erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader"

Transkript

1 erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

2 kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN er et team bestående af erfarne advokater, advokatfuldmægtige og sagsbehandlere, som kun arbejder med personskadeerstatning. Årligt behandles omkring 600 erstatningssager. Sagerne omhandler trafikulykker, arbejdsskader, patientskader, voldsskader og derudover sygedagpengesager og pensionssager for primært skadelidte personer og kommuner. Behovet for rådgivning er stort, da de erstatninger, der kommer til udbetaling, ofte er betydelige beløb. ERSTATNINGSGRUPPEN er stolte af at kunne tilbyde kompetent og stor specialviden om erstatning ved personskade. erstatnings- & forsikringsydelser ved sygdom & UlYkke Dagligt hører vi om alvorlige ulykker og færdselsuheld gennem omtale i pressen. Formålet med denne pjece er at give information om, hvem der kan få erstatning i tilfælde af ulykke og sygdom og hvad der udbetales erstatning for. Hvem kan få erstatning? Personer, der udsættes for en ulykke eksempelvis i trafikken, på arbejds pladsen eller ved fejlbehandling på sygehuse, kan få udbetalt erstatning. I nogle tilfælde er det en betingelse for at få erstatning, at ulykken skyldes en anden persons fejl. Også den der er skyld i et trafikuheld kan få udbetalt erstatning.

3 Hvad betales der erstatning for? Den der er ansvarlig for skade på en person skal betale erstatning for: 1. Tabt arbejdsfortjeneste 2. Helbredelsesudgifter 3. Svie og smerte 4. Andet tab Hvis skaden medfører varige følger, skal der endvidere betales: 5. Dækning af fremtidige behandlingsudgifter + udgifter til medicin 6. Godtgørelse for varigt mén 7. Erstatning for tab af erhvervsevne

4 JEG FÅR løn FRA MIN ARBEJDS- GIVER, men ikke DET JEG PLEJER (Juridisk rådgivning kan sikre, at du får, hvad du har krav på) tabt arbejdsfortjeneste Har man været udsat for en ulykke og er der en ansvarlig skadevolder, er man berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i tiden fra skadens indtræden til man igen kan arbejde, eller der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne. Den der er kommet til skade skal stilles økonomisk som om skaden ikke var sket. Der skal således også betales erstatning for frynsegoder. Hvis der udbetales løn Den tilskadekomne kan få godtgørelse for den fysiske lidelse under sygdom eller sygedagpenge, skal der kun udbetales erstatning for forskellen mellem løn og sygdom/sygedagpenge og den løn, som man ville have fået, hvis ulykken ikke var sket. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vil blive beskattet ligesom løn. HelbredelsesUdgifter og lignende Man kan som skadelidt få dækket rimelige udgifter til behandling, f.eks. medicinudgifter, udgifter til transport til og fra sygehus, hjælpemidler, kiropraktisk behandling, psykologbehandling, behandling hos fysio terapeut, samt udgifter til nød vendigt rekreations op hold. Desuden kan man søge om dækning af udgifter til nære slægtninges sygebesøg eller løntab dækket, f.eks. ved orlov ved pasning af det skadelidte barn i hjemmet. Udgifterne dækkes kun i det omfang de ikke betales af det offentlige.

5 Svie og smerte Man kan som skadelidt få godtgørelse for den midlertidige fysiske og/ eller psykiske lidelse dvs. smerter som følge af skaden. Det er således en betingelse for at få godtgørelse, at man har været syg og har været under en eller anden form for behandling. Godtgørelsen gives sædvanligvis kun i den periode, hvor den skadelidte er syg. Dog er der lovgivningsmæssigt fastsat et loft som regu leres en gang årligt. Takster for godtgørelse, se info på Andet tab Der kan i et vist omfang gives erstatning for andet tab end de poster, der er nævnt ovenfor. Der kan eksempelvis gives erstatning for de ud gifter, der har været forbundet med forlængelse af sin uddannelse. Er der en an svarlig skadevolder, i f.eks. en trafikulykke, betales der et tilskud til advokatomkostninger.

6 kan JEG HAVE varigt mén SELVOM JEG GÅR PÅ ARBEJDE Uden Problemer? (Varigt mén har ikke altid indflydelse på din evne til at udføre dit arbejde) varige mén Har man som skadelidte fået varige gener, fysiske og/eller psykiske, kan der kræves godtgørelse for varigt mén. Méngraden fastsættes efter at helbredstilstanden er blevet stationær. Ménprocenten fastsættes på baggrund af indhentede lægeerklæringer og Arbejds skadestyrelsens méntabel. Godtgørelsen fastsættes udfra ménprocenten. Der udbetales méngodtgørelse når ménprocenten er 5% eller derover. Takster for méngodtgørelse, se info Der skal ikke betales skat af méngodtgørelsen. Erstatning fastsættes ud fra den skadelidtes årsløn tab af erhvervsevne Har man som skadelidt lidt et varigt indtægtstab som følge af skaden, skal man have erstatning for dette. Der foretages her en indi viduel vurdering, hvor der først og fremmest ses på den skadelidtes indtægt før og efter skaden. Derud over ses der på den kommunale arbejdsafklaring og eventuelle lægejournaler og speciallægeerklæring. Der fastsættes en erhvervsevnetabsprocent, som tabet opgøres på grundlag af. Tabsprocenten skal være 15% eller derover for at der gives erstatning. Helbredstilstanden skal være stationær og skadelidtes arbejdsmæssige situation skal være afklaret, før erstatningen for erhvervsevnetab kan fastsættes.

7 Erstatning for tab af erhvervsevne fastsættes ud fra den skadelidtes årsløn. På tilsvarende måde som ved tabt arbejdsfortjeneste skal der tages hensyn til frynsegoder. Når årslønnen er opgjort, fastsættes erstatningen for tab af erhvervsevne til et beløb, der udgør den skadelidtes årsløn x 10 og herefter x % for tab af erhvervsevne. Dette kan illustreres ved et eksempel således: Årsløn kr Ved en procent på 40 for tab af erhvervsevne, udgør erstatningen: x 10 x 0,40 = Børn, unge under uddannelse og hjemmearbejdende ægtefæller og samlevere, der udnytter sin erhvervsevne på en måde, der ikke eller kun i begrænset omfang giver en erhvervsindtægt, har også ret til erstatning for erhvervs evnetab. Der skal ikke betales skat af erhvervs envetabserstatningen.

8 HVAD gør man, HVIS MAN mister EN AF SINE kære (det er essentielt med den rigtige rådgivning) tab i tilfælde af dødsfald Den, der er ansvarlig for en andens død, er forpligtet til at betale erstatning for udgifter til begravelse og yderligere erstatning til den, der ved dødsfaldet har mistet en forsørger. Erstatningen fastsættes til 30% af den erstatning, som den dræbte kunne have opnået ved fuldstændigt tab (100%) af erhvervsevnen. Var den dræbtes årsløn på f.eks. kr udgør erstatningen for tab af forsørger: x 10 x 0,30 = kr På tilsvarende måde udbetales der erstatning for tab af forsørger til den dræbtes børn. Erstatningen svarer til det beløb, som den pågæl d ende skulle have betalt i børnebidrag til barnet. Der kan også i nogle situationer ydes erstatning til et barn, selv om den dræbte ikke var mor eller far til barnet. renter Erstatningsbeløbet forrentes fra det tidspunkt, hvor skadevolderen kunne vurdere kravets størrelse og berettigelse.

9 Udgifter til advokat Ofte er det således, at den der er ansvarlig for en skade er dækket af en ansvarsforsikring. Det involverede forsikringsselskab og den skadelidte har som udgangspunkt modsatrettede interesser og det kan i mange tilfælde være nødvendigt for den skadelidte at benytte sig af advokatbistand. Tilskud til udgifter til advokatbistand kan kræves erstattet af den, der har forvoldt skaden og dermed det involverede forsikringsselskab. Det kan blive nødvendigt at anlægge retssag, hvis man ikke kan blive enig om eksempelvis erstatningsopgørelsen. Omkostninger til retssagen kan søges dækket af familiens indboforsikring eller kaskoforsikring Ansøgningen skal sendes gennem din advokat. Snak med din advokat om de nærmere betingelser for retshjælp og fri proces.

10 HVAD kan DEN rigtige rådgivning BETYDE FOR NETOP DIG (kontakt os og lad os give dig en uvildig gennemgang af din af sag eller dine forsikringer) forsikringer Hvis man som skadelidt har tegnet en ulykkeforsikring og/eller anden personforsikring også en personforsikring, der giver ret til udbetaling af forsikrings ydelser, hvis man er syg eller har været udsat for ulykke, bør der ske anmeldelse til forsikringssel skabet. Hvis man er syg, bør der ske anmeldelse til forsikringsselskabet Gennem disse forsikringer er der mulighed for at få udbetalt supplerende erstatning. Typisk er der tale om et samspil mellem den erstatningsopgørelse, som nævnt ovenfor og de forsikringsydelser, som kom mer til udbetaling. Det er derfor vigtigt, at koordinere sagsbehandlingen. gratis sagsgennemgang Vi tilbyder dig en gratis gennemgang af din erstat ningssag og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Yderligere oplysninger om ERSTATNINGSGRUPPEN kan du finde på

11 advokat (l) berit møller lenschow Tlf advokat litten Posselt olsen Tlf advokat signe f. de tengnagel Tlf

12 ADVODAN Brørup Jernbanegade Brørup Tlf ADVODAN Billund ADVODAN Esbjerg ADVODAN Grindsted ADVODAN Kolding ADVODAN Vejen ADVODAN er en landsdækkende kæde af mere end 50 advokatkontorer. Ønsker De oplysning og rådgivning vil øvrige ADVODAN kontorer også kunne yde bistand.

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg BETÆNKNING NR. 976 KØBENHAVN 1983 ISBN 87-503-4517-6 Ju 00-156-bet. Eloni

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning-

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning- Whiplash -årsag, behandling og erstatning- Indholdsfortegnelse Hvad er whiplash?...04 Kan man kun få whiplash ved kraftig påkørsel/påvirkning? - Dancrash-rapporters betydning...05 Hvilke gener relaterer

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere