RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse"

Transkript

1 RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER KOMMUNIKATION MELLEM ISHØJS BORGERE OG KOMMUNEN TV-ISHØJ LÆGEBESØG OG SUNDHED DET NYE LÆGECENTER BORGERPANEL 8 4 RESPONDENTERNE 11 5 KRYDSTABELLER TV-ISHØJ TILBUD FRA DET NYE LÆGECENTER 15 6 SVARFORDELINGER KOMMUNIKATION MELLEM ISHØJS BORGERE OG KOMMUNEN TV-ISHØJ LÆGEBESØG OG SUNDHED DET NYE LÆGECENTER 40 BILAG 1 SPØRGESKEMA 50 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 2 af 69

3 1 INDLEDNING Gallup har gennemført en borgerundersøgelse for Ishøj kommune. Formålet er at afdække hvilke informationskilder borgerne benytter i kommunen. Spørgsmålene handler blandt andet om borgernes valg af dagblade og lokalaviser, deres anvendelse af TV-Ishøj samt informationssøgning om kommunen. Derudover omhandler undersøgelsen borgernes sundhed og lægebesøg samt deres behov for det nye Lægecenter, der skal etableres i Ishøj Bycenter. Ishøj kommune kan bruge disse resultater til at tilpasse deres services efter borgernes behov. Endvidere er der i forlængelse af denne borgerundersøgelse etableret et borgerpanel, som Gallup skal varetage de næste tre år. Borgerpanelet er sammensat af de personer, der i spørgeskemaet har svaret ja til at ville deltage. Borgerpanelet har til formål at fungere som borgernes talerør til Ishøj kommune omkring relevante emner, som Ishøj kommune har behov for at få belyst de næste tre år. Det er Gallups opgave at vedligeholde og drive borgerpanelet. I rapporten ses der nærmere på den demografiske sammensætning af borgerpanelet, med henblik på at kunne udligne eventuelle skævheder gennem en fremtidig rekruttering af personer i de lavest repræsenterede grupper. Gallup har oprettet en internetportal til Ishøj kommune, hvor denne rapport blandt andet er oploaded. Internetportalen findes på nedenstående link. Brugernavn: ishoj Password: velkommen2007 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 3 af 69

4 2 DATAGRUNDLAG DATAGRUNDLAG Undersøgelsen er baseret hovedsageligt på en Internetundersøgelse og suppleret i i mindre omfang af en postalundersøgelse. Stikprøven er udtrukket tilfældigt ud fra borgere i kommunen. Der blev udtrukket 4100 respondenter i Ishøj Kommune ud af borgere i kommunen. De 4100 udtrukne respondenter modtog et brev med link og kodeord til undersøgelsen. Brevet indeholdt også et postkort, som kunne returneres til Gallup, hvis man ønskede at modtage et postalt skema i stedet for at udfylde spørgeskemaet på Internettet. For at højne antallet af besvarelser, blev der udtrukket ekstra 400 respondenter, som efterfølgende blev telefonrekrutteret og tilbudt at få sendt et elektronisk eller et postalt skema. Data er vejet i rapporten på baggrund af variablene køn, alder og uddannelse personer besvarede i alt det elektroniske spørgeskema. 226 personer besvarede i alt et postalt skema. I alt besvarede 1514 personer på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 33,6. INDSAMLINGSPERIODE Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 22/10-03/ Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 4 af 69

5 3 HOVEDKONKLUSIONER 3.1 Kommunikation mellem Ishøjs borgere og kommunen Undersøgelsen viser at 37 % af borgerne i Ishøj kommune, vælger Sydkysten lokalavis som 1. prioritet når de skal have informationer om kommunen kommunes hjemmeside følger efter med 18 % og Vestegnen lokalavis med 16 %. Ishøj kommunes informationsannonce, der hver weekend er i Sydkysten, bliver i et eller andet omfang læst af 77 %, hvor 21 % læser den altid eller næsten altid. Kun 20 % læser aldrig annoncen. Borgerne interesserer sig især for serviceinformationerne i Sydkysten lokalavis, hvor 70 % svarer at det har stor eller nogen interesse at læse serviceinformationer. 61 % svarer det samme til informationer om arrangementer, mens kun 28 % siger at jobannoncer har stor eller nogen interesse således svarer 43 %, at jobannoncer ingen interesse har. Blandt borgerne i Ishøj kommune er der 66 % der finder artiklerne i lokalavisen Sydkysten meget relevante eller relevante. Til det samme spørgsmål om Ishøj Nyt er der 62 % der finder artiklerne meget relevante eller relevante. 3.2 TV-Ishøj Undersøgelsen viser, at 15 % ser TV-Ishøj flere gange ugentlig eller hver dag eller næsten hver dag. Ca. halvdelen (47 %) ser TV-ishøj 2-3 gange om måneden eller mere, mens kun 18 % aldrig ser TV-Ishøj.. 26 % finder TV-Ishøjs temaer meget relevante eller relevante, mens 14 % finder dem slet ikke relevante til spørgsmålet har 23 % svaret ved ikke. Blandt de der ser TV-Ishøj flere gange om ugen eller mere, mener ca. 80 % at temaerne er relevante eller meget relevante. Dem der finder temaerne mest relevante er borgene med Anden etnisk baggrund end dansk eller europæisk 30 % i denne gruppe finder temaerne meget relevante eller relevante, og heraf svarer 9 % meget relevante. 27 % bruger Info-TV ugentligt, 42 % benytter det 2-3 gange pr. måned eller mere, 25 % benytter det aldrig. TV-Ishøjs tekst-tv benyttes af 31 % 2-3 gange pr. måned eller mere, mens 30 % aldrig benytter det. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 5 af 69

6 43 % har kendskab til TV-Ishøjs tast-selv TV, og ud af dem er der 13 % som 2-3 gange om måneden eller mere benytter sig af det. 39 % bruger det aldrig. 35 % benytter kommunes hjemmeside 2-3 gange om måneden eller mere, 41 % bruger den sjældnere mens 21 % aldrig benytter den. Muligheden for se web-tv på hjemmesiden benyttes i et eller andet omfang af 26 %. Kun 1 % har benyttet det ofte mens hele 71 % aldrig har prøvet det. 45 % har kommunes hjemmeside som 1. prioritet, når de søger informationer om kommunen næstefter følger aviser. 47 % har svaret at TV-Ishøj har 4. prioritet, når de skal søge informationer om kommunen. 3.3 Lægebesøg og Sundhed 76 % af borgerne har været til lægen mellem 1-8 gange indenfor det seneste år, og 11 % har været af sted mere end 9 gange 12 % har ikke været til lægen overhovedet. Hele 18 % af mændene har ikke besøgt lægen indenfor det seneste år, således står kvinderne for mere hyppige lægebesøg. I forhold til etnicitet, besøger personer med anden etnisk baggrund oftere lægen end personer med dansk eller europæisk baggrund. 19 % af de adspurgte lider af en kronisk sygdom. Ikke overraskende stiger antallet, jo ældre respondenterne bliver. Derudover forekommer en kronisk sygdom hyppigst, hvis ens baggrund er dansk. Generelt vurderer de adspurgte, at deres helbred er godt. Mændene vurderer deres helbred til at være bedre end kvinderne. Endvidere vurderer ligeledes de yngre respondenter deres helbred bedre end de ældre respondenter. 3.4 Det nye Lægecenter Ishøj kommune har planer om at opføre et nyt lægecenter i Ishøj bycenter, som skal give borgerne mulighed for at bruge en række nye services. Respondenterne er blevet bedt om at tage stilling til hvor ofte, de vil benytte følgende planlagte services i det nye Lægecenter; Diætist, Aftenhold (lære at lave sund mad), Patientskoler, Støttegrupper, Rygestopkurser, Forældrecaféer, Åben Rådgivning og Træningshold (for ældre borgere). Generelt er det Åben Rådgivning, som er det mest populære tilbud, hvor 48 % af respondenterne svarer, at det vil de benytte tilbuddet af og til, ofte eller meget ofte. Dernæst er det tilbuddet om diætisten, som mange også vil benytte, hvor i alt 43 % svarer, at de vil benytte tilbuddet af og til, ofte eller meget ofte. Generelt er der en rimelig bred opbakning for alle tilbuddene blandt de personer, der finder dem relevante for dem selv. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 6 af 69

7 Generelt er ønsket om at benytte de forskellige tilbud markant højere for respondenterne med en anden etnisk baggrund end dansk. Tilslutningen ligger højt i denne gruppe til alle tilbuddene. Især ligger respondenterne med anden etnisk baggrund markant højere end de andre grupper for tilbuddene om Forældrecaféer, Diætist, Støttegrupper for syge eller pårørende samt Rygestopkurser, Der er en tendens til, at de unge mennesker er mere interesserede end andre aldersgrupper i de tilbud, der handler om sundhed. Især er det Diætisten og Aftenhold (Lære at lave sund mad), som vil kunne tiltrække de unge. De ældre respondenter er især interesserede i de tilbud, der handler om Patientskoler og (ikke overraskende) Træningshold for ældre. Når rygere skal svare på hvorvidt de vil benytte tilbuddet om Rygestopkurser, er det dem som ryger mest der er mest positive overfor tilbuddet. 13 % af de, der ryger mere end 16 cigaretter om dagen, vil meget ofte benytte sig af tilbuddet om rygestopkursus. Blandt gruppe af der ryger mere en 16 cigaretter omdagen er der 42 %, som på et eller andet tidspunkt vil benytte sig af tilbuddet kun 11 % finder det ikke relevant Blandt dem, der vurderer deres helbred som dårligt, vil 24 % benytte sig af muligheden for at komme på aftenhold (Lære at lave sund mad) 33 %, blandt dem med dårligst helbred, svarer at de ikke vil benytte sig af tilbuddet. 45 % af alle vil på et eller andet tidspunkt benytte sig af tilbuddet. Patientskoler vil blive modtaget godt blandt dem med dårligst helbred. 69 % vil på et eller andet tidspunkt benytte sig af tilbuddet og 31 % vil benytte det meget ofte eller ofte kun 9 % finder det ikke relevant i denne gruppe. 18 % af de personer med kroniske lidelser vil benytte støttegrupper meget ofte eller ofte og 42 % vil benytte det i et eller andet omfang. 27 % af de med kroniske lidelser finder det ikke relevant. Hele 80 % af dem med det dårligste helbred vil på et eller andet tidspunkt benytte sig af tilbuddet om åben rådgivning, og 39 % vil benytte det meget ofte eller ofte kun 9 % finder det ikke relevant. Hver fjerde (25 %) af dem med kroniske lidelser vil benytte sig meget ofte eller ofte af tilbuddet om Åben rådgivning og op mod tre fjerdedele 73 % vil på et eller andet tidspunkt benytte sig af tilbuddet. Ifølge beregnet BMI i forhold til respondenternes vægt og højde, er ca. halvdelen (48 %) normalvægtige mens 51 % er overvægtige eller svært overvægtige, således er 16 % svært overvægtige, mens 1 % er undervægtige. Blandt de svært overvægtige er der 58 %, som på et eller andet tidspunkt vil benytte sig af tilbuddet om aftenhold (Lære at lave sund mad) og 21 % svarer at de vil benytte sig af tilbuddet meget ofte eller ofte. Kun 15 % i gruppen af svært overvægtige finder det ikke relevant. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 7 af 69

8 3.5 Borgerpanel I det følgende vises sammensætningen af borgerpanelet, der på nuværende tidspunkt består af i alt 913 personer. Resultatet er baseret på uvejede data. Panelet bliver sammenholdt med befolkningssammensætningen i Ishøj kommune på variablene køn, alder og uddannelse, for at give et billede af repræsentativiteten af panelet på nuværende tidspunkt. Forud for den første panelundersøgelse, vil Gallup sørge for at rekruttere flere personer i de celler, der er underrepræsenteret i panelet på nuværende tidspunkt. KØN BORGERPANEL 50% 50% Mænd Kvinder Figuren viser, at fordelingen af køn er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Hvis man sammenligner med fordelingen i hele Ishøj kommune, er procenttallet her 49 % for mænd og 51 % for kvinder. Dermed er fordelingen af køn i panelet stort set identisk med fordelingen af køn i Ishøj kommune. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 8 af 69

9 ALDER BORGERPANEL år år år år 60+ år 2 2 ALDER ISHØJ KOMMUNE år år år år 60+ år 20% Sammenlignes de to figurer for aldersfordelingen i henholdsvis panelet og Ishøj kommune, ses det, at der i panelet er en underrepræsentation af personer i alderen år. Omvendt er der en overrepræsentation af personer i alderen år og i alderen år. Forud for den første undersøgelse i borgerpanelet søges disse skævheder udlignet for at højne repræsentativiteten. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 9 af 69

10 UDDANNELSE BORGERPANEL 2 2 Folke/mellem/realskole Studentereksamen Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Lang videregående uddannelse /vil ikke svare UDDANNELSE ISHØJ 4 Folke/mellem/realskole Studentereksamen Erhvervsuddannelse 3 Kort videregående uddannelse Lang videregående uddannelse /vil ikke svare Sammenlignes de to figurer, ses det, at der generelt er en markant højere andel af personer med højere uddannelse i panelet end i Ishøj kommune. I den forestående rekruttering til yderligere deltagere til borgerpanelet, vil der blive sat fokus på at rekruttere personer med erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser for at justere denne skævhed. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 10 af 69

11 4 RESPONDENTERNE I det følgende kapitel beskrives fordelingen af respondenter i undersøgelsen på alder, køn, uddannelse, indkomst, etnisk oprindelse og beskæftigelse. Fordelingerne er baseret på de vejede data, som ligeledes findes i tabelrapporten. Således matcher sammensætningen af respondenterne befolkningen i Ishøj kommune. KØN 5 4 Mænd Kvinder ALDER Under 30 år år år år 60+ år 20% Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 11 af 69

12 INDKOMST 2 2 Indtil kr kr kr. eller mere /Vil ikke svare 3 UDDANNELSE Folke/mellem/realskole Studentereksamen 4 Erhvervsuddannelse 3 Kort videregående uddannelse Lang videregående uddannelse /vil ikke svare Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 12 af 69

13 ETNISK OPRINDELSE Dansk Anden etnisk Anden europæisk 8 Andet/ved ikke/vil ikke svare BESKÆFTIGELSE 20% 3 Arbejder Funktionær Selvstændig Lærling/Elev/Studerende Pensionist og lignende Gift uden selverhverv /Vil ikke besvare 2 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 13 af 69

14 5 KRYDSTABELLER I det følgende præsenteres en række krydstabeller. Krydstabellerne viser sammenhængen mellem to variable, eksempelvis om rygere er mere tilbøjelige til at ville benytte rygestopkurser end ikke rygere. Samtlige krydstabeller bliver kommenteret med uddybende kommentarer. 5.1 TV-Ishøj Krydstabulering mellem Q16 Hvor ofte ser du TV-Ishøj og Q17 Hvor relevante synes du, at de valgte temaer i TV-Ishøj er for dig at se Meget relevante Relevante Mindre relevante Slet ikke relevante Hver dag eller næsten hver dag Flere gange ugenligt Ca. en gang om ugen gange pr. måned 2 5 Sjældnere 50% 1 2 Aldrig 3 5 Figuren viser hvor vidt man finder de valgte temaer på TV-Ishøj relevante, fordelt hvor ofte at man ser TV-Ishøj. Figuren viser en klar sammenhæng mellem at oftere man ser TV-Ishøj, desto mere relevante finder man de valgte temaer. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 14 af 69

15 5.2 Tilbud fra det nye lægecenter Q45.5 Hvor ofte vil du benytte Rygestopkurser og Q30 Er du ryger, hvis ja hvor meget ryger du om dagen? (, der har svaret ja til at ryge base: 493) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant Ja, ryger 16 eller flere cigaretter om dagen Ja, ryger 5-15 cigaretter om dagen Ja, ryger under 5 cigaretter om dagen Figuren viser, hvorvidt man vil benytte sig af tilbuddet om rygestopkurser gennem det nye lægecenter, fordelt på hvor mange cigaretter, man ryger om dagen i figuren er der kun medtaget de 493 respondenter, som har svaret ja til at de ryger. Knap halvdelen blandt de der ryger mellem 5-15 cigaretter og over 16 cigaretter om dagen, vil på et eller andet tidspunkt benytte sig af tilbuddet. Blandt de der ryger over 16 cigaretter om dagen, vil 13 % benytte det meget ofte. Blandt de der ryger færre end 5 cigaretter om dagen, er der 62 % som ikke vil benytte sig af tilbuddet eller ikke finder tilbuddet relevant Q45.2 Hvor ofte vil du benytte Aftenhold (lære at lave sund mad) krydset med Q29 Hvor godt er dit helbred på en skala 0-10 (0-3 : Dårligt, 4-6 : Normalt og 7-10 : Godt) (, der har svaret på spm. om helbred base = 1350) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant Dårligt Normalt Godt Figuren viser, hvorvidt man benytte sig af tilbuddet om Aftenhold (Lære at lave sund mad), fordelt på om man vurderer sit eget helbred til at være dårligt, normalt eller godt. Figuren viser, at jo dårligere helbred, desto større sandsynlighed er der for, at man vil benytte sig af tilbuddet. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 15 af 69

16 Q45.3 Hvor ofte vil du benytte patientskoler og Q29 Hvor godt er dit helbred på en skala 0-10 (0-3 : Dårligt, 4-6 : Normalt og 7-10 : Godt) (, der har svaret på spm om helbred base = 1350) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant Dårligt Normalt Godt Figuren viser, hvorvidt respondenterne vil benytte sig af tilbuddet om patientskoler, fordelt på om man vurderer sit eget helbred til at være dårligt, normalt eller godt. Blandt de med det dårligste helbred vil 69 % benytte sig af tilbuddet på et eller andet tidspunkt, og 22 % i denne gruppe vil benytte tilbuddet meget ofte. Q45.4 Hvor ofte vil du benytte støttegrupper og Q27 Lider du af nogen kroniske lidelser? (, der har svaret på spm om kroniske lidelser base = 1358) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant Ja Nej Figuren viser, hvorvidt man vil benytte sig tilbuddet om støttegrupper, fordelt på om man lider af nogen kroniske lidelser. Der er størst sandsynlighed for, at gruppen med kroniske lidelser vil benytte sig af tilbuddet, men blandt gruppen uden kroniske lidelser er der ca. en tredjedel (31 %) som på et eller andet tidspunkt vil benytte sig af tilbuddet. Dette kan hænge sammen med at Støttegrupperne også retter sig til pårørende til folk med kroniske lidelser eller som er kræftsyge. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 16 af 69

17 Q45.7 Hvor ofte vil du benytte Åben rådgivning og Q29 Hvor godt er dit helbred på en skala 0-10 (0-3 : Dårligt, 4-6 : Normalt og 7-10 : Godt) (, der har svaret på spm om helbred base = 1345) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant Dårligt Normalt Godt Figuren viser, hvorvidt man vil benytte sig af tilbuddet om åben rådgivning, fordelt på hvorvidt man vurderer sit eget helbred til at være dårligt, normalt eller godt. 70 % blandt alle respondenter vil på et eller andet tidspunkt benytte sig af tilbuddet. Der er en sammenhæng mellem, at jo dårligere du vurderer dit helbred, desto oftere vil du benytte dig af tilbuddet Q45.7 Hvor ofte vil du benytte åben rådgivning og Q27 Lider du af nogen kroniske lidelser? (, der har svaret på spm om kroniske lidelser base = 1354) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant Ja Nej Figuren viser hvorvidt man vil benytte sig tilbuddet om åben rådgivning, fordelt på om man lider af nogen kroniske lidelser. Respondenterne med kroniske lidelser vil oftere benytte sig af tilbuddet, men samtidig er også en relativ stor del af dem uden kroniske lidelser som vil benytte sig tilbuddet Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 17 af 69

18 BMI Nedenstående figur viser det samlede BMI for alle respondenterne. BMI udregnes ved hjælp af højde og vægt: Vægt Højde(i meter) 2 (Base: 1249, respondenter der har angivet både højde og vægt) Under 18,5: Undervægtig, 18,6-25: normalvægtig, 25,1-30: overvægtig, over 30: svært overvægtig. Undervægtig Normalvægtig Overvægtig Svært overvægtig Q45.2 Hvor ofte vil du benytte Aftenhold (Lære at lave sund mad) og BMI (Base: 1249, respondenter der har angivet både højde og vægt) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant Undervægtig Normalvægtig Overvægtig Svært overvægtig Figuren viser, hvorvidt man vil benytte sig af tilbuddet om aftenhold (Lære at lave sund mad), fordelt på hvorvidt man er undervægtig, normalvægtig, overvægtig eller svært overvægtig. Blandt de svært overvægtige, er der 21 % som vil benytte sig af tilbuddet meget ofte eller ofte mens 27 % af de svært overvægtige aldrig vil benytte det og 15 % ikke finder det relevant. Der er en sammenhæng mellem, at jo højere BMI man har, jo oftere vil man benytte Aftenholdene. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 18 af 69

19 6 SVARFORDELINGER Dette kapitel viser svarfordelingerne på alle spørgsmålene. Der hvor det er relevant, er svarfordelingerne vist på køn, alder og etnisk herkomst. 6.1 Kommunikation mellem Ishøjs borgere og kommunen Q12. Du har som borger flere muligheder for at få oplysninger om Ishøj kommune. Hvilken af følgende bruger du mest? Vestegnen lokalavis Kommunale publikationer som Ishøj Nyt, Årsberetning, Mil-jøavis m.m prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet 5. prioritet 6. prioritet Sydkysten 30% 3 TV-Ishøj Kommunens hjemmeside % Dagbladet lokalavis 1 5 Jeg bruger ikke nogle af ovenstående medier 1 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 19 af 69

20 Q13. Ishøj kommune har hver weekend en informationsannonce i Sydkysten. Læser du den? Altid eller næsten altid Ofte Nogle gange Aldrig % Mand Kvinde Dansk Anden etnisk Anden Europæisk Q14. Hvilke informationer har din interesse i Sydkysten? (Kun ét kryds pr. linje) Stor interesse Nogen interesse Mindre interesse Ingen interesse Jobannoncer 20% 2 4 Arrangementer Serviceinformationer Q15. Nedenstående spørgsmål handler om artiklerne i lokalavisen Sydkysten og i Ishøj Nyt, som er en kommunal publikation, der husstandsomdeles fire gange årligt. Hvor relevante synes du, artiklerne i disse to blade er for dig? (Kun ét kryds pr. linje) Meget relevante Relevante Mindre relevante Slet ikke relevante Sydkysten 20% 4 1 Ishøj Nyt 20% Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 20 af 69

21 6.2 TV-Ishøj Q16. Hvor ofte ser du TV-Ishøj? Hver dag eller næsten hver dag Flere gange ugentligt Ca. én gang om ugen 2-3 gange pr. måned Sjældnere Aldrig Mænd Kvinder år år år år år Dansk Anden etnisk % Anden europæisk Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 21 af 69

22 Q17. Hvor relevante synes du, at de valgte temaer i TV-Ishøj er for dig at se? Meget relevante Relevante Mindre relevante Slet ikke relevante Mand % Kvinde år % år år år år Dansk Anden etnisk Anden Europæisk 70% 1 1 Q18. Når der ikke er udsendelser på TV-Ishøj, vises info-tv, som er rullesider, der kører på skærmen. Hvor ofte bruger du info-tv? Hver dag eller næsten hver dag Flere gange ugentligt 1 Ca. én gang om ugen gange pr. måned 1 Sjældnere 3 Aldrig 2 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 22 af 69

23 Q18a. Hvor ofte bruger du TV-Ishøjs tekst-tv? Flere gange ugentligt Ca. én gang om ugen 2-3 gange pr. måned 1 Sjældnere 3 Aldrig 30% Q19. Kender du TV-Ishøjs Tast Selv TV? Ja Nej 4 5 Q20. Hvis ja hvor ofte benytter du TV-Ishøjs Tast Selv TV? (Stillet til de der svarede ja til at de kendte TV-Ishøjs Tast Selv TV Base: 645) Hver dag eller næsten hver dag Flere gange ugentligt Ca. én gang om ugen 2-3 gange pr. måned Sjældnere 4 Aldrig 3 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 23 af 69

24 Q21. Hvor ofte bruger du Ishøj Kommunes hjemmeside ( Hver dag eller næsten hver dag Flere gange ugentligt Ca. én gang om ugen 2-3 gange pr. måned 2 Sjældnere 4 Aldrig 2 Q22. Hvor ofte bruger du muligheden for at se web-tv på kommunes hjemmeside? Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig 1 7 Q23. Hvordan vil du fremover prioritere brugen af følgende medier, når du søger information om kommunen? Angiv dine prioriteringer fra 1-5, hvor 1 er din højeste prioritet og 5 er din laveste prioritet Aviser Postomdelte publikationer % Prioritet 2. Prioritet 3. Prioritet 4. Prioritet TV-Ishøj 20% 2 4 Hjemmesiden Bruger ikke nogen af medierne Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 24 af 69

25 6.3 Lægebesøg og Sundhed Q26. Hvor mange gange har du indenfor det sidste år været til lægen? 1-3 gange 4-8 gange 9-12 gange Flere end 12 gange Ingen gange Ønsker ikke at besvare 4 2 Mænd Kvinder år år år år år 40% 3 Dansk Anden etnisk 5 2 Anden europæisk 50% 4 Arbejder Funktionær Selvstændig 6 1 Lærling/Elev/Studerende Pensionist og lignende Gift uden selverhverv 6 2 /Vil ikke besvare Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 25 af 69

26 Q27. Lider du af nogen kroniske sygdomme (eksempelvis sukkersyge, rygerlunger mv.)? Ja Nej Ønsker ikke at besvare 1 7 Mænd 1 7 Kvinder 20% år år år år år 3 6 Dansk 2 7 Anden etnisk 7 Anden europæisk 8 Arbejder 1 8 Funktionær Selvstændig 1 80% 8 Lærling/Elev/Studerende 9 Pensionist og lignende 40% 5 Gift uden selverhverv 2 7 /Vil ikke besvare 2 50% Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 26 af 69

27 Q28. Er der nogen i din nære familie, der lider af kroniske sygdomme (eksempelvis sukkersyge, rygerlunger mv.)? Ja Nej Ønsker ikke at besvare 3 6 Mænd 2 6 Kvinder 3 5 Dansk 2 6 Anden etnisk 4 4 Anden europæisk 2 7 Arbejder 3 6 Funktionær 3 6 Selvstændig 2 70% Lærling/Elev/Studerende 3 60% Pensionist og lignende 2 6 Gift uden selverhverv 3 6 /Vil ikke besvare 3 5 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 27 af 69

28 Q29. Efter din mening, hvordan vil du vurdere dit eget helbred på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder meget dårligt og 10 betyder meget godt? 0-3, Dårligt 4-6, Normalt 7-10, Godt Ønsker ikke at besvare 1 7 Mænd 8 Kvinder år år år år 1 70% 60+ år 2 7 Dansk 1 7 Anden etnisk 1 7 Anden europæisk 9 Arbejder 1 80% Funktionær 8 Selvstændig 8 Lærling/Elev/Studerende 9 Pensionist og lignende Gift uden selverhverv 8 /Vil ikke besvare Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 28 af 69

29 Q30. Er du ryger? Besvar spørgsmålet ud fra dit gennemsnitlige forbrug af cigaretter. Ja, jeg ryger mere end 36 cigaretter om dagen Ja, jeg ryger mellem cigaretter om dagen Ja, jeg ryger under 5 cigaretter om dagen Nej, jeg ryger slet ikke Ønsker ikke at besvare Ja, jeg ryger mellem cigaretter om dagen Ja, jeg ryger mellem 5-15 cigaretter om dagen Ja, jeg ryger lejlighedsvis Mænd Kvinder % år år % år år 60+ år % Dansk Anden etnisk Anden europæisk 3 4 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 29 af 69

30 Ja, langt størstedelen Q31. Er der nogen i din nære familie, der er rygere? Ja, en overvejende del Ja, en mindre del 1 Ja, nogle få 3 Nej, ingen 2 Ønsker ikke at besvare Q32. Hvad er dit forbrug af alkohol pr. uge? Besvar spørgsmålet ud fra dit gennemsnitlige forbrug af alkohol. Mere end 21 genstande pr. uge genstande pr. uge 1-10 genstande pr. uge Jeg drikker ikke Ønsker ikke at besvare Mænd Kvinder 0% 4 50% år år år år 60+ år Dansk Anden etnisk 0% Anden europæisk 5 1 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 30 af 69

31 Q33. Hvor mange timers motion dyrker du pr. uge? Besvar spørgsmålet ud fra dit gennemsnitlige timeforbrug på motion. Mindre end 1 time pr. uge 1-2 timer pr. uge 3-4 timer pr. uge 5-6 timer pr. uge Mere end 6 timer pr. uge Jeg dyrker ikke motion Ønsker ikke at besvare Mænd Kvinder % år år 2 20% år 1 30% år % 60+ år Dansk % 1 Anden etnisk Anden europæisk Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 31 af 69

32 Q34. Har din nuværende læge aftenkonsultationer (åbent efter 17:00) Ja Nej Q35. I hvor høj grad benytter du dig af denne mulighed når du går til længe? (Stillet til de der svarede Ja til at deres læge har aftenkonsultationer, base:721 ) Altid, hvis det er muligt at få en tid For det meste En gang imellem Slet ikke Q36. Hvor vigtigt mener du det er, at der indføres flere muligheder for at få eftermiddags/aftentimer? Meget vigtigt Vigtig Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt 3 40% 1 Q37. Det følgende spørgsmål handler om, hvor ofte du ville anvende Internettet, når du skal i kontakt med din læge, hvis dette blev muligt. Du bedes svare på, hvor ofte du ville anvende følgende muligheder: Altid Meget ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Bestille tid hos en læge eller sygeplejerske via internettet Kommunikere med lægecentret pr. (fx når du har symptomer eller når du skal have svar på prøver mv.) Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 32 af 69

33 Q38. I det nye lægecenter vil der være flere læger tilknyttet. Hvilket af nedenstående udsagn er vigtigst for dig, når du skal til lægen? At det altid er den samme læge som tilser mig At jeg kan få en tid hurtigt 6 3 Mænd 5 4 Kvinder år år år år år 7 2 Dansk 6 3 Anden etnisk 4 4 Anden europæisk 4 4 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 33 af 69

34 Q39. Hvad ville du helst vælge når du skal have foretaget mindre undersøgelser? (Som eksempelvis at få taget blodprøver, livstilssamtaler og behandling af mindre infektioner) Kortere ventetid, og blive tilset af en sygeplejerske Længere ventetid og blive tilset af en læge 6 2 Mænd 7 2 Kvinder år år år år år 6 3 Dansk 70% 2 Anden etnisk 5 3 Anden europæisk 70% 2 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 34 af 69

35 Q40. I hvilken grad bruger du på nuværende tidspunkt din læge til at hjælpe dig med breve, blanketter e.l. fra myndigheder? Det gør jeg hver gang jeg får breve e.l. som jeg er usikker på Det gør jeg ofte Det har jeg gjort af og til Det har jeg gjort sjældent Aldrig 7 Mænd 7 Kvinder 1 7 Dansk 8 Anden etnisk Anden europæisk 80% Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 35 af 69

36 Q41. Er der efter din mening behov for en medarbejder hos lægen, der kan hjælpe dig med disse breve og blanketter mv.? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke 5 2 Mænd % Kvinder 5 2 Dansk Anden etnisk Anden europæisk Q42. Har du nogensinde fået en recept fra din læge, som du ikke har indløst? Ja Nej 1 7 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 36 af 69

37 Q43. Hvad er typisk årsagen til at du ikke indløser en recept du har fået af din læge? (Stillet til de der svarede ja til at have modtaget en recept, uden at have indløst den, base: 297) (Sæt gerne flere kryds) At du ikke forstår diagnosen At du ikke mener, at dine symptomer er så alvorlige, at der skal medicin til At du ikke forstår hvorfor lægen har udskrevet recepten At du ikke har råd til den pågældende medicin 1 1 At dine symptomer går væk før du får hentet medicinen 3 At du ikke har tid til at hente medicinen At du glemmer at hente medicinen At du ikke lige får det gjort uden nogen særlig årsag 2 Andet 1 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 37 af 69

38 Q44. Efter et besøg hos lægen, hvor ofte har du oplevet følgende? - At du ikke forstod hvad lægen sagde: (Kun ét kryds pr. linje) Altid eller næsten altid Ofte Af og til Aldrig eller næsten aldrig 1 8 Mænd 8 Kvinder 80% Dansk 8 Anden etnisk 1 20% 5 Anden europæisk 9 Q44. Efter et besøg hos lægen, hvor ofte har du oplevet følgende? - At du stadig havde ustillede spørgsmål efter du forlod lægepraksissen: (Kun ét kryds pr. linje) Altid eller næsten altid Ofte Af og til Aldrig eller næsten aldrig 2 6 Mænd 2 6 Kvinder 3 5 Dansk 2 6 Anden etnisk Anden europæisk 30% 5 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 38 af 69

39 Q44. Efter et besøg hos lægen, hvor ofte har du oplevet følgende? - At du ikke fik svar på dine spørgsmål: (Kun ét kryds pr. linje) Altid eller næsten altid Ofte Af og til Aldrig eller næsten aldrig 1 7 Mænd 7 Kvinder 1 7 Dansk 1 7 Anden etnisk Anden europæisk 2 7 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 39 af 69

40 6.4 Det nye Lægecenter Q45. Det følgende spørgsmål handler om det kommende lægecenter, som skal etableres i kommunen. I det kommende lægecenter bliver borgerne tilbudt forskellige nye services. Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services. (Kun ét kryds pr. linje) Det vil jeg benytte meget ofte Det vil jeg benytte ofte Det vil jeg benytte af og til Det vil jeg benytte sjældent Det vil jeg ikke benytte Servicen er ikke relevant for mig Diætist (Råd om kost og ernæring) Aftenhold (Lære at lave sund mad) Patientskoler (For personer med kroniske sygdomme - Fokus på hvordan man lever med sin sygdom) % Støttegrupper (For syge eller pårørende til kræftsyge, kronisk syge e.l.) Rygestopkurser 1 5 Forældrecaféer (Vejledning om kost, pleje og det at blive forældre) 1 5 Åben rådgivning (Aftner hvor borgere kan få målt blodtryk, blodsukker, lungekapacitet mv. og rådgivning fra fagligt personale) 1 30% 2 1 Træningshold for ældre borgere (Fysioterapi, gymnastik e.l.) 4 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 40 af 69

41 Q45.1 Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services. - Diætist (Råd om kost og ernæring) (Kun ét kryds pr. linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant for mig Mænd Kvinder år år år år år Dansk Anden etnisk Anden europæisk Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 41 af 69

42 Q45.2 Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services. - Aftenhold (Lære at lave sund mad) (Kun ét kryds pr. linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant for mig Mænd Kvinder år 2 20% 20% år år år år 3 3 Dansk Anden etnisk Anden europæisk Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 42 af 69

43 Q45.3 Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services. - Patientskoler (For personer med kroniske sygdomme - Fokus på hvordan man lever med sin sygdom) (Kun ét kryds pr. linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant for mig % Mænd Kvinder år år år år 1 40% 60+ år % 1 Dansk Anden etnisk Anden europæisk Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 43 af 69

44 Q45.4 Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services. - Støttegrupper (For syge eller pårørende til kræftsyge, kronisk syge e.l.) (Kun ét kryds pr. linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant for mig Mænd Kvinder 1 40% år år år år år Dansk % 1 Anden etnisk Anden europæisk 2 4 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 44 af 69

45 Q45.5 Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services. - Rygestopkurser (Kun ét kryds pr. linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant for mig 1 5 Mænd 1 5 Kvinder år år år år år 20% 6 Dansk 1 5 Anden etnisk % 1 Anden europæisk Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 45 af 69

46 Q45.6 Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services. - Forældrecaféer (Vejledning om kost, pleje og det at blive forældre) (Kun ét kryds pr. linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant for mig 1 5 Mænd 1 5 Kvinder år år år år år 1 6 Dansk 1 6 Anden etnisk Anden europæisk Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 46 af 69

47 Q45.7 Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services - Åben rådgivning (Aftener hvor borgere kan få målt blodtryk, blodsukker, lungekapacitet mv. og rådgivning fra fagligt personale) (Kun ét kryds pr. linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant for mig 1 30% 2 1 Mænd 3 20% Kvinder år år år 30% år år 1 3 Dansk 3 2 Anden etnisk 20% 2 2 Anden europæisk 50% 1 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 47 af 69

48 Q45.8 Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services. - Træningshold for ældre borgere (Fysioterapi, gymnastik e.l.) (Kun ét kryds pr. linje) M eget ofte Ofte Af og til Sjældent Ikke benytte Ikke relevant for mig 4 Mænd Kvinder år 70% år 1 60% år år år 3 1 Dansk 4 Anden etnisk Anden europæisk 2 5 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 48 af 69

49 Q46. Hvordan oplever du på nuværende tidspunkt ventetiden for at få svar på blodprøver og andre prøver, som du får foretaget hos lægen? Jeg synes ventetiden for alt for lang Jeg synes ventetiden er passende Jeg synes ventetiden er lidt for lang Q47. Hvor lang tid bør der efter din vurdering gå før du kan få svar på blodprøver? Samme dag Inden for et par dage Inden for en uge Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 49 af 69

50 BILAG 1 SPØRGESKEMA 1. Er du? Mand... Kvinde... A 1 A Hvor gammel er du? SKRIV ALDER: Hvilken etnisk oprindelse har du? Tyrkisk. Pakistansk.. Dansk. Irakisk. Somalisk Iransk Anden europæisk. Marokkansk... Andet, SKRIV HVILKEN: A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A Vil ikke svare.. A 9 A 10 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 50 af 69

51 4. Hvor mange personer bor der i din husstand i alt inklusiv dig selv? 1 person. 2 personer. 3 personer. 4 personer. 5 personer. 6 personer eller derover.. A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A Hvad er din nuværende civilstand? Ugift... A 1 5. Gift... A 2 Samlevende (papirløst)... A 3 Skilt/separeret/tidl. Samlevende A 4 Enke/Enkemand.. A 5 6. Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge under 25 år? Ja, gå til spørgsmål 6a... Nej, gå til spørgsmål a. Hvilken alder har børnene/de unge? A 1 A år A år A år A år A år A år A 6. 7 år A 7. 8 år A 8 7. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 51 af 69

52 . 9 år. 10 år år år år år år år år år år år år år år år år... A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 52 af 69

53 7. Hvad er husstandens samlede årlige indkomst? (Det drejer sig om husstandes indtægt og vi tænker kun på bruttoindtægten altså før skatten er trukket fra.) Indtil kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. og derover. /Vil ikke svare A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A Hvilken form for bolig bor du i? Hus/villa/parcelhus A 1 9. Række-/klynge/kædehus A 2. Gård A 3 Etageejendom, beboelsesejendom (lejlighed) A 4. Værelse A 5.. Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 53 af 69

54 9. Bor du i Ejer-, Andels- eller lejerbolig? Ejerbolig.. Andelsbolig. Lejerbolig/tjenestebolig A 1 A 2 A Hvad er din egen sidst afsluttede uddannelse? Folkeskole 7 år eller kortere Folkeskole 8 10 år. Mellemskole-/Realeksamen/Præliminæreksamen.. Studentereksamen/ HF/HH/HG/HTX-eksamen Erhvervsuddannelse (Grundlæggende/afsluttende) Videregående uddannelse (til og med 3 år). Videregående uddannelse (Mere end 3 år).. / vil ikke svare. A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A Hvad er din nuværende stilling/arbejde? Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder).. A Arbejder, ufaglært (specialarbejder).. A 2 Arbejder, faglært A 3 Funktionær/ tjenestemand, lavere. A 4 Funktionær/ tjenestemand, højere. A 5 Selvstændig landbruger/gartner/fiskeri. A 6 Selvstændig detailhandler/håndværksmester.. A 7 Selvstændig i øvrigt... A 8 Lærling/elev A 9 Skoleelev/studerende.. A 10 Ude af erhverv (pensionist/efterlønsmodtager og lign.). A 11 Gift uden selverhverv/hjemmegående.. A 12 Medhjælpende ægtefælle A 13 Arbejdsløs A 14 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 54 af 69

55 Spørgsmål om kommunikation I det følgende kommer der nogle spørgsmål, der handler om kommunikation mellem Ishøj kommune og dig som borger. Blandt andet vil der blive spurgt til din holdning til de forskellige lokalaviser og TV-Ishøj samt hvor ofte du benytter disse medier. 12. Du har som borger flere muligheder for at få oplysninger om Ishøj kommune. Hvilken af følgende bruger du mest? Vestegnen lokalavis. Kommunale publikationer som Ishøj Nyt, Årsberetning, Miljøavis m.m.. TV-Ishøj.. Kommunens hjemmeside Dagbladet... Jeg bruger ikke nogle af ovenstående medier.. A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A Ishøj Kommune har hver weekend en informationsannonce i Sydkysten. Læser du den? Altid eller næsten altid A 1. Ofte A 2. Nogle gange A 3 Aldrig A 4... A Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 55 af 69

56 14. Hvilke informationer har din interesse i Sydkysten? (KUN ÉT KRYDS PR. LINJE) Stor interes se Nogen interes se Mindre interes se Ingen interes se Ved ikke Jobannoncer. 15. A1 A2 A3 A4 A5 Arrangementer. 16. A1 A2 A3 A4 A5 Serviceinformationer 17. A1 A2 A3 A4 A5 15. Nedenstående spørgsmål handler om artiklerne i lokalavisen Sydkysten og i Ishøj Nyt, som er en kommunal publikation, der husstandsomdeles fire gange årligt.? Hvor relevante synes du, artiklerne i disse to blade er for dig? (KUN ÉT KRYDS PR. LINJE) Meget relevan te Releva nte Mindre relevan te Slet ikke relevan te Ved ikke Sydkysten A1 A2 A3 A4 A5 Ishøj Nyt. 19. A1 A2 A3 A4 A5 16. Hvor ofte ser du TV-Ishøj? Hver dag eller næsten hver dag A 1 Flere gange ugentligt. A 2 Ca. én gang om ugen A gange pr. måned.. A 4 Sjældnere. A 5 Aldrig. A 6 A Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 56 af 69

57 17. Hvor relevante synes du, at de valgte temaer i TV-Ishøj er for dig at se? Meget relevante. Relevante... Mindre relevante Slet ikke relevante.. A 1 A 2 A 3 A 4 A Når der ikke er udsendelser på TV-Ishøj, vises Info-tv, som er rullesider, der kører på skærmen. Hvor ofte bruger du Info-tv? Hver dag eller næsten hver dag. Flere gange ugentligt Ca. én gang om ugen gange pr. måned Sjældnere... Aldrig a. Hvor ofte bruger du TV-Ishøjs tekst-tv? Flere gange ugentligt Ca. én gang om ugen gange pr. måned Sjældnere... Aldrig..... A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 57 af 69

58 19. Kender du TV-Ishøjs Tast Selv TV? Ja... Nej A 1 A 2 A Hvis ja hvor ofte benytter du TV-Ishøjs Tast Selv TV? Hver dag eller næsten hver dag A 1 Flere gange ugentligt A 2 Ca. én gang om ugen. A gange pr. måned A 4 Sjældnere A 5... Aldrig A 6... A Hvor ofte bruger du Ishøj Kommunes hjemmeside ( Hver dag eller næsten hver dag Flere gange ugentligt Ca. én gang om ugen gange pr. måned Sjældnere... Aldrig..... A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 58 af 69

59 22. Hvor ofte bruger du muligheden for at se web-tv på kommunens hjemmeside? Ofte.. Nogle gange.. Sjældent. Aldrig..... A 1 A 2 A 3 A 4 A Hvordan vil du fremover prioritere brugen af følgende medier, når du søger information om kommunen? Angiv dine prioriteringer fra 1-5, hvor 1 er din højeste prioritet og 5 er din laveste prioritet. Prioriter venligst fra 1-5. Aviser.. Postomdelte publikationer TV-Ishøj.. Hjemmesiden. Web TV... Andet..... A1 A2 Spørgsmål om lægecenter De næste spørgsmål handler om kommunikation mellem dig og din læge, ventetider hos lægen mv. Derefter følger nogle spørgsmål til det nye Lægecenter, der skal opføres i Ishøj Bycenter. Der spørges blandt andet til hvilke ønsker, du har til det nye lægecenter. Først kommer der et par spørgsmål om din sundhedstilstand. 24. Hvor høj er du? Angiv cm: 29. Ønsker ikke at besvare A 1 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 59 af 69

60 25. Hvor meget vejer du? Angiv kg: 30. Ønsker ikke at besvare A Hvor mange gange har du indenfor det sidste år været til lægen? Ingen gange gange gange 9-12 gange. Flere end 12 gange... Ønsker ikke at besvare A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A Lider du af nogen kroniske sygdomme (eksempelvis sukkersyge, rygerlunger mv.)? Ja A 1... Nej A A 3 Ønsker ikke at besvare A Er der nogen i din nære familie, der lider af kroniske sygdomme (eksempelvis sukkersyge, rygerlunger mv.)? Ja... Nej..... Ønsker ikke at besvare A 1 A 2 A 3 A Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 60 af 69

61 29. Efter din egen mening, hvordan vil du vurdere dit eget helbred på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder meget dårligt og 10 betyder meget godt? Meget dårligt Meget godt A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A Ønsker ikke at besvare A Er du ryger? Besvar spørgsmålet ud fra dit gennemsnitlige forbrug af cigaretter. Ja, jeg ryger mere end 36 cigaretter om dagen... Ja, jeg ryger mellem cigaretter om dagen. Ja, jeg ryger mellem cigaretter om dagen. Ja, jeg ryger mellem 5-15 cigaretter om dagen Ja, jeg ryger under 5 cigaretter om dagen Ja, jeg ryger lejlighedsvist Nej, jeg ryger slet ikke.. Ønsker ikke at besvare 31. Er der nogen i din nære familie, der er rygere? Ja, langt størstedelen... Ja, en overvejende del. Ja, en mindre del.. Ja, nogle få. Nej, ingen..... Ønsker ikke at besvare A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 61 af 69

62 32. Hvad er dit forbrug af alkohol pr. uge? Besvar spørgsmålet ud fra dit gennemsnitlige forbrug af alkohol. 1 flaske vin (75 cl), 6-7 genstande 1 lille glas spiritus (2 cl), ½ genstand 1 stort glas spiritus (4 cl), 1 genstand 1 glas vin (12 cl), 1 genstand 1 almindelig pilsner (33 cl), 1 genstand 1 guldøl (33cl), 1 1/4 genstand 1 stærk øl (33 cl), 1 1/2-2 genstande Jeg drikker ikke. 1-5 genstande pr. uge genstande pr. uge genstande pr. uge genstande pr. uge genstande pr. uge genstande pr. uge.. Mere end 31 genstande pr. uge... Ønsker ikke at besvare A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A Hvor mange timers motion dyrker du pr. uge. Besvar spørgsmålet ud fra dit gennemsnitlige timeforbrug på motion? Jeg dyrker ikke motion. Mindre end 1 time pr. uge 1-2 timer pr. uge 3-4 timer pr. uge 5-6 timer pr. uge Mere end 6 timer pr. uge... Ønsker ikke at besvare A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 62 af 69

63 34. Har din nuværende læge aftenkonsultationer (åbent efter 17:00)? Ja, gå til spørgsmål A Nej, gå til spørgsmål A 2, gå til spørgsmål A I hvor høj grad benytter du dig af denne mulighed når du går til lægen? Altid, hvis det er muligt at få en tid A 1... For det meste... A 2 En gang imellem... A 3 Slet ikke A Hvor vigtigt mener du det er, at der indføres flere muligheder for at få eftermiddags/aftentider? Meget vigtigt A 1... Vigtig A 2... Mindre vigtigt A 3... Slet ikke vigtigt A A Det følgende spørgsmål handler om, hvor ofte du ville anvende Internettet, når du skal i kontakt med din læge, hvis dette blev muligt. Du bedes svare på, hvor ofte du ville anvende følgende muligheder: (KUN ÉT KRYDS PR. LINJE) Altid Meget ofte Nogle gange Sjælde nt Aldrig Ved ikke Bestille tid hos en læge eller sygeplejerske via Internettet A1 A2 A3 A4 A5 A6 Kommunikere med lægecentret pr. (fx når du har symptomer eller når du skal have svar på prøver mv.) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 63 af 69

64 38. I det nye lægecenter vil der være flere læger tilknyttet. Hvilket af nedenstående udsagn er vigtigst for dig, når du skal til lægen? At det altid er den samme læge som tilser mig... At jeg kan få en tid hurtigt A 1 A 2 A Hvad ville du helst vælge når du skal have foretaget mindre undersøgelser? (som eksempelvis at få taget blodprøver, livstilssamtaler og behandling af mindre infektioner) Kortere ventetid, og blive tilset af en sygeplejerske... Længere ventetid, og blive tilset af en læge A 1 A 2 A I hvilken grad bruger du på nuværende tidspunkt din læge til at hjælpe dig med breve, blanketter e.l. fra myndigheder? Det gør jeg hver gang jeg får breve e.l. som jer er usikker på Det gør jeg ofte... Det har jeg gjort af og til... Det har jeg gjort sjældent... Aldrig A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 64 af 69

65 41. Er der efter din mening behov for en medarbejder hos lægen, der kan hjælpe dig med disse breve og blanketter mv.? Ja, i høj grad.. Ja, i nogen grad... Ja, i mindre grad... Nej, slet ikke A 1 A 2 A 3 A 4 A Har du nogensinde fået en recept fra din læge, som du ikke har indløst? Ja, gå til spørgsmål A Nej, gå til spørgsmål A 2, gå til spørgsmål A Hvad er typisk årsagen til at du ikke indløser en recept du har fået af din læge? (Sæt gerne flere kryds) At du ikke forstår diagnosen A 1... At du ikke mener, at dine symptomer er så alvorlige, at der skal medicin til A 2... At du ikke forstår hvorfor lægen har udskrevet recepten A 3... At du ikke har råd til den pågældende medicin A 4 At dine symptomer går væk før du får hentet medicinen... A 5 At du ikke har tid til at hente medicinen A 6... At du glemmer at hente medicinen... A 7 At du ikke lige får det gjort uden nogen særlig årsag A 8... Andet A A Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 65 af 69

66 44. Efter et besøg hos lægen, hvor ofte har du oplevet følgende? (KUN ÉT KRYDS PR. LINJE) Altid eller næsten altid Ofte Af og til Aldrig eller næsten aldrig Ved ikke At du ikke forstod hvad lægen sagde A1 A2 A3 A4 A5 At du stadig havde ustillede spørgsmål efter du forlod lægepraksissen A1 A2 A3 A4 A5 At du ikke fik svar på dine spørgsmål A1 A2 A3 A4 A5 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 66 af 69

67 45. Det følgende spørgsmål handler om det kommende lægecenter, som skal etableres i kommunen. I det kommende lægecenter bliver borgerne tilbudt forskellige nye services. Du bedes i følgende spørgsmål tage stilling til, hvor ofte du vil benytte disse services. (KUN ÉT KRYDS PR. LINJE) Det vil jeg benytte meget ofte Det vil jeg benytt e ofte Det vil jeg benytt e af og til Det vil jeg benytt e sjælde nt Det vil jeg ikke benytt e Servicen er ikke relevant for mig Diætist (Råd om kost og ernæring) 53. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Aftenhold (Lære at lave sund mad) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Patientskoler (For personer med kroniske sygdomme Fokus på hvordan man lever med sin sygdom) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Støttegrupper (For syge eller pårørende til kræftsyge, kronisk syge e.l.) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Rygestopkurser A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Forældrecaféer (Vejledning om kost, pleje og det at blive forældre) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Åben rådgivning (Aftener hvor borgere kan få målt blodtryk, blodsukker, lungekapacitet mv. og rådgivning fra fagligt personale) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Træningshold for ældre borgere (Fysioterapi, gymnastik e.l.) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Borgerundersøgelse Ishøj kommune Side 67 af 69

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt PERSONSKATTEOPKRÆVNING EN UNDERSØGELSE FORETAGET AF TNS GALLUP FOR Udarbejdet af: Synne Nygård Sverre Riis Christensen Dato:

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Spørgeskema vedrørende prostatakræft. P a t i e n t s p ø r g e s k e m a D A N C A P. Patientspørgeskema DANCAP. Side 1. Version 2, juli 2010

Spørgeskema vedrørende prostatakræft. P a t i e n t s p ø r g e s k e m a D A N C A P. Patientspørgeskema DANCAP. Side 1. Version 2, juli 2010 Spørgeskema vedrørende prostatakræft Side 1 Du bedes besvare nedenstående spørgsmål så nøjagtigt som muligt. De oplysninger du giver, behandles strengt fortroligt. Dato for udfyldelse CPR-nummer Hvor høj

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Spørgsmål om cigaretter, rygning i hjemmet og andre nikotinpræparater Røg din mor, mens hun ventede dig? Røg du, før du blev gravid?

Spørgsmål om cigaretter, rygning i hjemmet og andre nikotinpræparater Røg din mor, mens hun ventede dig? Røg du, før du blev gravid? Eksempler på spørgsmål Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus Spørgeskema 1 Fødselsland Mor's fødselsland Spørgeskema 2 Far's fødselsland Spørgeskema 3 Spørgsmål om menstruation, fertilitetsbehandling

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications Affiliated EDELMAN Public Relations Market Communications InformationsGruppen Hovedgaden 6 DK 2970 Hørsholm Reg.no.16093 Giro 901 9537 Fax: +4545 7600 82 Tel.: +45 45 76 00 22 edelman@post3.tele.dk ApS

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 I denne status viser vi, hvordan besvarelserne i Rute 42 udvikler sig. Perioden er fra sommeren 2013, hvor målingen første gang blev foretaget, og løbende

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet Lægemiddelstyrelsen Køb af medicin på nettet og i udlandet Tabelrapport Epinion Capacent Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion Capacent...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabulering alder...15

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere