Disposition. Præsentation Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30."

Transkript

1 Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man skyld? Kommuners ansvar som tilsynsmyndighed Straffeansvar Eksempler fra retspraksis Præsentation Cand.jur. i 1993 Advokat i 1997 Speciale indenfor Forsikrings- og erstatningsret De fleste sager handler om personskade Lotte Bork Advokat 1

2 Arbejdsgivers ansvar DL : End giver Husbond sin Tiener, eller Anden, Fuldmagt på sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudi forseis af den, som hand Fuldmagt givet haver, og af hannem igien søge Opretning Arbejdstagers ansvar er gjort begrænset i anden lovgivning EAL 23: Kun regres mod arbejdstager, hvis det er rimeligt under henvisning til den udviste skyld, arbejdstagers stilling og omstændighederne iøvrigt. EAL 19: Hvis arbejdsgiver har tegnet ansvarsforsikring (eller kommunen er selvforsikret), bortfalder arbejdstagers erstatningsansvar, medmindre der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Hvordan bedømmes skyld? Der gælder ikke et objektivt ansvar Culpa (=uagtsomhed, simpel eller grov) Bonus Pater Familias Hvem har bevisbyrden? 2

3 Kommunens ansvar som tilsynsmyndighed, bkg. 5 Professionsudøver taler for et strengt ansvar (har Sundhedsstyrelsen at rådføre sig med) Formålet med tilsynet er at beskytte borgerne Kommunens manglende tildeling af tilstrækkelige økonomiske ressourcer kan i sig selv være culpøst Der gælder en minimumsstandard Straffeansvar, bkg. 14 Bøde Fængsel i op til 2 år (der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt OG der er opstået fare for miljøet, eller der er tilsigtet en økonomisk gevinst eller besparelse Konkrete eksempler fra retspraksis Helsingør Rets dom af 18. august 2011 SKL besøgte Helsingør Svømmehal den 3. april 2009 Symptomer på Legionella indenfor kommende uge Prøver blev sendt til Serum Instituttet Svar på prøver den 14. april 2009 bakterien stammede med overvejende sandsynlighed fra Helsingør Svømmehal Svømmehallen blev lukket den 16. april 2009 Kommunen havde den 16. marts 2009 modtaget brev fra Sundhedsstyrelsen om, at en borger var smittet med Legionella, og at smitten muligvis stammer fra boligens vandinstallationer eller Helsingør Svømmehal 3

4 Kommunen afviste ansvarsgrundlag og henviste til, at svømmehallens varmtvandssystem blev renoveret i 2008 Undersøgelse på Statens Serum Institut viste, at ud af 3 Legionella ramte borgere i Helsingør kommune var de 2 med overvejende sandsynlighed smittet i svømmehallen, 1 var muligvis smittet dér, og 2 borgere var formentlig smittet andetsteds SKL s advokat gør gældende: Kommunen både ansvarlig som ejer og tilsynsmyndighed Efterfølgende behov for renovering indikerer, at forholdene ikke var iorden den 3. april 2009 Borgere kan have berettiget forventning om, at det ikke er forbundet med en helbredsmæssig risiko at benytte kommunens svømmehal Kommunen gør gældende: Svømmehallens anlæg og indretning lever fuldt ud op til samtlige standarder og normer SKL har ikke løftet bevisbyrden for, at der er udvist fejl eller forsømmelser (culpa) Tilsynsforpligtelse er opfyldt Renovering og gennemskylning af anlæg i 2008 Ingen tidligere tilfælde af smittede og ingen tidligere uhygiejniske forhold i svømmehallen, som kunne give anledning til skærpet tilsyn 4

5 Ingen tidligere tilfælde af smittede og ingen tidligere uhygiejniske forhold, som kunne indikere et skærpet tilsyn Bkg. stiller ikke krav om prøvetagning af vandet i varmtvandsanlægget Efter at der var opstået konkret mistanke om smitte fra svømmehallen, fulgte kommunen straks embedslægens anbefalinger om 1) analyse af det varme brugsvand og 2) lukning af svømmehallen den 16. april 2009 Rettens dom Kommunen er ansvarlig! Lægges til grund, at SKL blev smittet i svømmehallen Lægges til grund, at der ikke var taget prøver fra varmtvandsanlægget siden renoveringen i 2008 Under disse omstændigheder Burde kommunen straks have iværksat prøvetagning af varmtvandsanlægget den 16. marts 2009, hvor man fik oplysning om, at en borger måske var smittet i badet, i stedet for at afvente resultatet fra Serum Instituttet Hvad kan vi udlede af dommen? Dommen er konkret begrundet (= begrænset præjudikatsværdi) ER dommen forkert? Burde den have været anket for at få en landsretsdom? Man kan i hvert fald udledes, at der gælder en handlepligt, straks der opstår en mistanke Strengt culpa ansvar! 5

6 Verserende sag fra Helsingør kommune Sagens fakta: SKL var kommet hjem fra Gran Canaria den 13. februar 2009 Havde taget brusebad i Helsingør Svømmehal den 24. februar 2009 Blev syg den 27. februar 2009 Blev indlagt den 2. marts 2009 Døde den 4. marts 2009 Inkubationstiden for Legionella er 2-10 dage Sundhedsstyrelsen informerede kommunen om mulig smitte den 16. marts 2009 Verserende sag (fortsat) SKL s advokat gør supplerende gældende: Legionellaudbruddet er opstået som følge af manglende vedligeholdelse og tilsyn med varmtvandsanlægget Det varme brugsvand har haft for lav temperatur (under 60 grader) Verserende sag (fortsat) Kommunens advokat gør supplerende gældende: SKL var meget svagelig (diabetes, svært nedsat lungefunktion og forhøjet blodtryk) SKL havde modtaget noget medicin, som ikke måtte ordineres sammen Ikke tilstrækkelig sikkerhed om smittekilden Sagen er i Retslægerådet 6

7 Verserende sag (fortsat) Sagen adskiller sig fra den tidligere sag ved: Der er ikke den samme sikkerhed omkring smittekilden SKL blev syg på et tidspunkt, hvor kommunen ikke var orienteret om, at der var borgere, der muligvis var smittede Retten skal derfor både tage stilling til årsagssammenhæng og ansvarsgrundlag i forhold til drift af og tilsyn med varmtvandsanlægget Denne sag vil derfor måske have præjudikatsværdi Et godt råd på vejen 1. Tag kravene i bkg. alvorligt! 2. Reagér prompte ved enhver mistanke d.v.s. vent ikke på, at der måske kommer noget fra kommunen 3. Der gælder et skærpet culpa ansvar (der er liv på spil) Har du spørgsmål vedr. personskadeerstatning? Gå ind på Skriv til Ring til Lotte Bork på