O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828."

Transkript

1 O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger Anvendelse Generelt Indbygget kondenserende gaskedel Aftrækssystemer Monteringsanvisninger Generelt Røggasføring lodret Udvidelse med røggastilbehør Røggasføring via tag Opstillingssted og luft-/røggasføring Placering af teståbninger Afstandsmål over tag Røggasføring vandret Udvidelse med røggastilbehør Forbrændingsluft-/røggasføring C13x via ydervæg Forbrændingsluft-/røggasføring C33x via tag Placering af teståbninger Splitaftrækstilslutning Forbrændingsluft-/røggasledning på facaden Røggasledning i skakt/skorsten Krav til røggasføringen Kontrol af skaktens mål Rengøring af eksisterende skakter og skorstene Skaktens/skorstens byggemæssige egenskaber Indbygningsmål (i mm) Vandret tilslutning af røggasrør Lodret tilslutning for røggasrør Aftrækslængder Generelt Beregning af røggasrørlængder Analyse af indbygningssituationen Bestemmelse af parametre Kontrol af vandret røggasrørlængde (ikke ved alle tilfælde af røggasføring!) Beregning af den ækvivalente rørlængde Læ Aftræksføringsituationer Eksempel på beregning af aftrækslængder (figur 18) Formular til beregning af aftrækslængderne Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Vigtige informationer Øvrige symboler Symbol Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. 1.2 Sikkerhedsanvisninger Korrekt funktion kan kun garanteres, hvis denne installationsvejledning overholdes. Ret til ændringer forbeholdes. Monteringen skal udføres af en autoriseret installatør. Ved montering af modulet skal installationsvejledningen overholdes. Ved røggaslugt: Sluk kedlen. Åbn døre og vinduer. Tilkald VVS-installatør. Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Opremsning/listeindhold (2. niveau) Tab. 1 Installation, ændringer Installation samt ændringer på kedlen må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet.

3 Anvendelse 3 2 Anvendelse 2.1 Generelt Indhent informationer hos de ansvarlige myndigheder om eventuelle problemer, før kedlen og aftræksføringen monteres. Aftrækstilbehøret er del af CE-godkendelsen. Derfor må der kun anvendes originalt aftrækstilbehør. Alt aftræk skal laves efter GR-A. Den tilladte maksimale forbrændingsluft-/røggasrørlængde er afhængig af den kondenserende gaskedel og antallet af knæk på forbrændingsluft-/røggasrøret. Du kan finde din beregning i kapitel 5 fra side Indbygget kondenserende gaskedel Kondenserende gaskedel ZSB ZSB ZWB Tab. 2 Prod.-ID-Nr. CE-0085 BR Placering af teståbninger Der er ikke nogen krav om teståbninger (inspektionsåbninger) men hvor man føre aftrækket skjulte kan man med fordel placere teståbninger så man kan se ind Afstandsmål over tag Fladtag For at overholde de minimale afstandsmål over taget kan taggennemføringens yderste rør forlænges op til 500 mm med røggastilbehøret kapperørforlænger. X 500 mm Tab. 3 X De angivne kedler er kontrolleret og godkendt efter EF-direktiverne for gasapparater (90/396/EØF, 92/42/EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/ EØF) samt EN Aftrækssystemer Til røggasføringen for de kondenserende gaskedler kan følgende røggastilbehør anvendes: Røggastilbehør dobbeltrør Ø 80/125 mm Røggastilbehør enkeltrør Ø 80 mm AZ/AZB-betegnelserne samt bestillingsnumrene for det originale røggastilbehør kan findes i den aktuelle prisliste. 3 Monteringsanvisninger 3.1 Generelt Af sikkerhedsmæssige årsager skal denne vejledning overholdes. Monter den vandrette del af aftrækket med en stigning på 3 (= 5,2 %, 5,2 cm pr. meter) i flowretningen. Isolér forbrændingsluftledningen i fugtige rum. Ved anvendelse af beholdere skal deres størrelse tages med i betragtning ved installation af røggastilbehøret. Før montering af aftrækstilbehøret: Smør pakningerne på mufferne med fedt, som ikke indeholder opløsningsmidler (f.eks. vaseline). Skub altid aftrækstilbehøret ind i mufferne til anslag. 3.2 Røggasføring lodret Fig. 1 Skråtag A 300 mm 45 Tab. 4 A O Udvidelse med røggastilbehør Vær opmærksom på at der kan forekomme udvidelser på alle aktræksrør og bøjninger. α Røggasføring via tag Efter GR-A er en afstand på 0,3 m mellem røggastilbehørets munding og taget tilstrækkelig, da den nominelle varmeydelse for den anførte Bosch kondenserende gaskedel ligger under 50 kw Opstillingssted og luft-/røggasføring opstillingsrummet skal overholde GR-A og bygningsrelement. Fig O Bosch inddækning kan kun bruges til taghældninger mellem 25 og 45.

4 4 Monteringsanvisninger 3.3 Røggasføring vandret Udvidelse med røggastilbehør Vær opmærksom på at der kan forekomme udvidelser på alle aktræksrør og bøjninger Forbrændingsluft-/røggasføring C 13x via ydervæg Overhold minimum-afstandsmålene i GR-A til vinduer, døre, mure og røggasmundinger, som er anbragt i nærheden af hinanden. Dobbeltrørets munding i en skakt under jordniveau skal overholde GR-A Kontrol af skaktens mål Før installation af røggasledningen Kontrollér, om skakten/skorsten overholder de tilladte mål for det planlagte anvendelsesområde. Hvis målene ligger under a min eller D min, er installationen ikke tilladt Forbrændingsluft-/røggasføring C 33x via tag Ved inddækning på stedet skal minimum-afstandsmålene efter GR-A overholdes. En afstand på 0,3 m mellem røggastilbehørets munding og tagarealet er tilstrækkelig. Fig. 3 Firkantet tværsnit Placering af teståbninger Der er ikke nogen krav om teståbninger (inspektionsåbninger) men hvor man føre aftrækket skjulte kan man med fordel placere teståbninger så man kan se ind. 3.4 Splitaftrækstilslutning Tilslutning med splitaftræk er mulig med aftrækstilbehøret tilslutning med splitaftræk. Forbrændingsluftledningen udføres med enkelt rør Ø 80 mm. Figur 14 på side 14 viser et monteringseksempel. 3.5 Forbrændingsluft-/røggasledning på facaden Røggastilbehøret røggaspakke facade kan udvides overalt mellem forbrændingsluftindsugningen og dobbeltstikmuffen eller endestykket med røggastilbehøret dobbeltrørsforlænger og dobbelt rørbøjning (15-90 ), hvis deres forbrændingsluftrør flyttes. Der kan også anvendes røggastilbehøret teståbning. Figur 15 på side 15 viser et monteringseksempel. 3.6 Røggasledning i skakt/skorsten Krav til røggasføringen Der må kun sluttes et fyringssted til røggasledningen. Hvis røggasledningen monteres i en eksisterende skakt/skorsten, skal eventuelle tilslutningsåbninger lukkes tæt og med de rigtige materialer. Skakten/skorsten skal bestå af ikke-brændbare, formbestandige byggematerialer og have en brandmodstandstid på mindst 90 minutter. Ved bygninger med lav højde er det tilstrækkeligt med en brandmodstandstid på 30 minutter AZB a min a maks Ø 80 mm 120 mm 300 mm Ø 100 mm 180 mm 300 mm Ø 80/125 mm 180 mm 300 mm Tab. 5 Fig. 4 Rundt tværsnit AZB D min D maks Ø 80 mm 140 mm 300 mm Ø 100 mm 200 mm 380 mm Ø 80/125 mm 200 mm 380 mm Tab. 6

5 Monteringsanvisninger Rengøring af eksisterende skakter og skorstene Røggasføring i skakt, som er ventileret bagfra Hvis røggasføringen installeres i en skakt/skorsten, som er ventileret bagfra, (figur 8, figur 9, figur 10, figur 11, figur 14), er rengøring ikke nødvendig. Luft-, røggasføring i modstrøm Hvis forbrændingslufttilførslen foregår i modstrøm gennem skakten/ skorsten (figur 16, figur 17), skal skakten rengøres på følgende måde: Tidligere benyttelse af skakten/skorstenen Ventilationsskakt Røggasføring ved gasfyring Røggasføring ved olie eller fast brændsel Tab. 7 Nødvendig rengøring grundig mekanisk rengøring grundig mekanisk rengøring grundig mekanisk rengøring; forsegling af overfladen for at undgå uddunstning af rester i murværket (f.eks. svovl) til forbrændingsluften. For at undgå forsegling af skakten: Vælg rumluftafhængig driftsform, eller sug forbrændingsluften ind via dobbeltrør i skakten eller et separat rør Skaktens/skorstens byggemæssige egenskaber Røggasledning til skakten som enkeltrør (B 23 ) (figur 8, figur 9) Opstillingsrummet skal have en åbning på 150 cm 2 eller to åbninger på hver 75 cm 2 frit tværsnit ud til den fri luft. Røggasledning til skakten/skorsten som dobbeltrør (B 33 ) (figur 10, figur 1 I opstillingsrummet kræves der ikke åbning ud til det fri. Forbrændingslufttilførsel gennem dobbeltrør i skakten (C 33x ) (figur 13) Forbrændingslufttilførslen foregår gennem dobbeltrørets ringspalte. Åbning ud til det fri er ikke nødvendig. Forbrændingslufttilførsel gennem skakten efter modstrømsprincippet (C 93x ) (figur 16, figur 17) Forbrændingslufttilførslen foregår via røggasledningen som en omskyllende modstrøm i skakten. Skakten er ikke omfattet af leverancen. Åbning ud til det fri er ikke nødvendig. Der må ikke anbringes en åbning til ventilation af skakten bagfra. Ventilationsgitter er ikke nødvendigt.

6 6 Indbygningsmål (i mm) 4 Indbygningsmål (i mm) 4.1 Vandret tilslutning af røggasrør Til bortledning af kondensatet: Monter den vandrette del af aftrækket med en stigning på 3 (= 5,2 %, 5,2 cm pr. meter) i flowretningen. Den vandrette røggastilslutning anvendes ved: Røggasføring i skakt/skorsten efter B 23, B 33, C 33x, C 53X, C 93X Vandret røggasføring efter C 13x, C 33x K 5,2 % K S O Fig. 5 Røggasføring Ø 80/125 eller Ø 80 [1] Bøjning 90 med teståbning Ø 80/125 mm S K AZB Ø 80 mm AZB Ø 80/125 mm cm 110 mm 155 mm cm 115 mm 160 mm cm 120 mm 165 mm cm 125 mm 170 mm Tab. 8

7 Indbygningsmål (i mm) Lodret tilslutning for røggasrør O Fig. 6 Fladtag [1] Luft-/røggasføring lodret (Ø 80/125 mm) [2] Teståbning NB. teståbning/inspektions er ikke et krav i danmark.

8 8 Indbygningsmål (i mm) O Fig. 7 Skråtag [1] Luft-/røggasføring lodret (Ø 80/125 mm) [2] Teståbning NB. teståbning/inspektions er ikke et krav i danmark.

9 Aftrækslængder 9 5 Aftrækslængder 5.1 Generelt Kondenserende gaskedler er udstyret med en blæser, som transporterer røggasserne ind i røggasrøret. Ved strømningstab i røggasrøret bremses røggassen der. Derfor må røggasrørene ikke overskride en bestemt længde, så udledningen til det fri foregår uden problemer. Denne længde er den maksimale, ækvivalente rørlængde L æ,maks. Den er afhængig af kedlen, aftræksføringen og rørføringen for røggas. I bøjninger er strømningstabet større end i lige rør. Derfor tildeles de en ækvivalent længde, som er større end den fysiske længde. Den ækvivalente længde for aftræksføring L æ beregnes ud fra summen af de vandrette og lodrette rørlængder og de anvendte bøjninger ækvivalente rørlængder. Denne samlede længde skal være mindre end den maksimale ækvivalente rørlængde L æ,maks. Endvidere må længden for de vandrette røggasrørdele L w i nogle situationer ikke overskride en bestemt værdi L w,maks. 5.2 Beregning af røggasrørlængder Analyse af indbygningssituationen Beregn følgende størrelser ud fra den foreliggende indbygningssituation: Rørføringen for aftrækkets type Aftræksføring efter GR-A Kondenserende gaskedel Vandret aftrækslængde, L w Lodret aftrækslængde, L s Antal ekstra 90 -omstyringer i aftræksrøret Antal 15 -, 30 - og 45 -bøjninger i aftræksrøret Bestemmelse af parametre Der kan foreligge følgende rørgasrørføringer: Røggasføring i skakt/skorsten (tab. 9, 10, 15 til 13) Røggasføring vandret/lodret (tab. 1 Røggasføring på facaden (tab. 14) Ud fra tabellen beregnes følgende værdier afhængigt af aftræksføringen efter GR-A, kondenserende gaskedel og røggasrørdiameter: maksimal ækvivalent rørlængde L æ,maks ækvivalente rørlængder for omstyringerne evt. maksimal vandret rørlængde L w,maks Kontrol af vandret røggasrørlængde (ikke ved alle tilfælde af røggasføring!) Den vandrette aftrækslængde L w skal være mindre end den maksimale vandrette aftrækslængde L w,maks : L w L w,maks Beregning af den ækvivalente rørlængde L æ Den ækvivalente rørlængde L æ beregnes ud fra summen af aftræksføringens vandrette og lodrette længder (L w, L s ) og bøjningernes ækvivalente længder. De nødvendige 90 -bøjninger er medregnet i de maksimale længder. Hvis der er andre indbyggede omstyringer, skal de medregnes med den ækvivalente længde. Den samlede ækvivalente rørlængde skal være mindre end den maksimale ækvivalente rørlængde: L æ L æ,maks Der findes et eksempel på beregning af en røggaslængde på side 16.

10 10 Aftrækslængder 5.3 Aftræksføringsituationer Røggasføring i skakten til B 23 ækvivalente længder for de ekstra bøjninger Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB ZSB ZWB Tab. 9 Rørlængder ved B bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder [L æ,maks ] samlet maksimal ækvivalent rørlængde [L s ] lodret rørlængde [L w ] vandret rørlængde [L w,maks ] maksimal vandret rørlængde Ø80 LS LS Ø80 Ø80 Ø O O Fig. 8 [] 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder Fig. 9 [] 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder

11 Aftrækslængder 11 Røggasføring i skakten til B 33x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB ZSB ZWB Tab. 10 Rørlængder ved B 33x 90 -bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder [L æ,maks ]samlet maksimal ækvivalent rørlængde [L s ] lodret rørlængde [L w ] vandret rørlængde [L w,maks ] maksimal vandret rørlængde LS LS Ø80 Ø O O Fig. 11 [] 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder Fig. 10 [] 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder

12 12 Aftrækslængder Røggasføring vandret/lodret Ø 80/125 mm til C 13x, C 33x ækvivalente længder for de ekstra omstyringer Kedeltype L æ,maks [m] L æ,maks [m] [m] [m] ZSB /10 2) 4/10 2) 2 1 ZSB ZWB Tab. 11 Rørlængder ved C 13x, C 33x 90 -bøjning på kedel ved vandret aftræksføring er allerede medregnet i de maksimale længder 2) Hævning af den min. ydelse til 5,8 kw [L æ,maks ] samlet maksimal ækvivalent rørlængde [L s ] lodret rørlængde [L w ] vandret rørlængde lodret (L S ) vandret ( ) LS 5,2 % O Fig. 12

13 Aftrækslængder 13 Røggasføring med dobbeltrør i skakt/skorsten til C 33x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB /10 2) 2 1 ZSB ZWB Tab. 12 Rørlængder ved C 33x 90 -bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder 2) Hævning af den min. ydelse til 5,8 kw [L æ,maks ]samlet maksimal ækvivalent rørlængde [L s ] lodret rørlængde [L w ] vandret rørlængde [L w,maks ] maksimal vandret rørlængde LS O Fig. 13 [] 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder

14 14 Aftrækslængder Separat rørføring i skakt/skorsten til C 53x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB (25 2) ) ZSB ZWB Tab. 13 Rørlængder ved C 53x 90 -bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder 2) med Ø 100 mm i skakten [L æ,maks ] samlet maksimal ækvivalent rørlængde [L s ] lodret rørlængde [L w ] vandret rørlængde [L w,maks ] maksimal vandret rørlængde LS Ø O Fig. 14 [] 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder

15 Aftrækslængder 15 Røggasføring på facaden til C 53x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB ZSB ZWB Tab. 14 Rørlængder ved C 53x 90 -bøjning på kedel og støttebøjning på facaden er allerede medregnet i de maksimale længder [L æ,maks ]samlet maksimal ækvivalent rørlængde [L s ] lodret rørlængde [L w ] vandret rørlængde [L w,maks ] maksimal vandret rørlængde LS O Fig. 15 [] 90 -bøjning på kedel og støttebøjning på facaden er allerede medregnet i de maksimale længder

16 16 Aftrækslængder Røggasføring i skakt/skorsten til C 93x Tværsnitsmål for skorsten / skakt Kedeltype ( sidelængde eller diameter) [mm] L æ,maks [m] ZSB alle tværsnit x 140, ZSB ZWB x x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger L w,maks [m] [m] [m] Tab. 15 Rørlængder ved C 93x 90 -bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder [L æ,maks ] samlet maksimal ækvivalent rørlængde [L s ] lodret rørlængde [L w ] vandret rørlængde [L w,maks ] maksimal vandret rørlængde LS LS Ø80 Ø O O Fig. 17 [] 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder Fig. 16 [] 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder 5.4 Eksempel på beregning af aftrækslængder (figur 18) Analyse af indbygningssituationen Ud fra den foreliggende indbygningssituation kan følgende værdier beregnes: Røggasrørføringens type: i skakten, Ø 200 mm Røggasføring efter GR-A: C 93x Kondenserende kedel: ZSB Vandret røggasrørlængde: L w = 2 m lodret rørgasrørlængde: L s = 10 m Antal 90 -omstyringer i røggasrøret: 2 Antal 15 -, 30 - og 45 -bøjninger i røggasrøret: 2

17 Aftrækslængder 17 Bestemmelse af parametre På grund af aftræksføringen i skorstenen til C 93x skal parametrene bestemmes ud fra tabel 15. For ZSB beregnes følgende værdier: L æ,maks = 24 m L w,maks = 3 m ækvivalent længde for 90 -bøjninger: 2 m ækvivalent længde for 15 -, 30 - og 45 -bøjninger: 1 m Kontrol af vandret aftrækslængde Den vandrette aftrækslængde L w skal være mindre end den maksimale vandrette aftrækslængde L w,maks : vandret længde L w L w,maks L w L w,maks? 2 m 3 m o.k. Tab. 16 Denne betingelse er opfyldt. Beregning af den ækvivalente rørlængde L æ Den ækvivalente rørlængde L æ beregnes ud fra summen af aftræksføringens vandrette og lodrette længder (L w, L s ) og omstyringernes ækvivalente længder. De nødvendige 90 -omstyringer er medregnet i de maksimale længder. Hvis der er andre indbyggede bøjninger, skal de medregnes med den ækvivalente længde. Den samlede ækvivalente rørlængde skal være mindre end den maksimale ækvivalente rørlængde: L æ L æ,maks vandret lodret Tab. 17 Længde/antal Ækvivalent dellængde Sum lige længde 2 m 1 = 2 m Bøjning m = 4 m Bøjning m = 0 m lige længde L S 10 m 1 = 10 m Bøjning m = 0 m Bøjning m = 2 m ækvivalent rørlængde L æ 18 m maksimal ækvivalent rørlængde L æ,maks 24 m L æ L æ,maks o.k. Den samlede ækvivalente længde er med 18 m mindre end den maksimale samlede ækvivalente længde på 24 m. Dermed er denne aftræksføringssituation i orden.

18 18 Aftrækslængder Ø 200 L = 1 m L = 1 m 80 80/125 LS = 10 m L = 2 m L = 2 m = 2 m O Fig. 18

19 Aftrækslængder Formular til beregning af aftrækslængderne Tab. 18 vandret længde L w L w,maks L w L w,maks? m m vandret lodret Tab. 19 Ækvivalent dellængde Længde/antal lige længde = Bøjning 90 = Bøjning 45 = lige længde L S = Bøjning 90 = Bøjning 45 = ækvivalent rørlængde L æ maksimal ækvivalent rørlængde L æ,maks L æ L æ,maks Sum

20 ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup Telefon: Direkte:

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol 6 720 612 261-00.2O SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol ZBS 14/210 S-3 MA... Anvisninger til aftræksføring DA 2 DA DA Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

Første skridt. Block WGB 15 C

Første skridt. Block WGB 15 C Block WGB 15 C Første skridt Installationsmulighed 1 med afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel

Læs mere

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions Installation instructions 611359 IAV 0347-3 2000-11-22 DK NO NL Monteringsanvisning 1 Installasjonsveiledning 16 Installatie-instructies 31-00 -00 Handöl 10 Handöl 10T DK Kære Handöl-ejer! Vi hilser Dem

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Miljøpræventivt tilsyn

Miljøpræventivt tilsyn Miljøpræventivt tilsyn Navn Adresse Postnr- - By Dato Turnummer BBR. Nr. Skorsten Ildsted Fabrikat Fabrikat Skorstenslysning Skorstenshøjde Længde aftræk Aftrækslysning Skorstenstype Muret skorsten Elementskorsten

Læs mere

Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx

Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx datablad Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx Anvendelse Danfoss skræddersyede gulvvarmeunit type FH-Gx anvendes for distribution af varme til radiatorer og gulvvarme samt varmt og koldt brugsvand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Kippunkt kurven Nefit turbo Konklusion Der kan opstå problemer ved varierende gaskvaliteter Nogle af kedlerne er

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Konflikter mellem BR10 og GR v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF. Gastekniske dage Vejle

Konflikter mellem BR10 og GR v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF. Gastekniske dage Vejle v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF » Terminologi» Effektgrænser» Opstillingsrum» Aftræk» Kondensat» Særlige gasforbrugende apparater» A-mærkede pumper 2 Terminologi og definitioner» Samordning

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig!

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Gashåndbogen Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Indhold Din anmeldelsespligt.......................... 3 Din

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme NKC0850 NSC0850 331219154 331219156 Mål (H&B) (mm) (mm) rør-rør Ydelse W (dt50) (watt) 780x500 468 167 NILO WELLNESS-SERIEN NKC0860 NSC0860 331219164

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1 Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 1 sfortegnelse Indledning 5 BOSCH GASKEDLER 100.08 Display og automatik, Heatronic III - for kondenserende kedler 101.08 Grundkursus - Kaskadeløsninger

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

sorano P R O D U K T B L A D Central/fjernvarme Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

sorano P R O D U K T B L A D Central/fjernvarme Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) tekniske detaljer Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme SHC5850 SKC5850 SSC5850 SHC7950 SKC7950 SSC7950 SHC7960 SKC7960 SSC7960 SHC1250 SKC1250 SSC1250 SHC1260 SKC1260 SSC1260 SHC1650 SKC1650 SSC1650 SHC1660

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841652 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 L8 DANFOSS INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen 6

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

Monteringsvejledning stålforinger

Monteringsvejledning stålforinger Produktbeskrivelse: Brændsel: CE certifikatnummer: CE designationskode: Fast enkeltvægget element stålforingssystem. Beregnet for renovering af eksisterende skorsten. Fast brændsel, olie og piller. 0432

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere