Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning"

Transkript

1

2 Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren... Kapacitet Tvättvikt Programschema 7 Förbrukning Underhåll 8-9 Rengöring av filter Rengöring av kondensorn Tömning av vattentanken Allmänt om tvätt och tork 10 Om maskinen inte fungerar 11 Service 12 Service och reservdelar Konsumentkontakt Reklamation För installatören Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Installation Tumlarens placering Elanslutning Väggmontage Käyttöohje 16 Brugsanvisning

3 Säkerhetsinformation Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tumlaren installeras och tas i bruk. Då kommer den att fungera på ett tillfredställande sätt och ge största nytta. Alla som använder tumlaren ska vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med torktumlaren vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder tumlaren kan läsa om de olika funktionerna och säkerhetsinstruktionerna. Vid installation och service Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten ska utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom. Maskinen är tung, var försiktig vid flyttning av produkten. Om tumlaren installeras i badrum utan fast elinstallation måste jordfelsbrytare användas. Se till att maskinen inte står på anslutningssladden samt att inget täpper till ventilationsöppningen i dörrens nederkant om den står på ett mattäckt golv. Maskinens anslutningskabel skall anslutas till ett jordat eluttag, som skall sitta lättåtkomligt. Fast elanslutning av maskinen (gäller ej för Finland) får endast utföras av behörig fackman. Vid skador på anslutningskabel eller om den ska ersättas av en längre kabel, ska en av leverantören auktoriserad serviceföretag anlitas. De justerbara fötterna får inte avlägsnas, de ser till att det finns ventilation även under torktumlaren. Service och eventuella reparationer ska utföras av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast original reservdelar. Försök aldrig reparera maskinen själv! Barnsäkerhet Tänk på att plastpåsarna som ingår i emballaget kan vara livsfarliga leksaker för småbarn. Torktumlaren ska skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar. Kontrollera att inte främmande föremål eller husdjur finns i trumman innan torktumlaren används. Vid användning av tumlaren Torktumlaren är endast avsedd för torkning av kläder för normalt bruk och enligt denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person eller egendom. Överbelasta inte maskinen (se Betjäning ). Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel och dyligt, ska inte torkas i maskinen, eftersom dessa kemikalier kan orsaka brandrisk på grund av sin flyktighet. Följande material ska inte heller tumlas: Kuddar, dynor, dunvaror etc (de är värmeackumulerande och risk för överhettning föreligger) Ylle, på grund av ihopfiltning Särskilt känsliga tyger, såsom syntetiska gardiner, siden etc. Tvättade plagg som består av skumgummi eller gummiliknande material får inte tumlas. Ta för vana att rengöra kondensorn regelbundet. Genom att hålla kondensorn så ren som möjligt förbättras tumlarens effektivitet och torktiden förkortas. Stäng alltid av tumlaren efter användandet. Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är rengjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är skadat (risk för överhettning föreligger, tvätten kan skadas). Vid skrotning av tumlaren Symbolen på produkten, eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt, bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning, bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan

4 Produktbeskrivning

5 Produktbeskrivning 1. Lucköppning (för reglaget åt höger) Undvik att öppna luckan under pågående program. 2. Plats för programschema (dekal) 3. Manöverpanel Signallampor A. Lyser under torkningsfasen. B. Lyser när vattentanken är full. Startknapp C. Efter val av program och tid startas tumlaren genom att trycka in knappen. Timervred D. Med detta vred väljer du lämplig torktid för bomull (max 120 min) och syntet (max 80 min). 4. Varmluftsutblås 5. Ställbara fötter Ska justeras så att tumlaren står vågrätt. 6. Luftkanaler - får inte vara förtäckta. 7. Filter Ska rensas före eller efter varje torkomgång. Luddfiltret sitter innanför grovfiltret och kan tas bort för rengöring. 8. Kondensor Denna sitter inmonterad i luckan och skall rengöras med jämna mellanrum. 9. Torktrumma 10. Dataskylt 11. Vattentank för kondensvatten Denna fylls med det kondenserade vattnet och skall tömmas före eller efter varje torkomgång. Om tanken blir fylld tänds en varningslampa (B) och tumlaren stannar automatiskt och kan ej startas förrän tanken tömts. 12. Fäste för väggmontage 13. Anslutningskabel 14. Plats för anslutning av avloppsslang Som extra tillbehör finns en avloppsslang för dig som vill och kan ansluta din tumlare till direktavloppet. Avloppsslangen ansluter du på stosen (14) efter det att du har lossat slangklämman och tagit bort pluggen. Ansluter du din tumlare med en avloppsslang fylls ej vattentanken. 3 A D C B - 5 -

6 Betjäning Innan du använder tumlaren första gången Lägg i några fuktiga tygbitar som du inte är rädd om och kör ca 15 minuter för att försäkra dig om att det inte finns damm eller smuts i torktumlaren. 1. Kontrollera att tumlaren är elektriskt ansluten. 2. Öppna luckan genom att föra reglaget åt höger (A). 3. Kontrollera att luddfiltret (B) är rent och att grovfiltret (C) är nedfällt och insnäppt på sin plats. 4. Kontrollera att vattentanken (D) är tömd och helt inskjuten på sin plats. 5. Stoppa in den tvätt som skall tumlas. Se till att den inte hamnar utanför trumman. Blanda inte syntet- och naturmaterial. 6. Stäng luckan. 7. Välj Bomull eller Syntet, samt lämplig tid med vredet (E). 8. Tryck in startknappen (F). Det är inte lämpligt att öppna luckan när tumlaren är igång, för att vatten kan rinna ut ur maskinen. Kapacitet (torra plagg) Bomull max 3.4 kg Syntet max 1.5 kg Tvättvikt (torra plagg) För att du ska kunna fylla din torktumlare rätt, är här några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg. Badrock Påslakan Lakan Blus Frottéhanduk Skjorta Nattlinne Pyjamas Kortkalsong Långkalsong Örngott Sockor ~1.2 kg ~0,7 kg ~0,5 kg ~0,1 kg ~0,2 kg ~0,2 kg ~0,2 kg ~0,2 kg ~0,1 kg ~0,3 kg ~0,2 kg ~0,1 kg C B A F E D - 6 -

7 Programschema Vilket program ska jag välja till vilken tvätt? Tidsstyrd torkning Detta programschema är till för att vägleda dig när du torkar dina textilier. Programvredet är uppdelat i två halvor: symboliserar bomull och här kan du välja upp till 120 minuters torktid eftersom bomull och tjocka naturmaterial kräver lång torktid. symboliserar syntet och fintvätt vilka är känsligare och torkas vid lägre temperatur. Här är tiden maximerad till 80 minuter. Övertorka inte plaggen. De kan då bli svåra att stryka och kan kännas lite sträva. I de sista 8-12 minuterna av tumlingen sker en avkylning av plaggen för att minska risken för skrynkling. BOMULL TORKTID max 120 min Tidigare centrifugering Typ av tvätt Torkningsgrad ca. 800 varv/min Bomullsplagg Torrt 3,4 kg min Frotté 2,0 kg min Trikå 1,0 kg min Lakan Handdukar Stryktorrt 3,4 kg min 2,0 kg min 1,0 kg min SYNTET TORKTID max 80 min Typ av tvätt Torkningsgrad Kort centrifugering Plagg som skall torkas med reducerad värme Fintvätt Torrt 1,5 kg min 1,0 kg min Temperaturkänsliga 0,7 kg min plagg (se plaggets tvättråd) Stryktorrt 1,5 kg min 1,0 kg min 0,7 kg min Förbrukning enl Europa standard EN Energi 2,47 kwh/3,4 kg bomull Förbrukningsuppgifterna på energideklarationen är enligt direktivet 92/75 EEC och refererar till 90 minuters program

8 Underhåll Rengöring av filter För att din torktumlare ska kunna fungera ordentligt skall filtren rensas före eller efter varje torkomgång. Gör så här: 1. Öppna luckan. 2. Fäll upp grovfiltret (Bild A). 3. Borsta bort luddet från luddfiltret (Bild B), som sitter under grovfiltret. Ibland kan du behöva ta bort luddfiltret för att göra rent det på båda sidorna. Se då till att du placerar tillbaka luddfiltret ordentligt efter rengöringen innan du stänger igen grovfiltret. Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är rengjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är skadat (risk för överhettning föreligger). Rengöring av kondensorn Ludd följer alltid med luftströmmarna och detta sker i alla tumlare. Därför samlas också lite ludd i kondensorn som måste rengöras då och då. För att komma åt och rengöra kondensorn gör du så här: 1. Öppna luckan och fäll upp grovfiltret. 2. Ta bort luddfiltret och fäll igen grovfiltret. 3. Fatta tag i fördjupningarna med fingrarna överst på kondensorn och pressa med tummarna mot luckan (Bild C + D). Nu lossnar kondensorn och du kan lyfta den utåt/uppåt. Var försiktig så att den känsliga aluminiumplåten inte skadas. 4. Vänd den upp och ner, dammsug den på båda sidorna. Ta bort den röda dräneringspluggen i kondensorns underkant (Bild E). Lägg kondensorn vågrät och fyll på med vatten genom filteröppningen. Låt därefter kondensorn ligga i blöt i ca 5 min och duscha sedan med varmt vatten på båda sidorna (Bild F). Torka kondensorn försiktigt efteråt. Glöm ej sätta tillbaka den röda dräneringspluggen (Bild G). 5. Sätt dit kondensorn igen. Se till att placera nederdelen i skårorna i platsen för kondensorn i luckan. Tryck varsamt kondensorn på plats tills det hörs/känns ett litet knäpp. Återplacera luddfiltret och stäng grovfiltret igen. A B C D E F G - 8 -

9 Underhåll Tömning av vattentanken Om du har anslutit din tumlare med avloppsslang direkt till avloppet kan du hoppa över detta avsnitt. En lampa på kontrollpanelen lyser när det är dags att tömma vattentanken. Om detta sker under pågående torkning, stannar tumlaren och tanken måste tömmas. Se därför till att tömma tanken före eller efter varje torkning. Då riskerar du inte att torkprogrammet avbryts. Tömningen sker på följande sätt: 1. Öppna luckan. 2. Dra ut tanken (Bild A). 3. Fäll upp locket och töm ur vattnet (Bild B). 4. Stäng locket och skjut in tanken igen. Tryck in den tills du känner att den har fastnat ordentligt. A B - 9 -

10 Allmänt om tvätt och tork Sortera Sortera alltid tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i respektive plagg) och önskad torrhetsgrad och lägg in plaggen uppluckrade i tumlaren. Dra igen blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan och örngott ska knytas ihop så att inte mindre plagg hamnar inuti. Tvätt behandlad med stärkelse Stärkt tvätt kan också torkas i tumlare. För att uppnå ett bra resultat bör du välja en tid som garanterar dig en kvarvarande fuktighet t.ex. stryktorrt. Efter avslutat program torkas trumman ren med en fuktig trasa. Torka sedan torrt så att inga stärkelserester finns kvar. Centrifugera Tvätten ska vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar att du använder en tvättmaskin med minsta centrifugering på 800 varv/min, alternativt en separat centrifug. Ju högre centrifugeringsvarvtal desto snabbare och energisnålare torktumling. Även strykfribehandlade plagg som skjortor ska centrifugeras mellan sekunder före torktumling. Ladda rätt En överfull tumlare ger dig alltför skrynkliga plagg. I en för liten fylld tumlare torkas tvätten oekonomiskt. Ludd Efter första användningen av torktumlaren, blir du nog förvånad av mängden med ludd. Detta är helt normalt och betyder inte att din torktumlare slitit på tvätten. Under användning och tvätt för hand eller i tvättmaskin, lossnar fibrer och ludd, men sitter kvar löst på plaggens yta. Vid torkning på klädlina utomhus blåser fibrerna bort med hjälp av vinden. I en torktumlare samlas luddet i filtret och sväller genom torkningsprocessen. Detta faktum är av stor betydelse för personer med astma eller allergibesvär. Vad bör du inte tumla Speciellt känsliga material som t.ex. gardiner av syntet, ylleplagg, siden, textilier med metallinlägg och nylonstrumpor. Tvättade plagg som till största del består av dun, skumgummi eller gummiliknade material får inte torkas i tumlaren. Givetvis ska du inte tumla plagg som är olämpliga för tumling. De är oftast märkta med denna symbol. Plagg som behandlats med brandfarliga vätskor (tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel) får inte torkas i torktumlare på grund av brandrisken. Följ alltid textiltillverkarnas rekommendationer. Kan torkas i tumlare Plantorkning Krympning Beroende på kvalitet är framför allt trikåtextilier olika känsliga för krympning. För att undvika krympning får inte plaggen övertorkas. Eventuell krympning kan kompenseras genom sträckning. Vid nyanskaffning av trikåplagg rekommenderar vi att du har detta i åtanke när du väljer storlek

11 Om maskinen inte fungerar Fel Kontrollera Tumlaren startar inte. Är luckan ordentligt stängd? Är stickproppen ansluten i vägguttaget? Har säkringen (proppen) löst ut? Är timervredet korrekt inställt? Är vattentanken full? Är startknappen intryckt? Tvätten blir inte torr, eller torkningen tar lång tid. Var den valda torktiden för kort? Var tvättmängden för stor? Bomull max. 3,4 kg Syntet max. 1,5 kg Är luddfiltret igensatt? Är kondensorn igensatt? Var tvätten dåligt centrifugerad? Var syntetprogram valt? (Kortare torktid). Välj bomullsprogram, om tvätten tillåter det. Är rumstemperaturen för hög? Får ej överstiga +35 C. Det blir varmt runt tumlaren. Är rummet för litet? Förbättra ventilationen, öppna dörr eller fönster eller välj annan plats Försök aldrig reparera maskinen själv. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador och funktionsfel. Maskinen uppfyller kraven i följande EU-direktiv: - 73/23/EEC från lågspänningsdirektivet. - 89/336/EEC (inkl. ändringsdirektivet 92/31/EEC) - direktivet om elektromagnetisk kompabilitet

12 Service Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar, ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du via eller Gula sidorna under Hushålls-utrustning, vitvaror - service. I Finland får du information om det närmaste auktoriserade serviceföretag när du ringer tel (0,1597e/min+lna). Innan du beställer service, använd kontrollistan Om maskinen inte fungerar, för att eventuellt kunna avhjälpa felet på egen hand. Om service tillkallas för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att få stå för kostnaden. Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten. Dessa uppgifter kan du notera nedan: TYPE... MOD... PROD.NO... SER.NO... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? Konsumentkontakt Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel (0,1597 e/min (0,95 mk/min) +lna) eller via Reklamation Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Garanti (gäller för Finland) Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara kvittot, som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Kostnader kan debiteras även under tiden som omfattas av kostnadsfri service vid onödigt servicebesök om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte har följts Tekniska data Mått Höjd 686 mm Bredd 595 mm + gångjärn Djup 420 mm (luckan stängd) Djup 900 mm (luckan öppen 90 ) Vikt Netto 32 kg Kapacitet Bomull 3,4 kg Syntet 1,5 kg Elektrisk anslutning Spänning 230 V - 50 Hz Säkring 10 A Motor 170 W Effekt 2000 W

13 Uppackning Skador Anmäl eventuella transportskador omedelbart till den som ansvarat för transporten. Kontrollera att tumlaren är oskadad. Eventuella skador, felaktigheter eller saknade delar ska omedelbart anmälas till säljaren. Lämna aldrig förpackningsmaterial så att små barn kan leka med det. Tillbehör Konsol för väggmontage Extra tillbehör Monteringssats för pelarmontage Avloppsslang Extra tillbehör beställs genom din återförsäljare eller Electrolux Service. Uppge detaljernas artikelnummer enligt ovan. Materialmärkning Allt material i emballaget är miljövänligt. De olika plastsorterna är märkta och kan återvinnas: PE står för polyetylen och gäller påsen runt tumlaren och bruksanvisningens påse. PS står för formpressad polystyren och gäller de stötdämpande emballagedetaljerna. Kartongdelarna är tillverkade av återvinningsbart papper och bör lämnas på uppsamlingsställe för återvinning

14 Installation Tumlarens placering Tumlaren kan installeras på ett antal olika sätt. Vi vill visa dig de mest lämpliga. Det finns dock en del saker som du bör tänka på oavsett vilket sätt du väljer. Se alltid till att du installerar tumlaren i vågrätt läge för bästa funktion. Rumstemperaturen får ej överstiga +35 C vid drift. Om så är fallet, öppna dörr eller fönster under torkningen. Torktumlaren använder den omgivande luften till kylning. Utrymmet omkring tumlaren bör vara så dammfritt som möjligt. Om du placerar tumlaren med gångjärnssidan mot en vägg måste du lämna ett mellanrum mot väggen på minst 30 mm. Detsamma gäller om du placerar tumlaren mot ett skåp vars djup överstiger 370 mm. Detta för att luckan ska kunna öppnas tillräckligt för att få ut vattentanken. Se till att luftkanalerna inte är förtäckta. Tumlaren får ej installeras ovanför badkar eller i duschen. De justerbara fötterna får inte avlägsnas, de ser till att det finns ventilation även under tumlaren. Elanslutning Torktumlaren levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 230V, 10 A jordat uttag. Om tumlaren installeras i badrum utan fast elinstallation måste jordfelsbrytare användas. Fast elanslutning (gäller ej för Finland) av torktumlaren får endast göras av behörig elinstallatör

15 Installation Väggmontage Olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Köp något som passar väggarna i ditt hem. Använd minst 3 lämpliga fästbeslag för att fästa konsolen på väggen. Vid väggmontage är det viktigt att kontrollera att elkabeln räcker till vägguttaget när tumlaren väl är på plats. Alla elektriska ingrepp i tumlaren måste utföras av behörig elektriker. Om tumlaren placeras mellan väggskåp använder du dig av konsolen. Tänk bara på att lämna ett mellanrum åt vänster på minst 30 mm om skåpets djup överstiger 370 mm, så att luckan kan öppnas tillräckligt. Avståndet upp mot tak eller mot närmaste ovanliggande skåp måste vara minst 200 mm för att garantera en tillräckligt god ventilation ovanför tumlaren

16 Sisällys Käyttäjälle Turvaohjeita 17 Asennus ja huolto Lasten turvallisuus Kuivausrummun käyttö Kuivausrummun hävittäminen Tuotteen kuvaus Käyttö 20 Ennen ensimmäistä käyttökertaa Kapasiteetti Tekstiilien painoja Ohjelmakaavio 21 Energiankulutus Hoito Suodattimien puhdistus Kondensorin puhdistus Vesisäiliön tyhjennys Yleistä pesusta ja kuivauksesta 24 Jos kone ei toimi 25 Huolto 26 Huolto ja varaosat Kuluttajaneuvonta Takuu Asentajalle Tekniset tiedot 26 Pakkauksen purkaminen 27 Vauriot Varusteet Lisävarusteet Materiaalien merkinnät Asennus Kuivausrummun sijoitus Sähkökytkennät Seinäasennus

17 Turvaohjeita Lue käyttöohje ja sen huomautukset, neuvot ja varoitukset huolellisesti ennen kuivausrummun asennusta ja käyttöönottoa. Näin varmistat, että kuivausrumpu toimii oikein ja saat siitä suurimman hyödyn. Kaikkien kuivausrumpua käyttävien on tunnettava laitteen käyttö- ja turvallisuusominaisuudet. Säästä käyttöohje ja anna sen seurata kuivausrummun mukana muutossa tai omistajan vaihtuessa. Asennus ja huolto Kaikki asennustyöt ja muut toimenpiteet tuotteelle on annettava valtuutetun ammattihenkilön tehtäväksi. Asiantuntemattoman henkilön tekemät toimet voivat heikentää koneen toimintaa sekä aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja. Kone on raskas, ole varovainen siirtäessäsi sitä. Varmista, ettei liitäntäjohto ole puristuksessa koneen alla ja että luukun alareunassa oleva tuuletusaukko on vapaana, jos kone on sijoitettu matolle. Koneen pistoke on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, jonka tulee olla helposti käsillä. Jos liitäntäjohto on vaurioitunut tai se on vaihdettava pidempään, on tuottajan valtuuttaman huoltoliikkeen vaihdettava johto. Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa, ne varmistavat että koneen alla on riittävä tuuletus. Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Älä koskaan yritä korjata konetta itse. Lasten turvallisuus Muista, että pakkauksen muovipussit voivat olla hengenvaarallisia leikkikaluja pikkulapsille. Kuivausrummun käyttäjän tulee olla aikuinen. Älä anna lasten leikkiä sillä tai koskea säätimiin ja liikkuviin/irrotettaviin osiin. Tarkista aina ennen kuivattavan pyykin laittamista koneeseen, ettei rummussa ole vieraita esineitä tai lemmikkieläimiä. Kuivausrummun käyttö Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan normaalien käyttövaatteiden kuivaamiseen ja tämän käyttöohjeen mukaan. Sen käyttäminen muuhun tarkoitukseen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. Älä ylikuormita laitetta (ks. kohtaa Käyttö ). Pyykki, jota on käsitelty kemikaaleilla esim. tahranpoistoaineilla tai vastaavilla, on pestävä ennen sen kuivaamista kuivausrummussa. Näistä aineista haihtuvat höyryt voivat aiheuttaa paloriskin. Kuivausrumpuun ei myöskään saa laittaa: Tyynyjä, untuvatuotteita yms. (ne sitovat lämpöä ja voivat aiheuttaa ylikuumenemista). Villaa, huopaantumisen takia. Erityisen arkoja kankaita kuten tekokuituisia verhoja, silkkiä jne. Vaahtokumista tai kumimaisesta aineesta valmistettuja vaatteita. Ota tavaksi puhdistaa kondensori säännöllisesti. Kun se pidetään mahdollisimman puhtaana, toimii kone tehokkaammin ja kuivausaika lyhenee. Kytke kuivausrumpu pois päältä aina käytön jälkeen. Älä koskaan käynnistä kuivausrumpua ilman että nukkasuodatin on puhdistettu ja asetettu takaisin paikalleen, tai jos se on vahingoittunut (voi aiheuttaa ylikuumenemista, pyykki voi vahingoittua). Kuivausrummun hävittäminen Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristään ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu

18 Tuotteen kuvaus

19 Tuotteen kuvaus 1. Luukun avaus (työnnä salpa oikealle) Vältä avaamasta luukkua ohjelman käydessä. 2. Paikka ohjelmakaaviolle (tarra) 3. Käyttöpaneeli Merkkivalot A. Palaa kuivausvaiheen aikana. B. Palaa vesisäiliön ollessa täysi. Käynnistyspainike C. Ohjelmanvalinnan jälkeen käynnistetään kuivausrumpu painamalla painiketta. Ajastinvalitsin D. Tällä vääntimellä valitaan sopiva kuivausaika puuvillalle (enintään 120 min) ja tekokuiduille (enintään 80 min). 4. Lämpimän ilman ulospuhallus 5. Säädettävät jalat Säädetään niin, että kuivausrumpu on vaakasuorassa. 6. Ilmakanavat - eivät saa olla peitettyinä. 7. Suodatin Puhdistettava ennen jokaista kuivausta, tai jokaisen kuivauksen jälkeen. Nukkasuodatin on karkeasuodattimen sisällä ja sen voi irrottaa puhdistusta varten. 8. Kondensori Kondensori on asennettu luukkuun ja se on puhdistettava säännöllisin väliajoin. 9. Rumpu 10. Tietokilpi 11. Kondenssivesisäiliö Tiivistynyt vesi kerääntyy säiliöön ja se on tyhjennettävä joko ennen tai jokaisen kuivauksen jälkeen. Jos säiliö täyttyy, varoitusvalo (B) syttyy ja kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti. Rumpua ei voi käynnistää uudelleen, ennen kuin säiliö on tyhjennetty. 12. Seinäkiinnikkeen korvake 13. Liitäntäjohto 14. Tyhjennysletkun kiinnityskohta Lisätarvikkeena on saatavana tyhjennysletku, jonka avulla kuivausrumpu voidaan liittää suoraan viemäriin. Tyhjennysletku liitetään kohtaan (14). Löysää ennen letkun kiinnitystä letkuliitin ja irrota tulppa. Tyhjennysletkua käytettäessä kondenssivesisäiliö ei täyty A D C B

20 Käyttö Ennen ensimmäistä käyttökertaa Laita rumpuun muutamia kosteita kankaanpalasia, joita ei tarvitse varoa ja käytä rumpua noin 15 min. Näin varmistat, ettei rummussa ole pölyä eikä likaa. 1. Tarkista, että kuivausrumpu on kytketty sähköverkkoon. 2. Avaa luukku työntämällä salpa oikealle (A). 3. Tarkista, että nukkasuodatin (B) on puhdas ja että karkeasuodatin (C) on alhaalla ja napsautettu paikalleen. 4. Tarkista, että vesisäiliö (D) on tyhjä ja työnnetty kunnolla paikalleen. 5. Laita kuivattavat vaatteet rumpuun. Tarkista, että ne ovat kokonaan rummun sisällä. Älä sekoita teko- ja luonnonkuituja. 6. Sulje luukku. 7. Valitse Puuvilla tai Tekokuitu, sekä sopiva aika vääntimellä (E). 8. Paina käynnistyspainiketta (F). Luukun avaaminen ei ole suositeltavaa koneen ollessa käynnissä, koska koneesta voi valua vettä. Kapasiteetti (kuivat vaatteet) Puuvilla enintään 3,4 kg Tekokuitu enintään 1,5 kg Tekstiilien painoja (kuivat vaatteet) Tässä sinulle joitakin suuntaa antavia painoja auttamaan kuivausrummun oikein täyttämisessä. Esimerkit ovat puuvillatekstiilien painoja. Kylpytakki Pussilakana Lakana Pusero Froteepyyhe Paita Yöpaita Pyjama Lyhyet alushousut Pitkät alushousut Tyynynpäällinen Sukat ~ 1,2 kg ~ 0,7 kg ~ 0,5 kg ~ 0,1 kg ~ 0,2 kg ~ 0,2 kg ~ 0,2 kg ~ 0,2 kg ~ 0,1 kg ~ 0,3 kg ~ 0,2 kg ~ 0,1 kg C B A F E D

21 Ohjelmakaavio Mikä ohjelma millekin pyykille? Aikaohjattu kuivaus Tämän ohjelmakaavion avulla on helppo valita sopiva ohjelma. Ohjelmanväännin on jaettu kahteen puoliskoon: tarkoittaa puuvillaa. Puuvillalle voit valita jopa 120 minuutin kuivausajan, koska puuvilla ja paksut luonnonmateriaalit vaativat pitkän kuivausajan. tarkoittaa tekokuituja ja hienopestäviä tekstiilejä, jotka ovat arempia ja jotka on siksi kuivattava alhaisemmassa lämpötilassa. Kuivausaika on korkeintaan 80 minuuttia. Älä kuivaa tekstiilejä liikaa, koska niistä voi tulla vaikeasti silitettäviä ja ne voivat tuntua vähän karheilta. Kuivauksen viimeisten 8-12 minuutin aikana tapahtuu jäähdytys, joka estää vaatteiden rypistymistä. PUUVILLA KUIVAUSAIKA max 120 min Edeltävä linkous Tekstiilien tyyppi Kuivuusaste n. 800 kierr./min Puuvillatekstiilit Kuiva 3,4 kg min Frotee 2,0 kg min Trikoo 1,0 kg min Lakanat Pyyhkeet Silityskuiva 3,4 kg min 2,0 kg min 1,0 kg min TEKOKUITU KUIVAUSAIKA max 80 min Tekstiilien tyyppi Kuivuusaste Lyhyt linkous Alennetussa lämpötilassa kuivattavat tekstiilit Hienopesu Kuiva 1,5 kg min 1,0 kg min Lämmölle arat tekstiilit 0,7 kg min (ks. tekstiilien pesumerkintöjä) Silityskuiva 1,5 kg min 1,0 kg min 0,7 kg min Kulutus Europa standardin EN mukaan Energia: 2,47 kwh/3,4 kg puuvillaa Energiankulutustiedot on ilmoitettu direktiivin 92/75/ETY mukaisesti ja ne ilmoittavat kulutuksen 90 minuutin ohjelmassa

22 Hoito Suodattimien puhdistus Jotta kuivausrumpusi toimisi moitteettomasti, on suodattimet puhdistettava joko ennen tai jokaisen kuivauskerran jälkeen. A Tee näin: 1. Avaa luukku. 2. Käännä karkeasuodatin ylös (kuva A). 3. Harjaa nukka pois karkeasuodattimen alla olevasta nukkasuodattimesta (kuva B). Joskus nukkasuodatin on syytä irrottaa niin, että sen voi puhdistaa kummaltakin puolelta, varmista silloin, että nukkasuodatin on laitettu puhdistuksen jälkeen oikein paikoilleen, ennen kuin suljet karkeasuodattimen. Älä koskaan käynnistä kuivausrumpua ilman, että nukkasuodatin on puhdistettu ja laitettu oikein paikoilleen, tai kun nukkasuodatin on vaurioitunut (ylikuumenemisvaara!) B C Kondensorin puhdistus Nukkaa kulkeutuu aina ilmavirtausten mukana ja sitä tapahtuu kaikissa kuivausrummuissa. Siksi nukkaa kertyy jossain määrin myös kondensoriin, joka on silloin tällöin puhdistettava. Kondensoriin pääsee käsiksi ja sen voi puhdistaa näin: D 1. Avaa luukku ja käännä karkeasuodatin ylös. 2. Irrota nukkasuodatin ja sulje karkeasuodatin. 3. Tartu sormin kondensorin yläosassa oleviin loviin ja paina luukkua peukaloilla (kuva C + D). Kondensori irtoaa ja voit nostaa sen ulos/ylös. Ole varovainen, ettet vahingoita herkkää alumiinilevyä. 4. Käännä kondensori ylösalaisin ja imuroi sen kumpikin puoli. Irrota punainen, kondensorin alareunassa oleva tyhjennystulppa (kuva E). Aseta kondensori vaakasuoralle alustalle ja täytä se vedellä suodattimen aukosta. Anna kondensorin liota viitisen minuuttia. Suihkuta sitten kumpikin puoli lämpimällä vedellä (kuva F). Kuivaa kondensori sitten varovasti. Muista laittaa punainen tyhjennystulppa takaisin paikoilleen (kuva G). E F G 5. Laita kondensori takaisin paikoilleen. Aseta kondensorin alaosa luukussa oleviin loviin. Paina sitten kondensori paikoilleen niin, että kuuluu/tuntuu pieni napsahdus. Laita nukkasuodatin takaisin paikoilleen ja sulje karkeasuodatin

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ALKO QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ROBOLINHO* 3000 Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning mzbci 454 630 b I 10/2012 D Robolinho 3000 DA...3 SV...43 ETK...

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere