Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat ..."

Transkript

1 Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Baggrund... Samlet omsætning Lægemidler på markedet... Lægemiddelrekommandationer... 7 Sammenlignelige doser... 9 Fordeling på specialer og regioner i sygehussektoren... 9 Salget af biologiske lægemidler på reumatologiske afdelinger Salget af biologiske lægemidler på gastroenterologiske afdelinger Salget af biologiske lægemidler på dermatologiske afdelinger... 1 Salget af biologiske lægemidler på pædiatriske afdelinger Salget af biologiske lægemidler i primærsektoren Referencer... Resumé Salget af biologiske lægemidler til autoimmune sygdomme er støt stigende og udgør en stor andel af medicinudgifterne på de offentlige sygehuse. I 1 omsatte biologiske lægemidler mod gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse for 1, mia. DDK, og i første halvår af 13 var omsætning 79 mio. DKK. Markedet er karakteriseret af, at der indtil videre kun er original producenter på markedet. Der er dog biosimilær konkurrence på vej på det ældste af TNF-hæmmerne, infliximab. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har pr. 1. januar 13 indført lægemiddelrekommandationer på behandlingsområderne. Lægemiddelrekommandationer er under revidering. De gældende 1. valgs behandlinger koster for en gennemsnitsvægtig, voksen patient mellem 1. til 3. DDK for en 18 måneders behandling. Flere af lægemidlerne kan anvendes til flere sygdomme indenfor specialerne reumatologi, dermatologi og gastroenterologi. Vi vil i denne forbrugsanalyse kortlægge forbruget efter hvilke specialer, der knytter sig til sygehusafdelingerne og også se på den regionale fordeling.

2 Størstedelen af lægemidlerne anvendes indenfor specialet reumatologi til gigtsygdomme og på ambulatorier frem for på sengeafdelinger. Salget af Cimzia og Simponi, der er 1. valg lægemidler for henholdsvis leddegigt og rygsøjlegigt uden øjen- eller tarmbetændelse, stiger i alle regioner. Region Nordjylland har det laveste mængdeforbrug af biologiske lægemidler på reumatologiske afdelinger. Der anvendes et mindre antal lægemidler til tarmbetændelse., der er 1. valg, er det hyppigst anvendte lægemiddel og mængden er i stigning. Biosimilær konkurrence vil potentielt kunne nedbringe medicinudgifterne til biologiske lægemidler indenfor gastroenterologiske specialer. Region Nordjylland har det højeste mængdeforbrug af biologiske lægemidler på gastroenterologiske afdelinger. Behandling af psoriasis foregår både på sygehuse og i primærsektoren., der er 1. valg, men også Stelara, der nu skal i udbud om evt. at blive 1. valg, er i stigning. Det største forbrug af biologiske lægemidler på dermatologiske sygehusafdelinger er i Region Hovedstaden. Det højeste forbrug i primærsektoren ses i Region Nordjylland, der ikke har en dermatologisk afdeling i sygehussektoren. Biologiske lægemidler i primærsektoren udskrives primært af speciallægepraksis i dermatologi, selvom flere lægemidler efter februar 1 også kan udskrives af speciallæger i reumatologi. Biologiske lægemidler anvendes også i mindre grad på børneafdelinger, hvor vi ikke kan skelne sygdomsområderne fra hinanden. Det er primært Region Hovedstaden, der anvender biologiske lægemidler på børneafdelinger. Baggrund De indberettede oplysninger til Lægemiddelstatistikregisters blev pr. 1. april 11 forbedrede, således at der nu for sygehussektoren bl.a. bliver indberettet sammenlignelige priser på tværs af sygehusene. Dette har muliggjort en bedre overvågning af lægemiddelforbruget og udarbejdelse af prognoser for udviklingen i lægemiddelomkostninger i sygehussektoren. Biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse udgør en stor andel af de samlede lægemiddeludgifter på de danske sygehuse og valide prognoser for lægemiddelomkostningerne forudsætter, at vi følger forbruget af lægemidlerne og beslutninger, der påvirker salget. Side

3 Samlet omsætning Biologiske lægemidler til autoimmune sygdomme omsatte for 1,97 mia. DKK på sygehusene i 1, svarende til pct. af det samlede lægemiddelsalg i sygehussektoren a. Biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse omsatte heraf for 1, mia. DKK i sygehussektoren og mio. DKK i primærsektoren b. Omsætningen af lægemiddelgruppen TNF-hæmmere alene udgjorde 1,8 mia. DKK, svarende til ca. 1/ af det samlede salg i sygehussektoren. Salget af biologiske lægemidler mod autoimmune sygdomme topper således listen over de mest omsatte lægemidler i sygehussektoren i 1. Tabel 1: De mest omsatte lægemidler i sygehussektoren i 1. Produkter Lægemidler Type Anvendes til Omsætning Adalimumab TNF-hæmmer Gigtsygdomme, psoriasis, tarmbetændelse Infliximab TNF-hæmmer Gigtsygdomme, psoriasis, tarmbetændelse 1 mio. DKK 38 mio. DKK Lucentis Ranibizumab VEGF-hæmmer Øjensygdomme 333 mio. DKK Avonex, Rebif Interferon beta-1a Interferon beta Sklerose 3 mio. DKK Enbrel Etanercept TNF-hæmmer Gigtsygdomme, psoriasis 93 mio. DKK TNF tumornekrose faktor, VEGF- Vascular Endothelial Growth Factor Biologiske lægemidler til sklerose omsatte for mio. DKK i 1 og anvendes kun på sygehuse i specialet neurologi og kun til sklerose, hvorimod de øvrige biologiske lægemidler i gruppen kan anvendes i flere specialer og til flere indikationer (se hhv. tabel og 3). Biologiske lægemidler til sklerose er ikke omfattet af denne forbrugsanalyse. Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse sker primært til sygehusafdelinger med reumatologi som hoved- eller bispeciale frem for afdelinger med dermatologi, gastroenterologi eller andre specialer. Over halvdelen af det samlede salg i 1 og første halvår af 13, både målt i mængde og omsætning, var således til afdelinger med gigtsygdomme som speciale. Salget til tarmbetændelse og psoriasis er omtrent det samme, hvis omsætningen i primærsektoren tælles med. Behandlingen med de biologiske lægemidler sker i stigende grad ambulant frem for under indlæggelse, se figur 1. I første halvår af 13 udgjorde den ambulante biologiske behandling mængdemæssigt henholdsvis 78 pct. indenfor dermatologi, 9 pct. indenfor reumatologi og 9 pct. indenfor gastroenterologi. På børneafdelinger udgjorde den ambulante behandling mindre, nemlig pct. Behandlingen i ambulatorier er vederlagsfri for patienten. a Autoimmune sygdomme er her afgrænset til: gigtsygdomme, psoriasis, tarmbetændelse og sklerose b Ekskl. rituximab, der anvendes til gigtsygdomme og SLE, men fortrinsvis bruges til lymfekræft Side 3

4 Figur 1: Omsætningen af biologiske lægemidler mod gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse fordelt på ambulatorier og sengeafsnit. Omsætning i mio. DKK Ambulatorier Sengeafsnit I første halvår af 13 udgjorde salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse 79 mio. DKK, hvilket er en 1, pct. stigning i forhold til 1. halvår af 1. Den primære årsag er, at mængdeforbruget de biologiske lægemidler er støt stigende og er steget med 1,8 pct. i samme periode. I første halvår af 13 har de i tabel 1 anførte TNF-hæmmere omsat for henholdsvis mio. DKK ( ), mio. DKK ( ) og 1 mio. DKK (Enbrel ) og vil sandsynlig atter være i top for de mest omsatte lægemidler i 13. I 1 kostede en 18 måneders behandling med biologiske lægemidler for en gennemsnitsvægtig, voksen patient mellem 1. til 9. DKK afhængigt af indikation og lægemiddel. De biologiske 1. valgs behandlinger, som indførtes på de offentlige sygehuse pr. 1. januar 13 koster efter udbud mellem -399 DKK pr. defineret daglig dosis (DDD) svarende til gennemsnitlig 1. til 3. DDK for en 18 måneders behandling. Side

5 Lægemidler på markedet Biologiske lægemidler omfatter lægemidler, der er fremstillet af en levende organisme, som f.eks. en bakterie eller en gærcelle. Der er for det meste tale om proteiner, som hormoner, samt stoffer der påvirker immunforsvaret. Termen biologiske lægemidler anvendes dog ikke entydigt og ofte snævert, som samlebetegnelse for de nye og udgiftstunge lægemidler i ATC-gruppe L, uden inddragelse af øvrige biologisk fremstillede lægemidler, som f.eks. vacciner, penicilliner, insulin, væksthormoner og hormoner til fertilitetsbehandling. Markedet for biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse er kendetegnet ved at der foreløbigt kun er originalproducenter på markedet. I løbet af de næste par år er der patentudløb på de tre mest omsættende TNF-hæmmere (infliximab, eternercept og adalimumab) og der kan komme konkurrence fra såkaldte biosimilære lægemidler. Da det aktive stof i biologiske lægemidler er mere komplekst i struktur end i kemisk fremstillede lægemidler, kan der være mindre forskelle fra fremstillingsparti til fremstillingsparti og mellem forskellige producenter, under forudsætning af, at det er uden betydning for virkning og bivirkninger. Kravet til komplekse, biologiske lægemidler er således ikke, at de skal være identiske (generiske) fra produktion til produktion, men svare til hinanden (biosimilære). Den 1. september 13 har European Medicines Agency (EMA) godkendt det første biosimilære lægemiddel af infliximab, under navnene Inflectra og Remsima 1. Producenten af det biosimilære lægemiddel har solgt rettigheder til de to produktnavne på forskellige dele af europæiske marked. Ingen af de to produkter er endnu blevet markedsført i Danmark (eller i andre europæiske lande), men firmaerne bag produkterne og den europæiske forening af generiske producenter annoncerer, at de kommer på markedet, så hurtigt som lokale patentrettigheder tillader det og at lægemidlerne bliver billigere end hidtil. Nogle af de biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse må også udskrives på recept til salg i primærsektoren af praktiserende specialelæger med bestemte specialer. Før 1 var det kun et lægemiddel Cimzia (certozulimab pegol), der kunne udskrives af speciallæger i reumatologi, hvorimod de øvrige lægemidler (etanercept, adalimumab, ustekinumab) på daværende tidspunkt kun måtte udskrives mod psoriasis af speciallæger i dermatologi (hudlæger). Enbrel (etanercept) og (adalimumab) fik den 8. februar 1 udvidet deres udleveringsbestemmelse med specialet reumatologi, og Simponi (golimumab) fik den. februar 1 ændret sin udleveringsbestemmelse, således at speciallæger i reumatologi efter denne dato kan udskrive lægemidlerne i primærsektoren (jf. tabel ). De fleste af lægemidler kommer i en forfyldt sprøjte eller pen til indsprøjtning under huden. Fire af lægemidlerne skal indgives som drop i en blodåre og er dermed mere ressourcekrævende. Side

6 Tabel : Biologiske lægemidler anvendt til autoimmune sygdomme indenfor reumatologi, dermatologi og medicinsk gastroenterologi. Lægemidler anvendes fortrinsvis på sygehuse. Specialer, der giver ret til at ordinere i primærsektoren, er markerede ved et plus (+) i tabellen. Produkter Lægemidler Administrationsform 1 TNF-hæmmere (ATC-gruppe LAB) Første pakke markedsført Specialer, der behandler indikationer Enbrel Etanercept Pen/sprøjte Juli 3 Reumatologi(+), dermatologi (+), pædiatri Infliximab Infusion September 1999 Reumatologi, dermatologi, medicinsk gastroenterologi, pædiatri Adalimumab Pen/sprøjte Oktober 3 Reumatologi(+), dermatologi (+), medicinsk gastroenterologi, pædiatri Cimzia Certolizumab pegol Sprøjte November 9 Reumatologi (+) Simponi Golimumab Pen/sprøjte November 9 Reumatologi (+), pædiatri 3, Selektive immunosupressiva (ATC-gruppe LAA) Orencia Abatacept Infusion Juni 7 Reumatologi, pædiatri Interleukin-hæmmere (ATC-gruppe LAC) Kineret Anakinra Sprøjte Maj Reumatologi Roactemra Tocilizumab Infusion Februar 9 Reumatologi Stelara Ustekinumab Sprøjte Februar 9 Dermatologi (+) Ilaris Canakinumab Hætteglas Februar 1 Pædiatri, reumatologi Rekombinante monoklonale anti-stoffer (ATC-gruppe L1XC) MabThera Rituximab Infusion November 1998 Hæmatologi, onkologi, reumatologi 1: Alle penne og forfyldte sprøjter gives subkutant dvs. i huden. Ilaris er også til indsprøjtning i huden. : Certolizumab pegol har ifølge RADS vist effekt ved luminal Crohn s sygdom, men det er ikke en godkendt indikation i DK. Chrohn s sygdom er godkendt indikation i USA og Schweiz. 3: I behandlingsvejledning af. juni 13 kan golimumab anvendes som sekundær valg ved kronisk aktiv (moderat/svær) colitis ulcerosa, men det forudsætter opnået registrering til indikation. Denne indikation er opnået den 3. oktober 13. : Golimumab kan ifølge RADS bruges til juvenil idiopatisk artritis ved sekundært svigt, men er ej en godkendt indikation. : Raptiva (efalizumab, LAA1), der anvendtes til psoriasis(+), blev trukket af markedet i marts 9 pga. bivirkninger i form af risiko for multifokal leukoencephalopathy (PML) : I reumatologi til urinsyregigt Side

7 Lægemiddelrekommandationer Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), der skal sikre en ensartet anvendelse af dyr sygehusmedicin på tværs af regioner og sygehuse, har i løbet af 1 udarbejdet baggrundsnotater og behandlingsvejledninger for biologisk behandling af henholdsvis kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, dermatologiske lidelser og reumatologiske lidelser 3. Behandlingsvejledninger opsætter bl.a. kriterier for hvilke patienter, der skal tilbydes biologiske lægemidler og udgør sammen med regionernes indkøbsvirksomhed Amgros I/S udbudsresultater baggrunden for udarbejdelse af lægemiddelrekommandationer til de forskellige lidelser. På baggrund af behandlingsvejledningerne og udbudsresultaterne har RADS udarbejdet lægemiddelrekommandationer med fastsættelse af 1. valg og sekundære lægemiddelvalg på de tre områder. Disse trådte i kraft pr. 1. januar 13. Lægemiddelrekommandationer er afhængige af lidelse evt. underopdelt i forskellige typer og er sammenfattet i tabel 3. For hvert område har RADS sat et efterlevelsesmål. Efterlevelsesmålene måles i andel af patienter, der enten skal opstarte behandling eller skifte behandling pga. manglende behandlingsrespons. Opsummeres efterlevelsesmålene til specialeniveau og antages det, at fordelingen af nye patienter med de forskellige lidelser følger estimatet af antal af eksisterende patienter med forskellige indikationer, fås at min. pct. af nye patienter indenfor reumatologi skal bruge Cimzia, min. 1 pct. skal bruge Simponi, min. 1 pct. skal bruge, min. 8 pct. skal bruge Enbrel og max. 8 pct. skal anvende andre, heriblandt. Nye patienter med psoriasis (uanset undertype) skal behandles med i 8 pct. af tilfældene og behandling af nye patienter med tarmbetændelse skal i 8 pct. ske med. I juni 13 har RADS vurderet reviderede behandlingsvejledninger på områderne og godkendt nye behandlingsvejledninger til henholdsvis psoriasisgigt, rygsøjlegigt, psoriasis og tarmbetændelse, og de fire områder er nu i udbud igen c. RADS så også på en revideret behandlingsvejledning for det største område leddegigt, men denne vejledning blev sendt tilbage til fagudvalget for yderligere revidering d. Reviderede lægemiddelrekommandationer baserede på behandlingsvejledninger vil fremover blive opdateret løbende, medmindre RADS vælger at udskyde offentliggørelsen efter indstilling fra fagudvalget. RADS har offentliggjort en ny lægemiddelrekommandation for tarmbetændelse efter at Simponi pr. 3. oktober 13 har fået udvidet sine indikationer med en form af tarmbetændelse (colitis ulcerosa). er stadig 1. valg for 8 pct. af patienterne med tarmbetændelse. Colitis ulcerosa patienter skal derefter tilbydes Simponi eller, afhængigt om de vejer under hhv. over 8 kg. Patienter med Crohns sygdom skal tilbydes som. valg med et efterlevelsesmål på 1 pct. c For psoriasisgigt (med og uden øjen- og tarmbetændelse) betyder den nye behandlingsvejledning, at Simponi er med i det nye udbud om at være 1. valg, foruden de lægemidler, der fremgår under de to former for psoriasisgigt i tabel 3. For rygsøjlegigt med øjen- og tarmbetændelse er Simponi ligeledes tilføjet. For psoriasis betyder den nye vejledning, at Stelara skal udbud med om at blive 1. valg ved psoriasis uden ledaffektion og sluttelig for tarmbetændelse er de eksisterende to lægemidler igen i spil, som 1. valg. I de reviderede behandlingsvejledninger er også indskrevet, at et evt. 1. valg, der er et lægemiddel, der er til infusion, kan fraviges til fordel for. valget, hvis afdelingen ikke har de fornødne ressourcer til intravenøs behandling. d På RADS møde den 1. oktober blev det besluttet at fagudvalget skal vurdere om RoActemra og Ilaris inkluderes i behandlingsvejledningen for børnegigt. Side 7

8 Tabel 3: Første og sekundære valg af lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse opsummeret pba. RADS lægemiddelrekommandationer, gældende fra 1. januar 13. Antal personer i biologisk behandling i 11 er fra RADS baggrundsnotater og stammer fra DANBIO, DanDerm og RADS egne beregninger ud fra Dansk Colitis Crohn Databasen. Indikation Antal personer 1. valg (efterlevelsesmål 1 ) Sekundære valg (prioriteret rækkefølge) Reumatologi i alt ca.. personer Leddegigt 3.83 Cimzia (8%) Mabthera, Roactemra, Orencia, Enbrel,, Psoriasisgigt 18 Enbrel (8%), Psoriasisgigt m. øjen- eller tarmbetændelse 8 (8%) Rygsøjlegigt 78 Simponi (9%) Enbrel,, Rygsøjlegigt m. øjen- eller tarmbetændelse (9%) Børnegigt 3- Enbrel eller Orencia eller Enbrel eller (eller ), Orencia eller Enbrel eller (eller eller Simponi) Dermatologi i alt ca. 1. personer Psoriasis 87 (8%) Stelara,, Enbrel Psoriasis m. ledaffektion (8%), Enbrel Gastroenterologi i alt ca..7 personer Tarmbetændelse.7 3 (8%) (1%) 1: Efterlevelsesmål måles i andel af nye patienter i behandling. : Børnegigt behandles på pædiatriske og reumatologiske afdelinger. RADS har ikke lavet en behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation for området. Rækkefølgen er uddraget fra skifte-kriterier i baggrundsnotat. 3: er eneste TNF-hæmmer til akut, svær colitis ulcerosa og eneste TNF-hæmmer registreret til tarmbetændelse hos børn. Side 8

9 Sammenlignelige doser Doseringen af biologiske lægemidler til voksne afhænger af indikation, og for og RoActemra også af personens vægt e. Ved anvendelse til børn doseres alle biologiske lægemidler efter barnets vægt. RADS har opstillet sammenligningsvolumener ved 18 måneders behandling til en gennemsnitsvægtig patient med de forskellige biologiske lægemidler ved forskellige indikationer. Disse er sammenfattede i bilag 1 og på baggrund af disse, har vi udregnet en gennemsnitlig ordineret daglig dosis (PDD). For alle lægemidler og indikationer, med undtagelse af og MabThera, ses at den beregnede PDD svarer til den af WHO fastsatte regneværdi for defineret daglig dosis (DDD). For ses, at en DDD svarer til ca. halvdelen af en PDD (afhængig af indikation). WHO har ikke fastsat en regneværdi for MabThera, da MabThera fortrinsvis anvendes til lymfekræft frem for leddegigt. Når MabThera anvendes til lymfekræft doseres det efter legemsoverfladeareal. I bilag 1 har vi også beregnet den gennemsnitlige pris pr. DDD på baggrund af indberetningerne fra 1 og første halvår af 13. Heraf ses bl.a. at den indberettede pris pr. DDD kun for tre af lægemidlerne faldt mærkbart ved udbuddet: Cimzia faldt med pct., Simponi faldt med 1 pct. og Enbrel ( mg) faldt med 9 pct..på baggrund af disse priser og de beregnede gennemsnitlige PDD kan det beregnes, hvad en 18 måneders behandling med biologiske lægemidler for en gennemsnitsvægtig, voksen patient koster. Fordeling på specialer og regioner i sygehussektoren Salget af lægemidler i sygehussektoren indberettes til Lægemiddelstatistikregisteret på afdelingsniveau. Vi har ikke oplysninger, hvor mange og hvilke patienter, der modtager lægemidlerne, og kan derfor f.eks. ikke monitorere om RADS lægemiddelrekommandationer følges. Amgros I/S gør dette indenfor reumatologi og dermatologi ved brug af data fra de kliniske databaser DANBIO og DanDerm. Amgros I/S har ikke offentligt tilgængelig monitorering indenfor gastroenterologi. Salget indberettes til os på afdelingens 7-cifrede kode ifølge Sygehusvæsenets Klassifikationssystem (SKS). Oplysningerne i klassifikationssystemet vedligeholdes af de enkelte regioner. I klassifikationssystemet er der også oplysninger om hvilke hoved- og bispecialer, der er knyttet til den enkelte afdeling. Oplysningen om hovedspeciale er obligatorisk, hvorimod oplysninger om bispecialer er valgfrie. Der er regionale forskelle mht. at indberette bispecialer. Især Region Midtjylland har stadig for nogle af de afdelinger, der anvender biologiske lægemidler, kun indberettet hovedspeciale f. På lægemiddelniveau betyder det mængdemæssigt, at henholdsvis 17,1-3, pct. ( lægemidler, Region Midtjylland), 9,9-18, pct. ( lægemidler, Region Syddanmark), 7,9 1,7 pct. ( lægemidler, Region e For Stelara og Orencia dog også af vægtintervaller hhv. over/under 1 kg (Stelara ) og under kg/ mellem - 1 kg/over 1 kg (Orencia ). f Hovedspeciale er i flere tilfælde registreret som intern medicin eller indberetninger kommer fra et Fælles Medicinsk Ambulatorie med intern medicin som hovedspeciale og bl.a. både reumatologi og gastroenterologi, som bispecialer. Dette er fordi Region Midtjylland nogle steder anvender det syvende ciffer i koden til at angive lokalitet frem for afdeling. Nogle indberetninger fra Region Midtjylland fås således kun på overafdeling. Region Midtjylland anvender koder, der er længere end de indberettede 7 cifre, til at angive afdeling. Side 9

10 Sjælland), ikke kan fordeles på speciale. I Region Hovedstaden og Region Nordjylland er det under pct. for alle lægemidler. Vi har i vores analyser anvendt de indberettede afdelingskoder og de tilhørende hoved- og bispecialer til at opdele salget i sygehussektoren efter speciale, hvor det kan lade sig gøre. Region Midtjylland er taget ud af de direkte regionale sammenligninger, da en betydelig andel indberettes på overafdelinger med intern medicin som hovedspeciale, jf. figur. Det er sandsynligvis fortrinsvis patienter med gigtsygdomme og tarmbetændelse, der bliver behandlet på overafdelingerne i Region Midtjylland. Der er intet forbrug på overafdelingerne af Stelara, der kun anvendes i dermatologi. Figur : Mængdesalget i Region Midtjylland fordelt på speciale Mængdesalg i DDD pr. 1. indbyggere Intern medicin Reumatologi Enbrel Roactemra Simponi Orencia Cimzia Stelara Kineret Mabthera (gns. PDD) Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Gastroenterologi Dermatologi Side 1

11 I de regionale sammenligninger er der ikke taget hensyn til, at der er forskel i sygehusenes specialiseringsgrad i de enkelte regioner og at patienter kan krydse regionsgrænser i deres behandlingsforløb. Det privatejede Kong Christian X s Gigthospital i Gråsten, der ejes af Gigtforeningen, og varetager den basisreumatologiske funktion i Sønderjylland, angiver f.eks. at modtage patienter fra de øvrige regioner. Der er heller ikke taget hensyn til, at der kan være regionale forskelle i patientsammensætning. Der kan også være et overlap mellem forskellige specialer i forhold til sygdomme, som de behandler, f.eks. kan der være patienter med psoriasisgigt, der behandles på både reumatologiske og dermatologiske afdelinger samt regionale forskelle i forhold til om patienterne bliver behandlet i primær sektoren eller på et sygehus med biologiske lægemidler. Salget af biologiske lægemidler på reumatologiske afdelinger Mængdesalget er generelt stigende på afdelinger, som har reumatologi som hoved- eller bispeciale og skyldes, at der kommer flere patienter i biologisk behandling. I 1 er der, ifølge den seneste årsrapport fra den kliniske database DANBIO,.8 personer, der er biologiske behandling for leddegigt, personer for rygsøjlegigt, 1.1 personer for psoriasisgigt og 97 personer for øvrige sygdomme på de reumatologiske afdelinger. Dette er en 1 pct. stigning i forhold til 11 (jf. tabel 3). Ifølge årsrapporten er tilgangen af nye patienter stabil, men de fleste patienter brug for vedvarende behandling med biologiske lægemidler. Det ses, at forbruget af, og Enbrel er højest. Det falder for alle tre lægemidler i første kvartal 13 for derefter at stige igen i. kvartal. Det kan være udtryk for hamstring og usikkerhed omkring 1. version af RADS lægemiddelrekommandationer. Cimzia og Simponi, der er indført som 1. valg for leddegigt hhv. rygsøjlegigt, stiger tilnærmelsesvis lineært i første halvår af 13, men også i de sidste kvartaler af 1, og skulle korrelere med tilgangen af nye patienter, hvis lægemiddelrekommandationer følges. I. kvartal 13 stod Cimzia for, pct. og Simponi for 8, pct. af det samlede mængdeforbrug g. Figur 3: Mængdesalget af biologiske lægemidler på reumatologiske sygehusafdelinger på landsplan Mængdesalg i 1. DDD Enbrel (gns. PDD) Simponi Roactemra Cimzia Mabthera Orencia Kineret g I denne udregning er anvendt PDD for og DDD for de øvrige lægemidler, da den gennemsnitlige PDD beregnet pba. RADS sammenligningsvolumener afviger væsentligt af den WHO fastsatte DDD (3,7 mg) Side 11

12 Mængdesalget af biologiske lægemidler til reumatologiske afdelinger er på højde med hinanden i Region Sjælland og Region Syddanmark, og lavest i Region Nordjylland blandt de sammenlignede regioner i figur. De regionale forskelle er også beskrevet i DANBIOs årsrapport. Figur : Salg af biologiske lægemidler til reumatologiske afdelinger fordelt på region. Mængdesalg i DDD pr. 1. indbyggere Hovedstaden Sjælland Enbrel Roactemra Simponi Cimzia Orencia Kineret Mabthera (gns. PDD) Syddanmark Nordjylland Mængdesalg i DDD pr. 1. indbyggere Side 1

13 Salget af biologiske lægemidler på gastroenterologiske afdelinger Det samlede mængdeforbrug af biologiske lægemidler på mave-tarm afdelinger er også stigende, se figur., der er 1. valg blandt de biologiske lægemidler, udgør også inden lægemiddelrekommandationernes ikrafttrædelse den største andel af forbruget. I. kvartal 13 står for pct. af mængdeforbruget. I denne udregning er der anvendt den gennemsnitlige PDD for og DDD for de øvrige lægemidler, da den gennemsnitlige PDD beregnet pba. RADS sammenligningsvolumen (7,1 mg) afviger væsentlig den af WHO fastsatte DDD (3,7 mg). Et evt. prisfald på indholdsstoffet i som konsekvens af biosimilær konkurrence, vil medføre, at det vil blive billigere at behandle patienter med tarmbetændelse i fremtiden. Figur : Mængdesalget af biologiske lægemidler på gastroenterologiske afdelinger Mængdesalg i 1. DDD (gns. PDD) Cimzia Simponi Anvendelsen af biologiske lægemidler er højest i Region Nordjylland, og her dobbelt så højt, som i Region Syddanmark, hvor det er lavest. Region Midtjylland kan ikke komme på højde med Region Nordjylland, selv hvis alt der er indberettet på intern medicin skulle være brugt til tarmbetændelse. Side 13

14 Figur : Salg af biologiske lægemidler til mave-tarm afdelinger fordelt på regioner. Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Hovedstaden Sjælland (gns. PDD) Cimzia Simponi Syddanmark Nordjylland Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Side 1

15 Salget af biologiske lægemidler på dermatologiske afdelinger Omsætningen af, der er 1. valg til psoriasis uanset ledaffektion eller ej, stiger i de første kvartaler af 13. Derudover stiger salget af Stelara både før og efter årsskiftet. Stelara er. valg til psoriasis uden ledaffektion og er nu efter en revidering af behandlingsvejledningen i udbud med om at blive første valg. Figur : Mængdesalget af biologiske lægemidler på dermatologiske afdelinger Mængdesalg i 1. DDD Stelara Enbrel (gns. PDD) Cimzia Simponi Kineret Enbrel til pædiatri Forbruget af biologiske lægemidler på hudafdelinger er langt højere i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Stigningen i anvendelsen af Stelara på landsplan drives primært af forbruget i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden er den eneste region, der ifølge Amgros I/S monitorering ikke lever op RADS lægemiddelrekommandationer for dermatologi. Aalborg Universitets Hospital varetager ikke dermatologi, som speciale. Patienter fra Region Nordjylland behandles i speciallægepraksis primærsektoren 7. Region Midtjylland er medtaget i sammenligningen da regionen trods evt. underindberetning på specialet ligger næsthøjest efter Region Hovedstaden. Side 1

16 Figur 7: Salg af biologiske lægemidler til hudafdelinger fordelt på region Hovedstaden Sjælland Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Stelara Enbrel (gns. PDD) Cimzia Simponi Kineret Enbrel til pædiatri Syddanmark Midtjylland Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Side 1

17 Salget af biologiske lægemidler på pædiatriske afdelinger Mængdeforbruget på børneafdelinger kan ikke opdeles efter sygdomsområde og inkluderer foruden de autoimmune sygdomme også f.eks. lymfekræft, som Mabthera anvendes til. Når biologiske lægemidler anvendes til børn doseres de efter barnets vægt, så mængdeforbruget afspejler i endnu mindre grad, hvor mange børn, der er i behandling, end i de øvrige specialer. Mængdesalget af, Enbrel og Simponi stiger til pædiatriske afdelinger. Figur 8: Salget af biologiske lægemidler til børneafdelinger på landsplan Mængdesalg i 1. DDD Enbrel Simponi Roactemra til pædiatri Orencia Ilaris Kineret Enbrel til pædiatri Cimzia Mabthera Salget af biologiske lægemidler sker primært til børneafdelinger i Region Hovedstaden. Region Nordjylland er i ikke vist i figur 9. I Region Nordjylland anvendes to biologiske lægemidler, og og salget i. kvartal 13 er under DDD pr. 1. indbygger. De regionale forskelle i anvendelse af biologiske lægemidler kan afspejle høj grad af store forskelle i specialisering, samt at flere børn krydser regionsgrænser i deres behandlinger. Side 17

18 Figur 9: Salget af biologiske lægemidler til børneafdelinger fordelt på regioner Hovedstaden Sjælland Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Enbrel Simponi Roactemra til pædiatri Orencia Ilaris Kineret Enbrel til pædiatri Cimzia Mabthera Syddanmark Midtjylland Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Side 18

19 Salget af biologiske lægemidler i primærsektoren Salg på recept til enkelt personer udgør 99 pct. af den samlede omsætning af biologiske lægemidler i primærsektoren. Den sidste procent udgøres af salg til læger til brug i egen praksis eller privatklinik. I 1 var der 38 personer, der indløste en recept på et biologisk lægemiddel mod psoriasis eller gigtsygdomme. 99 pct. af disse personer har fået bevilget enkelt tilskud til disse lægemidler samt kronikertilskud, således at 9, pct. af de,3 mio. DKK, som der omsattes for 1, blev betalt af det regionale tilskud. Det er primært speciallæger, hvis praksis hovedspeciale er anført til dermatologi, der udskriver biologiske lægemidler, også efter februar 1, hvor reumatologi blev tilføjet til Enbrel, og Simponi. I 1 var der speciallægepraksis med dermatologi som hovedspeciale, der har udskrevet biologiske lægemidler. Der kan være en overrepræsentation af alment praktiserende læger i figur 9, som følge af, at nogle apoteker opretter stamlæger til patienter og ikke får ændret dette til rette speciallæge, når recepten kommer papirbårent fra anden læge. Figur 1: Salg af biologiske lægemidler på recept til enkelt personer på et apotek i primærsektoren opdelt efter praksis eller sygehusafdelings hovedspeciale Mængdesalg i 1. DDD Dermatologi Almen medicin Uspecifik Reumatologi Andre specialer *Uspecifik dækker over indberetninger, hvor der er anvendt et erstatningsnummer for læge uden praksis eller hvor kun den overordnede sygehuskode, uden specifikation af afdeling, er indberettet. Hvis vi kigger på de lægemidler, der bliver udskrevet af lægepraksis med dermatologi som hovedspeciale, ses at mængden af Enbrel falder, mens Stelara også stiger i primærsektoren, således at de tre lægemidler i. kvartal 13 ligger på samme niveau på omkring 11 DDD pr. 1. indbygger. Forbruget i primærsektoren af biologiske lægemidler er således ca. 1/ af forbruget i sygehussektoren. Side 19

20 Figur 11: Biologiske lægemidler udskrevet af lægepraksis eller sygehusafdelinger med dermatologi som hovedspeciale Mængdesalg i 1. DDD Enbrel Stelara Af den regionale fordeling af forbruget i primærsektoren ses, at det højeste forbrug er i Region Nordjylland, hvor der ikke er noget forbrug i sygehussektoren. I Region Nordjylland har speciallægepraksis i dermatologi nogle opgaver, der ligger i sygehussektoren i de andre regioner 7., der er 1. valg til psoriasis med og uden ledaffektion, stiger mere i Region Nordjylland end i de andre regioner. Figur 1: Biologiske lægemidler udskrevet af lægepraksis eller sygehusafdelinger med dermatologi som hovedspeciale i Region Nordjylland. Nordjylland Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Enbrel Stelara Side

21 Det laveste salg ses i Region Hovedstaden, som har det højeste forbrug i sygehussektoren. Enbrel der tidligere blev brugt mest af i alle regioner falder generelt, hvorimod Stelara har været stigende i alle regioner, enten i den ene sektor eller i begge sektorer. Figur 13: Biologiske lægemidler udskrevet af lægepraksis eller sygehusafdelinger med dermatologi som hovedspeciale fordelt på regioner. Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Hovedstaden Sjælland Enbrel Stelara Mængdesalg i DDD pr. 1. indbygger Midtjylland Syddanmark Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Katarina Gesser på mail Statens Serum Institut, Dataleverancer og Lægemiddelstatistik, oktober 13 Side 1

22 Referencer 1 European Public Assessment Reports, besøgt den 1. oktober 13 på: 81d1&searchTab=searchByAuthType&alreadyLoaded=true&isNewQuery=true&status=Authorised&status=Withdra wn&status=suspended&status=refused&keyword=enter+keywords&searchtype=name&taxonomypath=&treenumber= &searchgenerictype=biosimilars&genericskeywordsearch=submit The countdown has begun: the two first two biosimilar monoclonal antibodies are now approved for marketing in Europe. Presse meddelelse 11. september 13, besøgt den 1. oktober 13 på: 3 RADS behandlingsvejledninger, besøgt den 1. oktober 13 på: RADS møder. Referat fra 13. møde torsdag den 1. oktober 13, besøgt den 1. oktober 13 på Sygehusmedicin/Referat%af%13%%RADS%møde.ashx Personlig kommunikation med Bo Barfod, Amgros I/S RADS monitorering, besøgt den 1. oktober 13 på: 7 Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis. Notat / 13, Sundhedsstyrelsen, besøgt den 1. oktober 13 på: ægemidler_13.ashx Side

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 14. september 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Fagudvalg for biologisk behandling

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Maj 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger En projektgruppe under RADS har det seneste halve år afdækket behov og ønsker til RADS monitorering i regionerne, og en ny rapporteringsform for

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger August 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Projektet omkring udvikling af ny rapporteringsform for efterlevelse af RADS vejledninger (monitorering) er i øjeblikket i pilotfasen. Herefter

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger På en række terapiområder vil der på grund af løbende markedsændringer i form af introduktion af nye lægemidler og markedsføring af biosimilære

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA)

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.)

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) Dagens hovedbudskaber Kvartalsrapporter og RADS monitorering fra AMGROS hvor kommer data fra og bruges de? Vi kan skabe overblikket i data Vi kan sammenligne data på tværs af regioner Vi leverer data og

Læs mere

Flere lægemidler til multipel sklerose

Flere lægemidler til multipel sklerose Flere lægemidler til multipel sklerose 2014 Medicinsk behandling af multipel sklerose i Danmark 2011-2013 Af Jeanette Carlsson Dataleverancer & Lægemiddelstatistik, jtt@ssi.dk Udgiver: Statens Serum Institut

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Ny model for vurdering af medicin

Ny model for vurdering af medicin Pressemøde fredag den 5. februar 2016 Ved Danske Regioners formand Bent Hansen og næstformand Jens Stenbæk Ny model for vurdering af medicin Fremskrivning af sundhedsudgifter 160 2016 = indeks 100 150

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kvalitetsindikatorer for biologisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (BIOIBD)

Kvalitetsindikatorer for biologisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (BIOIBD) Kvalitetsindikatorer for biologisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (BIOIBD) Indikatoroversigt 11. januar 2016 Indikator Indikator beskrivelse Indikator standard (%) Indikator type Bemærkning 1-CD

Læs mere

#$ % &' # ( & )#**+ (! #! #!. &!. / &! &.!!. - %! &0 ## # / %!! ) 1 ## # / * "4 31 1 ". & " 3! " &) " "!,6) " " " /3 7

#$ % &' # ( & )#**+ (! #! #!. &!. / &! &.!!. - %! &0 ## # / %!! ) 1 ## # / * 4 31 1 . &  3!  &)  !,6)    /3 7 ! " " $ % &' ( & )**+ ( &, -** * & &!!!. &!. / &! &.!!. - %! &0 / %!! ) 1 / *! "2! %4 5 "4 1 1 ". & "! " &) " "!,6) " " " / 7 %4-8 ( % 9 ( % :. ( % : ( % &; + %. $ + % &. $ & %!. & % " && % "

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis NOTAT Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis Revideret version af 25/2 2013 Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med

Læs mere

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012 7-0-0 Dagens indlæg Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) - hvordan går det med processen? Ved formand Svend Hartling 7. April 0 Politiske og økonomiske udfordringer Baggrund for RADS RADS

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Analyse af genoptræningsområdet ( 140)

Analyse af genoptræningsområdet ( 140) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til FL Kopi til Myndighedssekretariatet og Økonomiafsnittet Fra Rasmus Henius Thomasen Sagsnr./Dok.nr. 2015-060057 / 2015-060057-2 Myndighedssekretariat

Læs mere

Forskelle i omkostninger ved administrering af biologiske lægemidler

Forskelle i omkostninger ved administrering af biologiske lægemidler Marie Jakobsen, Susanne Reindahl Rasmussen og Jakob Kjellberg Forskelle i omkostninger ved administrering af biologiske lægemidler Et casestudie inden for gastroenterologien Forskelle i omkostninger ved

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Side 1 af 39 C:\AdLib express\input\20110601t081631.978\biologicavalgtekst-hjside-30 5 2011.doc

Side 1 af 39 C:\AdLib express\input\20110601t081631.978\biologicavalgtekst-hjside-30 5 2011.doc Biologisk behandling af reumatologiske sygdomme: En status over de første 8 år 2000 2008 med biologisk behandling på Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring med fokus på præparatvalget. Udarbejdet,

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

D A N B I O. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO

D A N B I O. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO D A N B I O D A N S K R E U M A T O L O G I S K D A T A B A S E DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis Vidste du det om speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis DANSKE REGIONER 2009 1 Vidste du det om peciallægepraksis...? Danske er 2009 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser for biologisk behandling af dermatologiske lidelser Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013 Salg af liberaliserede lægemidler 26-213 213 Salg af liberaliserede lægemidler, 26-213 Af Ulrik Lindved Clausen Kontakt: Marie Ø. Hagedorn, MAOH@SSI.DK Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution:

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling)

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) TIL MODTAGERNE PÅ VEDLAGTE LISTE Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) Neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark

Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark hvor indikationen er gigt-, mave-/tarmeller hudlidelser 2013 Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler

Læs mere

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 07-10-2013 Sag nr. 09/1736 Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand), Jørgen

Læs mere

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Temakapitel: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme 15.5.214 7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Flere og flere danskere har gennem de seneste år fået diagnosticeret én eller flere kroniske

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

igt$i Gigt fagforeningen

igt$i Gigt fagforeningen Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 465 Offentligt Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg 1 København K igt$i Gigt fagforeningen for alle med ondt i led, ryg og muskler 12. maj 29 Gigtforeningen

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere