stk. 2, samt en redegørelse af den anvendte værdiansættelses metode i henhold til ÅRL 42. Regnskabet har alle de fem regnskabsår haft en blank revisionspåtegning. Det må heraf konkluderes i henhold til ÅRL 61 g, at det må være aflagt efter gældende lov og vedtægter samt, at der ikke har været nogle forbehold til de indeholdte oplysninger. Tillige har bestyrelse og direktion underskrevet påtegningen. Det kan dermed i henhold til ÅRL 2 stk. 3 konkluderes, at de ikke har haft indvindinger til regnskabet. Om ejerforholdet kan det oplyses, at hovedaktinærerne udgør Codan Forsikring med en aktiepost på en trediedel, samt LD og ATP, der hver især besider henholdsvis 5,6% og 5,01% af den samlede aktiekapital. I løbet af de fem regnskabsperioder er der ikke sket nogle ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Af væsentlige ændriger eller ekstraordinære forhold, der skulle have influeret på regnskabet, kan kun nævnes, at der i de svenske resultater for år 2000 indgår engangsindtægter vedrørende udlodning af forsikringsmidler. Danske Trælast oplyser, at dette har haft et nettobeløb til indtægtsførsel på 52 millioner kroner. Dette vil der korrigeres for med et tillæg i posten personaleomkostninger. 5 På baggrund af den i rapporten beskrevede regnskabspraksis, vurderes der ingen grund til yderligere korrektioner af regnskabet. I løbet af de fem regnskabsår 6 har der været en svagt stigende tendens i afkastningsgraden. Denne stigning er blevet tilvejebragt af en stigende overskudgrad. Set i relation til omsætningen, har resultatet af den primære drift været tiltagende. Dette er årsagen til den forbedrede overskudsgrad. Egenkapitalens forrentning har over perioden haft en drastisk stigning. Årsagen til denne stigning findes i den relative stigning i resultatet af den primære drift i forhold til forøgelsen i egenkapitalen. Koncernen har tillige oplevet en stigning i den selvfinansierede vækstrate. Årsagen til denne tilvækst skal findes i en kombination af en voksende rentemarginal, en stigende finansiel gearing samt en aftagende pay-out ratio. 4 Citat Lau Svenssen, Scandinavian Asset Management, Danske Trælast er blevet drevet godt under Sehested s tid. 5 Jvf. FAQ s fra investormøde afholdt af Danske Trælast den 20. marts Beregning af de relevante nøgletal, samt en vertikal indeksering af resultatopgørelsen kan ses i Bilag II. Side 8

8 I løbet af perioden er der ikke sket de største forskydninger i den driftsmæssige risiko. Da koncernen beskæftiger sig med detailhandel, vil de variable omkostninger have den største andel af omkostningerne. Danske Trælast var i 1995 finansieret med 61 procent gæld og 39 procent egenkapital. I de efterfølgende år blev andelen af gæld forøget, men havnede på samme niveau igen i I løbet af 2000 blev gælden udvidet med 10 procent på grund af de store akkvisitioner. Således har koncernen p.t. en finansiel risiko på niveau med i Sammenlignet med den typiske detailhandel generelt adskiller Danske Trælast sig ved, at så vidt det er muligt, at eje de benyttede grunde. Til trods for de stigende antal af lånefinansierede investeringer, så virker det som, om Danske Trælast er inde i sund udvikling med hæderlige resultater i regnskabsmæssig forstand. Gode resultater, der har været påvirket af en periode med højkonjunktur og med høj sandsynlighed vil blive presset i den kommende tid. Tendensen af en skarpere priskonkurrence er så småt begyndt at vise sig i regnskabet for Især koncernens danske markedsforhold vil blive omstrammet af prispressere som eksempelvis Harald Nyborg den kommende tid. Afsnit 3 Strategisk analyse I dette afsnit vil koncernens strategiske valg blive vurderet på baggrund af en analyse af omverdenen samt de interne faktorer. 3.1 Strategi Det er Danske Trælasts overordnede økonomiske mål at sikre en indtjening, der skaber grundlag for et stabilt og attraktivt afkast for selskabet aktionærer på langt sigt. Dette ønskes opfyldt ved en optimal udnyttelse af forretningsgrundlaget, fokusering på udvikling af værdiskabende serviceydelser samt en effektiv distribution af byggematerialer. Den operationelle styring af de enkelte enheder i koncernen foregår udfra strategiplaner, årlige budgetter samt løbende opfølgning. Et bærende element i strategiplanen er en styret profitabel vækst, der skal opnås ved dels videreudvikling af eksisterende forretningsområder, og dels ved udvidelser i form af opstart og akkvisitioner. 3.2 Samfundsmæssige faktorer De generelle samfundsforhold danner i almindelighed rammen for udviklingen i en given branche. Derfor vil en klarlægning af, hvorledes de enkelte samfundsmæssige forhold påvirker Side 9

9 virksomheden give et indtryk af indtjeningens og rentabilitetens sårbarhed overfor drastiske ændringer i det nuværende eller det fremtidige indtjeningsgrundlag. Det umiddelbart mest sårbare ved Danske Trælasts indtjeningsgrundlag er eksponeringen over for det konjunkturfølsomme nybyggeri. Dette drejer sig om omkring en tredjedel af den samlede omsætning. Nybyggeriet er, i forhold til den mere stabile engros- og privathandel med henblik på renovation, særdeles sårbar overfor ændringer i den nuværende vækst, forventningerne til fremtiden og ikke mindst renteudviklingen. Nogle vil voge at påstå, at denne effekt kun vedrører en del af indtjeningsgrundlaget, men man skal ikke glemme, at koncernens indtjeningsgrundlag er i sin helhed afledt med et givent lag af nybyggeriet. Koncernen er på dette område inde i en sund udvikling. Årsagen til denne vurdering ligger i, at set over den sidste årrække, så har den anslåede andel af omsætninger, der er øremærket til nybyggeri, haft en aftagende tendens. Denne ændring i indtjeningsgrundlaget afspejler to aspekter. Det ene er, at på grund af de sidste års akkvisitioner af byggemarkeder rundt omkring i Norden, som man kan vælge at betragte som køb af omsætning indenfor renovation i relative termer, er andelen af nybyggeri faldende. Det andet er koncernens følsomhed overfor demografiske, og på sin vis også sociologiske, effekter på de berørte afsætningsmarkeder. Ændrer sammensætningsforholdet i investeringerne til nybyggeriet og renovationen sig relativt til hinanden på grund af forskydninger i befolkningssammensætningen, så vil dette med høj sandsynlighed også give en afledt ændring i omsætningens bestanddele. Under antagelse af, at Danske Trælast kan bibeholde et bredt udsnidt af markedet. Denne afhængighed af nybyggerimarkedet er en klar sårbarhed. Af andre faktorer, der kan true eller skabe muligheder for koncernen på samfundsniveau, kan nævnes det politiske system, miljøhensyn samt teknologiske faktorer. Forandrede politiske forhold og efterfølgende initiativer kan påvirke omsætning både fra renovationens og fra nybyggeriets side. Ændrede miljøreguleringer eller teknologiske innovationer kan kræve omlægning af indkøb eller værdiforringe varelagere. 3.3 Branchestruktur Strukturen i en branche sætter begrænsningerne for indtjeningspotentialet og forretningsområdet for den enkelte virksomhed. For at vurdere det fremtidige indtjeningspotentiale er det derfor vigtigt at belyse forholdene i branchen. Til dette har jeg valgt at benytte Porters Five Forces. Side 10

10 Ind- og udgangsbarriererne for en virksomhed, der ønsker at drive handelsvirksomhed i byggematerialebranchen, er i bund og grund betragtet som værende lave. Det er derfor i princippet let for andre virksomhed at etablere sig, og relativt let kapre markedsandele. Kunderne har en stærk position overfor virksomheden på grund af den lette adgang til substituerede produkter og den høje prisfølsomhed. Der kan også i en svag udstrækning være mulighed for egenproduktion, men dette ville kun have en forsvindende lille effekt. Typisk vil leverandørernes forhandlingsstyrke overfor en detailvirksomhed være høj, men dette kan diskuteres i tilfældet med Danske Trælast. Den har, som en koncern af den relative størrelse i forhold til deres leverandører, mulighed for at bundte sine indkøb, og derved presse prisen under normalt leje. Der er tillige store muligheder for en større vertikal integration. Det, som herimod taler for en stærk position blandt leverandørerne, er deres få antal. De enkelte leverandører er primært specialiserede, og afsætter ikke deres vare på et marked med et utal af udbydere. Vurderes vigtigheden af de to modsatrettede effekter, så bedømmes leverandørerne, at have middel styrke. Hvad angår den kvalificerede arbejdskrafts styrkeposition må denne betegnes som lav, da der i vid udstrækning beskæftiges ufaglærte medarbejdere. I branchen er der stor fare for substituerede produkter. Der er tale om et standardprodukt, som blot kræver et facilitetsmiljø til salg. Kunderne har lave eller ingen omstillingsomkostninger ved skift til anden leverandør, og i kombination med den høje prisfølsomhed er virksomhederne i branchen særdeles sårbare overfor manglende omkostningseffektivitet. Danske Trælast står derfor overfor en branche kendetegnet ved lave adgangsbarrierer, høj forhandlingsstyrke blandt Diagram 2 kunder, middel Analyse af branchestruktur Kilde: egen tilvirkning Lave adgangsbarrierer styrkeposition hos Kunder har stærk Intensiv pris Leverandører har middel leverandørerne samt et utal af substituerede produkter. Branchen er derfor uden forhandlingsstyrke konkurrence Høj fare for substituerende produkter forhandlingsstyrke tvivl præget af en intensiv priskonkurrence, der vil forstærkes ved nedgang i den generelle markedsvækst. I branchen agerer virksomhederne derfor under en konkurrence begrænsning, der ligger en øvre grænse for, hvor høje overskudsgrader, der kan opnås. For at opnå en tilstrækkelig Side 11

11 forrentning af den anvendte kapital så må virksomheden frembringe høje omsætningshastigheder. Eksempelvis gennem omkostningseffektivitet. 3.4 Interne faktorer En tredje vigtig del af en samlet vurdering af den valgte strategiplan er de interne faktorer. Sammen med vurderingen af mulighederne og truslerne i omverdenen så danner en intern undersøgelse af de stærke og svage sider et overblik over, hvorvidt det strategiske fokus er bæredygtig. Til denne analyse anvendes en styrkeprofilanalyse. En af Danske Trælast stærke sider er deres brede geografiske dækning. Det gør afhængigheden af forholdene i et enkelt land mindre. Ligeledes så er koncentrationen ikke samlet omkring et enkelt forrentningsområde, som er det normale blandt detailforretninger. Der prøves på at dække flere. Hvorvidt dette er en fornuftig måde at prøve at hedge sin usikkerhed eller ej kan diskuteres. Det kan også godt være, at der ligger gammel købmandskab bag disse udvidelser. Under alle omstændigheder, så har de haft gode erfaringer med integrationen af nye virksomheder i koncernen. Blandt deres svage sider findes et klassiske element for en detailhandel nemlig at de ikke har en fast loyal kundekreds. En anden svag side er muligheden for store tab ved de drastiske opkøb. Blandt mulighederne finder vi en stadig geografisk ekspansion og opkøb. Både i nye områder, som for eksempel resten af Østersøområdet, men også en styrket markedsposition på de eksisterende markeder. En anden vigtig mulighed er at få styrket de interne synergier. Kan der opbygges en højere effektivitet i eksempelvis distributionskæden, så vil dette være et klart forbedret beredskab i tilfælde af længerevarende priskrige. En øget priskonkurrence er nemlig en af de faktorer, der rangerer blandt de højeste på listen over trusler. Blandt truslerne er selvfølgelig også ugunstige konjunkturforhold, rentestigninger, politiske tiltag. For ikke at nævne et buy-out blandt aktionærerne. 3.5 Strategisk vurdering Generelt virker Danske Trælasts strategiske kernepunkter bæredygtigt. Branchen er som beskrevet meget oplagt prisfølsom, derfor er det et vigtig strategisk brændpunkt for koncernen at have fokus på de interne synergier. I tilfælde af konjunkturnedgange eller aftagende vækst vil det nemlig være en fordel, eller snarer en forudsætning, at have foretaget de nødvendige investeringer i en effektiv omkostningsstruktur. Således, at der ikke tabes signifikante markedsandele i tiden, Side 12

12 hvor indtjeningsforholdene er mindre gunstige. Det kan komme til være en afgørende faktor overfor discounthandler, som for eksempel Harald Nyborg. Det er også under omkostningseffektiviteten, at det nye strategiområde e-business kan komme ind. Som det er nu, leverer Danske Trælast den service overfor sine b2b-kunder, at de kan via netværk kan gå ind i en central database, der blandt registrerer deres bestillinger og fakturaer, og få adgang til eksempelvis historisk data eller bestille nye varer. Danske Trælast oplyser, at systemet ikke er alment anvendt blandt de mindre kunder. Systemet vurderes til at have en række muligheder. Blandt de muligheder finder vi idéen om den ikke fysisk eksisterende byggevarehandel. Det virker søgt, men der er nok fremtid i det. Når man kan sælge byggemarkedsvarer over postordre, som Harald Nyborg gør det, og høste markedsandele, så er der helt sikkert også muligheder for en e-business strategi blandt koncerner som Danske Trælast. Afsnit 4 Værdiansættelse Forventninger til Danske Trælasts resultater er på det seneste blevet klart nedjusteret på grund af et stagnerende svensk marked samt en afdæmpet aktivitet præget af en mere intensiveret konkurrence. Man har kunne ane tendensen da afmatningen så småt meldte sig efter, at det boomene marked fra orkanen i december 1999 var mættet. Som omtalt i regnskabsanalysen, så vil den svækkede vækst medføre, at Danske Trælast på den nærmeste sigt må indstille sig på, at opleve signifikant en lavere naturlige vækst rate. 7 De lavere forventninger til markedsudviklingen vil sætte forventningerne lave. Man kan dog forestille sig to scenarier for den fremtidige udvikling givet, at koncernen ikke opkøbes. For det første kan man forestille sig, at på trods af, at et eventuelt forringet marked, så vil deres opkøbs og udvidelses strategi fortsætte. Således, at de kan bibeholde de for en detailhandel tårnhøje vækstrater i omsætningen. Som modstykke til dette kan man desuden forestille sig, at i kombination med den allerede godt tærede finansielle gearing så vælge man at stoppe ekspansionen indtil markedsforholdene udvikler sig mere gunstige. Til at værdiansætte Danske Trælast der tages udgangspunkt i den Frie Cash Flow model. Årsagen til at vælge denne model er dens udbredte anvendelse som best practice. Faren ved modellen 7 Den naturlige vækst skal forstås som den vækst i omsætningen, der ikke kan henføres til opkøb eller udvidelse af antallet af forretninger. Side 13

13 ligger i den signifikant store betydning størrelsen af terminalværdien får i den endelige værdiansættelse af egenkapitalens kapitalværdi. 4.1 Opstilling af cash flows For at opnå et mere realistisk billede er det valgt i værdiansættelsen at benytte forsigtige estimater. Nogle vil nok mene, at de ligger under forventningen. Den årlige vækstrate i omsætningen er sat til 4 procent. Dette støtter sig mest op af scenariet uden udvidelser. Derudover forventes en investeringsrate på 4,5 procent af omsætningen. Hvilket er lidt, men ikke meget, under de sidste fem år i gennemsnit. Dette udtrykker ikke, at koncernen ikke vurderes at have potentialet til at fortsætte de aggressive opkøb i mere tempereret tempo. Snarer, at det afspejler en forsigtighed. Overskudsgraden er sat lidt lavere end tidlige oplevet. Dette skal bære præg af en højere intensiv priskonkurrence. Forudsætningerne, der ligger til grund for opstillingen af de frie cash flows indenfor budget perioden 8 ser altså således ud: Value drivers Årlig vækstrate i omsætningen 4% Overskudsgrad 4,5% Skatteprocent 32% Investering i arbejdskapital 1,5% af omsætningen Investering i anlægsaktiver 3% af omsætningen 4.2 Værdiansættelsen Når de frie cash flows i budgetperioden er opstillet, skal disse tilbagediskonteres med de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Disse vurderes til at udgøre 5,2 procent. Kapitalværdien af egenkapitalen kan herved Estimation af kapitalværdi af egenkapital bestemmes til at udgøre 5,7 milliarder. Dette svarer til en DKK mio. Kapitalværdi af det frie cash flow i budgetteringsperioden 38 Kapitalværdi af det frie cash flow efter budgetteringsperioden Markedsværdi af ikke-driftsmæssige aktiver 267 teoretisk aktiekurs på 241,72 Værdi af den gældfrie koncern ved et antal udstedte aktie på Markedsværdi af gæld millioner. Dette Kapitalværdi af egenkapital kursniveau står i stor kontrast til den prissætning af Danske Trælast, der har fundet sted i den seneste tid. Som eksempel kan gives gennemsnitskursen fra børsdagen den 13. september Beregningerne i forbindelse med værdiansættelsen forefindes i Bilag III. Side 14

14 på 91,59. 9 På baggrund af de meget forsigtige budgetterings value drivers, der blevet anvendt i denne værdiansættelse, virker det som om, den nuværende prissætning er under de reelle værdier. 4.3 Følsomhedsanalyse Til at illustrere sensitiviteten i estimationen af den teoretiske aktiekurs gennemføres en række af ændringen i antagelserne. 10 Det ses, at en meget afgørende faktor er overskudsgraden. Små relative ændringer i den giver store udsving i den forventede kurs. Afsnit 5 Konklusion På baggrund af den gennemførte analyse af Danske Trælast A/S synes der at være tilpas grundlag for en mistanke om et muligt buy-out blandt de nuværende aktionærer, hvis en køber meldte sig. Det, der kan tale imod et opkøb af koncernen, er de usikre markedsforhold i den umiddelbare fremtid. Som enhver anden detailvirksomhed er der stor sårbarhed overfor ugunstige konjunktursvingninger og den efterfølgende prisfokusering. Tillige kan en aktionær som Codan med en post på en tredjedel af den samlede noterede kapital være svær at danse med. Går de med en fast idé om, hvad den reelle værdi af koncernen er, så skal der ikke meget til at vælte en forhandling. Efter min vurdering synes mulighederne for en børsafnotering af Danske Trælast store. Det kræver nok de rette omstændigheder, men det er en oplagt mulighed for den række af udenlandske kæder, der ønsker at indtræde på det nordiske marked. En mulighed, der synes værd at overveje. 9 Til de interesserede har jeg bilagt i Bilag IV en grafisk illustration af den indekserede kursudvikling i Danske Trælast, benchmark indekset KBX samt de relevante GICS indicer. Dette kan også gøres til genstand for yderligere diskussion ved øvelsesoplæggets gennemgang. 10 Se resultatet i Bilag III. Side 15

15 Afsnit 6 Litteraturliste Elling, Jens O., et Al., 1999, Strategisk regnskabsanalyse, FSR. Elling, Jens O., 2000, Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, FSR. Herunder ÅRL. Danske Trælast, 1997, Beretning og regnskab Danske Trælast, 1998, Beretning og regnskab Danske Trælast, 1999, Beretning og regnskab Danske Trælast, 2000, Årsrapport Danske Trælast, 2001, Årsrapport Danske Trælast, 2001, Delårsrapport Erhvervsbladet, 11. september 2000, Trælast flytter. Erhvervsbladet, 06. oktober 2000, Silvan vil gøre det selv i Sønderjylland. Erhvervsbladet, 18. juni 2001, Trælast køber svensk. Erhvervsbladet, 30. april 2001, Afnoteringer er guld værd for investorer. Erhvervsbladet, 21. marts 2001, Danske Trælast har øget omsætningen. Erhvervsbladet, 06. marts 2001, Fremstød for danske byggevarer i USA. Erhvervsbladet, 21. marts 2001, Orkanen gav rekord i Vejen. Dagbladet Børsen, 07. juni 2000, Ditas truer leverandører til indkøbsaftaler. Dagbladet Børsen, juni 2000, Trælast står på spring. Dagbladet Børsen, juni 2000, Danske Trælast klar til nye køb. Dagbladet Børsen, 20. juli 2000, Stadig masser af krudt i Danske Trælast. Dagbladet Børsen, 09. august 2000, Udlandet kigger på Danske Trælast. Dagbladet Børsen, 25. oktober 2000, Strid om konkurrenceklausuler i trælast. Dagbladet Børsen, 09. november 2000, IBI udvikler drive-in trælast til Silvan. Dagbladet Børsen, 24. november 2000, Amerikansk kæmpe truer byggemarkeder i Europa. Dagbladet Børsen, 11. december 2000, Detailbutikker risikerer mia-tab. Dagbladet Børsen, 19. februar 2001, Danske Trælast vil købe salg for fem mia kr. Dagbladet Børsen, 21. marts 2001, Danske trælast mærker prispres. Dagbladet Børsen, 18. maj 2001, Danske Trælast fik underskud i første kvartal. Dagbladet Børsen, 23. juli 2001, B2B ruller ud i store i danske virksomheder. Dagbladet Børsen, 23. juli 2001, Harald Nyborg kaprer marked fra konkurrent. Damodaran, Aswath, 2001, Estimating Risk Free Rates, Stern. Persson, Lars, 27. marts 2001, Flot fremgang for Danske Trælast, Delphi Economics. Svenssen, Lau, 02. maj 2001, Danske Trælast, Scandinavian Asset Management. Johansen, Steen, Store omvæltninger i byggevarebranchen, BLF. Side 16

16 Den Københavnske Bank, 04. maj 2001, Danske Trælast. Hertil kommer diverse oplysninger fra følgende hjemmesider Københavns Fondsbørs StockWise base Danske Trælast Danmarks Statistik Bilag I Side 17

17 Bilag II Nøgletal Rentabilitet Afkastningsgrad 10,1 10,4 11,5 12,2 11,1 Overskudsgrad 5,0 5,2 5,4 6,0 5,3 Totalkapitalens omsætningshastighed 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 Indtjeningsevne Bruttoavanceprocent 24,2 24,1 24,5 25,4 24,4 Likviditet og finansiering Varelageret omsætningshastighed 5,5 5,0 5,3 5,2 5,2 Egenkapitalforrentning og risiko Egenkapitalensforrentning før skat 19,2 22,7 22,9 25,6 29,8 Egenkapitalensforrentning efter skat 12,9 15,5 15,7 17,8 20,3 Gældsrente 4,8 4,0 5,0 4,0 4,0 Finansiel gearing 1,7 1,9 1,8 1,7 2,6 Selvfinansieret vækstrate 8,6 11,4 11,9 14,1 15,4 Resultatopgørelse Nettoomsætning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vareforbrug (75,8) (75,9) (75,5) (74,6) (75,6) Bruttoavance 24,2 24,1 24,5 25,4 24,4 Andre driftsindtægter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 Eksterne driftsudgifter (6,9) (6,6) (6,4) (6,5) (6,0) Personaleudgifter (11,3) (11,3) (11,6) (11,9) (12,3) Tab på tilgodehavender (0,4) (0,3) (0,4) (0,3) (0,4) EBITDA 5,9 6,1 6,3 7,0 6,4 Afskrivninger (1,6) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) Resultat af primær drift (EBIT) 4,2 4,6 4,8 5,5 4,9 Finansielle indtægter 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 Finansielle udgifter (1,5) (1,3) (1,5) (1,2) (1,4) Resultat af ordinær drift (EAFI) 3,5 3,9 3,9 4,8 3,9 Skat af ordinært resultat (1,1) (1,2) (1,2) (1,5) (1,3) Ordinært resultat efter skat 2,3 2,7 2,7 3,3 2,7 Ekstraordinære poster efter skat (0,0) 0,1 0,0 0,4 0,0 Årets koncernresultat 2,3 2,7 2,7 3,7 2,7 Minoritetsinteresser (0,1) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) Danske Trælasts andel af resultat 2,2 2,7 2,7 3,7 2,7 Side 18

18 Bilag III Budgetperiode 2001E 2002E 2003E 2004E 2005E DKK mio. Nettoomsætning Driftsomkostninger = EBIT Betalt skat = Ordinært resultat efter skat Afskrivninger = Resultat før afskrivninger efter skat Investering i arbejdskapital Investering i anlægsaktiver = Brutto investeringer = Free Cash Flow Estimation af de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger kg = 5,2% Under antagelse af, at rg = 4,25% den gennemsnitlige lånerente på fremmedkapital t = 32% selskabsskatte satsen G = 65% gældsandelen EK = 35% egenkapitalsandelen ke = 9,5% aktionærernes afkastkrav; givet at rf = 5% det risikofrie afkast beta = 0,64 aktiens systematiske risiko rm = 12% markedets generelle performing Kilde: Delphi Economics, egne vurderinger Side 19

19 Følsomhedsanalyse Værdi Kurs Vækstrate for omsætningen 3,5% 234,34 4,5% 249,26 Overskudsgrad 4,0% 198,21 5,0% 285,23 Investering i arbejdskapital 1,0% 255,16 2,0% 228,29 Investering i anlægsaktiver 2,5% 255,16 3,5% 228,29 den gennemsnitlige lånerente på fremmedkapital 4,0% 250,12 4,5% 233,69 aktionærernes afkastkrav 8,0% 284,58 10,0% 228,68 beta 0,6 249,15 0,7 231,11 Bilag IV CSE20PI CSE2010PI KBX Danske Trælast Kilde: Københavns Fondsbørs Side 20

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere