Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dødårsagsregisteret. Tal og analyse"

Transkript

1 Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014

2 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsdokumentation Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version: 1 Versionsdato: 15. december 2015 Format: PDF ISSN: Titel: Tal og analyse[ Sundhedsdatastyrelsen Side 2 af 58

3 Indhold 1.1 Dødsårsager Kræftdødelighed Hjertedødelighed Sygdomme i åndedrætsorganer Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser Udvikling i andre grupper Svag stigning i dødelighed af selvmord hos mænd Fald i dødelighed af faldulykker Stigning i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier Andelen af dødsfald blandt personer over 85 år Baggrund Tilgrundliggende dødsårsag Kodning Dataafgrænsning Tal for Tal for Aldersstandardiserede rater Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk Oversigtstabeller Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år Figur 9a: Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper Figur 9b: Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal. A-listen Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A- listen Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen Sundhedsdatastyrelsen Side 3 af 58

4 Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B - listen Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B - listen Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr , med befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen og B-listen Tabel 6: Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager Sundhedsdatastyrelsen Side 4 af 58

5 1.1 Dødsårsager Hermed foreligger dødsårsstatistik 2014, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, jf. afsnit 2. I tabel 1 ses en oversigt over de fem hyppigste dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens 24 overordnede grupper (tabel 2a). Den samlede dødelighed 1 fortsætter med at falde fra 2013 til 2014 (tabel 1). I aldersstandardiserede rater pr indbyggere er dødeligheden faldet fra 841 dødsfald i 2013 til 803 dødsfald i 2014, svarende til et fald på 4,5 pct. For mænd er faldet på 4,8 pct., og for kvinder på 4,3 pct. Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager ud fra A-liste grupperingen, aldersstandardiserede rater pr indbyggere Samlet Kræft (A-02) Hjertesygdomme (A-08) Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10) Andre kredsløbssygdomme (A-09) Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06) Kræftdødelighed Dødeligheden som følge af kræft fortsætter med at falde fra 250 dødsfald pr indbyggere i 2013 til 245 i 2014, svarende til et fald på 1,7 pct. Dette gælder for både mænd og kvinder, hvor kræftdødeligheden er faldet med hhv. 2,2 pct. for mænd og 1,4 pct. for kvinder fra 2013 til Den langsigtede tendens er dermed fortsat et svagt fald (tabel 1). Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn. Andelen af dødsfald på grund af kræft set i forhold til alle dødsfald er steget svagt set i forhold til sidste år. Dette gælder både det samlede tal og for hhv. mænd og kvinder hver for sig. I 2014 døde 31 pct. af en kræftsygdom. Den højeste kræftdødelighed ses for både mænd og kvinder for gruppen af kræft i luftrør, bronkie og lunge (figur 1 og 2) med samlet 58,7 dødsfald pr indbyggere i Dødelighed er i denne rapport udtrykt som antal dødsfald pr indbyggere standardiseret efter befolkningens alder i Sundhedsdatastyrelsen Side 5 af 58

6 Der ses et fald i kræftdødeligheden for denne gruppe på 1,7 pct. fra 2013 til Faldet er størst for kvinder med et fald på 3,2 pct. mod 1 pct. for mænd (figur 1 og 2). Dødeligheden af disse kræfttyper er højest for mænd med 68,5 dødsfald pr indbyggere mod 51,3 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere i De næsthøjeste rater for kræftdødelighed er brystkræft og tyktarmskræft for kvinder (figur 1), og kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft for mænd (figur 2). Samlet set har der været et svagt fald i dødeligheden af tyktarmskræft de seneste år. Denne udvikling fortsætter i 2014 med et samlet fald på 4,1 pct. fra 2013 til Dette fald dækker over et markant fald for kvinder på 11,3 pct. mod en stigning i dødeligheden af tyktarmskræft for mænd på 4,5 pct. fra 2013 til 2014 (figur 1 og 2). Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 20,9 dødsfald pr indbyggere i Dødeligheden er højest for mænd med 25,8 dødsfald pr indbyggere mod 17,3 dødsfald pr indbyggere blandt kvinder i 2014 (figur 1 og 2). For kvinder har dødeligheden af brystkræft været faldende de seneste år (figur 1). Denne udvikling er bremset i 2014, hvor dødeligheden er steget med 2,2 pct. fra 2013 til Dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er derimod faldet med 8,4 pct. fra 2013 til 2014, efter en stigning fra 2012 til 2013 (figur 2). Dødeligheden af brystkræft blandt kvinder er på 33,1 dødsfald pr indbyggere i 2014, mens dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er på 45,9 dødsfald pr indbyggere i Figur 1 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder, Luftrør, bronkie, lunge (kvinder) Bryst (kvinder) Tyktarm (kvinder) Sundhedsdatastyrelsen Side 6 af 58

7 Figur 2 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd, Luftrør, bronkie, lunge (mænd) Blærehalskirtel (mænd) Tyktarm (mænd) 1.3 Hjertedødelighed Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexi), andre hjertesygdomme og andre kredsløbssygdomme falder fortsat (tabel 1 og figur 3a og 3b). Dette fald er set over mange år, og gælder både de samlede tal og for begge køn. Faldet i hjertedødelighed er størst inden for iskæmiske hjertesygdomme, hvor dødeligheden er faldet fra 68,9 dødsfald pr indbyggere i 2013 til 62,6 dødsfald i 2014, svarende til et fald på 9,1 pct. Dødeligheden er højest for mænd end for kvinder med hhv. 86,9 dødsfald pr indbyggere blandt mænd mod 43,6 dødsfald pr indbyggere blandt kvinder i Det næststørste fald ses for gruppen af andre hjertesygdomme, hvor dødeligheden er faldet fra 52,1 dødsfald pr indbyggere til 50,9 dødsfald pr indbyggere fra 2013 til 2014, svarende til et fald på 2,3 pct. Også inden for denne gruppe er dødeligheden højest for mænd end for kvinder med 64 dødsfald pr indbyggere for mænd mod 41,4 dødsfald pr indbyggere for kvinder i Faldet i dødeligheden af karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apopleksi) er på 3,8 pct. fra 2013 til 2014, med samlet set 53,8 dødsfald pr indbyggere i Faldet i dødeligheden af andre kredsløbssygdomme er på 13,3 pct. fra 2013 til 2014, med samlet set 15 dødsfald pr indbyggere i I modsætning til ovenstående udvikling har der været en svag stigning i dødeligheden af blodtryksforhøjelse (hypertension) over de seneste år (figur 3a og 3 b). Denne udvikling ser ud til at være bremset i 2014, hvor dødeligheden af blodtryksforhøjelse er faldet med 7,5 pct. Faldet ses for både mænd og kvinder, med et fald blandt mænd på 11,3 pct. og blandt kvinder på 3,8 pct. fra 2013 til Dødeligheden af blodtrykforhøjel- Sundhedsdatastyrelsen Side 7 af 58

8 se er samlet set på 13,6 dødsfald pr indbyggere i For mænd er dødeligheden af blodtryksforhøjelse på 14,2 dødsfald pr indbyggere mod 12,6 dødsfald pr indbyggere for kvinder. Figur 3a Aldersstandardiserede rater for mænd pr indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, Iskæmiske hjertesygdomme Blodtryksforhøjelse Andre hjertesygdomme Lungeemboli Karsygdomme i hjerne Andre kredsløbssygdomme Figur 3b Aldersstandardiserede rater for kvinder pr indbyggere for dødsfald af hjerteog kredsløbssygdomme, Iskæmiske hjertesygdomme Blodtryksforhøjelse Andre hjertesygdomme Lungeemboli Karsygdomme i hjerne Andre kredsløbssygdomme Sundhedsdatastyrelsen Side 8 af 58

9 1.4 Sygdomme i åndedrætsorganer Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer har, set over en længere periode, været uforandret, men er nu faldet med 10,7 pct. fra 2013 til 2014 (tabel 1). Blandt sygdomme i åndedrætsorganer ses for begge køn den højeste dødelighed for hhv. andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) og lungebetændelse (figur 4a og figur 4b). Dødeligheden af KOL har været svagt stigende igennem de seneste år, og denne tendens ser ud til at være bremset i 2014, hvor antallet af dødsfald er faldet fra 58,4 dødsfald i 2013 til 54,3 dødsfald pr indbyggere i 2014, svarende til et fald på 7 pct. Faldet ses for begge køn, hhv. 7 pct. for kvinder og 7, 8 pct. for mænd. Dødeligheden er højest for mænd med 61,3 dødsfald pr indbyggere mod 50,5 dødsfald pr indbyggere blandt kvinder i 2014 (figur 4a). Figur 4a Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (kvinder) Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (mænd) Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (samlet) Sundhedsdatastyrelsen Side 9 af 58

10 Dødeligheden af lungebetændelse er set over en længere periode uforandret med udsving enkelte år. Efter en stigning sidste år er dødeligheden faldet fra 31,9 til 25,5 dødsfald pr indbyggere, svarende til et fald på 20,1 pct. (figur 4b). Faldet ses for begge køn, hhv. 21 pct. for kvinder og 18,1 pct. for mænd. Dødeligheden er også her højest for mænd med 32,6 dødsfald pr indbyggere mod 21,1 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere i 2014 (figur 4b). Figur 4b Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af lungebetændelse, Lungebetændelse (kvinder) Lungebetændelse (mænd) Lungebetændelse (samlet) Sundhedsdatastyrelsen Side 10 af 58

11 1.5 Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser Dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser er faldet med 4,6 pct. fra 2013 til 2014 (tabel 1). Den langsigtede tendens har været en markant stigning. Den højeste dødelighed inden for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser ses for ikke- Alzheimer demens både for det samlede tal og for begge køn. Dødeligheden for ikke-alzheimer demens er samlet set faldet med 2,8 pct. fra 39 dødsfald pr indbyggere i 2013 til 37,9 dødsfald pr indbyggere i Faldet ses for begge køn, hhv. 2,9 pct. for kvinder og 1,2 pct. for mænd. Dødeligheden er højest for kvinder med 40,3 dødsfald pr indbyggere mod 33,2 dødsfald pr indbyggere blandt mænd i 2014 (figur 5). Stigningen i dødelighed i denne gruppe over tid må ses i sammenhæng med en ændret diagnosticeringspraksis mod flere specificerede tilfælde af demens frem for senilitet. Derudover er også den stigende levealder en væsentlig faktor, der alt andet lige medfører større hyppighed af demenssygdomme. Figur 5 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af demens (excl. Alzheimers demenssygdom), Demens, excl. Alzheimers (kvinder) Demens, excl. Alzheimers (samlet) Demens, excl. Alzheimers (mænd) Sundhedsdatastyrelsen Side 11 af 58

12 1.6 Udvikling i andre grupper Svag stigning i dødelighed af selvmord hos mænd Dødeligheden af selvmord er steget fra 10,8 dødsfald pr indbyggere i 2013 til 11,2 dødsfald pr indbyggere i 2014 (figur 6), svarende til en stigning på 3,7 pct. Dødeligheden er højest for mænd i 2014 med 17,2 dødsfald pr indbyggere mod 5,5 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere. Stigningen i den samlede dødelighed af selvmord skyldes udelukkende en stigning i dødeligheden af selvmord blandt mænd (figur 6). Medianalderen for dødsfald af selvmord er 54 år i 2014 for mænd og kvinder samlet set, og hhv. 53 år for mænd og 57 år for kvinder. Figur 6 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af selvmord, Selvmord (mænd) Selvmord (samlet) Selvmord (kvinder) Sundhedsdatastyrelsen Side 12 af 58

13 1.6.2 Fald i dødelighed af faldulykker Dødeligheden på grund af faldulykker er faldet med 9,9 pct. efter en svag stigning fra 2012 til 2013 (figur 7). I 2014 var dødeligheden af faldulykker på 8,2 dødsfald pr indbyggere. Faldet ses for begge køn, hhv. 9 pct. for kvinder og 10,3 pct. for mænd. Dødeligheden er højest for mænd end for kvinder med 9,6 dødsfald pr indbyggere for mænd mod 7,1 dødsfald pr indbyggere for kvinder i 2014, (figur 7). Medianalderen for personer døde af faldulykker er på 86 år i 2013, hhv. 83 år for mænd og 87 år for kvinder. Figur 7 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af faldulykker, Faldulykker (mænd) Faldulykker (samlet) Faldulykker (kvinder) Sundhedsdatastyrelsen Side 13 af 58

14 1.6.3 Stigning i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier Dødeligheden af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er steget efter et fald sidste år. Den samlede dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er på 2,8 dødsfald pr indbyggere i Dødeligheden er højest for mænd med 3,2 dødsfald pr indbyggere mod 2,4 dødsfald pr indbyggere for kvinder (figur 8). Figur 8 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanomalier, ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (kvinder) Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (samlet) Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (mænd) 1.7 Andelen af dødsfald blandt personer over 85 år Andelen af dødsfald blandt personer over 85 år er faldet svagt i forhold til 2013 samlet set og for kvinder (figur 9a og 9b på side 20). I 2014 ligger andelen på 25 pct. blandt mænd, og på 43 pct. blandt kvinder. Andelen er dermed uforandret for mænd fra 2013 til 2014, mens den er faldet for kvinder. Medianalder for personer døde i 2014 er på 79 år, hhv. 76 år for mænd og 82 år for kvinder. Medianalderen er dermed lavere i forhold til 2013, hvor medianalderen var på 80 år. Sundhedsdatastyrelsen Side 14 af 58

15 2 Baggrund Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkurrerende sygdomme, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke dødelighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag. 2.1 Tilgrundliggende dødsårsag Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden. Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den årsagsspecifikke dødelighed. Vælges cancersygdommen, kan denne føre til en infektionssygdom, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som tilgrundliggende dødsårsag. 2.2 Kodning Sundhedsdatastyrelsen har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2014 anvendt den automatiske kodning efter ACME 2 -systemet, som i de tidligere år. ACME koder den tilgrundliggende dødsårsag efter ICD-10 reglerne. I de tilfælde hvor ACME ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct. af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt. Diagnosegruppering A- og B-liste Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnosegrupper. Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål. B-listen er en udfoldning af A-listen eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af tabel 6 på side 54 i publikationen. 2 ACME:Automated Classification of Medical Entities. Sundhedsdatastyrelsen Side 15 af 58

16 2.3 Dataafgrænsning Dødsårsagsstatistikken 2014 bygger, i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er udstedt på personer med validt dansk CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark. Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Danmark. 2.4 Tal for 2014 Data for 2014 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Sundhedsdatastyrelsen den 23. november I alt var dødsattester indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på Der mangler således dødsattester, heraf 67 pct. manglende attester fra alment praktiserende læger/egen læge, 25 pct. fra sygehuslæger og 8 pct. fra øvrige læger. Erfaringsmæssigt har der i tidligere år før indførelsen af den elektroniske dødsattest udestået attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i 2014-årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på , dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 3,9 pct. i forhold til, hvad der fandtes i de indkomne data. Forhøjelsen er 3,9 pct. for det samlede tal for begge køn, 3,8 pct. for mænd og 4,0 pct. for kvinder. Tabellerne 1a-1c er dog baseret på CPR-data og er ikke tilnærmede. Sundhedsdatastyrelsen Side 16 af 58

17 2.5 Tal for Da Sundhedsdatastyrelsen løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere komplette data for , end da disse årgange først blev offentliggjort. Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2014, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2012 og 2013 end tidligere publiceret. For 2013 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 3,5 pct. for det samlede tal for begge køn 3,6 pct. for mænd og 3,4 pct. for kvinder. For 2012 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 1,0 pct. for det samlede tal for begge køn, 1,0 pct. for mænd og 1,0 for kvinder. 2.6 Aldersstandardiserede rater For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandardiserede rater. Alle rater er pr indbyggere, standardiseret efter befolkningens aldersfordeling i år Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og for hele landet. I løbet af 2016 vil de opdaterede tal, samt regions- og kommunefordelte tal kunne ses på Sundhedsdatastyrelsen Side 17 af 58

18 3. Oversigtstabeller Tabel 1a-1c viser dødsfald fordelt på aldersgrupper. Tabel 2-4 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr indbyggere og i procent af samtlige dødsfald. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i liste A. Tabel 5a-5f viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnose-grupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardiserede rater pr indbyggere. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i henholdsvis liste A og liste B. Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år 0 år år år år år år år år år år år Total Kilde: CPR-registeret Sundhedsdatastyrelsen Side 18 af 58

19 Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år 0 år år år år år år år år år år år Total Kilde: CPR-registeret Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år 0 år år år år år år år år år år år Total Kilde: CPR-registeret Sundhedsdatastyrelsen Side 19 af 58

20 Figur 9a: 100 Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper år år 85+ år Figur 9b: 100 Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper år år 85+ år Sundhedsdatastyrelsen Side 20 af 58

21 Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal. A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 21 af 58

22 Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 22 af 58

23 Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A- listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,0 0,7 1,3 1,8 1,9 1,8 A-02 Kræft 24,9 27,1 28,0 30,5 30,2 31,2 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,8 0,7 0,5 0,6 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 1,6 3,3 3,6 3,3 3,4 3,4 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,5 2,8 4,6 6,1 6,4 6,3 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,6 3,8 4,0 4,2 A-08 Hjertesygdomme 27,0 23,7 20,3 16,9 16,1 15,8 A-09 Andre kredsløbssygdomme 12,6 12,2 12,0 9,1 9,0 8,9 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,1 9,5 11,3 12,0 11,3 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,9 5,2 4,5 4,3 4,4 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,1 1,2 1,6 1,5 1,7 1,6 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 7,4 4,5 2,9 3,4 3,5 3,3 A-19 Ulykker 3,9 4,1 3,1 2,7 2,7 2,7 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 1,5 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,5 0,3 1,0 1,2 1,1 1,2 Total Sundhedsdatastyrelsen Side 23 af 58

24 Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 24 af 58

25 Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 25 af 58

26 Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,2 0,6 1,3 1,7 1,7 1,6 A-02 Kræft 25,4 28,1 29,2 32,1 32,0 32,8 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 1,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,3 2,6 4,4 5,4 5,4 5,4 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,5 2,0 2,3 3,4 3,7 3,8 A-08 Hjertesygdomme 27,6 24,4 21,0 17,3 16,9 16,7 A-09 Andre kredsløbssygdomme 10,9 10,7 10,9 8,6 8,6 8,2 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 8,7 9,2 10,6 11,3 10,8 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 5,2 5,2 4,6 4,5 4,5 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,2 1,2 1,8 1,6 1,7 1,6 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 6,8 3,7 2,3 2,5 2,7 2,4 A-19 Ulykker 4,2 4,3 3,6 3,1 2,9 3,1 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 2,0 1,9 1,7 1,9 1,8 1,9 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,6 0,3 0,9 1,2 1,2 1,1 Total Sundhedsdatastyrelsen Side 26 af 58

27 Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 27 af 58

28 Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 28 af 58

29 Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 0,8 0,7 1,4 1,8 2,1 2,0 A-02 Kræft 24,3 26,0 26,8 29,0 28,5 29,5 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,6 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 1,8 3,2 3,7 3,1 3,2 3,2 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,6 2,9 4,9 6,8 7,3 7,3 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,8 4,1 4,4 4,6 A-08 Hjertesygdomme 26,4 22,9 19,6 16,4 15,4 14,9 A-09 Andre kredsløbssygdomme 14,2 13,7 13,0 9,6 9,4 9,6 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,5 9,9 12,0 12,7 11,7 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,6 5,3 4,3 4,1 4,3 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,5 0,8 0,9 1,1 1,0 1,0 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,0 1,1 1,5 1,4 1,6 1,6 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 8,1 5,2 3,6 4,3 4,3 4,2 A-19 Ulykker 3,6 4,0 2,7 2,4 2,6 2,4 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,3 0,3 1,0 1,1 1,1 1,2 Total Sundhedsdatastyrelsen Side 29 af 58

30 Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B - listen A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende. A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme B-001 Tuberkulose B-002 Infektion med meningokokker B-003 AIDS (HIV-sygdom) B-004 Viral leverbetændelse B-005 Andre infektionssygdomme A-02 Kræft B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg B-007 Kræft i spiserør B-008 Kræft i mavesæk B-009 Kræft i tyktarm B-010 Kræft i endetarm B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje B-013 Kræft i bugspytkirtel B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler B-015 Kræft i strubehoved B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge B-017 Kræft i lungehinder B-018 Kræft i knogler og ledbrusk B-019 Ondartet modermærkekræft i hud B-020 Kræft i bryst B-021 Kræft i livmoderhals B-022 Kræft i andre dele af livmoderen B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer B-024 Kræft i blærehalskirtel B-025 Kræft i testikel B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) B-027 Kræft i urinblære B-028 Kræft i andre dele af urinveje B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen B-031 Kræft i lymfatisk væv B-032 Leukæmi B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv Sundhedsdatastyrelsen Side 30 af 58

31 B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation A-03 Andre svulster (anden neoplasi) B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet A-04/ Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, B-037 som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme B-038 For lavt stofskifte B-039 Sukkersyge B-040 Underernæring og fejlernæring B-041 Cystisk fibrose B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssygdom) B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser B-047 Affektive sindslidelser B-048 Spiseforstyrrelser B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker) B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) B-052 Alzheimers demenssygdom B-053 Multipel (dissemineret) sklerose B-054 Epilepsi B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis) B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme B-057 Iskæmiske hjertesygdomme B-058 Blodtryksforhøjelse B-059 Andre hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme Sundhedsdatastyrelsen Side 31 af 58

32 B-060 Lungeemboli B-061 Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebralis) B-062 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer B-063 Influenza B-064 Lungebetændelse B-065 Astma B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår B-069 Kronisk leversygdom B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer A-12/ Sygdomme i hud og underhud B-071 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv B-072 Leddegigt B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer B-074 Sygdomme i nyre og ureter B-075 Andre sygdomme i urinveje B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer B-077 Sygdomme i brystkirtel B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer A-15/ Komplikationer ved svangerskab, fødsel og B-079 barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden B-080 Immaturitet og præmaturitet B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer B-084 Kromosomanomalier B-085 Andre medfødte misdannelser A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation)) Sundhedsdatastyrelsen Side 32 af 58

33 B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død B-089 Andre symptomer og abnorme fund A-19 Ulykker B-090 Faldulykker ** B-091 Transportulykker på land B-092 Transportulykker på vand B-093 Drukneulykker B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer B-096 Andre forgiftningsulykker B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling * B-098 Andre ulykker ** A-20 Selvmord og selvmordsforsøg B-099 Selvforgiftning B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved drukning B-102 Andre former for selvmord og selvmordsforsøg A-21/ Drab, overfald B-103 A-22 Hændelser med uvis omstændighed B-104 Forgiftning med uvis omstændighed B-105 Drukning med uvis omstændighed B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed A-23/ B-107 A-24/ B-108 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) Dødsfald uden medicinske oplysninger Total * Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2012, 2013 og 2014 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. ** Kodningen er ændret for denne gruppe i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO). Sundhedsdatastyrelsen Side 33 af 58

34 Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen A-grupper indeholder de nedenstående B-gruppe. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende. A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 12,3 7, ,2 16,5 14,6 B-001 Tuberkulose 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 B-002 Infektion med meningokokker 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 B-003 AIDS (HIV-sygdom) 4,9 0,5 0,7 0,4 0,5 0,3 B-004 Viral leverbetændelse 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 B-005 Andre infektionssygdomme 6,0 5,2 11,4 14,0 15,2 13,6 A-02 Kræft 303, ,2 255,4 249,7 245,5 B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg 4,9 5,8 5,7 5,2 5,5 5,5 B-007 Kræft i spiserør 6,6 7,7 7,1 7,3 6,0 6,3 B-008 Kræft i mavesæk 9,3 6,9 7,3 6,7 5,9 6,7 B-009 Kræft i tyktarm 28,4 27,7 26,7 22,1 21,8 20,9 B-010 Kræft i endetarm 11,2 10,6 9,3 8,3 7,7 6,8 B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) 0,4 0,3 0,3 0,9 0,6 0,5 B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje 5,7 4,8 5,8 6,4 6,6 7,4 B-013 Kræft i bugspytkirtel 13,6 14,9 14,3 16,0 15,2 15,3 B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 B-015 Kræft i strubehoved 2,5 2,4 1,9 1,3 1,6 1,6 B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge 67,7 64,3 64,4 61,1 59,7 58,7 B-017 Kræft i lungehinder 1,2 1,0 0,6 1,3 1,4 1,6 B-018 Kræft i knogler og ledbrusk 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 B-019 Ondartet modermærkekræft i hud 4,2 4,0 4,2 5,0 4,9 4,9 B-020 Kræft i bryst 29 25,1 22,8 18,9 18,2 18,2 B-021 Kræft i livmoderhals 3,4 2,7 2,5 1,7 1,9 1,7 B-022 Kræft i andre dele af livmoderen 4,3 3,4 3,1 2,7 2,6 2,8 B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer 8,7 8,7 7,2 6,4 6,1 5,3 B-024 Kræft i blærehalskirtel 20,0 20,3 20,1 19,0 20,0 18,5 B-025 Kræft i testikel 0,5 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) 6,5 6,9 6,2 4,7 4,6 4,7 B-027 Kræft i urinblære 11,9 11,3 9,8 8,6 8,1 7,4 B-028 Kræft i andre dele af urinveje 0,7 0,8 0,7 1,2 1,1 1,2 B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af 6,2 6,6 6,2 7,0 7,2 7,0 centralnervesystemet B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 B-031 Kræft i lymfatisk væv 13,0 11,5 10,5 9,9 9,6 9,2 B-032 Leukæmi 9,6 8,5 8,4 7,3 7,8 7,4 B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 Sundhedsdatastyrelsen Side 34 af 58

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 2009

Dødsårsagsregisteret 2009 Dødsårsagsregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser DØDSÅRSAGSREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2015 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. k_aldertim 0-71 Afdødes alder i timer 83-86 Afdødes alder i dage (83 = 3 dage, 84 = 4 dage, etc.) 91-93 Afdødes alder i uger (91 = 1 uge, 92 = 2

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1999

Dødsårsagsregisteret 1999 1 Dødsårsagsregisteret 1999 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7222 7601 Datakoordinator Piero Torre, lokal 7222 7843 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1999 foreligger hermed. I

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsagsregisteret 2000 2004:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1998

Dødsårsagsregisteret 1998 Dødsårsagsregisteret 1998 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 3348 7579 Datakoordinator Piero Torre, lokal 3348 7640 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1998 foreligger hermed. I 1998

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

CANCERREGISTERET. Tal og analyser

CANCERREGISTERET. Tal og analyser CANCERREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

CANCERREGISTERET 2005 og 2006

CANCERREGISTERET 2005 og 2006 CANCERREGISTERET 2005 og 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

SKS-kodestruktur. antal kar.

SKS-kodestruktur. antal kar. SKS-kodestruktur felt antal kar. start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 recordart an Overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKS-kodenr. an inkl. foranstillet SKS-hovedgruppe 3 8 24 dato:gyldig

Læs mere

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Kapitel. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inuit Kalaallit Nunaanni najugallit toqusunut uppernarsaataat takkuttut ingerlaavartumik nalunaarsortarpai eqqortumillu allassimanissaat

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Sygehusstatistik 2002

Sygehusstatistik 2002 SYGEHUSSTATISTIK 2002 2005 Sygehusstatistik 2002 Marts 2005 Sygehusstatistik 2002 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk Tekst, tabeller og figurer: Specialkonsulent

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Nøgletal for kræft april 2009

Nøgletal for kræft april 2009 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft april 2009 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter i

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal SKS-kodestruktur felt antal kar. start feltnavne pos. i SKS-db værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt AAA nøgle obligatorisk overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKSkode alfanumerisk nøgle obligatorisk

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Den elektroniske DøDsattest

Den elektroniske DøDsattest Den elektroniske dødsattest Redaktion Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S T 3268 3268 @ serum@ssi.dk W ssi.dk Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013 Kategori Variabel 1 Antal personer Variabeltype og navn i AnalysePortalen er en kategorisk variabel er en kontinuert variabel Demografiske variable Svarmuligheder Cpr-nummer KMS 1 Patient Navn KMS 2 Køn

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Knud Juel. Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status. Seminar i NETØK 4. marts 2016

Knud Juel. Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status. Seminar i NETØK 4. marts 2016 Knud Juel Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status Seminar i NETØK 4. marts 2016 80 Middellevetid i Danmark (år) 70 60 Kvinder Mænd 50 40 30 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Somatisk sygdomslære og farmakologi Somatisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Mikrobiologi og hygiejne Side 15 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1 Side 19 Side 25 Side 32 Side

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2008-09 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2005-07 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 20. december 2007 J.nr. 1.2001.46 Arbejdsnotat Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 Udarbejdet af Michael Davidsen, Knud Juel og Mette Kjøller Der er foretaget en køns- og aldersspecifik lineær

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark

Nye Kræfttilfælde i Danmark RAPPORT 2017 Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2016 Signaturforklaring:. Nul 0 Mindre end 0,5 (heltal) 0,0 Mindre end 0,05 (tal med 1 decimal) af den anvendte enhed (Blank) Tal kan efter sagens

Læs mere

Det fremtidige kapacitetsbehov på kræftområdet Ingen blå blink hvis vi planlægger i god tid

Det fremtidige kapacitetsbehov på kræftområdet Ingen blå blink hvis vi planlægger i god tid DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse, 5. marts 2015, Landstingssalen, Christiansborg Det fremtidige kapacitetsbehov på kræftområdet Ingen blå blink hvis vi planlægger i god tid Danske Regioner Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis?

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? SFI Gå hjem møde: Derfor forlader ældre arbejdsmarkedet 11. april 2013 Jan V. Hansen Forsikring & Pension 60-64-årige har øget beskæftigelsen

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune maj 2010

DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune maj 2010 DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune FORTROLIGT Dette materiale er udarbejdet som led i projekt Sparebanden, udtænkt og drevet af Danmarks Radio til brug for et indslag i Magasinet Søndag. Materialet

Læs mere

KATALOG OVER REFERENCETAKSTER 2014

KATALOG OVER REFERENCETAKSTER 2014 KATALOG OVER REFERENCETAKSTER 1. Baggrund Kataloget indeholder en oversigt over referencetakster på behandlinger, der udføres under det udvidede frie sygehusvalg. Udmeldingen af kataloget har baggrund

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere