ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE"

Transkript

1 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne Licens dækker din brug af denne software samt relateret dokumentation, opdateringer og opgraderinger, der erstatter eller supplerer softwaren, og som ikke forhandles med egen separat Licens (samlet:"softwaren"). Denne software udlicenseres, men sælges ikke, til dig. NÅR DU INSTALLERER ELLER ANVENDER SOFTWAREN, ACCEPTERER DU SAMTIDIG VILKÅRENE I DENNE LICENS OG INDVILGER I AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR. AFSNIT 2 HERUNDER BESKRIVER DE DATA, SOM EA KAN BRUGE TIL AT YDE SERVICE OG SUPPORT TIL DIG I FORBINDELSE MED SOFTWAREN. HVIS DU IKKE ER INDFORSTÅET MED BRUGEN AF DISSE DATA, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN. AFSNIT 14 HERUNDER FASTSLÅR, AT EVENTUELLE KONFLIKTER I ALLE TILFÆLDE LØSES IGENNEM EN BINDENDE VOLDGIFT. HVIS DU INSTALLERER SOFTWAREN, VIL DET BLIVE BETRAGTET SOM EN FULD ACCEPT AF DENNE LICENS' VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE LICENS BETINGELSER, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN. Fortrydelsesret og returnering (gældende for dem, der har købt softwaren igennem fysiske detailhandler i USA). Hvis du ikke erklærer dig enig i betingelserne for denne licens, og du samtidig ikke har installeret eller brugt softwaren, kan du returnere softwaren der, hvor du oprindeligt købte softwaren, og få den refunderet inden for tredive (30) dage fra købsdatoen ved at følge instruktionerne på 1. Begrænset licensbevilling og brugsbetingelser. A. Bevilling. Igennem dette køb tildeles og bevilges du af EA en personlig, ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge softwaren til ikke-kommercielle formål udelukkende i henhold til denne licens betingelser og den ledsagende dokumentation. Dine tildelte rettigheder er betingede af din overholdelse af denne aftale. En separat aftale om servicebetingelser regulerer din anvendelse af onlinetjenester i forbindelse med softwaren. Du kan se aftalen om servicebetingelser på En separat fortroligheds- /cookiepolitik dækker indsamling, opbevaring, brug og overførsel af brugeroplysninger. Du kan se fortroligheds-/cookiepolitikken på PS4+XBOX ONE_EULA_ ROW EU.3,

2 B. Adgang til onlinefunktioner og/eller -tjenester. Hvis du vil have adgang til onlinetjenester og/eller -funktioner kan det være nødvendigt at oprette en Origin-konto, acceptere EAs servicebetingelser (http://terms.ea.com/da) og fortroligheds-/cookiepolitik online (http://privacy.ea.com/dk) og registrere softwaren via seriekoden leveret sammen med softwaren. Det er udelukkende muligt at få adgang til onlinetjenester og/eller -funktioner, inklusiv indhold, der kan downloades, via licenseret software, og adgangen til disse funktioner er samtidig begrænset til dig og din nærmeste familie eller medlemmer af din husstand. C. Begrænsninger i anvendelsen af forudbetalte virtuelle valuta, der gælder for licenshavere, der bor i Japan. Du accepterer at bruge enhver virtuel valuta, som er købt til brug i Softwaren, senest 6 måneder efter købsdatoen. 2. Tilladelse til brug af data. EA ved, at du tænker på, hvordan oplysninger om dig bliver indsamlet, anvendt, brugt og delt, og vi værdsætter din tillid til, at vi gør det på en passende og ansvarlig måde. Oplysninger om vores kunder er en vigtig del af vores forretning, og EA ville aldrig sælge personligt identificerende oplysninger til nogen. Vi og vores agenter deler ikke oplysninger, der identificerer dig personligt, uden dit samtykke, bortset fra sjældne tilfælde, hvor videregivelse af dem er krævet ved lov, eller for at håndhæve EAs juridiske rettigheder. EA og dets partnere kan indsamle og lagre data fra din computer eller maskine, mens du spiller på den. Oplysninger, som EA og dets partnere indsamler, omfatter tekniske og lignende oplysninger om din computer (eller maskine) og styresystem (herunder IP-adresse og maskinens ID(-er)) samt oplysninger om din brug af softwaren (herunder, men ikke begrænset til en gennemført installation af softwaren og/eller fjernelse af denne), gameplay og brugsstatistikker, systeminteraktioner og eksterne enheder. Hvis du spiller spillet offline, vil denne data blive overført til EA og dets partnere, hvis og når du tilgår online funktioner og -tjenester. EA og dets partnere kan anvende denne information til at forbedre deres produkter og tjenester, yde service til og kommunikere med dig (herunder med henblik på markedsføring), lette faciliteringen af softwareopdateringer, dynamisk leveret indhold og softwaresupport, samt fejlfinde eller på anden måde forbedre din oplevelse. HVIS DU IKKE INDVILGER I DENNE INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN. Disse og alle andre data, som leveres EA eller indsamles af EA i forbindelse med din installation og brug af denne software indsamles, bruges, lagres og

3 overføres af EA, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA i overensstemmelse med EAs fortroligheds-/cookiepolitik på Såfremt noget i dette afsnit skulle være i modstrid med betingelserne i EAs fortrolighedspolitik, vil betingelserne i fortrolighedspolitikken gøre sig gældende. 3. Tilladelse til offentlig fremvisning af data. Hvis du bruger onlinetjenester, såsom online-spil og download og upload af materiale, kan EA og deres associerede selskaber indsamle, bruge, gemme, overføre og offentligt fremvise statistiske data, der vedrører spil (inklusiv score, placeringer på ranglister og gennemførsler), eller til at identificere indhold, som er oprettet af dig og delt med andre spillere. Data, der personligt identificerer dig, indsamles, bruges, gemmes og overføres i overensstemmelse med EAs fortroligheds-/cookiepolitik, der kan ses på 4. Ophør. Denne licens er gældende indtil dens ophør. Dine rettigheder vil blive bragt til ophør omgående og uden varsel fra EA, hvis du ikke efterkommer alle vilkår og betingelser i denne licens. Umiddelbart efter ophøret skal du destruere alle kopier af softwaren i din besiddelse eller under din kontrol samt indstille al brug af softwaren. Ophør vil ikke begrænse nogen af EAs andre rettigheder eller retsmidler i loven eller i billighedsret. Afsnit 4 14 vil overleve ophør eller udløb af denne aftale uanset grunden til ophøret. 5. Begrænset garanti på optage-mediet. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ INDSPILNINGSMEDIER, DER FØLGER MED DIN SOFTWARE, ER DÆKKET HERI PR. REFERENCE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS OGSÅ YDERLIGERE RETTIGHEDER UNDER DEN GÆLDENDE LOKALE LOVGIVNING, DER VARIERER FRA DOMSMYNDIGHED TIL DOMSMYNDIGHED. 6. Ansvarsbegrænsning, Ansvarsfraskrivelse Del A i dette afsnit 6 gælder udelukkende for licenshavere, der bor i EU. Del B i dette afsnit 6 gælder for licenshavere, der bor uden for EU. A. Licenshavere med bopæl i EU i. Dette afsnit beskriver det fulde finansielle gensidige ansvar hos både dig og EA med hensyn til: (1) enhver overtrædelse af denne licens, der måtte opstå;

4 (2) enhver brug eller ethvert videresalg, foretaget af dig, af softwaren eller den medfølgende dokumentation eller af et produkt eller en tjeneste, som indeholder softwaren eller dele heraf eller den tilhørende dokumentation, og (3) enhver form for erklæring, udtalelse eller skadevoldende handling eller undladelse (herunder uagtsomhed), der måtte opstå under eller i forbindelse med denne licens. ii. Intet i denne licens skal begrænse eller udelukke ansvar, som ligger hos enten dig eller EA med hensyn til: (1) dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed, eller (2) svindel eller bedragerisk forvanskning, eller (3) overtrædelse af vilkår, som fremgår af de relevante bestemmelser i den gældende lov for salg af varer og forbrugerbeskyttelse i dit opholdsland, eller (4) bevidst misligholdelse eller forsømmelse. iii. Uden negativ indvirkning på dette afsnit skal hverken du eller EA under nogen omstændigheder være ansvarlig over for hinanden, uanset om det er vedrørende kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed) eller kompensation, eller om det er vedrørende overtrædelse af lovmæssige forpligtelser eller urigtige oplysninger, eller på anden måde, med hensyn til: (1) tab af indkomst; (2) tab af fortjeneste eller kontrakter; (3) driftsstop; (4) tab af pengeforbrug eller forventede besparelser; (5) tab af information; (6) tab af muligheder, goodwill eller omdømme; (7) tab, beskadigelse eller ødelæggelse af data, eller

5 (8) ethvert indirekte eller direkte afledt tab eller skade af en hvilken som helst art, uanset hvordan de er opstået, og uanset om det skyldes erstatningsret (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet; forudsat at dette afsnit 6iii ikke skal forhindre krav om tab eller skade på fast ejendom, der falder inden for rammerne af afsnit 6, eller andre krav om direkte økonomisk tab, der ikke er udelukket af nogen som helst af de udelukkede kategorier, som er anført ovenfor i dette afsnit 6iii. iv. I henhold til afsnit 6ii og afsnit 6iii, skal EAs maksimale samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne licens eller enhver tillægsaftale, uanset om det er vedrørende kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed) eller på andet, under alle omstændigheder være begrænset til det beløb, du har betalt for softwaren. B. Alle andre licenshavere i. Ansvarsbegrænsning. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING KAN EA, DERES UNDERFIRMAER ELLER PARTNERE HVERKEN HOLDES ANSVARLIGE FOR PERSONSKADE, SKADE PÅ EJENDOM, MISTET INDTJENING, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, ELLER NOGEN FORMER FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, AFLEDTE ELLER STRAFFERETLIGE SKADER SOM FØLGE AF NOGEN FORM FOR HANDLING OPSTÅET UD AF, ELLER SOM HAR FORBINDELSE TIL, DENNE LICENS ELLER APPLIKATIONEN, HVAD ENTEN DET ER SOM FØLGE AF ERSTATNINGSRET (DERIBLANDT FORSØMMELSE), KONTRAKT, FORMELT ANSVAR ELLER ANDET, UANSET OM EA ER BLEVET OPLYST OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER EJ. VISSE DOMSMYNDIGHEDER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ DØDSFALD, PERSONSKADE, FALSK MARKEDSFØRING ELLER VISSE OVERLAGTE ELLER UAGTSOMME HANDLINGER, ELLER SKADER SOM FØLGE DERAF, SÅ OVENSTÅENDE ERSTATNINGSBEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL EAS SAMLEDE ANSVAR UNDER DENNE AFTALE OVERSKRIDE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN (MEDMINDRE DET ER PÅKRÆVET AF GÆLDENDE LOV). ii. Fralæggelse af garantier. UNDTAGEN DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ OPTAGEMEDIET, HVIS TILGÆNGELIGT, OG I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES

6 DENNE SOFTWARE TIL DIG, "SOM DEN ER", INKLUSIVE ALLE FEJL OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART OG UDEN YDELSESGARANTI, OG DIN BRUG AF DEN ER PÅ EGEN RISIKO. ALT ANSVAR FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG YDELSE HVILER PÅ DIG. EA OG EAS LICENSGIVERE (SAMLET "EA") PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, OG FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT OG ALLE EKSPLICITTE, IMPLICITTE ELLER LOVMÆSSIGE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TILSTAND, UAFBRUDT BRUG, SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER SAMT GARANTIER (HVIS SÅDANNE EKSISTERER), DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF EVENTUEL HANDEL, BRUG ELLER BYTTE. EA GIVER INGEN GARANTI MOD FORSTYRRELSER AF DIN BRUG AF DENNE SOFTWARE; AT SOFTWAREN OPFYLDER DINE KRAV; AT DRIFTEN AF SOFTWAREN IKKE VIL BLIVE AFBRUDT ELLER ER FEJLFRI, ELLER AT SOFTWAREN ER KOMPATIBEL MED TREDJEPARTSSOFTWARE, ELLER AT FEJL I DENNE SOFTWARE VIL BLIVE RETTET. INTET MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT RÅD GIVET AF EA ELLER NOGEN AUTORISEREDE REPRÆSENTANTER VIL UDGØRE EN GARANTI. VISSE DOMSMYNDIGHEDER TILLADER IKKE FRASIGELSEN AF ELLER BEGRÆNSNINGER PÅ UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE FRASIGELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. 7. Erstatningsbegrænsning og begrænsning af garantier er væsentlige betingelser i denne licens. Du er indforstået med, at bestemmelserne i denne licens, som begrænser erstatning, er væsentlige betingelser for denne licens. De fornævnte erstatningsbegrænsninger er også gældende, selvom de ovenstående beføjelser under den begrænsede garanti for optage-medier ikke lever op til sit intenderede formål. 8. Adskillelse og opretholdelse. Hvis nogen bestemmelser i denne licens er ulovlige eller ikke kan håndhæves under gældende lovgivning, vil resten af licensens bestemmelser redigeres for så vidt muligt at efterfølge den originale bestemmelse. Alle andre bestemmelser i denne licens forbliver gyldige og vil kunne håndhæves fuldt ud. 9. Begrænsede rettigheder for den amerikanske regering. Hvis du er regeringsansat slutbruger i USA, gælder denne betingelse for dig. Softwaren leveret i forbindelse med denne Licens er blevet udviklet udelukkende for private udgifter som defineret i FAR-afsnit 2.101, DFARS-afsnit (a)(1) og DFARS-afsnit (eller alle tilsvarende eller efterfølgende bureaureguleringer heraf), og leveres som kommercielle

7 genstande, kommerciel computersoftware og/eller kommerciel computersoftware-dokumentation. I henhold til DFARS-afsnit og FAR-afsnit , og i den udstrækning, det kræves af amerikansk lovgivning og minimumrettighederne beskrevet i FAR afsnit (eller alle tilsvarende eller efterfølgende bureaureguleringer heraf), vil enhver brug, modifikation, reproduktion, udgivelse, opførelse, fremvisning, afsløring eller distribution heraf eller for den amerikanske regering udelukkende være styret af denne licens, og vil være forbudt, bortset fra tilfælde hvor denne licens udtrykkeligt tillader det. 10. Erstatningspåbud. Du accepterer, at et brud på denne licens kan forårsage uoprettelig skade for EA, for hvem økonomisk erstatning ikke er tilstrækkelig, og EA vil have ret til passende erstatning ud over alle erstatninger herunder eller i henhold til loven. 11. Gældende lov. Hvis du bor i EU, er lovgivningen i dit opholdsland gældende for denne licens og din brug af softwaren; du indvilger udtrykkeligt i, at den eneste domsmyndighed for alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne licens og/eller din brug af applikationen, er dit opholdslands domstole; og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. Hvis du bor i Korea, vil (i) Koreas lovgivning, bortset fra landets bestemmelser om lovmæssige konflikter, gælde for denne licens og din brug af applikationen; (ii) du indvilger udtrykkeligt i, at den eneste domsmyndighed for alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne licens og/eller din brug af applikationen, er Koreas domstole, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. For alle andre forbrugere: vil (i) Staten Californiens lovgivning, bortset fra dens bestemmelser om lovmæssige konflikter, gælde for denne licens og/eller din brug af applikationen; og (ii) du indvilger udtrykkeligt i, at alle retlige krav og stridigheder, der ikke er underlagt mæglingsreglen i afsnit 15 herunder, bortset fra retsbistand for alle krav, der opstår som følge af eller i relation til denne licens og/eller din brug af applikationen, vil være de føderale og statslige domstole, der dækker San Mateo County i Californien, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. Bemærk venligst, at din omgang med applikationen også kan være underlagt andre lokale, statslige, landsdækkende eller internationale lovgivninger. Parterne accepterer, at FNkonventionen for kontrakter for internationale salgsvarer (Wien, 1980) ikke er gældende for denne licens eller for nogen stridigheder eller transaktioner opstået som følge af denne licens.

8 12. Hele aftalen. Denne licens udgør hele aftalen mellem dig og EA med hensyn til softwaren og overskrider alle tidligere opfattelser af materialet. Ingen rettelser eller modifikationer af denne licens vil være bindende, medmindre de forefindes skriftligt og er underskrevet af EA. Ingen manglende håndhævelse eller forsinkelse af håndhævelse i begge parters tilfælde af nogen rettigheder vil udgøre et afkald derpå, ej heller vil nogen enkelte eller delvise håndhævelser af rettigheder udelukke yderligere håndhævelse af alle andre rettigheder herunder. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem denne licens og alle gældende købsbetingelser eller andre betingelser vil betingelserne i denne licens danne præcedens. 13. Afgørelse af uoverensstemmelser for indbyggere i EU. De fleste brugerspørgsmål kan besvares hurtigt og tilfredsstillende, hvis du logger på vores kundeservice-brugerflade med din konto på I det usandsynlige tilfælde at EA ikke kan løse et problem til din tilfredshed (eller hvis EA ikke kan løse et problem, det har med dig, efter at have forsøgt at gøre det uformelt), kan du eller vi kan henvise sagen til en alternativ bilæggelse af tvisten (såsom mægling eller voldgift) med forudgående skriftligt samtykke fra den anden part. 14. Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling. Dette afsnit 14 gælder for alle købere, bortset fra dem, der har bopæl i EU. Formålet med dette afsnit er at give en let anvendelig metode til løsning af uoverensstemmelser mellem os, såfremt de måtte opstå. Som beskrevet herunder i afsnit 14.f: Hvis vi ikke kan løse vores uoverensstemmelser uformelt, og du modtager en forligssum, der er større en EA's seneste forligstilbud til dig (såfremt et sådant er givet), vil EA betale dig 150 procent af din forligssum op til 5000 dollar over din forligssum. LÆS VENLIGST FØLGENDE GRUNDIGT. DET VEDRØRER DINE RETTIGHEDER. A. De fleste brugerspørgsmål kan besvares hurtigt og tilfredsstillende, hvis du logger på EA's kundeservice-brugerflade med din konto på I det usandsynlige tilfælde, at EA ikke kan løse et problem på tilfredsstillende vis (eller hvis EA ikke på uformel vis kan løse en uoverensstemmelse med dig), indvilger du og EA i at binde jer til følgende procedure for at løse alle uoverensstemmelser. Denne regel gælder for alle brugere i lovens videste udstrækning, men gælder udtrykkeligt ikke for borgere i Quebec, Rusland, Schweiz og medlemsstaterne i EU. Denne aftale skal forstås bredt. Den dækker alle uoverensstemmelser mellem os ( Uoverensstemmelser ), deriblandt, men ikke begrænset til:

9 (a) Erstatningskrav opstået som følge af eller i forbindelse med aspekter ved forholdet mellem os, uanset om det er som følge af kontrakt, erstatningspligt, eksempel, svindel, falsk markedsføring eller andre juridiske teorier; (b) erstatningskrav opstået før denne aftale eller tidligere aftaler (deriblandt, men ikke begrænset til, erstatningskrav baseret på reklamer); (c) erstatningskrav, der i øjeblikket er genstand for en påstået "class action"-retssag, hvori du ikke er medlem af en godkendt klasse; og (d) erstatningskrav, der måtte opstå efter denne aftales ophævelse. De eneste uoverensstemmelser, der ikke er dækket af dette afsnit, er de følgende: 1) erstatningskrav om at håndhæve eller beskytte, eller i forhold til gyldigheden af nogen af dine eller EA's (eller EA's licenshaveres) intellektuelle ejendomsrettigheder; 2) erstatningskrav i forbindelse med eller opstået som følge af anklager om tyveri, piratkopiering eller uautoriseret brug; 3) derudover vil intet i denne aftale forhindre nogen af parterne i at starte retssager med mindre krav. Ved at indgå denne aftale, fralægger du og EA jer udtrykkeligt retten til retssager med juryer eller "class action"-retssager. I forhold til dette afsnit inkluderer referencer til "EA", "vi" og "dig vores respektive underfirmaer, partnere, agenter, medarbejdere, tidligere interessehavere, efterfølgere og uddelegerede, såvel som autoriserede og ikke-autoriserede brugere eller tilgodesete af tjenester eller software underlagt denne eller tidligere aftaler mellem os. Denne EUALA er beviset for en transaktion i følge interstatslig handelspraksis, og dermed dækker Federal Arbitration Act fortolkningen og håndhævelsen af dette afsnit. Denne mæglingsregel vil overleve ophævelse af denne slutbrugerlicensaftale. B. Uformelle forhandlinger/uoverensstemmelsesvarsel. Du og EA accepterer først at forsøge at løse alle uoverensstemmelser uformelt, før I påbegynder mægling. Sådanne uformelle forhandlinger vil starte med modtagelsen af et skriftligt varsel fra den ene person til den anden ( uoverensstemmelsesvarsel ). Mæglingsvarsler skal: (a) indeholde det fulde navn på og kontaktoplysninger for den klagende part, (b) beskrive naturen af og grundlaget for kravet eller uoverensstemmelsen, og (c) fremsætte den specifikke erstatning, der søges ("krav"). EA vil sende deres uoverensstemmelsesvarsel til din faktureringsadresse (hvis du har opgivet den) eller til den adresse, du har opgivet. Du skal sende dit uoverensstemmelsesvarsel til: Electronic Arts Inc.,

10 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department. C. Tvungen mægling. Hvis du og EA ikke kan afgøre en uoverensstemmelse via uformelle forhandlinger inden for 30 dage efter modtagelsen af et uoverensstemmelsesvarsel, kan enten du eller EA vælge at få afgjort uoverensstemmelsen endegyldigt og eksklusivt gennem tvungen mægling. Alle forsøg på at mægle fra den ene eller den anden part er endelige og gensidigt bindende. DU FORSTÅR, AT DU OG EA MED DENNE AFTALE FRALÆGGER JER RETTEN TIL SØGSMÅL OG RETTSAGER MED JURY. Mæglingen vil blive startet og udført af Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association ( AAA ) og, hvis det er relevant, AAA s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ( AAA Consumer Rules ), som begge kan findes på AAA' webside Dine udgifter til mægling og din del af mæglerkompensationen er dækket af AAA-reglerne og, hvis relevant, begrænset af AAA Consumer Rules. Hvis sådanne udgifter af mægleren vurderes til at være for høje, eller hvis du sender en besked til mæglingsvarselsadressen herover til EA og meddeler, at du ikke kan betale udgifterne til mægling, vil EA betale alle mæglingsudgifter. Mæglingen kan foretages personligt, via indsendelse af dokumenter, via telefon eller online. Mægleren vil træffe en afgørelse på skrift og vil give et grundlag for afgørelse, hvis en af parterne beder herom. Mægleren skal følge gældende lovgivning, og alle afgørelser kan bestrides, hvis mægleren ikke har gjort dette. Du og EA kan ad retlig vej fremskynde mægling eller bekræfte, modificere, frasige sig eller diskutere mæglerens kompensation. D. Begrænsninger. Du og EA accepterer, at alle mæglinger er begrænset til den individuelle uoverensstemmelse mellem dig og EA. I lovens videste udstrækning: (a) der vil ikke blive foretaget mægling med andre parter; (b) der er ingen rettigheder eller autoriteter, hvorunder en uoverensstemmelse kan forsøges mæglet på "class action"-basis, eller hvor der kan anvendes "class action"-procedurer; og (c) der er ingen rettigheder eller autoriteter, hvorunder en uoverensstemmelse kan siges at repræsentere den generelle offentlighed eller nogen andre personer. DU OG EA ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR KUN KAN REJSE KRAV MOD HINANDEN I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN KLASSE ELLER I NOGEN REPRÆSENTATIV ROLLE. Ydermere, medmindre både du og EA træffer anden aftale, må mægleren ikke konsolidere mere end én persons krav og må ikke på anden vis påtage sig nogen former for repræsentative eller klassebaserede forhold. Hvis denne specifikke regel ikke kan håndhæves, annulleres hele denne mæglingsregel. E. Placering. Hvis du er borger i USA, vil mægling finde sted på et sted inden for rimelig afstand af din bopæl. For borgere uden for USA vil mægling

11 blive iværksat i San Mateo County i Staten Californien i USA, og du og EA accepterer at underlægge jer denne domstols personretlige autoritet til fremskyndelse af mægling eller bekræftelse, modificering, frasigelse eller diskussion af mæglerens kompensation. F. Gældsinddrivelse og advokathonorar. Hvis mægleren træffer afgørelse til fordel for et krav, du har fremsat mod EA og giver dig en kompensation, der har større monetær værdi end EAs seneste skriftlige forligstilbud fremsendt før øvrige skriftlige indsendelser til mægleren, vil EA: (a) Betale dig 150 % af din mæglingskompensation, op til dollar over din mæglingskompensation; og (b) Betale din advokat, hvis relevant, hans eller hendes honorar og godtgøre alle udgifter (deriblandt omkostninger i forbindelse med ekspertvidner), som du eller din advokat med rimelighed har anvendt i forbindelse med efterforskning, forberedelse og forfølgelse af dit mæglingskrav ("advokatudgiften"). Mægleren kan træffe afgørelse og løse uoverensstemmelser i forhold til betaling og godtgørelse af honorarer, udgifter og alternativ betaling af advokatudgiften når som helst i løbet af processen og på anmodning af en af parterne inden for 14 dage efter mæglerens afgørelse. Retten til advokathonorarer og -udgifter diskuteret herover ledsager alle rettigheder til advokathonorarer og -udgifter, du måtte have under gældende lovgivning, selvom du muligvis ikke kan inddrive dobbelt dækning af advokatudgifter. EA fralægger sig retten til at få kompensation for advokathonorar og udgifter i forbindelse med alle mæglinger, vi er involveret i. G. Begrænsning af mæglerens autoritet. Mægleren kan give erstatning til den individuelle part, der søger erstatning, og kun i et omfang, der er nødvendigt for at yde erstatning på baggrund af partens individuelle krav. H. Ændringer i aftalen. Desuagtet alle regler i denne aftale, der måtte erklære det modsatte, indvilger EA i, at alle fremtidige ændringer af denne mæglingsregel (ud over ændringer af adressen til indsendelse af uoverensstemmelsesvarsel) kan blive nægtet af dig, hvis du sender os en skriftlig meddelelse inden for 30 dage efter ændringen til adressen til uoverensstemmelsesvarsel beskrevet herover. Ved at afslå alle fremtidige ændringer accepterer du, at du vil opfatte alle uoverensstemmelser med os i henhold til denne regels beskrivelser.

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 Denne slutbrugerlicensaftale ( licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA").

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

DISTRIBUTØR- OG INTERNATIONAL SPONSORAFTALE DANMARK

DISTRIBUTØR- OG INTERNATIONAL SPONSORAFTALE DANMARK DISTRIBUTØR- OG INTERNATIONAL SPONSORAFTALE DANMARK Denne Distributør- og internationale sponsoraftale indgås mellem Nu Skin International, Inc., en virksomhed i Utah, 75 West Center Street, Provo, Utah

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Officielle regler for udlodning:

Officielle regler for udlodning: 1. Denne præmieudlodning er et reklametilbud fra Ford Motor Company Limited ( Sponsoren ) og er omfattet af engelsk lovgivning. Deltagelsen er gratis og kræver ikke indskud. 2. Udlodningen er ikke betinget

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

1.1 Nikken forbeholder sig retten til at ændre disse regler og vilkår når som helst.

1.1 Nikken forbeholder sig retten til at ændre disse regler og vilkår når som helst. Regler og vilkår Dette netsted ejes og drives af Nikken UK Ltd (Nikken/vi/os/vor). Ved at gå ind på hjemmesiderne accepterer du (du/dig), at enhver brug af hjemmesiderne, medregnet alle transaktioner,

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark.

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark. Vilkår & betingelser for deltagelse i panelet GfK Mini-Danmark A. Indledning GfKs virksomhed GfK Danmark A/S (herefter GfK), Sylows alle 1, 2000 Frederiksberg, er et full-service markedsanalyseinstitut,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere