Isterningsmaskiner Model S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isterningsmaskiner Model S"

Transkript

1 Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis et af disse kriterier ikke er opfyldt. Stedet skal være indendørs. Stedet skal være frit for luftbårne snavspartikler og andre snavspartikler. Omgivelsestemperaturen skal være min. 4,4 C (40 F), men må ikke overskride 43 C (110 F). Stedet må ikke være i nærheden af udstyr, som udsender varme, eller i direkte sollys. Stedet skal sikre tilstrækkelig plads til vand, afløb og elektriske forbindelser bag på isterningsmaskinen. Stedet må ikke blokere luftstrømmen gennem eller omkring isterningsmaskinen. Se nedenstående skema vedrørende de anbefalede afstande. S300/S320/S420/ S450/S500/S600/ S850/S1000 Fritstående; luftafkølet Vandafkølet og fjernstyret Top/sider 203 mm (8 ) *203 mm (8 ) Bag 127 mm (5 ) *127 mm (5 ) S1400/S1800 Fritstående; luftafkølet Vandafkølet og fjernstyret Top/sider 610mm (24 ) *203mm (8 ) Bag 305mm (12 ) *127mm (5 ) * Der er ingen krav vedrørende min. afstand. De angivne værdier har kun til formål at sikre en effektiv drift og vedligeholdelse. Isterningsmaskinen skal beskyttes, hvis den udsættes for temperaturer under frysepunktet 0 C (32 F). Garantien omfatter ikke skader, der opstår som følge af udsættelse for temperaturer under frysepunktet. Alle kabler skal opfylde kravene i de lokale og nationale standarder. Spænding Ved opstart (når den elektriske belastning er højest) er den maks. tilladte afvigelse i spændingen ± 10% i forhold til mærkespændingen. Isterningsmaskinen skal jordes med overholdelse af kravene i de lokale og nationale standarder vedrørende elektricitet. Sikring/afbryder Isterningsmaskinen skal forsynes med en separat afbryder med en indbyrdes kontaktafstand på 3 mm. Afbryderne skal opfylde kravene i H.A.C.R. standarden (gælder ikke i Canada). Kredsløbets min. strømforbrug Oplysninger om kredsløbets min. strømforbrug benyttes som hjælp i forbindelse med valg af kabelstørrelsen i strømforsyningen (kredsløbets min. strømforbrug svarer ikke til isterningsmaskinens strømforbrug i forbindelse med drift). Kabelstørrelsen (eller diameteren) afhænger også af placeringen, de anvendte materialer, længden osv. Dette skal fastlægges af en kvalificeret elektriker. (Vedrørende elektriske data henvises til skemaet på næste side). Manitowoc Foodservice Internationa S.A.S. 18 Chemin de Charbonnières F Ecully Cedex Téléphone : +33 (0) Fax : +33 (0) Site Web Part # /07 1

2 Elektriske data vedrørende isterningsmaskiner Isterningsmaskin e S300 S320 S420/S450 S500 S600 S850 S1000 S1200 S1400 S1600 S1800 Spænding Luftafkølet Vandafkølet Fjernstyret Fase Cyklus Maks. sikring/ afbryder Alle tilslutninger skal opfylde kravene i de lokale og nationale standarder. Kredsløbets min. strømforbrug Maks. sikring/ afbryder Kredsløbets min. strømforbrug Maks. sikring/ afbryder Kredsløbets min. strømforbrug 115/1/ N/A N/A 230/1/ N/A N/A 115/1/ N/A N/A /1/ N/A N/A 230/1/ N/A N/A 115/1/ N/A N/A /1/ N/A N/A 230/1/ N/A N/A 115/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /3/ /1/ /1/ /3/ /1/ /1/ N/A N/A /3/ N/A N/A 230/1/ N/A N/A /1/ /3/ /1/ /1/ /3/ /1/ /1/ /3/ /1/ Størrelse/forbindelser til vandindtag og afløb Placering Vandindtag til fremstilling af isterninger Vandafløb til fremstilling af isterninger Kondensatorens vandindtag Kondensatorens vandafløb Afløb til opbevaringsboks Tilslut kun et vandindtag med drikkevand. Slut ikke isterningsmaskinen til et varmtvandsindtag. Montér en vandafspærringsventil. Isolér vandindtags- og afløbsledningerne for at hindre kondensation. Vandtemperatur Vandtryk Isterningsmaskinens samling Min. 4,4 C (40 F) Maks. 32,2 C (90 F) Min. 20 psi (1,4 bar) Maks. 80 psi (5,5 bar) Min. 4,4 C (40 F) Maks. 32,2 C (90 F) 1 Min. = Minimum 2 Maks. = Maksimum Min. 20 psi (1,4 bar) Maks. 150 psi (10,3 bar) /4 indvendigt gevind 1/2 indvendigt gevind 1/2 indvendigt gevind 3/4 indvendigt gevind Slangestørrelse op til isterningsmaskinens samling Indv. diameter min. 9,5 mm (3/8 ) Indv. diameter min. 12,7 mm (1/2 ) Indvendigt gevind Indv. diameter min. 12,7 mm (1/2 ) Indv. diameter min. 19,1 mm (3/4 ) 2

3 Brug og vedligeholdelse KONTROL AF ISTERNINGENS TYKKELSE Inden afsendelse fra fabrikken er sonden for broens tykkelse blevet indstillet til en tykkelse på 0,32 cm (1/8 ). Bemærk: Kontrollér, at forhænget til vand er placeret korrekt i forbindelse med udførelse af denne kontrol. Forhænget hindrer vandet i at sprøjte ud fra bundkarret. 1. Kontrollér broen mellem isterningerne. Den skal have en tykkelse på ca. 0,32 cm (1/8 ). 2. Drej stilleskruen på sonden for isterningens tykkelse med uret for at øge broens tykkelse. Drej stilleskruen mod uret for at reducere broens tykkelse. VANDNIVEAU Sensoren for vandniveau er indstillet til at fastholde det korrekte vandniveau over vandpumpens hus. Vandniveauet kan ikke justeres. Kontrollér, om sonden for vandniveau er beskadiget (bøjet sonde osv.), hvis vandniveauet er forkert. Reparér eller udskift eventuelt sonden. STILLESKRUE 1/8 BRO MELLEM FOR ISTERINGERNE PLACERING AF SONDE FOR VANDNIVEAU SV3141 SV3113 SV3132 SV3113 SV3132 Justering af isterningens tykkelse 3. Kontrollér, at ledningen til sonden for isterningens tykkelse og konsollen ikke indskrænker sondens bevægelse. 3

4 Sekvens ved brug Vippekontakten skal være indstillet i on positionen og forhænget til vand skal være placeret korrekt på fordamperen, inden isterningsmaskinen kan starte. START FØRSTE GANG ELLER START EFTER AUTOMATISK AFBRYDELSE 1. Tømning af vand Inden kompressoren starter, aktiveres vandpumpen og magnetventilen for tømning af vand i 45 sekunder for at tømme isterningsmaskinen fuldstændigt for vand. Denne funktion sikrer, at cyklussen for fremstilling af isterninger indledes med frisk vand. Endvidere aktiveres opsamlingsventilen/-ventilerne i forbindelse med tømning af vand. Ventilen/ventilerne forbliver aktiveret i yderligere 5 sekunder (50 sekunder i alt) i forbindelse med start af systemet for den indledende afkøling. Kun S1000 S1400 S Luftkompressoren aktiveres i cyklussens sidste 10 sekunder. 2. Start af system for afkøling Kompressoren starter efter tømningen af vand (varighed: 45 sekunder) og den forbliver tændt i den samlede fryseog opsamlingscyklus. Ventilen for påfyldning af vand aktiveres samtidig med kompressoren. Opsamlingsventilen/-ventilerne forbliver aktiveret i 5 sekunder i forbindelse med den indledende start af kompressoren. Herefter afbrydes ventilen/ventilerne. Når kompressoren starter, sluttes strøm til motoren for kondensatorens ventilator (luftafkølede modeller) i den samlede fryse- og opsamlingscyklus. Motoren for ventilatoren er tilsluttet en trykkontrol for ventilatorens cyklus og derfor tændes og slukkes den skiftevist (kompressoren og motoren for kondensatorens ventilator er tilsluttet kontaktoren. Hver gang kontaktorens spole aktiveres, forsynes kompressoren og motoren for ventilatoren med strøm). FRYSECYKLUS 3. Indledende afkøling Kompressoren tændes i 30 sekunder (60 sekunder i den indledende cyklus) inden forsyning af vand, således at fordamperen afkøles. Ventilen for påfyldning af vand forbliver aktiveret, indtil sonden for vandniveau registrerer, at niveauet er korrekt. 4. Frysning Vandpumpen starter på ny efter den indledende afkøling. Et ensartet vandflow sendes på tværs af fordamperen og ind i hvert rum til isterninger, hvor det fryser til is. Ventilen for påfyldning af vand tændes og slukkes endnu en gang for at fylde bundkarret på ny. Når der er blevet dannet en tilstrækkelig mængde is, berører vandflowet (ikke isterningerne) sonden for isterningernes tykkelse. Opsamlingscyklussen indledes, når vandet har været i kontakt med sonden konstant i ca. 10 sekunder. Isterningsmaskinen kan ikke indlede opsamlingscyklussen før sikkerhedsintervallet for en 6 minutters frysecyklus er blevet overskredet. OPSAMLINGSCYKLUS 5. Tømning af vand Opsamlingsventilen/-ventilerne åbnes ved indledning af tømningen af vand for at sende varmt kølemiddel ind i fordamperen. Vandpumpen forbliver aktiveret og ventilen for tømning af vand aktiveres i 45 sekunder for at tømme vandet ned i bundkarret. Ventilen for påfyldning af vand aktiveres (tændes) og frakobles (slukkes) udelukkende på baggrund af tidsrum. Ventilen for påfyldning af vand aktiveres i de sidste 15 sekunder af intervallet for tømning af vand (45 sekunder). Efter tømningen af vand (45 sekunder) frakobles ventilen for påfyldning af vand, vandpumpen og ventilen for tømning af vand (vedrørende yderligere detaljer henvises til Justering af tømning af vand ). 4

5 6. Opsamling Opsamlingsventilen/-ventilerne forbliver åben/åbne og kølemidlet opvarmer fordamperen. Herved glider isterningerne som en samlet plade ud af fordamperen og ind i opbevaringsboksen. Pladen af isterninger drejer forhænget til vand udad og åbner således kontakten for opbevaringsboksen. Den midlertidige åbning og efterfølgende lukning af kontakten for opbevaringsboksen afslutter opsamlingscyklussen og tilbagestiller isterningsmaskinen til frysecyklussen (trin 3-4). Kun S1000 S1400 S1800- Luftkompressoren aktiveres efter 35 sekunder og forbliver aktiveret i den samlede opsamlingscyklus. Luftkompressoren aktiveres automatisk i 60 sekunder, når opsamlingscyklussen overskrider 75 sekunder i den foregående cyklus. AUTOMATISK AFBRYDELSE 7. Automatisk afbrydelse Når opbevaringsboksen er fyldt ved afslutning af en opsamlingscyklus, falder isterningerne ikke ned og forhænget til vand fastholdes i åben position. Isterningsmaskinen afbrydes, når forhænget til vand har stået åbent i 30 sekunder. Isterningsmaskinen forbliver slukket i 3 minutter. Herefter kan den starte automatisk. Isterningsmaskinen forbliver slukket, indtil der er blevet fjernet en tilstrækkelig mængde isterninger fra opbevaringsboksen, således at det er muligt for isterningerne at falde ned og fjerne sig fra forhænget til vand. Når forhænget til vand svinger tilbage til driftspositionen, lukkes kontakten for opbevaringsboksen på ny og isterningsmaskinen starter på ny (trin 1-2), forudsat at forsinkelsen på 3 minutter er udløbet. SIKKERHEDSTIMERE CYKLUS FOR SKYLNING MED VARMT VAND Ved at lukke fordamperens bageste del er det muligt for isterningerne at ophobe sig på fordamperens bageste del og på plastdelene i fordamperens ramme. Efter 200 fryse-/opsamlingscyklusser indleder styrekortet en skylning med varmt vand. Der sker følgende efter afslutning af den 200. opsamlingscyklus: LED erne for rengøring og opsamling tændes for at angive, at isterningsmaskinen er i færd med at blive skyllet med varmt vand. Kompressoren og opsamlingsventilen forbliver aktiverede. Vandpumpen aktiveres. Vandindtagsventilen aktiveres, indtil vandet når op til sonden for vandniveau. Kompressoren og opsamlingsventilen opvarmer vandet i 5 minutter, hvorefter de slukkes. Vandpumpen forbliver aktiveret i yderligere 5 minutter (10 minutter i alt), hvorefter den slukkes. Cyklussen for skylning med varmt vand kan afsluttes ved at flytte vippekontakten til off positionen og herefter tilbage til on positionen. Styrekortet er forsynet med følgende timere, som ikke kan justeres: Isterningsmaskinen skal udføre frysecyklussen i 6 minutter, inden det er muligt at indlede opsamlingscyklussen. Maks. tidsrummet for frysning er 60 minutter. Styrekortet indleder automatisk en opsamlingscyklus (trin 5-6) efter udløbet af dette tidsrum. Maks. tidsrummet for opsamling er 3,5 minut. Styrekortet indleder automatisk en frysecyklus (trin 3-4) efter udløbet af dette tidsrum. 5

6 INDVENDIG RENGØRING OG DESINFEKTION - GENERELT Rengør og desinficér isterningsmaskinen hver 6. måned for at sikre effektiv drift. Kontakt en kvalificeret servicevirksomhed, med henblik på test af vandkvaliteten og råd vedrørende den fornødne behandling af vandet eller installation af AuCS udstyret (automatisk rensesystem), hvis isterningsmaskinen skal rengøres og desinficeres hyppigere. Det er muligt at adskille isterningsmaskinen med henblik på rengøring og desinfektion, hvis den er meget snavset. Benyt kun rengøringmiddel (art. nr ) og desinfektionsmiddel (art. nr ) til isterningsmaskinen, som er godkendt af Manitowoc. Det er ulovligt at benytte rengørings- og desinfektionsmidlerne i modstrid med anvisningerne på produkternes emballage. Læs og forstå alle oplysninger på emballagen inden brug. Bland ikke rengørings- og desinfektionsmidlerne til isterningsmaskinen sammen. Det er ulovligt at benytte rengørings- og desinfektionsmidlerne i modstrid med anvisningerne på produkternes emballage. Trin 4 Indled rengøringscyklussen ved at flytte vippekontakten til skylning positionen. Vandet flyder gennem ventilen for tømning af vand og ned i afløbet. LED en for rengøring tændes for at angive, at isterningsmaskinen er indstillet til rengøringsfunktionen. Trin 5 Vent 2 minutter, eller indtil vandet begynder at flyde ud over fordamperen. Trin 6 Hæld den korrekte mængde Manitowoc rengøringsmiddel til isterningsmaskinen gennem bundkarret. Model S300/S320/S420 S450/S500/S600/S850/S1000 S1400/S1800 Mængde af rengøringsmiddel 88 ml (3 ounces) 150 ml (5 ounces) 266 ml (9 ounces) Trin 7 Isterningsmaskinen udfører automatisk en rengøringscyklus, der varer 10 minutter. Herefter udføres seks skyllecyklusser, hvorefter maskinen slukkes. LED en for rengøring slukkes for at angive, at rengøringscyklussen er afsluttet. Den samlede cyklus varer ca. 30 minutter. Trin 8 Flyt vippekontakten til off positionen, når rengøringen er afsluttet. Se Desinfektionsprocedure på næste side. Bær gummihandsker og sikkerhedsbriller (og/eller visir) i forbindelse med håndtering af rengørings- og desinfektionsmidlerne til isterningsmaskinen. RENGØRINGSPROCEDURE Rengøringsmidlet til isterningsmaskinen benyttes til fjernelse af kalkaflejringer eller andre mineralske aflejringer. Rengøringsmidlet benyttes ikke til fjernelse af alger eller slim. Vedrørende fjernelse af alger eller slim henvises til Desinfektionsprocedure på næste side. Trin 1 Trin 2 Indstil vippekontakten i off positionen efter afslutning af en opsamlingscyklus, når isterningerne har forladt fordamperen. Alternativt er det muligt at indstille vippekontakten i off positionen for at lade isterningerne smelte fra fordamperen. Forcér aldrig isterningerne bort fra fordamperen. Der er risiko for beskadigelse. Trin 3 Tøm opbevaringsboksen for isterninger. 6

7 DESINFEKTIONSPROCEDURE Benyt desinfektionsmiddel til fjernelse af alger eller slim. Benyt ikke desinfektionsmidlet til fjernelse af kalkaflejringer eller andre mineralske aflejringer. Trin 1 Indstil vippekontakten i off positionen efter afslutning af en opsamlingscyklus, når isterningerne har forladt fordamperen. Alternativt er det muligt at indstille vippekontakten i off positionen for at lade isterningerne smelte fra fordamperen. Forcér aldrig isterningerne bort fra fordamperen. Der er risiko for beskadigelse. Kobl strømmen fra isterningsmaskinen (og eventuelt også fra dispenseren) med hovedafbryderen inden udførelse af de efterfølgende indgreb. Trin 4 Bland en opløsning af vand og desinfektionsmiddel. Opløsning Vand Blandet med Desinfektionsm iddel 23 l (6 gal) 120 ml (4 oz.) desinfektionsmiddel Trin 5 Benyt opløsningen med desinfektionsmiddel og desinficér (aftør) alle dele og overflader på isterningsmaskinen med en svamp eller en klud. Desinficér følgende områder: A. Sidevægge B. Sokkel (området over bundkarret) C. Fordamperens plastdele D. Opbevaringsboks eller dispenser Trin 6 Lad være at skylle de rensede arealer. Trin 7 Montér de fjernede dele. Tilslut strømmen på ny og indstil vippekontakten i on positionen. Trin 2 Tøm opbevaringsboksen for isterninger. Trin 3 Fjern alle isterningsmaskinens dele som beskrevet i Fjernelse af dele i forbindelse med rengøring/desinfektion. 7

8 FJERNELSE AF DELE I FORBINDELSE MED RENGØRING/DESINFEKTION Trin 1 Frakobl strømmen og vandforsyningen til isterningsmaskinen (og eventuelt også til dispenseren). Kobl strømmen fra isterningsmaskinen (og eventuelt også fra dispenseren) med hovedafbryderen inden udførelse af de efterfølgende indgreb. Trin 2 Tøm opbevaringsboksen for isterninger. Trin 3 Fjern forhænget til vand og de komponenter, som skal rengøres eller desinficeres. Vedrørende fjernelse af disse dele henvises til de efterfølgende sider. Bær gummihandsker og sikkerhedsbriller (og/eller visir) i forbindelse med håndtering af rengørings- og desinfektionsmidlerne til isterningsmaskinen. Trin 4 Læg den/de fjernede del/dele i blød i en passende opløsning. Opløsning Vand Blandet med Rengøringsmid del 4 l (1 gal) 500 ml (16 oz.) rengøringsmiddel Desinfektionsm iddel 23 l (6 gal) 120 ml 4 oz.) desinfektionsmiddel Trin 5 Benyt en blød børste eller en svamp (ikke en stålbørste) og rengør delene forsigtigt. Bland ikke rengørings- og desinfektionsmidlerne sammen. Det er ulovligt at benytte rengørings- og desinfektionsmidlerne i modstrid med anvisningerne på produkternes emballage. Læg ikke vandpumpens motor i blød i rengørings- eller desinfektionsopløsningen. Trin 6 Benyt opløsningen med desinfektionsmiddel og desinficér (aftør) isterningsmaskinen og hele opbevaringsboksen/dispenseren indvendigt med en svamp eller en klud. Trin 7 Lad være at skylle de rensede arealer. Trin 8 Montér de fjernede dele. Bemærk: Hvis sonden for isterningernes tykkelse og sonden for vandniveau ikke skylles omhyggeligt, kan der efterlades rester. Dette kan medføre funktionsforstyrrelser i isterningsmaskinen. Børst eller gnid sonderne i forbindelse med afskylningen for at opnå så gode resultater som muligt. Tør sonderne omhyggeligt inden installation. Trin 9 Tilslut vand- og strømforsyningen. 8

9 9

10 10

Q Model Ismaskiner. Installation. Elektricitet. Placering af ismaskinen

Q Model Ismaskiner. Installation. Elektricitet. Placering af ismaskinen Q Model Ismaskiner Installation Placering af ismaskinen Den valgte placering for ismaskinen skal være i overensstemmelse med følgende kriterier. Hvis ikke alle kriterier er i overensstemmelse, skal en

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

QuietQube ismaskiner model Q1400C. Installation. Placering af ismaskinen. Placering af kondensatoren

QuietQube ismaskiner model Q1400C. Installation. Placering af ismaskinen. Placering af kondensatoren QuietQube ismaskiner model Q1400C Installation Placering af ismaskinen Den valgte placering for ismaskinen skal opfylde følgende kriterier. Hvis et af disse kriterier ikke opfyldes, vælges en anden placering.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spabad fra GBwood - Guide

Spabad fra GBwood - Guide Spabad fra GBwood - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra GBwood. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser guiden,

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Post Mix Soda køle enheder Modeller 2803, 11M, 38M, 44M og 50M

Post Mix Soda køle enheder Modeller 2803, 11M, 38M, 44M og 50M TUC025 11/07 Post Mix Soda køle enheder Modeller 2803, 11M, 38M, 44M og 50M Installation Inden du fortsættes med installationen, så verificer at alle krav til tag monteret fjernkondensorenhed (hvis anvendes)

Læs mere

Afsnit Emne Side. 1 Introduktion... 3. 2 Udpakning... 3. 3 Placering og tilslutning... 4. 4 Betjening og symbolforklaring... 6

Afsnit Emne Side. 1 Introduktion... 3. 2 Udpakning... 3. 3 Placering og tilslutning... 4. 4 Betjening og symbolforklaring... 6 Indhold Afsnit Emne Side 1 Introduktion... 3 2 Udpakning... 3 3 Placering og tilslutning... 4 4 Betjening og symbolforklaring... 6 5 Opbevaring af æg... 6 6 Temperatur... 7 7 Fugtighed og ventilation...

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk.

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Der tages forbehold for produktændringer. Copyright: Welldana Innocare. Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye BioBidet. Denne manual skal gennemlæses grundigt og forstået forud for montage

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere