ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE"

Transkript

1 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne Licens dækker din brug af denne software samt relateret dokumentation, opdateringer og opgraderinger, der erstatter eller supplerer softwaren, og som ikke forhandles med egen separat Licens (samlet:"softwaren"). Denne software udlicenseres, men sælges ikke, til dig. NÅR DU INSTALLERER ELLER ANVENDER SOFTWAREN, ACCEPTERER DU SAMTIDIG VILKÅRENE I DENNE LICENS OG INDVILGER I AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR. AFSNIT 2 HERUNDER BESKRIVER DE DATA, SOM EA KAN BRUGE TIL AT YDE SERVICE OG SUPPORT TIL DIG I FORBINDELSE MED SOFTWAREN. HVIS DU IKKE ER INDFORSTÅET MED BRUGEN AF DISSE DATA, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN. AFSNIT 14 HERUNDER FASTSLÅR, AT EVENTUELLE KONFLIKTER I ALLE TILFÆLDE LØSES IGENNEM EN BINDENDE VOLDGIFT. HVIS DU INSTALLERER SOFTWAREN, VIL DET BLIVE BETRAGTET SOM EN FULD ACCEPT AF DENNE LICENS' VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE LICENS BETINGELSER, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN. Fortrydelsesret og returnering (gældende for dem, der har købt softwaren igennem fysiske detailhandler i USA). Hvis du ikke erklærer dig enig i betingelserne for denne licens, og du samtidig ikke har installeret eller brugt softwaren, kan du returnere softwaren der, hvor du oprindeligt købte softwaren, og få den refunderet inden for tredive (30) dage fra købsdatoen ved at følge instruktionerne på 1. Begrænset licensbevilling og brugsbetingelser. A. Bevilling. Igennem dette køb tildeles og bevilges du af EA en personlig, ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge softwaren til ikke-kommercielle formål udelukkende i henhold til denne licens betingelser og den ledsagende dokumentation. Dine tildelte rettigheder er betingede af din overholdelse af denne aftale. En separat aftale om servicebetingelser regulerer din anvendelse af onlinetjenester i forbindelse med softwaren. Du kan se aftalen om servicebetingelser på En separat fortroligheds- /cookiepolitik dækker indsamling, opbevaring, brug og overførsel af brugeroplysninger. Du kan se fortroligheds-/cookiepolitikken på PS4+XBOX ONE_EULA_ ROW EU.3,

2 B. Adgang til onlinefunktioner og/eller -tjenester. Hvis du vil have adgang til onlinetjenester og/eller -funktioner kan det være nødvendigt at oprette en Origin-konto, acceptere EAs servicebetingelser (http://terms.ea.com/da) og fortroligheds-/cookiepolitik online (http://privacy.ea.com/dk) og registrere softwaren via seriekoden leveret sammen med softwaren. Det er udelukkende muligt at få adgang til onlinetjenester og/eller -funktioner, inklusiv indhold, der kan downloades, via licenseret software, og adgangen til disse funktioner er samtidig begrænset til dig og din nærmeste familie eller medlemmer af din husstand. C. Begrænsninger i anvendelsen af forudbetalte virtuelle valuta, der gælder for licenshavere, der bor i Japan. Du accepterer at bruge enhver virtuel valuta, som er købt til brug i Softwaren, senest 6 måneder efter købsdatoen. 2. Tilladelse til brug af data. EA ved, at du tænker på, hvordan oplysninger om dig bliver indsamlet, anvendt, brugt og delt, og vi værdsætter din tillid til, at vi gør det på en passende og ansvarlig måde. Oplysninger om vores kunder er en vigtig del af vores forretning, og EA ville aldrig sælge personligt identificerende oplysninger til nogen. Vi og vores agenter deler ikke oplysninger, der identificerer dig personligt, uden dit samtykke, bortset fra sjældne tilfælde, hvor videregivelse af dem er krævet ved lov, eller for at håndhæve EAs juridiske rettigheder. EA og dets partnere kan indsamle og lagre data fra din computer eller maskine, mens du spiller på den. Oplysninger, som EA og dets partnere indsamler, omfatter tekniske og lignende oplysninger om din computer (eller maskine) og styresystem (herunder IP-adresse og maskinens ID(-er)) samt oplysninger om din brug af softwaren (herunder, men ikke begrænset til en gennemført installation af softwaren og/eller fjernelse af denne), gameplay og brugsstatistikker, systeminteraktioner og eksterne enheder. Hvis du spiller spillet offline, vil denne data blive overført til EA og dets partnere, hvis og når du tilgår online funktioner og -tjenester. EA og dets partnere kan anvende denne information til at forbedre deres produkter og tjenester, yde service til og kommunikere med dig (herunder med henblik på markedsføring), lette faciliteringen af softwareopdateringer, dynamisk leveret indhold og softwaresupport, samt fejlfinde eller på anden måde forbedre din oplevelse. HVIS DU IKKE INDVILGER I DENNE INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN. Disse og alle andre data, som leveres EA eller indsamles af EA i forbindelse med din installation og brug af denne software indsamles, bruges, lagres og

3 overføres af EA, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA i overensstemmelse med EAs fortroligheds-/cookiepolitik på Såfremt noget i dette afsnit skulle være i modstrid med betingelserne i EAs fortrolighedspolitik, vil betingelserne i fortrolighedspolitikken gøre sig gældende. 3. Tilladelse til offentlig fremvisning af data. Hvis du bruger onlinetjenester, såsom online-spil og download og upload af materiale, kan EA og deres associerede selskaber indsamle, bruge, gemme, overføre og offentligt fremvise statistiske data, der vedrører spil (inklusiv score, placeringer på ranglister og gennemførsler), eller til at identificere indhold, som er oprettet af dig og delt med andre spillere. Data, der personligt identificerer dig, indsamles, bruges, gemmes og overføres i overensstemmelse med EAs fortroligheds-/cookiepolitik, der kan ses på 4. Ophør. Denne licens er gældende indtil dens ophør. Dine rettigheder vil blive bragt til ophør omgående og uden varsel fra EA, hvis du ikke efterkommer alle vilkår og betingelser i denne licens. Umiddelbart efter ophøret skal du destruere alle kopier af softwaren i din besiddelse eller under din kontrol samt indstille al brug af softwaren. Ophør vil ikke begrænse nogen af EAs andre rettigheder eller retsmidler i loven eller i billighedsret. Afsnit 4 14 vil overleve ophør eller udløb af denne aftale uanset grunden til ophøret. 5. Begrænset garanti på optage-mediet. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ INDSPILNINGSMEDIER, DER FØLGER MED DIN SOFTWARE, ER DÆKKET HERI PR. REFERENCE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS OGSÅ YDERLIGERE RETTIGHEDER UNDER DEN GÆLDENDE LOKALE LOVGIVNING, DER VARIERER FRA DOMSMYNDIGHED TIL DOMSMYNDIGHED. 6. Ansvarsbegrænsning, Ansvarsfraskrivelse Del A i dette afsnit 6 gælder udelukkende for licenshavere, der bor i EU. Del B i dette afsnit 6 gælder for licenshavere, der bor uden for EU. A. Licenshavere med bopæl i EU i. Dette afsnit beskriver det fulde finansielle gensidige ansvar hos både dig og EA med hensyn til: (1) enhver overtrædelse af denne licens, der måtte opstå;

4 (2) enhver brug eller ethvert videresalg, foretaget af dig, af softwaren eller den medfølgende dokumentation eller af et produkt eller en tjeneste, som indeholder softwaren eller dele heraf eller den tilhørende dokumentation, og (3) enhver form for erklæring, udtalelse eller skadevoldende handling eller undladelse (herunder uagtsomhed), der måtte opstå under eller i forbindelse med denne licens. ii. Intet i denne licens skal begrænse eller udelukke ansvar, som ligger hos enten dig eller EA med hensyn til: (1) dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed, eller (2) svindel eller bedragerisk forvanskning, eller (3) overtrædelse af vilkår, som fremgår af de relevante bestemmelser i den gældende lov for salg af varer og forbrugerbeskyttelse i dit opholdsland, eller (4) bevidst misligholdelse eller forsømmelse. iii. Uden negativ indvirkning på dette afsnit skal hverken du eller EA under nogen omstændigheder være ansvarlig over for hinanden, uanset om det er vedrørende kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed) eller kompensation, eller om det er vedrørende overtrædelse af lovmæssige forpligtelser eller urigtige oplysninger, eller på anden måde, med hensyn til: (1) tab af indkomst; (2) tab af fortjeneste eller kontrakter; (3) driftsstop; (4) tab af pengeforbrug eller forventede besparelser; (5) tab af information; (6) tab af muligheder, goodwill eller omdømme; (7) tab, beskadigelse eller ødelæggelse af data, eller

5 (8) ethvert indirekte eller direkte afledt tab eller skade af en hvilken som helst art, uanset hvordan de er opstået, og uanset om det skyldes erstatningsret (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet; forudsat at dette afsnit 6iii ikke skal forhindre krav om tab eller skade på fast ejendom, der falder inden for rammerne af afsnit 6, eller andre krav om direkte økonomisk tab, der ikke er udelukket af nogen som helst af de udelukkede kategorier, som er anført ovenfor i dette afsnit 6iii. iv. I henhold til afsnit 6ii og afsnit 6iii, skal EAs maksimale samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne licens eller enhver tillægsaftale, uanset om det er vedrørende kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed) eller på andet, under alle omstændigheder være begrænset til det beløb, du har betalt for softwaren. B. Alle andre licenshavere i. Ansvarsbegrænsning. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING KAN EA, DERES UNDERFIRMAER ELLER PARTNERE HVERKEN HOLDES ANSVARLIGE FOR PERSONSKADE, SKADE PÅ EJENDOM, MISTET INDTJENING, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, ELLER NOGEN FORMER FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, AFLEDTE ELLER STRAFFERETLIGE SKADER SOM FØLGE AF NOGEN FORM FOR HANDLING OPSTÅET UD AF, ELLER SOM HAR FORBINDELSE TIL, DENNE LICENS ELLER APPLIKATIONEN, HVAD ENTEN DET ER SOM FØLGE AF ERSTATNINGSRET (DERIBLANDT FORSØMMELSE), KONTRAKT, FORMELT ANSVAR ELLER ANDET, UANSET OM EA ER BLEVET OPLYST OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER EJ. VISSE DOMSMYNDIGHEDER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ DØDSFALD, PERSONSKADE, FALSK MARKEDSFØRING ELLER VISSE OVERLAGTE ELLER UAGTSOMME HANDLINGER, ELLER SKADER SOM FØLGE DERAF, SÅ OVENSTÅENDE ERSTATNINGSBEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL EAS SAMLEDE ANSVAR UNDER DENNE AFTALE OVERSKRIDE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN (MEDMINDRE DET ER PÅKRÆVET AF GÆLDENDE LOV). ii. Fralæggelse af garantier. UNDTAGEN DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ OPTAGEMEDIET, HVIS TILGÆNGELIGT, OG I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES

6 DENNE SOFTWARE TIL DIG, "SOM DEN ER", INKLUSIVE ALLE FEJL OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART OG UDEN YDELSESGARANTI, OG DIN BRUG AF DEN ER PÅ EGEN RISIKO. ALT ANSVAR FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG YDELSE HVILER PÅ DIG. EA OG EAS LICENSGIVERE (SAMLET "EA") PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, OG FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT OG ALLE EKSPLICITTE, IMPLICITTE ELLER LOVMÆSSIGE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TILSTAND, UAFBRUDT BRUG, SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER SAMT GARANTIER (HVIS SÅDANNE EKSISTERER), DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF EVENTUEL HANDEL, BRUG ELLER BYTTE. EA GIVER INGEN GARANTI MOD FORSTYRRELSER AF DIN BRUG AF DENNE SOFTWARE; AT SOFTWAREN OPFYLDER DINE KRAV; AT DRIFTEN AF SOFTWAREN IKKE VIL BLIVE AFBRUDT ELLER ER FEJLFRI, ELLER AT SOFTWAREN ER KOMPATIBEL MED TREDJEPARTSSOFTWARE, ELLER AT FEJL I DENNE SOFTWARE VIL BLIVE RETTET. INTET MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT RÅD GIVET AF EA ELLER NOGEN AUTORISEREDE REPRÆSENTANTER VIL UDGØRE EN GARANTI. VISSE DOMSMYNDIGHEDER TILLADER IKKE FRASIGELSEN AF ELLER BEGRÆNSNINGER PÅ UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE FRASIGELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. 7. Erstatningsbegrænsning og begrænsning af garantier er væsentlige betingelser i denne licens. Du er indforstået med, at bestemmelserne i denne licens, som begrænser erstatning, er væsentlige betingelser for denne licens. De fornævnte erstatningsbegrænsninger er også gældende, selvom de ovenstående beføjelser under den begrænsede garanti for optage-medier ikke lever op til sit intenderede formål. 8. Adskillelse og opretholdelse. Hvis nogen bestemmelser i denne licens er ulovlige eller ikke kan håndhæves under gældende lovgivning, vil resten af licensens bestemmelser redigeres for så vidt muligt at efterfølge den originale bestemmelse. Alle andre bestemmelser i denne licens forbliver gyldige og vil kunne håndhæves fuldt ud. 9. Begrænsede rettigheder for den amerikanske regering. Hvis du er regeringsansat slutbruger i USA, gælder denne betingelse for dig. Softwaren leveret i forbindelse med denne Licens er blevet udviklet udelukkende for private udgifter som defineret i FAR-afsnit 2.101, DFARS-afsnit (a)(1) og DFARS-afsnit (eller alle tilsvarende eller efterfølgende bureaureguleringer heraf), og leveres som kommercielle

7 genstande, kommerciel computersoftware og/eller kommerciel computersoftware-dokumentation. I henhold til DFARS-afsnit og FAR-afsnit , og i den udstrækning, det kræves af amerikansk lovgivning og minimumrettighederne beskrevet i FAR afsnit (eller alle tilsvarende eller efterfølgende bureaureguleringer heraf), vil enhver brug, modifikation, reproduktion, udgivelse, opførelse, fremvisning, afsløring eller distribution heraf eller for den amerikanske regering udelukkende være styret af denne licens, og vil være forbudt, bortset fra tilfælde hvor denne licens udtrykkeligt tillader det. 10. Erstatningspåbud. Du accepterer, at et brud på denne licens kan forårsage uoprettelig skade for EA, for hvem økonomisk erstatning ikke er tilstrækkelig, og EA vil have ret til passende erstatning ud over alle erstatninger herunder eller i henhold til loven. 11. Gældende lov. Hvis du bor i EU, er lovgivningen i dit opholdsland gældende for denne licens og din brug af softwaren; du indvilger udtrykkeligt i, at den eneste domsmyndighed for alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne licens og/eller din brug af applikationen, er dit opholdslands domstole; og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. Hvis du bor i Korea, vil (i) Koreas lovgivning, bortset fra landets bestemmelser om lovmæssige konflikter, gælde for denne licens og din brug af applikationen; (ii) du indvilger udtrykkeligt i, at den eneste domsmyndighed for alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne licens og/eller din brug af applikationen, er Koreas domstole, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. For alle andre forbrugere: vil (i) Staten Californiens lovgivning, bortset fra dens bestemmelser om lovmæssige konflikter, gælde for denne licens og/eller din brug af applikationen; og (ii) du indvilger udtrykkeligt i, at alle retlige krav og stridigheder, der ikke er underlagt mæglingsreglen i afsnit 15 herunder, bortset fra retsbistand for alle krav, der opstår som følge af eller i relation til denne licens og/eller din brug af applikationen, vil være de føderale og statslige domstole, der dækker San Mateo County i Californien, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. Bemærk venligst, at din omgang med applikationen også kan være underlagt andre lokale, statslige, landsdækkende eller internationale lovgivninger. Parterne accepterer, at FNkonventionen for kontrakter for internationale salgsvarer (Wien, 1980) ikke er gældende for denne licens eller for nogen stridigheder eller transaktioner opstået som følge af denne licens.

8 12. Hele aftalen. Denne licens udgør hele aftalen mellem dig og EA med hensyn til softwaren og overskrider alle tidligere opfattelser af materialet. Ingen rettelser eller modifikationer af denne licens vil være bindende, medmindre de forefindes skriftligt og er underskrevet af EA. Ingen manglende håndhævelse eller forsinkelse af håndhævelse i begge parters tilfælde af nogen rettigheder vil udgøre et afkald derpå, ej heller vil nogen enkelte eller delvise håndhævelser af rettigheder udelukke yderligere håndhævelse af alle andre rettigheder herunder. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem denne licens og alle gældende købsbetingelser eller andre betingelser vil betingelserne i denne licens danne præcedens. 13. Afgørelse af uoverensstemmelser for indbyggere i EU. De fleste brugerspørgsmål kan besvares hurtigt og tilfredsstillende, hvis du logger på vores kundeservice-brugerflade med din konto på I det usandsynlige tilfælde at EA ikke kan løse et problem til din tilfredshed (eller hvis EA ikke kan løse et problem, det har med dig, efter at have forsøgt at gøre det uformelt), kan du eller vi kan henvise sagen til en alternativ bilæggelse af tvisten (såsom mægling eller voldgift) med forudgående skriftligt samtykke fra den anden part. 14. Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling. Dette afsnit 14 gælder for alle købere, bortset fra dem, der har bopæl i EU. Formålet med dette afsnit er at give en let anvendelig metode til løsning af uoverensstemmelser mellem os, såfremt de måtte opstå. Som beskrevet herunder i afsnit 14.f: Hvis vi ikke kan løse vores uoverensstemmelser uformelt, og du modtager en forligssum, der er større en EA's seneste forligstilbud til dig (såfremt et sådant er givet), vil EA betale dig 150 procent af din forligssum op til 5000 dollar over din forligssum. LÆS VENLIGST FØLGENDE GRUNDIGT. DET VEDRØRER DINE RETTIGHEDER. A. De fleste brugerspørgsmål kan besvares hurtigt og tilfredsstillende, hvis du logger på EA's kundeservice-brugerflade med din konto på I det usandsynlige tilfælde, at EA ikke kan løse et problem på tilfredsstillende vis (eller hvis EA ikke på uformel vis kan løse en uoverensstemmelse med dig), indvilger du og EA i at binde jer til følgende procedure for at løse alle uoverensstemmelser. Denne regel gælder for alle brugere i lovens videste udstrækning, men gælder udtrykkeligt ikke for borgere i Quebec, Rusland, Schweiz og medlemsstaterne i EU. Denne aftale skal forstås bredt. Den dækker alle uoverensstemmelser mellem os ( Uoverensstemmelser ), deriblandt, men ikke begrænset til:

9 (a) Erstatningskrav opstået som følge af eller i forbindelse med aspekter ved forholdet mellem os, uanset om det er som følge af kontrakt, erstatningspligt, eksempel, svindel, falsk markedsføring eller andre juridiske teorier; (b) erstatningskrav opstået før denne aftale eller tidligere aftaler (deriblandt, men ikke begrænset til, erstatningskrav baseret på reklamer); (c) erstatningskrav, der i øjeblikket er genstand for en påstået "class action"-retssag, hvori du ikke er medlem af en godkendt klasse; og (d) erstatningskrav, der måtte opstå efter denne aftales ophævelse. De eneste uoverensstemmelser, der ikke er dækket af dette afsnit, er de følgende: 1) erstatningskrav om at håndhæve eller beskytte, eller i forhold til gyldigheden af nogen af dine eller EA's (eller EA's licenshaveres) intellektuelle ejendomsrettigheder; 2) erstatningskrav i forbindelse med eller opstået som følge af anklager om tyveri, piratkopiering eller uautoriseret brug; 3) derudover vil intet i denne aftale forhindre nogen af parterne i at starte retssager med mindre krav. Ved at indgå denne aftale, fralægger du og EA jer udtrykkeligt retten til retssager med juryer eller "class action"-retssager. I forhold til dette afsnit inkluderer referencer til "EA", "vi" og "dig vores respektive underfirmaer, partnere, agenter, medarbejdere, tidligere interessehavere, efterfølgere og uddelegerede, såvel som autoriserede og ikke-autoriserede brugere eller tilgodesete af tjenester eller software underlagt denne eller tidligere aftaler mellem os. Denne EUALA er beviset for en transaktion i følge interstatslig handelspraksis, og dermed dækker Federal Arbitration Act fortolkningen og håndhævelsen af dette afsnit. Denne mæglingsregel vil overleve ophævelse af denne slutbrugerlicensaftale. B. Uformelle forhandlinger/uoverensstemmelsesvarsel. Du og EA accepterer først at forsøge at løse alle uoverensstemmelser uformelt, før I påbegynder mægling. Sådanne uformelle forhandlinger vil starte med modtagelsen af et skriftligt varsel fra den ene person til den anden ( uoverensstemmelsesvarsel ). Mæglingsvarsler skal: (a) indeholde det fulde navn på og kontaktoplysninger for den klagende part, (b) beskrive naturen af og grundlaget for kravet eller uoverensstemmelsen, og (c) fremsætte den specifikke erstatning, der søges ("krav"). EA vil sende deres uoverensstemmelsesvarsel til din faktureringsadresse (hvis du har opgivet den) eller til den adresse, du har opgivet. Du skal sende dit uoverensstemmelsesvarsel til: Electronic Arts Inc.,

10 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department. C. Tvungen mægling. Hvis du og EA ikke kan afgøre en uoverensstemmelse via uformelle forhandlinger inden for 30 dage efter modtagelsen af et uoverensstemmelsesvarsel, kan enten du eller EA vælge at få afgjort uoverensstemmelsen endegyldigt og eksklusivt gennem tvungen mægling. Alle forsøg på at mægle fra den ene eller den anden part er endelige og gensidigt bindende. DU FORSTÅR, AT DU OG EA MED DENNE AFTALE FRALÆGGER JER RETTEN TIL SØGSMÅL OG RETTSAGER MED JURY. Mæglingen vil blive startet og udført af Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association ( AAA ) og, hvis det er relevant, AAA s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ( AAA Consumer Rules ), som begge kan findes på AAA' webside Dine udgifter til mægling og din del af mæglerkompensationen er dækket af AAA-reglerne og, hvis relevant, begrænset af AAA Consumer Rules. Hvis sådanne udgifter af mægleren vurderes til at være for høje, eller hvis du sender en besked til mæglingsvarselsadressen herover til EA og meddeler, at du ikke kan betale udgifterne til mægling, vil EA betale alle mæglingsudgifter. Mæglingen kan foretages personligt, via indsendelse af dokumenter, via telefon eller online. Mægleren vil træffe en afgørelse på skrift og vil give et grundlag for afgørelse, hvis en af parterne beder herom. Mægleren skal følge gældende lovgivning, og alle afgørelser kan bestrides, hvis mægleren ikke har gjort dette. Du og EA kan ad retlig vej fremskynde mægling eller bekræfte, modificere, frasige sig eller diskutere mæglerens kompensation. D. Begrænsninger. Du og EA accepterer, at alle mæglinger er begrænset til den individuelle uoverensstemmelse mellem dig og EA. I lovens videste udstrækning: (a) der vil ikke blive foretaget mægling med andre parter; (b) der er ingen rettigheder eller autoriteter, hvorunder en uoverensstemmelse kan forsøges mæglet på "class action"-basis, eller hvor der kan anvendes "class action"-procedurer; og (c) der er ingen rettigheder eller autoriteter, hvorunder en uoverensstemmelse kan siges at repræsentere den generelle offentlighed eller nogen andre personer. DU OG EA ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR KUN KAN REJSE KRAV MOD HINANDEN I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN KLASSE ELLER I NOGEN REPRÆSENTATIV ROLLE. Ydermere, medmindre både du og EA træffer anden aftale, må mægleren ikke konsolidere mere end én persons krav og må ikke på anden vis påtage sig nogen former for repræsentative eller klassebaserede forhold. Hvis denne specifikke regel ikke kan håndhæves, annulleres hele denne mæglingsregel. E. Placering. Hvis du er borger i USA, vil mægling finde sted på et sted inden for rimelig afstand af din bopæl. For borgere uden for USA vil mægling

11 blive iværksat i San Mateo County i Staten Californien i USA, og du og EA accepterer at underlægge jer denne domstols personretlige autoritet til fremskyndelse af mægling eller bekræftelse, modificering, frasigelse eller diskussion af mæglerens kompensation. F. Gældsinddrivelse og advokathonorar. Hvis mægleren træffer afgørelse til fordel for et krav, du har fremsat mod EA og giver dig en kompensation, der har større monetær værdi end EAs seneste skriftlige forligstilbud fremsendt før øvrige skriftlige indsendelser til mægleren, vil EA: (a) Betale dig 150 % af din mæglingskompensation, op til dollar over din mæglingskompensation; og (b) Betale din advokat, hvis relevant, hans eller hendes honorar og godtgøre alle udgifter (deriblandt omkostninger i forbindelse med ekspertvidner), som du eller din advokat med rimelighed har anvendt i forbindelse med efterforskning, forberedelse og forfølgelse af dit mæglingskrav ("advokatudgiften"). Mægleren kan træffe afgørelse og løse uoverensstemmelser i forhold til betaling og godtgørelse af honorarer, udgifter og alternativ betaling af advokatudgiften når som helst i løbet af processen og på anmodning af en af parterne inden for 14 dage efter mæglerens afgørelse. Retten til advokathonorarer og -udgifter diskuteret herover ledsager alle rettigheder til advokathonorarer og -udgifter, du måtte have under gældende lovgivning, selvom du muligvis ikke kan inddrive dobbelt dækning af advokatudgifter. EA fralægger sig retten til at få kompensation for advokathonorar og udgifter i forbindelse med alle mæglinger, vi er involveret i. G. Begrænsning af mæglerens autoritet. Mægleren kan give erstatning til den individuelle part, der søger erstatning, og kun i et omfang, der er nødvendigt for at yde erstatning på baggrund af partens individuelle krav. H. Ændringer i aftalen. Desuagtet alle regler i denne aftale, der måtte erklære det modsatte, indvilger EA i, at alle fremtidige ændringer af denne mæglingsregel (ud over ændringer af adressen til indsendelse af uoverensstemmelsesvarsel) kan blive nægtet af dig, hvis du sender os en skriftlig meddelelse inden for 30 dage efter ændringen til adressen til uoverensstemmelsesvarsel beskrevet herover. Ved at afslå alle fremtidige ændringer accepterer du, at du vil opfatte alle uoverensstemmelser med os i henhold til denne regels beskrivelser.

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 Denne slutbrugerlicensaftale ( licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA").

Læs mere

VIGTIG INFORMATION TIL INDBYGGERE I DEN EUROPÆISKE UNION: RUL NED FOR AT SE DEN FIFA 14 EU-LICENSAFTALE, SOM ER GÆLDENDE FOR DIG.

VIGTIG INFORMATION TIL INDBYGGERE I DEN EUROPÆISKE UNION: RUL NED FOR AT SE DEN FIFA 14 EU-LICENSAFTALE, SOM ER GÆLDENDE FOR DIG. VIGTIG INFORMATION TIL INDBYGGERE I DEN EUROPÆISKE UNION: RUL NED FOR AT SE DEN FIFA 14 EU-LICENSAFTALE, SOM ER GÆLDENDE FOR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 14 Denne slutbrugerlicensaftale

Læs mere

VIGTIG INFORMATION TIL INDBYGGERE I DEN EUROPÆISKE UNION: RUL NED FOR AT SE DEN SIMCITY EU-LICENSAFTALE, SOM ER GÆLDENDE FOR DIG.

VIGTIG INFORMATION TIL INDBYGGERE I DEN EUROPÆISKE UNION: RUL NED FOR AT SE DEN SIMCITY EU-LICENSAFTALE, SOM ER GÆLDENDE FOR DIG. VIGTIG INFORMATION TIL INDBYGGERE I DEN EUROPÆISKE UNION: RUL NED FOR AT SE DEN SIMCITY EU-LICENSAFTALE, SOM ER GÆLDENDE FOR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE SIMCITY Denne slutbrugerlicensaftale

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE TIL THE SIMS 3 UDVIDELSESPAKKE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE TIL THE SIMS 3 UDVIDELSESPAKKE VIGTIG INFORMATION TIL INDBYGGERE I DEN EUROPÆISKE UNION: RUL NED FOR AT SE DEN SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 UDVIDELSESPAKKE, SOM ER GÆLDENDE FOR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale.

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale. Slutbrugerlicensaftale Nærværende slutbrugerlicensaftale ("licensaftalen" eller "aftalen") er mellem Uniblue Systems Ltd. (C32567), et selskab med begrænset ansvar registeret i Malta og med hovedkontor

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 ("CRYSIS") 1. Aftalens betingelser

BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 (CRYSIS) 1. Aftalens betingelser BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 ("CRYSIS") 1. Aftalens betingelser Denne begrænsede licensaftale for brug af computerspillet CRYSIS (denne "aftale") indgås mellem Crytek GmbH ("CRYTEK")

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram"

Vilkår og betingelser for nu3s partnerprogram Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram" 1. Gyldighed 1.1 Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") regulerer kontraktforholdet mellem nu3 GmbH ("nu3") og en affiliate partner ("partneren") i det

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter.

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter. Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Slutbrugerlicensaftale DENNE SLUTBRUGELICENSAFTALE ( EULA ELLER AFTALEN ) ER EN RETLIG AFTALE MELLEM DIG, KABAM og WARNER BROTHERS

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

DeLaval software og online service Brugsbetingelser

DeLaval software og online service Brugsbetingelser DeLaval software og online service Brugsbetingelser Brugsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for rettigheder til og brug af hver DeLaval-software (herunder, uden begrænsning, mobile applikationer) og

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår

Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår Denne side fastsætter salgsvilkårene for salg af varer af Groupon Goods til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCESSEN 1.1. Parterne i denne kontrakt:

Læs mere