Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning"

Transkript

1

2 Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren... Kapacitet Tvättvikt Programschema 7 Förbrukning Underhåll 8-9 Rengöring av filter Rengöring av kondensorn Tömning av vattentanken Allmänt om tvätt och tork 10 Om maskinen inte fungerar 11 Service 12 Service och reservdelar Konsumentkontakt Reklamation För installatören Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Installation Tumlarens placering Elanslutning Väggmontage Käyttöohje 16 Brugsanvisning

3 Säkerhetsinformation Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tumlaren installeras och tas i bruk. Då kommer den att fungera på ett tillfredställande sätt och ge största nytta. Alla som använder tumlaren ska vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med torktumlaren vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder tumlaren kan läsa om de olika funktionerna och säkerhetsinstruktionerna. Vid installation och service Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten ska utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom. Maskinen är tung, var försiktig vid flyttning av produkten. Om tumlaren installeras i badrum utan fast elinstallation måste jordfelsbrytare användas. Se till att maskinen inte står på anslutningssladden samt att inget täpper till ventilationsöppningen i dörrens nederkant om den står på ett mattäckt golv. Maskinens anslutningskabel skall anslutas till ett jordat eluttag, som skall sitta lättåtkomligt. Fast elanslutning av maskinen (gäller ej för Finland) får endast utföras av behörig fackman. Vid skador på anslutningskabel eller om den ska ersättas av en längre kabel, ska en av leverantören auktoriserad serviceföretag anlitas. De justerbara fötterna får inte avlägsnas, de ser till att det finns ventilation även under torktumlaren. Service och eventuella reparationer ska utföras av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast original reservdelar. Försök aldrig reparera maskinen själv! Barnsäkerhet Tänk på att plastpåsarna som ingår i emballaget kan vara livsfarliga leksaker för småbarn. Torktumlaren ska skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar. Kontrollera att inte främmande föremål eller husdjur finns i trumman innan torktumlaren används. Vid användning av tumlaren Torktumlaren är endast avsedd för torkning av kläder för normalt bruk och enligt denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person eller egendom. Överbelasta inte maskinen (se Betjäning ). Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel och dyligt, ska inte torkas i maskinen, eftersom dessa kemikalier kan orsaka brandrisk på grund av sin flyktighet. Följande material ska inte heller tumlas: Kuddar, dynor, dunvaror etc (de är värmeackumulerande och risk för överhettning föreligger) Ylle, på grund av ihopfiltning Särskilt känsliga tyger, såsom syntetiska gardiner, siden etc. Tvättade plagg som består av skumgummi eller gummiliknande material får inte tumlas. Ta för vana att rengöra kondensorn regelbundet. Genom att hålla kondensorn så ren som möjligt förbättras tumlarens effektivitet och torktiden förkortas. Stäng alltid av tumlaren efter användandet. Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är rengjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är skadat (risk för överhettning föreligger, tvätten kan skadas). Vid skrotning av tumlaren Symbolen på produkten, eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt, bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning, bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan

4 Produktbeskrivning

5 Produktbeskrivning 1. Lucköppning (för reglaget åt höger) Undvik att öppna luckan under pågående program. 2. Plats för programschema (dekal) 3. Manöverpanel Signallampor A. Lyser under torkningsfasen. B. Lyser när vattentanken är full. Startknapp C. Efter val av program och tid startas tumlaren genom att trycka in knappen. Timervred D. Med detta vred väljer du lämplig torktid för bomull (max 120 min) och syntet (max 80 min). 4. Varmluftsutblås 5. Ställbara fötter Ska justeras så att tumlaren står vågrätt. 6. Luftkanaler - får inte vara förtäckta. 7. Filter Ska rensas före eller efter varje torkomgång. Luddfiltret sitter innanför grovfiltret och kan tas bort för rengöring. 8. Kondensor Denna sitter inmonterad i luckan och skall rengöras med jämna mellanrum. 9. Torktrumma 10. Dataskylt 11. Vattentank för kondensvatten Denna fylls med det kondenserade vattnet och skall tömmas före eller efter varje torkomgång. Om tanken blir fylld tänds en varningslampa (B) och tumlaren stannar automatiskt och kan ej startas förrän tanken tömts. 12. Fäste för väggmontage 13. Anslutningskabel 14. Plats för anslutning av avloppsslang Som extra tillbehör finns en avloppsslang för dig som vill och kan ansluta din tumlare till direktavloppet. Avloppsslangen ansluter du på stosen (14) efter det att du har lossat slangklämman och tagit bort pluggen. Ansluter du din tumlare med en avloppsslang fylls ej vattentanken. 3 A D C B - 5 -

6 Betjäning Innan du använder tumlaren första gången Lägg i några fuktiga tygbitar som du inte är rädd om och kör ca 15 minuter för att försäkra dig om att det inte finns damm eller smuts i torktumlaren. 1. Kontrollera att tumlaren är elektriskt ansluten. 2. Öppna luckan genom att föra reglaget åt höger (A). 3. Kontrollera att luddfiltret (B) är rent och att grovfiltret (C) är nedfällt och insnäppt på sin plats. 4. Kontrollera att vattentanken (D) är tömd och helt inskjuten på sin plats. 5. Stoppa in den tvätt som skall tumlas. Se till att den inte hamnar utanför trumman. Blanda inte syntet- och naturmaterial. 6. Stäng luckan. 7. Välj Bomull eller Syntet, samt lämplig tid med vredet (E). 8. Tryck in startknappen (F). Det är inte lämpligt att öppna luckan när tumlaren är igång, för att vatten kan rinna ut ur maskinen. Kapacitet (torra plagg) Bomull max 3.4 kg Syntet max 1.5 kg Tvättvikt (torra plagg) För att du ska kunna fylla din torktumlare rätt, är här några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg. Badrock Påslakan Lakan Blus Frottéhanduk Skjorta Nattlinne Pyjamas Kortkalsong Långkalsong Örngott Sockor ~1.2 kg ~0,7 kg ~0,5 kg ~0,1 kg ~0,2 kg ~0,2 kg ~0,2 kg ~0,2 kg ~0,1 kg ~0,3 kg ~0,2 kg ~0,1 kg C B A F E D - 6 -

7 Programschema Vilket program ska jag välja till vilken tvätt? Tidsstyrd torkning Detta programschema är till för att vägleda dig när du torkar dina textilier. Programvredet är uppdelat i två halvor: symboliserar bomull och här kan du välja upp till 120 minuters torktid eftersom bomull och tjocka naturmaterial kräver lång torktid. symboliserar syntet och fintvätt vilka är känsligare och torkas vid lägre temperatur. Här är tiden maximerad till 80 minuter. Övertorka inte plaggen. De kan då bli svåra att stryka och kan kännas lite sträva. I de sista 8-12 minuterna av tumlingen sker en avkylning av plaggen för att minska risken för skrynkling. BOMULL TORKTID max 120 min Tidigare centrifugering Typ av tvätt Torkningsgrad ca. 800 varv/min Bomullsplagg Torrt 3,4 kg min Frotté 2,0 kg min Trikå 1,0 kg min Lakan Handdukar Stryktorrt 3,4 kg min 2,0 kg min 1,0 kg min SYNTET TORKTID max 80 min Typ av tvätt Torkningsgrad Kort centrifugering Plagg som skall torkas med reducerad värme Fintvätt Torrt 1,5 kg min 1,0 kg min Temperaturkänsliga 0,7 kg min plagg (se plaggets tvättråd) Stryktorrt 1,5 kg min 1,0 kg min 0,7 kg min Förbrukning enl Europa standard EN Energi 2,47 kwh/3,4 kg bomull Förbrukningsuppgifterna på energideklarationen är enligt direktivet 92/75 EEC och refererar till 90 minuters program

8 Underhåll Rengöring av filter För att din torktumlare ska kunna fungera ordentligt skall filtren rensas före eller efter varje torkomgång. Gör så här: 1. Öppna luckan. 2. Fäll upp grovfiltret (Bild A). 3. Borsta bort luddet från luddfiltret (Bild B), som sitter under grovfiltret. Ibland kan du behöva ta bort luddfiltret för att göra rent det på båda sidorna. Se då till att du placerar tillbaka luddfiltret ordentligt efter rengöringen innan du stänger igen grovfiltret. Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är rengjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är skadat (risk för överhettning föreligger). Rengöring av kondensorn Ludd följer alltid med luftströmmarna och detta sker i alla tumlare. Därför samlas också lite ludd i kondensorn som måste rengöras då och då. För att komma åt och rengöra kondensorn gör du så här: 1. Öppna luckan och fäll upp grovfiltret. 2. Ta bort luddfiltret och fäll igen grovfiltret. 3. Fatta tag i fördjupningarna med fingrarna överst på kondensorn och pressa med tummarna mot luckan (Bild C + D). Nu lossnar kondensorn och du kan lyfta den utåt/uppåt. Var försiktig så att den känsliga aluminiumplåten inte skadas. 4. Vänd den upp och ner, dammsug den på båda sidorna. Ta bort den röda dräneringspluggen i kondensorns underkant (Bild E). Lägg kondensorn vågrät och fyll på med vatten genom filteröppningen. Låt därefter kondensorn ligga i blöt i ca 5 min och duscha sedan med varmt vatten på båda sidorna (Bild F). Torka kondensorn försiktigt efteråt. Glöm ej sätta tillbaka den röda dräneringspluggen (Bild G). 5. Sätt dit kondensorn igen. Se till att placera nederdelen i skårorna i platsen för kondensorn i luckan. Tryck varsamt kondensorn på plats tills det hörs/känns ett litet knäpp. Återplacera luddfiltret och stäng grovfiltret igen. A B C D E F G - 8 -

9 Underhåll Tömning av vattentanken Om du har anslutit din tumlare med avloppsslang direkt till avloppet kan du hoppa över detta avsnitt. En lampa på kontrollpanelen lyser när det är dags att tömma vattentanken. Om detta sker under pågående torkning, stannar tumlaren och tanken måste tömmas. Se därför till att tömma tanken före eller efter varje torkning. Då riskerar du inte att torkprogrammet avbryts. Tömningen sker på följande sätt: 1. Öppna luckan. 2. Dra ut tanken (Bild A). 3. Fäll upp locket och töm ur vattnet (Bild B). 4. Stäng locket och skjut in tanken igen. Tryck in den tills du känner att den har fastnat ordentligt. A B - 9 -

10 Allmänt om tvätt och tork Sortera Sortera alltid tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i respektive plagg) och önskad torrhetsgrad och lägg in plaggen uppluckrade i tumlaren. Dra igen blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan och örngott ska knytas ihop så att inte mindre plagg hamnar inuti. Tvätt behandlad med stärkelse Stärkt tvätt kan också torkas i tumlare. För att uppnå ett bra resultat bör du välja en tid som garanterar dig en kvarvarande fuktighet t.ex. stryktorrt. Efter avslutat program torkas trumman ren med en fuktig trasa. Torka sedan torrt så att inga stärkelserester finns kvar. Centrifugera Tvätten ska vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar att du använder en tvättmaskin med minsta centrifugering på 800 varv/min, alternativt en separat centrifug. Ju högre centrifugeringsvarvtal desto snabbare och energisnålare torktumling. Även strykfribehandlade plagg som skjortor ska centrifugeras mellan sekunder före torktumling. Ladda rätt En överfull tumlare ger dig alltför skrynkliga plagg. I en för liten fylld tumlare torkas tvätten oekonomiskt. Ludd Efter första användningen av torktumlaren, blir du nog förvånad av mängden med ludd. Detta är helt normalt och betyder inte att din torktumlare slitit på tvätten. Under användning och tvätt för hand eller i tvättmaskin, lossnar fibrer och ludd, men sitter kvar löst på plaggens yta. Vid torkning på klädlina utomhus blåser fibrerna bort med hjälp av vinden. I en torktumlare samlas luddet i filtret och sväller genom torkningsprocessen. Detta faktum är av stor betydelse för personer med astma eller allergibesvär. Vad bör du inte tumla Speciellt känsliga material som t.ex. gardiner av syntet, ylleplagg, siden, textilier med metallinlägg och nylonstrumpor. Tvättade plagg som till största del består av dun, skumgummi eller gummiliknade material får inte torkas i tumlaren. Givetvis ska du inte tumla plagg som är olämpliga för tumling. De är oftast märkta med denna symbol. Plagg som behandlats med brandfarliga vätskor (tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel) får inte torkas i torktumlare på grund av brandrisken. Följ alltid textiltillverkarnas rekommendationer. Kan torkas i tumlare Plantorkning Krympning Beroende på kvalitet är framför allt trikåtextilier olika känsliga för krympning. För att undvika krympning får inte plaggen övertorkas. Eventuell krympning kan kompenseras genom sträckning. Vid nyanskaffning av trikåplagg rekommenderar vi att du har detta i åtanke när du väljer storlek

11 Om maskinen inte fungerar Fel Kontrollera Tumlaren startar inte. Är luckan ordentligt stängd? Är stickproppen ansluten i vägguttaget? Har säkringen (proppen) löst ut? Är timervredet korrekt inställt? Är vattentanken full? Är startknappen intryckt? Tvätten blir inte torr, eller torkningen tar lång tid. Var den valda torktiden för kort? Var tvättmängden för stor? Bomull max. 3,4 kg Syntet max. 1,5 kg Är luddfiltret igensatt? Är kondensorn igensatt? Var tvätten dåligt centrifugerad? Var syntetprogram valt? (Kortare torktid). Välj bomullsprogram, om tvätten tillåter det. Är rumstemperaturen för hög? Får ej överstiga +35 C. Det blir varmt runt tumlaren. Är rummet för litet? Förbättra ventilationen, öppna dörr eller fönster eller välj annan plats Försök aldrig reparera maskinen själv. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador och funktionsfel. Maskinen uppfyller kraven i följande EU-direktiv: - 73/23/EEC från lågspänningsdirektivet. - 89/336/EEC (inkl. ändringsdirektivet 92/31/EEC) - direktivet om elektromagnetisk kompabilitet

12 Service Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar, ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du via eller Gula sidorna under Hushålls-utrustning, vitvaror - service. I Finland får du information om det närmaste auktoriserade serviceföretag när du ringer tel (0,1597e/min+lna). Innan du beställer service, använd kontrollistan Om maskinen inte fungerar, för att eventuellt kunna avhjälpa felet på egen hand. Om service tillkallas för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att få stå för kostnaden. Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten. Dessa uppgifter kan du notera nedan: TYPE... MOD... PROD.NO... SER.NO... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? Konsumentkontakt Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel (0,1597 e/min (0,95 mk/min) +lna) eller via Reklamation Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Garanti (gäller för Finland) Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara kvittot, som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Kostnader kan debiteras även under tiden som omfattas av kostnadsfri service vid onödigt servicebesök om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte har följts Tekniska data Mått Höjd 686 mm Bredd 595 mm + gångjärn Djup 420 mm (luckan stängd) Djup 900 mm (luckan öppen 90 ) Vikt Netto 32 kg Kapacitet Bomull 3,4 kg Syntet 1,5 kg Elektrisk anslutning Spänning 230 V - 50 Hz Säkring 10 A Motor 170 W Effekt 2000 W

13 Uppackning Skador Anmäl eventuella transportskador omedelbart till den som ansvarat för transporten. Kontrollera att tumlaren är oskadad. Eventuella skador, felaktigheter eller saknade delar ska omedelbart anmälas till säljaren. Lämna aldrig förpackningsmaterial så att små barn kan leka med det. Tillbehör Konsol för väggmontage Extra tillbehör Monteringssats för pelarmontage Avloppsslang Extra tillbehör beställs genom din återförsäljare eller Electrolux Service. Uppge detaljernas artikelnummer enligt ovan. Materialmärkning Allt material i emballaget är miljövänligt. De olika plastsorterna är märkta och kan återvinnas: PE står för polyetylen och gäller påsen runt tumlaren och bruksanvisningens påse. PS står för formpressad polystyren och gäller de stötdämpande emballagedetaljerna. Kartongdelarna är tillverkade av återvinningsbart papper och bör lämnas på uppsamlingsställe för återvinning

14 Installation Tumlarens placering Tumlaren kan installeras på ett antal olika sätt. Vi vill visa dig de mest lämpliga. Det finns dock en del saker som du bör tänka på oavsett vilket sätt du väljer. Se alltid till att du installerar tumlaren i vågrätt läge för bästa funktion. Rumstemperaturen får ej överstiga +35 C vid drift. Om så är fallet, öppna dörr eller fönster under torkningen. Torktumlaren använder den omgivande luften till kylning. Utrymmet omkring tumlaren bör vara så dammfritt som möjligt. Om du placerar tumlaren med gångjärnssidan mot en vägg måste du lämna ett mellanrum mot väggen på minst 30 mm. Detsamma gäller om du placerar tumlaren mot ett skåp vars djup överstiger 370 mm. Detta för att luckan ska kunna öppnas tillräckligt för att få ut vattentanken. Se till att luftkanalerna inte är förtäckta. Tumlaren får ej installeras ovanför badkar eller i duschen. De justerbara fötterna får inte avlägsnas, de ser till att det finns ventilation även under tumlaren. Elanslutning Torktumlaren levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 230V, 10 A jordat uttag. Om tumlaren installeras i badrum utan fast elinstallation måste jordfelsbrytare användas. Fast elanslutning (gäller ej för Finland) av torktumlaren får endast göras av behörig elinstallatör

15 Installation Väggmontage Olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Köp något som passar väggarna i ditt hem. Använd minst 3 lämpliga fästbeslag för att fästa konsolen på väggen. Vid väggmontage är det viktigt att kontrollera att elkabeln räcker till vägguttaget när tumlaren väl är på plats. Alla elektriska ingrepp i tumlaren måste utföras av behörig elektriker. Om tumlaren placeras mellan väggskåp använder du dig av konsolen. Tänk bara på att lämna ett mellanrum åt vänster på minst 30 mm om skåpets djup överstiger 370 mm, så att luckan kan öppnas tillräckligt. Avståndet upp mot tak eller mot närmaste ovanliggande skåp måste vara minst 200 mm för att garantera en tillräckligt god ventilation ovanför tumlaren

16 Sisällys Käyttäjälle Turvaohjeita 17 Asennus ja huolto Lasten turvallisuus Kuivausrummun käyttö Kuivausrummun hävittäminen Tuotteen kuvaus Käyttö 20 Ennen ensimmäistä käyttökertaa Kapasiteetti Tekstiilien painoja Ohjelmakaavio 21 Energiankulutus Hoito Suodattimien puhdistus Kondensorin puhdistus Vesisäiliön tyhjennys Yleistä pesusta ja kuivauksesta 24 Jos kone ei toimi 25 Huolto 26 Huolto ja varaosat Kuluttajaneuvonta Takuu Asentajalle Tekniset tiedot 26 Pakkauksen purkaminen 27 Vauriot Varusteet Lisävarusteet Materiaalien merkinnät Asennus Kuivausrummun sijoitus Sähkökytkennät Seinäasennus

17 Turvaohjeita Lue käyttöohje ja sen huomautukset, neuvot ja varoitukset huolellisesti ennen kuivausrummun asennusta ja käyttöönottoa. Näin varmistat, että kuivausrumpu toimii oikein ja saat siitä suurimman hyödyn. Kaikkien kuivausrumpua käyttävien on tunnettava laitteen käyttö- ja turvallisuusominaisuudet. Säästä käyttöohje ja anna sen seurata kuivausrummun mukana muutossa tai omistajan vaihtuessa. Asennus ja huolto Kaikki asennustyöt ja muut toimenpiteet tuotteelle on annettava valtuutetun ammattihenkilön tehtäväksi. Asiantuntemattoman henkilön tekemät toimet voivat heikentää koneen toimintaa sekä aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja. Kone on raskas, ole varovainen siirtäessäsi sitä. Varmista, ettei liitäntäjohto ole puristuksessa koneen alla ja että luukun alareunassa oleva tuuletusaukko on vapaana, jos kone on sijoitettu matolle. Koneen pistoke on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, jonka tulee olla helposti käsillä. Jos liitäntäjohto on vaurioitunut tai se on vaihdettava pidempään, on tuottajan valtuuttaman huoltoliikkeen vaihdettava johto. Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa, ne varmistavat että koneen alla on riittävä tuuletus. Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Älä koskaan yritä korjata konetta itse. Lasten turvallisuus Muista, että pakkauksen muovipussit voivat olla hengenvaarallisia leikkikaluja pikkulapsille. Kuivausrummun käyttäjän tulee olla aikuinen. Älä anna lasten leikkiä sillä tai koskea säätimiin ja liikkuviin/irrotettaviin osiin. Tarkista aina ennen kuivattavan pyykin laittamista koneeseen, ettei rummussa ole vieraita esineitä tai lemmikkieläimiä. Kuivausrummun käyttö Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan normaalien käyttövaatteiden kuivaamiseen ja tämän käyttöohjeen mukaan. Sen käyttäminen muuhun tarkoitukseen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. Älä ylikuormita laitetta (ks. kohtaa Käyttö ). Pyykki, jota on käsitelty kemikaaleilla esim. tahranpoistoaineilla tai vastaavilla, on pestävä ennen sen kuivaamista kuivausrummussa. Näistä aineista haihtuvat höyryt voivat aiheuttaa paloriskin. Kuivausrumpuun ei myöskään saa laittaa: Tyynyjä, untuvatuotteita yms. (ne sitovat lämpöä ja voivat aiheuttaa ylikuumenemista). Villaa, huopaantumisen takia. Erityisen arkoja kankaita kuten tekokuituisia verhoja, silkkiä jne. Vaahtokumista tai kumimaisesta aineesta valmistettuja vaatteita. Ota tavaksi puhdistaa kondensori säännöllisesti. Kun se pidetään mahdollisimman puhtaana, toimii kone tehokkaammin ja kuivausaika lyhenee. Kytke kuivausrumpu pois päältä aina käytön jälkeen. Älä koskaan käynnistä kuivausrumpua ilman että nukkasuodatin on puhdistettu ja asetettu takaisin paikalleen, tai jos se on vahingoittunut (voi aiheuttaa ylikuumenemista, pyykki voi vahingoittua). Kuivausrummun hävittäminen Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristään ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu

18 Tuotteen kuvaus

19 Tuotteen kuvaus 1. Luukun avaus (työnnä salpa oikealle) Vältä avaamasta luukkua ohjelman käydessä. 2. Paikka ohjelmakaaviolle (tarra) 3. Käyttöpaneeli Merkkivalot A. Palaa kuivausvaiheen aikana. B. Palaa vesisäiliön ollessa täysi. Käynnistyspainike C. Ohjelmanvalinnan jälkeen käynnistetään kuivausrumpu painamalla painiketta. Ajastinvalitsin D. Tällä vääntimellä valitaan sopiva kuivausaika puuvillalle (enintään 120 min) ja tekokuiduille (enintään 80 min). 4. Lämpimän ilman ulospuhallus 5. Säädettävät jalat Säädetään niin, että kuivausrumpu on vaakasuorassa. 6. Ilmakanavat - eivät saa olla peitettyinä. 7. Suodatin Puhdistettava ennen jokaista kuivausta, tai jokaisen kuivauksen jälkeen. Nukkasuodatin on karkeasuodattimen sisällä ja sen voi irrottaa puhdistusta varten. 8. Kondensori Kondensori on asennettu luukkuun ja se on puhdistettava säännöllisin väliajoin. 9. Rumpu 10. Tietokilpi 11. Kondenssivesisäiliö Tiivistynyt vesi kerääntyy säiliöön ja se on tyhjennettävä joko ennen tai jokaisen kuivauksen jälkeen. Jos säiliö täyttyy, varoitusvalo (B) syttyy ja kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti. Rumpua ei voi käynnistää uudelleen, ennen kuin säiliö on tyhjennetty. 12. Seinäkiinnikkeen korvake 13. Liitäntäjohto 14. Tyhjennysletkun kiinnityskohta Lisätarvikkeena on saatavana tyhjennysletku, jonka avulla kuivausrumpu voidaan liittää suoraan viemäriin. Tyhjennysletku liitetään kohtaan (14). Löysää ennen letkun kiinnitystä letkuliitin ja irrota tulppa. Tyhjennysletkua käytettäessä kondenssivesisäiliö ei täyty A D C B

20 Käyttö Ennen ensimmäistä käyttökertaa Laita rumpuun muutamia kosteita kankaanpalasia, joita ei tarvitse varoa ja käytä rumpua noin 15 min. Näin varmistat, ettei rummussa ole pölyä eikä likaa. 1. Tarkista, että kuivausrumpu on kytketty sähköverkkoon. 2. Avaa luukku työntämällä salpa oikealle (A). 3. Tarkista, että nukkasuodatin (B) on puhdas ja että karkeasuodatin (C) on alhaalla ja napsautettu paikalleen. 4. Tarkista, että vesisäiliö (D) on tyhjä ja työnnetty kunnolla paikalleen. 5. Laita kuivattavat vaatteet rumpuun. Tarkista, että ne ovat kokonaan rummun sisällä. Älä sekoita teko- ja luonnonkuituja. 6. Sulje luukku. 7. Valitse Puuvilla tai Tekokuitu, sekä sopiva aika vääntimellä (E). 8. Paina käynnistyspainiketta (F). Luukun avaaminen ei ole suositeltavaa koneen ollessa käynnissä, koska koneesta voi valua vettä. Kapasiteetti (kuivat vaatteet) Puuvilla enintään 3,4 kg Tekokuitu enintään 1,5 kg Tekstiilien painoja (kuivat vaatteet) Tässä sinulle joitakin suuntaa antavia painoja auttamaan kuivausrummun oikein täyttämisessä. Esimerkit ovat puuvillatekstiilien painoja. Kylpytakki Pussilakana Lakana Pusero Froteepyyhe Paita Yöpaita Pyjama Lyhyet alushousut Pitkät alushousut Tyynynpäällinen Sukat ~ 1,2 kg ~ 0,7 kg ~ 0,5 kg ~ 0,1 kg ~ 0,2 kg ~ 0,2 kg ~ 0,2 kg ~ 0,2 kg ~ 0,1 kg ~ 0,3 kg ~ 0,2 kg ~ 0,1 kg C B A F E D

21 Ohjelmakaavio Mikä ohjelma millekin pyykille? Aikaohjattu kuivaus Tämän ohjelmakaavion avulla on helppo valita sopiva ohjelma. Ohjelmanväännin on jaettu kahteen puoliskoon: tarkoittaa puuvillaa. Puuvillalle voit valita jopa 120 minuutin kuivausajan, koska puuvilla ja paksut luonnonmateriaalit vaativat pitkän kuivausajan. tarkoittaa tekokuituja ja hienopestäviä tekstiilejä, jotka ovat arempia ja jotka on siksi kuivattava alhaisemmassa lämpötilassa. Kuivausaika on korkeintaan 80 minuuttia. Älä kuivaa tekstiilejä liikaa, koska niistä voi tulla vaikeasti silitettäviä ja ne voivat tuntua vähän karheilta. Kuivauksen viimeisten 8-12 minuutin aikana tapahtuu jäähdytys, joka estää vaatteiden rypistymistä. PUUVILLA KUIVAUSAIKA max 120 min Edeltävä linkous Tekstiilien tyyppi Kuivuusaste n. 800 kierr./min Puuvillatekstiilit Kuiva 3,4 kg min Frotee 2,0 kg min Trikoo 1,0 kg min Lakanat Pyyhkeet Silityskuiva 3,4 kg min 2,0 kg min 1,0 kg min TEKOKUITU KUIVAUSAIKA max 80 min Tekstiilien tyyppi Kuivuusaste Lyhyt linkous Alennetussa lämpötilassa kuivattavat tekstiilit Hienopesu Kuiva 1,5 kg min 1,0 kg min Lämmölle arat tekstiilit 0,7 kg min (ks. tekstiilien pesumerkintöjä) Silityskuiva 1,5 kg min 1,0 kg min 0,7 kg min Kulutus Europa standardin EN mukaan Energia: 2,47 kwh/3,4 kg puuvillaa Energiankulutustiedot on ilmoitettu direktiivin 92/75/ETY mukaisesti ja ne ilmoittavat kulutuksen 90 minuutin ohjelmassa

22 Hoito Suodattimien puhdistus Jotta kuivausrumpusi toimisi moitteettomasti, on suodattimet puhdistettava joko ennen tai jokaisen kuivauskerran jälkeen. A Tee näin: 1. Avaa luukku. 2. Käännä karkeasuodatin ylös (kuva A). 3. Harjaa nukka pois karkeasuodattimen alla olevasta nukkasuodattimesta (kuva B). Joskus nukkasuodatin on syytä irrottaa niin, että sen voi puhdistaa kummaltakin puolelta, varmista silloin, että nukkasuodatin on laitettu puhdistuksen jälkeen oikein paikoilleen, ennen kuin suljet karkeasuodattimen. Älä koskaan käynnistä kuivausrumpua ilman, että nukkasuodatin on puhdistettu ja laitettu oikein paikoilleen, tai kun nukkasuodatin on vaurioitunut (ylikuumenemisvaara!) B C Kondensorin puhdistus Nukkaa kulkeutuu aina ilmavirtausten mukana ja sitä tapahtuu kaikissa kuivausrummuissa. Siksi nukkaa kertyy jossain määrin myös kondensoriin, joka on silloin tällöin puhdistettava. Kondensoriin pääsee käsiksi ja sen voi puhdistaa näin: D 1. Avaa luukku ja käännä karkeasuodatin ylös. 2. Irrota nukkasuodatin ja sulje karkeasuodatin. 3. Tartu sormin kondensorin yläosassa oleviin loviin ja paina luukkua peukaloilla (kuva C + D). Kondensori irtoaa ja voit nostaa sen ulos/ylös. Ole varovainen, ettet vahingoita herkkää alumiinilevyä. 4. Käännä kondensori ylösalaisin ja imuroi sen kumpikin puoli. Irrota punainen, kondensorin alareunassa oleva tyhjennystulppa (kuva E). Aseta kondensori vaakasuoralle alustalle ja täytä se vedellä suodattimen aukosta. Anna kondensorin liota viitisen minuuttia. Suihkuta sitten kumpikin puoli lämpimällä vedellä (kuva F). Kuivaa kondensori sitten varovasti. Muista laittaa punainen tyhjennystulppa takaisin paikoilleen (kuva G). E F G 5. Laita kondensori takaisin paikoilleen. Aseta kondensorin alaosa luukussa oleviin loviin. Paina sitten kondensori paikoilleen niin, että kuuluu/tuntuu pieni napsahdus. Laita nukkasuodatin takaisin paikoilleen ja sulje karkeasuodatin

Indhold. Til installatøren. Til brugeren. Tekniske data 39 Udpakning 41 Skader Tilbehør Ekstratilbehør Materialemærkning

Indhold. Til installatøren. Til brugeren. Tekniske data 39 Udpakning 41 Skader Tilbehør Ekstratilbehør Materialemærkning Indhold Til brugeren Sikkerhedsinformationer 31 Installation og service Børnsikkerhed Brug af tørretumbleren Skrotning af tørretumbleren Produktbeskrivelse 32-33 Betjening 34 Før tørretumbleren tages i

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 EDH3676GW3 DA TØRRETUMBLER FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Käyttöoppaasi. LG RC-8015A http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909468

Käyttöoppaasi. LG RC-8015A http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909468 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL TORKTUMLARE KUIVAUSRUMPU TC 7102

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL TORKTUMLARE KUIVAUSRUMPU TC 7102 125993281_dk.qxd 30/01/03 13:27 Pagina 1 TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL TORKTUMLARE KUIVAUSRUMPU TC 7102 Udpakning: se side 13 Utpakking: se side 25 Uppackning: se sidan 37 Pakkauksen purkaminen: katso sivu

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI TC7102 http://da.yourpdfguides.com/dref/648534

Din brugermanual ZANUSSI TC7102 http://da.yourpdfguides.com/dref/648534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

EDPP47401DW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDPP47401DW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDPP47401DW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Innehåll. Start och program, 4 Val av program. Tvätt, 5-6 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider.

Innehåll. Start och program, 4 Val av program. Tvätt, 5-6 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider. Bruksanvisning TORKTUMLARE SV SF DK Innehåll SV Svenska, 1 NO Norsk, 31 Suomi, 11 Dansk, 21 Installation, 2 Lucköppning från motsatt sida Torktumlarens placering Ventilation Avlopp Elanslutningar Innan

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC5330 http://da.yourpdfguides.com/dref/625776

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC5330 http://da.yourpdfguides.com/dref/625776 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 Tak fordi De har valgt et apparat i serien af KRUPS-produkter

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Innehåll. Viktig information, 2. Start och program, 6 Val av program. Tvätt, 7-8 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider

Innehåll. Viktig information, 2. Start och program, 6 Val av program. Tvätt, 7-8 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider Bruksanvisning TORKTUMLARE SV DK SF Innehåll SV Svenska, 1 Dansk, 13 Suomi, 25 Viktig information, 2 NO Norsk, 37 Installation, 3-4 Torktumlarens placering Ventilation Elanslutningar Innan du startar torktumlaren

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere