Tilbud til obligationsejerne Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud til obligationsejerne Property Bonds VIII (Sverige II) A/S"

Transkript

1 2 Tilbud til obligationsejerne Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 17. juli 2009 Gennemførelse af restruktureringsprocessen - tilbud til obligationsejerne om at erhverve aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S Det er nu besluttet at iværksætte gennemførelsen af den restrukturering af Property Bonds VIII (Sverige II) A/S (Udsteder) (tidligere Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S), der er beskrevet i fondsbørsmeddelelse nr. 31, offentliggjort den 23. marts 2009, og fondsbørsmeddelelse nr. 36, offentliggjort den 7. april Indehavere af de af Udsteder under fondskode DK udstedte obligationer får således (såfremt betingelserne for obligationsejernes erhvervelse af aktier opfyldes) ret til vederlagsfrit at erhverve i alt stk. aktier à nominelt DKK 1 i Udsteder, svarende til 79,95% af aktiekapitalen og stemmerne i Udsteder. De resterende aktier i Udsteder ejes stadig af Keops Properties A/S i betalingsstandsning og Keops Properties II A/S i betalingsstandsning, men GE Real Estate Sweden AB har en option til vederlagsfrit at erhverve disse aktier. Kuratellet i Landic Property A/S under konkurs, der forventes udpeget som tilsyn i Keops Properties A/S i betalingsstandsning og Keops Properties II A/S i betalingsstandsning, har givet samtykke til denne plan og de anmeldte betalingsstandsninger forventes ikke at blokere for eller i øvrigt forsinke restruktureringen. Ejerskab til én obligation udstedt af Udsteder under fondskode DK giver obligationsejeren ret til at erhverve aktier à nominelt DKK 1. Obligationsejeren kan vælge at lade en tredjemand erhverve alle eller en del af aktierne i Udsteder. Aktierne erhverves på de vilkår, der er beskrevet i vedhæftede aktienota, herunder at gennemførelsen af obligationsejernes erhvervelse af aktier i Udsteder er betinget af, at de i aktienotaen beskrevne betingelser opfyldes. Hvis betingelserne ikke er opfyldt senest den 31. december 2009 kl , bortfalder tilbuddet til obligationsejerne om at erhverve aktier i Udsteder. En af betingelserne for gennemførelsen af obligationsejernes erhvervelse af aktier i Udsteder er, at GE Real Estate Sweden AB, der er sælger financier, kan godkende samtlige købere af aktierne i Udsteder. Såfremt GE Real Estate Sweden AB ikke kan godkende en køber, bortfalder tilbuddet til den pågældende køber om at erhverve aktier i Udsteder. GE Real Estate Sweden AB kan kun afvise en køber, hvis den pågældende køber - eller den ultimative ejer af den pågældende køber - har et tvivlsomt ry, hvilket afgøres efter GE Real Estate Sweden ABs sædvanlige "know your customer" procedure. Ved underskrivelsen af vedhæftede aktienota accepterer køber, at Udsteder må videregive købers navn til GE Real Estate Sweden A/S. Tilbuddet om erhvervelse af aktier udløber onsdag den 12. august 2009, kl. 16:00. For så vidt angår fremgangsmåden ved erhvervelse af aktier henvises til vedhæftede aktienota og acceptblanket, der skal udfyldes og underskrives af obligationsejeren. Hvis obligationsejeren vælger at lade en tredjemand erhverve alle eller en del af aktierne, skal denne tredjemand ligeledes udfylde og underskrive aktienota og acceptblanket. Udfyldt og underskrevet aktienota og acceptblanket skal returneres inden tilbudsfristens udløb. Proceduren herfor er beskrevet i vedhæftede aktienota (Bilag 1). En køber, der alene eller sammen med nærtstående kommer til at besidde mere end stk. aktier à nominelt DKK 1 i Udsteder, svarende til mere end 5% af Fondsbørsmeddelelse nr. 51 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR.nr Fanøgade 15 T W København Ø F E

2 aktiekapitalen og stemmerne i selskabet, kan af skattemæssige årsager ikke få lov til at eje aktierne direkte. Såfremt en køber alene eller sammen med nærtstående kommer til at besidde mere end stk. aktier/5% af aktiekapitalen og stemmerne i Udsteder, skal køber forholde sig som anført i vedhæftede aktienota. Til erhvervelse af aktier kræves besiddelse af mere end 256 obligationer (nominelt DKK ) udstedt af Udsteder under fondskode DK Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling i Udsteder, onsdag den 19. august 2009, kl hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S. Formel indkaldelse til denne generalforsamling vil blive offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen. De obligationsejere, der returnerer udfyldt og underskrevet aktienota og acceptblanket inden fristens udløb, og som i acceptblanketten har udtrykt ønske herom, vil få fuldmagt fra Keops Properties A/S i betalingsstandsning til at stemme på denne generalforsamling på punktet valg af ny bestyrelse i Udsteder. De pågældende obligationsejere skal ikke bestille adgangskort, men skal blot møde op på generalforsamlingen, hvor de vil få udleveret stemmesedler. Det forventes, at betingelserne for gennemførelsen af obligationsejernes erhvervelse af aktier i Udsteder vil blive opfyldt onsdag den 19. august 2009 efter den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T. W. Lund på telefon Fondsbørsmeddelelse nr. 51 Property Bonds VIII (Sverige) A/S CVR.nr

3 Bilag 1 AKTIENOTA PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) A/S (TIDLIGERE LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) A/S) CVR- NR Sælger: Keops Properties A/S i betalingsstandsning C/O Landic Property A/S Fanøgade København Ø CVR-nr ("Sælger") Obligationsejer: Ejeren af én eller flere obligationer udstedt af Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr , (tidligere Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S) under fondskode DK Obligationsejerens navn, adresse og eventuelle CVR-nr. fremgår af vedhæftede acceptblanket udfyldt af obligationsejeren ("Obligationsejeren"). Køber: Køberens navn, adresse og eventuelle CVR-nr. fremgår af vedhæftede acceptblanket udfyldt af Obligationsejeren ("Køber"). Obligationsejeren kan vælge, om Obligationsejeren selv skal erhverve aktierne i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, eller om Obligationsejeren vil udpege en tredjemand ("Tredjemand"), der skal erhverve alle eller en del af de aktier, Obligationsejerens besiddelse af obligationer berettiger til. Såfremt Tredjemand erhverver alle eller en del af aktierne, skal denne aktienota tillige underskrives af Tredjemand, ligesom Tredjemand skal udfylde og underskrive vedhæftede acceptblanket.

4 Antal aktier: Ejerskab til én obligation udstedt af Property Bonds VIII (Sverige II) A/S (CVR. nr ) under fondskode DK , giver Obligationsejeren og/eller Tredjemand ret til at erhverve stk. aktier à nominelt DKK 1,00 i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. Antallet af aktier, der erhverves af Obligationsejeren og/eller Tredjemand (Køber), fremgår af vedhæftede acceptblanket udfyldt af Obligationsejeren og tillige af Tredjemand, hvis denne skal erhverve aktier. Det samlede antal aktier, der kan erhverves af ejerne af obligationer udstedt af Property Bonds VIII (Sverige II) A/S under fondskode DK , udgør i alt stk. aktier à nominelt DKK 1,00. GE Real Estate Sweden AB, reg. nr , der er sælger financier ved obligationsudstedelsen, har fået en option på at erhverve de resterende aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S ( stk. à nominelt DKK 1,00). Optionen kan udnyttes af GE Real Estate Sweden AB i perioden 20. august 2009 til 31. december Indtil optionen er udnyttet, forbliver ejendomsretten til de resterende aktier hos Sælger og Keops Properties II A/S i betalingsstandsning. Erhvervelse af mere end stk. aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S: En Køber, der alene eller sammen med nærtstående kommer til at besidde mere end stk. aktier à nominelt DKK 1 i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, svarende til mere end 5% af aktiekapitalen og/eller stemmerne i selskabet, kan af skattemæssige årsager ikke få lov til at eje aktierne direkte. Såfremt Køber alene eller sammen med nærtstående kommer til at besidde mere end stk. aktier (mere end 5% af aktiekapitalen og/eller stemmerne) i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, skal køber derfor senest mandag den 10. august 2

5 2009 kl kontakte Breinholt Consulting A/S, Nørre Voldgade 11, 1st, DK-1358 København K, telefon nr Til erhvervelse af aktier kræves besiddelse af mere end 256 obligationer (nominelt DKK ) udstedt af Property Bonds VIII (Sverige II) A/S under fondskode DK Købesum: DKK 0, da aktierne overdrages vederlagsfrit til Køber. Ingen garantier: Sælger indestår for, at Sælger er ejer af de overdragne aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, og at disse aktier er frie og ubehæftede. Bortset herfra afgiver Sælger ingen garantier eller indeståelser over for Obligationsejeren og/eller Tredjemand, og hverken Obligationsejeren og/eller Tredjemand kan gøre noget krav gældende over for Sælger i forbindelse med overdragelsen af aktierne til Køber. Ansvarsfrihed for den tidligere og nyvalgte ledelse i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S og i dette selskabs datterselskaber Ved underskrivelsen af nærværende aktienota accepterer og erklærer Obligationsejeren og Tredjemand (såfremt en sådan erhverver alle eller en del af aktierne i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S), at hverken Obligationsejeren eller Tredjemand vil gøre noget ansvar eller krav gældende mod den tidligere ledelse (herunder den ledelse, der fratræder på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2009) i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S eller mod den tidligere ledelse i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S' datterselskaber (herunder de ledelsesmedlemmer der fratræder i forbindelse med eller i tilknytning til gennemførelsen af denne aktienota). Ved underskrivelsen af nærværende aktienota accepterer og erklærer Obligationsejeren og Tredjemand (såfremt en sådan erhverver alle eller en del af aktierne i Property 3

6 Bonds VIII (Sverige II) A/S) endvidere, at hverken Obligationsejeren eller Tredjemand vil gøre noget ansvar eller krav gældende mod den bestyrelse, der vælges for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2009, i forbindelse med den nyvalgte bestyrelses indgåelse af de aftaler og opfyldelse af de betingelser, der er oplistet i afsnittet "Betingelser for Købers erhvervelse af aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S", ligesom hverken Obligationsejeren eller Tredjemand vil gøre noget ansvar eller krav gældende mod ledelsen i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S' datterselskaber i forbindelse med indgåelsen af disse aftaler eller opfyldelsen af disse betingelser. Betingelser for Købers erhvervelse af aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S Det er en betingelse for gennemførelsen af Købers erhvervelse af aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, og dermed for at Køber bliver ejer af aktierne, at følgende betingelser opfyldes senest på det tidspunkt, hvor der sker gennemførelse ("Closing") af denne aktienota, idet det bemærkes, at det forventes, at Closing finder sted den 19. august 2009 umiddelbart efter afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling: At GE Real Estate Sweden AB senest på Closing har frigivet vendor note, stor SEK , udstedt den 10. februar 2006 af Landic Property A/S (under konkurs) til fordel for GE Real Estate Sweden AB, mod transport til GE Real Estate Sweden AB af alle Landic Property A/S (under konkurs)' rettigheder og forpligtelser under (i) et usikret koncerninternt tilgodehavende, stort SEK , med tillæg af påløbne, forfaldne renter mod Landic Property VIII AB og (ii) et sikret koncerninternt tilgodehavende, stort SEK , med tillæg af påløbne, forfaldne renter mod Landic Property VIII ABs svenske datterselskaber. 4

7 At GE Real Estate Sweden AB senest på Closing har konverteret det usikrede tilgodehavende, stort SEK , med tillæg af påløbne, forfaldne renter til et betinget kapitalindskud (Svensk villkorat kapitaltillskott) i Landic Property VIII AB, og at den på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2009 nyvalgte bestyrelse for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S senest på Closing som eneaktionær i Landic Property VIII AB foranlediger, at konverteringen kan gennemføres. At den på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2009 nyvalgte bestyrelse for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S senest på Closing som eneaktionær i Landic Property VIII AB foranlediger, at Landic Property A/S (under konkurs) frigøres for regaranti stillet overfor Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, hvorefter Landic Property A/S (under konkurs) har forpligtet sig til at regarantere Property Bonds VIII (Sverige II) A/S' forpligtelse over for Landic Property VIII AB til at foretage et betinget kapitalindskud, stort DKK , i Landic Property VIII AB. At den på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2009 nyvalgte bestyrelse for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S senest på Closing foranlediger, at Property Bonds VIII (Sverige II) A/S senest på Closing garanterer (i form af et betinget kapitalindskud (Svensk villkorat kapitaltillskott)) Landic Property VIII ABs svenske datterselskabers egenkapital, dog begrænset til et beløb svarende til de eksisterende koncerninterne lån med tillæg af tilskreven, men ikke betalt rente, dog fratrukket DKK , herunder konverterer det nødvendige beløb påkrævet for at genetablere 5

8 egenkapitalen i Landic Property VIII ABs svenske datterselskaber. Konverteringen skal finde sted i henhold til de retningslinjer, der er fastsat af den nuværende bestyrelse Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. At den på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2009 nyvalgte bestyrelse for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S senest på Closing foranlediger, at selskabet (og i det omfang det er påkrævet tillige selskabets datterselskaber) underskriver: (i) Tillæg til Obligationsbankaftale, (ii) Tillæg til Special Servicer Aftale, (iii) Conditional Capital Contribution, (iv) Loan Transfer and Conditional Contribution Agreement, (v) Amendment to Senior Facilities Agreement (skal alene underskrives af Property Bonds VIII (Sverige II) A/S' datterselskaber), (vi) Intercreditor Agreement, (vii) Loan and Security Agreement (amended and restated), (viii) Addendum no. 3 to Pledge Agreement 1 samt (ix) sådanne øvrige dokumenter, tillæg, erklæringer og/eller certifikater mv. som måtte være nødvendige for gennemførelsen af restruktureringsplanen, som offentliggjort af Property Bonds VIII (Sverige II) A/S på Københavns Fondsbørs den 23. marts Indholdet af ovenstående dokumenter er forhandlet af den nuværende bestyrelse for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. At Landic Property VIII ABs långivere senest på Closing accepterer at yde den tilstrækkelige finansiering til gennemførelse af det planlagte byggeri på ejendommen beliggende Presidenten 1 i Norrköping. At GE Real Estate Sweden AB, der er sælger financier, senest umiddelbart inden Closing har god- 6

9 kendt samtlige købere af aktierne i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. GE Real Estate Sweden AB kan kun afvise en køber, hvis den pågældende køber - eller den ultimative ejer af den pågældende køber - har et tvivlsomt ry, hvilket afgøres efter GE Real Estate Sweden ABs sædvanlige "know your customer" procedure. At stk. aktier à nominelt DKK 1,00 i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S senest på Closing er overdraget fra Sælger til ejerne af obligationerne udstedt af Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. Såfremt ovennævnte betingelser ikke er opfyldt senest den 31. december 2009 kl , bortfalder nærværende aktienota, og ejendomsretten til aktierne forbliver hos Sælger. Ændring af navn i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S' svenske datterselskaber: Køber forpligter sig til at udøve sin indflydelse som aktionær i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S til at sikre, at Property Bonds VIII (Sverige II) A/S' svenske datterselskaber inden 3 måneder efter Closing ændrer navn, således at "Landic" ikke længere indgår i navnene, ligesom "Keops" heller ikke længere må indgå i de svenske datterselskabers navne. Overtagelsesdag: Aktierne i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S overgår til Køber umiddelbart efter, at de ovenfor i afsnittet "Betingelser for Købers erhvervelse af aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S" er opfyldt. Såfremt betingelserne ikke er opfyldt senest den 31. december 2009 kl , bortfalder nærværende aktienota, og ejendomsretten til aktierne forbliver hos Sælger. 7

10 Den på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2009 nyvalgte bestyrelse for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S påser, at ovennævnte betingelser er opfyldt og meddeler dette til Køber og Sælger. På overtagelsesdagen vil Køber blive registreret som ejer af de erhvervede aktier i aktiebogen for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. Der vil ikke blive udstedt aktiebreve, og Køber vil derfor ikke modtage fysisk dokumentation for ejerskabet til aktierne. Yderligere aktier: Der kan være obligationsejere, der ikke ønsker at erhverve eller lade tredjemand erhverve aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. Da obligationsejerne i alt skal besidde stk. aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, vil det i så fald være muligt for Køber at erhverve ekstra aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. Såfremt Køber i givet fald ønsker at erhverve ekstra aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, skal Køber sætte kryds ved denne mulighed i den vedhæftede acceptblanket. Eventuelt yderligere aktier vil som udgangspunkt blive fordelt proportionalt mellem de obligationsejere, der ønsker at erhverve yderligere aktier, dog vil der ved tildelingen muligvis blive taget hensyn til, at det som følge af svenske skatteregler ikke ønskes, at de nye aktionærer i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S besidder mere end 5% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet. Yderligere erhvervede aktier vil i det hele være underlagt bestemmelserne i denne aktienota. Dokumentation og fremgangsmåde: Såfremt obligationsejeren ønsker at erhverve aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, og/eller at lade Tredje- 8

11 mand erhverve aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, skal den nedenfor nævnte dokumentation senest onsdag den 12. august 2009, kl være modtaget hos Att.: Søren Søgaard CorpNordic Denmark A/S Dampfaergevej 3, 2. sal DK-2100 Copenhagen Danmark Telefax nr Telefon nr Et eksemplar af denne aktienota underskrevet og dateret af Obligationsejeren og tillige af Tredjemand, hvis Obligationesejeren vælger, at alle eller en del af aktierne i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S skal erhverves af Tredjemand. Vedhæftede acceptblanket udfyldt, dateret og underskrevet af Obligationsejeren og tillige af Tredjemand, hvis Obligationesejeren vælger, at alle eller en del af aktierne i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S skal erhverves af Tredjemand. Dokumentation for ejerskab af obligationer i form af depotudskrift fra Værdipapircentralen eller et kontoførende pengeinstitut. Depotudskriften må på tidspunktet for dokumenternes fremsendelse til CorpNordic Denmark A/S ikke være mere end fem dage gammel. Hvis Obligationsejeren og/eller Tredjemand er en juridisk person, skal der tillige fremsendes tegningsudskrift fra CVR, hvilken tegningsudskrift skal være udskrevet samme dato som denne aktienota og vedhæftede acceptblanket er underskrevet. I til- 9

12 fælde af at Obligationsejeren og/eller Tredjemand er en juridisk person, skal såvel denne aktienota som vedhæftede acceptblanket være underskrevet af tegningsberettigede personer. Såfremt ovennævnte dokumenter ikke er CorpNordic Denmark A/S i hænde senest onsdag den 12. august 2009, kl , bortfalder Obligationsejerens ret til at erhverve eller lade Tredjemand erhverve aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. Videregivelse af aktionærinformationer til GE Real Estate Sweden AB og dette selskabs godkendelse af Køber Ved underskrivelsen af nærværende aktienota accepterer Køber, at Property Bonds VIII (Sverige II) A/S må videregive Købers navn til GE Real Estate Sweden A/S, der er sælger financier. GE Real Estate Sweden AB vil herefter kontrollere, om GE Real Estate Sweden AB kan godkende Køber, og de øvrige obligationsejere der udnytter tilbuddet om at erhverve aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, som aktionærer i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S (KYC tjek). Det er som nævnt oven for under "Betingelser for Købers erhvervelse af aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S" en betingelse for gennemførelsen af denne aktienota, at GE Real Estate Sweden AB senest umiddelbart inden Closing har godkendt samtlige købere af aktierne i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. Såfremt GE Real Estate Sweden AB ikke kan godkende Køber, bortfalder tilbuddet til Køber om at erhverve aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. GE Real Estate Sweden AB kan kun afvise en køber, hvis den pågældende køber - eller den ultimative ejer af den pågældende køber - har et tvivlsomt ry, hvilket afgøres efter GE Real Estate Sweden ABs sædvanlige "know your customer" procedure. 10

13 Ekstraordinær generalforsamling i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S Den 19. august 2009, kl afholdes der ekstraordinær generalforsamling i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S med henblik på, at obligationsejerne, Sælger og Keops Properties II A/S i betalingsstandsning får mulighed for at vælge en ny bestyrelse for selskabet. Generalforsamlingen afholdes hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S, og indkaldelsen vil blive offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen. Da det er den nyvalgte bestyrelse, der skal godkende og gennemføre de handlinger, der skal foretages af selskabet, og som er nævnt ovenfor i afsnittet "Betingelser for Købers erhvervelse af aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S", og som er en betingelse for aktieoverdragelsens gennemførelse, er Køber endnu ikke ejer af aktierne på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. Med henblik på at sikre, at køberne af aktierne, er med til at vælge den nye bestyrelse, får Køber ved returneringen af ovennævnte materiale en uigenkaldelig fuldmagt til på Sælgers vegne at afgive stemme på de af nærværende aktienota omfattede aktier på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august Fuldmagten er alene givet for den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2009 og omfatter kun stemmeafgivning på de punkter, der kommer til at fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Såfremt Køber ønsker at deltage i og afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S den 19. august 2009, skal Køber sætte kryds ud for denne mulighed i vedhæftede acceptblanket. Køber kan vælge at give fuldmagten videre til en tredjemand ved at vælge denne mulighed i den vedhæftede acceptblanket. Sælger vil på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2009 udnytte stemmeretten på de aktier, GE Real Estate Sweden AB har en option til at erhverve. 11

14 Det er ikke nødvendigt for Køber at bestille adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling - Køber skal blot afkrydse det relevante felt i vedhæftede acceptblanket, og stemmesedler vil herefter blive udleveret til Køber på generalforsamlingen. De gældende vedtægter for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S er også vedhæftet denne aktienota. Det skal bemærkes, at vedtægterne indeholder en bestemmelse om, at enhver overgang af aktier i Property bonds VIII (Sverige II) A/S kræver samtykke fra selskabets bestyrelse, og at bestyrelsen kun i undtagelsestilfælde bør give samtykke til aktieovergang, der bevirker, at en aktionær kommer til at besidde 5% eller mere af selskabets aktiekapital og stemmer, eller at aktionærer, der allerede besidder 5% eller mere af selskabets aktiekapital og stemmer, forøger deres aktiepost. Lovvalg og værneting: Denne aktienota er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister i forbindelse med indgåelsen, opfyldelsen eller fortolkningen af denne aktienota skal afgøres ved de danske domstole. For Sælger: For Obligationsejer: Navn: Dato: Navn: Dato: For tilsynet i Keops Properties A/S i betalingsstandsning: Navn: Dato: Navn: Dato: 12

15 Hvis alle eller en del af aktierne erhverves af Tredjemand, skal denne aktienota tillige underskrives af Tredjemand: Navn: Dato: 13

16 ACCEPTBLANKET UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER AF OBLIGATIONSEJEREN: Undertegnede (navn, adresse og evt. CVR-nr. for Obligationsejeren) Der ejer stk. obligationer udstedt af Property Bonds VIII (Sverige II) A/S under fondskode DK , (Sæt kryds): Ønsker selv at erhverve stk. aktier à nominelt DKK 1,00 i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. Ønsker at lade (navn, adresse og evt. CVR-nr. for Tredjemand) erhverve stk. aktier à nominelt DKK 1,00 i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, idet det bemærkes, at købesummen for aktierne i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S udgør DKK 0. 14

17 Yderligere aktier (Sæt kryds): Såfremt det er muligt, ønsker Køber at erhverve yderligere aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, idet det bemærkes, at yderligere erhvervede aktier i det hele vil være underlagt bestemmelserne i denne aktienota. Ekstraordinær generalforsamling: (Sæt kryds): Køber ønsker at deltage i og afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S den 19. august 2009, hvor der vil blive valgt en ny bestyrelse for selskabet. Køber ønsker ikke at deltage i og afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S den 19. august 2009, hvor der vil blive valgt en ny bestyrelse for selskabet, men ønsker at give fuldmagt til (navn, adresse og evt. CVR-nr. for fuldmagtshaver) til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen. 15

18 Underskrifter: For Obligationsejer: Navn: Dato: Hvis alle eller en del af aktierne erhverves af Tredjemand, skal denne acceptblanket tillige underskrives af Tredjemand: Navn: Dato: Denne acceptblanket skal returneres i udfyldt og underskrevet stand til Att.: Søren Søgaard, CorpNordic Denmark A/S, Dampfaergevej 3, 2. sal, DK-2100 Copenhagen, Danmark, telefax nr senest onsdag den 12. august 2009 kl tillige med den nødvendige dokumentation \785423v9 * 17. juli

19 Bilag til Aktienota VEDTÆGTER for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr

20 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Selskabets formål er enten direkte eller via kapitalandele i andre selskaber at eje ejendomme i Sverige, samt at foretage det efter bestyrelsens skøn fornødne til finansiering af selskabets virksomhed. 2. Aktiekapital 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK ,00, der fordeles i aktier à DKK 1,00 eller multipla heraf. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebreve. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis. 2.5 Hvis en eller flere aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen, ønsker det, skal der for samtlige aktier udstedes aktiebreve. Såfremt der senere på en aktionærs anmodning udstedes aktiebreve, skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer. 2.6 Enhver aktieovergang kræver godkendelse af selskabets bestyrelse. Ved aktieovergang forstås enhver overførsel af ejerskab til aktier, herunder, men ikke begrænset til, overgang ved salg, gave, arv, i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse, samt ved retsforfølgning. Afgørelse om godkendelse af aktieovergang træffes snarest muligt efter anmodningens modtagelse. Den, som har anmodet om samtykke, underrettes straks om afgørelsen. Har selskabet ikke givet svar senest 8 uger efter anmodningens fremsættelse, anses godkendelse for givet. Ved vurdering af, om samtykke skal gives, skal selskabets bestyrelse tage i betragtning, at der kun i undtagelsestilfælde bør gives samtykke til aktieovergang, der bevirker, at en aktionær kommer til at besidde 5% eller mere af selskabets aktiekapital og stemmer, eller til at aktionærer, der allerede besidder 5% eller mere af selskabets aktiekapital og stemmer, forøger deres aktiepost. 2.7 Såfremt der på en aktionærs anmodning senere udstedes aktiebreve, kan bortkomne aktier mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen. 2.8 Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet. 3. Generalforsamlinger 3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets adresse eller et andet sted i Københavns Kommune eller Århus Kommune. 3.2 Hvis bestyrelsen i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler beslutter, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at 2

21 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S aktionærer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen (delvis elektronisk generalforsamling), så skal aktionærer, som deltager elektronisk i en delvis elektronisk generalforsamling, stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter til brug for generalforsamlingen senest fem dage inden afholdelsen af generalforsamlingen. 3.3 Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at årsrapporten kan modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. 3.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen. 3.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til alle de i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, eller ved elektronisk kommunikation i overensstemmelse med punkt 4a i disse vedtægter. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter aktieselskabslovens 79, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer. 3.6 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. 3.7 Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter aktieselskabslovens 177, stk. 1, 2. pkt. 3.8 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest den 28. februar. 3.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. 4. Repræsentation og stemmeret 3

22 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 4.1 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og tage ordet dér, når han senest fem dage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor eller et i indkaldelsen nærmere angivet sted. 4.2 Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. 4.3 Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme. 4.4 Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 4.5 Aktionæren har ret til at møde med rådgiver eller ved fuldmægtig, der skal forevise adgangskort samt en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end ét år. 4.6 Samtlige bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. 4.7 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. 4.8 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning. 4.9 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 4a Elektronisk kommunikation 4a.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved , medmindre andet følger af aktieselskabsloven. Selskabet kan dog fortsat til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. 4a.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærer via . 4a.3 Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil, såfremt kommunikationen sker elektronisk, tillige kunne findes på selskabets hjemmeside. 4a.4 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. 4a.5 Når selskabet påbegynder anvendelsen af elektronisk kommunikation, vil aktionærerne på selskabets hjemmeside kunne finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. 4

23 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 5. Bestyrelse og direktion 5.1 Aktionærer, der hver for sig eller tilsammen ejer mere end 20,01% af aktierne og stemmerne i selskabet, har ret til at udpege ét bestyrelsesmedlem for hver 20,01% ejerpost. 5.2 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-9 medlemmer, hvoraf flertallet skal være valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og eventuelt en næstformand. Et direktionsmedlem må ikke vælges til formand eller næstformand. 5.3 Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer. 5.4 Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges. 5.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, forholdes som angivet i aktieselskabslovens Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. 5.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 5.8 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapportens godkendelse. 5.9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem af bestyrelsen eller en direktør fremsætter krav herom Bestyrelsen ansætter én til tre direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand eller næstformand. 6. Tegningsregel 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. 7. Regnskab og revision 7.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor med mulighed for genvalg. 7.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Omlægningsperioden løber fra den 1. oktober 2006 til 31. december Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet. Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 30. april 2009 og senest ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25. juni

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010 Property Bonds VIII Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 ( Selskabet ) Indkaldelse til ordinær

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 1 af 6 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S

Vedtægter for Solar A/S Vedtægter for Solar A/S Vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2015 Vedtægter Solar A/S I 1 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014 VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S pr. 16. juni 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Kapital og aktier 3 4-7 Generalforsamling 3 8 Ledelse 4 9 Tegningsregel 5 10 Revision 5 11-12 Regnskab 5 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13 Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere Nørresundby - Frederikshavn - Hjørring Sagsnr.: 403201 LFA/MHL Dato: 18. april 2011 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@ahplaw.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S V E D T Æ G T E R for N U N A O I L A / S (A/S 68.116) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er NUNAOIL A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. 1.3 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Bredgade 6 1260 København K Tlf. +45 33 14 33 33 Fax +45 33 32 43 33 J.nr. 902.548 TA/maj V E D T Æ G T E R FOR Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 I N

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Selskabets navn er DK Hostmaster A/S Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 1. Selskabets formål er at drive hostmasterfunktionen

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S (CVR-nr.: 19659038) 1 Selskabets navn er Bispebjerg Kollegiet A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

for 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Billund Drikkevand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål

for 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Billund Drikkevand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 250753-DJU VEDTÆGTER for BILLUND DRIKKEVAND A /S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Billund Drikkevand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr.

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. ROC ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Side 1/8 Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB V E D T Æ G T E R for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændringer senest på generalforsamlingen den 29. april 2004 Første

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Affitech A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Affitech A/S Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00

Læs mere

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S) VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen og Horneman A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 1.3 Selskabet driver virksomhed under

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

ANDERSEN & MARTINI A/S. indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Søborgafdeling, Gladsaxevej 340, 2860 Søborg

ANDERSEN & MARTINI A/S. indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Søborgafdeling, Gladsaxevej 340, 2860 Søborg Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 3/2010 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K Kontaktperson Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ V E D T Æ G T E R for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Svejsemaskinefabrikken Migatronic

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S. CVR-nr.

VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S. CVR-nr. Advokat Ulla Fabricius J.nr. 129662 VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S CVR-nr. 9 1 PRÆAMBEL 1.1 Selskabet er stiftet med det formål at erhverve og drive færgeoverfarten mellem Fanø og Esbjerg. 1.2

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE. egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30

INDKALDELSE. egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30 INDKALDELSE egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i egetæpper a/s mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Vedtægter Aarhus Vand A/S

Vedtægter Aarhus Vand A/S Vedtægter Aarhus Vand A/S Side 1 af 5 1. Navne 1.1 Selskabets navn er Aarhus Vand A/S. 1.2 Selskabets binavn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 12. oktober 2007 Side 1 af 1 Til aktionærerne i Griffin IV Berlin A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Griffin IV Berlin A/S indkalder

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere