Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10"

Transkript

1 Digital fler-bruger telefonsvarer P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den

2

3 School of: Electrical engineering Fredrik Bajers Vej Aalborg Øst Phone: Internet: esn.aau.dk Title: Digital multi-user telephone answering machine Theme: Microdata systems Project period: February 1, May 27, 2010 Project group: 10gr413 Members of the group: Anders Wittendorff Jesper Mogensen Palle Ravn Sebastian Jensen Henrik Juul Pedersen Supervisor: Jan H. Mikkelsen Number of copies: 7 Number of pages: 110 Attachments: CD Synopsis: This project is based on the idea of a digital multi-user answering machine, where both hardware and software in a microcomputer system will be covered. The demands laying down the framework for the answering machine will be explained first, followed by an explanation of the implementation of the used hardware. The complete system will build upon a minimalistic system, based on a Motorola M68000 processor, which at first will exist of a minimum of hardware need for a working microcomputer. With the minimalistic system running, more hardware will be added, to realize the needed functionality of the final product. For the final product there will be constructed an operating system, mainly programmed in C. The operation system will be able to handle two users, with the functionality of leaving a message for a specific user. Another great feature is the ability to have more than one welcome greeting, which gives the caller a more individual experience. Appendices: 2 Project completed: May 27, 2010 Contents of this report is freely available, but publication (with specification of source) may only be done after arrangement with the authors.

4

5 Studieretningen: Elektronik og IT Fredrik Bajers Vej Aalborg Øst Telefon: Internet: esn.aau.dk Titel: Digital fler-bruger telefonsvarer Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: 1. februar maj 2010 Projektgruppe: 10gr413 Medlemmer af gruppen: Anders Wittendorff Jesper Mogensen Palle Ravn Sebastian Jensen Henrik Juul Pedersen Vejleder: Jan H. Mikkelsen Antal kopier: 7 Antal sider: 110 Bilag: CD Appendikser: 2 Synopsis: Dette projekt tager udgangspunkt i konstruktionen af en digital fler-bruger telefonsvarer, som dækker både hardware og software i et mikrocomputer system. Først beskrives hvilke krav, der gør sig gældende for konstruktionen af telefonsvareren, hvorefter der redegøres for implementeringen af de valgte hardwareenheder. Der konstrueres først et minimalsystem, bygget på en Motorola M68000 processor, som ud over processoren kun indeholder de mest basale enheder. Det færdige system er en udbygning af minimalsystemet, med de elementer der er nødvendige for at realisere det endelige produkt. Til det færdige system udvikles et styresystem, som hovedsageligt programmeres i C. Styresystemet kan håndtere to brugere, og gør det muligt, at lægge beskeder på telefonsvareren, som er personspecifikke. Derudover er det muligt at have forskellige velkomsthilsner på telefonsvareren, hvilket giver den opkaldende person en mere personlig oplevelse. Projekt afsluttet: 27. maj, 2010 Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

6

7 Forord Denne rapport er udarbejdet som en del af et 4. semester projekt på Aalborg Universitet. Rapporten er udarbejdet af fem studerende på linjen Elektronik og IT ved det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I perioden fra d. 1. februar til d. 27. maj Temaet for dette semester er Mikrodatamatsystemer. Projektet omhandler en digital fler-bruger telefonsvarer. Der designes en mikrocomputer med tilkoblede perifere enheder, hertil programmeres der software. Derved bliver den erhvervede viden fra semesteret anvendt i projektet. Rapporten er henvendt til læsere med kendskab til analog og digital teknik samt programmeringssprogene C og Assembly, men kan også læses af andre interesserede. Kildehenvisninger fremstår i rapporten vha. Harvard metoden. Dvs. at kildehenvisningerne fremstår på følgende måde: [forfatters efternavn/firma, årstal]. Der er vedlagt en litteraturliste, hvor de anvendte kilder fremgår. Det samlede kredsløbsdiagram er vedlagt som foldud side bagerst i rapporten. Der er vedlagt et CD-bilag, som refereres således: sti/. CD en indeholder: software kildekode samt doxygen dokumentation, datablade for komponenter samt PEEL-kode. Der forefindes yderlige en digital version af denne rapport, hvori kilder og referencer er interaktive. Anders Wittendorff Henrik Juul Pedersen Jesper Mogensen Palle Ravn Sebastian Jensen I

8 Indhold Indledning IV 1 Problemformulering 1 2 Foranalyse Standarder Samplingsfrekvens Use Cases Hardware beskrivelse Kravspecifikation Accepttestbeskrivelse Minimalsystem Debugger/Monitor ACIA CPU Hukommelse Memory Map Kredsløbsdesign Komponentliste Hardware Interrupts og polling Interrupttiming DTMF Dekoder Forfiltrering Analog til digital konvertering Digital til analog konvertering ADC/DAC interrupt Generering II

9 4.8 Interruptcontroller Revision af adressedekodning Software Introduktion til events Overordnet struktur Hovedprogrammet Interruptrutiner Menu-opbygning Projektafslutning Accepttest Vurdering Konklusion Perspektivering Bilag 99 A Pulstid for 555-timer 100 B Implementation af adressedekodning og anden digital logik 102 Litteratur 108 III

10 Indledning I dette projekt designes og konstrueres en digital fler-bruger telefonsvarer. Det undersøges, hvilke kommercielle standarder og normer, der gælder for denne. Derudfra opstilles en kravspecifikation til en kommerciel telefonvarer. Denne specifikation afgrænses, så den opfylder læringsmålene på semesteret og er realistisk tidsmæssigt. Der skrives use cases for at stille krav til funktionaliteten af telefonsvareren. Ud fra disse use cases programmeres softwaren til telefonsvareren. For at opfylde læringsmålene på dette semester, anbefales det at projektet baseres på en Motorola mikroprocessor. Der opbygges derfor en mikrocomputer bestående af denne CPU samt RAM, ROM og en seriel forbindelse, så der kan kommunikeres med en debugger. Dette system kaldes for minimalsystemet. Design og opbygning af minimalsystemet beskrives først, hvorefter der beskrives implementering af yderligere perifere enheder. Efter hardwaredesign og implementering beskrives software strukturen. Her inddrages kodeeksempler og efterfølgende beskrives menusystemet vha. flowcharts. IV

11 Læsevejledning I rapporten benyttes en række forkortelser og udtryk. Disse er listet med tilhørende forklaring i følgende afsnit. Ordliste Følgende forkortelser anvendes i rapporten: AAU ABEL ACIA ADC ALU AS CPU D/M DAC DS DTMF GCC LDS Aalborg Universitet Advanced Boolean Expression Language Asynchronous Communication Interface Adapter Analog til Digital Converter Arithmetic Logic Unit Adress Strobe Central Processing Unit Debugger/Monitor Digital til Analog Converter Data Strobe Dual Tone Multiple Frequency Gnu Compiler Collection Lower Data Strobe M68k Motorola MSB NMI PC PEEL R/W Most Significant Bit Nonmaskable Interrupt Program Counter Programmable Eraseable Electrical Logic Read/Write V

12 RAM ROM Random Access Memory Read Only Memory RS232 Recommended Standard 232 UDS USB V eff V s V ss Upper Data Strobe Universal Serial Bus Volt effektivt Volt spids Volt spids-spids Ind- og udgange, som er aktive lave, betegnes med en streg over. Eksempelvis AS. Variabel i C Typen deklareres foran variablenavn således: short navngives som s_navn char navngives som c_navn int navngives som i_navn void navngives som v_navn Pointers deklareres ved at skrive lille p foran typedeklaration. Eksempelvis skrives en pointer til en en integer som: pi_navn Arrays deklareres tilsvarende med typedeklaration. Et array med integers og et array med pointers til chars angives hhv. som: ai_navn[x] apc_navn[x] VI

13 Kapitel 1 Problemformulering I dette projekt bearbejdes den overordnede problemstilling: Hvordan kan en digital fler-bruger telefonsvarer designes og konstrueres? Herunder skal det undersøges, hvilke relevante standarder, der skal tages højde for mht. design og konstruktion. Denne problemformulering er tiltænkt et kommercielt produkt, foranalysen skrives derfor med henblik på udvikling af kommercielt produkt og de krav der ville være dertil. Efter foranalysen afgrænses disse krav til et produkt som er realistisk, mht. den tid der er til rådighed, og samtidig opfylder de læringsmæssige krav til semesteret. Den overordnede problemstilling opdeles i følgende underpunkter: Hvordan fungerer telefonnettet? Hvilke krav skal telefonsvareren overholde for at blive koblet på telefonnettet? Hvordan virker vis nummer-funktionen? Hvor stor lagerkapacitet bør en kommerciel telefonsvarer have til lagring af beskeder? Hvilke krav stilles til samplingsfrekvens samt opløsning for at kunne gengive telefonsignalet? Hvorledes kan et funktionelt minimalsystem konstrueres? De ovenstående problemer analyseres og dokumenteres i rapporten. 1

14 Kapitel 2 Foranalyse Foranalysen afdækker relevante områder, som er gældende for at kunne opstille krav til telefonsvareren, tekniske såvel som funktionelle. Først redegøres for relevante standarder, i forhold til en telefonsvarer, som skal tilkobles telefonnettet. Der estimeres hvor meget lager systemet har brug for. Der laves use cases, som beskriver de funktionelle krav, som telefonsvareren skal opfylde. 2.1 Standarder For udstyr der skal tilkobles telefonnettet, er der en række krav som skal være opfyldt. Disse krav er givet ved NET4, som er en standart udstedt af Telestyrelsen. De relevante krav fra NET4 vil her blive gennemgået Telefonnettet For at tilkoble udstyr på det offentlige telefonnet, er der bestemte standarder der skal overholdes. Telefonnettet er bygget op af en A- og B-linie, samt jordforbindelse. Telefoncentralen leverer en jævnspænding på V mellem A og B [Telestyrelsen, 1995]. Telefonnettet med tilkoblet udstyr er illustreret på figur 2.1 2

15 A Telefonnettet Tilkoblet udstyr V Z U B Figur 2.1. Illustration af telefonnet med tilkoblet udstyr, som har impedansen Z U. Der er to tilstande for udstyr tilsluttet telefonnettet, rotilstand og sløjfetilstand. Rotilstand er gældende når telefonlinjen ikke er i brug, f.eks. når røret er lagt på. I denne tilstand skal Z U have en impedans på mindst 30 kω. I rotilstand skal udstyret kunne detektere et evt. ringesignal, hvis formål er at oprette forbindelse. Ringesignalet har en spænding varierende fra 40 V eff til 120 V eff, med en frekvens på 25 Hz (±5 Hz) [Telestyrelsen, 1995]. Dette signal varer indtil modtager løfter røret, eller opkalder afbryder opkaldsforsøg. Hvis modtager besvarer, skabes der forbindelse mellem opkalder og modtager. Denne tilstand kaldes sløjfetilstanden. Afsluttes opkaldet, opstår der rotilstand, ved den der har afsluttet opkaldet. Opkaldets anden part vil modtage tone som består af periodiske pulser af Hz. Pulsene sendes enten i 0,25 sekunder efterfulgt af 0,25 sekunders pause (± 10%) eller i 0,45 sekunder med 0,45 sekunders pause (± 20%) [Telestyrelsen, 1995]. I sløjfetilstand anbefales det at Z U er en impedans på 600 Ω. I denne tilstand kan opkalder og modtager tale sammen. Frekvensområdet for samtalen er Hz. Tilkoblet udstyr må i sløjfetilstand afgive vekselspændinger på op til 3,5 V s [Telestyrelsen, 1995]. Telefonsvareren skal altså, for at kunne tilkobles telefonnettet, overholde disse krav [Telestyrelsen, 1995]: I rotilstand kræves indgangsimpedans på mindst 30 kω I sløjfetilstand anbefales indgangsimpedans på 600 Ω I rotilstand skal udstyret kunne modtage ringesignaler på V I sløjfetilstand skal udstyret kunne sende og modtage talesignaler på højest 3,5 V s Talesignaler skal ligge i området Hz 3

16 2.1.2 Nummervisningsfunktion Overholdes standarden, beskrevet i foregående afsnit, er det muligt at registrere det nummer der ringer op. Dette gøres i Danmark vha. Dual Tone Multiple Frequency (DTMF), der er et signal bestående af forskellige frekvenser. Sammensætningen af disse frekvenser angiver nummeret, der ringer op. Dette afsnit beskriver DTMF og nummervisningsstandarden [Tele Danmark A/S, 2003], så der kan tages højde for dette i kravspecifikationen Forud for et opkald sendes et DTMF-signal, som indeholder information om hvilket nummer der ringes fra. Selve ringetonen kommer først efter hele DTMF-signalet er sendt. I tilfælde af, at modtageren løfter røret, mens DTMF sendes, så afbrydes dette ikke. Først når hele den opkaldende persons nummer er modtaget, så stilles modtageren igennem til opkaldet. Signalet kan opdeles i fire forskellige typer, hvor de tre er specialtilfælde, hvor nummeret ikke kan vises [Tele Danmark A/S, 2003]. I det generelle tilfælde, hvor nummeret kan vises, så begynder DTMF-signalet med et A. Dette efterfølges af cifrene i telefonnummeret, afslutningen af signalet markeres med #. Eksempelvis så sendes telefonnummeret som: A # I de tilfælde, hvor nummeret ikke kan identificeres, så sendes et DTMF-signal, der begynder med D. Dette efterfølges af et tal fra 1 til 3 og afsluttes af #. De tre tilfælde er: D1#: Hemmeligt nummer -funktion D2#: Opkald fra udlandet D3#: Teknisk fejl Et DTMF-signal afgives som en kombination af sinusoidale bølger ved forskellige frekvens. Tabel 2.1 viser frekvenserne til de 16 muligheder. Frekvens [Hz] A B C 941 * 0 # D Tabel 2.1. Frekvenskombinationer i DTMF [Telestyrelsen, 1995]. Her ses det hvilke to frekvenser, der giver anledning til de forskellige toner. Hvis nummeret på den opkaldende part f.eks. begynder med 1, så modtager telefonsvareren summen af to sinusoidale signaler med frekvenserne 1209 Hz og 697 Hz. Dette signal er illustreret på figur

17 Voltage (V) Time (s) Figur 2.2. Sum af to sinus bølger, med 1 V amplituder, på hhv. 697 Hz og 1209 Hz. Dette svarer til DTMF signalet for tallet 1. Varigheden af en impuls (et ciffer) er 50 ms. Hver impuls efterfølges af mindst 40 ms uden signal for at kunne adskille cifrene fra hinanden [Tele Danmark A/S, 2003]. Tastetryk på telefon transmitteres altså vha. DTMF, som består af forskellige kombinationer af to sinus toner som beskrevet i tabel Samplingsfrekvens I dette afsnit undersøges hvilken samplingsfrekvens, der er nødvendig for at kunne gengive audio-signalet på telefonlinjen. Nyquist-Shannons samplingssætning beskrives og anvendes, hvorefter implementering af denne beskrives. Frekvensen hvorved en sampling udføres kaldes samplingsfrekvensen. I dette projekt udvikles en digital telefonsvarer. Derfor skal en Analog til Digital Converter (ADC) anvendes til at sample signalet til en binær værdi. Den binære opløsning, dvs. antallet af bits til rådighed, bestemmer opløsningen af de enkelte samples. Dette betyder, at flere bits giver bedre signalkvalitet. Kvaliteten er ikke kun bestemt af samplingstørrelsen, men også af samplingsfrekvensen [Weisstein, 2010]. 5

18 2.2.1 Nyquist-Shannons samplingssætningen Et givent audio signal er en sum af sinusoidale bølger af varierende frekvens, fase og amplitude, hvilket matematisk er udtrykt ved formel 2.1. S(t) = N sin (2π f t + φ f ) [-] (2.1) f=0 Hvor: S(t) er audio signalet. [-] t er tiden. f er frekvensen. φ f er fasen til frekvensen f. N er den øverste frekvens. Dette er en endelig Fourier-række. Denne betragtning betyder at det er muligt at benytte Nyquist-Shannon sampling sætningen. Denne siger det er muligt at rekonstruere alle led i en endelig Fourier række ved sampling. Signalet skal som minimum samples ved en frekvens, der er det dobbelte af den øverste frekvens [Weisstein, 2010][Oppenheim, 2010]. Sætningen siger, at ingen information går tabt, hvis dette krav er opfyldt. [s] [Hz] [rad] [Hz] Implementering Implementering af Nyquist Shannon teorien har en svaghed i og med at den forudsætter at en uendelig god opløsning er tilgængelig når signalet samples. Uendelige præcision er ikke tilgængelige i dette projekt og derfor bliver opløsningen begrænset. Dette giver anledning til fejl, når signalet samples. Fejlen refereres til som quantization-noise og angiver effekten af fejl i ADC samplingen i forhold til det originale analoge signal. Denne faktor er omvendt proportional med oversamplingsraten, der er givet i formel 2.2. Hvor: M = f S 2N f S er samplingsfrekvensen. N er den øverste frekvens i systemet. M er oversamplingsraten. [-] [Hz] [Hz] [-] (2.2) Effekten er illustreret på figur 2.3 og 2.4. Ved at fordoble samplingsfrekvensen, fra figur 2.3, passer søjlerne bedre på bølgens form i figur 2.4. Derved bliver der mindre fejl. 6

19 f(x) x f(x) = sin x Figur 2.3. Sinusoidal bølge, med amplituden 1, samplet med samplingsfrekvens f S. De røde søjler illustrer de enkelte samples, taget med en opløsning på f(x) x f(x) = sin x Figur 2.4. Samme bølge som i figur 2.3, samplet med den dobbelte frekvens dvs. 2 f S. På telefonnettet er den øverste frekvens 3400 Hz. For at opfylde Nyquist kriteriet kræves en samplingsfrekvens på 6800 Hz. Bedre kvalitet opnås med oversampling, derfor sættes samplingsfrekvensen til 8000 Hz i produktet Lager Samplingsfrekvensen er nu valgt og den påkrævende lagerplads, for systemet, kan derudfra estimeres. Dette gøres i dette afsnit. Den påkrævende lagerplads bestemmes primært ud fra mængden af lyd der skal kunne gemmes ukomprimeret på systemet. Den påkrævede lagerplads per sekunds ukomprimeret lyd kan bestemmes ud fra bitraten, denne bestemmes ud fra denne formel 2.3. Bitrate = R f S [bit/s] (2.3) 7

20 Bitrate er antallet af bit i sekundet. R er opløsningen. f S er samplingsfrekvensen. [bit/s] [bit] [Hz] Samplingsfrekvensen, som specificeret i sektion 2.2 på side 5, er 8000 Hz og opløsningen er 8 bit. Dette giver en bitrate på 64 kbit/s, dette giver at et sekunds lyd vil kræve 8 KiB plads og dermed fylder 1 minut 480 KiB. Anvendes ukomprimeret lyd med en sampelrate på 8 khz og en opløsning på 8 bit, kræves 8 KiB for at lagre et sekunds lyd. Lagring af et minuts lyd kræver 480 KiB. 2.3 Use Cases Krav baseret på standarder samt krav til lyd kvalitet er nu beskrevet. I dette afsnit redegøres der for funktionaliteten af telefonsvareren. Dette gøres ved at beskrive typiske anvendelsesscenarier med use cases. Ud fra use cases opstilles krav til telefonsvareren, der fremgår i kravspecifikationen. Telefonsvareren skal være en flerbrugertelefonsvarer med 2 brugertyper, en bruger og en administrator. Disse kan tilgå menuen vha. opkald til telefonsvareren eller nærbetjening. En bruger har adgang til at aflytte, slette eller gemme modtagne beskeder samt ændre sin personlige velkomsthilsen. En administrator skal udover, at have de samme funktioner som en bruger, også have adgang til at ændre generel velkomst hilsen samt opsætning af telefonsvarerens indstillinger. Der skal, når personer ringer op, være mulighed for at vælge om der vil lægges besked til specifik person eller generel besked til alle brugere af telefonsvareren, ydermere skal telefonsvareren have mulighed for at gemme personer i database så de evt. kan stilles videre til specifik velkomsthilsen Beskrivelse af aktører De interagerende personer, som forekommer i use casene, samt fremgår af figur 2.5, er inddelt i fire kategorier. Efter en kort beskrivelse af kategorierne, vil det fremgå af figur 2.5 hvorledes de interagerer med telefonsvareren. Administrator Ved administrator menes den eller de personer, der har det største niveau af rettigheder. Rettigheder som gør det muligt at ændre indstillinger, som f.eks. generel hilsen, som er fælles for alle brugere af systemet. Bruger En person registreret som bruger kan bruge systemets basisfunktioner, og ændre indstillinger 8

21 som kun er gældende for egen brugerkonto. Bekendt Ved en bekendt menes en ekstern person, som har relationer til en eller flere brugere af systemet. Denne persons telefonnummer skal på forhånd være lageret i systemet, for at blive genkendt som bekendt. Dette sørger for personen omstilles direkte til en specifik velkomsthilsen. Ukendt Ukendt bruges til at beskrive alle personer, som ikke falder i en af overstående kategorier. Som oftest vil der være tale om en ukendt person, men i den situation at en af overstående grupper ringer til telefonsvareren fra et telefonnummer der ikke er registreret i systemet, vil denne blive genkendt som ukendt. Følgende diagram viser overordnet, hvilke funktioner der er tilgængelig alt efter personens rettigheder til systemet, samt lokationen af personen. Ekstern opkald til husstand Bekendt Flerbruger telefonsvarer Indtale besked Aflytte/slette/gennem besked Nærbetjening Administrator Ukendt Ændre personlig velkomstbesked Bruger Administrator Ændre general velkomstbesked Ændre indstillinger Bruger Ikke-bruger Funktion kun Samme funktioner som Administrator Bruger tilgængelig eksternt ved nærbetjening Figur 2.5. Figuren viser hvilke funktioner, der er tilgængelige for de forskellige aktører, med eksterne opkald på venstre side og intern betjening fra huset på højre side. 9

22 1. Overordnet use case Her beskrives den overordnet use case, som er det scenarie der gælder for indgående opkald kommende fra alle brugertyper Use case Der ringes til telefonsvareren Målbeskrivelse: At modtage indgående opkald fra alle brugertyper. Normalscenarie: Indgående opkald registreres. Der ventes X sekunder inden telefonsvareren tager over. Hvis der er tastet # inden opkaldet besvares sendes den opkaldende til login. Opkaldendes telefonnummer sammenlignes med database over telefonnumre. Opkaldet besvares forskelligt, afhængig af hvilken brugertype telefonnummeret er tilknyttet. Opkaldet afsluttes Undtagelse: Opkald bliver registreret, men der lægges på før indtaling af besked påbegyndes. Opkald logges med telefonnummer og tidspunkt for opkald. 2. Ikke-bruger opkald Her beskrives scenarier for opkald af ikke-brugere, dvs. personer som ringer til husstanden. Use case Bekendt ringer Målbeskrivelse: At optage og lagre besked fra person som er kendt af telefonsvareren, dvs. en person hvis nummer er opgivet i databasen. Normalscenarie: 10 Indgående opkald registreres. Opkaldende nummer genkendes i databasen over telefonnumre. Telefonsvareren besvarer opkaldet efter X antal sekunder. Der gøres opmærksomt på at der kan vælges en anden modtager ved tryk på. Der afspilles den personlige velkomsthilsen der er tilknyttet personen, efterfulgt af biplyd.

23 Besked optages og lagres, for en fastsat maksimal tid. Opkald afsluttes. Undtagelser: Der trykkes under velkomstbeskeden. Den opkaldende får en liste over mulige personer, der kan ligges en besked til, f.eks. Tast 1 for Dorte Tast 2 for Svend Aage Tast 3 for Lars Den fastsatte maksimale tid for besked overskrides. Det bliver oplyst at maksimal tid er nået hvorefter opkald afsluttes. Ikke tilstrækkelig ledig hukommelse. Der gøres opmærksomt på, at det ikke er muligt at indtale en besked efter den personlige velkomstbesked. Use case Ukendt person ringer Målbeskrivelse: At optage besked fra ukendt person, dvs. en person hvis nummer ikke er opgivet i databasen. Normalscenarie: Indgående opkald registreres. Opkaldende nummer findes ikke i databasen. Telefonsvareren besvarer opkaldet efter X antal sekunder. Der gøres opmærksomt på at der kan vælges en specifik modtager ved tryk på. Den generelle velkomsthilsen oplæses, efterfulgt af biplyd. Besked optages og lagres, for en fastsat maksimal tid. Opkald afsluttes. 11

24 Undtagelser: Der gælder samme undtagelser som ved foregående use-case samt denne undtagelse: ukendt person er en bruger som kalder fra et ukendt nummer. Hvis personen er en bruger, som ringer fra et andet nummer end sit eget, vil han blive behandlet som en ukendt bruger, undtagen hvis han trykker #, som vil sende ham til login. 3. Bruger opkald Her beskrives scenarier for opkald af brugere og administratorer. Use case Administrator ringer fra kendt nummer Målbeskrivelse: At håndtere opkald fra administrator. Normalscenarie: Indgående nummer genkendes som nummer på administrator. Administrator kan tilgå menu ved at taste #, ellers almindeligt opkald. Vælges menu bedes der om kode, afsluttes ved tryk på #. Der er nu mulighed for følgende muligheder, som vælges ved tast på tilhørende nummer: 1 Aflytte/slette/gemme indtalte beskeder. 2 Ændre personlig velkomsthilsen. 3 Ændre kode. 4 Ændre generel velkomsthilsen. 5 Ændre indstillinger for telefonsvareren. Undtagelser: Kode tastes forkert. Ved forkert indtastet kode bedes om indtastning af kode igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Opkald afbrydes abrupt. Kun allerede bekræftede ændringer træder i kraft, alle igangværende ændringer som ikke er bekræftet vil blive glemt. Use case Bruger ringer fra kendt nummer Målbeskrivelse: At håndtere opkald for bruger. Normalscenarie: 12

25 Indgående nummer genkendes som nummer på bruger. Bruger kan tilgå menu ved at taste #, ellers almindeligt opkald. Vælges menu bedes der om kode, afsluttes ved tryk på #. Der er nu mulighed følgende muligheder, som vælges ved tast på tilhørende nummer: 1 Aflytte/slette/gemme indtalte beskeder. 2 Ændre personlig velkomsthilsen. 3 Ændre kode. Undtagelser: Kode tastes forkert. Der bedes om indtastning af kode igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Opkald afbrydes abrupt. Kun allerede bekræftede ændringer træder i kraft, alle igangværende ændringer som ikke er bekræftet vil blive glemt. Use case Administrator eller bruger ringer fra ukendt nummer Målbeskrivelse: At muliggøre administrator- eller brugerrettigheder selvom der ikke ringes fra kendt nummer. Normalscenarie: Bruger eller administrator ringer fra ukendt nummer. Bruger eller administrator kan tilgå menu ved at taste #, ellers almindeligt opkald. Der bedes om brugernummer, afsluttes med #. Der bedes om kode, afsluttes med #. Nu har bruger eller administrator adgang til samme faciliteter som hvis han/hun ringede fra eget kendte nummer. 13

26 Undtagelser: Indtastede brugernummer findes ikke. Der bedes om indtastning af brugernummer igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Kode tastes forkert. Der bedes om indtastning af kode igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Opkald afbrydes abrupt. Kun allerede bekræftede ændringer træder i kraft, alle igangværende ændringer som ikke er bekræftet vil blive glemt. 4. Nærbetjening Her beskrives scenarier for betjening af telefonsvareren uden opkald til denne. Use case Administrations betjening Målbeskrivelse: At tilgå betjening af menu ved nærbetjening. Normalscenarie: Bruger eller administrator løfter røret på en lokal telefon. Bruger eller administrator trykker #. Der bedes om brugernummer, afsluttes med #. Brugernummeret bliver genkendt som enten bruger eller administrator. Der bedes om kode, afsluttes med #. Nu har brugeren eller administratoren adgang til samme faciliteter som hvis han/hun ringede fra eget kendte nummer. Undtagelser: Indtastede brugernummer findes ikke. Der bedes om indtastning af brugernummer igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Kode tastes forkert. Der bedes om indtastning af kode igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Opkald afbrydes abrupt. Kun allerede bekræftede ændringer træder i kraft, alle igangværende ændringer som ikke er bekræftet vil blive glemt. De opstillede use-cases giver altså anledning til en række funktionaliteter som skal implementeres i softwaren til telefonsvareren. Den komplette menu der skal designes vil blive beskrevet i software afsnit 5 på side

27 2.4 Hardware beskrivelse Der er nu beskrevet og opstillet krav til hardwaren og softwaren. I følgende afsnit illustreres, vha. et blokdiagram, den overordnede opbygning af hardwaren til telefonsvareren. De enkelte blokkes funktioner beskrives efterfølgende. Blokdiagrammet for telefonsvareren fremgår på figur 2.6. I diagrammet er parallel busser markeret med en en tyk pil med tilhørende tekst. Clock og chipselect er ikke forbundet til de andre blokke på figuren, da dette vil gøre den uoverskuelig. Besked Lager Database Program Lager Data Adresse Linieenhed DAC ADC 8 bit 8 bit Mikroprocessor Computer Tid / Dato enhed Telefon Clock Chipselect Figur 2.6. Blokdiagrammet viser telefonsvarerens hardware samt skitserer forbindelser enhederne. Funktionerne af de enkelte blokke på figur 2.6 beskrives i følgende underafsnit. Mikroprocessor Der benyttes en mikroprocessor som Central Processing Unit (CPU) til at styre de perifere enheder. Denne skal håndtere beregninger på dataene i lagrene. 15

28 DAC/ADC For telefonen kan kommunikere med mikroprocessoren, så skal telefonsignalet konverteres fra analogt til digitalt. Dette gøres med en ADC. Tilsvarende konverteres signalet fra mikroprocessoren, til analogt, så det kan sendes via telefonnettet. Linieenhed Linieenheden skal sikre, at telefonsvareren må kobles til telefonnettet. Denne skal derfor sikre, at indgangen overholder relevante standarder indenfor området. Clock Denne blok skal genererer et clock-signal, som er afgørende for timingen i mikroprocessoren, således der ikke sker tab af data. Tid / dato enhed Telefonsvareren skal optage beskeder og gemme information om, hvornår beskeden er optaget. Denne enhed skal derfor holde styr på dato samt klokken, så informationerne kan videregives, når mikroprocessoren forespørger på dem. Computer Systemet skal kunne tilsluttes til en computer, således der kan fejlsøges. Denne blok skal derfor indeholde en grænseflade, der gør kommunikation mellem computer og mikroprocessor mulig. Chipselect Chipselect sikrer, at mikroprocessoren kan hente og skrive data i de rigtige perifere enheder. Denne blok sikre dermed, at det lager mikroprocessoren forespørger på, er aktivt. Lagret beskrives i de efterfølgende 3 blokke. Chipselect er også påkrævet for at håndterer I/Oenheder, som f.eks. kommunikation med en computer. 16

0.1 Modultest af hardware

0.1 Modultest af hardware 0.1 Modultest af hardware Hardwaren af M2 testes ved, at de enkelte blokke først testes hver for sig, og derefter testes det, om hele modulet virker. TS2-monitoren brændes i ROM, og ved at forbinde M2

Læs mere

2. De 7 signaler skal kodes til en 3-bit kode. Enkodningen skal prioriteres som beskrevet i afsnit?? på side??.

2. De 7 signaler skal kodes til en 3-bit kode. Enkodningen skal prioriteres som beskrevet i afsnit?? på side??. 01 FORUDSÆTNINGER 01 Forudsætninger Dette kapitel tager udgangspunkt i processerne beskrevet i afsnit?? på side?? Hver enkelt proces tildeles et afsnit, hvorunder det beskrives hvilke hardware moduler,

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for elektroniske systemer TITEL: Digital Diktafon PROJEKTPERIODE: 4. semester 4. februar - 30. maj, 2002 PROJEKTGRUPPE: Gr419-2002

Læs mere

Institut for elektroniske systemer

Institut for elektroniske systemer È ¹ÔÖÓ Ø ÖÙÔÔ ½½Ô Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¾¼¼ ËÅ˹ ØÝÖ Ø ÓÒØÖÓÐ Ò Ê ÔÔÓÖØ Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖÓØ Ò Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ð ØÖÓÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¹ Ö Ö Ö Î ¹ ½¼¼ Ð ÓÖ ¹ÌÐ º µ ¼ ¼ I Institut for elektroniske

Læs mere

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Analoge indgange og A/D konvertering Analoge udgange Knud Krogsgaard Jensen OZ1QK Oversigt Oversigt over i aften: A/D konvertering iterations

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Computerens Anatomi. Af Martin Arnetoft

Computerens Anatomi. Af Martin Arnetoft Computerens Anatomi Af Martin Arnetoft Moores lov Moores lov siger, at antallet af transistorer på et stykke hardware over 18 eller 24 måneder fordobles. Denne lov bruges til at beskrive udviklingen indenfor

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni II IP Telefoni introduktion II TDC IP telefoni Scale Digital kodning af lyd til telefoni med PCM. PCM er den mest almindelige kodning af lyd til telefoni. Anvender Nyquists teori: For at opnå

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Detter dokument er kun til intern brug og klassificeret som strengt fortroligt. Forfatteren tager forbehold for alle fejl og mangler.

Detter dokument er kun til intern brug og klassificeret som strengt fortroligt. Forfatteren tager forbehold for alle fejl og mangler. 1KAPITEL Detter dokument er kun til intern brug og klassificeret som strengt fortroligt. Forfatteren tager forbehold for alle fejl og mangler. Kapitel 4 side 28 Kommentar:Statisk RAM gør brug af D-flip-flops

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni II IP Telefoni introduktion II TDC IP telefoni Scale Digital kodning af lyd til telefoni med PCM. Digitalisering sker igennem 3 faser: Sampling Kvatisering Comprimering/codning Sampling PCM

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Titel: Indendørs positioneringssystem. Synopsis: Tema: Mikrodatamatsystemer. Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006. Projektgruppe: 06gr414

Titel: Indendørs positioneringssystem. Synopsis: Tema: Mikrodatamatsystemer. Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006. Projektgruppe: 06gr414 Titel: Indendørs positioneringssystem Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006 Projektgruppe: 06gr414 Deltagere: Brian Thorarins Jensen Christian Fink Petersen Jens Karsten

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Computerarkitektur. - en introduktion til computerarkitektur med LINDA

Computerarkitektur. - en introduktion til computerarkitektur med LINDA Computerarkitektur - en introduktion til computerarkitektur med LINDA faraz@butt.dk Faraz Butt mads@danquah.dk Mads Danquah doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen Roskilde Universitetscenter Naturvidenskabelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Dataopsamling Klaus Jørgensen Gruppe. Klaus Jørgensen, Jacob Clausen Og Ole Rud Erhvervs Akademi Fyn Allegade 79 Odense C 5000 fra d 2/12-02 til d 20/12-02 Vejleder: SKH. Forord: Denne rapport omhandler

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Indhold. I Design 4. 3 Mikroprocessersystem-hardware Motorola Krav til modul... 18

Indhold. I Design 4. 3 Mikroprocessersystem-hardware Motorola Krav til modul... 18 Indhold I Design 4 Systemdesign 5. Software- og hardware-funktioner................... 6.. Mikrocomputeren........................ 8.. Robot SW............................ 8.. Sonar/IR............................

Læs mere

Xpressions Webassistant Administrationsprogram for brugeren

Xpressions Webassistant Administrationsprogram for brugeren Xpressions Webassistant Administrationsprogram for brugeren Siemens HiPath Uddannelse 1. Log på Xpressions Webassistant er et web-baseret administrationsprogram. Dette betyder, at alle i princippet kan

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Klimaovervågningssystem

Klimaovervågningssystem AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER AFDELING FOR KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Klimaovervågningssystem ELEKTRONIK 4. SEMESTER GRUPPE 415 Maj 2004 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark 31 05 2007 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Elektronik og elektroteknik TITEL: Intelligent afstandsmåler PROJEKTPERIODE: P4, 3. februar - 28. maj, 2003 PROJEKT GRUPPE: 03gr416 GRUPPEMEDLEMMER: Casper Bonde

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Indholdsfortegnelse :

Indholdsfortegnelse : Rapporten er udarbejdet af Daniel & Kasper D. 23/1-2001 Indholdsfortegnelse : 1.0 STEPMOTEREN : 4 1.1 Stepmotorens formål : 4 1.2 Stepmotorens opbygning : 4 2.0 PEEL-KREDSEN 4 2.1 PEEL - Kredsen Generelt

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik

Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Bilbus P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Gruppe 415 Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Jan Sundvall Christian Thomsen Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen Elektronik og Elektroteknik Fredrik

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Simulering af en Mux2

Simulering af en Mux2 Simulering af en Mux2 Indhold Start QuartusII op start et nyt projekt.... 2 Fitter opsætning... 6 Opstart af nyt Block diagram... 8 ModelSim... 14 Hvis man vil ændre data grafisk kan det også lade sig

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

5. systemet skal indeholde 2 stk 1 Mbit(8 bit ROM implementeret som flash memory.

5. systemet skal indeholde 2 stk 1 Mbit(8 bit ROM implementeret som flash memory. 1KAPITEL Kapitlets indhold 1.1 Krav til Minimum System Der defineres et såkaldt minimumsystem, hvor en begrænset del af det samlede systems funktionalitet implementeres og testes, førend der gås videre

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2017 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 6. april, 2017 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Sider og segmenter. dopsys 1

Sider og segmenter. dopsys 1 Sider og segmenter dopsys 1 Lokal vs global sideallokering (1) Med (a) som udgangspunkt giver (b) lokal hhv. (c) global allokering forskellige resultater dopsys 2 Lokal vs global sideallokering (2) Den

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. april, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere