Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning"

Transkript

1

2 Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren... Kapacitet Tvättvikt Programschema 7 Förbrukning Underhåll 8-9 Rengöring av filter Rengöring av kondensorn Tömning av vattentanken Allmänt om tvätt och tork 10 Om maskinen inte fungerar 11 Service 12 Service och reservdelar Konsumentkontakt Reklamation För installatören Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Installation Tumlarens placering Elanslutning Väggmontage Käyttöohje 16 Brugsanvisning

3 Säkerhetsinformation Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tumlaren installeras och tas i bruk. Då kommer den att fungera på ett tillfredställande sätt och ge största nytta. Alla som använder tumlaren ska vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med torktumlaren vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder tumlaren kan läsa om de olika funktionerna och säkerhetsinstruktionerna. Vid installation och service Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten ska utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom. Maskinen är tung, var försiktig vid flyttning av produkten. Om tumlaren installeras i badrum utan fast elinstallation måste jordfelsbrytare användas. Se till att maskinen inte står på anslutningssladden samt att inget täpper till ventilationsöppningen i dörrens nederkant om den står på ett mattäckt golv. Maskinens anslutningskabel skall anslutas till ett jordat eluttag, som skall sitta lättåtkomligt. Fast elanslutning av maskinen (gäller ej för Finland) får endast utföras av behörig fackman. Vid skador på anslutningskabel eller om den ska ersättas av en längre kabel, ska en av leverantören auktoriserad serviceföretag anlitas. De justerbara fötterna får inte avlägsnas, de ser till att det finns ventilation även under torktumlaren. Service och eventuella reparationer ska utföras av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast original reservdelar. Försök aldrig reparera maskinen själv! Barnsäkerhet Tänk på att plastpåsarna som ingår i emballaget kan vara livsfarliga leksaker för småbarn. Torktumlaren ska skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar. Kontrollera att inte främmande föremål eller husdjur finns i trumman innan torktumlaren används. Vid användning av tumlaren Torktumlaren är endast avsedd för torkning av kläder för normalt bruk och enligt denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person eller egendom. Överbelasta inte maskinen (se Betjäning ). Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel och dyligt, ska inte torkas i maskinen, eftersom dessa kemikalier kan orsaka brandrisk på grund av sin flyktighet. Följande material ska inte heller tumlas: Kuddar, dynor, dunvaror etc (de är värmeackumulerande och risk för överhettning föreligger) Ylle, på grund av ihopfiltning Särskilt känsliga tyger, såsom syntetiska gardiner, siden etc. Tvättade plagg som består av skumgummi eller gummiliknande material får inte tumlas. Ta för vana att rengöra kondensorn regelbundet. Genom att hålla kondensorn så ren som möjligt förbättras tumlarens effektivitet och torktiden förkortas. Stäng alltid av tumlaren efter användandet. Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är rengjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är skadat (risk för överhettning föreligger, tvätten kan skadas). Vid skrotning av tumlaren Symbolen på produkten, eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt, bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning, bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan

4 Produktbeskrivning

5 Produktbeskrivning 1. Lucköppning (för reglaget åt höger) Undvik att öppna luckan under pågående program. 2. Plats för programschema (dekal) 3. Manöverpanel Signallampor A. Lyser under torkningsfasen. B. Lyser när vattentanken är full. Startknapp C. Efter val av program och tid startas tumlaren genom att trycka in knappen. Timervred D. Med detta vred väljer du lämplig torktid för bomull (max 120 min) och syntet (max 80 min). 4. Varmluftsutblås 5. Ställbara fötter Ska justeras så att tumlaren står vågrätt. 6. Luftkanaler - får inte vara förtäckta. 7. Filter Ska rensas före eller efter varje torkomgång. Luddfiltret sitter innanför grovfiltret och kan tas bort för rengöring. 8. Kondensor Denna sitter inmonterad i luckan och skall rengöras med jämna mellanrum. 9. Torktrumma 10. Dataskylt 11. Vattentank för kondensvatten Denna fylls med det kondenserade vattnet och skall tömmas före eller efter varje torkomgång. Om tanken blir fylld tänds en varningslampa (B) och tumlaren stannar automatiskt och kan ej startas förrän tanken tömts. 12. Fäste för väggmontage 13. Anslutningskabel 14. Plats för anslutning av avloppsslang Som extra tillbehör finns en avloppsslang för dig som vill och kan ansluta din tumlare till direktavloppet. Avloppsslangen ansluter du på stosen (14) efter det att du har lossat slangklämman och tagit bort pluggen. Ansluter du din tumlare med en avloppsslang fylls ej vattentanken. 3 A D C B - 5 -

6 Betjäning Innan du använder tumlaren första gången Lägg i några fuktiga tygbitar som du inte är rädd om och kör ca 15 minuter för att försäkra dig om att det inte finns damm eller smuts i torktumlaren. 1. Kontrollera att tumlaren är elektriskt ansluten. 2. Öppna luckan genom att föra reglaget åt höger (A). 3. Kontrollera att luddfiltret (B) är rent och att grovfiltret (C) är nedfällt och insnäppt på sin plats. 4. Kontrollera att vattentanken (D) är tömd och helt inskjuten på sin plats. 5. Stoppa in den tvätt som skall tumlas. Se till att den inte hamnar utanför trumman. Blanda inte syntet- och naturmaterial. 6. Stäng luckan. 7. Välj Bomull eller Syntet, samt lämplig tid med vredet (E). 8. Tryck in startknappen (F). Det är inte lämpligt att öppna luckan när tumlaren är igång, för att vatten kan rinna ut ur maskinen. Kapacitet (torra plagg) Bomull max 3.4 kg Syntet max 1.5 kg Tvättvikt (torra plagg) För att du ska kunna fylla din torktumlare rätt, är här några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg. Badrock Påslakan Lakan Blus Frottéhanduk Skjorta Nattlinne Pyjamas Kortkalsong Långkalsong Örngott Sockor ~1.2 kg ~0,7 kg ~0,5 kg ~0,1 kg ~0,2 kg ~0,2 kg ~0,2 kg ~0,2 kg ~0,1 kg ~0,3 kg ~0,2 kg ~0,1 kg C B A F E D - 6 -

7 Programschema Vilket program ska jag välja till vilken tvätt? Tidsstyrd torkning Detta programschema är till för att vägleda dig när du torkar dina textilier. Programvredet är uppdelat i två halvor: symboliserar bomull och här kan du välja upp till 120 minuters torktid eftersom bomull och tjocka naturmaterial kräver lång torktid. symboliserar syntet och fintvätt vilka är känsligare och torkas vid lägre temperatur. Här är tiden maximerad till 80 minuter. Övertorka inte plaggen. De kan då bli svåra att stryka och kan kännas lite sträva. I de sista 8-12 minuterna av tumlingen sker en avkylning av plaggen för att minska risken för skrynkling. BOMULL TORKTID max 120 min Tidigare centrifugering Typ av tvätt Torkningsgrad ca. 800 varv/min Bomullsplagg Torrt 3,4 kg min Frotté 2,0 kg min Trikå 1,0 kg min Lakan Handdukar Stryktorrt 3,4 kg min 2,0 kg min 1,0 kg min SYNTET TORKTID max 80 min Typ av tvätt Torkningsgrad Kort centrifugering Plagg som skall torkas med reducerad värme Fintvätt Torrt 1,5 kg min 1,0 kg min Temperaturkänsliga 0,7 kg min plagg (se plaggets tvättråd) Stryktorrt 1,5 kg min 1,0 kg min 0,7 kg min Förbrukning enl Europa standard EN Energi 2,47 kwh/3,4 kg bomull Förbrukningsuppgifterna på energideklarationen är enligt direktivet 92/75 EEC och refererar till 90 minuters program

8 Underhåll Rengöring av filter För att din torktumlare ska kunna fungera ordentligt skall filtren rensas före eller efter varje torkomgång. Gör så här: 1. Öppna luckan. 2. Fäll upp grovfiltret (Bild A). 3. Borsta bort luddet från luddfiltret (Bild B), som sitter under grovfiltret. Ibland kan du behöva ta bort luddfiltret för att göra rent det på båda sidorna. Se då till att du placerar tillbaka luddfiltret ordentligt efter rengöringen innan du stänger igen grovfiltret. Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är rengjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är skadat (risk för överhettning föreligger). Rengöring av kondensorn Ludd följer alltid med luftströmmarna och detta sker i alla tumlare. Därför samlas också lite ludd i kondensorn som måste rengöras då och då. För att komma åt och rengöra kondensorn gör du så här: 1. Öppna luckan och fäll upp grovfiltret. 2. Ta bort luddfiltret och fäll igen grovfiltret. 3. Fatta tag i fördjupningarna med fingrarna överst på kondensorn och pressa med tummarna mot luckan (Bild C + D). Nu lossnar kondensorn och du kan lyfta den utåt/uppåt. Var försiktig så att den känsliga aluminiumplåten inte skadas. 4. Vänd den upp och ner, dammsug den på båda sidorna. Ta bort den röda dräneringspluggen i kondensorns underkant (Bild E). Lägg kondensorn vågrät och fyll på med vatten genom filteröppningen. Låt därefter kondensorn ligga i blöt i ca 5 min och duscha sedan med varmt vatten på båda sidorna (Bild F). Torka kondensorn försiktigt efteråt. Glöm ej sätta tillbaka den röda dräneringspluggen (Bild G). 5. Sätt dit kondensorn igen. Se till att placera nederdelen i skårorna i platsen för kondensorn i luckan. Tryck varsamt kondensorn på plats tills det hörs/känns ett litet knäpp. Återplacera luddfiltret och stäng grovfiltret igen. A B C D E F G - 8 -

9 Underhåll Tömning av vattentanken Om du har anslutit din tumlare med avloppsslang direkt till avloppet kan du hoppa över detta avsnitt. En lampa på kontrollpanelen lyser när det är dags att tömma vattentanken. Om detta sker under pågående torkning, stannar tumlaren och tanken måste tömmas. Se därför till att tömma tanken före eller efter varje torkning. Då riskerar du inte att torkprogrammet avbryts. Tömningen sker på följande sätt: 1. Öppna luckan. 2. Dra ut tanken (Bild A). 3. Fäll upp locket och töm ur vattnet (Bild B). 4. Stäng locket och skjut in tanken igen. Tryck in den tills du känner att den har fastnat ordentligt. A B - 9 -

10 Allmänt om tvätt och tork Sortera Sortera alltid tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i respektive plagg) och önskad torrhetsgrad och lägg in plaggen uppluckrade i tumlaren. Dra igen blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan och örngott ska knytas ihop så att inte mindre plagg hamnar inuti. Tvätt behandlad med stärkelse Stärkt tvätt kan också torkas i tumlare. För att uppnå ett bra resultat bör du välja en tid som garanterar dig en kvarvarande fuktighet t.ex. stryktorrt. Efter avslutat program torkas trumman ren med en fuktig trasa. Torka sedan torrt så att inga stärkelserester finns kvar. Centrifugera Tvätten ska vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar att du använder en tvättmaskin med minsta centrifugering på 800 varv/min, alternativt en separat centrifug. Ju högre centrifugeringsvarvtal desto snabbare och energisnålare torktumling. Även strykfribehandlade plagg som skjortor ska centrifugeras mellan sekunder före torktumling. Ladda rätt En överfull tumlare ger dig alltför skrynkliga plagg. I en för liten fylld tumlare torkas tvätten oekonomiskt. Ludd Efter första användningen av torktumlaren, blir du nog förvånad av mängden med ludd. Detta är helt normalt och betyder inte att din torktumlare slitit på tvätten. Under användning och tvätt för hand eller i tvättmaskin, lossnar fibrer och ludd, men sitter kvar löst på plaggens yta. Vid torkning på klädlina utomhus blåser fibrerna bort med hjälp av vinden. I en torktumlare samlas luddet i filtret och sväller genom torkningsprocessen. Detta faktum är av stor betydelse för personer med astma eller allergibesvär. Vad bör du inte tumla Speciellt känsliga material som t.ex. gardiner av syntet, ylleplagg, siden, textilier med metallinlägg och nylonstrumpor. Tvättade plagg som till största del består av dun, skumgummi eller gummiliknade material får inte torkas i tumlaren. Givetvis ska du inte tumla plagg som är olämpliga för tumling. De är oftast märkta med denna symbol. Plagg som behandlats med brandfarliga vätskor (tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel) får inte torkas i torktumlare på grund av brandrisken. Följ alltid textiltillverkarnas rekommendationer. Kan torkas i tumlare Plantorkning Krympning Beroende på kvalitet är framför allt trikåtextilier olika känsliga för krympning. För att undvika krympning får inte plaggen övertorkas. Eventuell krympning kan kompenseras genom sträckning. Vid nyanskaffning av trikåplagg rekommenderar vi att du har detta i åtanke när du väljer storlek

11 Om maskinen inte fungerar Fel Kontrollera Tumlaren startar inte. Är luckan ordentligt stängd? Är stickproppen ansluten i vägguttaget? Har säkringen (proppen) löst ut? Är timervredet korrekt inställt? Är vattentanken full? Är startknappen intryckt? Tvätten blir inte torr, eller torkningen tar lång tid. Var den valda torktiden för kort? Var tvättmängden för stor? Bomull max. 3,4 kg Syntet max. 1,5 kg Är luddfiltret igensatt? Är kondensorn igensatt? Var tvätten dåligt centrifugerad? Var syntetprogram valt? (Kortare torktid). Välj bomullsprogram, om tvätten tillåter det. Är rumstemperaturen för hög? Får ej överstiga +35 C. Det blir varmt runt tumlaren. Är rummet för litet? Förbättra ventilationen, öppna dörr eller fönster eller välj annan plats Försök aldrig reparera maskinen själv. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador och funktionsfel. Maskinen uppfyller kraven i följande EU-direktiv: - 73/23/EEC från lågspänningsdirektivet. - 89/336/EEC (inkl. ändringsdirektivet 92/31/EEC) - direktivet om elektromagnetisk kompabilitet

12 Service Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar, ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du via eller Gula sidorna under Hushålls-utrustning, vitvaror - service. I Finland får du information om det närmaste auktoriserade serviceföretag när du ringer tel (0,1597e/min+lna). Innan du beställer service, använd kontrollistan Om maskinen inte fungerar, för att eventuellt kunna avhjälpa felet på egen hand. Om service tillkallas för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att få stå för kostnaden. Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten. Dessa uppgifter kan du notera nedan: TYPE... MOD... PROD.NO... SER.NO... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? Konsumentkontakt Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel (0,1597 e/min (0,95 mk/min) +lna) eller via Reklamation Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Garanti (gäller för Finland) Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara kvittot, som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Kostnader kan debiteras även under tiden som omfattas av kostnadsfri service vid onödigt servicebesök om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte har följts Tekniska data Mått Höjd 686 mm Bredd 595 mm + gångjärn Djup 420 mm (luckan stängd) Djup 900 mm (luckan öppen 90 ) Vikt Netto 32 kg Kapacitet Bomull 3,4 kg Syntet 1,5 kg Elektrisk anslutning Spänning 230 V - 50 Hz Säkring 10 A Motor 170 W Effekt 2000 W

13 Uppackning Skador Anmäl eventuella transportskador omedelbart till den som ansvarat för transporten. Kontrollera att tumlaren är oskadad. Eventuella skador, felaktigheter eller saknade delar ska omedelbart anmälas till säljaren. Lämna aldrig förpackningsmaterial så att små barn kan leka med det. Tillbehör Konsol för väggmontage Extra tillbehör Monteringssats för pelarmontage Avloppsslang Extra tillbehör beställs genom din återförsäljare eller Electrolux Service. Uppge detaljernas artikelnummer enligt ovan. Materialmärkning Allt material i emballaget är miljövänligt. De olika plastsorterna är märkta och kan återvinnas: PE står för polyetylen och gäller påsen runt tumlaren och bruksanvisningens påse. PS står för formpressad polystyren och gäller de stötdämpande emballagedetaljerna. Kartongdelarna är tillverkade av återvinningsbart papper och bör lämnas på uppsamlingsställe för återvinning

14 Installation Tumlarens placering Tumlaren kan installeras på ett antal olika sätt. Vi vill visa dig de mest lämpliga. Det finns dock en del saker som du bör tänka på oavsett vilket sätt du väljer. Se alltid till att du installerar tumlaren i vågrätt läge för bästa funktion. Rumstemperaturen får ej överstiga +35 C vid drift. Om så är fallet, öppna dörr eller fönster under torkningen. Torktumlaren använder den omgivande luften till kylning. Utrymmet omkring tumlaren bör vara så dammfritt som möjligt. Om du placerar tumlaren med gångjärnssidan mot en vägg måste du lämna ett mellanrum mot väggen på minst 30 mm. Detsamma gäller om du placerar tumlaren mot ett skåp vars djup överstiger 370 mm. Detta för att luckan ska kunna öppnas tillräckligt för att få ut vattentanken. Se till att luftkanalerna inte är förtäckta. Tumlaren får ej installeras ovanför badkar eller i duschen. De justerbara fötterna får inte avlägsnas, de ser till att det finns ventilation även under tumlaren. Elanslutning Torktumlaren levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 230V, 10 A jordat uttag. Om tumlaren installeras i badrum utan fast elinstallation måste jordfelsbrytare användas. Fast elanslutning (gäller ej för Finland) av torktumlaren får endast göras av behörig elinstallatör

15 Installation Väggmontage Olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Köp något som passar väggarna i ditt hem. Använd minst 3 lämpliga fästbeslag för att fästa konsolen på väggen. Vid väggmontage är det viktigt att kontrollera att elkabeln räcker till vägguttaget när tumlaren väl är på plats. Alla elektriska ingrepp i tumlaren måste utföras av behörig elektriker. Om tumlaren placeras mellan väggskåp använder du dig av konsolen. Tänk bara på att lämna ett mellanrum åt vänster på minst 30 mm om skåpets djup överstiger 370 mm, så att luckan kan öppnas tillräckligt. Avståndet upp mot tak eller mot närmaste ovanliggande skåp måste vara minst 200 mm för att garantera en tillräckligt god ventilation ovanför tumlaren

16 Sisällys Käyttäjälle Turvaohjeita 17 Asennus ja huolto Lasten turvallisuus Kuivausrummun käyttö Kuivausrummun hävittäminen Tuotteen kuvaus Käyttö 20 Ennen ensimmäistä käyttökertaa Kapasiteetti Tekstiilien painoja Ohjelmakaavio 21 Energiankulutus Hoito Suodattimien puhdistus Kondensorin puhdistus Vesisäiliön tyhjennys Yleistä pesusta ja kuivauksesta 24 Jos kone ei toimi 25 Huolto 26 Huolto ja varaosat Kuluttajaneuvonta Takuu Asentajalle Tekniset tiedot 26 Pakkauksen purkaminen 27 Vauriot Varusteet Lisävarusteet Materiaalien merkinnät Asennus Kuivausrummun sijoitus Sähkökytkennät Seinäasennus

17 Turvaohjeita Lue käyttöohje ja sen huomautukset, neuvot ja varoitukset huolellisesti ennen kuivausrummun asennusta ja käyttöönottoa. Näin varmistat, että kuivausrumpu toimii oikein ja saat siitä suurimman hyödyn. Kaikkien kuivausrumpua käyttävien on tunnettava laitteen käyttö- ja turvallisuusominaisuudet. Säästä käyttöohje ja anna sen seurata kuivausrummun mukana muutossa tai omistajan vaihtuessa. Asennus ja huolto Kaikki asennustyöt ja muut toimenpiteet tuotteelle on annettava valtuutetun ammattihenkilön tehtäväksi. Asiantuntemattoman henkilön tekemät toimet voivat heikentää koneen toimintaa sekä aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja. Kone on raskas, ole varovainen siirtäessäsi sitä. Varmista, ettei liitäntäjohto ole puristuksessa koneen alla ja että luukun alareunassa oleva tuuletusaukko on vapaana, jos kone on sijoitettu matolle. Koneen pistoke on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, jonka tulee olla helposti käsillä. Jos liitäntäjohto on vaurioitunut tai se on vaihdettava pidempään, on tuottajan valtuuttaman huoltoliikkeen vaihdettava johto. Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa, ne varmistavat että koneen alla on riittävä tuuletus. Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Älä koskaan yritä korjata konetta itse. Lasten turvallisuus Muista, että pakkauksen muovipussit voivat olla hengenvaarallisia leikkikaluja pikkulapsille. Kuivausrummun käyttäjän tulee olla aikuinen. Älä anna lasten leikkiä sillä tai koskea säätimiin ja liikkuviin/irrotettaviin osiin. Tarkista aina ennen kuivattavan pyykin laittamista koneeseen, ettei rummussa ole vieraita esineitä tai lemmikkieläimiä. Kuivausrummun käyttö Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan normaalien käyttövaatteiden kuivaamiseen ja tämän käyttöohjeen mukaan. Sen käyttäminen muuhun tarkoitukseen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. Älä ylikuormita laitetta (ks. kohtaa Käyttö ). Pyykki, jota on käsitelty kemikaaleilla esim. tahranpoistoaineilla tai vastaavilla, on pestävä ennen sen kuivaamista kuivausrummussa. Näistä aineista haihtuvat höyryt voivat aiheuttaa paloriskin. Kuivausrumpuun ei myöskään saa laittaa: Tyynyjä, untuvatuotteita yms. (ne sitovat lämpöä ja voivat aiheuttaa ylikuumenemista). Villaa, huopaantumisen takia. Erityisen arkoja kankaita kuten tekokuituisia verhoja, silkkiä jne. Vaahtokumista tai kumimaisesta aineesta valmistettuja vaatteita. Ota tavaksi puhdistaa kondensori säännöllisesti. Kun se pidetään mahdollisimman puhtaana, toimii kone tehokkaammin ja kuivausaika lyhenee. Kytke kuivausrumpu pois päältä aina käytön jälkeen. Älä koskaan käynnistä kuivausrumpua ilman että nukkasuodatin on puhdistettu ja asetettu takaisin paikalleen, tai jos se on vahingoittunut (voi aiheuttaa ylikuumenemista, pyykki voi vahingoittua). Kuivausrummun hävittäminen Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristään ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu

18 Tuotteen kuvaus

19 Tuotteen kuvaus 1. Luukun avaus (työnnä salpa oikealle) Vältä avaamasta luukkua ohjelman käydessä. 2. Paikka ohjelmakaaviolle (tarra) 3. Käyttöpaneeli Merkkivalot A. Palaa kuivausvaiheen aikana. B. Palaa vesisäiliön ollessa täysi. Käynnistyspainike C. Ohjelmanvalinnan jälkeen käynnistetään kuivausrumpu painamalla painiketta. Ajastinvalitsin D. Tällä vääntimellä valitaan sopiva kuivausaika puuvillalle (enintään 120 min) ja tekokuiduille (enintään 80 min). 4. Lämpimän ilman ulospuhallus 5. Säädettävät jalat Säädetään niin, että kuivausrumpu on vaakasuorassa. 6. Ilmakanavat - eivät saa olla peitettyinä. 7. Suodatin Puhdistettava ennen jokaista kuivausta, tai jokaisen kuivauksen jälkeen. Nukkasuodatin on karkeasuodattimen sisällä ja sen voi irrottaa puhdistusta varten. 8. Kondensori Kondensori on asennettu luukkuun ja se on puhdistettava säännöllisin väliajoin. 9. Rumpu 10. Tietokilpi 11. Kondenssivesisäiliö Tiivistynyt vesi kerääntyy säiliöön ja se on tyhjennettävä joko ennen tai jokaisen kuivauksen jälkeen. Jos säiliö täyttyy, varoitusvalo (B) syttyy ja kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti. Rumpua ei voi käynnistää uudelleen, ennen kuin säiliö on tyhjennetty. 12. Seinäkiinnikkeen korvake 13. Liitäntäjohto 14. Tyhjennysletkun kiinnityskohta Lisätarvikkeena on saatavana tyhjennysletku, jonka avulla kuivausrumpu voidaan liittää suoraan viemäriin. Tyhjennysletku liitetään kohtaan (14). Löysää ennen letkun kiinnitystä letkuliitin ja irrota tulppa. Tyhjennysletkua käytettäessä kondenssivesisäiliö ei täyty A D C B

20 Käyttö Ennen ensimmäistä käyttökertaa Laita rumpuun muutamia kosteita kankaanpalasia, joita ei tarvitse varoa ja käytä rumpua noin 15 min. Näin varmistat, ettei rummussa ole pölyä eikä likaa. 1. Tarkista, että kuivausrumpu on kytketty sähköverkkoon. 2. Avaa luukku työntämällä salpa oikealle (A). 3. Tarkista, että nukkasuodatin (B) on puhdas ja että karkeasuodatin (C) on alhaalla ja napsautettu paikalleen. 4. Tarkista, että vesisäiliö (D) on tyhjä ja työnnetty kunnolla paikalleen. 5. Laita kuivattavat vaatteet rumpuun. Tarkista, että ne ovat kokonaan rummun sisällä. Älä sekoita teko- ja luonnonkuituja. 6. Sulje luukku. 7. Valitse Puuvilla tai Tekokuitu, sekä sopiva aika vääntimellä (E). 8. Paina käynnistyspainiketta (F). Luukun avaaminen ei ole suositeltavaa koneen ollessa käynnissä, koska koneesta voi valua vettä. Kapasiteetti (kuivat vaatteet) Puuvilla enintään 3,4 kg Tekokuitu enintään 1,5 kg Tekstiilien painoja (kuivat vaatteet) Tässä sinulle joitakin suuntaa antavia painoja auttamaan kuivausrummun oikein täyttämisessä. Esimerkit ovat puuvillatekstiilien painoja. Kylpytakki Pussilakana Lakana Pusero Froteepyyhe Paita Yöpaita Pyjama Lyhyet alushousut Pitkät alushousut Tyynynpäällinen Sukat ~ 1,2 kg ~ 0,7 kg ~ 0,5 kg ~ 0,1 kg ~ 0,2 kg ~ 0,2 kg ~ 0,2 kg ~ 0,2 kg ~ 0,1 kg ~ 0,3 kg ~ 0,2 kg ~ 0,1 kg C B A F E D

21 Ohjelmakaavio Mikä ohjelma millekin pyykille? Aikaohjattu kuivaus Tämän ohjelmakaavion avulla on helppo valita sopiva ohjelma. Ohjelmanväännin on jaettu kahteen puoliskoon: tarkoittaa puuvillaa. Puuvillalle voit valita jopa 120 minuutin kuivausajan, koska puuvilla ja paksut luonnonmateriaalit vaativat pitkän kuivausajan. tarkoittaa tekokuituja ja hienopestäviä tekstiilejä, jotka ovat arempia ja jotka on siksi kuivattava alhaisemmassa lämpötilassa. Kuivausaika on korkeintaan 80 minuuttia. Älä kuivaa tekstiilejä liikaa, koska niistä voi tulla vaikeasti silitettäviä ja ne voivat tuntua vähän karheilta. Kuivauksen viimeisten 8-12 minuutin aikana tapahtuu jäähdytys, joka estää vaatteiden rypistymistä. PUUVILLA KUIVAUSAIKA max 120 min Edeltävä linkous Tekstiilien tyyppi Kuivuusaste n. 800 kierr./min Puuvillatekstiilit Kuiva 3,4 kg min Frotee 2,0 kg min Trikoo 1,0 kg min Lakanat Pyyhkeet Silityskuiva 3,4 kg min 2,0 kg min 1,0 kg min TEKOKUITU KUIVAUSAIKA max 80 min Tekstiilien tyyppi Kuivuusaste Lyhyt linkous Alennetussa lämpötilassa kuivattavat tekstiilit Hienopesu Kuiva 1,5 kg min 1,0 kg min Lämmölle arat tekstiilit 0,7 kg min (ks. tekstiilien pesumerkintöjä) Silityskuiva 1,5 kg min 1,0 kg min 0,7 kg min Kulutus Europa standardin EN mukaan Energia: 2,47 kwh/3,4 kg puuvillaa Energiankulutustiedot on ilmoitettu direktiivin 92/75/ETY mukaisesti ja ne ilmoittavat kulutuksen 90 minuutin ohjelmassa

22 Hoito Suodattimien puhdistus Jotta kuivausrumpusi toimisi moitteettomasti, on suodattimet puhdistettava joko ennen tai jokaisen kuivauskerran jälkeen. A Tee näin: 1. Avaa luukku. 2. Käännä karkeasuodatin ylös (kuva A). 3. Harjaa nukka pois karkeasuodattimen alla olevasta nukkasuodattimesta (kuva B). Joskus nukkasuodatin on syytä irrottaa niin, että sen voi puhdistaa kummaltakin puolelta, varmista silloin, että nukkasuodatin on laitettu puhdistuksen jälkeen oikein paikoilleen, ennen kuin suljet karkeasuodattimen. Älä koskaan käynnistä kuivausrumpua ilman, että nukkasuodatin on puhdistettu ja laitettu oikein paikoilleen, tai kun nukkasuodatin on vaurioitunut (ylikuumenemisvaara!) B C Kondensorin puhdistus Nukkaa kulkeutuu aina ilmavirtausten mukana ja sitä tapahtuu kaikissa kuivausrummuissa. Siksi nukkaa kertyy jossain määrin myös kondensoriin, joka on silloin tällöin puhdistettava. Kondensoriin pääsee käsiksi ja sen voi puhdistaa näin: D 1. Avaa luukku ja käännä karkeasuodatin ylös. 2. Irrota nukkasuodatin ja sulje karkeasuodatin. 3. Tartu sormin kondensorin yläosassa oleviin loviin ja paina luukkua peukaloilla (kuva C + D). Kondensori irtoaa ja voit nostaa sen ulos/ylös. Ole varovainen, ettet vahingoita herkkää alumiinilevyä. 4. Käännä kondensori ylösalaisin ja imuroi sen kumpikin puoli. Irrota punainen, kondensorin alareunassa oleva tyhjennystulppa (kuva E). Aseta kondensori vaakasuoralle alustalle ja täytä se vedellä suodattimen aukosta. Anna kondensorin liota viitisen minuuttia. Suihkuta sitten kumpikin puoli lämpimällä vedellä (kuva F). Kuivaa kondensori sitten varovasti. Muista laittaa punainen tyhjennystulppa takaisin paikoilleen (kuva G). E F G 5. Laita kondensori takaisin paikoilleen. Aseta kondensorin alaosa luukussa oleviin loviin. Paina sitten kondensori paikoilleen niin, että kuuluu/tuntuu pieni napsahdus. Laita nukkasuodatin takaisin paikoilleen ja sulje karkeasuodatin

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7

Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7 Käyttöohjeet KUIVAUSRUMPU FI Suomi DK Dansk,55 AQUALTIS AQC9 6F7 SE Svenska,19 www.hotpoint.eu NO Norsk,37! Tämä tunnus kehottaa sinua lukemaan tämän käyttöoppaan.! Säilytä käyttöopas helposti saavutettavassa

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS NO Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-/ Les før bruk og lagre på et trygt sted. Generell sikkerhet. Dette er før du bruker kaffekvern. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere